Sunteți pe pagina 1din 159

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
1/159

GHIDUL SOLICITANTULUI
PENTRU ACCESAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
"SPRIJIN PENTRU PRIMA MPDURIRE I CREAREA DE SUPRAFEE
MPDURITE, AFERENT MSURII 8 INVESTIII N DEZVOLTAREA ZONELOR
MPDURITE I MBUNTIREA VIABILITII PDURILOR, SUBMSURA 8.1
MPDURIRI I CREAREA DE SUPRAFEE MPDURITE, DIN CADRUL
PROGRAMULUI NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL 2014-2020

VERSIUNEA 1.0
Cod PPS/MS CP
2016
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

1|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
2/159

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT


"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite,
aferent Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii
pdurilor, Submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite, din cadrul
Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020
Versiunea 1.0 iulie 2016

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic a


potenialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un suport informativ
complex pentru pregtirea, ntocmirea i depunerea Cererii de
Sprijin, precum i modalitatea de selecie, aprobare i derulare
a contractului de finanare. De asemenea, conine lista
documentelor, avizelor i acordurilor, modelul Cererii de
Sprijin, al Contractului de Finanare, precum i alte informaii
utile implementrii schemei de ajutor de stat.

IMPORTANT!
Pentru a obine informaiile cu caracter general, consultai pliantele i ndrumarele
editate de MADR i APIA, disponibile la sediile Centrelor judeene APIA, precum i
pe paginile de internet www.apia.org.ro i www.madr.ro.
De asemenea, pentru a obine informaii despre FEADR ne putei contacta direct la
sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet vezi datele de
contact de pe pagina de internet.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

2|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
3/159

CUPRINS

Pag.

Capitolul 1 - PREVEDERI GENERALE .....................................................................

05

1.1. Scopul i obiectivele schemei de ajutor de stat ...........

05

Capitolul 2 - PREZENTAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT ...........................

05

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile prin schema de ajutor de stat?.

05

2.1.1 Categorii de beneficiari. Criterii privind eligibilitatea solicitanilor ............

05

2.1.2. Criterii privind eligibilitatea terenurilor ....................................................

08

2.2. Tipul, intensitatea i valoarea maxim a sprijinului...............................................

13

2.3. Costuri eligibile .....................................................................................................

16

2.4.Condiii de acordare a sprijinului ...........................................................................

17

Capitolul 3 - ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE


PENTRU SCHEMA DE AJUTOR DE STAT SPRIJIN PENTRU PRIMA
MPDURIRE I CREAREA DE SUPRAFEE MPDURITE ................................

19

3.1.Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de sprijin .......................

19

3.1.1.Completarea cererii de sprijin i depunerea dosarului ............................

24

3.1.2.Informaii generale cu privire la verificarea dosarului cererii de sprijin de


ctre APIA ........................................................................................................

25

3.2.Selecia proiectelor ................................................................................................

26

3.2.1. Aplicarea principiilor i criteriilor de selecie ...........................................

27

3.2.2. Criterii de departajare .............................................................................

36

3.2.3. Selecia proiectelor i soluionarea contestaiilor ...................................

37

3.3.Contractarea fondurilor. Restituirea proiectelor neselectate .................................

38

3.4 Dosarul cererii de plat. Plata................................................................................

39

Capitolul 4 - INFORMAII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR


NERAMBURSABILE - Documentele necesare ntocmirii cererii de sprijin.................

44

Capitolul 5 LEGISLAIE RELEVANT .................................................................

53

Capitolul 6 DEFINIII..............................................................................................

56

Capitolul 7 ANEXE .................................................................................................

61

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

3|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
4/159

ABREVIERI:
MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
DGDR - AM PNDR - Direcia General Dezvoltare Rural - Autoritate de Management
pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale
MMAP DGP - Ministerul Mediului, Apelor i Pdurilor Direcia General Pduri
GF Garda Forestier
APIA Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur
CJ APIA Centrul Judeean APIA
IACS Sistemul Integrat de Administrare i Control
FEGA Fondul European de Garantare Agricol
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
SAPS Schema Unic de Plat pe Suprafa
UAT - Unitate administrativ teritorial
LPIS Sistem de identificare a parcelelor agricole
GIS Sistem de identificare geospaial
IPA Online Aplicaie de tip GIS pentru identificarea parcelelor
GAEC/SMR Standarde de ecocondiionalitate relevante
OMADR Ordinul Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
OMMAP Ordinul Ministrului Mediului, Apelor i Pdurilor
u.a. Unitate amenajistic
RUI - Registrul unic de identificare, element component al IACS
ROF - Regulamentul de organizare i funcionare al procesului de selecie i al procesului
de verificare a contestaiilor pentru cererile de sprijin aferente schemelor de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite i "Servicii de
silvomediu, servicii climatice i conservarea pdurilor, aferente Msurii 8 Investiii n
dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor, Submsura 8.1
mpduriri i crearea de suprafee mpdurite i Msurii 15 Servicii de silvomediu,
servicii climatice i conservarea pdurilor, Submsura 15.1 Pli pentru angajamente de
silvo-mediu, din cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020 (PNDR)
ONG Organizaie nonguvernamental
ADI Asociaie de Dezvoltare Intercomunitar
Fonduri ESI - Fondul european de dezvoltare regional (FEDR), Fondul social european
(FSE) i Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime (FEPAM)
IMM ntreprinderi Mici i Mijlocii
TA - Teren arabil
PP - Pajiti permanente
CP - Culturi permanente

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

4|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
5/159

Capitolul 1
PREVEDERI GENERALE
1.1 Scopul i obiectivele schemei de ajutor de stat
Scopul ajutorului l reprezint acordarea unui sprijin financiar deintorilor publici i privai
de terenuri agricole i neagricole i formelor asociative ale acestora pentru mpdurirea i
crearea de suprafee mpdurite.
Schema vizeaz nfiinarea de plantaii forestiere, respectiv realizarea de:
a) trupuri de pdure pe terenurile agricole i neagricole, aa cum sunt definite n
Capitolul 5 - Definiii.
b) perdele forestiere de protecie pe terenurile agricole i neagricole, aa cum sunt
definite n Capitolul 5 - Definiii.
Terenurile agricole/neagricole mpdurite n baza schemei de ajutor de stat pot constitui
zone de interes ecologic, n nelesul OUG nr. 3/2015.

Capitolul 2
PREZENTAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile prin schema de ajutor de stat?
2.1.1 Categorii de beneficiari. Criterii privind eligibilitatea solicitanilor
Beneficiarii schemei sunt deintorii publici i privai de teren agricol i neagricol i formele
asociative ale acestora.
- n categoria deintorilor publici de teren agricol i neagricol sunt incluse unitile
administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orae, municipii) i alte persoane
juridice de drept public, precum i formele asociative ale acestora.
- n categoria deintorilor privai de teren agricol i neagricol sunt incluse persoanele
fizice, persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale, ntreprinderile
familiale, societile comerciale, asociaiile i fundaiile, alte persoane juridice de
drept privat, precum i formele asociative ale acestora.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

5|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
6/159

ncadrarea n categoria beneficiarilor eligibili se va demonstra pe baza documentelor care


dovedesc categoria de beneficiar, precum i a celor privind dreptul de proprietate i/ sau
de deinere a terenurilor (documente precizate la Cap. 4. Documentele necesare ntocmirii
cererii de sprijin). Documentele privind dreptul de proprietate i/sau deinere a terenurilor
vor fi nsoite, dup caz, de adeverina de la Primrie privind identificarea i modul de
utilizare a terenului Anexa 14
Schema nu se aplic deintorilor publici i privai de teren agricol i neagricol i formelor
asociative ale acestora precizai anterior dac acetia se afl, dup caz, n urmtoarele
situaii:
Sunt ntreprinderi aflate n dificultate n sensul definiiei de la Capitolul 5 Dicionar;
Se va completa Declaraia pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n
categoria "ntreprindere n dificultate" (Anexa 2). Declaraia este nsoit, dup caz,
de:
o Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului eliberat cu
maxim 30 de zile nainte de depunerea cererii de sprijin;
o Situatiile financiare (bilan prescurtat i detaliat formularul F10, cont de profit
i pierderi formularul F20) pentru ultimii 2 ani fiscali ncheiai.
o formularul 30 Date informative la bilan;
o formularul 40 Situaia activelor imobilizate.
Declaraia pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n categoria ntreprinderi n
dificultate precum i documentele aferente se depun la APIA mpreun cu dosarul cererii
de sprijin. Beneficiarii din categoria persoanelor fizice, formelor de asociere simpl fr
personalitate juridic (conform art.2 din Legea nr.36/1191, modificat prin Legea
nr.139/2007) i a unitilor adminitrativ teritoriale (U.A.T.), precum i formele asociative ale
acestora nu depun Declaraia pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n
categoria "firme n dificultate".
mpotriva lor a fost emis o decizie de recuperare definitiv a unui ajutor de stat
gestionat prin APIA sau AFIR, dac aceast decizie de recuperare nu a fost
executat. Verificrile referitoare la existena debitelor nerecuperate stabilite de
APIA i AFIR vor fi efectuate de ctre APIA i AFIR nainte de demararea
procesului de selecie n baza ROF.
n cazul terenurilor aflate n proprietatea statului, sprijinul se poate acorda doar dac
autoritatea care gestioneaz respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate
administrativ teritorial (UAT) de nivel LAU 2 (comune, orae, municipii).
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

6|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
7/159

Organismul privat sau UAT trebuie s fac dovada gestionrii terenurilor aflate n
proprietatea statului pe toat perioada de implementare a contractului de finanare.
Numai deintorii de terenuri agricole, ncadrai n categoria fermierilor activi (n baza
art.9 din Regulamentul (UE) 1307/2013, conform prevederilor legislaiei naionale) la
momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensaii pentru acoperirea
pierderilor de venit agricol ca urmare a mpduririi terenurilor (component a Primei 2).
Calitatea de fermier activ este verificat de APIA n baza de date IACS, conform
prevederilor OUG nr.3/2015 art.6, alin (2) i Ordinului MADR nr.619/2015 art.17, alin.(1) i
confirmat sau infirmat prin Nota de constatare (Anexa 4) eliberat de aceasta.
Beneficiarii schemei nu trebuie s fie beneficiari ai altor forme de sprijin din Fondurile ESI
sau alte fonduri publice pentru aceeai suprafa de teren pe perioada de acordare a
sprijinului n baza schemei, cu excepia, dup caz, a plilor directe (Pilonul I al PAC) sau
a plilor compensatorii acordate pe suprafa prin msurile de dezvoltare rural.
Excepia se refer la situaia n care solicitantul schemei de ajutor, la momentul depunerii
cererii de sprijin are depus deja cererea unic de plat pe suprafa. n acest caz, dac
lucrrile de nfiinare a plantaiilor demareaz ncepnd cu data de 1 octombrie, solicitantul
poate s beneficieze pentru anul respectiv de plile directe acordate pe suprafa n baza
Regulamentului (UE) 1307/2013; dac parcelele SAPS declarate n cererea unic de plat
pe suprafa (i destinate mpduririi) suport modificri de suprafa i este necesar
depunerea formularelor M3 de retragere i M2 de adugare, acestea vor respecta
termenele i condiiile de depunere, pentru campania n curs, conform legislaiei n
vigoare; pentru Campania 2016, se vor respecta prevederile art.13 din OMADR
nr.619/2015 cu modificrile i completrile ulterioare (OMADR nr.817/2016).
Dac lucrrile de nfiinare a plantaiilor demareaz nainte de data de 1 octombrie,
parcelele respective nu mai pot beneficia de pli directe acordate pe suprafa.
Se va completa Declaraia pe propria rspundere a solicitantului/ proprietarului/
gestionarului de prim rang n numele statului (ex. Agenia Domeniilor Statului) a terenurilor
referitoare la renunarea la orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de
finanare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de
suprafee mpdurite (Anexa 3).
Declaraia pe proprie rspundere va fi completat de ctre solicitantul ajutorului de stat
dac acesta este proprietarul terenului destinat mpduririi; dac solicitantul nu este
proprietarul terenului, declaraia va fi completat att de solicitant ct i de proprietar.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

7|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
8/159

2.1.2. Criterii privind eligibilitatea terenurilor


Solicitantul trebuie s fac dovada deinerii de teren agricol i/sau neagricol eligibil pentru
mpdurire. n cadrul schemei de ajutor de stat, termenii de teren agricol i teren neagricol
sunt definii dup cum urmeaz:
Terenul agricol eligibil destinat mpduririi reprezint o suprafa de teren din
categoriile de folosin teren arabil, culturi permanente i pajiti permanente, care au fost
folosite n scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie s fi fost declarat la
Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) n urm cu cel puin 2 ani (s
acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plat pe suprafa),
iar pentru acest teren trebuie s fi fost respectate n aceast perioad standardele de ecocondiionalitate (GAEC/SMR) relevante.
Terenul neagricol eligibil destinat mpduririi reprezint o suprafa de teren care nu
este utilizat n scop agricol (dar inclus n blocurile fizice identificate n LPIS - Land
Parcel Identification System) sau care are utilizare agricol i are categoriile de folosin
teren arabil, culturi permanente i pajiti permanente, fiind identificat n LPIS, dar pentru
care nu a fost asigurat un nivel minim de ntreinere prin respectarea standardelor de ecocondiionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani (s acopere minimum 2 campanii
integrale de primire a cererilor unice de plat pe suprafa).
Verificarea respectrii GAEC/SMR se face prin accesarea de ctre APIA a informaiilor din
baza de date IACS certificnd, printre altele: suprafaa parcelelor, respectarea sau nu a
GAEC/SMR, categoria de folosin agricol a terenului (arabil, culturi permanente si pajiti
permanente).
ncadrarea terenurilor destinate mpduririi n categoriile de teren agricol i/sau neagricol
la nivel de parcel va fi efectuat, nainte de demararea ntocmirii proiectului tehnic de
mpdurire, de ctre APIA, la momentul solicitrii Notei de constatare (Anexa 4) i
efecturii digitizrii n LPIS.
De asemenea, terenurile agricole i neagricole definite mai sus propuse pentru mpdurire
trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
s fie n proprietatea solicitantului sau s fie la dispoziia acestuia, pe toat
perioada derulrii contractului de finanare (A se vedea Cap.4. Documentele
necesare ntocmirii cererii de sprijin); documentele doveditoare ale dreptului de
utilizare a terenului (contracte de arend, de concesiune etc. conform art.5 din
Ordinul MADR 619/2015) vor avea ca obiect/destinaie a terenului crearea de
suprafee mpdurite/suprafee mpdurite i vor fi ncheiate avndu-se n vedere ca
pe toat perioada de derulare a contractului de finanare s existe documentele
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

8|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
9/159

doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului valabile. Cu toate acestea, la


momentul depunerii cererii de sprijin la APIA, potenialii beneficiari pot prezenta
documente doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului cu alt/alt
obiect/destinaie a terenului dect crearea de suprafee mpdurite/suprafee
mpdurite i care s fie valabile cel puin pn la data de 1 decembrie a anului de
cerere de sprijin, cf. art.33, alin. k) din OMADR nr. 619/2015 cu modificrile i
completrile ulterioare; ulterior, la semnarea Contractului de finanare, beneficiarii
schemei de ajutor de stat vor prezenta documentele doveditoare ale dreptului de
utilizare a terenului ncheiate avnd ca obiect/destinaie a terenului crearea de
suprafee mpdurite/suprafee mpdurite. Solicitanii se asigur de continuitatea
valabilitii documentelor privind dreptul de utilizare a terenului.
suprafaa terenului propus pentru mpdurire, n cazul realizrii de perdele
forestiere de protecie, trebuie s fie de cel puin 0,5 ha, iar suprafaa compact
minim mpdurit de cel puin 0,1 ha. Suprafaa terenului propus pentru
mpdurire, n cazul realizrii de trupuri de pdure, trebuie s fie de cel puin 1
ha, iar suprafaa compact minim mpdurit de cel puin 0,5 ha.
Suprafaa compact reprezint o suprafa continu de teren, nefracionat i far
enclave.
Suprafaa minim a unei parcele este de 0,1 ha att pentru perdele forestiere de protecie
ct i pentru trupuri de pdure; fac excepie parcelele componente ale unei perdele
forestiere, care pot fi mai mici de 0,1 ha n cazul n care acestea asigur continuitatea
perdelei.
Exemple:

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

9|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
10/159

TRUPURI DE PDURE
P1
(0,1 ha)
P3 (1,2 ha)
P 2 (0,4 ha)
P = Parcela
Condiii
Suprafaa minim mpdurit (1,0 ha)
Suprafaa compact minim mpadurit (0,5 ha)
Suprafata minima a parcelei (0,1 ha):

Valori n
exemplu
1,7 ha
0,5 ha
0,1 ha

Condiie
ndeplinit
DA
DA
DA

P1
(0,1 ha)
P3 (1,2 ha)
P 2 (0,3 ha)
P = Parcela
Condiii
Suprafaa minim mpdurit (1,0 ha)
Suprafaa compact minim mpadurit (0,5 ha)
Suprafata minima a parcelei (0,1 ha):

Valori n
exemplu
1,6 ha
0,4 ha
0,1 ha

Condiie
ndeplinit
DA
NU
DA

Soluiile tehnice din proiectele de mpdurire pentru terenurile aflate n siturile


Natura 2000 trebuie s corespund obiectivelor stabilite pentru aceste zone, fiind nsoite
de Acord de mediu i, dup caz, Aviz Natura 2000.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

10 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
11/159

La depunerea proiectului tehnic de mpdurire la GF i ulterior o dat cu dosarul


cererii de sprijin, solicitantul trebuie s depun cel puin documentul emis de
autoritatea competent pentru protecia mediului prin care acesta este informat n
baza solicitrii (notificrii) emiterii acordului de mediu c:
- solicitarea s-a clasat,
- solicitarea s-a respins n mod justificat,
- s-a luat decizia privind necesitatea demarrii procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului i/sau a procedurii de evaluare adecvat.
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000 trebuie prezentat la APIA n termen de
3 luni de la notificarea solicitantului privind selecia cererii de sprijin i nainte de semnarea
contractului de finanare, n cazul n care nu este necesar parcurgerea procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului cu necesitatea elaborrii unui studiu de impact
i/sau de evaluare adecvat. n cazul n care este necesar parcurgerea procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului cu necesitatea elaborrii unui studiu de impact
i/sau de evaluare adecvat, Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000 trebuie
prezentat la APIA n termen de 6 luni de la notificarea solicitantului privind selecia cererii
de sprijin i nainte de semnarea contractului de finanare.
Urmtoarele categorii de terenuri NU sunt eligibile pentru schema de ajutor de stat:
terenuri grevate de sarcini i gajuri cu deposedare n favoarea unei tere pri,
conform evidenelor cadastrelor locale (Anexa 5 - Declaraie privind situaia
terenului completat de ctre proprietarul terenului sau de ctre mputernicitul
acestuia; proprietarul terenului completeaz anexa i n situaiile n care nu este
beneficiarul prezentei scheme de ajutor); aceast declaraie se va depune i
ca anex la Proiectul tehnic de mpdurire.
terenuri care fac obiectul unor litigii (Anexa 5 - Declaraie privind situaia
terenului),
terenuri menionate la momentul depunerii cererii de sprijin n programe sau
planuri naionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes
public major (Anexa 6b Adres Consiliul Judeean) Solicitarea emiterii
adeverinei (Anexa 6a Solicitare Consiliul Judeean), la Consiliul Judeean, va
fi iniiat naintea demarrii proiectului tehnic de mpdurire i ulterior
eliberrii Notei de constatare iniiale (Anexa 4). Solicitarea la Consiliul
Judeean va fi efectuat de ctre solicitant sau de ctre mputernicitul acestuia;
adresa va fi emis pe numele solicitantului sau mputernicitului acestuia; Adresa
de la Consiliul judeean se va depune i ca anex la Proiectul tehnic de
mpdurire.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

11 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
12/159

terenurile agricole pentru care exist angajamente n derulare pentru agro-mediu


i clim,
pajiti naturale permanente, cu excepia celor afectate, conform proiectului
tehnic, de fenomene de degradare a solului, i anume: eroziune de suprafa
foarte puternic i excesiv, eroziune de adncime (ogae, ravene, toreni),
alunecri active, prbuiri, surpri i scurgeri noroioase, prezena aglomerrilor
de pietri, bolovni, grohoti, stncrii i depozite de aluviuni toreniale,
srturare sau aciditate puternic (foarte puternic i puternic), prezena
nisipurilor mobile.

Categoriile de degradare precizate vor fi documentate n cadrul proiectului tehnic de


mpdurire (analize de sol, imagini etc.). Zonele pentru care nu exist soluii de
mpdurire, precizate n Norma tehnic nr.1 (ex. Grupele Staionale 7, 33, 142), nu pot
face obiectul proiectului tehnic de mpdurire. Suprafaa solicitat pentru sprijin este
suprafaa care va fi parcurs efectiv cu lucrri de mpdurire.
- n cazul terenurilor afectate de eroziune de suprafa foarte puternic i excesiv
(ncadrate n categoriile de degradare e3 i e4 conform Normelor tehnice nr.1),
degradarea va fi susinut prin analiza profilelor de sol.
- n cazul terenurilor afectate de eroziune de adncime (ogae, ravene, toreni),
alunecri active, prbuiri, surpri i scurgeri noroioase, degradarea va fi
evideniat prin documentaie foto ataat la proiect. n astfel de situaii, suprafaa
ce urmeaz a fi mpdurit va fi alcatuit din suprafaa efectiv degradat i o zon
perimetral de siguran, stabilit prin proiectul de mpdurire, limea acestei zone
urmnd a fi corelat cu intensitatea fenomenului de degradare n adncime.
- n cazul terenurilor cu aglomerri de pietri, bolovni, grohoti, stncrii i
depozite de aluviuni toreniale, degradarea va fi evideniat prin documentaie foto
ataat la proiect.
- n cazul terenurilor afectate de srturare sau aciditate puternic (foarte puternic
sau puternic) sau a terenurilor cu nisipuri mobile, degradarea va fi evideniat de
analiza profilelor de sol. Numrul profilelor de sol va fi corelat cu numrul unitilor
staionale constituite n cadrul proiectului, astfel nct la fiecare unitate staional s
fie spat cel puin cte un profil de sol de baz.
n cadrul prezentei scheme nu este eligibil nfiinarea de plantaii de arbori din specii
forestiere cu ciclu scurt de producie, plantaii de arbori cu cretere rapid ntrebuinai
pentru producerea de energie sau plantaii de pomi de Crciun.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

12 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
13/159

ndeplinirea acestei cerine se asigura prin respectarea prevederilor legislaiei din


domeniul forestier aplicabil lucrrilor de mpdurire (n principal a Normelor tehnice 1 i
2).
2.2. Tipul, intensitatea i valoarea maxim a sprijinului
Sprijinul finaniciar, acordat ca valoare fix, este reprezentat de costuri standard pe hectar
pentru mpdurirea de terenuri agricole i neagricole, sub forma a dou prime, dup cum
urmeaz:
Prima de nfiinare a plantaiilor forestiere, care acoper i costurile de elaborare
a proiectului tehnic de mpdurire (denumit Prima 1).
Prima anual, pentru o perioad de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de
ntreinere i ngrijire a plantaiei forestiere i pentru compensarea pierderilor de
venit agricol ca urmare a mpduririi (denumit Prima 2).
Proiectarea lucrrilor de nfiinare, ntreinere i ngrijire prin proiectul tehnicgraficul general de realizare a plantaiei, precum i execuia acestora se realizeaz
la nivel de parcel /unitate amenajistic (u.a.), astfel:
- n cazul n care n cadrul unei parcele se va identifica necesitatea realizrii
mpduririi pe baza mai multor formule de mpdurire, suprafaa acesteia se va
diviza n parcele/u.a.-uri, pentru fiecare dintre acestea utilizndu-se o singur
formul de mpdurire i schem de plantare,
- toate lucrrile de nfiinare a plantaiei s fie definitivate ntr-o perioad de doi ani
de la semnarea contractului de finanare,
- la nivel de parcel/unitate amenajistic toate lucrrile de nfiinare a plantaiei s
se realizeze ntr-o singur perioad, cuprins ntre 1 septembrie anul n i 30 aprilie
anul n+1,
- prima lucrare de nfiinare a plantaiei trebuie s se realizeze pe o suprafa
minim total (care cuprinde parcele/uniti amenajistice ntregi) de cel puin 1 ha n
cazul crerii de trupuri de pdure i cel puin 0,5 ha n cazul realizrii de perdele
forestiere de protecie,
- condiia de suprafa compact minim mpdurit de 0,5 ha n cazul crerii de
trupuri de pdure i 0,1 ha n cazul realizrii de perdele forestiere de protecie
trebuie s fie respectat pe toat perioada derulrii contractului de finanare,
inclusiv n perioada celor doi ani n care beneficiarul trebuie s realizeze lucrrile de
nfiinare a plantaiei.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

13 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
14/159

Deintorii de terenuri agricole i neagricole proprietate a statului i/sau deintorii de


terenuri agricole i/sau neagricole proprietate a unitilor administrativ teritoriale (UAT) sau
asociaii ale acestora, beneficiaz numai de sprijinul acordat n baza Primei 1.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat n baza prezentei scheme este de
100% din total costuri eligibile (precizate la cap. 2.3. Costuri eligibile), fr a se depi
valoarea maxim a sprijinului public pentru o cerere de sprijin.
n cazul apariiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici pn la momentul
realizrii primei lucrri de ntreinere a plantaiei, constatat conform prevederilor Ordinului
MADR nr.766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire,
constatare, evaluare i aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice
periculoase i de ali factori vtmtori fondului forestier naional, vegetaiei forestiere din
afara fondului forestier naional i obiectivelor instalate n acestea de ctre autoritile
publice desemnate, dac pierderile de puiei depesc pragul de 20% din totalul de puiei
plantai la nivel de parcel/u.a., costurile cu refacerea plantaiei vor acoperi 75% din costul
standard legat de lucrrile pentru nfiinarea plantaiei pe terenuri agricole. n acest caz,
costurile de ntreinere a plantaiei din primul an vor fi pltite proporional cu suprafaa
plantaiei neafectate de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici pe parcel/u.a..
Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantaiei beneficiarul va trebui
s demonstreze c lucrrile iniiale de nfiinare a plantaiei au fost planificate i executate
n conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1 sau 2, pe fiecare parcel/u.a., dup
caz.
Evenimentul produs de factori biotici sau abiotici va fi invocat numai n cazul
parcelelor/u.a.-rilor pentru care s-a finalizat integral procesul de nfiinare a plantaiei.
Acesta va fi documentat in conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 766/2007
aplicabile lucrrilor de mpduriri. Semnalarea aparitiei evenimentului produs de factori
biotici sau abiotici se face n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data apariiei
evenimentului la GF i APIA, n scris. Actele doveditoare emise de autoritile competente
se transmit la APIA n termen de maximum 15 zile lucrtoare de la data producerii
evenimentului. Documentele doveditoare emise n baza verificrilor pe teren de ctre
entitile autorizate (cf. OMADR 766/2007) vor fi depuse la dosarul cererii de plat pentru
lucrrile de nfiinare i vor fi prezentate reprezentanilor Grzii Forestiere (GF) la
verificrile n teren.
Atingerea pragului de 20% puiei afectai de evenimente produse de factori biotici sau
abiotici va fi raportat la total suprafa parcel/u.a.mpdurit.
Beneficiarul are dreptul s solicite numai o singura dat refacerea plantaiei pe
aceeai suprafa.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

14 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
15/159

Att n cazul terenurilor agricole, ct i n cazul terenurilor neagricole, cuantumul plii


pentru refacerea plantaiei va fi de 75% din costul standard aferent lucrrilor de nfiinare
a plantaiei pe terenuri agricole.
Costurile de ntreinere a plantaiei aferente primului an pentru parcela/u.a. afectat se
vor calcula proporional cu suprafaa plantaiei neafectate aferent respectivei parcele/u.a..
Valorile costurilor standard pe tipuri de terenuri i forme de relief, aferente proiectului
tehnic de mpdurire, lucrrilor de nfiinare, lucrrilor de ntreinere, lucrrilor de ngrijire i
compensaiilor pentru acoperirea pierderilor de venit sunt prezentate n tabelul 1.
Tabelul 1. Nivelul costurilor standard pentru lucrrile de mpdurire:
EUR/ha
Terenuri agricole
Terenuri neagricole
Cmpie
Deal
Munte
Cmpie
Deal
Munte
Prima 1 (rndul 1+rndul 2)
1

Proiect tehnic

nfiinare

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cost
elaborare
proiect
(Conform
formulei 1)
2730

ntreinere anul 1
ntreinere anul 2

Lucrri de ntreinere (maximum 6 ani)


1138
1443
487
1138
2423
1923
1295
2423

1443
1923

487
1295

ntreinere anul 3
ntreinere anul 4
ntreinere anul 5
ntreinere anul 6

1671
899
632
632

1671
899
632
632

1438
834
465
465

1198
109
109
55

ngrijire anii 7 sau 8


ngrijire anii 10 sau 11

191
157

191
157

191
157

191
262

1438
1198
834
109
465
109
465
55
Lucrri de ngrijire (2 ani)
191
191
157
262

Compensaii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)


(rndul 14 + rndul 15)

13
14
15

Cost
Cost
Cost
Cost
Cost
elaborare
elaborare
elaborare
elaborare
elaborare
proiect
proiect
proiect
proiect
proiect
(Conform
(Conform
(Conform
(Conform
(Conform
formulei 1)
formulei 1)
formulei 1)
formulei 1)
formulei 1)
3994
2528
2619
4393
2639
Prima 2 (rndul 49* + rndul 1112* + rndul 1415*)
* n funcie de anul de aplicare i de solicitarea beneficiarului

Marja net standard


Plata unic pe
suprafa

190
PD**

190
PD

190
PD

** PD plata unic pe suprafa acordat, aferent anului de campanie

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

15 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
16/159

Costul standard aferent elaborrii proiectului tehnic de mpdurire este calculat n baza
formulei 1:
Cost elaborare proiect tehnic de mpdurire = VB + n*VM*2%
n care:
VB

- costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de mpdurire pe suprafaa


minim admis 590 (euro)
n (ha) - suprafaa total solicitat a fi mpdurit n baza prezentei scheme
VM (euro) - costul mediu naional de mpdurire a unui hectar de teren agricol i neagricol
(aferent lucrrilor de nfiinare i ntreinere a plantaiilor 8.889 (euro)

Valoarea maxim a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat n baza prezentei
scheme, care nglobeaz toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 i
Primei 2, dup caz, care vor fi pltite pe toat durata de aplicare a contractului de
finanare, este de 7.000.000 euro.
2.3. Costuri eligibile
Sprijinul acoper urmtoarele costuri eligibile:
(1) costurile standard aferente elaborrii proiectului tehnic de mpdurire;
(2) costurile standard aferente lucrrilor de nfiinare a plantaiei pentru cele trei tipuri de
forme de relief (cmpie, deal, munte) i cele dou categorii de teren (agricol, neagricol);
(3) costurile standard aferente lucrrilor de ntreinere a plantaiei pentru cele trei tipuri
de forme de relief (cmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioad de maximum 6
ani, asimilat termenului de nchidere a strii de masiv. Perioada n care se efectueaz
lucrrile de ntreinere a plantaiei este stabilit n cadrul proiectului tehnic de mpdurire;
(4) costurile standard pentru cele trei tipuri de forme de relief (cmpie, deal, munte) pentru
dou lucrri de ngrijire a arboretelor, prima lucrare efectuat n anul 7 sau 8, iar cea de
a doua n anul 10 sau 11 (din cadrul celor 12 ani pentru care se acord Prima 2), efectuate
dup nchiderea strii de masiv;
(5) costuri standard aferente compensaiilor pentru acoperirea pierderilor de venit
agricol ca urmare a mpduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioad de 12 ani.
(6) costuri pentru refacerea plantaiei n cazul apariiei unui eveniment produs de factori
biotici sau abiotici pn la momentul realizrii primei lucrri de ntreinere a plantaiei din
cursul primului an de mpdurire (Conform precizrilor de la Cap.2.2);
(7) costuri standard legate de lucrrile de ntreinere a plantaiei pentru anul I pentru
suprafaa plantaiei neafectat de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, n
cazul refacerii plantaiei ca urmare a apariiei unui astfel de eveniment.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

16 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
17/159

2.4.Condiii de acordare a sprijinului


Lucrrile de mpdurire, pn la atingerea strii de masiv, se vor executa n baza unui
proiect tehnic de mpdurire care va respecta Normele tehnice nr. 1 (n cazul realizrii de
trupuri de pdure) sau Normele tehnice nr. 2 (n cazul realizrii de perdele forestiere de
protecie) i care va fi elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate
atestate de autoritatea naional n domeniul silviculturii pentru proiectarea lucrrilor de
regenerare, ntreinere a seminiurilor i plantaiilor, lucrri de ngrijire a arboretelor,
precum i a lucrrilor de mbuntiri funciare din domeniul silvic.
Lista persoanelor fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea
naional n domeniul silviculturii pentru proiectarea lucrrilor de regenerare, ntreinere a
seminiurilor i plantaiilor, lucrri de ngrijire a arboretelor, precum i a lucrrilor de
mbuntiri funciare din domeniul silvic este publicat pe site-ul Ministerului Mediului,
Apelor i Pdurilor, domeniul Informare public, categoria nregistrri atestri.
(http://www.mmediu.ro/categorie/inregistrari-atestari/53).
Materialul forestier utilizat la lucrrile de mpdurire trebuie s respecte prevederile Legii
nr.107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificrile
i completrile ulterioare.
Lucrrile de nfiinare a plantaiilor forestiere se vor realiza n maximum 2 ani de la
data semnrii contractului de finanare.
Lucrrile de ngrijire a arboretelor efectuate dup nchiderea strii de masiv se vor realiza
avndu-se n vedere ca indicele de nchidere a coronamentului s nu scad sub valoarea
de 0,7. Prima lucrare de ngrijire se va efectua n anul 7 sau 8, iar cea de a doua lucrare
de ngrijire a arboretelor se va realiza n anul 10 sau 11, conform proiectului tehnic de
mpdurire.
Plantaia forestier realizat va fi meninut pe suprafaa care face obiectul proiectului cel
puin pe perioada de implementare a contractului de finanare, respectnd condiiile
referitoare la realizarea lucrrilor de mpdurire, ntreinere a plantaiilor i ngrijire a
arboretelor prevzute de schema de ajutor de stat. Se va avea n vedere ca pe toat
perioada cuprins ntre data finalizrii ultimei lucrri de ntreinere a plantaiei i data
finalizrii contractului de finanare indicele de nchidere a coronamentului s nu scad sub
valoarea de 0,7.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

17 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
18/159

Pn la nchiderea strii de masiv i ncheierea contractului de finanare, gestionarea


tuturor plantaiilor forestiere se va realiza n baza proiectului tehnic de mpdurire.
Dup nchiderea strii de masiv, modul de gestionare a pdurii, prevzut i n proiectul
tehnic, trebuie s fie compatibil cu prevederile Codului silvic i a legislaiei din domeniul
forestier.
Pn la vrsta exploatabilitii precizat n proiectul tehnic de mpdurire, suprafaa care
face obiectul proiectului de mpdurire nu va mai putea beneficia de nicio plat acordat
pe suprafa agricol prin intermediul IACS, cu excepia situaiei n care beneficiarul
solicit, nainte de demararea lucrrilor de nfiinare a plantaiei, rezilierea contractului de
finanare pentru mpdurirea suprafeei care face obiectul proiectului tehnic de mpdurire
sau n situaia n care se convine ncetarea contractului de finanare n caz de for
major, constatat conform prevederilor legale i n temeiul Ordinului MADR nr. 857/2016
privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de
suprafee mpdurite, art.29 alin (2) lit. a) i b).
Beneficiarii schemei de ajutor de stat care sunt eligibili pentru orice component a Primei 2
trebuie s respecte normele privind eco-condiionalitatea, prevzute de Titlul VI al
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 privind finanarea, gestionarea i monitorizarea politicii
agricole comune i de abrogare a Regulamentelor CEE nr. 352/78, CE nr. 165/94, CE nr.
2799/98, CE nr. 814/2000, CE 1290/2005 i CE nr. 485/2008 ale Consiliului, stabilite prin
legislaia naional, pe toate terenurile agricole aparinnd exploataiei agricole i pe toat
perioada contractului de finanare.
Nerespectarea cerinelor de eco-condiionalitate va conduce la reduceri sau la
excluderi de la plata Primei 2.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

18 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
19/159

Capitolul 3
______________________________________________________________________________

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE


PENTRU SCHEMA DE AJUTOR DE STAT SPRIJIN PENTRU
PRIMA
MPDURIRE I CREAREA DE SUPRAFEE
MPDURITE
3.1

Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de sprijin

Pentru acordarea sprijinului n cadrul schemei de ajutor de stat aferent submsurii 8.1
mpduriri i crearea de suprafee mpdurite solicitantul depune o cerere de sprijin
(Anexa 10), pe suport de hrtie la Centrul Judeean sau al Municipiului Bucureti al APIA
(Anexa 25 Date de contact APIA). Completarea cererii de sprijin se va efectua conform
Instruciunilor prezentate n Anexa 10a. nainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul
sprijinului trebuie s parcurg etapele de identificare a suprafeelor care urmeaz a fi
mpdurite i de elaborare a proiectului tehnic de mpdurire.
Dosarul cererii de sprijin conine cererea de sprijin nsoit de proiectul tehnic de
mpdurire avizat de ctre MMAP DGP GF (n original), precum i celelalte documente
prevzute la Capitolul 4.
A. Identificarea suprafeelor care urmeaz a fi mpdurite
A.1 Etapa inial de identificare a suprafeelor care urmeaz a fi mpdurite
Solicitantul schemei de ajutor de stat va demara activitatea de ntocmire a proiectului
tehnic de mpdurire numai dup identificarea/nscrierea prealabil a terenului
agricol/neagricol care urmeaz a fi mpdurit n sistemul IPA online al APIA i obinerea
Notei de constatare (Anexa 4) eliberat de ctre APIA n baza Solicitrii eliberrii Notei
de constatare a potenialului beneficiar (Anexa 1). Nota de constatare poate fi solicitat la
APIA de ctre aplicani dup publicarea pe site-ul APIA a Ghidului solicitantului aprobat
prin Ordin MADR.
n cazul n care solicitanii au cerere unic de plat depus la APIA n campania curent
i/sau n campaniile anterioare, depun solicitarea eliberrii Notei de constatare la Centrul
Judeean unde a fost depus cererea unic de plat. Dac cererea unic de plat pe
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

