Sunteți pe pagina 1din 57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

Shop

Contact

Sectiunea Pacientilor

Sectiunea Medicilor

Despre

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova


2014

Home Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014

Grile rezidentiat Medicina Dentara


Craiova 2014
Intrebari complement simplu:
1 .Pre c i z ati c e de z e c hi l i bru de nto- al v e ol ar poate
ge ne ra pre z e nta unui 1 2 ( i nc i z i v l ate ral ) i n
form a de c ui :
A Angrenajul invers
B Diastema
C Modificarea formei arcadei
D Achiloza dento-alveolara
E Supraeruperea dintelui antagonist
Ve z i ras puns ul c ore c t
2. Stratul s pi nos al e pi te l ui ul ui gi ngi v al oral :
A Este mai redus ca grosime fata de stratul
granulos
B Are drept caracteristica principala prezenta
granulelor de keratohialina
C Contine tonofilamente mai numeroase decat
cele din stratul bazal
D Se mai numeste si germinativ sau cu celule
germinative
E Este format din celule cuboidale dispuse in
palisada
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

1/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

Ve z i ras puns ul c ore c t


3. Care di ntre afi rm ati i l e urm atoare
re pre z i nta o c arac te ri s ti c a a bontul ui
pre parat pe ntru o c oroana de i nv e l i s
c e ram i c a:
A Un plan incizal in unghi de 45 de grade in
vederea intalnirii fortelor de masticatie in unghi
drept
B Toate suprafetele axiale usor divergente spre
axul prepararii
C Treimea gingivala a fetei palatinale usor
divergenta spre incizal
D Prag gingival circular care formeaza cu peretii
axiali un unghi de 60 de grade
E Suprafata vestibulara concava gingivo-incizal si
mezio-distal
Ve z i ras puns ul c ore c t
4. Intre fac tori i fav ori z anti l oc al i ai s i nuz i te i
m axi l are de c auz a de ntara s e num ara:
A Chisturile foliculare suprainfectate
B Parodontita apicala acuta a dintilor sinuzali
C Inflamatia cronica sau afectiuni alergice ale
mucoasei rino-sinuzale
D Osteita procesului alveolar
E Fumatul si expunerea la mediul cu noxe
Ve z i ras puns ul c ore c t
5. U nul di ntre fac tori i ge ne ral i , c are ac ti onand
i n ti m pul organoge ne z e i poate c onduc e l a
anodonti i , e s te re pre z e ntat de :
A Osteomielita acuta
B Insuficienta potentialului formativ al teritoriilor
prezumtiv odontogene
C Despicaturi labio-maxilo-palatine
D Bolile infecto-contagioase ale mamei
E Epuizarea distala a gradientului de molarizare

Magaz i n O nl i ne
Pro duse S to m ato l o gi e :

Ghidaj Optic
Lampa
fotopolimerizare
150.00lei 100.00lei

Furtun unit dentar


Midwest 4 gauri
100.00lei
90.00lei

Turbina
dentara
Sandent
230.00lei 150.00lei

Turbina LED
autogenerare lumina
450.00lei 350.00lei

Prophy Jet tip


NSK
300.00lei
230.00lei

Ve z i ras puns ul c ore c t


6. D i ntre av antaj e l e l am boul ui i n pl i c s e
e num e ra:
A Interesarea festonului gingival este completa
B Se poate modifica inseria gingivala dupa
necesitati
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

Lampa
fotopolimerizare metal
ML-23 330.00lei
280.00lei
2/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

C Cu cat radacina dintelui interesat este mai


lunga, cu atat lamboul este mai extins
D Tensiunea asupra lamboului poate fi uneori
excesiva
E Accesul chirurgical este foarte bun
Ve z i ras puns ul c ore c t
7. In granul om ul s i m pl u c onj unc ti v , form are a
te s utul ui de granul ati e are l oc i n:
A Zona de necroza
B Zona exudativa
C Zona de iritatie
D Zona de stimulare
E Atat in zona de necroza cat si in zona exudativa
Ve z i ras puns ul c ore c t
8. Im agi ne a s i al ografi c a obti nuta i n urm a
de s pi c ari i c al c ul i l or radi otrans pare nti e s te :
A minge tinuta in mana
B lacuna sialografica
C Sirag de margele
D pom inflorit
E pom uscat
Ve z i ras puns ul c ore c t
9. Le z i une a i ni ti al a, c a s tadi u al i nfl am ati e i
gi ngi v al e :
A Apare la circa o saptamana de la debutul
inflamatiei printr-o leziune precoce
B Corespunde clinic unei gingivite subclinice
C Se insoteste de fenomene de meiopragie
D Este caracterizata de fragmentarea laminei
bazale
E Se caracterizeaza prin aparitia unui numar foarte
crescut de macrofage, limfocite si plastocite la
nivelul corionului epitelial jonctional
Ve z i ras puns ul c ore c t
10. Te hni c a c ore c ta a tratam e ntul ui e ndodonti c
ul tras oni c pre s upune :
A O etapa premergatoare efectuata manual pana
la acul de tip Kerr nr.15
B Utilizarea aparatelor tip Sonic-Air
C Folosirea sistemului Giromatic
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

Ace rotative
model
Dentsply
Protaper 200.00lei
120.00lei

Micromotor
model NSK
EX-203C
300.00lei 250.00lei

Kit Diga
Stomatologie
700.00lei
350.00lei

Set
departatoare
bucale
270.00lei 180.00lei

Negatoscop
medical
600.00lei
450.00lei

Piesa
dreapta
model NSK
Ex-6B 280.00lei
230.00lei

Turbina
dentara
model NSK
PanaMax 300.00lei
250.00lei

Contraunghi
model NSK
3/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

D Utilizarea unui laser pulsatoriu de 35 W


E Efectuarea numai de miscari de rotatie
Ve z i ras puns ul c ore c t
11. A xam e nul obi e c ti v l a un pac i e nt c u pul pi ta
ac uta s e roas a parti al a pune i n e v i de nta
urm atoare l e :
A Durere vie, loclizata la un anumit dinte
B Dinte de coloratie normala, cu o carie profunda
si un depozit bogat de dentina alterata
C Durerea este provocata de excitanti termici
D Camera pulpara deschisa
E Tumefactierea mucoasei vestibulare si a
tegumentelor

EC 280.00lei
230.00lei

Lampa
fotopolimerizare
colorata 330.00lei
220.00lei

Ve z i ras puns ul c ore c t


12. Egre s i une a de ntara e s te o s i tuati e c l i ni c a
de s i ntal ni ta l a:
A Pacientii parodontopati
B Pacienti diabetici
C Pacienti cu creasta alveolara antagonisa
edentata terminal de o lunga perioada de timp
D Pacienti cu anomalii dento-maxilare
E Dinti limitrofi edentatiilor vechi
Ve z i ras puns ul c ore c t
13. In prote z are a total a, pri n as i gurare a
s pri j i nul ui une i am pre nte s e i nte l e ge :
A Scaderea rezistentei amprentei la deplasari
orizontale odata cu pierderea inaltimii crestei
reziduale
B Atractia moleculelor de saliva intre ele
C Acoperirea maxima de catre amprenta a intregii
suprafete a campului protetic
D Prezenta unei pelicule de saliva intre proteza si
campul protetic
E Cresterea gradului de mobilitate a mucoasei
Ve z i ras puns ul c ore c t
14. Func ti a de s pri j i n a unui c ros e t al prote z e i
parti al e m obi l i z abi l e s c he l e tate re pre z i nta
func ti a pri n c are c ros e tul :
A Se opune deplasarii orizontale a protezei
B Se opune deplasarii verticale ale protezei in
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

4/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

directie mucozala
C Trebuie sa cuprinda mai mult de 180 de grade
din circumferinta dintelui
D Neutralizarea efectului portiunii flexibile a
bratului retentiv
E Impiedica desprinderea involuntara a protezei
de pe campul protetic
Ve z i ras puns ul c ore c t
15. D i n punc t de v e de re hi s topatol ogi c , i n
gi ngi v i ta di n di abe t, s e produc e :
A Subtierea membranei bazale dintre epiteliu si
corion
B Usoara mobilitate prin edem inflamator
C Cresterea nutritiei epiteliului gingival prin
osmoza, cat si a corionului subiacent
D Reducerea lumenului capilarelor si arteriolelor
E Un miros caracteristic de acetona
Ve z i ras puns ul c ore c t
16. Me tode l e func ti onal e de de te rm i nare a
di m e ns i uni i v e rti c al e l a e de ntatul total s e
baz e az a pe :
A Determinarea relatiei de postura
B Utilizarea unor masti faciale
C Utilizarea unor fotografii din perioada dentata
D Masurarea exacta a etajului inferior pe
radiografii cefalometrice
E Masurarea distantei dintre fanta labiala si
unghiul extern al ochiului
Ve z i ras puns ul c ore c t
17. In c urs ul m ane v re l or Le bourg s e e xe rc i ta:
A Presiune latero-sagitala pe creasta alveolara
B Presiune bilaterala transversala pe condili
C Presiune pe menton de jos in sus
D Presiune bilaterala verticala pe unghiurile
mandibulare
E Presiune simultana pe creasta alveolara si pe
marginea bazilara efectuata bimanual
Ve z i ras puns ul c ore c t
18. Ec topi a de ntara s e i ntal ne s te de s tul de
fre c v e nt i n c adrul popul ati e i tari i nos tre ,
v i z and c u pre c ade re anum i ti di nti , i n
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

5/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

urm atoare a ordi ne de s c re s c atoare :


A Caninul superior (cel mai frecvent), premolarul
II inferior, caninul inferior si premolarul superior
B Caninul superior ( cel mai frecvent), molarul
superior (in special de minte), premolarul II
superior
C Incisivul lateral, premolarul II superior, molarul
de minte ( in special cel superior)
D Caninul inferior, premolarul I inferior si
incisivul lateral superior
E Incisivul lateral superior, premolarul II superior,
caninul superior
Ve z i ras puns ul c ore c t
19. D i agnos ti c ul di fe re nti al al l uxati e i
ante ri oare uni l ate ral e te m porom andi bul are s e fac e c u:
A Fractura ramului ascendent mandibular cu
deplasare
B Contractura spastica a muschilor ridicatori ai
mandibulei
C Hiperplazia de condil
D Hemiatrofia faciala progresiva
E Hipoplazia mandibulara
Ve z i ras puns ul c ore c t
20. Inre gi s trare a re l ati e i c e ntri c e s e poate
re al i z a pri n urm atoare l e m e tode
antropom e tri c e fara re pe re
pre e xtrac ti onal e
A Metoda Wright
B Metoda Silvermann
C Metoda Willis
D Metoda Swenson
E Metoda ce utilizeaza profilometrul Sears
Ve z i ras puns ul c ore c t

21. D i agnos ti c ul di fe re nti al al re i nc l uz i e i total e


tre bui e re al i z at c u:
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

6/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Intruziile posttraumatice partiale


B Extractia dentara
C Trenspozitia dentara
D Meziopozitia generalizata
E Ectopia dentara
Ve z i ras puns ul c ore c t
22. Pri ntre c arac te ri s ti c i l e c hi s tul ui de rm oi d
re m arc am :
A Are continut lichidian cenusiu galbui
B Este aderent pe planurile profunde
C Lasa godeu la presiune
D Creste rapid in dimensiuni
E La formele localizate in planseul bucal da
aspect de limba dubla
Ve z i ras puns ul c ore c t
23. In pe ri oada de s tare , form e l e ul c e rodi s truc ti v e al e tum ori l or m al i gne oral e au
pri ntre c arac te ri s ti c i :
A Aspect conopidiform
B Suprafata brazdata de santuri mai mult sau mai
putin adanci
C Marginile tumorale crateriforme
D Prezinta muguri carnosi, unii dintre ei cu
aspect hemoragic
E Marginile au forma unui burelet
Ve z i ras puns ul c ore c t
24. Studi ul te l e radi ografi e i i n m al oc l uz i a de
c l as a a II 1 e ndognati a s au s i ndrom ul de
c om pre s i uni e m axi l ara c u protruz i e s i
s pati e re de ntara, e v i de nti az a:
A Marirea unghiului SNA si reducerea unghiului
SNB
B Marirea unghiului SNB si reducerea unghiului
SNA
C Dispunerea in evantai japonez a grupului
incisivo-canin
D Pozitia prognata a mandibulei
E Scadera unghiului Pr.A-F
Ve z i ras puns ul c ore c t
25. Rol ul c ari opre v e nti v al l i c hi dul ui buc al s e
m ani fe s ta pri n:
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

