Sunteți pe pagina 1din 12

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI

ADMINSITRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

RAPORT DE PRACTICA

APO
STOL OANA-CLAUDIA
Anul I

Raport de practica
Apostol Oana-Claudia
Facultatea de Administratie Publica, anul I, SNSPA, Bucuresti
Institutia gazda : Primaria Municipiului Bucuresti
Perioada stagiului de practica: 09.03.2016-25.05.2016

1) PREZENTAREA GENERALA A STAGIULUI DE PRACTICA


Identificarea institutiei-gazda si a compartimentului
Stagiul de practica a fost efectuat in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti. Primria
Municipiului Bucureti constituie structura funcional cu activitate permanent care aduce
la ndeplinire hotrrile Consiliului General i dispozi iile Primarului General, solu ionnd
problemele curente ale colectivitii locale din Bucureti, Primria Municipiului Bucureti
urmrete excelena n tot ceea ce i propune s realizeze prin Performan, Eficacitate i
Eficien. In cadrul acestei institutii, activitatea de practica am desfasurat-o in cadul Directiei
Relatii Publice si Informare.
Directia Relatii Publice si Informare este un compartiment functional, organizat ca
directie, in structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti, condus de un director
executiv.
Directia relatii publice si informare are ca obiect de activitate asigurarea legaturii intre
Primarul General, Viceprimari, Secretarul general al municipiului Bucuresti, compartimentele
din structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti si institutiile administratiei
publice centrale, administratiei publice locale, alte unitati, cetateni etc. pentru informarea si
solutionarea problemelor ce sunt de competenta Primariei Municipiului Bucuresti.
Indeplineste atributiile ce decurg din aplicarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea
activitatii de solutionare a petitiilor, aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public, aplicarea H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare a autoritatii teritoriale de ordine publica si raspunde de relatia

cu societatea civila, conform Legii nr. 52/2003 privind transpareanta decizionala in


administratia publica.
In vederea indeplinirii obiectului de activitate Directia relatii publice si informare
colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului
Bucuresti, precum si cu institutii ale administratiei publice centrale si locale, agenti
economici, Guvernul Romaniei, Institutia avocatul poporului, Presedintie, serviciile massmedia etc.

OBIECTIVELE DEPARTAMENTULUI
Scopul efectuarii practicii este de a ne arata diferitele domenii de activitate din
administratia publica, punandu-se accent pe demonstrarea informatiilor acumulate in cadrul
facultatii.
In urma stagiului de practica din cardul Directiei Relatii Publice si Informatii am
acumulat informatii necesare, am luat la cunostiinta legile in baza carora se desfasoara
activitatea Directiei Relatii Publice si Informatii, am experimentat lucrul cu publicul la ghiseu
si m-am familiarizat cu modul de inregistrare a petitiilor.
Consider ca obiectivul general al practicii este acela de a obisnui studentul de a lucra
intr-o organizatie diferita de cea a Facultatii, sa se integreze n echipele de lucru existente si
sa participe activ la activitatile curente. Stagiul de practica permite ca studentul sa isi
exercite autonomia de analiza si de actiune care se valideaza la nivelul programului de
licenta si cresterea gradului de constientizare in randul studentilor a oportunitatilor de
angajare existente pe piata muncii, nationala si europeana.
DETALII DESPRE COORDONATORUL STAGIULUI DE PRACTICA
Coordonatoarea stagiului de practica este doamna Calota Aurelia. Aceasta a dat dovada de
rabdare si de intelegere, deoarece aceasta a inteles nevoia noastra, ca studenti, de a
practica un stagiu de practica pentru a ne verifica cunostiintele si de a ne integra intr-un
mediu nou.
Studii coordonator de practica :
Liceu : Colegiul National Alexandru Vlahuta

Facultate : Utilaje si Ingineria Proceselor Chimice- Universitatea Politehnica Bucuresti


2)DESCRIEREA INSTITUTIEI PRIMITOARE
Plasarea institutiei in sistemul administrativ romanesc
Directia Relatii Publice si Informare functioneaza in subordinea Directiei Generale
Operatiuni si este condus de un director executiv.
Directorul reprezinta institutia in relatiile cu alte directii si cu celelalte organe ale
administratiei publice,cu alte institutii, cu viceprimarii, secretarul de stat si primarul general,
precum si cu persoanele fizice si juridice.
In cadrul Directiei Relatii Publice si Informare isi desfasoara activitatea un singur
director executiv.
Obiectivele Directiei Relatii Publice si Informare
Directia de Relatii Publice si Informare isi propune imbunatatirea relatiei intre
Primaria Municipiului Bucuresti si cetateni.Atributiile Directiei Relatii Publice si Informatii
sunt prevazute in Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, nr 305/2013, care
aproba statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a Primariei Municipiului
Bucuresti.
Mai mult, acesta :
Raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate a
fiecarui compartiment;
Raspunde de cunoasterea, respectarea si aplicarea prevederilor sistemelor de
management aprobate;
Raspunde de utilizarea corespunzatoare a sistemului informatic integrat;
Indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea directiei si a conducerii Primariei
Municipiului Bucuresti.
DRPI are ca scop:
- mbuntirea relaiei cu clienii, prin creterea gradului de satisfacie a acestora;
- mbuntirea serviciilor oferite, prin realizarea unei relaii optime funcionar public - client.

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE COMPARTIMENTELOR


DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA
1. Centrul de Informare si Documentare pentru Relatii cu Cetatenii(Primeste
petitiile cetatenilor (cereri, reclamatii, sugestii, etc.) si le inregistreaza pe tipuri de
probleme; Aduce la cunostinta conducerii propunerile si sesizarile cetatenilor in
vederea unei bune functionari a Primariei Municipiului Bucuresti;)
2. Serviciul pentru Relatia cu Mass-Media si Audiente(Urmareste solutionarea
solicitarilor adresate de catre petenti in timpul audientei si intocmeste lunar un raport
privind rezolvarea acestora, care este inaintat Primarului General; Organizeaza
inscrierea in audiente la Primarul General, Viceprimari si Secretarul general al
municipiului Bucuresti; )
3. Compartimentul Dispecerat Comunicare(Tine evidenta amplasarii si functionarii
echipamentelor de radiocomunicatii;)
4. Compartimentul Secretariat A.T.O.P.( Asigura primirea si trimiterea corespondentei,
a petitiilor si sesizarilor cetatenilor, precum si relatia cu presa; )

2) JURNALUL STAGIULUI DE PRACTICA


9.03.2016
Data de 9 martie a reprezentat inceputul stagiului de practica in cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti si ziua in care am facut primii pasi in intelegerea modului in care se
desfasoara o zi de lucru a functionarilor publici. La ora 11.00 eram in fata sediului Primariei
asteptand sa ma intalnesc cu restul colegilor la Directia de Resurse Umane. Acolo ni s-a
facut protectia munciide catre domnul Mateescu Dragos si am fost avertizati in legatura cu
potentialele pericole pe care le-am putea intalni. Apoi ni s-au prezentat institutia, directiile,
modul de organizare si functionare cat si atributiile functionarilor.
De asemenea, tot in aceasta zi am fost indrumati sa mergem la Serviciul Relatii cu
Cetatenii, unde urma sa continuam stagiul de practica.

16.03.2016

Ne-am intalnit cu noul coordonator de practica, doamna Calota Aurica care ne-a
aprobat cererea de a sta alaturi de functionari pentru a vedea activitatea pe care o
intreprind. Acolo, functionarii clasifica documentele pe tipuri de probleme, elibereaza un bon
care contine: numar de inregistrare, data, numele petentului, adresa si telefonul la care
poate fi contactat pentru eventuale completari si nelamuriri in legatura cu cele solicitat si
transmit catre compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti
lucrarile centralizate, printr-un curier.

23.03.2016
In ziua de 23 am stat la biroul de Registratura unde am aflat cum se introduc datele
in sistem pentru a afla starea unui document, sau am facut legatura cetatenilor cu
autoritatile publice de care aveau nevoie.

30.03.2016
In data de 30 am luat la cunostiinta toate directiile si serviciile care se afla in subordinea
Serviciului de Relatii cu Publicul.
1) Directia de urbanism este un compartiment functional, organizat ca directie, in
structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti, condus de arhitectul-sef si
in limita competenetelor de un arhitect-sef adjunct. Aceasta are urmatoarele atributii :
- Elaboreaza strategia de dezvoltare urbana a orasului, coordoneaza si gestioneaza Planul
de Amenajare a Teritoriului si Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti;
-Furnizeaza informatii privind monumentele si zonele protejate
-Initiaza, elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti
proiecte de hotarari si documentatii de urbanism

2) Directia Utilitati Publice este un compartiment de specialitate, organizat ca directie,


in structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti, condus de un director
executiv si de doi directori executivi adjuncti. Directia Utilitati Publice are ca obiect de

activitate coordonarea activitatii societatilor si regiilor prestatoare a serviciilor publice


dupa cum urmeaza: RADET, S.C. APA NOVA S.A, , S.C. REBU S.A., S.C.
SUPERCOM S.A., S.C. ROSAL GRUP S.R.L,
3) Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei este condus de un director
executiv si, in limita competentelor, de un director executiv adjunct
Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei, in vederea indeplinirii
obiectului de activitate, exercita urmatoarele atributii specifice:
- coordonarea activitatilor referitoare la executarea si implementarea "Proiectului privind
infrastructura urbana in Bucuresti";
- promovarea relatiilor cu partenerii externi privind dezvoltarea metropolitana, regionala,
transportul integrat;
In afara celor 3 mentionate mai sus, mai sunt prezente Directia Patrimoniu, Directia
Spatiu Locativ si cu alta Destinatie si Serviciul Managementul Deseurilor, Salubritate si
Toalete Ecologice.

6.04.2016
In data de 6 martie, doamna Calota ne-a adus la cunostiinta faptul ca am putea lucra
ca si operatori de date in sectiile de votare din data de 5.06.2016. Dansa ne-a inmanat
tuturor doritorilor o cerere care ulterior va fi trimisa organizatorilor sectiilor de votare.

13.04.2016
Ne-a fost prezentat Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de
Organizare si Functionare.

20.04.2016
A fost ziua in care, impreuna cu colegul meu Coroi Petre, am fost la prima sedinta
pentru operatorii de date in sectiile de votare. Acolo am aflat ca in 2016, impreuna cu

Serviciul de Telecomuncatii Speciale, s-a implementat un program prin care se va evita


fraudarea voturilor si votul ilegal. Apoi ni s-a explicat ca noi, ca si operatori de date, vom
primi o tablet si vom scana buletinele fiecarei persoane pentru a afla pozitia acestuia.

27.04.2016
Am stat din nou la Registratura unde ni s-a spus ca lucrul cu publicul este mai usor
daca discutia se face pe un ton calm si am impartasit experientele acumulate cu operatorul
de la Registratura.

11.05.2016
Datorita practicii in cadrul unei institutii publice, am reusit, impreuna cu colegul meu,
in data de 11 mai sa obtinem practica si in cadrul Senatului, unde ni s-a spus ca va trebui sa
invatam constitutia Romaniei si Regulamentul de Ordine Interna pentru a face fata noilor
provocari.

18.05.2016
Data de 18 mai a reprezentat a doua sedinta pentru operatorii de date, unde ni s-au
inmanat tabletele si ni s-au adus la cunostiinta drepturile si obligatiile pe care le avem. De
asemenea, pe tot parcursul sedintei au fost adresate intrebari atat membrilor de la STS cat
si organizatoarei. Acestia s-au aratat foarte deschisi si increzatori in puterile fiecaruia de a-si
duce sarcina la indeplinire.
25.05.2016
Data de 25 a insemnat terminarea programului de practica, zi in care ne-am ridicat fisa
de prezenta si fisa de evaluare a stagiului de practica.
4) Comentariul stagiului de practica
Din punctul meu de vedere, acest stagiu de practica m-a ajutat sa ma deschid si sa invat
sa ma adaptez sa lucrez cu oameni noi, in locuri noi,si pentru oameni noi.

Personalul Directiei Relatii Publice si Informatii s-a aratat foarte amabil si primitor, ne-au
acordat atentie chiar daca dansii erau ocupati, si au avut rabdare sa ne explice cum
functioneaza acest serviciu. De asemenea, nu au ezitat sa ne indrume in legatura cu locul in
care am putea gasi informatii pentru a ne intocmi raportul de practica.
Consider ca aceasta perioada de practica a fost benefica pentru formarea mea
profesionala ca viitor functionar public. Datorita acestui stagiu, am reusit sa intram in contact
direct cu functionarii publici, si sa observam foarte atenti ceea ce se intampla in interiorul
Directiei, sa luam parte la intocmirea de petitii si de dosare.
Activitatile pe care a trebuit sa le intreprind au constat in observarea si si asistarea la
inregistrarile facute de angajatii directiei si directionarea lor pe servicii, in funtie de
problema.
Faptul ca ni s-a permis sa alegem unde dorim sa facem stagiul de practica (in cadrul
PMB sau in cadrul Directiei Relatii Publice si Informatii) m-a facut sa inteleg faptul ca
angajatii administratiei publice sunt foarte deschisi la schimbare si la incercarea de noi
oportunitati pentru viitorii functionari.
Prima parte a stagiului de practica a insemnat o aprofundare in teorie, deoarece ne-am
familiarizat cu institutia si cu ceea ce se alfa in subordinea sau chiar deasupra ei, cu fiecare
directie, cu regulamentele, formarea de relatii noi cu functionarii, de intelegere a modului in
care se relationeaza cu publicul si la modul in care gestioneaza situatiile.
Partea a doua a stagiului a fost reprezentata de faptul ca am fost acceptata sa fac parte
din comisia de votare iar acest lucru ma ajuta sa intalnesc oameni noi, sa lucrez cu publicul
in continuare si sa invat lucruri noi. Faptul ca voi face practica si la Senat pe timpul verii ma
va ajuta sa imi deschid noi orizonturi, sa creez legaturi cu oameni noi, sa inteleg modul in
care functioneaza politica romana, si, sper ca pe viitor sa am puterea de a aduce o
schimbare in Romania, deoarece tara are nevoie de schimbari pe toate planurile si cred cu
tarie ca generatiile care vin din spate au puterea de a schimba si revolutiona modul in care
vedem lumea.
De altfel, am avut ocazia sa stam de vorba cu sefa Serviciului, doamna Calota cat si cu
alti reprezentanti ai conducerii institutiei care au prezentat un interes real cu privire la
activitatile noastre ca studenti practicanti si de la care am aflat lucruri, cu privire la sistemul
administrativ din Romnia si nu numai, pe care nu le-am fi aflat in facultate.

O relatie cat mai buna se poate stabili intre cetateni si Directia Relati Publice si Informatii
prin imbunatatirea perfomantelor institutiei, garantandu-le acestora furnizarea de servicii
necesare la un inalt standard de calitate, obiectiv ce va fi atins prin a indrepta imaginea
directiei prin depasirea cerintelor cetatenilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare dar
si cresterea competentelor functionarilor publici.
Mai mult, studentii devin imaginea facultatii in cadrul Directiei, deoarece acestia practica
cele invatate sub indrumarea cadrelor didactice din facultate, si toti studentii vor fi cei care
vor promova imaginea institutiei-gazda
In ceea ce priveste relatiile stabilite intre mine si colegii mei si intre mine si functionarii,
pot spune ca au avut un efect pozitiv. Toti ne-am inteles ca si colegi de facultate dar probabil
si ca viitori colegi de munca. Iar functionarii au fost incantati de dovada noastra de interes si
seriozitate
Puncte tari
-accepta sugestii de imbunatatire a activitatii

Puncte slabe
-insuficienta personalului

-accepta orice document care ar fi de folos in

-echipamente IT invechite

intelegerea si solutionarea problemelor

-spatiu de lucru insuficient

-personal cu studii superioare si pregatire de


specialitate
-mediu de lucru organizat
-dotarea cu echipamente IT
-stabilirea unor relatii de colaborare cu
diferite institutii
-preluare imediata a apelurilor

Oportunitati

Amenintari

-cresterea numarului de angajati din cadrul

-reducerea numarului de functionari si

Directiei

suplimentarea atributiilor celor ramasi

-relatia buna cu celelalte institutii sau


persoane fizice si juridice
-cariere pentru viitori angajati

5)CONCLUZII
Cu ajutorul practicii, am putut sa patrund in interiorul unei institutii, sa ii observ
functionarii si sa observ numarul mare de cetateni care veneau acolo zilnic, cu diferite
probleme. Mi-am putut forma o opinie in legatura cu sistemul administrativ de la noi din tara
si am avut sansa de a ma informa in legatura cu un posibil viitor loc de munca.
De asemenea, consider ca stagiile de practica sunt utile atat pentru studenti, pentru
a invata modul in care functioneaza o institutie si toti functionarii ei, cat si pentru functionari
in sine deoarece studentii vin cu idei noi, poate revolutionare si vor gasi solutii la problemele
actuale mult mai repede si mai eficient. Mai mult, consider ca studentii si functionarii publici
ar trebui sa lucreze impreuna pentru eficientizarea timpului in diferite probleme.
Stagiul acesta de practica m-a invatat sa am mai multa rabdare, sa nu ezit sa cer
ceva atunci cand am nevoie, ca viata de functionar public are si partile ei bune, cat si partile
ei proaste, ca cetateanul are prioritate si ca problemele lui vor fi rezolvate cat mai rapid
posibil si m-a facut sa vreau mai mult de la viitorul meu.
Repartizarea la Directia Relatii Publice si Informare a fost o oportunitate de a lucra
inca o data cu publicul, de a intelege modul in care functionarii trateaza problemele cu care
se confrunta, conditiile pe care trebuie sa le indeplinim daca dorim sa ne angajam in
aceasta directie. Rolul acesteia este de a strange relatia dintre cetatenii Romaniei si
Primaria Municipiului Bucuresti pentru solutionarea problemelor si satisfactia cetatenilor.
Fiecare zi in cadrul Directiei Relatii Publice si Informare a fost o noua oportunitate de
a invata, de a cunoaste oameni, de a ajuta si de a-mi forma un drum spre viitor si de

asemenea a fost un mod de a vedea cu ce ne confruntam de fapt dupa iesirea din bancile
facultatii.
In opinia mea, practica la Directia Relatii Publice si Informare m-a facut sa realizez
unde mi-ar placea sa ajung dupa terminarea facultatii. Doresc in continuare sa lucrez in
politica insa nu in cea a Romaniei. Doresc sa aduc o schimbare in aceasta tara, deoarece
cred cu tarie ca generatia mea este cea care va face o schimbare in Romania si o va aduce
pe drumul cel bun.
In concluzie, desi sistemul administrativ are nevoie de minti noi care sa aduca o
imbunatatire si un nou mod de a gandi, acesta inca nu este pregatit pentru acest lucru,
deoarece tinerii nu au destula vointa pentru a schimba ceva.