Sunteți pe pagina 1din 5

Bibliografie:

Documente europene:
[1] Urban Mobility Package, EC- Mobility and Transport, dec. 2013
Together towards competitive and resource efficient urban mobility
Anexa - concept of Sustainable Urban Mobility Plans
Deployment of Intelligent Transport System solutions in urban areas
Urban logistics
Urban access regulations
Urban road safety
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm
[2]
Linii directoare pentru dezvoltarea TEN-T, Parlamentul i Consiliul UE/ TEN-T
guidelines, dec. 2013, http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/revision-t_en.htm
[3] SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan Guidelines - Developing and Implementing a
Sustainable Urban Mobility Plan, Project Eltisplus, IEE , 2011. http://www.mobilityplans.eu/
[4]
White paper 2011- Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a
competitive and resource efficient transport system, Bruxelles, 2011, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:en:PDF

[5] Planul de aciune privind mobilitatea urban /Action Plan on Urban Mobility, Comisia
Comunitilor Europene, Bruxelles, 2009, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0490:FIN:EN:PDF

[6]

Cartea verde - ctre o nou cultur a mobilitii urbane/ Green paper -Towards a new
culture for urban mobility, Comisia Comunitilor Europene, Bruxelles, 2007, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0551en01.pdf

Drumuri i strzi (Ordine, Hotrri, standarde naionale, normative)


[6]
[7]
[8]

[9]
[10]
[11]

[12]
[13]
[14]

Ordin al M.T. nr. 43/27.01.1998 pentru Aprobarea normelor privind ncadrarea n categorii a
drumurilor nationale;
Ordonanta Guvernului nr. 43 / 29 aug 1997 (M.O. nr.237 / 29.06.1998) privind regimul drumurilor
Ordin al M.T. nr. 45/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din
06/04/1998, Intrat in vigoare la 06/04/1998
Ordin al M.T. nr. 46/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei
tehnice a drumurilor publice;
Ordin al M.T. nr. 49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor n localitatile urbane;
Ordin al M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor n localitatile rurale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din
06/04/1998 (Intrare in vigoare: 06/04/1998)
Ordin al M.T. nr. 44/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului
nconjurator ca urmare a impactului drum-mediu nconjurator;
STAS 10144/2-91 Standard de stat cu prescripii de proiectare referitoare la Trotuare, alei de
pietoni si piste de biciclisti
STAS 863-85 Standard de stat cu prescripii de proiectare referitoare la Elementele geometrice ale
traseelor

[15]
[16]

[17]
[18]

STAS 10144/3-91 Standard de stat cu prescripii de proiectare referitoare la Strzi elemente


geometrice
Ordin al M.T. nr. 44 din 27/01/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca
urmare a impactului drum-mediu nconjurator, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis
din 06/04/1998
Ordin al M.T. nr. 47/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor
edilitare, a stlpilor pentru instalatii si a pomilor n localitatile urbane si rurale;
Ordin al M.T. nr. 48/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea si
exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor;

Parcri
[19] Normativ NP 24-97 pentru proiectarea i exploatarea construciilor destinate parcrii autoturismelor
[20] Normativ P 132-93 pentru proiectarea parcajelor de autoturisme n localitile urbane

Altele
[21] Hotrrea nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (Textul
actului republicat n M.Of. nr. 856/27 noembrie 2002)
[22] Normativ C242-93 pentru elaborarea studiilor de circulaie din localiti i teritoriul lor de
influen
[23] HCGMB nr.66/06.04.2006 Anexa1: Norme privind asigurarea numrului minim de locuri de
parcare pentru noile construcii i amenajri autorizate pe teritoriul Municipiului Bucureti i a
prospectelor necesare unei corecte funcionri a arterelor de circulaie pe teritoriul Municipiului
Bucureti
[24] LEGE Nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national - sectiunea I - retele de transport (Publicat n: Monitorul Oficial Nr. 806 din 26
septembrie 2006)
[25] Amar, Georges, Pentru o ecologie urban a transporturilor, Les Annales de la recherche urbaine
n59-60, 1993
[26] Bieber, Alain; Orfeuil Jean Pierre, La mobilit urbaine et sa rgulation, les Annales de la
Rechereche Urbaine n59-60, 1993
[27] Bernard Duhem; Jean-Loup Gourdon; Pierre Lassave; Sylvia Ostrowetsky, Villes & Transports seminaire, Paris,1991 1992
[28] Lynch, Kevyn, Good city form, Cambridge, Mass,The MIT Press, 1981
[29] Negulescu, Mihaela Hermina, MOBILITATE I FORM URBAN - ASPECTE TEORETICE,
Ed. Universitar Ion Mincu, Bucureti, 2011 (carte de autor) - ISBN- 978-606-638-004-1
[29] Negulescu, Mihaela Hermina, PRACTICA URBANISTIC DE REMODELARE SUSTENABIL
A MOBILITII, Ed. Universitar Ion Mincu, Bucureti, 2011 (carte de autor) - ISBN 978606-638-005-8
[30] Rodrique, Jean-Paul; Comtois, Claude; Slack, Brian, The geography of transport systems, Hofstra
University, New York, USA, http://people.hofstra.edu/geotrans/
[31] Salingros, Nikos A, Principles of urban structure, Complexity and Urban Coherence,
http://www.math.utsa.edu, 2001
[32] Wiel, Marc, La mobilit dessine la ville, Urbanisme no. 289, iulie 1996
[33] *** TRANSLAND - Integrarea (planificrii) transportului cu urbanismul, Raport final, Programul
Cadru 4 de Cercetare Dezvoltare al CEE, 2000
[34] *** TRANSPLUS - Politici integrate de utilizare a terenului i transport durabil Raportul final,
proiect finanat de Comisia European sub Programul Cadru 5, Comisia European Energie,
Mediu i Dezvoltare Durabil, 2003