7/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Cresterea timpului de clearance salivar al


alimentelor fermentabile
B Tamponarea alcalinitatii bucale prin sistemele
tampon salivare si substante alcaline
C Inhibarea metabolismului bacterian uneori
chiar prin efect bactericid
D Crestera adeziunii microbiene
E Saturarea placii bacteriene cu substante
demineralizante
Ve z i ras puns ul c ore c t
26. Exe rc i ti i l e te rape uti c e pas i v e i n
tratam e ntul s i ndrom ul ui di s func ti onal
c rani o- m andi bul ar s unt:
A Exercitii de mobilizare articulare efectuata de
catre operator
B Exercitii de coordonare a miscarilor mandibulei
C Exercitiile izotonice de diversificare a miscarilor
D Exercitii izometrice pentru tonifiere musculara
E Exercitii izometrice pentru relaxare musculara
Ve z i ras puns ul c ore c t
27. El e m e ntul c om un al m al oc l uz i e i de c l as a a
II 2 - a (e ndognati a s au s i ndrom ul de
c om pre s i une m axi l ara c u i nghe s ui re
de ntara) c u c l as a a II 1 - a (e ndognati a s au
s i ndrom ul de c om pre s i une m axi l ara c u
protruz i e s i s pati e re de ntara) e s te :
A Etiopatogenia
B Prevalenta
C Relatia molara antero-posterioara
D Tipul de raport interlabial
E Relatia interincisiva in cele trei planuri ocluzale
Ve z i ras puns ul c ore c t
28. Pri ntre as pe c te l e c are c arac te ri z e az a
abc e s ul c a form a anatom o- patol ogi c a, s e
num ara:
A Este o supuratie difuza, cu caracter extensiv
B Prezenta crepitatiilor gazoase
C Tegumentele acoperitoare sunt destinse,
cianotice sau livide
D Este o colectie supurata, limitata
E Este expresia clinica a unei inflamatii seroase
Ve z i ras puns ul c ore c t
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

8/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

29. Inc i de nta D onov an e s te i ndi c ata i n:


A Incluzia molarului de minte superior pentru
evaluarea rapoartelor in sens transversal
B Incluzia caninului
C Incluzia molarului de minte inferior
D Situatia in care molarul de minte inferior erupt
are distructie coronara mare
E Extractia dintilor temporari
Ve z i ras puns ul c ore c t
30. Cros e tul di n s arm a c e rv i c o- oc l uz al a
de s c hi s de ntal al une i prote z e parti al e
ac ri l i c e e s te i ndi c ata:
A In edentatiile terminale, cand intre dintele
stalp si vecin exista o trema
B Pe dintii cu retentivitatie moderate
C In zonele retentive vestibulare si orale ale
crestei alveolare
D Pe molarii mezializati
E In zona frontala, ancorat pe o matrice situata pe
o microproteza cimentata pe dintele limitrof
spatiul edentat
Ve z i ras puns ul c ore c t
31. Control ul fi z i onom i e i s i fonati e i i n c adrul
s e di nte i de apl i c are a prote z e i total e pe
c am pul prote ti c urm are s te :
A Degajarea frenurilor laterale prin modelarea
marginilor protezei cu freze cilindro-conice
B Verificarea absentei adeziunii prin aparitia
xerostomiei
C Verificarea inchiderii distale prin presiuni orovestibulare
D Scurtarea marginilor protezei la nivelul zonelor
Eisenring
E Verificarea respectarii criteriilor estetice si
incadrarii in armonia faciala a pacientului
Ve z i ras puns ul c ore c t
32. In ne c roz a pul para, pri m e l e e l e m e nte c are
au de s ufe ri t s unt:
A Celulele
B Fibrele nervoase
C Vasele de sange
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

9/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

D Dentina
E Cementul
Ve z i ras puns ul c ore c t
33. D i ntre fac tori i di s m e tabol i c i i m pl i c ati i n
ge ne z a oc l uz i e i de s c hi s e , c e l m ai
i m portant e s te :
A Obliterarea tardiva a sistemului sutural
coronarian
B Rahitismul
C Suptul degetului
D Interpunerea limbii intre arcadele dentare
E Interpunerea obrajilor intre arcadele dentare
Ve z i ras puns ul c ore c t
34. Parodonti te l e agre s i v e :
A Apar mai frecvent la femeile la menopauza
B Apar ca urmare a tratamentului cu antagonisti
de calciu
C Pot debuta circumpubertar
D Se insotesc de stare generala de sanatate
alterata
E Au un ritm de evolutie mai lent decat
parodontitele cronice
Ve z i ras puns ul c ore c t
35. Pri ntre fac tori i ge ne ral i c are de te rm i na
tul burari i n m e c ani s m ul he m os taz e i pl agi i
pos te xtrac ti onal e s e num ara:
A Nerespectarea de catre pacient a instructiunilor
privind ingrijirile postextractionale
B Persistenta tesutului de granulatie in alveola
C Perioada menstruatiei
D Lezarea unor vase
E Vasodilatatia secundara in cazul anesteziilor
plexale in care se foloseste vasoconstrictor
Ve z i ras puns ul c ore c t
36. La e xam i nare a radi ol ogi c a, pre z e nta unui
ke ratoc hi s t odontoge n pri m ordi al poate fi
s uge rata de :
A Absenta dintelui intralezional
B Existenta dintelui neerupt
C Leziunea osoasa radiotransparenta ce
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

10/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

circumscrie un dinte inclus


D Resorbtia radacinilor dintilor adiacenti unui
molar de minte inclus profund
E Leziunea uniloculara sau multiloculara
localizata in special la molarul trei
Ve z i ras puns ul c ore c t
37. Se m nul l ui Q ui nte ro s e m n patognom oni c
al i nc l uz i e i s e traduc e pri n:
A Pozitia vestibularizata a coroanei incisivului
lateral superior si rotatia sa mezio- vestibulara
B Pozitia mezializata a caninului
C Pozitia vestibularizata a coroanei caninului
D Rotatia mezio-palatinala a incisivului lateral
E Rotatia mezio- palatinala a caninului
Ve z i ras puns ul c ore c t
38. D e z av antaj e l e uti l i z ari i l ac uri l or de ntare (
v arni s h- uri l or) s unt:
A Aderenta de natura fizica la tesuturile dure
dentare
B Aderenta de natura chimica la tesuturile dure
dentare
C Rezistenta mecanica crescuta la solicitarile
masticatorii din cauza grosimii reduse
D Izolarea termica corespunzatoare
E Faciliteaza umectarea corespunzatoare a
dentinei de catre rasini, unghiul de contac al
lacului lichid cu plaga dentinara fiind de 53-106
grade
Ve z i ras puns ul c ore c t
39. In tratam e ntul re trac ti i l or gi ngi v al e , c a
ati tudi ni s i prac ti c i c ons e rv atoare , s e
re c om anda:
A Insusirea de catre pacient a unei tehnici de
periaj orizontal
B Ca fiind obligatoriu periajul dentar dupa mesele
din timpul zilei si evitarea periajului de seara
C Clatirea cu ape de gura cu efecte astringente
D Frecarea gingiilor cu coaja de lamaie
E Insusirea de catre pacient a unei tehnici de
periaj vertical
Ve z i ras puns ul c ore c t
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

11/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

40. In c adrul m al oc l uz i e i de c l as a a III- a


(de c al aj ul i nte rm axi l ar i nv e rs s au
s i ndrom ul proge ni c ) m odi fi c ari l e i n s e ns
s agi tal al e m axi l arul ui s upe ri or s e traduc l a
e xam e nul fac i al pri n:
A Deplasarea punctului NSA inapoia planului
Dreyfuss
B Profil convex
C Deplasarea punctului Gn inapoia planului Simon
D Ocluzie distalizata
E Cresterea unghiului SNA
Ve z i ras puns ul c ore c t

Grile rezidentiat
Medicina Dentara
Craiova 2013

Grile rezidentiat
Medicina Dentara
Craiova 2015

41. Care di ntre urm atoare l e s i ndroam e


m orfol ogi c e poate fi atas at e ti opatoge ni e i
une i anom al i i de ntom axi l are c ore l ate une i
tul burari a de gl uti e i dupa Cauhe pe :
A Imaturitatea neuromusculara
B Inclinarea vestibulara a incisivilor superiori
produsa de propulsia limbii
C Producerea unei endalveolii superioare
simetrice datorita faptului ca partile laterale ale
limbii nu mai apasa asupra arcadelor dentare
D Producerea unei ocluzii adanci prin
interpunerea limbii in zonele laterale sau
anterioare ale arcadelor
E Laterodeviatia mandibulara
Ve z i ras puns ul c ore c t
42. Ras i na bi s - G MA , num i ta s i ras i na B owe n,
e s te un m onom e r m e tac ri l i c re s ul tat i n
urm a re ac ti e i di ntre :
A Bis fenol A si glicidil metacrilat
B Bis fenol A si dimetacrilat
C Metil metacrilat si monomer uretanic
D Dimetacrilat si monomer uretanic
E Fluor si cianoacrilat
Ve z i ras puns ul c ore c t
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

12/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

43. Control ul e xtraoral al baz e l or di n c e ara al e


m ac he te l or prote z e l or total e are i n v e de re :
A Verificarea stabilitatii machetei superioare prin
apasari alternative stanga-dreapta pe fetele
ocluzale ale premolarilor si molarilor
B Verificarea aspectului facial al pacientului din
fata si profil
C Verificarea simetriei buzei superioare
D Verificarea mentinerii machetei superioare
E Verificarea modelarii convexe a papilelor
interdentare
Ve z i ras puns ul c ore c t
44. G i ngi a fi xa:
A Are o inaltime mai mare la maxilar decat la
mandibula
B Are o inaltime mai mare la mandibula decat la
maxilar
C Este mai redusa ca inaltime pe fata linguala a
primului molar mandibular
D Corespunde peretelui extern al santului gingival
E Prezinta pe fata vestibulara un sant linear
vertical mai evident la copii
Ve z i ras puns ul c ore c t
45. In prote z are a m obi l i z abi l a s c he l e tata, forta
ac ti v a s e m ani fe s ta:
A Asupra dintilor artificiali
B La nivelul dintilor naturali
C La nivelul suportului osos
D La nivelul marginilor protezei
E Asupra dintilor suport suplimentari
Ve z i ras puns ul c ore c t
46. Me toda hom otropi s m ul ui l i nguom andi bul ar de de te rm i nare a re l ati e i
c e ntri c e i n prote z are a m obi l i z abi l a
s c he l e ti z ata s e c arac te ri z e az a pri n:
A Reflexul conform caruia mandibula urmeaza
limba in periplul sau static si dinamic
B Dirijarea mandibulei in pozitia centrica prin
compresiune postero-superioara a mentonului
C Compresiunea bilaterala a maseterului
D Executarea de catre pacient a unor miscari test
de propulsie si lateralitate dreapta-stanga
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

13/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

E Redesteptarea vechilor reflexe parodontomusculare


Ve z i ras puns ul c ore c t
47. O c l uz i a adanc a c u i noc l uz i e s agi tal a e s te
s e m nul c e rt al une i e v ol uti i c atre :
A Malocluzia blocata
B Ocluzia distalizata in dentitia permanenta
C Ocluzia mezializata in dentitia permanenta
D Ocluzia inrucisata in ambele dentitii
E Ocluzia cap la cap in dentitia permanenta
Ve z i ras puns ul c ore c t
48. Port- am pre nte l e i ndi v i dual e c u c ontac t
m argi nal , fol os i te i n prote z are a
m obi l i z abi l a s c he l e tata, s e c arac te ri z e az a
pri n:
A Se utilizeaza cand urmeaza a fi folosite
materiale vascose
B Se utilizeaza in amprentele decompresive
C Se utilizeaza in amprentele cu compresiune
selectiva
D Pastreaza contactul cu campul protetic pe o
distanta de 3 mm de la periferia acestuia
E Prezinta butoni de distalizare pe fata mucozala
in dreptul incisivilor laterali si ai molarilor de 6
ani
Ve z i ras puns ul c ore c t
49. In re l ati a c e ntri c a, i nte rc us pi dare a m axi m a
s e c arac te re z e az a pri n urm atori i param e tri i
oc l uz al i :
A Liniile mediene ale arcadelor nu sunt situate in
acelasi plan
B Pozitionarea mezializata a dintilor arcadei
superioare in raport cu cei ai arcadei inferioare
C Circumscrierea cuspizilor vestibulari superiori
de catre cei inferiori
D Lipsa unitatilor masticatorii
E Cheia de ocluzie a lui Angle
Ve z i ras puns ul c ore c t
50. In c adrul e xam e nul ui c e rv i c o- fac i al al
pac i e ntul ui e de ntat parti al s i total ,
s i m e tri a fac i al a s e anal i z e az a:
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