19 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
20/159

suprafa/cererea unic de plat a fost depus la un Centru Local APIA solicitarea se va


depune la Centrul Judeean de care aparine Centrul Local respectiv.
n cazul n care solicitanii nu au cerere unic de plat depus la APIA n campania
curent i/sau n campaniile anterioare, depun solicitarea eliberrii Notei de constatare la
Centrul judeean unde se situeaz terenul care este destinat mpduririi; n situaia n care
solicitanii au suprafee situate pe raza mai multor judee, Nota de constatare se solicit la
Centrul judeean APIA din judeul n care deine cea mai mare suprafa care face obiectul
proiectului tehnic de mpdurire.
n cazul n care solicitanii nu au cereri unice de plat pe suprafa depuse la APIA sau
solicit accesarea msurii 8 pe suprafee noi, nedeclarate la APIA pn la momentul
depunerii solicitrii, acetia vor ataa la Solicitare copii ale documentelor care dovedesc
dreptul de utilizare a terenului.
Identificarea/nscrierea terenurilor agricole i/sau neagricole care urmeaz a fi mpdurite
poate fi fcut de ctre solicitani prin aplicaia electronic IPA online n conformitate cu
Ghidul de utilizare a aplicaiei IPA Online, 2016, accesnd site-ul APIA (www.apia.org.ro).
IPA-online este un instrument pus la dispoziia solicitanilor de ctre APIA, prin care
acetia i pot identifica i digitiza parcelele, prin intermediul aplicaiei GIS
(http://lpis.apia.org.ro).
Dup identificarea/nscrierea n Registrul unic de identificare, digitizare i verificrile
efectuate de ctre APIA n IPA Online i IACS, are loc, ntre APIA i solicitant, procesul de
gestionare a eventualelor suprapuneri de limite.
Nu se accept accesarea schemei de ajutor de stat pe fraciune de parcel!
n cazul n care deintorii de teren agricol care au beneficiat de sprijin prin alte msuri pe
suprafa gestionate prin IACS doresc s acceseze schema de ajutor de stat doar pentru
o parte dintr-o parcel agricol declarat anterior, parcela iniial se va scinda n dou
parcele distincte, astfel: parcela pentru care urmeaz a se primi sprijin n baza schemei de
ajutor de stat va primi un numr nou, iar parcela pentru msura de sprijin pe suprafa
gestionat prin IACS i pstreaz numrul atribuit iniial, suprafaa acesteia fiind
reprezentat de diferena dintre suprafaa iniial a parcelei i suprafaa ce urmeaz a se
mpduri n baza schemei de ajutor de stat. n cazul n care scindarea parcelei este
solicitat de ctre aplicantul schemei de ajutor de stat dup termenul limit de depunere a
formularelor de modificare a cererii unice de plat pe suprafa M2 , acesta nu va
beneficia de pli directe aferente suprafeei parcelei modificate.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

20 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
21/159

Nedeclararea terenului/parcelei n ultimii doi ani la APIA determin ncadrarea parcelei la


categoria teren neagricol. Tot la categoria teren neagricol vor fi ncadrate i parcelele
declarate pe care nu au fost respectate normele privind ecocondiionalitatea n ultimii 2
ani, respectiv ultimele dou campanii integrale de primire a cererilor unice de plat pe
suprafa. Pentru ncadrarea n categoria terenurilor agricole sau neagricole, APIA va
verifica respectarea normelor privind ecocondiionalitatea pe parcelele care urmeaz a fi
mpdurite.
n cazul n care solicitantul declar terenul care urmeaz a fi mpdurit ntr-un poligon
confirmat ca neagricol (conform ncadrrii LPIS) suprafaa parcelei/parcelelor nu poate
face obiectul ajutorului de stat.
Suprafaa solicitat va fi redus pe limita blocului fizic din LPIS, conform referinei
actualizate pentru campania n curs a anului de solicitare a accesrii schemei de ajutor,
numai n cazul n care suprafaa care excede limitelor blocului fizic este confirmat ca fiind
ntr-un poligon neagricol (conform ncadrrii LPIS).
A.2 Etapa final de identificare a suprafeelor care urmeaz a fi mpdurite
Pentru realizarea proiectului tehnic de mpdurire este necesar compararea limitelor
(amplasamentul) terenului care va face obiectul mpduririi care reiese din Nota de
constatare emis n prealabil de APIA (Anexa 4) cu limitele terenului identificate i
msurate n teren n cadrul elaborrii proiectului tehnic de mpdurire. Msurtorile vor fi
efectuate de ctre proiectant mpreun cu specialitii APIA. Limitele terenului identificate i
msurate, coninnd limitele parcelelor/u.a., vor fi prezentate APIA de ctre potenialul
beneficiar n format compatibil GIS (date spaiale Stereo 70 sau WGS 84).
n cazul n care exist neconcordane ntre datele furnizate de APIA prin Nota de
constatare, rezultate din identificarea iniial, i datele rezultate conform msurtorilor i
identificrii n teren se va proceda la conciliere conform procedurilor APIA. La conciliere
vor fi prezeni: solicitantul, reprezentanii APIA i reprezentantul proiectantului. Dac n
urma concilierii intervin modificri privind amplasamentul parcelelor/u.a. i/sau suprafaa
acestora, Nota de constatare va fi revizuit.
Terenurile constituite n perimetre de ameliorare n baza Legii nr. 100/2010 privind
mpdurirea terenurilor degradate, precum i terenurile incluse n Programul naional de
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i drumurilor naionale
prevzut n Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecie, republicat, nu
fac obiectul sprijinului n baza prezentei scheme de ajutor de stat. Pentru verificarea
includerii/neincluderii terenului n perimetre de ameliorare i n Programul naional de
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

21 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
22/159

realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i drumurilor naionale,


solicitantul va depune o cerere (Anexa 13) la GF, n urma creia aceasta va elibera avizul
care confirm ndeplinirea/nendeplinirea acestor condiii. Acest aviz este solicitat
nainte de demararea proiectului tehnic de mpdurire i ulterior eliberrii Notei de
constatare iniiale (Anexa 4) de ctre APIA.
Avizul GF se va depune i ca anex la Proiectul tehnic de mpdurire.
B. Elaborarea proiectului tehnic de mpdurire
Proiectul tehnic de mpdurire se elaboreaz n baza prevederilor normelor tehnice 1 i 2,
dup caz, fiei tehnice a msurii 8, precum i ale prevederilor Ordinului MADR nr.
857/2016 de aprobare a schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i
crearea de suprafee mpdurite. Nerespectarea acestor prevederi determin
respingerea proiectului tehnic de mpdurire de ctre GF.
Proiectul tehnic de mpdurire poate fi elaborat doar de ctre o persoan fizic sau juridic
atestat conform OM nr. 1763/2015 sau OM nr. 718/2010 pentru lucrrile de proiectare
menionate mai jos. Persoana fizic sau juridic trebuie s fie atestat pentru domeniul
proiectare cu codificarea 5a n OM nr. 1763/2015 i OM nr. 718/2010 i pentru grupa
de lucrri codificat 6g n atestatele emise n baza OM nr. 1763/2015 sau 7d n
atestatele emise n baza OM nr. 718/2010. n plus, persoana fizic sau juridic trebuie s
fie atestat pentru urmtoarele grupe de lucrri:
- 6e (conform OM nr. 1763/2015) dac terenurile care fac obiectul mpduririi sunt
afectate de fenomene de degradare de tipul eroziunii de suprafa foarte puternic i
excesiv, eroziunii de adncime (ogae, ravene, toreni), alunecrilor active, prbuiri,
surpri i scurgeri noroioase, prezenei aglomerrilor de pietri, bolovni, grohoti,
stncrii i depozitelor de aluviuni toreniale,
- 6f (conform OM nr. 1763/2015) sau 7c (conform OM nr. 718/2010) dac
terenurile care fac obiectul mpduririi sunt afectate de srturare sau aciditate puternic
(foarte puternic sau puternic).
Documentarea fenomenelor de degradare se va realiza aa cum este prevzut la
Cap.2.1.2. Zonele pentru care nu exist soluii de mpdurire, precizate n Norma tehnic
nr.1 (ex. Grupele Staionale 7, 33, 142), nu pot face obiectul proiectului tehnic de
mpdurire. Suprafaa solicitat pentru sprijin este suprafaa care va fi parcurs efectiv cu
lucrri de mpdurire.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

22 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
23/159

Lista persoanelor fizice i a persoanelor juridice de specialitate atestate de autoritatea


naional n domeniul silviculturii pentru proiectarea lucrrilor de regenerare, ntreinere a
seminiurilor i plantaiilor, lucrri de ngrijire a arboretelor, precum i a lucrrilor de
mbuntiri funciare din domeniul silvic este publicat pe site-ul Ministerului Mediului,
Apelor i Pdurilor, domeniul Informare public, categoria nregistrri atestri.
(http://www.mmediu.ro/categorie/inregistrari-atestari/53).
Pentru elaborarea proiectului tehnic de mpdurire se va utiliza cuprinsul prezentat n
Anexa 12.
Un proiect tehnic de mpdurire poate cuprinde mai multe amplasamente de terenuri ce
urmeaz a fi mpdurite, precum i mai multe categorii de plantaii forestiere realizate
(trupuri de pdure i/sau perdele forestiere de protecie). Proiectarea lucrrilor de
nfiinare, ntreinere i ngrijire prin proiectul tehnic, precum i execuia acestora se
realizeaz la nivel de parcel/u.a..
Fiecare parcel/u.a. va avea o singur formul de mpdurire i schem de plantare
aferent. Formulele i schemele de mpdurire vor lua n considerare numai speciile
forestiere din listele speciilor forestiere de arbori i arbuti utilizate n lucrrile de
mpduriri prezentate n Anexa 8.
Proiectul tehnic de mpdurire (n dou exemplare originale), mpreun cu
documentele precizate la cap. 4., se depun n vederea avizrii la GF care are arondat
judeul centrului judeean APIA (Anexa 19) unde se va depune cererea de sprijin.
Urmare verificrii proiectului tehnic i a documentelor ataate, GF emite avizul pentru
proiectul tehnic de mpdurire. Dup emiterea avizului, GF nmneaz solicitantului un
exemplar, n original, al proiectului tehnic de mpdurire mpreun cu avizul (n dou
exemplare originale), Fia rezumativ a proiectului tehnic (n dou exemplare originale)
precum i anexele la proiect, n copie. Solicitantul va depune, la APIA:
- Proiectul tehnic de mpdurire certificat de GF, un exemplar, n copie; beneficiarul
are obligativitatea s prezinte, n cazul oricror tipuri de controale, exemplarul original
avizat de GF;
- Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire (Anexa 7) un exemplar, n
original;
- Avizul GF pentru proiectul tehnic de mpdurire un exemplar, n original.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

23 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
24/159

3.1.1 Completarea cererii de sprijin i depunerea dosarului


Completarea Cererii de sprijin, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform
formularului standard acordndu-se importan deosebit completrii corecte i integrale a
acesteia.
Pentru a beneficia de sprijin, solicitantul trebuie s fie nregistrat la APIA n Registrul unic
de identificare (RUI) - element component al Sistemului Integrat de Administrare i
Control. Solicitantul care nu figureaz n baza de date APIA trebuie s se nscrie n RUI
nainte de depunerea cererii de sprijin, primind astfel un numr unic de identificare (RO...).
nscrierea n RUI se efectueaz la momentul solicitrii Notei de constatare de la APIA.
Un beneficiar poate depune o singur cerere de sprijin n cadrul unei sesiuni de
depunere a cererilor de sprijin.
Cererile de sprijin sunt depuse la centrele judeene APIA n perioada specificat pe site-ul
www.apia.org.ro conform anunului de lansare a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin
pentru schema de ajutor de stat. Anunul conine, de asemenea, informaii referitoare la
perioada de depunere a Cererii de sprijin precum i valoarea alocrii financiare a sesiunii.
Dosarele Cererilor de sprijin sunt depuse personal de ctre reprezentantul legal, aa cum
este precizat n formularul Cererii de sprijin sau de ctre mputernicit, prin procur
legalizat (n original), pn la data de ncheiere a sesiunii de depunere.
n situaia n care solicitanii au suprafee situate pe raza mai multor judee, Cererea de
sprijin se depune la Centrul judeean APIA din judeul n care deine cea mai mare
suprafa care face obiectul proiectului tehnic de mpdurire.
n situaia n care suprafeele destinate mpduririi se regsesc pe cererea unic de plat
pe suprafa depus n campania n curs pentru care au fost solicitate pli directe pe
suprafa, solicitantul va depune Cererea de sprijin aferent masurii 8 la acelai Centru
judeean APIA unde a fost depus cererea unic de plat pe suprafa.
Pentru acele documente originale care rmn n posesia solicitantului (ex: act de
proprietate), copiile trebuie s conin meniunea Conform cu originalul i s fie semnate
de ctre reprezentantul legal/mputernicitul acestuia.
Solicitanii au obligaia de a completa toate datele i de a bifa toate spaiile din Cererea de
sprijin.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

24 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
25/159

Solicitantul trebuie s se asigure c rmne n posesia unui exemplar complet al Dosarului


cererii de sprijin n afara celui depus la Centrul Judeean APIA.
3.1.2 Informaii generale cu privire la verificarea dosarului cererii de sprijin de ctre
APIA
A. Verificarea conformitii cererii de sprijin
Dup depunerea i nregistrarea cererii de sprijin are loc o prim verificare, n prezena
solicitantului, concretizat n controlul vizual al cererii de sprijin, respectiv completarea i
anexarea la dosar a formularului Proces verbal pentru controlul vizual al cererii de sprijin
(Formular V1). n cazul n care sunt depistate erori de form fcute de solicitant la
completarea Cererii de sprijin sau neconcordane, solicitantul le va corecta pe loc.
Corecia este efectuat de ctre solicitant prin tiere cu o linie i nscrierea datelor corecte
asumate prin semnatur.
Formularul V1 se completeaz, semneaz i dateaz de ctre funcionarul APIA numai n
prezena solicitantului. n cazul n care se constat lipsa unor documente din dosarul
cererii de sprijin, acestea vor fi solicitate beneficiarului n termenul stabilit de APIA, dar nu
mai trziu de data ncheierii sesiunii de depunere a cererii de sprijin.
Solicitantul semneaz, dateaz i/sau tampileaz Formularul V1 Anexa 10b, certificnd
faptul c a luat la cunotin despre rezultatul controlului vizual.
B. Verificarea condiiilor de eligibilitate evaluarea cererilor de sprijin
Evaluarea, ca parte a procesului de selecie, reprezint aciunea procedural prin care
documentaia prin care se solicit finanare este analizat pentru verificarea ndeplinirii
criteriilor de eligibilitate i cerinelor specifice asimilate criteriilor de eligibilitate, precum i
punctarea criteriilor de selecie, concretizat n Raportul de selecie preliminar.
Centrul Judeean APIA va verifica conformitatea i corectitudinea datelor nscrise n
cererea de sprijin i documentele ataate, precum i respectarea criteriilor de eligibilitate i
cerinelor specifice asimilate criteriilor de eligibilitate pentru toate cererile de sprijin
aferente schemei de ajutor de stat. n cazul n care apar neconcordane sau neclariti,
APIA va solicita, n scris, clarificri solicitantului.
APIA i rezerv dreptul de a solicita documente sau informaii suplimentare, dac
pe parcursul verificrilor cererii de sprijin se constat c este necesar.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

25 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

3.2.

Pagina
26/159

Selecia proiectelor

La ncheierea etapei de verificare a condiiilor de eligibilitate, cererile de sprijin pot fi


declarate eligibile sau neeligibile. Cererile de sprijin declarate eligibile parcurg n
continuare etapa de selecie n baza prevederilor Ordinului MADR 362/2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al procesului de selecie i al
procesului de verificare a contestaiilor pentru cererile de sprijin aferente schemelor de
ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite i
"Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservarea pdurilor, aferente Msurii 8
Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor,
Submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite i Msurii 15 Servicii de
silvomediu, servicii climatice i conservarea pdurilor, Submsura 15.1 Pli pentru
angajamente de silvo-mediu, din cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural 20142020 (PNDR) (ROF).
Selecia pentru finanarea cererilor de sprijin este realizat pe baza principiilor, criteriilor de
selecie/criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare dup
punctajul obinut, cu ncadrarea n alocarea anual disponibil. Principiile de selecie
vizeaz, n cazul n care valoarea total a cererilor de sprijin aferente unei sesiuni de
depunere depete alocarea financiar pentru acea sesiune, asigurarea tratamentului
egal al solicitanilor, o mai bun utilizare a resurselor financiare i direcionarea resurselor
financiare n conformitate cu obiectivul strategiei de dezvoltare rural din cadrul PNDR
2014-2020. La stabilirea criteriilor de selecie s-au avut n vedere urmtoarele principii:
a) Principiul funciei de protecie prin care se acord prioritate realizrii de perdele
forestiere de protecie n funcie de suprafa;
b) Principiul amplasrii terenului, prin care se acord prioritate terenurilor propuse
pentru mpdurire situate n zonele deficitare n pduri;
c) Principiul mrimii plantaiei, prin care se acord prioritate terenurilor propuse
pentru mpdurire cu suprafa mai mare;
d) Principiul funciei de reabilitare a terenurilor, prin care se acord prioritate
mpduririi terenurilor situate n UAT-urile afectate de fenomene de aridizare,
eroziune sau salinizare, n funcie de valorile indicelui de ariditate, gradului de
eroziune sau gradului de salinizare;
e) Principiul diversitii speciilor, prin care se acord prioritate lucrrilor de
mpdurire care propun cel puin 2 specii de baz n compoziie.
Criteriile de selecie sunt detaliate conform prevederilor art. 49 al Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 dup cum urmeaz:
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

26 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
27/159

Tabelul 2.
Nr.
crt.
1

PRINCIPII DE SELECIE
Principiul funciei de protecie (se va acorda prioritate
realizrii de perdele forestiere de protecie)

CRITERII DE SELECIE
1)
2)
3)

Principiul amplasrii terenului (se va acorda prioritate


terenurilor propuse pentru mpdurire situate n zonele
deficitare n pduri Anexa 20)

Principiul mrimii plantaiei (se va acorda prioritate


terenurilor propuse pentru mpdurire cu suprafa mai
mare)
Principiul funciei de reabilitare a terenurilor (se va
acorda prioritate mpduririi terenurilor situate n UAT
afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau
salinizare, n funcie de valorile indicelui de ariditate,
gradului de eroziune sau gradului de salinizare), (Lista
cu UAT afectate de fenomene de degradare se
regsete n Anexele 22, 23,24)
Principiul diversitii speciilor (se va acorda prioritate
lucrrilor de mpdurire care propun cel puin 2 specii
de baz n compoziie)

1)

PUNCTAJ

suprafaa
ocupat de sistemul de
perdele forestiere > 5 ha
2 ha < suprafaa ocupat de sistemul de
perdele forestiere 5 ha
suprafaa
ocupat de sistemul de
perdele forestiere 2 ha
terenuri amplasate n judeul Clrai

30p
20 p
10 p
20p

2) terenuri amplasate n judeele Teleorman,


Constana, Ialomia i Brila
3) terenuri amplasate n judeul Galai
4) terenuri amplasate n judeele Giurgiu,
Olt, Dolj i Botoani
5) terenuri amplasate n judeele Tulcea i
Timi
6) terenuri amplasate n judeul Vaslui
7) terenuri amplasate n judeul Ilfov
1) suprafaa plantaiei > 100 ha
2) 20 ha < suprafaa plantaiei 100 ha

19 p

3)
1)

suprafaa plantaiei 20 ha
terenuri afectate de fenomene
aridizare sau/i eroziune

de

10 p
20 p

2)

terenuri afectate
salinizare

de

5p

1)

formulele de mpduriri utilizate n cadrul


proiectului tehnic conin cel puin 2 specii
de baz

10 p

de

fenomene

15 p
14 p
13 p
11 p
10 p
20 p
15 p

3.2.1 Aplicarea principiilor i criteriilor de selecie


1. Principiul funciei de protecie
Principiul funciei de protecie (se va acorda prioritate realizrii de perdele
forestiere de protecie)
1) suprafaa ocupat de sistemul de perdele forestiere > 5 ha
2) 2 ha < suprafaa ocupat de sistemul de perdele forestiere 5 ha
3) suprafaa ocupat de sistemul de perdele forestiere 2 ha

Max 30 p
30 p
20 p
10 p

n cadrul acestui principiu, pentru calculul punctajului se iau n considerare numai punctajele
corespunztoare suprafeelor pe care se nfiineaz perdele forestiere, conform tabelului de mai
sus.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

27 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
28/159

a) Dac prin cererea de sprijin se solicit NUMAI REALIZAREA DE PERDELE FORESTIERE DE


PROTECIE, punctajul n cadrul acestui principiu se acord n funcie de suprafaa ce urmeaz a fi
mpdurit, conform ncadrrii n categoriile de suprafa din tabelul de mai sus.
Exemplu: Suprafaa total ce urmeaz a fi mpdurit este de 4 ha. Toat suprafaa mpdurit va
fi alctuit dintr-un sistem de perdele forestiere de protecie. Ca urmare, punctajul aferent acestui
principiu va fi 20 de puncte, datorit faptului c suprafaa ocupat de sistemul de perdele
forestiere (4 ha) se ncadreaz n intervalul 2 ha < suprafaa ocupat de sistemul de perdele
forestiere 5 ha precizat n tabelul de mai sus, pentru care sunt acordate 20 de puncte.
b) Dac prin cererea de sprijin se solicit ATT REALIZAREA DE PERDELE FORESTIERE DE
PROTECIE CT I DE TRUPURI DE PDURE, punctajul acordat n cadrul acestui principiu
(valori cu dou zecimale) este reprezentat de punctajul din tabelul de mai sus aferent categoriei de
suprafa n care se ncadreaz suprafaa pe care se realizeaz perdele forestiere de protecie,
ponderat cu suprafaa total din cererea de sprijin, care cuprinde att suprafaa perdelelor
forestiere de protecie ct i suprafaa trupurilor de pdure.
Exemplu: Suprafaa pe care urmeaz s se realizeze perdele forestiere de protecie este de 4 ha,
iar cea pe care urmeaz a se realiza trupuri de pdure este de 21 ha. Ca urmare, punctajul aferent
acestui principiu va fi reprezentat de punctajul aferent categoriei de suprafa n care se
ncadreaz suprafaa pe care se realizeaz perdele forestiere de protecie, ponderat cu suprafaa
total din cererea de sprijin, care cuprinde att suprafaa perdelelor forestiere de protecie ct i
suprafaa trupurilor de pdure, respectiv:
[4 ha (suprafaa pe care urmeaz s se realizeze perdele forestiere de protecie) x 20 p (punctajul
aferent suprafeei care se ncadreaz n intervalul 2 ha < suprafaa ocupat de sistemul de
perdele forestiere 5 ha conform criteriilor de selecie din cadrul principiului 1)/21 ha (suprafaa
pe care urmeaz s se realizeze trupuri de pdure) + 4 ha (suprafaa pe care urmeaz s se
realizeze perdele forestiere de protecie)]=
(4 x 20)/ (4 + 21) = 80/25 = 3,20 puncte
2. Principiul amplasrii terenului
Principiul amplasrii terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse
pentru mpdurire situate n zonele deficitare n pduri)
1) terenuri amplasate n judeul Clrai
2) terenuri amplasate n judeele Teleorman, Constana, Ialomia i Brila
3) terenuri amplasate n judeul Galai
4) terenuri amplasate n judeele Giurgiu, Olt, Dolj i Botoani
5) terenuri amplasate n judeele Tulcea i Timi
6) terenuri amplasate n judeul Vaslui
7) terenuri amplasate n judeul Ilfov
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

Max 20 p
20 p
19 p
15 p
14 p
13 p
11 p
10 p
prima

28 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
29/159

a)
- Dac terenurile (incluznd att suprafaa cu perdele forestiere ct i cea aferent trupurilor de
pdure) ce urmeaz a fi mpdurite se afl localizate NUMAI ntr-unul din judeele deficitare n
pduri, menionate n tabelul de mai sus, punctajul acordat n cadrul acestui principiu este cel
corespunztor judeului respectiv, aa cum reiese din tabelul de mai sus.
- Dac terenurile (incluznd att suprafaa cu perdele forestiere ct i cea aferent trupurilor de
pdure) ce urmeaz a fi mpdurite se afl localizate NUMAI n judee, altele dect judeele
deficitare n pduri, menionate n tabelul de mai sus, punctajul acordat n cadrul acestui principiu
este 0.
b) Dac terenurile (incluznd att suprafaa cu perdele forestiere ct i cea aferent trupurilor de
pdure) ce urmeaz a fi mpdurite se afl localizate numai n judee deficitare n pduri, punctajul
acordat pentru acest principiu (valori cu dou zecimale) reprezint media aritmetic a punctajelor
aferente fiecrui jude deficitar n pduri, ponderat cu suprafeele corespondente.
Exemplu: Suprafaa total propus pentru mpduriri este de 100 de ha, din care 40 ha n judeul
Clrai, 30 ha n judeul Vaslui i 30 ha n judeul Ilfov. Conform criteriilor de selecie aferente
principiului 2, punctajele aferente pentru judeele Clrai, Vaslui i Ilfov sunt 20, 11, respectiv 10
puncte. Punctajul total aferent principiului 2 pentru ntreaga suprafa ce urmeaz a fi mpdurit
va fi reprezentat de media aritmetic a punctajelor aferente fiecrui jude, ponderat cu suprafeele
corespondente, respectiv:
[40 ha (suprafaa aferent judeului Clrai) x 20 p (punctajul aferent judeului Clrai) +
30 ha (suprafaa aferent judeului Vaslui) x 11 p (punctajul aferent judeului Vaslui) +
30 ha (suprafaa aferent judeului Ilfov) x 10 p (punctajul aferent judeului Ilfov)] /
(40 ha + 30 ha + 30 ha) =
(800 + 330 + 300) / 100 = 14,30 puncte
c) Dac terenurile (incluznd att suprafaa cu perdele forestiere ct i cea aferent trupurilor de
pdure) ce urmeaz a fi mpdurite se afl localizate att n judee deficitare n pduri ct i n
afara judeelor deficitare n pduri, punctajul acordat pentru acest principiu (valori cu dou
zecimale) se va calcula parcurgnd urmtoarele etape:
c.1. Se va calcula ponderea (procente - % cu o zecimal) suprafeei aferente judeelor deficitare n
pduri n suprafaa total ce urmeaz a fi mpdurit.
Exemplu: Suprafaa total propus pentru mpduriri este de 180 de ha, din care 40 ha n judeul
Clrai, 30 ha n judeul Vaslui, 30 ha n judeul Ilfov, 50 ha n judeul Arge i 30 ha n judeul
Suceava.
Suprafaa aferent judeelor deficitare n pduri este de 100 ha (40 ha aferente judeului Clrai +
30 ha aferente judeului Vaslui + 30 ha aferente judeului Ilfov). Suprafaa aferent judeelor fr
deficit de pduri este de 80 ha (50 ha aferente judeului Arge + 30 ha aferente judeului Suceava).
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

29 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
30/159

- Ponderea suprafeelor aferente judeelor deficitare n pduri n suprafaa total ce urmeaz a fi


mpdurit este de 55,6% [100 ha (suprafaa aferent judeelor deficitare n pduri) / 180 ha
(suprafaa total propus pentru mpduriri)].
c.2. Se va calcula, conform celor precizate la lit. b), punctajul aferent principiului 2 pentru suprafaa
total a judeelor deficitare n pduri.
Exemplu: Suprafaa total propus pentru mpduriri n judeele deficitare n pduri este de 100 de
ha, din care 40 ha n judeul Clrai, 30 ha n judeul Vaslui i 30 ha n judeul Ilfov. Conform celor
precizate la lit. b) punctajul acordat pentru principiul 2 reprezint media aritmetic (valori cu dou
zecimale) a punctajelor aferente fiecrui jude deficitar n pduri, ponderat cu suprafeele
corespondente (valori cu dou zecimale). Conform calculelor din exemplul de la lit. b) punctajul
aferent principiului 2 pentru suprafaa total a judeelor deficitare n pduri din exemplu este de
14,30 puncte.
c.3. Se va calcula punctajul final aferent principiului 2 (valori cu dou zecimale) pentru ntreaga
suprafa propus pentru mpduriri dup urmtoarea formul:
Punctaj final = P%dp x pdp x f%aj , unde
P%dp - Ponderea (procente - % cu o zecimal) suprafeei aferente judeelor deficitare n pduri n
suprafaa total ce urmeaz a fi mpdurit calculat la lit. c.1.,
pdp - Punctajul principiului 2 pentru suprafaa total ce urmeaz a fi mpdurit aferent judeelor
deficitare n pduri calculat la lit. c.2.,
f%aj Factor de ajustare (% - precizat mai jos) aferent ponderii suprafeelor cu deficit de pduri.
Interval pentru ncadrarea ponderii
suprafeelor din judeele cu deficit de
pduri
0% < P%dp 80%
80% < P%dp 90%
90% < P%dp < 100%

Factor de ajustare
60%
85%
95%

Exemplu:
Interval ale ponderilor
aferente suprafeelor din
judeele cu deficit de
pduri

0% < P%dp 80%

Ponderea aferent
suprafeelor din
judeele cu deficit de
pduri

(P%dp)

Punctaj
aferent
judeelor cu
deficit de
pduri

1
55,6%

(pdp)
2
14,30

Factor de
ajustare

(f%aj)

Punctaj ajustat
conform
factorului de
ajustare

3
60%

4 (1 x 2 x 3)
4,77

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

30 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
31/159

3. Principiul mrimii plantaiei


Principiul mrimii plantaiei (se va acorda prioritate terenurilor propuse
Max 20 p
pentru mpdurire cu suprafa mai mare)
1) suprafaa plantaiei > 100 ha
20 p
2) 20 ha < suprafaa plantaiei 100 ha
15 p
3) suprafaa plantaiei 20 ha
10 p
n cadrul acestui principiu, suprafaa plantaiei se refer la suprafaa trupului de pdure.
a) Dac prin cererea de sprijin se solicit NUMAI REALIZAREA DE TRUPURI DE PDURE,
punctajul n cadrul acestui principiu se acord n funcie de suprafaa ce urmeaz a fi mpdurit,
conform ncadrrii n categoriile de suprafa din tabelul de mai sus.
Exemplu: Suprafaa total ce urmeaz a fi mpdurit este de 25 ha. Toat suprafaa mpdurit
va fi alctuit din trupuri de pdure. Ca urmare, punctajul aferent acestui principiu va fi 15 de
puncte, datorit faptului c suprafaa ocupat de trupuri de pdure (25 ha) se ncadreaz n
intervalul 20 ha < suprafaa ocupat de trupuri de pdure 100 ha precizat n tabelul de mai sus,
pentru care sunt acordate 15 de puncte.
b) Dac prin cererea de sprijin se solicit ATT REALIZAREA DE PERDELE FORESTIERE DE
PROTECIE CT I DE TRUPURI DE PDURE, punctajul acordat n cadrul acestui principiu
(valori cu dou zecimale) este reprezentat de punctajul din tabelul de mai sus aferent categoriei de
suprafa n care se ncadreaz suprafaa pe care se realizeaz trupuri de pdure, ponderat cu
suprafaa total din cererea de sprijin, care cuprinde att suprafaa perdelelor forestiere de
protecie ct i suprafaa trupurilor de pdure.
Exemplu: Suprafaa pe care urmeaz s se realizeze perdele forestiere de protecie este de 4 ha,
iar cea pe care urmeaz a se realiza trupuri de pdure este de 21 ha. Ca urmare, punctajul aferent
acestui principiu va fi reprezentat de punctajul aferent categoriei de suprafa n care se
ncadreaz suprafaa pe care se realizeaz trupuri de pdure, ponderat cu suprafaa total din
cererea de sprijin, care cuprinde att suprafaa perdelelor forestiere de protecie ct i suprafaa
trupurilor de pdure, respectiv:
[21 ha (suprafaa pe care urmeaz s se realizeze perdele forestiere de protecie) x 15 p (punctajul
aferent cererilor de sprijin cu suprafaa trupului de pdure care se ncadreaz n intervalul 20 ha <
suprafaa ocupat de trupul de pdure 100 ha conform criteriilor de selecie din cadrul
principiului 3)/(4 ha + 21 ha)] = (21 x 15)/25 = 315/25 = 12,60 puncte.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

31 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
32/159

4. Principiul funciei de reabilitare a terenurilor


Principiul funciei de reabilitare a terenurilor (se va acorda prioritate mpduririi
terenurilor situate n UAT afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau
salinizare, n funcie de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau
gradului de salinizare)
1) terenuri afectate de fenomene de aridizare sau/i eroziune (Anexele 24 i 22)
2) terenuri afectate de fenomene de salinizare (Anexa 23)

Max 20 p

20 p
5p

a) n cazul n care ntreaga suprafa (incluznd att suprafaa cu perdele forestiere ct i cea
aferent trupurilor de pdure) ce urmeaz a fi mpdurit este localizat ntr-un UAT cu terenuri
afectate de fenomene de aridizare i/sau eroziune, respectiv ncadrat n zona hidroclimatic
semiarid i/sau cu terenuri afectate de fenomene de eroziune ntr-un grad foarte mare sau mare,
conform listei cu UAT-uri afectate de fenomene de degradare, se acord 20 puncte.
b) n cazul n care ntreaga suprafa (incluznd att suprafaa cu perdele forestiere ct i cea
aferent trupurilor de pdure) ce urmeaz a fi mpdurit este localizat ntr-un UAT cu terenuri
afectate de fenomene de salinizare, respectiv cu terenuri afectate de salinizare/alcalinizare foarte
puternic, puternic, medie sau slab, conform listei cu UAT-uri afectate de fenomene de
degradare, se acord 5 puncte.
c) n cazul n care ntreaga suprafa (incluznd att suprafaa cu perdele forestiere ct i cea
aferent trupurilor de pdure) ce urmeaz a fi mpdurit este localizat ntr-un UAT cu terenuri
afectate att de fenomene de aridizare (zona hidroclimatic semiarid) i/sau eroziune (grad de
eroziune foarte mare sau mare) ct i de fenomene de salinizare (foarte puternic, puternic,
medie sau slab), conform listei cu UAT-uri afectate de fenomene de degradare, se acord
punctajul aferent terenurilor afectate de fenomene de aridizare sau/i eroziune, respectiv 20
puncte.
d) n cazul n care suprafaa (incluznd att suprafaa cu perdele forestiere ct i cea aferent
trupurilor de pdure) ce urmeaz a fi mpdurit este localizat att n UAT-uri cu terenuri afectate
de fenomene de aridizare (zona hidroclimatic semiarid) i/sau eroziune (grad de eroziune
foarte mare sau mare), ct i n UAT-uri cu terenuri afectate de salinizare (foarte puternic,
puternic, medie sau slab), punctajul acordat pentru acest principiu (valori cu dou zecimale)
reprezint media aritmetic a punctajelor aferente celor dou categorii de fenomene de degradare
a terenurilor (aridizare i/sau eroziune pe de o parte i salinizare pe de alt parte), ponderat cu
suprafeele corespondente.
Exemplu: Suprafaa propus pentru mpduriri (incluznd att suprafaa cu perdele forestiere ct i
cea aferent trupurilor de pdure) este de 5 ha n UAT Zimandu Nou (SIRUTA 12876), 10 ha n

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

32 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
33/159

UAT Plopana (SIRUTA 24427), 15 ha UAT Cozmeti (SIRUTA 96593) i 20 ha n UAT Livada
(SIRUTA 9333). n conformitate cu lista UAT-urilor afectate de fenomene de degradare:
- Terenurile din UAT Zimandu Nou (SIRUTA 12876) sunt afectate de fenomene de aridizare, fiind
ncadrate n zona hidroclimatic semiarid. Ca urmare, suprafaa de 5 ha aferent UAT Zimandu
Nou va fi punctat cu 20 de puncte, n conformitate cu criteriile de selecie aferente principiului 4.
- Terenurile din UAT Plopana (SIRUTA 24427) sunt afectate ntr-un grad foarte mare de
fenomene de eroziune. Ca urmare, suprafaa de 10 ha aferent UAT Plopana va fi punctat cu 20
puncte, n conformitate cu criteriile de selecie aferente principiului 4.
- Terenurile din UAT Cozmeti (SIRUTA 96593) sunt afectate ntr-un grad foarte mare de
fenomene de eroziune, fiind de asemenea afectate de fenomene de aridizare, ncadrndu-se n
zona hidroclimatic semiarid. Suprafaa de 15 ha aferent UAT Cozmeti va fi punctat o singur
dat cu 20 puncte, n conformitate cu criteriile de selecie aferente principiului 4, dei este afectat
concomitent de aridizare i eroziune.
- Terenurile din UAT Livada (SIRUTA 9333) sunt afectate de fenomene de salinizare slab. Ca
urmare, suprafaa de 20 ha aferent UAT Livada va fi punctat cu 5 puncte, n conformitate cu
criteriile de selecie aferente principiului 4.
Punctajul acordat pentru acest principiu (valori cu dou zecimale) va fi reprezentat de media
aritmetic a punctajelor aferente celor dou categorii de fenomene de degradare a terenurilor
(aridizare i/sau eroziune i salinizare), ponderat cu suprafeele corespondente, respectiv:
[5 ha (suprafaa UAT Zimandu Nou afectat de fenomene de aridizare) x 20 puncte (punctaj
aferent terenurilor afectate de fenomene de aridizare) +
10 ha (suprafaa UAT Plopana afectat de fenomene de eroziune) x 20 puncte (punctaj aferent
terenurilor afectate de fenomene de eroziune) +
15 ha (suprafaa UAT Cozmeti afectat de fenomene de aridizare i eroziune) x 20 puncte
(punctaj aferent terenurilor afectate de fenomene de aridizare i eroziune)+
20 ha (suprafaa UAT Livada afectat de fenomene de salinizare) x 5 puncte (punctaj aferent
terenurilor afectate de fenomene de salinizare)]/
(5 ha + 10 ha + 15 ha + 20 ha) =
(100 + 200 + 300 + 100) / 50 = 14,00 puncte
e) n cazul n care suprafaa (incluznd att suprafaa cu perdele forestiere ct i cea aferent
trupurilor de pdure) ce urmeaz a fi mpdurit este localizat n mai multe UAT-uri, ncadrate n
zone afectate de fenomene de aridizare i/sau eroziune, salinizare, precum i n zone neafectate
de fenomene de degradare, punctajul se acord astfel:
e.1. Se va calcula ponderea (procente - % cu o zecimal) suprafeei cumulate aferente UAT-urilor
afectate de fenomene de aridizare i/sau eroziune, precum i de fenomene de salinizare n
suprafaa total ce urmeaz a fi mpdurit.
Exemplu: Suprafaa total propus pentru mpduriri este de 60 de ha, din care 50 ha afectate de
fenomene de aridizare i/sau eroziune, precum i de fenomene de salinizare, conform celor
prezentate la lit.d).
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

