Sunteți pe pagina 1din 25

www.referat.

ro

1. Tema: Conceptele de risc i asigurare

- Motivaia apariiei asigurrilor ca form de protecie; conceptul de risc i


modaliti de evitare a acestora n afacerile economice.
Riscul este o categorie economica, sociala, politica sau naturala caracterizata prin
urmatoarele trasaturi specifice:eveniment incert dar posibil si viitor, efectele sale fiind
pagubitoare material sau moral si o data produse nu mai pot fi inlaturate.
Modaliti de evitare a riscurilor n afacerile economice:
1. Elasticizarea iesirii din contract in timpul derularii lui ( cand producerea
riscului este evidenta, iar intreruperea functionarii contractului ar atenua sau
inlatura efectul prejudiciilor), prin utilizarea de clauze specifice cum ar fi:
clauzele suspensive, rezolutorii sau alte tipuri de clauze.
2. Utilizarea unor clauze contractuale asiguratorii (prevederi contractuale in
sensul acoperirii pagubelor rezultate din lipsuri si deteriorari), compensarea
prejudiciilor facandu-se de catre partea in culpa, refuzul acesteia ducand la litigiu.
3. Garantii bancare : acestea pot garanta: plata exporturilor prin acreditiv
documentar sau scrisoare de credit;rambursarea creditelor;a avansurilor;calitatea
marfurilor si efectuarea livrarilor conform termenelor stabilite.
4. Constituirea rezervelor compensatorii fonduri de rezerva in scopul acoperirii
unor riscuri probabile ramase in afara garantiilor
5. Constituirea de garantii prin utilizarea gajului asupra bunurilor mobiliare si a
ipotecii asupra bunurilor imobiliare
6. Interventia statului prin acordarea de fonduri in cazul unor contracte de interes
pt economia nationala.
7. Acoperirea riscurilor asigurabile de catre societatile de asigurare.
Asigurarea, coasigurarea, autoasigurarea, reasigurarea, retrocedarea cauzele
apariiei i funciile acestora;
Asigurarea este un serviciu prestat de companii specializate numite asigurtori pe baza
unor contracte specifice ncheiate cu asiguraii (persoane fizice sau juridice) prin care vor fi acordate indemnizatii n cazul producerii riscurilor (numite asigurri) pltindu-se
preul numit prim de asigurare.
Coasigurarea procedeul const n ncheierea de ctre companiile ce doresc s asigure
sume foarte importante n acelai timp a mai multor contracte de asigurare cu asigurtori
diferii, acetia prelund fiecare o anumit proportie din totalul sumei asigurate.
Autoasig (propia asig) prin care se constituei un fond prorpiu al asiguratului care va fi
utilizat pt acoperirea unor daune care nu au alta sursa de acoperire (de compensare).
Reasigurarea aceasta reprezint un serviciu prestat de companii specializate
(reasigurtori) i ctre care companiile de asigurri directe ce devin reasigurai cedeaz o
parte din riscurile acumulate de la proprii clieni. Reasiguratul va putea solicita plata de
despgubire din partea reasigurtorului conform condiiilor contractului ncheiat, dar
numai dup ce face dovada c a efectuat plile corespunzatoare de indemnizaii ctre
proprii asigurati.
Retrocedarea reprezint serviciul prin care companiile care au preluat riscuri n
reasigurare pot s cedeze la rndul lor ctre alte companii din sistem care devin
retrocesionari pentru contractul respectiv iar compania care cedeaz riscul devine
retrocedent

Esena economic a asigurrilor;


Elementele de esenta ale asigurarilor sunt:
1. existenta riscului asigurabil : eveniment posibil, aleator, evaluabil, viitor, licit.
2. existenta comunitatii de risc :nr de persoane amenintate de producerea riscului
trebuie sa fie suficient de mare pt necesitatile vizand calculul primelor de
asigurare
3. mutualitatea reflecta constituirea si utilizarea fondului de asigurare pentru plata
de indemnizatii catre ceia care efectiv au suferit pagube datorate riscurilor
asigurate.
Caracteristicile riscurilor asigurabile
Riscul asigurabil trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
sa fie un eveniment posibil
sa fie un eveniment aleator
sa fie un eveniment evaluabil
sa fie un eveniment viitor
sa fie un eveniment licit.
Funciile asigurrii . Sunt:
1. Functia de compensare a pagubelor-principala functie a asigurarilor,
prezinta interes atat pentru asigurat cat si pentru economie
2. Functia de prevenire a producerii pagubelor- a doua functie ca importanta
se realizeaza pe doua cai:
a) Finantarea unor lucrari de preintampinare sau limitare a aparitiei unor
fenomene naturale si accidente
b) Prin formularea unor conditii de asigurare care sa-i oblige pe asigurati
la o conduita preventiva permanenta.
3. Functia financiara diferenta dintre incasari si plati poate fi utilizata in
diverse forme de investitii (depozite sau disponibilitati curente la
banci,cumpararea de actiuni sau obligatiuni, participarea pe piete de capital,
investitii pe piata imobiliara sau alte forme prevazute de lege).
Clasificarea asigurrilor
Dupa regimul juridic sau forma de realizare:
1. asigurari prin efectul legii sau obligatorii sunt reglementate prin acte
normative cu caracter obligatoriu
2. asigurari facultative sau contractuale- realtiile dintre asigurati si asigurator se
stabilesc prin liberul consimtamant al partilor, pe baza unui contract de
asigurare
Dupa obiectul asigurarii:
1. asigurari de bunuri (cladiri, transport,autovehicule, asig complexa a
gospodariilor persoanelor fizice, a animalelor, a culturilor agricole)
2. asigurari de persoane au ca obiect persoane fizice (asig. de viata, de
persoane-altele decat cele de viata)
3. asigurari de raspundere civila-au ca obiect protectia patrimoniului
asiguratului,in cazul in care el ar produce un prejudiciu unui tert, raspunderea
fiind compensata de asigurator(RCA, asig de raspundere civila legala, a
proiectantului, antreprenorului, producatorului);

4. asigurari ale riscurilor financiare-protectia pentru pierderi legate de fondurile


banesti ale asiguratului
In raport cu teritoriul pentru care sunt acoperite riscurile:
1. asigurari interne opereaza pe plan national, in cadrul fiecarei tari
2. asigurari externe sau internationale acopera riscuri ce se pot produce pe
teritoriul unor terte state.
Dupa natura relatiilor dintre partile implicate in asigurare:
1. asigurari directe sau propriu-zise in care contractul se incheie nemijlocit intre
asigurat si asigurator
2. asigurari indirecte- se refera la cedarea de riscuri de catre asiguratorii directi
catre alti reasiguratori si mai departe de catre acestia, prin retrocedare, catre
alti reasiguratori.
2.Tema : Contractul de asigurare
Caracterele juridice ale contractului de asigurare, condiii de validitate;
Caracterele juridice ale contractului de asigurare sunt:
caracterul consensual se incheie prin simplul acord de vointa al celor doua
parti(asigurat si asigurator), fara a fi nevoie de o forma speciala de manifestare a
vointei lor.
Caracterul sinalagmatic exprima obligatiile reciproce si interdependente pe
care si le asuma partile(de plata a primei de asigurare si de acordare a
indemnizatiei conform cu conditiile contractului)
Unicitatea exprima faptul ca ,obligatiile partilor nu sunt inluentate de modul de
plata al primei de asigurare
Executarea succesiva a contractului-exprima faptul ca nu are loc printr-o
singura prestatieintrucat asiguratul este obligat sa plateasca primele la termenele
stabilite, iar asiguratorul acorda continuu protectie asiguratului prin acoperirea
riscului
Caracterul oneros- partile urmaresc realizarea anumitor scopuri, interese
materiale, contraprestatii banesti, pe toata durata asigurarii.
Are si caracter de contract de adeziune contine doua tipuri de clauze(partea
majoritara o constituie cele generale, anteformulate de asigurator, asiguratul
avand latitudinea de a negocia unele dintre clauze).
Se aplica principiul bunei credinte- de catre asigurat in momentul perfectarii
asigurarii si pe parcursul acesteia prin respectarea obligatiilor asumate si de catre
asigurator in legatura cu clauzele impuse, raspunderea asumata, plata
despagubirilor, etc.
Contractul de asigurare este supus regulilor ce guverneaza materia obligatiilor,
astfel conditiile de valabilitate se refera la:
Capacitatea de a contracta asigurari- o au persoanele juridice din
momentul infiintarii si functionarii lor potrivit legii, prin organele lor de
conducere
Consimtamantul partilor la incheierea contractului pentru a produce
efecte legale, trebuie sa nu fi fost dat prin eroare , smuls prin violenta sau
surprins prin dol