[35] *** SESAME - Relaii ntre forma urban i practicile de mobilitate Programul Cadru 4 de
Cercetare Dezvoltare al CEE, 1999
[36] *** Noua Cart a Atenei - 1998 (Carta urbanismului secolului XXI), noi principii de planificare
a dezvoltrii oraelor, adoptat de Consiliul European al Urbanitilor ETCP, 1998 (revizuit
iunie 2003)
[37] *** Carta New Urbanism, Congress for New Urbanism, New Urban News, 1996,
http://www.cnu.org/charter
[38] *** Principii directoare pentru dezvoltarea teritorial durabil a teritoriului european,
Consiliul Europei, Conferina European a Minitrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului
CEMAT (2000) 2 Hanovra, 7-8 Septembrie 2000
[39] *** MODUR Promovarea mobilitii urbane durabile n municipiul Bucureti, Programul
Cercetare de excelen- M.Ed.C, 2006-2008
[40] *** TERITRANS Soluii interdisciplinare convergente n amenajarea teritoriului i n structurarea
sistemului de transport, orientate ctre dezvoltarea durabil i creterea calitii vieii, Programul
Cercetare de excelen- M.Ed.C, 2006-2007
Webliografie:
EUROPEAN COMISSION TRANSPORT; MOBILITY & TRANSPORT
http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
CIVITAS Initiative ; http://www.civitas-initiative.eu/main.phtml?lan=en

ELTIS web portal on urban transport and mobility; http://www.eltis.org - Case studies ESPON European Spatial Planning Observation Network: www.espon.eu/
CODATU (Cooperation for urban mobility in the developing world) - http://www.codatu.org
UITP-INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF
PUBLIC
TRANSPORT
http://www.uitp.org/about/index.cfm

EPOMM - the European Platform on Mobility Management,


CITIES FOR MOBILITY - http://www.cities-for-mobility.net

TRANSPORT LEARNING, http://transportlearning.net,


The EUROPEAN INTERMODAL ASSOCIATION http://www.eia-ngo.com/

THE TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK EXECUTIVE


http://tentea.ec.europa.eu/CARFREE.COM -http://www.carfree.com/

AGENCY

Altele
Amar, Georges, Pentru o ecologie urban a transporturilor, Les Annales de la recherche urbaine
n59-60, 1993
[7] Bieber, Alain; Orfeuil Jean Pierre, La mobilit urbaine et sa rgulation, les Annales de la
Rechereche Urbaine n59-60, 1993
[8] Bernard Duhem; Jean-Loup Gourdon; Pierre Lassave; Sylvia Ostrowetsky, Villes & Transports seminaire, Paris,1991 1992
[9] Lynch, Kevyn, Good city form, Cambridge, Mass,The MIT Press, 1981
[10] Negulescu, Mihaela Hermina, Mobilitate i form urban - aspecte teoretice, Ed. Universitar Ion
Mincu, Bucureti, 2011 (carte de autor) - ISBN- 978-606-638-004-1
[6]

