Sunteți pe pagina 1din 3

Eliberare Viza de Flotant

n conformitate cu art.86 din H.G.1375/2006 pentru aprobarea Normelor


metodologice de aplicare a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul,
resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romni, va informam
urmatoarele:
(1) Pentru nscrierea mentiunii de stabilire a resedintei n actul de identitate,
persoana interesata se adreseaza Serviciului Public Comunitar de Evidenta a
Persoanelor pe raza caruia locuieste temporar, completnd n acest sens
Cererea pentru nscrierea n actul de identitate a mentiunii privind stabilirea
resedintei, la care anexeaza urmatoarele documente:
- actul de identitate n care urmeaza a se nscrie mentiunea de stabilire a
resedintei ;
- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie ;
- documentul cu care se face dovada achitarii a taxei extrajudiciare de
timbru (5 ron);
(2) n situatia n care solicitantul nu detine un act privind titlul locativ,
ncheiat n conditiile de valabilitate prevazute de legislatia romna n
vigoare, gazduitorul sau dupa caz, reprezentantul sau legal si va exprima
consintamntul privind stabilirea resedintei, n prezenta personalului.
(3) n situatia n care gazduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public
Comunitar de Evidenta a Persoanelor, declaratia de primire n spatiu poate fi
consemnata la notar public ori n fata politistului de ordine publica din cadrul
unitatii de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul.
Acte Necesare

Cerere tip - pentru inscriere resedinta


Actul de identitate in care urmeaza a se efectua mentiunea;
Actul de identitate al gazduitorului;
Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si
copie;
Dosar plic.
Taxe
Timbru fiscal in valoare de 5 lei sau documentul cu care face dovada
achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru;
Observaii

Important
1. Actul de identitatate, precum si actul de spatiu, se vor prezenta in original
si copie xerografiata;
2. *Daca proprietarul spatiului de locuit este alta persoana, atunci este
necesara prezenta acestuia, cu actul de identitate si actul de proprietate,
pentru a da declaratia gazduitorului in fata lucratorului de la evidenta
persoanelor.
Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele
documente
1. Extrasul, certificatul sau copia de pe cartea funciara cu termen de
valabilitate 30 zile;
2. Contractul de vanzare - cumparare a unui imobil tip locuinta;
3. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
4. Contractul de vanzare - cumparare sau contractul de donatie cu clauza de
abitatie, uz sau uzufruct viager - caz in care este necesar acordul persoanei
care are clauza;
5. Contractul de schimb de locuinta;
6. Contractul de partaj voluntar, tranzactia - autentificate;
7. Contract de intretinere sau contract de renta viagera - este necesara
legalizarea semnaturilor;
8. Hotararile judecatoresti - definitive si irevocabile pronuntate in urma unui
proces de divort, partaj, etc. in baza carora a fost atribuit dreptul de
proprietate si posesie actualului proprietar, de constatare a uzucapiunii
imobiliare, ordonantele de adjudecare, hotararile judecatoresti prin care este
suplinit consimtamantul debitorului obligatiei de a incheia un contract, etc.;
9. Certificatul de mostenitor, cu acordul celorlalti mostenitori cand nu s-a
iesit din indiviziune;
10. Autorizatia de constructie a unui imobil tip locuinta, in cazul in care
imobilul nu a fost construit integral, insotita de declaratia data pe propria
raspundere, din care sa rezulte ca are conditii si locuieste efectiv la adresa;
11. Contractul de construtie insotit de procesul verbal de predare - preluare a
locuintei sau de receptie preliminara;
12. Titlul de proprietate insotit de procesul verbal de predare - preluare a
locuintei;
13. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca
solicitantul figureaza in registrul agricol cu casa de locuit si teren;
14. Contractul de inchiriere (locatiune): - din fondul locativ de stat; proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la administratia financiara; proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari)
este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul
de administratie;
15. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca;

16. Declaratia de primire in spatiu, insotita de actul legal din care rezulta ca
persoana care face declaratia este proprietara spatiului de locuit, declaratia
poate fi data de proprietar in fata lucratorului de evidenta sau prin procura
notariala. Pentru mediul rural se poate da si in fata politistului de la postul de
politie, care va semna si va aplica stampila;
ATENTIE!!
Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox.
Documentele originale se vor restitui titularului.