Sunteți pe pagina 1din 4

Uleiuri uzate

Directiva 75/439/CEE privind gestionarea uleiurilor uzate a fost transpusa in legislatia


romaneasca prin HG 235/2007. Aceasta hotarare reglementeaza activitatea de gestionare a uleiurilor
uzate, in scopul evitarii efectelor negative asupra mediului si a sanatatii populatiei. Se excepteaza de
la prevederile prezentei hotarari, uleiurile uzate continand bifenili policlorurati sau alti compusi
similari in concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul HG 173/2000 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Obligatia de a evita poluarea mediului cu uleiuri, care sunt substante periculoase, revine atat
persoanelor fizice cat si persoanelor juridice.
Persoanele juridice care genereaza, sau detin uleiuri uzate, au obligatia sa colecteze separat
toata cantitatea generata, sa asigure valorificarea sau eliminarea intregii cantitati generate, prin
mijloace proprii, daca este posibil si daca sunt autorizati in acest sens, sau sa o predea operatorilor
economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau eliminare.

In judetul Arad au fost identificati drept generatori de uleiuri uzate pentru anul 2008 un numar
de 7 agenti economici:

SC BOS Automotive Products Romania SCS,


SC Takata Petri Romania SRL,
SC Sapa Profiles SRL,
SC CET SA Arad,
SC Foraj Sonde SA Craiova, punct lucru Zadareni,
Depoul de Locomotive Arad,
SC Transdara SA.

Societati cu profil de service auto ex. SC Motor Service Pireeli SRL, SC M'ART
VLADIMIRESCU SRL, SC Frankmar SRL, SC Auto Speedo SRL, SC SINECO LTD SRL etc.
au colectat cantitati destul de mari de uleiuri uzate pe care le-au stocat, iar o mare parte le-au
predat unor societati autorizate in vederea valorificarii.
Statiile de distributie produse petroliere cat si magazinele care comercializeaza ulei de
motor si de transmisie au obligatia sa asigure colectarea cu titlu gratuit pentru tipurile de uleiuri
comercializate, sa amenajeze un spatiu de colectare in incinta sau intr-o zona aflata la o distanta
acceptabila pentru clienti, sa le depoziteze in conditii de siguranta, sa predea toata cantitatea
colectata, sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei colectat. Pentru anul 2008
statiile Peco nu au raportat cantitati de uleiuri uzate colectate, in timp ce SC ARCOMMAT
NIROM SRL, societate care comercializeaza uleiuri de motor a colectat si predat 10,94 tone de
ulei uzat .
Pe teritoriul judetului Arad nu isi desfasoara activitatea producatori sau importatori
directi de uleiuri. Activitatea de colectare a fost desfasurata prin intermediul
SC
ALLIED GREEN CO SRL, societate care detine autorizatie de mediu pentru activitatea de
colectare a uleiurilor uzate.

Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate au


obligatia sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure
conditiile de aplicare a acestora.
Transportul uleiurilor uzate se poate realiza numai cu mijloace de transport autorizate
din punct de vedere al protectiei mediului.
In localitatea Apateu, judetul Arad, functioneaza SC PETROTOUR SRL, societate
autorizata pentru producerea de combustibili tip S1 pentru focare industriale si agent termic
pentru statiile de asfalt, in compozitia carora se pot folosi uleiuri uzate.
Conform art.4, paragraf 1, lit. e. din H.G. 235/2007 este interzisa amestecarea uleiurilor
uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P, reziduuri
petroliere si utilizarea acestui amestec drept carburant. In anul 2008 societatea a raportat ca a
utilizat pentru productia de combustibil 0,3 tone de ulei (13 02 06* uleiuri sintetice de motor).
Agentii economici care genereaza uleiuri uzate sunt obligati sa pastreze evidenta privind
uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea
stocarii si predarii uleiurilor uzate generate si sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a
APM Arad datele solicitate.
Cantitatile de uleiuri uzate generate si valorificate (predate la societati autorizate si uz
intern) respectiv ramase in stoc, in anul 2008 fata de anul 2007, sunt evidentiate in tabelele 1. si
2.

Tabelul 1.
Cantitatile de uleiuri uzate generate
tone
Operatori
economici

Cantitate
generata/colectata,
in anul 2007

Colectori
Generatori

Cantitate
generata/colectata, in
anul 2008

126,70

242,50

20,77

24,42

Service auto

64,23

104,65

Tabelul 2.

Cantitatile de uleiuri uzate valorificate


tone
Cantitate

Cantitate

predata,

predata,

in anul 2007

in anul 2008

Colectori

105,29

210,11

Generatori

15,91

26,24

Service auto

75,58

86,59

Operatori economici

In scopul consolidarii capacitatii de implementare a legislatiei in domeniul gestionarii


uleiurilor uzate, in anul 2008, APM a actionat pentru urmarirea programului de
valorificare/eliminare a uleiului uzat generat prin:
inventarierea generatorilor, colectorilor, valorificatorilor si eliminatorilor de ulei
uzat, cat si al utilizatorilor si comerciantilor de uleiuri proaspete in scopul indrumarii acestor
agenti economici pentru raportarea datelor specifice activitatii lor;
transmiterea catre ANPM a datelor referitoare la monitorizarea implementarii
Directivei 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, amendata prin Directiva

87/l0l/CEE, transpusa in legislatia nationala prin HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor


uzate, aferente perioadei 01.01-31.12.2008.