Sunteți pe pagina 1din 208

Stelic ENE

Elena Emilia IANCU

Gabriela BREBENEL
Ofelia TNASE

Ministerul Educatiei
si
,
, Cercetrii

Illanual pentru clasa a

XI

-a

J'

Editura
G1Jv1NASIUM

Gabriela

Stelic ENE

Elena Emilia

BREBENEL

Ofelia TNASE

IANCU

BIOLOGIE
manual pentru clasa a XI-a

Ed itu r a GIMNASIUM

Manualul a fost aprobat prin


Ordinul m inistrului Educatiei si Cercet r ii
nr. 4742 din 21.07.2006
n urma evalurii calitative organizate de ctre Consiliul
Naional pentru Evaluarea i Difuzarea Manualelor i este
realizat n conformitate cu programa analitic aprobat prin
Ordin al Ministrului Educaiei i Cercetrii nr 3252 I 13.
02.2006

DESPRE AUTORI:

proi. gr. I Ste li e Ene - Colegiul Naional "N.Grigorescu" Cmpina;


al Societii de tiinle biologice - filiala Prahova i preedinte
al Consiliului Consultativ al profesorilor de biologie-Prahova
Coautor al manualului de biologie de clasa a XIl-a i a altor lucrri
de specialitate i auxiliare didactice
Preedi nte

prof. gr. I Gabrie la Brebenei - Colegiul Naional " I.L. Caragiale"


activitate didactic i tiinific. Autor i coautor
de lucrri de specialitate i auxiliare didactice
Ploie ti . Bogat

Redactor:
STELICA ENE

prof. gr. I Emilia Elena Iancu - doctor n biologie. Director al


Muzeului judeean de Stiinlele Naturii - Prahova.Autor a
numeroase lucrri de specialitate

Tehnoredactare compu terizat :


Ed itura G,MIIlASIUM

prof. gr. I Ofelia Tna se - Grupul colar " Constantin Briincoveanu",


In spector de specialitate la Inspectoratul colar al
Judeului Dmbovila . Bogat activitate didactic i re z ulta te
deosebite la olimpiadele co lare
Tiirgovite.

Copert

si

grafic:

MA RIUS DONDORICI

Corectura:
AUTORII

REFERENl:

E ditura G TMNASHThl

S tr. Boerescu Zaharia


bl P3, el. 2, a p. 10
tel l fax : 0245 217834
0722641928

coni.

UnlV.

Brncui",

dr. Gheorghe
Trgu - Jiu

Gmneci

- Universitatea "Constantin

prof. gr. IViorel Cotleanu - inspector de biologie, Inspectoratul

colar

Judeean Braov

e-mail:

editura gln1naslum@yaI10o.com

ISBN 10
ISBN 13

973-7992-20-2
978 -973-7992-20-8

Toate drepturile asupra acestei

lucrri aparin

EDITURII GIMNASIUM.

Cuprins
ALCTUIREA CORPULUI UMAN / 5
1. Organizarea

general

a corpului uman

I 5

1.1. Topografia organelor si


, sistemelor de organe 15

2. Hiveluri de organizare ale corpului uman

I7

2.1. Celula 1 7
2.2. esuturi umane I II

FUNCTIILE
FUNDAMENTALE ALE
,
ORGANISMULUI UMAN / 20
II. 1. FUNCTIILE
DE RELATIE
/ 20
,
,
1.A. SISTEMUL tlEitVOS I 20
A.I. Clasificare sistemului nervos 120
A.2. Proprietile neuronilor 122
'" A.3. Sinapsele 125
A.4. Sistemul nervos somatic 1 27
A.4.I. Funcia reflex: arcul i actul reflex somatic 1 27
* A.4.2. Tipuri de reflexe 131
A.4.3. Funcia de conducere a sistemului nervos 136
* A.4.4. Ci de conducere din sistemul nervos central 140
* A.4.5. Nervii periferici 147
A.5. Sistemul nervos vegetativ 153
A.5.1. Clasificarea sistemului nervos vegetativ 153
* A.5.2. Arcul i achil reflex vegetativ. Reflexe vegetative 156
A.6. Noiuni elementare de igien i patologie a sistemului nervos 1 59

1.8. AHALlZfITOitll

61

B.I. Segmentele unui analizator 161


B.2. Fiziologia analizatorilor 1 64
B.2.1. Fiziologia analizatorului vizual / 64
B.2.2. Fiziologia analizatorului auditiv i vestibul ar 169
B.2.3. Fiziologia cutanat 173
*
B.2.4. Fiziologia analizatorului gustativ i olfactiv 176
*
B.2.5. Fiziologia analizatorului kinestezic 179
. B.3. Noiuni elementare de igien i patologie a analizatorilor 181

1.C. GUitiDELE EtiDOCitlHE

84

C.I. Topografia i caracterizarea general a glandelor endocrine 1 84


C.2. Hormonii glandulari i efectele lor 186
C.2.1. Hormonii hipofizari si tiroidieni 1 86
C.2.2. Hormonii pancreatici, suprarenali i gonadali 190
*
C.2.3. HonTIonii paratiroidieni, epifizari i ai timusului 194
'"
C.3. Mecanismul general de reglare a secreiei endocrine 196
C.4. Disfuncii ale secreiei glandulare 198

1.D. MISCAREA /104


D.I. Sistemul osos / 104
D.I.I. Scheletul: alctuire i rol / 104
'" D.I.I. Tipuri de articulaii / 107
D.2. Sistemul muscular / 109
D.2.1. Muchii scheletici. Principalele gmpe. Tipuri de contracii / 109
* D.2.2. Structura i fiziologia fibrei musculare / 113
D.3. Noiuni elementare de igien i patologie a aparatului locomotor / 118

II. 2 . FUNCTIILE DE NUTRITIE / 121


2.A. DIGESTlfi I ABSORBlfI /121
A.I. Digestia alimentelor / 121
A.I. I . Alimentele i transforInrile lor n tubul digestiv / 121
A.I.2. Digestia bucal , gastric , intestinal / 124
'" A.2. Aciunea enzimelor digestive / 129
A.3. Absorbi a intestinal / 133
A.4. Fiziologia intestinului gros / 136
A.5. Noiuni elementare de igien i patologie a sistemului digestiv / 138

2.B. CIRCULfiTIA /141


8. 1. Grupele sanguine / Imunitatea / 141
" 8.2. Hemostaza i coagu larea sngelui / 146
B.3. Activitatea carcliac / 148
8.3.1. Proprietile miocardului / 148
8.3.2. Ciclul cardiac / 150
B.4. Circulaia sngelui / 154
B.4.1. Marea si
, mica circulatie
, / 154
* 8.4.2. C irculaia arterial i capilar / 155
'" 8.4.3. Circulaia venoas i limfatic / 161
8.5. Noiuni elementare de igien i patologie a sistemului circulator / 164

2.C.

RESPIRAIA

/166

c. 1. Ventil ai a pulmonar / 166


C.2 . Volume i capaciti respiratorii / 168
C.3. Schimburile de gaze respiratorii i transportul acestora / 169
C.4. Noiuni elementare de igien i patologie a sistemu lui respirator / 174

2.D.

EXCREIA

/174

D.I. Formarea urinei / 174


0.2. Compoziia chimic i el iminarea urinei / 177
0.3. Noiuni elementare de igien i patologie a sistemu lui excretor / 179

2.E. METABOLISMUL /180


E. I. Metaboli sl11ul intel1nediar / 180
E.2. Metabolismul energetic / 185
E.3. Nutrimentele i raia alimen tar / 186

11.3. FUNCTIA
DE REPRODUCERE / 191
,
3. 1. Sistemul reproductor la om / 191
3.2. Sntatea reproducerii / 196
3.3. Noiuni elementare de igien i patologie a sistemului

reproductor /

11.4. ORGANISMUL - UN TOT UNITAR / 200


4.1. Homeostazia mediului intel11 / 200
'" 4.2. Principalele constante fiziologice ale organismului / 204

199

r.
ALCTUIREA CORPULUI UMAN

ORGfltlllfIREfi GEtiE

CORPOWI

Topogral'"m organelor si -stemelol" de organe

~------------------~.
~----------------Segmentele corpului uman
S6 ne reamintim !
O rganismul uman . 'a ~ I cd ela lk orgclnisme ani ma k. prllvinc din ce lul a ou sau zigot.ce lu l
diplo ida rezultata 111 urma fec un d a i e i . Aecasta s u le r divi7iuni succes ive. 111 urma c rora se
li1fllleazii ~mbriL1 nul La 0 111 embrionul prezint trei fo i e: ectodenmtl , mezoucrmul i cnclodermul.
Prin d i ferenierea celulelor din to i e l e embrionare rault esuturi le, organele i sistemde de organe.
Ac~sttla i n tel1lGlioncaz intre ele a, lI't:l incr organism ul este capabi l s- i ind~ pl i ncase ce fltrei categorii de f'unctii Id" rdalie, de nutri ie. dc re producere).

(~i).1
dO,OI. 1"

COllPsa /

pillmll

(regiuneil
fcmuralll)

gonum:.hi
gilmb~

plllmlli

Vlaba piciorului
/ dogoto
. fttogOI rnll10
-

Fig. 1 C Orp1l11l lllU n

(hollux)

Corpul uman este un tot unitar din punct de vedere


morfologic i func~onal, fiind alctuit din: cap, gt, trunchi,
i membre (fig. 1).
.
Capul este alctuit din: partea cralliall
corespunztoare neurocraniului i partea facial
corespunztoare viscerocraniului
Gtui sau segmentul cervical, care leag capul de
trunchi, prezint: regiullea posterioar - nucal i
regiullea allterioar - gatul propriu - zis.
Trunchiul este format din: torace sau cavitatea
toracic, abdomell sau cav itatea ab dominal i pelvis sau
cavitatea pelvian
Cavitatea toracic este sepa rat de cavitatea
abdominal prin mu ch iul numit diafragm.
Membrele sunt alctuite din centuri i poriunile
libere.
Membrele superioare sunt legate de trunchi prin
centura scapular iar poriunea lib er cuprinde trei
segmente: bra, antebra i m an .
Membrele illferioare alctuite din coaps , gamb
i picior, se prind de trunchi prin cennn'a pelvian .
5

Axe si
, planuri de

referint
,

ale cOI'pului uman

Pentru precizarea poziiei segmentelor care alctuiesc corpul omenesc se folosesc, ca elemente
de orientare , axe i planuri. Corpul omenesc este
tridimensional , prezentnd trei axe i trei planuri (fig. 2).
Ax
longitudinal

Plan
sagilal

A.... ele corespund dimensiunilor spaiului i se ntretaie


n unghi drept.

AXllllol/gitlldbzal-axullungimii corpului (velticalla


om), are doi poli: superior (cranial) i inferior (caudal).

Plan
lransvorsal

AXIII sagital (anteroposterior) - axul grosimii corpului


are un pol anterior i unul posterior.

AXIII tral/sversal- axullimii corpului, este orizontal


are un pol stng i altul drept.
Planurile corpului uman trec prin cte dou axe.

Fig . 1 Pla nuri

au' ah.' co rfl ului

Plal/llllrol/tal
- este paralel cu fruntea ;
- trece prin axul longitudinal i transversal;
- mparte corpul n dou pri (anterioar -

ventral;

posterioar - dorsaI) ;

Exemplu: ochii sunt aezai anterior, iar coloana vertebral, posterior.


PlaI/III tral/sversal sali orizol/tal
- trece prin axul sagital si transversal ;
- mparte corpul n dou pri: superioar - cranial i inferioar - caudal;
exemplll: ochii sunt aezai cranial fa de gur , iar gura, caudal fa de nas.

..

PlaI/III sagital
- planul simetriei bilaterale
- trece prin axul longitudinal i sagital
- strbate corpul dinainte napoi
- mparte corpul n dou jumti simetTice: dreapt i stng;
exemplll: ochii sunt aezai lateral fa de nas i medial fa de urechi .

U Re~ine!n !

C orpul uman poate fi considerat o figur geometric spaial, strbtut de trei axe i de trei
planuri;
n corpul omenesc celulele i esuturile alctuiesc organe, aparate, sisteme;
O rganismul uman este un sistem biologic de nivel individual care ndeplinete trei
categorii de functii:
, de relatie,
, de nutritie,
, de reproducere.
6

APLlC~TII
1. Gs ii rspunsurile eronate:
A. Cavitatea abdominal este sep~rat de cavitatea
pelvian prin muchiul diafragm

B. Genunchiul este situat caudal fat


, de sold
,
C. Inima este situat medial fa de plmni
B

D. Stomacul i ficatul sunt situate n cavitatea pelvian

---i!i+.'--

E. Membrul inferior este legat de trunchi prin


centura scapular
2. Precizai poziia organelor fa de axele i
planurile corpului din imaginea alturat (fi g. 3)
3. Asociati
din cele
. notiunile
,
Pli,-ile

1.
2.
3.
4.
5.

Anterioar

cOlp"lu;
- posterioar

Cranial

- caudal
Ventral - dorsal
Superioar - inferioar
Dreapt-stng

2s

dou

coloane:

Planuri de orielltare
A. Planul frontal
B. Planul sagital
C. Planul transversal

11

Fig. 3 Topografia o rganelor interne


1. GI.mda tiroid;i: 2. P!fllll{mui drep t:
3. Di afragm;I: . L Intes tinu l g ros:
5. ]nl!:stinul s u h irl.! ; 6. La ringe: 7. Ini mii:
8 . P!:'i m;i!l ll i s l:i ng: 1) , Fij,: a t; 10 . Sto ll1 ac;
! 1. Perihllll.' l1 1

"IVELORI DE
GII"IUIRE fiLE
CORPULUI UMil"

~_______________C__d _wa
__~~____________
Si! ne reamintim !
O rgan isll1u l umun cons litui c un sistem bio logic complex, alc;jtuil dllll'la i multe ni ele de
(lrganizare. printre care: ni \ e lul celular al esuluri Il'!'. al o rgane l ori al SlslL'md"r de lrg,m, . L du l"
reprezinti. cel mn t simplu sislem V IU .

Celula este unitatea de baz structural,jimcional i genetic a organizrii materiei vii.


Poate exista singur sau n grup, fonnnd esuturi.
Forma celulelor este legat de funcia lor. Iniial toate au fonn sferic. Ulterior, unele capt
fOime diferite (cubice, cilindrice, fusifonne, stelate), altele i pstreaz forma globuloas (celulele
sanguine, ovulul, celulele cartilaginoase, celulele adipoase).
Dimensiunile celulelor variaz n funcie de specializarea lor i de starea fiziologic a
organismului. n medie celulele au 20 - 30 ll.
7

Structura celulei
n alctuirea celulei distingem trei comp~nente de baz:

membrana celular, citoplasma, nucleul (fig. 4).

1. Membrana

celular

Membrana celular (plasmalema) nconjoar celula, i


confer fomla i asigur schimburile de substane cu mediul.
Este constituit, n principal, din fosfolipide i proteine
(fig. 5). Fosfolipidele formeaz un bistrat n care SWlt nglobate,
din loc n loc, proteine membranare. Acestea realizeaz funciile
specializate ale membranei i mecanismele de transport
transmembranar. Membrana celular are permeabilitate
selectiv, prezint polmizare elech'ic i este excitabil.
Fig.4 Celu la nnimuJii

2. Citoplasma

1. Rt:l icu l cndll pl nsmatic rll gos;

2. Cito plnsmi'i ; 3. Mit oco ndrie;


.1. r.,'klllbnil1i1 ccl ul nri\; 5. !Vk1ll1m UHl
lIucle lll ui; (i .

N 1U.: lclI; 7 . Nucleu l;

H. Micov ili ; 9. Com ple x Go lgi: 10. VC1.iculc


Gu lgi: II . Rihozomi ; 12. Cc ru roltlmi;
I J. RC l icul c ndnplnslIHlIi c nCh:u

fosfolpide

Fig. .5 I\kmbl'UIU\ crlulurii

RE
neted

Este masa celular exh'anuclear n care se desfoar


principalele procese metabolice.
Din punct de vedere struchtral i funcional , citoplasma
este format din dou componente: citoplaslIla lIestructurat
hialoplaslIla i citoplaslIla structurat.
HialoplaslIla se prezint ca un sistem coloidal, n care
mediul de dispersie este apa, iar faza dispersat este ansamblul
de micelii coloidale ce se gsesc n stare de micare brownian.
CitoplaslIla structurat cuprinde organitele cellllare
i inclllzillnile citoplasmatice.
Organitele celulare sunt de dou tipuri: comune ntlnite la majoritatea celulelor i specifice - prezente numai
n anumite celule, unde ndeplinesc funcii specifice.
Organite comune
Sunt reprezentate de: reticulul endoplasmatic,
ribozomi , dictiozomi, lizozomi, mitocondrii, centrozom.

Rcticulul cndoplasmatic
Este un sistem intracitoplasmatic de canale, canalicule
i cisteme ce fac legtura ntre nucleu i membrana plasl11atic
(fig. 6). Este de dou tipuri: neted (RE) i rugos (REG)prezint ribozomi pe suprafaa canaliculelor. Reticulul
endoplasmatic are rol de sistem circulato~ intracitoplasmatic
(RE) si n sinteza proteinelor (REG).
,

~.~----~

Rihozomii
Sunt particule sferice foarte mici , fonnate din dou
subuniti, bogate n ARN si pro~ (fig. 7).
Fig. 6 Rl'Iicul cndnphlSmntil'
Ribozomii po~ citoplasm sau pot fi ataai
de reticulul endoplasmatic neted. Au rol important n sinteza
'='----proteinel ~pecifice (asamblarea aminoacizilorn molecule proteice).
8

Lizozomii
Sunt vezicule delimitate de membrane
simple. Contin n interiorul lor enzime hidrolitice
(peste 40) c~re au rol n Q.iges~
unor substane proprii sau aduse de la exteriorul
celulei.
Se gsesc n numr mare n leucocite
(globule albe), n osteoclaste (celule osoase), n
unele celule gliale.

','. u c - - Subunitato mica


ARNm -----+-

.,,-

~~-~

Subunilalo

A\

mare

. ~
Fig . 7

II

ll. ihulon llll

schcnHl sinteze i pnlt cicc

Aparatul Golgi
Situat n apropierea nucleului , aparatul sau complexul Golgi este alctllit din totalitatea
~i!io~~ Un dictiozom este format dintr-un "teanc", o stiv de cisterne aplatizate,
disci forme, delimitate de biomembrane, crora li se asociaz vezicule de diferite mrimi (fig. 8).
Aparatul Golgi are rol n procesele de secreie celular i s inteza de membrane.
Mitocondriile
Sunt considerate "centralele energetice" ale celulei. Prez int mari variaii privind: form a - de
obicei sferic sau de baston a, dimensiunile i numrul lor - mai numeroase n celulele cu activitate
mai intens.
Mitocondria prez int la periferie o membran dubl: extern-neted si intern care prez int
cute transversale numite criste mitocondriale (fig. 9). n interior se afl matrice~ mitocondrial n care
se gsesc proteine, lipide, ADN, etc. Pe cristele mitocondriale sunt localizate enzime oxidoreductoare
implicate n procesele de eliberare a energiei celulare.
Mitocondriile sunt organitele celulare la nivelul crora se desfoar procesele finale ale
respiraiei celulare, eliberndu-se energie ce se acumuleaz n ATP.
Ccntrozomul
Este sintatn apropierea nucleului fiind fonnat din doi centrioli cilindrici, OIientai pellJendicular
unul pe cellalt i nconjurai de o zon de citoplasm vscoas - centrosfera.
Centrozomul are rol n diviziunea celular (prin organizarea
fusului de diviziune).
Ol'ganite specifice
Sunt reprezentate de: miofibrile, ncurolibrile i corpusculii
Nissl.
Miolibrilele
Sunt elemente contTactile din sarcoplasma (citoplasma) fibrei
musculare.
La microscopul electronic, miofibrilele apar constituite din
dou tipuli de miofilamente: unele groase-miozin i altele subiri

vezicule

'-::=-de SQcretie

Fig. 8 Dictiozom

actin.

Neu r ofibl"ilcle
Sunt formaiuni ce se gsesc n neuroplasm - citoplasma
cOqJului celular al neuronului, dar i n prelungirile neuronale - axon
i dendrite. Apar ca o reea dens de fibre avnd rol de susinere i
transport de substane.
Fig. 9 Mito condrie
9

Corpusculii Nissl
La microcorpul electronic corpii Nissl apar sub form de canale i vezicule pe care se gsesc
atasati
, " numerosi ribozomi , fiind echivalenti
, ai REG pentru celu la nervoas. Au rol n sinteza proteinelor
neuronale.

Incluziuni ergastice
Sunt reprezentate de substane aflate temporarn citoplasm, rezultate din activitatea metabolic
a celulei: picturi Iipidice, granule de melanin, glicogen, etc.

3. Nucleul
.,~;jit,~~~;:Jmembrnna nuclear

membrana rclieulului cndoplasmalic

Fig. I () . St ructura nucleului

Este un component celular fundamental, care are de


obicei forma celulei i ocup centrul celulei sau o poziie
periferic (celule adipoase).
Majoritatea celulelor sunt uninucleate. Exist i celule
binucleate (celulele hepatice), polinucleate (fibra muscular
striat), anucleate (hematia adult).
Nucleul este format din: membran nuclear i
carioplasm (fig. 10). Membrana nuclear este dubl i prezint
numeroi pori. n carioplasm se gsete o reea de cromatin
(constituit din ADN, ARN, proteine) i unul sau mai muli
nucleoli , bogai n ARN.
Coninnd material genetic , nucleul are rol n
coordonarea activittii celulare si n transmiterea informatiei
~
"
,
genetice.

Re tineti!

C elula este o microuzin complex n care se desfoar toate mecanismele vieii.


n organizarea unei celule intr trei componente fundamenta le: membrana, citoplasma i
nucleul.
N ucleul controleaz activitatea celulei pe baza informaiei genetice nscrise n structura
ADN .

APLlCI\ II
I. Explicai urrntoa 'ele noiuni :
A. Sarcoplasma
B. Carioplasma

C. Nucleoplasma

D. Hialoplasma

E. Neuroplasma

2. Puneti
, In
adecvate:

"

eul punctelor cuvintele

3. Asociati
din cele dou coloane:
, nntiunile
.
Orgallite celulare
J. centrozomuI
2. ribozomii
3. lizozomii
4.dictiozomii
5. mitocondrii

a) Lizozomii sunt organite celulare bogate n enzime ...


b) Mitocondriile conin enzime ....

10

Ro/ullor
A. sinteza de proteine
B. digesla intracelular
C. respiralia celular
D. diviziunea celuJard
E. secreiil e ce lul are

..

~______________T~e__u_t_u_r_i__~
___a_n_e~~
~__________
S ne reamintim

C orpul omenesc este alctuit din miliarde de celule cu dimensiuni. f0l111e. structur' )i fimLii
,pccl tke. Celulele cu form i structur asemn toar" i care Indeplinesc aceeai functie s~
gmpe3z n tesururi. Acestea se f0l111 'az in timpul t1e c\"o ltiirii cmb ri onare, prin difereniere.
Principa lele tipuri de tesuturi sunt: epi tel ial. conjuncti\ . muscular i nen os.
esutul

epitelial

Caracteristici
Celulele epiteliale pot fi plate, cubice,
cilindrice.

- . . .. ..
Celulele sunt strns legate ntre ele
Tesut cubic
Tesut ci1indric
Tesut pavimentos
simplu
simplu
simplu
printr-o substan a1110rf care le cimenteaz sau
prin formaiuni ce trec de la o celul la alta i
Fi g. I 1. es u t u ri cpitclialc llni stratific ate
care se numesc tonofibrile sau desmozomi.
Celulele profunde sunt aezate pe o membran bazal care le separ de esutul conjunctiv
aflat sub epiteliu.
n epiteliu nu exist vase sanguine, hrnirea lui fcndu- se pe seama esutului conjunctiv
subiacent.
Clasificare
Din punct de vedere funcional, epiteliile se clasific n: epitelii de acoperire, glalldlllare i
sellzoriale.
Epiteliile de acoperire
Acoper organismul la exterior (epidermul) sau cptuesc organele cavitare (mucoasele).
Dup numrul straturilor din care sunt alctuite pot fi: IlIIistratijicate, stratijicate i
pselldostratijicate.
Examinai la microscop diferite epitelii de acoperire unistratificate, pseudostratificate i

pluristratificate.

Comparai

imaginile microscopice cu figurile din manual!

Epiteliile IlIIistratijicate (fig. I I ) se clasific dup forma celulelor n:


- pavimentoase simple - se ntlnesc n pleur, pericard, peritoneu, endoteliul
vaselor de snge, epiteliul alveolar;
- cubice simple - cptuesc bronhiolele i canalele mici de secreie ale
glandelor salivare;
- cilindrice simple - f0l111eaz mucoasa tubului digestiv de la stomac la
rect, a uterului i a trompelor uterine. Celulele cilindrice pot prezenta la polul
apical cili (bordur n perie) sau microvili (platou striat).
Epiteliile pselldostratijicate sunt alctuite dintr-un singur slTat de celule,
cu nucleii dispusi la nlimi diferite (fig.12 ). Se ntlnesc n mucoasa traheei i
bronhiilor mari .

Fig. 12 .
esut e pitcli~11

pscud os, ra ti ficat

1 1

-,~'~",~".-

.,.,. ..".. '\~""',,,~ ."


...

OOaO:3c:

Fig. 13 .
cpit c lhtl
Il luri s tra tificat

l's u t

Portiu::

Tubuloas

Tubuloas

simpl

ramirical

C'9[ r

secreloare

Epiteliile plllristratijicate (fig. 13 ) sunt clasificate, dup forma cel ulelor


din straturile superficiale, n:
- pavimentoase stratificate care pot fi cheratinizate - epidennu l i
necheratinizate - mucoasa bucal , esofagian, etc.
- cubice stratificate nt lnite n canalele mici de excreie ale glande lor
salivare;
- cilindrice stTatificate din canalele mari de excreie ale glandelor salivare;
- de ttanziie - specifice penttu uretere i vezica urinar.

L\\

Tubuloasa

simpl

Tncolcil

Acinoas

Tubulo -

simp l

acinoas

~lJ l~

Epiteliilc
glanduhu-c

Sunt fonnate
din ce lul e dife reniate ,
care au proprietatea de a
e labora produi de
secreie.

Fig. I-l . T ipudd l" glnn dlcxo crinc

Celulele

sunt

dispuse n diferite moduri i n asociaie cu esut conjunctiv, cu vase sanguine i cu terminaii nervoase
formeaz glande.
Dup felul produi lor de secreie i dup modul de excreie, distingem ttei tipuri de glande:
- exocrine, produsul de secreie este e limin at, printr-un cana l, la exterior (glande
sebacee, glande sudoripare) sau n diferite caviti care comunic cu exteriorul (glande salivare,
gastrice)(fig. 14).
- endocrin e (glande cu secreie intern) care nu au canale de excreie i i elimin produii de
secreie, numii hormoni , direct n snge sau li mf.
- mixte - glande cu secreie dubl , exocrin i endocrin (pancreas, ovar, testicul).

Epitcliile senzoria le
Sunt alctuite din celule specializate pentru recepionarea diferiilor stimuli externi i interni
din celu le de susinere cu rol protector.
Ele intr n structura segmentelor peri ferice (receptoare) ale analizatori lor.
esutul

conjunctiv

Caracteristici
- este a l ctuit din ttei componente principale:
Celu le conjunctive - sunt variate ca form , dimensiuni , funci i i deprtate ntre ele;
Fibre conjunctive - sunt de trei feluri: de colagen, de e l ast in i de reticulin;
Substana fl.mdamental - oc up spaiul dintre celule i fibre i poate fi: moale, semidur,dur.
Tesuturile conJunctive sunt vascu larizate, cu exceptia
carti laginos a crui nutriti, e se
, tesutului
,
realizeaz prin difuziune la nivelul capilarelor din pericondru (membrana conjunctivo - vascu l ar
care nvelete cartilagiu l).

Tesut fibros

Tesut lax

Tesut adi pos

Clllsticllre
Dup consistena s ubstanei

fundamentale, esuturile conjunctive


sunt de trei tipuri: moi (fig . 15),
semidure (fig. 16) (cartilaginoase),
dure (osoase) i sngele;
12

csuturi

conjunctive moi
EXEMPLE

CARACTERISTICI

TIPURI

Se

Fibrele de rcticulin formeaz o reea in


ochiuri le creia se afl substana fundamental i
celule reticu lare (rcticulocitc) cu
multe
prelungiri;
Are rol n hematopoiez.
Conline predominant fibre de colagen, puine
celule (fibrocite) i substan fundamental ;
Are rol mecanic.

Se ntlnete n:
- ganglioni limfatici ;
- splin;
- mduva roie osoas.

Se ntlnete n:
- tendoane, aponevroze.
- capsule.
- fascii muscu lare.

ADIPOS

Celule g lobuloase (adipocite), cu citoplasma i


nucleul mpinse la periferie, centru l celulei fiind
ocupat de o pictur de grsime ;
Este rezervor de grsimi i izolant termic.

Se nt lnete in:
- hipodeml,
- mezenter,
-n jurul unor organe

ELASTIC

Conine predominant fibre elastice. Printre fibre


se afl puine celule i substan fundamental;
Are ro l mecanic.

Se

Contine celule conjunctive, fibre de colagen, de


reticulin i de elastin . rspndi te uniform n

LAX

substana fundamental

Are rol trofic, de

RETICULAT

FIBROS

susine re i

de

esu tul

Substana

calciu

fundamental

- substan
sodiu;

este

Fibrele de colagen

elastice

ntlnete

n:
tunica medie a vase lor mari
(artere, vene)

EXEMPLE

TIPURI

alctuit

organic impregnat

aprare

in:
hipodenn;
medu lara ovarului;
pericondru, periost;
canale Havers;
viloziti intestinale.

con.iunctiv scmidur

CARACTERISTICI
condrin

ntlnete

cu

din
de

sruri

Formeaz

Se ntlnete n:
- scheletul embrionului,
- carti lagii: costa le, laringeale,
bronice , traheale, articulare,

HIALfN

mpletitur deas ;

ELASTIC

Se

Se ntlnete n:
- discuri intervertebrale,
- meniscuri articulare.

Celulele cartilagi noase sunt de dou feluri:


condroblaste (celule tinere) i condrocite (celule
mature) adposti te n caviti numite condroplaste;

Face parte din gIUpa

esuturilo r

cu

funcie

FIBROS

mecanic.

Observai

componentele cartilaginoase ale scheletului pe materiale procurate de la abator. Apreciai


duritatea, elasticitatea, culoarea i rolul cartilajelor.
Examinai la microscop o seciune proaspt prin
esutul cartilaginos i vei observa cmruele ovoidale
(condroplaste) care conin cte 2 - 3 celule. Comparai
cu imaginile a l turate!

ntlnete in:
- epig lot ,
- pavilionul urechii.

It 'd!
1'"\
1
'
rr'
... ~': ~\,'"~ ).li ID'~" I

1!L'l ~.P @

~ -tJIIIP .'I,

"

~
(,fi (li

"

Cartilaj hialin

,.:. ~f,!;' ~

Carlila ] ela stic

i~p" 1

\~ JlIt9,~~fd
Cortlla ] ribros

"'1

Fig . 16 T ipuri de esuturi


conjunctiye semidurc

--

13

esutul

con.iunctiv du r - osos
TIPURI

CARACTERISTICI
Substanta fundamental este alctuit din osein (substan~
organic~) i din subsw nc anorganice - in special sruri de
culciu i fosfor;
Celulele osoase sunt de trei tipuri: osteoblaste - celule
tinere care sec ret oseina, osteocitelc - celule mature ce se
afl n c aviti numite oSlcoplaste i astcoc!aslc - celule
gigant, ITIultinucleatc i bogate in lizo zo mi;
Predomin fibrcle de colagen;
Exist dou tipuri de es ut osos (fig J 7): spongios, rannat
din lrabecule (lamele osoase) ce delimiteaz areole (spaii
pline cu mduv roie hCll1atogen) ; compact, format din
unitati numite Qstcoane sau sisteme haversicnc (canalu l
Havers + 5-30 larnele osoase care l nconjoar) ;
esutul osos este adaptat pentru funciile de suport,
protecie , etc., J1ind esutul cel mai rezistent i dur.

SPONGIOS

COMPACT

EXEMPLE

Se ntln e te n
interiorul:
- epifizelor oaselor lungi;
- oaselor scurte;
- oaselor late.

Se ntlnete n:
- diafiza oaselor lungi,
- exterioru l oaselor:
- late;
- scurte.

Pentru a examina esutu l osos la microscop, decupai dintr-un stem de pui de gin, din
partea transparent, o bucat de I cm'. Cura~ cu bistUliul periostul- stratul de esut conjunctiv
care acoper un os. Apoi rade~ piesa pn cnd devine att de transparent nct se poate citi
prin ea un text. Splai preparatul cu ap i alcool i examinai-l la microscop ntre lam i
lamel. Desenai cmruele stelate - osteoplaste, n care se afl celulele osoase - osteocite.
maduvii
hematogcn

Irnbocule
osieocite

canal Havers

venul

f ig. 17 .
T ipuri
de
c..>s u t

osos

aroole

vase de
sango
canal Hnvcrs

esut 0505

spongios

esut

os spongios

osos compnct

Sngele
Caracteristici
Este un tip particular de esut conjunctiv n care plasma este substana fundamental, iar
elementele figurate (eritrocitele, leucocitele, trombocitele) reprezint celulele;

Reprezint 6-8% din


greutatea cOlpului;

Este un lichid rou


deschis (pentru snge le oxigenat)
i rou nchis (pentru sngele
neoxigenat) cu densitatea 1055, cu
pH= 7,35;
Este a lc tuit din: plasm si
elemente figurate (fig. 18).
'
Fig. I t\ .
14

CompoLiia

sn ge lui

Plasma
55%

Elemente
figurate
45%

, . lichid galben, vscos, alctuit din 90% ap i 10% reziduu uscat care conine substane:
-orga1/ice: proteine (albul11ine, gIobuline, fibrinogen) glucide, lipide, uree, acid urie, creatinin.
-ano1'ganice: cationi (Nu+-, K+, Ca 2+, Mg2+), anioni (er, po.t, SO:!2., HCO J ') , microelementc (Fe, Cu, 1,
Col
cele mai importante substane organice sunt proteinele care au roluri:
-rezerv de aminoa.cizi,
- sistem tampon - menin echilibrul acida-bazic,
- transportori de hormoni, vitamine, fier,
- factori ai coagulrii,
-controlul hematopoiezei, al tensiunii arteriale,
- aprare an ti infecioas prin anticorpi specifici.
1. Globule roii - eritrocite Chematii) - 4,5-5 mil/mm J de snge;
- sunt celule anucleate;
- conin hemoglobin alctuit din globin (o protein cu 4 catene polipeptidice- 2 a i 2P) i hem
(o grupare neproteic- un pigment care conine 4 atomi de Fe 2+) ;
- triesc 120 de zile;
- eritropoieza se desfoar n mduva roie osoas ,
- hemoliza se realizeaz n splin , ficat, ganglioni limfatici,
- au rol in transportul gazelor respiratorii (02 i CO z),
2. Globulele aIbe- leucocite - 4.000-8.000/mm 3 de snge; 6 - 20 J.l; triesc ore - ani;
- sunt celule nucleate, mobile, cu rol esenial n imunitate.
- se clasific n:
A) Po/illllcleare - granulocite - 68%
a.) l1eulrojile- 65% din totalul leucocitelor - traverseaz prin diapedez pereii capilarelor spre
esutul afectat i fagociteaz microorganismele intervenind in infeciile acute;
b.) bazojile- 1% din totalul leucocitelor, conin histamin i heparin (substane vasodilatatoare).
Numrul lor crete n stadiile tardive ale inflamaiilor;
c.) eozillojile- 2% din totalul leucocitelor. Numrul lor crete n boli alergice i parazitare.
B) MOllollllcleare - agranulocite - 32% :
a.) IiIllJocite- 25% din totalul leucocitelor. Produc anticorpi - substane cu rol n imunitnt~a
organismului;
b.) monocite- 7% . Migreaz n esuturi unde se transform n macrofage i fagociteaz bacterii i
resturi celulare.
3. Trombocit. sau plachete sanguine -150.000-300.000/mm 3 ; 2 - 4 fl;

Determinai componentele sngelui pro~ednd astfel: procurai - n dou eprubete - snge de la un laborator
de analize. n una din eprubete adugai oxalat de sodiu. Agitai eprubetele i apoi lsai-le 10 minute in
repaus. Ce observai? n eprubeta fr oxalat, sngele a coagulat. n timp ce n eprubeta cu oxalat, elementele
figurate au sedimentat iar la partea superioar a rmas plasm.

l1li

Tesutu
l muscular
,
Camcteristici
esutul muscular este alctuit din celule musculare
alungite, numite fibre musculare.

Fibra muscular prezint: membran celular


numit sarcolem, citoplasm numit sarcoplasm n
interiorul creia se afl unul sau mai muli nuclei.
n sarcoplasm se ntlnesc organite comune i
organite celulare specifice (miofibrile) elementele contractile,
aprute n Ul111a diferenierii i adaptrii celulei la funcia de
contracie.

Miofibrilele sunt formate din


miofilamente: de miozin i de actin.

dou

neted

tipuri de
Fig. 19

Tipuri de

('su' IlW'iCUIal'

15

esutul

muscular este bogat vascularizat i inervat.

Clasificare
Dup particularitile

miofibrelor, esuturile musculare sunt de trei tipuri (fig. 19):

esl/t I/lIlscular striat,

eslit IIIl/scular

cal'diac,

esut ml/scular neted.


Tesutul
muscular striat
,
Intr n alctuirea muchilor scheletic i ct i a unor viscere: limb, faringe, unele sfinctere.
Este constituit din fibre musculare striate - celule alungite (1 mm - 10 - 12 cm) de Sonn
cilindric sau prismatic, ce prezint numeroi nuclei dispui periferic. n miofibrile, miofilamentele
de miozin i de actin sunt paralele cu axul longitudinal al fibrei musculare i sunt aezate la acelai
nivel, formnd discuri clare i discuri ntunecate care alterneaz, oferindu-i acesteia un aspect striat.
Prezint contracie voluntar i rapid.
Observai

Ia microscop fragmente de muschi de la mamifer, astfel:


o poriune longitudinal dintr-un muchi al membrelor. Aezai materialul pe o Iarn i ncercai s
desprindei fibre le unele de altele cu ajutorul a dou ace fine. Pstrai pe lam numai fibrele disociate. Privii la
microscop! Observai c fibre le musculare sunt celule alungite cu numeroi nuclei dispui periferic.
-

scoatei

esutul

muscular neted
Se ntlnete n structura muchilor viscerali i a muchi ului multi unitar din iris.
Fibrele musculare netede au aspect fusifol1l1, lungimea de 10 - 100 j i prezint un singur
nucleu alungit situat central. Au stl1lctm omogen deoarece miotibrilele nu sunt organizate n sarcomere
i nu prezint striaii transversale.
Manifest contracie involuntar, lent i prelungit.

Tesutul
muscular cardiac
,
Formeaz miocardul - stratul principal din peretele inimii. Fibrele musculare cardiace sunt
alungite i ramificate, cu dimensiuni mai mici dect ale fibrelor musculare scheletice i cu structur
asemntoare acestora, dar cu un singur nucleu mic, dispus central. La contactul dintre celulele cardiace
se observ discurile intercalare ce reprezint jonciuni intercelulare specializate.
Prezint contracie involuntar.
esutu";

ml/scl/lare

striate

striate
cardiace

1I111SClllal'e

lIetede

Miofibrilele
aspect striat discurile c lare ca
i cele ntunecate
se afl la acelai
nivel;
sunt organizate
n sarcomere.

muchii striati schetici ;


muchii din structura unor
aparate i sisteme: muchii
limbii, faringelui, laringelui,
etc
muchii extrinseci ai
globului ocular

au aspect striat;
sunt organizate
n sarcomere.
sunt
omogene,

muchiul cardiac
(miocardul)

rar striaii.

muchi Iletezi viscerali

din pereii

organelor cavitare
muchii vaselor de snge
muchii erectori ai firelor de
muchii

pr

f1Iuchi Heted f1Iultiullitar

16

Form i

Rspndirea

muchii

irisului

dimensil/ni

fonn cilindric

dimensiunile fibrei
sunt mari
L: I mm - la (12) cm;
Diametru: la - 100Jl

COl/trolnervos i
viteza de reacie

voluntar

involuntar
medic

involuntar

rapid

neramificat

forma

ramificat

fibre fuzifonne cu
ntre fibre

L; IOD - 400 Jl

jonciuni

Diametru: 2 - 10 J-L
fibre fuziforme rar
jonciuni ntre ele

lent

Tesutul nel'vos
Caracteristici
Este alctuit din: neuroni - celule nt:rVoase - celule diferentiate
specific care genereaza si conduc impulsurile nervoase si nevroglii
_celule gliale - celule care fonueazii un tesut suport sau interstitial
al sistemului nervos.
Neurolllli
Reprezinta unitatea structurala si functionala a sistemului nervos.
Este constituit din corp celular si prelungiri neuronale (fig.20).
Corpul celular are dimensiuni si fonue variate fiind alctuit din:
neurilema, neuroplasma si nucleu. n neuroplasm se gsesc
organite comune (fr centrozom) si organite specifice reprezentate
de neurofibrile si corpusculii Nissl.

c
~ ~P ",--

c ~

~
L

'6
..,

A
R

nod - -,;.:
Ranvier

A
X
O

N
Amintiti-v rolurile acestor componente ce

ulare!

Prelungirile neuronale sunt reprezentate de dendrite si


Terminam
axon. Dendritele sunt prelungiri neobligatorii, de regula, scurte si
cu butoni
puternic ramificate, ce conduc influxul nervos aferent (centripet).
Axonul este o prelungire unic, obligatorie, tenuinat cu o
ramificatie butonat. Este nvelit de trei teci: teaca de mielin de natur lipoproteica; teaca Schwann - fonuat din celule gliale
si teaca Henle - de natur conjuncti v. Conduce influxul nervos
centrifug. Neuronii se pot clasifica dup mai multe criterii: form,
numr de prelungiri, functie, etc.
- N euronu
1F'Ig. 'o

n '"

CRI TERll

TIPURI

FORMA
NEURONILOR

slc lmi\

roluntlii
Qvoidii

mulli po lari

bipo lari

unipo lari

piralllidlllil.

piri fon11l1
fuz iformil

NUMRUL DE

PRELUNGIRI

FUNCIE

fJ'CARACTERISTICI
/

pseudn unipolari

ne uro ni senz itivi

IH:uro ni ma Iori
neuro n i intercalari
neu ro ni secretori

/ EXEMPLE

neuro nii SOlllato m o lo n d in cO:lrnclc anterioare a lt.!


- neuronii din scoarta ccrcbralil

- neuroni din

scoara

- 1

m du vei

ccrcbmlii

- neuronii somalosc nziti vi d in gang lio nii spin ali


- ne uronii lui Pu rkinjc din scoan a ccrcbcl ului

- neuronii din mucoasa a lrac ti v


mai mulle dcndritc i un axon
neuroni i somalo lllo lOr din coarnel e llnlerio are al e m du vei
o dendril i un axon
ne uronii d in gUllglio nul Cani , Scarpa
- din lI1ucoa...a olfacti vii
- di n re tin
- un axon
- neuronii sOll1<1I0 mo lo ri din nucle ul moto r a l ne rv ulu i Irige men
- cclulele c u c onuri $i ba s lOnu e d in re lin
- prin 'lcelasi pol ul celulei inln-l d endrila i iese axollul : cele d o u prelung iri Ull
un scurt trase u comun. dup care se separfl formind flecare un ung h i de 90
- ne uronii di n gang lionii spinali
- conduc in form a i ile de la receptori la centrii ne rv o i
- se mpart n:
a. neuroni .. o matosenziti v i- a pari n siste mului nervos somati c
b. neuroni viscerosl!nzitivi- apErill sistemului ne rvos vegelllli v
- conduc in form aii d in centrii n ervo i In orgallele ereCIOllrc
-

fi:
a. somato mOlo ri
b. visceromo to ri
- asigu r.-I leg t ura dillire ne uronii senzitivi i motori in arcuri le polisinnpticc
- produc ne urosecre\ii
- neuronii din hipotalamus ce sccrclf\ ho rmo nii (A DH i ocitocini1) SrlU ho rmo ni
e liber.nori i hormoni inhibitori
- POl

17

Celulele g lia le (N el'roglia)


sunt de peste 10 ori mai numeroase dect neuronii,
au forme si dimensiuni variate, .
prelungirile lor sunt n numr variabil,
nu contin neurofibrile si granulatii Nissl,
au rol trofic, de sustinere si protectie pentru neuroni, sintetizeaz mielina, fagociteaz neuronii distrusi.
Organismul uman este un complex alctuit din ansamblul organelor si sistemelor de organe prin
care se realizeaz cele trei eate orii de functii.
Sisteme de or ane
Sistemul osos - alctuit din totalitatea
oaselor legate prin articulaii
Sistemul muscular - reprezentat prin
muchii schelctici . muchiul cardiac,
muchii organelor interne.
Sistemul nervos - este co nstiLUit din
totalitatea organelor nervoase.
Sistemul endocrin- cuprinde totalitatea
alandelor endocrine.
Aparatul digestiv- este alctuit din
tubul digesti v i glandele anexe.
Aparatul circulator- cuprinde inima.
vasele sanguine i limfatice.
Aparatul respirator- este alctuit din
p l mni i cile respiratorii.
Aparatul excretor -este format din
rinichi i ci urinare.
Aparatul reproductor- este constituit
din gonade i structuri anexe.

Func ii
Susinerea i protectia organelor corpului.
in micare - este artea asiv a a aratului locomotor
n micare - este panea activ a aparatului locomotof.
Este principalul sistem efectar al organismului.
R ealizeaz integrarea organismu lui n mediul de v ia i
coordonarea activit ii ar unei ar interne rin mesaje nervoase.
Integreaz activit rile organismului prin semnale chimice.

Digestia alimentelor, absorbia nutrimentelor i eliminarea


resturilor nedi erate.
Sistemul de transport pentru nutrimente, pentru substanele
nefolositoare sau toxice or anismului i entru oazele res iratorii.
R ea lizea z schimbul de gaze respiratorii, ntre organism i
mediu.
Are rol n eliminarea s ubstanelor rezultate din arderile celulare
(deeurile metabolice) i n re larea echilibrului hidroelectrolitic,
Produce gameti i hormoni sex uali , asigurnd perpetuarea
s eciei.

AnaliZati Imagmea n gura 21. lOentficati pnnclpalele tipune tesutun umane si localizarea or n
diferitele organe si sisteme de organe aJe organismului.

Retineti!
C01pii celulari ai neuronilor

fonneaz

substanta cenusie din


sistemul nervos central si ganglionii din sistemul nervos periferic.
Prelungirile nellronale fonneaza substanta alb din sistemul
nen'os central si nervii din sistemul nervos periferic.
T esuturile epiteliale au o suprafa6 apical liber si una bazal
aiiezat pe membrana bazat.
N utritia epiteliilor se realizeaz pe seama vaselor de snge aflate
n tesutul conjunctiv de sub membrana bazal.
T esutul cartilaginos este singurul tip de tesut conjunctiv care nu
este vascularizat. El este hrnit de pericondru.
Contractiile fibrelor musculare sunt posibile datorita prezentei n
aceste celule a unor organite speciale miofibrilele - ce contin dou
proteine contractile: actina si miozina; n timpul activitatii musculare
interactioneaza si alunec unele printre altele.
T esutul nervos este alctuit din celule specializate pentru
comunicarea intercelulara si care au rol n coordonarea activitatii
organismului.
18

; : ,

' :

; ', \

- - - J", ".":'
;( '
~

.l.~ '

TeSl.l!e~te.li .;J1

, f

. ,
,,

- .. 1 .. , .

Tr..ut ~..Q3

..
Tnut C:l l liIJ g

_:e!'.l1l liblo:l

Fig. 2 1. Tcs uturi. organe.


sisteme de organe

--rAPLlC~II
\. Unitatea

morfofuncional

miofibl"ilei este:
A. Sarcoplasma;
B. Sarcolema;
C. Discul clar;
D. Discul ntunecat;
E. Sarcomerul.
2. In care din structurile urmtoare
ntlnim esut muscular neted
multi unitar :
A. Peretele capilarelor sanguine;
B. Vezica urinar;
C.lsris;
D. Stomac;
E. Miocard.

4. Teaca Schwa nn este


A. esut conjunctiv;
B. Mielin;
C. Nevroglii;
D. Neurofibri le;
E. esut muscular.

alctuit

din:

5. Evidentiati, afirmatiile
incorecte:
,
A. Osul este un tesut
conj unctiv sem idur;
,
B. Neurogliile se pot divide i pot fagocita;
C. Miocardul este alctuit din fibre
musculare netede;
D . Sistemul osos este partea activ a
aparatu lui locomotor;
E. Contractiile
muschi
lor scheletici sunt
,
,
voluntare.

3. Asociai noinnile din cele dou coloane:

Tipu ri de epitelii
1.
2.
3.
4.
5.

Pseudostratificat
Pavimentos unistratificat
Pavimentos stratificat
Cilindric simplu
Cubic

Localizri

A. Pleura
B. Bronhiole
C. Trahee i bronhii mari
D. Mucoasa esofagian5.
E. Mucoasa gastric

Tipuri de esul cOllj ullctiv


1. esut reticulat
2. esut cartilaginos hialin
3. esut cartilaginos fibros
4. esut conjunctiv fibros
5. esut cartilaginos elastic

Localizri

A. Tendon
B. PavilionuI urechii
C. Cartilagii costa le
D. Mduva roie hematogen
E. Men isc articular

Tip uri de esut osos


1.

esut

2.

esut

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Limfocite
Hematie
Eozinofile
Neutrofile
Trombocite
Monocite
Osteoblaste

osos spongios
osos compact

Localizciri
A. Interiorul epifizei
B. Lami nele superficiale ale omoplatului
C. Peretele diafizei
D. Exteriorul corpului vertebrei
E. Interiorul strenul ui

Tip uri de celule

R ol
lor crete n boli alergice
B. Fagociteaz microorganisme
C. Conin factori ai coagulrii
D. Transportul gazelor respiratorii
E. Produc anticorpi
F. Secret osein
G. Fagociteaz bacterii i resturi celulare
A.

Numrul

19

FUNCTIILE
FUNDAMENTALE
,
ALE ORGANISMULill UMAN
II.l. FUNCI1ILE
DE RELATffi
,
,

"---11eA.I--__S_1 _ _
0 ____

---.1

=II____

C_I_ S_if
_ic_a_ r _e_a_ "_iS't
_ e_m
_ u_l_u_i _D
_e_r_v_o_s____

ne reamintim !

( m u l. <.:3 [{,::tIc o rgalli ... mek. rc ,IIi Il",IIU~d li mbur i p~nll.m cnh.: J c 1ll .lh;rI!. t.!ncrg il.: t'1 inll lnn. l h: ( U l11l'lhu l
dt.: iJ1 . In lt.: .=.raft.:a organi. Illului in med IU c:-. h! rtl~illil print r-ll_ !fan. a . IJ"ho r..m. : int r ISh.:llIu l 1l1,.;I"\ os ( ';:".111 'lt: d e s imt. s i, h: mu l cn Joain i "iSh.!lTlU l I\H':O IlHlhli. To.lI ~ J ( I,.'" l e ... bh,; 1ill: lt\ h,;f:! c il1nc.J t . r':tlt inJ funqitk I,k
rd J i c a h:
,.!ani. . mu lui : ."c nsib ili tulca ,",cl17iti \o- cn lona l.-j:;oi 11I .. l'i.ITl:..t llr,:; .1I1bTllu I Ui 10 illl' liui Jl \ i.l ..!

Sistemul nervos este constituit din totalitatea organelor n constilllia crora intr n mod
predominant esutul nervos.
Sistemul nervos, unitar ca struclm i funcie, se poate clasifica n:
Sistem ne.vos somatie - al vieii de relaie , care asigur
activitatea
motorie somatic i sensibilitatea senzitivo - senzorial
encefal
] nx
n funcie de condiiile variabile din mediul nconjurtor.
ccrnbo mduva
spinal
Sistcrn nervos vegct.ltiv - autonOlTI, care coordoneaz
s p inrii
activitatea organelor interne (a viscerelor) n condiii diferite i
anume: parasimpaticlIl- n condiii obinuite de via i simpaticul
n sill!aii neobinuite, periculoase.
nervi
Att s istemul nervos somatic ct i cel vegetativ sunt
reprezentate printr-o parte central - sistemul nervos central i o
parte periferic - sistemul nc.vos pc.-iferic (fig.22)
Sistemul nervos central - cerebrospinal, nev rax, este
constituit din: encefal i mduva spin.-ii.
E ncefal ul se gsete n cutia cranian i este alctuit din:
trul/chi cerebral (bulb rahidian. puntea lui Varalia. mezencefal),
cerebel, diel/cefal(talamlls. me/a/alamlls. epilalamus. hipo/alamlls)
i emisferele cerebrale.
Mduv a spin rii este dispus n canalul vertebral si se
ntinde de la vertebra l cervical pn la vertebra a 2-a lombar , de
unde se continu cu filum temlinale pn la vertebra a 2-a coccigian.
Fig. 22 Sistemul
Att encefalul ct i mduva spinrii sunt nvelite de meninge
nC I' VOS central s i erifcric
- un ansamblu de membrane cerebrospinale, format din: ,Il/ramater
20

_de natur fibroas, arahnoid - avascular ipiamater


_ vascular, care particip la formarea plexuri lor
coroidiene ce secret lichidul cefalorahidian cu rol trofic
si de protecie mecanic (fig. 23).
.
.
Lichidul cefalorahidian se afl n spaiu l dintre
arahnoid i piamater (spaiul subarahnoidian) dar i
in caviti le tubului neural (venllicule cerebrale i canal
Trunchi
cerebral

coloana

Bulb rahidian
lui
Puntea
Varolio
Mezencefal

Cerebel
SISTEMUL
NERVOS
CENTRAL

Encefal

Diencefal

-Talamus
Metatalamus
Epitalamus
Hipotalamus

Emisfere
cerebrale
Mduva
sp inrii

Nervi
perifcriei

SISTEMUL
NERVOS
PERIFERIC

Gangliani

Cranieni

Spinali

Vegetativi

Senzitivi
Motori
Micsti
Micsti

Crani eni
Spinali
- Paraverlcbrali
- Prevertebrali
- Previscerali
- Intramurali

Fig. 23 Encefalul,

md uv a sp in rii i

sistem ul de

Sistcmul nCI'vos pcriferic este a l tu it


din nervi periferici i ganglioni.
Nervii pcrifcl'ici sunt a l ctuii din
prelungi ri neuronale, fiind reprezentai de
nervii spina/i - 3 I perechi i nervii cranieni
- 12 perechi.
Ganglionii sunt repreze ntai de aglomerri
de corpi neuronali i se cJa s i sific n:
gang/ioni spilw/i- situai pe traseul
rdcinii posterioare a nervilor spinali ;
gG/lg/ioni cranieni - dispui pe h'aseul
ramurilor senzitive ale nervilor cranieni;
gang/ioni vegetativi, care pot fi:
laterovertebrali , prevertebrali, previscerali,
intramurali .

Retineti !

'-ii

Sistemul nervos se clasific, din punct de vedere funcional ,


n somatie i vegetativ, iar din punct de vedere topografic n
sistem nervos central i sistem nervos periferic;
Cenllii n ervoi somatici i vegetativi din nevrax sunt conectai
cu receptorii i efectorii organismului prin nervii periferici.

IAPllC~TII
\nnliLlili fiJ.:uriie 23 ~i 2-' ~ i identificni:
poriunile cenh'ale i periferice ale sistemului nervos;
structuri le care asigur protecia i hrnirea acestor
organe.

sistem
nervos
central

ill ~

,.. ~

i \

(~I
.
I

-t= ~
' -

- ~

-:,

=o-

Jr- ' ~ +I

_ _~--: :i
sistem

f-

nervos
perireric
~

Fi g. ~ I

'/ - 1
I l
'::'

-.

sistem
nervos
vegetativ

-------=

Ll'!!iilul'llc d lnl l'c

CIIIIII.HIlIl' nldc Sh tl'lIIt1lt1i !l e '" m

2 1

P..-oprietlile

neu onilor *

1. Exci tabililatea - este capacitatea materiei vii


de a rspunde, prin manifestri specifice, la aciunea unor
stimuli (n cazul neuronilor i receptori lor generarea
Sistemul nervos repre zi nt cel mai
impulsului nervos). La baza procesului de excitare stau
rapiu i <.:I!! mai comr""'x sistem ue
mecanisme electrice - potenialul membranar de repaus
regla re al orga n islllului lllllLln .
i de aciune i mecanisme metabolice - scindarea
Rapid itatea rspunsu lu i ncrvos. care
hidrolitic a ATP n vederea eliberrii de energie.
este de ord inul miIi ccundclor. este
Potellialul de /'epaus
rezu ltatul unor prOLese llzicoMembrana plasmatic neuronal (neurilema) este
ch imIce c se desloar la 111 elu l
polarizat n condiii de repaus - cnd asupra neuronului
memb ranei neuronale. avnd .:a
nu acioneaz nici un stimul, fiind ncrcat pozitiv pe
suport
transportu l ionlc
faa extern i negativ pe faa intern (fig. 25). Diferena
lrmmnem branar. Acest lucru este
de potenial este de 70m V - 90 m V i este denumit
pOSIbil uall1rit celor dou
potenial membranar
de repaus; se noteaz
pr opr ieti fundamentale al e
convenional - 70m V - 90 m V.
ne uro nu lui . cHit abilitatea ~i
Substratul biochimie, molecular al potenialului
conductibilitatea.
membranar de repaus const n distribuia asi metric a
ionilor pe cele dou fee ale membranei celulare astfel:
- n interiorul celulei exist o concentraie mai mare de ioni de K+ i anioni proteici de talie
mare, nedif'uzibili;
- n lichidul intercelular deci, n spaiile dintre celule, predomin ionii de Na+i anionii de CI.
difuzibili. Distribu~a inegal a ionilor pe cele dou fee ale membranei se datoreaz ac~unii u1111toarelor
mecanIsme:
a) un mecanism pasiv care detennin transportul
Exterior
ionilor
de Na+ i K+ de-a lungul canalelor ionice
++++++++++++++ + ++++++++
(adevrate tuneluri ce strbat membrana fosfolipidic) ce
fac legtura ntre compartimentul intracelular i
Membran
extracelular. Transportul are loc confonn gradientului de
concentraie-de la concentra ie mare spre concentraie
Interior
mic, far consum de energie, astfel:
influx de Na +- ptrunderea sodiu lui n celul;
Fig. 25 Potenial ell' repau s
eflux de K+ - ieirea potasiului din celule n
spaiile intercelulare ;
t<+
Na+
Exterior
anionii proteici din cauza volumului mare nu
000 \
0" 0 , 0 0
pot trece prin canalele membranare i rmn n celul;
'II o ,0 o o o o o o
o o oo, o
anionii de CI. rmn la exterior, fiind respini
de anionii proteici existell n interiorul celulei.
Membran
b) un mecanism activ care determin transportul
ionilor mpotriva gradientului de concentra ie, cu consum
de energie ce presupune:
anioni organ ici
expuI zarea Na+, pennanent i rapid, din celul
n spaiile intercelulare;
reintroducerea K+, lent, n celul.
Fig. 26 Rolul pOI1lpci ionicc

S ne reamintim

22

ti

a
ai

Acest transport se realizeaz prin pompele ionice (pompe sodiu - potasiu), este activ i
neechilibrat (sunt expulzai 3Na+i se introduc 2K+) (fig. 26).
Partea intern a membranei rmne ncrcat negativ deoarece anionii proteici - ioni negativi,
rmn n interior nefiind difilzibili, iar. pe alt parte are loc un schimb neechilibrat (3Na.-2K. ), care
determin o concentra ie mai mare de sarcini pozitive la exteriorul celulei.
Potenialul de aciune
Aplicarea unui stimul de intensitate prag la nivelulmembranei neuronale duce la creterea
pelweabilitii membranei pentru Na .
Desfurarea potenialului de aciune are loc n 3 faze (fig. 27):
a) faza de laten (O, Ims)
- reprez int intervalul de timp dintre momentul stimulrii si
" initierea potentialului de actiune
,
(PA);

- este intervalul necesar creterii pern1eabiiitii membranei pentru ionii de Na+;


b) faza de depolarizare (1 ms) este reprezentat de ptrunderea ionilor de Na. n celul i
const n:
- scderea diferenei de potenial ntre cele dou fee ale
membranei celulare;
- depolarizarea total a membranei de la valoarea de repaus
+35
(-70m V - 90 m V) spre valoarea O m V;
- inversarea polaritii membranei - negativ pe faa extern
01---,-,/--\----si pozitiv pe fata intern.
,
c) fa;a de repolarizare care se realizeaz plin nchiderea
canalelor pentru Na. urmat de deschiderea canalelor pentru K .
n aceast situaie scade influxul de Na i concomitent crete
90
n repaus
efluxul de K . Prin intensificarea aciunii pompe lor ionice care
o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0.7
scot ionii de Na + i reintroduc ionii de K+ se va restabili echlibrul
Milisecunde
ionic iniial.
Parametrii excitabilitii
Fi g. 27 . Potcnt:IJul de ncliunc
Excitabilitatea poate fi apreciat cantitativ prin detenninarea
unor mrimi fizice ale stimulului sau excitantului. Acestea sunt:
a) Pragul de excitabilitate - intensitatea prag a stimulilor sau reobaza reprezint intensitatea
minim necesar unui stimul pentru a produce un influx nervos. Stimulii cu intensitate inferioar
pragului- subliminari, nu produc influx nervos. Stimulii cu intensitate superioar pragului supraliminari,
nu produc un potenial de aciune de amplitudine mai mare. Au acelai efect ca i cei cu intensitate
prag - legea" tot sau nimic ".
b) Timpul util este timpul minim necesar unui stimul cu intensitatea prag pentru a produce un
influx nervos.
c) Crollaxia reprezint timpul minim necesar unui stimul (curent electric) avnd o intensitate
dubl fa de reobaz , pentru a produce un influx nervos. Are valori de 10-30 de ori mai mici dect
timpul util. Cu ct cronaxia este mai mic cu att esutul este mai excitabil.
d) Labilitatea este capacitatea neuronului de a rspunde la un anumit numr de stimuli pe
unitatea de timp.
e) Perioada reji-actar este proprietatea neuronului de a nu rspunde la un stimul nou, n
timpul unui rspuns la un stimul anterior.
.0 Bruscheea este rapiditatea cu care acioneaz stimulul asupra celulei excitate.
, Cuulluctihilit atea este proprietatea neuronului de a conduce impulsul nervos prin
auto propagare de la locul unde s-a produs excitaia , de-a lungul fibrei nervoase, pna la tern1inaiile
acesteia, unde se transmite prin sinaps, unui alt neuron - n cazul sinapsei neuroneuronale, sau unui
23

mielin

:.----~+

Na+

efector (muchi, gland) n cazul unei sinapse


neuroefectoare. Datorit sinapse lor conducerea
impulsuri lor nervoase n organism este unidirecional .
Propagarea impulsu lui nervos se rea l izeaz:
a) saltatoriu-Ia nivelul strangulaiilor Ranvier,
n cazul fibrelor nervoase mielinice, cu vitez mare
- 100 m/s (fig. 28).
b) din aproape n aproape, prin cureni locali
Hermann, n cazul fibrelor nervoase amielinice, cu
v i tez mic -10 m/s (fig. 29).

...-- ,

....

,~
-... I I

Na +

Fig. 28 Conducerea saltuloric

-,

r-"'----- -

'\

\+++++++*

~--:/
,

~- j:::7

1zon ce va fi

Fig. 29 Conducerea prin

c u r eni

-,

\++ ...

"'\

++~+

l'

, + ""

+ t---t-+ + + ~ + +
- - -- - - - - --:+ + + ++ +.:.. ++- +-

~
,,
impuls anterior !

, .-

zo n refractar l

~--- .

-_ Axon K+

=_il\~O~~~~~u~+ J-<--

Na+

Na+

~~

Impuls

,, !

impuls

l'
urm t or

stimu l at

loculi

'

,-Il-I

Retlllleti

Neuronul are dou proprieti fundamentale: excitabilitatea i conductibilitatea.


E xcitabilitatea reprezint proprietatea neuronului de a rspunde la un stimul printr-un poten~al
de aciune .
C onductibilitatea este proprietatea neuronului de a propaga excitaia n lungul prelungiri lor
sale.

APLlC~T II
1. A sociai

noiunile

din cele

Mecanisme membrannre
A. Mecanism pasiv
8. Mecanism activ

dou

coloane:

Migrarea ionilor de o parte


1. Eflux de Na
2. Influ x de Na+
3. Eflux de K+
4. Influx de K

~i

altu a membrunei celulare

2. E, idcntiati
, cO\'espondenta
, ca r e exist n tn~ no tiunile d in tr e cde
A. Depolarizarc
B. Repolarizare
C. Hiperpolarizare

24

,
dou

coloane:

1. lnchideren ennnlelor pentru Nu+


2. Deschiderea canalelor pentru K+
3. Scderea diferenei de potenial ntre cele dou fee ale
membranei
4. Creterea diferenei de potenial ntre cele dou fee ale
membranei

o
s

Sinap ele*
Sinapsele sunt conexiuni structurale i
s~ ne reamintim !
functionale ntre neuroni - n sistemul nervos
central, sau ntre neuroni i celule efectoare
Neuro nii nu !:l Uni i zo l ai in organi sm. ~ i ci Inrm t.:<I.di
(celule musculare sau secretorii) - n sistemul
lun,uri sau retele neuronale ca r~ a l c tui es l.: arcuril e
nervos periferic.
rc nexc i 111 care sunl interco nectate pri n sinap:;c.
1. Clasificare a sin apselo r
Sunt foarte variate, clasificarea lor , - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - ,

dup

realizndu-se
mai multe criterii:
I.Dup structurile implicate sinapsele pot fi:
a) neuroneuronale: axosomatice, axodendritice,
axoaxonice; (fig. 30)
b) newv- efectoare - placa motorie; (fig. 30, 31)
c) de tip receptor - neuron (cu fant sinaptic
redus).

- - - 1. SINAPSA
1 ." .. ~
AXOOENORITIcA - , - .
'

S INAPSA
D IVERGENTA

- - - - ,

" " .. 1
2 . SINAPSA
~ AXO-SOMAllCA

"

1
.

1_ _ _ _ _ _'
..~ "
A .._JI

2.Din punct de vedere funcional:


a) cu transmitere chimic:
- colinergice (mediatorul chimic este
acetilcolina);
o I SINAPSA

I CONVE RGE NTA


- adrenergice (mediatorii sunt adrenalina
sau noradrenalina);
b) cu transmitere electric:
3. SINAPSA NEURO
- EFECTOARE
- ntre dou celule alipite;
(PLACA MOTORlE)
- trecerea ionilor i moleculelor prin
~
locurile de jonciune se face bidirecional;
- exemple -miocard, muchi neted, etc.
Fig. 30 T ipuri tic sinapsl'
3. Din punct de vedere al efectului:
a) excita/orii - depolarizare (neurotransmitori sunt acetilcolina, adrenalina)
b) inhibitorii - hiperpolarizare (neurotransmitori inhibitori - acidul gamaaminobutiric)
Sinapsele cu transmitere chimic predomin ca modalitate de transmitere a semnalelor n
sistemul nervos central.
2. A natomi a sina ps ei chimice
Sinapsa chimic este alctuit din dou componente:componenta presinaptic i componenta
postsinaptic ntre care se afl un spaiu -fanta sinaptic. (fig. 32)
Componenta presinaptic este reprezentat de butonul terminal al axonului n care se gsesc
vezicule cu mediatori chimici.
Fanta sinaptic are aproximativ
nucleu al ramificalie
fibrei
terminat a
200-300 i reprezint spaiul dintre
musculare
cele dou componente.
miofibril
Componenta postsinaptic
poate fi reprezentat de:
- membrana difereniat a unei
dendrite-sinapsa axo - dendritic;
- neurilema neuronului postsinapticsinapsa axa - somati c;
LF.:.;b,,
' ...:3~1-,~'-.:.P..::la::c::
a:..:I:II:::
:: o.::
tO:.:I..::
i('=-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
- sarcolema fibrei musculare - sinapsa neuro - muscular

_-:-M"1J)

25

3.

Func ionarea

sinapsclor
sinaptic, dovedit electronomicroscopic,
a demonstrat c relaiile dintre neuroni de la nivelul sinapselor sunt
.' rela~i de contiguitate i nu de continuitate de structur. Transmiterea
flInb
influxului nervos la nivelul sinapselor este asigurat de mediatorul
5inDpbd
chimic din veziculele componentei presinaptice. Potenialul de
aciune ajuns la butonul tenninal detemlin fuziunea veziculelor ce
conin un neurotransmitor (mediator chimic) cu membrana
presinaptic, apoi acestea se sparg (se mp) i elibereaz mediatoml
n spaiul sinaptic.
Fi g. 32 S lnle lu !"!1 s in :l lhci
Mediatorul strbate fanta sinaptic i venind n contact cu
n!lurotransmitiltcr
membrana
postsinaptic se cupleaz specific cu proteinele
potential do actiu ne I
ncuI poten tial
neuroreceptoare de la nivelul acesteia (fig. 32). n acest moment
cre te permeabilitatea membranei pentru Na+ . Are loc o
primul nCUl cn _ _ al dcileil neuron
depolarizare local cu f0ll11area unui potenial local, nepropagat
sinapsa
numit potenial postsinaptic excitator. Acest poten~al cre te progresiv
Fig. 33 Tn lll smiwc. " ""plic:i
i cnd ajunge la un nivel critic 10-30m V, se autopropag prin
membrana neuronului postsinaptic.Aceasta reprezint transmiterea impulsului prin sinaps . Ulterior
mediatorul chimic este rapid inactivat de enzimele din fanta sinaptic i apoi este fie renglobat n
vezicule fie trece n circulaia sanguin. Datorit mecanismului chimic al transmiterii sinaptice, impulsul
nervos sufer la nivelul fiecrei sinapse o ntrziere de 0,5 ms, numit laten sinaptic .
Sinapsele chimice conduc ntodeauna impulsul nervos ntr-un singur sens: de la neuronul
presinaptic, care secret neurotransmitorul , la neuronul postsinaptic (fig. 33) - principiul conducerii
unidirecionale prin sinapse chimice - spre deosebire de sinapsele electrice care conduc semnalele n
orice direcie. Sunt peste 40 de neurotransmitori din care cei mai cunoscui sunt: acetilcolina,
adrenalina, noradrenalina, histamina, acidul gama aminobutiric (GABA), dopamina. n butonii
tenninali ai axonului se gsesc multe mitocondrii n care se fonneazATP (acidul adenozintrifosfOlic),
substan macroergic care asigur energia necesar sintezei de noi cantit~ de mediatori chimici.
Existena spaiului

~-F

--1-Retinetu

C onducerea influxului nervos pe suprafaa neurilcmei este bidirecionala att pe dendrit ct i pe axon.
Conducerea unidirecional a impulsului nervos, ob s ervat in organism, se datoreaz sinapselor i rcceptorilor,
care conduc impulsul ntr-un singur sens.
F jziologic, excitaia se produce in receptor, de unde se propag la dendrit , parcurge lungimea dendritei,
celuJipet (spre corpul celular) excit corpul neuronului, de unde pornete eferent, celulifug pe axon , spre ali
ne uroni i in final spre efector.
M ecanismul conducerii unidirecionale este de importan major in funcionarea sistemului nervos central
1
deoarece permite direcionarea exact a semnalului spre ariile nervoase specifice fi ecreia din miile de funci i
ale sistemului nervos central: recepia , integrarea senzitivo-senzorial, controlul motor, memoria i altclc.

~ APlICI\ II
1. Asociati
, notiunile
. din
Tipuri de mediatori
l. acetilcolina
2. acidul gammaaminobutinic
3. noradrenalina
26

ccl~

donu coloane:

Tipuri de sinapse
A. Excitatoare
B. Inhibitoare

2. Car< esll' ,ilezlI de Irall~mil~n a


innuxului nen"s 1.1 Ilhl'lul UIll'i ~illllpse
chimice Il ciin'i fan!:1 irhlplica l'S e de 250
, iur timpul de I rnnsmlere CSll de 0,5 IIlS.

A.4. SISTEMUL NERVOS SOMATIe


11

reDex

Pentru a nelege fiziologia diferitelor organe ale


S ne reamintim !
sistemului nervos, trebuie precizat structura i modul de
distribuire a substanei cenuii i substanei albe n
O ri ce o r gH n i sll1 l i CU ll sc rV[1
componentele axului cerebro-spinal.
h0l11l:nshu ia <; trU l: IUfiJ lf, ~ i fUIl C!il'll ulfl
La lIil'e!lIIedlllar substana cenuie este dispus la
pr in m cc an !' I11 l' de f l!g larc.
interior i , privit n seciune transversal , are forma literei
Reglarea ncrvous[1.1 ftlll l' ji lor corpului
se
bazc azii pe ut:l iv il uten cc ntril or
H prezentnd (fig. 34):
n e rvo i curc rrc /ucrcalfl in(orTl1fl!iil c
- dou coarne anterioare ce conin neuroni
pri m it e ~ i dpOI t.:Iilb orca i eo menzi ce
somatomotori (a i g);
sunt trull sm ::.c c fcc lur i/ N .
- dou coarne posterioare cu neuroni somatosenzitivi
Cenlrii Il crvo. i ~C gli"csc In s u b s t ana
si de asociatie;
ce nu i e a ne 'nr\ ulu i.
,
- d;u coarne laterale cu neuroni vegetativi
(viscerosenzitivi i visceromotori).
n Il"IIlIchilll cere!Jml, substanta
se afl n interior, fragmentat n nuclei motori ,
, cenusie
,
senzitivi, vegetativi echivaleni cu coarnele mduvei spinrii, dar i nuclei proprii care nu au echivalen
n mduv (fig. 35).
Substana cenuie a cerebe/u/ui se gsete la suprafa, formnd scoara cerebeloas dar i n
interior sub fornl de nuclei.
D i ellcejCilll/ conine mase de substan cenuie sub form de nuclei n toate componentele sale
(talamus, metatalamus, epitalamus i hipotalamus)
n ellli4i!r e!e cerebm/e substana cenuie este dispus la exterior, fonnnd scoara cerebral
(cortexul cerebral) i n interior- nucleii bazali (corpi striai).

Coliculi cvadrigemeni

-....,1-'--19(9

<9 Nucleu trigemen --.,{--{ii.)

Nucleu rosu

:;;-=ts:;;::=~~

(9 Substanta. neagr

~==:=)~~::;:~: abducens
trigemen

0Nuc!eu trigemen _+_--j[()

n~~"1""-'O ""cle" lacrimal

<9 Nucleul cOlhle'''---''';''---t

9
Fi g. ) ., 5 1'- lI cl ll r :1 lTl :i d U\ (' i 'i Il n: rij
\ . SlI hsl an Hi CC Il Il 'i(' : l .ncuroo l ~ o m :I IO~C O Z I '
t ivi: :! .ll eUrO;l i SOIll:l;olTl otor i : 3. nO:U rfJll j \' i ~o: e rn

!>cn7 iti v i: 4 .ne uron i V 1 S ~ CTlll n\ 'to ri:5 ..... "n:l l


cpcndilllar: n. Su hSl all ! : nl h ii: tJ . l'u rd on
:I nt erio r: 7. co rd on 1:l! cr:l l: x . . . ordon r"~tcf1 " r:
urii median:1 anl o:rj \l:l r,i; 10 ~ :\ n ! median
po s te rio r

0Nucle ul

ve,.ib"'a" _ _ _\---.!(~

(!)Nucleul

o"'a'-----\-~,;=":

fac ial
Nucleu salivator superior
Nucleu salivator inferior
ambiguu

dorsal al vagului
oo Nucleu
trigeme~=======~~~~;J~~)==~: Nucleu
~ hipoglos
Nucleu solitar
o Nucleii Goli si B"cdach--.-OS'<.5>' /'
Substanta retlculat

Fig . 3 5 Sub s f a n a

c e nu i e

din trunchiu l ce re bral

27

f1CIJ)!ar

Fig .

~6 o

c.".
,'"

calea

II llren

Componentele .anului reflex

arectar
5

Mecanismul fundamendal de
functionare a sistemului nervos este actul
reflex (reflexul).
Rejl ex lIl reprezint reactia de
rspuns a centrilor nervosi la stimularea

unei zone receptoare.