33 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
34/159

- Ponderea suprafeelor aferente UAT-urilor afectate de fenomene de aridizare i/sau eroziune,


precum i de fenomene de salinizare n suprafaa total ce urmeaz a fi mpdurit este de 83,3%
[50 ha / 60 ha (suprafaa total propus pentru mpduriri)].
e.2. Se va calcula, conform celor precizate la lit. d), punctajul aferent principiului 4 pentru suprafaa
total a UAT-urilor afectate de att de fenomene de aridizare i/sau eroziune ct i de fenomene
de salinizare.
Exemplu: Conform calculelor din exemplul de la lit. d) punctajul aferent principiului 4 pentru
suprafaa total din exemplu a UAT-urilor afectate de att de fenomene de aridizare i/sau
eroziune ct i de fenomene de salinizare este de 14,00 puncte.
e.3. Se va calcula punctajul final aferent principiului 4 (valori cu dou zecimale) prin nmulirea
punctajului calculat la lit.e.2. cu ponderea calculat la lit.e.1.
Exemplu:
- ponderea suprafeei cumulate aferente UAT-urilor afectate de fenomene de aridizare i/sau
eroziune, precum i de fenomene de salinizare, n suprafaa total ce urmeaz a fi mpdurit,
calculat la lit.e.1. - 83,3%,
- punctajul aferent principiului 4 pentru suprafaa total a UAT-urilor afectate de att de fenomene
de aridizare i/sau eroziune ct i de fenomene de salinizare, calculat la lit.e.2. 14,00 puncte.
Punctaj final aferent principiului 4 = 14 x 83,3% = 11,66 puncte
f) n cazul n care ntreaga suprafa (incluznd att suprafaa cu perdele forestiere ct i cea
aferent trupurilor de pdure) ce urmeaz a fi mpdurit este localizat n UAT-uri cu terenuri
neafectate de fenomene de degradare, punctajul acordat n cadrul acestui principiu este 0.
5. Principiul diversitii speciilor
Principiul diversitii speciilor (se va acorda prioritate lucrrilor de mpdurire
10 p
care propun cel puin 2 specii de baz n compoziie)
1) formulele de mpdurire utilizate n cadrul proiectului tehnic de mpdurire
10 p
conin cel puin 2 specii de baz
Sunt considerate specii de baz speciile menionate n Anexa 8 - Lista speciilor forestiere de
arbori i arbuti.
a) Pentru ca o suprafa (parcel/u.a.) ce urmeaz a fi mpdurit s fie punctat n cadrul
principiului 5, formula de mpdurire trebuie s cuprind cel puin dou specii de baz, iar
procentul primelor dou specii de baz din cadrul formulei trebuie s fie de cel puin 40% i fiecare
dintre cele dou specii de baz s se regseasc n procent de cel puin 10%.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

34 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
35/159

Exemplu: n cadrul formulei de mpdurire 40%St 20%Fr.p 10%Ci 10%Cr 20%arb(Sa.m, P, C,


Lc), speciile de stejar i cire sunt considerate specii de baz. Astfel, procentul celor dou specii
de baz reprezint 50% din totalul speciilor utilizate n formula de mpdurire (40% + 10%),
respectndu-se n acest fel condiia ca cel puin 40% din totalul speciilor utilizate s fie specii de
baz. De asemenea, fiecare din cele dou specii de baz se regsesc n cadrul formulei de
mpdurire n procent de cel puin 10%, respectndu-se n acest fel condiia ca fiecare specie de
baz component s se regseasc n procent de cel puin 10%.
b) n cazul n care se propune mpdurirea mai multor suprafee (parcele/u.a.) (incluznd att
suprafaa cu perdele forestiere ct i cea aferent trupurilor de pdure) utilizndu-se formule de
mpdurire diferite, punctajul aferent principiului 5 va fi calculat avndu-se n vedere respectarea
condiiei de la lit.a) pentru fiecare suprafa (parcel/u.a.). Punctajul final acordat n cadrul
principiului 5 va fi reprezentat de media aritmetic a punctajelor aferente fiecrei suprafee
(parcele/u.a.) ce urmeaz a fi mpdurite pentru care condiia de la lit.a) este respectat,
ponderat cu suprafaa total propus pentru mpdurire.
Exemplu: Sunt propuse pentru mpdurire 4 parcele/u.a., cu formule de mpdurire diferite (a se
vedea schema de mai jos). Formulele de mpdurire aferente parcelelor/u.a. 1, 2 i 4 respect
condiia de la lit.a), iar formula de mpdurire aferent parcelei 3 nu respect condiia de la lit.a).
Punctajul final acordat n cadrul principiului 5 (valori cu dou zecimale) va fi reprezentat de media
aritmetic a punctajelor aferente fiecrei suprafee (parcele/u.a.) ce urmeaz a fi mpdurite pentru
care condiia de la lit.a) a fost respectat, ponderat cu suprafaa total propus pentru
mpdurire, respectiv:
[1 ha (aferent parcelei/u.a. 1) x 10 puncte + 2,5 ha (aferente parcelei/u.a. 2) x 10 puncte + 1,5 ha
(aferente parcelei/u.a. 4) x 10 puncte]/
[1 ha (aferent parcelei/u.a. 1) + 2,5 ha (aferente parcelei/u.a. 2) +3 ha (aferente parcelei/u.a. 3)
+1,5 ha (aferente parcelei/u.a. 4) ] =
(10 + 25 + 15)/(1 + 2,5 + 3 + 1,5) = 50/8= 6,25 puncte

Parcela/u.a. 1

Parcela/u.a. 2

Suprafaa 1 ha
Formula respect condiia de la lit.a)

Suprafaa 2,5 ha
Formula respect condiia de la lit.a)

Parcela/u.a. 3

Parcela/u.a. 4

Suprafaa 3 ha
Formula NU respect condiia de la lit.a)

Suprafaa 1,5 ha
Formula respect condiia de la lit.a)

c) n cazul utilizrii n cadrul proiectului tehnic de mpdurire de formule de mpdurire


alternative, iar unele din aceste formule nu respect condiia de la lit.a), pentru calculul
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

35 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
36/159

punctajului aferent principiului 5, suprafaa aferent unei astfel de parcele/u.a. va fi


considerat c nu respect condiia de la lit.a) i nu va primi puncte n procesul de
selecie.
3.2.2 Criterii de departajare
n cazul n care exist cereri de sprijin care au acelai punctaj, departajarea se face n
funcie de urmtoarele criterii de departajare:
1. Punctajul cumulat al principiilor 1 i 3, n sensul c cererile de sprijin cu punctaj cumulat
mai mare vor avea prioritate,
2. Punctajul acordat pentru principiul 5: cererile de sprijin cu punctaj mai mare vor avea
prioritate.
Pentru departajarea cererilor de sprijin cu punctaj egal se aplic cele dou criterii de
departajare n ordinea prezentat mai sus. n cazul n care departajarea cererilor de sprijin
se poate realiza prin aplicarea criteriului de departajare 1, nu mai este necesar aplicarea
criteriului de departajare 2.
Departajarea dosarelor n etapa de selecie parial a cererilor de sprijin
n situaia n care i dup aplicarea criteriilor de departajare vor exista cereri de sprijin cu
acelai punctaj aferent aplicrii criteriilor de selecie i acelai punctaj aferent aplicrii
criteriilor de departajare i a cror valoare public determin depirea alocrii disponibile
pentru selecia parial, acestea nu vor fi selectate pentru finanare urmnd ca statutul
acestora s fie stabilit dup finalizarea contestaiilor.
Departajarea dosarelor n etapa de selecie final a cererilor de sprijin
n situaia n care i dup aplicarea criteriilor de departajare vor exista cereri de sprijin cu
acelai punctaj aferent aplicrii criteriilor de selecie i acelai punctaj aferent aplicrii
criteriilor de departajare i a cror valoare public, calculat conform prevederilor art. 6
alin. (4) din Ordinul 362/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare al procesului de selecie i al procesului de verificare a contestaiilor pentru
cererile de sprijin (ROF), determin depirea alocrii disponibile pentru selecia final,
acestea vor fi selectate pentru finanare prin suplimentarea alocrii aferente sesiunii n
cauz, cu excepia situaiei n care nu exist alocare disponibil din anvelopa total a
msurii, caz n care acestea vor fi declarate eligibile fr finanare i vor fi restituite
solicitanilor dup ncheierea procesului de selecie.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

36 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

3.2.3

Pagina
37/159

Selecia proiectelor i soluionarea contestaiilor

Prin aplicarea criteriilor de selecie fiecare cerere de sprijin eligibil primete un punctaj.
Cererile de sprijin, statutul de eligibilitate/neeligibilitate, precum i punctajele aferente
pentru cererile de sprijin eligibile vor fi incluse n Raportul de selecie preliminar, care va
fi publicat pe site-ul APIA www.apia.org.ro.
Rezultatele procesului de selecie preliminar vor fi notificate solicitanilor de ctre APIA
(Anexa 15).
Solicitanii pot depune contestaii cu privire la elemente legate de eligibilitate, punctarea
unui/unor criterii de selecie i valoarea sprijinului n termen de 10 zile lucrtoare de la
momentul publicrii Raportului de selecie preliminar pe pagina de internet a APIA.
Contestaia (Anexa 16), semnat de solicitant, este despus la registratura Centrului
judeean APIA unde a fost depus cererea de sprijin. Pentru analiza i soluionarea
contestaiilor nu se mai solicit documente suplimentare.
Orice documente suplimentare se solicit n etapa de verificare a criteriilor de
eligibilitate! Dup stabilirea status-urilor eligibil/neeligibil nu se mai pot solicita
documente n vederea punctrii dosarelor sau soluionrii contestaiilor.
Raportul Comisiei de contestaii cuprinznd rezultatele contestaiilor va fi postat pe pagina
de internet APIA n aproximativ 40 de zile lucrtoare de la finalizarea perioadei de
depunere a contestaiilor. Rezultatele procesului de analizare a contestaiilor vor fi
notificate solicitanilor de ctre APIA (Anexa 17).
Decizia de finanare a cererilor de sprijin se stabilete n baza Raportului de selecie
parial sau Raportului de selecie final, dup caz. Procedura de selecie a cererilor de
sprijin i de verificare a contestaiilor este detaliat n ROF.
Atenie! In cazul n care valoarea public a cererilor de sprijin eligibile a depit
alocarea financiar a unei sesiuni, solicitanii a cror cereri de sprijin au fost
selectate pentru finanare pe baza punctajului obinut sunt obligati s menin pe
toat perioada de implementare a contractului de finanare punctajul total la un nivel
cel puin egal cu cel al ultimei cereri de sprijin selectate pentru finanare n cadrul
Raportului de selecie final al aceleai sesiuni, cu excepia apariiei unei situaii de
for major. Calculul punctajului se va realiza utiliznd criteriile de selecie i
punctajele aferente stabilite pentru sesiunea n care proiectul a fost selectat pentru
finanare.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

37 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
38/159

n cazul n care pe toat perioada de implementare a contractului de finanare se


constat c aceast condiie nu se respect, contractul va fi reziliat i se vor stabili
debite aferente plilor acordate necuvenit n anii anteriori.
Parcelele/u.a.-urile pentru care nu sunt propuse lucrri de mpdurire n anul 1 vor fi
verificate de ctre APIA/GF/AFIR pentru ndeplinirea condiiilor de suprafa minim
a fiecrei parcele precum i a condiiilor de ncadrare n categoriile privind
dimensiunea suprafeelor n cadrul principiilor de selecie 1 i 3.
Pentru parcelele/u.a.-urile care nu au modificri de suprafa i pentru care s-a
constatat n urma verificrilor c formula de mpdurire i schema de plantare sunt
conforme, iar procentul de reuit este bun, pentru verificarea respectrii
condiiei de meninere a punctajului de selecie pentru anul respectiv punctajul
aferent principiului de selecie 5 va fi cel stabilit n cadrul procesului de selecie
iniial.
Verificarea respectrii condiiei de meninere a punctajului de selecie pentru anii
subsecveni anului nchiderii strii de masiv, punctajul aferent principiului de
selecie 5 va fi calculat pentru anul n care s-a efectuat ultima lucrare de ntreinere a
plantaiei.
3.3 Contractarea fondurilor. Restituirea proiectelor neselectate
Rezultatele procesului de selecie a cererilor de sprijin prezentate n Raportul de selecie
parial i Raportul de selecie final, dup caz, vor fi notificate solicitanilor de ctre APIA,
n vederea semnrii contractului de finanare (Anexa 11 Contract de finanare).
n cazul n care solicitantul a prezentat deja documentul final emis de autoritile de
protecia mediului n urma parcurgerii procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului i, dup caz, evaluare adecvat a efectelor poteniale ale mpduririi asupra
ariilor naturale protejate de interes comunitar, acesta se prezint la sediul Centrului
judetean la care a depus cererea de sprijin, n termen de 20 zile lucrtoare de la primirea
notificrii (Anexa 18), pentru semnarea Contractului de finanare.
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000 trebuie prezentat(e) APIA n termen de
3 luni de la notificarea solicitantului privind selecia cererii de sprijin i nainte de semnarea
contractului de finanare, n cazul n care nu este necesar parcurgerea procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului cu necesitatea elaborrii unui studiu de impact
i/sau de evaluare adecvat. n cazul n care este necesar parcurgerea procedurilor de
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

38 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
39/159

evaluare a impactului asupra mediului cu necesitatea elaborrii unui studiu de impact


i/sau de evaluare adecvat Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000 trebuie
prezentat (e) APIA n termen de 6 luni de la notificarea solicitantului privind selecia cererii
de sprijin i nainte de semnarea contractului de finanare.
Dup expirarea termenelor precizate, contractul de finanare nu mai poate fi semnat.
n cazul n care solicitantul nu se prezint n termenul din Notificare se consider c a
renunat la sprijinul financiar.
Dup ncheierea procesului de selecie, proiectele declarate neeligibile sau eligibile fr
finanare, vor fi restituite.
Nerespectarea de ctre beneficiar a termenilor din contractul de finanare, precum i
a celor asumate prin cererile de plat depuse, determin sanciuni de reducere a
plilor pentru nfiinarea, ntreinerea i ngrijirea plantaiei, precum i pentru
pierderea de venit agricol sau de excludere de la plat.
Verificrile pe teren a lucrrilor de nfiinare, ntreinere i ngrijire a plantaiei, precum i
verificrile de meninere a plantaiei i respectarea ecocondiionalitii, se efectueaz de
ctre reprezentanii APIA, GF i AFIR, dup caz.
n situaia n care beneficiarul este eligibil numai pentru acordarea Primei 1, va continua s
implementeze prevederile Proiectului tehnic de mpdurire referitoare la lucrrile de
ntreinere i ngrijire a plantaiei, precum i prevederile Schemei de ajutor de stat
referitoare la meninerea plantaiei pe toat perioada de implementare a contractului de
finanare i va accepta controalele efectuate de APIA, AFIR, GF efectuate n acest sens.
3.4 Dosarul cererii de plat. Plata
Lucrrile de nfiinare i ntreinere, precizate n proiectul tehnic de mpdurire, vor fi
executate de persoane juridice sau sub ndrumarea persoanelor fizice atestate de
autoritatea naional n domeniul silviculturii conform OMMAP nr. 1763/2015 sau OMMAP
nr. 718/2010 pentru executarea lucrrilor menionate mai jos, cu precizarea c persoanele
fizice au calitatea de diriginte de antier, conform art.30, lit.e) din OMMAP nr. 1763/2015.
Persoanele fizice i juridice menionate mai sus trebuie s fie atestate de autoritatea
naional n domeniul silviculturii conform OMMAP nr. 1763/2015 sau OMMAP nr.
718/2010 pentru efectuarea lucrrilor, conform art.5, alin.b) (codificare 5b), pentru
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

39 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
40/159

grupele de lucrri codificate 6g n atestatele emise n baza OMMAP nr. 1763/2015 sau
7d n atestatele emise n baza OMMAP nr. 718/2010. n plus, persoana fizic sau juridic
trebuie s fie atestat pentru urmtoarele grupe de lucrri:
- 6e (conform OMMAP nr. 1763/2015) sau 7b (conform OMMAP nr. 718/2010)
dac terenurile care fac obiectul mpduririi sunt afectate de fenomene de
degradare de tipul eroziunii de suprafa foarte puternic i excesiv, eroziunii de
adncime (ogae, ravene, toreni), alunecrilor active, prbuiri, surpri i scurgeri
noroioase, prezenei aglomerrilor de pietri, bolovni, grohoti, stncrii i
depozitelor de aluviuni toreniale,
- 6f (conform OMMAP nr. 1763/2015) sau 7c (conform OMMAP nr. 718/2010)
dac terenurile care fac obiectul mpduririi sunt afectate de srturare sau
aciditate puternic (foarte puternic sau puternic).
Lista persoanelor fizice i a persoanelor juridice de specialitate atestate de autoritatea
naional n domeniul silviculturii pentru executarea lucrrilor de regenerare, ntreinere a
seminiurilor i plantaiilor, lucrri de ngrijire a arboretelor, precum i a lucrrilor de
mbuntiri funciare din domeniul silvic este publicat pe site-ul Ministerului Mediului,
Apelor i Pdurilor, domeniul Informare public, categoria nregistrri atestri
(http://www.mmediu.ro/categorie/inregistrari-atestari/53).
Dosarul Cererii de Plat se depune de ctre beneficiar la Centrul Judeean APIA, n dou
exemplare pe suport de hrtie i n IPA - online. Dosarul Cererii de Plat, n funcie de tipul
plii solicitate, trebuie s cuprind i documentele justificative.
Costurile standard sunt pltite beneficiarilor pentru elaborarea proiectului tehnic de
mpdurire, efectuarea lucrrilor de mpdurire prevzute n proiectul tehnic de mpdurire,
respectiv nfiinare, ntreinere i ngrijire, refacerea plantaiei i pentru compensarea
pierderilor de venit agricol.
Costurile standard pltite beneficiarilor, menionate mai sus, sunt sume fixe, iar
beneficiarii nu vor prezenta documente justificative pentru documentarea
cheltuielilor efectuate pentru elaborarea proiectului tehnic de mpdurire, realizarea
lucrrilor de mpdurire, refacerea plantaiei i pentru compensarea pierderilor de
venit agricol.
Cererile de plat aferente Primei 1 (proiectul tehnic de mpdurire i lucrrile de nfiinare a
plantaiei) i Primei 2 (lucrrile de ntreinere, ngrijire i compensaiile pentru pierderea de
venit agricol, dup caz) se vor depune la termenele comunicate de ctre APIA pe pagina
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

40 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
41/159

de internet APIA, prin pota electronic, prin afiare la sediile centrelor judeene APIA i la
sediile primriilor. La prima cerere de plat se va solicita:
- Plata costurilor standard referitoare la ntocmirea proiectului tehnic de mpdurire
(component Prima1),
- Plata costurilor standard aferente lucrrii de nfiinare (componenta Primei1) i plata
costurilor standard aferente lucrrii de ntreinere anul1 (componenta Primei 2)
aferente parcelelor/u.a.-urilor pentru care a fost nfiinat plantaia n proporie de
100%;
- Pierderea de venit (componenta Primei 2) aferent fermierilor activi la momentul
depunerii cererii de sprijin i deintori de terenuri agricole.
Beneficiarii componentei Primei 2 referitoare la pierderea de venit agricol vor depune
cereri de plat anual (chiar dac nu solicit plat unor lucrri) la datele comunicate de
ctre APIA.
Lucrrile de nfiinare a plantaiei forestiere la nivel de parcel/u.a. se vor realiza
ntr-o singur perioad de repaus vegetativ, cuprins ntre 1 septembrie anul n i 30
aprilie anul n+1.
Cererea de plat pentru parcelele/u.a. pe care s-au realizat lucrrile de nfiinare a
plantaiilor se va depune n prima sesiune de depunere a cererilor de plat.
n cazul n care suprafaa solicitat n toate cererile de plata aferente lucrarilor de nfiinare
a plantaiei (n termenul de 2 ani) este mai mic decat suprafaa prevazut in contractul de
finanare, beneficiarului i se vor aplica sanciuni, conform prevederilor ordinului de
sanciuni aferent schemei de ajutor de stat.
Cererea de plat este nsoit de cel puin urmtoarele documente:
- Rapoartele de execuie a lucrrilor avizate de ctre persoane fizice/juridice de
specialitate atestate de autoritatea naional n domeniul silviculturii, menionate
mai sus,
- Ordinul de demarare a lucrrii de nfiinare pentru fiecare parcel/u.a.,
- Nota de constatare a finalizrii lucrrilor de nfiinare a plantaiei pentru fiecare
parcel/u.a., emis de ctre persoane fizice/juridice de specialitate atestate de
autoritatea naional n domeniul silviculturii, menionate mai sus.
Documentele trebuie s conin obligatoriu data demararii lucrrii de nfiinare respectiv
data finalizrii nfiinrii.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

41 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
42/159

Detalii referitoare la documentele solicitate de APIA vor fi prezentate n formularul cererii


de plat i n Instruciunile de completare a cererii de plat, aprobate prin Ordin MADR i
publicate pe site-ul APIA.
Beneficiarul nu va fi sancionat pentru depunerea cu ntrziere a cererii de plat n cazurile
de for major i circumstane excepionale sau n situaia n care plantaia forestier este
afectat de apariia unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici pn la momentul
realizrii primei lucrri de ntreinere a plantaiei, constatat conform prevederilor legale de
ctre autoritile publice desemnate.
Cu excepia cazurilor de for major i a circumstanelor excepionale sau n situaia n
care plantaia forestier este afectat de aparia unui eveniment produs de factori biotici
sau abiotici pn la momentul realizrii primei lucrri de ntreinere a plantaiei, constatat
conform prevederilor legale de ctre autoritile publice desemnate, dac pierderile de
puiei depesc pragul de 20%, beneficiarul poate depune cererea de plat dup data
limit stabilit, cu aplicarea unei sanciuni de 1% pe zi lucrtoare de ntrziere. Sanciunile
se aplic la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dac cererea ar fi fost depus n
termenul stabilit. Dac perioada de ntrziere depete 25 de zile calendaristice, cererea
devine inadmisibil.
Fora major
n cazul n care fenomenul asociat cazului de fora major conduce la pierderea a peste
80% din numrul total de puiei la nivel de parcel/u.a., n condiiile n care beneficiarul a
planificat i executat lucrrile n conformitate cu prevederile legislaiei din domeniul
forestier, acesta poate solicita excluderea parcelei/u.a. respective din contractul de
finanare, fr recuperarea plilor efectuate (prin ncheierea unui Act adiional la
Contractul de finanare). La verificarea respectrii condiiei de meninere a punctajului de
selecie, caracteristicile parcelei/u.a. excluse din contract vor fi cele de la momentul
calculrii punctajului de selecie iniial.
n cazul n care fenomenul asociat cazului de fora major conduce pentru parcela/u.a.
afectat la pierderea unui numr de puiei cuprins ntre maximum 80% (conform Ordinului
ministrului apelor, pdurilor i proteciei mediului nr. 1653/2000 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerrilor) i minimum
procentul aferent diferenei dintre 100% i procentul reuitei considerate bun (conform
OM 1653/2000), n condiiile n care beneficiarul a planificat i executat lucrrile n
conformitate cu prevederile legislaiei din domeniul forestier, cu excepia cazurilor n care
fora major nu conduce la imposibilitatea refacerii plantaiei pe terenul respectiv, aceasta
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

42 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
43/159

va trebui refcut de beneficiar n prima perioad de plantare de repaus vegetativ (1


septembrie anul n 30 aprilie anul n+1).
Se va utiliza aceeai formul de mpdurire, cu excepia cazurilor n care proiectantul, cu
confirmarea GF, consider c este necesar utilizarea unei noi formule de mpdurire.
n cazul n care verificarea pe teren a GF are loc dup apariia fenomenului asociat cazului
de fora major, dar nainte de refacerea plantaiei, beneficiarul nu va fi sancionat pentru
nerespectarea procentului de reuit pentru parcela/u.a. respectiv.
La verificarea respectrii condiiei de meninere a punctajului de selecie pentru anul n
care a avut loc fenomenul asociat cazului de fora major, n condiiile n care plantaia nu
a fost refcut, caracteristicile parcelei/u.a.e afectate vor fi cele de la momentul calculrii
punctajului de selecie iniial.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

43 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
44/159

Capitolul 4
INFORMAII UTILE PENTRU ACCESAREA
FONDURILOR NERAMBURSABILE
Documentele necesare ntocmirii cererii de sprijin
Categorii de
solicitani

Persoane fizice

Documente
Cartea de identitate /buletinul de identitate a persoanei fizice
titular i a mputernicitului, dac este cazul;
Paaport: n cazul n care titularul cererii de sprijin este cetean
strin care este proprietarul/utilizatorul terenului pentru care se
solicit sprijin;
Procur notarial prin care mputernicitul este desemnat
reprezentantul titularului n relaia cu APIA, n scopul i pentru
perioada pentru care a fost emis mputernicirea;
Dovad cont bancar activ pe teritoriul Romniei;
Acte de proprietate asupra terenului: titlu de proprietate, contract
de vnzare-cumprare, proces verbal de punere n posesie,
dup caz;
Alte documente privind dreptul de utilizare a terenului : contracte
de arend, de concesiune, de comodat etc.;
Adeverina de la Primrie privind identificarea i modul de
utilizare a terenului Anexa 14;
(Adeverina nu va fi depus de solicitantul care a depus-o deja
n cadrul celorlalte scheme/msuri pe suprafa gestionate de
APIA, iar suprafeele din cererea de sprijin se regsesc printre
suprafeele menionate n Adeverina deja depus);
Nota de constatare APIA Anexa 4;
- Se solicit la APIA nainte de demararea proiectului tehnic
de mpdurire;
Avizul GF privind neincluderea terenurilor n perimetre de
ameliorare n baza Legii nr. 100/2010 privind mpdurirea
terenurilor degradate, precum i n Programul naional de
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i
drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecie, republicat;
- Se solicit la GF nainte de demararea proiectului tehnic
de mpdurire;
Declaraie privind situaia terenului - Anexa 5;
Adeverin de la Consiliul judeean - Anexa 6b
- Se solicit nainte de demararea proiectului tehnic de
mpdurire;

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Depuse
la APIA
Copie

Depuse la
GF
Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Original
Copie

Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Copie

Copie

Original

Original
Original

Copie
Copie

pentru

prima

44 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Entiti fr
personalitate
juridic:

Persoane fizice
autorizate PFA
ntreprindere
Individual - (I)
ntreprindere
familial (F)

Pagina
45/159

Adeverin eliberat de Primria pe raza creia se afl terenul


propus spre mpdurire prin care se confirm c pe terenul
respectiv nu exist solicitri privind reconstituirea dreptului de
proprietate. Adeverina va fi depus numai n cazul n care
terenul propus spre mpdurire se afl n proprietatea public
sau privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - Anexa 9;

Original

Copie

Copie

Documentul emis de autoritatea competent pentru protecia


mediului prin care solicitantul este informat, n baza solicitrii
(notificrii) emiterii acordului de mediu, c solicitarea s-a clasat,
s-a respins sau a fost emis decizia privind etapa de evaluare
iniial
SAU
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000, n cazul n
care acestea au fost emise;

Copie

Copie

Proiect tehnic de mpdurire;


La APIA se depune un exemplar n copie i la GF dou
exemplare originale;
Atestatul persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul tehnic
de mpdurire;

Copie

Original

Copie

Copie

Avizul GF pentru proiectul tehnic de mpdurire;

Original

Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire- Anexa 7 ;


Declaraie pe propria rspundere referitoare la renunarea la
orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de
finanare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite - Anexa 3;

Original
Original

Cartea de identitate /buletinul de identitate a persoanei fizice


autorizate (PFA)/ ntreprinztorului persoan fizic titular (I),
reprezentantului desemnat (F) i a mputernicitului, dac este
cazul;
Paaport: n cazul n care titularul cererii de sprijin este cetean
strin care este proprietarul/utilizatorul terenului pentru care se
solicit sprijin;
Procur notarial prin care mputernicitul este desemnat
reprezentantul titularului n relaia cu APIA, n scopul i pentru
perioada pentru care a fost emis mputernicirea;
Procur special pentru reprezentantul desemnat de F n relaia
cu APIA, n scopul i pentru perioada pentru care a fost emis,
semnat de toi membrii intreprinderii i copii CI/BI ale acestora
ataate;
Dovad cont bancar activ pe teritoriul Romniei;
Certificatul de nregistrare la Oficiul Naional al Registrului

Copie

Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Original

Copie

Original
Copie

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

45 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
Comerului (ONRC);
Acordul de constituire pentru F;
Acte de proprietate: titlu de proprietate, contract de vnzarecumprare, proces verbal de punere n posesie, dup caz;
Alte documente privind dreptul de utilizare a terenului: contracte
de arend, de concesiune, de comodat etc.;
Adeverina de la Primrie privind identificarea i modul de
utilizare a terenului Anexa 14;
(Adeverina nu va fi depus de solicitantul care a depus-o deja
n cadrul celorlalte scheme/msuri pe suprafa gestionate de
APIA, iar suprafeele din cererea de sprijin se regsesc printre
suprafeele menionate n Adeverina deja depus);
Nota de constatare APIA Anexa 4;
- Se solicit la APIA nainte de demararea proiectului tehnic
de mpdurire;
Avizul GF privind neincluderea terenurilor n perimetre de
ameliorare n baza Legii nr. 100/2010 privind mpdurirea
terenurilor degradate, precum i n Programul naional de
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i
drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecie, republicat;
- Se solicit la GF nainte de demararea proiectului tehnic
de mpdurire;
Declaraia pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n
categoria "ntreprindere n dificultate" - Anexa 2;
Declaraie privind situaia terenului - Anexa 5;
Anex la proiectul tehnic de mpdurire;
Adeverin de la Consiliul Judeean - Anexa 6b;
- Se solicit nainte de demararea proiectului tehnic de
mpdurire;
Adeverin eliberat de Primria pe raza creia se afl terenul
propus spre mpdurire prin care se confirm c pe terenul
respectiv nu exist solicitri privind reconstituirea dreptului de
proprietate. Adeverina va fi depus numai n cazul n care
terenul propus spre mpdurire se afl n proprietatea public
sau privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - Anexa 9;

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Pagina
46/159

Copie
Copie

Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Copie

Copie

Original

Original

Original

Copie

Original

Copie

Original

Copie

Copie

pentru

prima

46 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Forme de
asociere
simpl, fr
personalitate
juridic (cf. Art.
2 din Legea nr.
36/1991,
modificat prin
Legea
nr.139/2007)

Pagina
47/159

Documentul emis de autoritatea competent pentru protecia


mediului prin care solicitantul este informat, n baza solicitrii
(notificrii) emiterii acordului de mediu, c solicitarea s-a clasat,
s-a respins sau a fost emis decizia privind etapa de evaluare
iniial
SAU
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000, n cazul n
care acestea au fost emise;

Copie

Copie

Proiect tehnic de mpdurire;


La APIA se depune un exemplar n copie i la GF dou
exemplare originale;
Atestatul persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul tehnic
de mpdurire;
Avizul GF pentru proiect;
Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire - Anexa 7;
Declaraie pe propria rspundere referitoare la renunarea la
orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de
finanare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite - Anexa 3;

Copie

Original

Copie

Copie

Original

Original
Original

Copie

Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Original
Copie
Copie

Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Copie

Copie

Original

Cartea de identitate /buletinul de identitate a reprezentantului


desemnat i a mputernicitului, dac este cazul;
Paaport: n cazul n care titularul cererii de sprijin este cetean
strin care este proprietarul/utilizatorul terenului pentru care
solicit sprijin;
Procur notarial prin care mputernicitul este desemnat
reprezentantul titularului n relaia cu APIA, n scopul i pentru
perioada pentru care a fost emis mputernicirea;
Dovad cont bancar activ pe teritoriul Romniei;
Contract de societate;
Acte de proprietate: titlu de proprietate, contract de vnzarecumprare, proces verbal de punere n posesie, dup caz;
Alte documente privind dreptul de utilizare a terenului: contracte
de arend, de concesiune, de comodat etc.;
Adeverina de la Primrie privind identificarea i modul de
utilizare a terenului Anexa 14;
(Adeverina nu va fi depus de solicitantul care a depus-o deja
n cadrul celorlalte scheme/msuri pe suprafa gestionate de
APIA, iar suprafeele din cererea de sprijin se regsesc printre
suprafeele menionate n Adeverina deja depus);
Nota de constatare APIA Anexa 4;
- Se solicit la APIA nainte de demararea proiectului tehnic
de mpdurire;
Avizul GF privind neincluderea terenurilor n perimetre de
ameliorare n baza Legii nr. 100/2010 privind mpdurirea
terenurilor degradate, precum i n Programul naional de

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

47 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i
drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecie, republicat;
- Se solicit la GF nainte de demararea proiectului tehnic
de mpdurire;
Declaraie privind situaia terenului - Anexa 5;
Adeverin de la Consiliul Judeean - Anexa 6b;
- Se solicit nainte de demararea proiectului tehnic de
mpdurire;
Adeverin eliberat de Primria pe raza creia se afl terenul
propus spre mpdurire prin care se confirm c pe terenul
respectiv nu exist solicitri privind reconstituirea dreptului de
proprietate. Adeverina va fi depus numai n cazul n care
terenul propus spre mpdurire se afl n proprietatea public
sau privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - Anexa 9;
Documentul emis de autoritatea competent pentru protecia
mediului prin care solicitantul este informat, n baza solicitrii
(notificrii) emiterii acordului de mediu, c solicitarea s-a clasat,
s-a respins sau a fost emis decizia privind etapa de evaluare
iniial
SAU
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000, n cazul n
care acestea au fost emise;
Proiect tehnic de mpdurire;
La APIA se depune un exemplar n copie i la GF dou
exemplare originale;
Atestatul persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul tehnic
de mpdurire;
Avizul GF pentru proiect;
Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire - Anexa 7;
Declaraie pe propria rspundere referitoare la renunarea la
orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de
finanare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite - Anexa 3;
Persoane
juridice de
drept privat
(societi
comerciale,
cooperative
agricole, culte
religioase,

Act de nfiinare/constituire;
Statutul societii/ asociaiei/fundaiei etc. ;
Certificat de nregistrare la Oficiul Naional al Registrului
Comerului (ONRC);
Dovad cont bancar activ pe teritoriul Romniei;
Hotrre judectoreasc privind nregistrarea persoanei juridice
pentru forme asociative;
ncheiere privind nscrierea n Registrul Asociaiilor i

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Pagina
48/159

Original
Original

Copie
Copie

Original

Copie

Copie

Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Copie

Original
Original
Original

Copie
Copie
Copie

Original
Copie

Copie

pentru

prima

48 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
asociaii i
fundaii etc.)

Fundaiilor, rmas definitiv/Certificat de nregistrare n


Registrul Asociaiilor i Fundaiilor (ONG i ADI)/ a filialelor
acestora, dup caz;
Registrul Inventar privind bunurile mobile i imobile ale
societii;
Acte de proprietate: titlu de proprietate, contract de vnzarecumprare, proces verbal de punere n posesie, dup caz;
ncheierea de nscriere eliberat de Judectoria la care s-a fcut
nscrierea Societii Agricole/ a filialelor acestora;
Alte documente privind dreptul de utilizare a terenului: contracte
de arend, de concesiune, de comodat etc.;
Adeverina de la Primrie privind identificarea i modul de
utilizare a terenului Anexa 14;
(Adeverina nu va fi depus de solicitantul care a depus-o deja
n cadrul celorlalte scheme/msuri pe suprafa gestionate de
APIA, iar suprafeele din cererea de sprijin se regsesc printre
suprafeele menionate n Adeverina deja depus);
Actul/Hotrrea organului de decizie privind instrumentarea
proiectului care s conin punctele obligatorii specificate, cu
desemnarea reprezentantului legal (prin care se desemneaz
mputernicitul legal n relaia cu APIA);
Procur notarial prin care mputernicitul este desemnat
reprezentantul titularului n relaia cu APIA, n scopul i pentru
perioada pentru care a fost emis mputernicirea;
Cartea de identitate /buletinul de identitate a reprezentantului
desemnat i a mputernicitului, dac este cazul;
Paaport: n cazul n care titularul cererii de sprijin este cetean
strin;
Adeverin eliberat de Primria pe raza creia se afl terenul
propus spre mpdurire prin care se confirm c pe terenul
respectiv nu exist solicitri privind reconstituirea dreptului de
proprietate. Adeverina va fi depus numai n cazul n care
terenul propus spre mpdurire se afl n proprietatea public
sau privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
Nota de constatare APIA Anexa 4;
- Se solicit la APIA nainte de demararea proiectului tehnic
de mpdurire;
Avizul GF privind neincluderea terenurilor n perimetre de
ameliorare n baza Legii nr. 100/2010 privind mpdurirea
terenurilor degradate, precum i n Programul naional de
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i
drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecie, republicat;
- Se solicit la GF nainte de demararea proiectului tehnic
de mpdurire;

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Pagina
49/159

Copie

Copie

Copie

Copie

Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Original

Original

Copie

Copie

Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Copie

Original

pentru

prima

49 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Persoane
juridice de
drept public
(uniti
administrativ
teritoriale,
instituii de stat
etc.)