14/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Prin corelare cu tipul constitutional


B Prin inspectie din profil
C Prin palpare, percutie si chiar auscultatie
D In raport cu axul vertical al fetei
E In functie de proportia etajelor fetei
Ve z i ras puns ul c ore c t

Intrebari tip complement multiplu:


51. Fac tori i de ri s c i n produc e re a frac turi i
radi c ul are a di nte l ui de e xtras pot fi :
A Radacini curbe, cudate, in baioneta
B Radacini divergente
C Distructia coronara
D Radacini subtiri, efilate
E Radacini groase, scurte
Ve z i ras puns ul c ore c t
52. In c l as i fi c are a re al i z ata de A c ade m i a
A m e ri c ana de Parodontol ogi e s unt i nc l us e
i n c adrul afe c ti uni l or gi ngi v al e de ori gi ne
bac te ri ana s pe c i fi c a, urm atoare l e l e z i uni :
A Leziuni asociate cu Treponema pallidum
B Leziuni asociate cu specii de Candida
C Leziuni asociate cu virusul herpetic
D Leziuni produse prin deficienta acidului
ascorbic
E Leziuni asociate speciilor streptococice
Ve z i ras puns ul c ore c t
53. In abs e nta s pati ul ui , M3 poate de z e c hi l i bra
re l ati i l e de nto- al v e ol are s i ol c uz i a pri n:
A Aparitia distocluziei
B Agravarea formelor extinse de incongruenta
dento-alveolara
C Riscul de deschidere a ocluziei in cazurile cu
ocluzie incisiva cap la cap
D Compromiterea unor rezultate obtinute in
tratamentul ortopedic
E Supraevaluarea unor rezultate obtinute in
tratamentul ortodontic
Supreeruptia grupului incisiv superior
Ve z i ras puns ul c ore c t
54. Care di n urm atoare l e afi rm ati i pri v i nd
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

15/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

de pl as are a prote z e i parti al e s c he l e tate s ub


ac ti une a une i forte c e ac ti one az a l a ni v e l ul
s e i i te rm i nal e , s unt c ore c te :
A Deplasarea protezei este o miscare de rotatie
B Miscarea de rotatie a protezei se poate
descompune in cele trei planuri
C Deplasarea protezei se datoreaza egalitatii
rezilientei substructurilor odont-parodontale cu a
tesuturilor moi ce acopera crestele alveolare
D Chiar daca miscarea protezei pare a fi minima,
efectul nociv asupra dintilor suport poate fi major
E Efectul nociv al deplasarii protezelor asupra
dintilor suport apare, mai ales, atunci cand
proteza nu este reconditionata o lunga perioada
de timp
Ve z i ras puns ul c ore c t
55. Pri ntre c auz e l e di as te m e i fal s e s au
s e c undare s e num ara:
A Compresia de maxilar forma cu prodentie si
spatiere
B Microdontia absoluta sau relativa
C Anodontia unu sau bilaterala a incisivului lateral
superior
D Prezenta unui supranumerar pe zona mediana
E Prezenta unor canini in pozitie relativ orizontala
Ve z i ras puns ul c ore c t
56. Te hni c a de fre nopl as ti e c u v e s ti bul opl as ti e :
A Se indica in cazul frenurilor labiale cu insertia
larga la nivelul mucoasei crestei alveolare
B Este similara in prima parte cu tehnica de
excizie simpla a frenului
C Se indica in cazul bridelor laterale localizate la
nivelul fundurilor de sac vestibular maxilar
D Presupune fixarea in noua pozitie a lamboului
prin sutura la periost
E La pacientii edentati obliga la aplicarea imediata
a protezei rebazate
Ve z i ras puns ul c ore c t
57. In c urs ul odonte c tom i e i m ol arul ui de
m i nte s upe ri or s e pot produc e urm atoare l e
ac c i de nte :
A Impingerea dintelui in spatiul
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

16/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

pterigomandibular
B Lezarea nervului lingual
C Fractura tuberozitatii maxilare
D Fractura radacinilor molarului de minte
E Luxarea sau fracturarea molarului de 12 ani
Ve z i ras puns ul c ore c t
58. Pe ntru e xam i nare a parac l i ni c a a re l ati i l or
m andi bul o- c rani e ne l a pac i e nti i e de ntati
parti al s i total s e uti l i z e az a:
A Camera de scintilatie
B Articulatoare neprogramabile, semiadaptabile
sau individuale
C Chei de ocluzie
D Arcuri faciale
E Sistemul DIAGNODENT
Ve z i ras puns ul c ore c t
59. Ev ol uti a re l ati e i oc l uz al e a Mol arul ui 1 pe
toata pe ri oada de z v ol tari i e s te de pe nde nta
de :
A Cresterea scheletala
B Spatiul de deriva Nance
C Tendinta de mezializare a arcadei inferioare
D Raporturile crestelor alveolare
E Secventa eruptiei dentare
Ve z i ras puns ul c ore c t
60. In parodonti ta m argi nal a c roni c a
s upe rfi c i al a, e xam e ne l e de hi s toc hi m i e s i
hi s toe nz i m ol ogi e , e v i de nti az a:
A Cresterea fosfatazei alcaline, ceea ce indica
activarea metabolismului glucidic
B Scaderea succindehidrogenazei in zonele
epiteliale cu ulceratii, ceea ce indica dificultatile
de epitelizare
C Tendinta de aglomerare a ribozomilor inceputa
in stratul bazal cu prezentarea lor sub forma de
grunjl In straturile superficiale
D Alterari ale mitocondriilor, care apar marite de
volum, vacuolizate
E Sangerari frecvente ale gingiei la atingeri usoare
si la suctiunea gingiei
Ve z i ras puns ul c ore c t
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

17/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

61. Ti pul E de m odi fi c are s c he l e tal a di n c adrul


c l as e i a II- a s e c arac te ri z e az a pri n:
A Inaltimea posterioara a fetei mare
B Protruzie medio-faciala
C Mandibula insuficient dezvoltata
D Plan ocluzal drept
E Posibilitatea aparitiei unei discrepante verticale
Ve z i ras puns ul c ore c t
62. Pre c i z ati c are s unt m odi fi c ari l e
m orfol ogi c e c arac te ri s ti c e s i ndrom ul ui de
e ndal v e ol i e c u i nghe s ui re ( c l as a a II- 2 - a)
pe baz a c aror s e fac e di agnos ti c ul
di fe re nti al c u s i ndrom ul de c om pre s i une
de m axi l ar c u protruz i e s i s pati e re de tara (
c l as a A II/1 - a):
A Retroinclinarea dintilor frontali
B Mezializarea dintilor laterali
C Baza apicala mare comparativ cu baza coronara
D Infraocluzia dintilor frontali
E Vestibulopozitia incisivilor centrali
Ve z i ras puns ul c ore c t
63. Forte l e de trac ti une di re c ta c e ac ti one az a
as upra une i prote z e m obi l i z abi l e
s c he l e tate s e c arac te ri z e az a pri n:
A Apar, de obicei, prin nerespectarea montarii
dintilor pe creasta edentata
B Se manifesta in sens vertical tinzand sa disloce
proteza de pe camp
C Se manifesta atat static cat si dinamic in timpul
exercitarii functiilor aparatului dento-maxilar
D Sunt generate de alimentele lipicioase,
actiunea muschilor obrajilor, buzelor si limbii
E Sunt generate prin asezarea incorecta a liniei
crosetelor
Ve z i ras puns ul c ore c t
64. Com pl i c ati i l e pos tope ratori i i m e di ate al e
re z e c ti e i api c al e s unt:
A Mobilitatea excesiva a dintelui din cauza
compromiterii implantarii
B Fractura radacinii
C Suprainfectarea
D Hematom
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

18/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

E Necroza osului prin frazaj intempestiv


Ve z i ras puns ul c ore c t
65. In di agnos ti c ul di fe re nti al al ne v ral gi e i de
tri ge m e n pot fi c upri ns e s i afe c ti uni l e de
m ai j os :
A Nevralgia nazociliara
B Nevralgia occipitala
C Nevralgia vidiana (Vail)
D Nevralgia sfenopalatina
E Sindromul Eagle
Ve z i ras puns ul c ore c t
66. Exam e nul radi ol ogi c i n c onte xtul s tabi l i ri i
i ndi c ati e i e xtrac ti e i de ntare e s te ne c e s ar
pe ntru a e v i de nti a:
A Septul interradicular
B Septul nazal
C Spatiul periradicular
D Spatiul articular temporo-mandibular
E Densitatea osoasa
Ve z i ras puns ul c ore c t
67. Ne v ral gi a tri ge m i nal a c l as i c a ( pri m ara,
i di opati c a)
A Este bilaterala in majoritatea cazurilot
B Durerea poate declansa spasmul muschilor
faciali tic dureros
C Nu este asociata afectiunea senzitiva sau
motorie in teritoriul trigemenului
D Are caracter lancinant, de soc electric
E Apare inaintea varstei de 40 de ani
Ve z i ras puns ul c ore c t
68. Care di n e l e m e nte l e unui c ros e t as i gura
m e nti ne re a i ndi re c ta a une i prote z e
parti al e m obi l i z abi l e s c he l e tate ?
A Portiunea terminala flexibila ale bratelor
retentive ale crosetelor circulare orientate catre
edentatie
B Jumatatea distala, subecuatoriala, orientata
catre edentatie a portiunii orizontale a crosetului
divizat in T
C Conectorul principal de tipul barei linguale
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

19/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

D Bratele opozante, mai ales cele plasate pe


microproteze prevazute cu prag supragingival
E Seile protetice metalo-acrilice
Ve z i ras puns ul c ore c t
69. Pri ntre c ons e c i nte l e re i nc l uz i e i s e num ara:
A Denivelarea planului de ocluzie datorita
infrapozitiei dintelui reinclus
B Incluzia succesorului permanent ( cel mai
frecvent) sau ectopia acestuia ( mai rar )
C Distalizarea dintilor situati posterior fata de
dintele reinclus
D Parodontopatia merginala cronica prin
denudarea dintilor vecini
E Caiile de colet si radiculare ale dintilor vecini
prin erodarea de zone retentive subgingivale
Ve z i ras puns ul c ore c t
70. Indi c ati i l e am pre nte i m onofunc ti onal e
gl obal e c u hi droc ol oi z i i re v e rs i bi l i (
al gi nate ) c u l i nguri s tandard s unt:
A Amprentarea arcadei antagoniste
B Coroane si punti ( doar alginat clasa A)
C Inregistrarea ocluziei
D Modele de studiu si documentare
E Modele de lucru pentru incrustatii
Ve z i ras puns ul c ore c t
71. Care di ntre urm atoare l e parti c ul ari tati
antropol ogi c e pri v i nd ori e ntare a pl anul ui
de oc l uz i e i n z one l e l ate ral e l e e de ntatul
total s unt c ore c te :
A Profilul drept reprezinta prototipul normal si va
avea paralelism perfect intre planul de ocluzie si
planul Camper
B Profilul convex cu mentonul retras, la bolnavii
care au avut ocluzie clasa a III-a Angle vor avea
planul de ocluzie divergent fata de planul Camper
C Profilul concav la bolnavii ce au fost posesorii
unor ocluzii de clasa a III-a Angle vor avea planul
de ocluzie convergent fata de planul Camper
Ve z i ras puns ul c ore c t
72. O s e ri e de s e m ne c l i ni c e arti c ul are s unt
s pe c i fi c e artri te i re um atoi de :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

20/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Inocluzia verticala progresiva


B Durere intermitenta matinala
C Ocluzie deschisa unilateral
D Depresiune pretragiana
E Limitarea progresiva a functiilor articulare, in
special la miscarea de deschidere a gurii si de
propulsie mandibulara
Ve z i ras puns ul c ore c t
73. Erupti a pe arc ada a di nti l or s upra num e rari
poate de te rm i na urm atoare l e ti puri de
m odi fi c ari :
A Fizionomice ( meziodensul)
B Dezechilibrarea relatiilor dento-alveolare
C Angularea ramului orizontal al mandibulei
D Dinamica mandibulara
E Marirea gradului de supraacoperire frontala
Ve z i ras puns ul c ore c t
74. Intre de z av antaj e l e c i m e nturi l or gl as s
i onom e re c onv e nti onal e , c u re ac ti e de
pri z a c hi m i c a, s e pot e num e ra:
A Sensibilitatea in mediul umed
B Finisarea slaba datorita rugozitatii superficiale
C Rezistenta scazuta in zonele supuse direct
solicitarilor misticatorii
D Timp de priza redus
E Vascozitatea materialului creste pe masura ce
patrunde in porii smaltului demineralizat
Ve z i ras puns ul c ore c t
75. Extrac ti a di ri j ata s au de pi l otaj (Hotz )
pre s upune :
A In jurul varstei de 7 ani extractia incisivului
lateral temporar pentru a asigura spatiul necesar
alinierii incisivului central pemanent
B In jurul varstei de 8 ani extractia caninului
temporar pentru a permite alinierea spontana a
incisivului lateral permanent
C Extractia molarului 1 permanent in jurul varstei
de 9 ani pentru crearea spatiului in zona de sprijin
D In jurul varstei de 9 ani extractia molarului 1
temporar pentru a grabi evolutia premolarului 1
E Extractia premolarului in jurul vartei de 10-11
ani pentru a da posibilitatea caninului permanent
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

