Sunteți pe pagina 1din 1

Punc{ lucru : Splai Bahlui Mal Stang nr:gA et2 lASl

Telefon : 0332 730 440 Fax: 0332 816 887


Email: office(Oroloroiect.ro, roloroiect@yahoo.com
Web page: www. rolproiect. ro

DEnumire oroiect: REABILITARE, MoDERNIZARE SI ECHIPARE


SPITAL DE URGENTE VASLUI
Adresa: Municipiul Vaslui, strada Stefan Cel Mare, nr. 233
BeneficiaT: CoNSILIUL JUDETEAN VASLUI
Faza proiect: P.TH.

Pct. 4. Conform proiectului tehnic, s-a prevazut iluminat de securitate pentru veghe in toate saloanele
pentru bolnavi, conform arl.111.4.2.4.1. din NP 0{5/1997 ("...pentru a di posibitititea
unuibolnay sa se

orienteze fara a derania. pe ceilalti bolnavi), cu exceptia saloanelor din sectia neonatologie in care sunt
doar
patuturi de nou-nascuti si unde acest tip de iluminat nu este necesar, conform tabel El,
Nr.crt. 2 din
normativul mentionat. Prin dispozitia de santier 12t2012, s-a dispus suplimentarea cu inca un corp de
iluminat de veghe in zona usii de acces, lucru ce s-a realizat de catie consiructor in toate cazurile.
Receptoarele de categoria I din Spital, asa cum sunt definite ta art. V.2.(A).6.S. atin.2 din Np
9.15/]_9971 au asigurata conditia ca durata maxima de intrerupere in alimentare (conioim art. 1t.4.14.i. din
NP 015/1997) sa fie sub 1 minut, astfet:
- la intreruperea alimentarii de baza, UPS-ul preia alimentarea TGV intr-un timp <0,5s, dupa care intr-un

lg!.S.

interval de 10-15 s9cu1{e porneste grupul electrogen de interventie, conform schemei generale de

alimentare (plansa ET-33-F. 1 )


Nota suplimentara 1: Conform proiectului tehnic, s-a prevazut un grup electrogen de 160 KVA cu pornire

automata prin AAR, care asigura dubla alimentare pentru recepiorii vitali/di securitate p1n inteimediul

tabloului electric general vital TGV (tablou aferent corpurilor de ciadire modernizate A+B). pe langa
acest
prevazut pe coloana de alimentare a TGV si un echipament de tip sursa neintrjruptibila
Qr.1P_glectrogen s-a
(UPS) de 140 l(/A; astfel incat sa fie sigura 100% respectarea art.7.9.3i. dinlT-20i1(conectarea
la'sursa
de rezerva sa se faca intr-un timp mai mic sau egal cu 15s, in ipoteza ca pornirea grupului ar depasi acest
intervalde timp).
Nota qlplimentara 2: Tabloul electric general de joasa tensiune al Spitalului din care se alimenteaza si
corpurile A+B este deasemeni asigurat cu a doua sursa de alimentare, astfel incat la intreruperea alimentarii

electrice de la postul de transformare propriu, respectiv de la SEN (sistemul electric national), toti
consumatorii Spitalului vor fi in continuare alimentati din grupul electrogen de 700 KVA, existent si

functionabil.
Rolul celor doua note suplimentare este de a releva faptul ca receptoarele de categoria t aferente corpului
de cladire A+B sunt dublu asigurate privind alimentarea acestora din sursa de rezJrva in timpul precizat de
normativ.
lluminatul de securitate pentru evacuare s-a prevazut in toate situatiile prevazute la arl.7.23.7.2. Termenul
de "langa" se incadreaza in planse si teren in intervalul 0,5m - 2,4m, faia de 2,0m cat se precizeaza in
normativ, cu mentiunea ca nivelul de iluminare este asigurat in toate zonele respective.

Pct.20.lluminatul de securitate pentru evacuare s-a prevazut in toate situatiile prevazute la ar1.7.23.7.2.
Termenul de "langa", considerat in normativ la art. 7.23.7.2. ca fiind sub 2,0m masurati pe orizontala se
incadreaza in planse siteren in intervalul 0,5m - 2,4m, cu mentiunea ca nivelulde iluminare este asigurat in
toate zonele respective prin modul cum acest tip de iluminat a fost constituit si anume:
?) 59% din iluminat pe holuri, permanent in functiune (alimentat din circuitele tablourilor vitale de nivel);
b) 100% din iluminat pe scari, permanent in functiune (alimentat din circuitele tablourilor vitale de niveii;
Nota.suplimentara: Termenul de "langa", considerat in normativ laarL.7.23.7.2. ca fiind sub 2,0m masurati
pe orizontala, nefiind specificat un nivel minim de iluminare, a condus la interpretarea data de catre noi,
proiectantul, ca legiuitorul a vrut sa se asigure ca indiferent de ce corp de iluminat se va utiliza, in limita a 2,0
m masurati pe orizontala se va asigura un nivel de iluminare minim de indentificare a pericolului potential
sau echipamentului de siguranta ce trebuiesc semnalizate. ln cazul de fata nu se poate pune problema ca
lu:-a.f asigura identificarea mentionata anterior, lucru usorverificabil si in teren, scopul'prevederii acestui
tip de iluminat fiind pe deplin realizat.

Proiectant de specialitate,
lng. Florin

Pag.1l1