Sunteți pe pagina 1din 57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

Shop

Contact

Sectiunea Pacientilor

Sectiunea Medicilor

Despre

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015

Home Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi


2015
Intrebari tip complement simplu
1. Fac tori i de ri s c pe ntru v i nde c are a i ntarz i ata
a pl agi l or s unt, CU EXCEPTIA :
A Plagilor zdrobite
B Folosirii excesive a electrocoagularii
C Radio/chimioterapiei in antecedente
D Suturii plagii in tensiune
E Suprainfectarii plagii
Ve z i ras puns ul c ore c t
2. Inte rm e di arul c onc e ptul ui c ore c t i n z ona
l ate ral a a prote z e l or fi xe tre bui e s a
pre z i nte urm atoare a c arac te ri s ti c a:
A Toate suprafetele trebuie sa fie concave, netede
si finisate corespunzator
B Tabla ocluzala trebuie sa fie in armonie cu
ocluzia tuturor dintilor
C Contactul oral sa fie in armonie cu dintii
adiacenti sau ceilalti intermediari
D Contactul cu creasta trebuie sa fie la suprafata
si cu presiune, pentru a asigura transmiterea
uniforma a fortelor masticatorii la creasta
edentata
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

1/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

E Contactul cu creasta trebuie sa fie punctiform si


cu presiune, pentru a asigura transmiterea
fortelor masticatorii la creasta edentata
Ve z i ras puns ul c ore c t
3. In c adrul e tape i de pe rm e abi l i z are a
c anal e l or radi c ul are s i de e v i dare a
c onti nutul ui ac e s tora, dac a pe c anal e s e
i ntal ne s c obs tac ol e form ate di n
c onc re m e ne te c al c are , tratam e ntul
m e c ani c i s e pot as oc i a s ubs tante c hi m i c e
de pe rm e abi l i z are . In m od c ure nt s e
fol os e s c :
A Acidul sulfuric solutie 40-50%
B Acidul ortofosforic 35 %
C Acidul clorhidric 0,5%
D Solutie 10 % din sarea sodica EDTA
E Acidul sulfuric solutie 0,2-0,5%
Ve z i ras puns ul c ore c t
4. A v antaj e l e fate tari i s unt urm atoare l e , CU
EXCEPTIA :
A Este mai conservativa
B Prezinta un pericol mai mic puntru pulpa
C Nu modifica ghidajul anterior
D Prezinta un pericol mai mic de a reduce
rezistenta dintelui
E Permite vizibilitatea jonctiunii dento-protetice
Ve z i ras puns ul c ore c t
5. Etapa II di n e xtrac ti a de di ri j are a e rupti e i
di nti l or pe rm ane nti dupa Ki e l l gre n,
Hous ton s i Tul l e y (c i tati de Stanc i u),
v i z e az a e xtrac ti a m ol arul ui 1 te m porar
pe ntru a grabi e rupti a:
A Molarului prim permanent
B Premolarului 1
C Premolarului 2
D Molarului secund permanent
E Incisivului lateral
Ve z i ras puns ul c ore c t
6. O bs e rv and arc ade l e de ntare di n norm a
frontal a, s e re m arc a:

Magaz i n O nl i ne
Pro duse S to m ato l o gi e :

Ghidaj Optic
Lampa
fotopolimerizare
150.00lei 100.00lei

Lupe
Magnificatie
Stomatologice Modern
550.00lei

Turbina LED
autogenerare lumina
450.00lei 350.00lei

Contraunghi
model NSK push button
300.00lei 250.00lei

Furtun unit
dentar
Midwest 4
gauri 100.00lei
90.00lei

Piesa de
mana
detartraj
Woodpecker / Satelec
450.00lei 330.00lei

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

2/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

A Curba sagitala de ocluzie a lui Spee


B Planul de ocluzie
C Planul de la Frankfurt
D Curba transversala de ocluzie
E Planul lui Camper
Ve z i ras puns ul c ore c t
7. In c az ul e xtrac ti e i pre m ol ari l or
m andi bul ari , afi rm ati a ade v arate e s te :
A Anestezia va fi tronculara periferica la spina
Spix
B Anestezia va fi plexala
C Nu este necesara efectuarea sindesmotomiei
D In luxarea dintelui sunt contraindicate miscarile
de basculare vestibulo-E linguale
E In final, dintele este ridicat prin tractiunea in
sens ocluzo-lingual
Ve z i ras puns ul c ore c t
8. U rm atoare a afi rm ati e l e gata de c hi s tul
gi ngi v al al adul tul ui NU e s te ade v arata:
A Reprezinta expresia clinica la nivelul partilor
moi a chistului parodontal lateral
B Apare prin transformarea chistica a resturilor
lamei dentare de la nivelul parodontiului marginal
C Se prezinta ca o formatiune chistica situata in
dreptul papilei interdentare sau chiar si pe
creasta adentata
D Mucoasa acoperitoare este intacta si prin
transparenta lasa sa se vada o coloratie albbalbuie
E Nu se evidentiaza radiologic resorbtia osoasa
Ve z i ras puns ul c ore c t
9. U na di ntre c e l e m ai m ode rne s trate gi i de
tratam e nt c hi rurgi c al al re trac ti i or gi ngi v al e
c are urm are s te s i re al i z e az a o re i ns e rti e
s au o ne oi ns e rti e e s te re pre z e ntata de
as oc i e re a urm atoare l or , CU EXCEPTIA :
A Grefei de tesut conjunctiv
B Lamboul mucogingival deplasat spre apical
C Lamboul mucogingival deplasat spre coronar
D Lamboul mucogingival deplasat spre lateral
E Regenerarii tisulare ghidate

Set 5 anse
detartraj
120.00lei

Ansa
detartraj
PD1
30.00lei

Apex
Locator
model
Woodpex III
1,300.00lei
1,000.00lei

Contraunghi
model NSK
EC
280.00lei 230.00lei

Adaptor
BordenMidwest
55.00lei

Contraunghi
Cheita
Seasky
200.00lei 150.00lei

Dus Bucal Dental Spa


150.00lei

Micromotor
model NSK
EX-203C
300.00lei 250.00lei

Ve z i ras puns ul c ore c t


http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

3/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

10. Indi c e l e de c om pe te nta bi om e c ani c a al


di nti l or NU e s te i nfl ui e ntat de :
Vitalitatea dentara
Ocluzia dentara
Distributia elementelor odonto-parodontale
reziduale pe arcada
Morfologia dentara
Leziunile parodontale marginale si periapicale

Turbina
dentara
Sandent
230.00lei 150.00lei

Ve z i ras puns ul c ore c t


11. In pri m e l e doua l uni de v i ata i .u. c re s te re a
di fe re nti ata a c e l or doua m axi l are
de te rm i na:
A Retrognatie maxilara
B Prognatie mandibulara
C Retrognatie mandibulara
D Biprognatism
E Prognatism al nou nascutului
Ve z i ras puns ul c ore c t
12. In hi pe rpl az i a i nfl am atori e papi l ara
pal ati nal a, v i nde c are a s e re al i z e az a pe r
s e c undam i n:
A 3-4 zile
B 10 zile
C 14 zile
D 3-4 saptamani
E 5-6 saptamani
Ve z i ras puns ul c ore c t
13. D i n c hi s turi l e s al i v are (al e parti l or m oi
oral e ) fac e parte :
A Chistul canalului tireoglos
B Chistul sebaceu
C Chistul brahial
D Ranula
E Chistul cu incluzii epidermale
Ve z i ras puns ul c ore c t
14. In m al oc l uz i i l e de c l as a II/1 s e obs e rv a un
fac i e s ade noi di an, c arac te ri s ti c
l e ptopros op, re trognati c , c u profi l :
A Concav
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

4/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

B Drept
C Accentuat concav
D Convex
E Usor concav
Ve z i ras puns ul c ore c t
15. D i agnos ti c ul di fe re nti al i n pul pi ta c roni c a
de s c hi s a granul om atoas a (pol i poas a) s e
fac e c u:
A Pulpita acuta seroasa partiala
B Grenulomul simplu conjunctiv
C Gangrena pulpara
D Parodontita apicala acuta seroasa (difuza)
E Pulpita cronica deschisa ulceroasa
Ve z i ras puns ul c ore c t
16. Se i m pune c ore c tare a i nal ti m i i e taj ul ui
i nfe ri or i n c az ul i n c are s unt pre z e nte
s e m ne l e s i s i m ptom e l e c arac te ri s ti c e
afe c tari i ac e s te i a:
A Uzura accentuata a dintilor restanti,
necompensata suficient prin egresii dentare
B Edentatii partiale
C Aspect imbatranit al pacientului cu un sant
labio-mentonier accentuat
D Spatiul de inocluzie fiziologica modificat
E Malrelatii mandibulo-craniene extra-posturale
Ve z i ras puns ul c ore c t
17. Trom bos pondi ne l e s unt:
A Elementele ce contribuie la formare
membranei bazelor dintre epiteliu si corion
B Glicoproteinele care raspund de fixarea
colagenului in membrana bazala
C Glicoproteinele implicate in procesele de
agregare ale substantei fundamentale
D Glicoproteine produse, in special, de
trombocite, cu rol in migrarea, adeziune si
cresterea multor celule, in special
polimorfonucleare si macrofage
E Responsabile de activarea fagocitozei
Ve z i ras puns ul c ore c t
18. In ge ne ral v i te z a di fuz i uni i ras i ni i ade z i v e
i ntr- un s ubs trat de pi nde de m ai m ul ti
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

5/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

fac tori , c u EXCEPTIA :


A Masei moleculare
B Concentratiei
C Raportului dintre concentratia primer-ului si
numarul fibrelor de colagen
D Temperaturii
E Afinitatii pentru substrat
Ve z i ras puns ul c ore c t
19. In c az ul di s func ti i l or c rani om andi bul are
m i oge ne , te rapi a de re abi l i tare
ne urom us c ul ara pre ti nde parc urge re a
urm atoare l or e tape , CU EXCEPTIA :
A Eliminarii hipotoniei si a durerii musculare
asociate
B Corectarii problemelor structurale si restaurarii
biomecanicii corespunzatoare
C Restabilirii fortei musculare prin exercitii
specifice
D Restaurarii flexibilitatii si reeducarea cailor
neurologice
E Imbunatatirea performantelor musculare prin
exercitii de conditionare
Ve z i ras puns ul c ore c t
20. Ve ri fi c are a i ntraoral a a portam pre nte i
i ndi v i dual e pre s upune parc urge re a c atorv a
ti m pi , CU EXCEPTIA :
A Verificarii sprijinului, stabilitatii si adeziunii
B Verificarii lungimii port-amprentei individuale
C Verificarii grosimii port-amprentei
D Verificarii DVO
E Verificarii accesoriilor port-amprentei
Ve z i ras puns ul c ore c t

21. Te s tul Prognos ti c e v i de nti az a:


A Prezenta a trei microbi patogeni
B Aspartat-aminotransferaza din lichidul santului
gingival
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

6/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

C Metabolitii toxici din focarul inflamator


D Elastaza din lichidul santului gingival
E Interferonul alfa
Ve z i ras puns ul c ore c t
22. In te hni c a de c onde ns are l ate ral a l a re c e a
gutape rc i i , ordi ne a re c om andata de Stoc k
i n obturare a c anal e l or radi c ul are ar fi
urm atoare a:
A Canalele largi, accesibile, apoi canalele cu
probleme
B Molarii superiori meziovestibular,
distovestibular, palatinal
C Molarii inferiori meziovestibular, distal,
meziolingual
D Molarii superiori palatinal, meziovestibular,
distovestibular
E Molarii inferiori distal, meziovestibular,
meziolingual
Ve z i ras puns ul c ore c t
23. In ti m pul re z e c ti e i api c al e , pri nc i pi i l e
ge ne ral e c are tre bui e re s pe c tate i n
de partare a l am boul ui s unt, CU EXCEPTIA :
A Departatorul se va sprijini pe os
B Departatorul se va sprijini pe lambou
C Lamboul nu va fi departat niciodata in tensiune
D Departatorul nu va fi niciodata plasat pe
structuri anatomice adiacente ce pot fi lezate
E Daca este necesar, se vor departa si buzele sau
mucoasa jugala cu un alt instrument
Ve z i ras puns ul c ore c t
24. Pal atul s e c undar s e v a form a ( B uc ur s i
c ol aboratori i , 2 0 0 9 ) i n:
A Saptamana a 10-a
B Saptamana a 2-a
C Saptamana a 7-a
D Luna a 4-a
E Luna a 3-a
Ve z i ras puns ul c ore c t
25. In pl ac a pac te ri ana ac i di tate a produs a de
s tre ptoc oc i poate ati nge un pH de :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

