Sunteți pe pagina 1din 6

DESPRE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

Preambul:
Lidia Onofrei, consilier Ministerul Sanatatii a luptat pentru ca asistenta medicala
comunitara sa fie pusa in valoare, sa fie create locuri de munca pentru asistentii
medicali comunitari, sa vina in sprijinul cabinetele medicilor de familie prin servicii
medicale livrate in comunitate, sa reglementeze printr-o lege toate aspectele care tin de
asisten a medical comunitar. Gratie, eforturilor facute de Lidia Onofrei, Ministerul
Snt ii a lansat n dezbatere public luni, 15 februarie 2016, Proiectul de Lege
privind asisten a medical comunitar.
In ultimii ani, deficienele procesului de descentralizare din 2009, parial pregtit i
reglementat, au condus la reducerea numrului i aa insuficient de furnizori de
asisten medical comunitar, odat cu diminuarea calitii serviciilor furnizate.
Astfel, asistena medical comunitar se desfoar n prezent neuniform, dificultate
parial cauzat de nenelegerea de ctre reprezentanii autoritilor publice locale (APL)
a importanei acestor categorii de personal n comunitate, parial cauzat de lipsa de
claritate i detaliu a cadrului normativ (de exemplu, nu este prevzut cu claritate cine
acoper cheltuielile legate de activitatea AMC, altele dect cele salariale care sunt
acoperite de la bugetul de stat, prin transferuri ctre APL de la Ministerul Sntii).
Conceptul de centru comunitar integrat unde s i desfoare activitatea asistentul
medical comunitar n sistem integrat cu ali lucrtori i profesioniti comunitari trebuie
definit de urgen n legislaia sanitar, mai ales lund n considerare oportunitile
existente n cadrul Programului Operaional Regional 2014-2020 prin care autoritile
locale pot construi/reabilita spaii cu destinaia de centru comunitar integrat din fonduri
europene, cu condiia s existe personal care s l deserveasc.

Proiectul inscris in competitie:

Asisten a medical comunitar cuprinde ansamblul de programe, servicii de sntate


i ac iuni de sntate furnizate la nivelul comunit ii, destinate cre terii accesului
popula iei, la servicii de sntate centrate pe prevenire n special a persoanelor i
grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical i social i care se desf oar n
sistem integrat, prin colaborarea cu cabinetele medicilor de familie, cu serviciile sociale
i servicii educa ionale, de sprijin pentru accesul n sistemul de educa ie i de
prevenire a abandonului colar i a prsirii timpurii a colii sau abandonului colar
de la nivelul comunit ii n cadrul serviciului public de asisten social, al
departamentului de specialitate al autorit ii publice locale sau al centrului comunitar
integrat, cu alte structuri medicale i sociale de pe raza comunit ii i a jude ului,
inclusiv cu organiza ii neguvernamentale.
Personalul care desf oar activitatea de asisten medical comunitar este
format din asisten i medicali comunitari i mediatori sanitari.
n acest moment nu exist o acoperire suficient la nivel na ional cu personal din
asisten a medical comunitar, genernd disparit i n ceea ce prive te accesul la
astfel de servicii ntre mediul urban i cel rural. De asemenea exist o mare variabilitate
att n practica asisten ei medicale comunitare la nivel local, ct i n procesul de
ndrumare metodologic i monitorizare de ctre direc iile jude ene de sntate
public a serviciilor furnizate de asisten a medical comunitar.
Deficien ele procesului de descentralizare din 2009, par ial pregtit i
reglementat, a condus la reducerea numrului i a a insuficient de furnizori de
asisten medical comunitar, odat cu diminuarea calit ii serviciilor furnizate.
Astfel, asisten a medical comunitar se desf oar n prezent neuniform, dificultate
par ial datorat nen elegerii de ctre reprezentan ii autorit ilor publice locale (APL)
a importan ei acestor categorii de personal n comunitate, par ial datorat unei lipse
de claritate i detaliu a cadrului normativ (de exemplu, nu este prevzut cu claritate
cine acoper cheltuielile legate de activitatea AMC, altele dect cele salariale care sunt
acoperite de la bugetul de stat, prin transferuri ctre APL de la Ministerul Snt ii).

