Sunteți pe pagina 1din 40

INTRODUCERE IN DREPTUL EUROPEAN - TEST GRILA

1. Care sunt izvoarele primare(principale) ale dreptului comunitar ?


a. tratatele constitutive si cele care le-au modificat;
b. tratatele bilaterale dintre statele membre;
c. tratatele UE cu alte tari terte.

RASPUNS: A
2. Sub ce denumire mai este cunoscut in limbajul curent Dreptul Uniunii Europene?
a. drepturile si libertatile fundamentale;
b. acquis-ul comunitar;
c. drepturile fundamentale ale omului.

RASPUNS: B
3. Ce caracter are regulamentul ca izvor de drept ?
a. obligatoriu pentru toate statele membre;
b. se adreseaza numai anumitor state;
c. este lasat la aprecierea Curtii Europene de Justitie.

RASPUNS: A
4. Care este scopul unei directive ?
a. implementarea directiilor stabilite in consens;
b. directionarea normelor de drept comunitar;
c. armonizarea colaborarii dintre sistemul juridic comunitar si cel national.
RASPUNS: C
5. Ce caracter are regulamentul fata de statele membre?
a. partial;
b. obligatoriu;
c. limitat;

RASPUNS: B
6. Care sunt izvoarele derivate de drept comunitar ?
a. luarile de pozitie din sesiunile Parlamentului European;
b. declaratiile si tratatele interstatale;
c. regulamentul, directiva, decizia, recomandarile.
RASPUNS: C
7. Care este regula in ceea ce priveste adresabilitatea unui directive ?
a. tuturor statelor membre;
b. numai anumitor state membre;
c. acelora care o accepta.

RASPUNS: B
8. Cum este calificat Dreptul Uniunii Europene ?
a. o specie suigeneris a dreptului in general;
b. o ramura de drept international;
c. un summum de drepturi ale statelor membre.

RASPUNS: A
9. In cadrul izvoarelor dreptului comunitar, decizia, pentru cine este un act obligatoriu
a. Pentru toate statele membre;
b. Pentru statele destinatare;
c. Pentru statele care o accepta.

RASPUNS: B
10. Care este rolul recomandarilor si avizelor
a. de a stabili prioritatea adoptarii legilor;
b. de a interzice adoptarea unor legi neconstitutionale;

c. de a orienta comportamentul si legislatia statelor

RASPUNS: C
11. Pentru ce motiv intervin Conventiile comunitare?
a. inlocuirea tratatelor constitutive;
b. a completa tratatele deja existente;
c. a desfiinta un tratat deja existent.

RASPUNS: B
12. Ce au la baza izvoarele de drept comunitar?
a. izvoare primare de drept comunitar;
b. izvoare colaterale de drept comunitar;
c. izvoare adiacente ale dreptului comunitar.

RASPUNS: A
13. In structura izvoarelor de drept comunitar, ce fel de izvoare ocupa un loc important?
a. Izvoarele cutumiare de drept comunitar;
b. Izvoarele constitutionale de drept comunitar;
c. Izvoarele derivate de drept comunitar.

RASPUNS: C
14. Dintre izvoarele de drept comunitar nescrise,cine ocupa cel mai important loc?
a. declaratiile sefilor statelor membre in Parlamentul European;
b. obiectiile prim-ministrilor la summit-urile europene;
c. jurisprudenta Curtii de Justitie Europene.

RASPUNS: C

15. Ordinea juridica comunitara a fost definita de:


a. Curtea Drepturilor Omului
b. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene
c. Curtea Suprema de Justitie

RASPUNS: B
16. Care pilon al U.E ii apartine in exclusivitate Consiliului:
a. pilonul III
b. pilonul I
c. pilonul II

RASPUNS: C
17. In care dintre piloni Comisia Europeana, Consiliul Uniunii European si Parlamentul
European se implica toate in luarea deciziilor:
a. Pilonul I
b. Pilonul II
c. Pilonul III

RASPUNS: A
18. Carta Drepturilor Fundamentale a U.E a fost proclamata in:
a. La Nice decembrie 2000
b. Viena in aprilie 2006
c. Lisabona in 2007

RASPUNS: A
19. Unde este situata Curtea Europeana a drepturilor Omului?
a. Haga
b. Strasbourg

c. Luxemburg

RASPUNS: B

20. In procesul decizional al institutiilor europene care dintre actele adoptate sunt
aplicabile obligatoriu pentru statele membre?
a. Recomandarile si avizele
b. Directiva
c. Actele atipice comunitare

RASPUNS: B
21. Aplicarea regulamentului are caracter:
a. Obligatoriu pentru toate statele membre
b. Aplicarea lui este facultativa pentru statele uniunii
c. Obligatoriu pentru o parte din statele membre

RASPUNS: A
22. Care din urmatoarele caracteristici nu apartine directivei?
a. Are efect asupra tuturor statelor membre
b. Reprezinta un sistem de legiferare indirect
c. Stabileste formele si metodele prin care se atinge rezultatul

RASPUNS: C
23. Caracteristica deciziei ca act european emis este:
a. Are efect indirect in ceea ce il priveste pe destinatar.
b. Este obligatoriu in toate elementele sale dar numai pentru destinatarul sau.
c. Nu este un act administrativ individual.

