Sunteți pe pagina 1din 3

Raspuns :

a) Ajustrile ce ar trebui efectuate pentru ca pe baza bilanului contabil s se elaboreze


bilanul economic .
Pentru elaborarea bilantului economic se parcurg urmatoarele etape :
1.Se separa bunurile care sunt necesare exploatarii de bunurile care nu sunt necesare expl.si se
aduc bil.contabil corectii
2.Se reeval.bunurile necesare expl.:
- Imob.necorp.sunt considerate Active fictive sau nonvalori si se elimina din bilant
- Imob.corporale se aduc la val.de piata
- Imob.financiare se corecteaza
- Stocurile eval.de catre experti se corecteaza
- Creantele eval.de catre experti se corecteaza
Se inlocuiesc valorile contabile cu valorile economice astfel :
elemente
Val ctb
ajustari Val
elemente
econom

Val ctb

ajustari

Val
econom

Imob necorp

300

- 300

Cap.social

3.000

3.000

Imob corp

2.400

+600

3.000

Rezerve

300

300

Imob fin

300

+200

500

Profit

450

450

Stocuri

7.500

-200

7.300

Oblig nefin

11.400

11.400

Creante

9.000

-400

8.600

Oblig fin. T.L

3.000

3.000

Dispon

450

450

Oblig fin.T.S

1.800

1.800

-100

-100

-100

19.850

Diferente
reeval.
Total Activ

19.950

-100

19.850

Total Pasiv

Bilant economic
Elemente

Sume

Elemente

Imobilizari

3.500 Capital propriu

Stocuri

7.300 Obligatii
nefinanciare

Creante

8.600 Obligatii financiare

Disponibilitati
Total activ

450 Dif.reev.
19.850 Total Pasiv

Sume
3.750
11.400

4.800
-100
19.850

19.950