Sunteți pe pagina 1din 12

ORDONAN DE URGEN Nr.

58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea i


completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziiilor publice

EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI


PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 22 septembrie 2016

Avnd n vedere Dosarul EU Pilot 6107/14/MARK, prin care Comisia European semnaleaz
neconformitatea dispoziiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii
i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, cu
prevederile europene n domeniul achiziiilor publice, respectiv Directiva 2004/18/CE i Directiva
2004/17/CE, considernd c aceste dispoziii creeaz o discriminare pozitiv, n favoarea I.M.M.urilor, fiind astfel afectate att principiile liberei circulaii a mrfurilor i al libertii de a presta
servicii, principii prevzute de Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, ct i principiile
tratamentului egal i al nediscriminrii prevzute de art. 2 din Directiva 2004/18/CE,
modificarea indirect a Legii serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 13/2008
pentru modificarea i completarea Legii serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006 i a
Legii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nr. 241/2006, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 204/2012, n sensul eliminrii obligaiei aplicrii dispoziiilor legislaiei
privind achiziiile publice, n cazul atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
utiliti publice prevzute la art. 1 din Legea nr. 51/2006, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, prin care se aduce atingere prevederilor art. 26 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene, nclcndu-se astfel respectarea prevederilor directivelor
2004/18/CE i 2004/17/CE,
publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 390, 391, 392 i 393 din 23 mai 2016
a Legii nr. 98/2016 privind achiziiile publice, a Legii nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale, a
Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii i a Legii nr. 101/2016
privind remediile i cile de atac n materie de atribuire a contractelor de achiziie public, a
contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune de lucrri i concesiune de servicii, precum
i pentru organizarea i funcionarea Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, acte
normative care abrog Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, i care sunt n vigoare din data de 26 mai 2016,
faptul c nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat ncheiat ntre Guvernul Romniei
i Comisia European la 6 august 2014, n ceea ce privete dezvoltarea i implementarea Strategiei
naionale de achiziii publice, prevzut de Hotrrea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea
Strategiei naionale n domeniul achiziiilor publice, va conduce la afectarea finanrii din fonduri
structurale a unor proiecte de interes public i la corecii financiare,

n considerarea faptului c aspectele sus-menionate vizeaz interesul general public i


constituie situaii de urgen a cror reglementare nu poate fi amnat,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.

ART. I
Alineatul (2) al articolului 16 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 681 din
29 iulie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog.
ART. II
Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 2, literele e) i f) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"e) delegarea gestiunii unui serviciu de utiliti publice - aciunea prin care o unitate
administrativ-teritorial atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licen, n condiiile
prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activiti din sfera serviciilor de utiliti
publice a crui/crei rspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activiti de utiliti
publice implic operarea propriu-zis a serviciului/activitii, punerea la dispoziie a sistemului de
utiliti publice aferent serviciului/activitii delegat/delegate, precum i dreptul i obligaia
operatorului de a administra i exploata sistemul de utiliti publice respectiv. Delegarea gestiunii
poate fi efectuat i de asociaiile de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile
de utiliti publice, n numele i pe seama unitilor administrativ-teritoriale membre, n baza unui
mandat special acordat de acestea;
f) licen - act emis de autoritatea de reglementare competent, n exercitarea competenelor
partajate cu autoritile administraiei publice locale, prin care se recunosc dreptul i capacitatea
de a furniza/presta un serviciu/o activitate de utilitate public n condiiile legislaiei aplicabile
domeniului reglementat;".
2. La articolul 3, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(4) Serviciile de utiliti publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al
unor operatori regionali, astfel cum sunt definii la art. 2 lit. g), respectiv lit. h)."
3. La articolul 8 alineatul (3), litera d) se modific i va avea urmtorul cuprins:

"d) alegerea modalitii de gestiune a serviciilor de utiliti publice i darea n administrare sau,
dup caz, punerea la dispoziie a sistemelor de utiliti publice destinate furnizrii/prestrii
acestora;".
4. La articolul 9 alineatul (2), partea introductiv se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"(2) Raporturile juridice dintre autoritile administraiei publice locale i operatori, stabilite n
baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, dup
caz. n vederea ndeplinirii obligaiilor prevzute la alin. (1) autoritile administraiei publice
locale au, n relaia cu operatorii serviciilor de utiliti publice, urmtoarele drepturi:".
5. La articolul 10, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(4) Unitile administrativ-teritoriale pot mandata, n condiiile legii, asociaiile de dezvoltare
intercomunitar care au ca obiect de activitate serviciile de utiliti publice, prin hotrri ale
autoritilor lor deliberative, s exercite, pe seama i n numele lor, dreptul de a delega gestiunea
serviciilor de utiliti publice transferate n responsabilitatea asociaiilor, inclusiv dreptul de a pune
la dispoziie sistemele de utiliti publice aferente serviciilor de utiliti publice transferate. n acest
scop, hotrrile autoritilor administraiei publice locale privind mandatarea i actele juridice de
constituire a oricrei asociaii trebuie s conin prevederi detaliate i complete privind condiiile
de exercitare de ctre aceasta a mandatului special ncredinat."
6. La articolul 23 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) hotrri privind darea n administrare a furnizrii/prestrii serviciilor de utiliti publice ctre
operatorii de drept public prevzui la art. 28 alin. (2) lit. a), respectiv contracte de delegare a
gestiunii serviciilor de utiliti publice ctre operatorii prevzui la art. 28 alin. (2) lit. b), n cazul
gestiunii directe;".
7. La articolul 24 alineatul (1), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"b) puse la dispoziie i exploatate n baza contractului de delegare a gestiunii serviciului."
8. La articolul 24, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) n cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziie a sistemelor de utiliti publice, utilizate
pentru furnizarea/prestarea serviciilor i/sau activitilor care fac obiectul delegrii gestiunii, este
parte intrinsec a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit
operatorilor/operatorilor regionali spre administrare i exploatare pe perioada delegrii gestiunii,
odat cu gestiunea propriu-zis a serviciilor i/sau a activitilor delegate, n baza contractului de
delegare a gestiunii."
9. La articolul 28, alineatele (2), (5) i (6) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Gestiunea direct se realizeaz prin intermediul unor operatori de drept public sau privat,
astfel cum sunt definii la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fr aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016
privind achiziiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i Legii nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, care pot fi:

a) servicii publice de interes local sau judeean, specializate, cu personalitate juridic, nfiinate
i organizate n subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeene, dup caz, prin hotrri ale
autoritilor deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale respective;
b) societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu capital social integral al unitilor administrativ-teritoriale, nfiinate de autoritile
deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale respective.
.........................................................................
(5) Operatorii prevzui la alin. (2) lit. a) i desfoar activitatea n baza unei hotrri de dare
n administrare care trebuie s conin prevederi detaliate i complete privind atribuiile i
responsabilitile acestora cu privire la furnizarea/prestarea serviciului i operarea sistemului de
utiliti publice aferent.
(6) Operatorii care i desfoar activitatea n regim de gestiune direct prevzui la alin. (2)
lit. a) se organizeaz i funcioneaz pe baza unui regulament de organizare i funcionare aprobat
de autoritile deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale, iar cei prevzui la alin. (2) lit.
b), pe baza unui regulament de organizare i funcionare aprobat de ctre consiliul de administraie
al acestora."
10. La articolul 28, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (2^1) i
(2^2), cu urmtorul cuprins:
"(2^1) Autoritile deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale sau, dup caz, asociaiile
de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice, n baza
mandatului primit, pot ncredina unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utiliti
publice sau a uneia ori mai multor activiti din sfera acestor servicii prin atribuirea direct a
contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea urmtoarelor condiii cumulative ce trebuie
ndeplinite att la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, ct i pe toat durata acestui
contract:
a) unitile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaii de dezvoltare intercomunitar cu
obiect de activitate serviciile de utiliti publice, n calitate de acionari/asociai ai operatorului
regional, prin intermediul asociaiei, sau, dup caz, unitatea administrativ-teritorial, n calitate de
acionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunrii generale a acionarilor i al
consiliului de administraie, exercit un control direct i o influen dominant asupra deciziilor
strategice i/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului n legtur cu serviciul
furnizat/prestat, similar celui pe care l exercit asupra structurilor proprii n cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, dup caz, desfoar exclusiv activiti din sfera
furnizrii/prestrii serviciilor de utiliti publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public
general ale utilizatorilor de pe raza de competen a unitilor administrativ-teritoriale membre ale
asociaiei, respectiv a unitii administrativ-teritoriale care i-a ncredinat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deinut n totalitate de
unitile administrativ-teritoriale membre ale asociaiei, respectiv de unitatea administrativ-