7/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

A8
B2
C6
D4
E2
Ve z i ras puns ul c ore c t
26. Cros e tul de s arm a c e rv i c o- al v e ol ar de s c hi s
e de ntal s e re c om anda:
A Numai pe dintii cu retentivitati accentuate
B In edentatii terminale
C Numai in edentatii terminale cand intre dintele
stalp si vecin exista trema
D In zona frontala
E In ancorarea aparatelor ortodontice
Ve z i ras puns ul c ore c t
27. Canti tate a de s ubs tanta ane s te z i c a
re c om andata i n ane s te z i a pri n i nfi l trati e a
fi rom uc oas e i pal ati ne e s te de :
A 0,10 ml
B 0,30-0,50 ml
C 1 ml
D 0,10-0,20 ml
E 0,70-1 ml
Ve z i ras puns ul c ore c t
28. Pre parate l e pe baz a de form ol , uti l i z ate i n
tratam e ntul hi pe rs e ns i bi l i tati i s i
hi pe re s te z i e i de nti nare , pot prov oc a
ne c roz a pul pe i grati e :
A Paraliziei peretilor vasculari
B Cresterii permeabilitatii peretilor vasculari
C Lezarii membranei celulare
D Blocarii respiratiei celulare
E Efectului coagulant asupra proteinelor
Ve z i ras puns ul c ore c t
29. Inal ti m e a s pati ul ui prote i c pote nti al e s te
m i c s orata pri n:
A Ocluzie deschisa ( subocluzia arcadei
antagoniste)
B Atrofii accentuate ale crestei alveolare
C Migrari corporeale ale dintilor limitrofi spre
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

8/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

bresa edentata
D Rotatii in ax ale dintilor limitrofi
E Subocluzia dintilor limitrofi bresei edentate
Ve z i ras puns ul c ore c t
30. Se m nul patognom i e i n parodonti ta
m argi nal a c roni c a s upe rfi c i al a ( PMCS) c are
o di fe re nti az a de gi ngi v i te e s te :
A Mobilitatea patologica de gred 2 si 3 a unui grup
de dinti
B Senzatia de egresiune a unui dinte sau grup de
dinti, insotita de o durere periradiculara si
interradiculara
C Sangerare spontana
D Marginea libera a gingiei cu aspect de rulou
ingrosat
E Hiperestezia
Ve z i ras puns ul c ore c t
31. Pe te l e radi ografi a de profi l , punc tul gnati on
(G n) re pre z i nta:
A Punctul cel mai anterior al simfizei mentoniere
B Punctul cel mai infundat de pe procesul
alveolar maxilar
C Punctul cel mai infundat de pe procesul alveolar
mandibular
D Punctul cel mai inferior si posterior al simfizei
mentoniere
E Punctul cel mai anterior al procesului alveolar
mandibular
Ve z i ras puns ul c ore c t
32. Pri ntre ti m pi i anal i z e i m ode l ul ui de s tudi u
l a paral e l ograf NU s e e num e ra:
A Stabilitatea celei mai acceptabile axe de
insertie si dezinsertie a protezei
B Trasarea ecuatorului protetic
C Stabilirea locului in care se plaseaza varful
portiunii flexibile a bratului retentiv al crosetului
D Fixarea pozitiei modelului fata de paralelograf
E Trasarea formei conectorului principal
Ve z i ras puns ul c ore c t
33. Pri ntre m e tode l e c om pl e xe de de te rm i nare
a re l ati e i c e ntri c e i n e de ntati a total a NU
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

9/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

e s te :
A Memoria ocluzala Lejoyeau
B Autoocluzorul Lende
C Metoda Patterson
D Centrocordul Optow
E Metoda stimularii electrice bilaterale Jenkelson
Ve z i ras puns ul c ore c t
34. Inte ns i tate a forte i i n kg pe c are o e xe rc i ta
m us c hi ul te m poral pe s uprafata de
s e c ti une de 4 , 3 c m 2 e s te de :
A 28 kg
B 15 kg
C 17 kg
D 35 kg
E 26 kg
Ve z i ras puns ul c ore c t
35. Si ngurul av antaj al s i s te m e l or m agne ti c e c a
s i s te m e s pe c i al e de m e nti ne re s pri j i n s i
s tabi l i z are i n s upraprote z are a pe di nti
natural i e s te :
A Ca ofera o retentie excelenta
B Ca dintii care se mentin pentru supraprotezare
pot fi incorect restaurati
C Solicitarea redusa a dintilor stalpi
D Ca preparatia ideala se face cu marginile
plasate subgingival
E Ca tratamentul parodontal nu trebuie sa fie
complet finalizat inaintea efectuarii preparatiilor
Ve z i ras puns ul c ore c t
36. Pre l uc rare a m e c ani c a a s antul ui oc l uz al
pri n e nam e l opl as ti e s e poate fac e c u:
A Piatra diamantata activa pe varf
B Fraza con invers numarul 34
C Freza sferica numarul 4
D Freza Sorensen Ponta K : G : 2137 F
E Freza trepan
Ve z i ras puns ul c ore c t
37. Infe c ti i l e s pati i l or fas c i al e pri m are
m andi bul are s unt:

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

10/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

A Maseterin
B Bucal
C Pterigomandibuar
D Temporal superficial si profund
E Parotidian
Ve z i ras puns ul c ore c t
38. O pe rati a de re parati e a prote z e l or parti al
ac ri l i c e c are s e poate e xe c uta s i de c atre
m e di c c ons ta i n:
A Reparatii pentru inlocuirea mai multor dinti
B Completarea bazaei in cazul extractiei a trei
dinti consecutiv
C Reparatia bazei protezei fracturate sau fisurate
D Inlocuirea unui dinte sau a unui croset
E Montarea corecta a dintilor pentru impiedicarea
bascularii protezelor
Ve z i ras puns ul c ore c t
39. Im obi l i z are a te m poral a e s te un proc e de u
te rape uti c de s ol i dari z are a di nti l or
parodontoti c i m obi l i pri n s i s te m e c u
c arac te r tranz i tor c u durata de c i rc a:
A 1 luna
B 1,5-2 luni
C 2-4 saptamani
D 10 zile
E 1-2 saptamani
Ve z i ras puns ul c ore c t
40. Se de s c ri u urm atoare l e ti puri de portam pre nte s tandard, CU EXCEPTIA :
A Port-amprenta ortomorfa Devin
B Port-amprenta Scrainemakers
C Port-amprenta cu dispozitiv de irigare cu apa
D Port-amprenta din material plastic
E Port-amprenta din placa de baza
Ve z i ras puns ul c ore c t

Grile rezidentiat
Medicina Dentara
Iasi 2014

Grile rezidentiat
Medicina Dentara
Iasi 2013

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

11/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

41. Cari i l e s i tuate s ub c ol e tul anatom i c al


di nte l ui pot fi fav ori z ate de :
A Consumul crescut de alimente cu alcalinitate
ridicata
B Parafunctii precum bruxismul sau inclestarea
dintilor
C Rezistenta mecanica mai redusa a cementului
si a dentinei radiculare
D Periajul intempensiv predominant cu miscari
orizontale
E Refluxul gastro-esofagian
Ve z i ras puns ul c ore c t
42. Pe ntru a o pute a c atal oga dre pt c roni c a,
durata une i s ufe ri nte s i nuz al e tre bui e s a
fi e m ai m ai re de :
A 1 luna
B 3 saptamani
C 6 saptamani
D 2 luni
E 3 luni
Ve z i ras puns ul c ore c t
43. In m e c ani s m ul de form are a granul om ul ui
s i m pl u c onj unc ti v ( dupa Fi s h) s e de s c ri u
pe ntru z one de l a ape x s pre os :
A Zona de iritatie, zona de stimulare ( de
incapsulare), zona de necroza, zona exudativa
B Zona de necroza, zona exudativa, zona de
iritatie, zona de stimulare ( de incapsulare)
C Zona de stimulare ( de incapsulare), zona de
necroza, zona de iritatie, zona exudativa
D Zona de necroza, zona de iritatie, zona de
stimulare ( de incapsulare) zona exudativa
E Zona exudativa, zona de iritatie, zona de
necroza, zona de stimulare ( de incapsulare)
Ve z i ras puns ul c ore c t
44. In ge ne ral , i n prac ti c a pe ntru i nre gi s trare a
oc l uz i e i , s e uti l i z e az a m ai m ul te m ate ri al e ,
CU EXCEPTIA :
A Cerii buco-plastice
B Elastomeri de sinteza speciali, pe baza de
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

12/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

polieteri
C Siliconilor cu reactie de aditie
D Cerii speciale de tip Beautypink
E Cerii cu adaos de pulberi metalice
Ve z i ras puns ul c ore c t
45. Es te un de z av antaj al de tartraj ul ui s oni c :
A Volumul redus al dispozitivului
B Ca vibratiile sunt de 2000-6500 cicli pe secunda
C Ca dispozitivul este antrenat de jetul de aer
D Ca necesita racire cu apa
E Contaminaeza mediul ambiant cu perticule
purtatoare de microbi
Ve z i ras puns ul c ore c t
46. Te ori i l e propus e pe ntru e ti opatol ogi a
s i ndrom ul ui al godi s func ti onal s unt, CU
EXCEPTIA :
A Teoriei deplasarii mecanice
B Teoriei ocluzo-musculare
C Teoriei neuro-musculare
D Teoriei psiho-fizice
E Teoriei musculare
Ve z i ras puns ul c ore c t
47. Cri te ri i l e de di agnos ti c i n ne v ral gi a
tri ge m i nal a c l as i c a s unt, CU EXCEPTIA :
A Atacurile paroxistice de durere cu durata de la
fractiuni de secunda pana la 2 minute
B Durerea este intensa, ascutita, superficiala sau
cu caracter de impungere
C Durerea nu este declansata de trigger sau de
factorii trigger
D Atacurile sunt stereotipe la fiecare individ
E Nu exista deficit neurologic evident clinic
Ve z i ras puns ul c ore c t
48. In oc l uz i a m e z i al i z ata di n m al oc l uz i a de
c l as a a III- a, c e l m ai fre c v e nt m us c hi c are
s e s pas ti c i z e az a e s te :
A
B
C
D

Muschiul buccinator
Muschiul temporal
Muschiul occipital
Muschiul pterigoidian lateral ( extern)

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

13/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

E Muschiul mentalis
Ve z i ras puns ul c ore c t
49. In c e e a c e pri v e s te i nfl ue nta unor fac tori
ge ne ral i as upra s us c e bi l i tati i de
i m bol nav i re a parodonti ul ui m argi nal ,
hi pov i tam i noz a B 1 :
A Se insoteste frecvent de o gingivita ulceroasa si
hemoragica
B Produce demineralizari ale osului alveolar
C Se insoteste de eroziuni ale mucoasei bucale,
hiperestezii nevritice
D Produce keilita angulara
E Se insoteste de hiperkeratoza
Ve z i ras puns ul c ore c t
50. Fac tori i c are i ngre une az a odonte c tom i a M3
i nfe ri or s unt urm atori i , CU EXCEPTIA :
A Incluziei osoase complete
B Radacinilor conice sau fuzionate
C Osului dens, rigid
D Radacinilor lungi si subtiri
E Radacinilor curbe si divergente
Ve z i ras puns ul c ore c t

Intrebari tip complement multiplu:


51. Com uni c are a oro- s i nus al a i m e di ata (
de s c hi de re a ac c i nde ntal a a s i nus ul ui
m axi l ar) i n ti m pul e xtrac ti e i di nti l or c u
raport s i nus al , tre bui e di agnos ti c ata
i m e di at pe baz a urm atoare l or c ri te ri i :
A Absenta sangerarii din alveola
B Proba Valsalva negativa
C Proba Valsalva pozitiva
D Explorarea blanda a alveolei cu un stilet butonat
evidentiaza o senzatie de cadere in gol
E Sangerarea mai abundenta din alveola, uneori cu
aspect acrat
Ve z i ras puns ul c ore c t
52. U rm atoare l e afi rm ati i pri v i nd os te otom i a
de ti p Le Fort I s unt ade v arate :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

