Sunteți pe pagina 1din 1

PUTERNICUL LUI ISRAEL!

do.m

1. Cu
2. Din
3. Cnd


do.m

cnt n noap - te va
r - su
oa - me - nii surzi vor
a - u
a - a n de - ert van - flo

Sol

Dom - nu - lui Sfnt,


cioa - re vor sta,
ca - re se tem:do.m

i
cei
"Fii

Sol

cer vo-cea Sa m -

Sol

na:
zi,
ri,

Lui pen - treg p - mnt, Un


orbi se vor tre - zi,
Iar
se - ea Dom - nu - lui,
Vi

do.m

vei pri - vi ui - mii pu - te - rea


Sa!
mui cu glas pu - ter - nic vor cn - ta:
tari" i as - cul tai Cu - vn - tul
Lui!


el!

Pu

Sol

el!

Din

do.m

Pu - ter - ni - cul lui Is - ra -

Refren:

Pu - ter - ni - cul lui Is - ra -

re va r - su - na!

Ve - nii toi la mun - te - le


Cei
chiopi vor sl - ta,
n pi
S
spu - nei a - tunci ce - lor

ter - ni - cul lui Is - ra -

toi vor
a - u - zi
vo - cea
bez - n
n
lu - mi - n cei
lu - mea va ve - dea fru - mu

Jim i Ginger Hendricks

el!