Obiectul contractului trebuie sa existe, sa fie determinat sau determinabil


Cauza licita o conditie esentiala pentru ca un contract de asigurare sa
subziste si sa genereze efecte valabile, prin clauzele sale nu se poate deroga de
la legile care privesc ordinea publica si bunele moravuri.
Elementele contractului de asigurare - Sunt:
1. subiectele asigurarii subiectele principale (asigurat, asigurator), pot aparea ca
subiecte secundare beneficiarul asigurarii si contractantul acesteia
2. obiectul contractului de asigurare il constituie in viziunea unor autori bunurile
si persoanele expuse anumitor riscuri; dupa altii interesul asigurabil, iar intrun cadru mai general crearea de obligatii pentru partile implicate(asigurat,
asigurator)
3. interesul asigurat valoarea pecuniara a bunului, expusa pierderii sau valoarea
patrimoniala ce poate fi pierduta pentru asigurat sau beneficiar, ca urmare a
maniestarii riscului asigurat.Prezinta particularitati in functie de obiectul
asigurarii: de bunuri ,de persoane si de raspundere civila.
4. riscul asigurat elementul esential si caracteristic al contractului de
asigurare.Principalele conditii cumulative pt a incadra un eveniment in risc
asigurabil sunt:
producerea lui sa fie posibila dar nu inevitabila
sa aiba caracter intamplator, imprevizibil
declansarea evenimentului sa nu depinda de vointa asiguratului sau a
beneficiarului asigurarii si nici a asiguratorului
producerea evenimentului sa aiba o anumita frecventa
cauza asigurarii sa fie licita
5. suma asigurata reprezinta nivelul maxim valoric (limita maxima)al
indemnizatiei de asigurare care poate sa fie platita asiguratului in cazul producerii
riscului
6. prima de asigurare- pretul serviciului prestat de asigurator, de a prelua asupra sa
anumite riscuri si de asemenea plata acesteia reprezinta principala obligatie a
asiguratului.
Formarea contractului de asigurare, drepturile i obligaiile prilor
Contractul de asigurare este alcatuit din doua parti:
partea formata din extrase din conditii generale- aceste clauze cuprind principalele
conditii conditii in care asiguratorul respectiv presteaza servicii de acoperire de
riscuri in domeniul respectiv.Fiind un contract de adeziune, orice asigurat
potential ia cunostinta initial cu privire la aceasta parte a contractului, putand
adera in totalitate la continutul lor sau negociind unele dintre clauze
a doua parte este cea completata in urma negocierilor dintre asigurator si asigurat
si a analizei declaratiei de asigurare depusa de acesta.
Clauzele din cele doua parti au aceeasi valoare, cele din a doua categorie iind menite
nu numai sa completeze ci si sa deroge de la cele generale.
Contactul poate fi de durata determinata sau fixa, iar la implinirea termenului de
expirare el se reinnoieste de drept pt o noua perioada, egala cu aceea anterioara, daca
nici una din parti nu preavizeaza sau denunta potrivit caluzelor sale.
Drepturile i obligaiile prilor inainte de producerea unui eveniment asigurat:
Obligatiile asiguratului:

plata primei de asigurare


informarea asiguratorului despre aparitia oricaror modificari fata de datele
continute de declaratia completata initial
in cazul asigurarilor de bunuri asiguratul va avea si obligatia intretinerii sau
utilizarii bunului asigurat conorm normelor specifice
Drepturile asiguratului:
de a modifica contractul in privinta modalitatii de plata a primei sau a riscurilor
cedate
de a incheia asigurari suplimentare ,prin majorarea sumelor asigurate initial
rascumpararea contractului-la asigurarile de viata
Obligatiile asiguratorului:
de a elibera la cerere duplicatul documentului de asigurare;
de a elibera la cerere certificate de conirmare a asigurarii necesare asiguratului in
relatiile cu tertii, cu mentionarea elementelor principale ale contractului.
Drepturile asiguratorului:
de a verifica existenta obiectului asigurarii
de a verifica modul de respectare a tuturor obligatiilor asiguratului
de a aplica sanctiuni legale daca se constata reaua credinta a asiguratului
Drepturile i obligaiile prilor dupa producerea unui eveniment asigurat:
Obligatiile asiguratului:
combaterea efectiva a evenimentului pagubitor, pentru limitarea pagubei
avizarea asiguratorului, in termenul prevazut de conditiile de asigurare cu privire
la producerea evenimentului asigurat
partciparea la constatarea cazului asigurat produs si a pagubei rezultate
furnizarea de date si acte referitoare la evenimentul asigurat necesare pt
constituirea dosarului de dauna.
Drepturile asiguratului:
de a incasa indemnizatia de asigurare, conform caluzelor contractului
Obligatiile asiguratorului:
plata indeminzatiei conform contractului, dupa constatarea producerii
evenimentului asigurat, evaluarea pagubelor si stabilirea cuantumului
indemnizatiei.
Drepturile asiguratorului:
De a verifica inainte de acordarea indemnizatiei:
daca asigurarea era in vigoare la data producerii daunei
daca primele de asigurare au fost platite si perioada de timp pentru care au fost
achitate
daca obiectul contractului de asigurare este cel asupra caruia s-a produs riscul
daca evenimetul producator de daune este datorat unor riscuri cuprinse in
asigurare si in ce masura dauna produsa se datoreaza acestora
modul de respectare de catre asigurat a obligatiilor sale, inainte si dupa
producerea daunei.

3.Tema: Legislaia actual privind asigurrile i


reasigurrile n Romnia
Legea 136/1995 reglementeaza fondurile de protectie, astfel ,in vederea protejarii
asiguratilor, prin contributia asiguratorilor ,se constituie Fondul de protejare a
asiguratilor, destinat platilor de despagubiri si sume asigurate in caz de faliment sau
insolvabilitate al asiguratorilor.
Legea 32 2000 privind activitatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu
modificarile si completarile ulterioare reglementeaza:
organizarea si functionarea societatilor comerciale de asigurare , de asigurarereasigurare si de reasigurare, a societatilor mutuale, denumite in continuare
asiguratori, respectiv reasiguratori,precum si a intermediarilor in asigurari;
organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA)
supravegherea asiguratorilor si reasiguratorilor care desfasoara activitati in sau
din Romania;
supravegherea activitatii intermediarilor in asigurari si reasigurari
Organizarea i funcionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor a fost constituita in scopul apararii
drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare in Romania,
membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor fiind numiti de Parlament.
Ea are urmatoarele atributii:
elaboreaza si/sau avizeaza proiectele de acte normative care privesc domeniul
asigurarilor sau care au implicatii asupra acestui domeniu
autorizeaza asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si /sau reasigurarea
sa desfasoare activitati de asigurare, reasigurare, dupa caz si avizeaza orice
modificare a documentelor sau conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta
autorizatie
autorizeaza practicarea asigurarilor obligatorii stabilite prin lege si incaseaza ca
venituri proprii o contributie procentuala din valoarea primelor brute incasate
,aferente asigurarilor respective
aproba suspendarea sau, dupa caz, incetarea activitatii operatorilor in asigurari
dupa verificarea situatiei financiare a acestora, la cererea acestora
supravegheaza situtia financiara a operatorilor in asigurari conformprocedurii
stabilite prin normele emise in aplicarea legii
solicita prezentarea de informatii si documente referitoare la activitatile de
asigurare de la toti cei care au legatura directa sau indirecta cu aceste activitati
aplica masurile de sanctionare prevazute de lege
Cerine pentru autorizarea i funcionarea asigurtorilor i a brokerilor de
asigurare
Conform legii CSA are responsabilitatea autorizarii asiguratorilor, astfel aceasta
activitate in Romania, poate fi exercitata numai de:
persoane juridice romane constituite ca societati pe actiuni si/sau societati
mutuale,
sucursale ale unor societati de asigurare si reasigurare din statele membre ale UE,
care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei

filiale si/sau sucursale ale unor societati de asigurare si/sau reasigurare din state
terte
CSA poate acorda autorizatia de functionare, in cazul indeplinirii cumulative a
urmatoarelor conditii:
intocmirea unui studiu de fezabilitate.
Capitalul social varsat de catre solicitant in contul unei banci autorizate de BNR
Numele societatii nu induce in eroare publicul
In cazul unui asigurator strain, solicitantul trebuie sa demonstreze ca este legal
constituit in tara de origine
Asiguratorul detine un fond de siguranta in conformitate cu prevederile legale.
4. Tema: Asigurarea maritim
Caracteristicile asigurrii maritime:
In practica, asigurarile de transport sunt cunoscute uneori sub denumirea de asigurari
maritime,prin aceasta intelegandu-se toate felurile de transport(maritim, fluvial,terestru,
aerian),
Interesul asigurrii maritime
Acel drept patrimonial pe care asiguratul il are in vedere, sa-l pastreze sau sa-l obtina, ori
acea obligatie patrimoniala a carei aparitie el ar dori s-o evite, constituie interesul
asigurarii. Formele sale pot fi identificate astfel:
1. pierderea dreptului de proprietate(total sau partial
2. neobtinerea dreptului de proprietate sperat
3. aparitia unei obligatii patrimoniale nedorite
Principalele interese in asigurarea maritima sunt:
navele, inclusiv cele care se afla in constructie-purtatorul interesului este
armatorul sau proprietarul santierului
marfurile care fac obiectul transportului pe mare
navlul in cazul navlosirilor pe voiaj
chiria in cazul navlosirilor prin contracte de tip time-charter
profitul sperat din realizarea marfii la destinatie
contributiile la avaria comuna- de obicei se asigura concomitent cu
nava, navlul si marfa.
Riscuri n asigurarea maritim
Riscuri in transportul maritim=evenimentele neprevazute in timpul transporturilor si care
pot cauza pierderi sau avarii totale sau partiale mijloacelor de transport sau bunurilor
transportate.Din punct de vedere al caracterului lor, riscurile pot i clasificate in:
Riscuri maritime-generale, acoperite de conditiile obisnuite de asigurare:
furtuna, naufragiul, esuarea,abordajul,aruncarea marfurilor peste bord, incendiul,
furtul, jaful.
Riscuri speciale- presupun cauze speciale, se asigura numai la cererea expresa a
asiguratului, care face mentiune speciala in acest sens in cererea de asigurare:
riscuri de razboi,prohibirea comertului, blocada, etc.

Riscuri excluse- riscurile pt care asiguratul nu poarta nici o raspundere in


eventualitatea ca ele ar interveni in cursul unui transport de marfuri asigurat, cum
ar fi:viciul propriu al marfii, contaminarea radioactiva ; starea de
nenavigabilitate a navei etc.
Modaliti de acoperire a riscurilor
Incepand cu anul 1982 Romania aplica regulile internationale acceptate pt transporturi,
astel ca marfurile asigurate care fac obiectul transportului sunt asigurate in una din
conditiile A, B sau C.
Elementele contractului suma asigurat i prima
In Romania, conditiile privind asigurarea facultativa a bunurilor care fac obiectul
transportului extern precizeaza ca suma asigurata este valoarea indicata in contractul de
asigurare si poate fi formata din:
Valoarea bunului potrivit facturii(pt bunul care nu are valoare comerciala,
valoarea de piata a acestuia la locul de expediere in momentul incheierii
asigurarii)
Costul transportului, al asigurarii ,precum si alte costuri care sunt in
legatura cu transportul bunului, in masura in care acestea nu sunt incluse in
valoarea facturii
Cheltuieli si taxe vamale
O supraasigurare de 10% din valoarea bunului , daca nu s-a convenit altfel
pentru acoperirea acelor cheltuieli care nu pot fi prevazute la incheierea
asigurarii.
Prima de asigurare reprezinta suma de bani pe care o plateste asiguratorul pentru ca
acesta sa constituie fondul de asigurare necesar platii indemnizatiilor in cazul procedurii
riscului asigurat.
Tipuri de avarii
In functie de natura obiectului asigurat, intensitatea actiunii riscului si interesele pe
care le afescteaza, avariile pot fi:
Avarii totale (total loss)=pierderea completa a bunului asigurat ,poate fi:
1. avarie totala reala(real total loss)
2. avarie totala constructiva (constructive total loss)
Avaria partiala sau particulara este orice avarie care nu este totala,dar care
presupune totusi o vatamare care a fost produsa in mod accidental,
intamplator, de un risc asigurat.
Avaria comuna sau generala = sacrificiul sau cheltuiala extraordinara, facuta
intentionat de comandantul navei intr-un moment in care intreaga expeditie
este amenintata de o primejdie grava, care iese din comun, in scopul de a salva
expeditia respectiva.
Condiii de asigurare CARGO i CASCO.
Conditia de asigurare CASCO se refera la acoperirea unor riscuri legate de corpul
vehicului de transport.
Conditia de asigurare CARGO se refera la asigurarea de marfuri sau bunuri de orice fel
transportate pe un mijloc de transport.

ncheierea contractului de asigurare maritim CARGO i CASCO, tipuri de


polie, acordarea despgubirii
Politele de asigurare CASCO se pot grupa in:
Polite de calatorie-voiage policy- in care nava este asigurata pt o anumita
calatorie
Polita pe timp in care nava este asigurta pentru o anumita perioada de
timp time policy- indiferent de numarul de calatorii care le efectueaza in
decursul perioadei asig
Polita de constructie building risks policy- care acopera riscurile in
timpul constructiei unei nave
Polite de port care acopera riscurile specifice in timpul stationarii mai
indelungate a unei nave intr-un port, inclusiv deplasarea in incinta
teritoriului portuar.
Politele de asigurare CARGO se pot clasifica in:
Polite de abonament se stabilete ca ntr-un anumit timp pentru anumite
cltorii toate marfurile expediate vor fi automat asigurate
Polite flotante- variante ale politelor de abonament; in ele se stabileste un
plafon valoric numit de acoperire, plafon care scade cu fiecare expeditie
pana la epuizarea valorii asigurate.
Acordarea despgubirii
Dreptul de a primi despagubiri apartine in exclusivitate titularului interesului asigurarii.
Daca titularul interesului vinde bunul asigurat unei terte persoane, cazul obisnuit in
contractul de vanzare-cumparare, interesul inceteaza si da nastere interesului noului
proprietar
5. Tema: Asigurarea de transport terestru
Asigurarea auto CARGO
In cazul acestui tip de asigurare, expeditorul este titularul asigurarii, iar destinatarul
este titularul interesului asigurabil, care este si beneficiarul asigurarii. Scopul acestei
asigurari detinute de expeditor este obtinerea unei indemnizatii in cazul in care carausul
nu poarta nici un fel de rspundere (riscuri excluse), sau are o raspundere limitata. In mod
normal, carausul raspunde de marfa pe care o transporta,chiar daca aceasta este asigurata.
Riscuri excluse i riscuri asigurabile
Riscuri excluse: vicii proprii ale marfii; pregatirea si ambalarea necorespunzatoare a
bunului asigurat ; scaderea normala in greutate sau volum; diferente de curs valutar ;
grevisti, teroristi etc.
Riscuri asigurabile:conform conditiilor uniformizate A,B,C:
Se acopera toate riscurile de pierdere si/sau avariere a marfurilor asigurate,
exceptandu-le pe cele prezentate mai sus,
Contra unei prime suplimentare sunt acoperite bunurile pentru urmatoarele
riscuri: furt, jaf, nelivrarea unui colet intreg, razboi, greve.
Modul de ncheiere a asigurrii
Etapa I: completarea de catre solicitantul asigurarii a cererii sau declaratiei de
asigurare, in baza datelor completate pe proprie raspundere de catre solicitant si

