Sunteți pe pagina 1din 3

Lista subiectelor la disciplina

TEORIA GRAFURILOR
Ciclul I, licen
Specialitatea: Tehnologii Informaionale (Facultatea Fizic)
Subiectul 1. Noiuni fundamentale

Obiective
s cunoasc principalele clase de grafuri;
s poat specifica tipurile de subrafuri ale
unui graf;
s deslueasc deosebirea dintre diferite
tipuri de lanuri i cicluri;
s cunoasc caracteristicile metrice ale unui
graf;
s cunoasc deosebire dintre caracteristicile
metrice ale unui graf neorientat i ale
unui graf orientat;

- s cunoasc proprietile matricelor de inciden, de


adiacen, a matricei Kirhgoff;

Uniti de coninuturi
Noiunea de graf. Tipurile grafurilor. Operaii
asupra grafurilor. Grafuri izomorfe.
Subgrafuri. Subgrafuri pariale i subgrafuri
generate de o submulime de vrfuri.
Noiunile de lan i ciclu. Definirea distanei ntrun graf neorientat i ntr-un graf orientat.
Def. razei, diametru, vrf central i centru n graf
Proprieti ale grafurilor n asimptotic. Teorema
despre estimarea numrului de grafuri conexe i
a grafurilor cu diametrul d=2.
Rolul matricelor n studierea grafurilor: matricea
de adiacen, de inciden, matricea Kirhgoff.

Subiectul 2. Mulimi stabile n grafuri neorientate

Obiective
s poat deslui diferena dintre diferite
tipuri de mulimi stabile interior;
s cunoasc diferite estimri ale numrului
de stabilitate intern;
s cunoasc domeniile de aplicare a
rezultatelor legate de studierea mulimilor
stabile interior;
s defineasc noiunile de mulime stabil
exterior, nucleu, acoperire de vrfuri i
clic a grafului;

Uniti de coninuturi
Clasificarea mulimilor stabile interior. Numr de
stabilitate intern i estimri ale acestuia.
Algoritmi de construire a mulimilor stabile
interior.
Mulimi stabile exterior. Algoritmi de construire
a mulimilor stabile exterior.
Nucleul grafului. Mulimi stabile interior i
acoperiri de vrfuri. Clica grafului.

Subiectul 3. Cuplajuri
Obiective
- s poat deslui diferena dintre diferite
tipuri de cuplajuri;
- s cunoasc domeniile de aplicare a
rezultatelor
legate
de
studierea
cuplajurilor;
- s deslueasc noiunea de cuplaj i
acoperire de muchii;

Uniti de coninuturi
Cuplajuri. Cuplajuri perfecte.
Cuplajuri i acoperiri de muchii ntr-un graf.
Relaia 1 (G ) 1 (G ) n .
Teorema despre existena cuplajului ntr-un graf
bipartit. Algoritmi de construire a cuplajurilor.

Subiectul 4. Conexitatea grafurilor


Obiective

Uniti de coninuturi

- s cunoasc deosebirea dintre conexitatea


dup vrfuri i conexitatea dup muchii
ntr-un graf;
- s cunoasc noiunea de k-conexitate;
- s cunoasc noiunile de punct de
articulaie i de istm ntr-un graf;
- s construiasc graful punctelor de
articulaie i a istmurilor unui graf G;
- s reproduc teorema lui Mengher;

Noiunile conexitate dup vrfuri i conexitate


dup muchii. Relaia dintre numerele H (G),
(G), (G).
Grafuri k-conexe. Teorema cu privire la
intersecia componentelor k-conexe ntr-un graf.
Grafuri 2- i 3-conexe. Teorema despre
caracterizarea grafurilor 2-conexe.
Teorema lui Mengher. Demonstraia lui Dirac a
teoremei Mengher.

Subiectul 5. Arbori

Obiective
s defineasc noiunea de arbore;
s cunoasc diferite tipuri de arbori: arbori
pariali, arbori de pondere minim, arbore
Steiner .a.;
s cunoasc algoritmii de baz folosii la
construirea arborilor pariali;
s reproduc teorema Kirhgoff referitoare
la numrul arborilor pariali ntr-un graf;
s poat aplica teorema Kirhgoff la
soluionarea problemelor practice;

Uniti de coninuturi
Arbori i arbori pariali. Teorema de caracterizare
a arborilor.
Algoritmul Prim i algoritmul Kruskal. Problema
teiner pentru grafuri neorientate. Aplicaii.
Matricea Kirhgoff. Formula Bine-Koshy.
Teorema Kirhgoff. Arborele Steiner i algoritmi
de construire a arborelui Steiner.

Subiectul 6. Grafuri planare

Obiective
s cunoasc diferena dintre noiunea de
graf planar i graf-plan;
s defineasc noiunea de faet a grafului
plan i a frontierei acesteia;
s reproduc formula lui Euler;
s cunoasc consecinele formulei lui
Euler;
s reproduc teorema lui Kuratowski cu
privire la caracteristica grafurilor planare;

Uniti de coninuturi
Grafuri planare i grafuri-plane. Faete ale
grafului-plan i frontierele acestora.
Formula Euler. Consecine ale formulei Euler.
Noiunea de homeomorfism.
Teorema Kuratowski cu privire la caracteristica
grafurilor planare.
Problema triangulrii grafului planar. Algoritmul
de amplasare rectilinie a grafului planar n plan.

Subiectul 7. Colorarea grafului

Obiective
s deslueasc noiunile de k-colorare a
vrfurilor unui graf, colorare corect, graf
k-colorabil, numr coromatic al grafului
i graf k-cromatic;
s cunoasc problemele clasice cu privire la
colorarea grafului (problema celor patru
culor);
s cunoasc noiunea de polinom cromatic;
s poat reconstrui polinomul cromatic al
unui graf neorientat;

Uniti de coninuturi
Problema colorrii unui graf. Noiunile de kcolorare, colorare corecte, numr cromatic i graf
k-cormatic.
Estimri ale numrului coromatic. Ipoteza celor
4 culori. Teorema lui Hiwood cu privire la
colorarea unui graf planar n cinci culor.
Relaia dintre numrul cromatic i densitatea
unui graf. Polinom cromatic. Teorema lui Zykov
cu privire la construirea polinomului cromatic.
Ipoteza lui Hadwigher. Grafuri perfecte.

Subiectul 8. Parcurgeri ale grafului


Obiective
- s cunoasc specificul problemelor de
parcurgere ntr-un graf;
- s reproduc metoda parcurgerii n
adncime a grafului neorientat;
- s reproduc metoda parcurgerii n lime a
grafului neorientat;

Uniti de coninuturi

Metode de parcurgeri n grafuri neorientate.

Metoda parcurgerii n adncime a unui graf


neorientat. Aplicaii ale metodei. Complexitatea
algoritmului.

Metoda parcurgerii n lime a unui graf


neorientat. Aplicaii ale metodei. Complexitatea
algoritmului.

Subiectul 9. Cicluri euler i cicluri hamilton


Obiective
- s cunoasc definiia ciclului Euler;
- s reproduc teorema de caracterizare a
grafurilor euleriene;
- s cunoasc condiii suficiente de existen
a ciclurilor hamiltoniene;

Uniti de coninuturi

Cicluri i grafuri euleriene.

Teorema
despre
existena
ciclurilor
euleriene ntr-un graf. Cicluri i grafuri
hamiltoniene. Teoreme cu privire la existena
ciclurilor euleriene.

Complexitatea problemei de construire a


ciclului hamiltonian ntr-un graf.

Algoritmi de construire a ciclului (lanului)


eulerian, hamiltonian.