Sunteți pe pagina 1din 6

CLASA a IV-a

NR. ORE-3/sapt
MANUAL: SET SAIL 4
TEACHER: STEPAN CRISTINA

PLANIFICARE CALENDARISTICA- AN SCOLAR 2015-2016


SAPTAMANI:36
NR
CR
T

Unitatea
invatare

de Continuturi
Tema
Elemente
de
constructie
a
comunicarii
Functii comunicative
Vocabular
Starter unit: Back
Cultura si civilizatie: cantece si poezii/
together
copilul despre sine

Prezentul verbelor BE,CAN, HAVE,


prezentul simple (a), prezentul continuu
(a), prepozitiile de loc
A relata activitati la present, a localiza
obiecte, actiuni,a salute si a raspunde la
salut, a se prezenta si a prezenta pe
cineva, a identifica elemente din
universul familiar
Nume, varsta, sex, adresa, culori
UNIT 1: ONE BIG
Copilul despre sine/ Cultura si civilizatie
HAPPY FAMILY
Numeralul cardinal (13-20), *have got/
song:
One
big
prepozitiile de loc
happy family
A se prezenta si a prezenta pe cineva/ a
descrie animale, locuri/ a localiza
persoane, obiecte, actiuni/ a cere si a da
informatii de ordin personal/ despre
mediul inconjurator
Insusiri fizice si morale, partile corpului,
imbracaminte, culori

COMP Nr
.
de
ore

1.1
1.3
2.1
2.3
3.1
4.3

1.2
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.3

Saptama
na

14.09-2.10

Observatii

TEST
PREDICTIV

5-16.10

5.10Celebrating
the
International
Day
of
Education

UNIT
2:
WERE
HAVING A PARTY
song: Its raining at
the party

Activitati/ Cultura si civilizatie


Prezentul continuu/ *can
A angaja si a incheia un schimb verbal, a
identifica elemente din universul familiar,
a face o urare, a felicita, a relata
activitati la prezent
Activitati pentru timpulliber

1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
4.3

Copilul despre sine/ Activitati


prepozitiile de loc,numeralul cardinal (1320),prezentul continuu
a relata activitati la prezent, a localiza
persoane, obiecte, actiuni/ a cere si a da
informatii de ordin personal/ despre
mediul inconjurator
vasrta, nume, sex,adresa, insusiri fizice si
morale, culori si imbracaminte, activitati
pentru timpul liber

1.2
2.2
2.3
3.1
4.3

1.1
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

Familia/ cultura si civilizatie/ Copilul si


lumea inconjuratoare
Prezentul simplu, prepozitiile de loc
A identifica elemente din universal
familiar/ a descrie persoane, animale,
locuri/
a
localiza
persoane,
obiecte,actiuni/ a relata activitati la
prezent
Ocupatii, cladiri

Activitati/ cultura si civilizatie


Prezentul simple
A exprima ceea ce iti place sau un iti

2.1
2.2
2.3

ROUND UP 1

UNIT
3:
AN
INTERESTING JOB
song: My favouirte
kind of person

UNIT 4: THIS IS MY
LIFE
song: Morning or

31.10-8 nov.
19.10Autumn Holiday
30.10
si
9-13.11
Halloween
Trick or treat
in
sapt.2630.oct
16-20.11

23.11-4.12
4

7-18.12

Winter
Holiday
19.12-

night

ROUND UP 2

UNIT
5:
WHATS
COOKING?
song: All over the
world

place, a relata activitati la prezent, a


identifica elemente din universul familiar
Activitati curente, momentele zilei, zilele
saptamanii, nume si prenume specifice

3.2
4.1
4.3

Familia/ copilul si lumea inconjuratoare,


activitati
Prezentul simplu
A exprima ceea ce iti place sau un iti
place, a relata activitati la prezent, a
identifica elemente din universul familiar
Ocupatii,
cladiri,
activitati
curente,
monetele zilei, zilele saptamanii
Activitati/ cultura si civilizatie/ copilul si
lumea inconjuratoare
Substantivul (pl), prezentul simplu
A angajza si a incheia un schimb verbal,
a identifica elemente din universal
inconjurator, a relata activitati la prezent,
a cere si a da informatii (de ordin
personal, despre mediul inocnjurator)
Activitati curente, cumparaturi

2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.3

10.01.2016
4

11-15.01
2

18.01-5.02
6

SEMESTRUL al-II-lea- vacanta intersemestriala 6-14 februarie


N
R
CR
T

Unitatea de invatare

Continuturi
Tema
Elemente
de
constructie
a
comunicarii
Functii comunicative
Vocabular
UNIT 6: ZOO FOOD
Animale/ cultura si civilizatie
song:
A
Happy
Must
Crocodile
A descrie persoane, animale, locuri/ a cere
si a da informatii despre mediul

COM
P.