asumate prin semnatura, stabilindu-se elementele contractului (prima de asigurare,


suma asigurata, obligatiile partilor).
Etapa II: analiza declaratiei de risc de catre asigurator, avand ca scop cunoasterea
naturii si a proportiilor riscurilor precum si incadrarea riscului in normele de
asigurare.
Etapa III:daca sunt intrunite conditiile prevazute de lege , asiguratorul nu poate refuza
incheierea contractului, in schimb daca se constata ca solicitantul a fost de rea credinta,
asiguratorul va refuza incheierea contractului. Contractul se considera incheiat prin
plata primei de asigurare si emiterea documentului de asigurare (polita de
asigurare).
Suma asigurat i plata primei
Suma asigurata reprezinta valoarea declarata a marfurilor inscrisa in polita de
asigurare si este limita maxima a raspunderii asiguratorului ce se poate acorda in
caz de dauna.
In cazul unui singur transport de marfa, suma asigurata se stabileste in functie
de interesele asigurabile, astfel:
- Valoarea bunului
- Costul transportului si al asigurarii, daca nu este trecut in factura
- Taxe vamale
- Supraasigurarea de 10% din valoarea bunului pentru acele cheltuieli ce nu
pot fi prevazute la contractare
In cazul politei ABONAMENT, suma asigurata reprezinta estimarea valorica a
marfurilor transportate de asigurat sub acoperirea politei ABONAMENT pe
perioada de valabilitate a asigurarii.
Plata primei
Pentru stabilirea cuantumului despagubirii la care este obligat, asiguratorul va deduce din
dauna constatata:
Eventualele parti din prima de asigurare neachitate inca de asigurat
Eventualele penalitati aplicate de asigurator in cazul neindeplinirii unor obligatii
de catre asigurat
Se vor aplica clauzele privind sistemul de acoperire si dreptul asiguratorului la
subrogare in drepturile asiguratului;
Se vor adauga sume ce reprezinta cheltuielile facute de asigurat in scopul
diminuarii daunei.
Durata garaniei
Asigurarea intra in vigoare , pentru fiecare transport in parte, in momentul in care marfa,
incarcata pe mijlocul de transport, pasraseste locul de depozitare specificat in polita de
asigurare, continua pe intreaga perioada a acestuia pe ruta uzuala(atat ca traseu cat si ca
modalitate de transport) ,pana la:
Depozitul beneficiarului
Un alt depozit specificat in contract
Inainte de destinatie datorita unor imprejurari neprezvazute
Dupa 60 de zile de la descarcarea bunului de pe autovehicul.
Obligaiile asiguratului
Obligatiile asiguratului inainte de producerea unui eveniment asigurat:
plata primei de asigurare

informarea asiguratorului despre aparitia oricaror modificari fata de datele


continute de declaratia completata initial
in cazul asigurarilor de bunuri asiguratul va avea si obligatia intretinerii sau
utilizarii bunului asigurat conorm normelor specifice
Obligatiile asiguratului dupa producerea unui eveniment asigurat:
combaterea efectiva a evenimentului pagubitor, pentru limitarea pagubei
avizarea asiguratorului, in termenul prevazut de conditiile de asigurare cu privire
la producerea evenimentului asigurat
participarea la constatarea cazului asigurat produs si a pagubei rezultate
furnizarea de date si acte referitoare la evenimentul asigurat necesare pt
constituirea dosarului de dauna.
Procedura despgubirii:
1) in caz de dauna totala despagubirea este limitata la nivelul sumei
asigurate(Sa). In cazul asigurarilor de bunuri prin distrugere sau pierdere completa a
bunului asigurat, se stabileste valoarea acestuia din momentul producerii evenimentului
asigurat.
Daca Sa < dauna (subasigurare)- despagubirea poate avea ca limita maxima Sa ,
prevazuta in contractul de asigurare (la asigurarile facultative) sau prevazuta prin lege (la
asig obligatorii-cu unele exceptii).
2) In caz de paguba partiala indemnizatia de asigurare se stabileste in
functie de sistemul de acoperire numit in contract, astfel:
a) Sistemul acoperirii proportionale:
b) Sistemul acoperirii primului risc:
c) Sistemul acoperirii limitate- clauza cu fransiza
Asigurarea autovehiculelor pentru cazurile de avarii :
Riscuri asigurate:difera de la o societate la alta,
Riscuri excluse:daunele autovehiculului rezultate din operatiuni de razboi,
greve,etc.
Asiguratorul este exonerat de raspundere si pentru pagubele cauzate de:
intrebuintarea,functionarea, uzarea pieselor si subansamblelor, defecte de
fabricatie etc.
Contractul de asigurare prevede si clauze referitoare la intinderea teritoriala a
acoperirii, perioada de acoperire, momentul intrarii in risc, fransiza, reducerea
primelor de asigurare prin acordarea unui bonus daca in perioada anterioara nu sau inregistrat pagube.
Suma asigurata are in vedere valoarea reala a autovehiculului la data incheierii
contractului.
Toate obligatiile si drepturile partilor contractante sunt aceleasi ca si in cazul
altor tipuri de contracte de asigurare a bunurilor.
Asigurarea autovehiculelor pentru cazurile de furt: reprezinta o forma de
asigurare speciala care acopera riscul de furt al intregului autovehicul si de cele mai
multe ori ,al unor parti componente si accesorii.
Riscuri asigurate: insusirea arbitrara a autov de catre terte persoane, furtul autov
sau al unor parti componente si accesorii prin efractie sau acte de violenta, etc

Riscuri excluse:daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt, ori
daca nu a fost inregistrata o reclamatie, etc
Asigurrile de rspundere civil a autovehiculelor
Asigurarea obligatorie de raspundere civila pt pagube produse tertilor prin accidente de
autovehicule, se practica in baza Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in
Romania.
Asigurarea intra in vigoare astfel:
Din momentul platii primei de asigurare si al eliberarii documentului de
asigurare(polita), dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii
Dupa 48 ore de la expirarea zilei in care s-a platit prima de asigurare si s-a eliberat
documentul de asigurare.
Asigurarea inceteaza la ora 24 a ultimei zile de valabilitate inscrisa in polita de
asigurare.
Asiguratorii acorda despagubiri:
Indiferent unde s-a produs accidentul, atat in timpul deplasarii /stationarii autov
asigurat.
Pentru pagubele produse de dispozitivele si instalatiile cu care au fost echipate
autov, de remorci, semiremorci, cu conditia sa fie atasate unui autov asigurat
Daca paguba a fost produsa din culpa conducatorului autovehiculului
Asiguratorii nu acorda despagubiri:
In cazul in care detinatorul sau conducatorul autov asigurat nu are raspundere
civila;
Daca daunele au fost produse dintr-un caz de forta majora;
Daca daunele au fost produse din culpa exclusiva a persoanei pagubite
Daca daunele au fost produse din culpa exclusiva a unei terte persoane etc.
Asigurarea de rspundere a transportatorului, n calitate de cru, pentru
mrfurile transportate. - este o asigurare de raspundere civila, carausul este
transportatorul marfii;
Caracteristica generala a acestui tip de asigurare in ceea ce priveste suma asigurata este
aceea ca exista doua categorii de limite:
- o limita de suma pe perioada asigurata,
- o limita de suma pe fiecare eveniment produs in perioada de valabilitate a contractului.
Despagubirile acordate de fiecare dosar de dauna nu vor putea depasi suma maxima
asigurata pe eveniment.
6. Tema: Asigurarea riscurilor financiare i politice
Riscurile specifice:
Inainte de incheierea contractelor:
riscuri de credit
riscuri de modificare a conditiilor contractuale(majorarea cuantumului anumitor
componente din pret, cursul de schimb, conditii de finantare)
Dupa incheierea contractului:
riscuri comerciale: insolvabilitatea cumparatorului, refuzul de plata fara cauza
reala