21/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

sa erupa in spatiul rezultat


Ve z i ras puns ul c ore c t
76. Cone c torul pri nc i pal ac ri l i c m axi l ar de ti p
l i ngura (s poon) are urm atoare l e
c arac te ri s ti c i :
A Se poate utiliza in edentatia frontala
B Are forma unei benzi centrale ce se dilata
posterior spre centrul boltii palatine
C Are aspect de fluture
D Are forma de U deschis posterior
E Lezeaza parodontiul marginal al dintilor restanti
Ve z i ras puns ul c ore c t
77. In parodonti ta api c al a ac uta s e roas a
(di fuz a) re gi une a de form ata s e pre z i nta s ub
form a une i tum e fi e ri fara c ontur, c u
te gum e nte l e :
A Destinse
B Lucioase
C Rosii-violacei
D Albicioase
E Reci
Ve z i ras puns ul c ore c t
78. Care di n urm atoare l e afi rm ati i re pre z i nta
c arac te ri s ti c i al e s e i l or prote z e i parti al e
m obi l i z abi l e ac ri l i c e
A Stabilirea reliefului ocluzal
B Au rol de suport al dintilor artificiali
C Se opun fortelor de deplasare verticale si
orizontale a protezelor
D Transmit fortele de solicitare conectorului
principal
E Au rol in conservarea rapoartelor mandibulocraniene
Ve z i ras puns ul c ore c t
79. Laturi l e tri unghi ul ui l ui Twe e d s unt:
A Planul spinelor
B Planul de la Frankfurt
C Axa incisivului superior
D Planul mandibular
E Axa incisivului inferior
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

22/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

Ve z i ras puns ul c ore c t


80. Care di n urm atoare l e afi rm ati i c ons ti tui e
c arac te ri s ti c i al e oc l uz i e i c e ntri c e :
A Datorita dimensiunii reduse a incisivilor
mandibulari in raport cu cei maxilari, dintii
maxilari se afla intr-o pozitie mezializata fata de
cei mandibulari
B Arcada mandibulara circumscrie arcada
maxilara atat in zona frontala cat si in zona
laterala
C Cuspidul mezio-vestibular al primului molar
maxilar se angreneaza intre cuspidul meziovestibular si medio-vestibular al primului molar
mandibular
D Liniile mediene ale celor doua arcade dentare
se afla in acelasi plan
E Fetele meziale ale ultimilor molari mandibulari
si maxilari se gasesc in acelasi plan frontal
Ve z i ras puns ul c ore c t
81. Se m ne l e s ubi e c ti v e de s c ri s e i n abc e s ul
parodontal m argi nal s unt:
A Jena dureroasa la masticatie
B Mai rar, dureri violente ce iradiaza in zone
invecinate
C Tumefactie circumscrisa, rotunda sau ovalara
D Consistenta moale in cazul abcesului localizat
vestibular si lingual
E Consistenta moale in cazul abcesului localizat
palatinal
Ve z i ras puns ul c ore c t
82. Pri ntre fac tori i de ri s c pe ntru v i nde c are a
i ntarz i ata a pl agi l or, s e num e ra:
A Diabetul zaharat
B Sutura plagii in tensiune
C Infarctul miocardic in antecedente
D Imunosupresia
E Chimioterapia in antecedente
Ve z i ras puns ul c ore c t
83. Fac tori i c are c onc ura l a produc e re a
trans poz i ti e i de ntare s unt:
A Pozitia intraosoasa a germenilor dentari
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

23/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

B Pierderea precoce a caninului de lapte


C Configuratia anatomica a caninului permanent
D Cronologia dentara
E O forta de eruptie excesiva ca intensitate a
caninului
Ve z i ras puns ul c ore c t
84. Care di n urm atoare l e c ri te ri i pri v i nd i l uz i i l e
opti c e pe rm i t i m bunatati re a as pe c tul ui
e s te ti c al arc ade l or de ntare i n te rapi a
prote ti c a pri n c oroane fi z i onom i c e :
A Dintele pare mai voluminos cand fata labiala
este concava
B Dintele pare mai lung daca micsoram
ambrazarile incizale, daca realizam santuri
orizontale pe fata vestibulara
C Centralii trebuie neaparat sa fie egali si
simetrici
D La incisivii laterali asimetria discreta nu
deranjeaza
E Microrugozitatile lustruite sunt placofile si
produc discromii
Ve z i ras puns ul c ore c t
85. Pri ntre av antaj e l e c e rte al e ane s te z i e i
i ntral i gam e ntare s e num ara:
A Durata scurta de instalare a anesteziei
B Posibilitatea utilizarii oricarui tip de seringa
C Posibilitatea localizarii anesteziei la un singur
dinte
D Teritoriul anesteziat intereseaza si partile moi
E Lipsa anestezicului la nivelul partilor moi
Ve z i ras puns ul c ore c t
86. Si ndrom ul Made l ung ( l i pom atoz a c e rv i c ofac i al a) e s te c arac te ri z ata de urm atoare l e
as pe c te :
A Rareori depaseste 3 cm in dimensiuni
B Pentru localizarile jugale este vorba in general
de hernierea bulei Bichat
C Se datoreaza continuarii proliferarii lipoblastelor
de la nivelul siturilor cu grasime fetala
D Consta in dezvoltarea unor mase lipomatoase
difuze, importante
E Este intotdeauna unilateral
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

24/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

Ve z i ras puns ul c ore c t


87. Me m brana pi oge na, di n pul pa purul e nta,
re pre z i nta o agl om e rare de :
A Plasmocite
B Limfocite
C Acizi aminati
D Depozite de fibrina
E Fibre conjunctive
Ve z i ras puns ul c ore c t
88. Fac tori i ge ne ral i i nc ri m i nati i n
e ti opatoge ni a i nc l uz i e i de ntare s unt:
A Rahitismul
B Despicaturile labio-maxilo-palatine
C Malnutritia
D Sindroamele genetice
E Conformatia anatomica particulara ( angulatii
coronare, radiculare, coronoradiculare, coroana
globuloasa, deformari coronare si/sau radiculare)
Ve z i ras puns ul c ore c t
89. D i s poz i ti v ul de trans fe r propri u- z i s al
arc ul ui fac i al SA M e s te al c atui t di n:
A Sistem de fixare la arcul facial
B Sistem de fixare in plan vertical a piesei orale
cu surub de strangere
C Dispozitivul NT sistem de fixare la articulator cu
surub de strangere
D Oliva auriculara
E Tija transversala a piesei nazale
Ve z i ras puns ul c ore c t
90. Intre s e m ne l e obi e c ti v e as oc i ate c are
c ons ti tui e m oti v de pre z e ntare l a m e di c
pe ntru pac i e ntul c u tum ora m al i gna orom axi l o- fac i al , s e pot am i nti :
A Trismus pentru localizarile posterioare
B Sialoree reflexa persistenta
C Algii persistente
D Odinofagie
E Halena fetida persistenta
Ve z i ras puns ul c ore c t

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

25/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

91. D i s e m i nare a m e tas taz i c a a tum ori i pri m are


e s te i nfl ui e ntata de o s e ri e de fac tori
pre c um :
A Prezenta sau absenta edentatiei clinice
cervicale
B Profunzimea invaziei
C Forma histopatologica a tumorii primare
D Topografia ganglionilor cervicali in context
oncologic
E Dimensiunea tumorii primare
Ve z i ras puns ul c ore c t
92. Subi e c ti v , s e m ne l e c l i ni c e c are i ns ote s c
parodonti ta m argi nal a c roni c a profunda l e nt
progre s i v a s unt:
A Tulburari de fonatie, in special legate de
articularea fonetica a consoanelor dentale M, N,
dar si B, L
B Tulburari fizionomice consecutive migralilor
dentare patologice
C Migrari patologice
D Tulburari de masticatie, urmare a mobilitatii
dentare patologice
E Mobilitate patologica de gradul 2 sau 3
Ve z i ras puns ul c ore c t
93. Cl as i fi c are a anam al i i l or de nto- m axi l are
dupa s c oal a ge rm ana s e c arac te ri s e az a
pri n:
A Porneste de la conceptia ca anomaliile dentomaxilare sunt tulburair in armonia proceselor de
dezvoltare ale componentelor aparatului dentomaxilar
B Porneste de la conceptia ca aceiasi factori
etiologici in aceleasi conditii dau aceleasi forme
de anomalii
C Imparte anomaliile in 6 sindroame
D Imparte malocluziile in 3 clase
E Nu include anomaliile monocauzale urmare a
pierderii precoce a dintilor temporari din zona de
sprijin Korkhaus
Ve z i ras puns ul c ore c t
94. Modi fi c ari l e fac i al e di n anodonti i l e
s ubtotal e s i total e s unt:
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

26/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Dintii existenti sunt de cele mai multe ori


simetrici, redusi de volum si atipici ca forma
B Etajul inferior micsorat
C Profilul concav cu deplasarea punctului gnation
anterior de planul Simon
D Crestele alveolare sunt foarte reduse vestibulooral
E Santul labio-mentonier accentuat
Ve z i ras puns ul c ore c t
95. In e xpl i c are a re z i s te nte i fata de forte l e
oc l uz al e s au abs orbti e i s oc uri l or, te ori a
te ns i uni i l i gam e ntare :
A Antribuie rol principal modificarilor de
vascozitate ale desmodontiului
B Atribuie rol principal fluidului desmodontal
C Atribuie rol principal fibrelor de colagen
D Se refera la impingerea lichidului extracelular in
spatiile osului medular ceea ce duce la intinderea
fibrelor ligamentului parodontal
E Se refera la transmiterea tensiunii sub forma de
tractiune asupra osului alveolar
Ve z i ras puns ul c ore c t
96. Care di n urm atoare l e afi rm ati i pri v i nd z ona
l i ngual a re trom ol ara Ne y s i B owann s unt
c ore c te :
A Zona se examineaza indicand pacientului
miscari de ridicare si balansare a limbii spre
dreapta si stanga
B Zona se examineaza prin inspectie si palpare,
indepartand baza limbii cu oglinda
C Gradul de retentivitate al zonei se apreciaza in
functie de inclinarea ramului ascendent al
mandibulei
D Zona se evidentiaza prin punerea in tensiune a
valului platin
E Zona se evidentiaza prin eversarea usoara a
buzei inferioare
Ve z i ras puns ul c ore c t
97. Me tode l e antropom e tri c e fara re pe re
pre e xtrac ti onal e de de te rm i nare a
di m e ns i uni i e taj ul ui i nfe ri or al fe te i l a
e de tatul total s e baz e az a pe :

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

27/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Compararea dimensiunii etalon masurata intre


Nasion-Subnazale cu dimensiunea modificata
Subnazale-Gnation
B Masurarea distantei intre punctul plasat la
intersectia liniei mediene cu linia
cutaneomucoasa a rosului buzei si Gnation
C Tatuarea in peroada dentala la nivelul unor
repere fixe ( intre incisivul lateral si canin pe
mucoasa fixa)
D Urmarirea egalitatii perfecte intre segmentul
superior masurat din vertex la planul Frankfurt si
segmentul inferior masurat de la planul Frankfurt
la planul bazal mandibular
E Utilizarea unor teste fonetice ce contin fonema
esse
Ve z i ras puns ul c ore c t
98. Fus obac te ri um nuc l e atum :
A Se prezinta sub forma de coci gram-negativ ce
formeaza colonii mici, rotunde, pigmentate in
negru
B Se prezinta sub forma de bacili gram-negativi in
forma de fus
C Este implicat in fromele progresive de boala
parodontala
D Isi datoreaza patogenitatea lipopolizaharidului
din structura peretelui gram-negativ
E Prezentandu-se sub forma de coci grampozitivi, se cultiva pe medii aerobe
Ve z i ras puns ul c ore c t
99. Si tuare a c al c ul ui s al i v ar pe c anal ul W harton
de te rm i na wharoni ta, pe ri whartoni ta s i
abc e s de l oj a s ubl i ngual a c are au dre pt
m ani fe s tari c l i ni c e :
A Hernia salivara
B Tumora salivara fantoma
C Tumefactia in creasta de cocos a
hemiplanseului bucal afectat
D Sialoree reflexa
E Prin ostiumul canalului Wharton se elimina
puroi
Ve z i ras puns ul c ore c t
100. G i ngi v i ta al e rgi c a s e i ns ote s te de :