RASPUNS: B
24. CEDO este adoptata in cadrul si sub egida Consiliului Europei la:
a. Maastricht 992
b. Roma 4 noiembrie 950
c. Nice 7 decembrie 2000

RASPUNS: B
25. Tratatul de la Lisabona semnat la 3 decembrie 2007 va intra in vigoare:
a. In anul 200
b. In anul 202
c. Dupa ratificarea sa de toate statele membre

RASPUNS: C

26. Care din urmatoarele acte se afla in virful ierarhiei actelor comunitare
a. Regulamentele si directivele
b. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si a Otelului; Tratatul
instituind Comunitatea Economica Europeana; Tratatul instituind Comunitatea
Europeana a Energiei Atomice
c. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa

RASPUNS: B
27. Ordinea Juridica Europeana:
a. este o ordine juridica veche

b. este o ordine juridica autonoma fata de ordinea jurdica internationala


c. nu este integrata in sistemul national al statelor membre

RASPUNS: B
28. Al treilea pilon al Uniunii Europene priveste:
a. tratatele constitutive
b. colaborarea politiei si justitiei in materie penala
c. se refera doar la colaborarea sistemelor judiciare

RASPUNS: B
29. Directiva:
a. este obligatorie
b. este direct aplicabila ti creeaza drepturi si obligatii de care jurisdictiile nationale
trebuie sa tina seama
c. Nu este direct aplicabila

RASPUNS: A
30. Directiva:
a. este un act folosit la nivel comunitar pentru armonizarea sau coordonarea legislatiilor
nationale si care obliga orice stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie
atins;
b. are o forta normativa nelimitata.
c. este direct aplicabila

RASPUNS: A
31. O trraspunspunere incorecta a directivei:
a. nu constituie o incalcare a obligatiilor comunitare;
b. este de natura sa angajeze raspunderea statului membru in fata Curtii de Justitie a
Comunitatilor Europene;

c. face ca persoana vatamata sa nu poata pretinde repararea prejudiciului suferit

RASPUNS: B
32. Caracterele fundamentale ale ordinii juridice comunitare sunt:
a. este o ordine juridica autonoma;
b. este o ordine juridica integrata in dreptul statelor membre;
c. este o ordine juridica dependenta

RASPUNS: A
33. Care sunt cele trei mari domenii de drepturi fundamentale protejate de Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?
a. drepturile civile, drepturile economice si respectiv drepturile politice si sociale,
b. dreptul fundamental la viata, dreptul la protejarea imaginii si la protectia datelor cu
character personal.
c. drepturile civile, drepturile penale si drepturile economice.

RASPUNS: A
34. Carta drepturilor fundamentale ale omului este :
a. un document obligatoriu pentru statele membre,
b. un document complet nou care a protejat drepturi ce nu se regaseau in nici un al tact
pana la acel moment,
c. o lege dj stabilita care aduna intr-un singur document drepturile dj recunoscute
in alte acte.

RASPUNS: C
35. Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana este comun cu cel de
aderare al:
a. Croatiei,
b. Lituaniei,
c. Bulgariei.

RASPUNS: C
36. Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana a fost elaborat pe baza
acelorasi principii ca si:
a. Tratatul de la Lisabona;
b. Tratatul de aderare a celor zece state care au aderat la mai 2004;
c. Tratatul de aderare al Belgiei.

RASPUNS: B
37. Actul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana are:
a. un continut total diferit de cel al Protocolului de aderare;
b. un continut aproape identic cu cel al Protocolului de aderare;
c. un continut specific Romaniei

RASPUNS: B

38. Partea intai a Protocolului de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana cuprinde:


a. Principiile;
b. Adaptarea Constitutiei:
c. Dispozitii introductive.

RASPUNS: A
39. Acordurile bilaterale privind pescuitul incheiate de Romania inainte de aderare:
a. vor fi adminstrate de Uniune;
b. vor fi abrogate;
c. vor fi adminstrate in continuare de tara noastra.

RASPUNS: A
40. Dupa semnarea Tratatului de aderare si pana la momentul aderarii efective a

Romaniei la U.E., aceasta a beneficiat de:


a. statutul de stat nemembru;
b. statutul de observator pasiv;
c. statutul de observator activ in cadrul institutiilor europene.

RASPUNS: C
41. Primul Raport de monitorizare al Romaniei de catre Comisia europeana in vederea
aderarii la U.E. a fost publicat la data de:
a. 25 octombrie 2005;
b. 6 mai 2006;
c. 26 septembrie 2006.

RASPUNS: A
42. Raportul de monitorizare privind situatia pregatirii Romaniei si Bulgariei pentru
aderarea la U.E. a fost prezentat la:
a. Bruxelles- 6 mai 2006;
b. Strasbourg - 26 septembrie 2006;
c. Luxemburg - 20 ianuarie 2005.

RASPUNS: A
43. Raportul Comisiei europene prezentat la data de 26 septembrie 2006 cuprinde date
despre progesele facute de Romania in:
a. economie si agricultura;
b. politica fiscala;
c. lupta impotriva coruptiei la nivel inalt.si in domeniul justitiei.

RASPUNS: C
44. Camerele reunite ale Parlamentului Romaniei au ratificat Tratatul de aderare la:
a. 7 mai 2005;
b. 26 septembrie 2006;
c. 27 mai 2007.

RASPUNS: A

45. Camerele reunite ale Parlamentului Romaniei au ratificat Tratatul de aderare prin:
a. Legea 57/2005;
b. Legea 25/2006;
c. Legea 69/2007.

RASPUNS: A
46. Romania a depus instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la Uniunea
Europeana la data de:
a. 20 octombrie 2005;
b. 2 februarie 2007;
c. 27 mai 2005.

RASPUNS: C

47. Romania a depus instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la Uniunea


Europeana:
a. inainte de Bulgaria;
b. dupa Bulgaria;
c. concomitetnt cu Bulgaria.

RASPUNS: C
48. Ceremonia depunerii instrumentelor de ratificare a Tratatului de aderare al Romaniei
la UE a avut loc la:
a. Paris;
b. Bruxelles;
c. Roma.

RASPUNS: C
49. Statul care a indeplinit functia de depozitar al Tratatului de aderare al Romaniei la

UE este:
a. Italia;
b. Franta;
c. Germania.

RASPUNS: A
50. Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene de la:
a. ianuarie 2004;
b. ianuarie 2007;
c. ianuarie 2008.

RASPUNS: B
51. In contextul coordonarii procesului de trraspunspunere, Departamentul pentru
Afaceri Europene din cadrul Guvernului Romaniei va furniza informatii catre:
a. Consiliul European;
b. Comisia Europeana;
c. Ministerul Integrarii Europene.