riscuri politice: privind respectarea obligatiilor contractuale de catre un


cumparator de drept public; riscuri de pierderi financiare datorate razboilui civil,
revolutiei sau unor acte ale autoritatilor publice
riscuri catastrofale: cutremur ,inundatie, ciclon, eruptie vulcanica, etc.
riscuri monetare: riscul de schimb valutar, riscul fluctuarii ratei dobanzii.
Principalele polie de asigurare folosite
Sunt conforme cu dimensiunea protectiei pe care o ofera asiguratului:
polita specifica util pt asig creditului acordat unui singur cumparator, pentru o
singura tranzactie
polita revolving
polita globala
Principalele informaii solicitate la subscriere
Societatea de asigurare solicita informatii cu privire la:
volumul afacerilor pe credit in anul anterior
valoarea debitelor anterioare in suferinta
structura si bonitatea cumparatorilor
volumul tranzactiilor estimate pentru perioada de asigurare inscrisa in
cererea de asigurare.
Obligaiile asiguratului i acordarea despgubirii
Intr-un contract de asigurare asiguratului ii revin obligatii importante pe intreaga
perioada a contractului ,astfel:
punerea la dispozitia asiguratorului de informatii cu privire la solvabilitatea si
bonitatea cumparatorului sau beneficiarului extern
instiintarea neintarziata a asiguratorului despre aparitia situatiei de insolvabilitate
a debitorului sau daca aceasta este iminenta
luarea tuturor masurilor asiguratorii pentru incasarea creantei sau micsorarea
pagubei
certificarea cu acte si documente a starii de insolvabilitate a debitorului
Asigurarea creditelor interne - aceasta acoper riscul de neplata din partea
beneficiarilor ce au obinut bunuri sau servicii pe credit putnd fi solicitate de
productori, comerciani sau bnci sau de ctre debitorii insusi.
Asiguratorii solicita date privind situatia creditelor asiguratului in perioada anterioara si
eventualele credite in suferina, situatia debitorilor pana la momentul respectiv si date
privind condiiile prevzute in contractele comerciale sau de credit.
Asigurarea creditelor de export-import
Asigura protectie asiguratului in limitele si in conditiile stabilite.
Asigurarea se incheie pt a proteja exportatorii impotriva pierderilor financiare rezultate
din insolvabilitatea partenerilor sau neplata prelungita pt bunurile vandute sau serviciile
prestate, in conditiile normale de credit.
Asigurarea de cauiune
Principalele riscuri garantate de cautiuni sunt:
garantia de participare la licitatii
garantia de restituire a avansului
garantia de buna executare a contractului
Asigurarea de fidelitate

Sunt servicii de acoperire a riscurilor de pagube suferite de firme, mai ales de institutii
financiare, datorita actelor necinstite ale personaluui angajat.
Riscurile
acoperite:frauda
si
necinstea
angajatilor;
furtul
in
timpul
transportului;inselaciunea si utilizarea de valute false; rapiri de persoane.
Asigurarea riscurilor politice
Denumeste asigurarea de care dispun firmele dintr-un stat pentru sustinerea
activitatilor lor pe teritoriul altor state .
Riscurile asigurate in cazul in care cumparatorul este o organizatie sau societate de
stat :
Repudierea contractului de catre statul cumparator, fara vina vanzatorului(contract
repudiation)
Imposibilitatea sau refuzul statului cumparator de a plati munca, serviciile,
lucrarile prestate de vanzator, fara o vina acestuia( default/non payment)
Anularea autorizatiei de export sau instituirea unei legi care sa impiedice exportul
respectiv(export restriction)
Anularea autorizatiei de import sau instituirea unei legi care sa impiedice importul
respectiv(import restriction)
Neratificarea contractului datorita unei cauze politice(contract non-ratification).
Etc.
7. Tema:

Transporturile n sistemul relaiilor

economice internaionale.
- Interdependena dintre creterea schimburilor comerciale mondiale i dezvoltarea
transporturilor.
Avand in vedere necesitatea realizarii legaturilor dintre productie si
consum,transporturile sunt acelea care deplaseaza bunurile obtinute in celelalte ramuri
ale productiei materiale din locul in care au fost produse la cel in care urmeaza a fi
consumate in cadrul pietei interne sau internationale.
Corelaia dintre contractul comercial i cel de transport
Caracterul comercial reiese din calitatea de comerciant(subiect de drept persoana fizica
sau juridica) calitate care s-a evidentiat prin contopirea celor doua calitati, si anume
calitatea de comerciant de marfuri si calitatea de caraus al marfurilor respective.
Contractul de transport: caractere juridice, condiii de validitate, obligaiile prilor
Caractere juridice:
Prezinta anumite caractere juridice generale care, sunt particularizate activitatii carausului
si specificitatii mijloacelor de transport folosite(feroviare, rutiere, aerian, pe apa), astfel:
1) Caracter sinalagmatic (obligatii reciproce care iau nastere concomitent
obligatiile fiecarei parti contractante sunt drepturi pentru cealalta parte)
2) Caracter oneros ( fiecare parte urmareste obtinerea de profit )
3) Caracter comutativ ( de la incheierea contractului, drepturile si obligatiile
partilor au existenta certa si o intindere determinata)
4) Caracter consensual (se incheie prin simplul acord de vointa al partilor)
5) Caracter real (nu poate lua nastere decat prin remiterea efectiva a marfurilor
catre caraus)

6) Caracter autonom ( s-a produs desprinderea activitatii de transport de ansamblul


comertului de marfuri, precum si individualizarea acesteia ca un serviciu distinct)
7) Caracter comercial (reiese din calitatea de comerciant).
Condiii de validitate:
1) Capacitatea partilor contractante _carausului i se impune calitatea de
comerciant (= acea persoana fizica sau juridica care savarseste in nume propriu
si in baza specializarii sale, fapte de comert) in conditiile Codului Comercial
2) Consimtamantul partilor contractante_ manifestarea de vointa a hotararii de a
incheia contractul de transport. Consimtamantul trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
Sa provina de la o persoana cu discernamant
Sa fie exteriorizat cu intentia de a produce efecte juridice
Sa nu fie alterat de vreun viciu
3) Obiectul =obligatiile asumate de parti: firma de transport de a transporta marfa/
expeditorul de a plati conform tarifului de transport.
Obiectul material al prestatiei carausului(marfurile) trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
Sa existe
Sa fie determinate sau determinabile
Sa se afle in circuitul civil
Sa fie posibil a fi transportate
Afacerea ce presupune transportul lor sa fie licita
4) Cauza = scopul in vederea caruia s-a incheiat contractul de transport, pt
caraus=obtinerea pretului transportului in care este inclus profitl sau, iar pt
expeditor=deplasarea in spatiu a marfurilor , conform intereselor sale.
Obligaiile prilor
Obligatiile carausului:
A: LA LOCUL DE INCARCARE:
1) Acceptarea cererii de transport - presupune manifestarea voinei juridice a
cruului de a efectua transportul de mrfuri n condiiile stabilite n cererea ce
i-a fost adresat de ctre expeditor.
2) Obligatia de procurare a unui mijloc de transport corespunzator - punerea la
dispoziia expeditorului a mijlocului de transport adecvat, la data, ora i locul de
ncrcare precizate de ctre beneficiar.
3) Luarea in primire a marfii - are loc la data i la locul stabilite n contract.
4) Cantarirea obligatorie sau facultativa - este legat de luarea n primire a mrfii
i presupune precizarea corect a greutii ncrcturii.
5) Eliberarea documentului de transport
B: IN CURSUL DEPLASARII MARFII
1) Obligatia de a respecta ordinea expeditiilor este impus cruului de fluena
expeditorilor care solicit, concomitent sau succesiv deplasarea mrfurilor.
2) Parcurgerea rutei stabilite - aceast clauz este expres i obligatorie,
excluzndu-se modificarea ei prin voina unilateral a cruului.
3) Obligatia de a respecta durata transportului
4) Obligatia de conservare a marfii
C: LA DESTINATIE

