Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA CONSILIUL LEGISLATIV ! Serviciul Relafii Externe, Protocol, Presi, Petitii si Relafii cu Publicul 1% Calea 13 Septembrie nr. 1-3, Palatul Parlamentului, Corp BI, Sector 5, Bucuresti road ‘Tel.: 021 314 08 24 / Fax: 021 311 29 35 / E-mail: relatii.publice@clr.ro. Nr. R1252/30 august 2012 Domnului Avocat Teodorescu Nicusor Str. Castrul Roman nr. 31 Bloc C.F.R., Ap.2, Municipiul Galati imate Domnule Avocat, Referitor la cererea dumneavoastra din 13 august 2012, inregistrata la Consiliul Legislativ sub nr. R1252/20 august 2012, va facem cunoscute urmatoarele: 1. Ordinul nr. 53 din 25 februarie 2010 al ministrului administratiei si internelor privind reglementarea unor mésuri in domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Administragiei si Internelor a fost publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 137/2 martie 2010 si figureaza in evidenta oficiala a legislatiei finut& de Consiliul Legislativ. Hotararile Consiliului_Superior_al_Magistraturii_nr._189/2004 si 654/2011, precum si ordinele ministrului_administratiei_gi_internelor_nr. 300/2004, 400/2004, 600/2005 si 54/2010 nu figureaza in evidenja oficiald a legislatici finuti de Consiliul Legislativ. Precizam ca, in ceca ce priveste actele_emise_dupa 22 decembrie 1989, Consiliul Legislativ fine doar evidenta actelor publicate in Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1 2. VA trimitem alaturat listele ce cuprind hot&rarile Consiliului Superior al Magistraturii, ordinele si instructiunile ministrului administrafiei si internelor, precum gi ordinele ministrului apararii nationale, cu caracter normativ, aflate in evidenta oficialé a legislatiei finuté de Consiliul Legislativ. Precizim ca informatii similare, referitoare la actele respective, pot fi accesate si pe pagina de internet a Camerei Deputatilor (www.cdep.ro), in sectiunea ,Repertoriul Legislativ”. Mentionam c& in evidenta oficialé a legislatiei nu figureaza instructiuni ale ministrului apararii nationale. 3. — Potrivit prevederilor art. 79 din Constitutie gi ale art. 1 alin. (1) din Legea nr. 73/1993, republicatd, Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului care avizeazd proiectele de acte normative, in vederea sistematizarii, unificarii $i coordonarii intregii legislatii, si sine evidenta oficiald a legislatiei a Prin urmare, Consiliul Legislativ nu este abilitat prin lege sa formuleze puncte de vedere referitoare la interpretarea actelor normative $i nici sa faca precizari cu privire la aplicabilitatea acestora. Cu deosebita consideratie,