Sunteți pe pagina 1din 6

Abordarea bazata pe active... SUBSTITUIRII.

Abordarea pe baza de active presupune evaluarea

Abordarea pe baza de active... datoriilor firmei pentru a obtine ACTIVUL


NET .
Abordarea pe baz de active... datoriilor pentru a obtine ACTIVUL NET
CORECTAT.
Abordarea pe baza de venit... PREZENTA.
Abordarea prin comparatia de piata se bazeaza

42
38
2

34
1
13

Abordarea prin comparatia de piat... SUBSTITUTIEI,

29

Abordarea prin comparatie a ntreprinderilor...ACTIUNILOR

30

Abordarea prin comparatie n evaluarea ... COMPARABILE


Abordarea prin comparatie... e. elemente cantitative
Abordarea prin comparatie se bazeaza pe un proces

37
14
43

Abordarea prin comparatie se bazeaza pe un proces... SIMILARE si


RELEVANTE

Abordarea prin comparatie stabileste...CONCURENTE


Absobirea unei firme... SINERGIE.

39
40

Absorbirea unei firme... b. elemente economice bazate pe sinergie;


Activele redundant... EXCEDENTARE
Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romnia
Bilantul economic... a. 20000 RON;
Calea generala... b. abordare;
Care din elementele... b. valoarea adaugata.
Care din factorii... a. politica de dividend;
Care din ratele... a. Viteza de rotatie a creantelor

53
26
17
8
41
43
36
39

Care din standardele enumerate reprezinta Standard de Practica n


Evaluare? a. GN 2 Evaluarea pentru

46

Care din standardele enumerate reprezinta standarde de aplicatie n


evaluare? d. IVA 1 Evaluarea pentru

37

Care este formula... d. Valoarea = Venit/Rata de capitalizare.


Care este numrul celor mai importante principii de
Care va fi ... a. 1 unitate monetara;
Cat reprezinta...a. 1,33;
Cte aspecte majore se urmresc n cadrul
Cte categorii de membrii experti evaluatori are n
Cate criterii se cunosc, in functie de care se selecteaza
Cte entitti sunt interesate de specificul activitatii de
Cate etape se cunosc in aplicarea metodei actualizarii
Cte etape se parcurg n elaborarea diagnosticului

11
7
3
9
5
5

66
12
17
31
14
10
6
7
5
16

Cte mprejurri pot influenta motivatia de a cumpra o


Cte mprejurri pot influenta optica de a vinde o
Cte metode de evaluare a activelor intangibile sau a
Cte metode de evaluare se cunosc pentru estimarea
Cate metode de evaluare se utilizeaza pentru evaluarea
Cte metode nscrise n abordarea pe baza de active se

5
6
4
4
6
2

24
23
26
22
3
18

Cte metode nscrise n abordarea pe baz de comparatie

19

10

Cte metode nscrise n abordarea pe baz de venit


Cte organisme profesionale din Romnia au ca

2
5

20
9

Cte principii de evaluare a ntreprinderii se cunosc si se

6
7
4
2
4
6

13
25
11
2
1
15

Cte situatii impun ca necesar evaluarea ntreprinderii?


Cte Standarde Internationale de Practic n
Cate tipuri de abordari (ca grupare generala) are in
Cate tipuri de evaluari patrimoniale se disting dupa
Cti factorii de natura comerciala actioneaza asupra
Ce aspecte de profil nu se urmaresc n cadrul diagnosticului juridic? b. cele
de organizare a muncii ;

38

Ce tip de valoare diferita de valoarea de piata nu se utilizeaza n evaluare:


d.valoare de referint obiectiv;
Cel mai adesea... PROFIT NET.
Conform IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea

10

35
31
8

Conform Standardului internationale de contabilitate IAS

21

Constituie metoda de evaluare a terenurilor: a. Metoda capitalizarii rentei


(chiriei) de baza;
Diagnosticul administrarii sau managementului si cel al

58
21

Diagnosticul financiar-contabil are ca obiectiv: d. aprecierea fiabilitatii


datelor cuprinse in situatiile
Diagnosticul JURIDIC

7
14

Diagnosticul managementului si cel al RESURSELOR UMANE

15

Diagnosticul pentru o ntreprindere ... FORTE SI SLABE

13

Diferenta dintre valoarea adaugata... c. excedentul sau deficitul brut al


exploatarii;

11

Din organismele ... d. Agentia de Valorificare a Activelor Bancare


(AVAB);
Dintre datele generale... d. anul infiintarii firmei.
Dintre imobilizarile... BREVETE SI LICENTE .

1
63
4

Distingem: a) evaluari administrative; b) evaluari economice; c) evaluari


contabile dupa urmatorul criteriu: c. scopul evaluarii;

Drepturile personale... c. proprietatea asupra unui bun;

19

Dupa criteriul ce se refera la beneficiarul evaluarii nu distingem: d.


evaluari administrative.