RASPUNS: B
52. In anul 2006, a fost initiat un proces de evaluare a actelor normative, prin care au
fost preluate in dreptul intern prevederi a unor regulamente comunitare, de catre:
a. Ministerul Integrarii Europene;
b. Comisia Europeana;
c. Guvernul Romaniei.

RASPUNS: A
53. Departamentul pentru Afaceri Europene avizeaza, in mod obligatoriu:
a. actele normative comunitare;
b. proiectele de acte normative care urmaresc trraspunspunerea in legislatia nationala a
actelor normative comunitare;
c. regulamentele comunitare.

RASPUNS: B
54. Atunci cand Comisia apreciaza ca un stat membru nu si-a indeplinit una dintre
obligatii asumate prin tratat, aceasta emite:
a. un aviz motivat;
b. un regulament;
c. o hotarare.

RASPUNS: A
55. Care sunt mecanismele juridice de protectie a drepturilor cetatenilor europeni?
a. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Curtea Europeana a
Drepturilor Omului;
b. Curtea de Conturi si Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
c. Judecatoria, Curtea de Apel si Curtea Europeana de Justitie.

RASPUNS: A
56. Unde isi are sediul Curtea Europeana de Justitie?
a. la Haga;
b. la Strasbourg;
c. la Luxembourg.

RASPUNS: C
57. Care sunt instantele de judecata la nivel unional?
a. Curtea de Conturi si Curtea de Apel;
b. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Tribunalul Functiei
Publice;
c. Inalta Curte de Casatie si Justiti, Curtea de Conturi si Tribunalul de Prima Instanta.

RASPUNS: B
58. Din cati judecatori era compusa, initial, Curtea de Justitie Europeana?
a. 7 judecatori;
b. 9 judecatori;
c. judecatori.

RASPUNS: A

59. Cat dureaza mandatul judecatorilor Curtii de Justitie Europene?


a. 3 ani;
b. 4 ani;
c. 6 ani.

RASPUNS: C
60. La ce interval de timp sunt inlocuiti, partial, judecatorii Curtii Europene de Justitie?
a. la fiecare 6 ani;
b. la fiecare 3 ani;
c. anual.

RASPUNS: B
61. Cati judecatori si avocati generali numara, in prezent, Curtea Europeana de
Justitie?
a. 27 de judecatori si 8 avocati generali;
b. 24 de judecatori si 8 avocati generali;
c. 27 de judecatori si 2 avocati generali.

RASPUNS: A
62. De cine sunt numiti judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea Europeana de
Justitie?
a. de Parlamentul European;
b. de Consiliul European;
c. de statele membre al Uniunii Europene.

RASPUNS: C
63. Cat dureaza mandatul presedintelui Curtii Europene de Justitie?
a. 6 ani;

b. 4 ani;
c. 3 ani.

RASPUNS: C
64. Cine poate ridica imunitatea judecatorilor Curtii Europene de Justitie?
a. Parlamentul European;
b. plenul Curtii Europene de Justitie;
c. Comisia Europeana.

RASPUNS: B
65. Care sunt modalitatile in care inceteaza, in mod individual, mandatul unui judecator
al Curtii Europene de Justitie?
a. prin reinnoire periodica, prin demisie sau in caz de deces;
b. numai prin demisie;
c. numai prin deces.

RASPUNS: A

66. Cat dureaza mandatul avocatilor generali din cadrul Curtii Europene de Justitie?
a. 4 ani;
b. 6 ani;
c. avocatii generali sunt numiti pentru o perioada nedeterminata.

RASPUNS: B
67. Care dintre membrii Curtii Europene de Justitie sunt specifici jurisdictiei europene?
a. judecatorii Curtii Europene de Justitie;
b. grefierii Curtii Europene de Justitie;
c. avocatii generali din cadrul Curtii Europene de Justitie.

RASPUNS: C
68. Care este data de incepere a anului jurisdictional comunitar?
a. 6 octombrie;
b. 9 mai;
c. ianuarie.

RASPUNS: A
69. Care sunt cauzele ce pot fi judecate de Curtea Europeana de Justitie?
a. Curtea Europeana de Justitie este competenta sa judece orice fel de cauze;
b. recursurile directe si trimiteri prejudiciare, care emana de la jurisdictiile statelor
membre;
c. Curtea de Justitie Europeana este doar un organ consultativ, nefiind competenta sa
judece nici un fel de cauze.

RASPUNS: B
70. Care sunt trasaturile procedurii de judecata in fata plenului Curtii Europene de
Justitie sau a "Camerelor" sale?
a. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a "Camerelor" sale este secreta;
b. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a "Camerelor" sale este
contradictorie, publica si mixta;
c. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a "Camerelor" sale comporta doar o
faza scrisa.

RASPUNS: B
71. Cum sunt adoptate deciziile Curtii Europene de Justitie?
a. cu majoritate de voturi;
b. in unanimitate;
c. fie cu majoritate de voturi, fie in unanimitate, in functie de gravitatea cauzei judecate.
RASPUNS: A
72. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?
a. competentele Curtii Europene de Justitie sunt nelimitate;
b. interpreteaza unitar Tratatele si actele comunitare pe calea recursului in interpretare;

c. Curtea Europeane de Justitie, fiind doar un organ consultativ, nu are nici o


competenta.
RASPUNS: B
73. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?
a. controleaza legalitatea actiunilor sau omisiunilor statelor membre in raport cu
dispozitiile tratatelor, trraspunsand litigiile dintre acestea;
b. elaboreaza legi;
c. amandeaza tratate internationale.

RASPUNS: A
74. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?
a. vegheaza la corecta utilizare a bugetului Uniunii Europene;
b. competentele Curtii Europene de Justitie sunt nelimitate;
c. efectueaza un control al legalitatii actelor comunitare, realizat, indeosebi, pe calea
recursului in anulare, a exceptiei de nelegalitate si a recursului in carenta.