Conceptul de centru comunitar integrat unde s i desf oare activitatea


asistentul medical comunitar n sistem integrat cu al i lucrtori i profesioni ti
comunitari trebuie definit de urgen n legisla ia sanitar, mai ales lund n
considerare oportunit ile existente n cadrul Programului Opera ional Regional 20142020 prin care autorit ile locale pot construi/reabilita spa ii cu destina ia de centru
comunitar integrat din fonduri europene, cu condi ia s existe personal care s l
deserveasc.
n prezent, Ministerul Snt ii asigur finan area pentru 1266 de asisten i
medicali comunitari (AMC) i 420 de mediatori sanitari pentru comunit ile de romi
(MSR). n conformitate cu msurile prevzute n Strategia Na ional de Sntate 20152020. Pentru anul 2015 fondurile aprobate n bugetul Ministerului Snt ii privind
activitatea de asisten medical comunitar au crescut cu 3.000.000 lei fa de
prevederile bugetare din 2014, n valoare de 28.901.000 lei. In cursul anului 2015 au
fost aprobate un numr de 399 de posturi noi de asistent medical comunitar si 95 de
posturi noi de mediator sanitar.
Cu plata salariilor prin proiecte finanate din Mecanismul Financiar Norvegian n
cadrul proiectului RO 19.03 ntrirea Reelei Naionale de mediatori Romi pentru
mbuntirea strii de sntate a populaiei rome sunt angaja i 45 de asisteni
medicali comunitari si 45 mediatori sanitari (mai 2015- aprilie 2016) iar prin proiectul
Incluziune social prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunit ii n jude ul
Bacu finan at de Norway Grants i UNICEF sunt angaja i nc 34 asisten i
medicali comunitari i 4 mediatori sanitari (2015-2017)
Dezvoltarea asisten ei medicale comunitare i crearea centrelor comunitare
integrate (organizare, finan are, furnizarea serviciilor i pachetul minim de servicii
furnizate n sistem integrat la nivel comunitar) solicit amendarea n regim de urgen
a cadrului normativ existent.
Astfele la nivelul Ministerului Sntii s-a nfiinat n luna septembrie a anului 2014
grupul de lucru pe asisten a medical comunitar, inclusiv mediere sanitar, care are
ca obiective elaborarea de propuneri pentru clarificarea si armonizarea cadrului legal

existent de func ionare a activitii de asisten medical comunitar inclusiv mediere


sanitar, elaborarea definiiei de organizare si funcionare a centrelor comunitare
integrate si elaborarea de instrumente de lucru, ghiduri si protocoale pentru personalul
din asistena medical comunitar (asistent medical comunitar i mediator sanitar).
Grupul de lucru are n componena sa reprezentani ai ministerelor cu rol n incluziunea
social a grupurilor vulnerabile inclusiv roma, precum si reprezentani ai ONG-urilor
rome si nerome i organiza ii interna ionale OMS i UNICEF. Ministerul Snttii a
iniiat nfiinarea acestui grup de lucru pentru realizarea unui cadru coerent de
dezvoltare a serviciilor medico-sociale si educa ionale n context integrat pentru
cre terea accesului la servicii de calitate a persoanelor apartinnd

grupurilor

vulnerabile, inclusiv roma. Grupul de lucru a elaborat i propunerea proiectului Legii


asistentei medicale comunitare si a centrelor comunitare integrate.
mbunt irea cadrului normativ privind asisten a medical comunitar, definirea
centrelor comunitare integrate i integrarea serviciilor la nivel comunitar e una din
priorotatile Ministerului Sanatatii in privinta asigurarii

cu servcii de calitate , cost

eficace a persoanelor grupurilor vulnerabile, inclusive roma . Astfel :


1.

Serviciile furnizorilor de asisten medical comunitar vor putea fi integrate cu

cele ale lucrtorilor i speciali tilor n domeniul asisten ei sociale i educa iei, n
func ie de nevoile din comunitate i de profilul acesteia (demografic, de morbiditate,
indicatori socio-economici, etc).
2. Va fi posibil asigurarea serviciilor medico sociale pentru persoanele vulnerabile
prin dezvoltarea re elei de asisten medical comunitar.
4.

Coordonarea activit ii asisten ei medicale comunitare, supravegherea

metodologic, monitorizarea i evaluarea activit ii, vor fi ntrite la nivelul direc iilor
de sntate public jude ene. Se va realiza o reglementare clar a competen elor
institu iilor care coordoneaz serviciile de asisten medical comunitar: Ministerul
Snt ii, structurile de specialitate teritoriale ale Ministerului Snt ii (direc iile de
sntate public jude ene), autoritatile publice locale.