Baza anatomic a actului reflex este arcul reflex, alctuit din cinci componente anatomice:
receptorul, calea aferent, centrii nervosi, calea eferent si efectorul (fig. 36).
Receptorll/:
- Este o structur excitabil care rspunde la stimuli, prin variatii de potential, gradate
proportional cu intensitatea agentului excitant;
- Majoritatea receptorilor sunt celule epiteliale diferentiate si specializate n celule senzoriale
(gustative, auditive, vestibulare, vizuale);
-Alti receptori sunt corpusculi senzitivi care sunt mici organe pluricelulare alctuite din
celule, fibre conjunctive si terminatii nervoase, dentritice (receptorii tegumentari, proprioreceptorii);
- Exist situatii n care receptorul este neuron (receptorul olfactiv);
- La nivelul receptorului energia excitantului se transform n influx nervos.
Receptorii se pot clasifica:
1. Dup localizare: extemceptori - la nivelul tegumentului; proprioceptori - la nivelul
muschilor, tendoanelor, articulatii lor; intemceptori - la nivelul viscerelor.
2. Dup natura agentului excitant: mecanoreceptori, baroreceptori osmoreceptori,
chemoreceptori, termoreceptori, algoreceptori, fotoreceptori.
3. Dupa structur, receptorii pot fi reprezentati de: terminatii nervoase libere, celule
sel/zoriale (cOlpusculi senzitivi), organe receptoare cu structur complex (retin, organ Corti
etc.) (fig.37)
4. Dup viteza de adaptare receptorii sunt: ton ici - prezint activitate relativ constant pe
toatJ durata aplicrii stimulului (ex. receptorul vizual) si fa ziei, - la aplicarea stimulului rspund
prin cresterea activitatii iar la mentinerea stimulului activitatea lor scade (ex. receptorul olfuctiv).
Calea aferent
Face legatura ntre receptori si centrii nervosi si este reprezentut de:
- dendritele si uxonii neuronilor senzitivi din gunglionii spinuli;
- dendritele si axonii neuronilor senzitivi de pe truselllllnor nervi crunieni.
Vuriatiile de potential receptor produc depolarizri pasive nlerminutiile dendl'itice si otllllU
ce ating pragul critic se propag celulipet prin dendrile si celliliFli g pl'in U)(OI1i.

~n nJl l llYo

Fi g . 37 Ti p uri de re cep tori: a) ~ l ru ~ lUra pi e li i; b) mug ure g us!ut iv: c) "lru c lllnl rc tine i
2 B

aerul! tiU
111i(!6....n

=,
! ~0::~~i1

lonntnulU IltflVOIil6 ,

Distribuia cii

aferente n
centrii nervoi se face convergent
sau
divergent
(sinapse
convergente i divergente) (fig.
30).

gir precentral

arie matorie
arie

somestezic

~=::Ez.---":"'--'iF.o arie gustativ


Celltrii lleI'P(}.~'i
Centrii nervoi reprezint
totalitatea structlllilor din sistemul
arie vizual
nervoS central care particip la
realizarea reflexelor - analizeaz
si prelucreaz informaiile
primite i genereaz impulsuri
nervoase. Fiecare centru nervos
poate fi separat n dou
compartimente funcionale:

compartimentul
corp calos
senzitiv, unde sosesc infonnaiile
de la receptori;
compartimentul motor,
care transmite comenzile ctre
efectori.
lob frontal
n sistemul nervos central
fisura calcarin
exist trei nivele majore unde se
afl centrii
nervoI care
arie olfactiv
coordoneaz diferite tipuri de
hipofiz
bulb puntea lui Varolio
reflexe: mduva spinrii, nivelul
mduva spinrii
subcortical i nivelul cortical.
La nivel medlliar exist
f7i g. JX ' Emisfl..'r e l'crchl'alc : a) fa a b tcfil li1: Il) lil\lI medi uli'!
centrii nervoi unde se nchid
numeroase reflexe somatice (monosinaptice i polisinaptice) i vegetative (cardioacceleratoare,
vasoconstrictoare, de miciune, sexuale, etc.)
La nivelul subcortical:
n trullchiul cerebral: se nchid reflexe somatice ( de deglutiie, masticator, statice i
statochinetice) i vegetative (respiratorii, cardiovasculare, secretorii i motorii digestive, etc.).
Cerebelul realizeaz controlul echilibrului, tonusului muscular, etc.
Hipotalamusul coordoneaz reflexele complexe comportamentale de aprare, alimentar,
afectivo- emoionale i regleaz numeroase funcii vegetative (cardiovasculare, respiratorii, renale).
La nivel cortical exist centri nervoi i zone (fig. 38) care coordoneaz numeroase reflexe
necondiionate i condiionate. Cortexul nu funcioneaz niciodat singur. Numeroasele informaii
primite i prelucrate la acest nivel fac ca activitatea centrilor subcorticali s fie precis controlat i
coordonat. Cortexul cerebral este esenial i pentru procesele de gndire.

ClI lelll!ferell lli

Este reprezentat de axonii neuronilor somatomotori i visceromotori prin care se transmit


comenzi de la cenh'ii nervoi ctre efectori.
Eferena somati c este reprezentat de axoni ai neuronilor motori din coarnele anterioare ale
mduvei spinrii sau din nuc\eii motori ai h'unchiului cerebral.
29

n cazul sistemului nervos vegetativ calea eferent este format din doi neuroni:
neuronul preganglionar situat n coamele laterale ale mduvei spinrii sau ntr-un nucleu
vegetativ din trunchiul cerebral;
neuronul postganglio!'ar situat n ganglionii vegetativi periferici, extranevraxiali.

Electorii
Sunt reprezentai n principal de: muchii striai, muchii netezi i glandele exocrine i endocrine.
Efectorii execut comanda primit de la centrii nervoi.
n acelai timp, de la nivelul efectorilor pomete spre centJii nervo i un circuit prin care acetia
sunt infoIll1ai asupra modului efecturii comenzii (feed-back sau conexiune invers) (fig. 39).
De pild, receptorii culeg informaii din mediul extern i intern al organismului i le transmit
prin calea aferent (fibre nervoase senzitive) la centrul nervos. Acesta analizeaz informaiile culese
de receptori i elaboreaz rspunsul cel mai potrivit pentru momentul respectiv. De la centrul nervos
pornete comanda pe calea eferent ctre organul efector. Efectorul d rspun su l organismului fa de
stimulul recepionat. Pentru ca rspunsul s fie corespunztor cu necesitile organismului, valoarea
rspunsului trebuie comparat cu comanda. Pentru aceasta rspunsul dat de organul efector trebuie
comunicat receptorului pe o cale invers (feed-back).
Conexiunea invers este obligatorie pentru c ofer posibilitatea ca centrul s fie informat
despre valoarea rspunsului. Dac rspunsul nu coincide cu necesitiile organismului se d o nou
comand, apare un nou rspuns i o nou comparaie.

Retineti!
, .'
. Activitatea
activitii

...

reflex ,

prin actele reflexe ce se nchid la nivelul centrilor somatici

a organismului

Ia adaptarea lui in

condiii

vegctativi

s t

la baza ntregii

modificate de mediu .

f1 APllC~ II
l. Folosind schema de mai jos, detcnninai

semnificaia

componentelor 1-7:

2
4
sllmuli --+ <D ----~ @ ---_ - rspuns

I
7

Fig. 39 C oncxiunl'il ll vcrsu

2.A

ociai noiunile

dintre cele dou coloane:

Tipul de receptori

Rolliilor

A. Extroreceptori
B. Proprioreceptori
C. Visceroreceptori

1. In formeaz despre poziia corpului i permit


controlul mi c rii
2. Informeaz despre sensibilitatea tactiUi.
tenni ca, dureroas
3. Primesc stimuli chimiei, presionali din
interiorul organismului

3. In ce catel(ul"ic se nscriu reccpt< rii dl 1. --1 '!


1. Algoreceptori
A Tonici
2. Receptorul vizual
3. Receptorul olfactiv
B. Fazici
4. Receptorul gustativ
30

Il

II
II
'l

;[

Tipuri de reflexe*

ne loearnintim !

FlInl.:ll n.:IlI,;.1

r alll.c.v.'lpnn.1 ful l\.llt

~.lIllrt)m:nll: ilJl.lh,HIlIt..

Il lJ.1111

L:lnlJul
.\",(ul re Ik C"lc 11I1IllC~~llli"'111 dhcl1lc rit,: dL . tU I~ Il" .=:I.u
J~dllhhJ ul din.JJni
ICl.Cplfll.cak . tl l.

Reflexele care se nchid la


nivelul sistemului nervos central
sunt foarte variate si diversificate.
Sunt reflexe somatice, ve
getative,
neconditionate,
conditionate.

ni l.

uh
h.:

lrllt.)n3hHn i l~
o

(,o, Il:i\

Le.trI.:,ulr fII..: cun!t:cIIH.:i

I 1"1.. 11 1.1

I ~ tOIUl.

pnl1l.:.m.! t Irg..uli. . llIuI ISi pa:"lln.:.I1.\ III .... gr II italc.:a

Reflexele somatice
Reflexul somatie este acela al
"/,,,--8
stimul este receptionat de
10
9
exteroceptori sau de proprioceptori si al carui raspuns se Fig. -10 - A rc rel1ex mcdular
executa de ctre efectorii somatici, 1. Ih.! uro n dl.! '1 ~ {)1,; i atc ( nl l.! n.: aJa r ): :2 . l';'jd fie in fI dnr ... a l:i: 3. gan g.litlll
adic
musculatura striata ~ p i llal ( 1 N ): 4 . dCllllri la neuro nu lu i "'CII:l iI v : 5. piel e: 6 . n.! cL' pturi :
controlata n mod voluntar.
Reflexele somatice se
inchid n substanta cenusie de la nivelul mduvei spinrii (reflexe pentru regiunile corpului de la gt
in jos) si trunchiului cerebral (reflexe pentru regiunile fetei si capului).
crui

Reflexele somatice m edlllare se nchid lu nivelul cornului anterior medulul' unde si au


sediulncuronii somntomotori (Fig. 40).
Dupft llumftrul de sinupse ale arcului reflex respectiv, ele se clasitidi n: l/1o//o.l'illaptice
(f1g.41) si reflexe poli.l'll/aplice (fig. 42).

Fig. -I I A rt r ellex mOllo!'l inaptic

Fi g. 42 Arc rcl1 cx pulisinaptil'

31

MOl1osil1aptice

Polisil1aplice

- arcul reflex cuprinde 2 neuroni;


- se realizeaz pe ci de conducere rapid;
- au timp de laten scurt;
- sunt limitate;
- nu iradiaz (datorit lipsei neuronilor
intercalari);
- ex.: reflexele osteotendinoaserotulian, achilean, bicipital, tricipital.

- arcul reflex cuprinde un numr variabil de neuroni


intercalari (de asociaie);
- timpul de laten este lung;
- iradiaz (pe msur ce crete intensitatea stimul ului,
rspunsul reflex antreneaz teritorii musculare din
ce n ce mai ntinse);
- ex. reflexul de flexie,de aprare, care ndeprteaz
zona stimulat de agentul nociv (reflexe
nociveptive).

ReJlexele osleolel1dhlOase se mai numesc reflexe miotatice.


Se pot pune n eviden lovind cu un ciocnel de cauciuc tendonul muchiului.
n mod curent aceste reflexe se cerceteaz la nivelul tendonului lui Achile (reflexul
achilean) i la tendonul de inserie a muchiului cvadriceps pe gamb (reflexul rotulian).

Pentru evideniere , se instaleaz pe scaun un


elev care este invitat s stea "piciorpeste picior" (spaiul
popliteal al unui picior se sprijin pe cellalt picior).
Ca unnare tendonul muchiului cvadriceps al piciorului
de deasupra se ntinde ca o coard peste rotul. Lovind
tendonul cu un ciocnel de cauciuc se produce o
micare reflex brusc de Iidicare a gambei (extensie)
(fig. 43). Se consider c acest reflex este produs de
excitarea proprioceptoIilor din tendon.

liN

n cazul reflexelor polisillaptice medulare exist,


la o anumit limit, o proporionalitate direct ntre
intensitatea stimulului i amploarea rspunsului motor. Cu
ct stimulul este mai puternic, cu att impulsul motor este
mai complex i mai puternic. Aceast proporionalitate a
fost demonstrat de fiziologul Pflliger n urma
experimentelor realizate pe broasca spinal, broasca la care
funcia reflex este asigurat numai de mduva spinrii.
Stimulul poate fi curentul electric de inducie a crui
intensitate poate fi mrit uor sau o subtan chimic (acid)
cu diferite concentra ii. Zona de excitare este membrana
interdigital a unuia din membrele posterioare, zon foarte
bogat n receptori (fig 44).

Extensia

pn

Fig . 43 Demonstrarea reflex ulu i

Rspunsul ,

Leg il e lui pniigcr

32

care la nceput este strict localizat i apoi


din ce n ce mai amplu, se datoreaz iradierii influxului
nervos prin neuronii de asociaie, la neuronii motori
unilaterali, bilaterali (de la ambele pri ale mduvei), de la
nivelul unui metamer sau de la nivelele medulare aflate pe
o ntindere proporional cu intensitatea stimulilor.


ntre neuronul somatosenzitiv din ganglionu l spinal
si neuronul somatomotor din comul anterior medular se
interpun neuroni de asociaie (fig. 45), 1. - neuron cu axonul scurt, care face parte din arcul
reflex simplu;
2. - neuron cu axonu llung i perpendicular pe axa
mduvei , care transmite influxul motoneuronului din colul
.
" 1 . d'
.
11
3. - neuronI cu aXOl1l1 ungI, ISPUI para e cu axa
si care transmit influxul motoneuronilor situai in diferite
~taje de substan cenuie.
opus;

Reflex ele SO/lIl1!;ce ale fl'llllL'hiulu i cerebral


La nivelul celor trei etaje ale trunchi ului cerebral
(mezencefal, punte, bulb) se afl centrii unor importante
reflexe somatice.

Centrul
Mezencefal

Tipuri. de reflexe

Statice i statokinctice

Cornean

de

Efecte

tegmcntul mczencefalic

Intoarcerea capului spre excitantul vi zual


Intoarcerea capului spre cxcitantul
auditiv
Meninerea poziiei normale a corpului n
repaus i micare

Punte
Nucleul motor al nervului VII

Inchiderea pleoapei la atingerea corneei

Nucleul motor al nervului VII


Nucleul motor al nervului V

Expresia feei
Ridicarea mandibulei

Coliculii cvadrigemeni superiori


Coliculii cvadrigemeni inferiori

Oculoccfalogir
Audiocefalogir

clipire

Fig . --i 5 N euroni i dl' asocia(jc

Nucleu l

rou

substana

neagr

din

(palpebral)

Mimica
Masticator

Bulb
Deg1utilie

Centrii motori al nervilor IX, X, XII

.'

Bolul alimentar trece din cavitatea


n stomac
L

. . . ... . L '"

_.

''' '

"

r."

bucal

-'.

Evidentiati
, , reflexul de clipire in umltoarele situatii:
,
a) reflexul comean de clipire - nchiderea pleoapelor la excitarea comeei;
b) reflexul auditiv de clipire - clipitul reflex produs de un zgomot neateptat.
Reflexele \'l'getati\'c sunt acelea al cror stimul este recepionat de interoceptori sau
visceroceptori i al crui rspuns se execut de ctTe efectorii vegetativi, adic muchii netezi ai
organelor inteme i diferitele tipuri de glande.
Un tip de reflex vegetativ ce poate fi mai

uor evideniat

este reflexul pupi/arfalamatar.

Este un reflex de acomodare a ochiului la intensitatea luminii. Cantitatea de lumin care ptrunde
in ochi este reglat n mod reflex, cu ajutorul muchilor irisului. La lumin, pupila se micoreaz prin
contracia muchilor circulari ai irisului (mioza), iar la intuneric, prin contracia muchilor radiari ai
irisului, pupila se dilat (midriaz) .
33

~========================~~
se aeaz un elev n faa unui geam bine lum inat sau a altei surse de
lumin. n acest timp subiectului i se acoper ochi i. Dup 2, 3 minute se observ cum pupilele
dilatate ale colegu lui lor, n momentul contactului cu excitantulluminos, se micoreaz.
Pentru

evideniere

Reflexele necondiionate
Reflexele necondiionate se petrec la nivelul elajelor inferioare ale sistemului nervos i ele sunt
gata formate la natere. Pentru a putea fi provocate, nu este nevoie de o pregtire n prealabil.
Exemple de reflexe necondiionate: c1ipitul , tusea, strnutul , voma, suptul , secreia salivar ,
gastric, pancreatic, intestinal, micrile peristaltice ale tubului digestiv, defeca~a, minarea, retragerea
minii la atingerea unui obiect fierbinte , micorarea irisului la lumin .
-sunt in sc ut c , mo tenite prin creditate de la prin i ;
- ci l e lor sunt prefonnate. adic exis t n ncvrax din momcnhlul na terii ;
- centrii acestor reflexe se gsesc in etaje subcorticale: mduva s pin r ii, trunchiul cerebral, dar au toatc
proieclic cortical;
- su nt permanente, se menin toata viaa;

2
3
4
5
6
7

sunt fixe, se desfl1or in tot timpul vieii la fel, fiind putin influen1ate de
- se ntlnesc la lOIi indiv izii aceleiai specii (au cracter de spec ie);

condiiile

de mediu;

- stimu lul care declan e az un reflex necondiionat poana nume le de excitant nccondi\ionat sa u abso lut
(EN);
- reflexele nccondi\ ionate pot fi: so matice; vegetative; vegelati vo-somat ice ( clipitul,suptul, salivatia,
deglutiJia, pupi Iar fOlomolor, voma, tu sea. defecaia, urinarea , retragerea minii la atingerea unui obiect
fierbinte).
- reflexele necondiionate se grupeaz lormnd instinctele .

Astfel de reflexe se produc n acelai fe l de ndat ce acioneaz excitantul specific.


Reflexele condiionate (R .C.)
Reflexul condiionat este un rspuns reflex ''nvat'' cu participarea centri lor nervoi din scoara
cerebral la aciunea unui excitant condiionat. De exemplu: secre i a de sa li v la aciunea unui sunet.
Regu lile e l aborrii reflexu lui cond i i onat (R.C.) sunt urmtoare l e (fig. 46).

Asocierea. La administrarea hranei excitant + necondiionat (E.N.), numit i excitant absolut,


este necesar s se asocieze
un excitant indiferent (E.!.)
sunel (stimul
I faz~
"
sunetul sau lumina.
indiferent

~ ~~~~~---------------~

(E. !.) - neutru)

r~ro salivaie

a II-a

faz

fiiii
_

aliment

a (tI.a

salivaie

faz ~ s~

a IV-a

Fig. .+6

34

faz

!11

l..--

Elaborarea ullui

2 stimuli
asociati
(E. I. +E:N .)

Sunetul devine
stimul cond.
(E I -> EC)

- refl. necond .

~
~

Excitantul indiferent (E.l.)sunetul trebuie s precead


excitantul abso lut (E.N.)
Iuana .

sa liv a ie

aliment
sunet

Precedena .
a liment
stimul
necond (E.N .)

"

sa l ivaie - ren . cond.

n~ nex condiionat

Dominana.

=1

Anima lul s fie flmnd ,


nct instinctul alimentar s
fie dominant n momentul
asocierii excitani lor.

!"'"

Rep efarell. Pentru formarea unui reflex condiionat (R.C.) sunt necesare 1030 e dine de

elaborare.
n Ullna acestor ex pel:imente, Pavlov a obinut, la cine, un reflex condiionat (R.C.) - reflexul
salivar, la un stimul acustic. n acest moment stimulu l acustic initial
, indiferent, a devenit un excitant
(E.C.)
.
Expl
icarea
este
formarea,
la
nivelul
scoarei
cerebrale, a unei legturi nervoase
condi~onat
temporare, ntre cele dou focare c0l1icaie de excitaie, fomlate simultan -aria de proi eci e gustativ i
aria de proi ec~e auditiv. Astfel, orice excitant indiferent, prin asociere repetat cu a limentaia, devine
excitant co ndiionat, iar rspunsul obinut este un reflex condiionat salivar.
Refl exele condiionate sunt cunoscute i sub numele de lucru nvat sau dresaj.
Exemple: reflexu l vizual salivar, sec reia de sa liv la mirosul cmii fripte, vederea unui cunoscut ne
amintete n umele lui.
- sunt dobndi te,

1
2
3

adic

se

fonneaz

in cursul

v i e ii

individuale;

- c ile lor nu sunt preformate, ci el e se form eaz odat cu elaborarea rcll ex ului;

- centTii acestor reflexe se gsesc numai n scoar a


pa ie Qcortex pentru unel e reflexe mai simple;

cerebral,

n neocortexuI de

asoc i aie ,

dar se pot

gsi

- sunt temporare, adic dac nu se ntresc periodic dispar, se st ing;

4
5
6
7

d esa urarea lor este puternic influenat de med iu ;


- au c racter individual (se fomlc az i se desfoa r diferit la fiecare individ);
- sti111 uluI care declaneaz un reflex co ndi io nat se num e te exci tant co nditionat (EC) i el provine dintrun st imul indiferent adic fr l egatur cu activitatea refl ex -n econd ii o nat cu care se asociaz;

- nu 5 unt fi xe,

- felle xele

condiionate

Ex.: succesiunea

se grupeaz n lanuri de reflexe, formfllld stereotipii.


n timpul mersul ui, a actlilui alimentar, a imbrcatului etc.

micrilor

Retulf!leltH !

Mecanismul fundamental de func ionare a


sistemu lui nervos este actul reflex.
Prin actele reflexe se realizeaz l egtura dintre
diferitele plli ale organismului, dintre organism
i mediul nconjurtor.
in timpul vieii individului se formeaz
numeroase reflexe condiionate, pe baza celor

1~.COartll

ana olfactlvA ....J"m~!"fI'.~f ana guB1aHv


(.~

~~
.

\ taJamu6
/

bulb(centrul

salivar)

necondiionate.

R eflexele condiionate constituie condiia


pentm integrarea organismului n mediu.

esen~al

APLlC~TI
1. Prh ii cu .1 cu ie schenlH alturat."! ~i explicai
arcurile reflexe din aceast imagine (ligA7 ).
2. P:culizui un escu CII tema: ,.Activ itate:! l"t!llcxii a
,htcmuJui ncn'os"cu urmiltol"ul plan:
d esc rie i componentele arcului refl ex;

c l asificai i d escri ei

Fig . ..\. 7 Refle x e


~i

condiionat e

neconditiona te

reflexe le medulare.

35

Functia de conducere a sistemului nervos


Functia de conducere a sistemului nervos
presupune:
S ne reamintim!
- transmiterea infonmltiilor sub form de
influx nervos - de la receptori (extcroceptori,
N .llfl ni
lul,i ('11:( 1.111 H.L 111 ! ...Jl\: .Ul Il: Ildu "rl,;
Il 11111 11111 1
proprioceptori ni interoceptori) ciiu'c di fcriti centri
n
nervosi din nevrax (maduva spinarii, centrii
.11111 llill\;
subcorticali, scoarta cerebral);
th 1,111 Ih
Il .k, llul
II
. transmiterea comcnzilor dc In centrii
nervosi din sistemul nervos centrnl cutre cfectori
(muschi si glande).
De la nivelul trunchiului si membrelor,
diferitele informatii exteroceptive, proprioceptive si interoceptive sunt conduse punu la nivelul
mduvei spinrii prin dendritele si axonii neuronilor pseudounipolari din gunglionii spinuli, situuti
pe calea rdcinilor posterioare ale nervilor rahidieni. n acelasi timp prin axonii neuronilor
somatomotori din coarnele anterioare si visceromotori din coarnele laterale ale mduvei spinrii
sunt transmise comenzi de la centrii nevraxiali ctre efectorii trunchiului si membrelor.
Amintiti-va cum se realizeaza conducerea influxului nervos rin fibrele mielinice si amielinice!

n maduva spinrii functia de conducere se realizeaz prin intermediul substantei albe.


Aceasta este dispu s la periferie, fiind organizat n cordoane si fascicule, formate din fibre nervoase
(fig.48). Fasciculele care alctuiesc cordoanele de substant aib formeaz cai ascendente (senzitive)
si ciii descendente (motorii).
Cile ascendente sunt ci ale sensibilitatii, asigurnd transmiterea de informatii de la
receptori ctre centrii nervosi de la nivelul encefalului. Sunt de dou tipuri:
a. ci specifice fiecrui tip de sensibilitate exteroceptiv si proprioceptiv;
an

medi an
posterior

Fascfcule piramidale
Fasclculul piramidal

~---------l

inCNClaI

Fasciculele splnobulbare
Fasciculul Goli

Fasclcule piramidal

Fasciculul Burdach

Fas ciculele

Fasclculul rubrosplnal
Fasclculullectosplna l
FaSClculul rellculospmal
Fasclculu olivospmal

Faselculul Flochslg

apl nocorobolos direct

F o5c1culul GOWOfS

SplllocoroboloB inclUcl,al

Fasclculolo I plnotolamlcD
R dcina a nl e rioa r

nervului spinal

36

Fisur

me,dr. ,,!\

anl e rio a r

CanDI
ependlrnDr

FDBClcului apin ollllamic


lalom l

Fosclculul l plnol nlamJc


onlorior

b. ci ne;pec!fice reprezentate de subs tana


pino-talamice, sensibilitatea interoceptiv.

reticulat medular.

Conduc, mpreun cu

cile

Cile sensibilitii extel'oceptil'e (tactiI,tennic, dureroas) prezint pe traseul lor trei neuroni:
_ primul neuron (protoneuronuQ este si tuat n ganglionu l spinal i primete infonllaii, prin
dendritele sale, de la receptorii tegumentari. Axonul lui ptrunde n mduv pe calea rdc inii
posterioare a nervulu i spinal; .
_ a l doilea neuron (deutoneuron ul) se
gsete n cornu l posterior al. mduvei :au ! n
bulbul rahidian (pentru senSibilitatea tactila fina).
Axonii neuronilor senzitivi din cornul posterior
trec n cordonul anterior sau lateral de partea
opus fonn nd tracturi le spino-talamice
_ al treilea neuron (tritoneuronul) este
localizat n tal amu s iar axonul su ajunge n
scoarta cerebral .
. Cond uc exc i taii l e tactile,termic e i
dureroase culese de la nivelul tegumentului , sub
ro m de impuls nervos i le proiecteaz n scoara
cerebra l unde se formeaz senzai ile specifice.
Ctiile se/lsibililfiii f'l'of'l'iocef'til'e sunt
constiente si inconstiente.
. Ce/~ cOllli~nte conduc informaii de la
ni velul muschilor, tendoanelor, articulati ilor si
cuprind pe traseu l lor tot trei neuroni.
Protoneuronul este situat n ganglionul spina l:
axonii protoneuroni lor ptrund n mduv direct
n cordoane le posterioare formand fasciculel e
spinobulbare (Go lI i Burdach) care ajung n bulb
unde fac si nap s cu al do il ea neuron situat n
Fig. Il, . Il ispunerca neuronilor pc (r'a sclIl c:iilnr
nuc1eii Goli i Burdach. Axonii acestor neuroni
ascendente
se ncrucieaz la nivel bulbar, ajung la talamus,
unde fac sinaps cu al treilea neuron, al crui axon se proi ecteaz n scoara cerebra l .
Sellsibilitatea propriocepliv incollliellt este condus plin fasciculele spino-cerebeloase directe
i nc ru c i ate. Prez int pe traseul lor doi neuroni : protoneuronul , dispus n ganglionu l spinal i
deutoneuronul , aflat n co rnul posterior. Pentru fasc iculul spino - cerebel os, direct axon ul
deutoneuronului trece n cordonul lateral de aceeai parte i aj unge la paleocerebel prin pedunculii
cerebeloi inferiori (dintre bulb i cerebel) iar pentru fascicu lul spino-cerebelos ncruci at trece n
s

Sensibilitatell
Extcroceptiv

. .

Tipuri
Taclilti fiml
Tactilii crosierii
Tel'mic

Durel'oasci
Contiellt

Proprioceptivn

IlI co ll t ieut

Fascicule

Fasciclilele spino-bu/bare
Fasciculele spino-ralamice anterioare
Fasciculele Spil1o-falalll ice latera le
Fascic /llele .lipino-ta/amice laterale

Fasciculele spillo-bulbare
Fasciculele spil1o-cerebeloase directe
Fasciculele spi" o~,:e,.eb eloase n cru ciate

Interocc ptiv

Fasciculele spinotalamice
Ci nespecifice

1-_ _ _ _ _ _

------=-:...37

cordonul lateral de partea opus


(dintre mezencefal i cerebel).

ajunge tot la paleocerebel prin pedunculii

cerebeloi

superiori

Cile sel1sibilitrii illfel'OCeplil'f!

sunt nespecifice i specifice (spinotalamice). Cele nespecifice


sunt formate din numeroi neuroni din substana reticulat medular, conectai prin multiple sinapse,
conducerea impulsului nervos fiind lent.
Cile desccndcnlc suntci ale motilitii ce conduc impulsurile nervoase de la centrii motori
ai encefalului spre mduv. Sunt:
- ci ale motilitii voluntare, cnd comenzile pomesc din centrii motori corticali;
- ci ale motilitii involuntare, cnd contraciile musculare sunt declan ate din centrii molori
subcOlticali

lI' I
~.

-- --

Mezencefal

...........

Punte

Fig. 50 Dis punere:t neuronilo r pc cll lt'a motili t:il ii


volunl:lI'c

nloli li l ii

Piramidale

FasCcule

COl'tico-spillale

Cortico-bulbare
CII

InvoIunt3l"

38

Exlrapiramidale

ne c:llca

in v ulullln rc

Ci

Mo/Uita/ea
Voluntar

Fig . 5 1 Dispun erea ne uronilor

origine II

scoara

Fasciculul piramidal direct


Fasciculul piramida Iiucrucisat
Fasciculul cor/ieD-bulbar

c.s.T.s.

cerebra/c;

C.S.R.S.

Cu origine Il "uc/cii

Fasciclliui (eelo -spinal


Fasciculul rubl'o-spinal
FasCclllul reticl/lo-spinal

11'1I11c/,;ului cel'cbml

Fasciculul fligro-.lpillal

Fasciculul vesribulo -spi1lal


Fas ciculu/oUl/o-spinal

A10tililatea !'"lunlar este condus prin cile piramidale reprezentate de fasciculele


cOlticospinale (fasciculele piramidale direct i ncruciat). Acestea prezint pe traseul lor doi neuroni:
protoneu~onul , situat n scoara cerebral iar ~~utone.uronul n c~l~lul anterior medular (fig. 50). "
Cade extraplralmdale, ce conduc lIIotdaatea mvolullfara, II au ong1l1ea (protoneuronul) 111
difetii nuclei din trunchiul cerebral iar deutoneuronul este localizat n cornul anterior al mduvei
spinrii (fig. 51).
La nivelul trunchiului 'cerebral , fi.1I1cia de conducere se realizeaz prin substana aib, situat
la periferie dar i n interior, printre nucleii de substan cenuie. n substana aib se gsesc trei
categorii de ci: ascendente, descendente i de asociaie.
Cile asccndelIIe .\ jJec!lice sunt reprezentate de cele ce provin de la mduv i de ci ce
conduc infornlaii - tactile, te1111ice, dureroase, gustative, vestibulare, auditive - de la receptorii din
structura unor organe de sim de la nivelul capului.
Cile ascendente lIe.\ jJec!fice fac parte din substana reticulat a trunchiului cerebral. Un rol
deosebit prezint sistemul reticulat activator ascendent (SRAA), f011113t dintr-un mare numr de neuroni
interconectai n reea, care se ntind de la bulb pn la talamus. Neuronii SRAA primesc numeroase
informaii prin colaterale ale cilor ascendente specifice i trimit eferene ce se proiecteaz nespeci fic
si difuz n scoara cerebral. Rolul su este de a produce o excitaie difi.lz a scoarei cerebrale,
determinnd o stare de excitabilitate cortical crescut, nespecific, generalizat, numit reacie de
trezire.
Cile descendente sunt piramidale i extrapiramidale. La cile corticospinale ce ajung la
mduv se adaug cile corticonucleare prin care este coordonat motilitatea voluntar a muchilor
capului i gtului. Deutoneuronul acestor ci este situat n nucleii motori ai trunchiului cerebral.
Cile de asociaie sunt reprezentate de fascicule proprii care interconecteaz diferii nuclei ai
trunchiului cerebral ntre ei sau cu nuclei din alte etaje ale nevraxului.
La nivelul cerebelului substana aib se afl la interior. Ea este constituit din fibre nervoase
lungi - de proiecie (aferente i eferente) care leag cerebelul de diferite segmente ale SNC (mduva
spinrii , trunchiul cerebral, talamus, scoara cerebral) prin cele trei perechi de pedunculi cerebeloi i
fibre nervoase scurte (intracerebeloase) care leag diferitele structuri din cerebel;
La nivelul diencefal ului i emisfel'dor cerebrale substana aib este reprezentat de fibre
nervoase lungi care leag aceste structuri de mduva spinrii , trunchiul cerebral sau cerebel i de fibre
nervoase scurte care nu prsesc diencefalul sau emisferele cerebrale .

.,.,

N
ti
IJ Retune

Func tia de co nducere a sistemu lui nervos este reali zal :} prill intermed iul pJ'(; [u ngirilur neurona le (dcndril c
i nxon i). Ac estea ill l ni 111 alctu i rea nerv ilor pcrirc ri c..: i ( spi niJli ~ i L:nlni cni) ~ i 11 sllbslan\c i a lbe diJlll CV ra x. n
sllbsll111 \<I a lbii se giisesc ciii asce nd ente - nlc sl.! llsibilitil\ii. i dl.!sccndcnlc - ale m o lil i Uiii.

II

APLlCt>t

J.
Ci

II

sodai noiunile

din cele dou coloane:

ascendente
1. Cile spinocerebeloase
2. Cile spinotalamice
3. Cile spinobu1bare
4. Cile trigeminale
5. Cile nespecifice ale
substanei reticulate

Tipul de sensibilitate

A. Tactil
B. Termic
C. Dureroas
D. Proprioceptiv
E. Interoceptiv

2. C"re sunt

cile

prin

care

sunt
conduse"
mi~crilc prccic"e, rapide.
coordonate?

A. Piramidale corticospinale;

B.
C.
D.
E.

Rubrospinale;
Tectospinale;
Corticobulbare;
Vestibulospinale.
39

de conducere din sistemul nervos central *


S ne reamintim

1\1'ld u I . . pinurii i "unchiul 't.:rehml un{hlc'


..:iI 3!lih: uh Il)rmLl .It: mll u n r. {1 t:>11 il l dl; la r

l;\lHll' nz ilc uh IMI1I U ,IL' Ill llu l1I. r I

~. pl o.lri caIn:: t.:t,; mrii ncrvo!;i i. prin efi i It.: J ...cc ndt.: nh.:;

motul de I ~j entn Il!.'!" n ~ i 10 OIg.lIlclc efc..:toarc . pnn cU 11l dcscendcntt.:.

J. CILE ASCENDENTE
Cile ascendente transmit infOlmaii
ctre

centrii

de la receptori- exteroceptOli, proprioceptori, interoceptori-

nervoi.

Cile

specifice sunt proprii pentru fiecare tip de sensibilitate; au pe traseul lor trei neuronispinocerebeloase cu 2 neuroni i acustice cu 4 neuroni; proiecia cortical se face
ntr-o zon limitat; sunt reprezentate de cile: spil/otalamice, spil/obulbare, spil/ocerebeloase,
trigelllillale, gustative, vestibulare, auditive.
Cile nespecifice conduc sensibilitatea interoceptiv; sunt reprezentate de substana reticulat
care se ntinde ntre mduva sacrat pn n talamus; sunt ci multisinaptice; proiecia cortical se
realizeaz nespecific i difuz.
CILE SPINOTALAMICE
Conduc informaii de la exteroreceptori tactili, tennici, dureroi de la nivelul tegumentului la
scoara cerebral, pentru fOlmarea senzaiilor specifice, prin:
a) fasciculul spil/otalamic lateral-pentru sensibilitatea tennic i dureroas;
b) fasciculul spil/otalamic al/terior -pentru sensibilitatea tactil grosi er (protopatic)
excepie

fac

cile

~tr-- Cortex

"'-.,--=':f-Talamus

\'.~
. l\2':c:-:---,;,..,,;r;~,

f-ig . 52 .

40

C ile

s pinutal:lIuicc

ri g. 53 Ciiilc spinobulhurc

Prezint pe traseul lor trei neuroni (fig. 52) :


1N- protoneuronul- este reprezentat de neuronul pseudounipolar somatosenzitiv din ganglionul spinal
de pe traseul rdcinii posterioare a nervului spinal.
Il N_deutoneuronul-se gsete n cornulmedular posterior.Axonii deutoneuronilor se ncrucieaz la
nivelull1lduvei spinrii trecnd fie n cordonul lateral de partea opus fie n cordonul anterior, apoi
au un traiect ascendent prin mduva spinrii, trunchiul cerebral pn n talamus, unde fac sinaps cu
al JIl-lea neuron (III N ). Axonii neuronilor talamici se proiecteaz n scoara cerebral n:
- zona somestezic I (SI) reprezentat de girusul postcentral din lobul parietal, pentru fasciculul
spinotalamic lateral;
- zona sOl1lestezic II(SII) situat n marginea superioar a anului lateral Sylvius, pentru
fasciculul spinotalamic antelior.
CILE SPINOBULBARE
Conduc informaii de la proprioceptorii din regiunea trunchiului i membrelor la scoara
cerebral, prinfasciculele Goli (gracilis) i Burdach (cuneatus), pentru sensibiliti le tactil fin
(epicritic) i propriceptiv contient. Neuronii de pe traseul lor sunt dispui astfel (fig. 53):
IN - n ganglionul spinal. Axonii protoneuronilor ph'll1ld n mduv direct n cordonul
posterior, lund un traseu ascendent pn n bulbul rahidian, unde fac sinaps cu al doilea neuron-II
N- situat n nucleii Goli i Burdach. Axonii deutoneuronilor se ncrucieaz la nivelul bulbului , dup
care au h'aseu ascendent prin bulb, punte i mezencefal pn n talamus formnd leml/iscu/medial.
HIN se gsete n talamus. Axonii neuronilor talamici se proiecteaz n scoarta cerebral n
aria sOl1lestezic 1 (SI)
CILE SPINOCEREBELOASE
Au pe tmseullor doi neuroni (fig. 54)
IN - dispus n ganglionul spinal. Axonii acestor neuroni ptrund n mduva spinrii pn n
comulmedular posterior unde fac sinaps cu deutoneuronul lIN. Axonii delltoneuronilor se comport
n dou moduri:
- h'ec n cordonul lateral de aceeai parte
Cortex
fonnnd fasciculul spil/ocerebelos direct sau
Flechsig, care prin pedllnculii cerebeloi inferioriTalamus
ce fac legtura ntre bulb i cerebel-se proiecteaz
n scoara cerebeloas; conduce sensibilitatea
proprioceptiv incontient din partea inferioar a
trunchi ului i de la membrele inferioare;
- se ncrucieaz la nivel medular trecnd
n cordonul lateral de partea opus formnd
fasciculul spil/ocerebelos I/cruciat sau Gowers.
Acesta ajunge la cerebel prin pedlUlculii cerebeloi
superiori-dintre mezencefal i cerebel-conducnd
sensibilitatea proprioceptiv incontient din partea
FasCcu[u[ --~f"~o--:-spinocerebelos incruciat
superioar a trunchi ului i de la membrele
superioare.
CILE TRIGEMINALE
Conduc informaii de la receptorii tactili,
tennici, dureroi din tegumentele feei i o parte
din tegumentele gtului, din cavitile feei, de la
nivelul dinti lor, limbii , corneei, n scoara

Fig. 5..+ C:i ile spinoccrebcIoa sc

41

cerebral ,

pentru formarea senzaiilor


pe traseul lor trei
neuroni dispu i astfel (fig. 55):
Cortex
IN - n ganglionul Gasser (dispus pe calea
senzitiv a nervului V) ; lIN - n nucleii
Talamus
trigeminali din bulb, punte, mezencefal (nuclei
senzitivi terminali) . Axonii deutoneuronilor se
ncruciseaz n bulb, punte, mezencefal, apoi au
::i
un traiect ascendent pn n talamus, fonn nd
.." ,
lemllisclli tl'igemillal.
Mezencefal
Axonii neuronilor talamici - !Il N- se
proiectea z n scoara cerebral n girusul
"[~ ~ ,postcentral din lobul parietal.
CILE GUSTATIVE
'''\,
IN
.v-'!i' ',.
Conduc informaii de la receptorii
' .
~
, IIN JII~ ~' Punte
/

gustativi,
n scoara cerebral pentru formarea
Ram~
ra
~
"
:,-_
' ci"
maxllara
GangiiOnUI9 '
. ~_
senzaiilor de gust Sunt formate din trei neuroni
(fig.
56): IN- se afl n ganglionii de pe traseul
Gasse'(i
,
,.,
Bulb
Ramura mandlbulara ~
nervilor:VII - ganglionul ge niculat; IX ~~ganglionul superior ; X -ganglionul inferior
(nodos); lIN-se afl n nucleii senzitivi VII, IX,
Fig.55 C il e tri~ c millall'
X din bulb (nucleul solitar). Axonii
deutoneuronilor se ncrucieaz n bulb apoi iau
un traiect ascendent pn n tal amus (fasciculul
""'' ' =.--- Cortex
gustativ) unde fac sinaps cu al treilea neuron
Talamus
(III N). Axonii acestor neuroni se proi ec teaz n
scoara cerebral n girusul postcentral din lobul
pari etal (n zona de sensibilitate a feei).
CILE VESTIBULARE
Conduc informaii privind poziia
corpului i a capului de la receptorii vestibul ari
din urechea intern (maculele otolitice i crestele
ampulare) spre centrii nervo i din nevrax, care
prin activitatea lor re flex menin poziia de
echilibru n repaus i n mi care.
' (j/-- G"ngh"nuii ge niculat
Cei trei neuroni ai traseului sunt di spu i
astfel (fig. 57): IN - n ganglionul Scarpa. Axonii
~~~~lK), G8nghonul superior
primului neuron form eaz ramura vestibular a
~~~':;;;:;"- GangHonul inrerior
nervului acustico-vestibular; UN-se afl n nucleii
vestibulari din bulb. Axonii deutoneuronilor se
ncrucieaz n bulb apoi iau un tmiect ascendent
Fig. 56 C il e ~us tati \' c
pn n talamus (fasciculul vestibular). Exist
colaterale spre cerebe l, spre mduva spinrii i spre nucleii de origine ai nervilor cranieni III , IV, VI;
II IN - este dispus n talamus. Axonii celui de-al treilea neuron se proiecteaz In scoara c erebral n
girusul temporal superior (posterior fa de ari ~ auditiv)
CAILE AUDITIVE
Conduc informaii la receptorii acustici din organul Corti, aflat In urechea intern, n scoara
cere bral, pentru fornlarea senza iilor de auz. Sunt formate din pah'u neuroni (fig. 58): IN-este situat
cores punztoare. Prez int

(f0-2~ ~).,

~:~~

/ "ll'"
J

42

~r-~#:'- Talamus

Meta'a 'amus -l~:':~~~~

Fig. 57 .

C ile

vcstihularc

Fig . 58 Cii ilc a uditive

n ganglionul Corti; fIN -n nuc\eii coh leari pontini (ventral i dorsal). Axonii celui de-al doilea neuron
se ncrucieaz i f0l111eaz corpul trapezoid, apoi iau un traiect ascendent trecnd prin punte i
mezencefal pn la coliculii cvadrigemni inferiori, fom1nd lemniscullateral; IIIN - n mezencefal coliculii cvadrigemeni inferiori; IVN n metatalamus - corpii genicu l ai mediali . Axonii celui de-al
patrulea neuron se proiecteaz n scoara cerebral n girusul temporal superior (anterior fa de aria
vasc u lar.

C i

Spinotalamice
Spinobulbarc

Spinoccrebcloase
Trigcminale

Gustative

Vestibul are
Auditive

FascicullNerv

IN

lIN

lIIN

Spinotalamic anterior

Ganglionul.spinal

Cornul posterior medul ar

Talamus

Spinotalamic lateral

Ganglionu l spinul

Cornul posterior medular

Talamus

Goll i Burdach i
Icmllscul medial
Spinocerebelos direct

Ganglionu l spinal

Bulbul rahidian

Talamus

Gang lionul spinul

Cornul posterior medu lur

Spinocerebelos ncruciat

Ganglionul spinal

Cornul posterior medular

Ganglionul Gasscr

Bulb,punte,mezenccfal

Talamus

Nucleu l solitar-bulb

Talamus

Ganglionlll Scarpa

NucIeii vestibu lari-bulb

Talamus

Ganglionul Corti

Nuc leii cohleari-puntc

Mezencefal

Nervul trigemen i
lemniscllilii trigeminal
Nervul facial i fasciculul
gllstativ
Nervul g losofaringian i
fasciculu l gusta tiv
Ncrvul vag i fascie ului
gustativ
Nervul aeustico-vcstibular
i fascieulul vestibular
Nervul acusteo-vestibular
i lemniscul lateral

Ganglionul gcniculat
Gang lionul inferior
Ganglionul inferior

43

II. CAILE DESCENDENTE

Ganglioni -':;:~-h:
baznU

F.Corti~

Sunt ci ale motilitii voluntare sau


involuntare.
1I1otilitatea mlul/tar este condus pe cile
piramidale corticospil1ale i corticobulbare (fig. 59).
Cile corticospil1ale conduc

comenzi pentru
voluntare, rapide, precise i coordonate, ale
musculaturii somatice din regiunea trunchi ului,
membrelor i o parte din regiunea gtului, de la
nivelul centrilor motori ai cortexului cerebral , strbat
descendent trunchiul cerebral, trecnd prin piramidele
bulbare anterioare. Aici cca. 75-80 % din fibre se
ncruci seaz
- decusatia
,
, motorie, formnd , n
mduv , fasciculele piramidale ncrucisate. Restul de
20-25 % din fibre, care nu se ncrucieaz n bulb ci
n mduva spinrii, formeaz fasciculele piramidale
directe.
Fasciculul piramidal l1 crucia t are IN n
ariile neocortexului motor - ndeosebi n aria motorie
principal din girusul precentral din lobul frontal.
Fi g. 59 C ii" pir:lInidah.'
Axonii IN au traseu descendent prin spaiul dintre
ganglionii bazali (corpii striai) i talamus apoi, la nivelul bulbului rahidian, se ncrucieaz i coboar
prin mduva spinrii - cordonul lateral; lIN-n cOl11ul
anterior medular.
Fasciculul piramidal direct prezint IN-n
ariile neocortexului motor; axonii IN coboar prin
cordonul anterior al mduvei -se ncruci eaz i fac
sinaps cu deutoneuronul-IIN-n cornul anterior
medular din partea opu s.
Cile corticobulbare conduc comenzi pentru
mi scri
voluntare, rapide, precise si
,
, coordonate ale
musculaturii somatice din regiunea capului i o parte
din regiunea gtului. Se opresc n bulbul rahidian.
Prezint IN-n ariile neocortexului motor; axonii INse ncrucieaz la diferite nivele ale trunchiului
cerebral unde fac sinapsa cu dcutoneuronul cii-IIN
n nucleii motori , de origine a fibrelor motorii a
nervilor cranieni.
micri

Motifitatea ill1'olulltar este condus pe ci


extrapiramidale (fig. 60). Acestea conduc comenzi
pentru: -micrile stereotipe, automate, asociate
activittilordobndite n clU"sul vietii
(mersul
,
" vorbirea
scrisul etc.);

Fig. 60

44

C ill'

cxtrapirumichlle

-tonusul general- al musculaturii somatice i postural-poziia corpului n repaus i


-mi scrile
somatice involuntare legate
de strile afectiv-emotionale.
,
.
,

micare

Cile extrapil'al1lidale care pomesc din scoara cerebral au: IN- n arii le neocortexului motor.
Axonii IN au staie obligatorie n nucleii bazali (corpii suiai) unde fac sinaps cu lIN. Exemple
_ fascicule le corticostriotectospinale - C.S. T.S. i fascicu lele corticosu'iorubrospinale - C.S R.S .
Cile eXll'apiramidale care pomesc din centrii subcorticali sunt reprezentate de fasciculele:
tectospil1ale -au originea (IN) n coliculii cvadrigemeni din mezencefal; axonii IN - se
ncrucieaz n mezencefal; ajung n cordoane le anterioare medulare.
l'ubl'ospillale au originea n nucleii roii din pedunculii cerebrali ai mezencefalului; axonii
IN - se ncrucieaz n mezencefal; ajung n cordoanele latera le medulare.
l1igl'ospillale au Oliginea n substana neagr din pedlU1culii cerebrali ai mezencefalului ;
axonii IN - se ncrucieaz n mezencefa l; ajung n cordoanele anterioare medulare .
vestibulospil1ale - origine n nucleii vestibulari din bulbul rahidian; axonii IN - se ncrucieaz
n mduva spinrii; ajung n cordoane le medulare anterioare.
olivospinale - origine n olivele bulbare din bulbul rahidian; axonii IN - se ncrucieaz n
mduva spinrii; ajung n cordoanele medulare anterioare.
l'eticulospinale - origine n substana reticulat a uunchiului cerebral (mezencefal, punte,
bulb; axonii IN ajung n cordoanele medulare anterioare i laterale.

Fascicul

Ci

Piramidale

Extrapiramidale

Piramidal direct
Piramidal ncruciat
Cortico-bulbar

IN
Neocortex motor
Neocortex motor

lIN
Corn anterior medu lar

Nuclei

motari- trunchi

cerebral

C-S-T-S
C-S-R-S

Neocortex motor

Tecto-sp innl

Coliculi cvadrigemeni

Rubro-spinal

Nucleul

Nigro-spinal

Substana neagr

Reticu lo-spinal

Substana rcticulat

Olivo-spinal

Nucleul olivar
Nuclcii Ycstibu lari

Vestibulo-spina l

ro u

Corn anterior medular

Fasciculele ntregului sistem motor fac sinaps cu deutoneuronul-II N- n cornul medular


anterior, iar axonii se disu'ibuie spre muscu latura scheletic somati c din regiunea gtului, trunchiului
i membrelor.
CILE NESPECIFICE
Cile nespecifice aparin substanei reticulate ce se ntinde de la mduva sacrat i pn la
talamus. Este constilllit din:
- ci l e ascendente nespecifice care reprezint sistemul reticulat ascendent -SRA
- ci l e descendente nespecifice care reprezint sistemul reticu lat descendent SRD.
Formaiunea reticulat reprezint, din punct de vedere stmctural, o imens reea de pre lungiri
neuronale, n och iurile creia se gsesc aglomerri de corpuri celulare, alctuind nuclei.
Sistemu l reticulat activator ascendent SRAA:
- este fo rmat di ntr-un numr mare de neuroni care se ntind de la bulb la talamus;

45

- neuronii substanei reticulate primesc permanent informaii prin colateralele desprinse pe


parcursul cilor ascendente specifice;
-la nivelul substanei reticulate, infomlaiile i pierd specificitatea;
- impulsurile nespecifice slmt conduse prin substana reticulat ascendent, la talamus, de unde
se proiecteaz n scoara cerebral difuz i nespecific;
- proiecia cortical a acestor impulsuri determin o stare de excitabilitate cortical crescut,
nespecific , generalizat, starea de tonus cortical - alert cortical - reacia de trezire - starea de

d
It

le

atenie;

- datorit impulsuri lor venite pe calea SRAA se

realizeaz pregtirea funcional

a scoarei

el

a) perceperea impulsuri lor intero-, proprio- i exteroceptive transmise pe cile specifice;


b) ndreptarea ateniei ctre stimulul cel mai important de la un moment dat;
c) a trimite impulsuri ctre formaiunea reticulat , meninnd starea de hiperexcitabilitate a acesteia,
realiznd circuitul "cortico-reticulo-cortical" prin care scoara cerebral i autontreine tonusul.

e:

pentru:

IIIe~illleti

SI

SI

S ubstana alb

cilor:

este alctuit din mai multe categorii de fibre nervoase. Ele intr n componena
ascendente, descendente i de asociaie.

C ile

ascendente sunt ci ale sensibilittii,


, iar cele descendente sunt ci ale
stabilesc legturi ntre mduv i segmentele cerebrale.

motilittii.
,

Ele

11

il

APLlC~TII
1.. \sociati
din cele dou coloane:
, notiunile
,
Receptori
1. Tactili
2. Tennici

Cile de condu cere


A. Spinocerebeloase
8. Vestibulare
C. Gustative
D. Spinobulbare
E. Spinotalamice
F. Trigeminale
G. Auditive

3.Dureroi

4.
5.
6.
7.
8.

Auditivi
Vestibulari
Gustativi
Proprioceptori
[nteroceptori

2. l' 'in ce fC1I'III.l inni de


pl"Uprioceptivc'!

sub:tani

albii ajung la l'C I"l' heI afcl'clI!"lc . t'n\ihilitii

Stabiliti
, dacii ul'lIulttlul'clc afinnatii
. sunt ade\ aroltl' \au fubl':
u) Fasciculele spinocerebeloase ncruciate ajung la cerebel prin pedunculii cerebeloi
inferiori.
b) Arhicerebelul primete aferene de la muchi pe calea vestibular, pentru meninerea
echilibrului .
~.

... l " 11'1.1 ~unt

l':iih' ,,' an' \( Inc

' lIl'~t!'U

11:

a) la nivelul mduvei spinrii;


b) la nivelul trunchiului cerebral.

46

f
(

Nervii periferiei *
Nervii sunt formaiuni nervoase extranevraxiale formate
S ne reamintim !
din fascicule de fibre nervoase paralele ntre ele , integrate
morfologic prin membrane conjunctive (fig. 61) i care asigur
Pn,, l ungirih.: corpul ui cl lu l.l r .iI
legtura centrilor nervoi cu receptorii i cu efectorii.
l1 l! lI rO Il Ului - ucntl rilL .~ 1 .\ .un Dup modul de conducere a influxului nervos, nervii se
ukitt uil.! t>l' rib rck IH.T \ 'UII SC prin
clasific n:
care cin.: uld illrJu .1I 1 ncn o ..
ri bn.: le 11 1.'.1"\ na ~ l' se gJ sCSl.: .!t.1I
- senzi/ivi - alctuii din fibre somatosenzitive legate de
111 SNl . un dl: lo rmcu i':i fascicuk
exteroceptori i proprioceptori i viscerosenzitive legate de
sali 1l'3c turi I1l,;'rvoaSl". efll 5i 111
visceroceptori;
ti i sk l11td l1 er\'o s pcrifc rk. unde
-lIlotori - alctui~ din fibre somatomotorii legate de muchii
fOrl11 l' .J .i Il t:r \ li.
striai i visceromotorii legate de muchii netezi ;
- micti - alctuii din fibre senzitive i motorii.
SNC este conectat cu receptorii i efectorii prin nervii
spin ali la nivelul mduvei spinrii i prin nervii cranieni la nivelul
trunchiului cerebral (fig. 62).
Ne rvii spinali
Asigur legturile centrilor nervoi medulari cu receptorii
si cu efectorii din regiunea gtului, trunchiului si membrelor. Se
~ai numesc i nervi rahidieni.
'
Fig.61 SCC~ illIl C pdllIl C" V
Sunt 31 de perechi, grupai n cinci regiuni:
1. c pint:r... : 1 . pcrincr,,::l . clH lolll'r\';
- 8 perechi de nervi cervicali (C I-C8)
-L fibr;i r H.!r \'t1i1 ~ : 5. va se san ' \' i l1~ .
- 12 perechi de nervi toracali (TI- T12)
- 5 perechi de nervi lombari (L I -L5)
- 5 perechi de nervi sacrali (S I - SS)
- I pereche de nervi coccigieni (CCI)
Sunt micti , deoarece conin fibre nervoase somatice, senzitive i motorii, la care se adaug i
fibre vegetative. Fiecare nerv este alctuit din rdcini (posterioar i anterioar) , trunchi i ramuri
(fig.63)
Rdcina posterioar (dorsaI) este senzitiv i este format din dendrite (prelungiri periferice)
i axoni (prelungiri centrale) ale neuronilor somaton'M'=;~
senzitivi i viscerosenzitivi (neuroni pseudounipolari
plo xllrl
1 2p~,"';
din ganglionul spinal)
norvII spln " 1I
:I I pPrnr.hl
Rdcil/a anterioar (venh'aI) este motoare si
conine axoni ai neuronilor somatomotori din coamele
anterioare i visceromotOJi din 1/2 anterioar a coamelor
laterale ale mduvei spinrii.
(d orsaJi )
12 pC1Cchi
Trunchiu!nervului spinal este mixt i conine
norvl
dendrite ale neuronilor somatosenzitivi i
porlforlcl
viscerosenzitivi din ganglionii spinali i axoni al
neuronilor somatomotori i visceromotori din:
femuraJ ~+-+- I
- 1/2 anterioar a coamelor laterale - fibre preganglionare
1 perechI!
mielinice care pleac din trunchiul nervului spre
ganglionul laterovertebral, prin ramura comunicant
torll~!i

aib;

Fig. (l :!

Nel'\'11 ll~ I'Jr"l'lci

47

Rdcinii
posterioar

lant gang!ionar
!alerovertebra!

(dorsa! ~

Fasc:ic:u!ul Flechsig
(spinocerebelos direct)

Fasciculur
Goli

t ~vertebrnl

Oendrile!e
neuronilor
somalosenzilivi
neuronilor

Fasciculul Gowers
(spinocerebelos
lncruc:isat)

Fibrn vegetalive
poslganglionllre
amielnice
Ramura

posterioar

(dorsllI-mixI)

Ramura anlerioar
I mixl)

Fasciculul
spinolalamic
laleral

' comunicanl

somalomolori

cenusie
viscerosenzitiv
visceral

neuronilor
visceromolorii

Fi g . 63 Nervii spinali

- fibre vegetative postganglionare amielinice, care vin n trunchiul nervului prin ramura comunicant
cenuie (axoni ai neuronilor din ganglionullaterovertebral).
Ramurile nervului spinal sunt reprezentate de ramura dorsal, ventral, comunicant alb,
meningeal i comunicant cenuie.

Ramurile posterioar (dorsal) i anterioar (ventral) sunt mixte i conin: fibre somatice
senzitive - dendrite ale neuronilor pseudounipolari senzitivi din ganglionul spinal; fibre somatice
motorii - axoni ai neuronilor somatomotori din coarnele anterioare ale mduvei spinrii; fibre vegetative
motorii - postganglionare (axoni ai neuronilor din ganglionii laterovertebrali);
Ramura comunicant alb este mixt si contine numai fibre vegetative:
- senzitive - dendrite ale neuronilor viscerosenzitivi din ganglionul spinal;
- motorii - axoni ai neuronilor din 1/2 anterioar a coarnelor medulare laterale (fibre
preganglionare)
Ramura comunicant cenuie este motorie i conine numai fibre vegetative postganglionare
amielinice - axoni ai neuronilor din ganglionii laterovertebrali, care ajung la trunchiul nervului spinal
i se distribuie efectorilor simpatici la nivelul tegumentului i muchilor somatici: muchii firelor de
pr, glandele sudoripare, glandele sebacee, musculatura neted a vaselor sanguine. Ramura meningeal
este mixt si
contine
fibre ,
vgetative - viscerosenzitive si
"
,, visceromotorii (vasomotori).
Nervii cranieni
Sunt n numr del2 perechi dintre care 10 aparin trunchiului cerebral (fig. 64) prezentnd
nuclei de origine sau nuclei tenninali la nivelul acestuia. n general nervii cranieni se dish'ibuie
extremitii cefalice i regiunii cervicale, excepie fcnd nervul vag, care inerveaz majoritatea
viscerelor din cavitatea toracic i abdominal. Se clasific n nervi:
- motori- III, IV, VI, XI, XII alctui ti numai din fibre motorii (fig. 65);
- senzitivi- 1, II, VIII alctuii din fibre senzitive (fig. 66);
- micti-V, VII, IX, X formai att din fibre motorii ct i din fibre senzitive (fig. 67).
Perechile de nelvi III, VII , IX i X conin fibre somatice i fibre vegetative care apar~n sistemului
nervos parasimpatic (fibre parasimpatice preganglionare cu originea n nucleii vegetativi).
48

mezenceral
nucleul accesor
muschiul drept muschiul ob.;
liC~~~;;~~;~O~'~UJOmolorului
superior ~ supenor ; nterior
nucleuloculomctcr
muschiul ridica.tc~_~1 ~ / '
pleoapel superioare
muschiul drept
intern

IV nucleul
Irohlear

---\:jjt~~t--~_-'::,,,,,
nucleul abducens

muschiul oblic
inrerior

anterior

posterior
Trunchiul cerebral
nucleul hipoglos

Fig. 64 Tr u nchiul ccrcural - faa antcrioar";i


~Cl1zWvl , nervii mot ori. I1 ( T \ ii mi c) ii

f1in vH

Fig. 65 Nervii ll1otori


a) III Ne rvii oc u lo mo tori : IV Nt:lyii troh lca ri: VI Nerv ii

abdu ccns; b ) X I Ne rv ii acccsori; X II Ne rv ii

h i poglo i

Prezint

o origine real:
- pentru ramurile motorii - n nucleii motori i vegetativi din trunchiul cerebral;
- pentru ramurile senzitive - n ganglionii senzitivi extranevraxiali.
Originea aparent este reprezentat de locul de intrare sau ieire a fibrelor nervoase n/din
trunchiul cerebral.

".

!:ot~-- Cratnlln

Nerwl. o,,;, __~


optic!!

Nucleu IICCC!1l1rlll
cc.llcrro l:lI1.1lu i

sup{!/10n

lobul oecipilnl

Fig. 66 Nervii scnzitivi: ~) Il Nervii opt ici: b) 1 N~ rv ii o lfac li v: e) Vl l! Nerv ii uC li stico - vestib ulnri.

49

'q.r

-.

-_. ]:"".. .

---'~~

F:r~--.

-~~
......................
- ',

.... 1_

-~.

ton-a"'"

-"

..

";J
......~

.'

~r "

~
-

, . _..,.......

, . _ ..... " ....A

, 1 . ,

........

In ""v' tlln
( . ... ""'' ' ' _

' ~:l~~~;~{i!'

mc t i :

," ,

Il!

_.,

Sl / . ... .. " ..

~~~"'~I''''
(, m ~~l

,--

'\:/.:>:~~.,,~,."

I11II"' u

.0

~l>doml,uU

-V

tluctnll

-,

CJ l'('. .

~':.~::;:~
~Q'lul 5I 1"" ""'''''''''1
P

' .....tI"""""'"

.... """"""

- , - 0 - 0.

" _~OCaTM
Fig. 67 . Nc J"\'ii

l~

'";, .

lIuu.:ul ... lwlor


.,lmn

UudOul

~~,,~vll:>lc~ I...,.,IU

~~~c\!~ ~.
'-

--'-

. .....

....~)

:::::=,"~.~ vij

Gu'llll)"'" [lIm"n"'-

,~

-:=..-

CLoJ""..........

\'"~

...

,
IA.

I'\~I", ...

c..,oorIOOIUI ~

~
~

111'' ' ''')

~.
~"IIIoo"'loK f\

",1iI'UJ"Iu ,

(.....,. )

"O......,..UIl

",,,cnmlill

1iI"~~@.~

''''''''''''1

-;;;...... . ....

"

....

,'\('-::::..,
!t-- ---."" .......

~,,":,"~_
: :':::"~:.",

_-

~~,"'"

-~

CI;,nlla ...1Im,R
(pil lu .. JAI

.. m

'

>

"

\''''~

!!

\'~ r ,,'~"""", ,
'")"""U!

~",,~ I '"''''''''

\1
"

r!J

oeJ.,

a) V Ne rv ii tri gcll1cni: b ) V II Ne rv ii Inciali: e ) IX Nerv ii

g l os ol~l ri ll gil! l1 i :

d) X

Ne rvii vag i - pll c u lllogastri ci

~I

11

Nervii cranieni - tabel sintetic


Pcrec hca
I

Nervu l

Fib r elc com po ncn tc

Originea

rea l

Orig inca

D i stribu i a

Funcia

apa ren t

O lfacti v
(senzoria l)

Fibre senzoriale
o lractive

II

Optic
(senzo rial )

Fibre senzoriale
vizua le

II I

Oculomoto
r (motor)

Fibrc motorii

Neuroni bipolari
d in mUCO<ISU
olfactivu
Neuroni
multipolari din

Mucoasa

olractiv

Retinu

Fosa
intcrpeduncu

Muschii cxtrinseci
ai globului oc ular
drept sup., drept
inf..d reptul intern ,
ob li c inf. i
ridicator al ploapci
superioare
Fibrele mu sculare
ne lede circu lare ale
irisu lui i ale
l11uchiulLli ciliar
(al cristalinului)
Muchiul obl ic
superior al g lobu lui
ocular

Sens ibilitatea olfact\i.

Sensib ilitatea

f-

vizual

retin

Fibre visceromotori i
parasimpatice
(pregung lionare)

IV

Trohl ear
(motor)

Fibre mo lorii

Trigcmen
(mixt)

Fibre somnlosenzilive
din ramura ona lmic ,
maxilaru, mandibular

Nuclcul
oculomolor
somatie din
mezencefa l

Nucleul accesor
ai n. oculol1lolor
- veg.
Parasimpatie din
mezencera l
Nucleu l molor
din mezencefa l

Ganglionu l
trigcminal
(GASSER)
de pe traiectu l
nervu lui

I ar

Panea
poslerioartl a
T. C. sub
co liculul
inferior
Fa!a
ante rioar.1 a
pun i i , lateral
de piramida
p o m i n

Incrveazu se nzit iv
tegumentul rCle i,
capu lui , 2/3
anterioar , ale
limbii , comcca i
conjuncti vn,

Micur i lc

globi lo r ocult

Reflexul pup i Iar


fOlo l11olor (de eo n st ri c~
a pupi lei) Rcnexul de
acomodare
Micurile

g lobu lui ocult

Conduc sens ib il il<ltC:J


cxtcroceptivfi de [a
nivel ul capului , rc!ci i
proprioceptivn (pentru
mu c h ii mast icatori)

1-- .

cavi t il e naza l ,

bucal, dini i .

Fibre motorii d in
ramura mandibular':-l

50

Nucleu l molor al
nerv ului V din
punte

Muchii

mas ticatori

M i cri

mas ticutorii

1-- .
"-

,...
VI
VII

Abducens

Fibre motorii

(motor)

facial

Fibre motorii

(mixt)

Fibre prcganglionarc
parasimpatice

Nuc leul motor


din punte

Nuc leul motor


din punte
Nucleul
salivalor
superior i
lacrimal di n

anul

bulbopontin
anu l

Muchiul drept
extern al g lobu lui
ocular
Muchii mimicii

Micrile

globului ocular

Expresia

feei

bulbopontin
G lan dele sal ivare:

Sccrcia sa li var i

submandibu l ar,

l acrima l

sublingual i

g landa

l acrima l

punte

V1II

IX

Vestibu l ac
oh lcar
(senzoria l)

Glosofaring
ian (mixt)

Fibre senzoriale
gustative

Ganglionu l
geniculat

Fibre senzoriale
vcstibulare
Fibre senzoriale
auditive
Fibre motorii

Ganglionul
Scarpa
Ganglionul
Corti
Nucleu ambiguu
din bulb
Nucleu salivator
inferior din bulb
Ganglionu l
superior
Ganglionu l
inferior
Ganglionul
inferior

Fibre preganglionarc
parasim pati ce
Fibre somulosenzitive
Fibre viscerosenzitive
Fibre se nzoriale
gustative

XI

Vag (nixt)

Acceso r
(motor)

Fibre viseerosenzitive

an!u l

Muchii

faringel ui

Glanda

sa li var

In erveaz

Rdcina

anul

retroolivar

Muchii

anu lla tera l

Rdcina

anterior din

sternocleidomastoi
dian i trapez

Nucleu l
ambiguu

Fibre preganglionare
parasimpatice

Nucleul dorsal
al vagul ui

Fibre senzoriale
gustative

Ganglion ul
inferior de pc
traiectu l
nervului

Fibre somatosenzitive

Ganglionul
superior de pe
traiectul
nervului

sp in a l

din

Simu l

echilibrului

Sensibi litatea

acustic

Ridicarea faringelui
Secreia

salivar.1

parotid

bulbarfi din
nucleul ambiguu

Ganglionu l
inferior

Sensibilitatea gustativ

retroolivar

mucoasa
urechii medii
Zonele reflexogene
cardiovasculare
Mugurii gustat ivi
din 1/3 posterioar
a limbii
Interceptorii din
viscere i vase
sanguine
Muchii laringelui,
faringelui, prii
superioare a
esofagu lui
Muscu latura neted
a viscerelo r: inima,
plmnii, ficatul,
pancreasul, rinichii,
vezicula biliar i
parial tubul
digestiv
Mugurii gustativi
din mucousa
rdcinii limbii ,
epiglolei i
faringe lui
Tegumentu l urechii
externe i
conductul auditiv
extern
Muchii laringelui

Fibre motorii

Fibre motorii
Fibre motorii

anu l

bulboponi

Mugurii gustat ivi


din cele 2/3
anterioare ale
mucoasei limbii
Receptorii
vestibu lari
Receptorii auditivi

anu l

retroolivar

Conduc sensibilitatea
exteroceptiv

Calea aferent pentru


reflexul depresor
Sensibi litatea gustativ

Deservesc calea aferent


a unor reflexe vegetative
Mic ri

ale laringelui,
faringelui

Contract muchii
relaxeaz

netezi,
s fin ctere le

Se nsibilitatea gustati viI

Conduce sensibi litatea


exteroceptiv

Micrile
Mic rile

laringe lui
capului i

umrului

mduva

mduva

cervical

cerviea l

superioar.1

super i oar

xn

Hipoglos
(motor)

Fibre motorii

Nucleul maior al
hipoglosului din
bulb

anu l

preolivar

Muchii

limbii

M i cri le

vorbire,

limbii in

masticaie,

deglutiie

elc.

5 1
'---

Retineti!

Senzitivi

Nervii
periferici
alctuire

rol

o conin- fibre
somatosenzitive
o conduc influxul
nervos de la
receptori la
centrii nervoi

Motori
o conin fibre somatomotorii i uneori
visceromotorii
o conduc influxul
nervos de la centrii
nervoi la
l11usculature su-i at
ofibrele viscero-motorii
conduc influxul
nervos la l11usculature

Micsti
,
o conin fibre nervoase
senzitive i motorii
o senzitiv

motor

neted

APLlC~TII
1. Stabiliti
, nervii cranieni care inerveaz:
- globii oculari;
-limba;
- urechea.

2. Asociai

noiunilc

din cele dou coloane:

Perechi de nervi cranieni


1. III, VlI, IX, X
2. V, vn, IX, X
3. III, IV, VI, XI, XII
4. 1, II, VIII

Funciile acestora
A. Senzitivi
B. Motori
C. Micti
D. Mototi I micti cu
fibre parasimpatice

3. Trunchiul nervului spin al


A. Este mixt
B. Se formeaz din unirea celor pau'u ramuri
C. Are legturi cu ganglionii laterovertebral i prin ramurile cOl11unicante
D. Rdcina posterioar este senzitiv
E. Rdcina anterioar este constitui t numai din axoni
4. Nervii periferici asigur legtur'a centrilor ncr'vosi din ncvrax cu reccptorii si efectorii:
A. Descriei structura unui nerv spinal. '
,
B. Clasificai - din punct de vedere funci o nal - nervii cranieni.
C. Artati, originile reale si
, aferente ale nervilor cranieni .

52

A.5. SISTEMUL NERVOS VEGETATIV


Clasificarea sistemului nervos vegetativ
Sistemul nervos vegetativ este partea sistemului
nervos care coordoneaz activitatea visceral, incontient.
Si! ne reamintim !
Este format din dou pri: sistemul lIervos simpatic i
S istemul Ilcn;ns din punct de \edere.!
sis/emllillervos parasimpa/ic.
::, I rucjural I funi.:!lUnal ..trc douu
Marea majoritate a organelor au o dubl inervaie
L:ompOllcntc: sb h.:l1lu l IlCI"\OIi. al, ic:\ii
(simpatic i parasimpatic) cu Ulmtoarele aciuni:
dt: relaie ~ illl "is tclnulm.:rvos ::,omatk
Aciuni antagonice - exemplu: n cazul cordului
~i si t..; l11u l Il Cf\ o:. \ t:'gl' liH i \ ~ nu
autonom . Cele dou ~iC:; l eme ncrVO.l!'ie
(inima)- simpaticul produce tahicardie (cardioaccelera~e), iar
nu s unt ~1.!j1 d ra l e. c II.: s un ' h:g atc
parasimpaticul bradicardie (cardiomoderaie);
dll .JILlmic ~ i fi 7 io logk real il,lnu
Aciuni n acelai sens - exemplu: n cazul glandelor
adl.lptarcn fUllcii l or (trgnne l\Ir nh.:'rne
salivare i simpaticul i parasimpaticul determin secreia,
la I.:ondi~iilc dt.:. Illcuiu.
dar aceasta este diferit din punct de vedere calitativ si
cantitativ. Astfel, simpaticul detemlin secreie bogat n mucin , iar parasimpaticul induce o secreie
apoas.

Numai unul din cele dou sisteme acioneaz exemplu: n cazul pancreasului, parasimpaticul
determin secreia exocrin i endocrin a acestuia, iar simpaticul nu are nici o aciune asupra lui.
De regul sistemul nervos simpatic acioneaz n situaii neobinuite: fiic, furie, spaim, durere
visceral putemic, iar sistemul nervos parasimpatic acioneaz predominant n situaii obinuite de
liniste
, si
, de relaxare a organismului.
Este organizat structural i topografic asemntor cu sistemul nervos somatic, fiind alctuit
din:
1. sistem nervos central ce cuprinde: centrii de comand aflai n mduva spinrii i trunchiul
cerebral i centTii de control i de integrare vegetativ aflai n hipotalamus, sistemullimbic, scoara
cerebral ;

2. sis/emllinervos periferic alctuit din ganglioni vegetativi

nervi.

Sistcmulncrvos simpatic
Centrii nervoi simpatici se gsesc la nivelul mduvei spinrii , n coamele laterale din regiunile
toracic i lombar.
Poriunea periferic

este reprezentat prin ganglioni vegetativi i fibre vegetative preganglionare

postganglionare

Sistcmul ncr'vos parasimpatic


Centrii nervoi parasimpatici sunt situai astfel: unii n trunchiul cerebral, iar alii n coarnele
laterale ale mduvei spinrii din regiunea sacrat.
Poriunea periferic este reprezentat de:
- fibre nervoase care pOl11esc din centTii parasimpaticului cranian i intr n alctuirea nervilor
cranieni III, VII, IX i X ;
- fibre nervoase care aparin centrilor parasimpaticului sacrat, care iau calea rdcinilor anterioare
a nervilor spinali din aceast regiune, fonnnd cei doi nervi pelvici.
53

i5

S
~

" ii

" Oi
~

~
o

""
'" ilg
4

:li

Fig. (iS
54

g:::

~
~

<

~i

"

~,l"
~

::l

~
i

In

"

~~

;! ~

~~

S~

~"
~

~~

o' .

:;!t:;

"P- tMa.t
ml

'" i

>

~7

0 -

., ~
., g

.
~

ii!
~

!'i
%

~
~

~ ~ ~i

4'

~
::: =
E

!:

~"

Efc..'ctc lc stimulurii simpr.t iclilui si pnrusimpaticului

%
J

g
~

tt

li

<1

;1

i'!

" .,"
..
~ ..

~;1

"

~ :l

~~

I II

~ ~;;:I>:
>

."~

E ~~

Sistemul nervos vegetativ formeaz plexuri vegetative simpatico- parasimpatice, din care se
desprind fibre postganglionare ce ajung la nivelul organelor interne (fig. 68).
Plexul carolidial/ este situat la nivelul organelor capului i gtului i se distribuie muchilor
netezi ai globului ocular, glandelor lacrimare, glandelor salivare.
Plexul ca,.diac este situat n cavitatea toracic i se distribuie miocardului.
Plexu,.ile aonic. pullIIol/({I; esofilgial/ sunt situate n cavitatea toracic i se distribuie arborelui
bronic, crjei aortice i esofagului.
Plexu,.ile c(!!iac .yi lIIe~el/le,.ice sunt situate n cavitatea abdominal i se distribuie organelor
din aceast regiune: ficat, stomac, splin , intestin subire , o parte a intestinului gros, pancreas, rinichi,
testicule, ovar.
Plexul ilipogasl,.ic este situat n pelvis i se distribuie unntoarelor viscere: rect, vezica urinar ,
uretr, vagin, prostat.
Efectele stimulrii simpaticului i parasimpaticului sunt evideniate n plan a din fig. 68

~ Retineti
1
. .2

Desi sistemul nervos vegetativ este separat periferic, la nivelul fonnatiunilor nervoase

superio~re exist o strns mbinare ntre funciile vegetative i cele somatic~. Aceste corelaii

apar foarte clar, n special cu ocazia adaptrii organismului la diferite variaii ale mediului intern
viscerale.
si
extern, cnd se produc concomitent att modificri somatice ct si
,
'

lAPllc~II

1. \ sociati
din cele dou coloane:
. notiunile
,
Efectele sistemului nervos vegetativ

Sistemul
nervos

1. Mioza (contracia mu chilor circulari ai irisului urmat de micorarea


pupi lei)
2. Midriaza (contracia muchilor radiari ai irisului urmat de dilatarea
pupilei)
3. Contacia muchilor ciliari circulari pentru vederea de aproape
4. Contracia muchilor ciliari radiari pentru vederea la distan mare
r.:-5:....-:V'Ca:":s:":o'-'d"'il"'a::ta'-:7-ia"g"-l::-a=-:n";d'-e;-1o'-r-s-a-;CIiC"v-a-re--:ciC"s:'-e....c-re:-:7ia---;de--'s-al:-'iV-:"-ap:Co=a::s:'::i.
6. Vasodilataia i secrei a glandelor lacrimare

==-=---.., A-s impatic

7.