Pagina
50/159

Declaraie privind situaia terenului - Anexa 5;


Adeverin de la Consiliul Judeean - Anexa 6b;
-Se solicit nainte de demararea proiectului tehnic de
mpdurire;
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - Anexa 9;

Original
Original

Copie
Copie

Copie

Copie

Documentul emis de autoritatea competent pentru protecia


mediului prin care solicitantul este informat, n baza solicitrii
(notificrii) emiterii acordului de mediu, c solicitarea s-a clasat,
s-a respins sau a fost emis decizia privind etapa de evaluare
iniial
SAU
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000, n cazul n
care acestea au fost emise;

Copie

Copie

Proiect tehnic de mpdurire;


La APIA se depune un exemplar n copie i la GF dou
exemplare originale;
Atestatul persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul tehnic
de mpdurire;
Avizul GF pentru proiect;
Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire - Anexa 7;
Declaraie pe propria rspundere referitoare la renunarea la
orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de
finanare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite - Anexa 3;
Declaraia pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n
categoria "ntreprindere n dificultate" - Anexa 2;
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerului
eliberat cu maxim 30 de zile nainte de data depunerii cererii de
sprijin;
Bilanul prescurtat Formular F10;
Bilanul detaliat Formular F10;
Contul de profit i pierdere Formular F20;
Formularul 30 Date informative la bilan;
Formularul 40 Situaia activelor imobilizate ;

Copie

Original

Copie

Copie

Original
Original
Original

Original

Copie

Copie
Copie
Copie
Copie
Copie

Copie
Copie
Copie

Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Act de nfiinare/constituire al persoanei juridice de drept public;


Statutul persoanei juridice de drept public;
Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public atestat
prin Hotrre a Guvernului i publicat n Monitorul Oficial al
Romniei (se va ataa copie dup Monitorul Oficial);
Alte documente privind dreptul de utilizare a terenului: contracte
de arend, de concesiune, de comodat etc.;
Adeverina de la Primrie privind identificarea i modul de

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

50 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
utilizare a terenului Anexa 14;
(Adeverina nu va fi depus de solicitantul care a depus-o deja
n cadrul celorlalte scheme/msuri pe suprafa gestionate de
APIA, iar suprafeele din cererea de sprijin se regsesc printre
suprafeele menionate n Adeverina deja depus);
Hotrrea Consiliului Local privind aprobarea modificrilor i/sau
completrilor la inventar, cu respectarea prevederilor Art. 115
alin (7) din Legea nr. 215/2001 (cu modificrile i completrile
ulterioare) a administraiei publice locale , adic s fi fost supus
controlului de legalitate al Prefectului, n condiiile legii care
reglementeaz activitatea Legea 340/2004 (cu modificrile i
completrile ulterioare);
n cazul n care terenul nu este nscris n Inventarul bunurilor
care alctuiesc domeniul public, solicitantul va depune
Hotrrea Consiliului Local de includere a terenului, aflat n
proprietate n domeniul public, cu respectarea prevederilor Art.
115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, a administraiei publice
locale, adic s fi fost supus controlului de legalitate al
Prefectului, n condiiile legii care reglementeaz activitatea
Legea 340/2004 (cu modificrile i completrile ulterioare);
Actul /Hotrrea organului de decizie privind instrumentarea
proiectului care s conin punctele obligatorii specificate, cu
desemnarea reprezentantului legal (prin care se desemneaz
mputernicitul legal n relaia cu APIA);
Cartea de identitate /buletinul de identitate a reprezentantului
desemnat;
Dovad cont bancar activ pe teritoriul Romniei;
Adeverin eliberat de Primria pe raza creia se afl terenul
propus spre mpdurire prin care se confirm c pe terenul
respectiv nu exist solicitri privind reconstituirea dreptului de
proprietate. Adeverina va fi depus numai n cazul n care
terenul propus spre mpdurire se afl n proprietatea public
sau privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
Certificat de nregistrare fiscal UAT;
Nota de constatare APIA Anexa 4;
- Se solicit la APIA nainte de demararea proiectului tehnic
de mpdurire;
Avizul GF privind neincluderea terenurilor n perimetre de
ameliorare n baza Legii nr. 100/2010 privind mpdurirea
terenurilor degradate, precum i n Programul naional de
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i
drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecie, republicat;
- Se solicit la GF nainte de demararea proiectului tehnic
de mpdurire;
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Pagina
51/159

Copie

Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Copie

Original
Original

Copie
Copie

Copie

Original

pentru

prima

51 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
Declaraie privind situaia terenului - Anexa 5;
Adeverin de la Consiliul Judeean - Anexa 6b;
-Se solicit nainte de demararea proiectului tehnic de
mpdurire;
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - Anexa 9;
Documentul emis de autoritatea competent pentru protecia
mediului prin care solicitantul este informat, n baza solicitrii
(notificrii) emiterii acordului de mediu, c solicitarea s-a clasat,
s-a respins sau a fost emis decizia privind etapa de evaluare
iniial
SAU
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000, n cazul n
care acestea au fost emise;
Proiect tehnic de mpdurire;
La APIA se depune un exemplar n copie i la GF dou
exemplare originale;
Atestatul persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul tehnic
de mpdurire;
Avizul GF pentru proiect;
Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire - Anexa 7;
Declaraie pe propria rspundere referitoare la renunarea la
orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de
finanare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite - Anexa 3;
Declaraia pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n
categoria "ntreprindere n dificultate" - Anexa 2 (Cu excepia
unitilor adminitrativ teritoriale (UAT), precum i a formele
asociative ale acestora);
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerului
eliberat cu maxim 30 de zile nainte de data depunerii cererii de
sprijin;
Bilanul prescurtat Formular F10;
Bilanul detaliat Formular F10;
Contul de profit i pierdere Formular F20;
Formularul 30 Date informative la bilan;
Formularul 40 Situaia activelor imobilizate;

Pagina
52/159

Original
Original

Copie
Copie

Copie

Copie

Copie

Copie

Copie

Original

Copie

Copie

Original
Original
Original

Original

Copie

Copie
Copie
Copie
Copie
Copie

APIA i rezerv dreptul de a solicita i alte documente pentru stabilirea eligibilitii


solicitantului. Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de sprijin,
termenul de valabilitate al acestora fiind n conformitate cu legislaia n vigoare i valabile
cel puin pe toat perioada derulrii contractului de finanare.
Documentele solicitate n copie vor fi certificate de ctre solicitant Conform cu originalul
pe fiecare pagin, numerotate, datate, semnate i tampilate (tampilate, dup caz).
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

52 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
53/159

Capitolul 5
LEGISLAIE RELEVANT
Legislaie european relevant:
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i
afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului,
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind finanarea, gestionarea i monitorizarea politicii agricole
comune i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE)
nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 i (CE) nr. 485/2008 ale
Consiliului,
Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din
17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plile directe acordate
fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul politicii agricole comune i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr.
73/2009 al Consiliului,
Regulamentul delegat (UE) nr 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului de stabilire a unor norme privind plile directe acordate fermierilor prin
scheme de sprijin n cadrul politicii agricole comune i de modificare a anexei X la
regulamentul menionat,
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului n ceea ce privete Sistemul Integrat de Administrare i Control i
condiiile pentru refuzarea sau retragerea plilor i pentru sanciunile administrative
aplicabile n cazul plilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rural i al
ecocondiionalitii,
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014
de stabilire a normelor de punere n aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

53 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
54/159

al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor norme privind plile


directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul politicii agricole comune,
Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i de introducere a unor dispoziii
tranzitorii,
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR),
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete sistemul integrat de
administrare i control, msurile de dezvoltare rural i ecocondiionalitatea,
Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de
ajutoare n sectoarele agricol i forestier i n zonele rurale ca fiind compatibile cu
piaa intern, n aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene.
Cadrul legislativ naional relevant:
Ordinul MADR nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin
pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite,
Ordinul MADR nr. 362/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare a procesului de selecie i a procesului de verificare a contestaiilor
pentru cererile de sprijin aferente Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor
mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor, Submsura 8.1 mpduriri i
crearea de suprafee mpdurite i Msurii 15 Servicii de silvomediu, servicii
climatice i conservarea pdurilor, Submsura 15.1 Pli pentru angajamente de
silvo-mediu, din cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020
(PNDR),
HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor
programului naional de dezvoltare rural cofinanate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rural i de la bugetul de stat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
Ordinul ministrului apelor, pdurilor i proteciei mediului nr. 1648/ 2000 privind
aprobarea Normelor tehnice privind compoziii, scheme i tehnologii de regenerare
a pdurilor i de mpdurire a terenurilor degradate,
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

54 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
55/159

Ordinul ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor nr. 636/ 2002 privind


aprobarea ndrumrilor tehnice silvice pentru nfiinarea, ngrijirea i conducerea
vegetaiei forestiere din perdelele forestiere de protecie,
Ordinul ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor nr. 1653/ 2002 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerrilor,
Legea nr. 107/ 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere,
cu modificrile i completrile ulterioare,
Ordinul MADR nr.766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul
de prevenire, constatare, evaluare i aprobare a pierderilor provocate de fenomene
meteorologice periculoase i de ali factori vtmtori fondului forestier naional,
vegetaiei forestiere din afara fondului forestier naional i obiectivelor instalate n
acestea,
OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de pli care se aplic n agricultur n
perioada 2015-2020 i pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societile agricole i alte forme de asociere n agricultur, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiiilor
specifice i a modului de implementare a schemelor de pli prevzute la art. 1 alin.
(2) i (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea
schemelor de pli care se aplic n agricultur n perioada 2015-2020 i pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societile agricole i alte forme de
asociere n agricultur, precum i a condiiilor specifice de implementare pentru
msurile compensatorii de dezvoltare rural aplicabile pe terenurile agricole,
prevzute n Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020, cu modificrile i
completrile ulterioare,

Ordinul comun MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea


normelor privind ecocondiionalitatea n cadrul schemelor i msurilor de sprijin
pentru fermieri n Romnia.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

55 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
56/159

Capitolul 6
DEFINIII
Schem de ajutor de stat - nseamn actul pe baza cruia pot fi acordate ajutoare care
nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor ntreprinderi, pentru o perioad
nedefinit de timp i/sau ntr-un cuantum nedefinit;
Fermier activ - conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, art. 6 din OUG
3/2015 i art. 17-28 din Ordinul MADR nr. 619/2015 i ghidului fermierilor referitor la plile
directe;
Exploataie - ansamblul unitilor de producie utilizate pentru activiti agricole i
gestionate de un fermier, situate pe teritoriul Romniei;
Transferul unei exploataii vnzarea, arendarea, motenirea sau orice alt transfer
definitiv care are drept obiect unitile de producie n cauz;
Cedent - beneficiarul a crui exploataie este transferat unui alt beneficiar;
Cesionar - beneficiarul cruia i se transfer exploataia;
Pli directe - pli directe n nelesul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 i art.
67 alin. 4 litera b din Regulamentul UE nr. 1306/2013;
Sistemul Integrat de Administrare i Control (IACS) - instrument tehnic de gestionare i
control, creat pentru administrarea i controlul riguros al cererilor unice de plat depuse de
fermieri, care se aplic anumitor scheme de pli/msuri de sprijin. Componentele lui sunt:
o baz de date electronic, un sistem de identificare a parcelelor agricole, cereri de
ajutor/sprijin i cereri de plat, un sistem integrat de control, un sistem unic de
nregistrarea identitii fiecrui beneficiar al sprijinului menionat la art. 67 alin. 2 care
depune o cerere de ajutor sau de plat. Dup caz, sistemul integrat cuprinde un sistem de
identificare i de nregistrare a animalelor stabilit n conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1760/2000 - art. 67-68 din Regulamentul CE nr. 1306/2013;
Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) - reprezint o baz de date
computerizat, component a sistemului integrat de administrare i control (IACS), care
funcioneaz la nivel de parcel de referin. Sistemul LPIS din Romnia utilizeaz
ortofotoplanuri aeriene sau satelitare care respect un standard uniform ce garanteaz o
precizie cel puin echivalent cu cea oferit de cartografierea la o scar de 1:5000.
Dimensiunea pixelului imaginilor este de 0,5 m ceea ce asigur o precizie submetric;
Parcel de referin - este o suprafa delimitat geografic, avnd un identificator unic,
nregistrat n sistemul de informaii geografice (GIS) al sistemului de identificare al
parcelelor agricole (LPIS) la care face referire art. 70 din Regulamentul UE nr. 1306/2013
i art. 2 alin. 25 din Regulamentul CE nr. 640/2014. n Romnia parcela de referin este
blocul fizic;
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

56 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
57/159

Bloc fizic - o suprafa de teren utilizat n scopuri agricole de unul sau mai muli fermieri,
delimitat de limite naturale sau artificiale stabile i care poate include una sau mai multe
parcele agricole;
Parcela - o suprafa continu de teren agricol/neagricol, care face obiectul unei declaraii
de suprafa din partea unui singur solicitant, cu aceeai categorie de folosin;
Suprafa determinat - n cazul schemelor de ajutoare pe suprafa, suprafaa pentru
care au fost ndeplinite toate criteriile de eligibilitate sau alte obligaii legate de condiiile de
acordare a ajutoarelor; sau, n cazul msurilor de sprijin pe suprafa, suprafaa loturilor
sau a parcelelor determinate n urma controalelor administrative sau prin controale la faa
locului;
Unitatea amenajistic (u.a.) - este unitatea teritorial elementar pentru studiul
arboretelor i pentru planificarea i executarea lucrrilor silvice;
Unitatea staional este suprafaa de teren cu condiii asemntoare de sol, clim, etaj
de vegetaie, pentru care se stabilete o singur formul de mpdurire, care n proiectul
tehnic de mpdurire este identic cu o unitate amenajistic;
Fora major n baza art. 2 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1306/2013, fora major i
circumstanele excepionale sunt recunoscute, n special, n urmtoarele cazuri:
(a) decesul beneficiarului;
(b) incapacitatea profesional pe termen lung a beneficiarului;
(c) o catastrof natural grav care afecteaz puternic exploataia agricol;
(d) distrugerea accidental a cldirilor destinate creterii animalelor, aflate pe
exploataia agricol;
(e) o epizootie sau o boal a plantelor care afecteaz parial sau integral eptelul sau,
respectiv, culturile beneficiarului;
(f) exproprierea ntregii exploataii agricole sau a unei mari pri a acesteia, dac
exproprierea respectiv nu ar fi putut fi anticipat la data depunerii cererii;
Fonduri ESI - Fondul european de dezvoltare regional (FEDR), Fondul social european
(FSE) i Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime (FEPAM);
Dezastru natural - un eveniment natural de natur biotic sau abiotic ce genereaz
perturbri importante ale sistemelor de producie agricol sau ale structurilor forestiere,
cauznd n cele din urm importante daune economice sectoarelor agricol sau silvic;
Eveniment catastrofal - un eveniment neprevzut de natur biotic sau abiotic,
provocat de aciiunea oamenilor, care genereaz perturbri importante ale sistemelor de
producie agricol sau ale structurilor forestiere, cauznd n cele din urm importante
daune economice sectoarelor agricol sau silvic;

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

57 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
58/159

Fenomen climatic nefavorabil - condiii meteorologice, cum sunt gerul, furtunile i


grindina, gheaa, ploile toreniale sau secetele grave, care pot fi asimilate unui dezastru
natural;
Incident de mediu - apariia unui caz specific de poluare, de contaminare sau de
degradare n ceea ce privete calitatea mediului, care este legat de un eveniment
specific i limitat din punct de vedere geografic; cu toate acestea, nu acoper riscurile
generale de mediu care nu sunt legate de un eveniment specific precum schimbrile
climatice sau poluarea atmosferic;
Terenul agricol - reprezint o suprafa de teren din categoriile de folosin teren arabil
(TA), pajiti permanente (PP) i culturi permanente (CP), care au fost folosite n scopuri
agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Terenul agricol eligibil destinat mpduririi trebuie s fi
fost declarat la Agenia de Pli i intervenie pentru Agricultur (APIA) n urm cu cel puin
2 ani (minim 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plat pe suprafa), iar
pentru acest teren trebuie s fi fost respectate n aceast perioad standardele de ecocondiionalitate relevante.
Terenul neagricol - reprezint o suprafa de teren care nu este utilizat n scop agricol
(inclus n blocurile fizice identificate n LPIS) sau care are utilizare agricol i are
categoriile de folosin teren arabil, pajiti permanente i culturi permanente, fiind
identificat n LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de ntreinere prin
respectarea standardelor de eco-condiionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani
(minim 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plat pe suprafa).
Trup de pdure - reprezint o suprafa de teren care se ntinde pe cel puin 0,5 ha, cu
arbori mai nali de 5 m la maturitate n condiii normale de vegetaie i consistena de
peste 10%; .
Perdele forestiere de protecie - reprezint formaiunile cu vegetaie forestier acoperind
minim 0,1 ha, amplasate la o anumit distan unele fa de altele sau fa de un obiectiv
cu scopul de a-l proteja mpotriva efectelor unor factori duntori i/sau pentru ameliorarea
climatic, economic i estetico-sanitar a terenurilor. n categoria perdelelor de protecie
se ncadreaz i cordoanele forestiere;e.
Normele tehnice nr. 1 - Normele tehnice privind compoziii, scheme i tehnologii de
regenerare a pdurilor i de mpdurire a terenurilor degradate, aprobate prin Ordinul
ministrului apelor, pdurilor i proteciei mediului nr. 1648 din 31 octombrie 2000;
Normele tehnice nr. 2 - ndrumrile tehnice silvice pentru nfiinarea, ngrijirea i
conducerea vegetaiei forestiere din perdelele forestiere de protecie, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor nr. 636 din 23 decembrie 2002;
Starea de masiv - reprezint stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent,
ca urmare a faptului c exemplarele componente ale acesteia realizeaz o desime care
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

58 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur


Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de
stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Versiune 1.0

Pagina
59/159

asigur condiionarea lor reciproc n cretere i dezvoltare, fr a mai fi necesare lucrri


de completri i ntreineri;
Zonele deficitare n pduri - sunt reprezentate de judeele n care suprafaa pdurilor
reprezint mai puin de 16% din suprafaa total;
ntreprindere aflat n dificultate - nseamn o ntreprindere care se afl n cel puin una
dintre situaiile urmtoare:
a) n cazul unei societi cu rspundere limitat (alta dect un IMM care a fost nfiinat de
mai puin de trei ani), atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul su subscris a
disprut ca urmare a pierderilor acumulate. Aceast situaie survine atunci cnd
scderea pierderilor acumulate din rezerve (i din toate celelalte elemente
considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii ale societii) conduce la
un rezultat cumulat negativ care depete jumtate din capitalul social subscris. n
sensul prezentei dispoziii, "societate cu rspundere limitat" se refer, n special, la
tipurile de societi comerciale menionate n anexa I la Directiva 2013/34/UE a
Parlamentului European i a Consiliului 1, iar "capital social" include, acolo unde este
cazul, orice prim de emisiune;
b) n cazul unei societi n care cel puin unii dintre asociai au rspundere nelimitat
pentru creanele societii (alta dect un IMM care a fost nfiinat de mai puin de trei
ani), atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul propriu, astfel cum reiese din
contabilitatea societii, a disprut ca rezultat al pierderilor acumulate. n sensul
prezentei dispoziii, "o societate comercial n care cel puin unii dintre asociai au
rspundere nelimitat pentru creanele societii" se refer n special la acele tipuri de
societi comerciale menionate n anexa II la Directiva 2013/34/UE;
c) atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau
ndeplinete criteriile prevzute n dreptul intern pentru ca o procedur colectiv de
insolven s fie deschis la cererea creditorilor si;
d) atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc
mprumutul sau nu a ncetat garania sau a primit ajutor pentru restructurare i face
nc obiectul unui plan de restructurare;
e) n cazul unei ntreprinderi care nu este un IMM, atunci cnd, n ultimii doi ani:
i. raportul datorii/capitaluri proprii al ntreprinderii este mai mare de 7,5; i
ii. capacitatea de acoperire a dobnzilor calculat pe baza EBITDA se situeaz sub
1,0;
Costuri standard - reprezint costuri unitare medii la nivel naional cuantificate de
Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Silvicultur "Marin Drcea" (ICAS) i
1

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaiile financiare anuale, situaiile financiare
consolidate i rapoartele conexe ale anumitor tipuri de ntreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a
Consiliului i de abrogare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19)
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite
59 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
60/159

Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie i Protecia


Mediului (ICPA), calculate pe tip de teren (agricol, neagricol) i forme de relief (cmpie,
deal, munte), dup caz, pentru:
elaborarea proiectului tehnic de mpdurire,
realizarea lucrrilor de nfiinare a plantaiilor, care implic costuri privind plantarea,
respectiv costuri cu achiziionarea puieilor forestieri, costuri legate n mod direct de
plantarea, precum i costuri ale altor operaiuni conexe, cum ar fi depozitarea i tratarea
puieilor cu materiale de prevenie i protecie necesare,
realizarea lucrrilor de ntreinere,
realizarea lucrrilor de ngrijire,
acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a mpduririi terenurilor.
Costurile standard reprezint valori fixe, cu excepia pierderilor de venit agricol, a cror
valoare se calculeaz prin nsumarea marjei nete standard cu nivelul plii unice pe
suprafa, stabilit pentru fiecare an de campanie;
Contract de finanare - reprezint documentul juridic ncheiat ntre APIA i beneficiar,
prin care se stabilesc obiectul, drepturile i obligaiile prilor, durata, valoarea, plata,
precum i alte dispoziii i condiii specifice, prin care se acord asisten financiar
nerambursabil din FEADR n scopul atingerii obiectivelor msurii;
Acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competent pentru protecia
mediului, prin care sunt stabilite condiiile i, dup caz, msurile pentru protecia mediului,
care trebuie respectate n cazul realizrii unui proiect
Aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competent pentru protecia
mediului, care conine concluziile evalurii adecvate i prin care se stabilesc condiiile de
realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmeaz s fie incluse n
reeaua ecologic Natura 2000.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

60 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
61/159

Capitolul 7
ANEXE*
Anexa 1
Anexa 2

Solicitare eliberare Not de constatare


Declaraie pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n categoria
"ntreprindere n dificultate"
Anexa 3
Declaraie pe propria rspundere a solicitantului referitoare la renunarea la
orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de finanare
pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea
de suprafee mpdurite
Anexa 4
Not de constatare APIA
Anexa 5
Declaraie privind situaia terenului
Anexa 6a
Solicitare Consiliul Judeean
Anexa 6b
Adeverin Consiliul Judeean
Anexa 7
Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire
Anexa 8
Lista speciilor forestiere de arbori i arbuti
Anexa 9
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat "Sprijin
pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite
Anexa 10
Cerere de sprijin
Anexa 10a Instruciuni de completare a cererii de sprijin
Anexa 10b Formularul V1- Proces verbal pentru controlul vizual al cererii de sprijin
Anexa 11
Contract de finanare
Anexa 12
Cuprinsul proiectului tehnic de mpdurire
Anexa 13
Solicitare eliberare aviz GF privind mpdurirea terenului agricol/neagricol
Anexa 14
Adeverin primrie
Anexa 15
Notificare APIA privind rezultatele seleciei preliminare
Anexa 16
Contestaie
Anexa 17
Notificare APIA privind rezultatul contestaiei
Anexa 18
Notificare APIA privind rezultatul seleciei finale
Anexa 19 Arondare Grzi Forestiere
Anexa 20 Zonele deficitare n pduri
Anexa 21 Hart forme de relief
Anexa 22 Hart grade de eroziune
Anexa 23 Hart grade de salinizare/alcalinizare
Anexa 24 Hart grade zone hidroclimatice
Anexa 25 Date de contact APIA
*Anexele 1, 2, 3, 5, 6a, 6b, 9, 13, 16 se regsesc n format electronic editabil pe site-ul APIA
(www.apia.org.ro). Acestea pot fi adaptate pentru completarea informaiilor privind identificarea
solicitantului/proprietarului terenului/terenului, solicitate prin respectiva Anex.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

61 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
62/159

Anexa 1
Centrul Judeean APIA .......................................
Nr. de nregistrare ................/.............................
SOLICITARE
eliberare Not de constatare
privind accesarea schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor
mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor, Submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee
mpdurite n condiiile PNDR 2014 2020 pentru anul .......................

Ctre
Conducerea Centrului Judeean APIA ......................................
Subsemnatul/subsemnata........................ cu domiciliul
n judeul .........................., localitatea................................................., adresa .......................................,
CNP...........................................................,
n
nume
propriu/n
calitate
de
reprezentant
al.............................................................................................................., cu sediul social n judeul
.........................., localitatea ............................., adresa ........................................, CUI/CF
......................., nregistrat n Registrul Comerului/Registrul Asociaiilor i Fundaiilor/Registrul
Societilor Agricole cu nr. ..........................., solicit eliberarea Notei de constatare privind Situaia
terenurilor destinate mpduririi, n vederea accesrii sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor
de stat aferent Msurii 8, Submsura 8.1, din cadrul PNDR 2014-2020.
Menionez c pe suprafaa total de ....................... ha, situat n UAT
.................................................................................................................................................................,
intenionez/.............................................................................. (se completeaz denumirea solicitantului
care nu este persoan fizic) intenioneaz s nfiinez/nfiineze:
-

perdele forestiere de protecie, localizate n blocul fizic nr. ..........................................,


parcelele ......................................................................................................................,
trupuri de pdure, localizate n blocul fizic nr. ..........................................................,
parcelele .......................................................................................................................

Anexez prezentei, n copie, urmtoarele documente care dovedesc dreptul de utilizare a terenului*:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
*vor fi anexate documente numai de ctre solicitanii care nu au cereri unice de plat pe suprafa despuse la APIA sau care solicit
accesarea msurii 8 pe suprafee noi, nedeclarate la APIA pn la momentul depunerii solicitrii.

Data

Semnatura/tampila

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

62 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
63/159

Anexa 2

Declaraie pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n categoria


"ntreprindere n dificultate"*
Subsemnatul(a),.........................................., identificat() cu B.I./C.I. seria ........ nr. ................,
eliberat() de .................. la data de ................, funcia ..............................., n calitate de
reprezentant legal al ...............................................Cod unic de nregistrare ......................nr. de
nregistrare la ONRC.................. declar pe propria rspundere c toate informaiile consemnate n
prezenta,

inclusiv

anexa

acesteia,

sunt

corecte

complete,

iar

ntreprinderea ........pe care o reprezint NU este ntreprindere n dificultate n


nelesul algoritmului de verificare aferent prezentei, conform cu prevederile din Orientrile privind
ajutoarele de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor nefinanciare aflate n dificultate
C249/31.07.2014, precum si cu Regulamentul (UE) 702 /2014.
neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine
avantaje pecuniare este pedepsit conform legii. Cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit n
conformitate cu Codul Penal, declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie sunt
conforme cu realitatea.

Semntura autorizat a reprezentantului legal........................


Data semnrii .........................

*Acest document se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului, n limba romn, prin tehnoredactare.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

63 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
64/159

Anexa la Declaraia pe propria rspundere a


reprezentantului ntreprinderii privind ncadrarea n categoria ntreprindere n dificultate.
Metodologia de verificare - ntreprindere n dificultate are in vedere ,
Documentul Situaiile financiare anuale complete, ncheiate pentru anul N, precedent depunerii Cererii de Finanare
(conform cu Normele de nchidere a exerciiului financiar), aprobate i depuse la administraiile fiscale din raza teritorial unde
Conform Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei ntreprinderea are domiciliul fiscal.
de declarare a anumitor categorii de ajutoare n
sectoarele agricol i forestier i n zonele rurale ca fiind
compatibile cu piaa intern, n aplicarea articolelor 107
i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
1
o ntreprindere n dificultate nseamn o ntreprindere Calculul la pct.a) se aplic ntreprinderilor de tipul SA, SRL, SCA; Algoritmul nu se aplica IMM-urilor cu o vechime mai mica de
3 ani.
care se afl n cel puin una din situaiile urmtoare:
DEFINIIE ntreprindere n dificultate:

a) n cazul unei societi comerciale cu rspundere


limitat (alta dect un IMM care exist de mai puin trei
ani), atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul su
social subscris a disprut din cauza pierderilor
acumulate. Aceast situaie survine atunci cnd
deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din toate
celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte
din fondurile proprii ale societii) conduce la un rezultat
negativ care depete jumtate din capitalul social
subscris si varsat. n sensul acestei dispoziii, societate
cu rspundere limitat se refer n special la tipurile de
2
societi menionate n anexa I la Directiva 2013/34/UE ,

Ghidul

Solicitantului

Schema

de

Pierderi de capital (rezultatul obtinut in urma deducerii pierderilor) = ( Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve )+
(Rezultatul reportat + Rezultatul exerciiului financiar )
Intreprinderea NU este n dificultate daca
Pierderile de capital (rezultatul obtinut in urma deducerii pierderilor) 50% x Capital social subscris i vrsat
Daca Pierderile de capital (rezultatul obtinut in urma deducerii pierderilor) sunt egale cu zero Intreprinderea NU este n
dificultate
Intreprinderea este n dificultate daca
Pierderile de capital (rezultatul obtinut in urma deducerii pierderilor) > 50% x Capital social subscris i vrsat .
Completai datele din exemplu cu datele din SITUAIILE FINANCIARE aferente ntreprinderii pe care o reprezentai i
concluzionai cu DA/ NU n ultimul rnd al tabelului i bifai corespunzator la situaia a) :

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

mpdurire

64 | P a g i n a

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
65/159

iar capital social include, dac este cazul, orice capital Rezultatul acumulat = (+/ ) Rezultatul reportat (Profit* sau Pierdere** reportat) + (+/-) Rezultatul exerciiului financiar
(Profit* sau Pierdere** exerciiu financiar)
suplimentar.
* Din Profitul reportat si din Profitul exercitiului curent se ia in calcul numai partea care conform Hotararii asociatului
Da
Nu
unic/AGA a fost repartizata pentru acoperirea pierderii si/sau majorarea rezervelor
**Pierderile se iau n calcul cu semnul minus .
Nu este cazul
*Profitul reportat repartizat pentru acoperirea pierderii si/sau
majorarea rezervelor, conform Hotararii asociatului unic/AGA

1
2

0
3.000.608

**Pierderea reportat (SD ct. 117)


*Profitul exerciiului financiar repartizat pentru acoperirea
pierderii
si/sau majorarea rezervelor, conform Hotararii
asociatului unic/AGA

**Pierderea exerciiului financiar (SD ct. 121)

1 006 176

5 Rezultatul acumulat
-3.000.608 - 1 006 176 =- 4.006.784
Dac Rezultatul acumulat > 0, atunci intreprinderea nu este in dificultate din cauza pierderilor acumulate
Dac Rezultatul acumulat < 0 (exist Pierdere acumulat), atunci se calculeaz:
6

Capital social subscris i vrsat ct. 1012

Prime de capital ct. 104

Rezerve din reevaluare ct. 105

Rezerve ct. 106

3.000.000

10

Total Prime i Rezerve ( rd.10=rd.7+rd.8+rd.9)


Pierderi de capital (rezultatul obtinut in urma deducerii pierderilor)
= Total Prime i Rezerve + Pierderea acumulat (rd. 11=rd.10+ rd.
5 cu semnul -)

3.000.000

11
Ghidul

Solicitantului

Schema

de

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

2 060 000

mpdurire

65 | P a g i n a

3.000.000 -4.006.784 =
- 1.006.784

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
12

Pagina
66/159

1 030 000

50% capital social subscris i vrsat (rd.12=50%*rd.6)

Pierderile de capital ( valoare absoluta) DEPASESC jumtate din Capitalul


Social Subscris ?
b) n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii
dintre asociai au rspundere nelimitat pentru creanele
societii (alta dect un IMM care exist de mai puin trei
ani), atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul
propriu aa cum reiese din contabilitatea societii a
disprut din cauza pierderilor acumulate. n sensul
prezentei dispoziii, o societate comercial n care cel
puin unii dintre asociai au rspundere nelimitat pentru
creanele societii se refer n special la acele tipuri de
societi menionate n anexa II la Directiva 2013/34/UE.
Da
Nu
Nu este cazul
c) Atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei
proceduri colective de insolven sau ndeplinete
criteriile prevzute de legislaia naional pentru iniierea
unei proceduri colective de insolven la cererea
creditorilor si.
Da
Nu

Ghidul

Solicitantului

Schema

de

1006.784 < 1 030 000


Da

Nu

Calculul se aplic societilor de tipul SNC, SCS; Algoritmul nu se aplica IMM-urilor cu o vechime mai mica de 3 ani.
Intreprinderea Nu este n dificultate daca conditia* de mai jos este indeplinita:
Capitalurilor Proprii Totale N > 50% * Capitalurilor Proprii Totale N-1
(conditia* este una si aceeasi cu CPTN-1 - CPTN <= 50% * CPTN-1 atunci ntreprinderea nu este n dificultate).
Intreprinderea este n dificultate daca conditia** de mai jos este indeplinita
Capitalurilor Proprii Totale N < 50% * Capitalurilor Proprii Totale N-1
(conditia** este una si aceeasi cu CPTN-1 - CPTN> 50% * CPTN-1 atunci ntreprinderea este n dificultate).
1 CPTN (Capitaluri proprii totale N )
2 CPTN-1 (Capitaluri proprii totale N-1 )
3 CPTN > 50% * CPTN-1

DA

NU

Pentru toate tipurile de ntreprinderi se verific Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerului pentru a se identifica
eventuale decizii de insolven i se verific Buletinul procedurilor de insolven pe site-ul Ministerului justiiei Oficiul
Naional al Registrului Comerului https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal.

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

mpdurire

66 | P a g i n a

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
67/159

d) Atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru Se consult pagina web a Consiliului Concurentei http://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale decizii de autorizare
salvare i nu a rambursat nc mprumutul sau nu a a unor ajutoare de salvare restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare restructurare) i aplicaia
ncetat garania sau a primit ajutoare pentru informatic Registrul Ajutoarelor de Stat din Romnia (din momentul n care aceasta devine funcional).
restructurare i face nc obiectul unui plan de
restructurare.
Da
Nu
Nu este cazul
e) n cazul unei ntreprinderi care nu este un IMM, atunci
cnd, n ultimii doi ani:
e1)raportul datorii totale /capitaluri proprii al
ntreprinderii este mai mare de 7,5;
i
- e2)capacitatea de acoperire a dobnzilor
calculat pe baza EBITDA se situeaz sub
valoarea 1,0.
Da
Nu
Nu este cazul

Calculul se aplic unei ntreprinderi care nu este un IMM (ntreprindere mare).


Intreprinderea Nu este in dificultate daca unul din indicatorii de mai jos, este indeplinit in oricare din ultimele doua exercitii
financiare
0Datorii totale/ Capitaluri proprii totale 7,5 sau
EBITDA/cheltuieli cu dobanzile 1
Intreprinderea este in dificultate daca in fiecare din ultimele doua exercitii financiare conditiile e1N>7,5 i e2N<1 SI e1N1>7,5 si e2N-1<1 sunt cumulativ indeplinite in ultimii doi ani .
e1 =Datorii totale/Capitaluri proprii totale
e2= EBITDA/Cheltuieli cu dobnzile
Datorii totale = Datorii care trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an + Datorii care trebuie pltite ntr-o perioad de
peste un an,
EBITDA = (+)Profit net/(-)Pierdere neta + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobnzile + Cheltuieli cu amortizarea
Mentionati explicit valorile care sunt folosite in calculul de la pct e), bifati corespunzator pentru conditiile e1) , respectiv e2)
N
N-1

Ghidul

Solicitantului

Schema

de

Datorii care trebuie platite pe o perioada de pana la un an

Datorii care trebuie platite pe o perioada mai mare de un an

Datorii totale (rd.3=rd.1+rd.2)

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

mpdurire

67 | P a g i n a

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
4

Pagina
68/159

Capitaluri proprii totale


Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv anului N-1
Datorii totale/Capitaluri proprii totale (e1N, respectiv e1N-1)
0Datorii totale/ Capitaluri proprii totale 7,5

e1
5

Profit net N/Pierderea neta

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Cheltuieli cu dobnzile

Cheltuieli cu amortizarea

DA

DA

NU

NU

DA

DA

EBITDA = (+)Profit net /(-)Pierderea neta + Cheltuieli cu impozitul pe profit +


Cheltuieli cu dobnzile + Cheltuieli cu amortizarea
Raportul rd.9/rd.7 aferent anului N, respectiv anului N-1
EBITDA/Cheltuieli cu dobnzile( e2N ,respectiv e2 N-1)
EBITDA/cheltuieli cu dobanzile 1

e2
NU
NU
Dac valoarea Cheltuielile cu dobnzile aferente anului N si/sau valoarea Cheltuielile cu dobnzile aferente anului N-1 este
zero pentru calculul indicatorului EBITDA/cheltuieli cu dobanzile se ia in considerare cifra 0,1.
1. Un IMM care exist de mai puin de trei ani nu va fi considerat a se afla n dificultate, cu excepia cazului n care aceasta face obiectul unei proceduri colective de insolven sau ndeplinete criteriile
prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri colective de insolven la cererea creditorilor si. (art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientri privind ajutoarele de stat pentru salvarea
i restructurarea ntreprinderilor nefinanciare aflate n dificultate (2014/C 249/01); aceast prevedere se aplic regulamentelor i comunicrilor n domeniul ajutoarelor de stat i n alte domenii interzic
ntreprinderilor aflate n dificultate s primeasc ajutor).
2. Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaiile financiare anuale, situaiile financiare consolidate i rapoartele conexe ale anumitor tipuri de ntreprinderi,
de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de abrogare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului.