5. Va fi posibil dezvoltarea unui instrument standardizat de colectare date/analiz/


planificare/ monitorizare i evaluare a serviciilor de asisten medical comunitar
precum i mbunt irea comunicrii ntre autorit ile publice locale, jude ene i
centrale.
6.

Se vor elabora ghidurile i protocoale de lucru dezvoltate n cadrul grupului de

lucru pe asisten medical comunitar i a diferitelor proiecte care vor fi armonizate


i implementate ca proceduri de lucru unice la nivel na ional.
7.

Se va dezvolta un program de formare de baz, obligatoriu, n asisten a medical

comunitar (n sistem modular), completat cu module de educa ie medical continu


care s fie furnizate asisten ilor medicali comunitari n func ie de nevoi i de profilul
comunit ilor cu persoane apar innd grupurilor vulnerabile. Formarea de baz a
asisten ilor medicali comunitari este n prezent cea de asistent medical generalist; se
recomand ca pe msur ce asisten a medical comunitar se dezvolt i i
dovede te cost-eficacitatea, s se dezvolte specialitatea de asisten medical
comunitar, abordare cu care OAMGMAMR este de acord.
8.

ntruct Ministerul Snt ii transfer fondurile de salarii, furnizarea de servicii de

asisten medical comunitar trebuie obligatoriu sus inut financiar de ctre


autorit ile publice locale i astfel situa ia existent s-ar clarifica prin mbunt irea
cadrului de reglementare n acest sens.
9. Cre terea eficien ei n sistemul de sntate va fi posibil prin ntrirea re elei de
asisten medical comunitar, integrarea serviciilor la nivel comunitar i crearea
centrelor comunitare integrate avnd n vedere eviden ele nregistrate prin proiectele
pilot derulate anterior i care confirm rezultatele cercetrilor interna ionale care
demonstreaz cost-eficien a interven iilor similare cum ar fi spre exemplu cele n
strns legtur cu promovarea imunizrii, alptarea exclusiv i ratele de vindecare a
tuberculoze
10.

Un cadru normativ coerent va conduce la realizarea obiectivelor asumate de

Ministerul Snt ii in Strategia Naional de Sntate 2015 2020 i n Strategia


Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor romni aparinnd minoritii rome

pentru perioada 2015- 2020 precum i

n Planul de aciuni pentru implementarea

Programului Naional de Reform 2015 (PNR 2015).

mbuntirea accesului

persoanelor vulnerabile la servicii de sntate (aciune existent i n PA RST 2015)


dezvoltarea reelei de asisten medical organizate la nivelul comunitilor locale n
vederea soluionrii problemelor medico-sociale (termen: trim. IV/2015)) i Planul de
aciuni pentru implementarea Recomandrilor specifice de ar 2015 (RST 2015).
11.

Realizarea reglementrii activit ii de asisten medical comunitar i a

definirii centrelor comunitare integrate va fi un rspuns la nevoile celor mai vulnerabile


popula ii, mai ales n mediul rural, prin: (a) crearea unui punct unic de intrare/acces la
servicii al beneficiarilor n nevoie chiar n comunitatea lor, (b) furnizarea de servicii
integrate medicale i sociale, (c) un management de caz comun, (d) un spa iu comun
de lucru pentru serviciile furnizate, (e) formare/instruire comun a furnizorilor de servicii,
(f) fi unic a beneficiarului i schimb de informa ii, (g) finan are dintr-o singur
surs APL (autorit i publice locale), (h) servicii furnizate la standarde minime de
cost i de calitate.
12.

Se va asigura sustenabilitatea proiectelor Ministerului Snt ii pe asisten

medical comunitar derulate prin Mecanismul Financiar Norvegian, Mecanismul


Financiar Elve ian i prin fondurile structurale 2016- 2020
Elaborarea propunerii actului normativ s-a efectuat n cadrul grupului de lucru pe
asisten medical comunitar de la nivelul Ministerului Snt ii. Grupul de lucru are
n componena sa reprezentani ai ministerelor cu rol n incluziunea social a grupurilor
vulnerabile inclusiv roma, precum si reprezentani ai ONG-urilor rome si nerome i
organiza ii interna ionale OMS i UNICEF.
Ministerul Snttii a iniiat nfiinarea acestui grup de lucru pentru realizarea unui cadru
coerent de dezvoltare a serviciilor medico-sociale si educationale n context integrat
pentru cresterea accesului la servicii de calitate a persoanelor apartinnd grupurilor
vulnerabile, inclusiv roma.