Vasoconstricie i secreie

de

saliv vfiscoas bogat

in

mucin

8. Bronhocoostricia (cootracia musculatmii bronhiilor)


~:.....;;.:.::::..:;:c::..:;"i'-::..::;;.:..ci'-';:-:::====':7'-=---:7,~=':C::;:~='---------1 B-parasimpatic
9. Bronhodilataia (relaxarea musculaturii bronhiilor)
10. Creterea frecvenei cardiace i a forei de contracie,
coronarodialtatia
Il. Scderea frecvenei cardiace, scurtarea perioadei refractare i
cOI'onaroconstricie

12.

Vasoconstricie

tegumentar, uoar

vasodilataie

pe muchii scheletici
13. Creterea tonusului i motilitii muchilor din
intestinului, relaxarea sfincterelor
14. Scderea tonusului i motilitii muchilor din
intestinului, contracia sfincterelor
15. Termogeneza

pe

creier,

vasodilataie

pereii

stomacului

pereii

stomacului

55

Areul ,i adul reflex vegetativ.


Renexe vegetatve *
S ne reamintim
:'-' J ~ I

Inul Il 'no

d U Il L', 1 d
ill ~lHl li

'o i II.: 111 It I

Calca afc,cnt transmite infonna~ile de la receptori


la centrii nervoi. Receptorii sunt visceroceptori sau
interoceptori si sunt situati n peretii organelor interne.

!
\'cg d ti i

l'o o r-

~c rnld

a e! 1 td "'.:.1

Ol d I n ., tllIl1 ~ .t Icgd wr ,j

Cum se clasific visceroceptorii n funcie de


natura excitantului?

II

n CI \ ()~ StJll Ul tl C

Aferena vegetativ

este reprezentat n majoritate


!' llIl q iOlhll ,i -.h. i1 111i Ih.: r Il
'g tnl l
care aparin nervilor
de
fibre
mielinizate
viscerosenzitive
\r l In b .1 .1 ,\.:.1 1 111 a ul ... i h.: l11ululllt; r ' 0 ._
spinali (la nivelul mduvei spinrii) i unor nervi cranieni
... Ol11l1l1 C l' 1111 r Ik 1,;.11" .11" C.I It II ~ u
(la nivelul trunchiului cerebral) i anume:
mu l! 1"I..' llI: \\,.gdu!1\
\ mlllli!l - I l't fltl p l Hh.: Il I l' IIIlUt I il
a) dendritele i axon ii neuronilor pseudowlipolari
viscerosenzitivi din ganglionii spinali aflai pe rdcinile
posterioare ale nervilor spinali.
b) dendritele i axonii neuronilor din ganglionii cranieni de pe traseul senzitiv al nervilor VII,
IX,X.
lmpulswile provenite de la nivelul viscerelor t!Unchiului i membrelor sunt transmise i ascendent
prin mduva spinrii pe ci nespecifice i ci specifice spinotalamice spre hipotalamus, talamus, sistem
limbic i ajung n ariile corticale SI i STI unde se fonneaz senzaiile.
C cntrii vegetativi sunt situai n diferite etaje ale nevraxului (fig. 69).
Celltrii simpatici se afl la nivelul mduvei s inrii, n coarnele laterale din metamerele e8,
nerv ulcrnnion lll
TI - T12, LI - L3.
ochi
-- - ---- ---_ :! _--- - - --Centrii paragland lacrimal

mc:zcncoful
punto si bulb

_ .. - - joo- - _ _ __ _ ")........ si mucoas

.. - -

"

-"'1(""" -

\. .

nazal
~. -I .

glande sub
~ mandibulare

-- -~-- - - - -~ gland
parot id

simpatici sunt reprezentai

de:

Parasimpalicul
cranian la nivelul
trunchiului cerebral n
urnltorii nuclei: accesor al oculomotomlui
din mezencefal; lacrimal i salivator supeIior
din punte; salivator
inferior i dorsal al
vagului din bulb.

Parasimpaticul
sacral sau pelvin- la

nervii pelvieni

argana de
reproducere

56

nivelul mduvei spin


rii n coarnele laterale
din metamerele S2-S4.
Efl' ren!a \'l' ~ltati\' prezint pe
traseul ei doi neuroni:

al
Il

n
CI

s!

p
n

c
1
~

Examinai

fig.70 i
compara~ arcul reflex somatic i
vegetativ!
. IN - neuronul preganglionar
aflat in nevrax i reprezentat de neuronii
visceromotori din coal11ele laterale ale
mduvei spinrii sau de neuronii din
nucleii vegetativi din trunchiul
cerebral;
. TIN - neuronul postganglionar
situat n diferii ganglioni vegetativi;
laterovertebra/i
sau
para vertebra li, de o parte i de alta a
mduvei spinrii f0l111nd dou lanuri
cu cte 22 ganglioni : 3 cervicali, 10Fig . 70 Arc ul rcnex so matie ~i vegetativ
111. I b - Ih;urOIl de a S lK i il~ i c: '1 - gang lion spinilli: 3 - neuron
12 toracali, 4-5 lombari, 4-5 sacrali.
prcganglionar: ..t - ganglion vcgc la t\': 5 - neuron se nzi liv :
Acetia sunt legai ntre ei n cadrul
6 - \' isce re: 7 - neuron senzitiv; S - neuron 111010r: 9 - neu ro n
aceluiai lan prin fibre interganglionare
po stgangl iona r
si cu mduva spinrii prin ramurile
~omunicante aib si, cenusie;
,
- prevertebrali aflai n apropierea coloanei vertebrale, n regiunea abdominal i reprezentai
prin ganglionii celiac, mezenteric superior i mezenteric inferior;
- previscerali saujuxtaviscerali situai n apropierea viscerelor (gg.ciliar, otic, etc.);
- intrall1urali - n pereii viscerelor. Deoarece calea eferent vegetativ are doi neuroni pe
traseu , ea se poate mp1li n dou componente:
a) preganglionar - de la centrii nervoi la ganglionii vegetativi, este mielinic i este reprezentat
de axonii new'onilor preganglionari;
b) postganglionar - de la ganglionii vegetativi la efectori,este amielinic si reprezentat de
axonii neuronilor postganglionari.
.
' .
.
'
Eferena simpatic face staie , n majoritatea cazurilor, ntr-mi ganglion paravertebral
(laterovertebral) sau ntr-un ganglion prevertebral i de aceea fibrele preganglionare simpatice sunt
mai scurte, iar fibrele postganglionare simpatice sunt mai lungi. Eferena parasimpatic face staie
ntr-un ganglion previsceral sau ntr-un ganglion
intramural , astfel c fibrele preganglionare
parasimpatice sunt lungi , iar fibrele
,neuron preganglionar
neuron
preganglionar
postganglionare parasimpatice sunt scurte. Pe
cile eferente vegetative mediaia chimic este
sinaps
colinerg l c
realizat (fig. 71).
- acetilcolin (sinapse colinergice) - ntre
neuronii preganglionari i postganglionari - att
organ efector
pe eferena simpatic ct i parasimpatic i ntre
~--::~>C'- neuron postgangHonar
(mediator
fibrele postganglionare parasimpatice i efectorii
adrenergic)
secllune in intestin
viscerali;
organ efector
(mediator colinergic)
- adrenalin , noradrenalin (sinapse
adrenergice) - ntre fibrele postganglionare
simpatice i efectorii viscerali
Fig. 71 . Efcreu!Ol simpatic si paras i mQ3tic
57

Refle xe v e getative medul are reflexe simpatice si parasimBJatice

II

REFLEXE
VEGETATIVE

CENTRUL IN
CORNUL LATERAL
EFECTE
MEDULAR
SIMPATICE
-creterea diametrului pupi Iar prin contarc ia fibre lor
C8 - T2
rad iare ale irisulu i (midriaza)
T3 - T5
-tallicardie (creterea frecvenei cardiace)
T I - L2
- vasoco n s tricie teg um entar
- coronarodi l ataie

pupi lodi latator

2
3

cardioaccelerator

4
5
6

sudoral

TI - L2

-termoli za

pilomotor

Tl-L2
T6 - L2

-piloereci e

vaso mQtor

- vasodi l ata i e pc vasele sangune din muchii somat ic

mo tilitatea

-scderea ton usu lu i musculaturii tubu lui d igesti v

gastro inteslinal

miciun e

L I - L2

defecaie

LI - L2

sexual

L I - L2

10.

m ic iun e

52 - 54

11

defecaie

52 - 54

12

sexual

S2 - 54

-constrictia sfincterclor
-inhibare prin relaxarea vez icii urinare
-co n tac i a

sfinctcrului vezica l intem

-inhibare prin relaxarea rectului


-contracti a sfinct erului anal intern
-ejacu lare
PARASIM PA TICE
-d ecla n a re prin contractia muchilor vez icali
-relaxarea stincteru lui vezica l iI1lern
-declanare prin contracin rectu lui
-relaxarea sfincteru lui ana l intern
-erecti e

Reflexe vegetative care se nchid la nivelul trunchiului cerebral - reflexe parasimpatic:e


I

ETAJ ELE
TRUNCHIULUI
CEREBRAL

REFLEXE

pupiIar fotamotor
de acomodare
(pe ntru vederea de
aproape)

MEZENCEFAL

. Iacrimal
sali var superior

PUNTE

CENTR UL

respiratorii
cardio-vasculare

centrii

re ticulat
nervo i

din substanta

reticulat

BULB

centrii

nervo i

ai nervului x

centrii

n ervoi

din substan!u

reticul ar

card iovasculare

-U fletil1'lle~i

-Ia much ii circulari ai irisului


pupilocon s tricia (mioza)
-Ia mu c hii circulari ci liari (ai
cristalinului)
c reterea
convergenei cristalinului
--j>

nucleu l accesor al
oculomatorului -III

nucleul vegetativ lacrimal-V II


.nucleul vegetativ sali va tor
superior vn
centrii n ervoi din substanta

secretorii i motorii
digesti ve
res piratorii

EFECTE

centrii ne rvo i din substanta


reticulatfl

--j>

-secretia glande lor lacrimale


-secre!ia g lande lor salivare
sublinguale i submandibulare
-modificarile acti vitati i
ventilatari i
-erecte presaare (simpatice) si
depresoare (parasimpmice)
-secret'ia digest iv
-motilitatea tubului digestiv
-modificarile activitatii
ventilatorii
-efecte presonre si depresoare

T oate organele interne sunt inervnte simpati c i parasimpatic. Cele do u componente ale sistemului
nervos vegetativ acioneaz frecvent antago nic, permind organu lui respectiv s-i adapteze activi tatea la
sc him bril e t!Prute in mediul de viata.

58

APUC" II
i

2.

\. Obscl'vai plana alturat i cvideniai deosebirile dintr'e calea


calca eferen t vegetativ simpatic (fig. 72).
\naIizai

corelaie

cu

schema

eferent somatic

alturat i evideniai eferena simpatic i pal'asimpatic

neurotransmitorii

in

(fig. 73).
cfoclori
viscerali

ganglion previsceml

~~~I~~----~'C---~
'~
AC~hJI.
A~h
credori

g an gl ion paravcr1ebral

visccrali

\'!}r ____k_~~----------i:~~J
__~
, NE I
r;r

Iil

AC~..- gland suprnrnnal

~h_-=':::drn.::n:::':::lin: ::.:~S ; :n~o~n~adNE


~,..~nJalin
I

;0 - - - 0:)
)1.
Ach

I I _~g:,n~.:;o:n~p"':':O:rto:b:rn~I___~~~
\9'i~kh l

CALE EFERENTA
SOMATiC A

creclori visccrali

g!lnglion inlrllmural

Fig. 71 Efe-renta somatie:,

~j

V('gctutiyiJ

Fig. 73 l" Iediatorii chimiei in S.N.V.

,i
Dezvoltarea i capacitatea fiJl1cional a sistemului nervos sunt influenate nc din perioada
de dezvoltare intrauterin a individului. Condiiile neigienice ale gravidei , alimentaia
necorespunztoare, alcoolul, tutunul, strile emoionale deprimante etc, influeneaz negativ sistemul
nervos al ftului.
Dup natere sistemul nervos este influenat de glandele endocrine, de activitatea analizatorilor,
de starea general de sntate a organismului, etc. Se cunoate c procesele de excitaie i de inhibiie
au o intensitate mai mic la copii dect la aduli , dar o mobilitate mai mare. Iradierea se produce cu o
mare uurin, ceea ce explic labilitatea psihic a copiilor. n schimb concentrarea excitaiei se face
mai greu i de aici necesitatea ca acetia s depun un efort mai mare pentm meninerea ateniei.
Datorit forei sczute a excitaiei i inhibii e i , a labilitii psihice, a instabilitii ateniei , a posibilitii
mai reduse de a face analiza i sinteza, de a face diferenieri, abstractizri i de a gndi , copii obosesc
mai uor, fac 1l1ai uor nevroze.
Prevenirea acestora se face printr-o dozare raional a efortului intelectual, mbinat cu relaxri
care solicit sistemul muscular plin gimnastic,jocuri , plimbri etc. Acestea, solicitnd n acelai timp
centrii reflecsi
involuntare si
voluntare, stimuleaz
. ai miscrilor
,
, centrii corticali ai mi scrilor
,
perfecionarea sistemului nervos. De asemenea activitile practice, pe lng rolul lor f01111ator au i
influen asupra gndirii, n(Tuct pornind de la experien se stimuleaz capacitatea de generalizare a
scoarei cerebrale.
59

Unele deficiene n alimentaie ca: lipsa proteinelor, glucidelor, fosfolipidelor sau a unor vitamine
din raia alimentar zilnic, unele boli infecioase ca: tuberculoza, scarlatina, pojarul etc, lipsa O, din
aerul respirat sau ncrcat cu substane toxice tulbur buna funcionare a sistemului nervos att la
copil ct i la adult.
Fumatul (nicotina), alcoolul, droguri le sunt de asemenea toxice att pentru copii ct i penou
aduli. Tulburri ale sistemului nervos mai sunt provocate i de starea anormal n care se poate afla la
un moment dat diferitele organe, nerespectarea unui regim ordonat de activitate i odihn etc.
Dintre bolile care pot afecta dezvolterea i funcionarea n0l111aI a sistemului nervos mai
frecvente sunt: meningita, encefalita, hemorgiile cerebrale, coma, convulsiile etc.
Mcn ing ita este o boal infecioas provocat de inflamarea meningelor. Se caracterizeaz plin
dureri de cap, febr, vrsturi, fotofobie (frica de lumin), contracia muchilor cefei, modificri
importante n lichidul cefalorahidian. Agenii patogeni care produc meningitele sunt microbi, virui ,
ricketsii (protozoare), ciuperci.
Dintre meningitele microbiene citm:
a. Mellillgita cerebro.'pillalti epidemic (provocat de meningococ), boal grav ce se transmite
direct (aerogen) de la bolnavi sau de la indivizi sntoi purttori de meningococi. Ne tratat la timp,
boala duce ntotdeauna la moarte.
b . A'l ellillg ila jJll eulIlococicli este produs de pneUI110COC , adesea ca fonll secundar a unei
otite, mastoidite sau pneumonii. Este mai grav dect cea meningocic, nu este contagioas.
Encc nllil3 se deosebete de meningit pe baza gradului de inflamare a meningelui i a substanei
cerebrale. Se caracterizeaz prin febr , cefalee, iritabilitate, ameeli, vrsturi , convulsii , alternarea
strii de con tien, com , respiraii neregulate i simptome ps ihiatrice. Cea mai frecvent cauz o
constituie virusurile infecioase care apar n general la 14 zile de la o infecie rubeolic , oreion, grip,
pojar, varicel i se manifest prin micri involuntare, leziuni de nervi cranieni. Alte cauze pot fi:
poliomelita, rabia, f-IIY. sau cauze bacteriene frecvente , secundare unei colecii de puroi din alt
parte a organismului.
llemoragi ilc cerebrale reprezint revrsarea sngelui n afara s.c.s. prin ruperea unui vas de
snge din creier. Este o problem neurologic major. Riscul la brbai este mai mare dect la femei.
Se produce ca urmare a unor factori de risc: hipertensiune, fumatul , consumul excesiv de alcool ,
afec~uni cardiace i vasculare peliferice, fiblila~e atrial (FA), obezitatea, sifilisul, traumati sme arteliale.
Se manifest diferit n flmcie de cauza detel111inant. n general debutul simptomelor este brusc:
cefalee sever , vrsturi , le inuri, scderea forei musculare, pupile inegale, modificri de pers'onalitate,
ameeal cu hemiplegie, com prelungit.Aproape toate decesele survin n prima lun. Dintre cei care
s upravieuies c primei luni de boal 90% supravie uiesc cel puin nc un an.
Com3 este o stare patologic viznd pierderea cunotinei i lipsa de reacie fa de stimulii
externi, dar cu conservarea funciei respiratorii i circulatorii care pot s apar modificate. Apare ca
urmare a unei boli grave, meningit , encefalit, hemoragiei cerebrale etc.
Convul siile sunt descrcri electrice spontane, intermitente i anormale n anumite pri ale
creierului. Acestea pot lua numeroase forme ns tind s fie stereotipe peno'u fiecare pacient n parte.
Pot fi par{iale i gelleralizate.
Cele partiale sugereaz o afeciune structural pe o anumit parte a unei emisfere cerebrale.
Se caracterizeaz prin alterarea modi ficat de contiin.
Cri zele gellerali=a/e nu au o caracteristic care s le localizeze ca provenind de la o anumit
emisfer. Se caracteri zeaz prin debut brusc, cu pierderea cunotinei , membre rigide (tonice) apoi cu
mi s cri bruste (clonice). Dup cliz bolnavul este confuz. Cauzele pot fi: traumatismele, tumorile sau
se;rajul la 'alcool, acc identele cerebrale, hipertens iunea, malformaii vasculare, hipoglicemie,
hiperglicemie, afeciuni hepatice, encefalit , sifilisul, f-IIY.
60

fiti

______________________________________________

Segme~tele

unu( analiiz811);@i"

s~ ne reamintim!
s iSh:mu l ner' \.Hi. unilar ca stnJc !u r[\ I flll1ctit.:, a~ igurfl ,,:ch lii bru l organi smului cu cO llditiih.: \ ariabil c ale
mediului "i fl.'g leu / iJ ad vitaten organelor nkrn c Lcgi1 tu riJ llinln:: llrga ni s m i mediu l de \ iapi se rca li 7C<I, fl
prII! In lre mediul :lI1a li 7al(\ ri lor. ~Icl c\' iira t c cana le informai o nale. carI,; rcc cpi o ll clI / , conduc i int egreaza ~ uh
1i."lrIl1i1 dc ..;c ll Lui j sp ct.; tlic r.: co n ti l! Il h;: . c:\c IHiil L' din m ediu.

Analizatorii sunt sisteme morfologice care:


_ sesizeaz prin receptori specifici, modificrile din mediul extern i intern, ce acioneaz asupra
organismului i conduc impulsurile nervoase n ariile corticale corespunztoare;
_realizeaz analiza i sinteza impulsuri lor nervoase dete1l11innd formarea de senzaii specifice;
- au un plan unic de organizare, fiecare fiind r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --,
alctuit din trei segmente: periferic (receptor),
segmentul de conducere

intermediarpc.-ifcric
(de conducere)
central (fig. 74).
Segmentul
- "cccptorul
- este reprezentat prin structuri
specializate i integrate n organele de sim;

sinaPi

n~t~~~e~'Saergmen-tulC~
8ntr1
al
.. il

segmentul periferic

- stimulat de variaia unei forme de ~=:;=:::::;=======:;=========rh


energie determin formarea potenialului de Fig. 74 o Segmentele unui tlnalizatol'
receptor i, n final, a celui de aciune (influxul
nervos) ce se propag n segmentul urmtor.
Amintii-v

criteriile de clasificare a receptori lor i tipurile acestora!

Segmentul intcrmediar - dc conduccrc este format din:


- c i directe - sunt ci nervoase specifice, cu sinapse puine, prin care impulsurile nervoase
sunt conduse rapid i se proiecteaz n ariile corticale, n zone specifice;
- ci i"directe sunt ci nervoase nespecifice, ce i -''-- - ----:= ;;;:::::::::-- ----l
aparin S.R.A.A. , cu sinapse multe i prin care impulsurile
nervoase sunt conduse lent, n ariile corticale, unde se
proiecteaz difuz i nespecific.
Segmentul ccntral este reprezentat prin dou tipuri de
arii corticale (revedei fig. 38):
Ol f.:Jcliv
ariacorticalprimar, undeseproiecteazfibrele
cii de conducere;
aria cortical secundar conectat cu aria
Cort e~ ul

primar

La nivelul ariilor corticale se realizeaz analiza i


sinteza infol111aiilor i se formeaz, n final, senzaiile
contiente specifice. Analizatorii din organismul uman
sunt: clIfal/af, vizllal, aCllstico-vesfiblllm; olfactiv,
gllstafiv, motor = kil/estezic. (fig. 75)

Muscul;Jr

Vi zu al

r~

Auditi v

Cu t~a t

Gu~t ;Jliv

Fig . 75 o Sc hema gCllcrn.lii a analizalorilo r


61

ANALIZATOR

CUTANAT

KlNESTEZIC
(mo tor)

SEGMENTUL RECEPTOR

SEGMENTUL
INTERMEDIAR
EXTEROCEPTORl DE CONTACT
-se gasesc la nivelu l pielii;
terminarii nervoase libere (uz.!.)
- se gsesc n epiderm i derm ;
- recepioneaz excitaii: tactile, termice,
dureroase, presionale, vibratorii;
discurile Merkel
Ci le
spinotalamice
- in epidenn;
- sunt stimulate de atingeri puternice;
cOIpusculi Meissller
- in derm;
- stimulai de atingeri fine;
Cile spinobulbare
c01pusculi Pacini
- n hipodenn;
- stimulati de micri slabe, rapide i de
intensitate mic;
Cile trigeminale
corpusculi Krallse
- n derm;
- reacioneaz Ia excitanii pentru senzaia de
rece;
corpusculi RuJlilli
- n derm i hipoderm;
- receptioneaz exctaii pentru se nzaia de cald.
PROPRlOCEPTORl
organele lendilloase Golgi
- in tcndoane i ligamente;
- stimulate de creterea tensiunii n tendoane prin Cile spinobulbare
contracia musculara;
corpusculiPacini
Ci l e
spinocerebeloase
- in tendoane, ligamente, periost, fascii
musculare, capsule articu lare;
Cile trigeminnle
- sunt stimulate de presiune;
jilsurile lIellromusculare
- printre fibrele musculare;
- stimulate de gradul de ntindere a muschiului.
RECEPTORII SIMURILOR SPECIALE
mugurii gustativi
- dispui: n mucoasa Iingual - papile
fungifonne, calicifonne, foliate- in mucoasa
Calea gusta ti v

GUSTATIV

l abia l , amigdalian, palatin, faringian ,


epiglotic;

mucoasa olfactiv
- cptuete cornetul nazal superior i lama
OLFACTIV

curuit

a osului etmoid;
celulele receptoare sunt neuroni bipolari;

SEGMENTUL
CENTRAL

Girusul
postcentral din
lobul parietal

Aria
senzitivomotorie- de o
parte i de alta fi
anului central
Ro lando

Aria gustativ
- girusul
postcentral din
lobul parietal

Aria
Calea

olfactiv

olfactiv-girusul

hipocampic din
paleocortex

celulele Cli comtr; i bastolla,ye se gsesc n


retin

VIZUAL

62

celule cu conuri 5-7 mii, rspun ztoare de


vederea fotopic, cromatic
celule cu bastonae 125-130 mii, pentru
vederea sco topic

Calea

vizual

Aria vizual lobul occipital

crestele amputare
- in ampulele canele lor semicirculare;

YESTIBULAR

INTEROCEPTIV

Aria

aparatul o/alifie

n maculele utriculare

Calea vestibul ar

saculare.

vestibular

girusul
temporal
superior

I NTEROCEPTORI
termil/arii nervoase libere
baroceplori
chemoreceptori
termoreceptori

..

Ci l e

spinotalamice
Cile nespecifice
- substanta reticulat

Gi rusul
postcentrallobul parietal

Retineti!

Analizatorii se impart in:


- analizatorii excitaii l or externe reprezentai prin analizatorii: cutanat, alfactiv, gustativ, optic, acustic;
- analizatori i excitaiilor interne reprezentai prin analizatorii: motor, vestibul ar i al mediilor interne.

n funci onarea analizatori lor excitaiilor externe se disting unele caracteristici speciale:
- sunt receptori care intr n ac iun e prin contactul direct cu excitantnl;
- receptori i de contact: analizatorul cutanat, gustativ;
- ali receptori intr in aciune cnd excitantul lu creaz de la distan;
- telereceptorii: vizual, acustic. o lfactiv.
F uncionarea analizatorului este condi i onat de integrita tea anatomic i funcional a fiecru i segment

-r APLlC~ II
1. Mugurii gustativi se gliscsc n
... tr uctu r cu o excepie:
A. Mucoasa faringian
B. Mucoasa amigdalian
C. Mucoasa ep i glotic
D. Mucoasa esofagian
E. Mucoasa palatina

urmto;.II'clc

A. Corpusculii Meissner
B. Corpusculii Pacini
C. Corpusculii Ruffini
D. Corpuscul ii Kl'ause
E. Discurile Merke l

2. Segmentul pcrifcl'c al l1t111l iz utoJ'ului motOI'


este r eprezentat de urmtoarele structuri:
A. Fusuri neuromusculare
B. Discurile Merkel
C. Corpusculii Pacini
D. Oraganele tendinoase Go lgi
E. Corpusculii Meissner
3. \. s(H:ia!"i

noiunile

din cele

dou

-1. Receptorii pentru reee sunt :

coloane :

E vidcllin~i alil' maiile corecte:


a) Neuronii b ipo lari din mucoasa o l factiv sunt
chemoreceptori, deoarece axonii lor formeaz tracturile
olfactive.
b) Corp usculii tendinoi Golgi sunt proprioceptori
deoarece sunt situai printre fib re le musculare.
c) Crestele ampulare sunt responsabile de m e ninerea
echilibrului deoarece fac parte din aparatul ataii tic al
urechii interne.

5.

r------A~/-,a-l~
k-a~t~o-I"-II~----~--S~e-~
-I-II-e-lI~h-,I~ce
-1-,t~r-a~l-'

1.Analizatorul kinestezic
2.Analizatorul auditi v
3.Analizatorul cut anat
4.Analizatorul gustativ
5.Ana lizatorul vizua l
6.AnalizatoruI vestibu lar
7.Analizatorulolfact1v
8.Analizatorul interoceptiv

A.Lobu l temporal
B.Lobul frontal
C.Lobuloccipital
D.Lobul parietal
E.Pa leocortex

63

B.2. FIZIOWGIA ANALlZATORIWR

Fiziologia analizatorului vizual


S ne reaminti ...
Sc ~me n(ul

periferic al anali . alOrullH


"\!pn.~ ~l.:'nt. ll l.h.: ochi, \c~ .\

'ual \.:'sh;
Lire,; In

glJh ul oc ular i
glublliui

11Il1PUIlL'l1!.1

OIan,_ Il'

m.:ul:lf

1,..

...:.In
inti.line-se.
t1h,'

"ilrlH.:tUru

IliniciiL'~!'Ickn1l1C~I.

cu ("rllda. rL,tinu .. L temui ljl ll cl'Ornc


\lnUl.I!"

.1p0;I;-1

eri ... t.:lill

sticlll.1Sfl~ : Isi 'nud l'ulO.

cu Cllllun

i ba:-.lulla,:,

n~ihil

UI1Hl,lrl:

cduh.:1t.:::

din n:lllld.

Analizatorul vizual asigur peste 90% din


infomlaiile pe care le primete organismul din mediul
nconjurtor i de aceea are o importan deosebit nu
numai n diferentierea
luminozittii, formei si culorii
,
"
obiectelor,dar i n orientarea n spaiu , meninerea
echilibrului i a tonusului corticaL
Excitantul adecvat al analizatorului vizual l
constituie razele de lumin care, reflectndu-se pe
difelite obiecte, ptrund n interiorul globilor oculari.
La nivelul acestora au loc dou fenomene importante:
- conducerea razelor de lumin prin sistemul
optic i devierea lor n aa fel nct se proiecteaz pe
retin;

- excitarea celulelor fotosensibile din structura


acesteia.

...

Formarea inulginilor pc

Lumin slab

cervical superior

,_

.'"","'.'", rndiar
Musculatur ci rcular

...
"'.

n realizarea acestui proces conlucreaz irisul


i sistemul optic.
lrisul reglea z cantitatea de lumin care
ptrunde pn la retin prin modificarea diametrului
pupi lei , n urma contraciei fibrelor musculare radiare,
aflate sub dependena fibrelor nervoase simpatice
cervicale i a fibrelor musculare circulare, conh'olate
de fibrele nervoase parasimpatice ale oculomotomlui
(fig. 76 ).
Reamintii-v

Lumin pulemic

Fig. 7f,

retin

VlIrinln

cllnlllClru llli pUllilar

modul de evideniere a
reflexelor pupilofotomotoare - pupiloconsh'ictor
i pupilodilatatorn funcie de variaia intensitii
luminoase!

Sistemul optic al globului ocular,fonnat din mai


multe medii refringente, poate fi considerat ca o s ingw'
lentil convergent Cll o putere total de refractie de
60 dioptTii i cu centrul optic la 17 mm n s~atele
cristalinului. Dei cea mai mare parte a puterii de
refractie
" apartine comeei - 40 dioptrii , cristalinul- Cll
o putere de refracie de 20 dioptrii, este foarte important
deoarece convexitatea lui poate fi mult crescut,
realiznd acomodarea.

ot
do
pe
co
in1
esl

o
co
es
f31
do
(a

el:
cr

se
m
el

lu
cr

In
(1;
C(

re

Cr
CI

p
p'

1,
v
c'

c
64

Razele de lumin sufer la nivelul ochiului


o tripl refi'acie: prima la interfaa aer - cornee, a
doua pe faa anterioar a cristalinului i a treia,
Ochi emelrop
Astigmatism
pe faa posterioar a cristalinului care este i se
comport ca o lentil biconvex .. Ca urmare
imaginea care se formeaz n pata galben a retinei
este real, mai mic i rsturnat (fig. 77).
Miopie
Hipermelropie
n cazul ochiului normal- emetrop - exist
o concordan perfect ntre puterea de
convergen a mediilorrefi'ingente (distana focal
= 17 nun) i lungimea axului antero-posterior care
Fig. 7'b Defect e de rcfrac!ic
este de 24 mm. Aceasta permite vederea clar,
far acomodare, a obiectelor situate la O distan mai mare de 6 m. n cazul obiectelor situate ntre
dou puncte: punctum remotum situat la 6m i punctum proximum aflat n apropierea globului ocular
(aproximativ 25 cm), vederea este de asemenea clar, dar cu acomodare.
Acesta presupune unntoarele:
-mioza - micorarea diametrului pupilelor prin contracia muchilor circulari ai irisului;
- creterea convergenei cristalinului prin conlTacia muchilor circulari ciliari. Cristal inul fiind
elastic, devine mai convergent pe faa anterioar, raza sa de curbur scade, iar puterea sa de convergen
crete.

- corectarea axelor oculare prin contracia muchilor extrinseci ai globilor oculari. Imaginea
se formeaz n foveea centralis, unde capacitatea de discriminare vizual este maxim i prezint cea
mai mare claritate. n cazul n care puterea de convergen a sistemului dioptric nu este n concordan
cu lungimea axului anteroposterior, ochiul este ametrop (miop, hiperllletrop).
Observnd fig. 78 constatai c, n miopie imaginea se formeaz naintea retinei datorit fie
lungimii mai mari a axului antero-posterior al globului ocular (miopie axiaI) , fie unei convergene
crescute a cristalinului (miopie de curbur). Se corecteaz cu ochelali cu lentile divergente (biconcave).
In hipermetropie imaginea se fonneaz n spatele retinei, fie datorit axului an te ro-posterior mai scurt
(hipermetropie axiaI) , fie convergenei sczute a cristalinului (hipermetropie de curbur). Se
corecteaz cu ochelari cu lentile convergente (biconvexe).
Astigmatislllui este datorat neregularitilor cOllleei sau defollllrii cristalinului. Imaginile
retiniene sunt neclare iar corecia se realizeaz cu lentile cilindrice.
Funcionarea nornlal a analizatorului vizual este afectat i de alte defecte, printre care:
- rezibitismul- se datoreaz scderii elasticittii
, cristalinului si
, a cont:ractilittii
" muschiului ciliar
(muchiul cristalinului); se corecteaz cu lentile biconvexe
ca n hipermetropie;
- daltonismul - absena parial sau total a
pigmenilor fotosensibili din celulele cu conuri duce la
perturbri n perceperea culorilor;
-hellleralopia -lipsa vitaminei A din alimentaie duce
la diminuarea sintezei de pigmeni fotosensibili i la reducerea
vederii;
- acromatopsia - imposibilitatea de a percepe
culorile.
Cmpul vizual
Fig. 79 . CClmpuI vizua l
Spaiul cuprins cu privirea se numete cmp viZl/al.
1. c:imp vizual ochiu l sl:ing: 2. cmp ViZll~1
oehiu l drt!pc 3. ~:lmr vizual binoc ular
Fiecrui ochi i corespunde un cmp vizualmonocular
care se suprapune n parte cu cmpul vizual al celuilalt ochi.
65

Partea comuna a celor doua cmpilli monoculare reprezinta


cmplll vizlIal binoclIlar (fig. 79). Orice obiect aflat n

Peisaj

indepaT1i!t

=----'; \.

,*-'<-Cffi:>...

riPr-+-- te.'lae!G::::
vcm

cmpul vizual binocular, fonneaza cte o imagine pe tiecare


din retine. Aceste imagini fuzioneaza pe scoarta cerebral ii
ntr-o imagine unic.
Din punct de vedere functional, retina tiecrui ochi
are o jumatate nazala si una temporal . Datorit modului
particular de ncrucisare a tibrelor nervului optic la nivelul
chiasmei optice, hemiretina nazal stng devine cores.
pondenta cu hemiretina temporal dreapt si invers. Astfel
imaginile proiectate pe hemiretinele stJlngi, ajung n aria vizU[~il
a emisferei cerebrale stngi si invers (fig. 80). Datoriti
cristalinului, imaginea format pe retin este .'sturiiat si
astfel hemiretinele stngi vd hemicmpul vizual drept si
invers. Vederea binocular confer abilitatea vederii n
profunzime, stereoscopic.
n practica oftalmologic, determinarea crnpului
vizual se realizeaz.'i cu un aparat special.

n clas se poate demonstra usor astfel:


Se deseneaz cu creta pe tabl o "roZ a
vnturilor" astfel nct centrul acesteia s fie la nivelul
Fig . SO FOI"marca imaginilor n
ochilor unui elev de talie mijlocie. Se alege un subiect
ariile vizuale
care este pus s stea n picioare n fata tablei la o
dep3rnlre de aproximativ 15 cm.. Subiectul isi acoper cu mna un ochi. Cu ochiul rmas liber
priveste fix n centrul desenului. n acest timp nn elev mai nalt ia o cret alb si o deplaseaz ncet
in inngul fiecrei linii a rozei vnmrilor, de la periferie la centru si se opreste, marcnd locul , n'
momenml cnd snbiectul sesizeaz intrarea n cmpul su vizual a cretei. Se realizeaz delimitarea
perimeuuIui vizual pentru ochiul respectiv (fig. 81). Se poate relua experienta si
peilIru celalalt ochi. n acest caz se va putea vedea deosebirea , - - ' - - - - - - - - - - - -- j
(.~
dinne cele doua cmpuri si telItoriul.lor de suprapunere. Dac
C4mp\naz:afi
I Cl'mpt'emJ)Ora~
se I.u creazii cu crete colorate, se pot delimita n acelasi mod
-::::=1~~
l
cmpori1e vizuale pentru culoriJe.respective, constatndu-se c
ele SUDI cuatt mai restrnse, cuct culorile sunt mai luminoase.
Se observ, de asemenea! c perimetrul cmpului vizual este mai
marespre partea temporal si: nferioaraochiului si mai redus
ea nazal si su erioar ~fig. 82),

o
C

il

c
d
\

~~I

Baza fotochimic a vede rii


Razere hlininoasedim spec~
llizibiill eu [ungimea! !fu umili
eUJjJrinsfu ilIiEe' 4(i)(i)J- '1(i)(i)J om ~fljg.
83,)1,. ajunse l'a! triivel'ull grofuu>llruii
oe1!l!!rur-. stJ;fuali mediiire refriingen te
are sistemul\rii clioptrie. apoii Fetina.
de lial SlillatulJ X lial slillal1llD 1" de' la!
stillatull neUli0uiil'ou'muftii'poFaunra
stillab1!l!!J piigmenbrur)\.del!llJldeaj,l!IEg,r31

j
l

(!i)

Fig. 8'1 Dete rm inarea

cmpulu i vizual pentru culori

ultraviolet

albastru

violet
I

lungimea
undei

0 ,3

J.1Il1

111.-,

..

,V.

verde

galben

portocaliu

rosu

infrarasu

ro~

to

.. ~ fi

0,4

0,5

l'

Lumin vizibil

0,6
pentur om

0,7

0,8

'1

Fig. 83 Spcctnllllll11in ii

celulele fotoreceptoare reprezentate de celulele cu comul care conin iodopsill i celulele cu bastonae
care conin rodopsin. Prin descompunerea pigm enilor fotosensibili - iodopsina n relinen ijolopsill
iar rodopsina n relinen i scolopsin, se modific pem1eabilitatea membranelor celulelor fotoreceptoare
pentru ioni si se declanseaz poteniale de aciune.
Revedeti, fig. 65 si
,

reamintiti-v

traseul si
, componentele cii vizuale!

De la celulele fotoreceptoare cu conuri i bastonae pornesc influx uri nervoase spre neuronii
bipolari, apoi spre neuronii multipolml. De aici prin nervii optici impulsurile nervoase sunt conduse la
creier.
Celulele cu bastona sunt responsabile pentm vederea scotopic, n lumin difuz, cnd nu se
disting culorile, detaliile i contururile obiectelor. Este vederea n alb-negru.
Celulele cu bastona au pragul de excitabilitate mai sczut dect celulele cu con, pennind
vederea la o cantitate mic de lumin.
Celulele cu con sunt responsabile pentru vederea fotopic, diurn, n lumin intens n ecesa r
pentru vederea cromatic care permite perceperea culorilor.
Perceperea culorilor, realizat de celulele cu , - - - - - - - - -- -- - - - - - - - ,
cOl1uri-vederea cromatic- este explicat prin mai
multe teorii. Una din ele este teoria tricromatic
sau teoria culorilor fundamentale cunoscut i sub
numele de Joung-Helmholtz.
Confol111 acestei teorii retina conine trei
Lanterne de proiectie a filtretar:
rosu. veme. albastru
tipuri de celule cu con, cu substane fotosensibile
ccrBn alb
speciale care se descompun sub aciunea radiaiilor
roii, verzi sau albastre (fig. 84).
Fig. 84 . Culori fundamcnt alc
Diferitele senzaii cromatice sunt rezultatul
stimulrii concomitente i inegale a celor trei tipuri
RVA
de celule cu conuri. Stimulm'ea lor egal d senzaia
de lumin alb. n lipsa stimulrii luminoase, se
produce senzaia de negru (fig. 85).
Dis e c ia globului ocul a r
Putei evidenia diferitele caracteristici ale
RVA
RVA
componntelor globului ocular procednd n felul
urmtor:

Se cur globul ocular - procurat de la


abator de esutul conjunctiv i de muchii si cu
ajutorul unei foarfece. Acum se poate vedea
sclerotica de culoare alb-cenuie, mbrcnd corpul
globului, iar la cei doi poli COl11eea i respectiv
nervuloptic.

F ig. 85 Rece pta rea culorilor - RVA= I'OSU,


verde, allJastru

67

ner.

op t ic ~ . Ill ll ~c h i :

5. rct infl: o. vase: 7. cri sw lin : R. umoa re apoas5 .

Exam inati, irisul si


, etalati-l
, pe o l am de sticl!
cristalinul i cercetai propri eti l e lui optice
- se pri vete prin el un text.
Comparai caracteristici le componentelor observate de
voi cu imaginile din fig . 86. Desenai -l e n caietele voastre!
Desprindei

Cu un b isturiu ascutit
, se
ncepe o incizie n sclerotic, pe linia
ecuatorial . Cu ajutorul unei foarfece
cu vrfurile ascuite se rea l izeaz o
seciune c ircu l ar , obinnd dou

emisfere. Prin aceast operaie se


scurge umoarea apoas i se

ndeprteaz

umoarea sticloas .
go lirea cupei ochiu lui, de umoarea stic l oas, se poate exam ina retina, dei ea nu se
desprinde de coro i d. Este de culoarea neagr i pe suprafaa ei se pot distinge cele dou pete: una de
culoare albstruie- pata oa rb (originea nervului optic) , cealalt de culoare g l buie - pata galben (n
care se afl concentrate masiv celulele vizuale cu conuri) .
Dup

....

il

Retineti

R etina este nve l i ul globu lui ocu lar de origine ectodermic care prezint 10 straturi n care
se ntlnesc mai multe tipuri de celule: o cel u l mu lt i polar mpreun cu celulele bipolare i cu
celulele fotoreceptoare, de le cru'e pomesc semnalele luminoase, fonneaz o unitate fimciona l
retinirul.

I risu l regleaz cantitatea de l umin care ptrunde pn la reti n


n cazul ochiului normal (emetrop) convergena cristalinului concord cu lungimea axului
anteroposterior i razele luminoase foca l izeaz pe retin .

-r

APLICIII TII

1. Observai fig. 87 ~i constatai care SUDt distanele la care se afl cele dou puncte - PR
i PP - n cazul ochiului m iop (8) Oi hipermetrop (C) fa de cel emetrop (A).
2. Evideniai afirmaiile cor ecte:
a) La hipermetropi apropierea obiectelor de ochi pennite
a
vederea c l ar a acestora deoarece axul antero-posterior al ro 61"
A
2
1
globu lui oculru' este mai lung dect cel al ochiului emehop.
~
b
a
ro
b) Celulele cu bastonae sunt rspunztoare de vederea
'~ B
2
1
scotopic deoarece au pragul de sensibilitate sczut.
3
a
ro
c) Celu lele cu conuri sunt rspunztoare de vederea
:
c
2
di urn deoarece conin rodopsin.
d) Corneea, umoru'ea apoas, cristalinul i umoru'ea
Fig. 87 . Acomodarca
sticioas sunt structuri ale globului ocular deoarece au rol n
hl d i s tan5
refracia razelor de l umin.

3.

68

Fiziologia analizatorulul auditiv si


ve tlbular
FIZIOLOGIA ANALlZATORULUI AUDITIV

s~ ne reamintim

celule
simt 1l'llem ....

auditive

~~=t---.l:~"'nb'D"D Icdo rio

S C(!llh:nlul ru:ept ,r al t.:dnr doi anali/. ..al .ri. JL:uslic ,1


t.;

IIi ular.

t.: ... tt.!

..,iltlat la ni\t!lul urechii interne, fllnnat Jin

I.. btrlllw l ''"'o. ( ~" Iibul l\~""< canalt..: .. cm ici rcuhlrc osoase.
mdi,;. () \Is):i IJbirintul memhram. {utricul i "ac uI, ~~nJlc
'II uhrl. mcmbr.mll3 c. melc mcmhr.mus au cohh.:cl.
sust inere bnzil<lr

Analizatorul auditiv deine roluri importante legate


osoas
de orientarea n spaiu , depistarea pericole lor i mai ales
perceperea vorbirii care st la baza relaiilor intenJmane. ~=::::~======:;:~====
RX. Structur<l o rgan ului Corti
Segmcntul rcccpt .. r a l analizatorului auditiv este '----'-_
_ _ _ __ -'-_ _ _ __ _ _---'
reprezentat de orgallul Corti, situat pe membrana baz ilar din structura cohleei (fig. 88). Transmiterea
sunetelor - unde sonore produse prin condensri i rarefieri ale aerului, pn la organul Corti se
reali zeaz astfel:
Pavilionul urechii capteaz i dirijeaz sunetele spre conductul auditiv extern, la captul
cruia, unda sonor pune n vibraie membrana timpanului , care la rndui su antreneaz lanul celor
trei oscioare;
De la oscioare unda sonor este transmi s ,
succesiv, ferestTei ovale, perilimfei , endolimfei (fig. 89).
Lan ul de oscioare nu transmite pasiv v ibra iil e
ci , prin mu chii ciocanului i scriei , contribuie la
modificarea intensi tii sunetului. Contracia muchi ului
ciocanului diminueaz amplitudinea v ibraiilor prea
puternice, iar cea a muschiului
scritei
,
, amplific sunete le
prea s labe. Amplificarea sunetelor recepion a t e se
datoreaz, pe de o pm1e faptului c suprafaa membranei
timpanului este mai mare dect cea a ferestrei ovale s, i, pe ~=::::::=::::=============
Fig. R9 . T ransmiterea und elol' sonore
de alt parte, creterii forei cu care se deplaseaz sc ria .
Ac east cretere a intensitii semnalului este
m_!cl:tDria
necesar deoarece lichidul are o inerie mult mai mare
Indolroa ciiilor
dect aerul i are nevoie de o presiune mult mai putemic
. . t
inauntru
pentru a produce v ibra i a lichidului.
-~+
m. bazilara
Vibra iile perilimfei determin v ibra ii a le
membrane i bazilare care antreneaz celulele auditive,
ale cror ci li vor suferi de fonnaii mecanice la contactul
cu membrana tectoria . nclinarea cililor ntr-o parte
d e polari zeaz celulele , iar n dire cia opus le
hiperpolmi zeaz (fig. 90). Aceste variaii altemative de
poten~al receptor, produc poteniale de aciune pe fibrele
Fig. 90 . Excitn rea celulelor se nzoriale

-:::f::=,;=====::::;===

69

senzitive ale neuronilor din ganglionul Corti. Depolarizrile celulelor


senzoriale auditive cresc frecvena potenialelor de aciune, iar
hiperpolarizrile o reduc.
+ Membrana bazilar, care are o structur comparabil cu un
rezonator de coarde, are vibratii
, de amplitudine maxim, la o distant
,
variabil fat de scrit, n femctie de frecventa undei sonore. Baza
melcului intr n rezonan cu suntetele cu fi'ecvena nalt (lSOOOHz),
mijloculmembranei bazilare cu sunete cu frecvene medii (SOOOHz),
iar vrful melcului cu frecvene joase (SOOHz). Fiecare sunet va pune
in vibraie nceputulmembranei bazilare, dar va detem1ina vibraii
cu amplitudine maxim n zone diferite ale acesteia, n funcie de
frecvena sa (fig. 91).
,

J5'CO:

Fig. 9 !

V ihra!i a IIlcmhr:H1ci

hnzll llr(' n rllll q i c dl' I"rcc\'c nlll

~ lI l h' t cllJr.

Transmiterea sunetelor
Amintii :v lOca lizarea neuronilor n ungul ciiUcIitive!

Fiecare neuron senzitiv, din ganglionul spiral Corti , transmite impulsuri nervoase de la o anumit
a membranei bazilare spre staiile de releu ale cii acustice:
a. - nuc/eii coh/eari din pun le
b. - co/iculii cvadrigemeni iI~feriori ai mezencejalului
c. - corpii geniculai mediali ai metatalamusului.
Datorit acestui fapt potenialele de aciune, separate n frecvene componente la nivelul
membranei bazilare, se transmit spre centrii corticali prin "fire izolate"
P roiectia
, corticahi a cilor auditive are loc n circumvolutia
, temporal superioar. n aceast
zon are loc realizarea senzaiei i a percepiei auditive. Scoara interpreteaz frecvena sunetelor
auzite n funcie de neuronii corticali la care ajung impulsurile nervoase auditive.
Urechea uman percepe unde sonore cu o frecven cuprins ntre 16-20.000 Hz (cicli I s) i
cu o intensitate cuprins ntre 0-120 dB. Acuitatea auditiv
maxim este ntre 1000-4000 Hz. Sunetele se caracterizeaz
iN REPAUS
prin nI~me, intensitate i timbm.Totalitatea sunetelor percepute
de urechea uman sub form de senzaie auditiv reprezint
cmpul
auditiv. Acesta se reduce progresiv, odat cu naintarea
m as
n vrst. Sensibilitatea auditiv scade treptat dac urechea
~~~~~
g e~latinOaS
primete timp ndelungat sunetele cu aceeai frecven i
amplitudine, deoarece are loc procesul de acomodare.
zon

FIZIOLOGIA .\NAUZATORULUI \'ESTIBlIL\R


I receptoare

LA A PLE CA REA CAPULU I


SPRE DREAPTA

70

Analizatorul vestibular are rolul de a informa creierul


despre poziia corpului sau capului n spaiu i acceleraii le
liniare i circulare la care acestea sunt supuse, fiind o
component important a mecanismelor care contribuie la
reglarea echilibmlui, altuli de ali analizatori (kinestezic, vizual,
tactil) i n acelai timp de cerebel.
Segmentul receptor al analizatorului vestibular este
reprezentat, pe de o parte, de utricul i sacul, pe de alt parte,
de canalele semicirculare. n utiicul i sacul se afl receptorii
maculari care sunt stimula~ mecanic de ctre otolite. Stimularea
lor are loc att n condiii statice ct i dinamice.

Cnd capul st nemicat, otolitele apas prin


!!feutatea lor asupra celulelor senzoriale, care trimit impulsuri
creast ampul;.r
;pre centru, informI:du-1 asupra poziiei capului n raport
CU direcia vectoruluI gravltalOnal (fig. 92) .
Cnd capul i corpul sufer accelerri liniare
(nainte, napoi sau lateral) forele de inerie mping otolitele,
care sunt mai dense dect endolimfa, n sensul opus
deplasrii. Astfel se declaneaz la nivelul centrilor nervoi
reac~i motorii pentru corectarea pozitiei corpului i capului
ce pennit meninerea echilibrului pe durata micrii.
Receptorii maculari otolitici nu detecteaz viteza de
deplasare a corpului ci acceleraia pe orizontal (cei din
utricul) i pe vertical (cei din sacuI). Ei nu particip la
men~nerea echilibrului n condiiile accelerrilor circulare
ale corpului.
La baza canalelor semicirculare se afla crestele
ampulare, al doilea tip de organ receptor al analizatorului
vestibular. Crestele ampulare sunt responsabile de
mentinerea echilibrului n conditiile acceleratiilor circulare
FI" . ~ :; Excita .. "" crestetor
ale c~pului i corpului. MicIile de rotaie antreneaz rotaia
simultan a canalelor semicirculare aflate n planul rotaiei respective. DatoIit ineriei , endolimfa din
aceste canale realizeaz o deplasare relativ n sens opus detenninnd nclinarea cupulei n sensul
acestei deplasri (fig. 93). Receptionarea micrilor circulare este posibil datorit orientrii canalelor
semicirculare n cele trei planuri ale spaiului. Canalele semicirculare orizontale i laterale inforll1eaz
asupra micrilor n jurul axului vertical, iar canalele verticale informeaz asupra micrilor njurul
axelor orizontale (srituri, cderi).
Transmiterea infonnatiilor de la receptori la scoart
Observai

dispunerea neuronilor de pe traseul

cii

vestibulare n fig. 57!

Potenialele de aciune de la nivelul receptori lor vestibulari sunt transmise de primul neuron al
vestibulare aflat n ganglionul Scarpa pn la nucleii vestibulari bulbari unde se afl al doilea
neuron al cii. De aici, stimulii vestibulari se distribuie n mai multe direcii:
- spre arhicerebel- responsabil de meninerea automat a echilibrului;
- spre f0l111aia reticulat a trunchiului cerebral ;
- spre neuronii motori medulari , pentru reglarea tonusului muscular i a posturii corpului;
- spre nucleii motori ai perechilor de nervi III, IV, VI , care asigur fixarea ochilor n timpul
micrilor rotatorii ale capului;
- spre talamus - unde se afl al treilea neuron pe calea vestibulara

cii

Pruiecia curtitali,
Axonii neuronilor din talamus conduc
superior, n vecintatea ariei acustice.

infonnaiile

la

scoara cerebral

n girusul temporal

Retineti !

n urechea intem se afl celule receptoare acustice i vestibulare care sunt separate structural
dar interconectate funcional.
71

APLlC~TII
1. Asociai

noiunile

din cele dou coloane:

AI/alizatorul

Structuri corespul/zatoare
1. Organul Corti
2. Macula utricular
3. Macula sacular
4. Ganglionul Scarpa
A .Vestibular 5. Nucleul cohlear
B. Acustic
6. Nucleul vestibul ar
7. Ganglionul spiral Corti
8. Talamus
9. Metatalamus
10. Lobul temporal superior
Receptori vestibulari

A. Crestele ampulare
B. Maculele otolitice

Rolul lor
1.
echilibrului
n
Meninerea
condiiile acceleraiilor circulare ale
capului i corpului
2. Trimit impulsuri spre centrii
nervoi infonnndu-i asupra poziiei
capului n raport cu direcia
vectorului gravitaional.
3. Detennin declanarea la nivelul
centrilor nervosi
, a Wlor reactii
,
motorii ce pennit meninerea
echilibrului pe durata micrii.

2. EyidclIliali afirmaiile corecte:


1.0toliii se vor deplasa n direcia opus micrii deoarece impulsurile care ajwlg la nivel
cortical permit interpretarea direciei micrii.
2. La baza canalului cohlear se percep doar sunetele cu frecven joas deoarece la vrfill su
se percep nwnai sunetele cu fTecven nalt.
3. Canalele semicirculare membranoase comwlic prin ambele capete cu utricula, deoarece
ele sunt orientate n cele trei direcii ale spaiului.
3. Completati PI'opoziiile lacunare:
1. Lanul de oscioare din urechea ..... ..... intervine n reglarea ..... .... datorit ........ anexai.
2. La baza canalelor semicirculare ..... se afl creste ....... responsabile de meninerea echilibrului
in condiiile acceleraiei ........ .
t Canalul coblear este delimitat de:
a) membrana Reissner
b) membrana bazilar
c) peretele extern al melcului osos
d) membrana tectoria
e) membrana reticular

72

Fiziologia analizatorului cutanat


s~ ne reamintim

PIt:h.: I '" I l un IIlU': I1. t:al11p 1"L'1:l'J) (or L1allll.IIJ 11 11 Ilu.: nm . ~ Inr . i ,Irl.lh: li.l r I nl1lndlii ,1 1e ~1/1.tli L!oruilli uiI.lI1JI
r mlurmt d :i 1,. lllrll1 r 'o~ i , 1Ip \.:ri~ n u UJlr<1 prllpn t:l:-Itlor nil, l' tdt lr i k nnl11 t.: l1l'inr ,' lI l:.t l" urgall II1HI ITI

m \;001.1..
Pici I

lld ltui,:, din II" 1 ~ lri.llul"I rriIl Lip'Ih.:: ridermul

pl' ,"ta la h.1 a un ~ lr.11 gl..' l1Cl'tltot cu l:cl ul

- llII l'pilLi iu r l lln ~ It .lIitil..:iJ l I cratlnl /u t :.Ir.


tir Cl lflll1 p ig m L: 111mdank: dd "1I111 1 - O patllld co njulH., ti \. \ dcn"a

li f1tuit,1 0111 lou:.! nne pnplinr:i ,pn.: 'Pl{krm .,' , I'uh.ulara pn.'
lu 'U t:L'lulc o.ldipoJSL grupJh: III p,ulIl:uli :l dipo .~ 1.

hiJlud~r111: hif1od('ll1IlI/ - dll :ilu il din e

u!

'tlllJUIH'U

Pielea este sediul receptori lor (fig. 94) pentru mai multe
sensibiliti: tactil, termic, dureroas.

S ellsibilitatea tactil, presiolllllti , I'ibrlllol'ie - are


ca stimul comun deformarea tegumentului care poate
fi:superficial n cazul taclului (corpusculii Meissner, discurile
Merkel); pronmd n cazul presiunii (corpusculii Ruffini); rapid
repetat n cazul vibraiilor (corpusculii Pacini).
Sensibilitatea te rmic percepe temperaturile
superioare sau inferioare fa de cea a organismului
(corpusculii Krausse pentm rece i Ruffini pentru cald).
Sensibilitatea dll,.ert)astl nu are un stimul adecvat.
Durerea poate fi declanat de orice stimul foarte putemic care
produce Iezi uni celulare. Algoreceptorii sunt n general
terminaii nervoase libere. Cmpul receptor al unui neuron
implicat n sensibilitatea cutanat este reprezentat de aria
tegumentar a crei stimulare detemlin modi ficri de fi'ecven
de descrcare a neuronului respectiv. Suprafaa cmpului
receptor este n raport invers proporional cu densitatea
receptori lor din regiune (fig . 95) Acuitatea tactil se
caracterizeaz prin pragul de percepere distinct a dou puncte
diferite i este distana minim la care, prin stimularea a dou
puncte apropiate,este perceput atingerea fiecmia dintre ele.
Nu toate regiunile pielii au aceeai densitate de receptori. n
funcie de densitatea acestora, teritoriul cutanat respectiv are
o acuitate tactil variat .

lennlna~

/ ' d ..cun

\\

d'

Rulfim

Melkel

corpuscul

Pacini

Fig . 1)1

200cnr

Fig. 95 Densitatea reccp toriJor

Peutru testarea acuitaii tactile aplicai pe


tegumentul unui coleg - n diferite zone- cele dou capete
ale unui compas

i cerei

acestuia

s spun dac

simte

distinct ambele capete ale compasului sau numai unul.


Msurarea acuitii tactile const de fapt n msurarea
distanei minime dintre cele dou capete ale compasului,
percepute de subiect. Astfel acuitatea tactil este de 2
mm. pe tegumentele degetelor, buzelor i de 60mm. pe
tegumentele spatelui .
Sensibilitatea

t actil

73

Tiai pe margini un carton (fig. 96).


un coleg la ochi. Atingei-i fruntea,
buzele, antebrau!. vrfurile degetelor,etc.

Legai

cu marginile

zimate

ale cartol1ului.

Solicitai

colegului s ghiceasc cu care


latur a carton ului a fost atins.Ce concluzii
se desprind?
Segmcntul intermcdiar este reprezentat

$~
c:;gpuu:JI

CUPlI

tu

.:m:

lRNl~

iW1'RE6ll

~ CUWlAU.

~:

DEFORMATA
RASTURNATA
CONTRAlATERAlA

de dou sisteme de conducere: sistemul spinD.


talamic care conduce sensibilitatea tactil.
grosier -prin fasciculul spinotalamic anterior si
sensibilitatea termic i dureroas -prin fascicul~1
spinotalamic lateral i sistemul spinobulbotalamic
care conduce sensibilitatea fin, vibratorie.
Sensibilitatea exteroceptiv (tactil, termic,
dureroas) de la nivelul tegumentelor feei, frunii,
cavitii bucale este condus prin fibre senzitive
ale nervului V- trigemen.
Amintii-v dispunerea neuronilor pe
traseul cilor sensibilitii exteroceptve!

Fig . 97 Homunculus senz itiv

Segmentul cOIti cal al analizatorului

cutanat este reprezentat prin aria somestezic I


n girusul postcentral i aria somestezic II (STI) aflat n lobul parietal pe marginea
superioar a an"lJiui lateral Sylvius. Aria SI cuprinde proiecia ntregii suprafee cutanate a corpului.
Aceast proiecie care a primit numele de"Homunculus senzitiv"are ul111toareie caracteristici
(fig. 97):
- deformat, din cauz c reprezentarea cortical a diverselor regiuni ale corpului nu este proporionat
cu suprafaa regiunilor respective. Cele mai ntinse reprezentri corticale sunt ale zonelor cu
sensibilitatea cea mai mare (buze, limb, mn);
stimui nou
- rsturnat, pentru c tegumentul din partea
F;=t ~j~--~_~I~I~I~+-~~superioar a corpului se proiecteaz la piciorul
stimul nou
ariei SI
r -l.-L-l.--l-l---j-\JI.1-WI--L-UW--I.--l-l.-.L-t.--L
- contralateral, deoarece tegumentul din partea
stimul nou
stng a corpului se proiecteaz n aria SI din
IIII IJJ I 1111111111111 li IJ IJ IJJ I I I I I
emisfera cerebral dreapt i invers.
Crearea senzaiei tactile urmeaz
Fig. 98 . Cordai:.! dint re intensitatea stimulu lui
legea"totul
sau nimic". Pragul de excitaie
~ i numrul de impulsuri
(valoarea prag) a stimulilor de presiune trebuie
s fie depit. n acest caz, stimulul este megistrat, indiferent de valoarea cu care a depit pragul. Cu
ct stimulul este mai puternic, cu att este mai mare numrul de impulsw-i pe unitatea de timp (fig.98).
(SI)

localizat

I!

Evidenierea sensibilitii

termice
Pentru sensibilitatea termic pot fi apreciate diferenele de temperatura ale obiectelor. fntensitatea
senzaiei termice este proporional cu viteza de schimb termic dintre tegument i obiectul atins. Din acest
motiv, corpurile cu conductibilitate termic mare par mai reci dect corpurile cu aceeiai temperatur, dar cu
coductibilitate termic sczut.
Aplicai pe piele un obiect metalic i unul de lemn avnd aceeai temperatur.Ce constatai?
CI

74

l UmpleJi tTei vase cu ap nclzit la 5 C, 20 C i re~pectiv 35 C. Cufunda~i o mn n vasul cu ap


la 5 C, iar cealal~ n vasul cu ap inclzit la 35 C. Dup un minut cufundai ambele mini n
vasu l cu ap inclzit la 20 C. Descriei senzaiile avute i exp li cai rezultatele acestui experiment!
Evidenierea sel1sibilitii dureroase
Punctele de recepie pentru durere din piele pot fi constatate cu ajutoru l unei perii de srm , apsat cu
aceeai for~ asupra tcgumentului. Deosebirile dintre diferitele zone ale corpului privind repartiia receptori lor
pentru durere nu su nt foarte mari.
Evidelllierea amprelllelor
Dennul este o ptur conjunctiv dens care este alctuit din dou straturi - spre epiderm, stratu l papilar
i spre hipoderrn, stratul reticular. n stratul papilar se an papi lcle dermice ca nite ridicturi tronconice care
ridic epiderma in dreptul lor. Pe suprafaa degetelor, in palm i
talpa piciorului , papilele sunt mai evidente i formeaz nite
bucl
arch
proeminene numite creste papilare , a cror ntipri re d
amprente le. Modelul amprente lor digitale este caracteristic
fiecrei persoane fiind i o metod de studiu a ereditii umane.
Exist trei modele sau pattern-uri de baz ale amprentelor dig itale:
arcu l, bucla i vrtejul (fig. 99). Crestele papilare de pe pulpa
degetelor dau rin im rimare am rente le.
inciilzit

:::: ~'If[f~'" "'"""

Retineti!
,
,
Prin exteroceptorii coninui, pielea ndeplinete
funcia de organ de sim.
Pielea mai ndeplinete t alte roluri: protecie,
tennoreglare si excretie.

Fig. 99 Modele de amprente digitale

APLlCIl\ TII
1.

\sociai

1I0!iUllilc din cele

Straturile pielii
a. epiderm
b.denn
c. bipoderm

Sensibilitatea
a.
b.
c.
d.

sensibilitatea tennic
sensibilitatea dureroasa
sens ibili tatea tactil
sensibilitatea presional
i vibratorie

dou

coloane:

Caracteristici
1. nevascularizat
2. papile dermice
3. paniculi adipoi

Receptorii caracteristici
1. tenninaii nervoase libere
2. corpusculii Meissner
3. corpusculii Rruffini
4. corpusculii Pacini
5. corpusculii Krause
6. discurile Merkel

2. Evidcni3.ti nfirmu!iile corecte :


1. Corpusculii Ruffini sunt excitai de diferite grade de cldur deoarece corpusculii Krause sunt receptori
pentru rece.
2. Repartiia reccptorilor temlici este variabil deoarece raa, buzele, limba, degetele, au sensibilitate
tactil crescut

3. C ompletai propoLi!iile I::H~unare:


1. Cile de conducere ale sensibilitii tactile de la nivelul feei sunt ...... .. . , avnd primul neuron in
ganglionu! de pe traseul nervului .......... .
2. Pielea, prin exteroceptorii con inui, are rol de ....... , iar datorit glandelor sudoripare, rol .......... .
75

Fiziologia analizatorului gustativ fi ollactiv"

n
Il

FIZIOLOGI.\ .\, AI.IZATORlJUJI GliSTATI\'


G u luli
ca r~

ul

11111"'

III jIIlJlurt:1I1 ~ <

It os

Ulii

I,] IIJ

ilJtlnri

bil.llll p.hlrar ';(

t li ;!Jllh1rul lur pUll'lIl


nnllol<.l l,;aliLIi 1 alll1h.'l1l lor (iti ,uli i
IIUrII u! pl.lCUI .11 II:
Illr-l s timlll a ,5
,lllut.ltil Olllllhll.

'l'\.:ft.:liJ

di:!l:.

Ii.!.

6J.lllde:lllf dH!l'''ill l . 1111, tlIJl.1


t li ujuhJl"lI1 mim -ulUi PUI\.:1I1

l,:.uJllUla 1 .... 1111 It a

.l!..:rulu

in pirat.

Analizatorul gustativ informeaz asupra calitii


alimentelor introduse n gur, dar intervine i n declanarea
secreiei reflex necondiionate a glandelor digestive.
Receptorii analizatOIului gustativ sunt chemoreceptori
ce interactioneaz specific cu substantele sapi de. Sunt situati
n muguri'i gustativi de pe suprafaa li;llbii dar i n mucoas~
palatin, amigdalian , epiglotic .

Mugurii gustativi sunt fonnaiuni ovoidale formate


din celule de susinere i celule senzoriale (15 - 20 pentm fiecare mugur gustativ) care au la polul
apical cte un microvil ce ptrunde n porul gustativ almugurelui (fig. 100). La polul bazal al celulelor
senzoriale gustative sosesc terminaii nervoase ale nervilor facial, glosofaringian i vag.
Stimulul fiziologic pentru celulele senzOIiale gustative I constituie varia~ile concentraiei sapi de.
Intensitatea stimulului depinde de concentraia substanei sapide. Stimulii gustativi excit microvilii
celulelor gustative determinnd schimbarea penneabilitii membranei celulare, depolarizarea ei i
generarea potenialului de aciune. Substana sapid , de pe suprafaa microvililor celulelor gustative,
este splat treptat i stimulul care produce depolarizarea membranei gustative dispare.
Pragul sellsibilitiiii gustative
Excitarea celulelor gustative, deci formarea senzaiilor de gust, este condiionat att de modul
n care lucreaz excitantul, ct i de starea mucoasei.
Un excitant nu poate provoca excitaia dect dac se dizolv n ap sau saliv.
Excitaia nu se poate produce dac excitantul nu se gsete ntr-o anumit concenhaie.
Concentraia cea mai slab, n care excitantul produce o senzaie este pragul de excitaie. Acesta
variaz foarte mult de la substan la substan. in general la substanele dulci este mai ridicat (pentru
zahr este I gll) pe cnd la cele amare este mai sczut (pentru chinin 0,005 g/l).
Formarea senzaiilor gustative este condiionat i de temperahlra soluiei. O butur , prea
rece sau prea cald, nu are gust. Temperatura cea mai potrivit pentru formarea senzaiilor gustative
este 24C.
Intensitatea senzaiilor gustative depinde de concentra~a substanei n soluie dar i de ntinderea
suprafeei linguale pe care lucreaz excitantul.
Ca i receptorii olfactivi i cei gustativi se adapteaz rapid. Gustul unui aliment ingerat I
simim cel mai bine la primul contact cu acesta.
celule de
Harta gustului
celul receplO::lfC
Substanele sapide alctuiesc patru grupe fundamentale:
guslaliYo cilia l
substante
, dulci, amare, acre si
, srate, care provoac senzatii
,
cores unztoare.

nerv guslaliv

Fig. 100

76

l\ 1 U lll ' dl' t: II Sl lI li \'

Pentru a eviden~a sensibilitatea diferitelor zone ale limbii


la substanele sapide, proceda~ astfel:
Atingei pe rnd: vrfill , rdcina i marginile limbii cu
cte un beiga nvelit la un capt cu vat i nmuiat n soluie de
zahr, chinin, sare i suc de lmie. Localizai n care parte a
limbii sim~~ mai dulce, mai amar, mai srat, mai acru (dup fiecare
prob se cltete gura). Ve~ constata c:

la s:

rai;

gla
n :
h'a
nu
la
im
pl,

pc
fii
St

a
Il

C
C

Substane le dulci excit in special mucoasa de pe vrful limbii I


mai puin pe cea de la baza ei. Pentru substanlele amare, vrful limbii este
mai putin sensibil dect baza. Marginile din partea anterioar il limbii sunt
sensibile pentru substanele srate.Marginile din partea posterioar a limbii
sunt sensibile pentru s ub s tanele acide, acre (fig. 10 1).

Transm iter ea semn alelor g ustati ve, de la mugurii gustativi


la sistemul nervos central se realizeaz prin mai muli nelvi cranieni ..
Amintii-v componena cilor

gustative!

Fibrele nervoase din cele 2/3 anterioare ale limbii intr ntr-o
a facialului, iar cele din 1/3 posterioar a limbii , n
glosofaringian. Fibrele nervoase de la ceilali muguri gustativi intr
acru
amar O
n nervul vag. Mai nti toate filetele nervoase gustative ptrund n
O dulce
srat O
tractul gustativ din bulb, unde fac sinaps cu al doilea neuron aflat n
nucleul solitar. Axonii neuronilor din t:ractul solitar translnit infolllla~ile Fig. 10 1 UUl Ll:I ~ tom' SlU7.iIi, \
la talamus unde se all cel de-al treilea neuron, dar un numr mare de
impulsuri de la tractul solitar ajung ctre nucleii salivatori superiori i inferiori. Din aceti nuclei
pleac impulsuri efectorii spre glandele salivare.
Pro i eci a co rti c a l . Axonii neuronilor talamici se proiecteaz n cortexul cerebral , n girusul
postcentral din lobul parietal , unde se fom1eaz senzaiile gustative. Senzaiile gustative primare sau
fundamentale sunt: dulce, srat, acru, amar. Din combinarea n diferite proporii a celor patru tipuri de
senzaii gustative primare, omul poate distinge cteva sute de gusturi.
ramur

F IZIOLOGIA ANALlZATORULUI OLFACTIV


Analizatorul olfactiv are ca rol principal depistarea prezenei n aer a unor substane
odorante,evenl1IaI nocive, i mpreun cu analizatorul gustativ, de a participa la aprecierea calitii
alimentelor i la declanarea secreiilor digestive
Rccep to" jj analizatorul ui ol ractiv se gses c n mucoasa nazal , ntr-o zon special numit
mucoasa olfactiv , ce se ntinde la nivelul lamei ciuruite a osului etmoid i cornetul nazal superior, pe
o suprafa de 2-3 cm' . Celulele olfactive, situate printre
celulele de susinere sunt neuroni bipolari , care la captul
apical prezint o dendrit scurt i groas, butonat , cu 5- I 2
ci li olfactiv i. La captul bazal al celulei olfactive se afl axonul
(fig. 102). Stimularea celulelor olfactive se reali zeaz prin
legarea substanelor odorizante de proteinele membranare de
pe cilii celulelor olfactive, l.lImate de depolarizare i generarea "
potenialului receptor. Pentru a putea fi mirosit, o s ubstan
h'ebuie s fie volatil i s ajung n nri. n al doilea rnd,
h'ebuie s fie uor solubil n ap, astfel s h'eac prin mucus
i s ating celulele olfactive.
Pragul sellsibilitii olJactive
Substanele care provoac excitarea receptori lor
olfactivi se numesc substante
, mirositoare, iar senzatiile
,
Fig. 10 2 . !\1 ucn" sn ulfuc11vli
1 epit d llJ ulflH:lh -; :2 . .,u h ~l nn l li 11t!lIIlInl (l ;
olfactive se numesc mirosuri. Pentru ca o substan
3. IIIlIeu;.; .1. ciI! ul fill'tiv i ; 5. UUItiIl ulfaclL\ :
mirositoare s provoace excitarea receptori lor olfactivi , este
6. neuru n bipo lar ' 1IfacI \ , 7 cdultt dc
' \I 'l iJH: r~' : ~ , cd uhi b'l / ilhi : 9. \e .. 1I1 CllU]LlIlctl\":
necesar ca ea s se gseasc ntr-o anumit concentra ie n
10. gl and,i L1l1a:n:hl'L ; II. nen' o lfm;ti v:
aerul inspirat. Cantitatea minim dintr-o substan mirositoare
1:2. IUllu\ c iunlll ii IL elnHl idulu i ;
13 celule lllilrale ; 14. hul h olfllcu \'
care provo ac excitaia olfactiv este pragul de excitaie care
77

variaz

de la o substan la alta. Unele au un prag sczut (pentru eter este de III 000000 gli aer) pe
cnd altele l au ridicat (pentru mirosul de mosc este de 1/ 10000000 gl l aer). Cu ct concentratia
substanei mirositoare din aer crete, cu att se mrete i intensitatea senzaiei de miros pentru ac~a
substan. O mare importan pentru gradul sensibi l itii olfactive o are adaptarea, care const n
scderea sensib i litii olfactive pentru anumite substane, prin aciunea lor ndelungat . Astfe l, cei
care l ucreaz cu anumite substane mirositoare nu mai simt mirosul acestor substane. Dar gradul
sensibi l itii olfactive poate lua i aspectul contrar. O cretere a acestei sensibiliti determin ca
substanele cu concentraie mult mai mic dect pragu l excitaiei s provoace senzaii de miros.
Detenninarea sensibilitii olfactive se face cu ajutorul unui aparat special numit olfactometru (o par
de cauciuc prin a crei apsare se pompeaz brusc spre nrile subiectului, aerul ce contine substanta
odorant n cOllcentraia dorit).
'
,
Transmiterea semnalelor olfactive se real izeaz de la celulele receptoare din mucoasa o l factiv
care constituie i primul neuron pe calea olfactiv , ctre deutoneuronii cii, celulele mitrale, aflate n
bulbul olfactiv. Axonii celu lelor mitra le, care formeaz tractul olfactiv, conduc informatii
, le la scoar1a
,
cerebral. O parte din fibrele tractului olfactiv ajung n nucleii habenulari din epitalamus, unde se
nchid reflexele olfactivo-somatice i olfactivo-vegetative.
Pro iecia co rtical se afl n paleocortexul olfactiv, pe faa medial a lobului temporal Exist
peste 50 de mirosuri primare sau fundamentale din a cror combinare, n proporii diferite, poate
rezulta ntreaga diversitate de senzaii olfactive (omu l poate distinge 3000-4000 de mirosuri, si chiar
10000 mirosuri prin antrenament).
Recunoaterea diferitelor substane dup gust i miros
.-_-,Senzaiile g!jstative ierd foarte mu lt din intensitate i varietate n li sa celor olfactive asociate.
Dai colegului care are ochii acoperii i nrile nfundate cu vat, s mute o bucat de
decojit i o bucat de cartof crud curat. Nu le va putea diferenia. Acelai lucru se va
ntmpla dac va gusta dintr-un pahar cu lapte, iar' din altul sirop di luat cu ap.
mr

mpreun cu olfacia gustul are i o influen emoional , contribuind la elaborarea unor stri

afective complexe (de plcere sau neplcere)

~ Retineti!

Receptorii gustativi i olfactivi fac parte din categoria chemoreceptorilor.


In mucoasa olfactiv celulele senzoriale sunt reprezentate de neuroni.

IIAPLlC~II

1. Papildc t!,ustntive \unl:

a) calicifonne;
b) fungifonne;
e) foliate;
d) filiforme;
e) denniee.
1. E, iden iai afirma!iilc corecte:
1. Simul gu stului are rol in stimularea
glandelor digestive deoarece mugurii gustativi
conin celule receptoare.
2. Neuronii bipolari din mucoasa olfactiv
sunt chemoreceptori, deoarece axonii lor formea z
tracturile olfactive.
tiilt., laCI II .{' :
' . L mplcul.i pr lpt
1. Omul poate di stinge aproximativ ...... ... .
mirosuri primare i ........ senzaii gustative primare.

78

oi.

ldenlific,li

'roarcu I'cfcritonrt' la !lll!llizutorui

gustnth":
1. Protoneuronul cii gustative se g se te pe
traseu l nervilor cranieni vn, IX, X~
2. O s ub s tan acrd introdus n gur va stimula
nervii cranieni vn, IX, X;
3. O substan dulce pe limb va stimula nervu l
cranian VTl.
5.