1) Identificarea si avizarea destinatarului


2) Eliberarea transportului la destinatie - presupune respectarea locului de
destinaie i timpul n care trebuie fcut transportul
3) Recantarirea marfurilor
4) Constatarea lipsurilor cantitative si calitative ale marfurilor
5) Termenul de executare al contractului de transport
6) Refuzul eliberarii marfii
Obligatiile expeditorului
A: LA LOCUL DE EXPEDITIE:
1) Alegerea si verificarea mijlocului de transport
2) Obligatia de predare a marfii
3) Obligatia de incarcare a marfii
4) Colaborarea expeditorului la intocmirea documentului de transport
5) Plata pretului transportului
B: IN CURSUL DEPLASARII MARFII: sunt minime si eventuale, expeditorului
revenindu-i obligatia de a pune la dispozitia carausului insotitori pentru categoriile de
marfuri care reclama o supraveghere atenta si permanenta sau chiar o anumita ingrijire pe
parcursul transportului.
Obligatiile destinatarului:
A: LA DESTINATIE:
1) Preluarea marfii
2) Descarcarea marfurilor
3) Plata sumelor restante sau plata tarifelor si taxelor datorate carausului
Contribuia i sarcinile expediiei internaionale de mrfuri la
realizarea contractelor comerciale externe.
Se poate aprecia ca importanta transporturilor se reflecta in urmatoarele directii:
Transporturile participa la diviziunea internationala a muncii;
Se pot valorifica cele mai indepartate zacaminte de materii prime;
Se atrag in circuitul economic, social si politic mondial toate regiunile de pe glob;
Se reduce perioada de timp aferenta transportului prin perfectionarea mijloacelor
tehnice de deplasare si prin reducerea timpilor afectati operatiunilor de incarcaredescarcare
Introducerea rapida in circuitul mondial marfurilor cu grad ridicat de prelucrare.
8. Tema: Transporturile maritime internaionale.
Navigaia de linie (liner shipping) este o navigatie organizata , stabilita pe itinerarii fixe,
cunoscute din timp si pe o perioada de timp determinata.
Navigaia tramp este o navigatie neregulata, care nu este legata de o anumita ruta, de
porturi de incarcare si de descarcare precise, fixe.
Booking note este avizul de rezervare a unui spatiu de transport pe o nava de linie,
pentru expedierea unei cantitati relativ redusa de marfa. Marfurile sunt inregistrate, cu
mult timp inainte , in porturile in care nava va face escala, in vederea expedierii lor.
Booking note-ul cuprinde urmatoarele elemente:
Tipul de marfa ce urmeaza a fi transportata
Cantitatea

Portul de incarcare/descarcare
Nivelul navlului
Conditia de incarcare/decarcare
Numele si adresa expeditorului/destinatarului.
Charter Party este un contract de navlosire in care se flosesc nave tramp , adica nave
fara un orar precis. Se impart in trei categorii:
a) Voyage Charter = contract care presupune angajarea navei in vederea
unuia sau mai multor voiaje(curse). Se impart in:
Navlosire simpla(single charter)
Navlosire dus-intors (tripe charter)
Navlosire round tripe charter
Efectuarea de calatorii consecutive(consecutive charter)
b) Time Charter este un contract ce priveste inchirierea navei pentru
efectuarea de transporturi pe o perioada de timp cu tot cu echipaj si
combustibil.
c) Charter by Demise priveste inchirierea navei fara echipaj, asa numita
inchiriere a navei nude.
Navlul elemente i factori ce influeneaz mrimea acestuia.
Navlul reprezinta pretul contractului de transport, care se plateste de navlositor
armatorului pentru serviciul efectuat, de a deplasa marfurile dintr-un port de incarcare
intr-unul de destinatie.
Elementele pretului de cost al al transporturilor maritime:
- cheltuieli legate de achiziia navei (amortizarea) si cheltuieli de meninere a navei in
stare de navigabilitate;
- cheltuieli de exploatare (combustibil, alte materiale, salariile);
- cheltuieli indirecte (impozite si taxe aferente calatoriei);
- cheltuieli generale ale armatorului in principal legate de funcionarea reprezentantelor
acestora in porturi;
- modalitatea si moneda de efectuare a platii navlului;
- nivelul primelor de asigurare; cheltuieli generale ale firmei de transport;
- conditia de livrare
Navlul se formeaza, atat la nivel mondial, cat si pt o anumita ruta/cantitate de marfa, in
conditii de concurenta in functie de cererea si oferta de tonaj .
Cererea de tonaj se datoreaza comerciantilor(exportatori sau importatori) in calitatea
lor de navlositori, care doresc sa transporte marfa.
Oferta de tonaj este datorata serviciilor de transport pe care le formuleaza armatorii.
Conosamentul: definiie, funcii, elementele principale i tipuri.
Conosamentul (bill of landing) poate fi definit in mai multe feluri:
Inscrisul care constata primirea la bord a unei marfi pe care o descrie
O chitanta pentru marfuri determinate imbarcate la bordul navei, care se prezinta
ca atare si indeplineste anumite conditii care-i permit sa identifice exact
incarcatura si marfa.
Functiile conosamentului:

1) Instrument probator = dovada a existentei termenilor si conditiilor de transport,


dar si a existentei marfii ce urmeaza a fi transportata.
2) Titlu de credit = este un titlu de credit reprezentativ pt marfa ce se transporta,
posesorul legitim al conosamentului fiind proprietarul marfii.
3) Contract de transport = conosamentul poate servi ca proba a contractului
Charter-party(CH/P) pentru ca el reprezinta atestarea primului act de executare a
acestuia: primirea marfurilor.
4) Instrument de credit -deoarece bncile accepta acordarea de credite pentru
finanarea operaiunii de vnzare-cumprare.
Elemente principale:
natura marfurilor;
starea aparenta a marfurilor;
numele si sediul principal al carausului;
numele incarcatorului;
destinatarul;
portul de incarcare;
numele navei pe care este incarcata marfa;
portul de descarcare; locul si data emiterii conosamentului;
mentionarea navlului in conosament;
data incarcarii efective a marfurilor pe punte;
mentiuni pe conosament care pot afecta calitatea sa ca document de plata
Tipuri de conosament ce pot fi eliberate:
a) Incarcat la bordul navei
b) Primit marfa in vederea incarcarii
Dupa verificarile efectuate de comandantul navei, conosamentele mai pot fi:
c) Conosament curat(net)
d) Conosament patat(murdar
e) Conosament fara transbordare
f) Conosament cu transbordare
g) Conosament emis pe baza contractului de navlosire
h) Conosamentul direct
i) Conosament fractionar
Executarea contractului de transport (pregtirea navei i a mrfurilor n port,
ncrcarea i stivuirea mrfurilor pe nav, stalii, contrastalii, demurrage, despatch
money).
Executarea contractului de transport se analizeaza urmarindu-se parcurgerea urmatoarelor
etape:
1) Pregatirea incarcarii marfurilor pe nava.
2) Incarcarea/descarcarea si stivuirea/destivuirea marfurilor pe nava
Staliile (lay days) reprezinta perioada de timp gratuit acordata de
armator navlositorului pentru incarcarea-descarcarea marfurilor, stipulata
in contract in mod expres, sau subanteleasa din clauzele acestuia.