teritorial; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului


este exclus.
(2^2) n cazul serviciului de transport public local de cltori, atribuirea direct a contractelor
de delegare a gestiunii se face n condiiile prevzute de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al
Parlamentului European i al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar i rutier
de cltori i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 i nr. 1.107/70 ale Consiliului."
11. Articolul 29 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 29
(1) Gestiunea delegat este modalitatea de gestiune n care autoritile deliberative ale unitilor
administrativ-teritoriale ori, dup caz, asociaiile de dezvoltare intercomunitar cu obiect de
activitate serviciile de utiliti publice, n numele i pe seama unitilor administrativ-teritoriale
membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenele i
responsabilitile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utiliti publice, pe baza unui
contract, denumit n continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegat a serviciilor
de utiliti publice implic punerea la dispoziia operatorilor a sistemelor de utiliti publice
aferente serviciilor delegate, precum i dreptul i obligaia acestora de a administra i de a exploata
aceste sisteme.
(2) Delegarea gestiunii serviciilor de utiliti publice, respectiv operarea, administrarea i
exploatarea sistemelor de utiliti publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o
parte dintre activitile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice i de
eficien a costurilor de operare, concretizate ntr-un studiu de oportunitate.
(3) Contractele de delegare a gestiunii se aprob prin hotrri de atribuire adoptate de autoritile
deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale ori, dup caz, de adunarea general a asociaiilor
de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice i se semneaz
de primari, de preedinii consiliilor judeene sau, dup caz, de preedinii asociaiilor de
dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice, n numele i pe
seama unitilor administrativ-teritoriale membre, n baza mandatului acestora.
(4) Gestiunea delegat se realizeaz prin intermediul unor operatori de drept privat menionai
la art. 2 lit. g), care pot fi:
a) societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu capital social privat;
b) societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu capital social mixt.
(5) Societile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor de utiliti publice n zona teritorial de competen a unitilor
administrativ-teritoriale care exercit o influen dominant asupra acestora sau n afara acestei

zone dac operatorul nu are ncheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform
art. 28.
(6) Operatorii care i desfoar activitatea n modalitatea gestiunii delegate
furnizeaz/presteaz serviciile de utiliti publice prin exploatarea i administrarea infrastructurii
tehnico-edilitare aferente acestora, n baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum
i n baza licenei eliberate de autoritatea de reglementare competent, n condiiile legii speciale.
(7) Contractul de delegare a gestiunii este un contract ncheiat n form scris, prin care unitile
administrativ-teritoriale, individual sau n asociere, dup caz, n calitate de delegatar, atribuie, prin
una dintre modalitile prevzute de lege, pe o perioad determinat, unui operator, n calitate de
delegat, care acioneaz pe riscul i rspunderea sa, dreptul i obligaia de a furniza/presta integral
un serviciu de utiliti publice ori, dup caz, numai unele activiti specifice acestuia, inclusiv
dreptul i obligaia de a administra i de a exploata infrastructura tehnico-edilitar aferent
serviciului/activitii furnizate/prestate, n schimbul unei redevene, dup caz. Contractul de
delegare a gestiunii poate fi ncheiat de asociaia de dezvoltare intercomunitar cu obiect de
activitate serviciile de utiliti publice n numele i pe seama unitilor administrativ-teritoriale
membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor
administrative i intr sub incidena prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(8) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utiliti publice poate fi:
a) contract de concesiune de servicii;
b) contract de achiziie public de servicii.
(9) n cazul serviciilor de utiliti publice, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2), procedura
de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilete, dup caz, n baza prevederilor Legii
nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 i Legii nr. 100/2016.
(10) Contractul de delegare a gestiunii va fi nsoit n mod obligatoriu de urmtoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile i imobile, proprietate public sau privat a unitilor
administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevzute la lit. c).
(11) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde n mod obligatoriu clauze referitoare la:
a) denumirea prilor contractante;
b) obiectul contractului;
c) durata contractului;

d) drepturile i obligaiile prilor contractante;