\~oci:l~i

.iunilc

din cele dnu culoane '

Analizatorul olfactiv
A. neuronii bipolari
B. celulele mitrale
C. axonii neuronilor
multipolari
D. paleocortex

Caracteristici
t. Iracr olfaetiv
2. primul neuron
3. al doilea neuron
4. partea medial a.
lobului temporal

al
CU

ca
pC
fo

Jdl
rl!

fi

Fiziologia analizatorului kinestezie *


Receptorii analizatorului kinestezic numii
S ne reamintim !
proprioceptori sunt reprezenta i prin:
_ corpl/scl/fii RI/j];/I;: se gsesc n stratul superficial
Ot! !:o fUf.<trC;J normahl a :le li \ i tii
al capsulei articulare i recepioneaz infonnii n legatur
motorii, u nal i 7 ~1 finfl '.' i coordunarea
CU pozi ia i micrile din articulaii;
prc: c b
il
micril o r.
n..;n;::a ta
informarea pamancntii a sbLCmului
- corpl/scl/fii Paci/l;: sunt dispui n tendoane,
nervos ccnrrul ll,upra pULitit:i spa ti alc
capsule articulare, fascii musculare, ligamente, periost,
.1 corpului. a diferitelor sale c;cgmenh:!
pericondru; au ca stimul presiunea exercitat asupra
~ i. mai ale s.Isupn gradului de
formaiilor structurale n care se gsesc i sunt sens ibili la
contraqie il fiecrui mu ~c hi . \ ccs le
miscri rapide si la vibratii;
il1lorma~ii ~ lInt furnh1h.: dt: receptorii
aparatului ' estibular. rc~c pt n rii izuali
, - orga/l~/e fel/{Ii/l~ase Golg; se gsesc n tendoane si
i l:utana~i. dar ~ i de: anumiti fl.!ccptori
ligamente fiind stimu late de creterea tensiunii n tendoane,
s pecifici care se aO In apar atul
delenninat de contracia muscular;
lo~omolo r \ proprioccplorii 1.
-fi/sI/riie /I el/rollll/scl/lare se gsesc printre fibrele
musculare i recepioneaz viteza si gradul de ntindere almuchiului_
FI/sI/riie /Iel/rollll/scl/lare sunt fibre musculare striate cu structur modificat , grupate cte 210 ntr-o capsu l conjunctiv, situate ntre fibrele musculare striate obi nuite (fig_ 103)_ De aceea
fibrele fusului se numesc inh-afusale iar cele din afara lui, se numesc fibre extrafusale_
o fibr muscular intrafusal prezint o poriune cenh-al voluminoas, cumai muli nuclei ,
rar miofibrile, necontractil i dou extremiti sh-iate, contractile care se prind de tendoane_ Fusul
neuromuscular are inervatie senzitiv i motorie_
Inerva{ia sellzi/iv a fusului este format din:
- termina ii primare spiralate, situate n zona cenh-al a fibrei intrafusale;
- termin aii secundare, "fibre n buchet" situate la extremitile zonei cenh-ale, de o parte i de
alta a tenninatiilor spiralate_
Illen'a{ia ma/arie se afl la nivelul capetelor contractile ale fibrelor intrafusale si este reprezentat
de fibre nervoase cu originea n neuronii motori gama medul ari din coal1lele anterioare_
Fusurile neuromusculare, fiind paralele cu fibrele extrafusale,se alungesc atunci cnd muchiul
este ntins si
nelvoase senzitive
, ca lIIlllare, tenninatiile
,
cxlrnfusalc
descarc impulsuri cu o frecven proporional
gradului de ntindere a muchiului_ Aceste impulsuri
se transmit la motoneuronii medulari i pot iniia
contractia reflex a fibrelor extrafusale ale muschiului_
n acest'fel, fi.Isul i conexiuni le sale reflexe c~nstituie
un mecanism de feed -back care opereaz pentru
meninerea lungimii muchiului (fig_ 104)_
Stimularea fibrelor eferente nu produce
conh-acie, dar produce scurtarea capetelor contractile
ale fibrelor intrafusale, ceea ce are ca urmare ntinderea zonelor centrale, excitarea fibrelor senzitive si
descrcarea de impulsuri care aj ung la motoneuronii a medulari i produce conh-acia reflex a
l11uchiului_

Deci , muchiul se conh-act fie prin stimu larea motoneuronilor a care inerveaz fibre le
eXh-afusale, fie a neuronilor efereni , care iniaz conh-acia indirect, prin reflexul de ntindere_
79

Fusluile neuromusculare recep~oneaz


viteza si gradul de ntindere al muschiului si
infol1l1~az sistemul nervos central in veder~a
elaborrii rspunsului corespunztor.
Axoni ai
neuronilor
(X

Axoni al
neuronilor

Fibra

muscular

Tendon

exlrafusal

-Ftg7-re4 FUllcionan'l1 rusulu i ncurol1luseulnr

ntinderea muchi ului poate stimula


motoneuronii a i ca urmare muchiul se
contract i motoneuronii
amplificnd
reflexul de ntindere. Aa se explic
meninerea controlului asupra micrii.
Segmentul de conducere este
reprezentat de: cile spilloblllbare-ci ale
sensibilitii proprioceptive contiente i cile
spillocerebeloase - ci ale sensibilitii
proprioceptive incontiente, care deservesc
activitatea reflex de contracie tonic a
muchilor.

P
il
V

fi

li

Segmentul central este reprezentat de miile senzitivo-motOlii corticale, situate de o parte i de


alta a anllilli central Rolando. Aici are loc analiza informaiilor aduse pe cile sensibilitii
proprioceptive contiente i transfoJ1narea lor n senzaii i aciuni motorii tonice corective.

Retineti!

A lturi

de anal izatoru 1vizual, clltanat, vestibul ar, aI1alizatorul motor regleaz activitatea reflex
pentru meninerea echilibrului i coordonarea micrilor. n acelai timp infol111eaz pennanent
sistemul nervos central despre poziia corpului n spaiu i despre gradul de contracie a muchilor.

4PlICIlI II
1. Fu'ml neuromn,clIlar prezint :
A
n poriunea central. dendrite ale neuronilor senzitivi din ganglionii spinali;
B. in poriunea central fibre spiralate i n buchet;
C. lnervaia motorie este asigurat de axonii neuronilor din cornul anterior medul ar;
D.
La extremitile contracti1e ajung axonii neuronilor g medulari;
E. Inervaie senzitiv i motorie.
4. Asociai noiunile din cele doua coloane:
2. Receptorii mOlUri S:Ht kinc'\(cziei "iun( , cu o
Analizatorul motor
Caracteristici
excepie:
1. iinfoar partea central
A. fibr intrafusal
A
Proprioceptori
a fibrei intrafusale
B.
Corpusculi tendinoi Golgi
2. sunt fibre musculare striate
B. fibr extrafusal
C. Corpusculi Meissner
3. flancheaz fibrele intrafusale
C. motoneuronii gama
D. Corpusculi Pacini
4. sunt fibre musculare striate
D. fibre nervoase
E. Fusurile neuromusculare
modificate
spiralate;
5. se afl la nivelul cornului
E. fibre nervoase .. in
anterior medul ar
buchet"
3. Idcntificui afirmaiile eronate:

1. Corpuscul ii tendinoi Golgi sunt proprioceptori


-. rumpl ., I'n 10 iil h 'un ...... :
deoarece se afl printre fibre le musculare.
Organele tendinoase Golgi sunt stimulate de cresterea
2. Contracia fibrelor intrafusale recepioneaz
'
tensiunii
in ....... iar fusurile neuromusculare
gradul de contracie al muchiului deoarece fusurile
receptioneaz
gradul
de
......
al
muschiului.
neuromusculare conin fibre musculare modificate.

80

el

p,

cU

Noiuni

elementare de ilfen ,i
patologie a analiz8to ~ Ior

n mediul extem actioneaz diferite semnale -luminoase, temlice, vibratorii, chimice etc. care
pot fi recepionate prin analizatori (organele de sim). Aceste semnale sunt conduse sub f01111 de
influx nervos la cenh'ii nervoi din scoara cerebral unde sunt transfo1111ate n senzaii specifice (de
vz, auz, gust, miros, etc.).
Funcionarea normal

a analizatorilor este influenat de o serie de condiii:


- analizatorii trebuie s fie normali att din punct de vedere anatomic ct i din punct de vedere
funcional ;

- cantitatea semnalelor

recepionate

n unitatea de timp nu trebuie

s depeasc

anumit

limit;

- solicitrile senzoriale nu trebuie s depeasc un anumit timp i o anumit intensitate;


- n mediul n care se recepioneaz diferite semnale nu trebuie s existe factori perturbani;
- sistemul nervos s beneficieze de ntreaga sa disponibilitate de activitate pentru ca semnalele
primite s fie decodificate corect, n scoara cerebral;
Factorii de mediu cu potenial vtmtor asupra analizatorilor sunt:
- mecallici: presiunea de apsare, lovire, nepare, etc;
-fizici: radiaii:luminoa s e, calorice (infraroii) etc; temperatura extem - ridicat sau cobort;
electricitatea; zgomotele - joase, intense, ultrasunete.
- chimiei: substane chimice - acizi , baze,sruri; pulberi;
- biologici: virui, bacterii, ciuperci , ali ageni patogeni ;
- suprasolicitarea - interacioneaz prin - cantitate, durat, intensitatea solicitrilor.
Integritatea i funcionarea nOllnal a diferiilor analizatori pot fi afectate de o serie de boli
precum: micoze, herpesul, cataracta, conjunctivita, otita,etc.
1. 'licOLC (fig. 105) - mbolnviri ale pielii, prului, unghiilor la om i animale (pisici, cini,
cai, viei) , datorit unor specii de ciuperci parazite purtnd numele general de dermatofii. n funcie
de agentul patogen deosebim pilomicozele,. epidermomicozele, keratomicozele, micozele profilllde.
Pilomicozele se localizeaz mai ales pe pielea capului
ndeosebi la copii. Se caracteri zeaz prin plci de dimensiuni
variabile, cu mici cojie albe, n care prul este rupt. Pilomicozele
pot da Iezi uni i pe restul corpului (lipsit de pr) sub forma unor pete
roiatice, acoperite cu cojie (scuame de culoare aib), avnd la
periferie un chenar de vezi cuie. Ele pot cuprinde, de asemenea
unghiile, dnd infecii caracterizate printr-o umflare roiatic a pielii
dinjurulunghiei i fiirmiarea lamei ungheale.

Epidermomicozele se 10calizeaz n zona inghinal sau la degetele i tlpile picioarelor, unde


provoac pete roii cu vezicule caracteristice la margine. ntre degete, datorit condiiilor locale, se

Produc

maceraii i

eroziuni, nsoite de dureri

greutate n mers.

Keratomicozele - se 10calizeaz sub forma unor


descuamare la inghine sau subsori , pe piept, spate, gt.

plci

brune, net delimitate, cu o

uoar

81

Micozele profill1de sunt rare i se caracterizeaz prin noduli profunzi, care se sparg, form f nd
fistule prin care se scurge un puroi amestecat cu sporii ciupercii.
Micozele sunt boli contagioase, se transmit u o r de la animale la oameni, mai ales la copii. n
cazul mbolnviri lor, se adreseaz medicului dem1atolog, se caut i se elimin sursa, iar obiectele de
mbrcminte este bine s fie arse.
1 . Acneea este o dermatoz (boal a pielii) ce se caracterizeaz printr-o inflamaie purulent a
foliculului pilosebaceu, nsoit de secreia exagerat a glandelor sebacee. Forma comun- aClleea
vulgaris sau polimOl.f juvenil , apare mai ales la tineri, prin f01111area unor mici puncte brun-negre
(comedoane) care astup porii dilatai ai pielii. Treptat n jurul comedonului pielea se nroete, se
ntrete i se formeaz o bic cu puroi. Dup eliminarea puroiului, n urm rmne o cicatrice. O
alt f01111 este aClleea rozacee, ntlnit la femei (pe fa) dup vrsta de 40 de ani ce se caracterizeaz
prin mici dilataii vasculare i bicue cu puroi ce apar pe un fond de ro ea permanent.
n ambele cazuri , se recomand prezentarea la medicul specia list, o igien riguroas i o corect
ngrijire a pielii cu respectarea unui regim alimentar din care s fie excluse condimentele, alcoolul si
n mare parte grsimile.
'

3. Hupesul este o boal a pielii i mucoase lor (genitale, bucale) produs de un virus. Se
printr-o erupie de mici bicue cu lichid clar, care se rup cu uurin , lsnd eroziuni
cu marginile n arcuri de cerc. n cteva zile, eroziunile se vindec, dispar, nu Ias cicatrice, dar
virusul rmne n organism putnd provoca recidive destul de neplcute. Cu 1-2 zile nainte de apariia
bolii i pe toat durata sa, bolnavul simte uoare senzaii de arsur i mncrime.

n
C

iol

nl

ve
CU

aG

il
de
CI

IJ
c
p

caracterizeaz

-t. I'iodermite - sunt boli infecioa se care atac esuturile dinjurul dinilor (paradont), gingia,
periostul dintelui. Se ntlnete n general dup vrsta de 40 de ani i se caracterizeaz prin s lbirea
progresiv a fixfuii dinilor, ducnd la mobilitatea lor, nsoit de resorbia marginii osoase a maxilanllui,
roea inflamatoare a gingiilor, dezlipirea acestor dini cu formarea unor "pungi gingivale", depunere
de tartru (piatr) dentar.l'rofilaxia const n ngrijirea minuioas a dinilor.
5. Hinita - inflamaie a mucoasei nazale - poate fi acut (coriza, guturaiul) i crollic. Se
manifest la nceput prin strnuturi repetate (guturai), senzaie de nfundare a nasului, secreii apoase,
apoi mucopurulente, cefalee, febr u oar. Netratat , poate da complicaii: sinuzite, otite, faringite,
laringite, traheobronite. Uneori se asociaz cu boli infecioase: difteria, scarlatina, gripa, rujeola,
febra tifoid. Rinita cronic este fie urmarea unor rinite acute, netratate, fi e manifestarea unor boli
cronice ale organismului: sifilis, tuberculoz.
Ea se manifest prin nfundarea nasului i secreii mucopurulente.
6. Cataracta este opacifierea (tulburarea tmnsparenei) total sau parial a cristalinului. Datorit
cristalinului , razele de lumin numai pot ptrunde spre retin i ochiul devine
lipsit de vedere. Bolnavul are impresia c privete lumea printr-un geam care nghea treptat. Vederea
scade pn cnd nu se mai percepe dect senzaia de lumin. in aceast faz se observ i o modificare
de culoare a pupi lei. Cataracta nu prezint durere, ea se dezvolt treptat. Ochii se mbolnvesc
independent. Nu este contagioas. Netratat duce la orbire. n general se ntlnete la vrstnici (dup
50 de ani) - calaracla sellil , dar poate apare i n urma unor lovituri -ca..laracla traul11atic sau prin
tulburri ale glandelor cu secretie intern , prin diabet sau intoxicatii. (n afar de acestea exist si
calaracla cOlIgellital (copilul s~ nate cu aceast afeciune) ca unna~e a unei infecii avute de mam'
modificrii transparenei

82

g
p

in timpul sarcinii. "ansa copilului de a vedea este intervenia chinlrgical imediat dup natere.
Cataractele profesionale apar la muncitorii care lucreaz in condiii de temperaturi ridicate, radiaii
infraroii , (turntorii, fabrici de sticl etc.) i care nu folosesc echipament adecvat.
7. Glallcol1llll (apa neagr) - este o boal de ochi ce produce atrofierea nervului optic i
ngustarea cmpului vizual. Se caracterizeaz prin creterea tensiunii intraoculare, nsoit de scderea
vederii. Boala se ntlnete n general la vrstnici , poate fi ereditar sau apare ca urmare a unor boli
cum adi diabetul, bolile vasculare, miopia. Glaucomul mbrac dou fornle -acllt i crol/ic. Glaucomlll
ac/ti se caracterizeaz prin, roea n ochi, vedere nceoat cu halouri colorate, dureri de cap violente
si uneori grea i vom. Glallcolllui crol/ic este forma cea mai grav a bolii, presiunea crete lent, sau
devine instabil, comprim vasele i distnlge nervul optic, ducnd la pierderea vederii. Se recomand
ca orice om peste 40 de ani, care prezint nceori de vedere trectoare, cercuri colorate la lumina
lmpii, uoare dureri oculare, ochiul rou etc. s se prezinte la medic.
8. C Ollju ll cti\'ita - este o boal viral ce se caracterizeaz prin illflamarea i nroirea
conjunctivei, mncrimi (prurit) oculare, senzaie de arsur la nivelul ochilor i Icrimare , scurgere
purulent. Ea poate ti gOl1ococic i grG/llIloas. COl1jllllctivita gOl/ococic este o inflamaie acut,
purulent a mucoasei conjunctive provocat de gonococi. Se ntlnete n general la nou nscui,
contaminarea datorndu-se trecerii acestora prin cile genitale exteme infectate. COl/jlll1ctivita
granllloas (trahom) este o infecie cronic a conjunctivei caracterizat prin ngroarea mucoasei ,
prezena de noduli (granule, foliculi) i cicatrice. Este o boal contagioas, ce se tl'ansmite prin secreii
care ajung pe mini, prosop, fee de pern, lighean, condiii igienice improprii etc. Netratat, duce la
orbire prin propagarea bolii la cornee.
9. Ot ita - este o boal care const ntr-un proces inflamator localizat la urechea extem saula
urechea medie. Se disting dou forme: otit extem i otit medie. Otita extem se prezint sub
forma unei illflamaii a tegumentului conductului auditiv extern (otita extern difuz), sau sub forma
unei eczeme acute sau cronice. O/ita medie se refer la inflamaii la nivelul urechii medii (casa
timpanului). Inflamaia poate ti supurativ sau nesupurativ (cataraI). Otita medie supurativ acut
sau abcesul casei timpanului este provocat de ptrunderea unor microbi sau vinli n csua timpanului
prin trompa lui Eustachio. Otita medie incepe cu durere, cu senzaia de zvcnituri, scderea auzului,
febr, frisoane, stare general proast. Dup 2-3 zile timpanul se perforeaz i se scurge pruritul,
durerea scade sau dispare. Uneori pot aprea complicaii ca: meningite, encefalite, abcese cerebrale,
cronicizarea otitei.

Retineti!

Pentru funcionarea normal a analizatorilor se cere aplicarea


generale orientative asupra factorilor cu potenial vtmtor;
- nh'einerea unor reguli de igien specifice fiecrui analizator;
- eliminarea factorilor de risc (nocivi) din mediu;
- asigurarea condiiilor de ventilare permanent a ncperilor;
- efectuarea de controale medicale periodice.

respectarea unor

msuri

inafar de aceste reguli generale fiecare analizator necesit i o serie de msuri igienice specifice.
83

~ 1.(

Topograiia si
, caracterizarea general
a glandelor endocrine

Sistemul endocrin este alctuit din:

ne reamintim !

G lundele endocrine ( gr. endo s = Inauntru crino s =


secreie in1crniL CI.; :,inte t .lcaz
s ub sta n ~ e chim ice (hormoni). car~ su nt eli berariI.! II1l11 cd iul
intern Isangc. !imni ) fr J1lcrmediul unui canal e\crctnr.
secre i e) sunt glande C li

- totalitatea glandelor endocrine ai cror


produ i de s ecre~e (ho1111oni) sunt elibera~
direct n snge sau limf , care i transport
la celule. La nivelul celule lor, unii h01111oni,
mesageri chimici d e ordinul nti
interacioneaz cu receptOIii biochimici din
membranele celulare, rezultnd mesageri
chimici de ordinul al doilea care provoac
modificri metabolice i fi.mc~onale celulare.
Ali hormoni ptrund n citoplasma celulei
i n nucleu , unde interacione az cu
materialul genetic , sti mulnd biosinteza
proteinelor i a enzimelor.
- celule productoare de hormoni locali,
rspndite n organism i care constituie
siste mul e ndocrin difuz sau paracrin.
Glandele endocrine sunt localizate n
urmtoa rele regiuni ale corpului (fig. 106):
Il

cutia crulliall:

- epiliza sau g landa pineal- n partea


posterioar a di encefal ului ;
- hipotiza sau g landa pituitar - la baza
creierului, ntr-o loj format din aua
turceasc a os ului sfenoid i duramater,
napoia chiasmei o ptice.

I1 regiunea gtfului:

- tiroid a - n partea anterioar a gtului, ntro loj fibroas ;


- paratkoidele - pe faa pos terioar a lobilor
tiroidieni.
n cavitatea toracic:
- timusul- napoia sternului ;
/I cavitatea abdomi/lal:
- glandele suprarenale - la polul superior
al rinichilor;
- pancreasul endocrin - pancreasul este
g land mi xt, situat retroperitoneal, napoia
stomacului.
84

n pell'is: - ovarele - glande mixte; n scot: testicule - glande mixte.


HOimonii sunt sec retai i de alte structuri ale organismului precum:
- placenta, organul prin care se reali zeaz schimblllile matemo-fetale, care temporar activeaz
si ca gland endocrin;
.
,
- antrul piloric - secret gaslrina i g lllcagol/lIl;
- duodenul - secre t hQrmoni cu rol n reglarea activitii secretorii i motorii a aparatului
digestiv: glllcagonlll, gasiriI/a, secrelil/a, pancreozimil/a, colecislochinil/a i enlerog asll'OlIlIl;
- rinichiul - sec ret eritl'Opoietina;
- hipotalamusul - unii neuroni hipotalamici au o activitate secretorie numit n eurosecrei e,
care este o activitate e ndocrin.
Originea glandelor endocrine
Glandele endocrine i au originea n toate cele trei foie embrionare.
I.Deril' din ectoderm: lobii anterior, intermediar i posterior ai hipofizei , epifiza i
medulosuprarenala.
2. Deril' din endoderm: tiroida, paratiroidele, timusul i pancreasul endocrin.
3. DerjJ' dillmezoderm : corticosuprarenala i gonadele.
Structura !.:I:lndclo r cndoc ri nc
O gland endocrin este alctuit din:
- stro m conjunctivo - vascular (esut conjunctiv, vase de snge, tenninaii nervoase);
- parenchim glandular a lctuit din celule secretoare dispuse sub f0!l11 de cordoane, insule,
foliculi sau celule sec retorii izo late.
Horll1onii
Sunt s ubstane complexe care din punct de vedere al structurii chimice pot fi:
a) de natur lipidic (sterolici), cum sunt cei sexuali i corticosuprarenali. Ei au structura chimic
asemntoare cu a unor grsimi , cu a colesterolului, din care, de altfel deriv.
b) de natur proteic- sunt alctuii din structuri mai simple- aminoacizi, adevrate pietre de
construcie ale proteinelor. Hormonii proteici sunt: hormonii hipofizari, epifizari, tiroidieni,
paratiroidieni, timici, pancreatici, medulosuprarenali.
Funciile glandelor endocrine
Hormonii-produ ii de sec reie ai glandelor endocrine au rol n procesele:
- de c retere i dezvoltare n0l111al a organismului;
- de difereniere tisular;
-metabolice;
- comportamentale;
- de meninere constant a parametrilor mediului intel11 (homeostazia) etc.
Glandele endocrine secret de regul o cantitate optim de hormoni, corespunztoare bunei
rrmctionli a organismului. Pot secreta o cantitate insufic ient de hormoni (hiposecreie) sau o cantitate
n exces (hipersecreie), s ituaii in care apar deregl ri ale proceselor metabolice din organism .

Retineti
K

A ceste dou sisteme integmtoare sunt s trns


corelate i se completeaz , n sensul c aci unea
nervoas este rapid , restrns i locali zat iar cea
e ndocrin este mai lent , de durat i difuz ,
prelungind aciunea nervoas.

APLlC~TII

2. Celulei" din Citl'llcturn IIm'i ~llIndl' ('JI(IIH rllll nu


pOl fi suh 1"01'111:1 de:
A. Acini
B. Foliculi
C. Insule
D. Celule secretarii izolate

F unc ii l e organismului um an s unt reglate prin


intermediul a dou mari sisteme de control i
coordonare: sistemul nervos i sistemul end oc rin.

Glandelc endocrine IlU 1111 in !-itl'lIctlll'U lor:


A. Vase de snge;
B. esut conjunctiv
C. Parenchim secretor;
D. Tenni naii nervoase
E. Canal excretor.

E. Tuburi.

85

C.2. HORMONTI GLANDULARI I EFECTELE WR


Hormonii bipofiZ81"i

tiroidieai

S ne reaminti
H ipolin e o g land cndocrina s ituatJ la bd7a dienceralului, Inapoia ehiasmei optice. mlr,o
rormall\ de , aLl!IlUrCcasc a osului s r~noid i dUnll11ater. [sk legata de hua hipLllalamu lsului
prin ti,i" pitUltfU'<1. re! li ll'ln uv n i d dimensiunik unui bob de 'nil: ~i gleutalea de 05gr.
h'j

"1

HIPOFIZA
Hipofiza este alctu it din tTei lobi: anteriOl', intermediar i posterior. Toi trei lobii au OIigine
ectodeml i c, cu precizarea c lobii anterior i intermed iar deriv di n ectodermu l stomodeal ,deci
origine epitelia l , iar lobul posterior, origine nervoas,
Lobu I anteriOl' - adenohipofiza reprezi nt 75 % din masa g l andular , Este alctuit din:
a) strom conjunctivo-vascu l ar - conine fibre de reticulin , o bogat reea de capilare i fibre
nervoase vegetative amielinice;
b) parenchim glandu lar, reprezentat de celu lele epiteliale
secretorii (adenocite) dispuse n cordoane.
Adenohipofiza este l egat de hipotalamusu l mijlociu prin
sistemul pOIt-hipofizar, prin intel1l1ediul cruia neuroh0I111onii
hipotalamici contro l eaz i regleaz secreia adenohipofizei iar
F-:w- capilor
prin intermediul acesteia coordoneaz activitatea ntregului
sanguin
odcnocite
sistem endocrin. Secret unntOIii hOl1l10ni: somatotrop-STH;
glal/dldari Irapi: tirotropina-TSH , col'ticotropina-ACTH,
gonadot r opinele (hormonul Iuteinizant - L H i
folicu lostim ulant - FSH) i prolactina - LTH. Vezi tabelul.
HORMONI

SOMATOTROP
STH

GLANDULARI
TROPI

PROLACTINA
LTH

86

ACIUN I

I.MET ABOLISMUL PROTEIC


a) stimul caz!i :lIlaboli smul proteic prin accclcrnrca illlrJrii aminoaci zilor n celule i nctivurca ncorpol1irii lor n proteine,
cu efect nsupra cre terii oaselor, l1luschilor i viscerelor.
2. METAB IOLISMUL LlPID IC
a) stiITm lc<iZli lipoliza (mobilizarea acizi lor gmi din dcp0l.ite le Jipidice) care ulH,:e la cre~terca lipemiei (crc~tcrca
conccntrn{ici acizi lor gm~i in sange )
b) stimul cnzil ox idarea lipidelor - celOgcncz., (silltc ....a eurpilor cetonici) fumiz'-lOd energia necesarfl s imczei proteinelor.
J. METABOLISMUL GLUCIDIC
a) st imuleaZl1 glicogcnoliza hepaticii (desciircilrile de glueuzil din ficat)
b) diminu eaz consumul tisular de glucoz:1 . Prin aceste aqiuni arc clect hiperglicem ie deoarece duce la crcterea
g licemiei (c rete rea conccnlr.l\iei glucozei n siingc)
4, METABOLISMUL SRURILOR M INERALE
a) dctcnninii o rctcnic de compu i:li Ca, Na. K. P i N
TIROTROPINA
- TSH st imuleazii creterea dezvo ltarea i sccrc[ia de hormon i ai glandei tiraide
CORTICOTROPINA ACTH stimuleaZl1 creterea i secreia de hormoni ai glandelor conicosuprarenu le
LH al dctenninflla ~ ovulo\ia i apariia corpului galben de snrcinil
b) detennin la
stimularea seere1ie i de honno ni anurogcni
GONADOTROPINELE
- FS H a) dctcnnin la S?ovogcnez., i secre i a dc homlOn i cstrageni
b) detemlin:1ln O dezvoltarea IlIbilor scminiferi ai testiculelor ~ spcnnatogencza
a) dcclansea....Ii i intretine sccrc\iu Inctat
b) stimulcazi1 secre!ia corpului galben

HIPOTALA~IUS

l'I"UCLEI MIJLOCII

XI:CLEIAl'I"TERIORI

SECR E I A DE HOR ~IO,I


ELlDERATOR I I

SECRETlA DE 1I0R\IO;l;1 CE SE
DEPOZITEAZ j:'i H1POFlZA

ffi:.~~~r~" ''''''''~, ~
~ PARASI~1PA1~

~'

SISTEMUL PORTHIPOTALAMOHIPOFIZ,AR (VE:'iA PORTA VEXA


PRECEDAT I SUCCEDAT DE
CAPILARE DE ACEL.\I FEL
POPA-FlELDl:'iG

LEGTURA VASCUI..AR'\ bTRE :>."LCLEIl


~UJLO C [( HlPOTALUUCI I LOBLLA1\TERIOR
AL HlPOFlZEl

HOR\IO'I'O'GLA.\llULOTROPI
smL4TOTROP
STH

P RO L,\ CTlSA " II


Lt"iEarROP
(IL MAl l0TROp)

HOR\IO~l

1I0R.\IOSII CARE iSI EXERCJT


EFECTL"L DIREcr ASGPRA
ESLit.:RILOR

REGLAREA SECREIEI SE REALIZ EAZ


PRL~ 2 HORlIO~l lUPOTALA..\nCI

. STUllL \ 1Oru (ElIBERA1ORl)


1~1ITBITORl

GO~ADOTl!OPI

1,11
Tl!WIDA

\.

-l.
counco
st;PltA
RE.'\'ALE

FS;

"

INTEGRAREA SIMPATI C
TERMOGENEZA

:'!.~ r ~
~

7~%

2%

'\- VE.' A

1'

1 TRACTULHIPOTALAMO-l!lPOFIZAR

"roma'
'

.~

"7'

..,~OFlZAR'\

II GOXADE I

j WAPITlJlTARA

M . . . .~~"m.w~~'.o,

23%

.'

.u,,_ gwo,,"'<m,"~~.o.

_,o

GLi\.\llULOTROPI

LTII

-l.

~.

TSlI ~ Aem

II

' I,T EGRARl~A ~

: ~~~;~i:ttik\PARA~

LOBUL ANTERIOR AL
HIPOFIZEI
-ADENOHIPOFIZA

NUCLEI POSTERlORl

1. ISI E.XEItCIT EFl:CTlil. l'lllRF.CT ASliPRi\


l'\TIIDlEDItil. tJ~OR
GLA.'\nE c-.i
E s UrlJlULOR P IU~

2. IU::G!.AltEA SEC RE IEI SE REAL1ZEAZ;\


P Iw.;TR L~ SI:\GLl1. HOIl\lO:\ llIPOTAIA\UC
II ELIBERATOR P ru~ ~lECA.'lS~fiIL DE FEIJ)BACII

! LOBUL POSTERIOR AL HIPOFlZEI 1


DEPOZITEAZ

lDESCARC:

ADH=HORlIlONANTlDJURETIC(VASOPRESlNA)
OClTOClNA

L LOBULlNTERMEDIAR AL HIPOF.zEI '

HORMON
l\1ELANOOTOSTIMULATOR-MSH

".- }
TRACTli1 .1UPOTALA.\ to

HlPOFIZAR

. LOBtiLPOST.ER.IOR ;U
lllPOFlZEI

:\t:UROHIPOFlZA

Lobul intermediar -reprez int numai 2% din masa glandu lar. Este alclllit dintr-o
de lobul posterior. Secrel hormonul melanocitostimulatOl-MSH

simpl

lam epitelial aderent

HORMONI
ACIUNI
MELANOCITOSTIMULA TOR . .al are aciune de pigmenlogenez (pigmentarea pielii ca urmare a
MSH
dispersrii gmnulelor de melanin din melanoctc).

Lobul posterior ~ neurohipofiza - 23%, este fOl1nat dintr-o strom conjunctivo - vascu l ar,
n ochiurile creia se afl celule nevroglice, celu le din cei l a li lobi hipofizari i fibre nervoase ale
tractului hipotalamo-hipofizar. Plin traclul hipotalamo-hipofizar neurosecreiile din nucleii hipotalamici
anteriori - hormonul antidiuretic ADH secretat de nucleul supraoptic i ocitocina secretat de
nucleul paravenlTicular, sunt transportate de-a lungul axonilor ce alctuiesc aceast structur, pn n
neurohipofiz unde se depoziteaz i de unde trec n circu l aia sanguin.
ACIUNI

HORMONI

a) are ca aciune principal conservarea apei n organism prin stimularea rcabsorbiei ei ,


la nivelul tubilor distali i co lectori renali ( datorit creterii permeabiiitii pqii

H.ANTIDIURETIC

OCITOCINA

terminale a nefronului). Sub aCiunea ADI-I - ului urina devine mai concentrat i
vo lumul ei scade.
b) in doze mari, ADH - ul determin conlnlcia intens i de durat a musculaturii
netede a arteriolelor i consecutiv are loc creterea presiunii arte ri ale.
c) efecte metabolice: - hiperglicemie;
- stimuleaz peristaltismul intestinal.
a)detennin contracia celulelor mioepiteliale din peretii canalelor galactofore -

cjcctia

laplelui ;
b) stimuleaz contracia' Olusculaturii netede a uterului gravid - expulzia fetal.

TIROIDA

Este o gland endocrin situat n regiunea gtului, naintea i pe laturil e conduclului laringotraheal, ocupnd loja tiroidian. Privit n totalitate, tiroida are fOl1l1a literei H, cu braele laterale
inegale i oblice. Prile laterale ale glandei sunt mai voluminoase i poart numele de lobi iar partea
de unire, transversal, este mult mai ngust i poart numele de istm. Are greutatea de 25-30 grame.
Este format:
a) dintr-o strom conjunctivo-vascular (fig. 108);
b) parenchim glandular dispus sub form de foliculi.
v',..e:><;:~A~.~
H.1POT1R01D1SM
Foliculii tiroidieni reprezint unitile morfologice i
de secreie ale glandei, avnd aspectul unor mici caviti de
-'~_ _ _ roliOJI tiroid iBn
50-300 microni , plini de substan coloid. n structura unui
\
celulc p1alc
folicul intr un epiteliu, alctuit din celule epiteliale secretoare.
-JiI----l- ooloidul
1 tcsut
Celulele foliculare au aspect diferit n funcie de starea de
--<~"""".,.,L
conjunctiv
fibros cu vasc
sangulnc
activitate sau inactivitate a glandei. Astfel , cnd glanda este
activ, aceste celule sunt nalte iar cnd glanda este inactiv,
celulele sunt turti te. n interiorul foliculului se afl coloidu l.
Substana coloidal este vscoas , cu aspect sticlos i
reprezint un depozit de hOllnoni i de iod al glandei. n coloid
(oliaJl !ira idian
se gsete tiroglobulina, o protein sintet i zat de celulele
celule fnallc
foliculare. Prin iodarea aminoacidu lui tirozin din structura
coloid
tiroglobulinei, se produc doi hOllllOni tiroidieni: tiroxin sau
tesut conjunctiv
tetraiodotironina (T4) i triiodotironin (T3), ce acioneaz
cu vase snnguinc
la nivelul tesuturi
lor. ntre foliculii tiroidieni se afl tesut
,
,
conjunctiv lax, cu numeroase vase sanguine, fibre nervoase
Fig. lOR . Structurn
i celule de tip special, parafoliculare - care produc hormonul
micruSCOflicii 11 tiroidei
denumit calcitonina.
88

ACIUNI

r- HORMON I

1. metabolismul prolitlic
a) stimuleaz catabolismuI proteinelor musculare i plasmat-ice i ca urmare arc loc
creterea excreiei de azot.
2. metabolismul glucidic:
a) stimuleaz glicogenoliza h epa tic (degradarea glicogenului n ficat) ;
b) dctemJin creterea absorbici intestinale de glucoz . procese ce duc la creterea
glicemiei;
c) stim uleaz catabolismul tisular al glucozei.
3. metaholislIlullipidic:
a) dctennin scderea rezervelor adipoase (lipidice) prin activarea Iipolizei;
b) scad colestcrolemia (conccntraia sa nguin a colcsterolului) i activeaza mecanismele
hepatice care nltur colesterolul din circulaie .
4. metabolislllul apei
a) intensific mctaboIisl11ul celular stimuhind oxidrile celulare i prin creterea ge nerrii
de produi finali de metabo lism, mre sc diureza;
b) prin alterarea l egrii apei i a sri i in esuturi , cresc eliminrile de ap.
S. metabolism"l energetic
a) au efect calorigen influennd procesele energetice din organism prin intensificarea
oxidrilor celulare i consumul de oxigen;
b) cresc metabo lismul bazal n tesuturile metabolic active pn la 50 - 60 % cu excepia
creierului, testiculului, uteru lui.
6. au rol in procescle morfogenetice, de cretere i de difereniere celular i ti s ular.
Aceast aciune se manife st foarte pregnant la nivelul sis temului nervos ( influenea z
diferenierea neuronilor, formarea lecii de mielin i a sinapselor).
7. Controleaz dezvol,tnrea gonndclor i meninerea activitii lor nonnule.
8. Menin secrei a (aetatii, alluri de prolactin.
9. Produc iritab ilitate i neliniste.

TfROX!NA

TRllODOTIRONINA

APLlCI\ II
1.

r~\'id c Jl(i3t i

.llirlll lltiil e co r ecte:


1. 'Va'sopresin~ i ocitocina sunt neurohonnoni deoarece sunt secretai de neurohipofiz
2. Hipersecre ia de tiroxiI:J diminueaz rezervele hepatice de glicogen deoarece honnonii
tiroidieni intensific oxidrile celulare
2. \soci:Ji noiunile din cele dou coloane'
GLANDA
HORMONI
1. SOMATOTROP
2. CORTICOTROP
3. TlREOTROP
A Adenohipofiza
4. ANTIDIURETlC
B Neurohipofizu
5. PROLACTfN
6. LUTElNIZANT
7. FOLICULOSTIMULANT
8. G>C ITOCfNA

3. Pl'nu'u care dintre hO I'mo n ii adenohipofizari hipmnlamusul

~ccret

cte d oi neurohormoni cu

aciune

allta~onl.:?

B. PROLACTfNA
C.STH
E.LH
-'. Completai urmtoarele propoziii lucunure
Lobul intennediar hipofizar reprezint ............. din masa glandei i se cret honnonul ............. care
regl eaz procesul de .......... a pielii.
5. HUl"lnonii tiroidieni produc :
A. G licogenoliza hepatic
B. Secretia lac tat
C. Creterea ab soriei intestinale de glucoz
D. Ejecia laptelui
E. Creterea consumului tisular de glucoz
A.FSH
D.ACfH

89

Hormonii panc:reatic:i p
S

PANCREASUL ENDOCRIN

'le reamintim ! .
Pancrea sul Ls l C o g l a n J \"o lu mi n oas .I ne atfi.

lubului dig~s l i \. si tu:.Jtfi retro pcri loneal. Iil apoia


sto macu lui.
arter

apral"enali, gonadali

sp':Bn"",

Pancreasului i se descriu un cap situatn


potcoava duoden ului, un corp i o coad care
se ndreapt spre splin. Este o gland mixt ,
avnd att o funcie exocrill ct i elldocrin.
Pallc]"e(lsul ex()crill care reprezint

masa principal a glandei este format din acini


asemantori cu ai glandelor salivare, de unde si
numele de "glalld salivar a abdomel1ului':.
Pallcreasul elldoerill este reprezentat de
insulele Langerhans. Acestea sunt f0ll11aiuni
glandulare endocrine rspndite ntre acinii
pancreasului exocrin, ca nite cmpuri bine
difereniate. Rareori pot fi vzute cu ochii liberi,
insula
Langerhans
diametrul
lor msurnd 100-300 microni.
canal
pancreatic pancrealic productoare productoare
Numrul lor este foarte mare, peste LOO de
accesar
de glucagon
principal
de insulin
cmpuri pe centrimetru ptrat. n totalitate
Sanlorini
Wirsung
reprezint 1-3% din volumul glandei, mai precis
Fig . 109 Structura pancreasului
1000000-1500000 de insule. Microscopic,
insulele LANGERHANS se deosebesc cu uurin de acini prin faptul c sunt formaiuni mai clare,
nu au o cavitate n interiorul lor i sunt nconjurate de esut conjunctiv. Sunt formate din cordoane
celulare pline. Celulele insulelor sunt mici i poligonale. Se descriu mai multe tipuri de celule (fig. I 09):
- celule A (a) n proporie de 20% care secret glucagon;
- celule B (b) n proporie de 70% care secret insulin;
- celule O (d) n proporie 10% care secret somatostatin.
Insulina este secretat de celulele Bale insulelor Langerhans. Este format din dou lanuri
polipeptidice (lanul A cu 21 aminoacizi i lanul B cu 30 aminoacizi) legate prin dou puni
disulfhidrice. Are lllmtoarele aciuni:
canalul

coIMc) ~

1. Metabolismlll gluCllic:

INSULINA

90

a) stimuleaz ptrunderea glucozei n anumite celule a cror membran plasmatic , nu


permite intrarea liber a glucozei (esut muscular, esut adipos, etc.);
b) intensific consumul tisular de glucoz;
c) activeaz glicogenogeneza hepatic i muscular;
d) la nivelul esutului adipos stimuleaza lipogeneza din glucoza;
e) are efect inhibitor asupra proceselor de gluconeogenez hepatic.
Ca urmare insulina este principalul h01'11I011 hipoglicemiallt al organismului.
2.Metabolismllllipit/ic:
a) la nivelul esutului adipos stimuleaza Iipogeneza din glucoz (transformarea glucozei
n trigliceride).
3. Metabolismul protit/ie:
a) crete permeabilitatea membranelor celulare pentru aminoacizi;
b) inhib oxidarea n celule a aminoacizilor ca material energogenetic;
Ca urmare, insulina stimuleaz sinteza de proteine.

Insulina este singurul hormon cu aciune anabolic pe cele 3 metabolisme (glucidic, protidic,
lipidic).
Glucagonul este un polipeptid secretat de celulele A insulare, dar i de celule similare acestora,
prezente n antrul piloric i n duoden.Are urmtoarele aciuni:
1. Mefabo!islIIlIl glucidic:

GLUCAGONUL

a) stimuleaz glicogenoliza numai la nivel hepatic, nu i muscular;


b) stimuleaza gluconeogeneza din aminoacizi.
Ca urmare. glucagonul produce hiperglicemie.
2. MetabolislIIullipidic.
a) la nivelul esutului adipos stimuleaz aciunea lipazei determinnd Iipoliza.
3. MetabolislIIlI! proti,lic
a) stimuleaz gIuconeogeneza din aminoacizi.

GLANDELE SUPRARENALE
Glandele suprarenale sunt n numr de dou, situate la polii superiori ai rinichilor. Fiecare
este format dintr-o poriune cortical - corticosuprarenala i una medul ar medulosuprarenala, diferite din punct de vedere embriologie, anatomic i funcional (fig.llO).
a. corticosuprarcnala este dispus la periferie i nconjur complet zona medular. Are origine
meZodel111ic. Epiteliul secretor al corticalei este dispus n trei zone perfect distincte. Fiecare zon din
corticosuprarena l sintetizeaz un anumit grup hormonal:
-zolla glomerlllar, la periferie,
Suprarenale
conine celule dispuse n grmezi care
Medulosuprarenala
sintetizeaz milleralocorticoizii exemplu: aldosterolllll;
-zOIzujasciclllat, la mijloc, conine
celule mari, aezate n cordoane care
sintetizeaz glllcocorticoizii exemplu: cortizollll;
Zona
-zolla reticlllat, la interior, n care se
glomerular
afl celule dispuse n reea i care
CorticosuprarenaJa
sintetizeaz hormonii sexosteroizi
(hormoni i alldrogelli, estrogelli i
Fig. I ! O Gla ndele suprareOi.dc
progesteroll ).
gland

HORMONI
ALDOSTERONUL

CORTIZOLUL

ACIUNI

1. metnbollslllui apei ~j al s:lrurilor mincmlc.


acioneaz:1la nivelul tubilor distali i colectori renali, astfel:
a) miirete reabsorbliu apci i u sodiu lui - crete nutrcmia;
b) crcte eliminiirile de potasiu i hidrogen (scade potasemia i aciditatea).
1. metabolismul protidic:
a) prin aetivarea catabolismului protidic determina creterea climin:irilor de azot;
2. metabolismul glucidic:
a) produce hiperglicemie prin glueoneogenezii din aminoacizi;
3. metabolismullipidic:
a) produce activarea lipolizci i ere~terea lipcmiei;
4. Ia nivel sllnguill: crete numiirul de leucocite, eritrocite i lrombocite;
5. Ia nivelul aparatului digestiv: determin creterea secreliei de acid c10rhidric i pepsinogell i seade
absorbI ia lipidelor;
6. Ia nivelul rinichilor: crete filtmrea glomcruladi, scade pemleabilitatea tubilor distali, renali pentru apa i
stimuleaz e\iminarile de apii;
7.la nivelul sistemului nervos central: in exces poate provoca tulburri psihice, ineupacitute de concentrare,
iritabilitate, modificri EEG (electroenccfhlogmfice) i modificiiri ale simurilor - crete acuitatea gustativii i
ollletiv.

HORMON II
SEXOSTEROIZI

contribuie, mpreun cu hormonii gonadali la apariia i dezvoltarea caracterelor sexuale secundare la


pubertate (dezvoltarea specific a museulawrii, depunerile lipidicc, pilozitatea i timbml vocii);
stimuleazfl anabolismul proteic.

9 1

Amintii-v rolul adrenalinei i


noradrenalinei ca mediatori chimiei ai
sistemului nervos vegetativ simpatic! .

b. mcdulosup.arcnala este zona intern a suprarenalei


care reprezint o gland endoc rin distinct, derivat
embriologic din celulele ectodermale, migrate din creasta
neural primitiv. Este constituit din celule mari, ovoide care sunt neuroni postganglionari simpatiei
ce i-au pierdut axonii i au dobndit proprietai secretorii. De aceea, medulosuprarenala poate n
considerat ca un imens ganglion simpatic. Secreia medulosuprarenalei const , n principal dintr-un
amestec n proporii variabile de adrenalin i noradrenalin (catecolamine).
Acetia pot fi considerai neurohormoni , deoarece medulosuprarenalele sunt analoage cu
ganglionii vegetativi simpatici. Adrenalina i noradrenalina exerc it efecte similare cu cele ale stimulrii
simpaticului , cu urmtoarele sublinieri: adrenalina act iveaz n special metabolismul energetic iur
noradrenalina are aciuni vasculare mai intense. Aciunea acestor hormoni este identi c cu efectele
excitaiei sistemului nervos simpatic.
Principalele aciuni ale acestor honnoni i mediatori chimici sunt evideniate n tabelul urmtor:
ACIUNI

HORMONI

ADRENALINA

NORADRENALINA

1. Sistemul cnrdiovnscular
a) creterea cxcitabilitllii cardiace;
b) tahicardie - creterea fOf\ci i frecvenei contraqii lor inimii;
e) vas,oco n s tricie a vaselor viscerale (hepatice) - adrenalina i pc toate teritoriile vasculnrcnomdrcnnlina, ceea ee detennin i hipertens iune;
d) vasod il ata ie pc vasele mu ch ilor schelet iei, pe vasele pulm onare, pc vasele coro nareeoro narodi l a taie ;
2. Apnratul respirator:
a)reluxareu musculalurii netede i dilntuiu bronhiilor
3. Ap:lrntul digestiv:
a) relaxarea musculaturii netede a pereilor tubului digestiv;
b) contraciu sfincterelor;
e) inhibarea majoritii sec rc i i lor digestive;
d) contrac\ia sp linci i ficatului;
4. Metabolismul glucidic - exercit efect hipergliccmiallt, astfel:
u) actiune direct prin glicogenoliza hepatie i muscuhml- numai adrenalina;
b) uciune indirectii, prin inhibarea sec re i ei de insulin att adrenalina cot i l1omdrenalirm;

5. Metabolismullipidic:
a) lipoli za - mobilizarea acizi lor grai din depozite le lipidice (udipoase);
b) cutabolismul acizi lor grai;
6. Metabolismul energetic:
o) Ilctiune cal ori gen ;
b) creterea metabolismului bazaL
7. Sistemul nervos central:
o) alerta cortical;
b) stimularea sistemului reticu lat activator ascendent - SRAA;
c) anxiela te i fric - ad renalina.
8. Alte nctiuni:
a) pupilodilataia , prin comn:lc!ia mu chilor radiari ui irisului;
b) contrac!'a muchilor erectori ai firclor de pr (piloerec!ia).

GO N ADELE
TESTICULUL ENDOCRIN

Testiculul (organ pereche) este gland genital masculin ce ndeplinete dou funcii:
a) exocrin - spel111atogenez care const n formarea celulelor sexuale (spennii), la nivelul
tubilor sem iniferi contori;
b) endocrin prin care celulele intersti~ale Leydig ale parenchimului testicular secret h0l1110nii
androgeni - testosterollul, care este sintetizat i de corticosuprarenale n cantiti reduse, la brbai i
femei. Secreia lui este stimulat de LH.
92

ACIUNI

HORMONI

TESTOSTERONUL

a) stim ul eaz creterea i dezvoltarea organelor genitale masculine;


b) rnen~ine troficitatea cpiteliulu i spermatogcnctic;
c) asigur dezvoltarea i meninerea caracterelor sexuale secundare: dezvoltarea
scheletu lui i muchilor, pilozitatea, vocea, repartiia topografic a g r s imilor de
rezerv.

d) are efect anabolic puternic asupra metabolismului pfatidic.

OVARUL ENDOCIU N

Ovarul este un organ pereche, situat n cavitatea pelvian, de o parte i de alta a uterului.
Ovarul are o funcie mixt:
a) exocri n sau gametogenetic, care const n formarea ovulelor-ovogeneza.
b) endocrin care
Folicul avarian Corpul alb
const n producerea de
(corp galben
hormoni sexuali. Ovarul are
~if~~~uterin
fonna ovoid i este acoperit
la suprafa de un epiteliu
simplu sub care se gsete un
nveli conjunctiv numit
albugineea
ovaru lui.
Suprafaa este neted nainte
de pubertate, dar pre z int
multiple cicatrice la femeile
mai vrstnice. n interior se
afl parenchimul g landu lar
cu ce le
dou
zone
caracteristice, medular i
cortical (fig. III ).
FIII/cia el/docril/

Uter

Zona medul ar

~~

Folieul ov;ari,m
cavitar
Ovocit

Celule

Folicui ovarian
matur
Ovulatia
corpului galben

acoperire
Zona cortical
ovarului este realizat de
cu foliculi avarieni
cel ul ele tecii interne a
in diferite stadii
foliculilor ovarieni i de
Fi g. 111 Sh uctura uV:Jl"u lll i
celulele corpului galben.
Foliculii ovarieni
secret n prima etap a ciclului ovarian hormonii estrogeni: estrona, estradiolul, estriolul. Corpul
galben sec ret n a doua etap a ciclului ovarian (dup ovulaie) progesteronul (n cantiti mari) i
estrogeni.
Hormonii estrogeni (estrDI/G, estradiollll,

estriolllf).

Sunt sintetizaii de celulele folicul are - n timpulmaturrii foliculului ovarian, cel ulele corpului
galben , placent - n timpul sarcin ii, corticosuprarenale, testicul. Secreia lor este stim ulata de FSH.
Progesteronul (Iuteina) este sintetizat de celu lele corpului ga lben, de placent - n timpul
sarcinii, - de corticosuprarenale. Secreia este stim ulat de LH.
HORMONI
H. ESTROGENI
PROGESTERON

ACIUNI

a) stimuleaz proliferarea mucoasei i musculaturii uterine;


b) stimuleaza dezvoltarea glandelor mamure;
c) stimuleaz dezvoltarea caracterelor sexuale sec undare la femeie.
a) acioneaz asupra mucoasei uterine detenninndu-i modificri hi sto logice
secretarii ce o pregtesc in vederea nid rii (fixarii oului).

93

1.

APllC~TII

As ociai noiunile

G/mtt/e
A.Ovare

din cele

dou

coloane:

Hormon;
1. Testosteron
6. Aldosteron

7. Noradrenalin
2. Adrenalin
B. Testicule
8. Sexosteroiz
3. Cornzol
C. Pancreas
4. rnsuJin
9. Estrogeni
D. Corticosuprarenale
5. Glucagon
E. Medulosuprarenale
10. Progesteron
2. Evidcntiati afirmatiile corecte:
1. Testost~ro~ul are ef~ct catabolizant proteic deoarece stimuleaz dezvoltarea musculaturii si a
scheletului.
2. lnsulina stimuleaz catabolismul proteic deoarece intensific glicogenogeneza.
3. Cortizolul mreste sensibilitatea la stimuli olfactvi i gustativi deoarece crete filtrarea glomerular.
3. Mineralocorticoizii au ul ' mtoarclc efec te:
A. Acioneaz la nivelul tubilor contori distali si colectori
C. Scad natremia
B. Cresc eliminrile de K si Na
D. Cresc glicemia
E. Scad absorbia apei.
-l. C ompletai propoziiile lacunarc:
Pancreasul endocrin secret ........ honnoni proteici: ......... n celuleleA[ a] si B[y]. Aceti honnoni influeneaz
metabolismul glucidic astfel: glicogenoliza .......... glicogenogeneza ......... sau sinteza de glucoz din compui

neglucidici (............. ).

Hormoni- paratiroidieni, epUizari


ai Uma ului '"
PARATIROIDELE

Glalldele paratiroide sunt 4 fonnaiuni mici, sihmte in loja tiroidian, pe faa posterioar a
lobilor tiroidieni. Dup sihlarea lor, paratiroidele sunt denumite: paratiroidele superioare sau craniale
i paratiroidele inferioare sau
cartilagiul tiroid
caudale. Dei cntresc la un loc
8-12 centigrame, prezena lor
capsula glandei
indispensabil vieii.
este
paratiroide
pamtimide
Sunt constihlite:
a) dintr-o strom conjunctiv, alctuit din esut
conjunctiv, vase sanguine, vase
limfatice i nervi;
b) parenchim glandular,
alctuit din celule epiteliale
glandulare, dispuse n cordoane
anastomozate (fig. 112).
coloidul folic:ulii
glandei Vase
Secret doi hormoni:
sanguine
timide
sanguine foliculii
conjunclivoparathOI"monul i calcitonina.
traheea
glandei
vascular
timide
Aciunile honnonilor paratiroidieni sunt evideniate n
Fig . I 1.2 Glandc..'lc paratiroidc (structu r micro s c opic)
fig.!!3 .
. 'l:\lliSlil.

\,\

Este un organ impar, sihmt napoia sternului. Timusul este un organ complex n care se imbin:
a) funcia de organ limfoid (toat viaa);
94

b) rolul de gland endocrin, n


prima parte a ontogenezei (dezvoltrii
individuale), glanda avnd dezvoltare mare
n copilrie. Dup pubertate, involueaz,
dar nu dispare complet nici la vrste foarte
naintate. Este fonnat din:
- capsul conjunctiv proprie,
constituit din esut conjunctiv fibros, care
trimite prelungiri n interior;
- un parenchim care este divizat de
septurile capsulei. Lobul este elementul
structural fundamental al timusului.
Histologic, lobul timic este constituit dintro retea format din unirea prelungirilor
celuielor reticulare. n ochiurile acestei
retele sunt prezente numeroase celule
nu'mite timocite. Celulele timice numite
timocite sau linlfocite "" i au originea
n mduva rosie hematogen.
Din ti mus timocitele migreaz pe
cale sanguin n organele limfoide
periferice: ganglioni limfatici , splin,
amigdale. Limfocitele "" particip n

celular,

r
os

Inteslin
~slimuleaza

rcabsorbtia
inlestinala.

a Ca21vf.D)

I
li i
urinare

K-;- si

Os
inhiba mobilizarea sarurilor fosfocalcice din oase

Scndc

I
il

elimin riie

p~.

urinare
do ea 2 +si

d!J

prin scaderea
reabsorbliei
lor tubulare

Na +

Scade
caloeml.
-fosfalemia

~~:!f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

specializate
n pstarea memoriei
procesele de imunitate
fiind
imunitare.
Honnonul timic are urmtoarele efecte:
- mrete activitatea limfocitelor "" care au
prJsit timusul i au migrat n organele periferice;
- de stimulare a mineralizrii osoase (deci rol n
crestere)'
,
,
- aciune antigonadotropic.

pute rnic

EI'IFIZA - GLANDA PIl\EAL,\

Este situat n partea superioar i


posterioar a diencefalului intrnd n componena
epitalamusului
Epifiza este denumit i
glanda pineal datorit formei sale de con de pin ..
Este constituit dintr-o strom n care se gsesc
celule nevroglice cu caracter secretor
(pinealocite) si numeroase fibre nervoase
simpatice ce constituie legturile epifizei cu
retina. Epifiza atinge dezvoltarea maxim n
copilrie i ncepe s involueze nainte de
pubertate. Glanda secret melatonina
considerat hormonul activ al glandei. Unnrind
fig. 114 vei evidenia principalele aciuni ale
homlonilor epifizei.

Scade sinteza
de melalonin5

Exercit

efecte

Eliberarii
hormonilor

gonndo!topi
FSHsiLH

Unor
nuclei ai
hipotalamusului

95

Mecanismul general de reglare


a eeretiei endocrine *
S ne rp 1'" l
A Uloreglarea e te n ca rac te r 5 til
~sen i a l H

[u[uror s istemelor biolog ice.


Conexiune

dired

,Hm,' <D----"2~_. @1_-'4'----+. ",p,n,.

~F:i~:":l:l::~:':F:'C:'C~:O::~:~:l~e~i~n~v~e~~~==~I:::::::=II
1. Dispo zitiv c! l: rc ccp\ic: 2. Ci.de alcrellt[l :
3. Dispozitiv de cO Ill <1 ndii ; . .1. Calc cfcrc11Ifl:
5. Dispozit iv efeclor:

Cresterea
concentratiei
aminoaCzilor

Hipoglicemie

Sistemul endocrin funcionea2 ca un sistem


cibemetic, deoarece trebuie s tind s menin un
echilibm final constant (oscilant ntre anumite limite),
adic s asigure homeostazia (meninerea constant a
parametrilor fizici, chimici, morfologici ai mediului
intern), pennind organismului s se adapteze la
varia~ile care sunt impuse din exterior sau din interior.
Orice sistem biologic, ca OIice sistem cibemetic,
are o organizare de aa natur nct s-i permit:
receptia
si circulatia
, informatiei
"
, ei ntre
elementele sistemului;
- acumularea i prelucrarea ei;
- selecia rspunsului celui mai potrivit din mai
multe posibile, precum i efectuarea rspunsului
sistemului fa de stimul.

Stress

Lt::'a"s",m"a"t"ic,-i---,!..=-

Hipotalamus

J'

mijlociu
,..,...----l,.-'

Scderea

Cresterea

glicemiei

concentrat iei
AA plasmatici

prin
Descrcarea de
glucoz

din depozitete hepatice

Fig. 11 6 Reglarea

96

prin

.---=----,

Diminuarea conncorporarea
sumului tisular
AA in proteine
de glucoz
AA-aminoacizi
s e c re iei

de ST H

1I0R MDtlU I1EDUI.G:itJ IIRA Il(IIAlEI

IIU ~1I11T E5 EtI! IAli f' UlTRU


" UPRAV I!TUlflt

AU o !MP DRrAUTA D[ DU Bl ri

\w

CURSUL 5 lTU " fll l Dn IHO III ~ MI,"l

(::il

,
ItmiUUM~1

{~

MIJI" ' ~

~
~

,"~

EI

~
~--,

!]

'\~

6j

bd i

' i iil!<'/.

I!l

Pentru ca autoreglarea s devin posibil , rspunsul sistemului trebuie s fie comparat pe o


cale sau alta cu comanda. Cu alte cuvinte, calitatea rspunsului trebuie comunicat din nou receptorului
care a primit seillilalui iniial , funcionarea receptorului devenind condiionat de efectul produs. Aceast
legtur, spre deosebire de cea de la receptor la efector, care poart numele de cOl/exiune direct, a
cptat denumirea de conexiune invers sau
retroaciune sau "feed-back" (fig. 115).
Reglarea secreiilor bonTIonale se realizeaz
prin dou mecanisme: ul110ral i nervos.
Secreia de STR este controlat de hipotalamus
prin doi neurohormoni, unul stimulator i altul
inhibitor (fig.116).
Reglarea secreiei medulosuprarenalelor se
realizeaz de ctre centrii superiori ai SNC exclusiv
pe cale nervoas. n timpul somnului secre ia este
redus. n condiiile n care organismul este supus
stresului (efort fizic, frig, asfixie, durere, hipotensiune,
_
hipoglicemie, fiic, etc) secreia medulosuprarenalelor
crete (fig. 117).
Reglarea h0ll11onilor tiroidieni, corticosuprarenalieni i sexuali se realizeaz prin mecanisme
neuroumorale (fig. 118).
Reglarea secreiei paratiroidelor este independent de controlul nervos. Ea se realizeaz
printr-un mecanism de feed-back n funcie de
concentraia sangvin a calciului ionizat i secundar
de concentraia sangvin a fosfailor (reglare umoraI).
Reglarea secretiei inteme a pancreasului se face
printr-un mecanism n'euroumoral complex,cu centrii
n hipotalamus. Excitantul specific al mecanismelor
f ig. 119 Reglarca secr eici
de insulin
de reglare este nivelul glicemiei (fig.119).
97

APllC~II

1. E\'ideniai afirmaiile corecte:


1. Parathormonul diminueaz e liminrile urinare de calciu deoarece crete numrul i
activitatea osteoclastelor.
2. Ritmul circadian produce variaii n activitatea epifizei deoarece fibrele parasimpatice din
structura ei au conexiuni cu retina.
3. Timusu l are rol antigonadotrop deoarece el este un organ limfoid.

2. Asociati
din cele dou coloane:
, notiunile
,

Glallde

Aciulli

A.
B.
C.
D.

1 Stimuleaz mineralizarea osoas

Parathonnoilui
Calcitonina
Melatonina
Honnonii timici

2 Stimuleaz demineralizarea
3 Aciune antigonadotrop
4 Crete calcemia
5 Scade calcemia

osoas

3. Melatonina :
A. mpiedic dezvoltarea sexual prematur
B. Stimuleaz reabsorbia apei
C. Are rol n pigmentarea celulelor pielii
D. Inhib eliberarea hormoni lor sexuali
E. Are efect hiperglicemiant.
4.

Intocmii

scheme privind reglarea secreiei hormonilor ADH

~j

glucagon.

Disfunctii
glandulare
, ale secretiei
,
Produ ii

ai glandelor endocrine sunt eliminai permanent, n cantiti minime n


snge sau limf.Activitatea secretorie bazal, constant , se poate modifica din cauze diferite
detenninnd apariia i manifestarea a numeroase disfuncii hormonale cu efecte mai grave sau mai
puin grave asupra creterii i dezvoltrii normale a organismului , asupra desfurrii proceselor
metabolice,etc.
de

secreie

DISFUNCTII BIPOF IZ ARE

1. Nanismul hipofizar - piticismul hipotizar


Este consecina insuficienei hipof'izare survenit n copilrie, insuficien ce poate fi cauzat
de lezarea hipofizei , ceea ce determin o insuficien secretorie de STR. Subiectul este de statur
fom1e mic, dar propOt1ionat. Are micri vioaie i este asemntor unui subiect nOtUlal, dar miniaturizat.
Diferenierea psihointelectual este normal. Este un nanism 3!l11onic, annonie reali zat prin meninerea
98

normal a raporturilor dintre segmente, dintre talie i greutate,


dintre dezvoltarea psihointelectual i vrsta cronologic.

2. Caexia hipofizar . .
La maturitate, hiposecreia produce caexia hipofizar
caracterizat prin atrofii ale glandelor, cderea pl1ilui , a dinilOl~
a unghiilor, regres ia organelor genitale, sterilitatea i n final
moartea.
3. Gigantismul hipofizar
Se definete ca o hipertrofie (cretere exagerat a
structurilor anatomice) staturoponderal armonic , datorit
secreiei de STH n exces, asupra unui organism n plin proces
de cretere. Rezult un individ cu mult mai mare dect un
subiect normal, de aceeai vrst , dar ca i subiectul n01111al
este armonic dezvoltat. Talia depete 200cm, raportul talie
greutate fiind proporionat (fig. 120).
4. Acromegalia
Provine de la grecescul "akl"Ol1" - extremitate i " mega" - mare. Este expresia clinic a excesului
de hormoni somatotropi ce apare la un organism a crui cretere o s oas, n lungime, este terminat.
Rezultatul este u1111torul:
a) hipertrofierea membrelor, accentuat la nivelulmetacarpienelor, metatarsienelor i falangelor;
minile i picioarele sunt disproporionat de mari i late, ca nite lopei (fig. 121).
b) dintre toate oasele faciale, cel mai afectat este
mandibula, care nefiind fixat n articulaii cu oasele din jur,
se poate dezvolta n voie;
c) toate viscerele sunt hipertrofiate; se evideniaz
- ~.~.:~...;ij
megalizarea cordului, ficatului, splinei.

~~

.~ .~

Hiperoslaz la o

vertebr toracic

5. Diabetul insipid
Este consecina carenei absolute sau relative a
hormonului antidiuretic -ADH, care are drept rezultat,
imposibilitatea reabsoriei apei la nivel renal. Alterarea secreiei
de ADH apare ca U1111are a lezrii nuclei lor supraoptici din
hipotalamus, a tractului hipotalamo - hipofizar sau a
neurohipofizei. Semnele bolii apar brutal i progreseaz rapid.
Subiectul prezint dominant dou simptome majore: poliuria
i polidipsia.

Poliuria

reprezint

eliminarea unei mari

cantiti

de

urin diluat. Cantitatea variaz de la 3 litri la peste 20 litri n

.':~~~~~~J,
""

Falange cu mo
\ la mini i inguslarea
falangelor la picioare

24 ore, cu mult fa de normalitate (1,5 - 2 litri n 24 ore).


Miciunile (urinrile) sunt frecvente att ziua ct i noaptea.
Poliuria detennin apariia senzaiei de sete, senzaie imperioas
_i nentrerupt. Consecina pierderilor masive de lichide i a
99

". "

setei nestpnite este polidipsia, adic ingestia mrit de ap care s acopere


pierderile. n caz contrar, lipsa unui aport de lichide compensatoare dUce
la deshidratri putemice care sunt fatale.
DI SFUNCII

TI ROIOIENE

1. HI POFUNCIA T1ROIDIAN
lnsuficiena tiroidian este expresia insuficienei sintezei de hOilTIoni
tiroidieni , a transportului i / sau a recepiei acestora. Debutul se poate
situa n orice moment al vieii, mbrcnd intensiti diferite.
a) la copii determin lIallislIllil tiroidiall cu dezvoltare fizic i psihic
redus pn la cretinism (fig. 122); este nso~t de defoIlllaii osoase, defecte
Fig. 122 C retinism
ale dentiiei, piele uscat i ngroat.
b) la adult determin scderea capacitii de nvare i memorare;
c) la orice vrst induce apariia lIlixedelllllllii (infiltrarea esut:urilor cu o substan mucoproteic,
electrolii i ap) nsotit de creterea n greutate, piele uscat i ngroat, cderea prului , anemie,
senzaie permanent de frig, reacii motorii i psihice ntrziate, diminuarea memoriei, reducerea
metabolismului bazal.
2. HIPERFUNCIA TIROIDIAN
Semnific funcia

n exces a tiroidei care duce la o secreie


de hormoni. Aceasta provoac stimularea catabolismului,
metabolismul bazal poate creste 100%, hiperfagie (consum crescut
de alimente), scdere n greutate, intoleran la cldur, tremurturi
ale minilor, nervozitate. Pielea este sub~re, cald i umed. n anumite
tipuri de hipertiroidism-boala Basedow-Graves- bolnavii prezint
protruzia globilor oculari (exoftalmie) i tiroid mrit (fig. 123).
3. GUA ENDEMIC
Este o cretere anatomic a glandei, nsoit de hipofuncie. Cauza este ingestia insuficient de
iod datorit concentraiei sczute a iodului n alimente i ap - dar i datorit prezenei n mediu (ap,
lapte) a unor substane oxidante. Secreia de coloid are loc, foliculii tiroidieni se ncarc, cresc n
volum, dar epiteliul secretor rmne plat. Deci, volumul glandei crete dar cantitatea de hormoni este
scazut. Combaterea guii endemice este o problem de mare importan medical i social, pentru
c, n zonele cu mare endemicitate, probabilitatea apariiei cretinismului guogen este foarte crescut.
mrit

DI S FU N CII

ALE PAN C R EAS ULUI E N OOCRI N

1. HIPOSECREIA INSULINIC
Diminuarea secreiei sau utilizrii insulinei antreneaz tulburri metabolice grave, manifestate
prin simptome ale tulburrii funciei aparatelor cardiovascular, renal, respirator, sistem nervos central,
simptome ce caracterizeaz boala numit diabet zaharat.
Se tie c insulina determin peIl11eabiiitatea membranelor celulare pentru glucoz, facilitnd
utilizarea acesteia de ctre esuturile periferice - esutul muscular, esutul adipos, etc. i concomitent
produce glicogenogeneza hepatic i muscular. Deci , deficitul secreiei de insulin determin
imposibilitatea ptnmderii glucozei n celule. Ca urmare, are loc hiperglicemia (concentraia sanguin
a glucozei depete normalul de 70-11 Omgll OOml snge, gll/coZl/ria (eliminarea glucozei Plin urin).
Aceasta atrage i eliminarea unei cantiti sporite de urin (polil/ria).
100

,...

Pentru c organismul nu este capabil s utilizeze pentru acoperirea nevoilor energetice glucidele i
folosete pentru aceasta lipidele, are loc o mobilizare a acizi lor grai din esutul adipos. Totodat
scade sinteza proteic i crete catabolismul proteic. Ca Ul111are, bolnavii prezint polijagie, se
alimenteaz n exces pentru a compensa catabolismullipidic i protidic exagerat. Cu toate acestea,
bolnavii scad n greutate .
Deoarece ficat1Ii nu poate metaboliza complet ntreaga cantitate de acizi grai aflat n snge,
are loc acumularea corpi lor cetonici i producerea unei acidoze metabolice cu aciune nociv asupra
centrilor nervoi n primul rnd. Dac deficiena secreiei de insulin nu se corecteaz, tulburrile
metabolice pot duce la com i moarte.
INSULINIC
2. HIPERSECRETIA
,
Excesul de insulin mrete utilizarea glucozei i depunerea ei ca rezerve de material energetic
de baz. Aceast situaie duce la hipoglicemie - concentraia sangvin a glucozei este sub normalul
cuprins ntre 70 - 110 mgll 00 mi snge. Consecinele apar la nivelul sistemului nervos central , care
este lipsit de rezerve glicogenice, dar care este mare consumator de energie pentTu activitatea sa. Se
evideniaz s l birea forei fizice , pierderea cunotinei i chiar instalarea strii de com.

DISFUNCII

AL E GLANDELOR SUPRARENALE

1. HIPERSECREIA DE GLUCOCORTICOIZI dctcnnin sindromul Cushing

(fig. 124)

Se caracterizeaz prin:
1. at!ipo;.itatea este semnul cel mai constant al
bolii. Obrajii, brbia , regiunea submentonier sunt
elemente ce schimb conturul normal al feei , dndu-i
aspectul rotunjit, umflat, de ,,11/I1 plil/". Gtui se
ngroa, devine cilindric, pare scurtat. Toracele prezint
un panicul adipos , abundent (paniculul adipos
interscapular superior formeaz " ceafa de bizon" sau
"cocoasa de dromader" ). Abdomenul este destins,
voluminos (abdomen de batracian).
n contrast cu intensitatea i topografia
adipozitii sunt membrele pe care nu numai c nu se
depune grsime, dar o pierd i pe cea proprie i apar
subiate. Rezultanta combinaiei dintre trunchiul obez,
n care parc sunt nfipte membrele subiri i acestea,
este aspectul caricatural, dar caracteristic "de cartof pe
scobitori,"
2. tegumel/tele au striuri de culoare roz-violacee,
numite vergeturi.
3. osteoporozii generalizat.
4 . tulburri musculare: este caracteristic
diminuarea maselor musculare, uneori adevrat "topire
muscular", ce are ca urmare dimin uarea forei
musculare, astenia fizic sever .

"~I(III

61111'0 1

..,.""", , ' 011 1"


1~"" DJ 'II1"' !

!'!(Il

~lIIf .. t

Fig. 12-1 Sindromul Cushing


1O 1

lIervoase i psih ice : Scad


intelectuale (memoria , atenia,
concentrarea). Se observ labilitate emoional, afectiv,
depresie .
6. tulburari pulnlollare, l'osclilare, cardiace,
digestive, rellale .
Sindromul andt'ogenitalla copii, ocup un loc
separat prin particularitile sale. La biat se instaleaz
o pseudopubertate precoce, bolnavul are aspectul unui
brbat n miniatur, ndesat, serios, n total contrast cu
vrsta sa cronologic. La fetie, impregnarea cu steroizi
duce la o pseudopubertate heterosexual , caracterele
sexuale masculine substituindu-se celor feminine.
5.

--~"

,_ o

tulburri

p e rformanel e

... ..

<aJoI ...... ,..

"""'",,,
,,11,:,,.,

~~...:t":1W ' o\'u1

-lr--ll

l i '... : <aaCU

' '=U ' :A1


~u

l U"" ,

"'_ lI
- ~,

.-., ::nOU \

2 . HIPERSECREIA DE ALDOSTERON determin

sindromul Conn.
Se caracterizeaz prin
sare, edeme i hipertensiune.

retenie masiv

de ap i

3.INSUFICIENA CORTICOSUPRARENAL

CRONICA' PRIMAR determin boala lui Addison


Fig. 125 _8 0ala lui Addison

(fig. 125).
Este consecina carenei primitive severe i
cronice a hormoni lor produi de corticosuprarenal i

se caracterizeaz prin:
1. pigmentaia tegumentelor (melanodemlia) i mucoaselor -pigmentaia bronzat ;
2. pierderile de sare i ap care duc la astenie neuromuscular (adinamie, oboseal precoce
care nu cedeaz la odihn)
3. hipotensiune arterial;
4. tulburri gastrointestinale (inapeten, anorexie, grea cu sau fr vrsturi, diaree); 5.
slbire n greutate: se nregistreaz minusuri de 10-15 kg ca urmare a " topirii esutului muscular i
adipos";
6. activitate intelectual diminuat .
DISFU;-.JCII PARATIROIDIENE
HIPOSE C RE1A

DE PAR.\.THORMON
Insuficiena paratiroidian, consecin, de cele mai multe ori a extirprii sau lezrii chirW'gicale
a paratiroidelor n cursul operaiilor pe tiroid, provoac tetania care se caracterizeaz prin scderea
calcemiei si cresterea fosfatemiei.
Scderea calcemiei permite unor stimuli de intensitate mic, subliminari s declaneze
un potenial de aciune. Astfel ne putem explica prin ce mecanisme crete excitabilitatea neuromuscular n hipocalcemia din insuficiena parat iroidian. Apar spasme ale musculaturii striate
sau spasme ale musculaturii netede: contractura muchilor jghiaburi lor vertebrale produce
curbarea spatelui, corpul sprijinindu-se n cap i clcie iar spasmullaringian poate duce la moartea
prin asfixiere.
La copii se soldeaz i cu dezvoltarea defectuas a dinilor i cu ntrziere mintal.
1.

102

2. HlPERSECREIA DE PARATHORMON
Produce boala Reklinghausen avnd drept consecin IIipercalcemia care se caracterizeaz

prin tmntoarele:
TlIlbllrrile osoase se manifest prin dcmineralizri osoase dureroase, d efo rm ri ale oaselor,
la formele severe chiar prin fracturi osoase multiple.
TlIlbllrrile musclllare constau n hipotol/ie lIIuscular , cu astel/ie pn la adinamie, dureri
difuze musculare.
Creterile calcemiei sunt urmate de depllllerifosfocalcice n esuturile moi . Se pot evidenia
calcifieri de dimensiuni variabile mici , punctifonne pn la adevrai calculi, situai n tiroid ,
subtegumentari, vasculari n globul ocular ( n conjunctiv, comee, sclera adiacent comeii). De
asemenea, creterile calcemiei duc la formarea de calculi urinari.

1..

ci a i noiunile :

1. Disjullcii
A Boala Addison
B Boala Conn
C Boala Basedow-Graves
D Boala Cushing
LBoala Recklinghausen
F Tetanie
G Sindrom androgenital
2. Disfullcii
A Nanism hipofizar
B Diabet insipid
C Gu exoftalmic
D Acromegalie
E Mixedem
F Gigantism
G Cretinism guogen

I
2
3
4
5
6
7

Si"drom
de tiroxin
hipersecre ie de glucocorticoizi
hipersecreie de a!dosteron
hiposecreie de aldostcron
hipersecreie de parathormon
hiposecreie de parathormon
hipersecreie de scxosteroizi
hipersecreie

Situ/rom
I Hiposecreie de STH
2 Hiposecreie de tiroxin
3 Hipersecreie de STH
4 Hipersecreie de tiroxin
5 Hipo secreie de ADH

2. Evidentiati
corecte:
. , alirmatUle
,
a) Acromegalia se caracterizeaz plin creterea extremitilor i a viscerelor deoarece apare plin
hipersecreie de ADH la adult.
b) Diabetul insipid poate aprea ca Ul111are a ntrerupelii tractului hipotalamo-hipofizar deoarece
exist o hipersecretie de ADH.
c) n boala Basedo~-Graves are loc protmzia globilor oculari deoarece volumul glandei este
crescut.
3. Diabe ul insipid se manifest prin :
A. Poliurie;
B. Polidipsie;
C. Glucozurie;
D. Hiperglicemie;
E. Tetanie

5.

