Sunteți pe pagina 1din 112

A V E N T U R A "

Romane de a c i u n e i pasiune

HERVE

DE
PESLOUAN

AMIRALUL
NISIPURILOR
Traducere de
MRIA ANDREESCU

EDITURA

.. A D E V E R U L "

S. A.

HERVE

DE

P E S L O U AN

AMIRALUL NISIPURILOR
P A R T E A

I-a

M I S T E R I O A S A

NAIDA

CAPITOLUL 1
U N T R I O CAM D E O C H I A T
Pietro !
C h e m a r e a ce r s u n a n aerul greoi
al amiezii fcu pe civa
arabi
care
trguiau
curmale i smochine n j u r u l moscheiei din
T u n i s , s s e n t o a r c . I n m i j l o c u l s t r z i i , \u\
om voinic, cu casca colonial d a t pe ceafa,
cu m i n i l e 'n olduri i cu c a p u l sus, cu n
f i a r e a a s p r a c o l o n i s t u l u i c a r e s'a clit
luptnd mpotriva bandelor de
jefuitori
i
v n n d f i a r e l e s l b a t i c e a l e d e e r t u l u i , i r e
pet strigtul: _ Pietro!
Curioii se ntoarser de astdat deabineO

lea. c u t n d p e cel s t r i g a t . S u b b o l t a d i n f a a
m o s c h c i e i , z r i r p e u n alt i n d i v i d c o b o r n d
s p r e s t r a d a Sitei, c a r e d u c e l a b a z a r . B u i m
cit p r o b a b i l d e z a r v a i f o r f o t a i n d i g e n i l o r ,
d i n j u r u l lui, h a b a r n ' a v e a c fusese c h e m a i .
D a r un bea descul l trase de h a i n n n
d e j d e a u n u i baci, s p u n n d u - i n c e t : Sidi,
t e c h e a m u n sidi...
Necunoscutul se ntoarse atunci, pue m n a
streain la ochi i scormoni bnuitor cu pri
virea mulimea.
Pietro, se auzi p e n t r u a treia o a r . De
a s t d a t P i e t r o zri pe colonist s t n d nemi
cat n acela loc ca i m a i nainte.
Se a p r o p i e i-i n t i n s e m n a : Per la macidona, d-ta e r a i , sdgnor S a m p i e r i ?
D a r c i n e vroiai s fie? s p u s e cellalt i a r
gura lui tirb se ntredeschise ntr'un rs
prietenos, n t i m p ce buza de jos i se pierdea
n stufoasa-i b a r b roie. F i r e t e c eu sunt.
i p e t r e c n d u - i b r a u l p e d u p a l n o u l u i so
sit, p l e c a r m p r e u n .
N u te-ai n g r a t , s p u s e c o l o n i s t u l c t r e
Pietro cu oare-care ironie.
i era adevrat. S a m p i e r i m a i era el treac - m e a r g m b r c a t a p r o a p e c a toi c o l o n i t i i ,
cu o cma de pnz cu buzunare, pantaloni
scuri uzai i m u r d a r i , cizme moi, d a r Pic ti o
e r a n t r ' u n hal fr'de hal. Nite pantaloni de
catifea vrgat, creia de r o a s ce era i se
vedea estua de dedesubt, o c m a
veche
k a k i d e m o d e l a m e r i c a n i u n n u r ce-i i n e a
loc de cravat, alctuiau m a i toat
toaleta
lui.
Nite pantofi de p n z a c r o r talp de
sfoar mpletit ncepuse s se d e s t r a m e i acopercau picioarele i n cap purta un basc

slinos, c a r e a b i a i p u t e a c u p r i n d e de bine, d^
ru, prul negru i buclat.
Pietro se scuz c u m p u t u :
Adevrat, signor Sampicri, d a r nu e vina
m e a . tii b i n e c n u - i u o r d e gsit d e
lucru
pe vremea asta de omaj.
i u n d e pui c tu ai avut totdeauna cte
u n fir d e p r i n p o d u l p a l m e l o r ; d i m i n e a a
i seara le mpleteti cu grij m p r e u n i de,
asia te c a m stingherete la lucru, h a i ?
Rzi, signor Sampicri,
spuse
cellalt
plind i c u t n d s se elibereze din
sirnsoarea italianului. D a r te
asigur c
viata c
foarte grea.
S i g n o r S a m p i e r i i c o n t i n u d r u m u l , tot
innd de bra pe Pietro, i ajunse la strada
Zituna.
H a i s'o l u m p e a i c i . A a v e a p o a t e s-i
p r o p u n ceva. D a c primeti...
De ce n'a p r i m i ?
P e n t r u c s u n t u n e l e r i s c u r i . D a r Jtu t r e b u e c eti n v a t c u d'al d e astea. C d o a r
nu treci d r e p t c h i a r aa de naiv, P i e t r o .
Pi... i zi e r o s t de n i s c a i v a m p u c
turi?
i de m p u c t u r i si lovituri de cuit.
A , s p u s e P i e t r o , f r n i c i u n fel d e
en
t u z i a s m . i c r e z i t o t u c a m s'o s c o t l a c a p t ?
P i de, tiu i eu, r s p u n s e cellalt
ridi
cnd din umeri.
Se pltete b i n e ncale?
Da se pltete bine. P n n trei luni de
zile poi fi n d e a j u n s de bogat ca s te ntorci
n I t a l i a c u c e l p u i n 50.000 d e l i r e .
Ochii negri ai lui Pietro strluceau ca nite
m r g e l e ; tresri: T r e b u e s
omor
p e ci
neva?

Sampicri izbucni n rs. Nu, nu


trcbue
s o m o r i p e nimeni... Cel p u i n
deocamdat.
A, i a t u n c i cu ce te p o t s e r v i ?
Cu altceva. D a r haide omule, mergi oda
t. P a r ' c i s'ar lipi pietrele ulielor de talp.
- Vezi c a v r e a s pricep...
T o a t e la v r e m e a lor.
Mulumete-te
s
a s c u l i i, d a c v e i p r i m i , s t e s u p u i . . .
P e n t r u d-ta a m s l u c r e z , s i g n o r S a m pieri?
P o a t e . P e n t r u m i n e i p e n t r u alii...
Bine, d a r p e n t r u cine anume?...
Haide, sfrete. i S a m p i e r i strnse m a i
p u t e r n i c b r a u l lui Pietro, care scoase
u n i
pt de durere.
O, m d o a r e .
Tot m a i simi r a n a pe
c a r e o ai
deln
glontele pe care i l-am trntit n ziua cnd
ddeai trcoale puin c a m p r e a de-aproape
casei m e l e din E r y t r e a ?
S nu v o r b i m d e s p r e asta...
Ba d i m p o t r i v , s v o r b i m . C u m se face
c eti a c u m l a T u n i s ? P e cte
tiam,
crai
expulzat. N'ai fcut trei ani de
pucrie
n
nchisorile Alteei Sale Bey-ului?
Hm...
i apoi, par'c-mi m a i
amintesc, c ai
avut i n F r a n a cteva buclucuri?
Aa vorbesc gurile rele, m r t u r i s i Pietro.
D a r o m u l nu t r e b u e s c r e a z tot ce se s p u n e .
N u . D a r t r e b u e s spuie tot ce se crede.
i d e o a r e c e I t a l i a i-e n c h i s i i e i
stima
bilului t u tat, d e o a r e c e F r a n a nu-i convi
ne i e d e r e a n Africa nu e s n t o a s p e n t r u
tine, z u n u tiu u n d e te-ai p u t e a d u c e .
Z m b e t u l schiat de Pietro aducea m a i de
grab a strmbtur.

E i , p a r ' c d e s p r e d-ta, s i g n o r S a m p i e r i ,
n u s e v o r b e t e c...
C e ? S faci )inc s t a c i . Aici s u n t Oliviero Sampieri, negustor din Nalut, din Tripolitania. Sunt cunoscut, m bucur de o reputaie
b u n ; ce a fost, a fost.
P i asta s p u n e a m i eu.
D e p a r t e griva de iepure, amice...
rs
p u n s e cellalt, f r s se ofenseze de subne
lesurile tovarului. Deosebirea e c eu
am
pe judectori n b u z u n a r pe cnd tu nu ai o
lecaic.
A s t a c h i a r c e a a .
De f a p t , ce e cu v e n e r a b i l u l t u p r i n t e ?
Unde e?
La T u n i s .
A, c a r e va s zic ai venit s r e s p i r i
a e r u l din p a t r i e . Ai? Idiotule... n t o a r c e r e a
f i u l u i r i s i p i t o r , n u alta... T a r e m t e m n u m a i
c v i e l u l cel g r a s a r m a s n e t i a t . H a i s i n
t r m aici.
Sampieri mpinse pe Pietro ntr'o
cafenea
arab, n care trei indigeni stteau la
taifas
sorbindu-i trei p h r e l e de ceai cu m e n t .
Se aezar turcete ntr'un coli;
Sampieri
c h e m p e c a f e g i u i-i o p t i c e v a l a
ureche.
Adaog apoi cu glas t a r e : i s fim lsai n
p a c e . T r a g e o b l o a n e l e i d a f a r p e toii a c e t i
pierde-var.
B i n e , sidi, s p u s e c a f e g i u l cu o p l e c c i u
n e . E x e c u t ordinul. Peste o clip cafeneaua
era goal. Signor S a m p i e r i fluer
satisfcut,
c o m a n d dou p a h a r e cu ceai de m e n t i
r e c o m a n d ncodat patronului s aibe grije
s n u fie t u r b u r a i d e n i m e n i .
O igar, Pietro?
Cu plcere, signor S a m p i e r i .
7

Cei d o i b r b a i , c o l o n i s t u l i a d o l e s c e n t u l ,
c c i P i e t r o s tot f i a v u t 20-22 d e a n i , i a p r i n
ser igrile i r m a s e r o clip n
tcere.
A p o i d u p ce-i a s t m p r a s e r s e t e a ,
signor
Sampicri, relu conversaia:
C a r e v a s z i c , tu ce c r e z i ?
Despre ce?
D e s p r e ceeace-li p r o p u n .
Adic?
'
_
C o l o n i s t u l lovi c u p u m n u l n t a v a d e a r a
m pus n faa lui pe o m a s joas. Drace,
auzi vorb, s intri n serviciul m e u !
Drept ce?
D r e p t ce-oi v r e a eu... P u l a m a u a a i a b
t r n d e t a i c - t u n c n ' a d a t o r t u l p o p i i n-u-i
a a ? A m n e v o i e d e voi doi...
Dar...
T a c i d i n g u r . A m e u a c d e c o j o c u l vos
t r u : v b a g l a r c o a r e o r i c n d v r e a u . Asasinii
bietului O m a r Ben Ahmed, Allah
s-i
p
z e a s c s u f l e t u l , n c n ' a u fost g s i i p n
n
ziua de azi.
T n r u l pli iar. Te rog. signor S a m p i e r i ,
nu ipa aa.
I d i o t ce eti. N ' a i n e l e s c Aii e s u r d ?
A u z i n d u - i n u m e l e , c a f e g i u l c a r e s t t e a n
t o r s c u s p a t e l e l a cei d o i c l i e n i , n t o a r s e s p r e
ei chipul lui venic rztor, fcu o plecciune
i a p o i i f c u d i n n o u d e l u c r u l a o b l o a n e .
P i e t r o scoase un oftat i b g m n a 'n bu
z u n a r . D a r c e l l a l t p r i n s e d e v e s t e i-1 a p u c
de bra.
A n u , putiule, asta n u . Cu m i n e nu
merge. Ia d-mi jucrica.
Smunci m n a tnrului din buzunar i un
cuit din acelea care se nchid czu pe covor.
Signor Sampieri l ridic.
s

B r a v o . i-e f r i c s n u t e a t a c e
careva.
ine minte odat pentru totdeauna, c de ar
fi s m o r n ast sear, p n ntr'o s p t m n
tu i tatl tu vei fi spnzurai. D d u duc
p a h a r u l i m o r m i : Aii, a d o s t i c l . P a
h a r e l e tale sunt m a i mici dect oule de po
rumbi...
D u p ce u m p l u din nou
p a h a r e l e ochiu,
Sampieri puse m n a lui uria
cu
unghiile
p t r a t e pe oldul tovarului: Verioar-ta,
m i c a M a d d a l c n a , e tot cu voi?
P i e t r o cltin d i n c a p : Nu signor,
e n
Frana.
Atta p a g u b . i ce face n F r a n a ?
N a a ei, s i g n o r a P r o u v a y r e , ne-a c e r u t s
o d m i n t e r n la o m n s t i r e .
O, s'a f c u t
domnioar, Maddalena.
Nu m a i spune. i e m u l t de c n d n'ai
m a i vzut-o?
F o a r t e m u l t . T a t a a vzut-o a n u l trecut.
A, tatl tu avea nevoie de b a n i ?
Nu signor, d a r t r e b u e n t o t d e a u n a
s
p s t r m b u n e l e r e l a i i c u cei c e n e v o r b i n e l e .
Ce profitor... M'da...
Colonistul p r u
s
stea c l v a
vreme la
chibzuial, apoi spuse: Ascult-m bine.
Da s i g n o r .
Ai s te duci la tatl tu, c h i a r a c u m .
Ai s-i s p u i c-1 a t e p t a c i . Ai s-i r e p e i tot
c e i - a m s p u s . A m n e v o i e d e voi doi... i d e
Maddalcna...
De verioar-mea?... D a r n'o s a d m i t
niciodat...
N i c i n u tii m c a r ce-i c e r . i d e f a p t n i c i
n ' a m s-i c e r n i m i c . T o t u s a m n e v o i e
de ea.
Am s v explic disear despe ce e vorba.
i dac p a d r e nu vrea s vie?
9

Signor Sampieri rnji: Atunci


ai
s-i
s p u i l u i p a d r e " a l t u s-i p z e a s c p i e l e a .
Dac p n la ora 8, nu v'ai nfiinat
amn
doi aici, c u n o s c cu nite o a m e n i la prefectu
r , c a r e a r f i n c n t a i s t i e n c e fel a m u r i t
Omar Ben Ahmed.
Dar...
A j u n g e . De trei s p t m n i v tot
caut.
Am norocul s te gsesc n clipa n care nici
n u m a i s p e r a m . . . i-i n c h i p u i a c u m c a m s
m p u n d i n n o u p e c u t a t ? A m n e v o i e d e voi.
Foarte mulumesc.
1 aci din g u r . T r e b u e c n t r ' a d e v r am
m a r e n e v o i e d e voi, p e n t r u c a s m a d r e s e z
u n o r t l h a r i c a voi doi. D a c p l a n u l m e u reu
e t e , a i 50.000 d e l i r e . i - a m
spus-o.
50.00)
p e n t r u t i n e i 50.000 p e n t r u t a i c - t u . A i p r i
c e p u t ? D e altfel d u p c e t a t a i v a f i
luat
p a r t e a , v e i f i l i b e r s i-o... i e i n a p o i . , a s t a t e
privete...
Oricum... o s m ntrebe...
N ' a r e s te ntrebe absolut nimic.
Eti
tnr, Pietro. P a d r e al tu, b t r n u l Bcnito, e
deprins cu d'al de astea. Nu va fi p r i m a oar
c l u c r m m p r e u n . H a i terge-o. A i v e n i t ?
i-1 n g h i o n t i p e P i e t r o s p r e u .