e) programul lucrrilor de investiii pentru modernizri, reabilitri, dezvoltri de capaciti,
obiective noi i al lucrrilor de ntreinere, reparaii curente, reparaii planificate, renovri, att
fizic, ct i valoric;
f) sarcinile i responsabilitile prilor cu privire la programele de investiii, la programele de
reabilitri, reparaii i renovri, precum i la condiiile de finanare a acestora;
g) indicatorii de performan privind calitatea i cantitatea serviciului, stabilii prin caietul de
sarcini i regulamentul serviciului, i modul de evaluare i cuantificare a acestora, condiii i
garanii;
h) tarifele practicate i procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
i) modul de tarifare i ncasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
j) nivelul redevenei sau al altor obligaii, dup caz;
k) rspunderea contractual;
l) fora major;
m) condiiile de redefinire a clauzelor contractuale;
n) condiiile de restituire sau repartiie, dup caz, a bunurilor, la ncetarea din orice cauz a
contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiiilor realizate;
o) meninerea echilibrului contractual;
p) condiiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
q) administrarea patrimoniului public i privat preluat;
r) structura forei de munc i protecia social a acesteia;
s) alte clauze convenite de pri, dup caz.
(12) Cesiunea sau novaia contractului de delegare a gestiunii este posibil numai n cazul
divizrii, fuzionrii ori nfiinrii unei filiale a operatorului, cu respectarea condiiilor contractuale
iniiale i cu aprobarea autoritilor deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale."
12. La articolul 30, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 30
(1) Organizarea i desfurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii
pentru serviciile de utiliti publice prevzute la art. 1 alin. (2) se fac n baza unei documentaii de
atribuire elaborate de delegatar, dup caz, n conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziiile
publice, cu Legea nr. 99/2016 privind achiziiile sectoriale i cu Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii."

13. Articolul 31 se abrog.


14. La articolul 32, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitat. Pentru contractele de delegare a
gestiunii a cror durat estimat este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilete, dup caz, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 i ale Legii nr. 100/2016 i nu
va depi durata maxim necesar recuperrii investiiilor prevzute n sarcina
operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. n cazul gestiunii directe,
autoritile administraiei publice locale, cu excepia celor care sunt membre ale asociaiilor de
dezvoltare intercomunitar, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dat la 5 ani, s fac analize
privind eficiena economic a serviciului, respectiv s schimbe modalitatea de gestiune a
serviciilor publice, dup caz."
15. La articolul 33, alineatele (1) i (6) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"ART. 33
(1) Desfurarea activitilor specifice oricrui serviciu de utiliti publice, indiferent de forma
de gestiune aleas, se realizeaz pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al
serviciului i a licenei emise de autoritatea de reglementare competent, n condiiile legii
speciale. n cazul asociaiilor de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de
utiliti publice, acestea elaboreaz un singur regulament al serviciului i un singur caiet de sarcini
al serviciului la nivelul unitilor administrativ-teritoriale membre pentru serviciile/activitile
gestionate n comun. Acestea se aprob de adunarea general a asociaiei n baza mandatului
special prevzut la art. 10 alin. (5).
.........................................................................
(6) Operatorii prevzui la art. 28 alin. (2) au obligaia aplicrii prevederilor legislaiei n vigoare
atunci cnd atribuie contracte de achiziii publice, contracte de concesiune de lucrri publice sau
contracte de concesiune de servicii destinate furnizrii/prestrii serviciilor de utiliti publice."
16. La articolul 33, alineatul (5) se abrog.
17. La articolul 35, alineatul (1) se abrog.
18. La articolul 38 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) A.N.R.S.C. - pentru serviciile prevzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - c), e) i f);".
19. La articolul 38, alineatele (2), (4) i (6) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Acordarea licenelor de traseu, n cazul serviciului de transport public local de cltori, se
face n condiiile prevzute de legea special.
.........................................................................
(4) Licena poate fi suspendat sau retras de ctre autoritatea de reglementare competent.