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

28/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Culoare rosie intensa a gingiei


B Consistenta redusa a gingiei
C Sangerari la atingere si masticatie
D Dureri la contactul cu alimente condimentate
si inhalare de aer
E Atrofia epiteliului gingival cu leziuni erozive
Ve z i ras puns ul c ore c t
101. Pre v ote l l a i nte rm e di a:
A Este un lactobacil gram-pozitiv spiralat
B Isi datoreaza patogenitatea lipopolizaharidului
din structura peretelui bacterian
C Are capacitatea de a dobandi rezistenta la
antibioticele beta-lactamice
D Are o importanta deosebita datorita prezentei
structurilor adezinice de mare varietate fiind
considerata bacteria de legatura
E Prezinta un cil polar care o face foarte mobila
Ve z i ras puns ul c ore c t
102. Cauz e l e pos i bi l e c e pot de te rm i na
de c i m e ntare a i nl ay- uri l or s unt:
A Pereti verticali prea convergenti
B Adancime prea mica
C Planseu concav al cavitatilor de clasa I
D Pereti pulpari si gingivali inclinati inafara la
cavitatile de clasa a II-a
E Planseu plan al cavitatilor de clasa I
Ve z i ras puns ul c ore c t
103. D upa B j ork, m ode l ul de rotati e pos te ri oara
m andi bul ara s e c arac te ri z e az a pri n:
A Ramul vertical alungit
B Condil subtire si cu crestere in sus si inapoi
C Unghi mandibular deschis
D Volum dentar important cu coroane putin inalte
E Ancosa preangulara stearsa
Ve z i ras puns ul c ore c t
104. El e m e nte l e de m orfol ogi e de ntara c u rol de
s pri j i n al oc l uz i e i s unt s i s te m ati z ate de
c atre A bj e an s i Korbe nde au i n urm atoare l e
c l as e :
A Cuspizii vestibulari ai premolarilor si molarilor
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

29/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

inferiori
B Marginile libere ale caninilor inferiori si cele
incizale ale incisivilor inferiori
C Cuspizii vestibulari ai premolarilor si molarilor
superiori
D Cuspizii palatinali ai premolarilor si molarilor
superiori
E Cuspizii linguali ai premolarilor si molarilor
inferiori
Ve z i ras puns ul c ore c t
105. Tul bul ari l e s e nz i ti v e c are pot s a apara i n
c az ul e rupti e i di fi c i l e a m ol arul ui de m i nte
i nfe ri or s unt:
A Otalgii
B Nevralgii dentare
C Paralizii faciale
D Asialia
E Trismus
Ve z i ras puns ul c ore c t
106. D e fi c i tul de s pati u re s pons abi l de
produc e re a i nc l uz i e i de ntare , e s te
de te rm i nat de :
A Dezvoltarea insuficienta a maxilarelor cu
precadere in plan transversal
B Migrarea meziala in grup a dintilor din zonele
laterale cunoscuta ca meziopozitie generalizata
C Macrodontia relativa sau absoluta
D Existenta unor formatiuni tumorale de tipul
chistului pericoronar
E Prezenta odontoamelor
Ve z i ras puns ul c ore c t
107. In te hni c a de c onde ns are l ate re l a l a c al d a
gutape rc i i , s pre ade rul s e poate i nc al z i :
A In flacara
B In cloroform
C Prin curent electric (acumulator)
D In apa calda
E In sterilizator cu perie de sticla
Ve z i ras puns ul c ore c t
108. Modi fi c ari l e parodontal e , i n m al oc l uz i a de
c l as a a III- a de te rm i nata de s e c he l e l e
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

30/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

pos tope ratori i al e de s pi c aturi l or l abi om axi l o- pal ati ne , s unt:


A Coborarea insertiei epiteliale cu largirea
spatiului parodontal
B Amputarea limbusului alveolar
C Atrofia osoasa orizontala
D Pungi parodontale verticale in zona posterioara
E Ingustarea spatiului parodontal
Ve z i ras puns ul c ore c t
109. Pe ntru s tabi l i re a di agnos ti c ul ui de frac tura
de os m al ar s e re c om anda urm atoare l e
i nv e s ti gati i i m agi s ti c e :
A Radiografia de craniu in incidenta anteroposterioara (Caldwell)
B Incidenta semiaxiala Hirtz
C Ortopantomografia
D CT, mai ales Ct cu reconstructie tridimensionala
E Radiografia in incidenta Parma
Ve z i ras puns ul c ore c t
1 1 0 Care di n urm atoare l e afi rm ati i re pre z i nta
c ontrai ndi c ati i i n c aptus i re a prote z e l or parti al e
ac ri l i c e c u m ate ri al e ri gi de :
A Instabilitate cu basculare pe un torus
proeminent
B DVO ( dimensiunea verticala de ocluzie)
supraevaluata
C Dintii laterali montati in afara crestei
D Inflamatia parodontala avenasata cu
mobilitatea dintilor restanti
E Dezechilibru ocluzal care nu poate fi corectat
Ve z i ras puns ul c ore c t
111. La c ontrol ul i ntraoral , m ac he ta s upe ri oara a
prote z e i total e tre bui e :
A Sa aiba o lungime si o grosime concordante cu
cele ale fundurilor de sac
B Sa prezinte o miscare de basculare la presiuni
alternative exercitate la nivelul premolarilor
inferiori
C Sa aiba o mentinere minima: sa stea pe campul
protetic atunci cand pacientul deschide gura
D Sa aiba versantul lingual modelat concav
E Sa se extinda posterior, cuprinzand intreaga
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

31/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

zona de inchidere palatinala posterioara


Ve z i ras puns ul c ore c t
112. Ce c arac te ri s ti c i pre z i nta am pre nte l e
func ti onal e m uc os tati c e i n te rapi a pri n
prote z are m obi l i z abi l a s c he l e tata:
A Utilizeaza portamprente individuale,
functionalizate prin teste
B Utilizeaza portamprente individuale cu margini
scurte pentru a nu influenta periferia capului
protetic
C Marginile amprentei sunt subtiri si inalte si
impun retusarea ulterioara a marginilor protezei
D Marginile amprentei sunt bine delimitate,
ocoleste formatiunile mobile, periferice
E Asigura o buna mentinere a protezei printr-o
succiune de efect
Ve z i ras puns ul c ore c t
113. D i agnos ti c ul di fe re nti al al granul om ul ui
pi oge n c u al te l oc al i z ari oral e de c at c e a
gi ngi v al a ( botri om i c om ) c upri nde :
A Fibromul mucoasei orale
B Granulomul periferic cu celule gigante (epulis
cu celule gigante)
C Granulomul congenital
D Papilomul mucoasei orale
E Fibromul osifiant periferic ( epulis fibros)
Ve z i ras puns ul c ore c t
114. Contrai ndi c ati i l e re l ati v e al e te rapi e i de
re c ons ti tui re c oronara pri n i nc rus tati e
(i nl ay) s unt urm atoare l e :
A In cazul proceselor carioase prea extinse sau
profunde
B Utilizarea ca retentori pentru punti de intindere
mica
C Utilizarea ca retentori pe stalpi terminali sau
intermediari in edentatii intercalate intinse
D Utilizarea ca element de sprijin pentru
protezele scheletate
E In cazul ocluziei nefavorabile
Ve z i ras puns ul c ore c t
115. D e form ati i l e c om pl e xe al e re gi uni i naz al e
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

32/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

aparute c a o c om pl i c ati e pos tc hi rurgi c al a


dupa te rapi a de s pi c aturi l or l abi o- m axi l opal ati ne c upri nd:
A Nas coroiat
B Columela prabusita
C Deviatia septului nazal
D Nas ascutit
E Domul nazal aplatizat si deplasat
Ve z i ras puns ul c ore c t
116. Re guri l e obl i gatori i pe ntru e fe c tuare a une i
obturati i c ore c te a c anal e l or pri n te hni c a
de i nj e c tare a gutape rc i i ram ol i te pri n
i nc al z i re s unt:
A Largirea corespunzatoare a canalului
B Plasarea corecta a spreaderului
C Injectarea gutapercii la temperatura indicata in
prospect
D Asigurarea unui debit neuniform al gutapercii in
canal
E Injectarea gutapercii la consistenta adecvata
Ve z i ras puns ul c ore c t
117. D e fi c i tul m axi l ar i n pl an v e rti c al e s te
c arac te ri z at de urm atoare l e as pe c te :
A Marirea semnificativa a spatiului de inocluzie
fiziologica (freeway space)
B Unghiul naso-labial este ascutit
C Etajul inferior al fetei este marit
D Buza superioara pare scurtata
E Linia incisivilor superiori este situata cu cativa
milimetri mai jos de linia buzei superioare
Ve z i ras puns ul c ore c t
118. Pe ri i l e de ntare as pre fav ori z e az a:
A Suprainfectarea gingivala
B Uzura cementului radicular cu formarea unor
margini ascutie ale smaltului supraiacent
C Retractia gingivala
D Decimentarea inelelor aparatelor ortodontice
fixe si a lucrarilor protetice conjuncte
E Aparitia unor zone de eroziune a smaltului
Ve z i ras puns ul c ore c t
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

33/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

119. D i n punc t de v e de re bi om e c ani c axul de


i ns e rti e i de al al une i re s taurari prote ti c e
fi xe i nde pl i ne s te urm atoare l e c ondi ti i :
A Coincide cu directia fortelor de masticatie
orizontale
B Coincide cu axul dintilor stalpi
C Coincide cu directia fortelor de masticatie
verticale
D Necesita preparari minime
E Asigura retentia restaurarii fixe
Ve z i ras puns ul c ore c t
120. In c adrul m al oc l uz i e i de c l as a a II/2 - a (
andognati a s au s i ndrom ul de c om pre s i une
m axi l ara c u i nghe s ui re de ntara) anal i z a
de z v otari i arc ade l or de nto- al v e ol are
e v i de nti az a:
A Reducerea diametrelor premolare sau molare
B Baza apicala mai lunga decat baza coronara
C Accentuarea curbei Spee
D Cresterea perimetrelor arcadei superioare si
inferioare
E Cresterea inocluziei sagitale
Ve z i ras puns ul c ore c t
121. La m axi l arul s upe ri or, l e z i uni l e de de c ubi t
de te rm i nate de prote z a total a apar i n
urm atoare l e z one :
A Tubercului piriform
B Zona de inchidere marginala posterioara
C Torusul mandibular
D Vestibular, la nivelul tuberozitatilor maxilare
E La nivelul frenului buzei superioare
Ve z i ras puns ul c ore c t
122. Fac tori i fi z i c i c e de te rm i na apari ti a
hi pe re m i e i pre i nfl am atori i s unt:
A Traumatismele din cursul pregatirii cavitatilor
B Traumatismele din cursul slefuirii bonturilor
C Excitatiile termice transmise prin obturatii
metalice neizolate
D Exotoxinele bacteriilor aflate in procesul carios
E Substante medicamentoase intrebuintate in
terapia cariei simple
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

34/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

Ve z i ras puns ul c ore c t


123. Care di n urm atoare l e afi rm ati i pri v i nd
bi z otare a m argi ni l or c av i tati i i n te rapi a
prote ti c a pri n i nl ay s unt c ore c te :
A La inlay-ul metalic ocluzal, bizotarea se face cu
o inclinare de 45 de grade fata de axul de insertie
B La inlay-ul metalic ocluzal, bizotarea se face pe
1/3-1/2 din grosimea smaltului
C La inlay-urile fizionomice, fixate prin tehnici
adezive se recomanda o bizotare concava a
smaltului ( cu exceptia zonei cervicale)
D Bizotarea ocluzala si gradul ei de inclinare nu
depinde de directia prismelor de smalt cu
dispozitie perpendiculara pe suprafata dintelui
E La cavitatile ocluzale mici, bizotarea pentru
inlay nu se face pe toata inaltimea smaltului
Ve z i ras puns ul c ore c t
124. D upa Q ui ne t, e tape l e pl auz i bi l e i n
di s pari ti a unui di nte s unt:
A Trecerea de la biradiculatie la monoradiculatie
B Labilitatea volumetrica, morfologica si
variabilitatea de pozitie
C Variabilitatea de sctructura si mineralizare
D Incorporarea partiala a dintelui in cauza de
catre un dinte vecin
E Gradientul de caninizare foarte redus in
detrimentul celui de incisivare
Ve z i ras puns ul c ore c t
125. Com pl i c ati i l e i nfe c ti i l or oro- m axi l o- fac i al e
s unt:
A Diabetul zaharat
B Mediastinita
C Meningita
D Pneumonia
E Flegmonul hemifacial
Ve z i ras puns ul c ore c t
126. Pre c i z ati c are di n urm atoare l e pl anuri de
re fe ri nta s unt uti l i z ate i n i nte rpre tare a
te l e radi ografi e i de profi l :
A Planum (Se-N)
B Clivus (Se-Ba)
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