10

C A P I T O L U L 2.
FEMEIA CU OCHII DE AMETIST
D u p p l e c a r e a l u i P i e t r o , colonistiil m a i r
m a s e c t e v a m i n u t e n t i n s p e pernl, sorbind
u n u l t i m p a h a r d e Jiqueur. Apoi c h e m cafegiul:
Stpna e aici?
Da, sidi.
-- ntreab'o dac pot s'o vd.
-- Bine, sidi.
Ali d i s p r u d u p o d r a p e r i e . S a m p i e r i i
trecu p r i n p r u l ciufulit un p i e p t e n e cu o co
c h e t r i e d e c a r e n u l-ai f i p u t u t c r e d e n stare,
a p o i i a r a n j a c r a v a t a i-i terse p a n t a l o n i i
de praf.
D i v i n a s t p n te a t e a p t , sidi.
I a c a viu... Ascult, ai s vezi pe o m u l c a r e
a fost a d i n e a o r i aici, n a p o i n d u - s e cu n c u n u l
m a i b t r n . la e t a t l lui. Ai s-i gzduieti
aici, ai s le d a i de m n c a r e , d a c le e f o a m e ,
de b u t , d a c le e sete. i m a i a m e s t e c alcool
n v i n u l lor. A m n e v o i e s fie c u chef. I a r d a c
t e n t r e a b ceva, t u s t a c i chitic. N ' a i v z u t ,
11

n i c i p e - a c o l o n ' a i t r e c u t . L a s - l e t o a t e n sea
ma mea.
Bine, sidi.
C o l o n i s t u l r i d i c d r a p e r i a , t r e c u n t r ' u n co
ridor proaspt vruit, care ddea ntr'o curte
interioar, rcoroas i parfumat, n care
m u r m u r a o fntn nitoare ca in majorita
tea caselor arabe. Aceast g r d i n n miniatu
r, era n c o n j u r a t de o vast galerie acope
r i t , n c a r e d d e a uile c a m e r e l o r . T o t u l e r a
de o curenie p e d a n t care contrasta cu per
nele r u p t e i r o g o j i n i l e p r f u i t e d i n c a f e n e a .
Signor S a m p i e r i s t r b t u curtea, culese o
b e g o n i a , i r c o r i m i n i l e n apa: f n t n e i , i
d u p ce-i p u s e f l o a r e a l a b u t o n i e r , s e o p r i n
faa unei ui nchise din dosul creia se auzea
c n i t u l caracteristic al m a i n c i de scris.
i s c o a s e cascai, z m b i c t m a i a m a b i l i
b t u n u.
Intr, se auzi un glas de femeie.
I n c a m e r a j n o b i l a t n stil e u r o p e a n c u u n
l u x n e a t e p t a t p e n t r u o c a s a r a b , fie e a c h i a r
i 'aai de n g r i j i t i n u t ca
aceasta, o tnr
f e m e i e b t e a l a m a i n c u o m a r e i u e a l tex
tul u n u i raport.
D-ta eti S a m p i e r i ? i s p u s e ea f r a n
toarce capul.
D a , d o a m n , eu siunt.
Bine, a t e a p t o clip.
Colonistul se supuse, i a r t n r a femeie, du
p ce t e r m i n pagina i m a i corect cu cernea
l o g r e a l , se n t o a r s e i s p u s e : Te a s c u l t .
Necunoscuta era ntr'adevr foarte frumoa
s. O v a l u l a d m i r a b i l d e p u r a l feei ei, n c a
drat de un pr negru i bogat strns pe ceaf
n t r ' u n coc m a r e . e x p r i m a energie i autori
tate. Buzele ei subiri, mici, strnse, e r a u d i n
12

acelea c a r e nu se d e s c h i d n i c i o d a t d e c t cu
un scop a n u m e , ochii ei m a r i i s t r a n i i p r i
v e a u p e S a m p i e r i d r e p t i n i a t , f r ovial.
Colonistul n u p u t u n f r u n t a a c e a s t p r i v i r e ,
a crei s t r l u c i r e l i m p e d e l t u r b u r a . N e c u n o s
c u t a a v e a n t r ' a d e v r ochi c i u d a i de o culoa
re nelmurit, asemeni iinui giiwaer preios i
r a r . Ochi vioi, ca de a m e t i s t . I a r p r i v i r e a ei
s t r a n i e fcea i m a i e n i g m a t i c c h i p u l acesta
senin i d e n e u i t i t .
H a i d e , vorbete S a m p i e r i .
G l a s u l ei m u z i c a l se fcu a s p r u , d u r , a u t o r i
tar. E r a glasul u n u i ef.
S a m p i e r i f c u u n pas, n t i n s e m n a c a s
p r e z i n t e o m a g i i l e l u i s t p n e i casei, d a r c a n u
v z u s a u n u voi s v a d gestul; S a m p i e r i pli
s c r n i n d d i n dini. I n cele d i n u r m , s p u s e
n c r u n t a t : Am gsit o a m e n i i de c a r e v vor
bisem.
Insfrit.
M'a costat s c u m p .
i se va plti.
N e c u n o s c u t a p u s e a c c e n t u l pe se cu o n u a n
de respect, i a r S a m p i e r i , cu o l i c r i r e de sa
tisfacie n privire, u r m : V o r fi aci disear.
N e p o a t a e n F r a n a .
T n r a femeie i n c r u c i a m i n i l e fine i
d i a f a n e p e g e n u n c h i . Erai m b r c a t c u u n fel
d e p i j a m a d e m t a s e , care-i lsa b r a e l e goale,
d n d m i c r i l o r ei o nesfrit gra,ie.
D a c n e p o a t a e n F r a n a , ce s fac cu aceti doi b r b a i ?
RTam g n d i t c...
Nu e t r e a b a d-tale s gndeti, S a m p i e r i .
T r e a b a d-tale e s execui. Asta e tot. S reve
n i m la chestiune.
S a m p i e r i i s t p n i m n i a . M'am gndit, to13

tui, c a r f i b i n e s f a c e i c u n o t i n c u ei. D e
n u m nel, d o a m n , v intereseaz a n u m i t e
h r t i i p e c a r e l e d e i n e d-na P r o u v a y r e , n a a
t i n e r e i fete. M a d d a l e n a o v e d e d e s p e n a a ei.
P e c t a m n e l e s , i v a p e t r e c e v a c a n a c h i a r
l a d n s a , l a G e r a r d m e r . Ai p u t e a d e c i i n t r a n
legturi cu ea.
P r i n c e m i j l o a c e ? tii b i n e c n u m i s e
p e r m i t e s f a c uiz d e v i o l e n .
Adevrat. D a r Benito Sanlorio, tatl sau
m a i b i n e z i s u n c h i u l fetei, t u t o r e l e e i l e g a l , a r
p u t e a s u b un p r e t e x t o a r e c a r e s fac o vizit
n e p o a t e i lui, p e c a r e n ' a m a i vzut-o d e m a i
bine de un an.
i a t u n c i ? Crezi c i m b e c i l u l a c e s t a va avea n d r z n e a l a s p u n m n a p e h r t i i l e c a r e
ne intereseaz?
N i c i d e c u m , spuse S a m p i e r i cu o n u a n
d e d i s p r e . D a r B e n i t o s'ajr p u t e a n a p o i a n
F r a n a cu o f e m e i e . . . Cu s o i a " l u i . E v d u v ,
are nevoie de bani i dac l-am ferchezui ni
el, a r f i u n s o f o a r t e p r e z e n t a b i l . E p c a t c
s'a l s a t r u i n a t d e p a t i m a l u i p e n t r u j o c u r i l e
de noroc. Pe v r e m u r i Santorio era cunoscut la
Milano ca un biat de familie b u n i ca un
negustor cinstit.
Am neles. m i p r o p u i s m m r i t n ap a r e n c u a c e s t B c n i t u , s-1 a d u c n F r a n a i
prin el s intru n graiile tinerei Maddalena
si a l e n a e i ei.
D a . doamn, s p u s e S a m p i e r i , cu o p l e c
ciune adnca.
D u p cteva clipe de chibzuire, frumoasa
femeie r s p u n s e : Da, asta s'ar p u t e a aran
ja. De m u l t locuete la T u n i s acest Benito?
D e a p t e s a u o p t a n i . d o a m n . A v e n i t aci
w

n urnia unor neplceri de


afaceri... s a u m a i
bine zis n u r m a u n o r n c u r c t u r i c u autorit
i l e . G u v e r n u l i t a l i a n p r e f e r s-1 t i e p e a l t e
meleaguri...
V'ai
ntlnit pe acela
vapor? ntreb
n e c u n o s c u t a c u u n d i s p r e p l i n d e seme.ie.
Da, d o a m n . N u m a i c dac eu a fi avut
a v e r e a lui Benilo S a n t o r i o , n ' a fi astzi colonist la N a l u t , ci c i n e tie?... p o a t e p r i m - m i nistru.
Sau ocna n Somalia italian. tim noi
c t e p a r a l e faci, s i g n o r S a m p i e r i . I a r
dac
d - t a i ii v i i t o r i i c o m p l i c i s u b a m e n i n a r e a
u n e i d e n u n r i , n u u i t a c alii t e tiu p e d-ta
l a fel.
S a m p i e r i se nclin din nou, d a r de astd a t f r s r s p u n d . T n r a femeie i n
t o a r s e s p a t e l e , i a e z h r t i i l e i s e s c u l .
B i n e , s'a f c u t . P r i m e s c i d e i a d-tale. I a t
un cec. II post-datez. Ii vei n c a s a c n d vei fi
n F r a n a , deci p e s t e o p t zile. i n e . i n e c u
noscuta i ntinse cu dispre hrtia pe care
i p u s e s e c h i a r
atunci
isclitura
elegant.
S a m p i e r i o l u i o b g n portofel.
Mulumesc doamn.
Poi pleca. A, nu. n c d o u cuvinte. Mai
verosimil ar fi ca acest Benito, care locuete
de m u l t n Tunisia, s se fi cstorit cu o in
digen. Ii prezini deci discar pe N a i d a ben
N a i d , fiica eicuhii N a d b e n M o h a m e d .
D v . v e i fi a c e a b t a ?
D a , c h i a r e u v o i fi. V o i a v e a c o s t u m u l
c a r e s e c u v i n e . A m fost c r e s c u t n A l g e r i a , c u
n o s c b i n e F r a n a i p o r t l a fel d e b i n e c o s t u
m u l a r a b i v e s t m i n t e l e e u r o p e n e . Asta e tot.
Mai avei i alte o r d i n e s-mi dai?
- Nu, n ' a m alte ordine de dat, spuse ne15

c u n o s c u t a c u a c e i a n u a n d e d i s p r e n glas.
Sampieri fcu din nou o plecciune, necu
n o s c u t a d d u u o r d i n c a p i-1 l s s p l e c e
fr s-i m a i a c o r d e n i c i o p r i v i r e . Agit clo
poelul i n p r a g s ivi o b t r n t u n i s i a n ,
cai*e n c h i s e ua d u p S a m p i e r i .
M'ai strigat, s t p n ?
D a . Ai s-mi a d u c i c o s t u m u l m e u ber
ber i toate fardurile mele.
D u p o o r , s t r a n i a fiin m b r c a s e alva
rii l a r g i a i f e m e i l o r i n d i g e n e , t u n i c a l u n g ,
p a p u c i i , p e l e r i n a de m t a s e i i n f u r
acum, c a p u l n t r ' u n b u m u s d e l n fin. i
vopsise degetele c u h e n e , i a r p e f r u n t e a i p e
b r b i a ei se v e d e a u d o u t a t u a j e c a r e cu o
or nainte nu existau.
I a r i se a u z i r c i o c n i t u r i n u . Aii o n
tredeschise, v r n d u - i c a p u l p r i n c r p t u r
i scoase u n s t r i g t d e m i r a r e :
Iart-m, divin stpn. D a r schimba
r e a asta...
Vezi-i de t r e a b a ta. Ce s'a n t m p l a t ?
Au v e n i t cei doi o a m e n i . Sidi S a m p i e r i
n t r e a b d a c s vie ei n c o a c e s a u vii tu n
cafenea.
Au m n c a t ? Au b u t ?
Da s t p n .
Du-i n m i c u l salon m a u r i viu i eu
a c u . P r e p a r ceaiul, c u m tii.
Cafegiul d i s p r u . D u p o clip,
turburtoarea Naida ben Naid nfurat in b u r n u sul e i a l b a p r u r a d i o a s n p r a g u l c a m e r e i
u n d e o a t e p t a u colonistul i cei doi c o m p l i c i .
Prezentrile se fcur repede, necunoscuta
c u h u m u s u l r i d i c a t p n l a ochi, o b s e r v a n
t c e r e p e P i e t r o i p e t a t l l u i . i fcuse r e
p e d e o ideie d e s p r e t n r , c a r e e r a u n a p a
1fi

d e r n d , d i n cei c a r e alctuesc p l e a v a m a h a
lalelor Marsiliei i Neapolului. Se
cunotea
c t colo d u p f r u n t e a l u i d e o m n c p n a t ,
p r i v i r e a lui piezie, c la o adic n ' a r fi p r e
getat s mplnte cuitul n pieptul cuiva i
s d e a a p o i b i r c u fugiii. E l a v e a s s e o c u
pe de treburile m r u n t e . Ct despre Benitotatl, era un brbat de vreo 50 de ani, care
n t i n e r e e a l u i t r e b u i a s f i fost u n a l t
om.
Viciul, alcoolul, m i z e r i a , l fcuser s deca
d. D a r n toat nfiarea lui m a i
avea
nc o o a r e c a r e elegan, i c h i a r distincie,
aa nct putea fi un tovar prezentabil.
i n t r e timp, signor S a m p i e r i explic pe scurt
celor d o i m i s i u n e a lor.
Necunoscuta aproba
s a u n d r e p t a c t e c e v a p e ici, p e c o l o .
- D a r m i - a i spus... z i s e n c e l e d i n u r m
Pietro mirat.
C e i - a m s p u s ? s e r s t i S a m p i e r i l a el.
C, p o a t e c... o s fie... t r b o i ?
Necunoscuta izbucni n rs. E r a
un
rs
limpede, argintiu, ncnttor. Cltin din
cap:
- D a r de unde, biatule? D e o c a m d a t poi
pleca. T o t ce i se cere, e s stai
cuminte.
D a r b a g d e s e a m s n u t r e b u e s i-o s p u n
a doua oar. Altminteri, vai i-amar de
tine.
B r a u l e i gol m p o d o b i t c u b r r i g r e l e
de
a r g i n t tia a m e n i n t o r a e r u l . T n r u l t r e
sri, d a r necunoscuta se adres lui Benito:
Aa d a r , ai neles? D e - a c u m a i c t vre
m e v a f i n e v o i e , s u n t s o i a d-tale. P l e c m n
F r a n a p e s t e t r e i zile. P a a p o a r t e l e l e voi a vea eu, de asta s n ' a i grij. T o t u l va fi
n
r e g u l . P o f t i m 2000
franci p e n t r u speze de
e c h i p a m e n t . i 100 f r a n c i p e n t r u fiul d-tale.
D e altfel S a m p i e r i v a n g r i j i d e t o a t e c e l e a .
?

17

i pe u r m ? ntreb Benito cu un tel de


umilin slbatec.
P e u r m ? S f a c e i tot c e v c e r . A s t a e
tot. C r e d c S a m p i e r i i-a s p u s s u m a c u c a r e
neleg s v rspltesc... serviciile. S u n t p r i n
u r m a r e s o i a d-tale. N e - a m c s t o r i t a c u m
trei luni. Administrezi o parte din propriet
ile t a t l u i m e u , N a i d b e n M o h a m e d , c a i d u l
din S e d a d a i eicul tribului su. F a c e m un
v o i a j n F r a n a . D o r e s c s-i c u n o s c n e p o a t a
i s p e r s-i c u c e r e s c s t i m a .
Va fi u o r p e n t r u dv., o p t i S a m p i e r i
umil.
Destul j Nu-mi plac complimentele.
T n r a femeie se ridic, nalt n faldurile
b u r n u s u l u i c a r e z b u r a u c a n i t e a r i p i . Cei
trei brbai o salutar.
A s t a e t o t ? n t r e b a r ei.
Tot... d e o c a m d a t . B u n s e a r a .
i N a i d a b e n N a i d d i s p r u fr zgomot, ca
o n l u c alb, fr s vaz m i n i l e
ntinse
spre ea.

*) Judector musulman.

18

CAPITOLUL 3.
PE MALURILE LACULUI
E ncnttoare fina d-lale, spuse d-na
general Morraoy ctre d-na Prouvayre.
Ai dreptate, scumpa mea Adelaida! rs
punse aceasta. Maddalena e ntr'adevr ado
rabil. E raza de soare a btrneelor mele.
D-na general ntreb: Locuctc de mult
cu d-ta?
Nu locuete cu mine. Am obinut de la
tutorele ei s'o lase s-i fac studiile n Fran
a.. Am internat-o la o mnstire din Mcnton,
<tar n timpul vacanei sade la mine.
neleg. Prinii ei au murit?
Da, scumpa mea. tii c am stat mult
vreme la Nisa unde brbatul meu era n gar
nizoan la nceputul cstoriei noastre. n
chiriasem o proprietate lng Cimiez. Neva
sta grdinarului nscuse o fiic tocmai cnd
m'am instalat eu acolo. M'am ocupat de ea
cci mama delicat i firav n'avea putere s
vad de feti. Tatl m'a rugat s fiu naa
Maddalenei i am primit.
i pe urm?
l)