40

F
A

5
22
34
35

Esential pentru... BAZE de comparatie corespunztoare.


Evaluarea activelor necorporale este de competenta
Evaluarea intreprinderii nu reprezinta doar stabilirea

A
A

38
27
1

Evaluarea unei ntreprinderi vizeaza stabilirea VALORII


Evaluarea unei ntreprinderi vizeaza stabilirea valorii
Evaluarile bazate pe active (patrimoniale) fac parte din
Evaluarile de ntreprinderi sunt solicitate si efectuate,
Evaluarile pe baza activului net corectat (ANC),
Evaluarile pentru proprietarii afacerii fac parte din

A
F
F
F
F

21
24
36
23
8
37 si 46

Dupa obiectul supus evaluarii distingem: evaluari bazate


Dup SCOPUL evalurii
Elementele economice bazate pe raritate reprezinta,
Elementele economice bazate pe sinergie reprezinta

Evaluatorul de ntreprindere este o persoana care,


Exist abordri n evaluarea fondului comercial ca active
Exist mai multe abordri n evaluarea activelor
Exist mai multe abordri n evaluarea brevetelor de
Exist mai multe abordri n evaluarea contractelor de
Exist mai multe abordri n evaluarea dreptului de autor
Exist mai multe abordri n evaluarea mrcilor si
Exist mai multe abordri n evaluarea modelelor
Exist mai multe abordri n evaluarea programelor de
Exist mai multe abordri n evaluarea proiectelor de
Exist mai multe abordri n evaluarea tehnologiilor

A
1
2
2
3
2
3
2
3
2
2

32 si 45
30
32
27
29
31
28
33
36
34
35

Formula corecta de calcul a indicatorului bursier PER d. PER = cursul


bursier al unei actiuni/(dividend platit + profit nerepartizat).

69

Formula corecta de calcul a valorii intreprinderii (Vcp) d. Vcp = PN/(c-g).

68

Formula corecta de calcul a valorii intreprinderii dupa b. - si +

70

Formula corecta de calcul a valorii intreprinderii prin d. Vcp = PN/C.


Functia FINANCIARA CONTABIL
Importanta Standardelor... - INTREPRINDERI;
In cadrul metodei DCF actualizarea presupune o
In cazul evaluarii cladirilor, cate procedee se cunosc in
In cazul unei firme.... c. 1.000.000 RON;
In ce an s-a constituit Asociatia ...b. in 1992;
In evaluarea cladirilor, procedura costului de inlocuire

A
2

67
16
10
40
4
73
25
11 si 44

In evaluarea terenurilor nu se utilizeaza... c. metoda insumarii costurilor


reziduale;

18

In evaluarea terenurilor se foloseste si metoda valorii REZIDUALE

44

In viziunea CECCAR evaluarea ... SITUATII particulare.

41

In viziunea CECCAR utilizarea... d. calculul valorii reziduale a


intreprinderii.
n abordarea... AU FOST VANDUTE pe piat.
n cazurile... DISTINCTIA
n Directivele Uniunii Europene 68/151/EEC

65
35
23
28

n evaluarea unei ntreprinderi potrivit...EXTRAORDINARE


n evaluarea unei ntreprinderi premisa continuitatii
Lichiditatea generala reprezinta: d. o rata de sinteza;
Logica abordarii pe baza de active se intemeiaza pe
Metoda activului net de lichidare (ANL) reprezinta o
Metoda activului net... CONTINUITATII
Metoda actualizarii fluxului de lichiditati (Discounted b. o metoda pe
baza de venit;
Metoda actualizarii fluxurilor de lichiditati (DCF) este
Metoda capitalizarii... CAPITALIZAREA
Metoda comparatiei directe in evaluarea terenurilor este
Metoda comparatiei... INFORMATII

F
A
F

F
A

25
26
29
41
7
27 si 36
15
12
5
10
33

Metode in evaluarea firmei presupune: d. set metodologic principial


utilizat intr-o anumita
Metodele de evaluare a activelor intangibile sunt din
Metodele de evaluare combinate...PATRIMONIALE
Metodologia de evaluare prin... d. eliminarea nivelului multiplicatorului
considerat.
Modelul de crestere Gordon se foloseste in evaluarea

Motivatia de a cumpara o firma este determinata de: a. dorinta de a-si


consolida pozitia pe piata;
Motivatia unui cumparator... b. dorinta de a se orienta catre acest tip de
investitie, foarte nesigura si

56
9
3
64
42
52
23

Nu face obiectul diagnosticelor urmatoarea functie a intreprinderii: e.


functia privitoare la servicii si

27

Nu reprezinta criteriu de clasificare a evaluarilor intreprinderii: d. pozitia


evaluatului.