14/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

A Interventia se realizeaza pe cale extraorala


B Consta in practicarea unor osteotomii la nivelul
maxilarului
C Planul de osteotomie porneste de la apertura
piriforma
D Osteotomia se continua posterior pana la circa
35 mm de apofizele pterigoide
E Este contraindicata osteotomia septului nazal
cartilaginos si a vomerului
Ve z i ras puns ul c ore c t
53. D i agnos ti c ul di fe re nti al i n anom al i i l e
de nto- m axi l are de c l as a a II/1 s e fac e c u:
A Pseudoocluzia adanca
B Macrodontia
C Meziopozitia
D Sindromul de endoalveolie cu inghesuire ( clasa
II/2)
E Malocluzia de clasa a III-a
Ve z i ras puns ul c ore c t
54. Pri ntre fac tori i c auz al i ai ne c roz e i pul pare ,
pot fi m e nti onati bol i ge ne ral e c are
m odi fi c a c al i tate a pe re ti l or v as e l or m ari nd
s au m i c s orand pe rm e abi l i tate a ac e s tora,
c a:
A Avitaminozele, mai ales A si C
B Maladia Reynaud
C Intoxicatiile endogene ( uremie)
D Hipotensiunea arteriala
E Intoxicatiile endogene cu fluor, clor, brom
Ve z i ras puns ul c ore c t
55. In te hni c a obturati e i radi c ul are c u c onuri
c al i brate ne de form abi l e , uti l i z are a
c onuri l or de argi nt c onv e nti onal e pre z i nta
urm atoare l e de z av antaj e :
A Reducerea simtului tactil la propulsarea in
canale din cauza manevrarii cu pensa port-con
B Deformarea conului in introducerea in canalele
drepte
C Forta aplicata cu pensa port-con nu se exercita
in axul conului, ci paralel cu acesta
D Rigiditatea superioara comparativ cu cea
aconurilor din titan
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

15/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

E Presiunea dezvoltata de varful conului este


foarte mare
Ve z i ras puns ul c ore c t
56. Ev ol uti a bol i i parodontal e e s te i nfl ui e ntata
de :
A Varsta
B Instalarea unor boli generale
C Concentratia de clor din apa potabila
D Factorii locali favorizanti
E Efectele secundare ale unor medicamente
Ve z i ras puns ul c ore c t
57. Intre av antaj e l e uti l i z ari i unui
gl as s i onom e r autopol i m e ri z abi l ( Fuj i
Ionom e r Type III) s e e num e ra:
A Aspect fizionomic acceptabil
B Rata crescuta de conversie a monomerilor
C Biocompatibilitatea foarte buna
D Efect carioprotector datorita ionilor de fluor din
compozitie
E Priza lenta
Ve z i ras puns ul c ore c t
58. Cul oare a norm al a a gi ngi e i v ari az a i n raport
c u:
A Gradul de vascularizatie din corionul gingival
B Gradul de keratinizare
C Densitatea glandelor salivare minore
D Grosimea stratului epitelial
E Prezenta si numarul celulelor
melaninoformatoare
Ve z i ras puns ul c ore c t
59. D e s pre ge ni opl as i e s unt ade v arate
urm atoare l e afi rm ati i :
A Realizeaza repozitionarea mentonului
B Se practica pa cale orala
C Consta in practicarea unei linii de osteotomie
verticala a mentonului
D Se pot practica la nevoie osteotomii in V
E Nu este necesara fixarea cu placute de
osteosinteza din titan sau cu sarma

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

16/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

Ve z i ras puns ul c ore c t


60. Patoge ni tate a m i c roorgani s m e l or i m pl i c ate
i n gangre na pul para s i m pl a, s e e xpl i c a pri n
pos i bi l i tati m ul ti pl e de a e l i m i na pri nc i pi i
c u rol de di s truc ti e c e l ul ara:
A Leucocidoza ( streptococ, stafilococ)
B Fibrinaze ( bacteroides)
C Gelatinaza ( bacteroides, peptococ,
peptostreptococ)
D Lipaze ( coci gram negativi)
E Necrotoxina ( stafilococ)
Ve z i ras puns ul c ore c t
61. Te rapi a e duc ati onal a s i c om portam e ntal a
e s te e s e nti al a i nde os e bi i n di s func ti i l e
m i oge ne , av and c a obi e c ti v :
A Relaxarea sistemului masticator prin limitarea
voluntara a miscarilor mandibulei, constand in
muscarea unor obiecte, strangerea si scrasnirea
dintilor
B Program fizioterapeutic la domiciliu constand in
evitarea masticatiei dificile, exercitii de
deschidere larga a gurii
C Constientizarea obiceiurilor vicioase constand
in posturi vicioase in timpul somnului, cantatul la
unele instrumente, strangerea si scrasnirea
dintilor, muscarea unor obiecte
D Program fizioterapeutic la domiciliu constand in
caldura umeda, gheata, masajul grupelor
musculare
E Monitorizarea- rememorare vizuala adaptata la
activitatile zilnice ale pacientului, ca o forma
simpla de feed-back
Ve z i ras puns ul c ore c t
62. Mal oc l uz i a de c l as a II/2 e s te un s i ndrom
c arac te ri z at pri n:
A Rapoarte molare mezializate
B Reducerea diametrelor premolare si molare
C Retrodentie cu supraacoperire a grupului incisiv
D Diferite grade de inghesuire dentara
E Inocluzie sagitala mai mare de 7 mm
Ve z i ras puns ul c ore c t
63. Modi fi c ari l e s c he l e tal e i n m al oc l uz i a de
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

17/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

c l as a a III- a s unt c arac te ri z ate de :


A Dezvoltarea insuficienta a bazei maxilarului
superior in plan sagital
B Dezvoltarea in exces a bazei maxilarului
superior in plan sagital
C Scurtarea marcata a celor doua ramuri ale
maxilarului inferior
D Unghiul SNA micsorat
E Distanta bispinoasa micsorata
Ve z i ras puns ul c ore c t
64. Fac tori i ge ne ral i c are i nte rv i n i n i nc l uz i a
de ntara s unt:
A Despicaturile labio-maxilo-palatine
B Formarea mugurelui dentar mult prea profund
C Sindroamele genetice ( sindromul Down,
sindromul Turner, boala Paget)
D Disostoza cleidocraniana
E Fibromucoasa acoperitoare densa si dura
Ve z i ras puns ul c ore c t
65. Pe ntru as c uti re a i ns trum e nte l or de
de tartraj s e fol os e s c :
A Pietre Arkansas
B Pietre diamantate
C Un ulei special pentru acutit
D Pietre India
E Pile din carbura de tungsten
Ve z i ras puns ul c ore c t
66. In tratam e ntul parodonti te i j uv e ni l e , s e
re c om anda:
A O mesa imbibata in solutie Protergol 1 %
B Debridare gingivala, detartraj
C Tratament antimicrobian ( Augmentin,
Metronidazol si in special Tetraciclina in formele
susceptibile la atibiotic)
D Chiuretaj subgingival, operatii cu lambou,
amputatie radiculara, extractia dintilor
recuperabili
E Instilatii cu solutie Ringer 7 %
Ve z i ras puns ul c ore c t
67. Pri ntre de z av antaj e l e c aptus i ri i i ndi re c te a
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

18/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

prote z e l or m obi l e s e e num e ra:


A Dureaza mai mult prin solicitarea laboratorului
de tehnica dentara
B Se modifica DVO
C Dupa capturirea materialul este neomogen, cu
prozitati
D Pacientul ramane disfunctional cat dureaza
fazele de laborator
E Consum mai mare de material
Ve z i ras puns ul c ore c t
68. G ras i m i l e ac ti one az a pri n m ai m ul te
m e c ani s m e c ari os tati c e , c um ar fi :
A Formarea unei bariere protectoare pentru smalt
B Modificarea proprietatilor de membrana alea
bacteriilor placii
C Efectul antimicrobian al unor acizi grasi care
stimuleaza activitatea ATP-azei in placa bacteriana
D Efectul cariostatic al fosfopeptidelor din cazeina
E Efectul cariostatic al glieirrizinei
Ve z i ras puns ul c ore c t
69. Traum a oc l uz al a e s te urm ata de m odi fi c ari
adaptati v e al e parodonti ul ui m argi nal ,
pre c um :
A Ingustarea spatiului dento-alveolar
B Ingrosarea laminei dura
C Cresterea mobilitatii dentare, dar nu in limite
patologice
D Largirea spatiului dento-alveolar
E Subtierea laminei dura
Ve z i ras puns ul c ore c t
70. A nal i z a s pati ul ui total ( Twe e d s i
Me rri fi e l d) v a i m parti arc ada i nfe ri oara i n
tre i z one :
A Zona medie cuprinde premolarul 1,
premolarul 2 si molarul 1
B Zona posterioara cuprinde molarul 1 si
molarul 2
C Zona anterioara cuprinde incisivii central,
incisicii laterali si caninii
D Zona medie cuprinde incisivii centrali si laterali
E Zona porterioara cuprinde molarul doi si
molarul 3
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

19/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

Ve z i ras puns ul c ore c t


71. Ce l e m ai fre c v e nte m e tode
antropom e ntri c e fara re pe re
pre e xtrac ti onal e i n e de ntati a total a s unt:
A Leonardo da Vinci modificata
B Metoda compasului de aur Appenrodt
C Metoda planului de la Frankfurt
D Metoda Wright
E Metoda Swenson
Ve z i ras puns ul c ore c t
72. D i n punc t de v e de re oro- m axi l o- fac i al ,
di agnos ti c ul de TB C ne c e s i ta obl i gatori u:
A Examen RMN
B Biopsia leziunii
C Examen anatomo-patologic
D Rediografii dentare
E Consult cardiologic
Ve z i ras puns ul c ore c t
73. D e s pre te ndi nte l e de di s l oc are a
prote z e l or parti al e adj unc te s i m i j l oac e l e
de ne utral i z are , s e poate afi rm a:
A Infundarea este cauzata de echilibrarea
incorecta a ocluziei
B Mezializarea este cauzata de contactele
premature in relatie centrica
C Distalizarea este favorizata de creste
descendente spre distal la maxilar si ascendente
spre distal la mandibula
D Deplasarile laterale sunt favorizate de
miscarile laterale ale mandibulei cu contacte
neechilibrate
E Desprinderea este cauzata de fortele
exercitate de periferia campului protetic in cazul
protezelor incorect adaptate
Ve z i ras puns ul c ore c t
74. Ne c roz a de c ol i c v ati e e s te produs a, i n
s pe c i al , s ub ac ti une a e nz i m ati c a c u
c re s te re a hi drofi l i e i di n te s utul pul par
l i z at, pri n:
A Enzime vegetale: papaina
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

20/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

B Enzime animale> pepsina, tripsina


C Substante ca: arsenicul, fenolul
D Dolurii antiseptice: antiformina
E Produse pe baza de trcrezolformalona
trioximetilena
Ve z i ras puns ul c ore c t
75. Pri ntre c om pl i c ati i l e l oc al e al e ane s te z i e i
l oc ore gi onal e s e e num e ra:
A Necroza mucoasei
B Alveolita postextractionala
C Sincopa vaso-vagala
D Trismusul persistent
E Sincopa sinusului carotidian
Ve z i ras puns ul c ore c t
76. D i agnos ti c ul de parodonti ta m argi nal a
c roni c a s e pune pe baz a urm atoare l or
c ri te ri i :
A Prevalenta maxima este la adolescenti
B In etiologia bolii sunt incriminati patogeni
parodontali din placa bacteriana
C Factorii favorizanti sunt nesemnificativi
D Leziunile distructive afecteaza parodontiul
marginal profund, de sustinere
E Prevalenta maxima este la adulti
Ve z i ras puns ul c ore c t
77. Fac tori i l oc al i c are pot i nte rv e ni i n ge ne z a
une i i noc l uz i i v e rti c al e l i m i tate s au e xti ns e
s unt:
A Sindromul Down
B Sindromul Turner
C Afectiunile reumatice localizate la nivelul
articulatiei temporo-mandibulare
D Cicatricile cheloide, retractiile, dupa arsuri
termice, chimice sau electrice
E Incongruenta dento-alveolara cu inghesuire
primara sau secundara
Ve z i ras puns ul c ore c t
78. Pe ntru a de fi ni m i nus ul num e ri c i n form ul a
de ntara l i te ratura de s pe c i al i tate uti l i z e az a
te rm e ni pre c um :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

21/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

A Ateleodontie
B Pleiodontie
C Aplazie dentara
D Atelectodontie
E Agenezie
Ve z i ras puns ul c ore c t
79. Inc i z i a i n odonte c tom i a pe c al e pal ati nal a a
c ani ni l or s upe ri ori i nc l us i :
A Se practica la aproximativ 2 mm de marginea
gingivala
B Se practica de-a lungul dintilor, intre incisivul
central si fata meziala a molarului de 6 ani
C Se practica la aproximativ 6 mm de marginea
gingivala
D Este completata de o incizie antero-posterioara
pe linia mediana, in bolta, de 3-4 cm
E Este completata de o incizie intrasulculara
Ve z i ras puns ul c ore c t
80. O m e toda foarte e fi c i e nta i n s tabi l i re a
prognos ti c ul ui de c re s te re e s te ac e e a a l ui
Stoc kfi s h. Sc he m a propus a e s te al c atui ta
di n s as e s e gm e nte pe ri fe ri c e di ntre c are :
A Unghiul format de linia N-S cu planul
manbibular Go-Gn
B Relatia dintre inaltimea posterioara a fetei (SGo)si lungimea mandibulei
C Relatia dintre inaltimea anterioara a fetei (N-Gn)
si distanta dintre spina nazala anterioara si spina
nazala posterioara
D Unghiul goniac anterior (N-Go-Gn)
E Unghiul axei faciale ( Rieketts)
Ve z i ras puns ul c ore c t
81. La i m obi l i z are a i ntrac oronara c u arm atura
m e tal i c a s i m ate ri al e fi z i onom i c e pe di nti i
l ate ral i :
A Se prefera pastrarea vitalitatii dintilor
B Se urmareste solidarizarea unuia sau mai
multor dinti laterali mobili, dar care sunt flancati
in mod obligatoriu de dinti ferm implantati
C Se prefera devitalizarea de la inceput
D Necesita decoletarea pentru a nu produce
leziuni iritative parodontiului marginal
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

22/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

E Se urmareste solidarizarea unui idnte lateral


mobil de lucrari protetice adiacente
Ve z i ras puns ul c ore c t
82. Intre propri e tati l e Si gi l ar- ul ui re c om andate
de fi rm a produc atoare , s e e num e ra:
A Timp de priza lung
B Adeziune buna
C Hidrofilie crescuta
D Biocompatibilitate
E Contractie mica la polimerizare
Ve z i ras puns ul c ore c t
83. A l e ge re a m ate ri al e l or s i m e tode l or de
am pre ntare i n te hni c a c onv e nti onal e s a
fac e pe baz a anum i tor c ri te ri i , pri ntre c are :
A Stabilitatea dimensionala a materialului de
amprenta
B Tipul de ocluzie
C Posibilitatea de conservare si confectionarea
repetata a modelului
D Posibilitatea de inregistrare si transfer a
relatiilor mandibulo-craniene
E Particularitatile campului protetic in stransa
interrelatie cu particularitatile protezei fixe pe
care dorim sa o realizam
Ve z i ras puns ul c ore c t
84. Ci m e ntul de hi droxi d de c al c i u pre z i nta
urm atoare l e propri e tati :
A Modul de elasticitate crescut al preparatelor
biocomponente
B Rezistenta scazuta la compresiune a sistemului
bicomponent ( cca 20 MPa)
C Conductivitatea termica scazuta
D Timp de priza 7-12 minute
E Solubilitate variabila in apa, acizi di solventi din
lacuri ( eter)
Ve z i ras puns ul c ore c t
85. Li c hi dul gi ngi v al c onti ne :
A Fibrinogen
B Fractiuni proteice ale complementului C3 si C4
C IgA
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

23/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

D Mitocondrii activate
E Enzime lizozomale
Ve z i ras puns ul c ore c t
86. D upa gradul de i ntre rupe re s i form a
de v i e ri i c ol oane i de ae r, c ons oane l e pot fi
i m parti te i n:
A Bilabiale (p, b, m)
B Africasive ( s, j)
C Fricative (f, v)
D Explozive (p, b t, d, g, c)
E Vocale anterioare(i, e)
Ve z i ras puns ul c ore c t
87. Fac tori i fav ori z anti ai s i nuz i te i m axi l are de
c auz a de ntara pot fi :
A Scaderea motilitatii ciliare, simultan cu
cresterea secretiei de mucus
B Fumatul si expunerea la mediu cu noxe
C Chisturile radiculare suprainfectate
D Osteita procesului alveolar
E Chisturile foliculare suprainfectate
Ve z i ras puns ul c ore c t
88. D e z v ol tare a oc l uz i e i de ntare i n de ti ti i l e
m i xte s i pe rm ane nta pri n e rupti a M1
pre s upune :
A Reducerea spatiului primat ( Boume) prin
puseul mezializat
B Trecerea de la forma arcadei de semicerc la cea
parabolica
C A III-a inaltare de ocluzie
D Prima mezializare
E A II a inaltare de ocluzie, sau prima inaltare
din dentina permanenta (Schwartz)
Ve z i ras puns ul c ore c t
89. Sunt c om pl i c ati i l oc al e al e bol i i
parodontal e :
A Pericoronarita M3
B Abcesul parodontal marginal
C Pulpitele acute laterograde sau retrograde
D Parodontitele apicale subcutanate sau cronice,
retrograde
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

24/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

E Gingivo-stomatita ulcero-necrotica
Ve z i ras puns ul c ore c t
90. In te hni c i l e de c onde ns are l ate ral a a
gutape rc i i , al e ge re a c onul ui de gutape rc a
pri nc i pal s e s upune urm atoare l or re gul i :
A Trebuie sa fie cu un numar mai mare decat
calibrul celul mai gros instrument cu care sa largit
canalul pe toata lungimea de lucru
B Trebuie sa fie cu un numar mai mic decat
calibrul celui mai gros instrument cu care s-a
largit canalul pe toata lungimea de lucru
C Conurile care opun o rezistenta certa la
incercarea de propulsie dincolo de reper, li se
reteaza o foarte scurta potiune de la varf
D Daca proba clinico-radiologica atesta
patrunderea conului pe toata lungimea de lucru
stabilita prin odontontometrie, se procedeaza la
scurtarea conului prin taierea unui segment de 2
mm de la varf
E Daca proba clinico-radiologica atesta
patrunderea conului pe toata lungimea de lucru
stabilita prin odontometrie, se procedeaza la
inlocuirea conului printr-un con cu un numar mai
mare
Ve z i ras puns ul c ore c t
91. Pri ntre e l e m e nte l e s pe c i al e de m e nti ne re
s i s tabi l i z are di s j unc toare s au di s tri butoare
s i m pl e , s unt:
A Bara de tip Steg
B Crosetul Thompson
C Sarnierele
D Crosetul in forma de balansoar
E Crosetul cu conector in forma de S
Ve z i ras puns ul c ore c t
92. Re dre s are a c hi rurgi c al a ortodonti c a a
c ani nul ui s upe ri or i nc l us e s te i ndi c ata:
A La pacienti varstnici
B In incluzia profunda
C La pacienti tineri
D Cand dintele nu prezinta anomalii de forma sau
volum
E Cand nu exista spatiu suficient pe arcada sau
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

25/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

cand acesta nu poate fi creat prin metode


ortodontice
Ve z i ras puns ul c ore c t
93. G uti e ra oc l uz al a i n bruxi s m are
urm atoare l e abi e c ti v e :
A Prevenirea pierderilor de tesuturi dure dentare
B Restaurarea spatiilor edentate
C Echilibrarea prerestaurativa
D Crearea spatiului pentru restaurarea dintilor
anteriori abrazati
E Protejarea noilor restaurari protetice de
parafunctii
Ve z i ras puns ul c ore c t
94. Tri c re z ol ul fol os i t pe ntru s te ri l i z are a
c anal e l or radi c ul are pri n m e tode c hi m i c e
are urm atoare l e propri e tati :
A Este un lichid incolor sau rozaliu cu aroma de
fenol
B Este alcatuit dintr-un amestec de trei izomeri
2-, 3- si 4-metilfenol
C Este un lichid usor galbui, cu aroma de camfor
D Este alcatuit dintr-un amestec de doi izomeri
alfa- si beta-metilfenol
E Izomerul metacrezol este considerat cel mai
activ
Ve z i ras puns ul c ore c t
95. O bi e c ti v e l e am pre nte i i n prote ti c a fi xa
s unt:
A Redarea exacta a rapoartelor interarcadice
B Posibilitatea obtinerii unui model de lucru cel
mai exact pa care sa se poata realiza macheta
viitoarei proteze fixe
C Radarea cat mai exacta a zonelor functionale
periferice
D Preluarea si redarea cu fidelitate maxima a
rapoartelor preparatiei cu mucoasa pasiv-mobila
E Inregistrarea si redarea cat mai corecta a
reliefului dintilor antagonisti
Ve z i ras puns ul c ore c t
96. D i agnos ti c ul poz i ti v i n form a aborti v a
propri u- z i s a a parodonti te i api c al e ac ute
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

26/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

hi pe re m i c e s a pune pe :
A Absenta sensibilitatii la percutia in ax
B La atingerea dintelui apare senzatia de prezenta
a dintelui in arcada dentara
C Simptomatologia de pulpita partiala
D Alterarea profunda a starii generale
E In dreptul apexului, usoara congestie de
mucoasa
Ve z i ras puns ul c ore c t
97. D i as te m a m ai e s te de num i ta i n l i te ratura
s i c u al ti te rm e ni , c um ar fi :
A Diastema adevarata
B Diastema tertiara
C Diastema inteincisiva
D Diastema patologica
E Diastema vera
Ve z i ras puns ul c ore c t
98. D e l i m i tare a s pati ul ui pte ri gom andi bul are
e s te , dupa c um urm e az a:
A Medial: m. pterigoidian medial
B Lateral: fata externa a ramului mandibular
C Inferior: chinga pterigomaseterina
D Anterior: rafeul pterigomandibular
E Posterior: glanda submandibulara
Ve z i ras puns ul c ore c t
99. D i agnos ti c ul de parodonti ta agre s i v a s e
fac e pe urm atoare l e c ri te ri i pri nc i pal e :
A Distributia preferentiala a leziunilor pe arcada
mandibulara in zona anterioara
B Disjunctia gingivo-dentara si distructia osoasa
se realizeaza rapid
C Parodontita agresiva apare mai frecvent la
persoanele tinere de obicei pana la 30-40 ani si
care prezinta o buna stare generala de sanatate
D Parodontita agresiva localizata sau generalizata
este mai rara in comparatie cu parodontita
cronica
E Titrul de anticorpi este nedetectabil
Ve z i ras puns ul c ore c t
100. Pri ntre m e tode l e s i m pl e de de te rm i nare a
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

27/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

re l ati e i c e ntri c e s unt:


A Metoda Leonardo da Vinci modificata
B Metoda Silvermann
C Metoda deglutitiei
D Metoda de stimulare a reflexului de ocluzie
molara
E Metoda centrocordului Optow
Ve z i ras puns ul c ore c t
101. In pul pi ta ac uta s e roas a parti al a ( c oronara)
e xam e nul m i c ros c opi c pune i n e v i de nta:
A Vasodilatatie pe un teritoriu pulpar intim
B Pereti vesculari ingrosati
C Marginatie leucocitara interna
D Semne de hipofunctie odontoblastica la
periferia procesului inflamator
E Semne de hiperfunctie a fibroblastilor alfati in
plin focar inflamator
Ve z i ras puns ul c ore c t
102. In e ti opatol ogi a anom al i i l or de ntom axi l are , c ari a aproxi m al a a di nti l or
te m porari , m ai al e s i n z ona de s pri j i n,
de te rm i na:
A Alungirea arcadei dentare
B Scurtarea arcadei pierzandu-se spatiul de
rezerva
C Scurtarea arcadei ducand la dificultati in eruptia
C
D Tulburari ale relatiilor verticale interarcade
E Scurtarea arcadei ducand la dificultati in eruptia
P2
Ve z i ras puns ul c ore c t
103. In l i ti az a paroti di ana, c al c ul ul :
A Este de obicei unuic, de dimensiuni mari
B Este situat frecvent intraglandular
C Este de obicei unic, de dimensiuni mici
D Are aspect coraliform
E Este situat de obicei pe canalul Stenon
Ve z i ras puns ul c ore c t
104. In l i c hi dul buc al c al c i ul ne i oni z at s e
gas e s te :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