RASPUNS: C
75. In ce scop a fost creat, in 989, Tribunalul de Prima Instanta?
a. pentru a eficientiza activitatea Curtii Europene de Justitie;
b. pentru a supraveghea activitatea Curtii Europene de Justitie;
c. pentru a elabora legile care sa fie aplicate ulterior de Curtea Europeana de Justitie.

RASPUNS: A
76. Care este numarul judecatorilor care intra in componenta Tribunalului de Prima
Instanta?
a. 25;
b. 26;
c. 27.

RASPUNS: C
77. Unde isi are sediul Tribunalul de Prima Instanta?
a. la Berlin;

b. la Strasbourg;
c. la Luxembourg.

RASPUNS: C
78. Care este denumirea informala a Curtii Europene a Drepturilor Omului?
a. Curtea de la Haga;
b. Curtea de la Strasbourg;
c. Curtea de la Munchen.

RASPUNS: B
79. Cati judecatori are, in prezent, in componenta, Curtea Europeana a Drepturilor
Omului?
a. 27 de judecatori;
b. 35 de judecatori;
c. 43 de judecatori.

RASPUNS: C
80. De cine sunt alesi judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea Europeana a
Drepturilor Omului?
a. de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei;
b. de statele membre ale Uniunii Europene;
c. de Comisia Europeana.

RASPUNS: A
81. Cum isi desfasoara activitatea, in majoritatea cazurilor, Curtea Europeana a
Drepturilor Omului?
a. in camere compuse din 7 judecatori;
b. in camere compuse din 9 judecatori;
c. in camere compuse din judecatori.

RASPUNS: A

82. Din cati judecatori este compusa Marea Camera a Curtii Europene a Drepturilor
Omului, care functioneaza in cazuri exceptionale?
a. din 7 judecatori;
b. din 7 judecatori;
c. din 27 de judecatori.

RASPUNS: B
83. Cine poate sesiza Curtea Europeana a Drepturilor Omului?
a. numai un particular care se considera victima unei violari a Conventiei Europene a
Drepturilor Omului;
b. numai o asociatie nationala care se ocupa de protectia drepturilor omului intr-un stat
membru al Uniunii Europene;
c. orice stat contractant (prin plangere statala) sau de orice particular care se considera
victima unei violari a Conventiei Europene a Drepturilor Omului ( prin plangere
individuala).

RASPUNS: C
84. Cum sunt luate deciziile de Curtea Europeana a Drepturilor Omului?
a. in unanimitate;
b. cu majoritatea voturilor judecatorilor care intra in componenta Curtii;
c. cu majoritatea voturilor judecatorilor prezenti la judecarea cauzei respective.

RASPUNS: C
85. Ce simbolizeaza, la modul ideal, cetatenia europeana?
a. comuniunea de scopuri si de mijloace care exista intre popoarele statelor membre ale
Uniunii Europene;
b. cetatenia tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Europei;
c. cetatenia nationala la nivel european.
RASPUNS: A
86. De cine este reglementata cetatenia Europeana?
a. de dreptul national al statelor europene;
b. de dreptul national al statelor membre ale Uniunii Europene;
c. de dreptul Uniunii Europene.

RASPUNS: C
87. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?
a. dreptul la viata;
b. dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European si la alegerile locale;
c. dreptul la greva.

RASPUNS: B
88. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?
a. dreptul de petitie in fata Parlamentului European;
b. dreptul de petitie in fata Comisiei Europene;
c. dreptul de petitie in fata Consiliului European.

RASPUNS: A
89. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?
a. dreptul de a se adresa Avocatului Poporului ("Ombudsman") pentru examinarea
cazurilor de administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare;
b. dreptul de a se adresa Avocatului General pentru examinarea cazurilor de
administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare;
c. dreptul de a se adresa Procurorului General pentru examinarea cazurilor de
administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare.

RASPUNS: A
90. Cine se bucura de cetatenie europeana?
a. cetatenii statelor care fac parte din continentul Europa;
b. cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene;
c. cetatenii statelor care fac parte din Spatiul Schengen.

RASPUNS: B
91. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in
capitolul referitor la cetatenie?
a. la dreptul la viata;
b. la dreptul la munca;

c. la dreptul la buna administrare.

RASPUNS: C
92. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in
capitolul referitor la cetatenie?
a. la dreptul de acces la documente;
b. la dreptul la viata privata;
c. la dreptul de proprietate.

RASPUNS: A
93. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in
capitolul referitor la cetatenie?
a. la dreptul de a participa la intruniri;
b. la dreptul la protectie diplomatica si consulara;
c. la dreptul la greva.

RASPUNS: B
94. Cine poate sesiza Ombudsmanul European?
a. numai Parlamentul sau Comisia Europeana;
b. Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
c. orice cetatean european si orice persoana fizica sau juridica cu resedinta sau cu
sediul social intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene.

RASPUNS: C
95. Puterea legislativa a Parlamentului European se exercita in mod schematic, dupa
urmatoarele proceduri legislative:
a. consultarea;
b. consultarea, cooperarea, codecizia si avizul conform;
c. consultarea si codecizia;

RASPUNS: B
96. Dezbaterile, opiniile si rezolutiile Parlamentului se publica in:

a. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;


b. Monitorul Oficial al fiecarui sat membru;
c. Carta Uniunii Europene.

RASPUNS: A
97. Parlamentul European poate adopta o motiune de cenzura care duce la:
a. demiterea in bloc a Comisiei Europene;
b. demiterea unei parti a Comisiei Europene;
c. demiterea Curtii Europene de Justitie.

RASPUNS: A
98. Procedura de adoptare a deciziilor comunitare presupune:
a. avizul Parlamentului;
b. propunerea Comisiei, avizul Parlamentului si hotararea Consiliului U.E.;
c. hotararea Parlamentului.