Ghidul

Solicitantului

Schema

de

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

mpdurire

68 | P a g i n a

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
69/159

Anexa 3

*DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE A SOLICITANTULUI


REFERITOARE LA RENUNAREA LA ORICE ALT FORM DE SPRIJIN
n perioada derulrii contractului de finanare pentru schema de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Subsemnatul(a) (Nume, prenume)


........... ......................................, CNP
..........................., posesor al BI/CI seria..... nr ...................... eliberat la data de
......................,
n
nume
propriu/n
calitate
de
reprezentant
al.............................................................................................................., cu sediul social n
judeul .........................., localitatea ............................., adresa ........................................,
CUI/CF ......................., nregistrat n Registrul Comerului/Registrul Asociaiilor i
Fundaiilor/Registrul Societilor Agricole cu nr. ..........................., cunoscnd prevederile
i sanciunile prevzute de art.292 Cod penal pentru declaraii necorespunztoare
adevrului, declar pe propria rspundere c, n cazul n care cererea de sprijin pentru
accesarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de
suprafee mpdurite va fi selectat pentru finanare, voi renuna/ ........................ (se
completeaz denumirea solicitantului care nu este persoan fizic) va renuna la orice alt
form de sprijin prin FEGA, bugetul naional, Fonduri ESI precum i alte fonduri publice,
pentru suprafaa de teren destinat mpduririi, pe toat perioada de acordare a sprijinului,
cu urmtoarele excepii:
- voi putea/........................ (se completeaz denumirea solicitantului care nu este
persoan fizic) va putea beneficia de plile directe pe suprafa acordate n baza
Regulamentului (UE) 1307/2013 aferente campaniei anului n care se iniiaz lucrrile de
nfiinare a plantaiei, dac lucrrile de nfiinare a plantaiilor demareaz dup data de 1
octombrie.
- voi putea ........................ (se completeaz denumirea solicitantului care nu este
persoan fizic)va putea beneficia de plile compensatorii acordate pe suprafa prin
msurile de dezvoltare rural, n condiiile prevzute de prevederile schemei de ajutor de
stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite.

Data:

Semntura si tampila (tampila dup caz)

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

69 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
70/159

Anexa 4
Antet Centrul judeean APIA
Nr. de nregistrare __________/_____________

NOT DE CONSTATARE
Privind suprafeele declarate i nregistrate n sistemul IACS - LPIS
Ca urmare a solicitrii D-lui/D-nei., cu nr../.,
RO.....................................referitoare

la

declararea

parcelelor

destinate

accesrii

Schemei de ajutor de stat " Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite n sistemul IACSLPIS, s-au constatat urmtoarele:
1. Este ndeplinit condiia suprafeei minime pe parcelele pe care se nfiineaz
trup de pdure:
Da

Nu

Nu este cazul

2. Este ndeplinit condiia suprafeei minime pe parcelele pe care se nfiineaz


perdele forestiere:
Da

Nu

Nu este cazul

3. Este ndeplinit condiia suprafeei minime pe categorie de plantaie - trup de


pdure:
Da

Nu

Nu este cazul

4. Este ndeplinit condiia suprafeei minime pe categorie de plantaie - perdea


forestier de protecie:
Da

Nu

Nu este cazul

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

70 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
71/159

5. Solicitantul este deintor de terenuri agricole i se ncadreaz n categoria


fermierilor activi la momentul solicitrii Notei de constatare:
Da

Nu

6. Alte observaii:

.
.............................................................................................................................................
......................................................................
(se vor meniona motivele care au determinat ncadrarea fiecrei parcele n categoria neagricol, cazurile
de suprapunere nesoluionate cu motivele aferente precum i parcelele care se regsesc n angajamente
de agromediu)

7. Concluzii*
Solicitantul poate s demareze ntocmirea proiectului de mpdurire pe parcelele:

...................................................................................................................................
....................................

Solicitantul NU poate s demareze ntocmirea proiectului de mpdurire pe


parcelele:

...................................................................................................................................
.................................
Situaia detaliat privind parcelele destinate mpduririi precum i ncadrarea
acestora n categoria agricol/neagricol este prezentat n Anexa Situaia
terenurilor destinate mpduririi.
*Concluziile APIA au fost emise n baza datelor furnizate de Sistemul Informatic de Administrare i Control
(IACS) i n baza documentelor/informaiilor prezentate de ctre solicitant. Stabilirea eligibilitii

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

71 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
72/159

suprafeelor destinate mpduririi pentru accesarea Msurii 8 se stabilete dup etapele de evaluare i
selecie.

Nota de constatare este nsoit de:


- Certificatul privind nscrierea n Registrul Unic de Identificare;
- Situaia terenurilor destinate mpduririi;
- Fiierul de tip shape;
- Fiier pdf. cu schia parcelelor;
- Tabel cu informaii privind parcelele identificate n IPA Online.
n vederea demarrii proiectului tehnic de mpdurire, v recomandm s efectuai demersurile necesare
n vederea obinerii:
- Avizului Grzii Forestiere privind neincluderea terenurilor n perimetre de ameliorare n baza Legii nr.
100/2010 privind mpdurirea terenurilor degradate, precum i n Programul naional de realizare a
perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002
privind perdelele forestiere de protecie, republicat. Avizul reprezint anex la proiectul tehnic de
mpdurire;
- Declaraiei-acord privind accesarea schemei de ajutor de stat Sprijin pentru prima mpdurire i
crearea de suprafee mpdurite, aferent Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i
mbuntirea viabilitii pdurilor, Submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite
declaraia va fi dat de ctre proprietarul terenului i reprezint anex la proiectul tehnic de
mpdurire;
- Declaraiei pe proprie raspundere din care s rezulte c terenurile care fac obiectul proiectului tehnic de
mpdurire nu sunt grevate de sarcini i gajuri cu deposedare n favoarea unei tere pri i nu fac obiectul
unor litigii este dat de proprietarul terenului i reprezint anex la proiectul tehnic de mpdurire;
- Adeverinei de la Consiliul Judeean prin care se confirm c terenurile destinate mpduririi nu sunt
menionate la momentul depunerii cererii n programe sau planuri naionale sau locale de amenajare a
teritoriului ca deservind un interes public major i reprezint anex la proiectul tehnic de mpdurire;
- Adeverinei eliberate de Primria pe raza creia se afl terenul propus spre mpdurire prin care se
confirm c pe terenul respectiv nu exist solicitri privind reconstituirea dreptului de proprietate. Adeverina
va fi depus numai n cazul n care terenul propus spre mpdurire se afl n proprietatea public sau privat
a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
- Acordului de mediu i, dup caz, Avizului Natura 2000 sau a Documentului emis de autoritatea
competent pentru protecia mediului prin care solicitantul este informat, n baza solicitrii (notificrii) emiterii
acordului de mediu, c solicitarea s-a clasat, s-a respins sau a fost emis decizia privind etapa de evaluare
iniial. reprezint anex la proiectul tehnic de mpdurire;
- Documentelor necesare, n conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite i a Ghidului solicitantului, care s dovedesc nencadrarea
solicitantului n categoria ntreprinderilor n dificultate.
Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat aferent submsurii 8.1 mpduriri
i crearea de suprafee mpdurite pentru anul 2016 cuprinde i detaliaz toate condiiile de
accesare a schemei de ajutor de stat. V rugm s le consultai cu atenie nainte de demararea
Proiectului tehnic de mpdurire!

Cu stim,
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

72 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
73/159

ANEXA la Nota de Constatare


TABEL
Situaia terenurilor destinate mpduririi
Suprafaa solicitat pt a fi mpdurit

Campania 2016

Campania 2015

Campania 2014

RO

Nr.
parcel
a

Blo
c
fizi
c

Suprafa
ta
solicitat

ha-

Categor
ia de
folosin

R
O

Nr.
parcel
a

Blo
c
fizi
c

Suprafa
ta
ha-

Categor
ia de
folosin

RO

Nr.
parcel
a

Bloc
fizic

Suprafa
ta
ha-

Sanctiuni
ecoconditi
onalitate

RO

Nr.
parc
ela

Bloc
fizic

Suprafa
ta
ha-

Sanctiuni
ecoconditi
onalitate

Angajame
nt de
agromedi
u 2016

Suprapun
ere 2016

Categor
ia
agricol

Categor
ia
neagric
ol

PFP
/TP
*

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Tot
al
PFP
Tot
al
TP
Tot
al

Unde:
PFP Perdele forestiere de protecie
TP Trup de pdure

Ghidul

Solicitantului

Schema

de

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

mpdurire

73 | P a g i n a

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
74/159

Anexa 5

DECLARAIE
privind situaia terenului

Subsemnatul(a)*(Nume, prenume)
.................................................,
CNP
..........................., posesor al BI/CI seria..... nr ...................... eliberat la data de
......................, cunoscnd prevederile i sanciunile prevzute de art. 292 Cod penal
pentru declaraii necorespunztoare adevrului, declar pe propria raspundere c terenul
propus pentru mpdurire, conform proiectului tehnic de mpdurire cu titlul
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... pentru
accesarea schemei de ajutor de stat " Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de
suprafee mpdurite de ctre (datele de identificare solicitant)..
..........., nu face
obiectul unui litigiu. De asemenea, terenul este liber de sarcini i nu se afl/nu se va afla
sub gaj cu deposedare n favoarea unei tere pri la momentul depunerii cererii de sprijin,
precum i pe ntreaga perioad de implementare a contractului de finanare.

Semntura...................................
Data...................
tampila............................................

* Declaraia va fi completat i semnat de ctre proprietarul terenului destinat mpduririi sau de ctre
mputernicitul acestuia.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

74 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
75/159

Anexa 6a
SOLICITARE*
pentru accesarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de
suprafee mpdurite, aferente Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i
mbuntirea viabilitii pdurilor, Submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite
din cadrul PNDR 2014 2020, pentru anul .......................

Ctre
Consiliul Judeean ......................................
Subsemnatul/subsemnata........................cu domiciliul
n
judeul........................................,
localitatea
...........................................................................,
adresa.............................................................................................................., CNP............................,
n
nume
propriu/
n
calitate
de
reprezentant
al
..............
........................................................................................................................,
declar
c
intenionez/.............................................................................. intenioneaz s nfiinez/nfiineze o
plantaie forestier (trup de pdure/perdea forestier) pe parcelele (nr. tarlalei i nr.parcelei/ nr.
cadastral, dup caz) ...............................................................................................................,
situate n UAT ........................................................................................................................... prin
accesarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite, aferente Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii
pdurilor, Submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite din cadrul PNDR 2014
2020, gestionat prin Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur,
V rog s-mi comunicai dac parcelele mai sus menionate sunt /nu sunt situate n zone
menionate n programe sau planuri naionale/locale de amenajare a teritoriului ca zone deservind un
interes public major. Pentru formularea rspunsului, v rog s utilizai modelul de adres ataat
(acesta se regsete i n format electronic editabil pe site-ul APIA, www.apia.org.ro).
Anexez prezentei urmtoarele:
- formularul tip de adres solicitat de APIA pentru accesarea msurii;
documente
care
dovedesc
dreptul
de
utilizare
a
terenului,
n
copie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Data

Semnatura/tampila

*Solicitarea va fi naintat de ctre solicitant sau de ctre mputernicitul acestuia;


Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

75 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
76/159

Anexa 6b
ANTET Consiliul Judeean

Ctre ...........
n urma solicitrii D-lui/D-nei ., cu nr../., v
comunicm c parcelele (nr. tarlalei i nr.parcelei/ nr. cadastral) ..................................,
situate n UAT ........................, nu sunt/sunt situate n zone menionate n programe sau
planuri naionale/locale de amenajare a teritoriului ca zone deservind un interes public
major.
Prezenta a fost eliberata la cererea D-lui/D-nei., n vederea
accesrii Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de
suprafee mpdurite.

Preedintele Consiliului Judeean ................


(Nume/Prenume) ..........................................
Data

Semntura/tampil

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

76 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
77/159

Anexa 7
ANTET GF
Nr................../.................

FIA REZUMATIVA A PROIECTULUI TEHNIC DE MPDURIRE


pentru accesarea SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite aferent
Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor,
Submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite,
din cadrul PNDR 2014-2020

I.
DATE REFERITOARE LA BENEFICIAR
Denumirea/Numele si prenumele beneficiarului:_________________________________
CUI/CNP:_______________________________________
Nr. nregistrare la Registrul Comerului/Registrul Asociatiilor si Fundatiilor/ Registrul
societilor agricole _________________________ Sediul/Adresa de domiciliu:
Str. ____________________________ Nr.______ Bloc___________ Scara__________
Localitate______________ Judet _______________ Cod postal __________________
Nr. tel fix: ____________nr. tel mobil______________________ Nr. Fax _____________
II.
DATE REFERITOARE LA PROIECTANT
Denumirea/Numele si prenumele proiectantului:_________________________________
CUI/CNP:________________________________________________________________
Nr. nregistrare la Registrul Comerului_________________________________________
Sediul/Adresa de domiciliu: _________________________________________________
Nr. tel mobil__________________________________ Nr. Fax_____________________
Numarul si data documentului de atestare (autorizare) a proiectantului de ctre autoritatea
naional n domeniul silviculturii: ____________________________________________
III.

DATE REFERITOARE LA PROIECT

Suprafaa total eligibil (ha) __________


din care:
Suprafaa total perdele forestiere de protecie (ha).................. din care (ha):
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

77 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Tip teren\ form relief

cmpie

deal

Pagina
78/159

munte

Agricol
Neagricol
Suprafaa total trupuri de pdure (ha) ......................, din care (ha):
Tip teren\ form relief

cmpie

deal

munte

Agricol
Neagricol

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

78 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

UAT
Nr.

Poziie

Judet

Crt.
Denu

Siruta

geografic*

Nr.

Categorie teren

Suprafa

Suprafat

Suprafata trup de

parc

(Agricol/Neagric

pdure

el/

ol)

parcel/

perdea

-ha-

u.a.

forestier

- ha -

a de

u.a.

mire

proteci
e

-ha-

Pagina
79/159

Elemente din formula de mpdurire

Denumire

% Specii

Denumire

% Specii

specii de

de baza

specii de

de baza

baza in

in

baza in

in

formula

formula

formula

formula

principala

principal

alternativ

alternativ

** (S1, S2,

a***

a** (S1,

a***

S3...)

(%S1,

S2, S3...)

(%S1,

10

%S2,

%S2,

%S3 ...)

%S3 ...)

11

12

13

14

Durata

Pajiste

Tipul de

nchider

degradat

degradare

e stare

a (Da/Nu)

*****

masiv

****

(ani)

15

16

17

Tota
l

*Poziia geografic: cmpie, deal, munte


** La denumire specii de baz se va trece fiecare specie de baz care reprezint, n cadrul formulei, cel putin 10%.
*** Pentru a fi punctat n cadrul principiului diversitii speciilor, formulele de mpadurire (principal i alternativ) trebuie sa conin cel putin dou specii de baz, cu o proporie total
de minimum 40%. n cazul n care una dintre formule nu respect condiia de proporie total minim (40%) parcela nu va primi puncte n procesul de selecie pentru principiul
diversitii speciilor.
****Degradarea va fi evideniat att pentru terenuri agricole ct i neagricole. Pentru aridizare se evideniaz zonele semiaride; pentru eroziune se evideniaz terenurile afectate de
fenomene de eroziune ntr-un grad foarte mare sau mare; pentru salinizare, se evideniaz terenurile afectate de salinizare/alcalinizare foarte puternic, puternic, medie sau slab.

Ghidul

Solicitantului

Schema

de

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

mpdurire

79 | P a g i n a

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

IV.
Nr.
crt.

Constatri n urma verificrii proiectului:


Obiectul verificrii

Rezultatul
verificrii
DA

1.

2.

3.

4.

5.

6.
6.1
6.2
7

Pagina
80/159

Observaii

NU

Proiectul tehnic a fost ntocmit de ctre o persoana


fizic sau juridic atestat pentru proiectarea lucrrilor
de mbuntiri funciare din domeniul silvic?
Proiectul tehnic are anexat Acordul de mediu i Avizul
Natura 2000 emis de autoritatea pentru protecia
mediului (pentru terenurile care fac parte din situri
Natura 2000)?
Exist documentul emis de autoritatea competent
pentru protecia mediului prin care solicitantul este
informat, n baza solicitrii (notificrii) emiterii acordului
de mediu, c solicitarea s-a clasat, s-a respins sau a
fost emis decizia privind etapa de evaluare iniial
SAU
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000, n
cazul n care acestea au fost emise?
Exist documentele care atest dreptul de proprietate
i/sau, dup caz, de utilizare
asupra terenului
agricol/neagricol care face obiectul mpduririi?
Exist Declaraie-acord privind accesarea schemei de
ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea
de suprafee mpdurite , aferent Msurii 8 Investiii
n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea
viabilitii pdurilor, Submsura 8.1 mpduriri i
crearea de suprafee mpdurite?
Proiectul tehnic are anexat declaraia pe propria
rspundere c :
- terenurile nu sunt grevate de sarcini i gajuri cu
deposedare n favoarea unei tere pri?
- terenurile nu fac obiectul unor litigii?
Proiectul tehnic are anexat Adeverin de la Consiliul
judeean prin care se confirm c terenurile destinate
mpduririi nu sunt menionate la momentul depunerii
cererii n programe sau planuri naionale sau locale de
amenajare a teritoriului ca deservind un interes public
major?

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

80 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
8

Proiectul tehnic are anexat avizul GF privind


neincluderea terenurilor n perimetre de ameliorare n
baza Legii nr. 100/2010 privind mpdurirea terenurilor
degradate, precum i n Programul naional de realizare
a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i
drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002
privind perdelele forestiere de protecie, republicat ?

Formulele de mpdurire au luat n considerare numai


speciile forestiere din listele speciilor forestiere de
arbori i arbuti utilizate n lucrrile de mpduriri?

10

Este prevzut n proiectul tehnic de impadurire


valoarea total a sprijinului, defalcat pe categorii de
lucrri, cu excepia pierderilor de venit Component a
Primei 2?
nchiderea strii de masiv se incadreaza pe o perioad
de maximum 6 ani? (Vezi tabel lucrari prevazute in
proiectul tehnic de impadurire.)
Sunt prevzute dou lucrri de ngrijire a arboretelor
dup nchiderea strii de masiv?
n cazul perdelelor forestiere de protecie, proiectul
tehnic respect Normele tehnice nr. 2- OMAAP
nr.636/2002?
n cazul trupurilor de pdure, proiectul tehnic respect
Normele tehnice nr. 1- OMAPPM nr.1648/2000

11

12
13

14

V.
-

Pagina
81/159

Valoarea totala a proiectului (Prima I + Prima II, fr componenta Pierdere de


venit) este de.euro din care:
Proiect tehnic................................euro
nfiinare plantaie ............. euro (defalcat pe parcele, tabelar, dac este
cazul)
ntreinere an I ........ euro
ntreinere an II .......... euro
ntreinere an III ..........euro
ntreinere an IV ..........euro
ntreinere an V ...........euro
ntreinere an VI ..........euro
ngrijire anii 7/8.............euro
ngrijire anii 10/11........... euro

Inspector ef,
Garda Forestier ___________________
Numele i Prenumele _______________________
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

81 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
82/159

Semntura i tampila_______________________
ntocmit,
ef Compartiment/Birou/Serviciu Managementul Proiectelor de Finanare Pduri Private
Numele i Prenumele ________________________
Semntura_________________________________
Data: _____________________________________

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

82 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
83/159

Anexa 8
LISTA SPECIILOR FORESTIRE DE ARBORI I ARBUTI
I. Speciile forestiere de arbori i arbuti utilizate n lucrrile de mpduriri n cadrul msurii,
pentru realizarea de trupuri de pdure:

ARBORI
Denumire popular
Stejar pedunculat
Stejar pufos
Stejar brumriu
Cer
Grni
Gorun
Fag
Pr slbatic
Cire slbatic
Mr
Nuc comun
Mesteacn
Ulm de camp
Ulm de Turkestan
Ulm de munte
Tei argintiu
Tei de deal (pucios)
Tei cu frunza mare
Anin negru
Anin alb
Mojdrean
Frasin comun
Frasin cu frunz ngust
Frasin pufos
Salcie alb
Salcie cpreasc
Salcie plesnitoare
Salcm
Gldi
Carpen

Denumire latin
Quercus robur
Quercus pubescens
Quercus pedunculiflora
Quercus cerris
Quercus frainetto
Quercus petraea
Fagus sylvatica
Pirus pyraster
Prunus avium
Malus sylvestris
Juglans regia
Betula pendula
Ulmus minor
Ulmus pumila
Ulmus glabra
Tilia tomentosa
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Alnus glutinosa
Alnus incana
Fraxinus ornus
Fraxinus excelsior
Fraxinus angustifolia
Fraxinus pallisiae
Salix alba
Salix caprea
Salix fragilis
Robinia pseudoacacia
Gleditsia triacanthos
Carpinus betulus

Specii de baz
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Simbol
St
St.p
St.b
Ce
G
Go
Fa
P
Ci
M
Nu
Me
Ul.c
Ul.t
Ul.m
Te.a
Te.p
Te.m
An.n
An
Mj
Fr
Fr.
Fr.p
Sa
Sa.c
Sa.p
Sc
Gl
Ca

pentru

prima

83 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Crpini
Castan
Plop alb
Plop negru
Paltin de camp
Paltin de munte
Arar ttresc
Jugastru
Scoru
Sorb
Molid
Brad
Larice
Pin silvestru
Pin negru
Zmbru (pin cembra)
Ienupr
ARBUTI
Denumire popular
Alun
Alun turcesc
Pducel
Corn
Coacz negru
Mce
Clin
Liliac
Ctin alb
Lemn cinesc
Scumpie
Slcioar
Snger
Ctin roie
Paachin
Jneapn
Viin

Pagina
84/159

Carpinus orientalis
Castanea sativa
Populus alba
Populus nigra
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer tataricum
Acer campestre
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Picea abies
Abies alba
Larix decidua
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Pinus cembra
Juniperus communis

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Cr
Cas
Pl
Pl.n
Pa
Pa.m
Ar
Ju
Sr
Sb
Mo
Br
La
Pi
Pi.n
Pi.c
Ip

Denumire latin
Corylus avellana
Crylus colurna
Crataegus monogyna
Cornus mas
Ribes nigrum
Rosa canina
Viburnum opulus
Syringa vulgaris
Hippophae rhamnoides
Ligustrum vulgare
Cotinus coggyria
Eleagnus angustifolia
Cornus sanguinea
Tamarix ramosissima
Rhamnus frangula
Pinus mugo
Prunus cerasus

Specii de baz
B
-

Simbol
Al
Al.t
Pd
Co
Czn
Mc
C
Ll
Ct
Lc
Sp
Sl
S
Ct.r
Pt
Jn
Vi

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

84 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
85/159

II. Speciile forestiere de arbori i arbuti utilizate n lucrrile de mpduriri n cadrul msurii,
pentru realizarea de perdele forestiere de protecie sunt:
Denumire popular
Denumire latin
Specii de baz
Simbol
Stejar pedunculat
Quercus robur
B
St
Stejar pufos
Quercus pubescens
B
St.p
Stejar brumriu
Quercus pedunculiflora
B
St.b
Cer
Quercus cerris
B
Ce
Mr
Malus sylvestris
M
Nuc comun
Juglans regia
B
Nu
Ulm de Turkestan
Ulmus pumila
B
Ul.t
Tei argintiu
Tilia tomentosa
B
Te.a
Tei de deal (pucios)
Tilia cordata
B
Te.p
Tei cu frunza mare
Tilia platyphyllos
B
Te.m
Salcm
Robinia pseudoacacia
B
Sc
Gldi
Gleditsia triacanthos
B
Gl
Paltin de camp
Acer platanoides
B
Pa
Paltin de munte
Acer pseudoplatanus
B
Pa.m
Arar ttresc
Acer tataricum
B
Ar
Jugastru
Acer campestre
B
Ju
Pin negru
Pinus nigra
B
Pi.n
Viin turcesc
Prunus mahaleb
B
Vi.t
Pducel
Crataegus monogyna
Pd
Snger
Cornus sanguinea
S
Scumpia
Cotynus coggygria
Sp
Liliac
Syringa vulgaris
Ll
Ctin roie
Tamarix ramosissima
B
Ct.r
Slcioar
Eleagnus angustifolia
B
Sl
Oetarul rou
Rhus typhina
Ot
Socul negru
Sambucus nigra
So.n
Maclura
Maclura pomifera
Mr

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

85 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
86/159

Anexa 9
DECLARAIE - ACORD
privind accesarea SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
" Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite ,
aferent Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea
viabilitii pdurilor, Submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee
mpdurite din cadrul PNDR 2014-2020
Subsemnatul/Subsemnata _______________________, cu domiciliul n judeul
________________, localitatea ________________, CNP _____________________, n
calitate de proprietar/administrator* al terenurilor situate n Judeul ____________, UAT
(SIRUTA) ______________________,
blocul fizic nr.___________ , parcelele
___________________________, n suprafa total de ___________ ha, identificate n
Nota de constatare nr._____________ eliberat de Centrul Judeean APIA
______________, sau reprezentant** al proprietarului/administratorului terenurilor
menionate anterior, cunoscnd dispoziiile articolelor 292, 323 i 326, din Codul penal, cu
privire la falsul n declaraii, declar pe proprie rspundere c:
- sunt de acord ca dna./dl./forma de asociere simpl fr personalitate
juridic/persoana
juridic/PFA/I/F
(nume
prenume/denumire)
______________________________________,
cu
domiciliul/sediul
social
n
judeul/sector ________________, localitatea ________________, str. _________, nr.
___, bloc ___, scara __, etaj __, apart. ___, CNP/CUI/CF _____________________,
nregistrat n Registrul Comerului/Registrul Asociaiilor i Fundaiilor/Registrul
Societilor Agricole cu nr. _____________________________, s mpdureasc
terenurile menionate anterior prin accesarea Schemei de ajutor de stat " Sprijin pentru
prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite, aferent Msurii 8 Investiii n
dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor, Submsura 8.1
mpduriri i crearea de suprafee mpdurite din cadrul PNDR 2014 2020 (denumit n
continuare Schema de ajutor de stat), respectiv s realizeze plantaii forestiere sub forma
de trupuri de pdure i/sau perdele forestiere de protecie n condiiile prevzute de
proiectul tehnic de mpdurire ntocmit conform prevederilor documentelor de
implementare a Schemei de ajutor de stat;
- sunt de acord ca plantaiile forestiere nfiinate n baza Schemei de ajutor de stat
s fie meninute cel puin pe perioada de implementare a contractului de finanare ncheiat
n baza Schemei de ajutor de stat, respectnd condiiile prevzute de Schema de ajutor de
stat, inclusiv cele referitoare la realizarea lucrrilor de nfiinare i ntreinere a plantaiilor
i ngrijire a arboretelor;
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

86 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
87/159

- am luat la cunotin c suprafaa care face obiectul contractului de finanare


ncheiat n baza Schemei de ajutor de stat nu va mai fi eligibil pentru nicio alt plat
acordat pe suprafa agricol prin intermediul Sistemului Integrat de Administrare i
Control (IACS) gestionat de ctre Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur, pn la
vrsta exploatabilitii menionat n proiectul tehnic de mpdurire, cu excepia situaiilor
prevzute de Schema de ajutor de stat;
- nu beneficiez i nici nu voi face demersuri pentru obinerea de sprijin finanicar prin
FEGA, bugetul naional, Fonduri ESI precum i alte fonduri publice pentru suprafaa de
teren destinat mpduririi, cu urmtoarele excepii:
o voi putea beneficia de plile directe pe suprafa acordate n baza
Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 aferente campaniei anului n care se
iniiaz lucrrile de nfiinare a plantaiei, dac lucrrile de nfiinare a
plantaiilor demareaz dup data de 1 octombrie;
o voi putea beneficia de plile compensatorii acordate pe suprafa prin
msurile de dezvoltare rural.

Nume i prenume proprietar / administrator/ reprezentant: _____________________


Semntur i stampila (dup caz): ____________________________
Data: _________________

* Gestionar de prim rang n numele statului (ex. Agenia Domeniilor Statului).


** Se va prezenta documentul care certific calitatea de reprezentant.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

87 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
88/159

ANEXA 10

Operator de date cu caracter personal: 9596


Nr. cerere i data din Registrul electronic de
nregistrare al cererilor

Judeul
Centrul Judeean APIA

TAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeean


APIA)

Numele i Prenumele funcionarului APIA care Semntura funcionarului care primete cererea
primete cererea
Nr. Unic de identificare solicitant
Numr, data i ora nchiderii cererii n IPA Online
CERERE DE SPRIJIN aferent sesiunii............... anul..........................
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite ,
aferent Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor,
Submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite
I.

DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT

PERSOANE FIZICE i FORME DE ASOCIERE SIMPL FR PERSONALITATE JURIDIC: *)


01. Nume persoan fizic / administrator
02. Prenume persoan fizic / administrator form de asociere
form de asociere simpl
simpl
03. CNP
04. Denumire form de asociere simpl
05. Cod ar i nr. act identitate/paaport (alt cetenie)
06. Categoria fermier activ

Da

Nu

PERSOANE JURIDICE i PFA / I/ F:*)


07. Denumire Persoana juridica/ PFA/ / F
08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)
09. Numr de nregistrare n registrul
comerului/Registrul asociaiilor i fundaiilor/Registrul
10. Nume administrator/ reprezentant
11. Prenume administrator/ reprezentant
12. CNP administrator/ reprezentant
13. Cod ar i nr. act identitate/paaport (pentru administrator cu alt cetenie)
14. Categoria fermier activ

Da

Nu

15. Tip de organizare


Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

88 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
89/159

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETII / ADRESA DE DOMICILIU:*)


16. Jude /Sector
17 Localitate*)se completeaz comun i sat, dup caz
17.1Ora/comun
17.2 Sat
20. Cod potal

18. Strada

19. Nr.

24.Telefon mobil

25. Telefon/Fax

21. Bl.

22. Sc.

23. Ap.

26. E-mail

COORDONATE BANCARE:*)
27. Banca

28. Filiala

29. Nr. cont IBAN

MPUTERNICIT (pentru cazurile n care cererea este depus prin mputernicit)**)


30. Nume

31. Prenume

32. CNP
33. Nr. i data mputernicirii/procurii notariale

DATE REFFERITOARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE*)


34. Solicitant Public

35. UAT (Comuna, Oras, Municipiu)

36. Solicitant Privat


37. Teren proprietate a statului

38. Teren proprietate UAT(Comuna, Oras, Municipiu)

39. Teren proprietate privata


II.

DATE DESPRE EXPLOATAIA AGRICOL - SECTOR VEGETAL***)

40. Am depus cerere unic de platCampania 2016


41. Cererea unic de plata pe suprafa ***)

Da
Nu
Nr....................../.......................

Not:

Cmpurile notate cu * se completeaz OBLIGATORIU.


Cmpurile notate cu ** se completeaz dac este cazul.
Cmpurile notate cu *** se completeaz n cazul n care solicitantul are cerere unic de
platdepus la APIA pentru campania n curs.
Semntura titular cerere / mputernicit, administrator desemnat / mputernicit (i tampil, dup
caz) _______________________ Data _____________

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

89 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
90/159

III. A. DECLARAIE DE SUPRAFA IPA-online


ID fermier _____________________
Nume i prenume / Denumire: _________________________________________
Titlul Proiectului tehnic de mpdurire ______________________________________________________________________________________

10

Prima 1

Munte

Deal

Cmpie

Cod
Categorie de folosin
parcel

Pierdere de venit

12

13

14

15

Localizare
parcel

Parcel
- ha-

Ingrijire

Suprafa*

Prima 2

Intretinere

Nr. unitate
amenajistic (u.a.)**

Categorie parcel (teren


agricol / neagricol)

Nr. Parcel

Jude

Informaii identificare parcele/subparcele*


Nr.
Localitate
Cod
Bloc
Comun / Ora
Siruta
Fizic

Pagina hart

Nr. Crt.

1. Categoria plantaiei forestiere - perdele forestiere de protecie

11

TOTAL Suprafa
agricol din care:
TOTAL Suprafa Cmpie
TOTAL Suprafa Deal
TOTAL Suprafa Munte
TOTAL Suprafa
neagricol
TOTAL Suprafa Cmpie
Ghidul

Solicitantului

Schema

de

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

mpdurire

90 | P a g i n a

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
91/159

TOTAL Suprafa Deal


TOTAL Suprafa Munte
TOTAL GENERAL
SUPRAFATA

*Se declar toate parcelele agricole/neagricole conform Notei de constatare (Anexa 4);
** Se declar numrul unitii amenajistice din proiectului tehnic de mpdurire;
- suprafaa minim a parcelei cu perdele forestiere de protecie este de 0,1 ha, cu excepia parcelelor care asigur continuitatea perdelei forestiere
n cazul n care se va solicita mpdurirea terenurilor att cu perdea de protecie forestier ct i cu trupuri de pdure, se vor completa tabele distincte
pentru fiecare categorie de plantaie.

Semntura titular cerere / mputernicit, administrator desemnat / mputernicit (i tampil, dup caz)

Ghidul

Solicitantului

Schema

de

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

_______________________ Data _____________

mpdurire

91 | P a g i n a

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
92/159

10

Prima 1

Munte

Deal

Cmpie

Cod
Categorie de folosin
parcel

Pierdere de venit

12

13

14

15

Localizare
parcel

Parcel
- ha-

Ingrijire

Suprafa*

Prima 2

Intretinere

Nr. unitate
amenajistic (u.a.)**

Categorie parcel (teren


agricol / neagricol)

Nr. Parcel

Jude

Informaii identificare parcele/subparcele*


Nr.
Localitate
Cod
Bloc
Comun / Ora
Siruta
Fizic

Pagina hart

Nr. Crt.

2.Categoria plantaiei forestiere - trupuri de pdure

11

TOTAL Suprafa
agricol din care:
TOTAL Suprafa Cmpie
TOTAL Suprafa Deal
TOTAL Suprafa Munte
TOTAL Suprafa
neagricol
TOTAL Suprafa Cmpie
TOTAL Suprafa Deal
TOTAL Suprafa Munte
TOTAL GENERAL
SUPRAFATA
Ghidul

Solicitantului

Schema

de

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

mpdurire

92 | P a g i n a

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
93/159

*Se declar toate parcelele agricole/neagricole conform Notei de constatare (Anexa 4);
** Se declar numrul unitii amenajistice din proiectului tehnic de mpdurire;
- suprafaa minim a parcelei cu trup de pdure este de 0,1 ha.
n cazul n care se va solicita mpdurirea terenurilor att cu perdea de protecie forestier ct i cu trupuri de pdure, se vor completa tabele distincte
pentru fiecare categorie de plantaie.
Semntura titular cerere / mputernicit, administrator desemnat / mputernicit (i tampil, dup caz)

Ghidul

Solicitantului

Schema

de

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

_____________________ Data _______________

mpdurire

93 | P a g i n a

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
94/159

III.B. Valoarea public estimat


Valoarea maxim a sprijinului public pentru un proiect acordat n baza prezentei scheme, care nglobeaz
toate costurile standard aferente Primelor 1 i 2 care vor fi pltite pe toat durata de aplicare a contractului
de finanare, este de 7.000.000 euro/proiect.