35/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

C Axa Y delimitata de punctele S-Gn


D Planul Camper
E Ar-T2
Ve z i ras puns ul c ore c t
127. Care di n urm atoare l e afi rm ati i re pre z i nta
c arac te ri s ti c i al e s c he l e tul ui m e tal i c al
c oroane l or m e tal o- c are m i c e :
A Este obligatorie realizarea de macroretentie
B Trecerea de la metal la materialul ceramic se
face prin unghiuri ferme
C Capa metalica sa fie rigida
D Capa metalica sa fie cat mai subtire (maximum
0,3 mm)
E Trecerea de la metal la materialul ceramic se
face prin unghiuri rotunjite
Ve z i ras puns ul c ore c t
128. Parodonti ta api c al a hi pe re m i c a i ri tati v m e c ani c a e s te produs a de :
A Ace rupte
B Conuri hartie
C Solutii de hipoclorit de sodiu 5%
D Obturatii de canal cu depasire
E Resturi de mese de vata
Ve z i ras puns ul c ore c t
129. Pre m i z e l e obl i gatori i i n e fe c tuare a
obturati e i de c anal pri n te hni c a c onde ns ari i
te rm o- m e c ani c e a gutape rc i i (Mc Spadde n)
s unt:
A Largirea canalului prin telescopare regresiva
B Largirea canalului prin telescopare progresiva
C Crearea unui stop apical corect executat in
dentina
D Largirea canalului prin tehnica conventionala
E Largirea canalului de asemenea maniera incat
sa asigura trecerea uniforma intre treimea apicala
si treimea medie a canalului
Ve z i ras puns ul c ore c t
130. Pe ntru a apre c i a oportuni tate a e xti rpari i
pul pare i n i m obi l i z are a di nti l or
parodontoti c i , tre bui e l uate i n c ons i de rare
urm atoare l e c ri c um s tante :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

36/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Localizarea proceselor carioase


B Starea organului pulpar
C Angulatia mare a canalelor radiculare
D Gradul de imbolnavire parodontala a dintilor
E Sistemul de imobilizare preconizat a se utiliza
Ve z i ras puns ul c ore c t
131. Pri ntre c ontrai ndi c ati i l e abs ol ute al e
re z e c ti e i api c al e s e num ara:
A Imposibilitatea de abord din cauze diverse
(microstomie, bride cicatriciale, sclerodermie)
mai ales in cazul dintilor laterali
B Raportul nefavorabil coroana-radacina
C Fractura radiculara verticala
D Situatiile in care leziunile periapicale depasesc
treimea apicala a dintelui
E Pacienti cu imunosupresie
Ve z i ras puns ul c ore c t
132. D i ntre fac tori i de te rm i nanti ai s i nuz i te i
m axi l are de c auz a de ntara fac parte :
A Chisturi foliculare suprainfectate ale dintilor
sinuzali
B Inflamatia cronica sau afectiuni alergice ale
mucoasei rino-sinuzale
C Fumatul si expunerea la mediul cu noxe
D Diminuarea rezistentei generale a organismului
fata de infectii
E Parodontopatii marginale cronice profunde cu
pungi parodontale adanci la nivelul premolarilor si
molarilor superiori
Ve z i ras puns ul c ore c t
133. Morti fi c are a pul para poate e v ol ua s pre :
A Restituio ad integrum
B Poate ramane o perioada in acest stadiu
C Cronicizare
D Fractura dentara
E Infectarea pulpei necrozate cu germeni
bacterieni
Ve z i ras puns ul c ore c t
134. Mani fe s tari l e c l i ni c e c arac te ri s ti c e
m al oc l uz i e i de c l as a a III- a s unt:
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

37/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Fata aplatizata cu obraji infundati


B Profil concav prin deplasarea punctului Nsa
inapoia planului Dreyfuss
C Profil concav prin deplasarea punctului Gn
inaitea planului Simon
D Profil convex
E Unghiul gonion micsorat
Ve z i ras puns ul c ore c t
135. In ras puns ul i m un c e l ul ar al pac i e nti l or c u
boal a parodontal a:
A Sunt implicate limfocitele T care se transforma
blastic sub actiunea mitogena a antigenului
B Sunt implicate limfocitele B care se transforma
blastic sub actiunea mitogena a antigenului
C Se formeaza celule T citotoxice specifice si
limfokine
D Se formeaza celule plasmocitare ce vor
sintetiza anticorpii
E Sunt implicate limfocitele B de memorie
Ve z i ras puns ul c ore c t
136. A nodonti a m ol arul ui tre i poate fi
c ons i de rata un fac tor agrav ant atunc i c and:
A Devine lipsa stimului tardiv de crestere sau
mezializare
B Cand pierderea molarului de 12 ani
stigmatizeaza pacientul in edentat terminal
C In terapia incongruentelor laterale
D In intarzierile de dezvoltare verticala a fetei
E Cand produce a 3-a inaltare de ocluzie
Ve z i ras puns ul c ore c t
137. Tratam e ntul di as te m e i pre s upune :
A Construirea aparatelor pe principiul actiunii
reciproce a fortelor
B Deplasarea corporeala a dintilor pana la
inchiderea diastemei
C Inceperea tardiva a tratamentului
D O perioada de contentie mai lunga la adult, sau
uneori contentie artificiala permanenta
E Fortele cu care se opereaza trebuie sa fie de
intensitate mare si aplicate imediat dupa
indepartarea obstacolului pentru a beneficia de
osul maleabilizat din zona interincisiva
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

38/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

Ve z i ras puns ul c ore c t


138. Carac te ri s ti c i l e guti e re i G e l b s unt:
A Se realizeaza pentru arcada maxilara
B Acopera premolarii si molarii superiori
C Foloseste dentitia naturala a pacientului drept
ghidaj anterior
D Se realizeaza pentru arcada mandibulara
E Acopera premolarii si molarii inferiori
Ve z i ras puns ul c ore c t
139. Pri nc i pal i i fac tori c are i nfl ui e nte az a
c ons ol i dare a frac turi l or de m andi bul a s unt:
A Tipul tratamentului aplicat
B Timpul scurs de la producerea traumatismului
pana la aplicarea tratamentului
C Varsta pacientului
D Medicatie psihotropa
E Corectitudinea tratamentului aplicat
Ve z i ras puns ul c ore c t
140. In e v ol uti e , s tare a de e c hi l i bru a oc l uz i e i
de ntare e s te de pe nde nta de :
A Timpul, secventa si componenta meziala de
eruptie a fiecarui tip dentar
B Tiparul de crestere facaiala
C Inaltarile fiziologice de ocluzie
D Atritie
E Activitatea echilibrata a matricilor functionale
Ve z i ras puns ul c ore c t
141. Fac tori i c e pre di s pun l a i nfe c ti e s au
i m pi e di c a s te ri l i z are a c anal e l or radi c ul are
s i proc e s e l e de v i nde c are pe ri api c al a s unt:
A Resturile tisulare necrozate
B Secretia din canale
C Microtraumatismele ocluzale
D Corpii straini din canale
E Medicatia endodontica
Ve z i ras puns ul c ore c t
142. Care di n urm atoare l e afi rm ati i pri v i nd axa
de i ns e ri e a une i prote z e parti al e
s c he l e tate s unt c ore c te ?
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

39/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Axa de insertie trebuie aleasa astfel incat


designul protezei sa asigure un unghi ascutit intre
planul ocluzie si acesta
B Axa de insertie trebuie aleasa astfel incat
design-ul protezei sa asigure un unghi otuz intre
planul de ocluzie si acesta
C Dupa Ackermann, axa de inserie este
reprezentata de bisectoarea unghiului format de
axele dintilor limitrofi edentatiei
D Dupa Scoala Franceza, axa de insertie este
intotdeauna verticala, in timp ce planul ocluzal se
orienteaza cu o inclinare antero-posterioara de 30
de grade fata de orizontala
E Dupa conceptia americana, poate fi aleasa in
functie de zonele de retentie ale modelului
Ve z i ras puns ul c ore c t
143. Ci m e ntul de e uge nol at de z i nc are
urm atoare l e c ontrai ndi c ati i :
A Obturariile cu compozite
B Obturatiile cu amalgam
C Obturatiile cu CIS fotopolimerizabile
D Obturatiile cu rasini acrilice
E Cavitati mici, neexpuse solicitarilor masticatorii
Ve z i ras puns ul c ore c t
144. U rm atoare l e afi rm ati i re fe ri toare l a c re as ta
bal anta s unt ade v arate :
A Are aspect inflamator
B Este localizata de obicei in zonele laterale
edentate, atat la maxilar cat si la madibula
C Este rezultatul unei presiuni continue si
indelungate asupra osului, datorata unei proteze
incorect adaptate
D Corectarea acestei leziuni creste inaltimea
santului vestibular
E Purtarea protezei rebazate nu mai este
obligatorie dupa corectarea acestei leziuni
Ve z i ras puns ul c ore c t
145. Ce c arac te ri s ti c i pre z i nta s tom atopati i l e
tardi v e traum ati c e :
A Se datoreaza utilizarii cronice a adezivilor in
vederea ameliorarii mentinerii protezei
B Au caracter alergic
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

40/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

C Se datoreaza dipersarii nefunctionale a fortelor


pe campul protetic
D Sunt rezultatul reactional fata de iritatiile
cronice, exercitate de marginile neregulate ale
protezei
E Echilibrarea ocluzala, realizarea coincidentei
dintre intercuspidarea maxima si relatia centrica
faca sa dispara lezunile
Ve z i ras puns ul c ore c t
146. Ce c arac te ri s ti c i pre z i nta c ros e tul de num i t
pe ns a m e z i o- di s tal a c om pus a:
A Este utilizat cand pe arcada raman doi dinti
restanti
B In zona supracingulara se divide in doua
prelungiri in forma de T
C Prezinta un conector secundar situat
interdentar
D Bratul retentiv poate fi sub forma de Y
E Porneste din sa si trece peste mucoasa
gingivala a procesului alveolar la nivelul fetei
laterale a dintelui
Ve z i ras puns ul c ore c t
147. Tratam e ntul c urati v al pe ri c oronari te l or
c ons ta i n:
A Chimioterapie
B Spalaturi antiseptice abundente si dense
C Instilatii de colutorii cu antibiotice
D Administrarea pe cale generala de antibiotice
in starile febrile si subfebrile
E Vitaminoterapie
Ve z i ras puns ul c ore c t
148. Re ac ti a pol i m e raz e i i n l ant:
A Se foloseste pentru detectarea simultana a mai
multor specii bacteriene prezente intr-un proces
produs biologic
B Se foloseste pentru a identifica aspartataminotrasferaza bacteriana
C Ofera posibiliatea ca dintr-un amestec de ADN
sa fie decelata o singura molecula de ADN prin
multiplicarea acesteia in afara celulei vii
D Sta la baza tesutului BANA
E Este recomandat a fi utilizata in involutiile
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

41/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

gingivo-parodontale
Ve z i ras puns ul c ore c t
149. A s pe c tul radi ol ogi c i n gangre na pul para
s i m pl a e v i de nti az a:
A Radiotransparenta periapicala difuza
B Radiotransparenta crescuta la nivelul canalului
radicular
C Stramtorarea lumenului canalului radicular prin
depozite de dentina
D Radiotransparenta laterala radiculara difuza
E Radiotransparenta periapicala cu contur net
Ve z i ras puns ul c ore c t
150. Modi fi c ari l e fac i al e di n m al oc l uz i a de c l as a
a III- a (e ndognati a s au s i ndrom ul de
c om pre s i une de m axi l ar c u protruz i e s i
s pati e re de ntara) s unt:
A Faciesul adenoidian
B Profilul concav
C Profilul convex
D leptoprosopia
E Hipotonia muschiului mentalis care da impresia
de barbie dubla
Ve z i ras puns ul c ore c t
151. D upa proba m ac he te l or prote z e l or total e ,
c are di n urm atoare l e date s unt trans m i s e
l aboratorul ui , pe m ode l , i n v e de re a
re al i z ari i prote z e l or fi ni te :
A Forma si profunzimea zonei de inchidere
palatinala posterioara
B Materialul din care se va realiza baza protezei
C Zonele campului protetic care trebuie
despovarate
D Zonele retentive care pot crea probleme la
insertia protezei
E Zonele de marire a grosimii bazei protezei
Ve z i ras puns ul c ore c t
152. Ne c roz a de c oagul are e s te s e c undara:
A Blocarii circulatiei sanguine pulpare
B Actiuni enzimatice
C Coagularii proteice
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