Contrastalii = o despagubire pe care navlositorul trebuie sa o plateasca


armatorului pentru retinerea navei peste timpul normal alocat efectuarii
operatiunilor de incarcare/descarcare
Despatch money este un bonus, o suma de bani pe care armatorul o
plateste navlositorului pt timpul de stalii economisit.
Clasa navei. Registre de clasificare.
Clasificarea navelor se realizeaza de catre institutii specializate ,in Romania , Autoritatea
Navala Romana in diferite clase in functie de starea tehnica, vechimea in serviciu, etc.
Autoritatea elibereaza pentru fiecare nava, un certificat de clasa. In functie de clasificarea
data navelor, societatile de asigurari stabilesc dimensiunea riscului(suma asigurata) si
nivelul primelor de asigurare. Astfel, cu cat nava este mai noua, prima este mai mica si
invers.(la navele cu o vechime mai mare de 50 ani, prima de asigurare se dubleaza).
Legtura dintre contractul comercial de vnzare/cumprare, acreditiv i conosament
Conosamentul reprezinta o dovada a existentei si continutului contractului de transport si are
funcia de instrument de credit deoarece bncile accepta acordarea de credite pentru
finanarea operaiunii in baza lui.
9. Tema: Transporturile fluviale
Contractul de transport fluvial
Partile contractului:
Carausul (transportatorul)
Expeditorul (beneficiaza contra cost de prestatiile de transport)
Derularea contractului de transport fluvial
Cererea de transport intocmita de expeditor, cu minim 7 zile inainte de a pune
marfurile la dispozitia carausului
Documentele de transport fluvial :- scrisoarea de trasura fluviala
-conosamentul
Raspunderea partilor implicate in contractul de transport fluvial:expeditorul
(navlositorul) si transportatorul(carausul)
Incarcarea si descarcarea navelor sunt dictate de conditia de livrare acceptata
de participantii la realizarea contractului de vanzare cumparare.
Modificarea contractului de transport se poate face de catre expeditor, in general,
din motive economice
Obligatiile partilor la destinatie : carausul si destinatarul vor face verificarea
sigiliilor, a marcajelor si o varietate sumara a continutului expeditiei, dupa care mijlocul
de transport este pus la dispozitia destinatarului, iar pe scrisoarea de trasura se face
mentiunea predat fara urme de violare.
10.Tema:

Transporturile

trafic feroviar
Forma i coninutul contractului
1. ELEMENTELE CONTRACTULUI
PARTILE :
Carausul = operator de transport feroviar

internaionale

Expeditorul = partea din contractul de transport care beneficiaza de prestatia de transport,


contra cost
OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului de transport pe calea ferata il reprezinta prestarea unor servicii
de catre operatorul de transport, cele mai importante dintre acestea fiind transportul
de marfuri si cel de calatori.
OBLIGATIILE PARTILOR:
Obligatiile carausului:
avizarea transporturilor ;
punerea la dispozitia expeditorului , spre incarcare, mijloacele de transport
secifice ;
de a tine mijloacele de transport la dispozitia clientilor cel putin 6 ore, cf
regulamentelor in vigoare ;
de a verifica daca expeditia corespunde mentiunilor facute de expeditor in
scrisoarea de trasura si daca normele privind transportul marfurilor admise au
fost respectate.
Ambalarea i marcarea mrfurilor:
Obligatia ambalarii revine expeditorului, care in alegerea ambalajului trebuie sa tina cont
de : natura marfii, greutate si volum, posibilitatea suprapunerii, rezistenta la transbordari,
dimensiunea ext a ambalajului corelata cu volumul interior al vagonului, dotarea cu mijloace
de manipulare a statiilor.
La expeditiile de coletarie, expeditorul este obligat ca pe fiecare colet sa aplice etichete
lizibile si care sa respecte indicatiile din scrisoarea de trasura. Etichetele se aplica si pe
vagoane.
La toate vagoanele , pe sistemul de inchidere, se vor aplica sigilii de catre expeditor. In
paralel si calea ferata isi aplica propriile sigilii.
Tarife de transport: decontarea ntre cile ferate.
Tariful de transport se plateste in doua moduri:
in statia de predare, caz in care acest lucru este facut de catre expeditor, in acest
caz mentiunea pe scrisoarea de trasura este : francat
in statia de destinatie, cheltuiala facand-o destinatarul, mentiunea pe scrisoarea de
trasura fiind : transmis.
Tariful de transport se aplica in functie de:
felul expeditiei(de vagoane, coletarie, mesagerie)
valoarea marfii transportate( in raport direct proportional cu tariful de
transport)
greutatea expeditiei ( in raport invers proportional cu tariful de transport)
distanta de aplicare a tarifului ( in raport direct proportional cu tariful de
transport, pentru stimularea deplasarii marfurilor pe distante lungi se foloseste
totusi o anumita regresivitate).
Reglementri privind transportul pe cile ferate romne.
Conform O.U. nr.12/iulie 1998, SNCFR R.A. s-a reorganizat si au luat fiinta
urmatoarele societati:

Comisia Nationala de Cai Ferate CFR SA,


Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa CFRMarfaSA,
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori SA
Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA
Convenii internaionale privind transportul pe cile ferate.
Transporturile feroviare internationale sunt reglementate prin conventii care cuprind si
reguli generale aplicate contrcatului de transport si cooperarii cailor ferate participante la
transport.
A. COTIF Conventia privind transporturile feroviare internationale
B. AGTC- Acordul european privind marile linii de transport combiant si
instalatii conexe,
Admiterea i excluderea mrfurilor de la transport
Pe langa respectarea conditiilor generale, marfurile trebuie sa respecte ai anumite conditii
speciale:
Marfuri excluse de la transport:
Marfuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale sau pt motive de
ordine publica,
Obiecte care, datorita dimensiunilor si masei lor sau a insusirilor nu pot fi
transportate cu instalatii sau cu mijloace ordinare de exploatare
Materiile si obiectele excluse de la transport prin Regulamentul privind normele
tehnice referitoare la transportul marfurilor periculoase
Ca expeditii de marfuri sunt excluse celea care au masa totala mai mica de 10kg.
Rspunderea cilor ferate
Calea ferata raspunde numai in masura in care i se poate imputa fapta respectiva:sunt
depasite termenele de executare a contractului de transport; pierderea totala sau partiala a
marfurilor; avarierea marfurilor.
11.Tema: Transporturile rutiere
Reglementri internaionale n domeniul transporturilor auto.
Pe masura dezvoltarii si modernizarii rutiere, dupa cel de-al doilea razboi mondial, s-a
simtit nevoia constituirii unei organizatii a transportatorilor, care sa apere interesele
membrilor sai. Aceasta s-a realizat in 1948 cand a luat fiinta la Geneva Uniunea
Internationala a Transportatorilor Rutieri (IRU);
- convetia CMR care implica cunoasterea elementelor legate de documentul de
transport CMR semnata la Geneva in 195;
- conventia vamala TIR- referitoare la transportul international de marfuri sub
acoperirea carnetelor TIR, semnata la Geneva in 1959;
- acordul AETR- Acordul european privitor la transportul de marfuri periculoase pe
sosele, semnat in 1957;
- acorduri si conventii bilaterale incheiate intre doua sau mai multe tari;
- acordul privind marfurile perisabile ATP: semnata in 1955;