Valori n euro

Terenuri agricole
Cmpie Deal
Munte
Prima 1

Terenuri neagricole
Cmpie Deal
Munte

TOTAL

Proiect tehnic
1
nfiinare plantaie
Total Prima 1
Prima 2
2

Lucrri de ntreinere
3
4

ntreinere anul 1
ntreinere anul 2

5
6
7
8

ntreinere anul 3
ntreinere anul 4
ntreinere anul 5
ntreinere anul 6
Total lucrri ntreinere
Lucrri de ngrijire

9
10

11
12

13
14

ngrijire anul 7/8


ngrijire anul 10/11
Total lucrri ngrijire
Marja net standard
Plata unic pe suprafat
Total pierderi de venit
pentru compensare
Total Prima 2
TOTAL BUGET
INDICATIV
Limitare la 7.000.000
euro/ proiect

Compensaii pentru pierderea de venit**


X
X

X
X

X
X

Pentru calcul se va utiliza nivelul costurilor standard pentru lucrrile de mpdurire precizate n Tabelul nr.1
de mai jos :

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

94 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
95/159

Nivelul costurilor standard pentru lucrrile de mpdurire:

EUR/ha
Cmpie

Terenuri agricole
Deal
Munte

Tabel nr.1
Terenuri neagricole
Cmpie
Deal
Munte

Prima 1 (rndul 1+rndul 2)


1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cost
Cost
Cost
Cost
Cost
elaborare
elaborare
elaborare
elaborare
elaborare
proiect
proiect
proiect
proiect
proiect
(Conform
(Conform
(Conform
(Conform
(Conform
formulei 1)
formulei 1)
formulei 1)
formulei 1)
formulei 1)
nfiinarea plantaiei
3994
2528
2619
4393
2639
Prima 2 (rndul 49* + rndul 1112* + rndul 1415*)
* n funcie de anul de aplicare i de solicitarea beneficiarului

Proiect tehnic

ntreinere anul 1
ntreinere anul 2

Lucrri de ntreinere (maximum 6 ani)


1138
1443
487
1138
2423
1923
1295
2423

1443
1923

487
1295

ntreinere anul 3
ntreinere anul 4
ntreinere anul 5
ntreinere anul 6

1671
899
632
632

1671
899
632
632

1438
834
465
465

1198
109
109
55

ngrijire anii 7 sau 8


ngrijire anii 10 sau 11

191
157

191
157

191
157

191
262

1438
1198
834
109
465
109
465
55
Lucrri de ngrijire (2 ani)
191
191
157
262

Compensaii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)


(rndul 14 + rndul 15)

13
14
15

Cost
elaborare
proiect
(Conform
formulei 1)
2730

Marja net standard


Plata unic pe
suprafa

190
PD**

190
PD

190
PD

** PD plata unic pe suprafa acordat, aferent ultimei campanii integrale a cererilor unice de plat pe
suprafa
Semnatura titular cerere/mputernicit/ reprezentant, administrator desemnat / (i tampil, dup caz)
____________________ Data __________

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

95 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
96/159

IV. DECLARAII PRIVIND CONDIIILE I MODALITILE DE ACORDARE A SPRIJINULUI AFERENT


SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
"SPRIJIN PENTRU PRIMA MPDURIRE I CREAREA DE SUPRAFEE MPDURITE
Subsemnatul ............................................................., n calitate de solicitant/mputernicit, cunoscnd prevederile
i sanciunile prevzute de art.292 Cod penal pentru declaraii necorespunztoare adevrului, declar c:
Am luat cunotin de prevederile Ordinului MADR nr. 857/2016 de aprobare a Schemei de ajutor de
stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite i ale fiei tehnice a Msurii
8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor, Submsura 8.1
mpduriri i crearea de suprafee mpdurite din PNDR 2014-2020
Depun la APIA o singur cerere de sprijin n cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin
nsoit de Proiectul tehnic de mpdurire avizat de GF n termenele comunicate pe pagina de internet
APIA i anual o singur cerere de plat (n cazul n care dosarul cererii de sprijin este declarat eligibil
ca urmare a seleciei dosarelor), indiferent dac parcelele pe care le mpduresc sunt situate n
localiti/judee diferite
Prezint la depunerea cererii de sprijin, documentele necesare care dovedesc c terenurile sunt la
dispoziia mea
Identific, delimitez i localizez parcelele propuse pentru mpdurire n aplicaia electronic GIS, pus la
dispoziie de ctre APIA, care permite prelucrarea datelor spaiale i alfa numerice privind suprafeele
declarate la depunerea cererii de sprijin
La momentul completrii declaraiei de suprafa aferent anului de cerere 2016 am avut la dispoziie
suprafeele determinate (constatate) n urma controalelor pentru cererea unic de plat pe suprafa
depus anterior (doar daca fermierul a avut cerere depus n ultimele dou campanii) conform art. 72
din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
Am luat la cunotin c pentru procesul de evaluare i selectare a cererilor de sprijin se aplic
prevederile Ordinului MADR nr.362/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare al procesului de selecie i al procesului de verificare a contestaiilor pentru cererile de
sprijin (ROF)
La momentul depunerii cererii de sprijin nu am debite aferente unor ajutoare stat acordate prin APIA i
AFIR.
Am luat la cunotin c Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur poate solicita, n legtur cu
cererea de sprijin, documente suplimentare n orice moment, pe care m angajez s le prezint n
termenele stabilite de aceasta
M angajez s consult permanent site-ul APIA (www.apia.org.ro) n vederea obinerii n timp real a
rezultatelor procesului de evaluare i selecie a cererilor de sprijin, precum i a altor informaii
relevante.
n cazul n care dup depunerea cererii de sprijin au intervenit modificri ale informaiilor declarate (de
ex: schimbri referitoare la datele de identificare ale beneficiarului, contul bancar etc.), le comunic n
scris la APIA n termen de 15 zile calendaristice dup finalizarea procesului de selecie.
n cazul n care refuz efectuarea controlului pe teren, cererea de plat va fi respins de la plat pentru
anul n curs conform art. 59 alin. 7 din Regulamentul UE nr. 1306/2013
Am luat la cunotin c n situaia n care sunt eligibil numai pentru acordarea Primei 1, voi continua
s implementez prevederile Proiectului tehnic de mpdurire referitoare la lucrrile de ntreinere i
ngrijire a plantaiei i voi accepta controalele efectuate de APIA, AFIR, Garda Forestier
Voi permite structurilor de control de la nivelul MADR, APIA, AFIR, Comisiei Europene, Curii de
Conturi Europene, Curii de Conturi a Romniei i altor structuri competente s verifice informaiile din
dosarul cererii de sprijin i al cererilor de plat precum i a documentelor aflate n legtur cu
aceastea
Am luat la cunotin c nu beneficiez de nicio plat dac se stabilete c au fost create artificial
condiii pentru obinerea plilor aferente ajutorului de stat, cu scopul de a obine un avantaj contrar
obiectivelor respectivei msuri conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

96 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
97/159

Am luat la cunotin c nerespectarea condiiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de stat


pentru Msura 8 din PNDR 2014-2020 precum i nscrierea cu intenie n formularul de cerere i/sau
n documentele aferente cererii, a informaiilor incomplete/neconforme cu realitatea, atrage dup sine
sanciuni de natur financiar i/sau penal, dup caz
Am luat la cunotin c n cazul constatrii unor nereguli/fraude, APIA poate ntreprinde demersurile
necesare recuperrii sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013 i/sau aplic prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificrile i completrile ulterioare
Am luat la cunotin c falsul n declaraii se pedepsete conform Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificrile i completrile ulterioare, iar datele nscrise n formularul de cerere de sprijin i
n documentele anexate sunt reale, corecte, complete
Sunt de acord ca datele din cererea de sprijin i documentele anexate s fie introduse n baza de date
IACS (administrat de APIA conform art. 67, 68 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 ), verificate
(conform art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013) i transmise autoritilor responsabile n
vederea elaborrii de studii statistice i evaluri economice
Sunt de acord ca datele prevzute la art. 111 i 112 din Regulamentul (UE) nr.1306/2013 n legtur
cu beneficiarii plilor s fie publicate ex-post anual pe site-ul APIA i s poat fi prelucrate de ctre
organisme de audit i de investigare ale Uniunii i ale Romniei n vederea protejrii intereselor
financiare ale Uniunii, potrivit prevederilor art. 113 din acelai regulament
Semntura solicitant / reprezentant/ mputernicit ......................................

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

97 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
98/159

V. DOCUMENTE ATASATE CERERII DE SPRIJIN:

Categorii de
solicitani

Cartea de identitate /buletinul de identitate a persoanei fizice


titular i a mputernicitului, dac este cazul;
Paaport: n cazul n care titularul cererii de sprijin este cetean
strin care este proprietarul/utilizatorul terenului pentru care se
solicit sprijin;
Procur notarial prin care mputernicitul este desemnat
reprezentantul titularului n relaia cu APIA, n scopul i pentru
perioada pentru care a fost emis mputernicirea;
Dovad cont bancar activ pe teritoriul Romniei;

Persoane fizice

Bifai

Documente

Acte de proprietate asupra terenului: titlu de proprietate, contract


de vnzare-cumprare, proces verbal de punere n posesie,
dup caz;
Alte documente privind dreptul de utilizare a terenului : contracte
de arend, de concesiune, de comodat etc.;
Adeverina de la Primrie privind identificarea i modul de
utilizare a terenului Anexa 14 la Ghidul solicitantului;
(Adeverina nu va fi depus de solicitantul care a depus-o deja
n cadrul celorlalte scheme/msuri pe suprafa gestionate de
APIA, iar suprafeele din cererea de sprijin se regsesc printre
suprafeele menionate n Adeverina deja depus);
Adeverin eliberat de Primria pe raza creia se afl terenul
propus spre mpdurire prin care se confirm c pe terenul
respectiv nu exist solicitri privind reconstituirea dreptului de
proprietate. Adeverina va fi depus numai n cazul n care
terenul propus spre mpdurire se afl n proprietatea public
sau privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
Nota de constatare APIA Anexa 4 la Ghidul solicitantului;
Avizul GF privind neincluderea terenurilor n perimetre de
ameliorare n baza Legii nr. 100/2010 privind mpdurirea
terenurilor degradate, precum i n Programul naional de
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i
drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecie, republicat;
Declaraie privind situaia terenului - Anexa 5 la Ghidul
solicitantului;
Adeverin de la Consiliul judeean - Anexa 6b la Ghidul
solicitantului;
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Copie
Copie

Original

Original
Copie

Copie
Original

Original

Copie
Original

Original
Original
Copie
pentru

prima

98 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
99/159

mpdurite - Anexa 9 la Ghidul solicitantului;

Entiti fr
personalitate
juridic:
Persoane fizice
autorizate PFA
ntreprindere
Individual - (I)
ntreprindere
familial (F)

Documentul emis de autoritatea competent pentru protecia


mediului prin care solicitantul este informat, n baza solicitrii
(notificrii) emiterii acordului de mediu, c solicitarea s-a clasat,
s-a respins sau a fost emis decizia privind etapa de evaluare
iniial
SAU
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000, n cazul n
care acestea au fost emise;

Copie

Proiect tehnic de mpdurire;

Copie

Atestatul persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul tehnic


de mpdurire;

Copie

Avizul GF pentru proiectul tehnic de mpdurire;

Original

Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire- Anexa 7 la


Ghidul solicitantului;
Declaraie pe propria rspundere referitoare la renunarea la
orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de
finanare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite - Anexa 3 la
Ghidul solicitantului;

Original

Cartea de identitate /buletinul de identitate a persoanei fizice


autorizate (PFA)/ ntreprinztorului persoan fizic titular (I),
reprezentantului desemnat (F) i a mputernicitului, dac este
cazul;
Paaport: n cazul n care titularul cererii de sprijin este cetean
strin care este proprietarul/utilizatorul terenului pentru care se
solicit sprijin;
Procur notarial prin care mputernicitul este desemnat
reprezentantul titularului n relaia cu APIA, n scopul i pentru
perioada pentru care a fost emis mputernicirea;
Procur special pentru reprezentantul desemnat de F n relaia
cu APIA, n scopul i pentru perioada pentru care a fost emis,
semnat de toi membrii intreprinderii i copii CI/BI ale acestora
ataate;

Copie

Dovad cont bancar activ pe teritoriul Romniei;


Certificatul de nregistrare la Oficiul Naional al Registrului
Comerului (ONRC);
Acordul de constituire pentru F;
Acte de proprietate: titlu de proprietate, contract de vnzarecumprare, proces verbal de punere n posesie, dup caz;
Alte documente privind dreptul de utilizare a terenului: contracte

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Original

Copie

Original

Original

Original
Copie
Copie
Copie
Copie
pentru

prima

99 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
de arend, de concesiune, de comodat etc.;
Adeverina de la Primrie privind identificarea i modul de
utilizare a terenului Anexa 14 la Ghidul solicitantului;
(Adeverina nu va fi depus de solicitantul care a depus-o deja
n cadrul celorlalte scheme/msuri pe suprafa gestionate de
APIA, iar suprafeele din cererea de sprijin se regsesc printre
suprafeele menionate n Adeverina deja depus);
Nota de constatare APIA Anexa 4 la Ghidul solicitantului;

Pagina
100/159

Original

Copie

Avizul GF privind neincluderea terenurilor n perimetre de


ameliorare n baza Legii nr. 100/2010 privind mpdurirea
terenurilor degradate, precum i n Programul naional de
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i
drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecie, republicat;
Declaraia pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n
categoria "ntreprindere n dificultate" - Anexa 2 la Ghidul
solicitantului;
Declaraie privind situaia terenului - Anexa 5 la Ghidul
solicitantului;
Adeverin de la Consiliul Judeean - Anexa 6b la Ghidul
solicitantului;
Adeverin eliberat de Primria pe raza creia se afl terenul
propus spre mpdurire prin care se confirm c pe terenul
respectiv nu exist solicitri privind reconstituirea dreptului de
proprietate. Adeverina va fi depus numai n cazul n care
terenul propus spre mpdurire se afl n proprietatea public
sau privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - Anexa 9 la Ghidul solicitantului;

Original

Documentul emis de autoritatea competent pentru protecia


mediului prin care solicitantul este informat, n baza solicitrii
(notificrii) emiterii acordului de mediu, c solicitarea s-a clasat,
s-a respins sau a fost emis decizia privind etapa de evaluare
iniial
SAU
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000, n cazul n
care acestea au fost emise;

Copie

Proiect tehnic de mpdurire;


La APIA se depune un exemplar n copie i la GF dou
exemplare originale;
Atestatul persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul tehnic
de mpdurire;

Copie

Avizul GF pentru proiect;


Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Original

Original
Original
Original

Copie

Copie
Original
pentru

prima

100 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire - Anexa 7 la
Ghidul solicitantului;
Declaraie pe propria rspundere referitoare la renunarea la
orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de
finanare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite - Anexa 3 la
Ghidul solicitantului;

Original

Cartea de identitate /buletinul de identitate a reprezentantului


desemnat i a mputernicitului, dac este cazul;
Paaport: n cazul n care titularul cererii de sprijin este cetean
strin care este proprietarul/utilizatorul terenului pentru care
solicit sprijin;
Procur notarial prin care mputernicitul este desemnat
reprezentantul titularului n relaia cu APIA, n scopul i pentru
perioada pentru care a fost emis mputernicirea;

Copie

Dovad cont bancar activ pe teritoriul Romniei;


Contract de societate;

Forme de
asociere
simpl, fr
personalitate
juridic (cf. Art.
2 din Legea nr.
36/1991,
modificat prin
Legea
nr.139/2007)

Pagina
101/159

Acte de proprietate: titlu de proprietate, contract de vnzarecumprare, proces verbal de punere n posesie, dup caz;
Alte documente privind dreptul de utilizare a terenului: contracte
de arend, de concesiune, de comodat etc.;
Adeverina de la Primrie privind identificarea i modul de
utilizare a terenului Anexa 14 la Ghidul solicitantului;
(Adeverina nu va fi depus de solicitantul care a depus-o deja
n cadrul celorlalte scheme/msuri pe suprafa gestionate de
APIA, iar suprafeele din cererea de sprijin se regsesc printre
suprafeele menionate n Adeverina deja depus);
Nota de constatare APIA Anexa 4 la Ghidul solicitantului;
Avizul GF privind neincluderea terenurilor n perimetre de
ameliorare n baza Legii nr. 100/2010 privind mpdurirea
terenurilor degradate, precum i n Programul naional de
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i
drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecie, republicat;
Declaraie privind situaia terenului - Anexa 5 la Ghidul
solicitantului;
Adeverin de la Consiliul Judeean - Anexa 6b la Ghidul
solicitantului;
Adeverin eliberat de Primria pe raza creia se afl terenul
propus spre mpdurire prin care se confirm c pe terenul
respectiv nu exist solicitri privind reconstituirea dreptului de
proprietate. Adeverina va fi depus numai n cazul n care
terenul propus spre mpdurire se afl n proprietatea public

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Original

Copie

Original

Original
Copie
Copie
Copie
Original

Copie
Original

Original
Original
Original

pentru

prima

101 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
sau privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - Anexa 9 la Ghidul solicitantului;

Copie

Documentul emis de autoritatea competent pentru protecia


mediului prin care solicitantul este informat, n baza solicitrii
(notificrii) emiterii acordului de mediu, c solicitarea s-a clasat,
s-a respins sau a fost emis decizia privind etapa de evaluare
iniial
SAU
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000, n cazul n
care acestea au fost emise;

Copie

Proiect tehnic de mpdurire;


La APIA se depune un exemplar n copie i la GF dou
exemplare originale;
Atestatul persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul tehnic
de mpdurire;

Copie

Avizul GF pentru proiect;


Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire - Anexa 7 la
Ghidul solicitantului;
Declaraie pe propria rspundere referitoare la renunarea la
orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de
finanare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite - Anexa 3 la
Ghidul solicitantului;

Persoane
juridice de
drept privat
(societi
comerciale,
cooperative
agricole, culte
religioase,
asociaii i
fundaii etc.)

Pagina
102/159

Copie
Original
Original
Original

Act de nfiinare/constituire;

Copie

Statutul societii/ asociaiei/fundaiei etc. ;

Copie

Certificat de nregistrare la Oficiul Naional al Registrului


Comerului (ONRC) ;

Copie

Dovad cont bancar activ pe teritoriul Romniei;


Hotrre judectoreasc privind nregistrarea persoanei juridice
pentru forme asociative;
ncheiere privind nscrierea n Registrul Asociaiilor i
Fundaiilor, rmas definitiv/Certificat de nregistrare n
Registrul Asociaiilor i Fundaiilor (ONG i ADI)/ a filialelor
acestora, dup caz;
Registrul Inventar privind bunurile mobile i imobile ale
societii;
Acte de proprietate: titlu de proprietate, contract de vnzarecumprare, proces verbal de punere n posesie, dup caz;
ncheierea de nscriere eliberat de Judectoria la care s-a fcut
nscrierea Societii Agricole/ a filialelor acestora;

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Original
Copie
Copie

Copie
Copie
Copie
pentru

prima

102 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
Alte documente privind dreptul de utilizare a terenului: contracte
de arend, de concesiune, de comodat etc. ;
Adeverina de la Primrie privind identificarea i modul de
utilizare a terenului Anexa 14 la Ghidul solicitantului;
(Adeverina nu va fi depus de solicitantul care a depus-o deja
n cadrul celorlalte scheme/msuri pe suprafa gestionate de
APIA, iar suprafeele din cererea de sprijin se regsesc printre
suprafeele menionate n Adeverina deja depus);
Actul/Hotrrea organului de decizie privind instrumentarea
proiectului care s conin punctele obligatorii specificate, cu
desemnarea reprezentantului legal (prin care se desemneaz
mputernicitul legal n relaia cu APIA);
Procur notarial prin care mputernicitul este desemnat
reprezentantul titularului n relaia cu APIA, n scopul i pentru
perioada pentru care a fost emis mputernicirea;
Cartea de identitate /buletinul de identitate a reprezentantului
desemnat i a mputernicitului, dac este cazul;
Paaport: n cazul n care titularul cererii de sprijin este cetean
strin;
Adeverin eliberat de Primria pe raza creia se afl terenul
propus spre mpdurire prin care se confirm c pe terenul
respectiv nu exist solicitri privind reconstituirea dreptului de
proprietate. Adeverina va fi depus numai n cazul n care
terenul propus spre mpdurire se afl n proprietatea public
sau privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
Nota de constatare APIA Anexa 4 la Ghidul solicitantului;
Avizul GF privind neincluderea terenurilor n perimetre de
ameliorare n baza Legii nr. 100/2010 privind mpdurirea
terenurilor degradate, precum i n Programul naional de
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i
drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecie, republicat;
Declaraie privind situaia terenului - Anexa 5 la Ghidul
solicitantului;
Adeverin de la Consiliul Judeean - Anexa 6b la Ghidul
solicitantului;
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - Anexa 9 la Ghidul solicitantului;

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Pagina
103/159

Copie
Original

Original

Original

Copie
Copie
Original

Copie
Original

Original
Original
Copie

pentru

prima

103 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
Documentul emis de autoritatea competent pentru protecia
mediului prin care solicitantul este informat, n baza solicitrii
(notificrii) emiterii acordului de mediu, c solicitarea s-a clasat,
s-a respins sau a fost emis decizia privind etapa de evaluare
iniial
SAU
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000, n cazul n
care acestea au fost emise;

Copie

Proiect tehnic de mpdurire;


La APIA se depune un exemplar n copie i la GF dou
exemplare originale;
Atestatul persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul tehnic
de mpdurire;

Copie

Avizul GF pentru proiect;


Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire - Anexa 7 la
Ghidul solicitantului;
Declaraie pe propria rspundere referitoare la renunarea la
orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de
finanare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite - Anexa 3 la
Ghidul solicitantului;
Declaraia pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n
categoria "ntreprindere n dificultate" - Anexa 2 la Ghidul
solicitantului;
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerului
eliberat cu maxim 30 de zile nainte de data depunerii cererii de
sprijin;

Persoane
juridice de
drept public
(uniti
administrativ
teritoriale,
instituii de stat
etc.)

Pagina
104/159

Copie
Original
Original
Original

Original

Copie

Bilanul prescurtat Formular F10;

Copie

Bilanul detaliat Formular F10;

Copie

Contul de profit i pierdere Formular F20;

Copie

Formularul 30 Date informative la bilan;

Copie

Formularul 40 Situaia activelor imobilizate;

Copie

Act de nfiinare/constituire al persoanei juridice de drept public;

Copie

Statutul persoanei juridice de drept public;


Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public atestat
prin Hotrre a Guvernului i publicat n Monitorul Oficial al
Romniei (se va ataa copie dup Monitorul Oficial);
Alte documente privind dreptul de utilizare a terenului: contracte
de arend, de concesiune, de comodat etc.;

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Copie
Copie

Copie
pentru

prima

104 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
105/159

Adeverina de la Primrie privind identificarea i modul de


utilizare a terenului Anexa 14 la Ghidul solicitantului;
(Adeverina nu va fi depus de solicitantul care a depus-o deja
n cadrul celorlalte scheme/msuri pe suprafa gestionate de
APIA, iar suprafeele din cererea de sprijin se regsesc printre
suprafeele menionate n Adeverina deja depus);
Hotrrea Consiliului Local privind aprobarea modificrilor i/sau
completrilor la inventar, cu respectarea prevederilor Art. 115
alin (7) din Legea nr. 215/2001 (cu modificrile i completrile
ulterioare) a administraiei publice locale , adic s fi fost supus
controlului de legalitate al Prefectului, n condiiile legii care
reglementeaz activitatea Legea 340/2004 (cu modificrile i
completrile ulterioare);
n cazul n care terenul nu este nscris n Inventarul bunurilor
care alctuiesc domeniul public, solicitantul va depune
Hotrrea Consiliului Local de includere a terenului, aflat n
proprietate n domeniul public, cu respectarea prevederilor Art.
115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, a administraiei publice
locale, adic s fi fost supus controlului de legalitate al
Prefectului, n condiiile legii care reglementeaz activitatea
Legea 340/2004 (cu modificrile i completrile ulterioare);
Actul /Hotrrea organului de decizie privind instrumentarea
proiectului care s conin punctele obligatorii specificate, cu
desemnarea reprezentantului legal (prin care se desemneaz
mputernicitul legal n relaia cu APIA);
Cartea de identitate /buletinul de identitate a reprezentantului
desemnat;

Original

Dovad cont bancar activ pe teritoriul Romniei;

Original

Adeverin eliberat de Primria pe raza creia se afl terenul


propus spre mpdurire prin care se confirm c pe terenul
respectiv nu exist solicitri privind reconstituirea dreptului de
proprietate. Adeverina va fi depus numai n cazul n care
terenul propus spre mpdurire se afl n proprietatea public
sau privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;.

Original

Certificat de nregistrare fiscal UAT;


Nota de constatare APIA Anexa 4 la Ghidul solicitantului;
Avizul GF privind neincluderea terenurilor n perimetre de
ameliorare n baza Legii nr. 100/2010 privind mpdurirea
terenurilor degradate, precum i n Programul naional de
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i
drumurilor naionale prevzut n Legea nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecie, republicat;
Declaraie privind situaia terenului - Anexa 5 la Ghidul
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Copie

Copie

Original

Copie

Copie
Copie
Original

Original
pentru

prima

105 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
solicitantului;
Adeverin de la Consiliul Judeean - Anexa 6b la Ghidul
solicitantului;
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - Anexa 9 la Ghidul solicitantului;
Documentul emis de autoritatea competent pentru protecia
mediului prin care solicitantul este informat, n baza solicitrii
(notificrii) emiterii acordului de mediu, c solicitarea s-a clasat,
s-a respins sau a fost emis decizia privind etapa de evaluare
iniial
SAU
Acordul de mediu i, dup caz, Avizul Natura 2000, n cazul n
care acestea au fost emise;
Proiect tehnic de mpdurire;
La APIA se depune un exemplar n copie i la GF dou
exemplare originale;
Atestatul persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul tehnic
de mpdurire;
Avizul GF pentru proiect;
Fia rezumativ a proiectului tehnic de mpdurire - Anexa 7 la
Ghidul solicitantului;
Declaraie pe propria rspundere referitoare la renunarea la
orice alt form de sprijin n perioada derulrii contractului de
finanare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite - Anexa 3 la
Ghidul solicitantului;
Declaraia pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n
categoria "ntreprindere n dificultate" - Anexa 2 la Ghidul
solicitantului (Cu excepia unitilor adminitrativ teritoriale (UAT),
precum i a formele asociative ale acestora) ;
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerului
eliberat cu maxim 30 de zile nainte de data depunerii cererii de
sprijin;

Pagina
106/159

Original
Copie

Copie

Copie

Copie
Original
Original
Original

Original

Copie

Bilanul prescurtat Formular F10;

Copie

Bilanul detaliat Formular F10;

Copie

Contul de profit i pierdere Formular F20;

Copie

Formularul 30 Date informative la bilan;

Copie

Formularul 40 Situaia activelor imobilizate;

Copie

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

106 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Nume i prenume n clar solicitant/ mputernicit:

tampila:

Centrul judeean APIA:


Controlul vizual a fost realizat (se bifeaz codul controlului vizual):
A
B
*)
Numele i prenumelefuncionarului APIA care realizeaz controlul vizual :
*)
(acelai funcionar care a primit cererea de sprijin)
Data i semntura:

Pagina
107/159

Data: ................/ ......

Cererea prelucrat:
Numele i prenumele
operatorului APIA:
Data i semntura:
Numele i prenumele
verificatorului APIA:
Data i semntura:

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

107 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
108/159

Anexa 10a
INSTRUCIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI CERERII DE SPRIJIN
depus n baza Schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite ,
aferent Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii
pdurilor, Submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite
pentru anul ...............
Cmpurile aferente casetei gri de pe prima pagin sunt completate de ctre
funcionarul de la centrul judeean al Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur (CJ
A.P.I.A.) care primete formularul cererii de sprijin. Acesta, dup verificarea cererii,
completeaz i chenarul gri de pe ultima pagin i certific efectuarea controlului vizual
prin dat i semntur.
Numrul, data i ora nchiderii vor fi preluate automat din aplicaia IPA-online.
Codul unic de identificare al solicitantului din Registrul unic de identificare-RUI
(element component al Sistemului Integrat de Administrare i Control (I.A.C.S)

este

atribuit o singur dat de ctre A.P.I.A., fiind un numr unic pentru fiecare solicitant,
generat de sistemul electronic de nregistrare, conform Ordinului ministrului agriculturii i
dezvoltrii rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine
Registrul unic de identificare n vederea accesrii msurilor reglementate de Politica
Agricol Comun. Acesta se va menine n toate cererile adresate A.P.I.A./AFIR sau
celorlalte instituii aflate n coordonarea sau subordonarea Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale (MADR), dup caz.
I.

DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT

Solicitanii persoane fizice i forme de asociere simpl fr personalitate juridic


Completeaz n primul tabel al cererii de sprijin, urmtoarele cmpuri: numele
(01)/prenumele (02) i codul numeric personal - CNP (03).

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

108 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
109/159

Pentru forma de asociere/organizare simpl, fr personalitate juridic, n baza Legii


nr. 36/1991 privind societile agricole i alte forme de asociere n agricultur, cu
modificrile i completrile ulterioare, administratorul numit/desemnat nscrie n cmpul
(04) denumirea formei de asociere simple i datele sale personale n cmpurile
aferente: nume (01), prenume (02) i CNP (03).
Cod ar i numr act de identitate/ paaport (05) completat de ctre solicitantul care
nu are cetenie romn, dar care utilizeaz teren n Romnia, astfel: codul rii din care
provine (ex. GermaniaDE), urmat de numrul paaportului.
n cazul n care solicitantul nu aplic personal, ci prin intermediul unui mputernicit,
acesta din urm completeaz cererea de sprijin

(cmpurile 01-05) cu datele de

identificare ale titularului de cerere.


Categoria fermier activ (06) se va bifa csua corespunztoare rezultat din Nota de
constatare eliberat de CJ APIA; dac n perioada cuprins ntre eliberarea Notei de
constatare i depunerea cererii de sprijin au intervenit modificri privind ncadrarea
n categoria fermier activ, se va bifa csua aferent conform ultimelor modificri.
Aceast verificare este obligatorie la depunerea cererii de sprijin avnd impact
financiar determinat de Prima 2.
Solicitanii persoane juridice i PFA (persoanele fizice autorizate) / I (ntreprinderea
individual) / F (ntreprinderea familial):
Completeaz n al doilea tabel al cererii de sprijin urmtoarele cmpuri: denumire
persoan juridic/PFA/I/F (07) de ex: S.C. Agroind S.A., cod unic de identificare
(CUI) (08) pentru societile nregistrate la Registrul comerului sau Codul fiscal (CF)
pentru alte societi, numr de nregistrare n registrul comerului/Registrul
asociaiilor i fundaiilor/Registrul societilor agricole (09), nume (10)/ prenume (11)
i CNP (12) administrator/reprezentant desemnat/ persoana fizic autorizat/
ntreprinztorul persoan fizic titular.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

109 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
110/159

Conform art. 7 alin.1 si 2 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor
economice

de

ctre

persoanele

fizice

autorizate,

ntreprinderile

individuale

ntreprinderile familiale, cu modificrile i completrile ulterioare, persoanele fizice


autorizate-PFA, ntreprinderile individualeI i cele familiale-IF au obligaia s solicite
nregistrarea n Registrul comerului i autorizarea funcionrii nainte de nceperea
activitii. Aceste forme de organizare nu au personalitate juridic, dei prezint CUI.
n cazul n care persoana fizic autorizat i ntreprinztorul persoan fizic titular al
ntreprinderii individuale (administratorul/reprezentantul desemnat) aplic prin intermediul
unui mputernicit, acesta completeaz cererea de sprijin cu datele de identificare ale
administratorului de drept i prezint procur notarial prin care se specific expres
mputernicirea acordat n relaia cu APIA i activitile pe care le poate desfura n
aceast relaie, precum i perioada de valabilitate.
La cmpul 13 se completeaz Cod ar i nr. act identitate/paaport pentru
administratorul persoanelor juridice cu alt cetenie.
Categoria fermier activ (14) se va bifa csua corespunztoare rezultat din Nota de
constatare eliberat de CJ APIA; dac n perioada cuprins ntre eliberarea Notei de
constatare i depunerea cererii de sprijin au intervenit modificri privind ncadrarea n
categoria fermier activ, se va bifa csua aferent conform ultimelor modificri. Aceast
verificare este obligatorie la depunerea cererii de sprijin avnd impact financiar determinat
de Prima 2.
Tip de organizare (15) se completeaz codul corespunzator, conform tabelului nr.
2 , Anexa 2 din OMADR 249/2016, de mai jos:

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

110 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
111/159

Tabel nr. 2
COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE

COD

TIP DE ORGANIZARE

11

FORME ASOCIATIVE DE

ORGANIZARE
01

REGII AUTONOME I

06

UNITI DE CULT

COMPANII NAIONALE

ADMINISTRARE/PROPRIETATE
N COMUN (obti de moneni n
devlmie, obti rzeeti
nedivizate, composesorate, obti
de cumprare, cooperative, grupuri
de productori) etc.)

02

SOCIETI COMERCIALE

07

PENITENCIARE

12

ALTE FORME DE ORGANIZARE

03

SOCIETI AGRICOLE

08

CONSILII LOCALE

13

COOPERATIVE AGRICOLE
organizate constituite n baza Legii
nr. 566/2004, cu modificri i
completri ulterioare

04

INSTITUTE, CENTRE I

09

ALTE INSTITUII

STAIUNI DE

14

PUBLICE

n baza Legii nr. 36/1991, cu


modificri i completri ulterioare

CERCETARE
05

UNITI DE

SOCIETI AGRICOLE constituite

10

NVMNT

ASOCIAII I

SOCIETI COOPERATIVE

16

FUNDAII

AGRICOLE constituite n baza


Legii nr. 1/2005, art.4 lit.d), , cu
modificri i completri ulterioare

PFA / / F nu completeaz acest cmp.


SEDIUL SOCIAL AL SOCIETII / ADRESA DE DOMICILIU
Persoanele fizice completeaz adresa domiciliului stabil, iar cele juridice adresa sediului
social al societii: cmpurile (16) - (26). n cmpul 17.1 se completeaz ora sau
comun iar n cmpul 17.2 se completeaz i satul dac este cazul.
COORDONATE BANCARE (cmpurile 27 29) se vor completa datele aferente contului
bancar deschis pentru msura 8.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

111 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
112/159

MPUTERNICIT (pentru cazurile n care cererea este depus prin mputernicit):


n cmpurile 30-33 se completeaz numele i prenumele, CNP-ul, numrul i data
mputernicirii/procurii notariale ale persoanei mputernicite de ctre titular s depun
cererea de sprijin n numele solicitantului.
n cmpurile 34-36 se va bifa csua corespunztoare statutului solicitantului iar n
cmpurile 37-39 se va bifa csua corespunztoare terenului.
II. DATE DESPRE EXPLOATAIA AGRICOL - SECTOR VEGETAL
n cmpul (40), solicitantul bifeaz csua corespunztoare, dup caz, dac a depus sau
nu cerere unic de plat n campania curent iar n cmpul (41) numrul i data cererii
unice de plat.
Dup completare, Seciunile I i II din formularul cererii de sprijin se vor data, semna i
tampila (dup caz) iar un exemplar se va nmna solicitantului.
III. DECLARAIE DE SUPRAFA IPA-Online
Se va completa de ctre solicitani ID fermier, numele i prenumele sau denumirea
persoanei juridice/PFA/I/F precum i titlul proiectului tehnic de mpdurire.
n campania 2016, solicitanii completeaz cererea de sprijin, folosind aplicaia IPA-Online
i realizeaz electronic operaiunea de digitizare a parcelelor i actualizare a declaraiei de
suprafa conform Manualului de utilizare IPA Online (accesibil n aplicaie).
Se vor declara toate parcelele agricole/neagricole conform proiectului tehnic de
mpdurire!
1. Categoria plantaiei forestiere perdele forestiere de protecie
Se declar toate parcelele agricole/neagricole conform proiectului tehnic de
mpdurire;
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

112 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
113/159

- suprafaa minim a parcelei cu perdele forestiere de protecie este de 0,1 ha, cu


excepia parcelelor care asigur continuitatea perdelei forestiere. Suprafaa
terenului propus pentru mpdurire, n cazul realizrii de perdele forestiere de
protecie, trebuie s fie de cel puin 0,5 ha.
Pentru fiecare parcel se specific:
- judeul (1) (indicativul judeului),
- localitatea/comun/ora (2),
- codul SIRUTA al localitii (3),
- numrul blocului fizic(4) n care este localizat parcela agricol/neagricol,
- pagina hart (5)
- Numrul parcelei (6) i categorie teren agricol/neagricol (7) conform Notei de
constatare emis de APIA
- suprafa parcel (8) se va nscrie numrul de hectare (cu dou zecimale) pentru fiecare
parcel, aferent regiunii unde este localizat (9): cmpie, deal, munte.
n csua Prima 1(10), respectiv Prima 2 (11-13) se va bifa, dup caz, pe fiecare parcel
funcie de Prima pentru care se opteaz/este eligibil. Se va avea n vedere:
Deintorii de terenuri agricole i neagricole proprietate a statului i deintorii de
terenuri agricole i neagricole proprietate a UAT-urilor sau asociaii ale acestora,
beneficiaz numai de sprijinul acordat n baza Primei 1.
Pentru Prima 2 componenta Pierderi de venituri agricole: Terenurile trebuie s
aparin categoriei agricol iar solicitantul trebuie s fie ncadrat, la momentul
depunerii cererii de sprijin, n categoria fermier activ.
Cod categorie de folosin (14) va fi completat pentru fiecare parcel, funcie de
categoria de folosin din care face parte la momentul completrii cererii de sprijin.
Categoriile de folosin sunt urmtoarele:
TA (teren arabil)

- terenuri arabile nseamn terenuri cultivate n scopul produciei

agricole sau suprafee disponibile pentru producia agricol dar lsate prloag, indiferent
dac terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecie
fixe sau mobile;
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

113 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
114/159

Terenul necultivat (cod 970) prloag nseamn teren arabil necultivat, lsat n repaus
pentru refacere timp de 1 an, pe acelai amplasament, ntreinut n bune condiii agricole
i de mediu;
PP pajiti permanente nseamn puni permanente i fnee permanente care
reprezint

terenuri consacrate produciei de iarb i de alte plante furajere erbacee

cultivate sau spontane care nu au fcut parte din sistemul de rotaie a culturilor din
exploataie timp de cel puin cinci ani; aceast noiune poate include i alte specii, precum
arbutii i/sau arborii, bune pentru punat, cu condiia ca iarba i alte plante furajere s
rmn predominante.
Sunt eligibile pentru accesarea schemei de ajutor de stat

numai pajitile

permanente afectate, conform proiectului tehnic, de fenomene de degradare a


solului, i anume: eroziune de suprafa foarte puternic i excesiv, eroziune de
adncime (ogae, ravene, toreni), alunecri active, prbuiri, surpri i scurgeri
noroioase, prezena aglomerrilor de pietri, bolovni, grohoti, stncrii i
depozite de aluviuni toreniale, srturare sau aciditate puternic (foarte puternic
i puternic), prezena nisipurilor mobile.
CP (culturi permanente) culturi permanente nseamn culturi care nu sunt incluse n
sistemul de rotaie a culturilor, altele dect pajitile permanente, cultivate pentru o
perioad de mai muli ani.
2. Categoria plantaiei forestiere trupuri de pdure
n cazul n care se va solicita mpdurirea terenurilor cu trupuri de pdure se va completa
tabele distincte pentru fiecare categorie de plantaie, conform instruciunilor de mai sus de
la pct.1 Categoria plantaiei forestiere perdele forestiere de protecie.
Se declar toate parcelele/neagricole conform proiectului tehnic de mpdurire;
- suprafaa minim a parcelei cu trup de pdure este de 0,1 ha, iar suprafaa
compact minim este de 0,5 ha.
Suprafaa terenului propus pentru mpdurire, n cazul realizrii de trupuri de
pdure, trebuie s fie de cel puin 1 ha.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

114 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
115/159

Rndurile referitoare la totaluri suprafee:


Total General: nsumeaz total suprafa parcele agricole i total suprafa parcele
neagricole.
Total suprafa agricol: nsumeaz suprafeele parcelelor din categoria agricol;
acestea sunt defalcate i pe forme de relief.
Total suprafa neagricol: nsumeaz suprafeele parcelelor din categoria
neagricol; acestea sunt defalcate i pe forme de relief.
Dup completare, Seciunea IIIA a formularului cererii de sprijin se dateaz, semneaz i
tampileaz, dup caz; o copie va fi nmnat solicitantului.
III B. VALOAREA PUBLIC ESTIMAT
Valoarea public estimat cuprinde valoarea n euro, conform calculelor regsite n
proiectul tehnic i care nglobeaz toate costurile standard aferente Primei 1 i Primei 2,
pe categorii de terenuri i zone geografice, care vor fi pltite pe toat durata de aplicare a
contractului de finanare i pe toat suprafaa din contract.
Pentru calculul valorilor se va utiliza costul standard precizat n tabelul nr. 1 Nivelul
costurilor standard pentru lucrrile de mpdurire.
a) Prima 1
a1) Pentru proiectul tehnic: se utilizeaz Formula 1, de mai jos:
Formula 1: Cost proiectare = VB +n*VM*2% unde:
VB costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de mpdurire pe suprafaa
minim admis 590 (euro);
n (ha): numrul total de hectare propus pentru mpdurire n cadrul proiectului;
VM (euro): costul mediu naional de mpdurire a unui hectar de teren agricol i neagricol
(nfiinarea i ntreinerea plantaiilor) 8 889 euro
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

115 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
116/159

a2) Pentru nfiinarea plantaiei: nr. hectare x cuantum/ha


b) Prima 2
b1) Pentru lucrri de ntreinere/an: nr. hectare x cuantum/ha
Se acord pentru maxim 6 ani conform proiectului tehnic de mpdurire.
b2) Pentru lucrri de ngrijire/an: nr. hectare x cuantum/ha
Se iau n considerare lucrrile de ngrijire din anii 7 sau 8 i 10 sau 11, conform proiectului
tehnic de mpdurire (dou lucrri de ngrijire).
b3) Compensaii pentru pierderea de venit (x + y) numai pentru teren agricol i
fermier activ:
x)

Marja net standard: nr. hectare * 190 euro/ha*12 ani

y)

Plata unic pe suprafa: nr. hectare * cuantum/ha SAPS*12 ani

Se va utiliza cuantumul SAPS pe hectar aferent ultimei campanii integrale de depunere a


cererii unice de plat. Pentru Campania 2015 cuantumul SAPS este de 79,7392 euro/ha.
Dup completare, Seciunea IIIB din formularul cererii de sprijin se dateaz, semneaz
i/sau tampileaz (dup caz); o copie va fi nmnat solicitantului.
IV. DECLARAII PRIVIND CONDIIILE I MODALITILE DE ACORDARE A
SPRIJINULUI AFERENT SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT "SPRIJIN PENTRU PRIMA
MPDURIRE I CREAREA DE SUPRAFEE MPDURITE
Solicitantul

completeaz

rubrica

<Subsemnatul>

numele/prenumele

calitatea

solicitant/mputernicit, ia cunotin asupra condiiilor pe care trebuie s le ndeplineasc


pentru a beneficia de plat i se oblig s respecte aceste condiii i modalitile de
acordare a schemei de ajutor de stat aferente msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor
mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor.
Solicitantul declar pe propria raspundere cu privire la corectitudinea datelor
nscrise n formularul de cerere, cunoscnd prevederile i sanciunile art.292 din
Codul penal pentru declaraii necorespunztoare cu adevrul i bifeaz csuele dup
ce n prealabil i le-a nsuit.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

116 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
117/159

Dup completare, solicitantul dateaz, semneaz i tampileaz (dup caz).