D u p un an a izbucnit
rzboiul.
Tatl
M a d d a l e n e i , c h e m a t n I t a l i a n 1916, a c z u t
i n 1918, i a r m a m a f i n e i m e l e a m u r i t d e i n i m
r e a c t e v a zile d u p a r m i s t i i u i se afl
am n d o i ngropai n cimitirul din Nisa.
Bieii o a m e n i !
Pe v r e m e a ceea M a d d a l c n a avea 6 ani.
B r b a t u l m e u , c o l o n e l u l P r o u v a y r e , a fost d a
c i a m i n t e t i , n u m i t a t a a t m i l i t a r n Chi
n a . T r e b u i a s-1 u r m e z . S f t u i t d e m i n e ,
d a r regret acest sfat , m a m a M a d d a l e n e i
n u m i s e d r e p t tutore al copilei pe un frate r
m a s n Italia, care nu plecase pe
front.
Am
aflat n u r m c era un om c a m deochiat
i
c srcise.
neleg.
Mi-a scris n c t e v a r n d u r i la
Peking
cerndu-mi sprijin bnesc i
bine
neles
vorbea de fina mea, ca s poat
obine
ct
m a i m u l t d e l a mSne. Astfel a m aflat c Benito,
aa se n u m e a tutorele, fusese forat
de m
p r e j u r r i s s e e x p a t r i e z e i s-i r e f a c v i a
a n A l g e r i a . D a r c l i m a n u i-a p r i i t M a d d a l e
nei, delicat ca i maic-sa. Mai ales c pe atunci avea doisprezece ani, vrst critic
la
copii. I n t r e t i m p b r b a t u l m e u a
murit
i
m ' a m napoiat n F r a n a cu cadavrul lui.
A
f o s t d u p c u m tii, s c u m p a m e a p r i e t e n ,
un
v o i a j g r o a z n i c . S i n g u r a m e a m n g e r e a fost
c p e cheiul Marsiliei a m gsit p e M a d d a l c
n a c a r e a fost p e n t r u m i n e n a c e s t e m p r e j u
r r i d u r e r o a s e u n copil n u s e p o a t e m a i b u n
i m a i duios. Cu voia tutorelui ei a r m a s
la
m i n e i de atunci nu nva m a i prsit.
i a c u m ?
S p e r s'o i u n c m u l t t i m p l n g m i n e ,
e m u n c i t o a r e , a t r e c u t cu s u c c e s b a c a l a u r e a

te

tul. Mi se p a r e c v r e a s studieze c h i m i a i
s intre n nvmnt. Eu nu prea sunt de ac o r d c u n o u l fel d e v i a a l f e t e l o r m o d e r n e .
Dar Maddalena, dei n a p a r e n foarte bln
d, e foarte i n d e p e n d e n t i m n d r i vrea
s-i c t i g e s i n g u r e x i s t e n a . E u a p r e f e r a
s'o m r i t . C c i m r t u r i s e s c c m g n d e s c
Ja
u n u l din verii m e i , Gilbert de Parial, c a r e a
fcut coala de ofieri i va o c u p a un post
n s e m n a t u n d e v a n Siria, Maroc sau Algeria.
A fi dorit ca tinerii s se logodeasc nainte
de a se d e s p r i . Gilbert e b o g a t i a r M a d d a
lena c n d voi m u r i va moteni toat
averea
m e a ; i-am i fcut o dot frumoas.
T n r u l e aci?
N u . V i n e m i n e s e a r a s-i i a r m a s b u n .
A stat aci 15 zile l u n a t r e c u t . S'au p l c u t i
a c u m se iubesc foarte mult,
dar Maddalena
m a i a r e r e z e r v e . V r e a s a t e p t e s-i t r e a c
b l e s t e m a t u l a c e s t a de e x a m e n . . . s a i b o si
t u a i e " c n d s'o m r i t a . E u d a u d i n u m e r i i
m supun.
- Despre tutore ai m a i auzit ceva?
Aa n m o d vag, din c n d n
cnd. Din
ziua n c a r e m i - a m l u a t fina l a m i n e , a m p u s
c a p t t u t u r o r c e r e r i l o r l u i d e b a n i . D e altfel,
peste trei luni M a d d a l e n a e m a j o r . A vzut-o
anul trecut cnd a venit la
Nisa
pentru nu
tiu ce afaceri, eu nu l-am m a i v z u t de vreo
sase ani.
Ai s r m i m u l t ia G e r a r d m e r ?
Trei luni, ca deobiceiu. Pe u r m m
n
torc la Paris, m p r e u n cu M a d d a l e n a pe care
t r e b u e s'o s c o t n l u m e . C o n t e z
puin i
pe
d-ta n a c e a s t p r i v i n .
D-na de Mormoy cltin
din
cap: Din
p c a t e V a r a s m a i fiu n F r a n a . U r m e z p e
21

solul m e u m a i nti n Egipl, a p o i n Algeria


unde e n u m i t guvernator. Plec peste o spt
m n . Am venit aci d o a r ca s-mi mbriez
copiii i nepoii.
Atunci, d a c v r u l m e u p l e a c n Africa,
a m s t e r o g s-1 a i n v e d e r e .
D o a m n a general se pregti de plecare iar
d-na P r o u v a y r e s u n servitorul s p r e a o che
ma pe Maddalena.
O t n r fat blond a p r u n prag, zmbi
toare ca o zi de p r i m v a r .
D a r u n d e erai, draga m e a ? o ntreb
nasa.
In c a m e r a mea. L u c r a m .
C h i a r azi, p e v r e m e a a s t a f r u m o a s ?
mi prepar examenul.
Aa de m u l t ndrgeti c a r t e a ? o n t r e b
d-na Mormoy.
Da, d o a m n . tiu c n a a ar vrea s m
v a z l a d a n c i n g , p e l a c , j u c n d golf, d a r s u n t
c a m s l b a t e c d e felul m e u .
M i e m i p l a c f e t e l e s t u d i o a s e , s p u s e d-na
Mormoy i F r a n a are nevoie de asemenea
femei contiente de m e n i r e a i datoria lor.
i c u a c e a s t a d-na d e M o r m o y i l u r m a s
h u n , u r c n t r s u r a ce-o a t e p t a , i d i s p r u
dup o cotitur a drumului. Maddalena mai
f c u d-nei d e M o r m o y u n s e m n c u m n a i s e
n a p o i e l n g n a a ei.
Am p r i m i t o t e l e g r a m , i o p t i a p o i ghcmuindu-se drgstos la picioarele btrnei pe
o pern.
D e l a c i n e ? D e a o p r i e t e n ? D e l a Gil
bert?
Nu, na. Dela tutorele meu.
D e l a S a n t o r i o , o t e l e g r a m ? i ce v r e a ?
Citete.
oo

Tnna fat scoase din b u z u n a r o hrtie


a l b a s t r p e c a r e o n t i n s e d-nei P r o u v a y r e .
Drag copil citi a c e a s t a afl cs
toria mea cu fiica eicului din Sedada. Venim
frana s
te vedem. Sosim
Gerardmer Mier
curi seara, dac posibil.
Sperm
s te
lum
cu noi avnd cmin.
Avem proecte. Unchiul
tu care te iubete9'.
BENITO
Ce p r e r e ai, n a ?
G s e s c c c un d o r c a m b r u s c , fetia m e a
D a r n s f r i l , t u t o r e l e e s t p n . i t u n u eti
m a j o r d e c t p e s t e trei l u n i . N u n e - a m g n d i t
s-i c e r e m l a t i m p , s-i d e a l i b e r t a t e a s u b o
f o r m o a r e c a r e . A c u m e p r e a t r z i u . Vei p e
t r e c e o l u n c u n o u a t a m t u . A p o i t e v e i n
t o a r c e la m i n e . S u n t s i g u r c vei ti s-i aperi i n d e p e n d e n a .
U n c h i u l sosete cu t r e n u l de G?
P r o b a b i l . S te d u c i cu t r s u r a n n t m
p i n a r e a lui.
O c h i i M a d d e l e n e i s e u m p l u r d e o d a t d e la
c r i m i , i a r d-na P r o u v a y r e n c e r c s'o l i n i t e a
sc, v o r b i n d u - i d e s p r e a l t c e v a , i i n t e r e s n d u s e d e d o s a r e l e d i n p o d p e c a r e M a d d a l e n a voia
s le t r i e z e .
Ai i s p r v i t cu h r o a g e l e c e l e a ? o n t r e b
ea.
Nu, nc nu. Sunt m a i multe dosare. Nu
m ' a m ocupat dect de dou. Pe cte am ne
les, e v o r b a de o i n v e n i e .
N u p r e a c r e d . S o u l m e u m i - a v o r b i t des
p r e a s t a . T a t l lui, g e n e r a l u l P r o u v a y r e , t r i s e
m u l t v r e m e n Africa i nscocise u n s i s t e m
d e i r i g a i e a S a h a r e i . S a u c a m aa c e v a . D a c ' a r
f i fost d u p m i n e , a f i a r s t o a t e a c e s t e h r t i i .
23

Dar soul m e u se o p u n e a i deoarece era amin


t i r e a l u i c e a m a i s c u m p , p s t r e z i a c u m do
sarele.
Ai d r e p t a t e .
C n d vei fi a r a n j a t t o a t e h r o a g e l e , le
vom trimite m i n i s t e r u l u i de rzboiu c a r e o s
se d e s c u r c e c u m o ti. i a c u m du-te de te m
brac.
D - n a d e P r o u v a y r e i s r u t fina, c a r e u r c ,
i a r c a l m , n c a m e r a ei.

?4

C A P I T O L U L 4.
ARTA DE A MINI
I n t r , d r a g a m e a , i n t r ! spuse d-na P r o u
v a y r e t i n e r e i f e m e i c a r e s e ivise n p r a g u l sa
lonaului.
Nu te deranjez, d o a m n ? ntreb Naida
ben Naid cu accentul gutural al femeilor ara
be.
D e l o c . m i p a r e b i n e s t e v d , c a s-i
vorbesc de fina m e a , pe c a r e o iubesc ca pe
copila m e a .
Nu m ndoesc, rspunse Naida care era
i a c u m ml>rcat n c o s t u m u l e i a r a b , c e s t r
nea senzaie pe malurile lacului, ca i frumu
seea ei exotic. D a r nu fcea un p a s singur
i nici u n a din scrisorile a n o n i m e , din buche
tele d e f l o r i ce-i e r a u t r i m i s e d e c t r e a d o r a
tori n e c u n o s c u i n u c p t a u vre-un r s p u n s .
Nu te simi prea prost la G r a n d Hotel?
n t r e b d-na P r o u v a y r e . m i p a r e foarte r u c
ai refuzat s locueti la noi. M a d d a l c n a i cu
m i n e a m f i fost f e r i c i t e s t e p r i m i m i s n e
cunoatem mai temeinic.
D o m n u l i stpnul m e u se temea s nu
t e s u p e r e , d o a m n . i a p o i , e u n fel d e u r s .
25

tiu. D a r c r e d c vei a v e a o i n f l u e n
foarte b u n a s u p r a Iui.
Aa s e s p u n e , d a r e u m n d o e s c . B e n i t o
n u face d e c t c c e a c c v r e a i tii f o a r t e b i n e c
legea i n d i g e n , c h i a r m o d e r a t d e legea f r a n
c e z i d d r e p t u r i a p r o a p e a b s o l u t e a s u p r a to
varei de viaa. Aveam
i eu alte visuri, pe
c n d e r a m l a Maici, n Alger. P r i m u l m e u so
era att de frumos, a t t de bun.
D . S a n t o r i o n u e p r i m u l d-lale b r b a t ?
C u m ? N u t i a i ? n t r e b N a i d a m i r a t . Ii
cer iertare d o a m n . Benito nu v'a spus nimic?
N u . A i sosit a l a t e r i , c o p i l a m e a , i n ' a m
prea p u t u t sta de vorb.
m i d a i a t u n c i voie s-i p o v e s t e s c p e
scurt viata m e a ?
T e rog.
*
T a t l m e u , ncepu Naida, aezndu-se
turcete pe o pern, era caidul din N e d a d a . Se
c s t o r i s e cu o f r a n c e z i a a se e x p l i c f a p t u l
c n c i u d a a c e s t o r o r i b i l e t a t u a j e i a h e n e - u l u i ce-mi a c o p e r d e g e t e l e d u p m o d a o r i e n t a
l, n'iam c h i a r t i p u l b e r b e r p u r . M a m a m e a a
m u r i t t n r i a r socrii, f u r i o i d e c s t o r i a fiu
l u i lor, i i f c e a u v i a a a m a r . M a m a o b i n u
d i n p a r t e a t a t l u i m e u f g d u i a l a c voi f i
c r e s c u t ca o f a t e u r o p e a n . Am fost deci ed u c a t la m j n s t i r e i d e i b u n i c - r i i e a a de
clarat c voi r m n e a m u s u l m a n , m ' a m bo
tezat totui n tain. P e n t r u toat lumea, chiar
p e n t r u soiul m e u , a m r e l i g i a r i i m e l e , d a r d e
fapt sunt cretin. La treisprezece ani, buni
cul m e u , m a r e l e eic din N e d a d a , m ' a scos de
l a m n s t i r e , mi-a ales u n so p e c a r e n u 4 cu
noteam!, d a r c a r e d i n f e r i c i r e a fost c t s e
p o a t e d e b u n i t a n d r u c u m i n e . N u i-a m a i
26

l u a t n i c i o a l i a n e v a s t i am fosl n e s p u s de
f e r i c i t c u el.
A jnurit?
Da d o a m n , spuse Naida cu lacrimi n
ochi. Soul m e u A h m e d ben Buita, era m a r o
c a n i f c e a ja.rte d i n t r i b u l U d a i a , a l c e l o r
m a i v e s t i i r z b o i n i c i a i I s l a m u l u i . A fost a s a
sinat. E r a p r e a bogat, p r e a m n d r u , p r e a fru
mos. Rzbunrile i dumniile ancestrale sunt
m a i t a r i c a o r i c e . V i n o v a i i n ' a u fost gsii
niciodat.
Biata m e a copil!
M'am napoiat la tatl meu, u r m Naida,
i am m b r c a t vlul vduvelor. Tatl m e u se
recstorise, era foarte btrn i avea cteva
f e m e i , t o a t e g e l o a s e d e m i n e . D e altfel i f r a i i
mei vitregi m considerau intrus, i struiau
p e l n g tatl m e u s m r e m r i t e . E u refu
zam, d a r apois'a prezentat n t r u n rnd signor
S a n t o r i o pe c a r e tatl m e u l c u n o t e a d i n afa
ceri. P r e a bogat, s t i m a t , b i n e vzut, i n t r ' o zi
tatl m e u mi-a declarat c sunt logodnica lui.
M'am supus conform datinei, i luna trecut
am devenit d-na Santorio. D a r soul m e u e bru
tal, ru, r z b u n t o r , autoritar...
Doamne!
D a c nu m bate, m nchide. i bea,
d o a m n . . . t i i c b e i a e a p r o a p e o c r i m la
noi. De m u l t e ori vine beat acas. M'am plns,
t a t l m e u a i n t e r v e n i t , d a r tot e u a m r m a s
victima.
Te comptimesc, draga mea.
Am n e l e s c u r n d c B e n i t o a f c u t o af a c e r e l u n d u - m d e n e v a s t . i-a c o n s o l i d a t
s i t u a i a s o c i a l i i-a s a t i s f c u t o r g o l i u l . E ad e v r a t c t a t l m e u i c a m
supravegheaz
ginerele i a p o i a p u t e a s i divorez. De a29

ceia soul m e u se m a i stpnete a c u m . D a r


e r a m att de singur i trist. A avut atunci
d e i a s p l e c e c u m i n e n F r a n a , unde-1 c h e
m a u nite afaceri. S u n t e m
aci de trei spt
m n i i v o i a j m d e colo p n c o l o . A m s c h i m
bat atmosfera, p a r c m ' a m renscut. D a r soul
m e u m i - a m r t u r i s i t p r o e c t u l l u i . V r e a sa-i
c o n s o l i d e z e i m a i m,ult s i t u a i a , s-i m r i t e n
acest scop n e p o a t a cu u n u l din fraii mei. Iat
p e n t r u c e m i - a p r o p u s B e n i t o s-1 n s o e s c . O
v a l u a p e M a d d a l e n a c u e l i v a ti e l s'o f a c
s-i a s c u l t e t u t o r e l e .
Pe de alt p a r t e soul
m e u a r e u n fiu. U n t i c l o s , c a r e - i a n t a j e a z
t a t l i c a r e i-a i n s p i r a t a c e s t p l a n . D a r p u t e i
fi linitit, d o a m n . M a d d a l e n a , d u p c u m m i ali spus alalteri, va fi m a j o r peste trei luni
i n acest r s t i m p va avea n
m i n e cea m a i
sincer prieten. Trei luni se poate amna...
prelungi... atepta.... P l e c m ns mine...
C u m , ias d e r e p e d e ? e x c l a m d-na P r o u vayre speriat
D a , m i n e . S o u l m e u e r e c h e m a t n Al
g e r i a . i a c u m , d o a m n , t e r o g d i n suflet s n u
s p u i n i m i c d i n cele ce i-am destinuit soului
m e u cci m ' a r ucide.
In clipa aceea ua se deschise zgomotos i un
t n r chipe, n uniform, intr val-vrtej n
odaie.
B u n ziua, mtu.. Iat-m. Am venit cu
m a i n a i n ' a m avut t i m p s v vestesc sosirea
mea.
N a i d a s e r i d i c b r u s c , i a c o p e r i f a a c u u n
capt al b u r n u s u l u i de m t a s e . Ofierul se opri
i el s t i n g h e r i t .
I i p r e z i n t p e d-na S a n t o r i o , s o i a t u t o r e
l u i M a d d a l e n e i . A m s-i e x p l i c e u c u m s t a u
lucrurile. Nepotul meu, locotenentul de Par28

tiai; d r a g a mea N a i d a , s p e r c vei fi b u n i


prieteni.
T n r a femeie fcu o plecciune, duse m n a
la i n i m , a p o i la b u z e i se r e t r a s e discret nt r ' u n col. O f i e r u l f c u o p a u z c a s r s u f l e ,
apoi continu, sprinar:
Am primit nsfrit ordinul de plecare.
T r e b u e s fiu m i n e s e a r l a M a r s i l i a . S u n t
n u m i t pilot observator la baza n a v a l de hid r o a v i o a n e d i n Bizerte. Am venit deci s-mi
iau r m a s b u n dela tine i dela M a d d a l c n a .
Disear plec, i m i n e sunt pe bord.
Aa de r e p e d e ?
V e z i bine... H a i d e , m t u i c a . H a i s m e r
gem la Maddalcna.
N a i d a se a p r o p i e iari i spuse ncet:
m i p e r m i t e i s'o a d u c e u , d o a m n ? I a r l a r s
p u n s u l a f i r m a t i v al gazdei, soia lui Benito
S a n t o r i o ei d i n s a l o n a i u r c s c a r a l a p r i
m u l etaj. Ajungnd n faa camerei Maddale
nei, se uit m p r e j u r i scoase brusc un ipt.
O u s e d e s c h i s e i t n r a f a t s e ivi n p r a g ,
n e l i n i t i t : D a r c e e s t e ? D-ta eti, d o a m n ?
I a r t - m , s p u s e N a i d a d n d feei ei o
e x p r e s i a d e m a r e d u r e r e . M i - a m s c r n t i t glez
na pe parchetul alunecos i sufr ngrozitor.
Vino n c a m e r a m e a . Ai s te ntinzi pe
divan... i sprijinit de M a d d a l e n a , N a i d a
fcu civa pai, g e m n d de d u r e r e .
M u l u m e s c , d a r v o i a m s-i s p u n c e
jos un
t n r ofier c a r e t e
ateapt. Naa
d-tale m ' a r u g a t s te anun... m i m a s e z pu
in g l e z n a i c o b o r i e u a c u m .
E aici Gilbert? exclam t n r a fat ro
ind. Ah, ce fericit sunt... Scuz-m, d o a m
n . . . A... d a c . . .
Te neleg, s u r i o a r n a r i p a t . Te neleg
?9

i a dori s-.i deschizi inima pur fa de


Naida, cum ar vrea i ea s-i deschid inima
fa de d-ta.
Dar Maddalena nu reaciona la acest duios
ndemn. Ddu ajutor Naidei s se ntind pe
divan, apoi se ridic ferindu-se de gestul de
mngere cu care aceasta voise s-i nso
easc cuvintele.
Atunci cobor. Am s trimet pe cineva s
ntiineze pe tutorele meu de acest accident...
i cred c se va gsi pe-aici puin ap de
plumb ca s-i faci nite comprese.
De abia nchise ua i Naida se scul, fr
zgomot, alergnd uoar pn la masa n de
zordine, la care lucrase Maddalena.
La lucru! murmur Berbera. Iat clipa
pe care-am ateptat-o. Iute! i ncepu s sco
toceasc printre hrtiile vrfuite n faa ei:
schie, planuri, rapoarte secrete i hri.
In aceia clip Maddalena intr voioas n
salon, iar locotenentul de Parial i spuse ve
sel:Ce-am auzit Maddalena, tutorele d-tale
de duce la Tunis i apoi la Gabes? Ce feri
cire! Atunci o s ne vedem i acolo. Sunt nu
mit n Africa.
i s m credei c m bucur nespus de
coincidena asta mrturisi d-na Prouvayre.
Dei noua ta mtu e o femeie adorabil, n
care poi avea deplin ncredere i mi-a pro
mis s vegheze asupra ta, nu eram ctui de
puin linitit s te vd plecnd.
Maddalena povesti naei micul accident al
Naidei i pe d-na de Prouvayre n'o rbda ini
ma ei bun s nu se duc imediat s vaz de
ea; ls pe cei doi tineri singuri. Cnd intr,
nsoit de o camerist, n buduarul finei sale,
30

gsi pe tnra Berber lungit pe divan cu


ochii nchii.
Biata mea copil. Ai dureri?
Puin. Nu e nimic. i art glezna nvi
neit i ls s i se fac o compres.
Se auzir bti n u i un servitor anun
c d. Santorio se afl n salon i dorete s
prezinte doamnei omagiile lui.
Poftete-1 sus, mpreun cu domnioara
i d. de Parial. Dup cteva clipe Benito in
tr n camera Maddalenei i alerg la divan.
Naida l privi fix, apoi clipi din gene.
Suferi, scumpa mea Naida? spus br
batul.
Da stpne... dar nu-i nimic.
E o simpl scrntcal,, spuse d-na Prou
vayre; am s chem imediat trsura ca s duc
pe biata dv. soie la hotel.
Naida se ridic ntr'un cot i opti cteva
cuvinte soului ei, care tresri. Apoi acesta
spuse d-nei de Prouvayre:
S m scuzai, doamn, voiam s v rog...
Plecm mine... Sunt rechemat. nelegei c...
aa stnd lucrurile....
D-na Prouvayre i Naida schimbar o pri
vire plin de tlc. Btrna doamn declar:
Fie, m'am ateptat la aceasta. Cum do
rii.
Plec. Iar mai trziu, seara, cnd soii"
Santorio se aflau iari la hotel, Naida ben
Naid spuse cu dispre brbatului:
Benito Santorio, eti regele dobitocilor.
Am hrtiile... Sau mcar o parte din ele, cele
care ne intereseaz. Nu mai avem aadar ni
mic de fcut aici.

31

C A P I T O L U L 5.

EICUL NAID BEN MOHAMED


D u p c i n c i zile, p a c h e b o t u l m e s a g e r i i l o r m a
r i t i m e Amiral Longperrier" a n c o r a n p o r t u l
T u n i s . I n c a b i n a ei, u n d e - i s t r n g e a l u c r u r i l e
n valiz pregtindu-se de debarcare, Madda
lena se ntreba dac nu viseaz. Nu pricepea
tandreea subit a tutorelui, care p n atunci
t i u s e d o a r s'o ie d e p a r t e d e el, a v n d g r i j
s'o d e a p e m n a n a e i , s a u l a m n s t i r e , n u
m a i ca s nu-i stea pe c a p n viaa lui aventu
r o a s . M a d d a l e n a i a m i n t e a c d i n t o t d e a u n a
i c u n o s c u s e u n c h i u l v e n i c l i p s i t d e b a n i ,
p e c n d a c u m p r e a n s t r i t i a c h i t a f r o
v i a l toate socotelile c a r e i se p r e z e n t a u . D a r
dei se a r t a s e e x t r e m de gentil i de preve
n i t o r c u f i n a l u i , n tot t i m p u l d r u m u l u i ,
a c e a s t a , f r s-i d e a n i c i e a s e a m a d e c e ,
p s t r a o r e z e r v i o m u e n i e a p r o a p e slba
tec att fa de Benito ct i fa de Naida.
Rece, rezervat, n c p n a t ,
ea se mulu
m e a s p r i m e a s c toate ateniile f r s fac
nimic ca s le provoace i cutnd dimpotri
v s s e p o a r t e n a a fel, n c t n s o i t o r i i e i

s uite de ea. Astfel n t i m p u l v o i a j u l u i se n


c h i s e s e n c a b i n a e i d e l u x , ce-i f u s e s e r e i
nut alturi de a p a r t a m e n t u l tutorelui i al
mtuei.
De altfel m u l t e i se p r e a u m i s t e r i o a s e . Dei
n aparen brutal i autoritar, Benito prea
c tie de frica soiei lui i i c e r e a a p r o b a r e a
n a i n t e d e orice. Apoi solii a v e a u n f i e c a r e
scar consftuiri lungi n cabinele lor i nici
odat tnra fat nu era invitat s participe
l,i e l e . I a r n t r e c e r e p r i n M a r s i l i a , u n d e t r
seser la Hotel Noailles, Benito avusese n m a i
multe r n d u r i nite musafiri misterioi, i n
Ine s-i n c h i d s o i a n c a m e r a e i , c o n f o r m
dilinei m u s u l m a n e avea dimpotriv grij de
f i e c e d a t s'o c h e m e i p e e a i s n c h i d b i n e
ua c a m e r e i n c a r e se aflau.
Firete, nimic din toate acestea nu era alar
m a n t . I n a p a r e n M a d d a l e n a e r a p e r f e c t liber s se plimbe, s scrie, s citeasc, s fac
cc-i p l a c e , i i s e p r u s e t o t u i n d o u r n d u r i ,
la Lyon, d u p plecarea dela G e r a r d m e r i la
Marsilia, c era n d e a p r o a p e u r m r i t . Cu o
scar nainte, lund m a s a cu unchiul, Madda
lena se m i r a s e de lipsa Naidei. Benito i de
clarase a t u n c i c soia lui e r a suferind, d a r
cnd t n r a fat, cu toate insistenele unchiu
lui de a o d u c e pe c o v e r t , se n a p o i a s e n c a h i n a ei, M a d d a l e n a a r f i j u r a t c o m n in
discret i cotrobisc p r i n lucruri. T o a t e acesIra o n e c j e a u d a r e a n u - i m a n i f e s t d e c t
p r e r e a d e r u d e a-i f i p r s i t a t t d e b r u s c
u n s a . i f g d u i n s i n e a e i , c a p e s t e t r e i l u n i
s-i i m p u i e l a r n d u l e i v o i n a i s p t r u n d
pn atunci misteriosul
motiv, pentru care
f u s e s e s i l i t s-1 u r m e z e p e B e n i t o n A f r i c a .
33

Un steward al vaporului btu n u i se


oferi s-i ia bagajul, deoarece vaporul se apro
pia de port. Lu valiza luxoas, un dar a lui
Benito, i recipisa bagaj clor. Maddalena arun
c o ultim privire asupra camerei ce-i fusese
refugiu timp de dou zile, i urc pe covert.
Regsi acolo pe unchiul ci i pe Naida, er
metic nfurat n burnusul ei de mtase,
contemplnd privelitea. Maddalcna nu se st
pni s nu scoat un strigt de admiraie la
vederea peisajului, ntr'adevr minunat.
Dup o manevr lung, Amiralul Longperrier se lipi de cheiu, pe care domnea obinuita
forfot dela sosirea fiecrui pachebot. Deo
dat Maddalena i vzu unchiul scondu-i
plria i flfind-o n btaia vntului. In za
dar cut tnra fat n mulime cui i se
adresa acest salut ; avu o strngere de inim
c e aa de singur cu noua ei familie.
Maddalena cobor cea dinti pe chei, ocro
tit de unchiul ei care o ferea de mbrnceli.
Cnd cele dou tinere femei i Benito mpreu
n cu hamalii, scpar din mbulzeal, tuto
rele Maddalenei arunc o privire n mulime
i n aceea clip tnra fat vzu ivindu-se
un brbat cu prul rou, aspru la nfiare,
urmat de un tnr slbnog, care nu-1 pier
dea o clip din ochi i se inea scai de el.
Ei, signor Sampieri, strig Benito. Sunt
fericit c te vd. Nepoat-mea, Maddalena.
Signorina, spuse colonistul fcnd o ple
cciune de urs prost dresat, signorina, p
mntul Africei depune omagiile sale la picioa
rele dv.
Maddalena zmbi, iar Benito radios trase
spre el pe tnr, care rmase ascuns pe dup
Sampieri. Ei Pietro, nu-i recunoti veri34

oara ? Haide mbriai-v, povch8$i\J\flAY


tnra fat fcu un pas napoi i ntinse doar
mna biatului, care pli. Pietro se duse dup
main, i n aceiai clip e ciocni de un ofi
er aprut i el pe chei. Pietro se ntoarse n
furiat: Nu poi s-i deschizi ochii?
Deschide-i tu ochii ! se rsti ofierul i
fii ceva mai politicos, cci altminteri am s
te nv eu s-i treac obrznicia.
Maddalena, surprins ntorsese i ea capul
i exclam bucuroas: Gilbert, d-ta eti?
Maddalena! Firete c eu sunt. Am so
sit asear. Dar i nchipui c am obinut ime
diat din partea efului meu de escadril per
misiunea de a veni ncoace. Hidroavionul meu
e pe lac. Am ntrziat puin cu amerizarea,
dar am vzut vaporul acostnd. i tnrul ofi
er depuse o srutare tandr i respectuoas
pe ambele mini ale Maddalenei.
Cu ochii strlucitori de bucurie, aceasta se
adres unchiului:
Cunoti pe locotenentul de Parial?
Desigur, spuse Benito, posomorndu-se.
Ar putea s ne nsoeasc?
Cu neputin, Maddalena... Dar ne vom
vedea noi. Unchiul d-tale rmne la Tunis?
Benito ovi, dar din fericire Samgierii sal
v situaia.
Din pcate, domnule, suntem ateptai
la Gabes nc ast sear.
Voi veni aadar la Gabes. Deocamdat,
Maddalena, mi pare bine c te-am vzut. Voi
telegrafia imediat naei c eti bine.
In clipa aceasta Pietro se ntoarse pe scara
unui taximetru antediluvian care hodorogea
ngrozitor; deschise ostentativ ua mainei ca
s curme convorbirea. Benito, spuse i el;
35

A c u m s p l e c m r e p e d e , i ntinse ofieru
l u i m n a . D a r fie d i n n e a t e n i e , f i e d i n a d i n s ,
Gilbert nu vzu gestul, ci duse d o a r m n a la
chipiu i se deprta, fr s catadixeasc s
arunce
mcar o
privire asupra
frumoasei
N a i d a , a i c r e i o c h i d e a m e t i s t a r u n c a u s
gei d e m n i e .
D u p cinci m i n u t e m a i n a hodorogit ajun
se la g a r . In acest scurt t i m p cei cinci cltori
se p n d i s e r u n i i pe alii, f r s s c h i m b e un
cuvnt. Doar
M a d d a l e n a , s p r e a-i a s c u n d e
emoia, privea mereu n strad, mucndu-i
buzele. In hall-ul grii, N a i d a i M a d d a l e n a
a t e p t a r pe o banc, n t i m p ce Benito i
S a m p i e r i se duser s ia biletele. U r m un
lung conciliabul, din care tnra fat nu putu
s a u d n i m i c , a p o i S a m p i e r i f c u u n gest
violent i c h e m pe P i e t r o , c r u i a i d d u in
s t r u c i u n i . T n r u l v o i s p r o t e s t e z e , dar" c o l o
nistul i i m p u s e tcerea, f r intervenia lui
Benito. In cele d i n u r m P i e t r o se ls con
vins, m a i c u s e a m d e a r g u m e n t u l u n o r bilete
de banc, discret strecurate n m n a lui.
terge-o. Ne vei scrie d i n B i z e r t e . Asta-i
tot ce p u t u a u z i M a d d a l e n a . P i e t r o , r e v e n i n d
dela ghieu, spuse tinerei fete: Eu trebue
s r m n aci, M a d d a l e n a , d a r s p e r c n e v o m
revedea, adaog el cu entuziasm.
Nu e nici o g r a b , P i e t r o , r s p u n s e fala
i D u m n e z e u s te a i b n p a z a lui, c u m se
spune n ara noastr.
T n r u l roi ca i c u m M a d d a l e n a i-ar fi
ghicit g n d u l i a p o i p l e c i a r ; cei p a t r u cl
tori u r c a r n trenul de Gabes u n d e aveau s
a j u n g n o a p t e a t r z i u . F u u n voiaj trist. Sin
g u r i n c o m p a r t i m e n t u l l o r d e c l a s a I-a, c e i
p a t r u cltori, aezai fiecare n colul lui pri-

vcau tcui peisajul. D o a r la p r n z n vagonr c s t a u r a n t i s p u s e r c t e v a v o r b e d e p o l i t e e .


Maddalena simi plutind n j u r u l ei o amenin
are nelmurit. Blndeea
aparent a un
chiului fcuse loc u n e i brutaliti stpnite,
i a r s i g n o r S a m p i e r i i m n g i a b a r b a r o i e ,
p r i v i n d fata cu o insisten suspect. C t des
pre Naida, prea c doarme, dar privirile pe
care le arunca din cnd n cnd asupra Maddalenei, ar fi ndreptit-o pe aceasta s crea
d c strania Berber rumega planuri mai
degrab primejdioase dect plcute. Cnd se
ntunec, tnra fat
pretext c e obosit,
p e n t r u a se n t i n d e m t r ' u n c o m p a r t i m e n t ve
cin, l s n d pe ceilali singuri. D a r se v e d e c
tot o s u s p e c t a u , c c i n u v o r b i r d e l o c s a u cel
mult n arab, pe care Maddalena n'o price
pea. In sfrit, t r e n u l a j u n s e la G a b e s . F r n t
de oboseal, M a d d a l e n a cobor, sprijinit de
t u t o r e l e ei. S a m p i e r i i d u s e b a g a j e l e , n a i n
tnd cu pai repezi. D e o d a t un a r a b nalt,
voinic, cu f r u n t e a b r z d a t
de o
cicatrice
groaznic rsri n faa lor. U n u l din ochi i
era nchis cu o t u m o a r e , iar cellalt nroit.
S I ama, s p u s e e l c u u n s u r s c a r e e r a m a i
degrab un rnjet.
- Iat-1 p e t a t l m e u , s p u s e N a i d a ,
utorendu-se spre M a d d a l e n a ncremenit de spai
m.