- conventia asupra circulatiei rutiere si protocolul privind semnalizarea rutiera


elaborate la Geneva in 1949 si imbunatatite la Conferinta de la Viena din 1968.
Convenia referitoare la contractul de transport internaional de mrfuri
(CMR).,
Conventia CMR se aplica oricarui transport international de marfuri, in cazul in care a
fost incheiat un contract de transport de marfuri pe sosele, cu titlu oneros, cu vehicule,
daca locul primirii marfurilor si locul prevazut pt eliberare, asa cum sunt indicate in
contract, sunt situate in doua tari diferite, din care cel putin una este tara contractanta,
independent de domiciliul si de nationalitatea partilor contractante.
Contractul de transport tip CMR se prezinta sub forma scrisorii de trasura, se
considera incheiat atunci cand marfa a fost incarcata in autocamion, iar con auto a semnat
scrisoarea de trasura de preluare a marfii.
Se intocmeste pt fiecare autocamion in parte , in minim trei exemplare, semnate de
predator si de caraus (primul exemplar expeditor , al doilea insoteste marfa pana la
destinatie, iar al treilea ex ramane la transportator) si trebuie sa cuprinda obligatoriu
urmatoarele elemente:
Numele si adresa expeditorului
Locul si data intocmirii scrisorii de trasura
Numele si adresa transportatorului
Locul si data primirii marfii pt transport
Locul prevazut pt eliberarea marfii
Numele si adresa destinatarului marfii
Denumirea curenta a marfii si ambalajului, iar pt marfurile periculoase se va
indica denumirea general recunoscuta
Numarul coletelor, mentionandu-se marcajele respective
Cantitatea exprimata in kg, precum si in alte unitati , dupa caz
Instructiunile privind formalitatile vamale
Mentiunea ca transportul respectiv este supus regimului stabilit prin CMR si nici
unei alte clauze contrare
Termenul in care transportul trebuie efectuat
Valoarea declarata a marfii
Instructiunile expeditorului catre transportator
Lista documentelor remise transportatorului
Mentiunea expresa de interzicere a transbordarii marfii
Rspunderi
Expeditorul raspunde fata de caraus pt nedeclararea corecta a caracteristicilor marfii,
care ar putea produce avarierea autovehiculului sau a altor marfuri pe care le transporta
sau care ar putea provoca daune persoanelor care vin in contact cu marfa.
Conform CMR carausul este obligat ca la preluarea marfii de la predator sa verifice
cantitatea si celelalte mentiuni din scrisoarea de trasura.
Documente necesare
A. Documente ale conducatorului auto:
Permis de conducere
Pasaport pt tarile nemembre UE

Buletin de identitate
Asigurare de sanatate+risc de accident
Atestat de pregatire profesionala
B. Documente pentru autovehicul:
Foaia de parcurs
Diagrame tahograf
Certificat de agreere
Autorizatie de tranit sau CEMT(pt tarile necomunitare)
Licenta de transport-EUROLICENTA-sau Licenta de transport comunitara
Licenta de executie
Polita de asigurare a autovehiculului ,RCA+Cartea verde
Certificat ATP, ADR(dupa caz)
Cetificat international de inspectie tehnica
Dovada de verificare a tahografului
Certificat de conformitate de la producatorul autotractorului si al
semiremorcii
Dovada incadrare EURO 3-AE 3 , eliberata de RAR
Certificat de inmatriculare
Certificat de zgomot redus, eliberat de producator.
C. Documente ale marfii:
Factura externa
CMR(scrisoarea de trasura internationala)
Carnetul TIR-pt tarile nemembreUE
Documentul de tranzit T- dupa caz substituie carnetul TIR
Certificat EUR 1 de provenienta a marfurilor
Certificat fitosanitar
Polita de asigurare a marfii(asigurarea CMR)
D. Alte documente necesare:
Decont cheltuieli cursa
Dispozitie de plata
Card alimentare.
Dificulti n executarea contractului.
Daca din anumite motive carausul nu poate executa contractul de transport, este
obligat sa solicite instructiuni expeditorului sau altei persoane care are dreptul sa dispuna
de marfa.
Convenia vamal referitoare la transportul internaional sub acoperirea
carnetelor TIR.
In sensul prezentei Conventii, prin operatiune T.I.R. se intelege transportul
marfurilor de al un birou vamal de plecare, la un birou vamal de destinatie, sub regimul
denumit Regimul T.I.R., stabilit prin aceasta conventie.
Preul transportului internaional rutier.????
Pe baza scrisorii de transport se face determinarea cuantumului tarifului ce
urmeaza a fi platit de expeditor, in ea fiind mentionate tariful aplicat si suma reprezentand
taxa de transport.

Contractul intern de transport marf: ncheierea i executarea contractului


Contractul de transport auto de marfa presupune obligatia unei soc com de
transporturi auto(carausul) , de a transporta , in schimbul unui tarif(taxa), sub paza sa si
intr-un anumit termen, o cantitate determinata de marfuri pe care urmeaza sa o elibereze
destinatarului indicat de catre expeditor (p j sau p f ) prin documentul de transport.
In vederea executarii in bune conditii a transportului, carausul are obligatia de a
pune la dispozitie mijlocul de transport in stare corespunzatoare, la data si ora fixata.
Expeditorul beneficiaza de un termen de incarcare(destinatarul/descarcare) si intocmire a
formalitatilor. La primirea marfii, destinatarul impreuna cu reprezentantul carausului vor
proceda la verificarea sigiliilor, cotelor si greutatilor marfii.
12.Tema: Transportul internaional de mrfuri
n trafic aerian
Cadrul juridic naional i internaional al desfurrii transporturilor aeriene .
Cadrul juridic international:
1) Conventia de la Varsovia -1929
2) Conventia de tranzit Chicago, decembrie 1944
3) Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (ICAO) ,din 1947 institutie
specializata a ONU
4) Asociatia Internationala a Transporturilor Aeriene(IATA) ,1945, Havana.
5) Protocolul de modificare a conventiei(Haga 1955), care imparte teritoriile
survolate in trei zone:
Zona I America de Nord, America de Sud si insulele aferente
Zona II Europa ,Rusia europeana, Africa si insulele aferente, Orientul
Mijlociu si Iranul
Zona III Asia si insulele Oceanului Pacific.
Forme de cooperare n domeniul transportului internaional aerian.
1) Contractul interlinie forma de cooperare prin care doi transportatori consimt
sa-si recunoasca reciproc documentle pt transportul de marfuri, calatori si bagaje.
Se aplica numai intre membrii IATA.
2) Contractul de reprezentanta pt vanzari generale- se incheie intre doua
companii aeriene, prin care se repreiznta reciproc pe piata celeilalte ca
reprezentant general de vanzari, de legatura cu autoritatile statului, de efectuare de
reclama cu respectarea legislatiei locului de desfasurare a acestor activitati.
3) Contract de operare in pool daca doi membri IATA functioneaza pe aceeasi
piata, se stabileste un sistem unic de lucru, preturi, reduceri,etc.
4) Contract de handling se asigura servicii la sol. Este un contract reciproc, o
companie putand figura si ca transportator si ca agent de handling.
Contractul de transport internaional aerian.
Dovada incheierii contractului o reprezinta scrisoarea de transport aerian (Airway
Bill), intocmita de catre expeditor in trei exemplare originale, care se predau carausului
Conditii de livrare:
Franco-uzina toate cheltuielile de la iesirea marfii de pe poarta
expeditorului, cad in sarcina destinatarului

Franco-aeroport plecare cheltuielile pana la aeroportul de plecare le


suporta expeditorul. Din acel punct, raspunderea este a destinatarului.
Franco-aeroport destinatie expeditorul suporta toate cheltuielile aferente
expeditiei pana la aeroportul de destinatie, fara taxe vamale. Din acel loc
destinatarul suporta cheltuielile.
Cursele de mrfuri charter.
Din punct de vedere comercial, cursele pot fi:
Curse regulate (de linie)
Curse neregulate (charter) se desfasoara in functie de cererea
beneficiarului si in functie si de disponibilitatile companiei aeriene.
Plata se calculeaza in functie de timpul cat nava se afla la dispozitia
beneficiarului, pe tona de marfa, pe pasager, pe cursa. Aceste
prevederi se trec in contract. Cursele neregulate pot fi : de marfa, de
pasageri si mixte.

Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate