Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. .

INSTRUCTIUNI
DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
IN ATELIERELE DE INTRETINERE SI REPARATII AUTO
1. In toate punctele de lucru unde se executa lucrari de intretinere si reparatii ale
autovehiculelor, se vor creea conditii pentru personalul din aceste locuri, de
desfasurare a activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de
evacuare a personalului si a bunurilor, in caz de incendiu.
2. Pentru buna organizare a autoapararii impotriva incendiilor si evacuarii
personalului si bunurilor, in caz de incendiu, se vor stabili masuri de prevenire
specifice locului de munca.
3. La locurile de munca se vor afisa masurile ce trebuie respectate pentru
prevenirea si stingerea incendiilor, precum si un plan de evacuare rapida a
personalului, autovehiculelor, precum si de depozitare a bunurilor cu pericol de
incendiu si explozie.
4. Atelierele si halele unde se efectueaza intretinerea si repararea
autovehiculelor, vor fi dotate cu mijloacele necesare de prevenire si stingere a
incendiilor, amplasate corespunzator si care vor fi intretinute in perfecta stare de
functionare.
5. In atelierele de intretinere si reparatii auto, se va introduce numai un numar
de autovehicule, care sa asigure spatiile minime de lucru si sa permita
evacuarea rapida a personalului, bunurilor si autovehiculelor, in caz de incendiu.
6. Spatiile minime intre autovehicule trebuie sa fie de cel putin 1,2 m si de 1,5 m
fata de pereti. Se va pastra, de asemenea, o distanta de 1 m fata de bancurile de
lucru, montate la perete.
7. La introducerea autovehiculelor in atelierul de reparatii, se vor lua masuri de
scoatere a carburantului din rezervoare si desfacere a legaturilor electrice de la
acumulatoare.

8. Operatiile de degresare, curatare si spalare a pieselor in atelierul de


intretinere se vor efectua in bai speciale, cu solutie de soda caustica. Petrolul
lampant sau benzina se poate folosi in cantitati mici, dar numai in locuri special
amenajate, ferite de pericolul de incendiu. Cand pentru spalare se folosesc
cantitati mari, baile trebuie amplasate in incaperi separate.
9. In locurile destinate operatiilor de degresare, curatare si spalare a pieselor, se
vor respecta cu strictete masurile de prevenire si stingere a incendiilor,
interzicandu-se: fumatul, lucrari de sudura, folosirea lampilor cu benzina etc. Se
va asigura o buna aerisire prin hote montate deasupra baii sau instalatii
mecanice de ventilatie.
10. Deseurile combustibile (ulei, unsori etc.) provenite de la mecanismele
autovehiculelor aflate in revizie sau reparatii, vor fi colectate in vase speciale
acoperite cu capac, care vor fi evacuate periodic din atelier.
11. Carpele imbibate cu ulei, unsori etc., se vor depune in cutii metalice care, la
sfarsitul zilei de lucru se vor evacua in locuri special amenajate. Rezidurile de pe
pardosea se vor absorbi cu nisip, care se va aduna si se va evacua din atelier.
12. Se interzice depozitarea in atelierele de intretinere si reparatii auto, a
materialelor combustibile, ca de exemplu: bidoane care contin carbid, vopsele
sau diluanti, cauciucuri, cherestea etc.
13. Lucrarile de sudura la autovehicule se vor efectua numai dupa inlaturarea
uleiului si curatarea pieselor. Rezervorul de benzina se va suda numai dupa ce
va fi purjat cu aburi si spalat cu apa calda.
14. In atelierul de intretinere si reparatii auto, sunt interzise lucrarile de sudura
sub autovehicule, inainte de curatarea acestora de ulei, precum si sudarea
caroseriei, fara a se lua masuri de protectie a capitonajelor, conductelor de
carburanti si a conductorilor electrici.
15. Pentru stingerea incendiilor din atelierele de intretinere si reparatii auto, se
poate actiona cu dioxid de carbon, cu praf si dioxid de carbon, sau eventual, cu
spuma chimica sau tetraclorura de carbon, folosindu-se stingatoare.
Aprobat

Intocmit

Conducator unitate