42/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

D Actiunii preparatelor arsenicale


E Actiunii preparatelor pe baza de antibiotic
Ve z i ras puns ul c ore c t
153. Stadi ul s i nc opal al s i nc ope i v as o- v agal e s e
c arac te ri z e az a pri n:
A Hiperventilatie
B Bentilatie neregulata, diminuata sau absenta
C Hipotensiune arteriala si bradicardie
D Greata
E Pierderea brusca si tranzitorie a starii de
constienta
Ve z i ras puns ul c ore c t
154. Pri nc i pal ul bi om e c ani c de re al i z are a
arc ade l or de ntare arti fi c i al e al e une i
prote z e parti al e m obi l i z abi l e ac ri l i c e ,
de num i t He te ronum arul , s e re fe re l a:
A Schimbarea ordinii dintilor artificiali
B modificarea morfologiei dintilor artificiali
C Reducerea numarului de dinti in arcada
artificiala, in special la nivelul seilor terminale
D Realizarea unor sei cu dimensiuni strict
raportate la suprafata dentara
E Mentinera unui spatiu liber de 1-1,5 cm intre
ultimul dinte montat pe sa si extremitatea distala
a seii
Ve z i ras puns ul c ore c t
155. In c az de ne c roz a s au gangre na pul para, nu
be ne fi c i az a de tratam e nt e ndodonti c
c ons e rv ator:
A Dintii cu radacini ce prezinta curburi care pot fi
depasite
B Dinti cu pungi gingivo-osoase andaci
C Dinti cu radacini in clopot
D Dinti cu implantare deficitara
E Dinti cu cai false radiculare
Ve z i ras puns ul c ore c t
156. Chi s turi l e parti l or m oi oral e s i c e rv i c ofac i al e c are s e pot l oc al i z a l a ni v e l ul
s i nus uri l or paranaz al e , m ai fre c v e nt pe
pode aua s i nus ul ui m axi l ar s unt:
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

43/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Chistul cu incluzii epidermale


B Sialochistul
C Chistul epidermoid
D Mucocelul
E Chistul limfoepitelial oral
Ve z i ras puns ul c ore c t
157. Tratam e ntul gi ngi v i te i di n c urs ul c i c l ul ui
m e ns trual c ons ta i n:
A Aplicatii locale de substante antiseptice
B Debridare gingivala
C Indepartarea si prevenirea acumularii de placa
bacteriana
D Tratament antimicrobian general
E Excizia chirurgicala a hiperplaziei gingivale
Ve z i ras puns ul c ore c t
158. Pe ntru e v i tare a obturati e i de c anal c u
de pas i re , i n c onde ns are a l ate ral a l a c al d a
gutape rc i i , tre bui e re s pe c tate urm atoare l e :
A Evitarea largirii canalului redicular
B Evitarea largirii constrictiei apicale
C Folosirea presiunilor verticale exagerate asupra
spreaderelor
D Prepararea unui stop apical adecvat
E Alegerea unui con master adaptat adecvat
Ve z i ras puns ul c ore c t
159. Si nuz i ta m axi l ara de c auz a de ntara s e
poate c om pl i c a c u:
A Osteonecroza maxilarului
B Osteomielita maxilarului
C Abcesul orbitei
D Abcesul genian
E Abcesul gropii zigomatice
Ve z i ras puns ul c ore c t
160. D e z e c hi l i brari l e , c ons e c i nta a anodonti e i ,
de pi nd de :
A Intinderea anodontiei
B Pierderea prematura a dintilor temporari
corespunzatori
C Simetria anodontiei ( maxilar, mandibular,
dreapta, stanga)
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

44/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

D Structura osoasa
E Activitatea partilor moi
Ve z i ras puns ul c ore c t
161. In tratam e ntul c ari e i s i m pl e de ntare ,
e xi s ta s i tuati i c e pot s a c onduc a l a s pori re a
e xte ns i e i pre parati e i :
A Restaurarea dintilor care vor deveni stalpi de
punte
B Handicap fizic sau psihic
C Vecinatatea cu radacina
D Varsta inaintata a pacientului
E Necesitatea de a ajusta conturului dintilor
Ve z i ras puns ul c ore c t
162. Re i nc l uz i a parti al a s e c arac te ri z e az a pri n:
A Infrapozitia dintelui inclus
B Dintii vecini, cel mai frecvent, sunt inclinati
spre dintele reinclus
C Exista o usoara depresiune ( denivelare) la
nivelul procesului alveolar respectiv
D La nivelul crestei alveolare exista aproape
constant un orificiu prin care se poate palpa fata
ocluzala a dintelui reinclus
E Este mai frecvent in dentina permanenta
Ve z i ras puns ul c ore c t
163. D upa Sturde v ant, e fe c te l e i m portante al e
s i gi l anti l or s unt:
A Umplu in mod mecanic fosetele si santurile
adanci cu o rasina acido-rezistenta
B Biocompatibilitate
C Blocheaza locusul preferat al streptococului
mutans si al altor microorganisme cariogene
D Usureaza manoperele de curatire a santului si
fosetelor
E Nu perturba ocluzia
Ve z i ras puns ul c ore c t
164. Se m ne l e c l i ni c e de i ntre rupe re a
c onti nui tati i os oas e m andi bul are s unt:
A Durere spontana sau provocata la miscarile
mandibulare sau la examenul clinic
B Crepitatii gazoase
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

45/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

C Modificari ale raporturilor de ocluzie


D Deformari osoase ale etajului inferior al fetei
E Edemul partilor moi perimadibulare
Ve z i ras puns ul c ore c t
165. In func ti e de di re c ti a axul ui di nte l ui i nc l uz ,
W i nte r c l as i fi c a i nc l uz i i l e i n:
A Verticale favorabila tratamentului conservator
B Orizontala mai putin favorabila cu coroane
situate intre radacinile dintilor erupti iar radacina
orientata distal
C Oblica-meziala-coroana dintelui inclus este
deviata mezial si oblica distala-coroana dintelui
inclus este deviata distal
D Vestibulara / vestibulo-palatinala cu coroana
situata vestibular, iar radacina spre palatinal
pozitie denumita si a cheval
E Heterotopica
Ve z i ras puns ul c ore c t
166. Form a baz oc e l ul ara a am e l obl as tom ul ui :
A Este cea mai frecvent intalnita forma anatomopatologica
B Se caracterizeaza prin transformarea celulelor
apiteliale in celule grenulare
C Are aspect asemanator cu cel al carcinomului
bazocelular
D Celulele periferice sunt cuboidale
E Reticulul stelat poate fi evidentiat in zona
centrala a insulelor epiteliale
Ve z i ras puns ul c ore c t
167. Conform l ui G l i e m an, c ondi ti i l e pe c are
tre bui e s a l e i nde pl i ne as c a i nte rm e di ari i
une i punti de ntare s unt:
A Sa pastreza raporturi ocluzale cu antagonistii
B Sa permita un acces minim pentru igienizare
C Sa respecte ambrazurile cervicale
D Sa respecte aliniamentul coletelor sirului
dentar
E Sa nu pastreze raporturi ocluzale cu antagonistii
Ve z i ras puns ul c ore c t
168. B adi j onaj ul pri n m i s c ari c i rc ul are e s te
c ontrai ndi c at i n:
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

46/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Abcesul parodontal
B Gingivita cronica simpla
C Parodontita marginala cronica superficiala
D Gingivo-stomatita ulcero-necrotica
E Parodontitele agresive si cronice
Ve z i ras puns ul c ore c t
169. Tul bul ari l e de de z v ol tare al e aparatul ui
de nto- m axi l ar di n anom al i i l e de ntom axi l are c are pot de te rm i na re s pi rati a
oral a s au agrav are a ac e s te i a s unt:
A Ingustarea maxilarului superior
B Retropozitia mandibulei
C Ocluzia deschisa
D Ocluzia adanca acoperita
E Laterodeviatia mandibulara
Ve z i ras puns ul c ore c t
170. In e de ntati a parti al a s i total a, i n c adrul
e xam i nari i arti c ul are te m poro- m andi bul are
i n di nam i c a, pri n i ns pe c ti e , s e anal i z e az a:
A Excursiile condiliene
B Numarul, forma si dimensiunea grupelor
ganglionare
C Excursiile mentonului din norma frontala si
norma laterala
D Exprimarea secretiei salivare la nivelul
glandelor salivare mari
E Amplitudinea deschiderii gurii
Ve z i ras puns ul c ore c t
171. G i ngi v i ta s i gi ngi v os tom ati ta aftoas a
re c i di v anta:
A Apare mai frecvet la copii si mai rar la adulti
B Se poate insoti de stare generala alterata,
insomnie
C Prezinta ca leziune initiala afta, care este o
papula cu durata de viata scurta, de cateva zile
D Poate recidiva imprevizibil, recidivele aparand
de la cateva zile la cativa ani
E Este favorizata de factori locali ca: viroze,
sarcina, stres
Ve z i ras puns ul c ore c t
172. In c adrul m al oc l uz i e i de c l as a a II- a
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

47/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

(e ndognati a s au s i ndrom ul de c om pre s i une


m axi l ara c u i nghe s ui re de ntare ) anal i z a
de z v ol tari i baz e l or s c he l e tate ne arata:
A Unghiul planurilor maxilare, M-Nsa-Nsp este
mai redus decat normal
B Cresterea unghiului SNB
C Inaltimea antero-inferioara a fetei (Nsa-Gn) este
mai mica
D Baza maxilarului este mai mare compensata
prin inclinarea dentara
E Mezializarea mandibulei
Ve z i ras puns ul c ore c t
173. Care s unt c ate gori i l e de m i s c ari
autom ati z ate e fe c tuate de c atre pac i e nt i n
ti m pul am pre ntari i func ti onal e di n
prote z are a s c he l e tata:
A Teste fonetice
B Teste de masticatie
C Teste de deglutitie
D Deplasarea limbii carte nas
E Umezirea rosului buzelor
Ve z i ras puns ul c ore c t
174. O s te om ul os te oi d are o s e ri e de
parti c ul ari tati :
A Nu depaseste niciodata 2 cm
B Produce prostaglandine si este dureroasa
C In centru are focar radioopac (nidus)
asemanator unui sechestru osos ( imagine
radiologica in tinta)
D Are contur radioopac, sclerotic
E Prezinta focare multiple de radioopacitate care
denota o mineralizare semnificativa
Ve z i ras puns ul c ore c t
175. Ce l e m ai fre c v e nte obs tac ol e i nc ri m i nate
i n produc e re a e c topi e i de ntare s unt:
A Persistenta dintelui temporar fara rizaliza sau
cu un tipar atipic de rizaliza
B Macrodontia ansoluta sau relativa
C Existenta unui capac osos dens sau a unei
fibromucoase dure ca urmare a extractiei recoce a
predecesorului temporar
D Meziopozitia generalizata
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

48/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

E Prezenta unor formatiuni dentare


supranumerare erupte sau incluse
Ve z i ras puns ul c ore c t
176. G rav i tate a pl agi l or re gi uni i paroti de om as e te ri ne e s te de te rm i nata de ri s c ul de
l e z are a unor s truc turi anatom i c e
i m portante pre c um :
A Nervul facial
B Artera carotida comuna
C Canalul Stenon
D Conductul auditiv extern
E Vena retromandibulara
Ve z i ras puns ul c ore c t
177. Care di n urm atoare l e afi rm ati i pri v i nd
re pe re l e re l ati e i de pos tura s unt c ore c te :
A Echilibru tonic antigravitic
B Inexistenta spatiului Donders
C Existenta spatiului Donders
D Dimensiunea verticala de postura mai mare ca
dimensiunea etajului mijlociu cu valoarea
spatiului de inocluzie fiziologic
E Buzele inchid frontal fanta labiala
Ve z i ras puns ul c ore c t
178. In tratam e ntul e c topi e i de ntare m e tode l e
ortodonti c e c ons e rv ataore pe ntru obti ne re a
s pati ul ui s unt:
A Expansiunea transversala
B Expansiunea sagitala prin avansarea grupului
incisiv
C Extractia dintelui ectopic
D Expansiunea sagitala prin distalizare ( uni sau
bimaxilara)
E Extractia unui dinte permanent situat cat mai
aproape de focarul de incongruenta
Ve z i ras puns ul c ore c t
179. Efe c te l e proge s te ronul ui as upra
parodonti ul ui m argi nal s unt:
A Scaderea actiunii antiinflamatoare a
glucocorticoizilor
B Inhibarea sintezei prostaglandinelor
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