Nr
de
ore

1.2
2.2
2.3
3.2

Saptama
na

15-26.02

Observatii

10

ROUND UP 3

11

12

13

UNIT
7:
WHERE
WERE YOU?
*cf. Programei, se
vor
studia
doar
termenii
de
vocabular si se vor
utiliza Present S&C
UNIT 8: ONCE UPON
A TIME
*cf. Programei, se
vor
studia
doar
termenii
de
vocabular si se vor
utiliza Present S&C
ROUND UP 4

inconjurator/a angaja si a incheia un


schimb verbal
Animale salbatice, animale domestice
Activitati/ animale
Prezentul simple/ must
A angajza si a incheia un schimb verbal, a
identifica
elemente
din
universal
inconjurator, a relata activitati la prezent,
a cere si a da informatii (de ordin
personal, despre mediul inocnjurator)
Activitati curente/ animale salbatice si
animale domestice
Cultura si civilizatie
Adjectivul demonstrativ (sg si pl)
A se angaja intr-un schimb verbal, a
identifica
elemente
din
universul
inconjurator, a se scuza si a raspunde la
scuze, a propune si a cere cuiva sa faca
ceva
Cantece si poezii
Cultura si civilizatie
Adjectivul posesiv (sg si pl)
A descrie persoane, locuri/ a identifica
elemente din universul inconjurator
Cantece si poezii, nume si prenume tipice
Cultura si civilizatie
Adjectivul
posesiv
si
adjectivul
demonstrativ (sg si pl)
A angaja si a incheia intr-un schimb
verbal, a identifica elemente din universul
inconjurator,
Cantece si poezii

4.1
4.3
2.2
2.3
4.1
4.3

1.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.2

1.1
1.3
2.2
2.3
3.2
4.1
4.3
1.1
2.2
2.3
4.1
4.3

29.02-4.03

7- 25.03

8
martieMothers Day

28.03-8.04

2
11-15.04

In cadrul
programului Sa
stii mai multe, sa fii
mai bun!,
Sapt. 18-22 aprilie
din sem II este
dedicata act.
Exracurriculare si

extrascolare, avand
un orar specific
Spring holiday:
23.04-3.05
14

UNIT 9: THE BEST


OF TIMES

15

UNIT
10:
GOOD
TIMES AHEAD

16

ROUND UP 5

17

FINAL REVIEW

Copilul despre sine / cultura si civilizatie


May
A angaja si a incheia un schimb verbal, a
identifica elemente din universal familiar,
a cere si a da informatii (de ordin
personal)
Jocuri si jucarii

1.1
1.2
2.2
2.3
3.1
4.1
4.3

1/2

Copilul despre sine/ vremea


Must, may
a identifica elemente din universal
familiar, a cere si a da informatii (de ordin
personal)
imbracaminte,
culori,
anotimpuri,
caracteristici climatice

1.1
1.2
2.2
2.3
3.1
3.2
4.3

Copilul despre sine/ vremea


Must, may
A angaja si a incheia un schimb verbal, a
identifica elemente din universal familiar,
a cere si a da informatii (de ordin
personal)
Jocuri si jucarii, imbracaminte, culori,
anotimpuri, caracteristici climatice
Copilul despre sine/ Familia/ Scoala/
activitati
Prezentul simple si continuu, may, must,
prepozitiile d eloc, adjectivul demonstrativ
si posesisv (sg/pl), substantivul, numeralul

1.1
2.2
2.3
4.3

1.1
1.3
2.2
2.3
3.1

4-6.05

9-27.05

Celebrating
Europes Day

Educators Day
30.05-10.06

Test sumativ
13-24.06

cardinal (13-20)
A relata activitati la prezent, a angaja si a
incheia un schimb verbal, a identifica
elemente din universal familiar, a exprima
ceea ce iti place si un iti place
Varsta, sex, insusiri fizice si morale,
ocupatii, sarbatori in familia, obiecte
scolare , activitati curente, momentele
zilei, zilele saptamanii

3.2
4.1
4.3