Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEORETIC,,ION BARBU"

SECTOR 5 BUCURESTI

**. %1- r \l-,ut

q.c[5

LISTA ELEVILOR PARTICIPANTI LA OLIMPIADA DE MATEMATICA -FAZA PE SECTOR

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI

NR.

CLASA

CRT.

1.

CHELU MADAL]NA

XA

2.

CEAUSU ALEXANDRU

XB

3.

LASCU KEVIN

XB

4.

POP RAZVAN

5.

SlMIONESCU SEBASTIAN

6.

LUPASCU ANDREEA

XA
XA
xtB

7.

CRACIUN MIHAI

xilB

8.

LOICA ANDREI

x[B
LISTA PROFESORILOR SUPRAVEG HETORI

NR.

NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC

DISCIPLINA

CRT.

1.

SIBANA IDA MIHAELA

ECONOMIE

.,rro r*lrrsoRrLo
NR.

coREcroRr

NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC

DISCIPLINA

CRT.
1.

BARBAT IULIANA

MATEMATICA

2.

ANTOF DANUT

MATEMATICA