49/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

C Cresterea sintezei prostaglandinelor


D Stimularea secretiei precursorilor foliculinei
E Inhibarea anabolismului proteic
Ve z i ras puns ul c ore c t
180. Prote z are a parti al a m obi l i z abi l a fl e xi bi l a
are urm atoare l e c ontrai ndi c ati i :
A La pacientii cu torusuri sau tuberozitati
voluminoase
B In situatiile clinice in care spatiul protetic
posterior este mai mic de 4-6 mm
C In situatiile clinice in care suportul odontal nu
ofera conditiile necesare amplasarii corecte a
crosetelor turnate
D La pacientii cu stare de igiena orala precare
E La pacientii la care este necesara mascarea
recesiunii gingivale
Ve z i ras puns ul c ore c t
181. D i n tabl oul c l i ni c al ke ratoc hi s tul ui
odontoge n s e de s pri nd o s e ri e de
e l e m e nte c arac te ri s ti c e a ac e s tui a:
A Nu induce tulburari sanzitive in teritoriu
B Are tendinta de a se extinde in plan vestibulolingual
C Induce mobilitatea dintilor adiacenti
D Este localizata cu precadere in zona frontala
E Produce resorbia progresiva a radacinilor
dintilor adiacenti
Ve z i ras puns ul c ore c t
182. Care di n urm atoare l e m e tode s unt i ndi c ate
i n s c opul c re ari i de re te nti i pe ntru
c ros e te l e une i prote z e m obi l i z abi l e
s c he l e tate :
A Utilizarea de pinteni ocluzali meziali
B Crearea unei mici cavitati prin ameloplastie
C Utilizarea de fatete de metal sau portelan
aplicate pe suprafata smaltului
D Aplicarea de coroane cu contur adecvat
E Extensia totala a bazei protezei
Ve z i ras puns ul c ore c t
183. Te hni c a am pre ntari i pre l i m i nare m axi l are
i m pl i c a urm atoare l e e tape :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

50/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Palparea cu oglinda a santului pterigomaxilar si


marcarea acestei zone
B Alegerea unei linguri care nu depaseste linia
vibratorie si nu permite realizarea unui spatiu
intre lingura si tesuturi
C Indiguirea marginii posterioare a lingurii cu
ceara
D Malaxarea apei cu alginatul la temperatura de
70 de grade Celsius
E Alegerea unei linguri care sa permita realizarea
unui spatiu de 5 mm intre sa si tesuturi
Ve z i ras puns ul c ore c t
184. Care di n urm atoare l e m e tode s e fol os e s c
i m potri v a de pl as ari i m e z i al e a prote z e l or
parti al m obi l i z abi l e s c he l e tate :
A Plasarea pintenilor ocluzali in fosete meziale
ale molarilor
B Redarea unei curbe de ocluzie sagitala inversa
C Redarea unei curbe de ocluzie sagitala usor
accentuata, cu contacte ocluzale echilibrate
D Aplicarea pe dintii restanti a conectorilor
principali dentari
E Crearea de spatiu suficient miscarilor limbii
Ve z i ras puns ul c ore c t
185. Re duc e re a l uxati e i ante ri oare te m porom andi bul are pri n te hni c a Ne l aton c upri nde
o s e ri e de m ane v re :
A Se aplica policele bilateral pe fetele ocluzale
ale molarilor
B Se aplica palma pe menton si se exercita o
presiune continua, progresiva, de jos in sus
C Cu celelalte pantru degete se prinde marginea
bazilara si unghiul mandibulei
D Se imprima initial o miscare de coborare a
mandibulei
E Se impinge apoi mandibula catre posterior
Ve z i ras puns ul c ore c t
186. Conc e pti a oc l uz ol ogi c a gnatol ogi c a
(organi c a) pre z i nta urm atoare l e
parti c ul ari tati :
A Relatia centrica nu corespunde cu
intercuspidarea maxima
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

51/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

B Relatia centrica coincide cu intercuspidarea


maxima
C Deglutitia se efectueaza in relatie centrica
D Deglutitia se desfasoara in intercuspidare
maxima
E Raport tripodic cuspid/foseta
Ve z i ras puns ul c ore c t
187. In de gl uti ti a norm al a, dupa G rabe r, s unt
i m pl i c ate urm atoare l e grupe m us c ul are c u
ac ti v i tate m ode rata:
A Muschii pterigoidieni externi si interni
B Fascicolul mijlociu al temporalului
C Maseterul
D Muschiul obrajilor
E Orbicularul superior
Ve z i ras puns ul c ore c t
188. Pre parare a c av i tati l or i n te rapi a prote ti c a
pri n i nl ay i m pune re s pe c tare a urm atoare l or
obi e c ti v e :
A Cavitatea sa fie retentiva in axul de insertie si
neretentiva in celelalte directii
B Peretii verticali sa fie foarte putin divergenti
spre ocluzal ( 2-4 grade)
C Dentina afectata sa fie excizata partial
D Planseul cavitatii sa fie plan, orizontal si
perpendicular pe axul de insertie
E Peretii verticali sa fie foarte putin convergenti
spre ocluzal (2-4 grade)
Ve z i ras puns ul c ore c t
189. Re pe re l e anatom i c e al e c am pul ui prote ti c
e de ntat total m andi bul ar s unt:
A Spatiul retromilohioidian
B Tubercului piriform
C Spatiul retrozigomatic
D Zona palatinala distala
E Linia oblica externa
Ve z i ras puns ul c ore c t
190. Spati ul i nfrate m poral e s te de l i m i tat de :
A Superior: baza craniului
B Lateral: muschiul maseter
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

52/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

C Inferior: insertia inferioara a muschiului


pterigoidian lateral
D Medial: fata externa a ramului mandibular
E Inferior: cinga pterigo-maseterina
Ve z i ras puns ul c ore c t
191. In func ti e de c av i tati l e de re z onanta,
Tam e aud c l as i fi c a v oc al e l e di n l i m ba
fanc e z a i n :
A Vocale anterioare sau palatale: I, E
B Vocale cu cavitate de rezonanta mica asezata
posterior ( A, O, OU)
C Vocale de larga comunicare ( E, EO)
D Vocale nazalizate (AN, ON, IN, UN)
Ve z i ras puns ul c ore c t
192. Conc e ntrati a c al c i ul ui s al i v ar,
i nde pe nde nta de re gi m ul al i m e ntar, e s te
i nfl ui e ntata de :
A Ritmul circadian
B Hormonii tiroidieni
C Ponderea secretiei glandelor salivare
D Antagonistii calciului
E Fibroza chistica
Ve z i ras puns ul c ore c t
193. Me tode l e antropom e tri c e c u re pe re
pre e xtrac ti onal e pe ntru de te rm i nare a
di m e ns i uni i v e rti c al e a e taj ul ui i nfe ri or
s unt:
A Metoda Boianov
B Metoda Wild
C Metoda Wright
D Metoda Robinson
E Metoda de masurare exacta a etajului inferior
pe radiografii cefalometrice practicate anterior in
perioada dentara
Ve z i ras puns ul c ore c t
194. Cl ati re a guri i dupa pe ri aj :
A Realizeaza un masaj gingival
B Se realizeaza prin miscari ale campului
pacientului
C Se realizeaza prin contractarea musculaturii
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

53/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

obrajilor, buzelor si limbii


D Indeparteaza detritusurile moi desprinse de pe
gingie si dinti prin periaj
E Indeparteaza celulele conjunctive ale smaltului
descuamate
Ve z i ras puns ul c ore c t
195. In c are di n urm atoare l e s i tuati i i nal ti m e a
s pati ul ui pote nti al prote ti c e s te m ari ta:
A Atrofii accentuate ale crestei alveolare
B Ocluzie deschisa (subocluzia arcadei
antagoniste)
C Subocluzia dintilor limitrofi bresei dentate
D Egresiunea sau extruzia dintilor antagonisti
E Extruzii sau egresii ale dintilor limitrofi in
conditiile absentei dintilor antagonisti bresei
edentate
Ve z i ras puns ul c ore c t
196. Tratam e ntul profi l ac ti c i n c ari a s i m pl a
de ntara s e re fe ra l a:
A Remineralizarea leziunilor incipiente
B Modificarea dietei
C Eradicarea cariilor cronice
D Sigilarea fisurilor, santurilor si fosetelor
E Tratamentul abraziilor, eroziunilor si atritiilor
Ve z i ras puns ul c ore c t
197. In prote z are a s c he l e tata, de te rm i nare a
ni v e l ul ui pl anul ui de oc l uz i e s e v a re al i z a:
A Prin unirea punctelor craniometrice subnazaleporion
B In functie de tipul edentatiei
C Pe bordura de ocluzie a machetei maxilare sau
mandibulare
D Diferentiat pentru zona frontala a arcadei si
pentru zona laterala
E Prin unirea marginii inferioare a aripii nasului cu
tragusul
Ve z i ras puns ul c ore c t
198. In c l as i fi c are a anom al i i l or de nto- m axi l are
dupa A ngl e , nu s e ti ne c ont de urm atoare l e
as pe c te :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

54/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

A Molarii de 6 ani nu au o pozitie fixa


B Exista posibilitatea prezentei unui decalaj intre
pozitia bazelor maxilare si pozitia segitala a
procesului alveolar
C Relatiile mandibulo-maxilare in plan sagital
D Raportul dintre pozitia varfului cuspidului
mezio-vestibular al primului molar superior si
primul sant vestibular al primului molar inferior
E Nu reflecta aspectele clinice ale anomaliei
Ve z i ras puns ul c ore c t
199. Cl orhe xi di na:
A Stimuleaza producerea de catre neutrofile a
anionului superoxid
B Este capabila sa se ataseze de
glicozaminoglicanii salivari
C Are o puternica incarcatura aniotica si abilitatea
de a se uni cu gruparile cationice de pe
suprafetele bacteriene si dentare
D Afecteaza celulele microbiene prin alterarea
permeabilitatii peretelui celular
E Isi exercita actiunea intre 16-20 de ore
Ve z i ras puns ul c ore c t
200. Hi pe re s te z i e i de nti nare i s e atri bui e
urm atoare l e m e c ani s m e de produc e re :
A Stimularea nervoasa prin eliberarea unor
polipeptide in cursul agresiunilor pulpei dentare
B Stimularea formatiunilor nervoase ale pupei ca
urmare a deplasarii lichidului dentinal prin
mecanisme hidrodinamice
C Procese degenerative la nivelul fibrelor
nervoase ale pulpei dentare
D Stimularea directa a unor terminatii nervoase
dentinare
E Stimularea prelungirilor odontoblastice sin
spatiul priodontal
Ve z i ras puns ul c ore c t

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

55/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

Posturi asemanatoare:

Grile rezidentiat Medicina Grile rezidentiat Medicina


Dentara Bucuresti 2014

Dentara Iasi 2014

Grile rezidentiat Medicina Grile rezidentiat Medicina


Dentara Timisoara 2014

Dentara Bucuresti 2013

By Doctorul de dinti | aprilie 4th, 2016 | rezidentiat medicina


dentara | 0 Comments

S hare Thi s S to r y,
C ho o se Yo ur Pl atf o rm !

INFORMATII

Politica de
confidenialitate
Este un portal web
dedicat universului
stomatologic, un
spaiu virtual menit

Termeni si
conditii

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

ULTIMELE POSTARI

Targ
international de
medicina
dentara Arad
noiembrie 2016

Search ...

NE GASITI SI PE :

56/57

10/9/2016

s vin n
ntmpinarea nevoii
de informare a
pacienilor, s
sprijine
comunitatea
profesionitilor n
Medicin Dentar i
s faciliteze
interaciunea
medicpacient.

Grile rezidentiat Medicina Dentara Craiova 2014 - Stomatologie

ANPC
SC Doctorul De
Dinti SRL

Congres
Medicina
Dentara 3-5
noiembrie
Bucuresti

Grile rezidentiat
Medicina
Dentara Cluj
2015
Bibliografie
rezidentiat
medicina
dentara

Copyright 2015-2016 Doctoruldedinti.info | Toate drepturile


rezervate| Termeni si conditii

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-craiova-2014/

57/57