Sunteți pe pagina 1din 4

CONSILIUL JUDEEAN ARAD

Anexa la Hotrrea nr/..


ZONE NATURALE

Nr.crt
.
0.

Denumirea zonei protejate

Suprafaa
(ha)
2.

Localizare-Dispunere

Administrator

Observaii

3.

4.

5.

Direcia
Silvic Arad
Direcia
Silvic Arad
Primria
Gurahon
Primria
Lipova

mprejmuit
(cca.3 ari)

1.

1.
A. Rezervaii botanice
Dosul Laurului-Zimbru

2.

Poiana cu narcise Rovina

3.

Blile Gurahon

2,0 Comuna Gurahon

4.

5,0 Ora Lipova, Radna

1.

Rezervaia de paliurus spina


Cristi Mill
B. Rezervaii zoologice
Balta Rovina

2.

Balta de la oimo

3.

Strcii cenuii de la Sc

1.

C. Rezervaii speologice
Petera lui Duu

32,2 Com.Gurahon,
sat.Zimbru,
Ocolul Silvic Gurahon
0,1 Ora Ineu, Ocolul Silvic Ineu

120,0 Ora Ineu


1,0 Ora Lipova- oimo
17,0 Com.Crand, sat Selite,
Ocolul Sivic Beliu
0,1

Com.Svrin, sat. Cprioara,


Ocolul Silvic Valea Mare

Categoria de
folosin a
terenului
6.
Pdure (Pd)
Pdure (Pd)
Pune (Ps)
Pune (Ps)

SC Piscicola
Arad
AJVPSFiliala Lipova
Direcia
Silvic Arad

Ape, bli (B)

Direcia
Silvic Arad

Pdure (Pd)

Ape, bli (B)


Pdure (Pd)

2.

Petera Sinesie

0,1

Com. Svrin, sat.Cprioara

Primria
Svrin

Pune mpdurit
(Ps Pd)

1.

D. Rezervaii paleontologice
Locul fosilifer Zbal

5,0

Com.Ususu, sat.Zbal

Pune (Ps)

0.

1.

3.

Primria
Ususu
4.

5.

6.

Com. Brzava, sat Monorotia


Ocolul silvic Brzava

Direcia
Silvic Arad

Amplasament pe
V. Eruga

Pdure (Pd)

Com. Brzava, sat Groii Noi


Ocolul silvic Brzava
165,6 Com. Hlmgel, sat Luncoara,
Ocolul silvic Hlmagiu
144,8
Com. Archi, sat Groeni
Ocolul silvic Beliu

Direcia
Silvic Arad
Direcia
Silvic Arad
Direcia
Silvic Arad

107,2

Ora Ineu, Ocolul silvic Ineu

91,2

Com. Secusigiu, Ocolul silvic


Ceala
Com.Moneasa, ocolul Silvic
Sebi-Moneasa

Direcia
Silvic Arad
Direcia
Silvic Arad
Direcia
Silvic Arad

2.

Locul fosilifer Monorotia

1.

E.Rezervaii forestiere
Rezervaia Runcu-Groi

2.
3.
1.
2.
3.

Arboretele de fag de la Rul


Mic
Pdurea de fag de la Archiel
F.Rezervaii mixte
Rezervaia "Dealul Mocrei"
Ineu
Rezervaia Bezdin - Prundul
Mare
Rezervaia natural mixt
Moneasa

4.

Rezervaie cu soluri srturate


Socodor

5.

Pdurea Mgura cu ghimpi


Ptr

2.
0,1
261,8

6273,1
95,0

Com.Socodor

Staiune de
experim. pt
ameliorare a
solului Oradea
111,7 Com.Ususu, sat.Ptr, Ocolul
Direcia
Silvic Lipova
Silvic Arad

Pdure (Pd)
Pdure (Pd)
Pdure (Pd)
Rez. forestier i
geologic
Rezervaie botanic i zoologic
Rezervaie
geologic i
speologic
Rezervaie botanic i pedologic
Rezervaie botanic i forestier

Pdure (Pd)
Pdure (Pd)
Pdure (Pd)
Pune (Ps)

Pdure (Pd)

6.

Pdurea cu ghimpi de la Groi


i Peti

7.

Dealul Pleca-Sebi

8.

Rezervaia complex "Lunca


Mureului inferior" (exclusiv
poz.2)
G.Rezervaii tiinifice

0.

1.

470,9

Com.Svrin, sat.Cprioara i
Valea Mare, Ocolul Silvic
Valea Mare
290,6 Ora Sebi, Ocolul Silvic Sebi
10948,0

2.

Mun. Arad, com.Pecica,


Semlac, eitin, Felnac,
Secusigiu, Ora Ndlac

Direcia
Silvic Arad

Rezervaie botanic i forestier

Direcia
Rezervaie botaSilvic Arad
nic i forestier
Direcia
Albia major (zona
Silvic Arad i
inundabil)
Consiliile loc.

Pdure (Pd)
Pdure (Pd)
Pduri (Pd),
terenuri agricole i
neproductive

3.

4.

5.

6.

1.

Grdina botanic Macea

20,5

Com.Macea

Univ."Vasile
Goldi"

mprejmuit

Intravilan

1.

H.Parcuri dendrologice
Parcul dendrologic Arboretum
Silva Gurahon

12,5

Com.Gurahon

Inst.Montan
"Cristian"Sibiu
i Direcia

mprejmuit

Intravilan i
extravilan

2.

Parcul dendrologic Neudorf

73,0

Parial mprejmuit

Pdure (Pd)

3.

Parcul dendrologic Bulci

4,0

Com.Zbrani, sat.Neudorf,
Ocolul Silvic Lipova
Com. Bata, sat Bulci

mprejmuit

Intravilan

4.

Parcul dendrologic Svrin

19,5

Com. Svrin

mprejmuit

Intravilan

Silvic Arad
Direcia
Silvic Arad
Dir. de
Sntate
Public
jud.Arad
Administraia
Protocolului
de Stat
BucuretiSuc. Olneti

5.

Parcul dendrologic Cplna

10

Com.Birchi, sat.Cplna

6.

Parcul dendrologic Mocrea

6,0

Ora Ineu

7.

Parcul dendrologic Mntur

4,5

Com.Vinga, sat.Mntur

Dir. de
Sntate
Public a
jud.Arad
Dir. de
Sntate
Public a
jud.Arad
S.C.

mprejmuit

Intravilan

mprejmuit

Intravilan

mprejmuit

Intravilan

mprejmuit
mprejmuit

Intravilan
intravilan

Agroindustriala

8.
9.

Parcul dendrologic Ineu


Parcul dendrologic Odvo
TOTAL GENERAL

12,0
2,3
19306,8

Ora Ineu
Com.Conop, sat. Odvo

agu
Primria Ineu
Insp. colar al
Judeul Arad