RASPUNS: B
99. Comisia europeana, in functionarea sa are la baza:
a. principiul colegialitatii;
b. principiul egalitatii;
c. principiul subsidiaritatii;

RASPUNS: A
100. Uniunea Europeana se bazeaza pe un raspunsamblu de reguli juridice, a caror
respectare este obligatorie pentru:
a. institutiile comunitare;
b. persoanele juridice;
c. institutiile comunitare, statele membre si persoanele fizice.

RASPUNS: C

101. Atributiile Comisiei Europene sunt urmatoarele:


a. de asistare;
b. de organ executiv al uniunii Europene;
c. de gardian al tratatelor, de organ executiv al uniunii Europene si de reprezentare.

RASPUNS: C
102. Rolul Consiliului European este de a:
a. impulsiona politicile comunitare generale;
b. defini noile sectoare de activitate comunitara,
c. impulsiona politicile comunitare generale, coordona politicile comunitare, defini noile
sectoare de activitate comunitara si orienta constructia comunitara.

RASPUNS: A
103. Organizarea si functionarea Consiliului Uniunii Europene sunt reglementate prin:
a. decrete;
b. dispozitii ale tratatelor comunitare si dispozitii cuprinse in Regulamentul interior al
Consiliului;
c. legi;

RASPUNS: B
104. Rolul Curtii de Conturi Europene este de a :
a. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene;
b. legalitatea operatiunilor bugetului comunitar;
c. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene, legalitatea operatiunilor bugetului
comunitar si corespondenta acestuia cu programul anual de gestionre a sa.

RASPUNS: C
105. Comunitatea Europeana are la baza tratatul:
a. Tratatul de la Nice - 200
b. Tratatul de la Amsterdam - 997

c. Tratatul de la Roma - 957

RASPUNS: C
106. Uniunea Europeana are la baza tratatul:
a. Tratatul de la Roma - 957
b. Tratatul de la Maastricht - 992
c. Tratatul de la Amsterdam.

RASPUNS: B
107. Cate titluri cuprinde Tratatul de la Maastricht?
a. 5
b. 8
c. 7

RASPUNS: C
108. Dintre urmatoarele organisme, care are personalitate juridica?
a. Consiliul European
b. Comunitatea Europeana
c. Uniunea Europeana

RASPUNS: B
109. Cati piloni are la baza U.E?
a. 2
b. 4
c. 3

RASPUNS: C
110. Prin adoptarea Tratatului de la Maastricht, tratatele constitutive au fost:

a. inlocuite
b. modificate
c. anulate

RASPUNS: B
111. Care sunt Comunitatile Europene?
a. CECO, CEEA(Euratom), CEE
b. ECSC, OEEC, OECD
c. WEU, ECD, EEC

RASPUNS: A
112. Care dintre urmatoarele variante nu este un pilon al U.E?
a. Politica externa si securitatea comuna
b. Cooperarea judiciara si politieneasca in materie
c. Domeniul stiintific

RASPUNS: C
113. Ce semnifica CEEA?
a. Comunitatea Europeana a Energiei si Agriculturii
b. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice
c. Comunitatea Economica Europeana si Administrativa

RASPUNS: B
114. Uniunea politica a U.E este data de pilonii:
a. I si III
b. II si III
c. numai pilonul III

RASPUNS: B
115. Ce tratat introduce o clasificare generala a competentelor in trei categorii:
- Competentele exclusive: doar Uniunea are puterea de a legifera in domenii precum
uniunea vamala, politica comerciala comuna sau concurenta.
- Actiunile de sprijin, de coordonare sau de completare:interventia Uniunii se limiteaza la
sustinerea actiunilor intreprinse de statele membre, de exemplu, prin intermediul
ajutoarelor financiare. Sunt vizate domenii precum cultura, educatia sau industria.
Competentele partajate acopera celelalte domenii (protectia mediului, trraspunsporturile
si protectia consumatorilor etc.). Distribuirea puterii de legiferare intre Uniunea
Europeana si statele membre se face respectand principiul subsidiaritatii.
a. Amsterdam
b. Maastricht
c. Lisabona

RASPUNS: C
116. Tratatul de la Lisabona :
a. a fost negociat conform concluziilor Consiliului european din 2 si 22 iunie 2007
b. a fost semnat la Lisabona, in acelasi an, sub presedintia germana
c. a intrat in vigoare dupa ratificarea sa de catre Franta

RASPUNS: A
117. In hotararea Costa c. ENEL, CJCE a enuntat:
a. prioritatea dreptului comunitar fata de cel national;
b. prioritatea regulamentului fata de legea fundamentala a unui stat membru;
c. prioritatea directivei fata de dreptul national.

RASPUNS: A
118. CJCE a stabilit prioritatea dreptului comunitar asupra dreptului procesual dintr-un
stat membru in:
a. hotararea Simmenthal;
b. hotararea Internationale Handelsgesellschaft;

c. hotararea Factortame III.

RASPUNS: C
119. Tratatele institutive consacra:
a. teoria dualista conform careia norma de drept intern se afla in aceeasi sfera cu cea
internationala, existand un raport de supra sau subordonare
b. dreptul comunitar european, primar sau derivat nu are aplicabilitate imediata
c. monismul si impun respectarea sa de catre statele membre; dreptul european
aplicandu-se direct pe teritoriul tuturor statelor membre, avand prioritate fata de
sistemele juridice si reglementarile existente in statele membre.