RC<llizai

u"mtorul

4. DiabetuJ zabarat se caracterizeaz prin :


A Poliurie;

B Poli ragie;
C Creterea in greutate;
D Glucozurie;
E Hiperglicemie

un eseu cu tema .,Insulina - principalul hormon


plan :

hjpoglicemiant~. dup

A. AC'iunile insulinei n metabolismul glucidic;


B. Disfuncii ale secreiei de insulin;
C. Reglarea secret-iei de insulin
103

1----4

G ~

REA

_________________________________________________-J

D.l. SISTEMUL OSOS


Scheletul:
s~

alctuire

ne reamintim !
OJ:i,:k

~ unl

pil:''''t.: dure. !-.o li(k. [ . .'/11'1

'nI

~ I Jrllr- \l ourCl:ar~

m{lsurJ.

~ i dD ~ ti Cl.: .

Prin drticuld!lilt: dintr.. d

ousel<.: 1\1Il11l: 17i'1 SL: hch: luL t.:n r . t:OIL lituk parteil pasi\ ki ,t dparatulu IBc0 111010r.
Dupfl furll1f1 !tIr lIasck ~I: POl da sifkn in nasI,; lungi latc ~ i :'>IL ur".:. F iSIH si nasc pncumuticc t:a rr ~ unt si tuatI.:
II1jllrlllllls ~ l o r

I1U/i.Jlt.: i oase sesilmoidL (rlHu l,!) annlC III gro'i il11c<t unui lendon.

Scheletul cuprinde peste 200 oase i


suportul morfologic i funcional al
muschi
lor
striati
,
, scheletici.
Dup regiuni, scheletul se clasific n
scheletul capului, al trlU1chiului i cel al membrelor
(fig. 126).
1. Scheletul ca pul ui cuprinde:
a) Nellrocral/illl - adpostete encefalul
fiind format din 8 oase, din care 4 neperechi Fontal, etll/oid, sfel/oid, occipilal i 4 perechi - 2
temporale i 2 parielale;
b) Vscerocral/illl - conine segmentele
periferice ale unor analizatori i iniiale ale
aparatelor digestiv i respirator. Este format din 14
oase din care 2 nepereche - vomerul i malldibula
i 6 pereche -I//axilare, palatine, lIazale, lacrimale,
zigo/1/alice, comete nazale inferioare.
2. Scheletul trunchiului cuprinde coloalla
l'ertebraI, coastele, stemlll.
a) Coloal/a vertebral este constituit din
33 - 34 vertebre dispuse astfel: 7 cervicale,12
toracale, 5 lombare, 5 sacrale - osul sacrum, 4-5
coccigiene - osul coccis.
O vertebr este alctuit din: corp vertebral
- se articuleaz cu corpul vertebrelor vecine prin
discul intervertebral ; arc vertebral- cu 3 apofize:
una spinoas (situat median) i 2 transverse
(situate lateral) pe care se prind muchii; gaura
vertebral - totalitatea orificiilor suprapuse
formeaz canalul vertebral care adpostete
reprezint

Fig. 126 Scheletul

mduva spinrii.

t04

Prezint 4

curburi fiziologice dispuse n plan sagital i reprezentate de lordoze - cervical i


cilaze - toracal i sacral,
b) Coastele sunt n numr de 12 perechi din care: 7 adevrate (1- VII) - se articuleaz direct cu
stem ul prin cartilajul propriu; 3 false (VIII, IX, X) - se articuleaz cu cartilajul celei a 7-a coaste;
.2 flotante (XI, XII)-libere, .
c) Sternul este un os lat format din corp, manubriu i apendice xifoid ce se articuleaz cu
claviculele i primele 7 perechi de coaste,
3. Scheletul membrelor este constituit din scheletul centurilor i scheletul membrelor
propriu-zise.
Scheletul membrelor superioare cuprinde: centura scapular format din omoplat
(scapula) i clavicul i membml superior p/'Opriu-zis format din
humerus, cubitus (ulna) i radius, oase carpiene - 8, metacarpiene - 5
' ~II1i1SJj &~ f~
'I1.!!}ICm
CUI'lilui
lombar i

ifa/GI~;I;~~~UI membrelor inferioare cuprinde centura pelvil/n


format din dou Ol/se coxale care mpreun cu osul sacrum i

coccisul

alctuiesc bazinul.
Membl'lll inferior propriu-zis este format din: .remIII; tibia
i jibu/a ( peroneul), oasele tarsiene- 7, oasele lIletatarsiene - 5 i

fa/ange- 14, la care se adaug rotula (patela) - un os sesamoid aflat


n grosimea tendonului rotulian.
Rolul sistemului osos
Sistemul osos ndeplinete funcii deosebit de importante pentTll
viata organismului.
1. Datorit rigiditii lor, oasele dau corpului f0l111a caracteristic,
i susin greutatea, constituie locuri de inserie pentru muchi.
2. Particip la formarea unor caviti de protecie pentru
adpostirea unor organe vitale (encefalul- n cutia cranian, mduva
spinrii - n canalul vertebral, inima, vasele mari , plmnii - n cutia

JSl lJ i~ I'IJI '

r-

lII,tit'uIUl'

'i"\,."~~~_~. :'" i,< '~t


l,.~\i'
\ . I \ '1'''' '''
'I
I "~;;;~' " ,'1'

t~""",,e

medll'm
,

==

O.
",mp"c> \ '

. ,,,,,,,,,, =1.
i ,._.~.:)
I

~ "",""

Fig. J 27 C re te r e a in
lungime a oaselor

toracic).

3, Componenta mineral a oaselor constituie un depozit pentru meninerea echilibrului


fosfocalcic.
4. Mduva roie din esutul spongios al epifizelor oaselor lungi, al oaselor late, al oaselor
scurte, etc este organ hematopoietic,
5, n cadrul aparatului locomotor, oasele reprezint organele pasive ale micrii.
6, Asigur staiunea biped a omului prezentnd anumite particulariti (curburi ale coloanei
vertebrale, cutia toracic i bazinul mai largi, talpa piciorului boltit etc.)
Cresterea n lungime si grosime a oaselor
n vi~a intrauterin, pt; n luna a doua, scheletul embrionului este numai schiat i format din
esut conjunctiv de consisten membranoas sau cartilaginoas,
Dup aceast dat i dup natere acest esut sufer procese de osificore (osteogenez) care
constau din nlocuirea esutului vechi conjunctiv sau cartilaginos printr-un esut osos.
Osteogeneza de membran const II nlocuirea eslltului cOltjllnctivjibros n esut osos. Este
caracteristic oaselor bolii craniene, a mandibulei, a corpului claviculei.
OsteogeJ/eza endocondral const n nlocuirea esutului cartilagillos lI esut osos. Este
caracteristic oaselor membrelor, vertebrelor, oaselor de la baza craniului. n dezvoltarea unui os se
disting dou faze. n prima faz se fonneaz esut osos, prin nlocuirea esutului conjunctiv sau
cartilaginos i se constituie osul primar. n a doua faz se produc fenomene de remaniere i distrugere,
adic de modelare a tesutului osos, care dau structura caracteristic osului definitiv, constituindu-se
osul secundar. Oasele cresc att n lungime ct i n lime.
105

.
C,.ete,.ea n lungime este mai evident la oasele lungi, unde se realizeaz cu ajutorul unor
discuri cartilaginoase numite cartilaje de cretere (fig. 127). Ele se afl la limitele dintre diafiz si
epifize i se menin pn la vrsta de 20 - 24 ani, cnd se osific complet i deci creterea nceteaz .
Este un proces de os i ficare endocondral.
Creterea n grosime se face la toate f0ll11ele de oase, prin periost, care produce n mod continuu
osteoblaste, adugnd astfel os nou de la exterioru l spre interiorul osu lui vechi .
Datorit periostului se pot suda prile rupte ale oase lor i se pot face transplanturi de periost
(grefe osoase).
Creterea oaselor depinde de o selie de factori endoclini (hormoni hipofizari, tiroidieni , sexuali),
vitamine (A, C, O), enzime, precum i o a l imentaie bogat, mai ales n sruri de calciu.

lllIetineti !

. S chetetu! corpului omenesc se aseamn , n general, cu scheletul


celorlalte vertebrate, in special cu al mamiferelor superioare.
Datorit trecerii de la staiunea patruped la staiunea biped,
scheletul omulu i prezint unele particu l ariti:

- Cutia cranian este mai voluminoas;


- Coloana vertebra l are patru curb uri
fiziologice ;
- Bazinul este mai larg;
- Piciorul prezint bolt.

APUC" TII

]. Asociap

nuiunile

din cele

dou

coloane:

Regitlll; ale scheletlt/ui


A. Cutia

cronan

B. Bazinul
C. Centura scapularJ
D. Cutia tomcic

Forma ollselor
A. Oase scurle
B. Oase lungi
C. Oase late
D. Os sesnmoid

Oasele compouellte
1. Parietalc
2. Stern
3. Coaste
4. Clavicula
5. Omoplat
6. Vertebrele toraciee
7. Sacrum
8. Oasele coxale
Exemple
1. Fibula, ulnn
2. Cnrpienc; tarsicne
3. ROlula (puteI)
4. Scapuln; frontal

2. Membrul sup enUI COIIlIIIC


, ;
A. 32 de oase
B 64 de oase
D.180ase
C. 30 de oase
E. t6 oase.
3. Curburilc coloanei in plan sugitul sunt:
A. Lordoze
B. Cirozc
C. Scolioze
D.Arlroze
E. Sponditoze.
-t. Ostcogcncza ncepe:
A. in a 4-a lun de via intrauterin
B. Odat cu formarea embrionului
C. in il 4-3 sptmn de viat intrauterin
D. Dup natere
E. in luna a 2-a de dezvoltare intrauterin.
5. E\' idenia!i afirmaiile corecte:
1. Sistemul osos are funcie hematopoetic5 la adult deoarece esutul osos al diafizei genereaz elemente
figurate.
2. Creterea n grosime a oaselor se face pe seama pericondrului, deoarece el este esutul conjunctivovascular care prin zona lui intern (osteogen) produce osteoblaste.
3. in componena scheletului piciorului ntr un numar de 26 de oase deoarece numrul carpienelor
este egal cu numru l tarsienelor.
106
-

'--

:1IIIII___________ i~p-u-r-i--d-e--a-rt--i-e-u-l-a~fi~-i-*-----------T
__

Articulatiile
reprezint ansamblul elementelor care
,
unesc intre ele dou sau mai multe extremiti osoase.
Dup gradul de mobilitate, articulaiile se impart in:
sinartroze, amfiartroze i dialtroze.

ne reamintim !
A r t i c u la i i l e

I cg5 tur

s un t o rg an e d e
intre oase: co ns titu ind sediu l

1. Sinartrozele sunt articulaii fixe , imobile in care


mi , cii rilo r.
nu este posibil micarea. Dup esutul care se inte'lJlll1e intre
oasele care se articuleaz distingem dou tipuri de sinartroze:
a. SilldeZllloze - articulaii in care, intre cele dou oase se interpune
tesut fibros - ex. suturi le de la oasele craniului (fig.128).
,
La natere, la locul de intlnire a oaselor parietale cu frontalul i
occipitalul, exist spaii membranoase numite fontanele care servesc la
cresterea dimensiunilor boltii craniene si dezvoltarea encefalului. Fontanela
po;terioar se inchide la 6 'luni dup n'atere, iar cea anterioar la doi ani .
Meninerea fontanelelor peste aceast vrst arat o deficien a
metabolismului oaselor, fiind un semn de rahitism.
b. Sillcolldrozele sunt articulaii in care intre cele dou oase care
se articuleaz se interpune o lam de esut cartilaginos - exemplu: simfiza

Suturi dintata

pubian.

2, Amtiartl'Oze sunt articulaii cu mobilitate redus. La nivelul lor


ntre oasele ce se articuleaz se interpune o fonnaiune fibrocartilaginoas
- ex: discurile intervertebrale care se afl intre dou corpuri vertebrale
(fig. 129).

3. Dia rtrozele sunt articulaii cu mobilitate mare. n componena


unei diartroze intr urmtoarele elemente (fig. 130):
feele articulare ale capetelor osoase ce particip la articulare,
care pot fi: sferice (capul humerusului , al femurului); concave (cavitatea
glenoid a scalpulei); in fOTIll de mosora (trohleea humerusului). Ele
sunt acoperite de cartilaj articular hialin cu rol in amortizarea presiunii
exercitate de greutatea oaselor in timpul micrilor. Distrugerea cartilajului
articular duce la anchiloz.
capsula articular - o structur de esut conjunctiv fibros care
leag intre ele capetele osoase ca un manon;
membrana sinovial este o membran seroas ca pleura i
peritoneul, care cptuete capsula articular;
cavitatea articular este spaiul virtual cuprins intre capetele
Osoase care se articuleaz i capsula articular;
lichidul sinovial se afl in cavitatea articular si are rol de
lubrifiant, favorizind alunecarea;
,
ligamentele articulare sunt fonnaiuni fibroase care intresc
articula~a.

129 . A mliartl"ozu

Fig. 130 .

A rticulai e

mobil

- L pt: rio~t :
2. I,:art ilaj an c ul ar:
3 . c pifiz. : -1 . m..:rnbr':lIl;J
sino" ia lii: 5. eaps ulu fi broa s'-I:
6. ca\"i l:!! c s ino\ja l.

107

Cnd ntre suprafeele oaselor ce se articuleaz exist


nepotriviri, apar diferite f0l111ai u ni fibrocartilaginoase, pentru
~
a realiza potrivirea feelor articulare ~x. meniscul articular la
articulaia genunchiului.
La nivelul unei articulaii mobile sunt posibile
o~
ul111toareie tipuri de micri:
-jlexia - extensia (apropiere - ndeprtare ntre dou
segmente alturate , n jurul axului transversal) - fig.131.
- abdl/c(ia - addl/c(ia (ndeprtarea - apropierea fa
de axul median al corpului (fig. 132).
Fig. 131
Fig. 132 .
FIl'\ il' ('\ l l'm. l'
_\ h ll u qi l' - :Illljuq i "
- prona(ia - sl/pina(ia (micarea de rotaie a minii prin
care policele (degetu l mare) se rotete medial, palma privind njos sau n spate i micarea de rotaie
a minii n care policele se rotete lateral , palma privind n sus sau n fa .
Articul aia temporo-mandibu l ar este unica diartroz a craniului. Are rol n masticaie, vorbire,
mimic.

Retineti
,
, i

P entTu a ndeplini functia de l ocomoie i de susinere a corpului, oasele se


moduri. "Legtura intre dou oase vecine se numete articulaie sau ncheietur .

APLlC~TII
1. Asociai

noiunile

din cele doua coloaue:

Tipul de

articu l aie

A. Articu lu\ii fixe


B. Articulaii scmimobilc
C. Articulaii mobile

2. A,\ocJa!J 'l p unI de


A. Abduc[in
B. Adduc!a
C. Supinaia
D. PronuVa
E. Flexia
F. Extensia

Exemp le
1. SUluri le dintre oasele pariclolc
2. Artic111a~ia umiirului
3. Articulaia cotului
4. Articulatiile dintre vcrlcbre
5. Arlicula~ia Icmpom - mandibuJar.1
6. Articulaia genunchiulu i
7. Simfi7..n pubianu

.. c corespunzatoare:
- cu c~phcalli
-

mlcan

1. Micarea de rolaie a minii cu palma in sus


2. Mi carea de rOla!ie a min ii cu palma injos
3. Apropierea faa de axul median
4. ndeprtarea faa de axul median
5. Apropiere in jurul axului transversal
6. Depurtare njurul axului transversal

uasl!lc: se pOL m i ca datorita articu l ai i lor mobile .ILI rost


cu 111 ~ ll:. sis tcml: de prgh i i cilr.Jcterzme prin trei mrimi:pum: !U1
t.k ::.pnjin IS) -rcprc7cntat de uniL:ul<.lic. fora .Ict,;j (F) repre- ze mat de
muchi :ti r~7isten:J (R) reprezen t at de oasC. Observ:J~ i fig. 133 i come n tai
ceh.: tn.: cmegorii de prghii ! A p e l ai i la naiunile studiate la fiz i c.
4. A rt iculaiile mobile:
1. Se mai numesc articula\ii sinoviale
2. Con {in lichid sinovial
3. Au cavitate articu lar
4. Permit micri de pronaie-supinaie
3. Pentru

.l~cmiinatc

1 08

dl

leag

ntre ele in diferite

D.2. SISTEMUL MUSCULAR

Muschii
scheletiei. Principalele grupe.
I
Tipuri de contractli

ne reamintim !
T(lt"litat~a muchilLlr

care iau parle la alctuir<!a organismului fOlll1c.lza' l klllUlll1u, cular.


nii muchi su nllegai de schelet 5i >c IlUme,L l11u~chi schcleLi,i, iar allii se .;!s SL in p~n!l ii
llrganell1r interne ~I se nll l11C~C m u chii lrgandl r illh.:ll1~ "iau \'isc~ralj.

Temporal ,__
Orblcularul ochiulUI

'--Frantal

r 'il ,.J::t ~

\Co

Zlgomai lC \ ,

~>orbI
CUlerul bule lor
.

Maseler
Slcrnodeldomasloidlan Plelos al galulUl---;;:r
Muschii uml!.rulul
~ So
Cancid
\,

MuschII

Triceps
brahlal

b r:lu l ui

Biceps brahial

. ~_~~~~~'OOffialmBrn
Aponevmza lomban1

MuschII Dnlabr.l!ulul

~r--'.i~.L Oblic extern

MiCIJI palmar
Somitondinos

Mu?chlJ mllln l l~~DDPsel

. 1H.f roilor

Addudur lung

Biceps romural

temural
M u chII

gnmbcl

Tibi al ari erior

GllstrocnemieniJ
selcari

Triccpsural
Lungul peronlor
(fibUlar)
Scurtul peronier
j libular)

J.
/ ~-- r""'m""lui Achite

Vedora antorlourlJ

Vodera posterloarll

Fi g. l.l4 . i\Iuschii

~chclltic i

109

PRINCIPALELE GRUPE DE

MUCHI

SCHELETICI

Muchii

scheletici formeaz peste 40% din greutatea corpului uman.


scheletici este de peste 500 i au form diferit: lungi, lai , sC1ll1i, circulari.

Numrul muchilor

Se grupeaz dup regiuni n: muchii capului, gtului, trunchiului, membrelor (fig. 134).
1.M uchii capuluI sunt reprezentai de :
a. Muchii mimicii (cutallal): fivI/lai, occipital i cei grupai njurul orificiilor nazale, orbitale,
auditive. Au rol n determinarea diferitelor expresii ale feei , deoarece unul din capetele lor se prinde
de piele.
b. Muchii masticatori: maseleri, tempo raii, pterigoidieni, suprahioidieni. Intervin n actul
masticaiei;

c. Muc/iii limbii;
d. Mllchii extrillseci ai globilor oculari (4 drepi i 2 oblici).
2. Muchii gtuIui: pielosul gtului, sternocleidomasloidiel/i, hioidiel/i. Au rol n mi crile
capului: nclinare, rotaie,etc .
3. Muschii trunchiului sunt reprezentati de:
a. Muchii spatelui i ai cefei: trapezi i ;Iorsali dispui n plan superficial i muchii al/urilor
il/tervertebrale dispui n plan profund. Menin poziia vertical a capului, a coloanei vertebrale,
ridic i apropie scapulele (omoplaii);
b.lI/uchii toracelui: pectorali, dinai, il/tercostali; diafi'agmul - separ cavitatea toracic de
cea abdominal. Au rol, n principal, n respiraie ;
c. Muc/iii abdomenului: drepi abdomil/ali, oblici externi, oblici interni.
Determin creterea presiunii intraabdominale permind declanarea unor acte fi ziologice:
expiraia, miciunea, defecaia i prin tonicitatea lor, contribuie la fixarea organelor abdominale.
4. Muchii membrelor sunt reprezentai de muchii membrelor superioare i ai membrelor
illferioare.
Muc/iii membrelor superioare sunt grupai n: muchii umrului - deltoidul; muchii braului
- biceps brahial- anterior i triceps brahial - posterior; muchii antebraului: jlexori i extensori
ai degetelor iprol/atori i supinatori ai antebraului; muchii millii.
Muchii membrelor illferioare sunt grupai n: muchii articulaiei coxo-femurale-fes ieri;
muchii coapsei: croitor i cvadriceps femural- superficial i adductori - n profunzime pe faa
anterioar i bicepsfemural- pe faa posterioar ; muchii gambei: triceps sural alctuit din muchii
gemeni - gastlVcnemieni (medial i lateral) i muchiul solem'; e.;ctel/sori ai degetelor, jlexO/i ai piciorului,
plVnatori ai pi ciorului - ridic marginea extem i coboar marginea intem a piciofului ;jlexori ai
degetelor, e.;l:tel/sori ai piciorului, supil/alori ai piciorului - ridic marginea intem i coboar marginea
extem a piciorului; muc/iii plalltei (labei piciorului) - flexori i extensori ai degetelor.

TIPURI DE CONTR.\C'TII
Muchii

sunt organele active ale micrii asigurnd tonusul, postura, echilibrul , mimica i
voluntare. Pentru a ndeplini aceste funcii , ei prezint unntoarele proprieti: excitabilitate,
extellsibilitate, elasticitate i cOlltractilitate.
COlltractilitatea este, n fond, singura proprietate specific muchilor. Ea const, n general, n
scurtarea muchiului atul/ci cnd asupra lui acion eaz un excitant i I/ transformarea ellergiei
chimice poteniale I/lu cru mecanic, cu ajutorul plghiilor osoase.
n fi ziologie, prin contracie muscular , nu se nelege obligatoriu scurtarea mu c hiului, ci
producerea unei tensiuni inteme. De aceea contraciile musculare pot fi de dou feluri:
COlltraciile izollletrice se caracterizeaz prin:
;
- muschiul
nu-si
,
, sc urteaz dimensiunile ci se modific numai starea de tensiune a muschiului
,
micrile

1 10

- ntreaga cantitate de energie este transformat n cldur ;


- sunt caracteristice musculaturii posturale care asigur staiunea vertical a corpului.
COl/traciile izotol/ice:
- muchiul se scurteaz i produce micarea;
- tensiunea rtnne aceeai;
- aceste contracii realizeaz lucru mecanic i produc diferite forme de micare ;
- sunt caracteristice majoritii muchilor membrelor.
Studiul contraciei musculare se face cu ajutorul unui
aparat special numit miograf. Miograful este alctuit dintr-un
+35mV
sistem de prghii care sunt n legtur cu un muchi pregtit
OmV
pentru experien i cu un ac nscriitor, ce se mic pe suprafaa
unei hrtii nfurat pe cilindrul miografului (fig. 141). Prin
excitarea muschiului cu o surs de curent electric, acesta se
contract i apoi se relaxeaz, iar acul nscriitor Ias pe hrtie o
curb reprezentnd contracia muchiului. S-a obinut o
90mV ' - - - - - - - - - - - miogram (fig.13S).
Contraci il e musculare sunt de dou feluri: cOl/tracii
Fig. 135 i\'liogn l m
simple i cOl/tracii fuziol/ate (tetanos complet, tetGllOs
incomplet i ton/ls m/lsc/lIGl).
COlltracia simpl sau secusa muscular se obine dac se aplic muchiului o singur excitaie
izolat.

Analiznd o secus muscular se constat c muschiul


nu intr n contractie
,
, n momentul n
care acioneaz excitantul, ci numai dup un anumit timp. Acest timp a fost denumit perioad de
laten. Dup perioada de l aten urmeaz contracia muchi ului care este prezentat printr-o curb
ascendent - perioada de contracie. Dup ce a ajuns la contracia maxim, muchiul ncepe s se
relaxeze, ceea ce este reprezentat prin curba descendent - perioada de relaxare (fig. 136).
COllfraciile susillute- fuziollate
n organism nu au loc n mod nonnal contracii simple (secuse) ci contracii fuzionate sau
sus~nute, realizate prin nsumarea secuselor, detenninate de o succesiune rapid -"n salve"- de excita ii
nervoase.
Exist urmtoarele tipuri de contracii f"Llzionate: tetanoslIlmllsclllar i tonllsllllllllSClllGl:
Tetanosullllusclilar
Dac excitantul ac ionea z asupra
muchiului la intervale mai scurte dect durata
secusei musculare, muchiul nu se mai relaxeaz,
ci rmne ntr-o stare de contracie susinut
numit tetanos muscular. Dup frecvena
excitantului, tetanosul este de dou feluri: complet
i incomplet.
Tetanos complet
t
tttttttt HHtHIII
- frecvena stimu lilor este mare , ei
Stimul
Tlmp(m/s)
Teta nos
repetndu-se nainte ca muchiul s fi ajuns la
Secus
Tetanos co mplet
incomplet
contrac~a maxim, astfel c acesta nu mai are timp
s se relaxeze, iar platoul cuprins ntre ramura
Fig. 136 . ScclIsii i t<t""0S
ascendent i descendent a miogramei este neted.
Tetanos incomplet
- platoul miogramei este zimat deoarece intervalul dintTe dou excita ii este mai mare, astfel c
fiecare nou excitaie intervine n faza cnd relaxarea a nceput. n contracii l e tetanice sunt mobilizate
aproape toate uniti l e motorii.
11 1

TOl/usulmuscular
Dup ce aciunea stimulului nceteaz, muchiul se relaxeaz i intr n repaus. n condiiile

nOl1nale din organism, muchii prin:esc pel1nanent salve de impul suri nervoase - de slab intensitate
- de la centrii n ervo i , chiar cnd se afl n repaus, mobilizndu-se n acest fel un numr restrns de
uniti motorii.
Tonusul muscular prezint urmtoarele caracteristici:
-reprez int starea permanent de tensiune a unui muchi n repaus;
-este rezultatul unor impulsuri succesive, care stimuleaz altemativ fibrele musculare;
-impulsurile provin de la motoneuronii medulari;
- este controlat de centrii nervoi superiori (scade n timpul somnului i se intensific la solic itri
corticale puternice);
- are rol n:
termoreglare;
contribuie n meninerea tonusului postural(meninerea poziiei statice a corpului, fixarea
articulaiilor);

influeneaz mimica (expresia feei);


nlesnete declanarea contraciilor musculare (muchiul fiind
contraciei se realizeaz mai repede).

u or contractat, desvrirea

Retineti
,
, !
M u chii sunt organe active ale micrilor. Ei determin fie micrile de ansamblu ale corpului, fie
unor segmente ale acestuia. Tot muchii sunt aceia care menin corpul ntr-o anumit poziie.

mj~cri

ale

A PllC~TII

Tipuri de contracii
A.

Contrac-ii

Caracteristici
1. Aplicarea unor impu lsuri repetate, succesive

izotonce

de

durat,

cu

frecven

de

durat,

cu

frecven

redus.

B.

Contracii zo metTice

2. Aplicarea unor impulsuri repetate, succes ive


mare.

C.

Contracie s impl

3. Aplicarea unui stimul unic.


4. Muchiul se scurteaz . dar tensiunea din interior rmne constant.
5. Sunt caracteristice muchilor membrelor.
6. Realizeaz lucru mecanic finalizat cu diverse fanne de micare.
7. Muchiul nu-i moditic dimensiunile, dar tensiunea din interior crete.
8. Sunt caracteristice musculaturii postura le.

- secus

D. Tetanos incomplet
E. Tetanos complet

!iiol'iai

um.'lc forme ulc

1.

m u ~chilo ..

Fusiform

2.

Circular

3.

Triunghiu)ar

4. Cupa la
5. Patrulatera

cu llcllumiriic ac('storu:

A. Bicepsul femural
B. Marele dorsal
C. Diafragma
D. Orbicularul buzelor
E. De\toidul

.1. l II aUl'l lU lr(' lI latl de SH )"J! )H'l'.I. iIlLJ 1111 VO)Ulil de up; l' urpuflila tOIJ.1a tic 'IIH o im .ltiv SO litr i. Ce
prol'e-1l1 din Ilecu"fli caulitlltl' fI:(.' ,Il.' IIJ llIu,euhtu ;J 'f1 . chl'lefk.1 tn mUlid : c i ... t 7~ 1> \1 :lIH1)'!
12

.t . Ev ideniai afi rmaiile corect e :


1. Muchii membrelor realizeaz contTacii izotonice cu producere de lucru mecani c, deoarece se scurteaz.
?

Muschii mimicii se numesc muschi cutanati deoarece se prind cu un capt de pie le.

3: Toat'e contraciile voluntare ale 'muchilor din organism sunt tetanosuri i nu secuse deoarece comanda
vo luntar

se transmite la

mu c hi

cu

frecven

mare.

5. Tonusul mu scular:
A. Crete in timpul somnului
B. Crete la st imuli corticali puternici
c. Intelvine in termoreglare
D. Influeneaz mimica
E. Este sub controlul nervos invo luntar.
(, . C ontra c iile izometrice :
A. Realizeaz lucru mecanic
B. Sunt caracteristice musculaturii piciorului
C. Determin scurtarea muchiului
D. Muchiul nu i sc urteaz dimensiunile
E. Sunt caracteristice musculaturii pasturale.

ne reamintim !

S isremu l ll1uscular este formal d in ll1u ch i. care sunt organe active ale mi crii . Acest rol este
r.:!ll lizat de musculatura sc h e let i c- sO ll1 atic - avnd n stnlctura sa, \esutulll1uscular slri aL
M uchii

scheJetici prezint o poriune


central, muscular, mai voluminoas, numit
corpul l11uchiului i dou extremiti de
culoare aib sidefie, numite lendoane (Ia
muchiul lung) i aponevlVze (Ia muchii lai ,
scuri). Unul din tendoane se inser pe osul
fix i se numete originea muchiului , iar
cellalt se prinde pe osul mobil i se numete
insertia muschiulul. Muschiul este nvelit n
"
mtregime de o membran conjunctiv numit
fascie muscular . Sub fascie, njurul corpului
muscular se afl epimisium, o lam de esut
conjunctiv din care se desprind septuri
conjunctive - perimisium care ptrund n
,corpul muchiului nvelind fasciculele
acestuia. Din perimisium se desprind teci fine
ae esut conjunctiv - endomisium care
trund n fasciculul muscular i nvelesc
fiecare fibr muscular (fig. 13 7).

Teac

col/lulm"va

Fascicul

musculare striate
Fig. 137 a S ec ~i ll n e prin muc h i

1 13

In c rvaia lIIu c hiul ui

este de dou tipuri:


1. somatic - senzitiv - repi'ezentat de dendritele neuronilor din ganglionii spinali i ganglionul
Gasser de pe traseul nervului trigemen (fibre aferente ce pornesc de la proprioceptori musculari) ;
- motorie - reprezentat de axoni ai motoneuronilor somatici it i din coal11ele anterioare ale
mduvei i din nucleii somatomotori ai
trunchiului cerebral- fonnnd placa motorie.

Amintii-v

componentele unei:;
sinapse neuromusculare (placa motorie),
2. vegetativ - pentru vasele sanguine
ce vascularizeaz muchiul.
Unitatea stl'lI c tUl'al a mllschiului
,
este.frbra muscular striat, celul de form
brana
cilindric, alungit, cu lungimea cuprins ntre
I mm - 10 (12) cm i diametrul 10 - 100 ~
(fig, 138).
Fibra muscular striat prezint
ul111toarele caracteristici slruchlrale:
- sarcolem - subire;
- sarcoplasm - puin;
r"ig. 13S Structura fi brc i mu sculare
- nuclei - numeroi, dispui periferic.
n sarcoplasm se ntlnesc:
- organite comune reprezentate de: mitocondrii - numeroase, dispuse n reea n jurul
miofibrilelor; reticul endoplasmatic bogat, cu rol n captarea i eliberarea Ca'+; reea de canalicule longitudinale i transversale care ncercuiesc miofibrilele i au rol n transmiterea rapid a impulsului
de contracie de la sarcolem la miofibrile; ribozomi liberi,etc.
- organite specifice - mio.frbrile - aparahtl contractil al fibrei reprezentate de miofilamente
subtiri
, de actin (3000/ miofibril) si
, miofilamente groase de miozin (1 SOO/miofibriI);
- ineluziuni ergastice reprezentate de glicogen, grsimi, mioglobin.
Ca proprieti se caracterizeaz prin - contracii voluntare, viteza de contracie mare i durat
a contraciei mic.
Unitatea funcional a muchi ului este reprezentat de unitatea motorie-un motoneuron mpreun cu fibrele musculare pe care le deserve te
(fig. 139).
a) 3-6 fibre - n muchii ce realizeaz micri fine;
b) sute de fibre- n mu chii ce realizeaz micri
groslere.

PROPRIETAT ILE FUNDAMENTALE ALE


MUSCHIULUI
,
a. Excitabilitatea - capacitatea muchi ului de a
rspunde la aciunea unor stimuli (fizici, chim ici , electrici).
n repaus sarcolema fibrei musculare este polarizat electric,
1 14

potenialul de membran fiind de 80 - 100 m V. Durata de propagare a undei de depolarizare de-a


lungul fibrei este de 2-5 ms la viteza de 12 m/s.
b. Elasticitatea - proprietatea muchiului de a se ntinde i comprima, sub aciunea unei fore
externe i de a reveni la starea iniial , dup ce fora a ncetat.
c. Contractilitatea - 'proprietate specific muchiului manifestndu-se ca o reacie fa de
excitani. Se realizeaz astfel:
- Stimulul natural care provoac contraciile musculaturii striate, este impulsul nervos;
- acesta detenllin descrcarea n spaiul sinaptic a cuantelor de acetilcolin;
- mediatorul chimic provoac o depolarizare local a sarcolemei fibrei musculare, datorit
cresterii inf1uxului de Na+;
, - cnd depolarizarea atinge un anumit nivel, se declaneaz un potenial de aciune, care se
propag n toate direciile de-a lungul sarcolemei fibrei musculare, cu o vitez de 30 m/s;
- propagarea potenialului de aciune de la nivelul sacolemei ctre miofibrile se face prin
membranele sistemului tubular i ale reticulului endoplasmatic neted.

REPREZENTAREA FENOMENELOR CE AU LOC N CURSUL PROCESELOR DE


EXCITAIE I RELAXARE

n repaus

linia Z

~~~

Jt

BenZI A

~~emT

Reticul
sarcoplasmatic

Contractle

n repaus, ionii de Ca+ (reprezentai cu puncte) se


afl n cistemele reticulului sarcoplasmatic.
Potentialul de actiune detemlin:
- eliberare'a de Ca 2+ ~are difuzeaz ctre miofibrile;
- legarea miozinei de actin;
- se formeaz actomiozina care hidrolizeaz ATP :
ATP ADP + H3P04 + ENERGIE
- sub aciunea energiei se produce glisarea filamentelor
de actin printre cele de miozin;
- se apropie membranele "Z";
- se diminueaz lungimea discului clar;
- are loc contracia (se scurteaz fibra muscular);
- reticulul sarcoplasmatic reacumuleaz rapid Ca 2 +
scznd concentra~a acestuia dinjurulmiofibrilelor, proces
ce se realizeaz cu consum de energie obinut prin hidroliza
altei molecule ATP;
- se desface legtura dintre actin i miozin;
- muchiul se rei axeaz.

Relaxare

SCHEMA PROCESELOR ENERGETICE


iN MUCHI
ATP-ul este necesar att pentru contracie ct i pentru
relaxarea muscular. De aceea pe msur ce este hidrolizat,
el trebuie s se refac.

1 15

hidroliza

r;;::::::;,

rcfacarc

::;;.~=~.~ ~+~ + @ ___ pentruconlractic

I +~+

GLUCOZA

catabolizare

'

@-.. pontru refacorea ATP

(';;\
~ - . . pentru refacerea

PC

---------------GL~OZA--------------
I

so calabolizcaza

ANAEROB

1- in lipsa oxigonului

- in prezenta 0 1

AEROB

Glucoza
Acid piruvic

Acid piruvic

Acetil- Coenzima A
Acid lactic

(In hipoxio)

In colula musculara:
inhiba cflzimelc, tulbura

pentru sinteza
il 2ATP

carii/Betii! muschiului

4/5 - ajunge in ficat


unde so transform

in

glucoz

(glucogencza

hopatic)

0,
suficiont

1f5 - so oxideaz
pna la produsi
finali, elibornd

energia

H,O

necesar

transformarii celor

4/5 do acid laclic


in glucoz
suficient

a) asigura conlraclia in oforturi

<

pentru sinteza a 38 ATP

intense
b) asigura contractie in eforturi

do scurta durata

<

p uternice

sustinuto

e) n eforturi mult prea putcmice ap0l1ul de O~ nu satisface nevoile energetice i atunci catabolizarea
glucozei se face anaerob. Prin acumu larea ac idului laclic n mu c h i, apare febra mu sc ular care se manifest
prin sc derea foqei musc ulare i a preciziei micrilor.

Evideniera proprietilor mu,chilor

Cadru
stabil

_,

. J ~entt~ ~.p ~tc ierea I1ro~rietil or mu,cqiuL~j sc.h eletic se poate


folosI muchIUl gastrocneml3n recoltat de la o broasc dup ce aceasta
a fost irt ,pre,!)abil spinalizat (willalizOI:e - distrugerea mduvei
Rigl
spinrii
pri1l hltroducerea UllUi ac de sel'ingq Il catlG!"! rahidian).
,, 1
Muschi
!. Nlcisurarea e!as ticit!ii Ulmi lIlt/c/li
Izolai muchiul gastrocnemian de broasc si agai- I cu unul
dintre capete de crligul unui suport. De ce ll alt capt atrnati un
taler pentru greuti. In dreptul acestui capt fixai . o rigl gradatii i
6J~Ir------I1- Greutato
notali diviziunea unde se afl caplinll.
Punei greutti de 50 gr. pe taler i notati ntr-un grafic, pe ordonat
milimetrii
cu care se intinde mu c hiul i pe abscis valoarea
Fig. l-W E luS l icil:t Il':1 11I11sl'u lar:i
greuti lor.
Alungirea nu este direct proportional cu greuttile puse pe taler (fig. 141).
2. Evidellierea excitabilitlii musclilare
Folosii un muchi gastrocnemian de broasc prelevat cu 2-3 zile nainte i inut la frigider(pentru a fi
distruse astfel structurile nervoase). Excitai nti nervul i apoi mu c hiul. Rspun s ul se va obine numai ia
excitarea direct a muchiului.
1 16

eate este expl icati a?

3. Acilln ea mitdgollist a unor'muchi

Di struge\ rieviaxul .. unei bfoate i ~deprtnti ~t~(jfllentull de pe


memlJrul posterior ales pentruiexperiment.
Excita~i inti mu c hiul gastrocnemian; se produce extensia
aces rui ~.

It

Excilai apoi ~u\chiul situat pe parle~ a.nt~rar; se produce

tlexia' plciomlul. ltt'1~n aclonea~ cei 001 mucHi?


4. fEvidellliel~d ltdlelnosiditi fiziologic
E~ei.tai . un mu.chit

gastr.ocnemian de

broas.c;

cu un curent de

frecve n m'ic . Vei obine un numr egal de secuse. Dac mrii

frc'cvehta,'feHi x'area s~ ihtTerupe si muchi u l. se contract; astfe l s trile


cu 'stri de relaxare.:li>uc cretei.i mai mult
rrecven~ gxp itaJii!or 11!u,c hiul ~~!TIne n stare de contracpe ,
nemai avnd loc 1 relaxarea.
Ce7 ,fel ,de leumosse-ob~'"neTn primul'caz1 Dili!D al !doileu caz?
5. inregistrarea Im ei seclise
Folos\'i o ins tal a ie pentru inregistrarea contraciilor nYusculare (miograf) asemntoare celei din imaginea
de mal jos, lucrdnd tot pe o broasc, Obin e i mlograma.
Descrie~i fazele /nscrise pe curba care reprez int sel;ulia ..
de contracie alterneaz

Retineti!

_. ,M icarea,_insuire de baz. a.. organi smelor_vii, ' este .da'tora t 'propriet-ii I11l1 ~ chilor de a se contracta .
M u'cHii dfn 'pereii organelor interne, datorit ncele'i'ai proprieti , asigur activitatea niotorie a acestora.
0 asel'e, organe pasive ale micrii , mpreun cu mu chii insera'i pe ele, formeaz o unitate funcional aparatul locomotor.

liAPLlCJII II
l. Fibra

caracteristici, cu excepia :
A. Este o celul alungit (de la 1 mm -7 la 10 - 15 mm) ;
B. Sarcolema este nconjurat la exterior de endomisium;
C. Fibrele extrafusale au nucleul situat periferic;
D. Fibrele intrafusale (modificate) au poriunea central necontractil;
E . Prez int reea de canalicule longitudinale i transversale.
muscular striat prezint U1' mtollrele

2. Mecanismelc biochimice ale contractici


, mnscnlare sunt. cu o exceptie:
,
A.ATP
ADP + H ,PO, + E;
B.GLUCOZA
ACID LACTIC + E;
C. GLUCOZA + 0 , H,o + ca, + E;
D. GLUCOZA + 0 , ACID LACTIC + E;
E. PC
C + H,PO, + E;
3. Completai propoziiile lacunal'C:
Unitatea stmctural a mu chi ului este ... .. .iar unitatea motorie (funcional) este reprezentat de
fine si.. .. .... n muschii ce reali zeaz mi scri
grosiere.
...... .n muschii
ce realizeaz miscri
,
' "
,
1 17

Noliun- e lfllllielliltare
pat&l ogiil!!i

a a

Aparatullocomotor, fomlat din sistemul osos, articulaii i sistemul muscular are rolul de a
asigura poziiile i micrile corpului att n ansamblu ct i ale diferitelor sale segmente, n rapOit cu
necesitile de activitate sau de repaus.
Msurile de igien ale aparatului locomotor urmresc ca:
- oasele s fie bine mineralizate pentTu a avea rezistena necesar att a solicitrilor statice ct
i a celor de micare;
- scheletul s aib o conformaie i o dezvoltare normal;
- articulaiile s permit efectuarea micrilor posibile n mod normal;
- muchii s fie dezvoltai normal i s asigure fora necesitat de toate solicitrile aparatului
locomotor cu o ct mai mic oboseal;
Factorii cu potenial vtmtor asupra aparatului locomotor sunt:jizici, chimiei, biologici.
Factorii lizici
- Aplicarea unor presiuni brute i intense, prin loviri, tieri, nepturi, produc traumatisme
mecanice (rni , luxaii, fracturi etc.);
- Microclimatul nefavorabil, umiditate crescut, aerul rece favorizeaz apariia de artroze,
spondiloze, reumatism, iar aerul cald i radiaiile calorice produc dureri musculare datorate evaporrii
apei i pierderii de sare prin transpiraie;
- Trepidaiile, vibraiile putemice ale unor aparate vibratile (ciocane pneumatice, scule cu vibra~i
continue) genereaz distrugeri de esut osos, tulburri de irigaii sanguine;
- Radiaiile ionizate, radiaiile X generate de instalaii radio logice, preCLUn i radia~ile radioactive
produc distrugeri de esut osos.
Factorii chimiei
Anumite substane toxice, vaporii de plumb, oxizii de mangan, pesticidele duc la anumite
intoxicaii , iar n cazuri grave acestea sunt unnate de paraliziii ale muchilor.
Factol'ii b iologici
Numeroi germeni microbieni i virotici pot provoca suferine ale aparatului locomotor sub
form de inflamaii articulare (artrite) inflamaii ale esuturilor din jurul articulaiilor, ale nveliurilor
oaselor (periost:rite) ale muchilor (miozite) sau duc la reumatismul cardio-articular. Unele organe ale
COllJlIlui, ca de exemplu, amigdalele infectate, cariile dentare, pot reprezenta adevrate "focare de
infecie" din care s se rspndeasc microbi spre inim i articulaii.
Aportul insuficient de calciu i fosfor din alimentaie, lipsa vitaminei D3 ,( care regleaz
absorbia calciului din intestin i depunerea de sruri n oase), ca i tulburrii ale secreiilor endocrine
ale glandelor hipofiz i paratiroide pot detemlina de att creteri exagerate ale oaselor (gigantism)
sau dimpotriv ntrzieri de cretere (nanism).

1, Dt'fOl'lllurilc aparatului locomotor se datoreaz suprasolicitliii acestuia n timpul unor


activiti , n cazul folosirii unor utilaje sau a unui mobilier necorespunztor purtarea unilateral a
unor greuti (de pild a ghiozdanului), activitile ndelungate n poziia n picioare nclminte
strmt etc.
.
Cifoza - este accentuarea curburii toracale a coloanei vertebrale datorit inutei incorecte a
corpului timp ndelungat. De exemplu, la persoanele care muncesc stnd n poziia aplecat (mineri,
grdinari, cizmari, ceasomicari, cicliti etc.).
1 18

Scolioza - este devierea lateral a coloanei vel1ebrale, curbura principal este de obicei toracic.
incorecte (de exemplu statu l n banc innd un umr mai ridicat i altul mai cobort)
deasupra i dedesubtul curburii toracice apar curburi de compensaie, cu scopu l de a stabili echilibrul
trUnchiului. Se ntlnete n general la adolesceni .
Tratamentul preventiv const n supravegherea copi lului n timpul scrisului , n combaterea
atitudini lor vicioase n banc sau cnd st n picioare, ct i n gimnastic.
Datorit poziiei

Lordoza - este o deviere a coloanei vertebrale


exagerarea concavitii lombare.

datorit poziiilor

incorecte care pot duce la

Piciorplat- defomlare datOlit statului n picioare timp ndelungat i a folosiIii unei nclminte
n timpul creterii oaselor nu se formeaz bolta piciOlUlui, iar contactu l picioru:ui
se face pe toat talpa).
necorespunztoare,(

2. Fractura const n ntreruperea traumatic a continuitii unui os. Cauza este traumatismul.
Mecanismul este diferit, dup cum traumatismul acioneaz direct asupra oaselor superficiale acoperite
numai de piele sau dup ce a zdrobit pri moi, sau indirect cnd fractura se produce la distan de
locul de aplicare a forei (cderi l e pe umr - se rupe c1avicula). De asemenea fractura poate fi nchis
dac pielea este nevtmat, iar dac pielea este rnit i focaru l de fractur comunica cu exteriorul,
fractura este deschis. n acest caz fractura este grav existnd i pericolul infeciei. Se manifest prin:
durere vie, echimoz, defol1113rea regiunii, scurtarea regiunii, impoten funcional. Se impune control
de specialitate cu luarea msurilor n cauz.
3. Ento rsa este o leziune trauma ti c , consecina unei micri forate ntr-o articulaie, cu
ntinderea sau ruperea ligamentelor. PIimul simptom este durerea, uneori foarte vie i care se exagereaz
la cea mai mic micare. La cteva ore apare un edem important al regiunii care se deformeaz . La 12 zile apar echimoze (vnti) care trdeaz o hemoragie profund (echimoz tardiv). Micrile n
articulaie sunt foarte dureroase i bolnavul numai poate utiliza membrul respectiv, cea mai frecvent
entors este tibiotarsian (Ia glezn).
4. Luxaia este deplasarea persistent a unei suprafee articulare, ca urmare a unui traumatism
sau a unor leziuni osteoligamentare datorate unui proces infecios, mai ales
tuberculos (luxaie patologic) sau din natere (luxaie congenital). Luxaiile traumatice sunt mai
frecvente la articulaiile cele mai mobile ( u mr, cot) i se datoresc cderii pe articu l aie sau pe un os n
rap0l1 cu articulaia (de exemp lu, n cderile pe cot se poate produce luxaia umrului). Durerea apare
imediat, se amplific palpare i la micare, se calmeaz n repaos. Articulaia se defol111eaz, membrul
se lungete sau se scurteaz, micrile active sunt extrem de reduse. Luxaia se poate nsoi i de
fracttlri. Dintre luxaii l e congenitale, luxaia coxo-femura l este fiecvent.
(luxaie traumatic)

5. Boli reumatismalc. Reumatismul se refer n general ca fiind orice mbolnvire a articulaiilor.


Desi
, manifestrile reumatice IJrezint numeroase caractere comune, totusi,
, deosebirile care exist
ntre ele sunt de cea mai mare impo rtan, att din punct de vedere al diagnosticului ct i din punct de
vedere al tratamentului. Aadar n practica medical se difereniaz urmtoarele boli reumatismale.
1. Reumatismul inflamator (artrita) este legat de o infecie cunoscut;
2. Reumatis/Ilul cronic degenerativ (ar/roza);
3. Poliar/rita cronic evolutiv;
4. Spondilit anchilopoetie;
5. Reumatismul articular acut.
Dintre toate formele bolii reumatismale, reumatismul aI1icuiar acut este cel mai important,
datorit marii lui extinderi la copii i adolesceni i faptul c poate mbolnvi inima. Originea acestei
boli este datorat streptococului hemolitic din grupu l A, care n anumite condiii favorizante (n special
1 19

la copii n anotimpurile reci i umede), poate da natere unui reumatism cronic. EI apare n urma
amigdalelor cu acest streptococ, care d natere la o angin.
Dup 7- 21 zile de la infecia rinofaringian survine atacul de reumatism manifestat prin febr ,
transpil'aii, frisoane, ameeli, vrsturi. Apar inflamaii ale articulaiilor mari (genunchi , glezne, coate).
Inflamaia ncheieturii, roeaa i dllrerea dureaz cteva zile i nceteaz de la sine pentru a se Illuta
la alte articulaii.
infeciei

6. Oboseala muscular. este scderea capacitii funcionale a muchilor. Oboseala muscular


apare n momenhll n care activitatea fizic nu este organizat , nu se face gradat, cu aplicarea msurilor
de adaptare n mediul de activitate (msuri ergonomice).
Datorit slabei dezvoltri a muchilor, copiii obosesc mai uor dect adulii i de acest fapt
trebuie s se in seama atunci cnd acestora li se cer eforturi fizice. Oboseala muscular se caracterizeaz
prin dureri musculare i scderea forei musculare. Trebuie respectate cteva reguli de igien:
- tratarea la timp a bolilor endocrine care ar influena negativ dezvoltarea muchilor; evitarea
sedentarismului prin exerciii fizice efechmte ra00nal, plimbri n aer liber, sport organizat etc.
- ingerarea de alimente adecvate vrstei i eforhllui;
- respectarea cu strictee a orelor de somn. Forta
, muscular
Aciunea diverselor grupe musculare provoac fie meninerea unei atitudini, a unei posturi i
ahmci travaliul produs este static, fie realizarea unei micri , i atunci travaliul este dinamic. Indiferent
de natura static sau dinamic a travaliului muscular, aceasta se exercit cu o anumit for.
Cum efectul contraciei musculare se traduce prin travaliul mecanic, fora muscular , chiar
izolat de prghia osoas asupra creia acioneaz ar putea fi, cel puin teoretic, msurat. Practic
aceast determinare ntmpin o serie de dificultti,
ale
, deoarece caracteristicile morfofunctionale
,
muchiului de la care se pornete pentru aflarea travaliului mecanic nu pot fi integrate, n totalitatea
lor, n diversele formule matematice propuse.
Fora muscular depinde de:
- cantitatea de fibre musculare;
-lungimea fibrelor musculare.
Pentru detem1inarea forei musculare se apeleaz la o formul de calcul n care se iau n
consideraie i cantitatea de fibre (seciunea fiziologic) i lungimea fibrelor.
7. ntinderile i rupturile musculare
Se produc datorit unei contracii musculare care depete limita de elasticitate a mu chiului ,
fr ns a se produce leziuni anatomice (ntinderea) sau plin contracia muscular violent cu modificri
anatomice complete sau incomplete (ruptura).
ntinderea se caracterizeaz clinic prin durere localizat, lmnat uneori de apariia unei echimoze.
Se vindec n general prin repaus de 3-7 zile.
Ruphuile musculare pot fi complete sau incomplete. n general se ntlnesc la spOltivi (gimnati ,
alpiniti, etc.).
Se caracterizeaz prin durere local violent, echimoz, n cazuri grave apar vrsturi le i
colapsul. TratamenhIl const n general in repaus, iarn cazUlile grave se impune tratamenhll chirurgical.
8. Distrofiilc musculare - sunt afectri, slbiri ale forei muchilor. Acestea pot fi condiionate
genetic, endocrin (n hipeltiroidie etc), toxic (alcoolism), medicamentos (tratament cu corticosteroizi,
penicilin etc.), afeciuni neoplazice. Miaslenia este un sindrom grav caracterizat prin slbirea forei
mu chilor globilor oculari, ct i a musculaturii faciale i faringiene. Acestea dau aspechIl unui zmbet
particular (zmbetulmiastenic) cu ridicarea buzelor fr a deschide gura. Apar tulburri de deglutiie
(bolnavul se neac , aspir lichide n trahee, regurgitaie nazal), voce slab i vorbire deficitar, gura
permanent deschis (mandibul atmnd), uneori bolnavul i susine cu mna mandibula i chiar
extremitatea cefalic.
120

II.2. FUNcrIILE
DE NUTRITIE
,
,

a---t

2.A

D_1 _E_ST_lfI
. I--_ _
---.,;;...
,_
1

_
flB
_S_O_R--=. I_fl_--J

A:l. DIGESTIA ALIMENTEWR


Alimentele si
, translormrile lor In
tubul digestiv
COM POZITIA CHIMiC A ALIMENTELOR

Alimentele sunt substane pe care organismul le ia


din mediul nconjurtor i care, pe lng faptu l c fitrnizeaz
energia necesar fimc~onrii organismului, au rol n fonnarea
esuturilor noi, n refacerea tesutlllilor uzate, dar si n fonnarea
;\I1or substane cu rol fimcional (hormoni, enzime).
Alimentele se pot clasifica: l.dup rolul pe care il au
in OIganism; 2. dup origine; 3. dup compoziia chimic:
1. Dup rolul pe care il au n OIganism, alimentele se
grupeaz n:
a. A limente el/ergetice - glucide le i lipidele - cu rol
n furnizarea energiei necesare organismului;
b. A limel/tele structurale-plastice - proteinele - cu
rol n formarea de ce lul e noi n procesul de cretere a
organismului i n cel de refacere a esuturilor distTtlse prin

S ne reamintim

e:.IC alctui t

Sistem ul digestiv

din

IOla l itdtea urganelor (' .in! au c.;~ '\1.0P


rl!l:lli z a r ~d digc s ti~i . i al"'iurhth..: 1. In
oc..:hl5i timp, ultimek . . cg mcnt\,. ale
tubu lui d igesti v <;t.:f'\ eSl: la d im innn. I

restu rilur (prin nelu I dl.,;t~ca!il: l ) rumnsc


lJ1 urma rca l i 7 rii ahsl1 r hi ci.

Si:,lcmul digcst i\ almami Il:rt.'lur "il!


I:OmpUnl' din (u b,,1 digestil' !,mmll din
cal'ifllfea hilen/fi fari"'.!,l, l'.\' (~hlt.: ,
,\'lOlI/al.., ;1I((' S1ill sub ir"

~i

illlcstill ~"O \'


din g lalldele a ll ex e ,Ile acest ui.1 -

~/lllldeh sa/iI'ort!, ficatul, 1',lIIcrt'tlsul.

func~onare.

2. Dup origille, alimentele se grupeaz n:


a. Alim el/te de origil/e vegetal -fructe, legume, produse cerealiere, uleiuri vegetale etc.
b. A limel/te de origil/e al/imal - came, grsime animal, ou, lapte;
c. A limel/te de origil/e mil/eral -apa, sarea, etc.
3. Dup compozitia chimic, alimentele se grupeaz n:
a. Substal/e (ll/orgal/ice: apa i srurile minerale.
Mincralul
Calciu (Ca)

Fosfor (P)
Fier (Fe)
Magneziu (Mg)
Sodiu (No)
POIasu (K)
lod

Rol n organism
- in fonnarea oaselor i dinilor
- in contrac!in i reJaxarea muscu larJ
-'in tran smiterea nervoasa
- in hcmostazu
- in formnrea oaselor . i din!ilor
- in sintez<l ATP, PC
- constituent il l hemoglobine i
- in ae li varea enzimelor
- in echi libru l aeido-bazic
- fun c ionarea neuronilor
- cOllstituent al honnonilor tiroidieni

Ncccsu l' zilnic


800 mg

Lactate,

800mg

Carne,

10 mg
350 rug
2500 mg
2500 mg
0, 14 mg

Ou ,

Aliment
bnlnz ,

legume

pe t e, ou

cilme. frun ze verz i


frunze verL

Semine ,

Snre
Carne, laple, fructe
Pet e oceani c, nuci, scoi ci
12 1

Apa este o substan alimentar care intervine n toate


procesele chimice din organism, inclusiv n digestie. Nu este aliment
energetic sau nutritiv. Cantitatea necesar de ap variaz cu starea
organismului , cu vrsta i condiiile externe n care se des f oar
activitatea sa (n medie 21/24 ore).
Srurile minerale. Nu au valoare energetic sau nutritiv.
Ele sunt ns absolut necesare organismului.
b. SlIbstanele organice care intr n compoziia alimentelor
sunt gll/cidele, lipidele, proteinele (fig. 142; 143)
Glucidele
- sunt substane predominant energetice;
sunt necesare 300- 800 g (reprezint 50)
) 60 % din- zilnic
diet);
laple
- alimente foarte bogate n glucide sunt produsele
zaharoase (zahrul , mierea);
- alimentele de origine vegetal (gru, porumb,
fa sole uscata
orez, fasole, mazre, mere, pere, ceap, varz , cartofi)
sunt mai bogate n glucide dect alimentele de origine
animal (lapte, ficat, urd) ;
- cea mai mare parte din glucidele organi smului
nuc i
mere
morcovi
cartafi
sunt luate sub f01111 de amidon.
Lipidele
a p
psolelne
6pide
glucide slUl! m ine/a le
- sunt substane predominant energetice;
- necesarul zilnic de lipide este de aproximativ 80
Fi g . 1-13 _ COIll llo z i!ia ch im i c <1 alim entelor
g - 160 g;
- alimentele bogate n lipide sunt: untul, slnina, call1ea de porc, alune le, nuci le, seminele de
floarea soarelui .
Proteinele
Se Ias laptele catcva ore
- sunt substane alimentare care au rol plastic (structural), dei au i rol
funcional i chiar energetic;
- necesarul zilnic de proteine este de 60 - 80 g;
- alimentele bogate n proteine sunt: soia, Iintea, fasolea , mazrea,
lup'e ,m',""
call1ea de curcan, pastIama de oaie, brnza de oi , oule.
InchegaTe
Vilamin ele
Nu au rol nutritiv i energetic dar sunt substane cu rol de biocatalizatori,
importante n procesele de cre tere a organismului.
Se clasific pe baza solubilitii n dou grupe:
a. vitamine liposolubile - solubile n glsimi (A, O, E, K) ;
b. vitamine hidrosolubile - solubile n ap (8, C, P, etc).

---

~c";m",

Fig. I ~-l E' idl' n!il'


prntci nd nr din l apte

122

P
li

<

Pentru eviden!i erea compoziiei chimice a alimentelor


143 i reali z a-i urmtoarele experiene:

Picurnre de NH0 3

p
d

urmri\i

imaginea din fig .

I. Eviden{ierea proteinelor din laple


Punei ntr-un recipient de s ticl o cantitat e oarecare de lapte, lsai-1 cteva
ore, dup care ndeprtai partea de deasupra. Laptele rmas am es tecai-I cu cteva
picturi de lmie i apoi filtrai-1. in filtrul de hrtie rmne o cantitate solid cu
aspect brnzos,peste care, dup ce ai pus-o nlT-lIn alt vas, a dugai o pi c tllrj de
acid azotic (fig. t44).
Ce observai?

d
II

:
t

II EII;tlellfieraea glucidelol' din lapte


~
in eprubeta I turnai 5 mi din soluiile Fehling I i IUn epmbeta 2 turnai 5 mi
din substana de filtrare (din eperiena anterioar) i ImI de soluie Fchling din
eprubeta 1, dup care eprubeta 2 se nclzete (fig. 145). Ce observai?
]n. Ellidellfiel'ea Iipidelol' tiin lapte
Punei puin lapte pe o s ticl de ceas i amestecai-I cu o cantitate dubl de ap.
Analizai la microscop o pictur din acest amestec!.
Pe marginea sticle de ceas punei n glicerin o pictura din so lu ia de Sudan
IU.Cu o hrtie de filtru se aduce s ub sta na colorant sub lamela. Privii din nou la
microscop!.
Laptele filtrat in prima experien amestecati-l cu so luia de Sudan III in g licerin.
Agitai vasul dupa care I l sa'i cteva ore in repaus.
Ce se observ n fiecare caz?

Fig. lt5
E\' id l'll! ie n ':\
din lap te

~ II H'idl' hll'

TRANSFORI\IRILE ALlI\IE:'IJTELOR :'IJ TlIBUL DIGESTIV

f-

Alimentele nu pot fi folosite in organism n starea in care se gasesc in natur. Este necesar tran sfonnarea
lor. Numai apa, sruri le minerale i vitaminele sun t utiliza te in forma sub care au fost introduse in organism.
in rest, glucidele (zaharurile) lipide le (grsimile) i proteinele sufer transformri de-a lungul tubului digestiv.
Urmrind fig. 146 veJ)i recunoa te principalele componente ale sistemului digestiv la om i vei descoperi
transformrile alimentelor la nivelul fiecrui segment in parte.

Toate transJormrile mecanice. fizice i chimice pe care le s!/er alimentele n tubul digestiv.
pentru a leJace capabile s strbat mucoasa acestuia i s ajung n snge i limf. poart numele
de digestie.
Cum transfonnrile alimentelor privesc att starea lor fizic ct i cea chimic, se poate vorbi
despre o digestie mecanic, o digestiefizic i o digestie chimic a alimentelor.
Digestia mecanic const n divizarea i sfrmarea alimentelor solide i semisolide. Acest act
poart numele de masticai e i este realizat cu ajutorul dinilor, muchilor masticatori, mandibulei i
limbii.
Digestia fizic const n nmuierea alimentelor iar apoi
dizolvarea substanelor hidrosolubile i emulsionarea grsimilor.
Digestia chimic este realizat de aciunea fel111enilor
digestivi care transform substanele alimentare complexe,
insolubile, n substane so lubile cu molecule mici i absorbabile,
n nutrimente.
Sucurile digestive sunt produsele de secreie ale glandelor
tubului digestiv dar i a glandelor anexe ale acestuia. Ele contribuie
la transformarea fizic i chimic a alimentelor. n aceast
transformare, sucurile digestive acioneaz prin componentele lor,
n special apa i fennenii digestivi (enzime digestive).
Enzimele digestive sunt componentele principale ale
sucurilor digestive. Ele sunt substane organice proteice
(biocatlizatori) care au aciune specific, adic acioneaz numai
asupra anumitor substane.
Unii fermeni digestivi sunt produ i de celulele glandelor
digestive sub form inactiv i sunt activai numai n prezena
anumitor substane i nlT-un mediu cu o anumit reacie.
innd seama c n alimente exist trei categorii de
Fig . 1-46 . Componentele
substane organice complexe -glucide, lipide, proteine, enzimele
sistemului digesth'
digestive specifice se grupeaz i ele n trei categorii:
123

- enzime amilolitice sau glicolitice care acioneaz


asupra glucidelor complexe i le transform in monozaharide
(glucoza, fructoza, galactoza);
- enzime lipolitice care d'e scompun grsimile n
glicerin si acizi grasi ;
- ;nzime proteolitlce care transform proteinele n
,

"

aminoaCIZI;

O b servai

"Co mpoziia

imaginea din fig. l . t)


chimicii fi alimentelo ..

i cvidcniai :

1. Alimentele bogate in proteine


2. Alimentele cu rol energetic

3. Alimente ce

Toate aceste transformri chimice pe care le sufer


alimentele n diferite segmente ale tubului digestiv, se fac
prin hidroliz - cu participarea apei,

II

APLlC~II
1.

2. Toate
ncccsil '

D igestia nu se face dintr-o dat, ci treptat, pe msura


naintfuii alimentelor din cavitatea bucal spre intestin,
Constituenii alimentari nu sunt direct asimilabili din
cauza diferenei stmcturii lor fizico - chimice fa de
constihlenii proprii organismului. De aceea ei sunt
supui aciunii digestive,

S ne reamintim

bucal,

ga

minerale

activitile

organismului

ClIl'logic. Necesurul de energie

ni organismulu i se c\prim in
calorii. Pentru o activitate normal,
obinuit, un adult are "",oic de
apl"o\imativ de 1000-2500 calorii/zi.
innd cont c I g de glucid e
elib e reaz 4,1 calorii, I g de proteine
elibereaza 4,1 calorii , i I g de lipide
elibereaz 9 ,3 calorii, calculai-v

Ac!inc!i !

Digestia

con-in sruri

4. Alimentele complete

raia alimentar zilnic.

tric, intestinal

S istemul d igestiv IJldeplinerc fi.mcia de il trnnsforma ::lIil1ll.!l1tc le co mple xe 111 substun~e si mple. capabile
li\,; organis m. Aceste Irunsfonnr se rca li zcaL treptat de-a lungul tubului digl!stiv.

s fie J.similJ.tc

DIGESTIA BUCAL

Cuprinde totalitatea t:ransfonnrilor mecanice, fizice i chimice ale alimentelor la nivelul cavitii
bucale,Timpul scurt ct stau alimentele ingerate n cavitatea buca l , este suficient pentTu prelucrarea
lor prin masticaie, impregllare CII saliv i chiar aciullea ullor ellzime din sali v,

fI!/astieatia este un proces mecanic care const in triturarea alimentelor solide i semisolide
ingerate, n fragmente mici,
urmat de mbibarea lor cu
saliv, La actul masticaiei
particip muchii masticatori
(fig, 147), mandibula , limba,
Secreria sali)'ar
Sali va este produsul de
secreie a celor trei perechi de
glande salivare mari -parotide,
\
sublinguale i submandibulare
- (fig, 148) dar si a celor mici

[rr~p

~
Fig. 1. 17 .
124

l\l u chii

n1UsticalOr

rs pndite

n mucoasa buc a l Este un lichid inco lor, cu pH slab acid (6 - 7) ce conine:


- s ubstane anorganice - apa -99,5 % i sruri minera le;
- sub s tane organice - lizozim, mucin i enzime.
Lizozimul este o sub s ta n cu aciune bactericid i creia i se atribuie efecte de protec i e a
mucoaseI.
Mucilla este o protein complex cu rol de liant al alimentelor mestecate, favoriznd formarea
bolului alimentar i deg l uti ia (nghiirea bolurilor).
Ellzimele. Saliva conine o s ingur enz im - amilaza salivar sau ptialina, care hidroli zeaz
amidonul preparat pn la dextrine i ma ltoz .
Pentru a pune n eviden rolul amilazei n digestia amidonului
de amidon fiert 1%, soluie de iod iodurat 1%0,3 eprubete.
Efectuai

pro cedai

astfel , folosind : soluie

Observai

/9

Eprubeta 1:

Concluzia
iodurii de amidon

Apare culoarea a lba str

Datorit

La 10 min t cul oarea albastr


in albastru-vio let

A luat

na t e re

amilorlex tTina

La 15 min, cul oa rea albastruvio let devine vio le t-roz

A luat

na tere

eritrorlextrll a

La 30 min, culoarea violet-roz


dispare, sol u ia fiind inca l or

A luat na tere acrodcxtrina

Dup 30 mln., cu amestecul


incolor din eprubet se poate
efectua
o
reac ie
de
recunoa te re
a g lucidelor

Prin sci ndarea amidonului au

- 1 m i so l uie amidon,

_1 - 2

p i c turi

iod iodurat

Epl'ubelfl II:
-1 mi solutie amidon,
1 - 2 picturi iod iodurat,

-0,5 mi

s ali v

Temp.37"C
Eprubeta III
-1 mi so luie amidon,
~ 1 - 2 pictu ri iod iod urat,

-0,5 mi

#
ti

sa li v

vi rcaz

luat na t ere, pe lng dextrinc,


molecule de m a lt oz Cll

propri e t i rcductoarc

red uctoare.

n orice etap, prin fi erberea


coninutului

eprubetei, progres ia
reaciilor de hidroli z a amidonului
poate fi ntrerupt , ca o consecin
a inac tivrii amilazei. Astfel , dac
fierbem am estec ul de culoare
albastru-violet culoarea dispare, iar
dup rcire apare din nou fr s se
mai modifi ce, indifere nt de
interva lul de timp. E x p e riena
d emo n s trea z termolab i I i ta tea
enzimei.
n urma acestor tran sform ri:
Alimentele ingerate
in cavitatea bucalii

masticaic

impregnare cu

Baluri
alime ntare

saliv

Degllltiia (nghiirea) const

n totalitatea proceselor care asigur lmnsportul bolUlilor alimentare


din cavitatea buc a l n stomac; se realizeaz n trei timpi: bucal, faringian , esofagian (fig. 149).
125

OI GESTI.\ G .\STRIC.\
Reprezint totalitatea transformri lor alimentelor n stomac fiind rezultatul activitii secretarii
si !llotorii a acestua.
,
Activitatea secretorie consta' n secrei a sucului gastric, produs de glandele gastrice,
Acesta este un lichid incolor, limpede sau uor opalescent cu pH foarte acid-2,S-S, ce conine:
-substane anorganice - ap 99% , HCI i sruri minerale - cloruri, fosfai,etc,
-substane organice - ellzime i 1I1UCUS.
HCI - activeaz enzimele proteolitice din sucul gastric i creeaz un mediu optim pentnl
aciunea acestora, are aciune bactericid i stimuleaz evacuarea gastric
Mucusul-apar celulele gastrice de activitatea HCI i a pepsinei.
Enzimele sunt: proteolitice - pepsinogenul inactiv devine pepsina activ , labfermelltul,
gelatil/aza i lipolitice -lipaza gastric.
Activitatea motorie. Motilitatea gastric este asigurat de dou tipuri de contractii:
, tOllice si
,
peristaltice (unde ce se propag de la cardia la pilor),
Micrile tonice: pe msur ce alimentele se acumuleaz n stomac, tonusul scade i capacitatea
stomacului se mreste
din ce n ce mai mult; pe msur ce stomacul se goleste,
tonusul creste
,
,
, si
,
contactul alimentelor cu mucoasa este astfel asigurat tot timpul.
Micrile peristaltice constau din unde de contracie i relaxare. Undele se propag n acelai
sens, de la cardia spre pilor, asigurnd naintarea alimentelor.
Ambele tipuri ale micrii asiglU' n acelai timp mbibarea alimentelor cu sucul gastric.
n Ul111a acestor transformri:

Baluri
alimentare

Activitate secretarle
Activitate motorie

Chim gastric
(past aci d)

DIGESTIA INTESTlNAL.

Presupune transfol111ri ale alimentelor datorit activittii


, secretorii si
, motorii a intestinului,
Activitatea secretorie const n secretia biliar, pal/creatic, intestillal,
Secretia biliara: bila sau fierea este produsul de secreie (lichid galben - bila hepatic) al
celulelor hepatice (hepatocite). Este secretat permanent si, ntTe mese, se colecteaz n vezica biliar
unde prin reabsorbia apei, se concentreaz devenind un lichid verde (bila colecistic), de unde este
eliminat n duoden n timpul digestiei Are pH-ul alcalin (7 - 8), gust amar i conine:
- pigmel/i biliari: bilirubilla i biliverdilla (produi de degradare a hemoglobinei);
- srllri biliare care provin din degradarea colesterolului. Cea mai mare parte a srurilor
biliare se resorb i intr n circuitul hepato - entero - hepatic .
Nu conine enzime, partea activ a bilei constituind-o snllile biliare care detennin emulsionarea
grsimilor - favoriznd digestia lor, activeaz lipazele i f0l111eaz cu lipidele micelii hidrosolubile
putnd fi astfel absorbite din intestin.
Pentru a putea observa rolul srurilor biliaTe n emulsionarea grsimilor procedai astfel: (fig.lSO)
Se pun n eprubet
Eprubeta 1
- 1 mi untdelemn
-1 mI ap
- se agita
Eprubeta 2
-1 mI untdelemn
-1 mI soluie sruri biliare
- se agit
126

Se observ
Imediat dupa agitare untdelemnul se
amestec cu ap, dup care se vor
separa
Untdelemnul apare fragmentat ntr-o
multitudine de picturi mici care
rmn ca atare (emulsie).

Cele

dou

Concluzie
lichide nu se

Sruriie

amestec.

biliare scad tensiunea


de
la
suprafaa
untdelemnului,
acesta
fragmentndu-se n picturi mici.
superficial

Rolul siirurilor biliare n solubili;;:urcu ucizilor grusi se evidentiuzA uMfel:


Se pun n eprubet
Eprubeta 1
.5 mi solu {ie de spun
-3- 4 oicturi H1 SO.1 1% 0

Se

observ

Aparnia unui precipitat

Eprubeta 2
-5 mi soluie de spun
-3- 4 picturi H 2 SO-l I %()
-2 - 3 mi so lui e sruri biliare

Precipitatul di spare

Co ncluzie
Acidul su lfuric produce hidroli za
acizilor grai din sp un , care se depun
sub form de precipitat.
Sruri l e biliare formeaz cu acizii grai
agregate macromoleculare solub ile.

Seeretia pali'
creatleii: sllclIl pallcrea/le este produsul de

-~

Fig. 150 . Evid cn tic rca


actiu nii siiru rilm' bilia re

sccrctic al pnncreasului
exocrin - fiind un lichid
Fig. 15 1 i\1iscril c pcrista lt icc
incolor, ciur, cu pH a\calin
(8). Contine:
substante anorganice: apt7 98,5%, aniorli de HCO-3 care confer
pH-ul alculin sucului pancreatic neutrulizfind acidiW!Ca chimu lui gastric:
- substante organice - cnzimc - protcoliticc - tripsillogell,
cllemotripsil/ogell, carboxipeptidaze si etastaza; lipolitice-lipaza si

amilolitice-amilaza pal/creatieii.
Secretia illtestinalt7, Glandele din mucoasa duodenal secret un lichid bogat n mucus si bicurbonat.
Nu s-a dovedit secretia unui suc intestinal care s contin enzime hidrolitice. Enzimele sunt prezente la
nivelul polului apical al enterocitelor unde se afl microvilii ("marginea n perie") si sunt reprezentate prin
enzime proteolitice (peptidaze) amilolitice (dizaharidaze) si li politice (Iipaza).
Activitatea motorie
Motilitatea intestinului subtire este asig urat de
musculatura neted din peretele sau care prezint trei tipuri de
contractii: tonice , peristaltice si de segmentare.
Miscrile peristaltice sunt miscri de transport ale masei
alimentare care apar n portiunea initiala si se propaga spre
portiunea terminala a intestinului (fig. 15\ ).
Misciirile de segmentare constau n contractii inelure
care apar la intervale regulate, de-a lungul intestinului, apoi se
relaxeaz si apar alte contractii circulare la mijlocul segmentelor
dintre contractiile precedente. Aceste miscari deplaseaza
alternativ (n "suveica") continutul intestinal, realiznd un
amestec mai bun cu secretiile digestive si favorizeaza astfel
Fi g. 151 I\l iscari de segmentare
contactul cu suprafata mucoasei (fig. 152).
n urma acestor transfonnri:

..

Chimul gastric
(pastii acidii)

Activitate sccrctoric (bilii, suc pflncrcalic, suc intcstinnl)


Activitate molorie

Chil intestinal
(lichid liiptos)

11 Retineti !
. Eliberarea nutrimentelor din alimente si pregtirea lor spre fi pu tea fi absorbite, se realizeaz prin activitti
fiziologice complexe determinate de procesele secretarii si motorii ce se realizeaza la cele trei nivele:
cavitate bucaHi, stomac. intestin subtire.

127

APllC~II
1. in 24 de ore se secret SUO - 700 OI I bil . t iind c b ila conine 97 - 98 CI ap. se so li dtii:
a) cantitatea medie de a p sec retat ntr-o or
b) care este efectu l s ruri lor biliare

c) caTe sunt

C.

pi gme n "ii

biliari

a. 24,37
b. mic ora rea tensiunii superficiale
c. bilirubina
a. 0,585 I
b. mrete tensiunea s uperficial
C. biliverdina

2. Asociai

noiunile

Secreii

B. a. 585 mI
b. efec t bactericid
c. mioglob ina
D. nici O va ri a nt nu este corect.

din cele dou coloane:


Substane

digestive

componente

1. Saliva

A. HC 1, pepsina. mucus, apa

2. Sucul gas tric


3. Sucul pancreatic
4. Bila
5 Sucul intestinul

B. Amilaza. mu ci na, li zozim


C. Lipaza, peptidaze, dizaharidoze
D HeO"" enzime
E. Pigmenti, acizi, colesterol

Secreii

digestive

1. Saliva

2. Sucul gastric
3. Suc pancreatic
4. Bi la

A.

Tipuri de enzime
proteolitice

B.

amiloliticc

Iipolitice

pH-ul
A. 2,5 - 5
B.67
C. 7 8
D8

1. peptidase
3. tripsina
5. elastaza
7.lipaza
9. labfennent

Exemple
2. dizaharidaze
4. chemotripsina
6. amilaza
8. pepsina
10. gelatinaza

3. Evideniati llfinnntiilc l'orecte:


J.
Sucul intestinal conin e mucus i bic a rb o n a i deoarece enzimele sale d eg rad eaz lipidele pn la
acizi i grai i glicerol.
2.
Bila colecistic este de c uloare ve rde, deoarece c onine pigmeni biliari bogai n enzimc Iipolitice.
3.
Sucul pancreatic co nine toate tipurile de enzime: proteolitice, amilolitice, lipolitice, insulin i
glucagon deoarece pancreasul conine acini i insule Langerhans.
4. Sucul gastric ~i stlcul pnncrcntic prezint
A
conin lipaze
B. acioneaz la un pH optim de 2,5-5
C.

conin pepsin i trips i n

D.
E.

conin peste 90% ap


sunt lichide incolore

5.

Completai propuziiile

urmtoare l e

carl.lcteristici comune:

hlclIIwrc:
He I din sucul ... are aciune ... , activeaz enzimele ... , stimule az ....... gas tric.
2. Bila nu c onine ........... Partea activ a bilei o constituie ........... .... .
1.

128

=tI____

A_"_' _iu
_ D_e-a- e- D
- z-i-m- e-l o
- l'- d-i-g-e- -i_v_e- *- - - -

S ne reamintim

Dlgl'rdr(' a ali ment elor se desfiv r c-. lc 111 tubul di g~ s ti \' suh actiunea sucuril or sccrctatc de g lundd c di gcsi vl.!.
l1lU l11pn/ i ~i n I.:hillli d i n i.lc~S l or sucuri 'ie gse sc suhSUlI1 \": Cli ac iun e ca l a l i ti c : bi oca tali zaltl ri , cIl 7 mc sa u

knncJ1\i ..:arc fd v o ri z ~ a z fl dcgfil durea alimentelor alc[llllt c din mulecule mari lm acro mo lec ule lill suhSIUJlII.:. ClI
l11ok',.:u!t: simple.

1. Digcslia chim id a gluciddor

Glucidele (zaharurile) sunt substane organice ternare alctuite din carbon, oxigen, hidrogen.
Exist ul111toareie tipuri de glucide:
- monozaharide: pentoze C, -riboza; hexoze C.- glucoza, fructoza, galactoza, manoza;
- dizaharide: maltoza, lactoza, zaharoza;
- polizaharide: amidonul i celuloza la plante; glicogenulla organismele animale.
n sucurile digestive se gsesc urnltoarele enzime glicolitice: amilaza salivar(ptialina) - in
saliv; amilaza pancreatic - in sucul pancreatic; dizaharidazele - in sucul intestina!.
Glucidele din alimente sufer transfornlri chimice la nivelul cavittii
, bucale si
, a intestinului
subire aa cum este evideniat in imaginea din fig. 153.

i"""'

BUCAl.

1 ..... ........ ....... .

OIOdTlA (j"SI,,,C"

","iDOli .

O~I GOZAHI\Rj l>E

... ,,,a....
.. CCUD

oiZAHARiol!
' H'~~~

GbUCQZ. t1~

-,PpIiJ'p'z.E.

@.i~p.z~

~ bU'Ol.f' fR-!,I!;TO],.

Il~Utgl'" IlAl.,To14

129

2. Digestia chimic li proteinelor


Proteinele sunt substane cuatemare formate din carbon, hidrogen, oxigen, azot; unele mai
contin
fosfor
si
,
" sulf. Unittile eleliientare de constructie
, a proteinelor sunt aminoacizii.
Enzimele proteolitice
sunt
reprezentate
de:
pepsin , labfennent, gelatinaz - n sucul gastric'
,
tripsin, chimotripsin , carboxipeptidaze, elastaz - n sucul pancreatic; peptidazele - n sucul intestinat.
Proteinele sufer transfOlmri chimice sub ac~unea enzimelor proteolitice la nivelul stomacului
i intestinului subire (fig. 154).

DlGt!ioT I"

aUCAl.A

IL ___________
"".. ..,,".. ci

- - - ------'.11-

Of fl PUL. --.r+AlBUMOZE

I
i

CASEiHOOEH
( 50LusiL)

!_ -_.-

"'H'~.I GELATINA I

GflATI HA
LICHEFIAT"

P ! PTON~

,. -------PARACAZE'INAT OI!. Ca

PARA-CAZEI""

GruJ I N Au

Co

.~ ."' UO.'''~ U I

TRIP!iINA

PEPTlOE

~
CH1MOTRIP51MA

OUGOPEPTDELE
TETRA

. ,_

.....

.... . _-

~
ELAS!Jt.Z

I __ ~ -

(Oi, TRi J TElRA)

PEPTIDE HAI HICI


N _

TAi

OL.IGOPEPTLOE

:1

o , .

.....

TRI

DI

PEPTioE

DIM tl6ESTlA F~~~!:""'=q:~~~~~J


AMINOACiZi
DI~ TJU POUPEPriDE
GASTRIC ~ PANCREATItA Dil! ~H'EROtlrE
J

R~TE

--- 1' 11~J'

- ------------..

Fig. 15-1

Djl!c~lia c h i mi c :1

pro teinelor

3. Digestia chimic a lipide lo r


Lipidele sau grsimile sunt substane temare alctuite ca i glucidele din carbon, oxigen,
hidrogen. Spre deosebire de glucide acestea conin mai mult hidrogen i mai puin oxigen. Unele
lipide conin i fosfor.
Lipidele constituie un grup heterogen de substane organice. Ele sunt reprezentate de trigliceride
(grsimi neutre), fosfolipide i colesterol.
Din punct de vedere chimic, lipidele simple (trigliceridele, colesterolul) sunt esteri ai acizilor
grai (cu lan lung de atomi de carbon) cu alcooli superiori, cel mai frecvent cu glicerol sau glicerina.
Sucurile digestive conin urmtoarele enzime lipolitice:lipaza gastric - n sucul gastric; lipaza
pancreatic - n sucul pancreatic; li paza intestinal - n sucul intestinal.
Enzimele lipolitice acioneaz asupra lipidelor la nivel gastric i intestinal, fapt ilustrat n imaginea
din fig. 155.
130

/'"''''''

.'

ACIZI GR A? '

GRsi ,,!i IMUL5ioNATE


DiN

LIP"ZI'l

LAPTE, FRI ~CAJ ouA

GL I CERIN

( GLI C fR O L )

AC IZ I

GAl SIMi

GR A I

G LI CE R I NA

I!wULSiON"T'

(Gl ICEROL)

C U A.J UTOR UL a iL2.i


GRA~ I

C O "lCI..U:1I1!! .

GR S IMILE NEU'TAE ALIMEHTARE

QLICERIN A
(G L1C[ AOL)

DIO qA o.o.H Dt ti ""': ':L' D IG~ST ' ''I!'

r ig. 155 Digt.'stia

chimic

a lipitlclor

Retineti!

i n unna tuturor trans fonnrilor, ca rezu ltat final al di gesti ei se ajunge la unn to area situalie:
gluc ide le sunt degradate pn la glucoz ;
proteinele unt degradate p n la a mi noacizi ;
lipidele sunt degradnte pn la acizi gra i i glicerin.
Alimente

gu r

simple

sa l i v

intestin subtire

stomac
suc gastri c

suc pa ncre atic

suc Intestinal

ap

a p

.r r

rezultatul digestiei

11'111'-

vilamine
glucide

*. "'~," * s ruri minerale

.,Ie--

* ***

8 1---+ .1)_

U -U

_ '~_ _ I-:-m=
altaz-::--+

o~ :~ 6l:P
0

<XtS

l amilaz

proteine

... * * * vitamine

proteaze

prateaze
lipaz

DO
O

00

",-6

[>0cJ>

~ 0 00

:=r,-

gl u coz .

aminoacizi

t><:Jc,.

~q

Fig. 156 . Etape le d igestiei


13 1

1. Completa i spaiile punctate cu termeni cOl'espunilitodt


1. Rolul ami lazei salivare este de
00

00

00

00.

2. HCl stimuleaz transf0l111area pepsinogenului n ..... ..... .. ...... ..


3. Sruri le biliare
grsimile
00

00

00

00

00

00

00

00

00.

il. Tl'ipsin a
A. Activeaz chemotripsinogenul
B. Aci oneaz asupra proteinelor
C. Provine din tripsinogen sub aciunea elastazei

D. Degradeaz oligopeptidele pn la aminoacizi


E. Este prezent att n suscu l gastric ct i n sucul pancreatic
3, SucUl ga5tric conine:

A. Pepsin
B. Tripsin
C. Lipaz
D.Amil az

E.

Gelatinaz

din cele
. notiunile
,

~. A sociati

Tipuri de

substane

A. Proteine

dou

coloane :

organice

Enzime specifice
1. Tripsina
2. Lipaza

3. Chemotripsina
4. Labfermentul
5. Pepsina
6. Carboxipeptidaze
7. Dizaharidoze
8. Peptidaze

B. Glucide
C. Lipide

9. Elastaza

Enzime
a. ma ltaza
b. labfermentul
c. tripsina
d. carboxipeptidazele
e. elastaza

Aciuni

Suc digestiv

Enzime

a.zaharoza
b. ptialina
c. ma ltaza
e. tripsina
f. lipaza

asupra

1. Oligopeptidelor
2. Caseinogenului
3. Peptonelor
4. Dizaharidelor
5 . A lbumozelor
6. Proteinelor fibril are

1.

saliv

2. suc gastric
3. suc intestin al

4. bil
5. suc pancreatic

5. tran sfonnrile chimice ale alimentelor suut I'ealizate Mlb ACiunea lInumel'oase i
vftl'iate en!limc!

A. Rea l izai clasificarea enzimelor n funcie de natura substanelor degradate;


B. Enumerai enzimele ce acioneaz la nivel intestinal.
C. Prezentai t:ransforml'i l e proteinelor de-a lungul tubului digestiv.
1 32

Absorbtia

S ne reamintim
n
li

li

11\1\.' .

tinu l

Absorbia

este procesul prin care substanele alimentare


cu molecule mici, solubile, strbat pereii tubului digestiv,
trecnd n snge i

!
se

,'IT. ~",h,; digc':'li a 'i ub al'{ iuBca

111111in.Il

intestinal

.. sucurilor digcst h c.

limf.
Absorbia

anumi tor constitueni


se poate realiza la
Ir,1I1 Itlrll1al(' 111 11111r1mcni C l,'i.ll"C' pOL
nivelul stomacului
II lb";~lrh il 1.- Iti mediul illl\.'rn ill
(ap, doruri, alcooli,
il! ;:.UIII!)1\ 1\1 (u 1.
Ca,) sau la nivelul
colonului
(ap ,
electrolii). Absorbia are o intensitate mare n intestinul
subire, de aceea lichidul care trece prin orificiul ileocecal
este practic lipsit de substane nutJitive. Intestinul subire este
sediul absorbiei pentru c absorbia este favorizat la acest
nivel de o serie de factori (fig. 157)

Suprafaa mare de absorbie detemlinat de


mucoasa intestinal care formeaz cute transversale numite
valvule conivente pe care se afl vilozitile intestinale aproximativ 5 milioane - pe toat mucoasa i care dau
acesteia un aspect catifelat;
Di stana pe care o au de strbtut substanele
absorbite este foarte mic , la acest nivel epiteliul tubului
digestiv este unistratificat - cilindric, ale crui celule enterocite - pre z int la polul apical microvili fonnnd un
"platou striat'\
Reeaua vascular de la nivelul vi lozitilor este
foarte bogat, iar printr-o un mecanism reflex cantitatea de
snge din aceast reea crete n cursul perioade lor digestive;
Fibrele musculare netede de la nivelul vilozitilor
determin activitile contractile ale acestora nlesnind
tranzitul substane lor absorbite;
Absorbia intestinal se realizeaz prin ul1ntoa rele
mecanisme:
a) pasiv - fr consum de energie, prin difuziune i
osmoz ; substanele trec din lumenul intestinal - de la o
concentraie mai mare, n snge sau n limf -Ia o concentraie
mai mic;
b) activ - cu consum de energie, mpotriva gradientului
de concentraie; energia este fumizat de ATP.
c) prin vezic/lle de pinocitoz la nivelulmembranei
enterocitelor - proteinele.
Absorbia se reali zeaz pe dou ci (fig. 15 8) :

Epiteliu
cilindric
unistratificat

J,>llc l i nCit! ll'atc '::'lIbh t.tIl~[('


diar.. tihdc din nl imcn lL; , lInl

Chilifer
central

Retea

vencav_

inferi oar

intestin
subtire

Fig . 158 .

S~ h c m n

ahsorhliei

sangvin i limfatic.

133

Absorbia

glucidelor (fig. 159)


AleCllllislIlulllbsol"biei

Glucide
Pcntoze Riboza
Glucoza
I-Iexoze FruclOza
Galactoza
Manoza
Absorbia

-Pas iv - in snge
-Acti v - in snge
cu co nsum de energie
furni z at de A TP
cu un tran sportor comun cu Na

proteillelor (fig. 160)


Mecallislllui absorbiei
-Activ - n snge
-Prin vezicule de pinocitoz

Proteille
Aminoacizi
Proteine

I
1

Absorbia

Iipidelor (fig. 161)


1

I
fonn

n
de chilomicroni

Aci z ii gra i , vitaminele liposolubile,


monogliceridele, fosfolipidel e i colesterolul trec
din lumenul intestinului cuplate cu sruri le biliare
sub fonn de micelii hidrosolubile.

"'~ ~ l l lA

el FIIOIII ~ t
nUl ""OC!fOl;'

"le"".,., "ClIV(
.~

" CI U, 1 \I,, ' u ~(1ft:: 1I 1

l' yt eAl ~

",n ."uu

l~Pll t

'''''''Uil '' rUIIlll.l"


D':: U " YI

~~

....."U tI !~~ ~ ,

,ti .", .. ,u

cu.,

l ' ca.

" .~H ll

. ~ ~fJG.q u "'o~.,,
OI" 'O\.O$ UUI ... r lUl
( ....11. ~ U..,

p ,

. ... -'l

I .:

b!

HICA~I\M I

' U IVI

l~

I>OW t W l l

~~

C I ~""lt l

M\lCO~ ~ ( 1 ~ n $lllIJ.l. l

Fig. 1110 . Au sUI" bia proteinelor

134

161

Ah:-.orbia

IipidcloJ'

I
1

Absorbtia electrolitilor
Mecallismele
Electrolii
Na+

absorbiei

Activ- n intestinul subtire


ti, n colon ,
,
antrennd absorbia ' pasiv a clorului;
Activ - la nivelul duodenului, n
prezena vitaminei D;
Pasiv - n restul intestinului;
Activ - n jejun i ileon, stimulat de
vitamina C.

cr

Ca-+

Fe-+

Absorbia

apei

pasiv, prin osmoz, n raport cu absorbia


srurilor minerale si
la nivelul mucoasei
, a electrolitilor,
,
gastrointestinale
Se

realizeaz

Retineti!

A bsorbia intestinal

presupune

trecerea
substanelor nutritive din
lumenul intestinal prin
bariera
intestinal
reprezentat de polul
apical al enterocitului si
apoi de membrana bazal
a acestuia de unde ajung
n snge sau limf.

-tAPLlC~ II
.

2. Evidentiati
corecte:
. afirmatiile
,
1. Fierul se absoarbe activ la nivelul duodenului, deoarece absorbia acestuia este stimulat
de vitamina D.
2. n sngele portal se afl glicerol i acizi grai cu lanul scurt, deoarece acizii grai se
absorb sub fonn de trigliceride n limf.
3. Chilomicronii:
A.
Se absorb prin limf
B.
Conin trigliceridele asociate cu fosfolipide i colesterol
Conin proteine
C.
D.
Conin colesterol
- E.
Se absorb cu ajutorul sruri lor biliare n prezena calciului.
4. Completai propoziiile lacunare:
1.
Absorbia apei se realizeaz
prin
tn .... ................ .
2.
Principala parte a tubului digestiv la nivelul creia se realizeaz absorbia este
.......... deoarece mucoasa acestuia este difereniat n .............. . ...... .
Absorbia Na+ este cuplat cu cea a .............. . ........... .
3.
Mecanisme de absorbie
Substane digerate absorbabile
1. Riboza
2. Glucoza
A. Mecanism pasiv
3. Glicerolul
4. Fe 2+
5. Na+
B. Mecanism activ
6. cr
7. Vitamina C
C. Prin vezicule de pinocitoz
8. Vitamina K
9. Proteine
10. Aminoacizi
135

~_________F1
__
IZ_i_O_l_0_g_ft_a__-_n_t_e_st
__i _n _U_l_U_i__g_r_O_s_________
=
S ne rellm inti m !

Produii

"

I I1 u.: stlllul g ro s c.'d l.! ull i l1lul scg nh!l1t ni

IlIbulUI digeo;; ti v ..:u o lungiml: dt.! aproximHlh


1.' 111 . . kJluit din mai multe port iun i: cecu m.

digestiei din intestinul subire nc


alimentele parial sau deloc degradate
ajunse n intestinul gros sunt supuse urmtoarelor
neabsorbii i

activiti:

A b sor bia . La nivelul intestinului gros (fig.162)


se
absorb
2 -3 1/ zi ap i sruri minerale (Na' , CI").
cnlun-asct.'lldenl. Il"ill1"\ er ... . dcc;c.;cIllJ ent.... igmuid
Structura mucoasei colonului, nu pennite absorbtia
':i i rcd. ~ a rL! comuni ca cu L' \. ll.! riorul prin orifi ciu l
<.111 a 1.
unor principii alimentari nedigerai i neabsorbii 'Ia
Sccrcti a glulJ(lI: lur din ill te ,tinul grO!:. es le
acest nivel. Aceste substane sunt supuse aciunii florei
lip ~ ita dl! en.d I11 0, dm boga t m JllU ClIS .
bacteriene.
Procesu l de fe rmentaie . Are loc n prima pmte
a intestinului gros, datorit florei bacteriene aerobe, fornmt n principal din Bacillus coli i Bacillus
lactici. Aceste bacteri produc degradri ale unor produi intennediari (dextrine, dizaharide) ori finali
(glucoz, Ihlctoz etc.) Prin procesul de fermentaie iau natere o serie de acizi organici (lactic, butiric)
i gaze ca" CH4 ) produi care vor fi eliminai. O importan deosebit are faptul c aceast flor de
fermentaie sinteti zeaz i unele vitamine indispensabile din complexul B i vitamina K.
Procesul de putrefa c ie. Se desfoar n partea a doua a colonului transvers descendent i n
colonul sigmoid, prin aciunea florei bacteriene anaerobe asupra compuilor proteici nedigerai ,
deternlinnd decarboxilarea acestora. Rezult amine (histamina, tiramina, putresceina, cadaverina)
indoi, scatol, amoniac, care se resorb i ajung n ficat, unde sunt detoxificai.
Activitatea sccrcto rie const n producerea de mucus, cu rol n fonnarea i progresia materiilor
fecale de-a lungul colonului. Colonul secret i potasiu.
Activitatea l1lotorie a colonului const n contracii segmentare, staionare (Ia nivelul.colonului
proximal) care favorizeaz reabsorb~a apei. In colonul
distal activitatea motorie este mai intens, constituit
din micri segmentare i lmde peristaltice rare, cu efect
propulsiv. Contraciile "n mas" su nt rare dar
colon
Colon
puternice. Sunt prezente pe colonul descendent si
descendent
sigmoid i au efect propulsiv de la colon spre rect.
Materiile fecale rezultate n urma acestor
procese contin
, I
, 90% resturi alimentare si
, 10% mucus,
epitelii descuamate, leucocite, corpuri ale bacteriilor
de fermentaie i putrefacie . Din cei 400-500 mi de
chil intestinal se formeaz zilnic 150 - 200 g de materii
fecale.
Defcc"ia . Este un act reflex prin care materiile
I-i g. 162 Colonul
fecale sunt eliminate din rect la exterior. Acest act este
coordonat de centrii medulari si este controlat cortical.
n condiiile obinuite rectul este gol. Cnd materiile fecale ajung n rect, determin stimularea
mecanoreceptorilor rectali. Impulsurile sunt transmise pe ci vegetative la centTii sacrai ai defecaiei
(S, - SJ dar i ascendent spre cortex, declannd senzaia necesitii de defecaie .
* Dac condiiile permit, are loc actul defecaiei care ncepe prin relaxarea sfinctemlui anal
intem (neted) cu producerea lU10r putemice contracii colice i relaxarea voluntar a sfinctemlui anal
extem (striat) prin impulsuri venite prin nervii minoi.
* Dac condiiile nu permit defecaia, produce o inhibiie a motricitii colice i recto-anale, se
contract sfincterul anal striat i coninut1l1 rectal este mpins napoi n colonul sigmoid. Sfincterul
anal intern se nchjde i rectul se rei axeaz.

136

Retineti!
,
,
La nivelul intestinului gros se desfoar acti viti secretarii, motorii, de absorbie. n urma acestora chilul
intestin al lichid este transformat n materii fecale solide de consisten moale.

APlICI\ II
1. A sociai

noiunile

din cele doua coloane:


~~~~------~~------------~

A.

Putrefacia

1. Apa
2. Glucide
3. Decarboxilarea
4. Dezaminarea
5. Na+, cr
6. Vitamina K, B

B. Fermentat,ia
C.

Absorbia

D. Sinteza

2. Evidcniai afirmaiile corecte despre dcfccaic :


A
Este un act reflex controlat vo luntar.
B.
Are centTii in mduva spinrii (S2- S-,).
C. Este declanat prin stimularea mecanoreceptarilor din rect.
D. Are loc prin contracia musculaturii colice.

3. C ompletai propoziiile )aeultare:


Bacteriile de putrefacie produc ........... i ......
Resturilor proteice din care rezult produi
toxici ... . .. .. . ......... care fie c sunt eliminai, fie n cazul n care sunt absorbii n circulaie, sunt neutralizai
lanive lul ................. . .... .
0.0

4. \ mintii - v principalele
mai jos.

tran s formri

0.0

ale alimentelor in tubul digestiv pc baza schemei din figura de

. AI!oI
!tIi1"'.

i SlUVA
su<
G=
/lllMW"

5U<
p.iJLWJJC,

: suc
: lijll'JI...
;'(,JHf. II 9& IT I

CHIL

i UITf5IUI~1.

APA

GUJCOZA
fRUClUlA
6AlACTOIA

137

Notiuni
elementare de igien IIi
,
, patologie
a si tem1l1u dige tiv
Buna nmcionare a sistemului digestiv, de care depinde de altfel i sntatea ntTegului organiSIn,
este n funcie de starea de integritate anatomofiziologic att a tubului digestiv ct i a glandelor sale
anexe.
Meninerea acestei integriti,

precum i prevenirea unor dereglri chiar trectoare cer respectarea

anumitor reguli de igien:


Trebuie respectat igiena gurii i a dinilor - dup fiecare mas gura se cltete cu ap
iar dimineaa i seara se spal bine cu periua i pasta de dini;
Orarul i numrul meselor zilnice trebuie respectate cu strictee: ora fix duce la formarea
unor reflexe condiionate de timp care constau dintr-o secreie salivar i gastric mai abundent la
anumite ore, pregtind astfel digestia;
Numrul meselor depinde de vrst i de natura muncii. Alimentele s fie proaspete i
bine gtite, s aib miros i gust plcut. Cruditile (fructele, legumele) s fie bine splate la jet de ap
putel11ic;
S se acorde o deosebit grij pstrrii cureniei minilor;
S nvm s mncm i s respectm condiiile n care se servete masa. Astfel nainte
de a fi nghiite alimentele trebuie s fie bine mestecate, ncet, fr grab. Masa trebuie servit ntr-o
atmosfer lini tit, de destindere, curat i frumos aranjat. Toate acestea favorizeaz o secreie abundent
de saliv i suc gastric i deci o digestie bun.
cldu ,

Factorii vtmtori cu poart de illtrare digestiv SUllt reprezelltari de:


-fix/ori biologici: microbi , virusuri, ou de parazii.
-fac/ori chim ici : substane toxice din diferite alimente, insecticide, detergeni , insectofungicide,
alcoolulmetilic, etilic, etc.
Efectele negative ale unei igiene necorespunztoare duc la apariia i manifestarea unor boli ce
pot afecta structura i funcionarea sistemului digestiv precum:.

earia dentad este cea mai fj'ecvent i rspndit boal a omului, deoarece circa 70 - 95% i
chiar 98 % din oameni sufer de aceast boal. Este un proces distructiv, care produce necroza (momiea)
esuturilor dentare, ajungnd uneori pn la esutul pul par (nervi i vase sanguine) al dintelui. Dei nu
prezint un pericol iminent, boala trebuie tratat serios, cci poate duce la unele complicaii ca: cangren
pul par (esutul pulpar - vasele i nervul dintelui - se descompune din cauza infectrii sale de ctre
microbi de putTefacie), granulom (pung de puroi situat la vrful rdcinii unui dinte, atunci cnd
nervul i vasele de snge din interiorul dintelui s-aumortificat (carie foarte adnc).
Stomatita - este inflamaia superficial a nwcoasei bucale mai mult la marginea gingiei.
Papilele gingivale se umfl i deseori sngereaz. La nceput limba se acoper cu un strat de culoare
deschis , care devine apoi cafeniu. Este produs de stafilococi, streptococi, virusuri.
138

LCllcoplazia - se dezvolt n mod obinuit n cazul iritaiei de lung durat a


J)1ucoaselor. Evoluia bolii este de lung durat, n unele cazuri fiind posibil transformarea
n cancer. Este o afectare profund a ml!coasei , care ncepe frecvent pe gingii, la marginea unuia
sau a ctorva dini.
.
Marginile ulceraiei sunt acoperite cu o bordur de culoare cenuiu murdar. Aceleai ulceraii
apar i pe marginea limbii, pe suprafaa inferioar a acesteia, n locul de trecere a mucoasei linguale
pe fundul cavitii bucale. Profilaxia leucoplaziei const n eliminarea factorilor iritani: tutunul , alcoolul,
alimentele picante, proteze le dentare defecte, etc.
Faringita - este o inflamaie a mucoasei faringiene n totalitatea ei, inclusiv a esutului limfatic
care constituie amigdalele. De aceea, inflamaiile acute sunt denumite i faringo-amigdalit acut. Se
deosebesc dou fom1e ale faringitei: acut i crollic.
Farillgita acut - este de natur viral, bacterian , micotic. Mucoasa faringian este
hipertrofie i hiperemie amigdalian, cu depozite purulente, febr moderat (infectii vira le)
sau mare (infectii bacteriene) cuulceraii uneori sngernde.
Limb uscat, cu depozite brune negricioase (n stri febrile prelungite i boli infecioase grave).
hiperemic,

Farillgit crollic

- se datoreaz unor episoade repetate de faringit, cauzate de streptococi,


stafilococi, pneumococi, care prin infectri repetate ale faringelui duc la cronicizarea bolii. Respiraia
cu gura deschis, abuzul de alcool , tutun i tratarea necorespunzatoare a episoadelor de faringit
acut sunt factori favorizani. Bolnavii cu faringit cronic au dificulti la nghiit, senzaii de nepturi
si cldur n faringe, uscciune.

Diareea (enterocolita) - const n eliminarea zilnica a mai mult de 3-5 scaune cu coninut
modificat fa de cel nOIma!. Cauzele enterocolitei sunt virale, bacteriene sau parazitare. Ea mai poate
fi provocat de greeli alimentare, mese abundente, alimente alterate, alergie alimentar sau dupa
tratament cu antibiotice.
Se caracterizeaz prin: grea, vom, dureri abdominale. Curnd apar scaune moi, jj-ecvente,
precedate i nsoite de colici, cu senzaie de arsur la anus, stare general alterat, febr, semne de
deshidratare, cu sete intens, limb uscat, tendin de lein. Se recomand examen bacteriologic i
control medical de specialitate.
Oclllzia - const n ntreruperea tranzitlliui intestinal datorit unui obstacol sau unei tulburri
n dinamica musculaturii intestinale. Cauzele ocluziei intestinale sunt numeroase. Schimbri n aezarea
normal a intestinului (rsuciri ale intestinului, hemii tmngulate), compresiuni (prin tumori abdominale,
prezena unor corpi strini, neoplasme ale intestinului, leziuni congenitale, paralizia musculaturii
intestinale, peritonit acut), a unor leziuni nervoase, calcul biliar ce migreaz n intestin, tTaumatisme
abdominale, Iezi uni ale vaselor mezenterice (embolie, tromboz), a unor intoxicaii (anemie alcaloizi)
sau prin contractura localizat a unei anse sau a unui segment de intestin etc.
Datorit ocluziei se produc tulburri n absorbtia i circulaia portiunii de intestin respective.
Acestea determin tulburri n metabolismul apei i al sruri lor din organism care accentueaz gravitatea
ocluziei. Ocluzia prezint un debut brusc, durere abdominal putemic, vrsturi la nceput alimentare,
apoi biliare, mai trziu fecaloide, balonarea abdomenului i lipsa de eliminare a materialelor fecale i
a gazelor, stare general grav, puls slab, tahicardie, respiraie rapid. Bolnavul poate sa moar n
cteva ore, fr tratament. Se prezint la primele simptome la medicul de specialitate.
139

C irof:1 - este o afeciune a ficatului caracterizat prin distrucia parenchimului hepatic cu


formare de esut conjunctiv(fibroz) i formare de noduli(regenerare). Treptat se dezvolt lichid ascitic
n cavitatea peritoneal, iar vasele stomacului i ale esofagului se dilat pn se rup i dau natere la
hemoragii uneori mortale. Cauza apariiei cirozei, o constituie factorii infecioi: hepatita cronic Cli
virusuri B, C, substane toxice, infecii repetate, consumul cronic de alcool. La nceput boala nu se
observ, semnele ei fiind puin caracteristice.
Bolnavul se plnge de lips de poft de mncare, greuri, balonri i oboseli. Uneori se remarc
s nge rri din nas sau din gingii. Cnd abdomenul ncepe s creasc n volum, starea bolnavului se
agraveaz. Se impune examenul de laborator i controlul medical de specialitate.
Litiaza b i liar ( litiaz calc ul ar ) - prezena unor "pietre" (calculi) sau ncrustaii n canalul
biliar sau vezica biliar. Datorit concentraiei mari a bilei n vezicula biliar se pot produce precipitri
ale substane lor cristaline, care vor constitui baza formrii unui calcul Plin depuneri de straturi succesive
de s ruri. Precipitarea se produce cu mai mult uurin dac vezicula este infectat (colecistit) sau
dac exist o malfOlmaie la nivelul vezicii biliare sau a cilor biliare. Colecistita calcl/loas se manifest
prin durere mare n partea dreapt a abdomenului , cu iradieri n spate sau n umr, grea, vrshlri i
febr , atll11ci cnd exist si
" o infectie a cilor biliare. Cnd calculul co boar n coledoc el constihlie un
obstacol n eliminarea bilei. Apare coloraia icteric a tegumentului i mucoaselor, materiile fecale
deco lorate. Cnd crizele se repet la intervale scurte i n caz de complicaii se impune tratament
chirurgical.
Panueatita - este acut i cronic. Se manifest cu dureri epigastrice violente, cu iradiere n
spate, febr moderat, greuri, vrsturi mai ales bilioase. n cazul pancreatitei acute n primele ore se
in s talea z o stare de oc cu hipotensiune, tahicardie i puls slab. Pancreatita cronic se manifest prin
dureri epigastrice, greuri, balonri, diaree, scaune abundente, albicioase, lucioase.
To x iinfeciil e

a li mentare - sunt determinate de germeni din grupul Salmonella, mai rar de


stafilococi. Se manifes t printr-o secreie intestinal abundent care declaneaz brusc diareea nsoit
de obicei de vrsturi, cu scaune multiple, apoase, care antren eaz rapid deshidratarea bolnavului.
Diareea din dizenteria bacilar se caracterizeaz prin scaune multiple, muco-sanguinolente.
C on s tipaia

- este un sindrom provocat de ncetinirea tranzitului intestinal. Ritmul scaunelor


se rrete, au volum redus, consisten tare, frecvent este fragmentat. Constipaia este provocat fie de
scderea tonicit~i Illusculaturii intestinale, fie de contractarea acestei Illusculaturi. n mod normal un
om trebuie s aib cel puin tTei scaune pe sptmn. De regul se suport fr lllult greutate; uneori
apar tulburri provocate reflex sau prin resorbia unor produse toxice din intestin (dureri de cap,
indi s poz iie, lips de apetit).

I
I
I

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

140

I
I
I
I

~ 28Bur-

_______CI_~C_O_~__IA______~

~____~_r_u_p_e_l_e_S_a_a_g_U_i_n_e_._I_mD
_U_a_it_a_t_e_a_____
G r u pele san g uinc

S ne reamintim !
Pe suprafaa hematii lor se pot afla nite proteine
numite antigene - aglutinogene - A i B, iar n plasm
S ngele C5h.! un tip de \csut conjunctiv spcse pot afla proteine numite anticorpi - aglutinine- i
cinl. alctuit din p l asm i elemente figurate
.Sinteza proteinelor de pe membrana hematiilor este
rcprc7cnlatl.! d..:: critroc ilt! {hematii 1. leucocit e
i trombocitc.
determinat genetic.
Amlnt i!i - gendc ce intcn in in
Dup prezena sau absena diferitelor antigene
dCh~mlinar~i..I b'TUpelor dt.: sunge 5i gcnotipurilc
i anticorpi n decursul evoluiei umane s-au constituit
corc.:.punz[i!('larc fic .... rei gmpe!
grupele sanguine. Mai multe grupe sanguine fom1eaz
un sistem sanguin. Cele mai cunoscute sisteme sanguine sunt sistemlll A B O i sistem III Rh.
Sistemul A B O
Acest sistem cuprinde patru grupe sanguine,
Grupa A Grupa B
Grupa O Gru aAS
clasificate n funcie de prezena sau absena
ag lutinogenelor A i B astfel (fig. 163).
Hematil
Gmpa O sau I -pe hematii nu prezint nici
AntigenoA Anligcne B
antigenul A nici antigenul B. in plasm se gsesc
anticorpi anti A-aglutinina i anticorpi anti BSer
Fr
coresaglutinina (47 %);
anticorpi
panAnticorpi
Anl ic~:lrpi
denl
Grupa A sau II - pe membrana hematiilor se
a
B r
gsete antigenul A i n plasm aglutinina (41 %);
41%
9%
47%
3%
Grupa B sau III - pe membrana hematiilor se
gsete aglutinogen B i aglutinina an plasm (9 %);
Fig. 163 . G r upele sUJlguinc
Gmpa AB sau IV - pe membrana hematiilor se
gsesc aglutinogen A si aglutinogen B. in plasm nu
se afl nici aglutinina a, nici aglutinina .(3%).
AnticorPi~
Cunoaterea grupelor sanguine este necesar
pentru a stabili regulile transfuziei . Se tie c aglutinina
nu poate coexista cu aglutinogenul A i nici
aglutinina cu aglutinogenul B, deoarece se produce
reacia antigen - anticorp care determin Izemoliza distrugerea hematiilor, dac reacia se produce n
AntigeneA
organism sau aglutil1area hematiilor, dac reacia are
loc pe lam sau n eprubet (fig. 164) . n cazul
transfuziilorcu cantit~ mari de snge, ele se realizeaz
Hematie A
numai n cadrul aceleiai grupe (snge izogrup). n
cazul transfuziilor cu cantit~ mici de snge (sub
l lg. 164 . l\gluti nurl'c
500ml) este valabil schema din fig. 165.

*=
~
~

t 4 1

47%
1donator universal

Ser test
cu agl utl -

cu agluli-

nina antl A

nina anti 8

..

O
O
.: .~ ":.

:.:: ::::::
....

......'::.

:,: ~ :'::~:'

:\}':/
O
@
@
O O
"

....

:, :~;' ::;'.:
", ', ,

,'.:::.::.....:
" "':,':'
,.

Fr aglutinare

AB IV pri mitor unversal

cu aglutinina
antiA si anUB

::~i'i':>"

.;. ','.,' ,

:, :~. ;': :;,,'

Concluzii

Grupa A

Grupa B

Grupa AB

" , ',

Grupa O
aglutinare

3%

Fig. 166 . Determinarea grupei sang uine

Fig. 165 . C ompntibilitat c 3 la transfuzie

ti

Determinarea grupelor sallguille in sistemul ABO


Pentru a determina crei grupe sanguine aparine un snge necunoscut, se folosesc serurile
- test (fig. 166)
Serul A provenit din snge aparinnd grupei care conine aglutinina (grupa AU)
Serul B provenit din snge aparinnd grupei care conine aglutinina fi (grupa BIlI)
Se iau patru lame de sticl i pe fiecare se pun cte dou picturi de snge. n una din
picturile de pe fiecare Iarn se pune ser A iar pe cealalt pictur se pune ser B i se abserv
comportarea eritrocitelor:
Dac

Dac

nu se produce aglutinarea in nici una din picturi , sngele aparine grupei 0(1)
se produce aglutinarea in pictura creia i s-a adugat ser B, sngele aparine grupei

A(ll)
Dac

se produce aglutinarea in

piclura creia

i s-a

adugat

ser A, sngele

aparine

grupei

I
I
I

I
I

I
I
I

B(III)
Dac

aparine

se produce aglutinarea n ambele

picturi,

prin

aciunea

ambelor seruri, sngele

grupei AB(IV)

S i sfl!l1lltl SlIllgllill Rh

La 85% din populaia uman, pe membrana hematiilor se mai afl un antigen D, care este
diferit de A si B. Deoarece acest antigen se afl i n hematiile maimuei Rhesus, a fost denumit i
antigenul Rh. Indivizii care au acest antigen fac parte din grupa Rh pozitiv, iar cei care nu-l au sunt
Rh negativ (15% din populaie).
n mod normal nu exist anticorpi anti Rh, nici n plasma celor Rh pozitiv i nici n plasma
celor cu Rh negativ. Indivizii cu Rh negativ pot fabrica
85%
15%
Nu
ins aceste aglutinine anti Rh, dac primesc snge Rh
pozitiv:
----.-:
00,---- '
a. prin lTansfuzii repetate de snge Rh pozitiv
la indivizii cu Rh negativ acetia din urm fabric
aglutinine (anticorpi) anti Rh, care vor ataca hematiile Rh pozitiv i vor provoca accidente
transfuzionale;

G ..

1 42

I
I
I
I
I
I
I

b. n mod similar dac o mam Rh negativ are o


sarcin Rh pozitiv (de la un so Rh pozitiv) atunci ea
poate fabrica aglutinine anti Rh care vor ataca hematiile
pozitive ale ratului ncepnd cu a doua sarcin (fig. 167),
ducnd la boli grave i chiar la moartea acestora.Prima
sarcin poate evolua normal deoarece n condiii
fiziologice, hematiile Rh pozitiv ale ratului nu pot
traversa placenta i deci nu ajung n circulaia matem.
La natere , prin ruperile de vase sanguine care au loc n
l11omentl11 dezlipirii placentei de uter, o parte din sngele
fetal trece la mam i stimuleaz producia de aglutinine
anti Rh. La o nou sarcin aceste aglutinine, care pot
traversa capilarele placentare, ptmnd n circulaia fetal
i distrug hematiile Ftului, putnd duce chiar la moartea
acestuia atunci cnd aglutininele sunt n cantitate mare.

Placenta

Hematii cu antigeni Rh din sangele


primului ft in sangele matern

....
c

Imunitatea
R eprezint

capacitatea organismului de a
rec un oate i neutraliza macromolecule sau celule
strin e acestuia.
Organismul uman are multe mijloace de aprare
mpotriva factorilor biologici din mediul extern.
mpotriva lor, organismul folosete dou sisteme:

l/especific (I/I/scu/ti)

este
dezvoltat n special la nivelul porilor de intrare a
diferii lor ageni infecio i - pielea i mucoasele - i se
realizeaz prin:
1. Iml/lli/a/ea

Hematii cu antigeni Rh din


sangele celui de al doilea ft

Anticorpi anu Rh materni in sangele ftului

Fig. 16 7 . FaC lorul R h

Fagocitoz- reprezint

procesul cel mai impOitant de aprare imunologic nespecific. Procesul


n captarea i digestia microorgani smelor ptrunse n corpul uman. Celulele care realizeaz
fagocitoza (fig. 168), fac parte din categori a globulelor albe. Ele sunt:
const

Neutrojilele (polimOlji:}l/ucleare PMN) . Acestea se deplaseaz la locul de ph-undere prinh--un


chemotactism poziti v, fa de agentul strin, prin
procesul de diapedez. Fiind foarte rspndi te n esuturi
i avnd o aciune prompt , sunt considerate ca Fcnd
parte din prima linie de lupt antimicrobian.
MOl/ocitele sunt celule mari, care migreaz din
snge n esuhlri unde se transform n macrofage i
fagociteaz intens bacterii i resturi celulare mai mari.
Neutrofilele i macrofagele au n citoplasm un numr
mare de lizozomi bogai n enzime hidrolitice.
rosii

Eozinojilele sunt,n mai mic msur i ele


rspun ztoare ale fagocitozei. Ele au capacitatea de a

Fig. 16M .

Facocilnz

143

strbate

agent patogen
u putere scazuta
Formarea
anticorptlor
in sange
\

om
sanatos

n cazul unei
infectii

om
imun
Anticorpii sunt
prezenti in sange
fig . 169 Imunitate activii

injectare repetat cu
~atogen

peretele capi lar prin diapedez i de a distruge, n


paraziii , prin fagocitoz sau prin eliberarea din
granulaiile lor citoplasmatice a unor enzime hidrolitice ce
pot aciona asupra membranei celulare a parazitului.
SlIbstanele prodllse de cellliele locale lizozimul , din
secretia
, sal iv ar, lacrimal ; acidul clorhidric, din secreti, a
gastric ; acizii organici din secreia glandelor sebacee au
aciune bactericid sau bacteriostatic.
special,

2. IIIII/Ilitalea specific (dobtilldit) este un proces


complex de aprare infecioas care presupune: identi ficarea
obligatorie a structurii chimice a antigenului i proliferarea
unui num r mare de celule care vor sintetiza proteine
specifice, cu ajutorul crora se va recunoate i se va
neutraliza antigenul.
Celulele rspu nztoare de imunitatea specific sunt
limfocitele T i limfocitele B. Limfocitele Tsunt de origine
hematopoietic si
, sunt transportate din mduva rosie
,
h ematogen prin circulaie, la timus unde sunt specia lizate,
sintetiznd pe membrana lor celul ar receptori pentru diferiti
antigeni. Cnd un limfocit T ntlnete antigenul penlTll care
are receptori, unneaz multiplicarea n numeroase copii, care
se vor fixa specific pe antigeni i-i vor distruge. Limfocitele
B sunt de origine hematopoietic, sunt specializate n ficat
i n mduva hematogen. Ele sunt rspndi te n esutul
limfoid unde rm n pn la contactul cu antigenul.
Limfocitele B activate, sintet izeaz anticorpi (imunoglobuline).

'"\1"~....

Tipl/ri de ill/I/llitate

Imunitatea poate fi lIalllral i artificial.

formare de
anticorpi n sange

III/I/Ilitalea lIatl/ral este:


a. llnscut - se transmite ereditar si
, dureaz

toat

viaa;

b. doblldit - obinut pasiv prin laptele matem sau


activ n unna unei boli i are durat mare.

injectarea bolnavului cu
ser bogat n anticorpi
fig. 170 . Imunitate

144

pash

III/I/Ilitalea artificial poate fi:


a. activ - prin vaccinare (fig. 169) - introducerea n
organism a unor ageni patogeni cu virulen atenuat sau
omori, detemlin producerea de anticorpi specifici; dureaz
1-7 an i.
b. pasiv - prin administrarea de seruri, (fig. 170)
care conin anticorpi gata fonnai; dureaz 2-3 sptmni.

r
Retineti!

Transfuzia este o metod frecvent de tratament care const n adminislmrea de snge proaspt
sau conservat provenit de la un donator. Pentru executarea acestei operaii trebuie s se in
seama de calitile biologice att ale sngelui inh'odus ct i ale celui din organismul care l
primete , penh'u a se evita ntlnirea aglutinogenului cu aglutinina corespunztoare.
P rincipalul rol al leucocitelor este acela de aprare a organismului mpohiva agenilor patogeni
care provoc infecii.
N umrul crescut al globulelor albe menionat nh'-un buletin de analiz a sngelui constituie
un avertisment care trebuie luat n seam.

APllC~TII

1. Evidentiati afimatiile corecte:


"
,
Se pun dou picturi dup cum urmeaz:
I.Ser O + ser AB -> aglutinare
2.Snge O + plasm AS -> nu aglutineaz
3.snge O+ snge B - > nu aglutineaz
4 Ser O+ sngeA -> aglutinare

Grupa OI:
A. Are aglutinogene A i B.
B. Are aglutinine a Oi 13.
c. Poate dona grupei AlI.
D. Poate primi de la grupa ABIV.

2. Un individ care nu are n plasm aglutinine a


a) AlI/Rh+
b) Ol/Rh+
c) BIII/Rhd) ABVIRh+
e)ABIV/Rh3. O persoan care are n snge hematii ce
de la:
b) BIRh+
a)AB/Rhd) O/Rhc) A/Rhe) O/Rh+
~ . Asociai noiunile

p"czint

13. poate primi snge de la:

doar antigenul D poate primi snge

din cele dou coloane.

A. Vaccinarea
B. Administrarea de seruri

1.

natural

2.
3.
4.
5.
6.

artifici a l

activ
pasiv
dureaz
dureaz

1-7 ani
2-3 sptmni

5. Completai propoziiile lacunare:


1. Principalul rol al leucocitelor este ............ organismului mpouiva ...... ... .. .. .. .. ... . ...... ..
2. Cel mai impOltant proces de aprare imunologic nespecific este ............................ ... .
3. Celulele rspunztoare de imunitatea specific sunt ....... .. ................... .
deoarece ...................... .
145

~___H_ e_m__t~m_z_a---.:,:.i. _e_O_a_g_Ul_I_a_r_e__s_a_-_n_g_e_I_ i_*_ __=


HEMOSTAZA

S ne reamintim !
Tro mboc itde sau pl ac hetele
san guinl..:. sunt ~e l c'

I1Hli

I1l ici

elemente ligunlte. avnd tlial11ehll


de 2--< i. Sunt fo rmate In m du va
h e mnl () gen ,

prin ti'agmentarea

unor ce lule numite megacariocite.


Trllml1l'c it c le S UIll lipsit e de
nu c leu i au In c it o pla s l11
g ra nllla ~ ii ll1ic i. Sunt in llulll rd e
f ~(I .O OO - JUO,nOU I11m 3 i
tr i esc

apn.\:\mHti\ 7 zi le.

Tromboc it cle au importan ta


mare t11 procesul de
,' prir e a l he m o rag iil ,' r (In
fiz i o l og i c

Prin hemoslaz se nelege tolalitalea mecal/isl71elor


care duc la oprirea sngerrii.
Hcmostaza este un proces fiziologic complex care se
desfoar n trei timpi: timpul vasculoplac/letm; timpul
plasmatic i timplIl (rombor/il/amic.
1, Timpul "a scllioplaclletar al hemostazei sau
hemostaza primar dureaz 2-4 minute n cazul ruperii vaselor
mici de snge. Ea se datoreaz cooperrii dintre reacia
vascu lar i reacia plachelar.

Reac{ia vascular const din vasoconstricia vaselor


lezate i circulaia sngelui prin vasele colateral e.
Reacia plachetar const In aderarea trombocitelor
la suprafaa endoteliului lezat i fomlarea onui dop plachetar
ce astup lumenul vasului i oprete sngerarea.

2. Timplll plasmatic III coagll lrii sau coagularea


(Inchegarea) sngelui dureaza 4-8 minute. EI se produce sub
aciunea unor factori ai coagulrii: In urma agregrii
trombocitelor la s uprafaa vasului lezat, ele sufer alterri stTllcturale i elibereaz In snge o serie de
factori trombocitari ai coagulrii. Aceti factori trombocitari (plachetari) particip alturi de factorii
plasmatici ai coagulrii la coagularea sngelui (fig. 171).
Datorit reelei de fibIin , care fixeaz In ochiurile ei elementele figurate, dopul plachetar
capt rez i stena necesar pentru Inchiderea rnii (fig. 172).
h em os t az).

I
I

a. Factorii trombocitari
ai coagulrii

Ca2+
I
----o-.

Factori pfasmatici
ai coagulrii

TROMBOPLASTIN

--------------~

b. Protrombin
protein sintetizat
ficat n prezena
vitaminei K

Ca2+

Ir------------------,

I TROMBOPLASTIN I I

TROMBIN

~~====~
FIBRIN

c. Fibrinogen
-

protein solubil

TROMBIN

protein insolubil

ce se
dispune n reea n
ochiurile creia se an
elementele figurate

Fig. 17 1 . Sclll'ma coagu lii rii s:ll gc lu i

146

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

3. Timpul trulllb" dil/{lIUic al hemostazei dureaz 2-24 ore.


Acest timp const din retrac!ia cheaguilli i.fibrinoliz.
Retracia cheagului este un rroces de contracie a
proteinelor din cheag. n timpul contraci"ei cheagului este expulzat
afar serul, care reprezint plasma far fihrinogen. Prin retracie,
cheagul devine mai fenn.
Fibrinoliza const in descompunerea cheagului sub
,actiunea unei enzime numit plasmin. Pe msur ce vasele lezate
se repar, plasmina "to pete" cheagul din interior, permind
reluarea irigaiei sanguine in teritoriul astupat de cheag.

Retineti!

lan ii de calciu

particip

n toate fazele

coagulrii.

Blocarea sau

precipitarea ionilor de Ca prin cit"rat sau axalat de Na, face sngele


incoagu labil. Coagularea mai poate fi oprit cu ajutorul heparinei, un
polizaharid fabricat in mod natural de Icococitcle bazofile.

APLlC~II

1. Funciile hemostaticc ale trombocitelor sunt ndeplinite datorit proprietilor 101'.


AJegei variantele corecte:
A. Adezivitatea la suprafeele lezate;
B. Producerea de anticorpi;
C. Aglutinare;
D. Sinteza de proh'ombin ;
E. Eliberarea factorilor trombocitali.
2. Asociati notiunile din cele dou coloane '
Timpii helllostazei
Caracteristici
A.Timpul vasculoplachetar I.Fibrinoliz
2. Vasoconstricia vasului lezat
3. Sinteza de tromboplastin
B.Timpul plasmatic
4. Adunarea trombocitelor la suprafaa endoteliului lezat
C. Timpul trombodinamic
5. Retracia cheagului
3. Evidclliai afirmaiile corecte:
1. Timpul vasculoplachetar al hemostazei se mai numete hemostaz temporar deoarece ea
se declaneaz la lezarea unui vas sanguin.
2. Timpul trombodinamic al hemostazei const n reacia cheagului deoarece se realizeaz
sub aciunea Ullei enzime numit fibrinoliz.
4. Completai propoziiile lacunare:
1. Cheagul este alctuit dintr-o reea insolubil de .................... in ochiurile
dispun ........ .. ........... .
2. Trombusul sau ...... .. ........ se formeaz prin ........................ .. .... ..

creia

se

147

B.3. ACTIVITATEA CARDIAC


Propriettile

miocardului

ne reamintim !

Inima <!stc urganul central a l aparat ului ea rdi llvascular. Este si tu a t l1mcdiastil1 , l1Ire el
dou atrii spre baz ~scparale prin SLf111d
intcratrial) i dou \ cntri c ulc sprc viirJ'{ separatc prin scptullllt erven lri cu lar) .
Pe r te le inimii este alctuit din straturi supnp use, care de la exterior c tre inte rillr , unt
c pieardul ( to ila in t e rn a pericardului seru,) mu chiu l inim ii sHumiucardul i endtlcardul.

cl ui p l mclni. est...! lin llrga n ca\ iial'. telraCH meral, t.:11

\ll1inti~j- vH l .lral'l..:risticile slruC LUrall: i func iunale

ale fibre i

11l1ls~1Ilarc c ardiac~ prin

cumparat ic C' U l'dl'ialtc tipuri de IcslItm llsclila r!


Vena
Artera p'\!!!~~r,1
d reapt

nara Duh"D~;;;;;J
Venele

pUI'mDrla"'c.....:~

drept

Fig. 17'}. . S tructlll"ll inimii

f ig. 17-l . 1\'iutu) l'\ril o -

c o nducto r

1. nodul sno;nrial : ~ . Iwdu l ~lIri O\ cllI ricu-

Jur: .l . 1~I...c i('uIIIl S : -l . r\!\ ....H1a Pu rkinjc


14 8

M iocardul sau mu s, chiui


inimii - stratul princ ipal a l perete lui
inimii (fig. 173) , este consti tuit din
d o u t ip u r i de ce lul e: celule
miocardice contractile, de execuie
I alrioven
i celule mioca rdice modificate,
stn g
embrionare, de com a nd care intr
n
alctuir ea
es utului
exc
itoconductor
saunoda
l.
~1;lI~,..-- Seplul
inlarven
Ce lule le care compun eslI/1I1
lricular
exci/ocollduc/ol' au capac itatea de a
gene ra sponta n impu lsuri i de a
i papileri
co nd uce p o t e n i a l u l de ac iu ne la
ce lul e le mi oca rd ice de lucru (de
exec u i e) , care as i gur co ntrac iil e
ri tmice a le miocardului .
Si s/emlll exci/ocolldIlC/OI' este format di n (fig. 174)
- nodului sinoatrial ce se a fl n peretele atriul ui drept
n vec in tatea ori fici ului de vrsare al vene i ca ve superi oare;
- nodului atrio-ventricular care se afl tot n atriul
drept, n partea i nfe ri o ar a septului inte ratri a l i se te rmin
n septul in terventri cular;
-.f(ISCiCIlIuI His ce pl eac din nodului atri oventricu lar
i se m pa rte n do u ramuri: una st n g a lta d reapt care
co boar n ventricu l;
- ce le do u ra muri se d iv id fonn nd n pe re ii
ventric ulari reea ua lui Purkillje.
M usc ul atura atriilor este co mpl et se p a ra t de
mu sculatura ventricu lilo r printr-un in el fibros . Legtura
a n atom i c si
t! noda!.
, fu n ct, i ona l este rea li za t de tesun
,

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Miocardul, care din punct de vedere structural este un muchi slTiat, are proprieti comune cu
dar i o serie de proprieti caracteristice.
1. Automatismul sau ritmicitatca - reprezint capacitatea celulelor miocardice modificate de
a declana spontan i ritmic poteniale de aciune care determin contracia muchi ului cardiac.
n condiii fiziologice, activitatea cardiac ritmic este condus de impulsurile generate de
nodului sinoatrial (70-80/minut), care difuzeaz rapid n ntreg miocardul. n cazullezrii nodulului
sinoatrial, preia rolul de centru de comand, nodului antrioventricular a crui ritmicitate este mai
redus (40 impulsuri/minut). n cazul ntreruperii legturii acestui nodul cu fasciculul His, frecvena
eardiae ajunge la 20-25 contracii/minut, impulsurile fiind generate in fasciculul His.
2. C onduclibilitatca const n conducerea potenialului de aciune, generat spontan de centru
de comand al inimii n toat masa miocardului, nti a celui atrial apoi i a celui ventricula!".
Potenialul de aciune parcurge urmtorul traseu:
muchii striai

- - -- --*lI 7pre affiJ


Nodul
sinoatrial
~
Nodul -

F; sci;;lul1

r
t

- ------

His
l

Latrioventric~

- I

Celule
Reteaua I
miocardice
Purkinje
. _ -'-l> _ contrac!iile
ventriculare

Impulsul ajuns la captul reelei Purkinje, este transmis celulelor miocardice contractile
nvecinate. Conducerea potenialului de aciune de la o celul muscular contractil ventricular la
alta, se realizeaz prin intemlediul discurilor intercalare. Sensul de conducere este de la endocard spre
epicard. Blocurile inimii reprezint efectul blocrii temporare a transmiterii impulsului, la un anumit
nivel al sistemului excitoconductor(sinoatrial, atrioventricular, de ramur , parial , total).
3. E:xcitabilitlllca - este proprietatea celulei musculare cardiace de a rspunde la un stimul,
prinb'-un potenial de aciune propagat.
Unele manifestri ale excitabilit~i (pragul de excitabilitate, legea "/01 sal/nimic ") sunt comune
cu ale altor celule excitabile.Inima prezint particularitatea de a fi excitabil numai n faza de relaxare
i inexcitabil n faza de conbacie. n sistol (contracie) inima se afl n perioada reti'actar absolut.
Orict de putemic ar fi stimulul , rmne fr efect. Ca urmare miocardul nu prezint contracii de tip
tetanic.
4. C ontractibilitatea - este proprietatea miocardului de a dezvolta o tensiune ntre capetele
fibrelorsale.Prin contracie se scurteaz fibrele mioeardice, n cavitile inimii se genereaz presiune
i are loc expulzia sngelui. Fora de contracie este proporional cu grosimea pereilor inimii. Deci
ea este mai redus n atrii i mai puternic n ventricule (mai mare n ventriculul stng fa de cel
drept).
Conb'aciile inimii se numesc sistole. Relaxrile inimii se numesc diastole.
Ene rgia de contracie este fumizat de ATP . Refacerea ATP-ului se realizeaz prin oxidarea
unor substane organice care elibereaz energia necesar acestui proces. Deoarece miocardul are
posibilitatea de a metaboliza, pe lng glucoz, i ali compui (acid lactic, acizii gra i , corpi cetonici)
i penb1.l c n timpul diastolei aportul de oxigen este crescut, miocardul nu fUllcioneaz prin " datorie
de oxigen".

Retineti I

Inima este un organ muscular, cavitar, tctracameraJ. Peretele co'rdului este ' alctuit din tunici suprapuse,
principala fiind miocardul ce prezint proprieti precum: ritmicitatea, conductibili~tea, ~xcitabilitatea ,
cantractilitatea.
\ utomatismul este determinat de celule miocardice speciale, modificate, ce formeaz es utul exctoconductor.
149

APllC~ II
Cte sistole atriale se pot nregistra n 30 sec dacii se ntrerupe
atriovcntricular:
C - 20;
D-II ;
A - 36;
B - 25;
E - 46
Ce tulburare apare prin lezarea nodulului din septul interatrial:
A. Infarct;

8. Tahicardie;

Evideniai rspunsurile

C. 810c atrioventricular;

legtura

fasciculului His cu nodului

D. Tetanos;

E. Nici una

corecte referitoare la miocard.

A . Este alctuit din celule musculare striate


8 . Utilizeaz ca substrat eneregtic (glucoz, acid laetie, corp ce ton ici, acizi gra i)
C. Cuprinde mioeardul adult, contractil i mioeardul embrionar (lJesutul nodal)
D. Funcioneaz prin "datorie de oxigen"

Cii.:1

cardiac
I.

S ne reamintim

Dlllo l' i L succesiunl l'!!gulcHc .\ pcrioade lor de


eo nl-raqie i a pcrioadelor de re\nxarc. cnracte ri slicc
miocurdului. inillm fUl1cio l1 CdZ ca O po m p aspir(lres pinga toare. Eli pom peuLa rilm ic. in arterc. sngel!!
pc care il p r i m e t e prin V<! I1 l.!.

Diaslola

general

Sislola

alrial

Sfritul

venlriculare

sislolei venlriculare

Fig. 175 CirclIhl! n intl'1\c:\ l'di ul:l


150

Circulaia intrac ardial

n plan longitudinal atriile i


ventriculele sunt separate prin septul interatrial
i septul interventricular. Fiecare atriu
comunic cu ventriculul de aceea i parte prin
orificiile atrioventriculare, prevzute cu val ve.
n atriul drept se deschid venele cave
(superioar i inferioar) i sinusul coronarian
(care dreneaz venele coronariene). Prin
orificiul atrioventricular drept, prevzut cu
valva tricuspid, atriul drept comunic cu
ventriculul drept unidirecional. n atriul stng
se deschid cele patru vene pulmonare. Prin
orificiul atrioventricular stng, prevzut cu
valva bicuspid sau mitral, atriul stng
comunic unidirecion a l cu ventriculul stng.
Putem spune c inima este mprit n
dou jumti: stng ce conine snge cu
oxigen i dreapt care conine snge cu dioxid
de carbon. Din ventriculi pornesc cele dou
artere mari , artera aort din ventriculul stng
i artera pulmonar din ventriculul drept. La
baza acestor dou artere se afl valvulele
sigmoide sau semilunare.
Aparatul valvular al inimii este acela
care imprim un sens obligatoriu circulaiei
intracardiace a sngelui - > vene -> atrii ->
ventricule - > artere (fig.175).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

o
81510la

234

atrial

Slstola
ventricular

Valvele
atrioventriculare
nchise

Zgomote - pauze

Umplerea
ventricul ului

Z1-zgomot sistolic

Ventricule
complet

complet

nchise si

nchise si

goale

pline

lung -- ca

Fig . 176

durat

grav -- ca tonalitate
puternic - ca intensitate

Z2- zgomot diastolic


scurt -- ca durat
ascuit -- ca tonalitate
slab - ca intensitate

C iclul cardiac

2. Ciclul ca rdiac
Succesiunea unei contracii - sislol i a unei relaxri cardiace - diastol , constituie ciclul sau
revoluia cardiac (fig. 176). Durata ciclului cardiac este de 0,8 s la un ritm de 70 contracii/minut.
Datorit ntrzierii propagrii stimul ului prin nodului atrio-ventricular exist un asincronism
ntre sistola ah'ial i cea venh'icular - sistola atriilor precede cu O, I s pe cea a ventriculelor.
Sistola atria/ dureaz O, I s. Contracia atriilor determin trecerea sngelui n ventricule
asigurnd umplerea acestora cu 30% din sngele coninut n atrii, dup care atriile intr n diastol. in
timpul sistolei atJiale ventJ'iculele sunt n diastol. Valvele atrio-ventriculare sunt deschise. Sngele nu
reflueaz din alTii n venele cave deoarece la orificiile lor de vrsare exi s t fibre circulare miocardice,
care le nchid.
Diastola atrial dureaz 0,7 secunde in paralel i corespunztor ncepunllui diastolei atriale
are loc sis tola ventricular.
Sistola velltl"iculal" urmeaz dup sistola atrial.i dureaz 0,3 secunde. Este determinat de
potenialul de aciune transmis de la nodului sinoatrialla cel alrioventricular i prin fasciculul Hi s i
reeaua Purkinje la miocardul venITi cui ar.
Se desfoar n dou faze. in faza izovolumetric, se realizeaz punerea sub tensiune a fibrelor
miocardice, asociat cu creterea uoar a presiunii inh'aventriculare, ceea ce determin nchiderea
valvelor alTioventriculare. in acest moment se produce zgomotul sistolic (Z 1). n a doua faz (de
ejecie) ventriculul fiind o cavitate complet nchis, presiunea intraventricular continu s creasc ,
depind presitmea din amiii i din tJunchiul arterei pulmonare. Ca wmare are loc deschiderea valvulelor
semilunare de la baza acestor vase i expulzarea sngelui n ele.
Diastola l'elltl"iculal" dureaz 0,5 secunde. Cnd presiunea intraventricular scade, devenind
inferioar celei din arterele mari , are loc nchiderea valvulelor semilunare (zgomotul diastolic- Z2)
care mpiedic rentoarcerea sngelui n ventricule. Scderea n continuare a presiunii intraventJ'iculare,
sub valoarea celei ah'iale, detennin deschiderea valvelor atJiovenhiculare. Unneaz faza de umplere
pasiv a ventriculelor, cu snge provenit din ah'ii, n proporie de 70%.
15 1

Diastola gelleral dureaz 0,4secunde. Atriile i ventriculele se relaxea z. La sfritul acestei


faze are loc sistola atrial a ciclului cardiac urmtor.
Durata fiecrui ciclu cardiac, variaz n funcie de frecvena cardiac cu care este n rapOrt
invers proporional; (ex. Ia un ritm de 40 contracii pe minut, durata ciclului cardiac este de 1,5 s).
Creterea fj'ecvenei cardiace se numete tahicardie, iar scderea frecvenei cardiace , bradicardie.
Parametrii functionali
ai activittii
,
, cardiace
Activitatea ritmic a -inimii ca dubl pomp aspiratoare-respingtoare poate fi exprimat prin o
serie de parametri ft1l1c~onali precum:frecvell cardiac, debit sistolic, debit cardiac, trlll'alill cardiac.
Frecvena cardiac reprezint 1ll1l11rui de cicluri cardiace (contracii-relaxri) realizat de inil11
pe minut.
De cine este determinat, n condiii normale, fiziologice,
factorii endogeni i exogeni care o pot modifica?

frecvena cardiac?

Care sunt

Debitul sistolic (Ds)-cantitatea de snge expulzat de ventricule la fiecare sistol (70-90ml ).


Debitlll cardiac (Dc)-cantitatea de snge expulzat de inim ntT-un minut; reprezint produsul
dintre debitul sistolic (Ds) i frecvena cardiac(Fc) pe minut.
Dc = Ds x Fc =80 x 70=5,6 I
Debitul cardiac crete n timpul efortului muscular, al sarcinii, al febrei i scade n timpul
somnului.
Travaliul cardiac - lucrul mecanic efectuat de inim ntr-o anumit perioad de timp i este de
aproximativ 86 gr/m pentlU fiecare sistol a ventriculului stng i de aproximativ 1/5 din aceast valoare
pentru ventriculul drept.
Ciclul cardiac este nsoit de manifestri mecanice, aCllstice i electrice.
Manifestrile mecanice sunt:
-ocul apexiall, care se percepe ca o "lovitur" a vrfttlui inimii , n timpul sistolei, n spaiul V
inercostal stng;
-pulsul ar/erial reprezint expansiunea sistolic a pereilor arterelor, produs de variaia de
volum arterial din timpul expulziei sngelui din inim.
Unda pulsatil reprezint transport de energie. Ea se propag cu o vitez de 5m/s, de 1Oori mai
repede dect unda sanguin care reprezint transport de materie. Prin ll.I'egistrarea undei pulsatile se
obine un grafic caracteristic numit sfigmogram. Pulsul are unele caractere pe care medicul le poate
interpreta, obinnd astfel informaii asupra activitii cardiace i a strii pereilor vasculari.

" ~viOeniai pwsulrterial al colegului de 6anC la artera radial, n apropierea articulaiei 1.1
radio-carpiene, prin comprimarea arterei pe planul dur osos al radiusului ..
Mallifestrile

aCllstice sunt reprezentate de cele dou zgomote cardiace:


Zgomo/ul sis/olic, prelungit i cu tonalitate joas , este produs de nchiderea valvelor atrio ventriculare n timpul sistolei ventriculare.
Zgomotul diastolic, scurt i ascuit, este consecina nchiderii valvulelor semilunare de la baza
aOliei i arterei pulmonare, n timpul diastolei ventTiculare.
Manifestrile acustice se datoresc vibraiilor sonore produse n timpul ciclului cardiac.
Aplica~

urechea pe toracele colegului n dreptul inimii i ve~ auzi dou zgomote caractetistice.
lor se realizeaz prin fonocardiogram (fig. l78).

Evidenierea

Manifestrile electrice ale inimii se apreciaz prin electrocardiogram- EKG, care reprezint
ll.I'egistrarea grafic a succesiunii fenomenelor electrice care au loc n miocard (variaiile potenialelor
electrice din timpul ciclului cardiac). Inima genereaz curent electric. n diastol fibrele musculare
cardiace sunt ncrcate cu sarcini pozitive la exteriorul membranei i negative la interior (poIarizare

152

+O.5mV

7-_

8/8

..-2
..-3
..-4
__ 5
__ 6

--7

Fig .

177

de repaus). n sistol polaritatea membranei se


inverseaz, exterioru l devenind negativ fa de interior
(depolarizare).
Regiunea de inim care intr n activitate devine
negativ n raport cu zonele aflate nc n repaus.
Diferenele de potenial electric ntre aceste regiuni se
transmit pn la suprafaa corpu lui i pot fi culese cu
ajutorul unor electrozi ap li cai pe piele, care msoar
diferena de potenial n trei situaii (fig. 177):
I.ntre braul stng i braul drept;
2.ntre braul drept i piciorul stng;
3.ntre braul stng i piciorul stng.
Aceste biopoteniale sunt apoi amplificate i
nregistrate cu ajutorul electrocardiografului .
Graficul obinut se numete electrocardiograma
(ECG). Pe un traseu ECG se nscriu trei unde
pozitive P,R,T i dou unde negative, unda Q i
unda S (fig. 178).
Unda P reprezint modificrile e lectrice
survenite n timpul rspndirii excitaiei prin atrii
(activarea sau dep olari zarea atriaI); undele Q,R
i S reprezinta activarea i depolari zarea
ventri cular, iar unda T corespunde procesului de
refacere a polaritii de repaus a ventriculelor
(repo larizarea ventricular).
ECG se schimb n bolile de inim. Pe aceast
baz este uurat diagnosticul diferitelor bo li
cardiace.

Cun'l:q iu eh-Iului canlillc l'lI I1I l1 ll i r~' ~ , ii rilc l'I t' l't l"il'l' nil'

inimii - I CtlUl r:lC\1i :lIn"h.,; ::! . ":l llllral ~ i l \cnlncll lan.': J, l'UllIl.lqi;1 ,nimI i:
4 . rc pamlr1 1111111 '1: 5. /~om{l[~' t i ~ , ,, 'tl h c: II. dw ... 'oli..:); U. dc ~dlllh:rc.I
v11h uk i tll ritl\cTHrrcularc : 7 . . lc ... dlldcrCil \alnlll.'l .. ig111 t1id\!: ~, I..K{j

Retineti!

Activilatea inimii, ritmic i involuntar se desf oar in trei


timpi :
- contracia ce lor do u atrii (s istola atrial)
- contracia ce lor dou ventricule (sistola ventricu l ar)
- repausul general al atri ilor i ventriculelor (diastola general)

PS-picior stang

Sislol

Diaslol

APUC'" II
t. f' l1lculni volu111ul de ~ ngc pom pat de ventriculul stung in 10
minute. ~liilld cu ciclu l c:1l'diac urc o durata dl' 0,8 secunde, inr
(h:hicul sistolic c!'tte de 701111 snge.
1 . OUl'UUl

n:

Electaca rdiograma (a) si fanagrama (b)

ciclului cllrdinc. n CI1J;ullcz:1rii lIudulului sinontl'iul va

A. 0,45;

B. 15; C. 2,45;

D. 0,85; E. 1,55.

Fig. 178 . Cort'hqia cidului


ca rdi ac cu mani fes tril e ell-dr icc

153

B .4. CIRCULATIA
SNGELUI
,
Marea fi mica cir c u lalie
S ne reamintim

Sistemul circulator sanguin este fo mm! din inm

orga nul

propu lsor al stin ge lui !;i i vase le san guint! -artere. c apilare .ve ne .
Arterel e sunt vase prin care sngek plcac de la inim iar \'cnl.:lc
sunt \ ase prin care s ngdl.,; vin e la inim . LLI ni velul capi larelm c
re ali ze a z sc himburil e de s ub s t ane i gaz\,; dintre sfll1ge:?i ccluk.

Circulaia sanguin este constituit din dou circuite


vasculare, complet separate structural dar strns corelate
funcional (fig, 179),
-lIzica circulaie sau circulaia publlollar;
-luarea circulaie sau circulaia sistelllic.
Circulaia flu/IlIOfl(/J'{/

Circuitul este format dintr-o poriune arterial


prin artera pulmonar i ramurile arterei
pulmonare i o poriune venoas reprezentat prin venele
pulmonare, ncepe n ventticulul drept, prin tt'lll1chiul arterei
pulmonare care tt'ansport snge ncrcat cu dioxid de carbon
spre plmni, Trunchiul pulmonar se mparte n cel e dou
mtere pulmonare cm'e se ramific n interiorul fiecrui plmn
n artere lobare, segmentare, interlobulare i capilare
alveolare, La nivelul acestora sngele cedeaz alveolelor
dioxidul de carbon care este eliminat prin expira ie n mediul
mirmr:>mll
aerian i se ncarc cu oxigen.
Sngele cu oxigen este preluat de la nivelul
alveolelor pulmonare, prin venele pulmonare i transportat
Fig . 179 M area ~i lIlic~ cir culaie
n atriul drept.
Acest circuit al sngelui , care se realizeaz pe distant mic: inim-plmni-inim (fig, 180),
se numete mica circulaie sau circulaia pulmonar,
reprezentat

capilare

pulmonare

I~

CO,

Fig. . 180 C ircula!i a pulmnnani

154

.I

arter pulmonar

A ~ I vene pulmonare
PL MAN I
.
o,

~
I~

Vasele care iau parte la realizarea acestui circuit


constituie vascularizaia f'll11ctional a plmnilor,
Circu/aia sis/elllic, ncepe n ventriculul stng, prin
artera aort, care transport sngele cu oxigen i substane
nutt'itive spre esuturi i organe, Aici , la nivelul capilarelor,
sngele cedeaz oxigenul i nutrimentele i se ncarc cu
dioxid de carbon i produi rezultai n urma arderilor
celulare pe care i aduce la inima n att'iul drept prin cele
doua vene cave,

aart
- - =:.::=----+.

I ~

CORP

I- -_
vene cave
_-=--1>
.

~
I~

ca,

O,

Acest circuit al sngelui , care e rea li zea z pe distan mare: inim-co rp-inim (fig.181)
constituie marea circulaie sau circulaia nutritiv.
Circuitul este fOl1nat dintr-o poriune artelial- reprezentat prin sistemul aortic i dintr-o pOliune
venoa s , repreze ntat prin s istemul venelor cave i sinusul coronar.
Trebuie remarcat fa ptul c denumirea de marea i mica ~-----------~
circulaie se refer la lungimea acestor circuite. Ele sunt deci, noiuni
anatomice. Din punctul de vedere al cantittii sngelui care circul
prin ele, denumirile nu sunt corespunztoare , pentu c n ambele
circuite trece, n acelai tinlp aproximativ aceeai cantitate de snge.

Retineti!

M ediile interne ale organismului (sngele, lichidul interstiial i


Iim fa) nu- i pot indeplini rolul in organism dect dac se gsesc n
mi care continu , mi ca re

care

poart

numele de

circulaie .

Prin circula~ja s anguin inelegem mi carea sngelui n interiorul


sistemului vascu lar silOguin.
n circulaia sa nguin se co n stat existe na celor dou circuite:
mi ca circulaie i marea circulaie.

APLlC~TII

Fig. 1XI

Circu l a i a

sislcm icii

Ar
4. VP
1--to> P ---+ 1

1. Studiati
. schemele

alturate

(Vo)

si
, comentati-le.
.

CO,

0, (A,)

2VC

AA

I~ C----+ I

(V.)

2. As ociai

noiunile

Tipuri de

0,

CO,

(A D )

din cele dou coloane


Vasele sanguine corespunztoare
I.Altera aorta
2.Artera pulmonar
3.Vena cava superioar
4.Vena cav inferioar
5.Venele coronariene
6.Arterele pulmona re

circulaie

A. Mica circulai e (pulmonar)


B. Marea circulaie (s istemic)

Circulatia

arterial

CIRCULAIA ARTERIAL

Artera aort este cea mai importa nt arter din


organism. Ea duce snge n crcat cu oxigen i nutrimente
de la inim n tot organismul.
Altera pome te din ventriculul stng i la origine este
.prevzut cu valvule sigmoide (semilunare) care au rolul s
nu permit snge lui s reflueze n ventricule.

si capi

ar *

ne reamintim !
T oate arterele SUIll ramuri a
trunchiuri arterial e:
a ltera aLlrt
altera pu l monar .

dou

155

BRAHIOCEFALIC

J@

ARTERA CAROTIO COMUN DREAPT

CRJA AORT IC

a. TRUNCHIULAPTERIAL
b. ARER~ CAROTID COMUN
STANGA
- - c. ARTERA SUBCLAVICULAR
STNG

___ - - - - -ARTERA SUBCLAVICU LAR


DREAPT

/ -

ARTERAAXILAR

ARTERA BRAHIAL

AORTA O~SCE N DENT


TORACICA
SU PRAOIA FRAGMAT IC

a. ARTERE ESOFAGIENE

DIAFRAGMA

BRONICE

b. ARTERE

c. ARTERE INTERCOSTALE
AQRTA DESCEfIIDE I'rr

ABDOMINAL

J<D AORTA

SUBOIAFRAGMAT ICA

a. TRUNCHIUL

CEL'AC=-:-i-!t--+\-!l---=~~~*~:=::3:-J

b. A. MEZENTERIC
d. 2A.
2 A. RENALE
GENITALE
c.
- TESTICULE
-OVARE

SPUN

SUP' -=1JrtV~=-,Z=J~~~;

====-==~~JI~~~::==~l:~"'=, - ,"-.'k
__

e. A. MEZENTERIC INF.

r. A. ILIACE COMUNE
ARTERA RADIAL
ARTERA ULNAR
ARCADE PALMARE

A.

SPLENIC( PANCREAS (COI\.oA.COftl')

A.

HEPATIC(FICAT
~~:~r:c
A. CASTRO
CURBUR)
OUOOENAL

A. GASTR I C
STNG

-=Jjt1flL;L----J~~=-1

-=-=~"jT+---=::=t

DUODEN
PANCREAS
(CAP)

PANCREAS

INTESTIN

SUBIRE

---- -

"""it;:.~!i

ARTERA ILlAC EXTERN -

I~

ARTERE DIGITALE

'

COLON DREPT

112 COLON TRANSVERS


. COLON ASCENDENT
{ - APENDICE, CECUM,

COLON STNG

112 COLON TRANSVERS.


- COLON DESCENDENT
{ - COLON SIGM01D

RECT 113 SUPERIOARA

"-

ARTE RAFE MURAL

ARTERA POPLlTEE

ASCENDENT

a . 2 ARTERE CORONARE

- UTER
ARTERA

ILiAC INTERN

HIPOGASTR1CA

. VAGIN

- PROSTATA
_ RECT 21J INF.

cnrclido comuno

1\
\ It-::=~ ~ubtlnv1culllr3

st4ngtl

ARTERA FIBULAR

J
ARTERA TIBIAL

co~nc

.l

ARCADE PLANTARE

~~

ARTERE DIGITALE

Fig . IS2

156

Irur\c/WI

Cir c u l a i a arluial

l!Iocn

Amia este alctuit


\/alvUI
din aorta ascendent ,
venoas ---,~.,
cIja sau crosa aortic,
Perele venos
subire srac
aOlia descendent toracic
n celule musculare
_ supradiafragmatic i
i elemente
elastice
artera aort descendent
abdominal - subdiafragmatic care la nivelul
Ven
vertebrei L4 se bi furc n
dou artere iliace comune.
Din artera aort
pornesc numeroase ramificaii (fig. 182) -aIiere
- arteriole-metaarterioleFi!;! _ I R~ C Ul11 panqil' ntre nlsl'Ic sa ngu inc
capilare arteriale.
Calibrul acestor
vase scade de la inim la perifere, iar structura pereilor
sufer modificri pe parcurs (fig. 183).
a
Arterele maI; sunt de tip elastic iar ruterele mijlocii
i mici sunt artere de tip muscular.
Proprietile funcionale ale arterelor sunt

e/asticitafea i cOllfracfilifafea.

Perele arterial

gros, bogat in
elemente elastice
Arterioal

musculare

si d ias lol e lastic

I ~-t RoJul

- perele

bogat n celule

eJasticil llii

Diastol cardiac

"aSl'!or lIlari

E/asticitatell este proprietatea vaselor de a-i mri


pasiv diametrul sub aciunea presiunii sanguine i de a reveni la calibrul anterior atunci cnd presiunea
din ele scade. Aceast proprietate este foarte evident la arterele mari . Astfel, n timpul sistolei
ventriculare stngi este aruncat o cantitate suplimentar de snge n aorta deja plin. Deoarece sngele
este un lichid incompresibil, are loc o cretere a presiunii ce determin dilataia elastic a aortei. Din
aceasta decurg trei consecine foarte importante pentru circulaia sngelui:
a. unda de oc sistolic este amortizat;
b. o parte din energia sistolei ventriculare se mnagazineaz sub form de tensiune elastic n
pereii amiei;
c. prin revenirea elastic a aortei n timpul diastolei este asigurat curgerea continu a sngelui
i meninerea presiunii sanguine.
Aadar, n timpul sistolei ventriculare are loc o
"diastoI" arterial , iar n timpul diastolei ventriculare are
Vas rezervor
loc o" sistol" arterial (fig. 184).
lntreruptor
n acest fel, dei sngele este pom pat ritmic in
sistemul arterial ,curgerea sa este continu , fapt demonstrat
de fiziologul fl-lmcez Marey, printr-o expelien foarte simpl.
S-a luat un vas rezervor din care, printr-un tub
elastic comun, lichidul era lsat s curg simultan prin doua
ramuri: una cu pereii elastici i alta rigid. ntrerupnd
intermitent, cu ajutorul unei manete, curgerea lichidului n
poriunea comun, Marey a constatat c prin ramificaia
elastic curgerea lichidului era continu, n timp ce plin tubul
rigid curgerea era discontinu (fig. 185).
157

COlltractilitatclI este proprietatea vaselor de a-si


schimba n mod activ calibrul.Aceast proprietate este foarte
dezvoltat la nivelul arteriolelor, a cror tunic medie este
bogat n fibre musculare netede. Contracia acestor fibre
(vasoconstricie) determin creterea rezistenei opus de vase
curgerii sngelui. Relaxarea fibrelor netede (vasodilataie) este
urmat de scderea re z istenei la scurgere. Prin jocul
vasodilataie - vasoconstricie are loc reglarea presiunii i a
debitului sngelui n organism. Aadar, n circulaia sngelui
Fig. 1R6 M sura ren
arterele mari de tip elastic joac un rol pasiv, iar artere le mici
tl'lI siu nii arteria le
de tip muscular, n special arteriolele, au un rol activ.
Circulaia sngelui prin artere se apreciaz msurnd: presiuuea sanguin, debitul sangviu i
rezisteuala scurgere a sI/gelui (rezistena periferic).
Presilluea .\luge!u n tlrtere (tellsiunea al'lerialti) reprezint

presiunea cu care sngele apas


asupra pereilor arterelor. Ea se apreciaz prin contrapresiunea ce trebuie aplicat la exteriorul arterei
pentru a o turti complet. Valoarea aflat astfel se numete tensiunea arterial. Valoarea normal a
presiunii sngelui n artere este de 120 mm Hg n timpul sistolei (tensiunea arterial maxim) i 70
mm/Hg n timpul diastolei (tensiunea arterial minim).
Tensiunea arterial se msoar cu ajutorul tensiometrelor, prin mai multe metode, dintre care
este curent folosit metoda ascultatone (fig. 186). Pnncipiulmetodei ascultatorii const n complimarea
braului cu ajutorul unui manon pneumatic de cauciuc. Un manometru atlat n derivaie indic valorile
presiunii de manon. Cu ajutorul unui stetoscop, aplicat sub manon n dreptul arterei humerale, se
percepe un zgomot ritmic aprut la decomprimare, n momentul n care presiunea din manon egaleaz
presiunea sangvin maxim. Continund decomprimarea se constat o accentuare progresiv a
zgomotelor dup care acestea scad brusc n intensitate. n acest moment presiunea din manon reprezint
tensiunea arterial minim. n condiii fiziologice tensiunea arterial variaz cu distana dinh'e inim i
artera la care se msoar (n arterele mici, tensiunea este mai sczut dect n aOIt), cu ritmul respiraiei
(crete n inspiraie) , cu efortul fizic (este mai mic n repaus i mai mare n efortul fizic). Tensiunea
arterial crete cu vrsta.

Factol'ii care determin presiunea sngelui n artere:


Debitul cardiac- presiunea arterial variaz direct proporional cu acesta.
Rezistena periferic - reprezint totalitatea factorilor ce se opun curgerii sngelui prin vase.
Rezistena la curgere este proportional cu lungimea vasului cu vscozitatea sngelui. Cu ct vasul
este mai lung i mai ngust cu att rezistena pe care o opune curgerii sngelui este mai mare. Este
invers proporional cu puterea a patra a razei vasului (14). Deoarece presiunea sngelui este egal cu
produsul debit nmulit cu rezistena (P= D X R), se poate deduce c variaii minime ale razei vasului
determin modificri foarte mari ale rezistenei i implicit ale tensiunii atteriale.
Volumul sanguin (volemia). Scderea volemiei ntlnite n hemoragii sau deshidratri mari
duce la scderea tensiunii arteriale. Cresterea
volemiei detennin cresteri
ale tensiunii arteriale.
,
,
Elaslicilalea - contJibuie la amOItizarea tensiunii arteliale n sistola i la meninerea ei n diastol.
Scade cu vrsta.
Vileza sngelui n artere, ca i presiunea, scade pe msur ce ne deprtm de inim. n aort
este de 500 mm/s (O,5m/s) iar n capilare 0,5mm/s. Aceasta se datoreaz creterii suprafeei de seciune,
a teritoriului capilar de o mie de ori fa de cea a aortei.

158

CIRCULATIA CAI'ILARt\

HP

Capilarele reprezint teritoriul cel mai


Hf
_!
Cap;la,
CaPii,*,
35-25;: 10 mmHg 12-25=-13mmHg veno'
important al arborelui vascular. Dei n capilare se afl
arterio ar
doar 5% din volumul sangvin, rolul lor este deosebit
t
de important, deoarece aceasta reprezint sngele care
HP
particip direct la schimburile nutritive cu esuturile.
F ig . J 87 . Srhimbul tlinln' capi lul'c i !C SUluri
Capilarele prezint dou proprieti funcionale:
permeabilitatea, care asigur trecerea bidirectional a
substanelor dizolvate ntre snge i esuturi, i motricitatea ce pelmite schimbarea Iwnenului capilalUlui
n funcie de activitatea metabolic tisular.
Circula~a capilar prezint cteva caracteristici speciale printre care: del/sitatea mare a reelei,
grosimea foarte mic a peretelui capi/al; viteza redus de circulaie a sl/gelui i presiul/ea
l1idrostatic mic.

Del/sitatea reelei capi/are este foarte mare. Un milimetru cub de esut muscular conine 1000
capilare. NumIUI acesta crete pn la 3000 la muchii antrenai.
Grosimea peretelui capi/ar este de un micron,reprezentat de un epiteliu simplu pavimentos.
Viteza circulaiei capi/are este de 0,5mm/s, de 1000 ori mai redus ca n aort . Prin aceasta
este favorizat schimbul de substane.
Presiul/ea sl/gelui n capilare (presiunea hidrostatic) este, de asemenea, sczut i variaz
de la 35mmHg la captul arteriolar, la 12m111 Hg la captul venos al capilarului.
Sensul deplasrii apei i substanelordizolvate depinde de diferena dinhe presiunea hidrostatic
i presiunea coloidosmotic din capilare. La captul arteriolar al capilarului, presiunea hidrostatic
depaete presiunea coloidosmotic (valoarea acesteia este constant , de 25mm Hg). Din aceast
cauz are loc filhllrea apei i substanelor nuhitive spre esuturi. La captul venos al capilalUlui presiunea
coloidosmotic depete presiunea hidrostatic i apa se rentoarce n capilar, antrennd cu ea toi
produii de catabolism celular (fig. 187).

Retineti!
,
,
Cu studiul circulaiei sngelui se ocup hemodinamic3.
Sngele se deplaseaz ntr-un sistem inchis de vase i ntr-un singur sens.
Deoarece marea i mica circulaie sunl dispuse in serie, volumul de snge pom pat de ventriculul stng pe
minut, n marea circula\ie este egal cu cel pompat de ventriculul drept in mica circulaie.

APLlC~TII
1. Circulaia sngelui prin artere se poate aprecia pl"in:
a. Presiunea arterial;
b. Conhactilitatea
c. Debitul sanguin;
d. Elasticitatea
e. Rezistena periferic
2. Asociati
din cele dou coloane
, notiunile
,

Tipuri de vase sallguine


a. Artere mari
b. Artere mici
c. Capilare

Caracteristici
1. Viteza sngelui 0,5n1111/s
2. Viteza sngelui 500111111/5
3. Rezistenl:Ja mare
4. Elasticitatea mare
159

BRAHIOCEFALIC
DE LA CAP - PARTEA DREAPT

DE LA CAP - PARTEA STNG

VENAJUGULARINTERN
DREAPT

VENAJUGULARAINTERN

DE LA MEMBRUL SUPERIOR
DREPT

DE LA MEMBRUL SUPERIOR
STNG

STANG

VENA SUBCLAVICULARA.
STNG
TRUNCHIUL BRAHIOCEFALIC
STNG

VENA

CAV SUPERIOARA

DE LA ORGANELE TORAC]CE STNG]

DE LA ORGANELE TORACICE
DREPTE

IVENA CAV INFERIOAR I


IVENAPOART

IVENA DlAFRAGMATlC

TRUNCHIUL
MEZENTEROSPLENIC

sPLINA
PANCREAS

STOMAC-MAREACURBURA

V. GASTRIcA - MICA CURBURA


STNG

VENELE ILIACE

COMUNE
VENA MEZE N TERIC
SUPER I OAR

::~JN~~:~LEALE
{
V. ILEOCECALE

(CEC APENDICE)

V. COLICA DREAPT
(COLON ASCENOENT

VENA IUAC EXTERN


DE LA MEMBRELE

INVERIOARE
VENA IUAC INTERN

1fl COLON TRANSVERSAL)

VENA MEZENTERIC
INFERIOAR

DE LA ORGANELE

MICULUI BAZIN
2/3 INFERIOARE RECT

VEZICA URNIAR,

UTER, VAG IN, PROSTAT

6
{
6

'v
~~~~"

= -

VENE
SISTEMUL VENOS
SISTEMUL UMFATlC

Fig. ISg .

160

C in' lIlni u

\'c Jloli sli i li m fll tic"

V. COUCA STANGA
1/2 COLON TRANSVERS
COLON DESCENDENT
V. SIGMOIO
V. RECTAL 113 SUPERIOAR RECT

po

Circulatia

CIRCU LATIA VE NO A S

venoas

si

limlatic *

S ne reamintim

Sistemul venos este constituit din sistemul venelor


" t'lle le sunt \ as . .:IL sangulIlL'
pulmonare i sistemul venelor cave (fig. 188).
care ,duc s~U1gcle I~ inim .
Ele se formeaz prin confluena capilarelor
Limfa cin."ulfl JUr-lin . l'item
sanguine,dnd natere progresiv la venule, apoi la vene din
cicul ator liillfatic separat de ce l
ce n ce mai 11lari.
c;ang ui n.dar intcfl ollclat l'lI
Structura pereteleui venei este n general
acesta.
asemntoare cu cea a arterei (fig. 189), numai c este mai
subire, iar tunica intem formeaz la venele Plin care sngele circul de jos n sus (impotTiva gravitaiei)
nite pungulie asemntoare cuiburilor de rndunic , numite valvule semilunare sau venoase. Acesta
nu Ias ca sngele s cad napoi i ajut ascensiunea lui ctre inim ..
O ven special a marii circulaii este vena port care ncepe prin capilare la nivelul tubului
digestiv sub-diafragmatic i sfreteprin capilare n ficat (capilare sinusoide). Se fonneaz din unirea
trunchiului mezentero-splenic cu vena mezenteric superioar i transp0l1 la ficat substane nutritive,
rezultate n urma absorbiei.
Ca i arterele,venele prezint o serie de proprieti precum: disfellsibilifafea i cOllfracfilifafea.
Disfellsibilifafea favorizeaz creterea capacitii venelor. Capacitatea sistemului venos este
aproximativ de trei ori mai mare dect a celui arterial. Avnd o mare distensibilitate, venele constituie
adevrate rezervoare de snge.
n ele se depoziteaz o parte din volumu l sanguin care este mobilizat n caz de necesitate.
COllfracfibilifafea este proprietatea care permite venelor s mobilizeze sngele n caz de efort
fizic.
n acest caz, centrii simpatici comand contracia pereilor venelor din splin, ficat, esut
subcutanat, principalele organe de depozit ale sngelui mobiliznd n circulaie 1000 - 1500 mI snge.
Presiunea medie a sngelui n aort este
de 100 mm Hg. Din aceasta se pierd prin
Artem
Venn
frecare, de-a lungul arborelui arlerial si capilar,
88 mm Hg. Astfel la captu l venos al
Endolcliu
capilarului rmne o presiune sanguin de 10
m111 Hg. Acest presiune detennin deplasarea
sngelui venos de la periferie spre atTiu l drept,
unde presiunea este egal cu zero. Diferena
de presiune dintre venele mici i atriul drept
determin circulaia venoas, care este
meninut datorit mai multor factori.
Viteza circulaiei sngelui n vene
depinde de calibrul acestora . Este de 0,5 mm/
T""ion
S n venule i 100 mm/s n venele cave.
Circulaia i ntoarcerea sngelui venos
la inim sunt favorizate de o serie de factori:
Pompa cart/ia c funcioneaz ca
Fi g. 189 . Stru ctu ra vl1sclor san g uinc
urmare a coborrii planeului atrioventricular
16 1

spre vrful inimii , in timpul sistolei ventriculare. Presiunea sngelui in atrii


scade, ceea ce determin curgerea sngelui din venele cave, in atriul drept.
Aspira!ia /omcc se manifest in special in inspiraie cnd presiunea
negati v intratoracic crete. n acest fel venele se destind i ca urmare are
loc activarea intoarcerii sngelui venos la inim.

Presa abdomimt!,/ reprezint presiunea poziti v care apare in cavitatea


timpul inspira iei cnd muchiul diafragm coboar i exercit
presiune asupra organelor abdominale determinind comprimarea venelor
situate subdiafragmatic. n acest fe l, sngele este forat s inainteze in sens
antigravitaional, spre inim.
abdominal in

Gl'l/l'i/a/ia favorizeaz curgerea sngelui prin venele sitllate deasupra


atriului drept. Are efect negativ asupra intoarcerii sngelui in vase le situate
sub nivelul inimii.

r- ig. 190
S is tl'lIlul val v ul ar

S is/emllll'ah'lllar de pe traiectul venei cave inferioare i afluenilor


,-- - - -- -- - - -- -- - -----, ei, favorizeaz curgerea continu a sngelui spre
inim , impotriva forei de gravitaie (fig. 190).
Ac/ivi/a/ea plllsatil a arterei vecine cu vena
ritmice ale mnsclllatllrii scfleletice
exercit un adevrat masaj asupra venelor profunde
i favorizeaz intoarcerea venoas .
i contmciile

ClRCTL.\'!'\.\ Lli\IF..\TIC.\

Fig . I Q]

. Sec iun e

prin

! <1l1gliull ul l im fatic

capiJar
hematii

interstitial

1
limfocite

Fig. I <):!

162

R(' l:lia ~; n ~c

celule din peretele


capilarului

- li chid illt cs rin:ll - limf:'i

Este o cale derivat a marii circulaii prin care


reintr in vene o parte din lichidele interstiial e.
Are loc in cadrul unui sistem vascular inchi s
care incepe prin capilare limfatice inchise (Ia nivelul
esuturilor ca nit e degete de mnu) i care
drenea z in vase din ce in ce mai mari pn in cele
dou canale - canalul /oracic i veI/a lil1!la/ic
dreapt.(fig. 188).
Canalul tora cic colecteaz limfa din
jumatatea infelioar i din patTimea superioar stng
ale corpului i se deschide in unghiul venos format
din unirea venei jugulare st ng i cu vena
subclavicular din partea stng.
Vena IimJatic dreapt colecteaz limfa din
ptrim ea superioar dreapt a corpului i se deschide
in unghiul pe care il formeaz venajugular dreapt
cu vena s ubclavicul a r dreapt.
n traiectul lor spre cord, vasele limfatice
strbat unul sa u mai mul i ganglioni limfatici.

mici ovalare (fig. 191) care se afl n regiunile: axilar ,


care produc limfocite, monocite i formeaz
anticorpI.
_
La nceput, limfa are o compoziie asemntoare cu a lichidului intersitiial, din care provine
(fig. 192) i cu a plasmei, dar cuun coninut de proteine redus la jumtate.
Dup trecerea prin ganglion ii limfatici, limfa se mbogete cu elemente celulare i cu proteine.
n funcie de teritoriul drenat, limfa are o compoziie diferit. Limfa provenit de la intestin este
bogat n lipide, cea de la ficat este bogat n proteine i enzime iar aceea care provine din glandele
endocrine, conine hOl1lloni.
Ganglionii limfatici sunt

formaiuni

laterocervical , inghinal , mediastinal , abdominal i

Circulaia

Iim fei de la periferie spre marile ducturi limfatice este

lent i

este favorizat de o

serie de factori:
- micrile membrelor n timpul mersului ;
- prezena valvulelor n pereii vaselor limfatice;
- presiunea negativ intratoracic n timpul inspiraiei;
- contracia ritmic a vaselor limfatice;
- pulsaiile arterelor,etc.

Retineti!

P rin vene circul att snge oxigenat- n marea circulaie, ct i neoxigenat - n mica circula~e .
L imfa- f0l111at la nivelul esuturilor, circul printr-un sistem circular limfatic i se vars pn
la urIn n snge.

APllC~TII
1. Asociati
, notiun
, ile din cele dou coloane:
1. Vene pulmonare

2. Vene cave
3. Jumtatea dreapt a inimii
4. Jumtatea stng a inimii

a. snge oxigenat
b. snge oeoxigenat

2. Explicai :
- rolul sistemului valvular venos;
- interrelaia: snge - lichid interstiial-limIa

3. Completai schema:
VD.

artera .................... ---7 capilare din jurul ............. ---7 vene


artera ......... ---7 .......... din esuturi ---7 lichid interstiial ---7
limfatice ---7 vase limfatice ---7
canalul ............. ---7 unghiul venos stng.
---7

.......... ---7 A.S. ---7 VS. ---7

..........

163

Notiuni
elementare de igien si
,
,
patologie a sistemului crculator
Respectarea normelor igienice trebuie s porneasc de la cunoaterea unor particularitti
morfofuncionale ale inimii i vaselor sal;guine, la diferite vrste. Astfel, la copii dimensiunile inimii,
n raport cu greutatea corpului, sunt mai mari dect la aduli. Deoarece miocardul copiilor prezint o
slab dezvoltare (ca for mecanic) , nevoile nutritive i respiratorii ale unui organism n cretere sunt
crescute (cu un metabolism intens) iar ele nu pot fi satisfcute dect prin accelerarea ritmului btilor.
La copii ritmul contraciilor inimii este mult mai crescut (100-110 bti pe minut) dect la aduli (6070 bti/ minut). De aceea inima copiilor este mai uor expus la oboseal dect la aduli.
Dezvoltarea normal a aparatului circulator este n funcie de condiionarea funcional a altor
organe care au influen direct asupra acestuia, precum i de factorii de mediu care depind de noi.
Astfel este necesar o activitate normal a glandelor endocrine, sub influena crora st i inima, o
alimentaie corespunztoare vrstei (din care s nu lipseasc vitamina B 1) evitarea emoiilor puternice
i repetate, s se evite aciunea nicotinei - fumatul, a ingerrii de alcool , etc.
Nerespectarea acestor cerine face ca la cel mai mic efort fizic sau intelectual s apar oboseala
111 1111 I1.

Factorii cu potenial vtmtor sunt: traumatici, chimiei, microbiologiei, eOl/gellilali, ele. Toi
acesti factori care tulbur dezvoltarea si functionarea normal a aparatului cardiovascular trebuie

evitai.

Pentru a face

S ne reamintim

Reamintii -\ ii dectell! aciun i i


honnonilor medulosuprarenalei
'L~ upra sist" l1lul u; ~anli O\ ascular.

fat
,

acestor eforturi, inima trebuie s-si


,

adapteze lucrul su mecanic, printr-un antrenament continuu


i totodat raional (n funcie de vrst) care asigur
dezvoltarea adecvat a miocardului.
Munca sedentar, obezitatea, neefectuarea zilnic de
exerciii fizice de sporturi , activiti practice, plimbri (pentru
vrstnici) etc., duc la slbirea miocardului i la apariia i
manifestarea unor tulburri cardiovasculare precum:

Cardiop atia i schcm i c - este cea mai rspndit afectare miocardic. Formele clinice ale
cardiopatiei ischemice cuprind angina pectoral de efort, infarctul de miocard, angina instabil.
Se manifestat prin accese dureroase de scurt durat, n regiunea inimii, nsoite de o senzaie
de constricie i care survin mai ales n mprejurri n care activitatea inimii este suprasolicitat (efort
fizic , emoii , act sexual , fiig). Aceti factori, mai ales emoiile, al' aciona prin eliberarea unor cantiti
mari de substant
tensiunii
, de tipul adrenalinei care provoac accelerarea ritmului cardiac si
, cresterea
,
arteriale, condiii care

mresc

activitatea inimii

ca 111111are nevoile ei de a se alimenta cu

0 1'

Aritm iilc cardiace - sunt tulburri ale ritmului normal al contraciilor inimii. Aceast situaie
poate rezulta din modi ficarea fi'ecvenei ritmului: creterea peste 100 bti pe minut (tahicardie) sau
scderea sub 60 de bti pe minut (bradicardie) fie prin apariia unei succesiuni neregulate a btilor
inimii (extTasistole).
H Cl110 ragiik intcl'l1c i cxtCI'l1C (hemoragie - sngerare). Hemoragiile sunt scurgeri de snge
n afara sistemului vascular, avnd ca rezultat scderea masei sanguine att calitativ ct si cantitativ.
Dup felul vasului hemoragia poate fi: arterial, venoas, capilar i mixt. Dup locul unde s-a
164

..
produs vrsarea snge lui poate fi hemoragie ex tem (cnd sngele se scurge n afara organismului) si
hemoragie i ntern (cnd s nge le se scurge Intr-o cavitate seroas - peritoneu, pericard). Cnd ;e
produce ntr-un organ cavitar (stomac, in est in) i se exteriorizeaz dup un anumit timp, cu anumite
modificri (me l en - pierdere de snge pe anus) se numete hemoragie exte ri o ri zat. Cnd sngele se
ac umulea z n es uturi pe sub piele (hematre) hemoragia se numete intrati s ular . Dup cantitatea
snge lui pierdut poate fi: mi c SOOgr), mij loei e (5 00 - 1500g), mare ( 1500 - 2000g) i mortal.
Dup momentul producerii poate fi: primitiv - se produce concomitent cu traumatismul si
secu ndar - apare d up un anumit timp, n care se produce ulcerarea peretelui vascular sau liza
(dizolvare) cheagului de h e mo staz printr-un proces in fecios. Gravitatea hemoragiei const n aceea
c datorit pierderii de snge se micoreaz cantitatea care ar trebu i s aj un g la es uturi i organe
(sistem nervos, inima, ficat, rini chi ). De asemenea gravitatea hemoragiei depinde de vi teza pi erderii
de snge (o hemoragie rapid este m orta l ) i de ori ginea ei (ce le arteriale fiind mai grave).
Oprirea unei hemoragii se numete hemostaz. Ea poate fi spontan, med ic a l sau c hirurg i ca l.
Hcmoragia cerchral - acc ident vascular cerebra l ce survi ne la hipertensivi, arterosclerosi
sau la purttorii de afec iune cardi ac. Se caracteri zeaz printr-un nceput bruta l, uneori fiind anunat
de an umite semne: durere ele cap v i o l e nt , c re terea rapid a tensiunii arteriale, lezi uni de fund de
ochi . Este o boal grav care se trateaz numai n spital.
Leuccmia - boal ca racteri za t prin activ itatea a norma l i excesiv a esuturil or care dau
leucocitelor, fapt care are ca efect apa ri ia n snge a unui numr mare de leucocite, dintre care
multe tinere. Leucemiile se Intlnesc la toate vrstele, de la natere i pn la btrn ee . Leucemii le pot
fi: acute sau cr ollice. Lel/cellliile acute ating mai ales copiii i tineri i. Ele se prez int sub forma unor
in fecii acute, febr mare. Deseori apar mani fes tri hemoragice: snge rri de gingii, de nas, sub piele,
hemoragii intestinal e. Splina i ficatul se m re sc. Numrul leucoc itelor din snge crete de la 15000
pn la 100000, cu predominana formelor imature.
Leucemiile c/"Ollice se in sta l eaz lent, cu obosea l , s l b ire , semne de anemie. Ceea ce dom in
ns , este c re terea de vo lum a sp linei , care ati nge mrimi consi derab ile, ori prinderea i tumefierea
fr dureri a gang lionilor. Tab loul sanguin a rat adesea o leu coc itoz foarte crescut
n ate re

Ancm ia - este o boal caracteri zat prin reducerea g l oba l a sngel ui prin modificri cantitative
privind toate elementele acestuia sau numai a componentul ui principal al acestor globule, hemoglobina.
Anem ia provoac un aport insufici ent de ox igen i s ub stane nutri tive necesare organi sm ului.
Simptomele anem iei sunt: palidi tatea tegumentelor, s lbi ci une, ameea l , iar In formele surveni te brusc,
pierderea c uno ti n e i. Anemii le sunt aCl/le i c/"OlIice. Allemiile acule se caracte ri zeaz printr-o scdere
masiv a masei totale a sngel ui . Cauzele care ge n ereaz aceast form de anenli e sunt: rni l e ,
accidentele, rupturil e de vase esofagiene, sarcina ext rau te rin , avorturi , etc.
Allemia c/"OlIic se instaleaz In urm a pierderilor repetate de snge, chiar n ca ntiti reduse
(hemoroizi, fibrom). n aceast form masa sa n gu in nu scade, dar se reduce numru l de hematii i
cantitatea de h emog l ob in. n afar de acestea se ntlnesc anemiile rezul tate In urma unor transfuzii
cu snge incompatibil, In une le boli i nfec i oase, In urma intoxicaiilor cu diferite su b stane toxice
(arsen ic, fosfor, venin de a rpe, etc.). n afar de acestea mai sunt anem iile hemo liti ce cronice liU1scute
(congenitale) sau dobndite care li au originea In incapacitatea organelor productoare de hematii
( mduva oase lor) de a pune n c irc ula i e globul e roii mature, capabile de a- i Indeplinii funciile .

16 5

'---1

2.(

RESPIRATIA

~____________"__e_D_t_i_l~
ati_~a__p__U_l_m__
nO_D_a_r______________~
VClltila i a p u lmo nar

este procesul prin care se


realizeaz circulaia alternativ a aerului, ntre mediul ambiant
i alveolele pulmonare, antrennd astfel ptrunderea aerului
R es p ira i a es te fUIll:\ iu pri n ca re se
bogat n 0 " ctre alveolele pulmonare i eliminarea CO,
~1 ;jgur apo rtu l de oxi ge n d in ae ru l
ctre extetior. Circulaia alternativ a aerului se realizeaz c~
almo::i fcr ic, pn lu ni ve lul L:dulclor
cure II ut ili.lt.!.u o ~ i ci rcula i a 10 sens
urmare a variaii lor ciclice ale volumului cutiei toracice n
invers a C02 , pro dll ~ al me tabocursul a dou mi sc
, ri de sens opus: miscare illspiratorie si
.
li s mului ce lu lar.
micarea e.xspiratorie.
TCllcl!ili.II Ca o rgnm:1 r I.' arl.! cont ribu ie
IlI spiraia este un proces activ determinat de
la rea li7.area Schlll1b urilor gi,1 zoast..:.
contracia muchilor inspiratori care are drept rezultat mrirea
di ntre acrul 3uTIosfcri c i organism.
constitu ie aparn m l fl.!s pira tor a l c tuit
volumului cutiei toracice prin creterea celor trei diametre.
Jin : pI m ..l ni - la ni ve lul c ro ra se
(fig. 193)
de s m ~ oarii sch imburil e de ga7e din tre
Diametrul antero-postetior i diametrul transversal se
organism i m~d iu i CIt i resp il-atorii
mresc prin orizontalizarea i ridicarea coastelor ca unnare a
cxt r ll pu hn o na rc f l.!pre.lt.:: ntn te de:
conh'aciei muchilor intercostali extel11i.
('1I1'ifaff.' bu ca le; . l"ringe. l ul'inge,
fl'all ec, bronll i i p,.iJII lIl'c.
Diametrul longitudinal se mrete prin conh'acia
Al\'co h: k pli lmomm_' s un l u ni t n i l c
diafragmului, care i micoreaz curbura i apas asupra
flln c ~on a le ah.: p l m ni l or l't.;ali7 nd
organelor
abdominale. Datorit suprafeei diafragmuluili s uprafa{ de ~ c hi l1\h r~ s pirmor de
..
,
aproximativ 250cm', coborrea lui cu 1,5 cm n inspiraie
LlprLl \ lmUU \- 11IOm-
determin o cretere de volum a cutiei toracice de 75%.
n cursul inspiraiei fOJ1ate intervin o setie de muchi accesori
ai inspiraiei-m. stel11ocleido-mastoidieni, m. trapezi, m. spatelui
etc., care duc la o sporire a creterii volumului cutiei toracice.
dat cu creterea cutiei toracice, are loc i expansiunea
plmnilor, favorizat de bogia fibrelor elastice din structlIfa
acestora i aderena dintre cutia toracic i plmni Plin intennediul
sistemului de pleure. Pelicula de lichid pleural dintre cele dou
foie pleurale, favorizeaz alunecarea acestora dar i creterea
coeziunii dintre ele. Astfel plmnii, n inspiraie urmeaz
expansiunea toracic i se des tind pasiv. Presiunea intrapulmonar
scade cu 2-3 mm Hg fa de cea ahllosferic i aerul atmosferic
ptrunde n plmni.

ne reamintim !

F ig _ 1<)3 ~lu ~ c h ii n'~ I} i rat or i ~ i


mi c:1I-i l {' r C'ipiratorii

166

Putem dovedi rolul activ al muchilor respiratoti n


inspiraie, prin experiena lui Donders.
Se ia un vas de sticl rar fund. Se adapteaz la h'aheea
unor plmni de iepure sau de alt animal tUl tub de sticl care
este trecut ptintr-un dop de cauciuc poh'ivit pe gtuI sticlei.

po

o alt variant este aceea n care se introduce prin dop un


tub de sticl bifurcat, avnd la capetele ambelor ramuri cte un
balon a de cauciuc. La deschiderea de jos a vasului, se adapteaz o
membran de cauciuc, legat n centru "cu o sfoar (fig. 194).
n felul acesta, vasul este nchis emletic i nu comunic cu
exteriorul dect plin tubul de sticl care este n legtur cu plmnii
(balonaele). Trgnd de sfoara membranei de cauciuc, volumul
vasului de sticl se mre te iar presiunea devine mai mic dect cea
atmosferic.
Datorit diferenei de presiune care s-a creat, aerul
Fig . 19.4 . Evidcn!crl'1I
atmosferic intr n tubul de sticl i ptrunde n plmni (balonae)
ntici'irii rcspirarorii
pe care i dilat. Dnd drumul la sfoar, membrana revine la poziia
iniial. Volumul vasului mico rndu-se , aerul din interior apas asupra pereilor plmnilor
(balonae) i-i desumfl. Aceasta dovedete c intrarea aerului n plmni este un proces activ.
E\l'iraia reprezint mi ca rea

de sens contrar inspiraiei , n cursul creia are loc revenirea

la volumul iniial a cutiei toracice.


n condiii de repaus, expiraia este un proces pasiv ce nu necesit contracia musculaturii
respiratorii. Revenirea cutiei toracice i plmnilor la volumul iniial este consecina retraciei
esuturilor elastice ale aparatu lui toracopulmonar ce fuseser destinse n cursul inspiraiei i care,
elibereaz sub form de energie cinetic, energia potenial acumulat.
Ca urmare a scderii volumului pulmonar n cursul expiraiei, presiunea aerului va crete
peste presiunea atmosferic (cu 2-3 mm Hg), ceea ce are drept consecin crearea unui gradient
de presiune de-a lungul cruia, aerul din plmni iese ctre exterior.
Pentru realizarea unei expiraii forate , particip la realizarea actu lui respirator o serie de
muchi accesorii: muchii abdominali, muchii intercostali interni.

il

Ae!ine!i !

-r

II

n mecanica repiraiei acioneaz trei factori:


-fora de contracie a muchilor respiratori ;
-fora de coeziune dintre pleure;
-elasticitatea plmnilor.

APLICIII

1. Asociai

no i unile

din cele donu colonne:

lvlisctiri respiratorii

Caracteristici
presiunii aeru lui din

l. sc d e rea

2.c re t e rea
A.Inspiraia
B.Expiraia

3.mrirea capac itii cutiei toracice


4.aplatizarea diafragmului

5.umplerea
6.creterca
7.scderea

2.

plmni

vol umului pulmonar

plmnilor

cu oxigen

presiunii aeru lui n plmni


volumului cutiei tora ci ce

Evidcniuli

afirmatiile corecte:
l.n inspirat'ie, presiunea alveolar devine inferioar celei atmosferice, deoarece prin contracia muchi ului

diafragm,

crete

volumul toracic.
nu este condiionata de elasticitatea pulmonar , deoarece inspiraia este un proces activ n
condi\i nommle.
2.Inspiraia

167

Volume ,i

eapacitli

respiratorii permit ptrunderea i ieirea


a aerului din plmni, contribuind astfel la
realizarea ventilaiei pulmonare. Deplasarea volumelor de
Mi. diril e de inspiraie i de
aer caracterizeaz capacitatea funcional a plmnului.
expir li c ~c succed ritmic. filr
Volumul curent - VC - reprezint volumul de aer
p al17. n tot curs ul vieii.
care ptrunde n plmni n cursul unei inspiraii i apoi iese
n cursul unei expiraii de repaus. Valoarea lui medie la
persoanele adulte este de 500 mi (5000cm J )
Volumul inspirator de rezerv -VI.R. - reprezint volumul maxim de aer care poate fi
inspirat la sfritul unei inspiraii de repaus. Valoarea lui medie la aduli este de 1500 mi (1500cm J )
Volumul expira tor de rezerv VE.R. - reprezint volumul maxim de aer care poate fi expirat
la sfritul unei expiraii de repaus. Valoarea lui medie la aduli este de 1000-1500 mi aer (10001500cmJ )
Volumul rezidual - V R. - reprezint volumul de aer care rmne n plmni la sfritul unei
expiraii maximale. Valoarea lui medie la aduli este de 1500 mi aer (1500cm J ).
Capacitatea pulmonar total -C.P.T. reprezint volumul de aer cuprins n plmni la sfrsitul
unei inspiraii maxime , nsumnd toate volumele
pulmonare menionate. Valoarea medie este de 5000ml
aer(5000 cm3) cu variaii n funcie de talie, sex, vrst.
Capacitatea vital - C. V. - reprezint volumul
de aer ce poate fi scos din plmni printr-o expiraie
forat efectuat dup o inspiraie maxim. Ea este egal
cu suma a trei volume pulmonare (VI.R.+VE.R.+ Ve.)
i are n medie valoarea de aproximativ 3500cm J
Capacitatea rezidual funcional -e.R.F. reprezint volumul de aer care rmne n plmni la sfritul unei expiraii de repaus. Valoarea ei se
obine prin nsumarea VE.R. i VR.
Capacitatea inspiratorie -e.I.- reprezint volumul de aer ce poate fi introdus n plmni
printr-o inspiraie maxim, care ncepe la sfritul unei expiraii de repaus. Valoarea ei este echivalent
cu suma dintre Ve. i VI.R.
Evaluarea volumelor pulmonare se face prin spirometrie, care se efectueaz cu ajutorul
spirometrelor (fig. 194). Spirometria permite diagnoasticarea bolilor pulmonare.
Frecvena micrilor respiratorii , n stare de
repaus este de 16/minut la brbat i de 18/minut la femeie
(fig. 195). Frecvena i amplitudinea micrilor
repiratorii variaz n Jimcie de necesitile organismului
n 0 , i de cantitatea de CO, produs.
Debitele ventilatorii. Dac msurarea
volumelor pulmonare ofer o serie de parametri statici
ce caracterizeaz aparatul toracopulmonar, pentru
inregistrare
obinerea unor informaii legate de funcia ventilatorie
Clopot
spiromelric
se utilizeaz msurarea debitelor ventilatorii.
Inspiralie
Debitul ventilator /I repaus (V) reprezint
cantitatea de aer ventilat n timp de un minut n condiii

168

ne reamintim !

Micrile

respiratorii

succesiv

de repaus. EI poate fi ob inut prin produsul dintre vo lumul curent i frecvena ve ntil ai e i (VC x FR =
500 mi x 16 -18 res pi ra ii/minut) = 8-9 I/minut. Debitul ventil ator crete foarte mult in efortul fizic .

Retineti!

. M i cri l e respiratorii se reg l eaz prin mecanisme:


Nervoase:
- au t omat de care es te responsabil substana reticuJat bulbo-pontin und e se afl centrii
insp iratori ca re descurc ritmic impu lsuri nervoase, ce vor ti transmise neuronilor somatomotor
mcdu lari, iar de a ici, prin nervii freniei i intercosta li, se vor distribui mu c hil o r inspiraLori;
- comportame nt a l , vo luntar prin int e r ven i a scoartci cerebrale
Umorale:
- va ri ai l e co n ce ntrai e i C02 i 02 din snge, precum i a pH ului sa nguin, modific automatismul
ccntrilor respiratori

APUC" II
1.

Identificai

pulmonare,

volumele ~i capacitile
schema

urmrind

alturat.

VIR

CI

CPT
CV

z::nV;; ~~~-:::}r

2. Debitul ventilator in repaus este:


A.VC+VIR+VER+VR
B.VC+VIR+VER
C.C PR x frecvena respiratorie
D.CV x frecvena respiratorie
E. VC x frecvena respiratorie

--------------

---------

/ _------

3. Un individ cu frecvena respiratorie de 16 res pirai i/m i nut, prezint o capacitate vita l de
4500 mi aer, iar VER = 1500 mi i VIR = 2500 mI. Ca l cu l ai debitul s u r espirator pe
minut.

Sch i mburile de gaze r espiratorii si


,
transpo rtul ace stora
S

ne reamintim !
R

a
,li
c

" _trn

una dm func. I
cnti . .! ~ o ", ~n melor \ pr'r <..lrc C r.aliz
J. r d n a.rul mblURI piin - Ia m' ci clubr, , par le elinin rea m L'lI fe r' ,
r n rez I t din md boli mI. cdul.!r.
na
pulm ar; :hlgura dep.o
eroI . in bel
uri IrITe a
le e pul n re
.'
... ii

~ : .c

=,

rj

1 69

Al veola pulmonara
Aer inspirat

Aer expirat

Artera pulmonara

Vene pulmonare

Partea
alnm ii

~=~~

It
CJ,

1. Etapa pulmonar-difuziunea si
schimbul de gaze respiratorii la
nivelul membranei alveolocapilare
2. Etapa sangvin-transportul
gaze lor respiratorii in snge
3. Etapa tisular-schimbul de gaze
intre snge le capilar I celule

~
~

Ar1 erO

VenO

s~noa a inimii

Respiratia este o functie


complex care presupune pe lng
procesul de venti lai e pulmonar,
mai multe etape slTns corelate intro s trict succesiune (fig.197):

~.

(respira ia celular) .

Ii..

l. Eta pa

p u l m on ar

La nivelul plmnilor are loc


in permanen un schimb de gaze
intre aerul din alveole i gazele
dizolvate in sngele venos ce
Fig. 197 e Elapde r os pin"ici
ajunge la acest nivel pe calea vaselor
capilare ale micii circulaii . n cadrul acestui schimb, oxigenul trece din aerul alveolar in sngele
venos, iar dioxidul de carbon aflat in exces in sngele venos, trece in aerul alveolar.
Schimbul de gaze se realizeaz la nivelulmembranei alveolo-capilare, prin procesul de difuziune.
Membrana alveolo-capilar (respiratorie) este alctuit de la exterior la interior, din:
- endoleliul capilar;
- inters tiiul pulmonar;
- epiteliul alveolar;
- surfactant (lichid tensioactiv).
Acest proces defi ne te tendina moleculelor unui gaz de a se deplasa dinlT-o zo n in care
concentraia lui este mai mare spre o zon in care concentraia este mai mic pn in momentul in care
concentraia gazului se unifonni zeaz in ambele zone. n consecin procesul de difuziune al unui
gaz va avea loc doar in co ndiiile in care exist o dife ren de presiune, iar sensul procesu lui va fi
intotdeauna orientat dinspre zona cu presiune mare ctre zona cu presiune mic. Viteza cu care are
loc procesul de difuziune a CO, i 0 , la nivelul pl mnului este condiionat de o seri e de factori.
eCmdielllul de presiul1e parrial a gazelor din aerul alveolar i din sngele capilarelor venoase:
Capatul arteflal al

Gapillul venos al

ca piiaruiui tisular

capiiaruiui IIsul ar

CAZUL

AERUL ALVEOLAR
mm

Oxigen
Oi a xid de ca rbon

H~

100
40

SANCELE VENOS
mrn

I1g

--- --------------- ~

40

-------------------

47

Aa cum se poate observa in tabel , intre pres iunea parial a gazelor din aerul alveolar i
pres iunile gazelor di zo lvate in sngele venos, se reali zeaz un gradient de presiune astfel orientat,
inct impune difuzi unea 0, dinspre aerul alveol ar cITe sngele venos i a CO, dinspre sngele venos
ctre aerul alveolar. Ca Ul1nare, in sngele capi larelor presiunea parial a oxigenului crete, iar aceea
a dioxidu lui de ca rbon va sc dea. Procesul poa rt numele de arteriolizarea sngelui (hematoza
pulmon a r ) venos din capilare.

170

Sngele arterial se rentoarce pe calea venelor pulmonare ctre atriul stng de unde este pom pal
n marea circulaie.
- Suprefa!a de dijitziul/e este reprezentat de mrimea suprafeei prin care aerul vine in contact
cumembrana alveolo-capilar . La persoanele adulte suprafaa membranei alveolo-capilare, la nivelul
creia are loc procesul de difuziune, este de aproximativ 80 mp. Pe aceast suprafa se rspndesc
cei aproximativ 160 mi snge aflai la un moment dat in plmn , ceea ce faciliteaz mult difuziunea.
-Grosimea membranei respiratorii este foarte mic (njur de 0,5 i) i favorizeaz procesul de
difi.lziune.
-Coeficientul de difuziune al ca, este de 20 de ori mai mare ca cel alO, ce explic vitezele de
difi.lziune practic egale pentru cele dou gaze, n ciuda gradientelor de presiune diferite 0 , (l 00 - 40
= 60mm); ca, (47- 40 = 7mm).
Dup

ce lTaverseaz mcmbrana respiratorie, moleculele de oxigen ajung in snge care il


la nivel tisular.
Dioxidul de carbon care este rezultatul final al proceselor oxidative celulare este transportat de
snge la nivelul alveolelor pulmonare.
transport

2. Elapa sangvin
n snge gazele respiratorii sunt transportate sub diferite forme (fig. 198):
- Tral/spor/ul oxigenului
Oxigenul este transportat in snge sub dou forme: 2,5 % dizolvat in plasm i 97,5 % sub
form de oxihemoglobin (HbO,)
Hemoglobina este din punct de vedere chimic o heteroprotein care are molecula format
dintr-o grupare proteic - globina i o grupare neproteic - hem.
Globina este alctuit din patru lanuri (catene) polipeptidice (2 alfa si 2 beta). De fiecare lan
se leag cte o grupare hem. Fiecare grupare hem prezint n centru un atom de fier bivalent (Fe" ).
Hemoglobina fonneaz cu gazele respiratorii (oxigen i dioxid de carbon) combinaii labile. Oxigcnul
se leag de atomul de Fe" al gruprii hem formnd oxihemoglobina, iar dioxidul de carbon se leag
de gruprile amino ale globinei, formnd carbohemoglobina.
- Transportul dioxidului de carbol/
Dioxidu l de carbon este transportat in snge in di ferite forme:
- 7 % dizolvat in plasm ;
- 93 % combinaii , reprezentate de: - 23 % carbohemoglobin (n eritrocite);
- 70% bicarbonai60% bicarbonat de sodiu;
Etapa pulmonara
Etapa sanguin
Etapa Isul.:n5
- 10% bicarbonat de
Transport 02
-2,5%dizolval in plasma
potasiu.
-97 ,5% HG0 2
Att n plasm ct i n
eritrocite, ca"~ sub aciunea
anhidrazei carbonice, se
hidrateaz rezultnd H,CO)
r
-7% dizolva! In plasma
(acidul carbonic), care diso-93"..!. combinatii din care:
-:13% HbCO
ciaz rapid elibernd anionul
70%bicalbonati
bicarbonic (HCO)) care se
~
combin cu K+ n eritrocite i
Transport COz
cu Na+ in plasm formnd
bicarbonai.

Fig. 19S . Transportul ga zelor

r c~ pir:tlnrii

17 1

......
3, Etapa tisulal'a
Reprezint totalitatea proceselor prin care:
- oxigenul transportat n snge este cedat la nivelul capilarelor din tesuturi, ctre sistem ele
enzimatice celulare unde este utilizat;
- dioxidul de carbon este produs n celule ca urmare a proceselor metabolice,
Difuziunea gazelor prin endoteliul capilar si prin membranele celulare, depinde n a fara
factorilor care conditioneaza difuziunea gazelor la nivelul plmnilor si de temperatura si de p H,
Oxigenul trece dinspre snge spre tesuturi, de la o presiune partial de 97 mm Hg I a o
presiune partiala de 40 mm Hg. Oxigenul este utilizat de celule n procesul respiratiei celu Iare
(oxidarea substantelor organice).
Dioxidul de carbon, care este rezultatul final al proceselor oxidative celul are (tisula re),
difuzeaza din celule n capilare de la o presiune partial de 47 mm Hg tisular la o presiune part ialil
de 40 mm Hg n sngele capilar.
Gazul

Tesuturi

Snge a rterial

mmRg
en
Dioxid d e carb on

m mHg

. 40
47

97

40

OI

Retin eti !
Rolul primordial al sistemului respirator este ntretinerea vietii.
O xigenul ajunge la toate celulele corpului prin sistemul circulator. Fara oxigen celulele
mOT. Tesuturile sufer n mod ireparabil dup numai cteva minute de lipsa de oxigen. Aces t
bmru se datoreaz faptului c substantele nutritive derivate din alimente, n prezenta oxigenulu I
;ani la nivel celular pna la CO, si ",0 producnd energia necesara activitatilor celulare.

Aplicatii
1. Asocia i notiunile din cele dou coloane:

Etapele respiratiei
lA ElBpa pulmonar
B EI;apa sanguin
C EI;apa tisular (celular)

Caracteristici
1. Constfi n schimbul de gaze respiratori i ntre sfinge si tesutul' i
2. O, trece din alveolele pulmonare n snge
3. COl trece din snge n aerul ulveolar
4, consta n transportul 01 si COl prin s1\nge

2, Comellia i urmatoarele alirma r


1. Carbohemoglobina este un compus stabil, deoarece contine Fel.
2. mol ecul de hemog lobin poate fixa 4 molecule de 0, dcom'ccc conline n stl'tlclUl'1l sn 4
atomi de Fe"

3. Membrana alveolo-capilara este traversutu de CO, din ,sfingele cnpilm' n uCl'ul ulveolm ,
deoarece presiunea purtiala li CO, este mai micii n sfin ge le cnpilnrelor pulmonure decl\t 111
aerul alveolar.

172


Notiuni
elementa e de igien si
,
,
patologi~
sistemului re pirator
Orice suferint a organismului uman este efectul unei cauze care actioneaz In conditii
'
favorizante. Penb-u a 'Impiedica producerea acestei suferine este necesar s lnlturm cauza.
In cazul suferinelor respiratorii numrul cauzelor care le pot provoca sunt extrem de numeroase.
Cu toate acestea, In explicaia apariiei oricrei 1mbolnviri respiratorii sepot identifica o serie de
elemente comune, ceea ce ofer posibilitatea s se stabileasc reguli generale pentru prevenirea lor.
In aerul pe care li expirm exist dou categorii de componente: permanente si variabile.
Componentele permanente sunt 0 " N" CO" vapori de H,O, iar cele variabile sunt: 'substant~le
chimice (rezultate In urma activitilor u;llane sau ntmpItoare), pulberi le, gel1nenii (aeroflora), ~tc.
Msurile de igien a aerului constau n meninerea acestor componente n limite favorabile
sntii , In caz contrar efectul acestora fiind mbolnviri le mai mult sau mai puin grave.
Gripa este o boal acut infectocontagioas cu durat de cteva zi le, caracterizat prin febr i
n specia l tuse, strnut. Este produs de un virus gripal de mai multe forme. Este foarte contagioas ,
se rspndete foare rapid determinnd epidemii ntinse n anotimpurile reci. Transmiterea bolii se
face direct pe cale aerogen de la omul bolnav la cel sntos. Poarta de intrare este naso - faringian.
lncubaia dureaz I - 3 zile. Debutul bolii este brusc, cu febr , fri soane, dureri de cap. Semnele boli
dureaz 2-6 zile, timp n care bolnavul este foarte obosit, cu dureri musculare i de cap, hlse, acestea
di s prnd treptat. De multe ori (Ia btrni i la copii) creaz complicaii (pneumonii , bronho-pneumonii ,
otite, meningite etc.)
Fibroza pulmonar - este determinat de inhalarea unor particule microscopice (praf, nisip,
fum). Ptrunderea acestora n plmni duce la fonnarea de esut conjunctiv n plmni , ceea ce afecteaz
capacitatea respiratorie i poate determina apariia cancerului. Particulele de azbest pot determina
apariia cancerului pulmonar.
Emfizcmul pulmonar - este o afeciune cronic determinat de dilatarea alveolelor pulmonare,
a cror putere de contracie scade, determinnd destinderea exagerat a plmnilor. Cauzele care
determin o astfel de afeciune sunt: bron itele cronice, sc1eroze pulmonare, pneumomicoze, etc. Se
ntlnete frecvent la vrstnici , la pesoane care supun plmnii la suprasolicitare, sufltorii n s ticl,
mu z icanii care folo sesc instrumente muzicale de suflat. Boala se dezvolt progresiv, pe ms ur ce
scade suprafaa pentru schimbul de gaze (ruperea alveolelor) nu se mai furnizeaz oxigen suficient
inimii i creierului ducnd la apariia strilor de iritabilitate i depresie. Aspectul bolnavului este
caracteristic: prezint dificulti respiratorii (dispnee) cu o expiraie pre lungit uiertoare. n f0l111ele
avansate bolnavul prezint o cianoz a feei , extremitilor, proeminarea vaselor de la gt, iar cutia
toracic este bombat. Boala are o evoluie de lung durat i conduce ctre in s uficien cardiac
progresiv, di spneea aprnd la cel mai mic efort.
Modificr i

de ritm rcspinl tOl.


Plmnii omului corespund respiraiei aerului cu presiune
atmosferic normal de 760 nUll Hg - presiune ce exist la suprafaa pmnhllui. La altitudine presiunea
este mult mai redu s i se constat apariia rului de altitudine, caracterizat prin dureri de cap, a m e eli ,
anorexie, somn agitat. Scderea PO, arterial stimuleaz dilatarea vaselor de snge din piamater, ceea
ce deternlin creterea fluxului sanguin i a presiunii intracraniene. Aceste procese pot altel11a cu
v as oconstricia cerebral provocat de hiperventilaie (Ia nivelul alveolelor ajunge mai mult aer i
astfel sngele este mai bine oxigenat). De la 3000 m apar edeme pulmonare care afecteaz respiraia ,
provocnd hlse i febr. La peste 3000 - 5000 m apar edemele cerebrale caracteri zate prin s tri de
confuzie i chiar halucinaii. La adncimi mari , sub ap, presiunea cre te cu o atmosfer la fiecare 10
m. La numai 60 m sub ap pe toracele scafandrului apas o presiune att de mare nct nu este capabil
s expire aerul cu presiune de suprafa (atmosferic) de aceea este nevoie de aparatur special de
respirat. Printre perturbri le patologice de ventilai e amintim: hipovel1lila{ia, aplleea de SOIllIl,
173

hiperve/1lilaia. Cauze de hipoventilaie sunt: afectarea reglrii respiraiei prin traumatism cerebral ,
hipoxie prelungit , infarct sau hemoragie n trunchiul cerebral, afectarea sistemului neuro-muscular
prin traumatism cervical, poliomielit, afectarea aparatului respirator prin accidente toracice
cifoscolioza.
'
Apneea de 50111/1 se definete ca intreruperea intemlitent a !luxului de aer la nivelul nasului si
gurii n timpul somnului. Se datoreaz obezitii ,consumului de alcool, sforitului , etc.
Hip erVe/1lila(ia poate s apar datorit pneumoniei , astmului bronic , insuficienei cardiace,
insuficienei hepatice, anxietii, sau poate fi indus de febr sau consumul de anumite medicamente.

~2.

EXCRElfI

. ~----------------------------------------------------~

Formarea urnei
S

ne reamintim !
R inic hi i '\u1l1 orgnn.. cu rol

In

L'lnburufI.!H urillt..!l. IUf prin c.lil\! uri llan..'


(cJllct.:. hULi nI.:l. urckr, vL/ ied l1I; nnr..i
s i Ufl'trn ) ur il h] ~c I,}hmillll la c~il('rior.
Nl' (ro llul l: -. h.! IIl1 it .\h':~1 ~ tru L llIm l a

Sediul propriu zis al formrii urinei este nefronul


(fig. 199) care extrage din snge substanele duntoare i
inutilizabile, eliminndu-Ie dizolvate ntr-o cantitate variabil
de lichid, numit urin. Ulina se fOl1neaz prin trei mecanisme
(fig. 200): filtrarea glomerular; reabsorbia tllblllar;
secreia tllblllar.

Filtrarea gh"uel'lI/al'ii este un proces fi zic pasiv care


are loc la nivelul glomerulului Malpighi. Debitul sanguin
si li.tn~~ i o I1 H I H '1 rill id mdu i (2 milioune
normal este de aproximativ 120 mI/minut. n condii bazale,
111 'ci doi ri nichi)
debitul sanguin renal reprezint 20 % din debitul cardiac n
repaus. Aici endoteliul capilarelor glomerulare mpreun cu foia visceral a capsulei Bowman,
f0l111eaz o membran ultrafiltrant (filtrul renal) cu pori de dimensiuni foarte mici, prin care trec toate
componentele plasmei sanguine, cu excep~a proteinelor.
Lichidul rezultat se numete filtrat glomerular sau urin primar i este o plasm deproteinizat.
n fiecare minut se f0I111eaz 125 mi urin primar; astfel c n 24 ore, prin cei doi rinichi se filtreaz
180 litri de plasm. Fracia de filtare este procentul din debitul plasmatic renal care devine filtrat
glomerular. Dac debitul plasmatic
plin ambii rinichi este de 650 mI/minut,
Tub , on'o<l "'",,'
Curpus cul rennl
"en
(~blpltlgl ll )
iar debitul normal al filtrrii
iUlcrlobulnrll
glomerulare este de 125 mI/minut,
atunci fracia de filtrare este de 20%.
Filtrarea glomerular este
Arlcrlulil --if-~;;;;P
urcrcntli
rezultatul jocului dintre dou fore:
a. forele favorabile filtrrii
- presiunea hidrostatic a
sngelui din capilarele glomerulare
(70 m111 Hg)
b. f0l1ele opozante filtrrii:
- presiunea coloid-osomotic a
proteinelor plasmei (25 mm Hg)
Tuh I I
- presiunea hidrostatic a
urinei primare din capsula Bowman
Fig. I l)l) . Alcii tuil'l'U IlcfruTlulll i
(15 mmHg)
174

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Filtrarea
I
Reabsorbtia si secretia
I ~.--------~~~~~~~---------+
glom erulara""'-tubularn
I --~~~~--+

J~~

l1:J

Fig. 200 Mecanismele fOl'lIuirii urin ei


Diferena

dintre presiunea hidrostatic i suma presiuni lor opozante, reprezint presiunea


filtrare:
P,r = P" - Po = 70 - (25 + 15) = 30
Debitul urinei primare depinde de mrimea presiunii efective de fillTare, iar acesta dep inde de
mrimea presiunii sngelui la nivelul capi larelor glomeru lare. Cnd presiunea hidrostatic scade sub
40 Imn Hg, f0I111area urinei nceteaz, se instaleaz anuria. Cnd presiunea hidrosta tic crete, are loc
creterea debitului urinei primare.
Reabsorbia lubu!ar este procesul prin care s ubstanele utile organismului , coninute n
ultrafiltratul glomeru lar, sunt lTansportate prin ep iteliul tubului urinifer n sngele din capilarele
peritubulare.
Mecanismele absorbiei sunt pasive i active.
Reabsorb!ia pasiv se face pe baza legilor fizico-chimice ale difuziunii i osmozei, din
comparti mentu l cu concentraie mare, spre cel cu concenlmie redus, rar consum de energie. n
acest fel sunt reabso rbi trei constituieni: apa, ureea i CI- . Apa se reabsoarbe pasiv aproape pe toat
lungimea tubului urinifer. La nivelul tubului contort proximal se reabsoarbe obligatoriu, independent
de aciu nea hormonal, iar la nivelul tubului contort distal i a tubului colector, reabsoria este facultativ
i dependent de aciunea ADH-ului.
Reabsorbria activ se realizeaz contra unor gradiente de concentraie cu consum de energie
furnizat prin hidroliza ATP. Mecanismele de transport activ au o capacitate limitat pe unitatea de
timp. n acest mod se reabsorb: glucoza, amilloacizii, aciduluric, vitamille (B", C), .lasfari allorgallici.
sulfari i ioni de Na ' , K+, HCO,.
Sruril e minerale, substane l e organice i vitamine le se reabsorb activ n cea mai mare parte la
nivelul tubului contort proxima!. Ca Urinare, se produce o concentrare mare a acestor s ubstane n
capilarele peritubulare, determinnd atracia osmotic a apei care se deplaseaz pasiv din urina primar
n snge. Aceasta este reabsorbia obligatorie a apei, n urma creia , vo lumul urinei primare se reduce
cu 85 %. Reshii reabsorbiei de sruri se petrece la nivelul ansei Henle i a hlbului contort dista!.
Reabsorbia ultimelor 14 procente din apa filtrat la ni velul g lomeru lilor este facultativ i are loc la
nivelultubilor colectori n funcie de prezena sau absena ADH-ului. Dac acest hOl1non este prezent,
apa se reabsoarbe i urina se concentreaz reducndu-i volumul la 1% din filtratul g lomerular. Dac
efect i v de

175

honnonul antidiuretic lipsete, reabsorbia facul tativ a apei nu are loc. Se va elimina urin diluat, n
cantitate mare, de 20 de litri n 24 ore (14% din filtrat). Aceast stare patologic se nume te "diabet
insipid". lonii de Ca se reabsorb sub ac iunea parathormonu lui care diminuea z n acel ai timp
reabsorbia fosfailoL Ca urmare a reabsorbiei tubulare urina pI;mar sufer att o modificare cantitativ
(debitul ei scade de la 180 Ila 1,81/24 ore) ct i ca litativ (compoziia chim i c devine foarte diferit
de a plasmei filtrate). Aceasta este urina defi niti v sau final.
Secret;a tubu/al"li - este procesul invers celui de reabsorbtie, transportnd anumite substante
din capilarele peritubul are, n lumenul tubu lui . '
,
Secretia activ. La nivelul tubilor contorti distali se secret activ unele substante toxice (amoniac
creatinin) :1I1ii ioni (K' , 1-1') i o serie de substane strine introduse n organis'm (medicamente:
co l orani )

Secreia pasiv impli c ITansportu lunor constitueni, n sensu l grad i eni l or de concentrai e i
de aceea nu neces it consum energetic. Acest mecanism intervine n sec rei a unor baze i acizi slabi.
Secre ia de amoniac contribuie att la detoxifierea organ ismului , ct i la combaterea acidozei.
Amoniacul se elimin mpre un cu un ion de hidrogen sub form de amoniu (NI-V).
Secrei a 111b ular comp l eteaz compoz i i a urinei finale. Sintetic, procesul de f01111are a urinei
la nivelul componentelor nefronului prezi n t urm torii parametri:
Substaua

Filtrarea

Reabsorbia

26000
600
18000
4900
870
12
50
800
180

25850
560
17 850
4900
460
1
49
800
178,5

Na' (mEq)
K+ (mEq)
CI' (mEq)
HCG]
Uree(mmol)
Creat inin (mmo l)
Acid uric (mmol)
G lu coz (mmo l)
Ap (1)

-rne~ine~i
-rAPllC~TII

Secreria
-

Excreia

Proceutul reabsorbit

150
90
150

99,4
93,3
99,2
100
53
98
100
99.4

50

1
4

4 10
12
5

1,5

Uinichiul

1. \

ocinl

asigur,

pe

lng funcia

de

excreie

a urinei,

i m e n in erea

Ilu!iunlh.' din ceh:: dOliU colo.lI1 "

Caracteristici

Nefroll ul- alctuire


A. Capsula Bowman
B. GlomeruluI renal
C. Tubul contort proximal

D. Ansa Henle
E. Tubul contort dista l

Apa
A.
B.

echilibrului hidroelcctrol itic.

Reabsorbie

obligator ie

Reabsorbi e facultativ

1. Se

formeaz

cap ilarizarea arterio lei aferente

2. Tub ncolcil. n apropiere de capsula Bowman

3. Are forma unei cu pe cu pereii dubli


4. Cuprinde dou ramuri unite printr-o bucl
5. Ultimu l segment al nefronului
Reabsorbie

1. La nivelul tubi lor contori distali i co lectori


2. Nu se produce in lipsa ADI-!
3. la nivelu l tubului contort proximal
4. Se rea li zeaz independent de aciunea honnon a l

\ in t n'i." . lin .ti,le tol '"


1. Urina primard nu conine elcctro lii, deoarece ultrafiltratul glomerular este o plasm de proteinizat.
2. Glucoza l ipsete din urina normal, deoarece la nivelu l nefTonului cantitatea de g lu coz sec retat este
cea absorb it .

176

ega l

cu

Compo ilia
S ne reamintim

Rolul rini chiului In tiLiolug li) gcncrahl a organi smului


I.:~ t c

de a epu ra i de a m e nin !.;

ons ( ,mt co mp oz ii u I.: h i mi c

Ii / icI.: ale mediuinll.:.rn - homeos l3z ia. La

,, 1 prop ri c l d il e

l UI

ni' elul

rin i ~hiulu i b~ e limin

d~ ~L: lIri lt.' rC7ultaic din In "tabo-

li 'anu l gcnt.!rn l precum ~ I unde


sub stan! e s l r in e p trun se In

organism.

eh mie
C ompoziia

fi eliminarea urinei

urin ei

Dintr-un lichid cu o anumit compoziie - plasma, rinichiul


un alt lichid - urina, n care unele substane din snge
nu trec deloc, n timp ce altele apar n concentratie diferit de cele
plasmatice. Urina conine: 95 % ap ; 5% substane dizolvate din
care: 2 % sruri minerale - eloruri, sulfati,
, fosfati
, , carbonati si
, 3%
substane organice - produi de dezasimilare ai protidelor: uree,
acid uric , creatinin. Urmrii tabelul urmtor i evideniati
diferenele ntre plasma sanguin i urin , privind principalele
componente.
elaboreaz

Substane

Prot eine

Dup

componente

Plnsrn

mg%

Urin

mg%

7000
100
340
370
20
27
4

Glucoza
cum se vede, n urin
Nu350
nu trec substanele necesare cr
600
proteine, glucoz, n timp ce
K'
150
substane le inutile apar n
Urce
1800
Aci d urie
67
concentraii mult mai crescute
C rcatinin
113
dect n plasm (uree, acid uric, creatinin).
n urina normal concentra i a acestor componente este aproximativ stabil sau, mai exact,
variaz ntre anumite limite, n afara crora sunt domeniile patologice. Din aceast cauz cunoasterea
compoziiei urinei prezint importan practic pentru diagnosticarea diferitelor afecilUli. Penlnl aceasta
putei realiza ul1ntoarele activiti:

1. EvidelltierCll g lucozei
n urina normal nu se gsete glucoz,
n unele cazuri patologice cantitatea de glucoz eliminat pe cale renal poate fi destul de
mare, aa cum se ntmpl n boala numit "diabet zahamt"
Dac nu poate fi procurat urina patologic de la un laborator de analize, aceasta se poate
prepara arti ficial prin adugarea a I g de glucoz la I I de urin normal.
nClzii 5 mi de urin normal pn la fierbere, dup care adugai reactiv Fehling.Dac ..

apare un precipitat galben-rocat nseanm c n urin este prezent glucoza.


culoarea albastr nu exist glucoz n urin.

Dac

amestecul

i pstreaz

2 . El'itlell ierea substalle/ol" p roteic:e


Urina normal nu conine substane proteice dect oarecare urme rezultate din degradarea
unor celule epiteliale descuamate de pe traiectul cilor urinare. n unele,cazuri patologice, n care
starea fiziologic a nefi'Onilor este afectat , exist posibilitatea s apar n urin cantiti remarcabile
~proteine, provenind din mediul intel11,

coninnd albumin,

adugarea ~r

n lipsa unei mine patologice,


se poate prepara una prin
a
3 mi dintr-o soluie de albumin la 100 mi de urin nonnal. Soluia de albumin poate fi
preparat dintr-un albu de ou proaspt btut cu 50 mi ap.
Luai o prob de urin de 100 mi ntr-o eprubet. Controlai reacia sa cu hrtie de tul11esol.
Dac este alcalin se procedeaz la acidularea ei cu puin acid azotic.

l77

nclzii la fierbere i apoi adugai cteva picturi de acid acetic 10%. Ce observai?
n cazul cnd exist albumin n urin aceasta se tulbur sau apare chiar un precipitat alb.

3. E l'jdel1 {iel'ell fl JllOllia c lIlu

ntr-un pahar Berzelius tratai 25 mI de UJin cu lapte de var, agitai repede cu o baghet de
apoi acoperii imediat cu un geam de sticl, de care ader o fie de hrtie de tumeso!.
Ce observai?
Hrtia de tumesol capt culoare albastr, ca unnare a acilUlii vaporilor de amoniac care se
degajeaz din amestecul de urin cu laptele de var.
sticl i

Eliminarea uri/lei -

Micillnea

Volumul de urin produs de rinichi n24 de ore de nume te diurez i are o valoare medie de
I ,8 IitTi. La nivelul papilelor renale, urina se adun n calice i bazinet, iarde aici prin micri peristaltice
este transportat n lungul ureterelor spre vezica urinar.
Vezica urinar es te un organ cavitar muscular n care se acuI1llI1eaz urina ntre miciuni.

Urina descrcat injeturi prin cele dou orificii ureterale, nu poate reflua inuretere, din cauz
acestea au un traiect oblic in peretele vezical i nici nu se poate scurge prin uretr deoarece colul
vezical este prevzut cu dou sfinctere -unul neted cu contTacii involuntare i cellalt stTiat cu contracii
voluntare. Pereii vezicii conin fibre musculare netede a cror stare de contracie variaz in funcie de
coninutul de urin. Cnd vezica este goal, muchii sunt contractai, iar pereii lipii fac din vezic o
cavitate virtual cu presiunea ntre zero i 10 cm colan de ap. Pe msur ce urina se acumuleaz in
vezic, pereii acesteia se relaxeaz progresiv mrindu-i capacitatea. Ea are proprietatea de a-i mri
capacitatea in timpul umplerii fr modificri importante ale tensiunii pereilor i ale presiunii
intravezicale, proprietate denumit plasticitate.
mari ale volumului urinei din vezic, peretii
Plasticitatea are o limit. La cresteri
,
, acesteia nu se
mai destind, presiunea interioar crete brusc i se declane az reflexul de miciune (fig. 20 1).
Acest reflex este iniiat la nivelul receptorilorde presi une s ituai in pereii vezicii urinare.
Stimulii nervoi, generai de baroreceptori se transmit pe ci aferente senzitive spre centrii
miciunii din mduva sac ral - coamele laterale S, - S, i spre scoara cerebral provocnd senzaia
contient de necesitate.
La nivelul mduvei sacrale se afl centrii vegetativi parasimpatici care emit comanda de
eliminare a urinei ce pleac pe cile eferente parasimpatice ale nervilor pelvici i determin contTacia
peretilor
vezicii si
,
, relaxarea sfincterului uretral intem. n acelasi
, timl) , pe ci descendente este
comandat voluntar relaxarea sfincterului vezi cal extem i se reali zeaz miciunea.Dac in momentul
apariiei se nzaiei de necesitate, condiiile de ambian nu permit evacuarea vezicii urinare, miciunea
poate fi impiedicat prin contTacia sfincterului uretral
extern care este un muschi striat voluntar.
n acelai timp ~re loc o relaxare suplimentar a
vezicii urinare, sub aciunea centrilor simpatici din
mduva lombar , care comand relaxarea muchilor
~.
netezi ai peretului i contracia sfincterului urelI'al intem,
~.
detenninnd o sc dere a presiunii din vezic si sistarea
pentru un timp a senzaiei.
Vezica urinar poate acumula pn la 600 mI de
urin, d,-;p care miciunea se produce chiar i mpolI'iva
voinei. In mod normal omul are 4-6 miciuni in 24 ore.
n timpul nopii , miciunile sunt absente, sau mai rare
f ig.. 20 I RcglarC'a miciunii
ca ziua.
c

.,
I[-,'"

178

Retineti!

. FOI111area UJ-inii n tubii uriniferi se numete diurez .


. D iureza produce la omul sntos adult n 24 ore aproximativ 1,5 I urin , n condiiile unei
alimentatii
, normale . . Exist variatii
" ale cantittii de urin n functie
, de regimul alimentar, de
munc, starea organismului, temperatura mediului: (cretere ~ poliurie, scdere ~ oligurie,
ncetarea ~ anurie)

bt APLlCI\ II
1. Calculai cantitatca

maxim

de ap filtrat glomerular pe or .

2. Evideniai afirmaiile COICCtC:


a) Urina primar nu conine electrolii, deoarece ultrafiltratul glomerural este o

plas m

deproteinizat.

b) Ulina

final reprezint

1,5 1/24 ore deoarece omul are 4-6 mic~uni n 24 ore.

N0liuni elementare de igien fi


patologie a sistemului exeretor
EXLTl'fia relllllti poate menine echilibrul organismului atta vreme ct funcioneaz normal
cel puin 700 000 de nefroni. Dac num.rul nefronilor snto i scade apar tulburri ale cror cauze se
explic prin alterarea funciilor de filtrare sau de absorbie.
Factorii care pot produce asemenea tulburri sunt: germ eli ii illJee{iai - stafilococi, sheptococi,
colibacili, etc. care, ajuni n snge, pot produce inf1amaii la nivelul nefronilor; substlll1{e/e toxice -n
special Hg i ca,; sul famidele, cafeaua, condimentele, arsurile ntinse. De asemenea ftmciile linichilor
sunt tulburate si
, de unele boli endocrine, deoarece functionarea lor este coordonat hOll11onal.
il/fisuri pelltru prevellirea suferillelol' aparatului t!.n:reto l"
- asanarea tuturor focarelor de infecie de la care ar putea s se rspndeasc microbi pn la
nivelul rinichilor. Astfel sunt importante tratarea infeciilor, amigdalelor, n care se pot gsi focare
pell11anente de microbi , a infeciilor pielii, a bolilor cronice -TBC pulmonar, sifilis, etc;
- consumarea de lichide (ceaiuri, siropuri, etc) pentru a mpiedica formarea de calculi renali ;
- mpiedicarea phunderii n organism a substanelor toxice prin aplicarea de msuri de proteci e
la nivelul sursei de producere i de rspndire a lor;
- controlul periodic al ftmcionlii rinichilor, prin efectuarea de examene clinice i bacteriologice
ale urinei.
Nerespectarea acestor msuri poate determina diferite afeciuni la nivelul rinichilor i (Tactului
urinar.

179

Cistita - este o inflamaie a mucoasei vezicii urinare. Atunci cnd inflamaia cuprinde ntregul
perete vezical se numete pan cistit, iar inflamaia esutu lui perivezical , pericistit. Cistita este destul
de frecvent i reprezint complicaia infecioas a unei boli subvezicale (adenom de prostat , sticturi
uretrale, vu lvo-vaginite), a unei boli vezicale (tumoare vezical, calculi) sau infectarea supravezical
(pielonefrite netuberculoase sau tubercu loase). Clini c, cistita se manifest prin miciuni frecvente,
dureri la miciune i lllin tulbure, uneori se adaug hematurie, greutate n mic~une i senzaii pennanente
de miciune . Obinuit temperatura nu este ridicat. Se recomand ca bolnavul s se adreseze medicului
specialist.
Nefrita - este o boal renal caracterizat prin edeme i prezena masiv de a lbumin n urin
(5-10 g % i mai mult). Se constat n snge scderea proteinelor i creterea co lesterolului.
Glomerulonefrita - este o afeciune inflamatoare rena l. Poate fi difuz atunci cnd majoritatea
glomerulilor renali sunt inflamai. GlomeruloneJi'ita dijilz se manifest prin prezena de snge n
urin (hematurie), edeme i hipertensiune arterial . Ea este produ s prin infecia cu un streptococ,
stafilococ sau pneumococ. Boala se caracterizeaz prin dureri lombare, astenie, cefalee. Se con s tat
prezena edemul ui , mai nti la fa i pleoape, apoi se poate generaliza ajungnd la edem cerebra l, cu
convu lsii i manifestri nervoase. Datorit hipertensiunii crescute se produce insuficiena inimii , cu
dispnee i chiar cu edem pulmonar acut. Urina este redus cantitativ prezentnd snge n compoziie.
Se impune control medical de specialitate.
l ns u ficiena renalii - este un sindrom caracterizat prin ncetarea brusc i complet URA) sau
aproape complet (IRC) a funciilor rinichiului (nu se mai produce urin). /RA survine n intoxica ii ,
infecii (avort provocat) , stri de oc cu pierderi mari de lichide i reducerea debitului renal (com
diabetic, diaree pre lun g it , hemoragii) i se traduce prin anemie. IIISI!/icien!a rellal cronic este
rezultatul unei boli care distmge progresiv esutul renal. Persoanele cu !RC nu pot suprav i eui
independent, au nevoie de hemodializ sau transp lant renal.
Hemodializa (filtrarea sngelui de produii finali de metabo lism ) se rea li zeaz cu ajutorul
aparatului de hemodializ (rinichiul superficial).

L-.-..I

2.E.I--___"_ ET_"_ _ _O_L_ _ _

-...

---I

MetaboUsmul intermediar

-W'- - - - Metabolismul se manifest n dou direcii contrarii.


- una care duce la si nteza de substane complexe macromoleculare proprii organi smului, cu
consum de energie, cunoscut sub denum irea de asimilatie sau anabolism.
- alta care duce la degradarea substane lor complexe
n substane simple, cu eliberare de energie, proces cunoscut
sub denumirea de dezasimilaie sau catabolism.
Procesele de asimilaie i dezasimilaie se desfoar
simultan, sunt catalizate enzimatic, se cond i ioneaz reciproc
(fig. 202). ntre ele se stabi l ete un echi libru dinamic ,
Glicogen" l f - Glucoz <Cf-- Glicogen
prepondernd unul sau cellalt, n funcie de vrst i de
Trigliceride + - Acizi gras i " " -Trigliceride
Proteine ~ Aminoacizi 4-- Proteine
starea organismului.
Metabolismul prezint dou aspecte: metabolismlll
Fig. :! Ol Hcla!ia :lI1aboli.\ m - CUlllbo lbll1
intermediar sau al substane lor i metabolism III energetic.

180

MetllboliSlIIlI1 illterllledillr reprezint totalitatea proceselor fi zico-chimice care au loc la nivel


celular reprezentate de:
- primirea nutrimentelor-produi absorbii la nivelul tubului digestiv;
- sinteza lorn substane organice proprii organismului;
- degradarea unor substane organice celulare pn la produi finali cu eliberare de energie.
1. Metabolismul illtermediar al glucidelor
Glucidele - substane organice complexe, ndeplinesc multiple roluri n organism:
- rol energetic - reprezint combustibilul preferenial al tuturor celulelor, pentru c se
ox ideaz total pn la produi finali -H,O i CO,-produ i netoxici ce pot fi uor eliminai din organism.
Prin oxidarea complet a I g de glucoz se elimin 4, I calorii.
- rol plastic, structural- intr n alctuirea unor esuturi -ex. esutul cartilaginos.
- rolji.lnc!iol1al- intT n compoziia chimic a acizi lor nucleici i a unor enzime.
Amintii-v transfonnril e glucidelor alimentare la nivelul tubului digestiv!
Ce enzllne determin transformrile chimice ale glucide lor?
Prin

ACID
LACTlC

GLucozA

ACID
I

ACIZI
GRAI

absorbia

intestinal , monozaharidele - pentoze i


hexoze (glucoz,
fructoz, manoz)

trec n snge i pe
calea venei porte
ajung la ficat.
Ficatul joac
un rol important n
metabolismul 111te rmediar al glucidelo!". EI repre z int
fum izorul permanent al sngelui n
glucoz
a crui
concentraie-gl icemia- se menine astfel cons-tant -70 100 mg gl uco z la
100 mi snge.
Metabolismul
intermediar al glucidelor presupune o
serie de proc e se
precum (fig. 203).
Glicogellogeueza:
la nivelul ficatului
dar I a muchilor

GLiCEMIA

CONCENTRAIA SANGVI N NORMAL

=70 - 110 MGl100 mi

LEG TU RA DINTRE REEZERVORUL GLUCI DIC


I E SU TU RI LE

COI.JSUM ATOA RE .

ECHI LIBRUL DINAMIC iNTRE CAI-ITITATEA


DE GLUCOZ E LI B ERAT
DE FICAT iN
C I RCULAI A S I ST EM 1 C
I CANTITATEA
UTL1 ZAT DE ESUTURI
PENTRU DIFE
RITELE LOR ACTIV IT I .

GLICOGEN()GE,NEZA<....
EXTRAHEPATIC
(iN SPECIAL iN MUCHI)

ARDEREA GLUCOZEI

ANAEROB AEROB

ESUTURilE

CONSUMATOARE
DE GLUCOZ

Fig. 203 I\1cH1buli!tmul intermediar ::11 glucdclor


18 1

glucoza este transformat n glicogen, un polimer care reprezint forma de depozit a glucozei.
Glicogelloliza: degradarea (depolimerizarea) glicogenului hepatic sau muscular cu eliberare
de glucoz, n cazul scderii nivelului de glucoz din snge.
Glllcolleogelleza: sinteza de glucoz la nivelul ficatului din compusi neglucidici -acizi grasi
aminoacizi, glicerol- n cazul n care glicemia scade, fie ca U1111are a aportul'ui sczut de glucoz, fi~ ~
utilizrii ei excesive.
Lipogelleza: transformarea glucozei n trigliceride i depunerea acestora sub f01111 de lipide
de rezerv n esutul adipos, n situaia n care cantitatea de glucoz este crescut peste posibilitile
celulei de a o utiliza.
Glicoliza, Oxidarea tisular a glucozei se realizeaz n dou etape succesive:
- glicoliza anaerob: n condiii de anaerobioz are loc desfacerea moleculei de glucoz n
dou molecule de acid piruvic care, n hipoxie, se transform n acid lactic. Degradarea anaerob
furnizeaz o cantitate de energie suficient pentru sinteza a dou legturi de ATP.
- glicoliza aerob: n condiii de aerobioz are loc transformarea glucozei n acetil coenzima
A, care este degradat pe calea ciclului Krebs pn la H,O, CO,- cu eliberare de energie suficient
pentru sinteza a 38 legturi macroergiceATP.
2. Me tabolis /JIul intel"lllcdial' al

Fi g . 20-l Me tl1bolismul intenncdiar allipidclol'


182

lipide/or
Lipidele reprezint un grup heterogen
de substane organice,din punct de vedere
chimic, fiind esteri ai
acizi lor grai-lanuri
lungi de atomi de
carbon - cu un alcool glicerol sau colesterol.
Lipidele pot fi:
simple reprezentate de
gliceride: monogliceride, digliceride,
trigliceride (TG) i steride sau complexe fosfolipide.
Dup ce sunt
absorbite, lipidele pot
ajunge n esutul adipos,
n ficat i alte celule,
avnd urmtoarele
rolllli:
rol energeticreprezint o surs
important de energie
pe care o elibereaz prin
oxidare.
Prin arderea
unui gram de lipide se
obtin
9,3 calorii. Desi
,
,

numrul de calorii eliberate prin arderea lipidelor este mai mare dect n cazul glucidelor, preze na
corpi lor cetonici rezultai, face din lipide material energetic la care organismul apeleaz numai cnd
consu mul energetic este mare i de durat.
- rol plaslic- intr n constituia tuturor sistemelor de citomembrane. F0l111eaz depozite adipoase
dispuse subcutanat -stratul izo lator ce diminueaz pierderile de cldur, i njurulunor organe -ochi ,
rinichi - aprnd aceste organe de traumele mecanice.
- rof./i/ll cional: colesterolul este precursorul hormoni lor glucocorticoiz i, mineralocorticoi zi
ct i ai hormoni lor sexuali .
- rol melabolic: fosfolipidele sunt constitueni celui ari abundeni n anumite esuturi -sistem
nervos, ficat, s plin.
ntreaga cantitate de lipide din snge reprez int lipemia i are valori cuprinse ntre 400 800mgl l 00 mi snge. Metaboli smul intermediar allipidelor include reaciile de Iipoliz (degradare) i
de lipogellez (sintez) (fig. 204).
Lipoliza - trigliceridele sub aciunea lipaze i se degrad eaz n:
- glicerol care se transform n il glicerolfosfat;
- acizi grai: care sun! degradai prin oxidare n corpi cetonici sau,sub influ ena unor enzime
mitocondriale, n H,O , ca"~ energie.
Lipogelleza : are loc n spec ial n ficat i n esutul adipos Lipidele sunt sintetizate din acizi
gra i i glicerol putnd fi cuplate cu alte lipide n ficat i cu proteinele alctuind lipoproteinele - forma
major de transport a lipide lor din
plas m. Aportul alimentar de lipide
i g lucide peste cantitile necesare
asigurrii substratului energetic
AMINOACIZI

---

(i'mm METASOLIC COMU Il)

necesar funcionrii organiSll1U-

lui , favorizeaz lipogen eza i


de punerea de lipid e n esutul
adipos.
3. MetabolislIIlIl
i IIle/'lIIedia /' p/'otidic
Proteine le d e in roluri de
max im importan n organism:
- rol slmclural: fi ecare esut
este caracterizat printr-un anumit
tip structural de protein care intr
n a lctuir ea citoplasmei ,
membranei celulare, etc.
- rof./i/llciollal: proteinele
au multiple roluri funcionale:
bi oca tali za tor-

enz im e

ORIGINE

r-__

ORIGINE _

~~~,_-_-_TI=SU=~=_R_~----Ar-L_'-'_'-E_N1Tl~A_R:A:~--~____,

PEllTRU Sl rl TEZA
~I REMAIIIEREA
PAOTEIUELOR

C:..TABOUll;IiE

PEIITRU SI.TEZA UIOR

PRUI

PROT'EIU FUIC1UlrAlE
neGARE IITREGUUI

IlEZAJ,lIllARe
O~lo.:.rtVl

STRUC TUR AL E

____

ORGAM1SI.1 :

ALBUp..UE PLASh\o\T1CE

PROPRII

FACTO RI Al COAGULARU
A1 TiC ORPI

EIZlIIIC

hormonii prote ici ; transport de


gaze -h emo-gl o bina; aprare
antimicrobian - anticorpi;
coagularea s ngelui - factorii
pl as m atici a i coagulrii , protrombina, fibrinogenul , plasmina;
contracia mu sc ular - actina ,
miozina; fotorecepi a- - rodopsina,
iodops ina; controlul ten s iunii
arteriale - renina, angioten-sina;

AMINOACIZII SUNT e: X TRAI .I UTILIZAI


3 ) S INTEZA

D E PRQTEINE C U RO L

..,..J 4. fllt!CDQ/l A b

SIB l CT"AAI
. UbTnASTRUCTURA
CElULARA

IUn n AlrrA

111 ___ 4 , 1 kcal

...... OSEIUA

CATASOLlZAREAAMINOACIZILOR PRltl

PENTRU

DEPOZITELE DE GLICOGEN I
LIPIDE SUNT EPUIZATE

UD/U IO '" !"R DTEI C

PROTEINE

r Ul'OA " E "TAl ~,,+- CCltIDR IlIA

DE ESTURI

b) CA SYBSTRAT ENERG E TI C CAND

.....IlEPATlcA

DEZAMlt~ARE OXIDATIVA '-TISURALA


DEC

BO ILA E

Fig. 105 . Mc'abolislIlul in'crmcdinr :11 pro'cinelor


183

/GL~\ I
GlUCOZA 6 FOSFAT

1 f

FRUCTOZA 1,6 D1FOSFAT

FfolA
ANAEROB

~g~o. ~ AlDEHlDA FOSFOGUCERIC


GUERIC

! r
+H I
f H

r---,,=',=:-- -,

AOO PJRUVlC

ACID tACTIC

FfolA
IlEROB

CALEA
RESPIRATORI E

CITOCROMI

~>02-

Fig. 206 Conexiuuile metubolismclor intenncdiurc


i

catabolice- procese de dezaminare i decarboxilare. Ul111rind


ale aminoacizilor la nivelul organismului.

controlul eritropo-iezei
- eritropoietina, cortizolul; transmiterea
influxului nervos _
mediatorii chimici;
meninerea echilibrului
acido - bazic - sisteme
tampon; memoria,
nvarea - proteine
neuronale.
- rol enelgeticproteinele sunt utilizate
i ca material energetic
ndeosebi n carenele
alimentare - arderea a I
g proteine furnizeaz
4 , I calorii. Concentraia nonnal a aminoacizilor n snge este
de 35 - 65 mgllOOml
snge.
Aminoacizii
rezultai din digestia
proteinelor alimentare
la nivelul tubului digestiv ajung prin snge
la ficat i la toate esu
turile i celulele organismului. Att la nivelul ficatului ct i al
diferitelor celule aminoacizii pot fi implicai
n procese anabol icesinteze de proteine, ct
fig. 205 vei descoperi principalele

h'ansfonnri

Retineti!

D ei au fost h'atate separat, cele hoei tipuri de metabolisme sunt n


"nodurilor" metabolice comune (fig. 206).

sh'ns legtur datorit

APLlC~TII
Studilli plan cle prcZl'nlnte
mctllbolisRll' intermediare.
184

i constallli

leg:iluril . e i tente ntre cele tI'ei tipuri de

Metabolismul energeti c
Mctabo lismul cncrgctic reprezint gel/erarea i
utilizarea el/elgiei l/ecesar desfurrii activitii
orgal/islll/ilui.
Energia-provine din oxidarea glucidelor, lipidelor,
proteinelor i se nmagazineaz n ATP i PC de unde se
elibereaz treptat, fiind utilizat ulterior sub form de:
energie mecanic-contracia muscular ; electric transI11iterea n ervoas; chimic -secreie, excreie;
caloric , etc. (fig. 207)

ne reamintim!

O rg.ulI smul ~m. ne.: oic- l1l'n tnl mt r",; !ncrc:.1


UC tl mar\.. c inti! ti c.: de t.:nagi
A lim t.: ntc!t:- prin Jdl lnrii nULrim i J1t.: ",.m: II
~ ) n in . reprC " II1L:l sursa tit.: 1n.1I 'rL tl pla -t il.. 'l f
gL:l1crt.:d/[1 '"eluiL ii pe ntru rro\.'c ;ul de \.:' rl.'~ l c! n.:
! \,,; i i

su u p ~ ntlll rdace rca c:s uturil ,, 1' ditm. c dur 111

Jcc lu\, i l imp..dllllcnld c.: .1,J;U I'Ll prlllJm:efl,.:.1


conllllllU dt.: energiI.!.

Metabolismul e nergetic se exprim n


calorii .Cantitatea de
ACTIVITATE CELULARA
energie e li berat de
.
.
orgal1lsm prrn procese
+
+
+
+
....!..
1 MECANICA
OS MOTIC
ELECTRICA! ! CAL0j'C!
CHIMICA
catabolice este egal cu
energia el ib e rat prin
DIVlZlune
scJmbUri
Eliberare
Conlrac\ie
paltl;al de
arderea substane1 0r n
Biosin(eze
celular
celulare
de cldur
actiune
bomba calorimetric: I g
glucide = 4, 1 calorii ; 1g I Fig . 20 7 Tran s fufmrilc energetice n celul
lipide = 9,3 calorii; 19
proteine = 4, I calorii.
Detell11 inarea cantitii de cldur produs n organism se realizeaz prin:
- calorimetrie direct - n instalaii specia le denumite calorimetre;
- calorimetrie iI/direct prin determinarea pe o perioad de timp a consumului de oxigen i
eliminlii de dioxid de carbon , adic prin detelminarea coeficientului respirator a crui valoare variaz
n funcie de substana catabol i zat (fig. 208).
Cheltuieli le energetice ale organismul ui sunt diferite
glucide eR = 1
CO2
n condiii de repaus sau de activitate i pot fi:
QR=-proteine QR=O,8
II. Millillle - reprezentnd lIIetabolislII III bllza! (MB)
2
lipide
QR=O,7
sau de ntreinere-consumul energetic m 1111111 necesar
meninerii funciilor vitale;
Fig. 208 . Coclicicntul respirator
- se detel111in prin calorimetrie indire ct, n condiii
de repaus fizic , psihic, a limentar i la
55 kcal/m /h
Nou nascut
temperatur de confort;
1 an
3 O kcal/m ' Ih
- COnSUlTIu! de oxigen se msoar Cli
1300 kcal/24 h - O 95kcal/ kg/h
femei
spirometru l pe o perioad de timp de 5-1 O
1600 kcal/24h - 1 kcal-leg-h
barbati
111inute;
Fi g . 209 . Valo rii medii ale metaholismului
li':
- se expri m n caloriilm'/or.
Echivalentul caloric al 0 ,=4,82 kcal
i reprezint cantitatea de energie e liberat p rrn
M.B.
40 kcal/h
consumul unui litru de oxigen.
Sedentarism
50kcal/h
Activitati fizice usoare
50-90 lecal/h
Va loarea medie a metabolismului ba zai
Activitti fizice moderate
90-140 kcal/h
vari az n funcie de vrst sex, greutate, e tc.
140 kcallh
Efort
fizic
intens
peste
fiind estimat la aproximativ 1500 kcal./24 o re
(fig. 209) Deviaiile cuprinse ntre + 15 i - 15
r ig. 2 10 . Vnria!ii ale meta bolismului c ncl"gctic
I~
se afl n limitele n0l111ale.

=-

18 5

Valoarea metabo lis mului


bazal este influenat de (fig. 2 10):
% din raia
15-35%
12 ,5%
60-65%
-factorijizio logici: vrsta,
necesa r
sex, starea de activ itate, indigestia
Necesar/kg . corp
1,4g/kg
6g/kg
19/kg
de alimente, temperatura
- factor i pato logici: _
380-400g
30-110g
Necesar total
100g/24h
hip
erfun
cia hipofi ze i, tiroidei
/24 h
1L4b
me dulo s upraren a lei duc la
Calorii/gram
9,1 kcal/g
4 ,1 kcal/g
4, 1 kcal/g
c re terea MB iar hipo func i a
tiroidian duce la scderea MB.
I-i g. 2 1 1 NCCl.~ arlll .I i1nk <Il' !- ulJlll ll !C urganice in nqi:1 a lim e n tar
~
b. !HlL\'illl l! - n co ndi ii de
activitate. Activitatea musc ular mrete mult consumul energetic iar activitatea psihic produce creteri
energetice doar de 3%.Consumul de energie ajunge la 3000-6000 kcal!24 ore. Pentru menin e rea
organismul ui n stare de echilibru metabolic este necesar ca alimentaia s aduc zi lnic cantitatea de
calorii echiva l en t cu consumul energetic (fig. 2 11 ). D ac alimentaia rea li zeaz un aport caloric
inferior consumulu i energetic, bilanul energetic al organ ismului devine negativ i se utili zeaz
s ubstanele de rezerv (glicogen, lipide) i chiar proteine structurale. Cnd aportul caloric alimentar
depe te neces itil e energetice, plusul se depune sub fOI111 de rezerve lipidice .
.n..
Substan

9 Re~ine~i

Glucide

Lipide

Proteine

E nergia este utili zat de organism att pentru meninerea procescor vital e, dar i pentru a pcnnite realizarea
unor reac ii Cli carac ter adoptativ ale principalelor sisteme funcionale ale organismului.

APLlCI\ II
1. O pers oan de 35 de ani. greutate 85 kg, inI~im e 188c l11, suprafa!a corpului aproximativ 2m 2, ar treb ui s
a ib un MB = 1500 Kcal. La proba determin rii MB, a consumat dintr-un spirometru 60.000 em3 02 timp de 5
minute. Cart.' l'slc dl'"iu~iil fuii de vuloar'ca standal'd :
a) +0,3% ;
b) + 15,7%,
e) O; d) -2,9%;
e) +1 1%

2, Se dau urnultoarcll' nlii alimentare zilnice:


I :38g lipide, 25g glucide, 3 11 g proteine
2:s00g glucide, 100g proteine, 58g lipide
3:92g lipide, 423g glucide, 100g proteine
4:70g proteine, 406g glucide, 180g lipide
Care este raia corec t pentru un adult nomloponderal de 40
de ani , care necesit circa 3000 calori ilzi pentru a - i p s tra
echilibrul mctabolic ponderal.

=8c. .___

N_u_tr
_ i_m
_ e_D_t_e_l_e...,.;..
' _i

S ne reamintim !
l gl.:l1l.rJl pt'ntru lnlrcincn:<J i
ml,;npn n,:0.1 ';\;lrit J. ;o,;lIlJlah.: J
orgnmo;:mu llll. IITIul f,lI, c ti; ahIlKnt.. .

pro ~n itl. Jiu n.:gnul \ ... gclal 31 cel am -

mal. \mintiti-, a rolurile SUb"ilantelor


ul'guuicc in or!!J.1Ii"im!

186

3. i\lodHieare'l metabolismului bal.u l se PI'Oduce n :

A. hipertiroidism
B. ingesti e de alimente
C . e fort fizic
D. toate
E. nici una

_r_a..,l; ,.i_a_a_li_m_e_D_t_a_r__

_ _

Cantitatea de su bsta ne alimentare utilizate de organism


n 24 ore trebuie s fie ega l cu cheltuielile de energ ie zilnice
ale acestuia. Diferitele componente alimentare i ndeosebi
glucidele, lipidele i proteinele ndeplinesc mul tip le roluri n
organism.
Din punct de vedere energetic, alimentele cu un con\inut
ridicat de glucide sau lipide au rol important n furnizarea
energiei necesare organi smului, fiind considerate a limente

energetice. Alimentele cu un co ninut ridicat de proteine au n


primul rnd rol plastic dar nu trebuie neglijat nici va loarea lor
energetic. Valoarea energetic a fiecrui aliment este stTns legat
de compoziia sa c himic (fig .212).
Hrana omului trebui e s cuprind a limente diferite i n
cantiti suficiente, astfel nct sa furnizeze energi a de care are
nevoie organismul.
Proporia alime/ltelor /lecesare pe/ltru 24 de ore
alctuiete ceea ce /lumim raia alime/ltar. Raia alimentar
trebuie astfel a l ctuit nct s co respund cantitativ i calitativ
necesitilor energetice ale organismului .
La

0111 ,

Kcall100g

Alimente
unt
ciocolat
zahr

carne de porc
carne de vac
cartofi
varz

770
610
400
340
320
70
30

Fig. :! 12 o ' "alnarca


c Il Crl.!l'lit'u a ali lllC' ll te IOl"

!J 1

o a lim entai e raional, nu nseanm asigurarea

senza i ei

de pleni tudine gastric printr-un aport excesiv i neselectiv de alimente.


O alimentaie corespunztoare presupune:
lun aport alimentar n conco rdan cu nevoil e organ ismului , difereniate n
de tipul activitii depuse, de anotimp, de condiiile climaterice etc ;
I s

funcie

de vrst,

asigure organ ismului :

- supOltu l energetic pentru ex isten (s ubstane energetice)


- elementele necesare cre rii unor structuri noi , ori refacerii ce lor uzate (substane plastice)
- biocatalizatorii de pro veni e n exogen (srmi minerale, vitamine) care nu pot fi s intet i zai n
organiSlTI

Nevoile e/lergetice ale organi smului se pot stab ili n funcie de cantitatea de energie consumat
la efectuarea muncii prestate n condiiile respective. Pentru nevoil e energetice, raia a limentar se
ntocmete inndu-se seama de natura muncii , prin adugarea, la cantitatea de alimente care reprezint
min imum de energ ie n ecesar organismului n re paus
(metabolismul bazal = I 500 kcal) a unei can titi de alimente
Kj
proteine+lipide/g
necesare s acopere nevoia de calorii pentru efortul depus n
150
plus.
Nevoile plastice (de protide) se stabilesc prin metoda
azotului .
Echilibrul azotat se pune n ev iden prin faphd c azotul
minar (singma fo rm sub care sunt eliminai produii azotai)
este n cantitate apropi at de cea a azotului ingerat prin alimente.
n cazul n care cantitatea de azot urin ar este s uperioar
aportului , echilibrul azotat este pozitiv, iar n caZliI n care
cantitatea de azot din urin este infe rioar aportului , echilibrul
azotat este negativ.
Nevoile catalitice (de vitam ine) se stabi lesc prin probe
ch imi ce, examene radio grafice, etc.
n general, o raie alimentar, la un efort moderat trebuie
s conin 60% glucide, 25 % lipide, 15 % protide la care se
ada u g vitamine, sru ri minerale i ap (fig. 2 13)
La copii (n perioada de cretere) sunt necesare 300 500 g de glucide, 2-3 g! kilocorp lipide i 3,5 g!kcorp de protide.

Glucide/g

bil an ului

100

500
400
300

50

650
4 6 1216 2024
261014162226
Varst

200
00

in ani

Fig. 2 13 Necesaru l
de s uust :tn! c o rga nic e
la difcl"i fl' vrs tc
187

..
Adulii

au nevoie de 500 - 600 g de glucide n efort intens i obositor, 110 - 160 g lipide i 2
g/ kilocolV de protide.
Btrnii, din cauza metabolismului sczut au nevoie de o cantitate mai redus: 200 - 300 g
glucide, 0,6-0,9g/kilocOlV de lipide iar cantitatea de protide este foarte mic.
Femeile gravide au nevoie de o cantitate de protide (substane formatore) mai mare.
n timpul iernii cantitatea de lipide trebuie sporit i redus vara.
Exemple de raii alimentare:
1. Ratia alimentar pentru un adult care nu realizeaz un efort fizic important:
Componente alimentare
Protide ................. 70g
Lipide .................. 70 g
Glucide .................. 400 g
Ap
2,5 1
Sruri minerale ... ..... 20 g
Vitamine
0.0

2.

Raia alimentar

Total
4,1 ca l x 70 287calorii
9,3 cal x 70 - 651 calorii
4, I cal x 400 - 1640 calorii

2578

"'"

pentru un adult care realizeaz activiti fizice intense:

Componente alimentare
Protidc ................. 100g
Lipide .................. 150 g
Glucide .... . ............. 800 g

Total
4,1 cal x 100 - 410 calorii
9,3 cal x 150 - 1395 calorii
4,1 cal x 800 3280 calorii

5085

VITAMINELE
n compoziia chimic a alimentelor, un loc de seam l ocup substanele numite vitamine.
Vitaminele sunt substane organice absolut necesare organismului tiind, alturi de enzime i
honnoni , biocatalizatori. Dei nevoile zi lnice de vitamine sunt foarte mici, lipsa lor mai ndelungat
din raia alimentar provoac stri grave, cunoscute sub numele de avitaminoze.
Vitaminele se sintetizeaz numai n plantele verzi; excepie fac: vitamina D, care se sintetizeaz,
n anumite condiii, n organismul omului i vitaminele A, B" i PP, care se sintetizeaz att n corpul
plantelor ct i al omului. Cu alte cuvinte, organismul nostru primete, odat cu alimentele, vitamine
sub form activ i sub form inactiv, de provitamine.
Vitaminele prezint urmtoarele proprieti:
- sunt puin stabile;
- se distrug prin nclzire, Plin expunere la soare sau numai prin simpla pstrare mai ndelungat;
- sunt s ub sta ne catalizatoare (biocatalizatoare), neavnd nici rol nutritiv, nici energetic.
Vitaminele se gsesc n special n alimentele proaspete i mai puin n cele conservate. Astzi,
cunoscndu-se compoziia lor chimic , se sintetizeaz n laborator i se industrializeaz.
Numele vitaminelor este reprezentat prin litere ale alfabetului latin. Se cunosc vitaminele A, B,
C, D, E, F, K, P i PP. Fiecare vitamin are o aciune specific i lipsa ei provoac o anumit
avitanlinoz.
Dup solubilitate vitaminele au fost grupate n: vitamille liposolllbile (vitaminele A, D, E, F,
K) i vitamille Ilidrosolllbile (vitaminele B,C, P, PP) (fig. 214).

Vi/amilla A se mai numete i vitamina antixeroftahnic pentru c lipsa ei provoac uscarea


corneei (xeroftalmia). Se afl n alimente de origine vegetal, n care se formeaz un caroten, o
provitamin pigmentar care se gsete n morcovi, spanac, varz roie, mcee, ardei, sfecl roie ,
etc. Vitamina A se afl i n alimente de origine animal (ficat, lapte, ou).
188

Vitamina A are influen asupra creterii organismului i n refacerea epiteliilor. Ea intr n


purpmului retinian i prin aceasta intervine n fonnarea imaginii pe retin, n adaptarea la
ntuneric a vederii.
compoziia

''ilalllina B constituie un grup de vitamine- 20 vitamine, care intr n constituia enzimelor


oxidoreductoare i prin aceasta-intervine n metabolismul glucidelor, lipidelor i protidelor. Din grupul
acesteia, cele mai importante sunt vitaminele Bl' B" B6 i B12'
Vi/amina BI se mai numete i vitamina antiberiberic , pentru c lipsa ei produce boala beriberi , care se manifest prin tulburri nervoase, astenie i paralizie muscular. Aceast boal este
rspndit n statele din
Vitamine liposolubile
Extremul Orient, unde
se consum mult orez
Vitamine
Avitaminoza
Unde se gasesc aceste vitamine?
decorticat.
Se gsete n:
coaja fructelor de ceA
- opreste cresterea
sau de crestere
tulburari de vedere
reale (gru, orez), droj- rezistenta slaba
die de bere, nuci, alune,
la infectii
lncee, rinichi, ficat,
morcovi, porumb, caise , etc
carne de porc, etc.)
Vi/amina B, se
mai cunoate i sub
numele de vitamina de
cretere.
Lipsa el

rahitism pentru copii

sau antirahitica

decalcefierea oa,;eiIJ~
la adulti
o substanta continuta in pielea noastra:
esle singura vila mina fabricala de organism;

influeneaz creterea

organismului, produce
dureri n membrele
inferioare, afecteaz
sensibilitatea ochiului i
urechii. Este sintetizat
n plante (fasole, tomate,
spanac) i depus n
organismul animal
(ficat, rinichi, creier).
Vi/amina B, este
sintetizat de plante
(cereale, drojdia de
bere) dar i n intestinul
gros , de ctre flora
intestinal saprofit. Are
rol n procesele de
transaminare i de
decarboxilare ale aminoacizilor. Hipovitaminoza conduce la stri
de anemie (ca ulmare a
deficienelor de sintez a

vitamine hidrosolubile

81
S41U

anliberiberca

82

c
sau
antiscorbufic

Beri-beri provoac
socuri nervoase cu
apoi moarte

- leziuni ale buzelor,


gingiilor, limbii, pielii
- insufienta utilizare
a glucidelor de

- Scorbut. caderea
dintilor, hemoragii ,
anem ie, lipsa
rezistentei la infectii ,
moarte

~t,~~o

distruge in
mare parte. Pierderile sunt foarte

I
pp

- Pelagra : tulburari
digestive si mintale,
anemie

189

hemoglobinei) la tulburri ale troficitii celulei nervoase, la alterarea excitabilitii sistemului


nervos.
Vi/amina B" a fost izolat din ficat. Este rezistent la temperatura de 120" C. Are rol in formarea
globulelor ro ii din snge (eritrocite) prin sinteza acidului ribonucleic. Se folosete in combaterea
anemiei grave (pernicioase), n tulburrile de cretere i tulbw'ri ale sistemului nervos. Sinteti znduse i n organis mul omului nu se cunosc tulburri de caren n legtur cu aceast vitamin.

Vi/ami11a C (acid ascorbic) se numete vitamina anti scorbutic, pentru c lipsa ei produce
boala numit scorbut. Aceasta se manifest prin modificri n activitatea inimii i a aparatului respirator,
hemoragii la gingii i in alte regiuni ale corpului, carii dentare, astenie etc. Apariia scorbutului se
datoreaz consumului indelungat a consumului de alimente conservate. Se gsete n numeroase
produse vegetale cum sunt: mceele , citricele, frunzele de ptrunjel i de mrar, varz a verde, ardeii ,
ptlgelele ro ii , hreanul, etc. precum i n produse animale, cum este laptele, ficatul , carnea etc.
Acidul ascorbic (vitamina C) este necesar sintezei proteinelor din substana fundamental, din structura
vaselor, a cartilajelor, oaselor.
Vitamina D se numete i vitamina antirahitic, pentru c lipsa ei d rahitismul , care se
prin decalcifierea oaselor, intervine n echilibrul fosfocalcic i osificare. ai aici putem
vorbi, ca i la vitamina B, despre un grup de vitamine D (D,. D,). Se gsesc n: untura de pe te, lapte,
unt, glbenu de ou etc. Se formeaz in corpul animal, in piele, din provitamina ergosterol , sub
aciunea razelor ultraviolete.
Intervenind n metabolismul calciului i al fosforului , lipsa acestei vitamine mai produce carii
dentare si
, cderea dinti
, lor.
caracterizea z

Vitamina E se mai cunoate i sub numele de vitamina de reproducere, ntruct lipsa ei produce
sterilitatea. Se gsete n: embrionul boabelor de gru, in lapte, ficat, ou etc.
Vita mina F se gsete n lapte, unt, ulei de msline , ulei de floarea soarelui ,
Lipsa acestei vitamine produce eczeme, leziuni ale pielii.

margarin

etc .

Vitamina K se mai numete i vitamina antihemoragic , pentru c lipsa ei produce hemoragii,


din cauza necoagulrii sngelui. Aceast vitamin se gsete n spanac, varz , conopid, morcov etc .
Ea se sintetizeaz n intestinul gros sub aciunea florei microbiene saprofite.
Vitamina P se nW11ete i vitamina de penneabilitate pentru c lipsa ei mrete penneabilitatea
vaselor capilare i produce hemoragie.
Vitamina PP sau vitamina antipelagroas , de unde i numele de PP, previne pelagra. Ea se
gsete n porumb, de aceea alimentarea numai cu mmlig duce la pelagr. Se afl in drojdia de
bere, fina de gru. Vitamina PP intr n alctuirea unor enzime oxidoreductoare. Carena ei este
unnat de tulburri trofice ale epidennului (dermatit) , ale tubului digestiv (diaree) i ale sistemului
nervos (demen).

Retineti !

V itaminele sunt substane indispensabile organismului. Ele iau parte la desfurarea normal
a tuturor proceselor din organism, nlesnesc diferitele reacii biochimice, (sunt biocatalizatori).
Lipsa lor d tulburri grave.
190

II.3.

S ne reamintim

FUNCIA

DE REPRODUCERE

Sistemul

reproduetor

la om

Reprc1ducerca este o proprietate fundament.tla a organi. muiui ar se r~ali zc.,,;j prin


participarea a doi indivizi de se.' diferit.
Organizarea morfllfuncionalf, a i ~ t, mului re i rndudtt la .1I1' hd .- e c este e, trcl11 de
co mplex, gonadele avnd auil funqia de li !1Plt!UCC l;aJnC!; (o uk ""' p"nnalo71i"il c ,t '.' [lL
aceea de a secreta honll11ni Se uali , cur" Plin difemclL Inr aciuni li upra (,r~andnr h'CniLtiL ~i
asupra ntregului organi sm asi!:,TUr l:onditii pentru n.:prot!ul'cfL.

1. Aparatu[ genital feminin este alc tuit din


dou avare i cile genitale reprezentate prin: dou
trall/pe lIterine, uter i vagin (fig. 215) .
. Ovarele sunt organe pereche, situate n pelvis,
de o parte i de alta a uterului . Produc ovule (ga mei
feminini)- funcie exocrin i secret hOl111oni - fi.l11c~e
endocrin.

Forma ovarului este ovoid iar suprafaa este


n eted nainte de pubertate i cu multe cicatrice la
femeile vrstnice.
Este format din dou zone (fig.216): n partea
_------Vulv
central este zona medul a r - stroma ova ri a n-c e
conine esut conjunctiv lax, vase sanguine, nervi ,
Fig. 215 Sistem ul gcnill1l feminin
mu chi netezi, iar la exterior este zona ce rt i cal care
prezint la suprafa un epiteliu de acoperire. Sub acesta se afl foliculii ovmi eni - fOl111aiuni veziculare
n diferite stadii de evoluie (fig.217) , n care se dezvo l t ovulul:
a)falic/lli prill/ardiali (primari) care reprezint forma iniial , au aspectul unor corpusculi
sferici alctuii dintr-o celul mare sferic s ituat central (ovocitul 1), iar la periferie dintr-un strat de
celule mici - celule foliculare.
b) falic/lli avarieni secundari plini, a lctuii din ovocitul I nconjurat de dou straturi de celule
fo liculare.
C) fali c/lli avarieni secundari, cav itari alctuii din
ovocitull, nconjurat de dou sImturi de celule foliculare ntre
care se fonlleaz o cavitate care se umple cu lichid folicular
vscos care co nin e hOl1l1onii ovarieni activi - estrogenii.
d) Ialieulul malur ter!im; de Graf!, care constituie
stadi ul de dezvoltare complet a foliculului , este cel mai
vo luminos. Ovocitullocalizat periferic este iniial de ordinul T
(diploid). nainte de ovulaie sufer prima diviziune de manlrare
i devine ovocit Il (haploid). Sub aceast fonll este expulzat
n timpul ovulaiei. Ovulai a are loc n a 14-a zi a ciclului
19 1

ovarian sub influena LHului i con st n ruperea


mem bra ne i fo liculului
matur dup care, ovocin,l,
Foliculi
Foliculi
Folicufi
cu lichidul folicular sunt
primordiali
primari
tertiari
captate n trompele ute"4'4"==::=::::=~===::::J'F====!==~=~~
2
h===t? rine. Aici are loc a doua
Debutul
.
diviziune, n care ovo1 11 i
5mm
citul II (haploid) se
.- ~
transform n preovul
(haploid). Din preovul
se formea z ovulul feO Reglaje
1A
I\NU,,)
cundabil (haploid) care
~
~-~
folicular
OVulalie
lutcinic
ciclu
este deplasat de-a lungu l
tl'Omp e i prin mi cr il e
Fig. 1 17 Evol ll!ill fnliculilm' lJ\'llricni
ci Iilor.
Maturizarea foliculilor ncepe la pubertate
ziua
dezvollarea unui
i ine pn la m enopau z sub controlul FSH-ului
, --- - - . nou folicul

ovar
dezvoltarea
(hoi1TIon foliculo-stimulant).
30(lm

5mm

:::::::

~jn~\\~'~)'~~=::;=::====i'~====~======~

_r--

foliculului

corp

O ,'ogcll e:'1I

Procesul de fOimare a ovulului matur n


fo li cu lii ova rieni se nume te ovoge ne z iar
eliberarea acestuia se nume te ovulaie. La natere
ex ist n ambele ovare 400.000-500.000 foliculi
ovarieni
primordiali. Cea mai mare parte a acestor
elibe rarea ovulului
Foliculi degenereaz. Doar 300-400 se vor matura
Fig. 1 1N FUnCp(lllllrl'n l'idicii Il o\'urlliui
ciclic n perioada de fertilitate a femeii (fig.218).
Celula germinati v primordial are Uil set
dublu de cromozomi, este o ce lul diploid (2n). Ea se divide mitotic i d na tere la ovogonii (2n).
Prin diviziunea mitotic a acestora rezult ovocitele de ordinul I (2n) (fig. 219).
n momentul ovulaiei, se produce
prima
diviziune
m eiotic din care rezult
Meioz
dou celule haploide: o celul mare, ovocin,l
de ord inul 11 (n) i o celul mic , primul
globul polar (n) ovocitul fI este expul zat,
prin ruperea folicului , n trompa uterin.
Aici ovocitul Il s ufer o diviziune
/ PrimUl globul
mitoti c din care re z ult dou ce lul e
Rol r
a,
~'dOiloa
hap loide (n) preovulul i al doilea globu l
polar. Din preovul se formeaz ovulul
fec undabi l haploid (n) care este deplasat dea lungul trompei prin micrile cil ilor.
Ovul
Ovogonii
Ovocil I
OVoot II
Dup eliminarea ovocitului Il (n)
.1
fo
liculul
ovruian matur se transform n corp
ga lben, care
Dupa pubert ale
ia natere prin transfoi1TIarea
celul
elor
foliculare
n celule endocri ne ce
2 1C) . Ovogc nc:l.n
secret att progesteron ct i estrogeni.
galben

ziua7

a~~

II

192

II

II

~.

Trompa uterin este un organ


pereche situat de o parte i de alta a
uterului care face legtura ntre ovar
i uter. Extremitatea dinspre ovar are
fonn de plnie i prezint numeroase
Va s sanguin
franjuri , care are rolul de a capta i
conduce spre uter, ovulul expulzat.
Uterul este un organ cavitar,
nepereche, situat median n pelvis,
ntre vezic i rect. Pe extremitatea
inferioar (colul uterin) se inser
Faz luleinicti
Faz folicular
vaginul. n pereii uterului se gse te
o mu s culatur foarte puternic ,
cptuit de o mucoas.
n perioada de fertilitate a femeii , mucoasa uterin sufer , sub influena honnonilor ovmieni ,
modificri ciclice care se desfoar n cursul a 28 de zile (ciclulmenstrual) i trece prin urmtoarele
faze (fig. 220):
- faza menstrual cu durata de 2-3 zile n care stratul superficial al mucoasei uterine distruse, se
elimin n vagin, mpreun cu o anumit hemoragie.
- faza proliferativ , ntre a 4-a i a 14-a zi, caracterizat prin proliferarea i ngroarea mucoasei.
- faza secretorie care dureaz de la a 15-a zi pn la o
nou menatruaie, n cazul n care nu a avut loc fecundarea
ovulului.
Cnd ovulul nu este fecundat, cOt]Jul galben, n a 24a zi a ciclului, ncepe s degenereze i se cicatri zeaz.
Dac ovulul a fost fecundat, cot]Jul galben persist i
prezint o activitate endocrin n primul trimestru de sarcin.
Aceste modificti ale mucoasei uterine creeaz condiii
optime pentru grefarea ovulului fecundat.
Vaginlll este un organ cavitar tubular, n continuarea
uterului care prezint n partea inferioar, la virgine, himenul,
o membran care se rupe la primul contact sexual.
Fig. 22 1 Sistemul genilal masculin
- Este organ copulator i canal de natere.
2. Aparatul genital masculin este constituit din
testicule, ci excretoare, glande al/exe i OIgal/lIl coplliator
Tesut
(penislI/) (fig.22I ).
Testicllilli (organ pereche) este gland genital
Tub
masculin ce ndeplinete dou funcii:
a) exocrin - spermatogeneza- care const n fonnarea
celulelor sexuale (spermii), la nivelul tubilor seminiferi
\\
contorti.
,
b) endocrin- prin care celulele interstiiale Leydig ale
parenchimului testicular secret honnonii androgeni
invelis I
(testosteronul).
Testiculul se de zvolt iniial n regiunea lombar a
cavitii abdominale. ncepnd din luna a treia a v ieii
Fig . .:!::!2 . Structu ra testic u.JuJui

r r

193

intrauterine, ncepe s coboare prin peretele anterior


al abdomenului , n regiunea inghinal i la natere
ajunge n scrol.
La exterior este acoperit de o membran
fibroas alb-sidefie numit albuginee (fig. 222). La
partea superioar a testiculului , albugineea prezint
O condensare, ca un con fibros, denumit
mediastinul testicular, strbtut de canalele
excretoare, vasele i nervii testiculului. Din aceast
ngroare pornesc spre interior septllri conjunctive
care mpart testiculul n 200-300 lobuli, de form
spermatozoid
piramidal, cu baza spre albuginee i vrful spre
mediastin. Fiecare lobul testicular conine:
Fig. 223 Tubii s l'millife ri
- unul pn la patru tubi seminiferi contori
n interiorul crora se fOllneaz gameii masculini (spennatozoizii)
- esut conjunctiv interstiial n care se afl vase, nervi i celulele interstiiale Leydig care
secret hormonii androgeni.
Tubul seminifer este alctuit din mai multe straturi de celule seminale (productoare de
spermatozoizi) printre care se gsesc celule de susinere (fig. 223).
SpeJ'llllllogelle-;'lI .

Este funcia exocrin a testiculului i const n capacitatea acestuia de a produce spermatozoizi.


ncepe la pubertate i se continu toat viaa , diminund progresiv la btTnee. Este rezultatul unor
procese complexe de diviziune i maturare a celulelor gernlinale primitive - spermatogoniile, care se
gsesc pe membrana bazal a tubilor seminiferi (fig.224). Spermatogoniile (celule diploide 2n) se
divid de mai multe ori prin mitoz i dau natere spermatocitelor de ordinul [- celule (2n) care conin
un numr complet de cromozomi (44 autozomi i doi cromozomi sexual xy). Spellnatocitele de ordinul
[se divid meiotic i formeaz sperma-tocitele de ordinul II, celule haploide, care conin un numr de
cromozomi redus la jumtate
Diferenierea
(n). Spermatocitele II se divid
Etapele
mitotic i dau
gametogeneze'
Multiplicare
natere sperma- Il,
tidelor celule
\
haploide (n).
Spermatidele
@ .se transform di"
rect, fr diviziuni n spennatozoizi (fig. 225).
Spermatozoizii
maturi sun! eliminai la exterior,
vehiculai n liSpermastadii celulare
Spermatochidul
spermatic.
tozoizi
succesive
cite I

Fi g. 224 Spcrm41togcllcza
194

Tubii unui lobul se unesc ntrun tub drept (colectiv) care se deschide
1
2
nlT-o reea de canale neregulate, apoi.
3
n 10-12 canale eferente,care se
5
ndereapt spre canalul epididimar
alct uind epididimul. De aici se
continu cu canalul deferent care urc
n abd o m en . Canalul deferent se
continu cu canalul ejaculatorcare dup
Fig. 125 . Transformarea spel"lnatidclur in spcrmHtozoizi
ce se uneste
cu can alul de excretie
1. lll el11bra ll rl ce lular;l: 2. c top las l11fl: J . llu c le u:
,
, al
veziculei seminale, strbate prostata i -L acrozol11 : 5. cC l1lriol i: 6. mlOcundrii
se deschide n uretr.
Veziculele sem il/ale au rolul de a secrela un lichid care se e limin n canalul ej aculator, servind
ca vehicul si ca mediu nutritiv pentru spermatozo izi.
Prostata este o gland vol uminoas , tubuloacinoas, unic , s ituat n pelvis, sub vezica urinar,
i nconjoar poriunea iniial a uretrei. Secret un lichid ce inb' n constituia spenll ei.
Pel/islii este organul copulator
Spermatozo izii maluri sunt eliminai la exterior, vehicul ai n li chidul spermatic, ce reprezint
prod usul de secreie al glandelor anexe (prostat i glandele semi nale) .
F'i:.i o/(I~ i/1 /,el,,'ot!IICt,,.ii
La om funcia de reproducere cuprinde o serie de procese care au drept rezultat fecundarea
ovulului de ctre spel111atozo id i f0l111area produsului de co ncepi e.
Fecundaia este intern avnd loc la ni ve lullTOmpelor uterine, unde spermatozoizii ajung ca
urmare a ptrunderii lor n vagin n timpul actului sexual.
Pentru fecundarea ovulului este necesar un singur spermatozoid.
Sexul copilului este determinat de tipul de spermatozo id care fecundeaz ovulul.
Att spermatozo idul ct i ovulul avnd cte 23 cromozomi fiecare, oul 46 cromozoni (44
autozomi si 2 cromozomi sexuali). Dac ambi i cromozomi sex uali sunt X copilul va fi fat , iar dac
unul va fi X i cellalt Y cop ilul va fi biat.
Naterea const n expulz ia produsului de concepie aj uns la termen (280 de zi le).

Retineti!

N oiunea de reproducere, n general, definete procesul de perpetuare a organismelor vii prin


producerea de indivizi noi, care au b'sturile caracteristice spec iei din care fac parte .
Spermatozoidul i ovulul conin fiecare jumtate din numrul de cromozomi
caracteristic speciei umane - cte 23 cromozomi, din care 22 sunt cromozomi autozomi
i unul este cromozom sexual sau heterozom.

APLlC~TII
1. Calculai cnd va ncepe urmtOl' ul ciclu menstrual dac pe 26 - IV au trecut 5 zile de
la terminarea ultimei menstruaii:
A. 30-IV; B. 1O-V; C. I-VI; D. 3-V; E-1 6Y.
195

2. Cte zile e
galben?

' ist

ntre

sfritul

primei

menstruaii ~i

ceputul

degenerr' i

corpului

A. 17 zile; B. 10 zile; C. 21 zile; D. 24 zile; E. 4 zile.


3. O femeie ateapt, iitoarea nienstraie pe data de 6 .. n ce eta a 'c1ului menstrual
se va fia pe 24:
B - faza secretorie
A - ziua degenerrii corpului galben;
D -Ia mij locul ciclului menstrual
C - faza menstrual;
E - faza proliferativ
..1. Evidentiati firmatiile corecte:
1. G landel~ n;asculine ~unt glande mixte, pereche deoarece sunt situate n cavitatea abdominal.
2. Uretra masculin strbate prostata deoarece conduce sperma.
4. Raportul ma . im posibil ntre numrul tubilor seminiferi centeri i cel al canalelor
eferente este:
A. 120: 1;
B. 100: 1;
C. 1: 50;
D. 300: 12;
E. Nu se poate calcula
5. Precizati stadiul vulutiv n care se divide mei .. tic celula sexual mascu in:
B. spennatogonii;
A. sperma ti de;
D. spemlatozoid;
C. sperma toci te primare;
E. spennatocite de ordinul II
b. n urma celei e-a doua diviziuni mitotice, a gametului feminin rezult:
A.ovocitul;
B. ovulul;
C. al II lea globu l polar;
D.ovocitull;
E. ovogonia.
7. Evideniai alirmaiile corecte:
1. spemlatidele au acelai numr de cromozomi ca i spermatozoizii deoarece acetia rezult
prin mitoza spennatidelor
2. ovocitul 1 are 23 cromozomi deoarece rezult prin diviziunea meiotic a ovogoniilor.

Sntatea

reproducerii, plaDing familial,


conceptie
s rcina, nasterea
, si
, contraceptie,
,
,
Sntatea

reproducerii esle defillit ca o bUIlslare


fizic, menlal i socia l Il 101 ceea ce ille de sislemul de
S ne reamintim!
reproducere, nloale etapele vierii umalle. Ca unnare, sntatea
F u Il\. !.
i:;, Ira
reproducerii implic o via sexua l satisfctoare i in
UJ
sigw-an, posibi litatea de a procrea precum i libertatea de a
,
hotr cnd, dac i ct de des doresc s procreeze.
Sntatea reproduceri i include dreptul femei lor i al
II.
brbailor de a fi infonnai i de a avea acces la metode sigure,
eficiente, accesibil e i adaptabile de planificare fami li al pe
care s le poat alege singuri, precum i dreptul de acces la servicii medicale corespunztoare ce
pennit femeii parcurgerea in siguran a sarcinii i naterii.
Planificarea fa milialii reprezint capacitatea persoanei sau cuplului de a anticipa i de a avea
numrul dorit de copii, la momentul ales i la intervale de timp intre nateri, pe care le hotrsc
singuri. Acest lucru se poate ndeplini prin folosirea metodelor contraceptive i prin b'atamentul
infertilitii involuntare.
Obiectivele serviciilor de planificare familial:
- abilitarea individului/cuplului de a decide dac i cnd s a ib copii;
- prevenirea sarcinilor nedorite, avortului i abandonului de copii;
196

- identificarea nevoilor personale n vederea lurii unei decizii inf0ll11ate


privind folosirea unei anumite metode contraceptive;
asigurarea utilizrii corecte a contraceptivului ales;
prevenirea infeciilor cu trartsmitere sexual (lTS);
prevenirea i depistarea precoce a cancerului de col i de sn;
ps trarea/ameliorarea calitii vieii de cuplu.
Sen'iciile de planificare/amilial i sntatea reproducerii constau n
consiliere ijiu 'I1izare de il~rormaii despre metodele de evaluare a strii de
s ntate, n vederea utilizrii unei metode sa li alta de co ntracep ie,
diagnosticul de/ectelor genetice, educaie pentru sntatea sexual i a
reproducerii.
Planificarea familial contribuie la sntatea copiilor, a femeilor, a
brbailor, contribuie la ntrirea cuplului, reduce cheltuielile legate de
medicamente, servicii medicale n cazul avortului. Pentru comunitate previne
fenomenul de abandonare a copiilor n m ate rni ti i spital e, reduce n a terile
de copii nedorii i reduce nevoile de i n stituionalizare .
Concepia se realizeaz n perioada de maturizare sex ua l a celor
dou sexe, atunci cnd conc e ntraia hormoni lor - androgeni i estrogeni- este
suficient de crescut n snge. Cu 14 zi le nainte de prima zi a menstruaiei
care un11eaz, are loc ovulaia. Faza preovulatorie a ciclului poate fi mai sClut,

o
ovul
I1c recundat

uter -t----'~::.__-

cordon

ombilical

197

cea postovulatorie rm ne ns de 14 zil e. Ovulul ajunge din ovar n pavilionul trompei. n cursul
ejaculrii, lichidul prostatic determin , n prima etap, coagularea coninutului seminal, prevenind
curgerea sa din traclul genital femel, iarn etapa unntoare lichefierea spennei pentru uurarea ptnmdelii
n uter. n urma actului sexual, prin m.icri active spermatozoizii ajung din vagin n colul i cavitatea
uterin , n curs de 1-3 ore i de aici n pavilionul trompei unde are loc fecundarea.
Primul ajuns este spem1atozo idul fecundant, fecundaia fiind monospennic. Prin unirea
nuclei lor celor doi gamei se reface numrul de cromozomi caracteristic speciei, detell11innd n acest
mod i sexul viitorului individ n funci e de spem1atozoidul fecundat: (fig. 226)
22X + 22X = 44XX (sex feminin)
22X + 22Y = 44XY (sex masculin).
Zigotul format ncepe s se segmenteze n timp ce parcurge trompa uterin , ndreptndu-se
spre uter (72 ore). n uter, zigotul i continu segmentarea nc 3 zile, dup care se fi xeaz n mucoasa
uterin- l/idaria (fig. 22 7). Din zigot se formeaz embrionul care se dezvo lt timp de nou luni n uter.
Din luna a treia embrionul devine ft, care crete i se d ezvo lt pn la sf r itul lunii a noua de
sarcin. Schimburile nutritive dintre mam i ft se reali zeaz
prin intenn ediul placentei i al vaselor ombilicale care stabilesc
legtura dintre aceasta i corpul ftului (fig. 228).
Naterea cuprinde ansamblul fenom enelor prin care
se rea li zeaz expulzia ftului la sfritul celor nou luni de
dezvoltare intTauterin .
C mlraccpia - const n aplicarea unor metode de
mpiedicare a con ce p i ei . Aceste metode pot fi: abstil/el/ra
periodic , metoda amel/oreei de lactarie, metode
cOlltraceptive tie barier, Ilie/ode de barier vagillll/,
cOl/traceptive orale combil/ate, dispozitive il/trauteril/e.
1. Abstil/el/a periodic - const ntr-o serie de msuri
pe care femeia le aplic n faza fertil (interva l al ciclului menstrual n care femeia poate rmne
nsrc in at).

J. Metodo calelldamlllllli - cons t n calculul bazat pe calendarul ciclurilor menstruale, femeia


nregistreaz

ciclurile ei menstruale pe o pe ri oad de 6 luni. Prima zi a fi ec rui cic lu menstrual este


ziua n care ncepe m e n s tru a ia (ziua 1), apoi zil ele se numeroteaz n continuare (ziua a 2-a, a 3-a
etc.) pn la ultima zi nainte de menstruai a urmtoare. Un ciclu menstrual poate varia ntre 25 - 35
de zile. Din ciclul menstTlIaI cel mai scurt se scade cifra 18 i se obine numrul n ca re ncepe
perioada fertil. Din ciclulmenstrual cel mai lung se scade citia II i se obine ziua n care se termin
perioada ferti I.
2. Metoda l1/ucusllfui cervica/ - const n verificarea zi lni c a prezenei , aspectului i caliti i
sec reiilor vaginale. Momentul de secreie m axi m coincide cu ovulaia.
3. Metoda temperaturii bazate - const n msurarea zi lni c a temperalurii cO'lJlllui n conditii
de repaus. n momentul ovulaiei temperature c rete cu 0,2 - 0,5 "e i se menine cresc ut pn in
preajma urmtoare lor menstruaii.
Il. Metoda amel/oreei de /actarie - const n utilizarea a l ptatului ca m e tod temporar de
contracep ie. Aceast metod confer o proteci e n atural mpotriva sarcinii i ncuraj eaz nceperea
utilizrii unei alte metode n momentul pOITivit.
III. Metode contraceptive de barier. Prezervativul este un mijloc de protecie fa de sarcina
n e dorit i alte boli , HIV i SIDA. Prezervativele se pstrea z n locuri rcoroase, la ntuneric, se
ve rifi c ambalajul care nu trebuie s fie deteriorat.
I V. Metod"le de barier vagil/al constau n folosirea unor spel111icide (tablete, oV1lle, geluri,
creme) care se amplaseaz n vagin nainte de contactul sexual.
198

V. COl/tracepth'e/e orale combil/ate, denumite i anticoncepionale sau pilule de control al


Ele conin doi hml110ni similari hormoni lor sexuali feminini (eSl1'Ogen
i progesteron) sintetizai chimic n doze foarte mici (microdozante). Pilulele, pentru a avea eficien
maxim trebuie luate zilnic, aproximativ la aceai or timp de 21 de zile, cu pauze de 7 zile.
VI. Dispozitivl/l il/tral/teril/ folosit n Romnia este de dou tipuri: cu cupru i cu progestogen.
Actiunea acestora const n mpiedicarea ntlnirii dintre spennatozoizi si ovul ngreuneaz mi scrile
spe'nnatozoizi lor n ITactul genital feminin i reduce capacitatea lor de a 'fertili~a ovulul. De asel\lenea
mpiedic implantarea ovulului i producerea nidaiei. Prezint o efic ien foarte ridicat. Se aplic,
cu grij, femeil or care au un uter sntos. Se impune examenul general obligatoriu nainte de inseria
dispozitivului intrauterin. In afara acestora se poate folosi sterilizarea chirurgical voluntar a
persoanelor care nu doresc copii.
n a terilor sau contraceptive orale.

N0liunl elementare de Igien fi


patologie a sistemului reproduetor
Aceast perioad

din

viaa

omului core spunde


pubertii (perioad a vieii omului ntre copil ri e i
S ne reamintim !
adolescen) i adolescenei (vrsta de trecere spre
1).; \ (llt,m.~.l 'ol' lIu lu RC' pn1duCl: In
maturizare), etape critice n dezvoltarea individului, cnd are
bai \,; li IIHr~ 11 'i I h ani si Sl: ~ fiir:-, c~ 1 1: In
loc att o accelerat dezvol tare fizic s, i sex ual ct si
,
~n
' I dt.: .mi. iur In klt: 1I1tr\! 1"l..; j 1~
transformri profunde n sistemul endocrino-vegetativ i cel
,mi. ult,,;rul dc\\.: nilld 11111111r 1.1 16 .Ini.
neuropsihic. Putem spune c pubertatea i adole sce na
constituie momentul crucial , pentru viitor, att din punct de vedere al dezvoltrii morfologice ct i
psihice.
n aceste perioade, la biei se dezvolt musculatura i se schimb vocea, iar la fete are loc
depunerea de grsimi cutanate i creterea mamelelor (caractere sexuale secundare).
Puberii i adolescenii au o sensibilitate emo ~on a l i afectiv, imagina~e bogat, slmt preocupai
de propria lor persoan, de sexul opus, dar i de viitorul lor, pe care il vd ntr-o form ideal.
Activitata sexual n perioada pubertii i adolescenei este duntoare , deoarece obosete
sistemul nervos, anihileaz sentimentul de dragoste care are rol s pondereze i s umanizeze instinctul
sexual.
Graviditatea n acest perioad influeneaz nefavorabil att c re terea ct i dezvoltarea general
a organismului.
Pentru asigurarea unui organism sntos (mpotriva infeciilor) u'ebuiesc respectate cteva reguli
de i g ien a organelor genitale: curirea z ilnic a reg iunii ano-genitale, evitarea eforturilor fi zice
prelungite, a frigului , a bilor reci etc.
A/lex ita - este inflamaia trompei i a ovarului datorit unei infecii microbiene (gonococi,
sta filococi , sU'eptococi, colibacili). Avorturile, naterile, raporturile sexuale infectante, lipsa de igi e n
genital, sunt cauze determinante. Simptomele caracteristice bolii sunt, dureri n abdomen i regiunea
10mbar (alelor) , febr , secreie vaginal a bundent sau pierderi de snge prin vagin. Faza acut, de
cele mai multe ori, evolueaz spre cronicitate. Anexifa cronic se carac terizeaz prin dureri pelviene
uni- sau bilaterale accentuate de frig, oboseal, menstruaie i raporturi sexuale.
J ;/gi/lifll - este inflamaia vaginului datorit infeciei micotice (Oidium sau Candida) sau a
gonococului parazit 7J-ichomonas.
199

Formele clinice variaz n ["uncie de natura gel111enului care le produce. n general se manifest
Plin usturime, dureri ale vaginului, intensificate de miciune (lll"inare) i de raportlll"ile sexuale. Netratat,
boala se agraveaz i produce complicaii.
A deI/oII/III de "ros/uui este tumoare benign care se dezvolt pe prostat. Apare n general la
brbai dup 50 de ani. Se dezvolt lerit, determinnd tulburri de miciune, greutate la urinat i chiar
retenie de urin, determinnd complicaii (cistit, calculi renali , infecii renale, insuficien renal).
Este bine s se efectueze intervenia chirurgical- extirparea adenomului nainte de apariia
complicaiilor.

CUI/didozu este provocat de o ciuperc microscopic (Candida a/bieallS) i se caracterizeaz


prin secreii vaginale albicioase i prurit vulvar.
Sijilisllleste provocat de o bacterie (Treponema pallidllln). Boala are trei stadii , separate prin
perioade de laten.
a. dup 21-27 de zile de la contaminare apare ancrul moale, caracterizat prin apariia de
leziuni roiatice nedureroase cu margini dure, de obicei la nivelul organelor genitale i a zonelor
nconjurtoare. La sfritul stadiului primar ancrul sifilitic dispare, chiar fr tratament, mrind astfel
riscul de ignorare a bolii.
b. stadiul secundar apare dup 6 sptmni de la instalarea stadiului primar i dureaz 2-3 ani.
Se caracterizeaz prin nroirea pielii corpului, inclusiv pe palme i tlpi.
c. stadiul teriar este latent, asimptomatic. Survine dup 2-20 ani de la apariia stadiului primar.
n acest ultim stadiu, boala afecteaz sistemul cardiovascular i nervos, ducnd la retardare mintal ,
orbire, paralizie, surditate, psihoz. Pe corp i pe suprafaa organelor intel11e apar ulceraii de dimensiuni
mari. Bacteria poate traversa placenta, afectnd i dezvoltarea ftului.

II.4. ORGANISMUL - UN

ror UNITAR

~:. . ____R_ o_m_ e_o_._t_a_Z_i_a_ m_ e_d_i_U_ U_i _iD


_ t_e_rn
_____
S ne reamintim !
o ti li tIIn 1 r 'ah
11' ,II

....

~U<J II

PC:l ll lJJWnli1

scbiHiburi

d L m..tkri"" (~UbSlan\I.;).

ent.:rgie i inJ~lfIl1a!ic i.:U

dU J~ \ -1.1:

P"1l IU ii.nll.,;ll011 n..'J 1,,:,-l{l ... t;1! 1.1

tI,'rbllbll1ului

dm ltI\!'diu. un r01 iml)ort.an t'C." in lt1t..."diu1Ilt lOr "I'n.

I!1I:LlJldi!iil' !Il ,-"arI,;, C


"'-1)" ...

i"ll

varia~ p\!rnl,m '1l1\.

1 U'Cj!' s;.J- . i ITll.!o !inJ

,Ik raL!orilor

~(lIhllJ1le i,;'j]radi,,;ri~tkJ...

fizl:o-

Constana mediului intel11 este condiia esenial a independenei organismului fa de mediul


de viaa i este cunoscut sub numele de homcostazic (homoios - asemntor; stasis - stare).
Homeostazia se realizeaz cu ajutorul a trei feluri de mecanisme:
1. Mecan ismele ji7.ico-chilIl ice - particip la mentinerea relativ constant a pH-ului sangvin
(7, 30, -7 ,42) i constau n sistemele lampon din snge.
Un sistem tampon este un amestec format din:
- acid slab i sarea lui cu o baz puternic (care se opune aciunii acizi lor);
- o baz i sarea ei cu un acid tare (care se opune aciunii bazelor).
Creterea concentraiei de hidrogen (acidoza) poate duce la moarte prin com, n timp ce
scderea c<incentraiilor ionilor de hidrogen (alcaloza) poate provoca moartea prin tetanie si convulsii.
n funcie de aceast situaie organismul intervine cu sistemele sale de control n 'meninerea
echilibrului hidroelectrolitic, adic a constanei relative a pH-ului sanguin astfel:

200

- PIml1ul elimin ca" ~ produs de celul e sub forma de H,CO J


- Ficatul neutralizeaz o parte din substantele aJcaline si mai ales din cele acide, care ajung la
el pe calea venei porte. alt parte din aceste substane este ~Jiminat prin bil. Tot n ficat, acidul
lactic (care tinde s acidifieze sngele) este transformat n glucoz.
- Rillichiul elimin unii acizii nevolatili (acidul uric, acidullactic). n rinichi are loc i fOImarea
de amoniac, care, n caz de acidoz , neutralizeaz acizii putemici.
- Pielea ndeprteaz substane acide prin transpiraie.
2. M ecall .wuele el1 : lu otee - asigur homeostazia celular.
Sunt mecanisme genetice care constau n reglarea biosintezelor celulare i a diviziunilor celulare.
3. Mecallism ele lIervoase si fi ormol/l/Ie (fig. 229, 230) - sunt cele mai importante mecanisme
homeostatice ale organismului care asigur reglarea funciilor senzitivo - motorii, reglarea secreiilor
endocrine, reglarea funciilor digestive (motorii i secretorii) reglarea activitii cardio-vasculare sau
cele ce realizeaz temperatura constant a mediului intern.
Asemenea mecanisme homeostatice menin parametrii mediului intern al organismului ntre
anumite limite sau i restabilesc n cazul unor modificri.
Sistemele homeostatice sunt sisteme cu autoreglare. ntr-un asemenea mecanism, infonnaiile
recepionate ajung la centrii nervoi care comand un rspuns motor sau secretor.
Gradul de intensitate, amplitudine sau adecvare a rspunsului este monitori zat prin semnale
feed-back - de conexiune invers, retrimise spre centrii nervoi care vor menine sau corecta prin alte
aciuni rspunsul adecvat semnalului.
Sub aspect cibernetic, homeostazia mediului intem este rezultanta unor procese complexe de
autoreglare, bazate pe conexiunea invers- feed-back.

Sistemul
reproducator

Analizatorii

hormoni sexuaU caro inlluonteazll


dezvollarea creerului si
I

Sistemul

si de prolcclie

stocheaz si fum, ," "

ca necesar
bunei fund ionllri

il

endocrin
; I

concenlratia oloclrolitilor din sange


de la acest nivol
Tol prin s ang e
elimin rozidurilo
metabolice

si regleazli activitatea
card lOVilsculor.'i

si regl eaz
i t
organelor excrelomo

circulator
sanguin
Sistemul urinar

Fig. 229 Rolul int egra tol" al sistelllului nervos

201

Sistemul muscular
Sistemul
Muschii slriali a u rol de protectie
fumiz eaz Infonnatii despre gradul de inllndem
a muschilor si despre tensiunea fi bre lor
lendinoiJsc in li
ul conlracliei musculare

Sistemul nervos

doneaz
sp und
~ nteml.p e

Furnizeaz

netezi asigura nuxul sanguin


necesar bunei fu ncUo n ri a

si regleaz activitatea

Sisteml!lf='

,n, ne"",nil ,enzil;,;


Prin inlennediul
intcrreceplorilor
slimuleaz secretia
landelor endocrine

informatii de
la nivolul
gonadelor

Sistemul
respirator

Hormonii sexuall

la slimuli externi si
care iltr ansforrn in pote ntial

~e " ,,"ne.aT

Sistemul
reproducator

Innuenteaz

perceptia

P"":::::'~Iji...:J

si regleaz
adivitatea
organelor
resp iratorii

endocrin
. . . Hoormo nii

concentm ti a electrolltilor din sange


de la acest nivel
Tot pri n sange
elimi n rcziduriJe
metabolice
sis te mului nervos si endocrin pentru coordonarea si reglarea aclivitIi
o a nelor di aslive

si nutrimente si pre ia
substante!a da excrell

I
I

FurnIZeaz sistemulUi nervo


infonnatiile necesare pentru
coordonarea si regla re

Prin mformatiile difuzate


reg le az actNitatoa

activit tii

Sistemul
circulator

Furnizeaz

sistemului
endocrin si nervos infonnalille
necesare pentru coordonarea si
reglarea activitatii rinichilor

Sistemul digestiv

Sistemul circulator (sanguin) limfatic

Sistemul urinar

Fi g. 230 Ro lu l in tcg rator al sis( cl11Ulu c ndocr in

Orice mecani sm homeostatic are urmtoarele componente:

ir===~--;====;-~=;--;::==~

(
Excitant

scderea glicemiei

0,70%

Vas sanguin

Feed - back

din

Pentru exemplificare

neg,~
a",
tiv
-,--_ _ _ _ _--,

analizai

mecanismele

ul111toare:

HOllleostazia glicelllic
Concentraia sanguin a glucozei

(glicemia) variaz

ntre 70-110 mg/ I00ml snge.


Glucoza din snge i din lichidele interst iiale
realizea z legtura dintre rezervorul glucidic al
o rganismului - ficatul- i esuturile consumatoare de
glucoz.

Glicemia reflect echilibrul dinamic dintre cantitatea


de glucoz eliberat de ficat n circulaia sistemic i
cantitatea utilizat de esutUli pentru diferitele lor activiti.
Ea se me nine relativ constant datorit u-!or mecanisme
complexe de reglare (fig. 231).
Variai le glicemiei ntr-un sens sau altul acioneaz
n dou moduri:
202

- stimuleaz chemoreceptorii
specifici din sistemul vascular care transmit impulsuri ascendent la centrii
Piele
glicoreglarii, din hipotalamus sau
- stimuleaz direct chem'o receptorii
-celule cu proprietti de chemoreceptori
Hipofiz
de la nivelul hipotalamusului.
Centrii hipotalamici ai glicoreglrii
prelucreaz informatiile primite reflex sau
direct si declanseaz consecutiv
modificri ale activittii vegetative si
Gland
endocrine, care readuc la normal nivelul
suprarenal
modificat al glicemiei.
Mecanismele vegetative si
endocrine actioneaz predominant asupra
Adrenalin
ficatului (desi si el are actiune
homeostatic proprie) dar si asupra
celorlalte tesuturi, modificnd adecvat
procesele metabolismului glucidic n
sensul cresterii sau scderii glicemiei.
Homeostazia termic
Glucoz
Temperatura normal a corpului la
om este de 36,5 grade. Mentinerea
constant a temperaturii corpului n raport
cu variatiile temperaturii mediului ambiant
Fig. 232 R eglarea ICl11pcralurii
este posibil datorit existentei unor
mecanisme complexe de producere a cldurii - lerlllogelleza si a unora de pierdere a ciUdurii terllloliza (fig. 232)
Mentinerea echilibrului dintre procesele de termogenez si termoliz se realizeaz printr-un mecanism
de reglare foarte complex.
La nivelul hipotalamusului au fost localizati celltrullemlOgellezei- n hipotalamusul posterior si
centrul termolizei- hipotalamusul anterior.
a. Terlllogelleza
Stimularea centrului termogenezei din hipotalamusul posterior se poate realiza prin: stimuli nervosi
pomiti de la termoreceptorii pentru frig (corpusculii Krause); direct, prin scderea temperaturii sngelui
ce ajunge la nivelul hipotalamusului, detennin o serie de reactii care pe de o parte intensific termogeneza.
iar pe de alt parte reduc pierderile de cldura.
Termogeneza se realizeaza prin:
1. Cresterea metabolismului bazal;
2. Cresterea tonusului musculaturii striate. n conditii bazale, aproximativ 1000 Kcal din totalul
celor 1500 kcal, sunt produse n muschii scheletici;
3. Stimularea secretiei de adrenalin, tiroxin (hormoni calorigeni);
4. Economisirea pierderii de caidur prin vasoconstrictie periferic si scderea secretiei sudorale.
b) Termoliza
. Stimularea centrului termolizei din hipotalamusul anterior se poate realiza prin:
- stimularea centrilor nervosi prin stimuli pomiti de la termoreceptorii pentru cldurii din tegument -corpusculii
Ruffini;
203

- direct prin creterea tempera turii sngelui ce irig hipotalamusul fapt ce atrage att reducerea
intensitii proceselor metabolice productoare de cldura ct i o activare a mecanismelor de teml0liz ;
Termoliza se realizeaz prin:
1. Scderea metabolismului bazal;
2. Vasodilataie periferic;
3. Stimularea secreiei glandelor sudoripare, etc.

Retineti!

H omeostazia mediului intern se realizeaz prin mecanisme de autoreglare complexe,


neuroendocrine, de tip feed-back, n care rolul esenial revine hipotalamusului .
U n dezechilibru datorat cresterii
sau descresterii unei valori n afara intervalului de variatie
"
,
normal face s intre n funcie mecanismele de corectare a abaterii.

I APLlC~TII

1. Cnd unei persoane i este frig sau cald. au loc


Ascociai noiunile din cele dou coloane:
A.Frig
B. Cald

urmtoarele

procese n organism.

1. Vasodilataie periferic
2. Vasoconstricie periferic
3. Frisoane
4. Stimularea sec reiei sudoripare
5. Piloerectie
6. Stimularea secreiei de adrenalin

2. Evidcniai rolul ficatului n metabolismul glucidic.


3. Specificai rspunsurile adevrate:
1. Frigul determin accentuarea peristaltismului stomacului deoarece

stimuleaz

centrul

hipotalamic cu activitate identic cu cea a simpaticului.


2. Dac o persoan este plasat ntr-un mediu excesiv de cald, scade metabolismul bazal
deoarece se reduce, prin feed-back negativ, secrei a de hormoni tiroidieni.

Principalele constante fiziologice ale


organismului *
Pentru ca starea de sntate (de normaliate) a organismului uman s fie asigurat, compoziia
mediului intern trebuie s rmn constante.
Orice devieri de la valorile normale care caracterizeaz f1mciile organismului uman, pot duce
la instalarea strii patologice sau a strii de boal a organismului.
Metodele cele mai folosite pentru explorarea strii de sntate sunt anali ze le de snge i de

i proprietile

urin .

n tabelele de mai jos sunt prezentate valorile medii ale celor mai importani paramelIi ai sngelui
ai urinei:

204

Tabele sinoptice cu valorile normale ale unor


examene de laborator
1. Constante biologice din snge
ELEMENTE SAU
SUBSTANTE
,
CERCETATE

ANALIZA CERUT
Numr de hematii pe mn7

VALORI NORMALE
Brbai

- 4 500 000 - 5 000 000 /mm'

Femei - 4 000 000 - 4 500 000/ mm'

Procent de

hemogl obin

Valoare globular
Numr de leucocite pe
1. Elemente celulare

Il. Substane
proteice i produi
de metabolism
proteic

111111

Formula l eucocitar
Neutrofile
Eozinofile
Bazofile
Limfocite
Monocite

Substane

grase

IV. Substane
hidrocarbonate
V. A l i produi de
metabolism
VI.

Substane

minerale

VIl. Diverse

- 60 - 70 % (4500-5200/ mm')
-2- 4%
- O - I %-20-30 %( 1500-3000/ mm')
- 2 - 6 % (300-600/ mm' )
Brbai =

Colesterol
Colesterol liber
Colestero l esterificat
Lipide totale

40 - 54 % (in medie 47 %)
Femei = 37 - 47 % ( in medie 42 %)
150.000-300.000/ mm'
35- 85 g"loo
40-58 g%"
20-30 g %0
2 - 4 g 0/00
0,20 - O, 50 g %0
O, 02 - O, 04 g %0
0,006 - 0,013 g %0
120 - 280 mgll 00 mi
0,50 - 0,70 g %0
1,20 - 1,40 g %0
5,50 - 8 g % 0 (600 - 800 mgllOO mi)

Glucoz

0,70 - 1,10 g %0 (70 - IlO mgllOOm l)

Bilirubina tota l

8 - 10 mg- "/oo

Calciu
Natriu plasmatic
Natnu globular
Potasiu plasmatic
Potasiu globular
Timp de coagulare a sngelui

9- Ilmg "10
3,10 - 3,40
0,80
3,40 - 3,70
1,80 -2
6 - 8 minute

Timp de sngerare

I - 3 minute

Viteza de sedimentare a
globulelor roii

Brbai:

Trombocite
Proteine totale
Albumine
Globuline
Fibrinogen

Uree
Acid urie
Creatinin

IIl.

- brbai : 8,4-10,7 mmoVI


- femei: 7,0-9,3 mmol/I
0.9-1
4 000 - 8 000/ mm'

%0

0/
00

determinri

3-10 mm/h
Femei: 6-13mm/h
205

2. Constante biologice din

ul"in

NR.CRT.
1.
2
3

DENUMIREA ANALIZEI

VALORI NORMALE

Aceton

absent

Aciditate
Acid uric

pH - 5-7
0,3 - 0,8 g/24 h

Albumin

Absent

Calciu
C lor
Corpi cetonici

150 - 250 mg/24 ore


6-9 g/24 h

Creatinin

Densitate
Fosfor

0,8 - 1,9 g/24 h


1015 - 1025
0,7 - 1,5 g/24 h

Glucoz

Absent

7
8
9
10

Il
12
13
14
15
16

17
18
19

abseni

Hemoglobin

Absent

Magneziu

100 - 200 mg/24 h

Pigmeni

biliari
Potasiu
Sodiu
Sruri biliare
Uree
Volum urinar

Abseni

2 - 3 g/24 h
1-5 g /24h
Absente
15 -35 g/24 h
100 - 1500 ml/24 b

206

Manual aprobat de
Ministerul Educatiei
si
,
, Cercetrii

itura GIMNASIUM

Editura GIMNASIUM
ISBN: 978-973-7992-20-8

I I

9 7

o8