Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTI FACULTATEA DE GEODEZIE

ORGANIZAREA TERITORIULUI SI ECOLOGIE


-PLAN URBANISTIC GENERAL-

STUDENT:HAGIU MARIAN
AN:III
GRUPA:1

REFERAT 1
MARIAN

HAGIU

Generaliti

Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a
teritoriului si de dezvoltare a localitilor ce compun unitatea teritorial-administrativ de
baz. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementri si regulament local de
urbanism pentru ntreg teritoriul administrativ al unita ii de baz( suprafe e din intravilan,
ct si din extravilan). n acelai timp, P.U.G-ul stabile te norme generale, pe baza crora
se elaboreaz mai apoi in detaliu, la scar mai mica, P.U.Z-urile si poi P.U.D.-urile.

P.U.G. se elibereaza in scopul:

Stabilirii direciilor, prioritilor si reglemantrilor de amenajare a teritoriului i


dezvoltare urbanistic a localitilor;
Utilizrii raionale si echilibrate a terenurilor necesare func iunilor urbanistice ;
Precizrii zonelor cu riscuri naturale( alunecri de teren, inunda ii,
neomogeniti geologice, reducerea vulnerabilit ii fondului construit existent) ;
Evidenierii fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia in
folosul localitii;
Creterea calitii viei, cu precdere in domeniile locuirii si serviciilor ;
Fundamentul realizrii unor investiii de utilitate public ;
Asigurrii suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism
i autorizaiilor de construire;
Corelrii intereselor colective cu cele individuale n ocuparea spa iului.

Materializarea propunerilor de amenajare i dezvoltare urbanistic,reglementare prin


P:U.G, se face in timp, n funie de fondurile prevzute din bugetul propriu unit ilor
teritorial-administrative de baz, in corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau
ale unor ntreprinztori.

REFERAT 1
MARIAN

HAGIU

Principalele obiective urmrite in cadrul P.U.G:

Optimizarea relaiilor localitilor cu teritoriul lor administrativ i jude ean ;


Valorificarea potenialului natural, economic i uman ;
Organizarea i dezvoltarea cilor de comunica ii ;
Stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
Stabilirea si delimitarea zonelor construibile;
Stabilirea i delimitarea zonelor funcinale ;
Stabilirea si delimitarea zonelor protejate i de protec ie a acestora ;
Stabilirea si delimitarea zonelor cu interdicie temporar sau definitiv de construire ;
Modernizarea i dezvoltarea echiprii edilitare ;
Evidentierea deintorilor terenurilor din intravilan ;
Stabilirea obiectivelor de utilitare public;
Stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a
construciilor.

P.U.G-ul se poate elabora in dou etape( P.U.G. preliminar i P.U.G. propriu-zis).


P.U.G.-ul preliminar se poate elabora in vederea stabilirii zonelor ce reprezint condi ii de
construire, precum i n vederea stabilirii unor priorit i.

Simplificarea elaborrii P.U.G. conduce la scurtarea duratei de elaborare, n timp ce


elaborarea P.U.G. n dou etape conduce la etapizarea efortului financiar.
P.U.G.-ul avnd un caracter de direcionare i coordonare a amenajrii teritoriului i de
dezvoltare a localitilor, pe termen mediu si lung, cuprinde prevederile necesare atingerii
acestor obiective.
P.U.G.-ul nu reprezinta o faza de investiie, ci o faz premergtoare realizrii investi iilor.
Unele prevederi ale P.U.G., sunt cu btaie lung, nefigurnd in planurile imediate de
investiii, dar strict necesare dezvoltrii urbanistice.

Ca atare, avizele/acordurile la P.U.G. au rolul corelrii propunerilor P.U.G. cu strategiile


sectoriale si nu de incadrare a acestora in planurile imediate de investi ii.

Motodologia de elaborare P.U.G.


3

REFERAT 1
MARIAN

HAGIU

Elaborarea unui P.U.G. de calitate impune:

ncredinarea lucrarii unei unitai de proiectare cu experien in domeniu ;


Corelarea reglementrilor cu prevederile rezultate din planurile de amenajare
teritorial;
Redactarea pe un suport topografic cadastral actualizat;
O documentare temeinic, att pe teren ct i n bazele de date ;
O analiz multicriterial integrat, in echip multidisciplinar, pe sectoare ce intervin
in dezvoltarea localitilor;
Emiterea unor propuneri de amenajare i dezvoltare care s rspund programelor
iniiate i aprobate de ctre consiliile locale ;
Fundamentarea reglementrilor pe baza concluziilor studiilor de specialitate;
Cooperarea ntre beneficiar,elaborator i organismele administra iei locale i
centrale interesate.

Etapele elaborrii P.U.G:

Iniierea elaborrii P.U.G. aparine colectivitaii locale, prin consiliul su, pe baza
obligativitii prevzut prin Hotarrea Guvernului Romniei, precum si a
programului de dezvoltare urbanistic a localita ii, ini iat i aprobat de consiliul local.
Iniierea elaborrii poate aparine i unor persoane fizice sau juridice, interesate in
realizarea unor obiective pe teritoriul localit ii.
Informarea populaiei asupra inteniei de elaborare a P.U.G. pentru teritoriul
localitii se face prin grija iniiatorului elaborrii P.U.G. Inten ia elaborrii P.U.G,
precum i scopul elaborrii acestuia, se aduc la cuno tin a popula iei, prin afi area
informaiilor, publicarea n pres sau difuzarea lor prin alte mijloace de comunicare
n mas.
Desemnarea elaboratorului pentru P.U.G. se face prin selectie sau prin licita ie.
Prin desemnare de selecie, elaborarea P.U.G. este ncredin at unit ii alese dintrun numr minim de trei oferte prealabile. Principalele criterii pentru desemnarea
unitii selectate sunt, n ordinea importanei, capabilitatea, experien a in domeniu i
oferta financiar. In cazul P.U.G.-urilor pentru unit i administrative de talie foarte
mare sau de talie mare i a cror valoare de elaborare dep este plafonul legal
stabilit prin acte normative, ncredinarea elaborrii se face prin licita ie, urmrind
procedura in vigoare.
Comanda pentru elaborarea P.U.G. este emis catre elaboratorul desemnat, de
ctre iniiatorul lucrrii.

REFERAT 1
MARIAN

HAGIU

Tema-program pentru P.U.G. este emis de ctre emitentul comenzii, sau de ctre
acesta impreun cu elaborantul. Acesta trebuie sa evidenieze principalele problem
care trebuie soluionate prin documentaie. n cazul lipsei temei-program, P.U.G. se
va elabora pe baza coninutului prezenelor reglementri tehnnice.
Tarifarea lucrrii reprezint insumarea evalurii fizice i financiare a doua categorii
de operaiuni:

Operaiuni cuprinse in Metodologia de calculc a onorariilor i pre urilor pentru


proiectarea investiiilor i studiilor n domeniul urbanismului i amenajrii
teritoriului, aprobat prin Ordinul MLPAT nr.11/N/06.1994
Operaiuni care nu sunt cuprinse n normele