RASPUNS: C

120. Principiile generale ale dreptului comunitar au fost initiate si formulate:


a. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg
b. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg si introduse in T.C.E. sau in tratatele
modificatoare.
c. in Actul unic european

RASPUNS: B
121. Principiile fundamentale ale Dreptului Comunitar European sunt:
a. Principiul nediscriminarii si principiul subsidiaritatii
b. Principiul dreptului la aparare, principiul proportionalitatii si principiul prioritatii
c. Principiul prioritatii, principiul efectului direct, principiul subsidiaritatii si principiul
proportionalitatii

RASPUNS: C
122. Potrivit hotararii Simmenthal II:
a. aplicabilitatea directa a dreptului comunitar inseamna aplicarea deplina si uniforma a

reglementarilor sale in toate statele membre, incepand cu data intrarii lor in vigoare si
atata timp cat acestea continua sa fie in vigoare
b. respectarea drepturilor fundamentale este parte integranta a principiilor generale de
drept aparate de Curtea de Justitie
c. competentele trebuie exercitate la un nivel cat mai aproape posibil de cetateni.

RASPUNS: A
123. Potrivit principiului proportionalitatii:
a. mijloacele folosite de autoritati trebuie sa fie proportionale cu scopul urmarit
b. o instanta nationala are obligatia sa aplice dreptul comunitar si sa-i asigure efectul
direct deplin, inlaturand, chiar din oficiu, orice norma contrara interna
c. instantele nationale trebuie sa asigure protectia legala la care persoanele au dreptul
ca efect direct al dreptului comunitar

RASPUNS: A
124. Potrivit Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si
proportionalitatii anexat la Tratatul de la Lisabona:
a. dupa ce propune un act legislativ, Comisia procedeaza la consultari extinse
b. Consiliul trraspunsmite parlamentelor nationale proiectele de acte legislative emise
de un grup de state membre sau de Curtea de Justitie, precum si proiectele modificate
c. fiecare institutie asigura in permanenta respectarea principiilor subsidiaritatii si
proportionalitatii definite la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeana

RASPUNS: C

125. Potrivit Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si


proportionalitatii:
a. in termen de sase saptamani de la data trraspunsmiterii unui proiect de act legislativ
in limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament national sau orice camera a unui
parlament national poate adresa presedintelui Consiliului un aviz motivat in care sa se
expuna motivele pentru care considera ca proiectul in cauza nu este conform cu
principiul subsidiaritatii.

b. in cazul in care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justitie, de Banca
Centrala Europeana sau de Banca Europeana de Investitii, presedintele Consiliului
trraspunsmite avizul Parlamentului European
c. in termen de opt saptamani de la data trraspunsmiterii unui proiect de act legislativ in
limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament national sau orice camera a unui parlament
national poate adresa presedintelui Parlamentului European, al Consiliului si, respectiv,
al Comisiei un aviz motivat in care sa se expuna motivele pentru care considera ca
proiectul in cauza nu este conform cu principiul subsidiaritatii.

RASPUNS: C
126. Aplicabilitatea directa semnifica faptul ca:
a. dispozitiile tratatelor sau ale actelor institutiilor comunitare care indeplinesc anumite
criterii nu pot fi invocate in fata propriilor jurisdictii nationale si nu sunt susceptibile sa
creeze drepturi si obligatii in favoarea, respectiv in sarcina particularilor
b. regulamentele comunitare sunt integrate ca atare in ordinea juridica interna si ca
orice masura nationala de trraspunsformare sau de introducere in ordinea juridica este
interzisa
c. regulamentele comunitare sunt integrate ca atare in ordinea juridica interna si ca
orice masura nationala de trraspunsformare sau de introducere in ordinea juridica este
permisa

RASPUNS: B
127. Generalizarea aplicabilitatii directe a fost realizata prin hotararea C.J.C.E:
a. Van Gend & Loos
b. Grogan
c. Schlter

RASPUNS: A
128. In cazul unei incalcari a obligatiei de trraspunspunere a unei directive, trebuie
avute in vedere urmatoarele:
a. intre incalcarea obligatiei impuse statului membru si prejudiciul provocat nu trebuie sa
existe o cauzalitate

b. continutul acestor drepturi nu trebuie sa poata fi stabilit pe baza directivei insasi


c. obiectivul respectivei directive trebuie sa fie conferirea de drepturi oricaror persoane
si continutul acestor drepturi trebuie sa poata fi stabilit pe baza directivei insasi

RASPUNS: C
129. O dispozitie comunitara trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii pentru a i se
recunoaste efectul direct:
a. aplicabilitate generala si claritate
b. claritate, precizie si neafectarea de conditii
c. efect direct si neafectarea de conditii

RASPUNS: B
130. Curtea de justitie de la Luxemburg a stabilit efectul direct al prevederilor
directivelor numai pentru:
a. cazul in care prevederile directivelor sunt in favoarea cetatenilor
b. cazul in care prevederile directivelor nu cad in sarcina statului
c. atunci cand prevederile directivelor sunt in favoarea cetatenilor si cad in sarcina
statului (asa numitul efect direct vertical)

RASPUNS: C
131. Prevederile directivelor care impun obligatii tertilor:
a. nu pot produce niciodata efect direct
b. produc intotdeauna efect direct
c. sunt obligatorii si generale

RASPUNS: A
132. Obligatia statelor membre de compensare a unei daune exista, in principiu, daca
sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a. dreptul comunitar confera oricarei persoane drepturi subiective
b. statul membru nu a depasit "evident" si "considerabil" limitele atributiilor sale
c. prin aceasta, reclamantului nu i-a fost provocata o dauna

RASPUNS: A
133. Ordinea juridica comunitara:
a. nu este distincta de ordinea juridica nationala
b. este o ordine juridica supranationala, care se intemeiaza pe acceptarea
trraspunsferarii, de catre statele membre ale Uniunii Europene, a unor competente
decizionale catre institutiile comunitare
c. este o ordine juridica nationala

RASPUNS: B
134. Obiectivele Uniunii europene cuprinse in Tratatul de la Lisabona sunt:
a. libertatea, egalitatea, respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor
care apartin minoritatilor
b. respectarea demnitatii umane
c. sa promoveze pacea, valorile sale si buna-starea popoarelor sale; sa ofere un spatiu
de libertate, de securitate si de justitie fara frontiere interioare, in sanul caruia este
asigurata libera circulatie a cetatenilor sai, sa stabileasca o piata interioara.

