Sunteți pe pagina 1din 1

Certificat de urbanism pentru proiectare.

Continutul
Reprezinta un act cu character reglementator care urmeaza sa fie eliberat de catre primaria localitatii
fara de care nu e posibila elaborarea, avizarea, verificarea documentatiei de proiect.
Contine absolut toate cerintele necesare pentru elaborarea ulterioara a documentatiei de proiect
situarea terenului, echiparea cu retele edilitare, dreptul de proprietate asupra terenului sau imobilului,
folosinta actuala.
Pentru a obtine c. de urb. de proiectare solicitarul va depune o cerere la primaria localitatii cu
documente:
1) Schita de proiect, avizata de arhitectul sef, in cazul amplasarii intr-o zona cu regim special,
stabilita prin documentatia de urbanizm si amenajarea teritoriului.
2) Extrasul din registrul bunurilor immobile, eliberat de catre oficiul cadastral territorial insotit de
planul cadastral si/sau planul imobilului
3) Raportul de expertiza tehnica in caz de reconstruire, modificare, restaurare, consolidare unui
imobil existent
4) Buletinul de identitate (persoana fiica) sau certificatul de inregistrare (persoana juridica)
Certificatul de urb. p/u proiectare va contine informative referitor la 4 regimuri de baza:
1) Regimul economic infornatia referitor la folosinta actuala a imobilului, reglementarile fiscal
specific localitatii a zonei respective
2) R. juridic informatia referitor la situatia terenului, dreptul de proprietate asupra imobilului sau
terenului dat etc
3) R. architectural urbanistic destinatia imobilului/terenului, alinierea terenului fata de strazile
adiacente, inaltimea constructiei, aspectul ei, capacitatea constructiei preconizate etc
4) R. ethnic al imobilului informatia referitor la echiparea cu retele tehnice, constructiile sau
retelele edilitare supuse demolarii/stramutarii din zona periculoasa a santierului, caracteristica
geotehnica a terenului
Se vor anexa si:
-

Avizul ecologic
Planul amplasarii imobilului
Avizul sanitar
Avizul serviciului de pompieri si salvatori