CAPITOLUL 6
PASRILE DE NOAPTE
D i n f e r i c i r e p e n t r u t n r a f a t , d o m n e a n
t u n e r i c n Pia,a G r i i p r o s t l u m i n a t , c c i alt
fel i s ' a r fi citit pe f a t u r b u r a r e a .
Benito
sttea de vorb cu A r a b u l n dialectul
sabir,
S a m p i e r o r m a s e cu N a i d a i cu t n r a fat.
D u p civa pai, a j u n s e r n faa u n u i hotel
de m n a doua, n pragul cruia un t n r indi
g e n p r e a c-i a t e p t a . D e a s t d a t l u N a i d a
cuvntul: Slama Ahmed, camerele sunt pre
gtite?
Indigenul se nclin, a p u c o l a m p fumegnd i se pregti s arate cltorilor d r u m u l .
U r c a r o scar care ducea la o galerie de u n d e
s e i n t r a n c a m e r e , r n d u i t e c a n i t e chilii d e
mnstire. Naida se oprise n p r i m a camer
t r g n d p e M a d d a l e n a d u p ea.
C u l c - t e s u r i o a r , i e d i h n e t e - t c , c c i
mai avem o b u n bucat de d r u m mine. i
n u p e o s e a c i p e o pist, p r i n t r e n i s i p u r i .
M e r g e m c l a r e . tii s c l r e t i ?
Da, doamn.
N u - j n i s p u n e d o a m n , M a d d a l e n a . E do
rina tutorelui tu. T r e b u e s fim prietene. Nu
m a i eu pot domoli furia unchiului. T r e b u e s
a i n c r e d e r e n m i n e i s u n t s i g u r c o vei
38

avea, c h i a r d a c i-ar v e n i g r e u . Aceste cuvin


te le spuse, n c r u n t n d uor din s p r n c e n e ,
ceeace d d e a c h i p u l u i s u p u r o e x p r e s i e tot
o d a t c u m p l i t i m i s t e r i o a s . M a d d a l e n a n
toarse c a p u l , c a i c u m n ' a r f i p u t u t s u p o r t a
aceast privire i opti:
S u n t f o a r t e obosit, d o a m n , i a r t - m , i
( r e d e - m c-mi voi da s i l i n a s fac c u m e m a i
bine.
B i n e . N o a p t e b u n s u r i o a r . i N a i d a s
rut uor fruntea Maddalenei, fr ca aceasta
s se p o a t f e r i i p r s i a p o i c a m e r a . Cu,m
minase singur, M a d d a l e n a alerg la u s
m p i n g z v o r u l . D a r n u exista n i c i u n z v o r ,
ci d o a r u r m e l e u n o r u r u b u r i scoase i o g a u r .
-- n c e p s neleg, s p u s e M a d a l e n a . Mi se
i a s i n g u r u l m i j l o c d e a-mi a p r a s i n g u r t a t e a .
Fie. i c u o m a r e s f o r a r e , t r m a s a p n n
faa uii, b a r i c a d n d u - s e . i deschise a p o i va
liza, v r s c a n a c u a p r e c e n l i g h i a n i-i r
cori c u n c n t a r e f a a .
D e p e c o r i d o r s e a u z e a u voci n b u i t e . D e
o d a t glasul l u i B e n i t o r s u n m a i l m u r i t :
Ahmed, a d whisky i p a h a r e . V r e a u s
beau ast sear. M'am sturat. Tcu apoi, nbuindu-i u n strigt. M a d d a l e n a t r a s e c u u r c h c a u a s t s e a r . M i s'a f c u t l e h a m i t e . T c u
apoi, n b u i n d u - i u n strigt. M a d d a l e n a t r a
se cu u r e c h e a i nelese c a c u m vorbea Nai
da, c a r e d d e a o r d i n e s c u r t e , calci B e n i t o s e
fstci i s p u s e :
- D a r d e u n d e d o a m n , d o a r j n e dus... L a
vrsta ei, c o p i i i d o r m d e c u m a u p u s c a p u l p e
p e r n . I n s l a r i t , fie c u m v r e i . M a i b o m b n i
p u i n i s t r b t u c o r i d o r u l s p r e a d e s c h i d e u a
de alturi. D a r N a i d a se opuse, optind ceva
ce Maddalena nu putu s aud. Doar Benito
39

c a r e s p u n e a c u g l a s t a r e t o t ce-i
trecea pri.i
m i n t e , strig: C e de-a p r e c a u i i , p e n t r u D u m
nezeu. P a r ' c v ' a r fi fric s nu ne m n n c e .
Ua se nchise brusc, i t n r a fat auzi des
c h i z n d u-se o a l t
u, m a i
deprtat, apoi
pai n acea camer. In cteva rnduri, n timp
ce Maddelana, m u t de spaim, asculta zgomo
tele de afar, t n r u l i n d i g e n t r e c u p r i n gale
rie, d u c n d o tav, cci se a u z i clinchetul pa
harelor.
Insfrit se ls tcere. T n r a fat
i t e r m i n a s e t o a l e t a d e n o a p t e i v r o i a s s e
n v e l e a s c c u p t u r a , c n d auzi u n h o h o t d e
r s . n c e r c n z a d a r s-i p o t o l e a s c n e l i n i t e a
ce-i s t r n g e a i n i m a c a
nlrun
c l e t e i s-i
uite bnuelile. Nu p u t u s a d o a r m . Se scul
d i n n o u , i n c l p a p u c i i , i m b r c u n c a
pot, se d u s e l n g u i ascult i d e o a r e c e nu
p u t e a deslui n i m i c , trase m a s a n lturi, des
chise ua ncetior i scoase capul afar. Cori
dorul era pustiu. L u n a se ascunsese dup un
nor, n c u r t e d o m n e a linite. T o a t l u m e a dor
m e a , a f a r de aventurieri, cari c h e f u i a u n ca
m e r a lor. Fir s stea p e g n d u r i , M a d d a l e n a
s e d u s e n v r f u l p i c i o a r e l o r g o a l e , i s c o s e s e
p a p u c i i de t e a m s n'o d e a
de gol i se
o p r i n faa uii c a m e r e i vecine cu cea n c a r e
stteau la taifas Naida, Benito, S a m p i e r i i arabul. Intr cu bgare de s e a m : c a m e r a era
la fel cu a c e e a pe c a r e o o c u p a ea. Un p a t , o
m a s , u n lavoar, u n d u l a p , o c u p a u cele p a t r u
coluri. Pe jos era aternut o rogojin. in n d u - i r s u f l a r e a , M a d d a l e n a i l i p i u r e
c h e a de zid, d a r inui p r o b a b i l n f r u de
N a i d a , cei trei b r b a i d i s c u t a u cu glas sczut.
T o t u i fetei, i se p r u la un m o m e n t dat, c
glasurile nu veneau de alturi, ci de jos. Se
aplec, b j b i n n t u n e r i c i gsi sub degetele
40

c i u n fel d e c h e p e n g , p e care-1 d e s c h i s e . S e
culc pe jos. P r e a astfel o n l u c alb, iner
t... D e a s t d a t a u z e a d e s l u i t tot c e s e dis
cuta n camera alturat:
Uf, n u - m i p a r c r u c a m t e r m i n a t c u
rolul sta. E r a glasul Naidei. Accentul ei nu
m a i era c tu de p u i n gutural, ci dimpotri
v avea o voce
calm,
pur, sonor.
Apoi
S a m p i e r i ntreb: D a r nu vrei s ne spu
nei, d o a m n , dcce ai a d u s fata ncoace?
Dobitocule. ripost N a i d a cu o voce m u
ctoare. Ne trebuia d o a r o ostatec. i apoi
nu uita c M a d d a l e n a e acea c a r e a ,.furat"
documentele.
La asta
nistul. D a r se
Nu cred,
cauiunile.
Ce-avei
mea? ntreb

nu m ' a m g n d i t , replic colotie c h r t i i l e a u fost f u r a t e ?


dar trebue s l u m toate prede g n d
Benito.

facei

cu

nepoat-

- - O v o m n c h i d e . S u n t d e s t u l e kasbah * )
l a T u j a d a u n d e v o m f i m i n e . Tar t a t a " a r e
soldai care vor fi nite temniceri de m n a
nti. Pe u r m , d u p ce vom izbndi, se va
alege... s a u v a pieri, s a u v a fugi. D u p c u m
i va fi soarta...
Naida vorbea de moartea Maddalenei ca de
ceva foarte firesc. Nici o n u a n de p r e r e de
r u s a u d e m i l n g l a s u l ci.
i h r t i i l e ?
L e a m aci. N u m ' a m d e s p r i t d e ele,
nici zi nici n o a p t e , de o s p t m n . De altfel
asta nu v privete. T r e a b a voastr e s-mi
executai ordinele ntocmai. Atta. Tu Rhenu, ai a n u n a t pe cpitanul Amalfi?
*) C o l i b a r a b .
41

Da doamn, spuse Arabul, pe care Mad


dalena l recunoscu dup glas i care prea s
arate Naidei un respect neateptat din partea
unui tat att de crunt. Sidi Amalfi are s fie
peste trei zile la ntlnire i are s v atepte.
Bine. Mine diminea vom porni n re
cunoatere sub pretextul unei plimbri ci
fata. Tu Sampieri, vei avea grij de Madda
lena, n timp ce eu cu Benito i Rhenu m
voi duce s vd cum stau lucrurile.
Bine doamn.
Avem nevoie de lucrtori, Sampieri. Vom
lucra cu echipe de noapte. Ai cumprat cum
i-am spus terenurile depe malul mrii dela
sud de Gabes?
Da, sub pretext c vreau s njghebez o
plantaie de curmali i portocali. Am mai de
clarat c pentru a fertiliza aceste pmnturi
va trebui s fac lucrri de irigaie.
i n privina ofierului, ce-avei de
gnd? ntreb Benito.
Deocamdat nimic. Pietro l va supraveghia. Vom fi ntiinai de cea mai mic mi
care a lui. Dac ne stingherete, sunt destule
nccrri sngeroase n ora pentru ca s ne
cotorosim de el, mcar deocamdat. Dar in
s nu se ajung la asasinat.
Am neles. i cnd credei c va fi totul
gata? ^
Nu tiu. Ar putea s mi-o spuie poate
Amalfi. Totul depinde de rapiditatea lucr
rilor, de momentul pe care-1 vor socoti opor
tun cei care mi-au dat aceast misiune. Avei
tiri din Tripolis ?
Da, stpn, spuse btrnul Arab. Fiul
meu s'a napoiat alalteri. O escadr ncru
cia n faa portului Tripoli.
42

N a i d a i z b u c n i n r s : S t r a n i c . . . t o i u l c
n
regul. T o t u s u n t n e r b d t o a r e s-mi
a j u n g scopul. Am alte griji i v r e a u s ter
m i n c u asta...
U r m o clip de tcere, pe care Sampieri
o n t r e r u p s e cu un fel de s p a i m n glas :
Ce femeie ciudat suntei, d o a m n . Cine
suntei? Ce urmrii? In slujba cui lucrai?
Maddalena auzi scritul unui scaun, apoi
glasul Naidei, care d e c l a r s e m e : Asta nu
c t r e a b a d-tale, S a m p i e r i . U i i c i n e eti ! C i n e
sunt eu? Te temi c sunt Geniul Rului? i
d a c a fi? I n o r i c e c a z n u - m i p l a c e s fiu
i n t e r o g a t . Aci r e p r e z i n t u n g u v e r n c a r e d i n t r ' u n singur c u v n t p o a t e face din voi cada
vre. i s tii c p e m i n e n u m p o i l u a n i c i
o d a t p r i n s u r p r i n d e r e . R e v o l v e r u l m e u in
tete b i n e i n i c i n g a u r d e a r p e n u e c i n e
v a l a a d p o s t d e r z b u n a r e a m e a . D a r s'a f
cut trziu. N o p a t e b u n .
Auzind zgomotul scaunelor date la o parte,
M a d d a l e n a se scul n g r a b i n a i n t e de a
nchide chepengul, m a i prinse glasul Naidei,
carc-i b t e a j o c d e B e n i t o : T a c i d i n g u r .
Ksti u n la, B e n i t o S a n t o r i o . P u i n m i p a s d e
t o a t e astea. D a r voi a v e a g r i j i e n e r g i e e u
n l o c u l d-tale. D a c m i n e n e p o a t a d-tale n u
v a f i s u p u s , a m e u a c d e c o j o c u l ei. i a c u m
pleac !
Maddalena abia vu timp s deschid ua i
s se strecoare afar. C u m ajunsese n camera
c i i p u s e s e l a loc m a s a n d r e p t u l uii, c e i
trei b r b a i i e i r d i n c a m e r ; u n p a s g r e o i s e
a p r o p i a , i d u p o c l i p S a m p i e r i m o r m i n
f u n d a t : G a z e l a d o a r m e . . . D a r h i e n a ve
gheaz... B u n s e a r a !
43

C A P I T O L U L 7.
PE MALURILE GOLFULUI
M a d d a l e n a , copleit de cele auzite, avu o
noapte groaznic de comaruri. Cine era oare
a c e a s t N a i d a , soia fictiv a u n c h i u l u i ei? Ce
vroia? Ce scop u r m r e a ? ntruct prezena
Maddalenei alturi de
aceti b a n d i i consti
tuia o complicitate? Dece era zlog n minile
lor? Toate aceste ntrebri o f r m n t a u pe
M a d d a l e n a fr s p o a t gsi v r e u n r s p u n s .
i apoi ce e r a cu acel misterios Amalfi? Dece
se grbea N a i d a s termine cu misterioasa ei
ocupaie? De ce o interesa Tripoli? Cine era
a r a b u l p e care-1 d d e a d r e p t t a t l ei? i c e
era cu acele d o c u m e n t e pe care Naida venise
s le caute n F r a n a i deasupra crora plana
a t t a m i s t e r ? i nsfril, ce n s e m n a c u m p
r a r e a d e t e r e n u r i l a m a r g i n e a golfului, c e rost
aveau echipele de muncitori i antierele? In
o r i c e c a z s i g u r c e a t r e b u i a s fie c u o c h i i ' n
p a t r u , s o b s e r v e tot ce se p e t r e c e a n j u r u l ei
i s nele vigilena temnicerilor", de care
vorbise Naida. D a r cecace o n s p i m n t a m a i
m u l t pe t n r a fat, dei nu era fricoas de
f e l u l ei, e r a p r i m e j d i a ce-1 a m e n i n a p e t n
r u l ofier p e n t r u a c r u i s u p r a v e g h e r e fusese
trimes Pietro la Bizerte. Nu p u t e a fi vorba
dect de Gilbert de Parial. Dece voia Naida
44

s-1 n l t u r e ? I i e r a t e a m c a M a d d a l e n a s
n u s e p u n n l e g t u r c u e l z d r n i c i n d ast
fel u n e l t i r i l e e i ?
Aceste g n d u r i o c h i n u i r p n i n s o m n ;
se trezi trziu, z d r o b i t fizicete i m o r a l i c e
te d e z b u c i u m u l i d e p r i m e j d i i l e acestei c
ltorii. D d u m a s a la o p a r t e i se m b r c
n grab. I se aduse un ceai verde ca un ceai
de izm, nite pine grea i ndesat i puin
unt topit; apoi servitorul i spuse: D o m n i
oar, sidi v ateapt n curte.
M a d d a l e n a i f c u v a l i z a i c o b o r g r b i t .
S a m p i e r i o salut cu un z m e b t ironic ca pe o
veche cunotin i se interes c u m dormise
noaptea. Apoi i spuse:
M a i a v e m un d r u m l u n g de fcut. Mai n
ti t r e c e m n s p e l a G u r i n a .
Unde vine asta?
Pe malul mrii, signorina. Dac vrei pu
tem c h i a r s f a c e m o baie. Am acolo o k a s b a h
u n d e v vei p u t e a d e s b r c a n linite.
F i e , v o m vedea...
In faa porii hotelului se afla o m a i n de
m a r c foarte bun, iar la volan sttea btr
nul arab, avnd alturi de el pe Benito. N a i d a
i a c o p e r i s e i a r i f a a c u v l u l i s e n f u
rare n b u r n u s i se aezase n fundul mainei. T r a s e pe M a d d a l e n a l n g ea, aa nct
aceasta edea a c u m ntre Berber i Sampieri.
Maina porni ca fulgerul. O clip, c n d tre
cu prin
faa Oficiului afacerilor
indigene,
Maddalena se gndise s cear ca maina s
fie o p r i t . I n a f a r d e f a p t u l c p r o b a b i l n ' a r
l i fost a s c u l t a t , n u s e p u t e a p l n g e d e n i m i c
precis. E r a cu tutorele ei legal, N a i d a se p r e a
p u t e a s fie c s t o r i t l e g i t i m c u el. C i n e p u
tea dovedi c nu fceau o simpl excursie cu
45

nepoata lor? S cear s fie retrimis n Fran


a? S simuleze o boal? Pentru asta era timp
cnd alt scpare nu va mai fi. Fuga era cu
neputin. Maddalena avea cel mult 3400
franci, iar Benito declarase d-nei Prouvayre
c va avea el grij de absolut toate cheltuelile nepoatei. Apoi nu cunotea ara i ar fi
fost cu siguran urmrit, prins i apoi p
zit cu strnicie, aa nct n'ar mai fi putut
descoperi nimic din tot ce se urzea n jurul
ei. De aceea decise s rmie n main, s
nchid ochii i s simuleze c doarme.
Maina nainta pe oseaua n pant i de
odat un spectacol mre se desfur n faa
ochilor uimii ai tinerei fete. Peisajul, cu irul
de muni ntre Tunisia i Tripolis, cu marea
la orizont era nespus de frumos. Maina fcu
se cam vre-o or de drum, cnd se ivi o ferm
nconjurat de plantaii. Arabul ncetini mer
sul mainii, Maddalena crezu c va stopa. Dar
se nelase. Un tnr indigen ieise dintr'un
an i schimbase cteva cuvinte cu Sampieri.
Asta fusese tot. Apoi maina porni din nou n
plin vitez. Dar colonistul se aplec spre Be
nito i-i spuse, n aa fel nct Naida s-1 poa
t auzi: Amalfi ne ateapt pe disear.
Maddalena, prinse o licrire de emoie n
stranii ochi ai Naidei. O observ pe furi. Ce
tain ascundeau oare aceti ochi de ametist ?
Era ntr'adevr fr seamn culoarea lor.
Maddalena se cutremura gndindu-se ce abise
putea ascunde un chip aa de pur.
Ca i cum i-ar fi ghicit gndurile, soia lui
Benito" se aplec spre tnra fat : Ei, su
rioar, nu eti obosit?
Mulumesc, doamn, rspunse Maddalena
nchizndu-se apoi tot drumul n muenia ei
46