RASPUNS: C
135. Potrivit Tratatului de la Lisabona Uniunea
a. Uniunea isi urmareste obiectivele prin mijloace corespunzatoare, in functie de
competentele care ii sunt atribuite prin tratate
b. Uniunea ofera cetatenilor sai un spatiu de libertate, securitate si justitie, cu frontiere
interne
c. Uniunea urmareste sa promoveze pacea, valorile sale si bunastarea institutiilor sale
RASPUNS: A
136. Uniunea se intemeiaza pe urmatoarele valori:
a. respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii si stabilirea unei piete
interne
b. respectarii drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin
minoritatilor si promovarea pacii, valorilor sale si buna-starea popoarelor sale
c. respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii, statului de drept,

precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care


apartin minoritatilor

RASPUNS: C
137. Uniunea europeana dispune de urmatoarele competente:
a. competente exclusive si competente partajate intre Uniune si statele membre
b. competente pentru a desfasura actiuni de sprijinire, coordonare sau de completare a
actiunii statelor membre, fara a inlocui din acest motiv competenta lor in aceste
domenii.
c. competente exclusive, competente partajate intre Uniune si statele membre si
competente pentru a desfasura actiuni de sprijinire, coordonare sau de completare a
actiunii statelor membre, fara a inlocui din acest motiv competenta lor in aceste domenii

RASPUNS: C
138. Delimitarea competentelor Uniunii este guvernata de
a. Principiul efetului direct
b. Principiul atribuirii
c. Principiul certitudinii juridice

RASPUNS: B
139. Exercitarea competentelor Uniunii este reglementata de
a. principiile subsidiaritatii si proportionalitatii
b. principiul egalitatii
c. principiul prioritatii si principiul loialitatii

RASPUNS: A

140. Printre competentele exclusive ale Uniunii intalnim:


a. protectia consumatorului, spatiul de libertate, securitate si justitie, piata interna;
b. educatia, formarea profesionala, tineretul si sportul, protectia si imbunatatirea
sanatatii umane, turismul
c. uniunea vamala, stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei
interne, politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro,
conservarea resurselor biologice ale marii in cadrul politicii comune privind pescuitul.

RASPUNS: C
141. Competentele partajate intre Uniune si statele membre se aplica in urmatoarele
domenii principale:
a. politica comerciala comuna, conservarea resurselor biologice ale marii in cadrul
politicii comune privind pescuitul, cooperarea administrativa
b. mediul, trraspunsporturile, coeziunea economica, sociala si teritoriala, energia
c. stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei interne, industria

RASPUNS: B
142. Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau
completare a actiunii statelor membre in urmatoarele domenii:
a. protectia si imbunatatirea sanatatii umane; industria; cultura; turismul;educatia,
formarea profesionala, tineretul si sportul; protectia civila; cooperarea administrativa
b. protectia consumatorului; trraspunsporturile;retelele trraspunseuropene;) energia;
c. incheierea unui acord international in cazul in care aceasta incheiere este prevazuta
de un act legislativ al Uniunii, ori este necesara pentru a permite Uniunii sa isi exercite
competenta interna, sau in masura in care aceasta ar putea aduce atingere normelor
comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.

RASPUNS: A
143. In temeiul principiului atribuirii
a. Uniunea actioneaza numai in limitele competentelor care i-au fost atribuite de statele
membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate.

b. in domeniile care nu sunt de competenta sa exclusiva, Uniunea intervine numai daca


si in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu pot fi realizate in mod
satisfacator de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional si local, dar
datorita dimensiunilor si efectelor actiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul
Uniunii
c. Uniunea dispune de competenta pentru a intreprinde actiuni si pentru a duce o
politica comuna, fara ca exercitarea acestei competente sa poata avea ca efect lipsirea
statelor membre de posibilitatea de a-si exercita propria competenta.

RASPUNS: A
144. In domeniile cercetarii, dezvoltarii tehnologice si spatiului
a. Uniunea intervine numai daca si in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu
pot fi realizate in mod satisfacator de statele membre nici la nivel central, nici la nivel
regional si local, dar datorita dimensiunilor si efectelor actiunii preconizate, pot fi
realizate mai bine la nivelul Uniunii
b. actiunea Uniunii, in continut si forma, nu depaseste ceea ce este necesar pentru
realizarea obiectivelor tratatelor
c. Uniunea dispune de competenta pentru a desfasura actiuni si, in special, pentru
definirea si punerea in aplicare a programelor, fara ca exercitarea acestei competente
sa poata avea ca efect impiedicarea statelor membre de a-si exercita propria
competenta

RASPUNS: C
145. In cazul in care tratatele atribuie Uniunii competenta exclusiva intr-un domeniu
determinat
a. Uniunea si statele membre pot legifera si adopta acte obligatorii din punct de vedere
juridic in acest domeniu
b. numai Uniunea poate legifera si adopta acte cu forta juridica obligatorie, statele
membre putand sa faca acest lucru numai in cazul in care sunt abilitate de Uniune sau
pentru punerea in aplicare a actelor Uniunii
c. statele membre isi exercita competenta in masura in care Uniunea nu si-a exercitat
competenta

RASPUNS: B

146. In cazul in care tratatele atribuie Uniunii o competenta partajata cu statele membre
intr-un domeniu determinat
a. numai Uniunea poate legifera si adopta acte cu forta juridica obligatorie, statele
membre putand sa faca acest lucru numai in cazul in care sunt abilitate de Uniune sau
pentru punerea in aplicare a actelor Uniunii
b. Uniunea si statele membre pot legifera si adopta acte obligatorii din punct de vedere
juridic in acest domeniu. Statele membre isi exercita competenta in masura in care
Uniunea nu si-a exercitat competenta. Statele membre isi exercita din nou competenta
in masura in care Uniunea a hotarat sa inceteze sa si-o mai exercite
c. Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau
completare a actiunii statelor membre