28/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

A In proportie de 40-50 % in fosfati si bicarbonati


B Peste 20% legat de compusul organic cu masa
moleculara mica ( policarboxilat)
C Sub 10% legat de compusi organici cu masa
moleculara mica
D 30-40 % legat de compusi organici
macromoleculari ( mucine)
E 10-30 % legat de compusi organici
macromoleculari ( staterina, proteinele bogate in
prolina si histidina)
Ve z i ras puns ul c ore c t
105. Pi ntre c arac te ri s ti c i l e func ti onal e al e
arti c ul atorul ui FA G e num e ram :
A Este de tip NON-ARCON
B Planul de referinta este planul de la Frankfurt
C Panta condiliana este reglabila
D Unghiul Benett este reglabil
E Are sistem de blocaj in RC
Ve z i ras puns ul c ore c t
106. D upa B j ork, s e m ne l e c are pot fi c ul e s e pe
ortopantom ogram a s i c are i ndi c a o rotati e
de ti p ante ri or s unt:
A Latimea ramurii orizontale crescuta
B Condilul inalt cu dezvoltare preponderent
anterioara
C Curbura preangulara stearsa
D Canalul dentar angulat
E Ramura ascendenta scurta
Ve z i ras puns ul c ore c t
107. Morfol ogi a oc l uz al a a di nti l or e s te di re c t
i nfl ue ntata de unghi ul B e ne t t dar s i de
di s tanta i nte rc ondi l i ana. A s tfe l :
A Cu cat unghiul Benett este mai mare, cu atat
relieful ocluzal trebuie sa fie mai sters
B Cu cat unghiul Benett este mai mare, cu atat
relieful ocluzal poate fi mai accentuat
C Cu cat distanta intercondiliana este mai mare,
cu atat unghiul delimitat de fetele ocluzale ale
dintilor intre traiectoriile de laterotruzie si
mediotruzie va fi mai mare
D Cu cat unghiul Benett este mai mare, cu atat
unghiul dintre traiectoriile de laterotruzie si
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

29/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

protruzie va fi mai mic


E Cu cat distanta intercondiliana este mai mare,
cu atat unghiul delimitat de fetele ocluzale ale
dintilor intre traiectoriile de laterotruzie si
mediotruzie va fi mai mic
Ve z i ras puns ul c ore c t
108. Se i l e ac ri l i c e au urm atoare l e c arac te ri s ti c i :
A Transmit fartele de solicitare dintilor limitrofi
breselor edentate
B Transmit fortele masticatorii spre suportul
muco-osos si dento-parodontal
C Transmit fortele de solicitare conectorului
principal
D Se opun fortelor de deplasare verticala si
orizontala
E Numarul acestora este in acord cu numarul
dintilor absenti
Ve z i ras puns ul c ore c t
109. Contrai ndi c ati i l e re l ati v e al e re z e c ti e i
api c al e s unt:
A Dinti fara valoare protetica
B Fractura radiculara verticala
C Pacienti cu imunosupresie
D Corticala vestibulara groasa
E Raportul nefavorabil coroana-radacina
Ve z i ras puns ul c ore c t
110. A l v e ol otom i a c u re z e c ti e m argi nal a
parti al a/total a a tabl e i os oas e v e s ti bul are
e s te i ndi c ata i n:
A Resturi radiculoare mici, situate profund
B Resturi radiculare mari, situate superficial
C Radacini deformate in regiunea apicala (
hipercementoza)
D Anchiloze dento-alveolare pe toata lungimea
radacinii
E Dinti temporari cu radacini divergente, pentru
protejarea mugurelui dintelui definitiv
Ve z i ras puns ul c ore c t
111. Mandi bul oki ne z i ografi a s e re al i z e az a pri n:
A Teste de miscare mandibulara: deschidere,
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

30/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

inchidere, lateralitate dreapta-stanga, propulsie


B Inregistrarea diagramei Posselt
C Investigarea miscarilor functionale ( masticatia
si deglutitia )
D Teste fonetice (Wild, Silvermann, Robinson)
E Procedeul Kleinerock
Ve z i ras puns ul c ore c t
112. D i ntre tum ori l e ne odontoge ne c u re l e v anta
i n c onte xtul patol ogi e i c hi rurgi c al e orom axi l o- fac i al a urm atoare l e s unt l e z i uni
os te oge ne :
A Osteoblastomul si osteomul osteoid
B Displazia osoasa ( cemento-osoasa)
C Cherubismul
D Tumora bruna din hiperparatiroidism
E Boala Paget
Ve z i ras puns ul c ore c t
113. In c az ul fol os i ri i m ate ri al e l or pe baz a de
ras i na bi s - G MA , e nam e l opl as ti a ofe ra
urm atoare l e av antaj e :
A Asigura o adaptare mai buna la smalt
B Nu necesita utilizarea de instrumentar rotativ
C Permite patrunderea mai profunda a
materialului indiferent daca este granular sau
negranular
D Creste rezistenta la uzura a materialului
E Este recomandata in cariile dentinare
Ve z i ras puns ul c ore c t
114. A nc orare a re c om andata i n tratam e ntul
i nc l uz i e i de ntare poate fi :
A Ancorarea periapicala
B Ancorarea transmaxilara
C Ancorarea prin colarea unor accesorii
D Ancorarea intratisulara
E Ancorarea peritisulara
Ve z i ras puns ul c ore c t
115. Com pl i c ati i l e pos tope ratori i tardi v e al e
re z e c ti e i api c al e s unt:
A Mobilitatea excesiva a dintelui din cauza
compromiterii implantarii
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

31/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

B Suprainfectarea
C Necroza osului prin frezaj intempestiv, fara
racire, cu dehiscenta plagii si denudarea osului
D Fractura radacinii
E Tulbularile de sensibilitate ( hipoestezii si/sau
parestezii)
Ve z i ras puns ul c ore c t
116. Chi ure te l e uni v e rs al e s unt i ndi c ate pe ntru:
A Detartrajul supragingival la persoane sanatoase,
fara pungi parodontale, retractii gingivale sau
furcatii descoperite
B Chiuretajul treaiectului fistulos al unui abces
parodontal cronic
C In pungile parodontale false
D Detartrajul pe fetele proximale ale dintilor
inghesuiti
E In pungile parodontale adevarate
Ve z i ras puns ul c ore c t
117. Pri ntre e v i dari l e c e rv i c al e s e l e c ti v e , s e
num ara urm atoare l e :
A Evidarea cervicala anterioare ( a regiunii
centrale)
B Evidarea cervicala radicala modificata
C Evidarea cervicala laterala
D Evidarea cervicala postero-laterala
E Evidarea cervicala supraomohioidiana
Ve z i ras puns ul c ore c t
118. 118. Exi s ta c ate v a c arac te ri s ti c i pe c are
tre bui e s a l e i nde pl i ne as c a c av i tati l e
pre parate pe ntru i nc rus tati i l e di n
c om poz i t, c are l e de os e be s c de c e l e
pe ntru i nl ay- uri l e di n al i aj e nobi l e s i
anum e :
A Peretii cavitatii trebuie sa fie usor convergenti
spre ocluzal
B Nu exista bizou la nivelul suprafetei ocluzale a
cavitatii
C Limitele preparatii nu trebuie sa fie situate la
nivelul zonelor de contact ocluzal
D Adancimea cavitatii trebuie sa fie de minim 2
mm
E Se pot realiza casate cu unghiuri ferme pentru
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

32/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

cresterea retentiei mecanice


Ve z i ras puns ul c ore c t
119. Si nuz i ta m axi l ara de c auz a de ntara:
A Se intalneste frecvent la copii si tineri
B Este rara la adulti
C Este rara la copii si tineri
D Este frecventa la sugari
E Este prezenta de obicei la adulti
Ve z i ras puns ul c ore c t
120. Tri opas ta G ys i c onti ne :
A Hidroxid de calciu
B Formaldehida
C Fenol
D Fenol sulfat de bariu
E Boratfenilmercuric
Ve z i ras puns ul c ore c t
121. He rpangi a:
A Este o afectiune ce apare la varstici
B Este o afectiune ce apare la copii
C Apare in special vara
D Apare cu leziuni eritematoase, veziculare si
ulceratii la nivelul valului palatin si al mucoasei
istmului faringian
E Poate fi declansata de eruptia molarului de
minte
Ve z i ras puns ul c ore c t
122. Pri nc i pi i l e bi om e c ani c e al e re al i z ari i
arc ade l or arti fi c i al e , dupa A c ke rm ann, s unt:
A Heteropozitie
B Heterogenitate
C Heterotropism
D Heteromorfie
E Heteronumar
Ve z i ras puns ul c ore c t
123. Te s te l e l ui Franz He rbs t pe ntru m axi l ar
s unt:
A Deschiderea usoara a gurii pune in tensiune
ligamentul pterigo-mandibular
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

33/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

B Suras fortat realizeaza o tractiune posterioara


a plicii alveolo-jugale
C Deschiderea larga a gurii modeleaza zona
distala a pungii Fisch
D Sugerea, suflat, fluierat, sarut realizeaza o
tractiune spre posterior a plicii alveolo-jugale
E Mobilizarea periferiei campului protetic in zona
distala prin proba Valsalva, tuse, test fonetic a,
ah
Ve z i ras puns ul c ore c t
124. In c ol i c a s al i v ara di n l i ti az a gl ande i
s ubm andi bul are , dure re a:
A Apare brusc
B Este uneori violenta
C Este localizata in planseul bucal si la nivelul
limbii
D Nu are legatura cu orarul mesei
E Iradiaza catre ureche, articulatia temporomandibulara si regiunea latero-cervicala
Ve z i ras puns ul c ore c t
125. 125. In c adrul tratam e ntul ui c hi rurgi c al
pre prote ti c al s ubs tratul ui os os , ori c e ti p
de al v e ol opl as ti e tre bui e s a re s pe c te
urm atoare l e pri nc i pi i :
A Decolarea lamboului mucoperiostal sa fie larga
B Inciziile se realizeaza pe coama crestei, cu
incizii de descarcare
C Inciziile se realizeaza pe coama crestei, fara
incizii de descarcare
D Cunoasterea exacta a anatomiei zonei
(vascularizatie si inervatie)
E Decolarea lamboului mucoperiostal sa fie
minima
Ve z i ras puns ul c ore c t
126. Si m ptom atol ogi a c ontuz i i l or arti c ul ati ti
te m poro- m andi bul are e s te re pre z e ntata
de :
A Durere spontana si/sau provocata de
mobilizarea mandibulei
B Trismus moderat
C Hipoestezie la nivelul mentonului
D Deviere a mentonului de partea afecetata
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

34/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

E Articulatie sensibila la palpare


Ve z i ras puns ul c ore c t
127. D i n punc t de v e de re m orfopatol ogi c , i n
pul pi ta ac uta purul e nta parti al a (c otonara),
s e i ntal ne s c urm atoare l e as pe c te :
A Masa semiputreda compusa in cea mai mare
parte din materii grase si hidrogen sulfurat
B Celulele proprii ale pulpei situate in apropierea
centrului inflamatiei prezinta diverse stadii de
lezare: vacuolizari, incarcari lipidice, omogenizari
nucleocitoplsmatice, fragmentarea mambranei
etc.
C Fibrele de colagen sunt distruse
D Masa semiputreda compusa in cea mai mare
parte sin polipeptide alterate
E Fibrele de colagen sunt intacte
Ve z i ras puns ul c ore c t
128. In tratam e ntul c hi rurgi c al al anom al i i l or
de nto- m axi l are s e v e re , pe ntru a s tabi l i un
pl an de tratam e nt pre c hi rurgi c al , tre bui e
gas i t ras puns l a urm atoare l e i ntre bari :
A Este nevoie de extractii dentare?
B Ce deplasari dentare vor fi efectuate?
C Care este aparatul dentar cel mai adecvat
cazului?
D Exista suficient os alveolar?
E Este necesara decompensarea ortodontica?
Ve z i ras puns ul c ore c t
129. In c onc e pe re a une i c ons truc ti i c onj unc te ,
atunc i c and nu s e poate s ati s fac e re l ati a Fr
m ai m are c a Fa, s e i m pun o s e ri e de
m odi fi c ari l a c onc e pe re a aparatul ui
c onj unc t:
A Realizarea unui corb de punte ingustat
B Realizarea liniara a corpului de punte
C Realizarea restaurarii in subocluzie
D Reducerea inaltimii si inclinarii pantelor
cuspidiene
E Realizarea de dinti antagonisti montati pe o
proteza partial mobilizabila
Ve z i ras puns ul c ore c t
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