.........................................................................
(6) Licena emis de A.N.R.S.C. este valabil maximum 5 ani de la data emiterii i poate fi
rennoit n condiiile prevzute de regulamentul privind acordarea licenelor."
20. La articolul 38, alineatele (3), (5) i (7) se abrog.
21. Articolul 39 se abrog.
22. La articolul 40, partea introductiv i literele a), b) i d) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
"ART. 40
La acordarea licenelor n domeniul serviciilor de utiliti publice A.N.R.S.C. va urmri, cu
precdere, ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii:
a) atingerea de ctre operatori a obiectivelor stabilite la nivel naional pentru serviciile de utiliti
publice, conform legii;
b) existena hotrrii privind darea n administrare a furnizrii/prestrii serviciilor de utiliti
publice, respectiv a contractului de delegare a gestiunii legal ncheiat;
.........................................................................
d) cunoaterea actelor normative care reglementeaz domeniul serviciilor de utiliti publice."
23. La articolul 47 alineatul (4), litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"c) furnizarea/prestarea serviciilor de utiliti publice de ctre operatorii fr licen eliberat
potrivit prevederilor prezentei legi;".
24. La articolul 47 alineatul (4), dup litera c) se introduce o nou liter, litera c^1), cu
urmtorul cuprins:
"c^1) nesolicitarea de ctre operatori a acordrii licenei, n termen de 90 de zile de la data
aprobrii hotrrii de dare n administrare sau, dup caz, de la data semnrii contractului de
delegare a gestiunii;".
25. La articolul 49, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Operatorii au obligaia de a solicita i de a obine eliberarea licenei n termen de 90 de zile
de la data aprobrii hotrrii de dare n administrare sau, dup caz, de la data semnrii contractului
de delegare a gestiunii."
26. La articolul 51, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(4) Soluionarea litigiilor dintre unitile administrativ-teritoriale sau, dup caz, dintre
asociaiile de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice i
operatori n legtur cu atribuirea, ncheierea, executarea, modificarea i ncetarea contractelor de
delegare a gestiunii, precum i a celor privind acordarea de despgubiri se realizeaz potrivit

dispoziiilor Legii nr. 101/2016 privind remediile i cile de atac n materie de atribuire a
contractelor de achiziie public, a contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune de lucrri
i concesiune de servicii, precum i pentru organizarea i funcionarea Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor."
27. Articolul 52 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 52
(1) Msurile de natura ajutorului de stat nu pot fi acordate dect dup avizarea acestora de ctre
Consiliul Concurenei, cu respectarea procedurii naionale prevzute de Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, precum i
pentru modificarea i completarea Legii concurenei nr. 21/1996, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 20/2015, cu modificrile ulterioare, precum i a procedurilor comunitare
din domeniul ajutorului de stat.
(2) Contractele de delegare vor putea fi atribuite direct doar dup obinerea avizului Consiliului
Concurenei cu privire la respectarea prevederilor specifice din domeniul concurenei i al
ajutorului de stat.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), contractele de delegare pot fi atribuite direct, fr
avizul Consiliului Concurenei, atunci cnd valoarea estimat a acestora este mai mic dect
pragurile corespunztoare prevzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 sau, dup caz, la art.
12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum i operatorilor regionali care implementeaz proiecte
finanate din fonduri europene nerambursabile n sectorul de ap i ap uzat.
(4) Pentru emiterea avizului prevzut la alin. (1) i (2), Consiliul Concurenei va solicita, dup
caz, aviz consultativ de la autoritile de reglementare competente.
(5) n aplicarea alin. (2), Consiliul Concurenei va emite un regulament privind conformitatea
cu aplicarea regulilor de concuren i ajutor de stat, care va fi publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I. Prin regulament se pot stabili i alte exceptri de la regula obinerii avizului
prevzut la alin. (2), pentru proiectele finanate din fonduri europene nerambursabile i pentru
serviciile de utiliti publice n cazul n care se utilizeaz un sistem de indicatori ai serviciilor
pentru mbuntirea performanei prin analiz sistematic i adaptare la cele mai bune practici n
domeniu/standarde de cost, inndu-se seama de gradul de afectare al concurenei pe piaa
relevant."
ART. III
Alineatele (2) - (4) ale articolului 15 din Legea serviciului de salubrizare a localitilor nr.
101/2006, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 658 din 8 septembrie 2014,
se abrog.
ART. IV
Contractele n curs de executare i procedurile de atribuire n curs de desfurare la data intrrii
n vigoare a prezentei ordonane de urgen care s-au ncheiat sau iniiat cu respectarea dispoziiilor

legale n materia achiziiilor publice i concesiunilor de lucrri i de servicii se definitiveaz pe


baza prevederilor legale n vigoare la data iniierii acestora, cu excepia obligrii ofertanilor de a
prezenta licena Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti
Publice.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLO

Contrasemneaz:
Ministrul finanelor publice,
Anca Dana Dragu

Preedintele Ageniei Naionale pentru Achiziii Publice,


Bogdan Puca

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
Vasile Dncu

Viceprim-ministru,
ministrul economiei, comerului i relaiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc

Ministrul fondurilor europene,


Cristian Ghinea

p. Ministrul afacerilor externe,


Alexandru Victor Micula,
secretar de stat

Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Bue

Bucureti, 19 septembrie 2016.


Nr. 58.

---------------