RASPUNS: B
147. Tratatul de la Lisabona a fost semnat la
a. 3 noiembrie 2007
b. ianuarie 2009
c. 3 decembrie 2007

RASPUNS: C

148. Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa


a. a fost semnat la 29 octombrie 2004
b. a fost semnat la 3 decembrie 2007
c. a fost semnat la 3 decembrie 2007

RASPUNS: A
149. Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa
a. a fost respins in urma referendumului din Franta
b. a fost respins in urma referendumului din Olanda
c. a fost respins in urma celor doua referendumuri din Franta si Olanda

RASPUNS: C
150. Unde a fost semnat ultimul tratat cu privire la Uniunea Europeana?
a. Maastricht,
b. Lisabona
c. Nisa

RASPUNS: B
151. Tratatul de la Lisabona propune pentru Consiliul European:
a. Noi atributii
b. Postul de Presedinte al Consiliul European
c. Schimbarea denumirii

RASPUNS: B
152. Conform Tratatului de la Lisabona, numarul deputatilor din PE nu poate depasi
a. 750, plus presedintele
b. 785,
c. 623.

RASPUNS: A
153. In care Tratat este introdusa functia de Presedinte al Consiliului European
a. Amsterdam,
b. Actul Unic European,
c. Lisabona

RASPUNS: C
154. Conform Tratatului de la Lisabona, incepand cu noiembrie 204, Comisia va fi
compusa dintr-un numar de membri, incluzand presedintele si Inaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, corespunzator

a. cu 2/3 din numarul statelor membre


b. cu 2/3 din numarul statelor membre, atat timp cat Consiliul European nu decide
modificarea acestui numar, hotarand in unanimitate,
c. din numarul statelor membre, atat timp cat Consiliul European nu decide
modificarea acestui numar, hotarand in unanimitate.

RASPUNS: B
155. Care este noul sistem de vot in Consiliul de Ministri
a. votul cu majoritate simpla
b. deciziile trebuie sa fie sustinute de 65% din statele membre reprezentand cel putin
55% din populatia UE
c. votul cu majoritate calificata iar deciziile trebuie sa fie sustinute de 55% din statele
membre (in prezent, 5 din 27 de tari ale UE), reprezentand cel putin 65% din populatia
UE

RASPUNS: C
156. Functia de Inalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externa si de securitate
comuna (PESC) va fi alaturata celei dea
a. Vicepresedinte al Comisiei
b. Presedinte al Comisiei
c. Vicepresedinte al Consiliului

RASPUNS: A
157. Tratatul de la Lisabona
a. este un tratat international convenit si ratificat de state membre suverane care sunt
de acord sa renunte la o parte din suveranitatea lor in favoarea cooperarii
supranationale
b. nu simplifica distributia competentelor intre Uniune si statele membre neprecizand
atributiile fiecarei parti implicate
c. nu recunoaste drepturile fundamentale prin neincluderea unei trimiteri la Carta
drepturilor fundamentale

RASPUNS: A
158. Cei trei piloni (politicile comunitare, PESC si cooperarea judiciara si politieneasca
in materie penala)
a. se mentin potrivit Tratatului de la Lisabona
b. vor fuziona potrivit Tratatului de la Lisabona
c. dispar

RASPUNS: B
159. In materie de cooperare judiciara si politieneasca, cele mai multe decizii vor fi luate
cu:
a. majoritatea voturilor statelor membre
b. unanimitate
c. nici una din variante

RASPUNS: A
160. Tratatul de la Lisabona :
a. creeaza postul de Inalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de
securitate care este si vicepresedintele Consiliului
b. recunoaste explicit, pentru prima data, posibilitatea ca un stat membru sa se retraga
din Uniune
c. 2 milioane de cetateni din diferite state membre vor putea cere direct Comisiei sa ia o
initiativa care prezinta interes pentru ei si tine de competenta Uniunii.

RASPUNS: B
161. Potrivit Tratatului de la Lisabona Parlamentul European:
a. se va afla pe o pozitie de egalitate cu Consiliul
b. va avea cel mult 700 de membri
c. nu va mai avea noi atributii privind legislatia, bugetul Uniunii Europene si acordurile
internationale

RASPUNS: A
162. Pentru ca un stat membru sa se retraga din Uniune:
a. este nevoie de un acord intre Uniune si statul membru in cauza
b. acordul trebuie votat in Consiliu in unanimitate
c. este nevoie de un acord intre Uniune si statul membru in cauza, acord votat in
Consiliu cu majoritate calificata si aprobat de Parlament

RASPUNS: C
163. Directiva:
a. are aplicabilitate generala
b. este obligatorie in toate elementele sale
c. obliga toate statele membre destinatare numai in ceea ce priveste rezultatul de atins

RASPUNS: C
164. Decizia:
a. are aplicabilitate generala
b. se adreseaza unor destinatari precisi
c. nu este obligatorie in totaliatatea sa pentru destinatarii acesteia

RASPUNS: B
165. Regulamentul:
a. este direct aplicabil in toate statele membre
b. nu este obligatoriu in toate elementele sale
c. nu se aplica simultan si uniform pe teritoriul Uniunii Euroepene

RASPUNS: A
166. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa ramane:

a. o Constitutie
b. un tratat international
c. un act fara putere juridica de constrangere

RASPUNS: C
167. La sfarsitul anului 2006, Constitutia europeana a fost ratificata:
a. in 8 state membre reprezentand peste 50% din populatia Uniunii
b. de un un numar mic de state membre, cele mai multe suspendand procedura
nationala de ratificare
c. nicio varianta nu este corecta intrucat tratatul n-a intrat in vigoare in urma
referendumurilor negative din Franta si Olanda

RASPUNS: A
168. Principiile generale ale dreptului comunitar au fost initiate si formulate:
a. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg
b. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg si introduse in T.C.E. sau in tratatele
modificatoare.
c. in Actul unic european

RASPUNS: B

S-ar putea să vă placă și