35/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

130. O c l uz i a di nam i c a s e adre s e az a:


A Ocluziei centrice
B Relatiei de postura
C Intercuspidarii maxima
D Protruziei
E Traiectoriei de inchidere in relatie centrica
Ve z i ras puns ul c ore c t
131. La ni v e l ul gi ngi e i , l e z i uni l e di n l i c he nul
pl an pre z i nta urm atoare l e as pe c te :
A Vezicule de dimensiuni mici, in general pana la
5 mm diametru, grupate, in buchet
B Ulceratii acoperite cu un depozit
pseudomembranos, de culoare alb-galbuie pana
la cenusiu-murdar
C Vezicule si bule care se sparg si lasa in urma
ulceratii cu margini zdremtuite, mobile
D Atrofia epiteliului gingival cu leziuni erozive
E Leziuni hiperkeratozice de tip reticular sau
dendritic
Ve z i ras puns ul c ore c t
132. Cauz e l e e ti opatol oge ni c e al e e c topi e i
de ntare pri n e xi s te nta unui obs tac ol i n
c al e a e rupti e i de ntare s unt:
A Persistenta dintelui temporar fara rizaliza
B Persistenta dintelui temporar cu un tipar atipic
de rizaliza
C Deglutitia infantila
D Prezenta unor formatiuni dentare
supranumerare, erupe sau incluse
E Existenta unui capac osos dens sau a unei
fibromucoase dure
Ve z i ras puns ul c ore c t
133. Pri ntre pl anuri l e de re fe ri nta uti l i z ate i n
i nte rpre tare a te l e radi ografi e i i n ortode nti e ,
s e num e ra:
A Planum (Se-Or)
B Axa Y delimitata de punctele S-Gn
C Planul bazal maxilar delimitat de punctele GoGn
D Clivus ( Se-Be)
E Planul de la Frankfurt delimitat de punctele OrPo
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

36/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

Ve z i ras puns ul c ore c t


134. Ca s i as pe c te i m unol ogi c e , i n gi ngi v i te l e
c roni c e s i m pl e , s - a c ons tatat
A Un continut crescut de factori imunitari de
aparare a lichidului santului gingival
B Un continut redus de lizozim
C O crestere a titrului de anticorpi seriei si din
lichidul santului gingival fata de o serie de bacterii
ale placii dentare
D O crestere a prostaglandinelor (PGE2) si
leucotrienelor (LTB4)
E O reducere marcata a fractiei complement
Ve z i ras puns ul c ore c t
135. In pre parati a c anal ul ui radi c ul ar, l a
e xti rpari l e pul pare , s e i ns ti tui e obl i gatori u
un tratam e nt m e di c am e ntos i nai nte de
obturare a c anal ul ui i n urm atoare l e s i tuati i :
A Pulpite acute seroase partiale sau totale
B Cand, in timpul tratamentului, campul operator
a fost inundat de saliva
C Pulpite cronice
D Cand nu putem opri hemoragia
E Pulpite acute purulente partiale sau totale
Ve z i ras puns ul c ore c t
136. Ipote z e l e pri v i nd m e c ani s m ul i nti m , de
l e gatura m e tal o- c e ram i c a s unt:
A Ipoteze legaturii mecanice: realizarea de
macroretentii
B Ipoteza legaturii fizice: prin forte Van der Weals
C Ipoteza legaturii chimice: prin adezivi
D Ipoteza legaturii mecanice: de fixare a
ceramicii pe microretentiile oferite de suprafata
metalului turnat
E Ipoteza legaturii chimice: bazata pe schimb de
ioni si electroni si atractia intre ioni, intre oxizii
de ceramica si cei ai metalului ( oxidare prin
tratament termic)
Ve z i ras puns ul c ore c t
137. Inghe s ui re a de ntara i n m al oc l uz i a de c l as a
II/2 poate v ari a de l a form e us oare l a
grav e , dar c u un as pe c t ti tpi c :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

37/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

A Incisivii centrali superiori in protruzie


B Incisivii centrali superiori pot fi verticali, de
multe ori existand o palatopozitie marcata
C Incisivii inferiori pot fi intr-o retro- sau
proinclinare
D Incisivii laterali sunt in vestibuloversie, cu
rotatie meziala peste coroana centralilor
E Caninii sunt in palatopozitie
Ve z i ras puns ul c ore c t
138. 138. D e z v ol tare a re l ati i l or i nte rm axi l are s i
de nto- m axi l are de l a nas te re l a e rupti a
pri m i l or di nti te m porari c upri nde :
A Prognatismul nou-nascutului
B Retrognatism maxilar
C Reglarea relatiilor de postura
D Reglarea realtiilor centrice
E Prima mezializare
Ve z i ras puns ul c ore c t
139. La proba m ac he te l or prote z e l or total e
e xam i nare a pac i e ntul ui c u gura
i nte rde s c hi s a pre s upune c ons i de rare a
urm atoare l or as pe c te :
A Curbura vestibulara sa fie simetrica
B In suras, vizibilitatea dintilor frontali sa fie in
raport cu varsta
C Intre fetele vestibulare ale premolarilor si obraji
sa nu existe spatiu negru
D Garnitura de dinti aleasa sa asigure aspectul de
cambet Holywoodian
E Fata ocluzala a dintilor latelari superiori nu
trebuie sa fie prea vizibila
Ve z i ras puns ul c ore c t
140. Prote z e l e de ti p B i o D e ntapl as t au
urm atoare l e av antaj e :
A Au crosete cu elasticitatea foarte buna
B Au culoarea crosetelor aceeasi ca si a dintilor
C Au rezistenta buna a materialului in timp
D Impiedica aparitia proceselor de resorbtie si
atrofie osoasa
E Transmit fortele masticatorii exclusiv la nivelul
suportului odonto-parodontal
Ve z i ras puns ul c ore c t
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

38/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

141. 141. In tratam e ntul gi ngi v i te i s i


gi ngi v os tom ati te i aftoas e re c i di v ante , s e
re c om anda:
A Spalaturi cu solutii slab antiseptice
B Atingeri stricte ale aftelor cu nitrat de argint
30%
C Infiltratii cu Penicilina
D Corticoterapie: Prednison 10-20 mg/zi, timp de
6-7 zile
E Infiltratii cu Xilina sau Hidrocortizon
Ve z i ras puns ul c ore c t
142. In ane s te z i a ne rv ul i al v e ol ar i nfe ri or,
re pe re l e pe ntru s pi na Spi x s unt:
A Plica pterigomandibulara situata de-a lungul
marginii anterioare a muschiului pterigoidian
intern
B Planul de ocluzie al molarilor inferiori
C Creasta zigomatico-alveolara
D Radacina meziala a M2
E Creasta temporala, medial si posterior de
marginea anterioara a ramului mandibular
Ve z i ras puns ul c ore c t
143. Im portanta poz i ti e i de i nte rc us pi dare
m axi m a NU c ons ta i n faptul c a:
A Este constanta de-a lungul vietii
B Asigura stabilitatea mandibulei fata de maxilar
C Permite contractia sinergica adaptativa, in acord
cu ocluzia habituala, a muschilor ridicatori ai
mandibulei
D Poate fi considerata o pozitie de referinta in
protezarea amovibila
E Plaseaza condili mandibulari intr-o pozitie
stabila, ortopedica
Ve z i ras puns ul c ore c t
144. In artri ta te m poro- m andi bul ara di n
s pondi l i ta anc hi l oz anta, i ntal ni m
urm atoare l e s e m ne c l i ni c e :
A Durere la palparea articulatiei temporomandibulare si a muschilor masticatori
B Tumefactie
C Crepitatii si cracmente articulare
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

39/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

D Crestere a aplitudinii miscarilor articulare


E Semne generale asociate bolii ( afectiunea
debuteaza intotdeauna la nivelul articulatiei
sacro-iliace)
Ve z i ras puns ul c ore c t
145. D e z v ol tare a oc l uz i e i de ntare i n de nti ti i l e
m i xta s i pe rm ane nta pri n e rupti a M2
pre s upune :
A Echilibrul deplin prin inchiderea spatiilor inca
existente
B Prima mezializare
C A III-a inaltare de ocluzie
D A II-a inaltare de ocluzie
E Ca in absenta M3, molarul al doilea permanent
incheie fenomenele dezvoltarii dentitiei
Ve z i ras puns ul c ore c t
146. Ri tm ul de form are al tartul ui de ntar
de pi nde de :
A Localizarea dintelui
B Tipul de deglutie
C Natura alimentelor
D Variatiile individuale ale fluxului salivar
E Tipul de inflamatie acuta sau cronica a
tesuturilor orale
Ve z i ras puns ul c ore c t
147. A daptare a s i i ndi v i dual i z are a m ac he te l or
de oc l uz i e c upri nd urm atoare l e proc e duri :
A Determinarea nivelului planului de ocluzie
B Orientarea planului de ocluzie
C Orientarea planului Margolis
D Orientarea planului Saizar
E Determinarea dimensiunii verticale in relatie de
ocluzie
Ve z i ras puns ul c ore c t
148. In gi ngi v i ta s i gi ngi v o- s tom ati ta ul c e rone c roti c a, di agnos ti c ul di fe re nti al s e fac e
c u:
A Sifilis
B Leucemie acuta
C Fibrom gingival difuz
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

40/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

D Gingivita prin utilizarea medicatiei


contraceptive
E Candidoze acute
Ve z i ras puns ul c ore c t
149. Pe ntru ane s te z i a l a gaura pal ati nal a (
ane s te z i a ne rv ul ui pal ati n m are ) s e
fol os e s c urm atoare l e re pre re :
A Penultimul molar la 3 cm deasupra coletului
B La 1 cm inaintea carligului aripii interne a
apofizei pterigoide
C Ultimul molar la 1 cm deasupra coletului
D La 0,5 cm inaintea marginii posterioare a
paltului dur, in unghiul diedru format de creasta
alveolara cu lama orizontala a osului palatin
E La 3 cm posterior de carligul aripii externe a
apofizei pterigoide
Ve z i ras puns ul c ore c t
150. 150. Potri v i t c l as i fi c ari i l ui A RMITA G E
(1 9 9 9 ) NU s unt l e z i uni gi ngi v al e i ndus e de
pl ac a bac te ri ana:
A Herpesul oral recurent
B Granulomul piogen asociat de sarcina
C Gingivita asociata de leucemie
D Candidoza gingivala generalizata
E Gingivita ulcero-necrotica
Ve z i ras puns ul c ore c t
151. Le uc otaxi na s al i v ara:
A Este o glicoproteina heterogena care impiedica
adeziunea microorfanismelor si le aglutineaza
B Este un polipeptid care creste permeabilitatea
capilara
C Este o glicoproteina salivara cu efect aglutinant
limitat asupra S. mutans
D Este un polipeptid care stimuleaza diapedeza
polimorfonuclearelor neutrofile
E In placa dentara bacteriana se intalneste intr-o
proportie mult mai mare decat in saliva
Ve z i ras puns ul c ore c t
152. La e xam e nul te l e radi ografi e i l a m al oc l uz i a
de c l as a a III- a s e pun i n e v i de nta
urm atoare l e :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

41/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

A Unghiul SNA mai mare de 80 grade


B Unghiul SNB mai mare de 78 grade
C Unghiul SNA mai mic de 80 grade
D Unghiul Pr. A-F mai mare de 110 grade
E Unghiul I-F mai mic de 107 grade
Ve z i ras puns ul c ore c t
153. La am pre nta pre l i m i nara m andi bul ara i n
e de ntati a total a, s e apre c i az a dac a au fos t
i nre gi s trate :
A Depresiunea redata de muschiul milohioidian
contractat
B Tuberculul piriform
C Zona retromilohioidiana
D Santurile pterigomaxilare
E Santul format de procesul zigomatico-alveolar
Ve z i ras puns ul c ore c t
154. Pri ntre re ac ti i l e tardi v e baz al e i n c az ul
s tom atopati i l or prote ti c e l a e de ntatul
total , s e num ara:
A AroZiuni in situ
B Leziuni eritemo-congestive
C Hipertrofii
D Iritatii chimico-toxice
E Hiperplazii
Ve z i ras puns ul c ore c t
155. Pri ntre frac turi l e de m andi bul a produs e
pri n traum ati s m e c u e ne rgi e c re s c uta,
gas i m :
A Fracturi cu deplasare
B Fracturi in lemn verde
C Fracturi cominutive
D Fracturi fara deplasare
E Fracturi cu pierdere de substanta osoasa
Ve z i ras puns ul c ore c t
156. In s c opul fol os i ri i de pl as ari l or di s tal e al e
prote z e l or parti al m obi l i z abi l e s c he l e tate
s e fol os e s c :
A Curba de ocluzie sagitala accentuata
B Dispozitive mecanice
C Crosete reciproce
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

