Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat,

ADMINISTRATOR

TEMATICA INSTRUIRE PERIODICA

1. OBIECTIV:
- reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
2. CATEGORII DE PERSONAL INSTRUITE:
TESA
3. LOC DE DESFASURARE:
BIROU
4. DURATA: 2 ore
5. PERIODICITATE: Semestrial
6. PROBLEMATICA EXPUSA:
Nr.
crt.
1.

Material prezentat

Durata

SEMESTRUL I (IANUARIE-IUNIE)

120 min

Legea 319/2006 Cap.III Sectiunea a 6-a, Cap.IV ,Cap.V;


Hotararea nr. 1028/2006 art. 4; 8; 12 16;
Ordonanta de urgenta nr.195/2002 (r 1 ) art. 36; 72; 77; 79
I.P.S. 01,02, 03, 04, 05, 06;
Factorii de risc identificati si masuri de tinere sub control al acestora
conform evaluarii
- Exercitii si demonstratii practice
SEMESTRUL II (IULIE-DECEMBRIE)

120 min

2.

Legea 319/2006 Cap VI-Sectiunea a 2-a, VII,VIII;


Hotararea nr. 1028/2006 art. 4; 8; 12 16;
Ordonanta de urgenta nr.195/2002 (r 1 ) art. 36; 72; 77; 79
I.P.S. 01,02, 03, 04, 05, 06;
Factorii de risc identificati si masuri de tinere sub control al acestora
conform evaluarii
- Exercitii si demonstratii practice
-

7. MATERIALE UTILIZATE:
Legislatia in vigoare.
ELABORAT: inspector X