[11] Negulescu, Mihaela Hermina, practica urbanistic de remodelare sustenabil a mobilitii, Ed.
Universitar Ion Mincu, Bucureti, 2011 (carte de autor) - ISBN 978-606-638-005-8
[12] Negulescu, Mihaela Hermina, URBAN REGENERATION THROUGH THE (RE)MODELING OF
MOBILITY, IN CAROL PARK AREA, Revista Urbanism. Arhitectur. Construcii Vol. 3, nr. 4 /
2013 volum dedicat celei de a patra ediii a a conferinei naionale de cercetare n construcii,
economia construciilor, arhitectur, urbanism i dezvoltare teritorial cu participare internaional
avnd ca tem Abordri multi-, inter- i trans-disciplinare n urbanism, arhitectur i construcii,
19 oct.2012
[13] Negulescu, Mihaela Hermina, INTERMODALITATEA, O PRIORITATE A POLITICII DE
MOBILITATE PENTRU ORAUL BUCURETI, N CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE,
Revista Urbanism. Arhitectur. Construcii Vol. 3, nr. 4 / 2012 volum dedicat celei de a treia
ediii a Conferinei naionale de cercetare n construcii, economia construciilor, arhitectur,
urbanism i dezvoltare teritorial, avnd ca tem Cercetarea din urbanism, arhitectur i
construcii n condiiile crizei economice, august 2012
[14] Negulescu,
Mihaela
Hermina,
CTEVA
REPERE
PENTRU
ORGANIZAREA
INTERMODALITII N ORAUL BUCURETI, (articol admis pentru publicare), in revista
BULETINUL AGIR volumul dedicat conferinei naionale a Academiei de tiine Tehnice din
Romnia - Zilele academice - ediia a VII-a Viaa i activitile n marile aglomeraii urbane.
Bucureti, prezent i viitor, organizat de ASTR mpreun cu AGIR-Asociaia general a
Inginerilor din Romnia, octombrie 2012 ISSN-L 1224-7928, Online: ISSN 2247-3548, indexata
BDI: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL.
[15] Rodrique, Jean-Paul; Comtois, Claude; Slack, Brian, The geography of transport systems, Hofstra
University, New York, USA, http://people.hofstra.edu/geotrans/
[16] Salingros, Nikos A, Principles of urban structure, Complexity and Urban Coherence,
http://www.math.utsa.edu, 2001
[17] Wiel, Marc, La mobilit dessine la ville, Urbanisme no. 289, iulie 1996
[18] *** TRANSLAND - Integrarea (planificrii) transportului cu urbanismul, Raport final, Programul
Cadru 4 de Cercetare Dezvoltare al CEE, 2000
[19] *** TRANSPLUS - Politici integrate de utilizare a terenului i transport durabil Raportul final,
proiect finanat de Comisia European sub Programul Cadru 5, Comisia European Energie,
Mediu i Dezvoltare Durabil, 2003
[20] *** SESAME - Relaii ntre forma urban i practicile de mobilitate Programul Cadru 4 de
Cercetare Dezvoltare al CEE, 1999
[21] *** Noua Cart a Atenei - 1998 (Carta urbanismului secolului XXI), noi principii de planificare
a dezvoltrii oraelor, adoptat de Consiliul European al Urbanitilor ETCP, 1998 (revizuit
iunie 2003)
[22] *** Carta New Urbanism, Congress for New Urbanism, New Urban News, 1996,
http://www.cnu.org/charter
[23] *** Principii directoare pentru dezvoltarea teritorial durabil a teritoriului european,
Consiliul Europei, Conferina European a Minitrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului
CEMAT (2000) 2 Hanovra, 7-8 Septembrie 2000
[24] *** MODUR Promovarea mobilitii urbane durabile n municipiul Bucureti, Programul
Cercetare de excelen- M.Ed.C, 2006-2008
[25] *** TERITRANS Soluii interdisciplinare convergente n amenajarea teritoriului i n structurarea
sistemului de transport, orientate ctre dezvoltarea durabil i creterea calitii vieii, Programul
Cercetare de excelen- M.Ed.C, 2006-2007
Webliografie:

EUROPEAN COMISSION TRANSPORT;


http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm
CIVITAS Initiative ; http://www.civitas-initiative.eu/main.phtml?lan=en
ELTIS web portal on urban transport and mobility; http://www.eltis.org - Case studies ESPON European Spatial Planning Observation Network: www.espon.eu/
CODATU (Cooperation for urban mobility in the developing world) - http://www.codatu.org

UITP-INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF
PUBLIC
TRANSPORT
http://www.uitp.org/about/index.cfm
EPOMM - the European Platform on Mobility Management,
CITIES FOR MOBILITY - http://www.cities-for-mobility.net
THE TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK EXECUTIVE AGENCY
http://tentea.ec.europa.eu/CARFREE.COM -http://www.carfree.com/

TRANSPORT LEARNING, http://transportlearning.net,


The EUROPEAN INTERMODAL ASSOCIATION http://www.eia-ngo.com/