42/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

D Pinteni ocluzali in fosetele distale ale molarilor


E Conector de tip bara cu sprijin mucozal
Ve z i ras puns ul c ore c t
157. Com pl i c ati i l e pos tope ratoti i dupa
odonte c tom i a m ol arul ui de m i nte i nfe ri or
s unt l e gate de :
A Comlicatii infectioase
B Luxatia sau fractura molarului de 12 ani
C Dehiscenta plagii, vindecarea intarziata
D Impingerea molarului in planseul bucal
E Hemoragia postextractionala ( precoce sau
tardiva)
Ve z i ras puns ul c ore c t
158. D i nti i pot s uporta pre s i uni v e rti c al e m ari .
Pre s i uni l e bi l ate ral e m e nti onate de Max
Mul l e r s unt:
A Incisivii 32 kg
B Molarii III 70 kg
C Canini 35 kg
D Molarul I 45,70 kg
E Premolar II 38 kg
Ve z i ras puns ul c ore c t
159. 159. In tratam e ntul ge ne ral al gi ngi v i te l or
de s c uam ati v e s e poate adm i ni s tra:
A Prednison in doza initiala de 30-40 mg/zi
B Rodilemid, solutie injectabila, o fiola pe zi I.m.
timp de 6-10 ziel, repetat dupa o luna
C Vitaminoterapie C, B1, B2, E
D In pemfigus se pot folosi antimetaboliti de tip
Metrotrexat atunci cand medicatia cortizonica nu
da rezultate
E In sclerodermie, Azatioprina care s-a dovedit
cea mai eficienta
Ve z i ras puns ul c ore c t
160. In m al oc l uz i a de c l as a a III- a, pri n
av ans are a m andi bul e i , l a e xam e nul
e ndobuc al s a e v i de nti az a urm atoare l e :
A Arcada alveolara apicala este mica in raport cu
arcada alveolara coronara
B Ocluzia este distalizata
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

43/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

C Ocluzia este neutrala


D Ocluzia este mezializata
E Ocluzia este inversa frontala sau totala cu sau
fara inocluzie sagitala inversa
Ve z i ras puns ul c ore c t
161. A v antaj e l e l am boul ui i ntras ul c ul ar
trape z oi dal s unt:
A Accesul chirurgical este foarte bun
B Decolarea lamboului este facila de la inceput
C Vascularizatia lamboului este foarte buna
D Ofera acces favorabil pentru chirurgia
parodontala
E Igiena orala este mai usor de mantinut
Ve z i ras puns ul c ore c t
162. In pul pi ta c roni c a de s c hi s a ul c e roas a, pe o
s e c ti une axi al a a pul pe i s e c ons tata, l a
e xam e nul m i c ros c opi c urm atoare l e :
A Stratul superficial prezinta zone de necroza
B Stratul subiacent este alcatuit din tesut de
granulatie
C Stratul subiacent est un strat de fibre
conjunctive sarac in celule
D Al treilea strat este reprezentat de un bogat
infiltrat celular
E Al patrulea strat, de la suprafata in prfunzime,
prezinta centre de degenerescenta coloida sau
grasoasa
Ve z i ras puns ul c ore c t
163. Ci m e ntul fos fat de z i nc are urm atoare l e
propri e tati :
A Este cel mai elastic dintre toate bazele propriuzise
B Actiunea de stimulare a odontoblastilor este de
durata
C Are cea mai mare rezistenta mecanica dintre
toate bazele propriu-zise
D Are pH acid (pH 2-4,2) la aplicarea pe plaga
dentinare
E Are contractia de priza 0,3%
Ve z i ras puns ul c ore c t
164. D i ntre c arac te ri s ti c i l e s c he l e tul ui m e tal i c
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

44/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

al c oroane l or m e tal o- c e ram i c e e num e ram :


A Nu sunt necesare macroretentii
B Sunt necesare macroretentii
C Trecerea de la metal la materialul ceramic sa nu
se faca prin unghiuri ferme ci prin unghiuri
rotunjite
D Capa metalica sa fie rigida, cat mai groasa, e cat
posibil egala cu a masei ceramice
E Trecerea de la metal la materialul ceramic sa se
faca prin unghiuri ferme pentru a creste retentia
ceramicii
Ve z i ras puns ul c ore c t
165. D e s pre prote i ne l e de s oc te rm i c ( HSP =
he at s hoc k prote i ns ) s au de s tre s i n boal a
parodontal a, s e pot afi rm a urm atoare l e :
A Sunt reprezentate prin proteine procariote si
eucariote care au fost identificate initial ca
rezultat al sintezei proteice in conditii de
hipertermie, hipoxie si alte circumstante de stres
B Cresterea lor la nivelul tuturor celulelor
organismului gazda activeaza sistemul imun
imediat dupa agresiunea bacteriana si inainte de
multiplicarea bacteriilor
C Cresterea lor creeaza conditii pentru
mobilizarea mijloacelor specifice de aparare
D Cand sunt sintetizate de bacterii se constituie
intr-un material genetic care declanseaza reactii
alergice
E Sunt sintetizate de bacteriile agresoare, in cazul
parodontitelor marginale
Ve z i ras puns ul c ore c t
166. Cl as i fi c are a bol i l or parodonti ul ui m argi nal a
Cate dre i de Parodontol ogi e di n B uc ure s ti i a
i n c ons i de rati e urm atoare l e c ri te ri i :
A Gradul de afectare a structurilor parodontiului
marginal
B Varsta pacientului
C Gradul de manifestare a inflamatiei
D Mecanismul de producere a bolii parodontale
E Nivelul de igiena a cavitatii orale
Ve z i ras puns ul c ore c t
167. Ci m e ntul pol i c arboxi l at de z i nc are
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

45/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

urm atoare l e propri e tati :


A Rezistenta mecanica la compresia masticatorie
(57-99MPa) este mai mica decat a cimentului
fosfat de zinc
B Tensiunea la incovoiere este cu 40% mai mica
decat la cimentul fosfat de zinc
C pH-ul inainte de priza este ceva mai scazut
decat al cimentului fosfat de zinc
D prezinta adeziune chimica la smalt si dentina
E este de trei ori mai putin elastic decat cimentul
fosfat de zinc
Ve z i ras puns ul c ore c t
168. Pri ntre de z av antaj e l e te hni c i i de c i m e ntare
a unui c on de gutape rc a uni c , c al i brat l a
ape x, s e num ara:
A necesitatea largirii excesive a canalelor
B solubilitatea sigilantilor in majoritatea cazurilor
C conul nu asigura o sigilare eficienta de unul
singur
D calibrul canalului largit, ori In forma sa finala de
palnie, este intotdeauna mai mic decat al
intrumentarului
E existenta premiselor de sigilare a canalului doar
pe o distanta de 2-3 mm de la constrictia apicala
Ve z i ras puns ul c ore c t
169. D e s pre di fi c ul tati l e c e apar i n ti m pul
am pre ntari i c u s i l i c oni i de adi ti e i n s i te m ul
Pe nta, s e pot afi rm a urm atoare l e :
A timpul de prelucrare mult scurtat are drept
cauza tensiunea superficiala prea mare
B materialul nu face / face priza prea incet are
drept cauza insertia rapida a lingurii pe camp
C adeziunea insuficienta a siliconului de lingura
de amprenta are drept cauza faptul ca in zonele
puternic retentive materialul de amprenta se
poate desprinde de pe lingura la indepartarea
acestuia
D curgerea insuficienta a gipsului in amprenta
are drept cauza tensiunea superficiala prea mare
E legatura slaba intre materialul de corectura cu
amprenta initiala are drept cauza faptul ca
clasele de material sunt incompatibile
Ve z i ras puns ul c ore c t
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

46/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

170. Func ti i l e c ros e te l or de ntare turnate s unt:


A mentinere orice pinten trebuie intarit cu un
conector secundar
B stabilizare prin portiunile cuprinderea a mai
mult de a80 de grade din circumferinta dintelui
C pasivitate prin portiunile terminale flexibile
ale bratelor retentive ale crosetolor circulare
orientate spe edentatie
D sprijin elementul principal care asigura
sprijinul parodontal este pintenul
E reciprocitate se neutralizeaza efectul portiunii
flexibile a bratului retentiv
Ve z i ras puns ul c ore c t
171. Pri ntre m ani fe s tari l e c l i ni c e i n bruxi s m
s unt:
A Fracturi si decimentari ale restaurarilor
protetice
B Uzura dentara
C Leziuni ale buzelor, obrajilor si ale marginilor
laterale ale limbii
D Long-centric
E Edentatii
Ve z i ras puns ul c ore c t
172. Sc oal a ge rm ana (Kantorowi c z , Korkhaus s i
Re i c he nbac h) i m parte anom al i i l e i n 6
s i ndroam e , pri ntre c are , NU s e num ara:
A Sindromul de ocluzie incrucisata
B Sindromul dentar Turner
C Sindromul de sept
D Sindromul progenic
E Sindromul de ocluzie deschisa
Ve z i ras puns ul c ore c t
173. D i agnos ti c ul poz i ti v i n parodonti ta api c al a
c roni c a c onde ns ata s e s tabi l e s te pe :
A Imaginea radiologica ce pune in evidenta osul
periapical, cu un aspect mai albicios datorita
hipermineralizarii
B Imaginea radiologica difuza si cu spatiile
intertrabeculare marite de volum
C Radiologic, se observa o imagine de osteoliza
periapicala cu contur difuz, centrul imaginii fiind
mai inchis la culoare
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

47/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

D Teste de vitalitate negative


E Spatiul periodontal periapical care are tendinta
sa fie desfiintat de zona hipermineralizata
Ve z i ras puns ul c ore c t
174. D upa e xtrac ti a de ntara s i m pl a, pac i e ntul v a
fi av e rti v at s i as upra fe nom e ne l or i ne re nte
re ac ti e i i nfl am atori i pos te xtrac ti onal e :
A Edemul postoperator care poate dura 3-6
saptamani
B Edemul postoperator care poate fi redus
folosind un prisnit rece aplicat pe obraz, in
dreptul zonei extractiei
C Durerea postextractionala care este, in general,
intensa
D Durerea postextractional care poate fi
combatuta cu antiimflamatorii si antialgice uzuale
E Trismusul moderat care poate fi prezent in cazul
eztractiei laborioase a molarilor inferiori
Ve z i ras puns ul c ore c t
175. Fata de probl e m e l e c are apar i n pri m e l e
z i l e dupa apl i c are a prote z e l or, ati tudi ni l e
pot fi dupa c um urm e az a:
A Ulceratia sau inflamatia tesuturilor
subiacentepoate fi cauzata de DVO prea mica,
ceea ce impune captusirea protezei
B Lipsa mentinerii poate si cauzata de inchiderea
periferica inadecvata, ceea ce impune remontarea
dintilor
C Ulceratia sau inflamatia tesuturilor subiacente
poate fi cauza de contact prematur, ceea ce
impune echilibraea ocluzala
D Lipsa stabilitatii poate fi cauzata de plasarea
incorecta a planului de ocluzie, ceea ce impune
refacerea protezei
E Ulceratia sau inflamatia resuturilor subiacente
poate fi cauzata de prezenta unui corp strain sub
proteza, ceea ce impune spalarea protezei si
instruirea pacientului
Ve z i ras puns ul c ore c t
176. Tul burari l e de ntare c are apar i n s i ndrom ul
de i noc l uz i e v e rti c al a s unt:
A Tuberculul Carabelli
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

48/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

B Incisivii hipoplazici Hutchinson


C Molarii Moser
D Tuberculul Zukerkandl
E Macrodontia
Ve z i ras puns ul c ore c t
177. U rm atoare l e afi rm ati i de s pre c hi s tul de
e rupti e s unt ade v arate :
A Evolueaza predominant in ramul vertical
mandibular
B Sunt chisturile care, odata aparute la maxilar,
evolueaza de regula in sinusul maxilar
C Apare cel mai frecvent in contextul eruptiei M3
D Mucoasa acoperitoare este intacta
E Prin transparenta are culoare albastruie
Ve z i ras puns ul c ore c t
178. In ortodonti e , re i nc l uz i i l e total e tre bui e
di fe re nti ate de :
A Incluzii dentare
B Anodontie
C Extractie
D Intruzie posttraumatica partiala
E Oprirea in eruptie a dintelui
Ve z i ras puns ul c ore c t
179. Si tuati i l e i n c are raportul c oroana
radac i na 1 /1 poate fi c ons i de rat ade c v at
pe ntru un v i i tor di nte s tal p s unt:
A Daca antagonistii viitoarei proteze fixe sunt
reprezentati de dintii artificiali
B Daca arcada antagonista este reprezentata de
dinti mobili afectati parodontal
C Daca viitoarea proteza fixa va fi realizate in
subocluzie
D Daca pacientul prezinta curbe sagiatale
aplatizate
E Daca arcada antagonista prezinta restaurari
plastice directe
Ve z i ras puns ul c ore c t
180. U rm atoare l e afi rm ati i c u pri v i re l a
granul om ul pe ri fe ri c c u c e l ul e gi gante s unt
ade v arate :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