54

Nu reprezinta criteriu n functie... c. caracteristici nationale;

44

Nu reprezinta elemente componente ale functiei tehnice de exploatare : b.


starea si performanta mijloacelor

50

Nu reprezinta etapa in aplicarea metodei DCF: d. ignorarea duratei de


previziune.
Nu reprezinta exemplu... b. cost actiuni/pret actiuni;

62
71

Nu reprezinta membrii ANEVAR? c. membri externi, persoane fizice si


juridice;

47

Nu reprezinta metoda de evaluare a activelor necorporale: c. metode


patrimoniale;

30

Nu reprezinta metode de evaluare potrivit...a. Metode de evaluare in


situatii comune;

55

Nu reprezinta moment... e. cand trece de la un anumit prag al cifrei de


afaceri la unul superior.

26
6

Nu reprezinta principiu fundamental de evaluare: d. principiul izolarii;


Nu reprezinta principiu fundamental n evaluare: d. Principiul
regularitatii;
Nu se foloseste... a. valoarea adaugata;
O alta referinta... PER

49
60
46

Optiunea de a vinde o intreprindere privata poate fi determinata de: a.


nevoia urgenta de lichiditati;
Optiunea unui vanzator de a vinde o intreprindere nu este determinata de:
c. consideratii politice si sociale;
Pentru a realiza... TENDINTELOR
Pentru dobandirea... a. de expert contabil si contabil autorizat cu studii
superioare;
Pentru evaluarea cldirilor,...SUBSTITUT
Pentru evaluarea terenului se utilizeaza numai
Pentru imobilizarile... ASIMILARII
Perioada de analiza a multiplicatorilor n cadrul abordrii
Potrivit Standardelor Internationale de Evaluare,
Potrivit Standardului International de Practic n
Pretul este rezultatul negocierii dintre vanzator si
Principalele standarde de evaluare nu vizeaza: d. valori
optionale,obligatorii sau combinate
Principiul ANTICIPARII

51
10
24

F
A
A
12
F

16
32
29
43
31
25
17
3
48
11

Principiul contributiei n evaluarea patrimoniala consta


Principiul EXTERNALITATII
Printre cei neinteresati... d. entitti de binefacere;
Procedura costului de inlocuire net (CIN) pentru cladiri: c. un substitut
(un surogat) al valorii de piata;
Procedura de evaluare reprezinta tehnica de evaluare

19
12
34
59
6

Proprietatea intelectuala... c. secretele institutionale;


Raportul dintre cursul... c. multiplicatorul PER;

42
61

Raportul dintre excedentul brut din exploatare si cifra de afaceri reprezinta:


b. rata marjei exploatarii;

28

Raportul dintre profitul... VALOAREA INTREPRINDERII PRIN


CAPITALIZAREA PROFITULUI.
Ratele de rotatie... VITEZA
Ratele de SINTEZA

45
19
18

Ratele de STRUCTURA folosite n cadrul diagnosticului

17

Ratele, coeficientii,... a. instrumentar tehnico-economic;


Relatia 1i 1 reprezinta c. rata de actualizare;

21
33

Reprezinta metoda de evaluare a activelor intangibile: d. Metoda


economiei de redeventa.
Sa se determine trezoreria...a. 8000 RON;
Sa se determine valoarea ... e. 160000 RON.

57
13
12

2 si 76

Se cunosc urmatoarele date: - Activ corijat = 10000 RON; a. 6000 RON;


Se cunosc urmatoarele date: - cifra de afaceri (CA) = b. 28,125%

20

Se cunosc urmatoarele date: 500.000RON ; rata c. 506.209 RON;

75

Se cunosc urmatoarele date: profitul ne (PN) al b. 1.333.333 RON;


Se cunosc urmatoarele informatii... a. 4;
Sinteza diagnosticelor n cadrul procesului de evaluare
Soldul clientilor... e. 30 zile.

72
74
22
32

Specificatiile misiunii... c. o definitie a bazei sau tipului de valoare cerut


sau necerut.
Stabilirea diagnosticuluie.ajuta la formarea
Standardele Internationale de Evaluare prezinta
Standardele internationale de evaluare sunt efectul
INTERNATIONALIZARII
Standardele nationale, desi se refera la problemele
Standardele NATIONALE
Starea de sanatate... a. oportunitati financiare;

45
4
18
9
16
8
22

Starea de spirit... d. independenta expertului evaluator;


Una din metodele... e. metoda aproximarii.
Una din motivatiile pentru care un cumparator doreste

24
3
4

Unul din principiile evalurii unei ntreprinderi const n

20

Valoarea afacerii, potrivit definitiei IVSC, este valoarea


Valoarea de nlocuire... ACHIZITIONAREA

15
28

Valoarea de piat este suma estimat pentru care o


Valoarea de PIATA
Valoarea este creata... b. utilizatorul unui bun;
Valoarea reprezinta o calitate a unui bun, a unei
Valoarea reziduala (VR) a unei firme este deci valoarea
Valoarea unei intreprinderi vizeaza stabilirea valorii
Valoarea, in principiu, reflecta rezultatul unei judecati de
Verificarea situatiilor... O IMAGINE FIDELA

A
A
A
A

14
7
5
2
30
39
33
20