i rspunznd doar monosilabic la toalc n


trebrile. In cele din urm Naida trebui s
se dea btut. Cu tot vntul ce adia, n main
era foart cald. Trecur printr'o oaz cu euca
lipi rcoroi, dar apoi pornir din nou pe
oseaua torid.
Ajungnd la un fel de mlatin, Sampieri
se adres Naidei: Va trebui s facem sp
turi adnci, ca s ajungem aici. Dei era cu
spatele la ci, Maddalena ghici c Berbera im
pusese colonistului tcere, cci el nu mai st
rui. In cele din urm maina ajunse la o rs
cruce cu un indicator de drumuri. Madda
lena citi n dreptul unei sgei: Guran 5 km.
Celelalte trei sgei indicau: spre nord-est
Marsa 25 km.; spre sud-vest, El Hamlia 60
km.; spre nord-vest, Zarath, 20 km. Fr s
tie dece, tnra fat se strdui s-i ntip
reasc n minte aceste nume; aveau s-i fie
poate de folos ntr'o bun zi. Arabul dela vo
lan o i luase la stnga, continund drumul
spre Guran.
Insfrit cltorii ajunser n acest sat in
digen, construit pe malul mrii din crmizi
i din chirpici. Zrind maina, indigenii s
rir n lturi, fcnd plecciuni violente lui
Sampieri care le accepta cu vdit satisfacie.
Sper c-mi vei, permite, domnioar,
s v fac onorurile modestei mele locuine.
Naida ddu din umeri ca i cum ar fi socotit
de prisos aceste cuvinte amabile. Maina intr
pe unica strad a satului, oprind n faa unei
case albe, cu aspect obinuit.
Poftii, d-r. Vom prnzi imediat. Dac
dorii s facei o baie alegei-v un costum
printre acele din dulapul acesta, i la mare
ajungei strbtnd doar grdina. Deschise o
47

u, i i n v i t p e M a d d a l c n a s i n t r e n t r ' o ca
m e r goal, a v n d d r e p t singur mobilier o ro
gojin, o saltea p u s d c a d r c p t u l pe jos i nite
z d r e n e pestrie c a r e i n e a u probabil loc de
p t u r . M a d d a l e n a nu se mpotrivi cnd ua
s e n c h i s e n u r m a ei. A v u s e s e n s t i m p
s
vad pe
Sampieri revenind
spre Nadia i
s c h i m b n d cteva vorbe cu ea i cu ceilali.
Auzi apoi paii lor d e p r t n d u - s e i o d o r i n
a r z t o a r e de a afla n c o t r o se d u c , o c u p r i n s e .
C r p ua c a m e r e i i o nchise apoi repede
la loc, cci b t r n u l a r a b r m s e s e n prag.
resfirnd printre degete boabele de chihlim
b a r ale m t n i i l o r lui. M a d d a l c n a scoase dintr'un dulap din perete un costum de baie i
s e n c i n s e l a m i j l o c c u o p a n g l i c , p e n t r u a-1
m e n i n e m a i bine, cci costumul, brbtesc i
era prea larg.
M d u c c m scald, spuse ea a r a b u l u i ,
care d d u din c a p i o u r m fr nici o grab.
Sampieri n'o minise. La captul grdinii era
un m a l pietros cu o scar natural, la poalele
c r e i a se n t i n d e a o p l a j cu n i s i p fin i a r z
tor. M a d d a l e n a cobor i n t o r c n d capul, zri
pe arabul aezat sus pe mal, privind-o. Se
a r u n c n m a r e i, b u n n o t t o a r e , a j u n s e r e
pede la o b a r c de pescari, la cteva sute
metri de coast. Sri nuntru, privi n j u r i
vzu un g r u p c o m p u s din trei persoane care
gesticulau pe m a l u l nalt, la trei-patru kilo
m e t r i de sat. P r i v i n d cu atenie, M a d d a l e n a le
recunoscu. Era Nadia
i t o v a r i i e i . C e f
ceau o a r e acolo? M a d d a l e n a not crawl dealungul coastei, apropiindu-se
tot m a i - m u l t
d e ei.
Dibuitul, gsi s u b p i c i o a r e l e ei o s t n c as
c u n s n a p , p e c a r e aezndu-se, n u m a i ca48

pul i r m n e a d e a s u p r a undelor. Nimeni n'o


putea vedea, d a r ea p u t e a observa tot ce se
p e t r e c e a n j u r u l ci. Z r i p e S a m p i e r i d e s p r i n zndu-se din g r u p i m s u r n d cu pai egali
distanele, pe care le striga pe r n d Naidei,
ascuns a c u m de creasta malului.
100, 150, 200, a c i e o g r o t , n c 50 m e t r i ,
ani ajuns.
Se auzi glasul N a i d e i : D e a j u n s .
tiu
unde trebue s p u n e m mina. Plecar; Madda
lena r m a s e n e d u m e r i t . Se ntoarse pe plaj
i se m b r c .

40

C A P I T O L U L 8.
CIUDATUL CPITAN

AMALFI

A f o s t b u n a p a , s i g n o r i n a ? n t r e b sig
nor Sampieri cnd Maddalena veni la mas.
Foarte bun. Mulumesc, domnule. V a n i
ateptat, dar nu v ntorseseri.
Am nite terenuri p r i n partea locului i
u n c h i u l d-v. a f o s t a a d e g e n t i l s m n s o
easc, s p r e a-mi da sfaturi cu p r i v i r e la va
lorificarea lor, d e c l a r
colonistul, ntorcndu-se s p r e
Benito, care d d u din
c a p afir
mativ.
P r n z u l fu frugal. Un pepene, o bucat de
m i e l fiert, orez, i f r u c t e . I m e d i a t d u p m a s ,
Naida ntreb enervat dac n'au de gnd
s plece. Surioara m e a i cu m i n e s u n t e m
nerbdtoare s ne v e d e m acas, stpne, se
scuz ea. Toi se pregtir de plecare d a r de
a s t d a t A r a b u l r m a s e n s a t , p e c n d cei
lali u r c a r din n o u n m a i n . In clipa ple
crii, N a i d a i p s e u d o - p r i n t e l e ei a v u r o dis
cuie a t t d e vie n c t S a m p i e r i t r e b u i s in
tervin: Haide, f ce i se spune. Am ne
voie pe m i n e de 60 o a m e n i cu lopei i tr
li coaipe. i vezi ca lucrrile... de i r i g a i e s
nu se trgncasc.
Arabul mai bombni, dar Sampieri care se
aezase la volan nici nu-i m a i d d u ascultare
y

50

i p o r n i . B e n i t o c a r e e d e a l n g el, i n e a n
m n o h a r t pe c a r e o consulta cu atenie.
Ajungnd iar la rscruce, oferul o lu drept
nainte spre El Hamlia... Pe bancheta din fund
Maddalena, alturi de Naida, privea deertul.
D u p ctva vreme maina trecu din nou n
dreptul
unui indicator
care vestea:
KalaaMatmata 55 km.
Maina strbtea acum un masiv muntos.
S a m p i e r i o c o n d u c e a cu o d i b c i e u l u i t o a r e .
In cteva r n d u r i M a d d a l e n a i Naida nchi
ser ochii de t e a m s nu vaz m a i n a prbuindu-sc n prpastie. Soarele a r d e a i tutu
r o r a le era sete. M a d d a l e n a simi o moleeal
p r i n tot t r u p u l i n c t e v a r n d u r i se p o m e n i
alipind pe umrul Naidei, care zmbea
tri
umftoare. D u p dou ore de h u r d u c t u r
pe piste anevoioase, m a i n a iei d i n n o u la
d r u m u l m a r e . N a i d a s p u s e : A m sosit. Voi
revedea casa tatlui m e u .
Dece n'a venit cu noi? ntreb Madda
lena.
D . S a m p i e r i 1-a r u g a t p e t u t o r e l e d - l a l c
s se ocupe de nite lucrri de a m e n a j a r e de
leren. E chestie
de c t e v a zile.
Apoi signor
Sampierii ne va prsi i tatl m e u va reveni.
Maina ajunse
a c u m n vrful
platoului
m u n t o s de u n d e se deschidea o privelite m
rea spre m a r e a deprtat care se contopea
cu cerul albastru. Agat pe coasta stncoas
a munilor, satul indigen p r e a c plutete
ntre p m n t i cer, fortrea invincibil.
La ce nlime ne aflm? ntreb Madda
lena.
L a a p r o a p e 700 m e t r i , s p u s e N a i d a , d a r
i m u c b u z e l e , c a i c u m i - a r f i f o s t t e a m
c spusese prea mult. A c u m maina ajunsese
51

n sat i opri n fata u n e i case albe ca toate


celelalte, d a r izolat la o o a r e c a r e d e p r t a r e .
Pe cnd Sampieri adpostea maina ntr'un
garaj c a m primitiv, Naida fcea Maddalcnei
onorurile casei.
Vei fi ca la t i n e a c a s , s u r i o a r . C r e d c
d u p u n d r u m a t t d e l u n g , eti b u c u r o a s s
te poi odihni.
A v r e a s scriu
cteva cuvinte naei,
spuse Maddalena.
F i r e t e . P e c n d s e r v i t o a r e l e t e v o r desb r c a i-i v o r p r e g t i b a i a , a m s n g r i j e s c s
i s e a d u c tot ce-i t r e b u e p e n t r u scris.
I n t r e t i m p sclavi n e g r i i c o p i i d e s c r c a r
bagajele u m p l n d casa de ipetele i rsetele
lor. D a r c u u n glas a u t o r i t a r c a r e n u n g d u i a
replic, Naida puse capt zarvei.
C n d vali
zele f u r d e s p a c h e t a t e n c a m e r ,
Naida se
a d r e s M a d d a l e n e i : Te las, s p e r c vei fi
linitit.
Cuvntul din u r m l spuse apsat,
c a i c u m n e l a r f i fost o a m e n i n a r e l a t e n t .
I a r M a d d a l e n a i a m i n t i c u o s t r n g e r e d e
inim, ultimele cuvinte rostite de N a i d a cu o
sear nainte. Deaceea M a d d a l e n a se gndi c
n'ar fi r u s joace comedie fa de temnicera
e i i-i n t i n s e s p o n t a n p e n t r u p r i m a d a t m n a .
Ii m u l u m e s c d o a m n . . . v r e a u s zic N a i
da... tiu tot c e a i f c u t p e n t r u m i n e i d a c
am ntrziat
att de m u l t ca s-mi e x p r i m
r e c u n o t i n a , p r i c i n a e c tot ce mi se n t m
pl e att de neateptat... Gndete-te c a c u m
o s p t m n m a i e r a m o feti c a r e se inea
de poalele naei.
O l u c i r e de b u c u r i e f u l g e r n o c h i i soiei
lui Benito care o mbria clduros:
Vezi c te i u b e s c , M a d d a l e n a . S n ' a i nici
52

o grij; d a c m i u r m e z i sfaturile nu i se va
n t m p l a n i m i c ru...
Ar m a i fi continuat,
dar
signor Sampieri
veni n t r ' u n suflet o p t i n d N a i d e i c t e v a cu
vinte n limba arab, pe care Maddalena n'o
nelegea.
Uimirea ce se citea pe chipul colonistului,
se resfrngea a c u m i pe obrazul Naidei care
rspunse grbit:
Viu.
V r e o s u p r a r e ? n t r e b M a d d a l e n a cu o
naivitate voit.
N u . Ne-a sosit un m u s a f i r . Te las.
i f r s s e m a i o s t e n e a s c s-i a c o p e r e
din n o u o b r a z u l p e n t r u strin, N a i d a iei n
chiznd ua.
M a d d a l e n a alerg la .fereastr, pe care un
oblon interior de l e m n o a p r a
de
cldur.
C n d l deschise, scoase un strigt de uimire.
Fereastra
a v e a gratii ca o f e r e a s t r de n
chisoare i ddea
ntr'o
curte, n care vreo
zece oi b e h i a u disperate. Ziduri albe nalte,
n c o n j u r a u c u r t e a d i n t o a t e p r i l e ; n u s e ve
dea
nimic care s poat
ajuta la escalada
rea lor.
---- P r i z o n i e r . . .
gndi tnra fat culrcmurndu-se. Se spl pe m i n i i se ndrept spre
ua pe care o gsi d e a s e m e n i ermetic nchis,
fie c N a i d a t r s e s e d i n g r e e a l z v o r u l d e
a f a r , fie c u a s e d e s c h i d e a n u m a i n t r ' u n
fel s p e c i a l , p e c a r e n u - 1 t i a n c M a d d a l e n a .
Ka se aez pe pat r e p e t n d :
Aadar prizonier.
Bine. tiu ce a m ' d e
tcut.
U a se deschise i o b t r n sclav i n d i g e n
i a d u s e un lighean m a r e de a r a m plin c ;
5i

ap
cald i parfumat;
pe
bra avea un
c o s t u m i n d i g e n d e m t a s e s u t c u fir.
Siaina, o s a l u t b t r n a cu o p l e c c i u n e .
D a r M a d d a l e n a se sculase fr s stea pe
gnduri, i n c p s l t o a r e fa de exclamaiile
b t r n e i , o m b r n c i i se n p u s t i la u.
Sclava scp din m i n i ligheanul,
care se
rostogoli zgomotos p e podea. D a r m a i n a i n t e
ca ea s fi fcut un pas, M a d d a l e n a trnti ua,
o zvori i o l u la g o a n n n e t i r e d c a l u n g u l
galeriei.
I n u r m a ei. r c n e t e l e n e g r e s e i e r a u n b u i t e
de ua groas de lemn. Din fericire, n curte
nu era n i m e n i i servitorii indigeni e r a u ocu
pai.
M a d d a l e n a c u t s se orienteze;
cobor o
scar i se vzu ntr'o grdin m a r c ,
pavat
cu m o z a i c i p l i n de flori m i n u n a t e , c u m nu
le-ai f i p u t u t a t e p t a s g s e t i n t r ' u n a s e m e
nea inut n care soarele
dogorea toat ziua.
In
mijlocul ei era un basin de piatr n
care
curgea cu un susur molcom apa rco
roas a unei fntni.
M a d d a l e n a nelese c
la d r e a p t a i la stnga casei e r a u grdina i
c u r t e a c u oi. D e celelalte d o u p r i t r e b u i a u
s fie o s e a u a s i m u n t e l e , a s a c u m s e n f i a u
y

'

multe locuine cldite d u p pilda peterilor


n regiunea muntoas tunisian.
T n r a f a t m a i f c u c i v a p a i i i d d u
seama cu uimire, n grdin nu se putea intra
dect printr'o singur poart, care ddea n
galeria pe care o strbtuse
Maddalena.
In
schimb
ferestrele ctorva c a m e r e se deschi
deau spre grdin. Fata se apropie cu bgare
de s e a m de u n a din ele, se n l n v r f u l
picioarelor i a r u n c o privire n u n t r u .
n
cperea
era
g o a l . L a fel l a f e r e a s t r a d o u a .
34

D a r c m n a p r o p i e c a p u l de a treia, se ls re
pede jos. Vedea o c a m e r luxos mobilat, cu
perne de catifea,
jiluri de piele, i cu p a n o
plii d e a r m e ; u n b r b a t e d e a p e u n d i v a n c u
spatele la ca. P u r t a o h a i n alb cu insign de
ofier de m a r i n a n c o r e l e i galoanele. L n
g el e r a o a p c .
M a d d a l e n a atept cu sufletul la gur. Auzi
o u deschizndu-se i a p o i
glasul
Naidei,
care devenise amabil i insinuant:
T e s a l u t , d-le c o m a n d o r Ajnalfi... T e a
teptam abia pe mine...
M a d d a l c n a auzi pe ofier r s p u n z n d scurt
i a u t o r i t a r : A v e a m nevoie s te v d de ur
gen, a g e n t N. N. Ai hrtiile, pe ct m i - a i co
municat.
Naida adeveri,
M a d d a l e n a i i n u r s u f l a
rea. Agent N. N . " . Ce m a i n s e m n a i asta?
P u t e a u fi iniialele dela N a i d a ben Naid.
T n r a femeie relu: Da,
d o m n u l e co
m a n d o r . A m h r t i i l e . N ' a fost u o r . N a i d a i
pierduse
tonul autoritar,
glasul ei se fcuse
m i e r o s , t u r b u r t o r . D a r t n r u l ofier i r e
pet ordinul:
D-mi-le!
O! p a r d o n ! nti banii...
Gseti n acest portofel s u m a n b o n u r i
de cass ale unei bnci din Triest.
i acum
vorbete, te ascult.
E simplu.
A c u m trei luni,
d o m n u l e co
mandor,
ai
venit s m vezi la biroul
meu.
Mi-ai c e r u t s - m i n s u e s c a n u m i t e d o c u m e n t e
privitoare la un proect conceput de ctre un
ofier francez n v e d e r e a valorificrii regiunii,
in c a r e ne aflm, p r i n irigaii sau c a m aa
ceva...
tiu; i pe u r m ?
55

Am putut da de persoana la care se aflau


hrtiile. Mi le-am nsuit printr'un iretlic.
Poftim raportul Academiei de tiine. Poftim
scrisoarea d-lui De Lesseps asupra acestui
proect care dateaz nc din 1880... Iat de
scrierile cpitanului Prouvayre i raportul lui.
Am verificat azi de diminea coasta. Totul
corespunde exact. Pe de alt parte spturile
vor ncepe chiar de mine... Explozibilul
unde e?
Ii va fi furnizat la momentul oportun.
Va trebui s dinamitm mai bine de 2000
m. cubi de stnc...
M bizui pe d-ta.
Bine. antierele d-tale de construcii na
vale sunt puse la punct? ntreb Naida.
Totul e n regul. De altfel rmn aci
dou zile i vom mai vorbi despre asta.
Maddalena auzi din nou deschizndu-se ua.
Ah, exclam Naida. Ii prezint pe signor
Sampieri, care se intereseaz de lucrrile
noastre. Sampieri, iat pe cpitanul de vas,
Amalfi, cruia, dac reuim, i se va zice n
curnd Amiralul Nisipurilor...