49/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

A Are consistenta moale


B Are culoare rosie-violacee
C Are consistenta ferm-elastica
D Este o leziune senila, mai rar periculoasa
E Se prezinta ca o leziune nodulara frecvent cu
dimensiuni de 5-7 cm
Ve z i ras puns ul c ore c t
181. D i n obs e rv ati i l e e xpe ri m e ntal e pri v i nd
c om portam e ntul e l as ti c al i nte rm e di ari l or
m i c s ti di n prote z a fi xa, s e pot trage
urm atoare l e c onc l uz i i prac ti c e :
A Scheletul metalic poate fi placat pe toate fetele,
indiferent de spatiul disponibil intre creasta
alveolara si antagonisti
B Scheletul metalic poate fi redus in functie de
spatiul disponibil intre creasta edentata si
antagonisti
C Grosimea stratului de ceramica poate fi
crescuta pentru a asigura rezistenta la incovoiere
a corpului de punte
D Daca spatiul nu permite decat realizarea
dimensiunilor optime pentru scheletul metalic,
acesta nu va fi placat deloc
E Daca se impun dimensiuni diferite ale stratului
de ceramica, grosimile mai mari trebuie realizate
doar in zonele de resiune
Ve z i ras puns ul c ore c t
182. In c adrul e de ntati e i s ubtotal e ,
s upe ri ori tate a s upraprote z ari i pe di nti i
natural i fata de prote z are a c onv e nti onal a
poate fi s i s te m ati z ata pri n:
A Prevenirea resorbtiei accentuate si continue a
crestelor reziduale
B Fortele orizontale si de torsiune sunt mult
augmentate
C Pastrarea proprietatilor parodontale a dintilor
restanti
D Prin cresterea stabilitatii si sprijinului
supraprotezei cresc solicitarile ocluzale asupra
suportului muco-osos subiacent
E Dintii mentinuti ca stalpi pentru supraprotezare
constituie stopuri verticale pentru baza protezei
Ve z i ras puns ul c ore c t
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

50/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

183. Pri ntre parti c ul ari tati l e de de s i gn al e


prote z e l or s c he l e tate s unt:
A Un croset ar trebui intotdeauna sa aiba un
sprijin
B Reciprocitatea ar trebui realizata pe un dinte in
zona situata de aceeasi parte cu varful retentiv al
crosetului
C Crosetele cu sprijin gingival sunt contraindicate
daca santul vestibular are o adancime mai mica
de 4 mm
D Avantajul sistemului RPI este ca poate fi utilizat
pe premolari indiferent de anatomia dintelui
E Cand se utilizeaza un conector placuta,
reciprocitatea se poate obtine printr-o placuta de
ghidaj pe conector
Ve z i ras puns ul c ore c t
184. D e z v ol tare a baz e l or s c he l e tate i n
m al oc l uz i a de c l as a II/2 s e c arac te ri z e az a
pri n:
A Inaltimea antero-inferioara a fetei Nsa-Gn este
mai mica
B Unghiul planurilot maxilare M-Nsa-Nsp este
mai redus decat normal
C Unghiul goniac mult marit
D Baza maxilarului este mare compensata prin
inclinarea dentara
E Inaltimea antero-inferioara a fetei Nsa-Gn este
mult marita
Ve z i ras puns ul c ore c t
185. Tul bul ari l e parodontal e c are apar i n
s i ndrom ul de i noc l uz i e v e rti c al a s unt:
A Rezorbtia limbusului alveolar
B Insertia epiteliala nu este modificata
C Largirea spatiului parodontal
D Cresterea trabeculatiei osoase la nivelul
limbusului alveolar
E Ingustarea spatiului parodontal
Ve z i ras puns ul c ore c t
186. 186. La e xam e nul c l i ni c i n parodonti te l e
api c al e c roni c e , pre z e nta dure ri i de m i c a
i nte ns i tate , e s tom pata, c e apare c u
i nte rm i te nte , poate i m brac a urm atoare l e
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

51/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

as pe c te :
A Durere iradiata
B Durere pulsatila
C Durere lancinanta
D Durere asemanatoare cu cea din sindromul de
bont
E Durere cu senzatie de oboseala dupa masticatie
Ve z i ras puns ul c ore c t
187. D i ntre m i j l oac e l e prote ti c e c l as i c e fol os i te
l a i m obi l i z are a pe rm ane nta pri n m i j l oac e
fi xe , re al i z ata c u c onc urs ul l aboratorul ui de
te hni c a de ntara, fac parte :
A Coroanele semifizionomice sau de substitutie
reunite
B Puntile stabilizatore
C Imobilizarile cu anse de sarma in U
intracoronar si intraradicular
D Sistemul ALDER
E Coroanele acrilice reunite intre ele
Ve z i ras puns ul c ore c t
188. Fac tori i de ri s c l oc al i i n apari ti a tum ori l or
m al i gne oro- m axi l o- fac i al e s unt:
A Deficitul imunitar
B Fumatul
C Varsta
D Factori nutritionali
E Alcoolul
Ve z i ras puns ul c ore c t
189. A xul de i ns e rti e i de al al une i re s taurari fi xe
tre bui e :
A Sa asigure adeziunea restaurarii fixe
B Sa coincida cu directia fortelor de masticatie
verticale
C Sa coincida cu axul dintilor stalpi
D Sa necesite preparari minime
E Sa asigure retentia restaurarii fixe
Ve z i ras puns ul c ore c t
190. Te ori i l e e ti opatoge ni c e i m pl i c ate i n
re i nc l uz i a de ntara s unt:

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

52/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

A Teoria tulburarii proceselor evolutive dentare


B Teoria proterogenetica
C Teroria ontogenetica
D Teoria anchilozei osteodentare
E Teoria mecanica
Ve z i ras puns ul c ore c t
191. Te ori i l e c are i nte rv i n i n e ti opatol ogi a
anodonti e i s unt:
A Teoria ereditara
B Teoria atavica
C Teoria proterogenetica
D Teoria antogenetica
E Teoria mugurilor adamantimului multipli
Ve z i ras puns ul c ore c t
192. Fac tori i l oc al i de de z v ol tare i n
e ti opatol ogi a anom al i i l or de nto- m axi l are
de c l as a II/1 s unt:
A Fibroame uterine
B Caria dentara si comlicatiile ei
C Postnatal cicatriciile chirurgicale rezultate pe
bolta palatina
D Absenta suturii de crestere a maxilarului
E Edentatii intinse de la nivelul maxilarelor
Ve z i ras puns ul c ore c t
193. 193. Pri ntre e tape l e re pl antari i de ntare s e
num ara:
A Dintele va fi introdus manual in alveola
B Fixarea dintelui in alveola se realizeaza cu o
atela semirigida timp de 6 saptamani
C Daca exista plagi ale gingivo-mucoasei, acestea
vor si suturate
D Se recomanda dieta moale pentru 2-3
saptamani
E Dintele traumatizat va fi scos din ocluzie pentru
6 saptamani intr-un serviciu de stomatologie
Ve z i ras puns ul c ore c t
194. 194. Si ndrom ul toxi c o- s e pti c as oc i at
fl e gm onul ui s e i s tal e az a atunc i c and l a
i nfe c ti e s e as oc i az a unul s au m ai m ul te
di ntre urm atoare l e s e m ne :
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

53/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

A Generale
B Inflamatorii
C Hemodinamice
D Disfunctii de organ
E Cresterea perfuziei tisulare
Ve z i ras puns ul c ore c t
195. Pri ntre obi e c ti v e l e am pre nte i fi nal e i n
e de ntati a total a s unt:
A Repartizarea de presiuni egale supra partilor
moi si dure
B Limitarea contractiilor musculare in vederea
realizarii inchiderii marginale
C Repartizarea presiunilor exclusiv la nivelul
zonelor biostatice
D Obtinerea unei inaltimi corecte a marginilor si
o extindere maxima a bazei protezei
E Respectarea libertatii contractiilor musculare si
realizarea inchiderii marginale a protezei
Ve z i ras puns ul c ore c t
196. 196. Cre s te ri al e v ol um ul ui de l i c hi d
gi ngi v al s e c ons tata:
A In perioada de vindecare dupa tratamentul
chirurgical
B Seara
C In urma folosirii contraceptivelor
D Dupa menopauza
E In cursul masticatiei
Ve z i ras puns ul c ore c t
197. D e s pre trans poz i ti a c om pl e ta ( i n
ortodonti e ) s unt ade v arate urm atoare l e
afi rm ati i :
A Este insotita de tulburari de deglutitie
B Presupune inversarea totala a doi dinti vecini si
alinierea acestora in curba normala a arcadei
C Cand inversiunea este intre canin si primul
premolar nu pot apare tulburari ocluzale de tipul
contactelor premature
D Cand inversiunea este intre canin si primul
premolar pot apare tulburari ocluzale de tipul
contactelor premature
E In cazul transpozitiei canin-incisiv lateral
tulburarile sunt de natura fizionomica
http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

54/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

Ve z i ras puns ul c ore c t


198. A s pe c te l e c l i ni c e al e frac turi l or Le Fort II
i nc l ud:
A Edem facial important
B Deformarea etajului mijlociu al fetei cu
infundarea reliefului zigomatic
C Epistaxis unilateral
D Tulburari de sensibilitate ( hipo- sau anestezice)
in teritoriul n. infraorbitar
E Emfizem cutanat
Ve z i ras puns ul c ore c t
199. La c ontrol ul fone ti c al m ac he te l or
prote z e l or total e , pot apare a urm atoare l e
s i tuati i :
A S emisiune ca un zazait: frontalii superiori
oralizati
B V seamana cu F: dintii superiori sunt prea
scurti
C T se aude ca D: dintii superiori oralizati
D K- se aude modificat: macheta mandibulara
este prea extinsa sau prea groasa in regiunea
posterioara
D F seamana cu V: dintii superiori sunt prea
scurti
Ve z i ras puns ul c ore c t
200. Si s te m e l e de i m obi l i z are e xtrac oronare
te m porare au urm atoare l e de z av antaj e :
A Determina abrazia dintilor antagonisti
B Pot cauza iritatii pulpare
C Au o rezistenta si durabilitate scazuta
D Au rigiditate mica
E Au instabilitate dimensionala
Ve z i ras puns ul c ore c t

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

55/57

10/9/2016

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

Posturi asemanatoare:

Grile rezidentiat Medicina Grile rezidentiat Medicina


Dentara Iasi 2013

Dentara Iasi 2014

Grile rezidentiat Medicina Grile rezidentiat Medicina


Dentara Craiova 2015

Dentara

By Doctorul de dinti | martie 26th, 2016 | rezidentiat medicina


dentara | 0 Comments

S hare Thi s S to r y,
C ho o se Yo ur Pl atf o rm !

INFORMATII

Politica de
confidenialitate
Este un portal web
dedicat universului
stomatologic, un
spaiu virtual menit

Termeni si
conditii

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

ULTIMELE POSTARI

Targ
international de
medicina
dentara Arad
noiembrie 2016

Search ...

NE GASITI SI PE :

56/57

10/9/2016

s vin n
ntmpinarea nevoii
de informare a
pacienilor, s
sprijine
comunitatea
profesionitilor n
Medicin Dentar i
s faciliteze
interaciunea
medicpacient.

Grile rezidentiat Medicina Dentara Iasi 2015 - Stomatologie

ANPC
SC Doctorul De
Dinti SRL

Congres
Medicina
Dentara 3-5
noiembrie
Bucuresti

Grile rezidentiat
Medicina
Dentara Cluj
2015
Bibliografie
rezidentiat
medicina
dentara

Copyright 2015-2016 Doctoruldedinti.info | Toate drepturile


rezervate| Termeni si conditii

http://www.doctoruldedinti.info/grile-rezidentiat-medicina-dentara-iasi-2015/

57/57