O copie va fi nmnat solicitantului.
V. DOCUMENTE ATAATE CERERII DE SPRIJIN
Se bifeaz n tabelul cu documente n dreptul categoriei de solicitant (ex. persoane fizice,
PFA/ I/F, etc.) documentele ataate cererii de sprijin).
Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de sprijin i, dup caz, pentru
toat perioada derulrii contractului de finanare.
Documentele solicitate n copie vor fi certificate de ctre solicitant Conform cu originalul
pe fiecare pagin, numerotate, datate, semnate i tampilate (tampilate, dup caz).
Terenurile agricole i neagricole trebuie s fie n proprietatea solicitantului sau s fie la
dispoziia acestuia, pe toat perioada derulrii contractului de finanare.
Documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului (contracte de arend, de
concesiune etc. conform art.5 din Ordinul MADR 619/2015) vor avea ca obiect/destinaie a
terenului crearea de suprafee mpdurite/suprafee mpdurite i vor fi ncheiate avnduse n vedere ca pe toat perioada de derulare a contractului de finanare s existe
documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului valabile. Cu toate acestea, la
momentul depunerii cererii de sprijin la APIA, potenialii beneficiari pot prezenta
documente doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului cu alt/alt obiect/destinaie a
terenului dect crearea de suprafee mpdurite/suprafee mpdurite i care s fie
valabile cel puin pn la data de 1 decembrie a anului de cerere de sprijin, cf. art.33, alin
k) din OMADR nr. 619/2015 cu modificrile i completrile ulterioare; ulterior, la semnarea
Contractului de finanare, beneficiarii schemei de ajutor de stat vor prezenta documentele
doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului ncheiate avnd ca obiect/destinaie a

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

117 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
118/159

terenului crearea de suprafee mpdurite/suprafee mpdurite. Solicitanii se asigur de


continuitatea valabilitii documentelor privind dreptul de utilizare a terenului.
n cazul terenurilor aflate n proprietatea statului, sprijinul se poate acorda doar
dac autoritatea care gestioneaz respectivele terenuri este un organism privat sau o
unitate administrativ teritorial (UAT) de nivel LAU 2 (comune, orae, municipii).
Organismul privat sau UAT trebuie s fac dovada gestionrii terenurilor aflate n
proprietatea statului pe toat perioada de implementare a contractului de finanare.
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului va fi eliberat cu
maxim 30 de zile nainte de depunerea cererii de sprijin.
Documentele privind nencadrarea n categoria firme n dificultate se depun
la APIA mpreun cu dosarul cererii de sprijin. n acest sens se vor depune, n funcie de
categoria de beneficiari n care se ncadreaz, urmtoarele documentele:
- Declaraia pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n categoria
"ntreprindere n dificultate" - Anexa 2;
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului eliberat cu maxim 30
de zile nainte de depunerea cererii de sprijin;
- situaiile financiare (bilan prescurtat i detaliat formularul F10, cont de profit i
pierderi formularul F20) pentru ultimii 2 ani fiscali ncheiai;
- formularul 30 Date informative la bilan;
- formularul 40 Situaia activelor imobilizate.
Declaraia pe propria rspundere referitoare la renunarea la orice alt form
de sprijin n perioada derulrii contractului de finanare pentru schema de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite - Anexa 3 la Ghidul
solicitantului, va fi completat de ctre solicitantul ajutorului de stat.
La depunerea proiectului tehnic de mpdurire la GF i ulterior o dat cu dosarul
cererii de sprijin, solicitantul trebuie s depun cel puin documentul emis de autoritatea
competent pentru protecia mediului prin care acesta este informat n baza solicitrii
(notificrii) emiterii acordului de mediu c:
- solicitarea s-a clasat,
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

118 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
119/159

- solicitarea s-a respins n mod justificat,


- s-a luat decizia privind necesitatea demarrii procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului i/sau a procedurii de evaluare adecvat.
Acordul de mediu si, dup caz, Avizul Natura 2000 trebuie prezentat la APIA n termen
de 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecia cererii de sprijin i nainte de
semnarea contractului de finanare, n cazul n care nu este necesar parcurgerea
procedurilor de

evaluare a impactului asupra mediului cu necesitatea elaborrii unui

studiu de impact i/sau de evaluare adecvat. n cazul n care este necesar parcurgerea
procedurilor de

evaluare a impactului asupra mediului cu necesitatea elaborrii unui

studiu de impact i/sau de evaluare adecvat, Acordul de mediu si, dup caz, Avizul
Natura 2000 trebuie prezentat la APIA n termen de 6 luni de la notificarea solicitantului
privind selecia cererii de sprijin i nainte de semnarea contractului de finanare.
Declaraia privind situaia terenului Anexa 5 la Ghidul solicitantului (terenuri grevate
de sarcini i gajuri cu deposedare n favoarea unei tere pri, conform evidenelor
cadastrelor locale sau care fac obiectul unor litigii) va fi completat de ctre proprietarul
terenului sau de ctre mputernicitul acestuia; proprietarul terenului completeaz anexa i
n situaiile n care nu este beneficiarul prezentei scheme de ajutor.
Adeverina de la Consiliul Judeean Anexa 6b la Ghidul solicitantului prin care se
confirm c terenurile destinate mpduririi nu sunt menionate la momentul depunerii
cererii n programe sau planuri naionale sau locale de amenajare a teritoriului ca
deservind un interes public major va fi solicitat de ctre solicitant sau mputernicitul
acestuia.
Declaraie Acord privind accesarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite Anexa 9 la Ghidul solicitantului va fi
completat i semnat de ctre proprietarii terenurilor;
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

119 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
120/159

APIA i rezerv dreptul de a solicita i alte documente pentru stabilirea eligibilitii


solicitantului. Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de sprijin,
termenul de valabilitate al acestora fiind n conformitate cu legislaia n vigoare i valabile
cel puin pe toat perioada derulrii contractului de finanare.
Pentru acele documente originale care rmn n posesia solicitantului (ex: act de
proprietate), copiile trebuie s conin meniunea Conform cu originalul i s fie semnate
de ctre reprezentantul legal/mputernicitul acestuia.
Se bifeaz codul A numai dac procesul verbal pentru controlul vizual al cererii de
sprijin are bife cu da i/sau nu este cazul i cererea de sprijin este valabil.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

120 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
121/159

Anexa 10b
FORMULAR V1
PROCES VERBAL PENTRU CONTROLUL VIZUAL AL CERERII DE SPRIJIN
Judeul :
Centrul Judeean APIA
ID:
Nume i Prenume solicitant (persoan fizic/administrator/reprezentant/mputernicit):
Nr.
crt.

Lista de verificare

Da

Nu

Nu
este
cazul

Sunt nscrise pe cerere numrul, data de nregistrare din Registratura


I.A.C.S.?
A fost aplicat pe cerere tampila de intrare APIA (data primirii cererii
la Centrul judeean APIA )?
Sunt nscrise pe cerere numele, prenumele i semntura funcionarului
APIA care primete cererea?
Este nscris ID unic al solicitantului pe cerere ?
Sunt completate corect cmpurile pentru persoane fizice i forme simple
de asociere fr personalitate juridic sau cmpurile pentru persoane
juridice i PFA/I/F ?
Este completat cu bife DA sau NU cmpul 06 i cmpul 14?

1
2
3
4
5

6
7

Sunt completate corect cmpurile 16 26 (sediul social al


societii/adresa de domiciliu)?
Sunt completate corect coordonatele bancare (cmpurile 27-29) ?

8
9
10
11
12

13
14

Sunt completate toate datele despre mputernicit (cmpurile 30-33), n


cazul n care cererea a fost depus de mputernicit ?
Sunt completate toate datele privind categoria solicitantului precum i
cea a terenului ce urmeaz a fi mpdurit? (cmpurile 34-39)
Exist date referitoare la exploataia agricol Sector vegetal (cmpurile
40-41) ?
Sunt completate toate informaiile aferente parcelelor pentru care se
solicit sprijin, n coloanele corespunztoare din Declaraia de suprafa
IPA-Online?
Este datat, semnat i tampilat (tampilat, dup caz) Declaraia de
suprafa IPA-online?
Este completat cap. IV Declaraii privind condiiile i modalitile de
acordare a sprijinului aferent schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

121 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

15
16

Pagina
122/159

prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite?


Exist calculul estimativ privind valoarea public estimat (cap. III B
Valoarea public estimat)?
Fermierul are la dosar n copie/original, tampilate cu data APIA
documentele specifice categoriei de solicitant din tabelul de la Capitolul
V din cererea de sprijin?
Observaii*:

* n cazul n care rspunsul verificrii este NU (lipsa a cel puin un document) se va specifica
documentul/documentele lips.

Nume i prenume n clar titular cerere ...........................................................................................


Semntura i/sau tampil titular cerere................................................. Data:.................. /
Nume i prenume n clar mputernicit/ administrator desemnat:....................................................
Semntura i/sau tampila:...................................................................... Data: ................/

Centrul judeean APIA:


Controlul vizual a fost realizat (se bifeaz codul controlului
vizual):
A
B
Numele i prenumele funcionarului APIA care realizeaz
controlul vizual *):
*)
(acelai funcionar care a primit cererea de sprijin)
Data i semntura:

Cererea prelucrat:
Numele i prenumele operatorului
APIA:
Data i semntura:
Numele i prenumele verificatorului
APIA:
Data i semntura:

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

122 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
123/159

ANEXA nr.11
CONTRACT DE FINANARE
Nr. ............................... /...................................
PENTRU
ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR N CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
SPRIJIN PENTRU PRIMA MPDURIRE I CREAREA DE SUPRAFEE MPDURITE,
N CONDIIILE PROGRAMULUI NAIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURAL
2014 - 2020
ROMANIA
ntre:
AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR (APIA), cu sediul n Bdul CAROL I, nr.17, sector 2, Bucureti, Tel.021.305.48.02, Fax.021.305.48.03;
e m a i l : r e l a t i i . c u . p u b l i c u l @ a p i a . o r g . r o , reprezentat legal de.............................., n
funcia de Director General, prin ........................................................... Director
Executiv Adjunct al Centrului Judeean al AGENIEI DE PLI I INTERVENIE
PENTRU AGRICULTUR .............................................................., cu sediul n Loc........
........................., str..........................................., nr....................., Jude.........................., n
calitate de Autoritate Contractant, pe de o parte,
i
PERSOANA FIZIC/ ASOCIEREA SIMPL/ PERSOANA JURIDIC/PFA/I/F
...................................
nfiinat
la
data
de..................,
CNP/CUI/CIF...................................., cu sediul/adresa n str. ..........................., nr.........,
judeul..................., cod potal...................., tel...................................., fax................... cont
bancar..........................deschis la Banca......................................
fax ......................., ID fermier..................................(Cod Unic de nregistrare n
Registrul Unic de identificare alocat de APIA) reprezentat prin (nume)
......................................... n funcia de ....................... (calitatea de reprezentare potrivit
actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii/persoanei juridice respective i
conform
statutului/actului
constitutiv
al
perosanei
juridice
respective)
....................................., identificat prin B.I/C.I/PASS seria
....................... nr.
................................, CNP ................................ n calitate de Beneficiar pe de alt parte,
s-a convenit ncheierea prezentului Contract de finanare pentru acordarea sprijinului
financiar n cadrul schemei de ajutor de stat Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

123 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
124/159

suprafee mpdurite, aprobat prin Ordinul MADR nr. 857/2016, pe baza Cererii de
sprijin nregistrat la APIA cu nr. .. n urmtoarele condiii:
Articolul 1 Obiectul Contractului
1(1) Obiectul prezentului Contract l reprezint acordarea sprijinului financiar n cadrul
schemei de ajutor de stat Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite
de
ctre
Autoritatea
Contractant
Centrul
Judetean................................................, pe baza Cererii de sprijin nregistrat la
APIA cu nr. ............................ pentru mpdurirea terenurilor prevzute n
Cererea de sprijin.
1(2) Beneficiarului i se va acorda sprijinul financiar prevzut la alin. 1(1) n termenii i
condiiile stabilite n prezentul Contract i anexa aferent, pe care beneficiarul
declar c le cunoate i le accept.
1(3) Cererea de sprijin depus de beneficiar, mpreun cu toate documentele anexate
acesteia, rezultat n urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate pe
parcursul tuturor procedurilor de evaluare i implementare, face parte integrant din
contract,iar respectarea prevederilor acestora este obligatorie pentru beneficiar pe
ntreaga perioad de execuie i valabilitate a contractului prevzut la art. 2.
1(4) Documentele care dovedesc dreptul de utilizare a terenului de tip contract arend,
concesiune etc., vor avea ca obiect crearea de suprafee mpdurite sau vor preciza
c destinaia terenului este cea de suprafee mpdurite i vor fi valabile cel puin
ncepnd cu data semnrii contractului de finanare. Beneficiarii se asigur de
continuitatea valabilitii documentelor care dovedesc dreptul de utilizare a terenului
pe ntreaga perioad de valabilitate a prezentului contract.
1(5) Beneficiarul se angajeaz s implementeze proiectul tehnic de mpdurire n
conformitate cu prevederile legislaiei specifice naionale i comunitare n vigoare.
Articolul 2 Perioada de implementare a Contractului
2(1) Perioada de implementare a prezentului Contract ncepe la data semnrii acestuia de
ctre ambele pri i se ncheie la data efecturii ultimei pli n baza prezentului
Contract, dar nu mai trziu de 15 ani de la data semnrii acestuia.
2(2) Perioada de implementare a prezentului Contract cuprinde perioada efecturii
lucrrilor de nfiinare a plantaiilor forestiere, perioada efecturii lucrrilor de
ntreinere a plantaiilor forestiere, anii de efectuare a celor dou lucrri de ngrijire a
arboretelor i perioada n care nu se efectueaz lucrrile menionate n acest alineat.
2(2.1) Efectuarea lucrrilor de nfiinare a plantaiilor forestiere pe toat suprafaa din
cererea de sprijin se realizeaz n maximum 2 ani de la semnarea prezentului
Contract.
2(2.2) Pe perioada de implementare a prezentului Contract se vor efectua ........ lucrri de
ntreinere a plantaiilor forestiere, conform prevederilor proiectului tehnic de
mpdurire. Prima lucrare de ntreinere a plantaiilor forestiere la nivel de
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

124 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
125/159

parcel/unitate amenajistic (u.a.) se va efectua n anul n care au fost finalizate


lucrrile de nfiinare a plantaiei pe 100% din suprafaa parcelei/u.a. respective,
conform Graficului general de realizare a plantaiei din proiectul tehnic de mpdurire,
considerndu-se nceperea anului data demarrii lucrrilor de nfiinare a plantaiei pe
parcela/u.a respectiv.
2(2.3) Prima lucrare de ngrijire a arboretelor la nivel de parcel/u.a. se va efectua n anul
7 sau 8, iar cea de a doua n anul 10 sau 11, conform proiectului tehnic de
mpdurire. Anul 1 ncepe de la data demarrii lucrrilor de nfiinare a plantaiei pe
parcela/u.a respectiv.
2(2.4) Perioada n care se acord compensaii pentru pierderile de venit agricol ca urmare
a mpduririi la nivel de parcel/ u.a. este de 12 ani. Anul 1 ncepe de la data
demarrii lucrrilor de nfiinare a plantaiei pe parcela/u.a respectiv .
Articolul 3 Valoarea Contractului (Detaliere plan financiar)
3(1) Valoarea total indicativ* a sprijinului financiar prevzut la art.1 alin.(1) acordat de
ctre Autoritatea Contractant este de:
................................................... euro (cifre i litere),
din care:
3(1.1) Valoarea sprijinului financiar pentru elaborarea Proiectului tehnic de
mpdurire de:
.................................................... euro (cifre i litere),
3(1.2) Valoarea sprijinului financiar pentru nfiinarea plantaiei forestiere de:
.................................................... euro (cifre i litere),
3(1.3) Valoarea sprijinului financiar pentru ntreinerea plantaiei forestiere de:
.................................................... euro (cifre i litere),
3(1.4) Valoarea sprijinului financiar pentru ngrijirea arboretelor de:

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

125 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
126/159

.................................................... euro (cifre i litere),


3(1.5) Valoarea indicativ* a sprijinului financiar pentru compensarea pierderii de
venit de:
.................................................... euro (cifre i litere),
*Aceast valoare este indicativ ntruct componenta Plata unic pe suprafa din cadrul Compensaiei
pentru acoperirea pierderii de venit variaz anual, nivelul acesteia fiind stabilit anual prin legislaia naional.
3(2) Autoritatea Contractant se angajeaz, pe baza cererilor de plat depuse de
Beneficiar la APIA, s acorde sprijinul financiar prevzut la art. 3, alin.(1), sub rezerva
aplicrii de reduceri i sanciuni, conform legislaiei comunitare i naionale, dup caz.
3(3) Sprijinul financiar precizat la alin. 3(1.1) i alin. 3(1.2) reprezint Prima 1, iar sprijinul
financiar precizat la alin. 3(1.3), alin. 3(1.4) i alin. 3(1.5) reprezint Prima 2.
3(4) Nivelul Plii unice pe suprafa, component a Compensaiei pentru acoperirea
pierderii de venit prevzut la alin. 3(1.5) este cel aferent schemei de plat unic pe
suprafa (SAPS) stabilit pentru ultima campanie integral de depunere a cererii
unice de plat pe suprafa.
3(5) Valorile sprijinului prevzute la alin. 3(1) i 3(1.5) se modific n fiecare an printr-un
act adiional la prezentul contract pentru a reflecta noul nivel al Plii unice pe
suprafa stabilit conform alin. 3(4).
3(6) La stabilirea valorii sprijinului de la alin.3(1.1), 3(1.2), 3(1.3), 3(1.4) i 3(1.5) s-a luat n
considerare c terenurile agricole i/sau neagricole proprietate a statului sau a
unitilor administrativ teritoriale (UAT), precum i a asociaiilor acestora, beneficiaz
numai de sprijinul acordat pentru elaborarea Proiectului tehnic de mpdurire i
pentru nfiinarea plantaiei forestiere.
3(7) La stabilirea valorii sprijinului de la alin. 3(1.5) s-a luat n considerare c numai pentru
terenurile ncadrate n categoria terenurilor agricole beneficiarii pot beneficia de
compensaii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a mpduririi
terenurilor. Pentru a fi eligibili pentru compensaiile pentru acoperirea pierderilor de
venit agricol beneficiarii trebuie s fi fost ncadrai n categoria fermierilor activi
(fermier activ conform notificrii Romniei n baza art.9 din Regulamentul (UE)
1307/2013) la momentul depunerii cererii de sprijin.,
3(8) Orice modificare a prevederilor schemei de ajutor de stat Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite, inclusiv a valorilor costurilor standard
pe baza crora au fost calculate valorile sprijinului precizat la alin.3(1.1), 3(1.2),
3(1.3), 3(1.4) i 3(1.5), este acceptat de beneficiar.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

126 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
127/159

3(9) Prevederile prezentului contract se vor amenda prin semnarea unui act adiional
pentru a reflecta modificrile menionate la alin.3(8).
Articolul 4 Modalitatea de plat
4(1) Beneficiarul sprijinului va depune n fiecare an, dup caz, la Centrele judeene APIA,
n perioadele stabilite de APIA i publicate pe pagina de internet www.apia.org.ro,
cererile de plat aferente componentelor care privesc nfiinarea plantaiei,
ntreinerea plantaiei, ngrijirea arboretelor i compensarea pierderii de venit, dup
caz, n conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea Schemei
de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite
si/sau a Instruciunilor de completare a cererilor de plat.
4(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plat ntocmite n conformitate cu
Instruciunile de completare a cererilor de plat.
4(3) Plata se va efectua dup stabilirea eligibilitii la plat a cererilor de plat depuse.
Stabilirea eligibilitii se va realiza prin control administrativ i control la faa locului, n
baza documentelor prezentate de beneficiar, conform cerinelor Autoritii
Contractante, precum i a rezultatelor controlului la faa locului.
4(4) Plile vor fi efectuate dup finalizarea de ctre Garda Forestier, APIA i AFIR a
tuturor controalelor aferente cererilor de plat.
4(5) Plile se vor efectua n lei, n contul bancar indicat de beneficiar n cererea de plat.
4(6) Cursul de schimb utilizat pentru efectuarea plilor pentru:
4(6.1) nfiinarea plantaiei forestirere i proiectul tehnic este cel stabilit de ctre
Banca Central European la 1 ianuarie a anului n care este luat decizia de
acordare a sprijinului (respectiv anul semnrii Contractului de Finanare), curs
publicat
pe
pagina
web
a
Bncii
Central
Europene
http://www.ecb.int/index.html.
4(6.2) ntreinerea plantaiei, ngrijirea arboretelor i compensarea pierderii de venit
este cel stabilit ctre Banca Central European la data de 1 ianuarie a anului
pentru care este pltit trana respectiv, curs publicat pe pagina web a Bncii
Central Europene http://www.ecb.int/index.html.
Articolul 5 Dispoziii legale
5(1) Prezentul contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare
dispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre
prile contractante, n temeiul articolului 1270 din Codul civil i reglementrilor n
vigoare.
5(2) Prezentul contract are natur administrativ n condiiile dispoziiilor legale aplicabile
n materie de contencios administrativ, fiind ncheiat n dou exemplare originale, n
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

127 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
128/159

limba romn, un original fiind pentru Autoritatea Contractant i un original pentru


Beneficiar.
5(3) Acest contract intr n vigoare la data ultimei semnturi menionate n contract.
5(4) Datele beneficiarilor vor fi fcute publice n conformitate cu art.111 din Regulamentul
(UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind finanarea,
gestionare i monitorizarea politicii agricole comune i de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr.2799/98, (CE) nr.814/2000, (CE)
nr.1290/2005 i (CE) nr.485/2008 ale Consiliului i pot fi prelucrate de ctre
organisme de audit i de investigare ale Comunitii sau ale statelor membre, n
vederea protejrii intereselor financiare ale Comunitii.
n cazul datelor cu caracter personal, informaiile sunt puse la dispoziie n
conformitate cu art.117 din Regulamentul (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului privind finanarea, gestionare i monitorizarea politicii
agricole comune i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr 352/78, (CE) nr. 165/94,
(CE) nr.2799/98, (CE) nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 i (CE) nr.485/2008 ale
Consiliului, iar beneficiarii sunt informai cu privire la drepturile lor n calitate de
persoane vizate n temeiul regulamentului i cu privire la procedurile aplicabile pentru
exercitarea acestor drepturi.
5(5) Prezentul contract constituie titlu executoriu.
Articolul 6 Notificri i comunicri
6(1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte, va fi socotit ca
valabil ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv
a prezentului contract; n cazul n care notificarea este transmis de beneficiar ctre
Centrul Judeean APIA care instrumenteaz dosarul cererii de sprijin/plat, se va
utiliza adresa de destinaie a sediului Centrului Judeean stipulat n partea
introductiv a prezentului contract.
6(2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face pe cale potal, se va transmite prin
intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire i se consider
primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast
confirmare.
6(3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consider primit n prima zi
lucrtoare dup cea n care a fost expediat.
6(4) Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una din pri, dac nu sunt
comunicate prin intermediul uneia din modalitile prevzute la alin. 2) i alin. 3).
6(5) n cazul n care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale potal nu este posibil,
din motive neimputabile Autoritii Contractante, notificarea/ comunicarea se va
realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin
afiarea, concomitent, la sediul Autoritii Contractante i pe pagina de internet a
Autoritii Contractante, a unui anun n care se menioneaz c a fost emis un act
administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

128 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
129/159

termenului de 15 zile de la data afirii anunului. Autoritatea Contractant va


menine afiarea anunului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat
comunicat.
6(6) Beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligaia de a consulta permanent site-ul
APIA (www.apia.org.ro) in vederea obtinerii in timp real de informaii relevante pentru
implementarea prezentului Contract.

Pentru Beneficiar

Pentru Autoritatea Contractant

Reprezentant legal
Nume/prenume.................................
Data :................................................
Semntura

Director Executiv Adjunct CJ APIA


Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
Compartiment Juridic
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

129 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
130/159

ANEXA LA CONTRACTUL DE FINANARE


PREVEDERI GENERALE
Articolul 1 Obligaii generale
1(1) Beneficiarul se oblig s execute lucrrile de nfiinare i ntreinere a plantaiilor i
lucrrile de ngrijire a arboretelor n conformitate cu prevederile Proiectului tehnic de
mpdurire i ale Ghidului solicitantului i s respecte declaraiile asumate prin cererea de
sprijin aprobat mpreun cu toate documentele anexate i a celor rezultate n urma
verificrilor.
1(2) Lucrrile de nfiinare i de ntreinere a plantaiilor, precizate n proiectul tehnic de
mpdurire, vor fi executate de persoane juridice sau sub ndrumarea persoanelor fizice
atestate de autoritatea naional n domeniul silviculturii conform OM nr. 1763/2015 sau
OM nr. 718/2010 pentru executarea lucrrilor menionate n Ghidul solicitantului, cu
precizarea c persoanele fizice au calitatea de diriginte de antier, conform art.30, lit.e) din
OM nr. 1763/2015.
1(3) Executarea operaiilor de lucru aferente lucrrilor de nfiinare, de ntreinere i de
ngrijire se vor consemna n documentele menionate n cerererile de plat/ instruciunile
de completare a cererilor de plat.
1(4) Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa Autoritii Contractante pentru
implementarea prevederilor Proiectului tehnic de mpdurire.
1(5) Beneficiarul se oblig s implementeze prevederile Proiectului tehnic de mpdurire
cu maximum de profesionalism, eficien i vigilen n conformitate cu prevederile legale
n domeniul vizat i n concordan cu acest contract.
1(6) n situaia n care beneficiarul este eligibil numai pentru acordarea Primei 1, va
continua s implementeze prevederile Proiectului tehnic de mpdurire referitoare la
lucrrile de ntreinere i ngrijire a plantaiei, precum i prevederile schemei de ajutor de
stat Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite referitoare la
meninerea plantaiei pe toat perioada de valabilitate a contractului de finanare i va
accepta controalele efectuate de APIA, AFIR, Garda Forestier efectuate n acest sens.
1(7) Beneficiarii care vor efectua lucrrile de nfiinare a plantaiei etapizat, n ani diferii,
conform Graficului general de realizare a plantaiei din proiectul tehnic de mpdurire sunt
obligai, n primul an, s respecte condiiile minime privind dimensiunea suprafeei parcelei
i condiiile de ncadrare privind dimensiunea suprafeei n cadrul principiilor de selecie 1
i 3 i pentru suprafaa pe care nu au nfiinat plantaia i pentru care nu solicit plat.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

130 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
131/159

Articolul 2 Obligaii privind informarea tehnic


2(1) Beneficiarul este obligat s-i asume prin semntur documentele menionate n
cererile de plat.
2(2) Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice alte informaii de natur tehnic solicitate
de Autoritatea Contractant.
Articolul 3 Alte obligaii
3(1) Beneficiarii care sunt eligibili pentru orice component a Primei 2 trebuie s respecte
normele privind ecocondiionalitatea, prevzute de Titlul VI al Regulamentuului (UE)
nr.1306/2013, stabilite prin legislaia naional, pe toate terenurile agricole aparinnd
exploataiei agricole i pe toat perioada contractului de finanare.
3(2) Beneficiarul sprijinului are obligaia de a asigura respectarea tuturor clauzelor care
decurg din prezentul Contract de finanare.
3(3) Beneficiarul sprijinului are obligaia meninerii plantaiei care face obiectul proiectului
pe o perioad de timp cel puin egal cu durata de implementare a Contractului de
finanare, respectnd condiiile referitoare la realizarea lucrrilor de nfiinare i ntreinere
a plantaiilor, ngrijire a arboretelor i meninere a plantaiei pe toat perioada de
valabilitate a contractului de finanare.
3(4) Pe toat perioada cuprins ntre data finalizrii ultimei lucrri de ntreinere a plantaiei
i data finalizrii Contractului de finanare indicele de nchidere a coronamentului trebuie
s nu scad sub valoarea de 0,7.
3(5) n cazul n care beneficiarul sprijinului nu depune nicio cerere de plat pn la
finalizarea primei perioade de depunere a cererilor de plat dup expirarea termenului
prevzut la art.2 alin. 2(2.1) din Contract, Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a
nceta Contractul de finanare.
3(6) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din
culpa sa pe parcursul derulrii proiectului. Autoritatea Contractant va fi degrevat de
orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa Beneficiarului.
3(7) Beneficiarul se oblig s permit, pe toat perioada de implementare a Contractului
de finanare, reprezentanilor APIA, GF, AFIR i ai Comisiei Europene, efectuarea
verificrilor pe teren a executrii lucrrilor de nfiinare i de ntreinere a plantaiilor, de
ngrijire a arboretelor, precum i a respectrii prevederilor de la alin. 3(4) i a normelor de
ecocondiionalitate.
3(8) Dup nchiderea strii de masiv modul de gestionare a arboretelor trebuie s fie
compatibil cu prevederile Codului silvic i a legislaiei din domeniul forestier.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

131 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
132/159

Articolul 4 Conflict de interese


Beneficiarul va adopta o asemenea conduit care va evita conflictul de interese, definit
conform legislaiei n vigoare.
Articolul 5 Confidenialitate
5(1) Autoritatea Contractant i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea
informaiilor din cadrul rapoartelor i a documentelor rezultate din executarea prezentului
Contract, precum i a oricrui document de care se ia la cunotin n executarea
prezentului Contract, cu excepia informaiilor furnizate autoritilor competente i a celor
prevzute la art.5 alin.(4) din Contract.
Articolul 6 Monitorizarea i Evaluarea implementrii prezentului contract
6(1) Pe durata de execuie i de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie s
i asume obligaia furnizrii la solicitarea Autoritii Contractante, Comisiei Europene
i/sau agenilor autorizai, a oricrui document sau informaie care contribuie la realizarea
rapoartelor de monitorizare i evaluare a implementrii prezentului contract i s admit
drepturile lor de acces descrise n art.11.
6(2) Rezultatul oricrei evaluri va fi pus la dispoziia prilor contractante.
Articolul 7 Modificri la contract
7(1) Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanare numai pentru
situaiile admise de Autoritatea contractant, numai pe perioada de implementare a
contractului, iar modificarea nu poate avea efect retroactiv.
7(2) Modificrile admise de ctre Autoritatea Contractant sunt: modificarea adresei, a
sediului administrativ, a bncii, a contului bancar, nlocuirea reprezentantului
legal/mputernicitului sau schimbarea structurii acionariatului fr a se modifica datele de
identificare ale firmei. Beneficiarul se oblig s notifice Autoritatea Contractant n termen
de 15 zile de la efectuarea modificrii.
7(3) n cazul schimbrii structurii acionariatului, Beneficiarul se oblig s notifice
Autoritatea Contractant, n scris i prealabil operrii acestei modificri. Pentru oricare din
aceste cazuri, notificarea va fi nsoit de documente justificative eliberate de autoritile
competente. Autoritatea Contractant poate aproba modificarea solicitat de beneficiar,
caz n care aceasta devine parte integrant a contractului.
7(4) Modificarea Contractului de Finanare se va face cu acordul ambelor pri
contractante, cu excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile
prezentului Contract, inclusiv ca urmare a modificrilor prevzute la art. 3, alin. (9) din
Contractul de finanare, cnd Autoritatea Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu
privire la aceste modificri, iar Beneficiarul se oblig s le respecte ntocmai.
7(5) Modificrile admise de Autoritatea Contractant la Contractul de finanare (inclusiv la
anexa care face parte integrant din contract) se efectueaz n scris prin act adiional.
Toate actele adiionale vor fi ncheiate n aceleai condiii ca i Contractul de Finanare.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

132 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
133/159

Articolul 8 Cesiunea si transferul


8(1) Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile care decurg din
acesta nu pot face obiectul cesiunii, fr acordul prealabil i n scris al Autoritii
Contractante.
8(2) Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a aproba sau nu cesiunea ctre noul
beneficiar, n urma analizrii i verificrii respectrii n continuare a condiiilor de
eligibilitate i selecie avute n vedere la selectarea cererii de sprijin.
8(3) n caz de imposibilitate, neimputabil Beneficiarului, de a executa prevederile
contractuale, drepturile i obligaiile prezentului Contract vor fi preluate de succesorii si n
drepturi, cu aprobarea expres i prealabil a Autoritii Contractante.
8(4) n cazul n care beneficiarul sprijinului nstrineaz la orice moment i prin orice mijloc
legal terenul mpdurit, noul deintor preia toate drepturile i obligaiile beneficiarului
prevzute de prezentul Contract.
8(5) nstrinarea terenului mpdurit se poate face numai pentru ntreaga suprafa din
Contract.
8(6) n cazul n care prevederile alin. 8(1), 8(2), 8(3), 8(4) i 8(5) nu sunt ndeplinite,
beneficiarul restituie sumele solicitate i ncasate.
Articolul 9 ncetarea contractului
9(1) n cazuri excepionale i temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for major invocate
i comunicate ntre pri n condiiile legii, Autoritatea Contractant poate decide ncetarea
Contractului printr-o notificare scris, fr returnarea plilor efectuate aferente sprijinului
schemei de ajutor de stat Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite.
9(2) Prile pot decide, prin acord, ncetarea Contractului, ca urmare a solicitrii scrise din
partea beneficiarului, aprobat de Autoritatea Contractant, caz n care beneficiarul va
restitui integral sumele primite ca sprijin pentru schema de ajutor de stat Sprijin
pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite pn la data ncetrii
contractului.
9(3) n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului,
inclusiv n cazul n care Autoritatea Contractant constat c cele declarate pe proprie
rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund realitii sau documentele /
acordurile/ avizele depuse n vederea obinerii sprijinului sunt constatate ca fiind false sau
nu corespund realitii, Autoritatea Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de
plin drept, printr-o notificare scris adresat beneficiarului, fr punere n ntrziere, fr
nicio alt formalitate i fr intervenia instanei judectoreti.
n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca sprijin, mpreun cu
dobnzi i penaliti n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare, n
conformitate cu prevederile art. 12 din prezenta Anex.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