56

P A R T E A
E N I G M A

II-a

D E E R T U L U I

CAPITOLUL I
PRIMELE CIOCNIRI
Domnule locotenent, v poftete domnul
amiral.
Pe mine?
Da, pe dv., domnule locotenent.
Gilbert de Parial se scul, lsnd pe mas
scrisoarea nceput, pe care se putea citi:
Draga

mea

Maddalena*9.

i ncinse centironul, i puse chipiul i


mantaua i urm pe matelotul care-i arta
drumul. Strbtur un coridor de cazarm,
coborr o scar, strbtur o curte n stil
maur i intrar apoi ntr'un vestibul, la cap
tul cruia doi soldai cu baioneta la arm
pzeau o u..
Ateptai v rog o clip, domnule locote
nent, spuse marinarul; btu apoi la o u ve
cin i intr. Peste puin iei nsoit de un
ofier de marin care-i salut colegul:
Bun ziua, drag camarade. Eti sosit de
curnd, de nu m 'nel?
57

Da, domnule comandor.


Amiralul dorete
s le vaz.
Nu
tiu
p e n t r u cc, d a r p r e s u p u n c e u r g e n t . P r e a
necjit.
Gilbcrt de P a r i a l roi uor la
gndul
c
poate c o m a n d a n t u l b a z e i a e r o n a u t i c e n u tia
de escapada lui de alalteri la Tunis...
D a r ua biroului se i deschise i comando
rul inir n acest
sanctuar
fcnd tnrului
o f i e r u n s e m n s-1 u r m e z e .
Gilbcrt se opri
smirn
n prag. Amiralul era un btrn, dar
c a r e se m a i inea nc foarte d r e p t i cu o
nfiare
simpatic. E r a ocupat n clipa de
fa cu isclitul c o r e s p o n d e n e i .
Insfrit, ls condeiul din m n i se uit
l a n o u l sosit.
B u n ziua, Parial... T e - a m c a m lsat n
p r s i r e d e c n d a i sosit, d a r m i p a r e b i n e
c t e v d . m a i a l e s c a m p e n t r u d-ta o m i
siune de ncredere.
De a s t d a t t n r u l ofier roi de plcere.
A m i r a l u l se n t o a r s e c t r e c p i t a n u l de vas,
care atepta n fundul biroului.
E gata escadrila?
Da, domnule amiral.
Bine!
B t r n u l ofier c h e m p e G i l b c r t l n g el.
Acesta vzu n vraful de hrtii de pe m a s a
amiralului o h a r t de stat-major care repre
zenta regiunea dela Sud de Tunis.
D r a g u l m e u , ai un b r e v e t de pilot, nu-i
aa?
De p i l o t civil, d o m n u l e a m i r a l .
E d e a j u n s . Ai certificate a d m i r a b i l e . Pe
d e a l t p a r t e p r e s u p u n c tii s c l r e t i .
Exact.
58

B u n . M a i v d in f o a i a c a l i f i c a t i v a
d-lalc c tii p u i n i l i m b a a r a b .
D a . Am nvat-o a c u m vreo zece a n i n
Maroc, cnd tatl m e u era ataat militar pe
lng Rezidena General.
F o a r t e bine. D e v r e m e ce ntruneti aces
te trei nsuiri p e n t r u
care muli
camarazi
l e - a r i n v i d i a a c i , i a t ce-i c e r . . .
La ordin, d o m n u l e amiral.
Atunci citete nti aceasta.
i a m i r a l u l n t i n s e t n r u l u i ofier o scri
soare oficial, cu a n t e t u l c o m a n d a n t u l u i pie
lii d i n T u n i s . G i l b e r t d e P a r i a l c i t i c u e m o i e
urmtoarele:
Domnule
amiral,
referindu-m
la
cele co
municate in rapoartele mele cu No. 765 i 766
din sptmna
trecut, am onoarea a v adu
la
cunotin,
c
ofierii
serviciului
de
n for
maiuni
din
regiunea
Kalaa-Matmata
mi
semnaleaz
a
oarecare
fierbere
n
populaia
indigen
din
aceast
regiune.
Pe de alt parte aflu c nite agitatori strini
provoac
dezordine
n
regiune,
innd
ntruniri menite
s nvrjbeasc d j i s - n r i / e 1)
ni
rate
dealungul
munilor
Mat mat a.
In
aceste
mprejurri
i
dei
nam
putut
obine
indicaii
mai
precise
asupra
direciei
in
care trebuesc
orientate
cercetrile v'a fi
recunosctor
dac
ai
pune
la
dispoziia
nal
tului
comlmdamcnl
o
escadril
de
trei
avioa
ne
conduse
de ofieri
capabili s zboare
dea
supra regiunii n chestiune i la nevoie s dea
sprijin
i
ajutor
contingentelor
indigene
care
ar
putea fi atacate
de ctre fore strine,
a
cror
importan
n'o
cunoatem.
1) Satele arabe.

Afar
rare mai
ne, ar fi
ba arab
nsoi
pe
Contez
la
Tunis.
Primii,

de aceasta, spre a asigura o colabo


strns cu serviciile noastre indige
de dorit ca aceti ofieri s tie lim
i clria, pentru a putea la nevoie
ofierii notri
de
informaiuni.
pe escadrila n chestie mine seara
v

rog,

domnule

amiral,

etc.

G i l b e r t d e P a r i a l p u s e s c r i s o a r e a l a loc i
ntreb:
D a c n u v s u p r a i , d-le a m i r a l , c a r e
va fi de f a p t rolul n o s t r u ?
B n u e s c c v e i a v e a de t r a n s p o r t a t ofi
erii de i n f o r m a i u n i n punctele periculoase
i de fcut zboruri de recunoatere. Am pre
g t i t n a c e s t scop trei a v i o a n e , p r e v z u t e i
c u t r e n d e a t e r i z a r e p e r o a t e i c u flotoare. I n
felul a c e s t a p u t e i i a m e r i z a i a t e r i z a . S u n t
avioane de v n t o a r e , nzestrate deci cu cte
o m i t r a l i e r a u t o m a t c u t i r r a p i d p e c a r e pi
lotul o poate p u n e el nsui n funciune. Vei
lua m u n i i i suficiente i b o m b e lacrimogene i
a s f i x i a n t e . V e i l u a c u dv. l a T u n i s t r e i m e
c a n i c i , c a r e v o r r m n e a j o s d a c s e cere p r e
zena lor pentru o recunoatere.
Am n e l e s .
Poi pleca imediat?
C u m poruncii, d o m n u l e a m i r a l . Ct vom
lipsi?
P o a l e o s p t m n , p o a t e dou luni, nu
liu. m i n c h i p u i ns
c f i e r b e r e a d e ca
r e v o r b e t e r a p o r t u l e f e n o m e n u l c a r e s e ob
serv c a m n fiecare an p r i n v r e m e a
asta.
D e o b i c e i u nu in m a i m u l t de 3 4 zile.
P r i c i n a e probabil sfritul R a m a d a n u l u i sau
epoca pelerinajului ritual la Mcca. Te poi rc00

Irage, domnule comandant, te nsrcinez s


nsoeti pe d. de Parial i s-1 pui n legtu
r cu camarazii lui de echip.
i amiralul, ridicndu-se, ntinse mna ofie
rului. Noroc bun! i scuz-m c te-am pro
pus att de curnd pentru aceast operaie
poliieneasc, dar dup cum i-am spus, n
truneti caliti prea rare, pentru ca s nu fie
puse la ncercare.
mi facei o deosebit cinste, domnule
amiral. M voi strdui s fiu demn de ea.
Locotenentul iei, cluzit de cpitanul de
vas, care-1 duse pe terenul de aviaie, unde
n jurul a trei avioane se nvrteau civa
militari. Din grup se desprinser doi ofieri.
Bun ^iua, Parial. Ne bucurm s fim
ntr'o echip cu d-ta.
Suntei gata, domnilor? ntreb coman
dantul.
ndat. Lum provizii de benzin.
Gilbert i puse repede combinezonul de aviator, puse s i se lege de umeri o paraut
i sri sprinten n carlinga aparatului n faa
cruia un mecanic punea aparatul de dema
rat, caire d impuls helicei automat. Cei doi
colegi ai lui Gilbert erau i ei la posturile lor.
Cpitanul de vas ntinse celui mai n vrst
dintre ei un plic i-i strig cteva cuvinte pft
care Gilbert nu le putu deslui. Locotenentul
controla comenzile, pomp ulei si ridic bratul.
Gata!....
Motorul ncepu s duduie. Marinarii srir
n grab n lturi din faa aripilor i Gilbert
ntorcnd capul vzu n scaunul observatoru
lui pe mecanicul ce-1 nsoea, zmbindu-i.
61

A p a r a t u l i l u z b o r u l , o d a t c u c e l e l a l t e
dou.
I n c a r l i n g , G i l b e r t nu-i
m a i ncpea n
piele de bucurie. Aadar, n'avca s mucegiasc pe c m p u l de aviaie ci avea s se apropie repede de Gabes; vzuse pe hart c
r e g i u n e a u n d e t r e b u e c se afla M a d d a l e n a
era foarte a p r o a p e de Kalaa-Matmata.
D u p o o r , cei t r e i o f i e r i
erau ntrunii
n biroul generalului comandant
al forelor
cxpediionarc dela Tunis.
Acesta
deschise
p l i c u l c e i-1 d d u s e u n u l d i n o f i e r i i n t r e
b : C a r e d i n dv. c l o c o t e n e n t u l d e P a r i a l ?
Eu d o m n u l e general, spuse Gilbert.
E t i fiul c o l o n e l u l u i de P a r i a l ? A fost
u n u l din camarazii m e i din coloana expedi i o n a r d i n Riff. A m u r i t c a u n e r o u . S p e r
c v e i f i d e m n d e el.
M voi strdui, d o m n u l e general.
Generalul apsa pe butonul unei
sonerii:
C h i a m pe c p i t a n u l S a n d o r , spuse el ofieru
lui c a r e n t r .
D u p o c l i p , sosi u n c p i t a n c a r e a v e a i n
signele serviciului de i n f a r m a i u n i la gulerul
dolmanului.
M'ai c h e m a t , d o m n u l e g e n e r a l ?
S a n d o r , iat pe d. de P a r i a l . II vei n
soi i m e d i a t l a K a l a a - M a t m a t a . T o v a r i i s i
l vor u r m a m a i trziu. La nevoie m i vei tri
m i t e p r i n t e l e g r a f i c f r fir r a p o r t u l c i f r a t .
Ai noul cifru?
Nu, domnule general.
P o f t i m , iat-1. D r u m b u n d o m n i l o r .
C n d fur n c u r t e c p i t a n u l
Sandor
se
adres noului su c a m a r a d :
E x p e d i i a n o a s t r nu c n i c i o b u c u r i e ,
fi-2

d r a g u l m e u . S'a c a m n g r o a t g l u m a n M e d
P u n c a p u l c a l a r m a vine dela rsrit... din
Tripolitania...
C r e z i c Italienii?...
Sst... n ' a m s p u s a s t a . . . d a r e p l a u z i b i l . I n
o r i c e c a z s fii c u b g a r e d e s e a m , c c i s u n
t e m n c o n j u r a i aici n u m a i d e spioni.
i ntr'adevr, ntorcndu-se, zri un individ
c a r e mergeia d e a l u n g u l u n u i zid i s e d e p r t a
cu minile 'n buzunar. Gilbert alerg dup el
strigndu-1. I n d i v i d u l a l u la fug, d a r tn
rul ofier
era iute de picior
i-1 a j u n s e d i n
u r m . Ii puse m n a pe umr. Cellalt tresri
si b o l b o r o s i :
Signor locotenent... lsai-m, signor loco
tenent... Nu fac nici un ru...
D a r ce caui aici? i-am m a i spus c nu
vreau s te vd n calea mea. C u m te cheam?
Hai, rspunde.
P i e t r o Santorio... Pi... s vedei... t i a m
c ' a v e i s s o s i i l a T u n i s i... a m v e n i t d i n p a r
tea v e r i o a r e i m e l e s v s p u n . . . c... e b i n e
sntoas.
Ai vzut-o pe M a d d a l c n a ?
Pietro mini cu neruinare.
Da, signor locotenent. Ne-am desprit
ieri d i m i n e a . . . Am... sunt... Am sosit a s e a r
Era s plec din nou la Bizerte, d a r adineaori
v ' a m vzut i am venit ca s v spun...
A, a a ! e x c l a m Gilbcrt ncreztor. Bine,
d a c ' o m a i v e z i , s p u n c - i c p o a t e v o i v e n i s'o
v d m a i c u r n d d e c t i n c h i p u e .
P i e t r o p l e c g r b i t i a r G i l b e r t r e v e n i l a to
varul su, s p u n n d u - i :
E un biet calic c a r e a venit s-mi
dea
1) lU'iiime inunlonsfi i pustie

veti dela o fat la care in i care locuete


la Gabes.
Nu-mi place mutra lui.
Cei doi ofieri se ntoarser pe aerodrom;
dup ce ofierul de informaiuni i asigur c
el va veni negreit la Kalaa Matmata pe o
sea cu camionul, Gilbert i tovarul lui ur
car n carlig i-i luar zborul.
Dup dou ore, Gilbert de Parial intr n bi
roul afacerilor indigene care comand toat
regiunea ce se ntinde dealungul munilor Mat
mata i pn la djebel-ul Tebega.
In clipa cnd tnrul ofier i tovarul su
intrau n curtea nchis cum sunt aproape
toate curile caselor arabe, un alt ofier iei
val-vrtej n ntmpinarea lor.
Alarm, dai alarma!... D-ta eti Sandor?
Bine c te gsesc... Vino repede!...

G4

CAPITOLUL 2
CND AI UN S U F L E T MNDRU
O t e l e g r a m p e n t r u tine, stpn.
N a i d a s m u l s e n e r b d t o a r e hrtia albastr
din m n a s c l a v e i , d e s f c u t e l e g r a m a i c i t i :
Expediat bagaj
avion.
ficai
sosire.
Pietro.

Team

avarii.