133 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
134/159

9(4) Anterior ncetrii Contractului de Finanare, Autoritatea Contractant poate suspenda


contractul i/sau plile ca o msur de precauie, fr o avertizare prealabil.
PREVEDERILE FINANCIARE
Articolul 10 Costuri eligibile
10(1) Costurile eligibile aferente sprijinului financiar acordat n baza prezentului Contract
sunt prevzute n Schema de ajutor de stat Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de
suprafee mpdurite.
10(2) n cazul apariiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici pn la
momentul realizrii primei lucrri de ntreinere a plantaiei, constatat conform prevederilor
legale de ctre autoritile publice desemnate, dac pierderile de puiei depesc pragul
de 20%, costurile cu refacerea plantaiei la nivel de parcel/u.a., vor acoperi 75% din
costul standard legat de lucrrile pentru nfiinarea plantaiei aferente terenurilor agricole.
n acest caz, costurile de ntreinere a plantaiei din primul an vor fi pltite proporional cu
suprafaa plantaiei neafectat la nivel de parcel/u.a., de evenimentul produs de factori
biotici sau abiotici. Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantaiei,
beneficiarul va demonstra c lucrrile iniiale de nfiinare a plantaiei au fost planificate i
executate la nivel de parcel/u.a., n conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1
sau 2.
Articolul 11 Controale tehnice
11(1) Beneficiarul trebuie s consimt la inspeciile pe baz de documente sau la faa
locului efectuate de Autoritatea Contractant, Comisia European i orice alt organism cu
atribuii n domeniu pe durata de valabilitate a contractului. n acest scop, Beneficiarul se
angajeaz s acorde personalului Autoritii Contractante, Comisiei Europene sau al
oricarui organism cu atribuii n domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituii,
dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz proiectul, inclusiv acces la
sistemele informatice, precum i la toate documentele i fiierele informatice privind
gestiunea tehnic a Cererii de sprijin. Documentele trebuie s fie uor accesibile i
arhivate, astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze
Autoritatea Contractant de locul unde sunt arhivate documentele.
11(2) Beneficiarul trebuie s pun la dispoziia funcionarilor APIA care instrumenteaz
dosarul/experilor din cadrul AFIR/ Garda Forestier documente suplimentare n cazul n
care acestea sunt solicitate.
Articolul 12 Nereguli, sume necuvenite i restituirea finanrii
12(1) Prin neregul n accepiunea prezentului contract, se nelege orice abatere de la
legalitate, regularitate si conformitate n raport de dispoziiile naionale i/sau europene,
precum i de prevederile contractelor ori a altor angajamente legal ncheiate n baza
acestor dispoziii, ce rezult dintr-o aciune sau inaciune a beneficiarului ori a Autoritii
Contractante cu competene n gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau
care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene i/sau fondurile publice naionale aferente
acestora printr-o sum pltit necuvenit.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

134 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
135/159

12(2) Nerespectarea prevederilor contractului de finanare, anexelor acestuia, precum i a


condiiilor asumate n cererea de sprijin i cererile de plat depuse de beneficiar va
conduce la reduceri sau la excluderi privind plile pentru nfiinarea plantaiei, ntreinerea
plantaiei, ngrijirea arboretelor i pentru pierderea de venit agricol, conform prevederilor
ordinului de sanctiuni aferent schemei de ajutor de stat.
12(3) Orice plat necuvenit, efectuat de ctre Autoritatea Contractant, este recuperat
n conformitate cu Ordonana de Urgen nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea i
sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
12(4) n cazul constatrii unor indicii de fraud sau de tentativ de fraud Autoritatea
Contractant are obligaia s sesizeze de ndat DLAF i organele de urmrire penal i
s procedeze n conformitate cu prevederile art.8 din Ordonana de Urgen nr.66/2011.
12(5) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autoritii
Contractante cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului.
Articolul 13 - For major i circumstane excepionale
13(1) Prin for major i circumstane excepionale se nelege decesul beneficiarului,
incapacitatea profesional pe termen lung a beneficiarului, o catastrof natural grav
care afecteaz puternic terenul din cererea de sprijin, o boal a plantelor care afecteaz
plantaia forestier, exproprierea ntregii suprafee sau a unei mari pri a acesteia (dac
exproprierea respectiv nu ar fi putut fi anticipat la data depunerii cererii de sprijin),
evenimente independente de voina prilor contractante, intervenite dup data semnrii
contractului de finanare, care impiedic executarea contractului i care exonereaz de
rspundere partea care o invoc.
13(2) Evenimentul de for major i circumstane excepionale este constatat, dupa caz,
conform prevederilor Ordinului MADR nr.766/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare i aprobare a pierderilor
provocate de fenomene meteorologice periculoase i de ali factori vtmtori fondului
forestier naional, vegetaiei forestiere din afara fondului forestier naional i obiectivelor
instalate n acestea de ctre autoritile publice desemnate
13(3) Partea contractant care invoc For Major are obligaia de a notifica celeilalte
pri, n termen de 5 zile lucrtoare de la data apariiei respectivului caz de for major,
s transmit acte doveditoare emise de autoritile competente n termen de cel mult 15
zile lucrtoare de la data producerii acesteia, este obligat s comunice data ncetrii
cazului de fora major, n termen de 5 zile lucrtoare, i de a lua orice msuri care i stau
la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
13(4) Dac prile nu anun, n condiiile i termenele prevzute, nceperea i ncetarea
cazului de for major, partea care o invoc va suporta toate daunele provocate celeilalte
pri prin lipsa de notificare.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

135 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
136/159

13(5) Fiecare caz de for major trebuie dovedit i va constitui obiectul verificrilor ce vor
fi efectuate cu aceast ocazie de ctre Autoritatea Contractant GF/APIA/AFIR.
Articolul 14 Legea aplicabil i dispoziii finale
14(1) Prezentul Contract de Finanare este guvernat de legea romn.
14(2) n eventualitatea apariiei unor diferende ntre Autoritatea Contractant i Beneficiar,
survenite din ncheierea ori executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea
acestuia pe cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale
amiabil, partea interesat se va adresa instanelor de contencios administrativ
competente potrivit legii, pentru soluionare potrivit dispoziiilor legale aplicabile n materia
contenciosului administrativ.

Pentru Beneficiar

Pentru Autoritatea Contractant

Reprezentant legal
Nume/prenume.................................
Data :................................................
Semntura

Director Executiv Adjunct CJ


Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
Compartiment Juridic
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

136 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
137/159

Anexa 12

CUPRINSUL PROIECTULUI TEHNIC DE MPDURIRE


SCHEMA DE AJUTOR DE STAT:"SPRIJIN PENTRU PRIMA MPDURIRE I
CREAREA DE SUPRAFEE MPDURITE, AFERENT MSURII 8
DIN PNDR 2014 - 2020
Volumul I Memoriu tehnic

I. DATE GENERALE
1.1. Denumirea proiectului
1.2. Amplasamentul suprafeelor propuse pentru plantare (jude, localitate, alte date de
identificare)
1.3. Beneficiar (nume/denumire, adres domiciliu / sediu, CNP/CUI, nr. nregistrare
Registrul comertului / Registrul asociaiilor i fundaiilor, nr. telefon fix i mobil)
1.4. Elaboratorul proiectului (se va preciza numele persoanei fizice / juridice care a
elaborat proiectul, datele de identificare a acesteia i numrul i data atestatului obinut de
la autoritatea public central care rspunde de silvicultur)
1.5 Durata execuiei lucrrilor
II. DESCRIEREA GENERAL A LUCRRILOR
2.1. Situaia actual
2.1.1. Suprafaa, elemente de identificare a amplasamentului i accesul la terenul
propus pentru mpdurire. Lista punctelor de contur cu coordonate Stereo 70 a suprafeei
propuse pentru mpdurire, borne necesare
2.1.2. Vecinti. Distana pn la pdurile existente.
2.1.3. Descrierea situaiei actuale a terenului. Gradul de degradare a terenului
(dac este cazul)
2.1.4. Finalitatea social a proiectului
2.2. Date tehnice ale proiectului
2.2.1. Statutul juridic al terenului ce urmeaz a fi ocupat de lucrrile propuse
(proprietar, document de proprietate, utilizator, etc.)
2.2.2. Repartizarea terenurilor pe categorii de folosin agricol i pe tipuri de
terenuri aflate n evidena APIA. Identificarea parcelar APIA
2.2.3. Caracterizarea cadrului natural
2.2.3.1. Geomorfologia. ncadrarea pe zone geografice (cmpie, deal,
munte)
2.2.3.2. Geologia
2.2.3.3. Hidrologia
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

137 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
138/159

2.2.3.4. Clima (raionare climatic, regim termic, precipitaii, regim eolian,


fenomene naturale specifice zonei, concluzii privind condiiile climatice)
2.2.3.5. Etajul fitoclimatic
2.2.3.6. Condiii pedologice (descrierea tipurilor de sol, cu precizarea
modului de identificare i separare n teren a acestora, rezultatele analizelor de sol,
existena fenomenelor de degradare al solului, dac este cazul, cu explicitarea
ncadrrii ntr-un anumit grad de degradare)
2.2.3.7. Tipuri de uniti staionale identificate, constituirea unitilor
amenajistice i corelarea cu identificarea parcelar APIA
2.2.3.8. Consideraii cu privire la impactului plantaiei asupra mediului
(contribuia la prevenirea inundaiilor, eroziunii sau a deertificrii, la promovarea
biodiversitii i la diminuarea schimbrilor climatice, etc).
2.2.4. Soluia tehnic
2.2.4.1. Grupa ecologic / staional, compoziia de mpdurire, schema de
plantare i desimea puieilor pentru fiecare unitate amenajistic constituit
2.2.4.2. Tehnologia de lucru
2.2.4.2.1 Descrierea lucrrilor de pregtire a terenului i a solului, pe uniti
amenajistice i pe formule de mpdurire
2.2.4.2.2. Descrierea lucrrilor de nfiinare a plantatiei
2.2.4.2.3 Descrierea lucrrilor de ntreinere a plantaiei, pe ani
2.2.4.3 Necesarul de puiei, pe specii i pe ani
2.2.4.4 Controlul anual al regenerrilor (forma, suprafaa i numrul de
suprafee de control pentru fiecare unitate amenajistic, calendarul lucrrilor, condiii de
declarare a nchiderii strii de masiv).
2.2.4.5 Lucrrile de ngrijire necesare pn la vrsta de 12 ani, cu
specificarea vrstei la care se vor efectua lucrrile
2.3. Vrsta exploatabilitii a pdurii nou create, pentru fiecare arboret n parte
III. ANTEMSURTORI
3.1. Pregtirea terenului
3.2. nfiinarea plantaiei
3.3. ntreinerea plantaiei
3.4. Efectuarea controlului anual al regenerrilor
3.5. ngrijirea arboretului
3.6. Borne
IV. COSTURILE INVESTIIEI
4.1. Centralizatorul costurilor standard pe tipuri de pli APIA pe parcele/uniti
amenajistice.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

138 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
139/159

V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A PLANTAIEI


5. Desfurtorul pe ani i pe luni a execuiei tuturor lucrrilor prevzute n proiect
VI. NDRUMRI TEHNICE PRIVIND EXECUIA LUCRRILOR
6.1. Amplasarea bornelor i pregtirea terenului
6.2 nfiinarea plantaiei
6.3. ntreinerea plantaiei
6.4. Efectuarea controlului anual al regenerrilor
6.5. ngrijirea arboretului
ANEXE
1. Copie cartea de identitate /buletinul de identitate a persoanei fizice titular i a
mputernicitului, dac este cazul;
2. Copie paaport: n cazul n care titularul cererii de sprijin este cetean strin care
utilizeaz teren n Romnia;
3. Copia documentului care atesta dreptul de proprietate / dreptul de utilizare a
terenului valabil pentru toata perioada de implementare a contractului
4. Nota de constatare APIA
5. Declaraie-acord privind accesarea schemei de ajutor de stat Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite , aferent Msurii 8 Investiii n
dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor, Submsura
8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite
6. Copia acordului de mediu sau a dovezii privind iniierea procedurii de obinere a
acordului de mediu i a avizului Natura 2000
7. Copia acordului de mediu sau a dovezii privind iniierea procedurii de obinere a
acordului de mediu pentru terenurile care nu fac parte din situri Natura 2000
8. Copia declaraiei pe propria rspundere c terenul nu este grevat de sarcini i gajuri
cu deposedare, c nu face obiectul unor litigii i c nu este menionat n programe
sau planuri naionale sau locale de amenajare a teritoriului
9. Copia avizului GF privind neincluderea terenului n perimetre de ameliorare sau n
programul naional de realizare a perdelelor forestiere de protecie
10. Copia atestatului persoanei fizice/juridice care a elaborat proiectul de mpdurire.
11. Copie Adeverin de la Consiliul judeean prin care se confirm c terenurile
destinate mpduririi nu sunt menionate la momentul depunerii cererii n programe
sau planuri naionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes
public major

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

139 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
140/159

Volumul II Piese desenate


1. Plan de amplasare n zon cu identificarea parcelar APIA(1:25000 1:5000)
2. Plana unitilor staionale identificate i a unitilor amenajistice constituite (1:5000
1:2000)
3. Plana formulelor de mpdurire (1:5000 1:2000)
4. Schemele de plantare

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

140 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
141/159

Anexa 13
Solicitare eliberare aviz GF privind mpdurirea terenului agricol/neagricol
Ctre
Garda Forestier ..........
Subsemnatul/subsemnata ......................................, cu domiciliul n judeul....................,
localitatea............................, adresa......................., CNP....................................., deintor
al suprafeei de teren cu folosina ................., n suprafa total de ............. ha, situate n
judeul............, UAT (SIRUTA)................., blocul fizic nr................ parcelele nr.............. ,
identificate n Nota de constatare nr.................... eliberat de Centrul Judeean
APIA.........................., i n documentele de proprietate ...............(tip) ........................
(nr/dat), prin prezenta v rog s verificai i s-mi comunicai n scris dac terenul
respectiv face parte dintr-un perimetru de ameliorare constituit n baza Legii nr. 100/2010
privind mpdurirea terenurilor degradate sau dac face parte din Programul naional de
realizare a perdelelor forestiere pentru protecia autostrzilor i drumurilor naionale,
prevzut n Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecie, republicat.
Solicit acest aviz pentru ntocmirea unui proiect tehnic de mpdurire n cadrul Schemei de
ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite,
aferente Msurii 8 din cadrul PNDR 2014-2020, pentru terenurile menionate mai sus.
Anexez prezentei urmtoarele documente:
- Documente de proprietate, n copie
- Nota de constatare APIA, n copie
- Planul de ncadrare n zon cu identificarea terenului, efectuat de ctre APIA

Data

Semntura,

Domnului Inspector ef al Grzii Forestiere ...................................

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

141 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
142/159

Anexa Nr. 14

ROMNIA
JUDEUL .....................1)
PRIMARUL ..................2)
.........................................3)

STEMA UNITII
ADMINISTRATIVTERITORIALE

ADEVERIN
Prin prezenta se atest faptul c domnul/doamna/S.C./S.A./.I./.F./P.F.A.
................................., avnd codul de identificare fiscal4) ...................., figureaz pe anul
.......... nregistrat() la nr. de rol nominal unic ..........................5), precum i nscris() n
registrul agricol tipul ........., vol. ........, poziia nr. ........., satul ...................., strada
................, nr. .........6):
CAPITOLUL II b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate n proprietatea
gospodriei/exploataiei agricole fr personalitate juridic i a unitilor cu
personalitate juridic
Suprafaa
ha ari

Categoria Nr. bloc


de
fizic
folosin

,
,
,

Conform datelor existente n registrul agricol 2015


sau conform prevederilor din Normele tehnice de
completare a registrului agricol pentru perioada
2015 - 2019

CAPITOLUL III Modul de utilizare a suprafeelor agricole situate pe raza localitii


Conform prevederilor din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru
perioada 2015 2020
Cod ha
rnd

ari

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

Cod ha
rnd
pentru

Ari

prima

142 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Suprafaa agricol n
proprietate = Capitolul II,
punctul a)Terenuri aflate
n
proprietate, cod 10,
coloanele 2, 5, 8, 11, 14
Suprafaa agricol
primit
(cod 03+ +08)
- n arend
- n parte
- cu titlu gratuit
- n concesiune
- n asociere
- sub alte forme

Pagina
143/159

01

Suprafaa agricol data 09


(cod 10 + + 15)

02

- n arend

10

03
04
05
06
07
08

,
,
,
,
,
,

- n parte
11
- cu titlu gratuit
12
- n concesiune
13
- n asociere
14
- sub alte forme
15
din rndul 09
16
- la uniti cu
personalitate
juridic
Suprafaa agricol
17
utilizat (cod 01+ 02 - 09)

,
,
,
,
,
,

CAPITOLUL XVa: nregistrri privind contractele de arendare7)


Nr. Nume i prenume Numrul
Data
crt. arenda/
contractului ncheierii
arendator
de arend contractului
de arend
1
2
3

Perioada
de
arendare

Suprafaa Categoria Nr. bloc


parcelei de
fizic
arendate folosin

Prezenta adeverin s-a eliberat cu respectarea prevederilor Ordonanei Guvernului nr.


33/2002 privind reglementarea eliberrii certificatelor i adeverinelor de ctre autoritile
publice centrale i locale, aprobat cu modificri prin Legea nr. 223/2002, fiind necesar
pentru depunerea cererii de sprijin pentru ajutorul de stat aferent Msurii 8 din PNDR
2014-2020.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

143 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
144/159

PRIMARUL .............................2),

INSPECTOR
cu atribuii n domeniul administrrii
impozitelor i taxelor locale5)

.............................
....................................
(prenumele i numele)

.............................
....................................
(prenumele i numele)

L.S.

SECRETARUL ...........................2), INSPECTOR


cu atribuii privind completarea, inerea la
zi i centralizarea datelor din registrele
agricole5)
..............................
....................................
(prenumele i numele)

..............................
....................................
(prenumele i numele)

LEGEND:
1
) Se nscrie denumirea judeului.
2
) Se nscrie categoria unitii administrativ-teritoriale.
3
) Se nscrie denumirea unitii administrativ-teritoriale.
4
) Se nscrie codul de identificare fiscal, respectiv: codul de nregistrare fiscal, codul numeric personal,
numrul de identificare fiscal sau codul unic de nregistrare, dup caz.
) Se nscrie numrul de rol nominal unic de ctre persoana cu atribuii n domeniul administrrii
impozitelor i taxelor locale.
5

) Se nscriu datele corespunztoare de ctre persoana cu atribuii privind completarea, inerea la zi i


centralizarea datelor din registrele agricole.
6

) Se nscriu datele existente n Registrul agricol 2015 - 2019.


1*)

Anexa nr. 1
1
*) Anexa nr. 1 a fost introdus prin O. nr. 737/2015 de la data de 30 aprilie 2015.

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

144 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
145/159

Anexa 15
ANTET CJ
Centrul Judeean ...................................
ID solicitant ............................................
Judeul ...................................................

Notificarea nr/..
privind rezultatul seleciei preliminare
pentru cererea de sprijin aferent schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite elaborat n baza Msurii 8 Investiii
n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor, submsura
8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite din cadrul PNDR 2014-2020
Ctre
Dl./Dna ...................................................... reprezentant al ................................................
cu domiciliul n judeul .........................., localitatea.........................., adresa.....................,
CNP .............................................................
n urma evalurii cererii de sprijin aferent schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite
nregistrat la Centrul Judeean
........................................... cu nr. ........................./.............................
v comunicm
urmtoarele:
1. Cererea de sprijin are statusul eligibil/neeligibil.
2. Punctajul total acordat este de: ...........................................................................
Din care, pentru fiecare criteriu de selecie s-a acordat urmtorul punctaj:
Criteriul de selecie 1 ...................... puncte,
Criteriul de selecie 2 ...................... puncte,
Criteriul de selecie 3 ...................... puncte,
Criteriul de selecie 4 ...................... puncte,
Criteriul de selecie 5 ...................... puncte.
3. Punctajul acordat pentru criteriile de departajare (daca este cazul) este de:
......................................................... puncte.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

145 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
146/159

Din care:
Criteriul de departajare 1 .................. puncte,
Criteriul de departajare 2 .................. puncte.
4. Valoarea public total a cererii de sprijin (conform prevederilor art.6 alin.3 din
ROF) este de: ............................................Euro
Din care:
Valoarea public a sprijinului din cererea de sprijin pn la 31 decembrie 2023
(conform prevederilor art.6 alin.4 din ROF) este de: ...................................... Euro
Valoarea public a sprijinului din cererea de sprijin pentru perioada cuprins ntre 1
ianuarie 2024 pn la finalizarea Contractului de finanare este de: .......... Euro
Menionm c rezultatul seleciei preliminare pentru cererea de sprijin aferent
schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite nu reprezint decizia de finanare.
V informm c, n conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordinului MADR
362/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al procesului de
selecie i al procesului de verificare a contestaiilor pentru cererile de sprijin aferente
schemelor de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite i "Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservarea pdurilor, aferente
Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor,
Submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite i Msurii 15 Servicii de
silvomediu, servicii climatice i conservarea pdurilor, Submsura 15.1 Pli pentru
angajamente de silvo-mediu, din cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural 20142020 (PNDR), putei contesta rezultatele seleciei preliminare din prezenta notificare la
centrul judeean unde a fost depus cererea de sprijin, n termen de 10 zile lucrtoare de
la publicarea Raportului de selecie preliminar pe pagina de internet APIA.
Cu stim,
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

146 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
147/159

Anexa 16

CONTESTAIE

privind rezultatele seleciei cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee mpdurite elaborat
n baza Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea
viabilitii pdurilor, submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee
mpdurite din cadrul PNDR 2014-2020, publicate n Raportul de Selecie Preliminar
sesiunea .................................
Ctre
AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR
CENTRUL JUDEEAN..................................................................

Subsemnatul(a) .................................................................................. reprezentant


legal/mputernicit al* ...................................................................................................., cu
domiciliul/sediul n ............................................................................................................. ,
posesor

al

BI/CI/Paaport

cu

nr.

.................seria............,

CNP/CUI/CF................................., ID fermier .............................. avnd cererea de sprijin


pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de
suprafee

mpdurite

cu

.................................................,

nr.........../..............
pentru

depus

Proiectul

de

la

Centrul

mpdurire

Judeean
cu

titlul

............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
n baza Raportului de selecie preliminar publicat pe site-ul APIA precum i a Notificrii
APIA cu nr............../......................, contest urmtoarele:

- elemente de eligibilitate a cererii de sprijin

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

147 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
148/159

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

- punctajul acordat pentru criteriul/criteriile de selecie/ de departajare

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

- valoarea sprijinului

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Fa de cele expuse mai sus, v rog s reevaluai cererea de sprijin.
Menionez

adresa**

la

care

solicit

transmiterea

rspunsului

este

................................................................................................................................................
............................................................ nr.telefon.................., adresa de e-mail.....................

Data................................

Semntura/tampila

*Cnd contestaia este formulat prin mputernicit, este necesar anexarea originalului mputernicirii de
semnare a contestaiei n numele contestatorului.

**Pentru contestatorii cu domiciliul/reedina/sediul n strintate este necesar indicarea unei adrese de


coresponden din Romnia, pentru a nu fi afectat celeritatea soluionrii contestaiei.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

148 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
149/159

Anexa 17
ANTET CJ
Centrul Judeean ...................................
ID solicitant ............................................
Judeul ...................................................
Notificarea nr/..
privind rezultatul contestaiei nr.............../............................
Ctre
Dl./Dna ...................................................... reprezentant al ...................................................
cu domiciliul n judeul ........................, localitatea .........................., adresa........................,
...............................................................................................................................................,
CNP...............................
Ca urmare a depunerii contestaiei nr................/ ..................... depus de
dumneavoastr la Centrul judeean ................................. i reevalurii cererii de sprijin
aferent schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite elaborat n baza Msurii 8 Investiii n dezvoltarea zonelor mpdurite i
mbuntirea viabilitii pdurilor, submsura 8.1 mpduriri i crearea de suprafee
mpdurite din cadrul PNDR 2014-2020,
nregistrat la Centrul Judeean
........................................... cu nr. ........................./.............................
v comunicm
urmtoarele:
1. Cererea de sprijin are statusul eligibil/neeligibil.
2. Punctajul total acordat este de: ...........................................................................
Din care, pentru fiecare criteriu de selecie s-a acordat urmtorul punctaj:
Criteriul de selecie 1 ...................... puncte,
Criteriul de selecie 2 ...................... puncte,
Criteriul de selecie 3 ...................... puncte,
Criteriul de selecie 4 ...................... puncte,
Criteriul de selecie 5 ...................... puncte.
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

149 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
150/159

3. Punctajul acordat pentru criteriile de departajare (daca este cazul) este de:
......................................................... puncte.
Din care:
Criteriul de departajare 1 .................. puncte,
Criteriul de departajare 2 .................. puncte.
4. Valoarea public total a cererii de sprijin (conform prevederilor art.6 alin.3 din ROF)
este de: ............................................Euro
Din care:
Valoarea public a sprijinului din cererea de sprijin pn la 31 decembrie 2023
(conform prevederilor art.6 alin.4 din ROF) este de: ...................................... Euro
Valoarea public a sprijinului din cererea de sprijin pentru perioada cuprins ntre 1
ianuarie 2024 pn la finalizarea Contractului de finanare este de: .......... Euro
n
concluzie
rezultatul
contestaiei
dumneavoastr
................................... (Admis,Parial admis, Respins)

are

statusul:

Cu stim,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

150 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
151/159

Anexa 18
ANTET
Centrul Judeean ...................................
ID solicitant ............................................
Judeul ...................................................
Notificare nr/..
privind rezultatul seleciei finale
pentru cererea de sprijin aferent schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
mpdurire i crearea de suprafee mpduriteelaborat n baza Msurii 8 Investiii
n dezvoltarea zonelor mpdurite i mbuntirea viabilitii pdurilor, submsura
8.1 mpduriri i crearea de suprafee mpdurite din cadrul PNDR 2014-2020
Ctre
Dl./Dna ...................................................... reprezentant al ..................................................,
cu domiciliul n judeul......................., localitatea .........................., adresa..........................,
CNP...........................................................
n urma aprobrii i publicrii pe site-ul APIA a Raportului de selecie final v comunicm
c cererea dumneavoastr a fost selectat pentru finanare.
Ca urmare, v invitm la sediul APIA CJ........................................... n termen de 20 zile /
3 luni/ 6 luni de la primirea prezentei n vederea semnrii Contractului de finanare.
Neprezentarea dumneavoastr n termenul precizat n Notificare considerm c ai
renunat la sprijinul financiar.

Cu stim,
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin
mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

151 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
152/159

Anexa 19
Arondare Grzi Forestiere
Garda Forestier

Adres

Telefon

Braov

Braov, str. Panseluelor


nr. 23, bl. B1, parter

0374 086 796

0368 434 183

forestiera@gfbrasov.ro

Braov, Covasna, Harghita, Mure, Sibiu

Bucureti, intr. Binelui


nr. 1A, et. 2, sector 4

021 233 0163

021 233 1289

itrsv.bucuresti@gmail.com

Constana, Clrai, Ialomia, Ilfov,


Giurgiu, Teleorman, Bucureti

Cluj Napoca, str. Fabricii


de zahr nr. 93A

0264 415 310

0264 415 266

itrsvcluj@yahoo.com

Alba, Bistria Nsud, Cluj, Maramure

Focani

Focani, bd. Republicii


nr. 5, et. 2

0237 232 231

0237 230 504

itrsvfcs_secretariat@yahoo.com

Buzu, Brila, Galai, Tulcea, Vaslui,


Vrancea

Oradea

Oradea, str. Parcul


Traian nr. 25

0259 432 645

0359 800 765

gardaforestiera.oradea@gmail.com

Arad, Bihor, Satu Mare, Slaj

Ploieti

Ploieti, str. Vestului nr.


14-16, corp A, et. 4

0244 406 777

0244 513 452

gardaforestieraploiesti@yahoo.com

Arge, Dmbovia, Prahova

Rmnicu Vlcea, bd.


Carol nr. 37

0250 820 219

0250 820 218

itrsvrmvl@yahoo.com

Dolj, Gorj, Mehedini, Olt, Vlcea

Suceava

Suceava, str. Teilor f.n.

0230 520 790

0230 530 432

gardaforestierasv@gmail.com

Botoani, Bacu, Iai, Neam, Suceava

Timioara

Timioara, str. Mihail


Koglniceanu nr. 6, et. 2

0256 294 897

0256 205 511

crsctm@yahoo.ro

Cara Severin, Hunedoara, Timi

Bucureti
Cluj Napoca

Rmnicu Vlcea

Ghidul

Solicitantului

Schema

de

Fax

Judee Arondate

Email

ajutor de stat"Sprijin
mpdurite

pentru

prima

mpdurire

152 | P a g i n a

crearea

de

suprafee

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar
cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
153/159

Anexa 20

Zonele deficitare n pduri

Clrai 4,4% din suprafaa total a judeului este acoperit cu pduri


Teleorman 5,1%
Constana 5,4%
Ialomia 5,9%
Brila 6,0%
Galai 9,8%
Giurgiu 10,8%
Olt 10,9%
Dolj 11,5%
Botoani 11,7%
Tulcea 12%
Timi 12,5%
Vaslui 15,1%
Ilfov 15,9%

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

153 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
154/159

Anexa 21

Hart forme de relief

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

154 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
155/159

Anexa 22

Hart grade de eroziune

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

155 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
156/159

Anexa 23

Hart grade de salinizare/alcalinizare

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

156 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
157/159

Anexa 24

Hart grade zone hidroclimatice

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

157 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP

Pagina
158/159

Anexa 25
Date de contact APIA
Centrul judeean/
local

Adresa

Telefon

E-mail

Sediul Central
Bucureti

Bulevardul Carol I nr. 17, sector


2, Bucureti

relatii.cu.publicul@apia.org.ro

Centrul Municipiului
Bucureti

Bucureti, Piaa Rosetti nr. 4,


etaj 1, cam 103-112 sector 2
Str. Moilor nr. 112, jud. Alba,
cod 510065
Str. Fraii Neumann, nr. 10, jud.
Arad, cod: 31039
Str. Armand Clinescu nr. 44,
jud. Arge, cod 110017
Str. George Bacovia nr. 20, jud.
Bacu cod 600237
Str. Matei Corvin nr.1, jud.
Bihor, cod 410140
Str. Drumul Tarpiului, nr. 21 A,
jud. Bistria Nsud cod 420062
Str. Calea Naional, nr. 81,
jud. Botoani cod 710038
Calea Clrai, nr. 58, jud.
Brila cod 810212
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.
38, jud. Braov cod 500450
os. Sptarului, nr. 7, jud.
Buzu cod 120226
Prelungirea Bucureti nr. 26, bl.
D3, et. 3, jud. Clrai cod
910125
Piata Republicii nr. 28, Reia
cod 320026
B-dul Muncii, nr. 18, Pavilion
Administrativ, etaj 1, Cluj Napoca cod 400641
B-dul Tomis, nr. 51, jud.
Constana cod 900725
Str. Lt. Pi David, nr. 7, Sfntu
Gheorghe cod 520077
Str. B-dul I.C. Brtianu nr. 36,
Trgovite cod 130153
Str. Nicolae Titulescu, nr. 22,
Craiova cod 200134
Str. Drago-Vod, nr. 13, jud.
Galai cod 800187

021 305 48 00
021 305 48 02
021 305 48 23
021 310 02 52

apia.bucuresti@apia.org.ro

Centrul Judeean Alba


Centrul Judeean Arad
Centrul Judeean
Arge
Centrul Judeean
Bacu
Centrul Judeean Bihor
Centrul Judeean
Bistria Nsud
Centrul Judeean
Botoani
Centrul Judeean Brila
Centrul Judeean
Braov
Centrul Judeean
Buzu
Centrul Judeean
Clrai
Centrul Judeean
Cara Severin
Centrul Judeean Cluj
Centrul Judeean
Constana
Centrul Judeean
Covasna
Centrul Judeean
Dmbovia
Centrul Judeean Dolj
Centrul Judeean
Galai

0258 830 650


0258 830 651
0257 250 540
0257 240 112
0248 210 536
0248 210 539
0234 512 971
0259 477 037
0259 415 451
0263 218 033
0263 341 603
0231 511 040
0231 511 039
0239 625 125
0371 313 606
0268 474 600
0372 796 842
0238 716 153
0238 716 150

apia.alba@apia.org.ro
apia.arad@apia.org.ro
apia.arges@apia.org.ro
apia.bacau@apia.org.ro
apia.bihor@apia.org.ro
apia.bistrita@apia.org.ro
apia.botosani@apia.org.ro
apia.braila@apia.org.ro
apia.brasov@apia.org.ro
apia.buzau@apia.org.ro

0242 334 070


0242 334 072

apia.calarasi@apia.org.ro

0255 219 002


0255 219 003

apia.caras@apia.org.ro

0264 456 454


0264 456 455

apia.cluj@apia.org.ro

0241 488 900


0241 488 911
0267 311 075
0267 311 148
0245 216 482
0371 305 601
0251 595 395
0251 595 655
0236 462 026
0236 462 025

apia.constanta@apia.org.ro
apia.covasna@apia.org.ro
apia.dambovita@apia.org.ro
apia.dolj@apia.org.ro
apia.galati@apia.org.ro

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

158 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur

Versiune 1.0

Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de


stat "Sprijin pentru prima mpdurire i crearea de suprafee
mpdurite - anul 2016
Cod PPS/MS-CP
Centrul Judeean
Giurgiu
Centrul Judeean Gorj
Centrul Judeean
Harghita
Centrul Judeean
Hunedoara
Centru judeean
Ialomia
Centru judeean Iai
Centru judeean Ilfov
Centru judeean
Maramure
Centru judeean
Mehedini
Centrul Judeean
Mure
Centrul Judeean
Neam
Centrul Judeean Olt
Centrul Judeean
Prahova
Centrul Judeean Satu
Mare
Centrul Judeean Slaj
Centrul Judeean Sibiu
Centrul Judeean
Suceava
Centrul Judeean
Teleorman
Centrul Judeean Timi
Centrul Judeean
Tulcea
Centrul Judeean
Vlcea
Centrul Judeean
Vaslui
Centrul Judeean
Vrancea

B-dul Independenei, bl. 107,


mezanin, Sc. A, Giurgiu cod
080115
Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr.
92, Trgu Jiu cod 210113
Str. Progresului, nr. 16, et. 1,
Miercurea Ciuc cod 530240
Str. 22 Decembrie, nr. 222,
Deva cod 330162
Slobozia, Str. Chimiei nr. 19,
Jud. Ialomia
Iai, Str. Dumbrava Roie, nr.
3, Jud. Iai
Bucureti, Str. Cernioara, nr.
92A, sect. 6,
Baia Mare, Str. Victoriei, nr.
149, Jud. Maramure
Drobeta Turnu Severin, Str.
Crian, nr. 87, Jud. Mehedini
Trgu Mure, Str. Insulei, nr. 2,
Jud. Mure
Piatra Neam, Str. Mihai
Eminescu, nr. 26B, et. II, Jud.
Neam
Slatina, Str. Arcului, nr. 20, Jud.
Olt
Ploieti, Str. Anton Pann, nr. 7,
Jud. Prahova
Satu Mare, Str. Botizului, nr. 49,
Jud. Satu Mare
Zalu, Str. Corneliu Coposu, nr.
79 A, Jud. Slaj
Sibiu, Str. Someului nr. 49,
Jud. Sibiu
Suceava, B-dul 1 Decembrie
1918, nr. 3, Jud. Suceava
Alexandria, Str. Constantin
Brncoveanu, nr. 73, Jud.
Teleorman
Timioara,
Str.
Grigore
Alexandrescu, nr. 28, jud. Timi
Tulcea, str. Zimbrului, nr. 24,
Jud. Tulcea
Rmnicu Vlcea, Str. Oituz, nr.
7, Jud. Vlcea
Vaslui, Str. Cuza Vod, nr. 41,
Jud. Vaslui
Focani, B-dul Brilei, nr. 121,
Jud. Vrancea

0246/216.055
0253 213 035
0253 213 080
0266 310 148
0266 310 158
0254 221 000
0254 221 050

Pagina
159/159

apia.giurgiu@apia.org.ro
apia.gorj@apia.org.ro
apia.harghita@apia.org.ro
apia.hunedoara@apia.org.ro

0243 230.891

apia.ialomita@apia.org.ro

0232 214.210

apia.iasi@apia.org.ro

021 434 01 29
021 434 01 31

apia.ilfov@apia.org.ro

0262 349 286

apia.maramures@apia.org.ro

0252 330 056


0252 330 237
0265 264 195
0265 262 232
0233 233 123;
0233 233 126
0249 411 244
0249 412 242
0244 514 518
0244 514 760
0261 768 340
0261 768 968
0260 661 722
0260 661 723

apia.mehedinti@apia.org.ro
apia.mures@apia.org.ro
apia.neamt@apia.org.ro
apia.olt@apia.org.ro
apia.prahova@apia.org.ro
apia.sm@apia.org.ro
apia.salaj@apia.org.ro

0269 212 951

apia.sibiu@apia.org.ro

0230 511 047


0230 511 048

apia.suceava@apia.org.ro

0247 310 281


0247 310 015

apia.teleorman@apia.org.ro

0256 494 955

apia.timis@apia.org.ro

0240 513 430


0240 517 037
0250 744 489
0250 744 498
0235 318 502
0235 318 503

apia.valcea@apia.org.ro

0237 212 402

apia.vrancea@apia.org.ro

apia.tulcea@apia.org.ro

apia.vaslui@apia.org.ro

Ghidul Solicitantului Schema de ajutor de stat"Sprijin


mpdurire i crearea de suprafee mpdurite

pentru

prima

159 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.

S-ar putea să vă placă și