Veri-

N a i d a r m a s e u l u i t i ei n grab d i n ca
mer. N u m a i era t i m p a c u m s s e d e g h i z e z e
n berber. T a t u a j e l e i d i s p r u s e r de pe chi
pul ci redndu-i p u r i t a t e a trsturilor;
era
mbrcat cu o b l u z de mtase, p a n t a l o n i de
< lrie, c i s m e s u p l e , purta n c a p o p l r i e de
feutru, c e n u i e , care-i s c o t e a i m a i m u l t n
relief e l e g a n a siluetei.
D a r pe old atrna un r e v o l v e r i o cartu
ier care-i d d e a u nfiare militar.
Strbtu r e p e d e curtea i a j u n s e ntr'o alt
camer, u n d e o n t m p i n
comandorul
AIIKIIK:

Ce e s t e ?
S i g n o r S a m p i e r i i B e n i t o se a p r o p i a r i ei,
intrigai.
O t e l e g r a m , s p u s e N a i d a . Citii-o. i nlinse hrtia.
n e l e g , s p u s e p l i n d colonistul, c a r e o
65

luase cel dinti. E rezultatul instruciilor ce


le-am dat fiului amicului nostru Benito. La
primul indiciu c se petrecea c e v a anormal,
era dator s ne ntiineze imediat. Bagajul
e locotenentul de Parial, dracu s-1 ia. A por
nit cu avionul, aa dar din ordin oficial. Pro
babil la Kalaa Matmata, cci numai acolo exi
st un cmp de aviaie. Avariile s'ar prea pu
tea s ne amenine pe noi i nu pe el.
Comandorul Amalfi i muc buzele.
Totul mergea aa de bine... A! va fi o
grea lupt. Trebue s plec imediat.
Sampieri te va cluzi.
Cum doreti...
Colonistul alerg la u i se ndrept spre
garaj ca s-i scoat maina. Iar Naida se n
toarse ctre ofierul strin, ntrebndu-1 n
cotro pleac.
La Ben Gardan, la frontiera Tripolitaniei.
Dac simt ceva suspect, traversez lacul Baliirat, unde ateapt n permanen o barc cu
motor i din trei nvrtituri de helice sunt
peste grani. Iar dv., dac v credei ame
ninai, cobori oseaua la bordj-u\ Movra, pe
drumul care duce la F u m Tatauin. Voi fi acolo
peste trei zile.
i explozibilul ?
,Va fi depozitat n golfuleul Bu-emnaz,
dealungul frontierei i mrii. Va fi uor s ple
c ^ noaptea cu aceia barc cu motor, la Guran. La nevoie putem lua mai multe brci.
Dar antierele...
Trebue s fi fost puse n funciune nc
de acum trei zile, i-am mai spus. Avem peste
2000 oameni care ateapt la Uazen, dar nu
putem face nimic nainte ca... evenimentul s
se fi produs.
66

Rser ctei trei, ofierul, Naida i Benito,


dar fr s spuie un cuvnt. Apoi comando
rul Amalfi i scoase mantaua i puse un ve
ston alb, fr insigne, i p e cap o casc colo
nial.
Cu bine! i spuse Naida.
La revedere!... i dac suntei luai de
scurt, spunei c sunt un turist n trecere
care v'a cerut ospitalitate ct timp i se repa
r maina. Dar nu tiu, zu, cine s'ar putea
lega de voi.
Firete. Au destul de furc cu agitatorii
pe care i-am asmuit n toat regiunea. Ct
despre avioane, n'ar ndrzni s treac peste
grani i apoi am avut noi grij s aranjm
lucrurile cum trebue. Toat regiunea care
mrginete djebel-ul Nefuza,, djebel-ul Duerat, nlimile Uryama i djebel-ul Matmata,
utr'un cuvnt tot inutul care se ntinde la
poalele acestui lan de muni, din centrul
Tripolitaniei pn la Gabes e menit pieirii.
Las' s piar. Noi v o m ataca de la sud, unde
nu se va ntmpla nimic i de unde dumanii
notri nu se ateapt la un atac. Totul trebue
s fie gata ntr'o noapte. Cred c unirea for
elor noastre din flancul drept cu cele din
flancul stng se va face la satul El Fedjed.
Ne-am neles vaszic. Rmnei cu bine.
Ofierul urc n grab n maina care-1 a
tepta la marginea oselei n faa casei.
i acum la lucru, Benito, spuse Naida
dup plecarea ofierului. tii s conduci mo
tocicleta, nu-i aa?
Da, dar...
Hai, rspunde repede, spuse Naida n
cruntat. Nu-i timp de glum acum.
Vedei c...
67

Ajunge. Ai s ncaleci pe
mainua
de
colo i a i s'o t u l e t i l a G u r i n . Acolo' a i s g
seti p e b t r n u l N a i d . A i s-i s p u i s
dea
z o r . P n n t r e i zile a n u r i l e d e i r i g a i e t r e
b u e s fie t e r m i n a t e . S e p o t p r o m i t e i p r e
m i i m u n c i t o r i l o r , c p e l u m e a a s t a tot
nu
v o r a p u c a s m a i fie p l t i i . . .
Dar...
N a i d a duse linitit m n a la revolver.
Ai trei minute, Benito Santorio, s ncaleci pe
motociclet i s porneti. D a c nu, la expi
r a r e a acestor trei m i n u t e , vei avea trei gloan
e n cap. Poi alege.
Fie, m supun.
i nu c u m v a s ncerci s ne trdezi. Ai?
D e altfel d u p d o u ore t e u r m m . I n orice
c a z n e n t l n i m l a bordj-u\ M o v r a . . L a n e v o i e
n e a t e p i i a i g r i j s p r e g t e t i tot c e
ne
trebue. Ai neles? i n e trei m i i de franci i
vezi c u m i chcltueti.
Benito i lu n p r i m i r e , cu o strlucire de
b u c u r i e n o c h i i s e i n t e r e s a p o i : D a r dv.
ce avei de g n d s facei?
Voi p o r n i c l a r e cu nepoat-ta. N'ai nici
o grij, va fi m a i bine pzit dect
de
voi
toi. Am nevoie s v d n d r u m diferii
efi
de trib ca s le m a i zgndresc spiritele. Ag i t a i a e n c p r e a m i c . i a c u m terge-o.
Benito urc pe motociclet, iar Naida
i
m a i s t r i g : N u u i t a c a i 50.000 l i r e d a c
reuim. i a c u m noroc".
T n r a femeie nchise p o a r t a garajului si
intr n cas.
F a t m a , strig ea apoi pe b t r n a sclav
n e a g r , c a r e s e ivi t r e m u r n d n p r a g . C e fa
ce fata?
68

O, e c u m i n t e ca o s e r v i t o a r e a l u i A l a h .
Nu-i c e r p r e r e a . E n c a m e r a ei?
D a s t p n . Aii s a d e l a u . A c u m n u
m a i p o a t e iei.
B i n e . P e n t r u c a i fost a t t d e p r o a s t
c r i c a s'o l a i s f u g d i n c a m e r , v e i c p t a
50 de lovituri de funie la ntoarcerea stp
nului.
O!
Sclava pli, d a r N a i d a se i deprtase. De
odat aceasta ntoarse c a p u l : Ai s preg
teti d o u c o s t u m e d e c l r i e i a i s d a i o r
d i n s fie p r e g t i i t r e i c a i . Aii n e v a n s o i .
Plecm. Ai neles?
Da s t p n .
T n r a f e m e i e s e n t o a r s e n b i r o u l ei, ca
r e d d e a n c u r t e a m a u r i scrise o t e l e g r a
m pentru Pietro:
Primit colete. Nici o avarie.
sul la bordj Movra. Naida".

Trimite

priso

Apoi c h e m un servitor indigen cruia


i
d d u n scrn
s trimeat
telegram nc
n aceca scar. Ii n m n a o sut de franci.
Atept ca ua s se fi nchis i d e o d a t
n
cremeni n nemicare trgnd
cu
urechea.
Un zgomot uor t u r b u r a aerul cldu. T n r a
femeie se repezi n curte, fcu p a l m a strea
in la ochi i privi nelinitit cerul.
Aa de curnd!...
InsfVit n
dreptul soarelui
deslui un
punct negru care cretea m e r e u ; zumzetul de
v e n i tot m a i p u t e r n i c . I n d i g e n i i i e i r
din
c a s e s c o n d s t r i g t e d e u i m i r e : Hmama!...
Ilmama!...
N a i d a ridic din u m e r i : Porumbia...
69

Asta numesc ei o porumbi j E un vultur, im


becililor, un vultur care v va rpi n ghiarele lui!
Acum avionul se vedea bine, alb de tot, n
btaia soarelui arztor. i sub aripile ntinse
se deosibeau culorile franceze. Avionul zbu
ra la o nlime mic i se apropia tot mai
mult de pmnt. Fcu de dou ori nconjurul
satului att de jos nct se puteau distinge
persoanele din carling. S'ar fi zis c acetia
voiau s vad i cele mai mici amnunte.
Deodat din casa tihnit rsun un strigt
emoionant i tragic:
Ajutor!... Ajutor!...
Naida tresri. Sub ochii ei la o fereastr
din colul casei, se ivise un bra gol care flfia cu desndejde o crp violet ca s atra
g atenia celor din avion. Avionul era n
momentul acela ntr'o poziie nct casa toc
mai se afla n cmpul lui de observaie. Dar
cnd avionul dup un ocol, trecu din nou i
mai jos deasupra casei, semnalul dispruse.
Cu toate acestea pilotul, cu o ndrzneal ne
maipomenit trecu la un fir de pr de tera
s, dar zadrnic.
Sfidnd pericolul Naida alergase n cas
cu pumnii strni, i urcase scrile ca o fur
tun. Ua camerei n care trebuia s fie inu
t nchis prizoniera era dat de perete, iar
nuntru Maddalena se lupta din rsputeri cu
servitorul indigen Aii, care o inea strns n
brae, mpiedicnd-o astfel s ajung la fe
reastra deschis. Naida mbrnci pe Aii i
trase n grab oblonul ferestrei cu gratii. Apoi ordon:
Pleac!...
Se ntoarse spre Maddalena care era alb
70

ca varul, gata de aprare, rezemat de pe


rete.
A plecat, i spuse Naida batjocoritoare.
i cnd se va ntoarce, noi vom fi departe de
aci, Maddalena. Ai s te mbraci imediat i ai
s vii cu mine.
i dac refuz?
Am eu mijloace s te mblnzesc. Alege:
dou gloane n cap sau ascultare? Uite, nu
mr: un, doi...
M supun, spuse Maddalena cu o voce
mohort. Dar fii blestemat!
Naida izbucni ntr'un rs rguit: BlesIcinat... Draga de ea... Blestemat sunt eu
de mult. E poate al o sutelea blestem care
cade pe capul meu i tot tresc.
In prag se ntoarse ctre Aii:
Ai merita s fii btut pentruc n'ai tiut
s supraveghezi mai bine prizoniera.
Stpn... vroia s doarm. Ea ns m'a
rugat s nchid ua. Zu c n'am tiut...
Destul. Pregtete caii. Plecm. Fatma te
va nlocui.
In camer Maddalena plngea.

71

CAPITOLUL 3
SUB SEMNUL SEMILUNEI NEGRE
Ei? ce-ai vzut? ntreb comandantul bi
roului afacerilor indigene din Kalaa Matmata
pe cpitanul Sandor i pe Gilbert de Parial
care se prezentaser la birou de cum se n
torseser din acest prim zbor.
Prea puin, domnule comandant, replic
Sandor. Am zburat deasupra unei pri din re
giune...
i n'ati observat nicio micare?
Ba da. Pela Ksar Tarsin i El Hamlia e
lume mult... dar deocamdat nu s'o produs
nicio demonstraie ostil. Totui am gsit trei
lucruri suspecte.
i anume?
Iat: pe drumul dela Tujan la djebel-ul
Tadjera, am vzut o main mare care gonea
cu o vitez nebuneasc. Nu prea se vd auto
mobile pe meleagurile celea. nuntru erau
dou persoane. Cu ocbianul meu am putut dis
tinge pe unul din indivizi. E un agitator ita
lian. Numele mi scap dar am mai avut de
furc cu el n turburrile dela Tunis, de acum
cteva luni. Ct despre cellalt, capul i era
ascuns de o casc colonial.
Trebue s tim numele acestui om.

N i m i c m a i u o r . Voi c o n s u l t a lisiele i fo
tografiile.
i c e l l a l t p u n c t s u s p e c t ?
L a est d e T u j a n , n d i r e c i a A r a m , a m
vzut un motociclist care pleca spre pustiu.
N i c i d e a s t d a t n ' a fost c u p u t i n s a t e r i
z m , p e n t r u a-1 o p r i . D a r c u s i g u r a n c l a
T u j a n e un centru de agitaii i ar fi necesar
s s e t r i m e a t d e u r g e n u n post d e j a n d a r m i
indigeni, p e n t r u o anchet. D a c dorii, dom
n u l e c o m a n d a n t , p l e c c h i a r a s t s e a r acolo.
Pe de alt parte, z b u r n d deasupra satului
T u j a n , P a r i a l a observat...
I n c h i p u i i - v d-le c o m a n d a n t , i n t e r v e n i
tnrul locotenent emoionat. La fereastra
u n e i case a m v z u t o c r p p e c a r e u n b r a
l flfia violent.
Mi s'a p r u t c h i a r c a u d
s t r i g t e d e ajutor...
S t r i g t e de a j u t o r ?
D a , aa m i s e p a r e , r s p u n s e P a r i a l . A m
o p r i t m o t o r u l o clip i a m c o n t i n u a t n z b o r
planat. Manevra era ns foarte grea i am i
trecut r e p e d e de casa cu pricina aa c a tre
buit s m nal din nou n vzduh. Cnd am
r e v e n i t n a c e l a loc, f e r e a s t r a e r a n c h i s i
n ' a m m a i vzut i n ' a m m a i auzit nimic.
E t i s i g u r c n ' a fost o m a n i f e s t a i e de
simpatie din partea u n u i indigen?
E puin probabil, domnule comandant.
N u i n t r n o b i c e i u r i l e indigenilor... i a p o i
p n z a c a r e fusese flfit s p r e n o i e r a o r u f .
C u m s v spun...
E simplu, spuse cpitanul Sandor cruia,
nu-i p l c e a s p i a r d m u l t e v o r b e p e n t r u n i
mic... E r a u n c o m b i n e z o n d e femeie... d e m
t a s e violet i cu d a n t e l .
C u m ! exclam uluit comandantul.
73

Cum v spun, domnule comandant. ne


leag cine poate! Dar, orict de elegante ar fi
femeile arabe dela Tujan, nc nu poart
combinezoane de mtase violet cu dantel...
i de asta sunt sigur. Aveam ochianul meu de
stat major i v jur c e bun. Riscul de a ate
riza era ns prea mare. Dac ar fi ns ntr'adevr un centru de agitatori la Tuj ane, nu
ne-ar fi lsat s plecm teferi.
Comandantul ddu din cap: Avei dreptate.
De aci la Tujane sunt 15 km. Vei porni ime
diat cu o seciune de pucai clri i vei ocupa satul. Vei face o anchet i mi vei tri
mite o tafet cu veti. Vei putea recunoate
casa cu pricina ?
Da, domnule comandant.
Bine. Plecai. Ct despre mine, voi zbura
deasupra celorlalte regiuni. Avionul d-tale e
gata de start, Parial?
Da, domnule comandant.
i iari se ridic n vzduh pasrea de oel
n faptul serii. Era grab, cci n lipsa celor
doi ofieri; ali ageni de informaie indigeni aduseser la birou tiri alarmante. Mai multe
triburi indigene prsiser Kasbah-urile lor i
naintau spre sud cu cel i purcel. Majori
tatea se ngrmdeau la sud-est de Tu jad, i
se ndreptau spre frontiera tripolitan, iar cei
lali urcau spre nord-est, sjre Tebaga i Gabes.
In ce scop oare? Niciodat micrile de tri
buri nu luaser o asemenea proporie. Par'c
ar fi cptat un ordin s prseasc Matmata
i s se masseze n dreapta i n stnga ca pen
tru o ncercuire. Trebuia o contra-aciune ra
pid.
Soarele disprea la orizont i se ivea luna.
74

Deodat n tubul acustic se auzi vocea co


mandantului.
Las-te puin mai jos.
In faa avionului, o gloat forfotitoare, c
mile, miei, capre, vite, nconjurate de oameni,
se grbea spre sud. Avionul ddu ocol de dou
ori fugarilor i-i relu zborul spre orizontul
negrit de noaptea ce se lsa.
Dup un sfert de or, avionul zbura dea
supra lui Ksar Tarsin. Strzile strmte miu
nau de o popula ie care se agita i striga. Pe
marginea unui ued secat, indigenii, strni n
jurai a trei brbai nfurai n burnusuri
negre, rcneau ameninnd cu pumnul.
Coboar, repede. Ai mitraliera pregtit?
Vrei s-i secerm?
Cine tie...
Avionul cobor tot mai jos pn aproape de
terasele caseloi\ Arabii ridicar capetele i o
luar la fug ca i cum le-ar fi fost fric s
nu vaz pasrea prbuindu-se pe umerii lor.
Deodat locotenentul de Parial, care privea
uimit spectacolul, zri pe o teras un brbat
mbrcat n alb, europenete, care urmrea atent avionul, i ridic braul. Dar n acela
timp pilotul auzi la spatele lui un ipt care se
pierdu n uruitul motorului. ntoarse capul i
vzu pe Sandor prbuit n fundul avionului,
cu dolmanul su alb ptat de snge.
Bandiii! i pe cnd tnrul ofier se pre
gtea s zboare mai sus, auzi n dosul lui un
rpit nbuit n timp ce avionul era prins
ntr'o grindin de gloane.
A jura c au o mitralier..."
In zadar aviatorul trgea de frna de adn
cime. Avionul nu i se mai supunea. Venea cu
botul drept spre pmnt. Gilbert mai ncerc
75

o u l t i m m a n e v r , d a r n z a d a r . A v i o n u l co
b o r a v e r t i g i n o s c u b o t u l n j o s . T n r u l ofier
n c h i s e o c h i i , z r i c a n vis p e M a d d a l e n a , la
cul dela G e r a r d m e r , silueta alb care trsese
n c p i t a n ; o zguduire b r u t a l l zvrli nainte
i n u m a i tiu c e s e p e t r e c e c u el.
I se p r u c a u d e ipete, ordine, apoi c e
scos d e s u b d r m t u r i l e a v i o n u l u i i n t i n s
pe nisip. n c e r c s deschid ochii i zri vag
vestonul alb al u n u i brbat, care prea s dea
ordine indigenilor din j u r u l lui. Apoi Gilbert
lein din nou.
C n d i v e n i n fire, e r a c u l c a t p e o s a l t e a ,
ntr'o c a m e r joas; ua era deschis i se
vedea curtea interioar' pavat cu mozaic n
care se plimbau civa indigeni, n a r m a i cu
p u t i . T n r u l ofier c u t s s e s c o a l e , d a r n u
putu. Ridic doar capul s priveasc n j u r i
i d d u s e a m a a t u n c i c e r a l e g a t cobz, i n
c a p a b i l s f a c o m i c a r e . C a p u l i a r d e a n
g r o z i t o r i s u f e r e a de o s e t e c u m p l i t . D e s c h i s e
gura, ncerc s ipe i czu iar cu capul pe
s a l t e a . L a l u m i n a f c l i i l o r d i n c u r t e i d i n ca
m e r , recunoscu locul u n d e se afla: era prizo
nier, d a r t r i a . n c n u e r a deci p i e r d u t totul.
Cu o sforare s u p r a o m e n e a s c Gilbert ncerc
n c o d a t s se r i d i c e g e m n d :
Ma... Ma...
(ap).
Un paznic indigen l trnti cu brutalitate la
loc pe saltea i apoi se d e p r t a . D a r peste pu
i n G i l b e r t v z u p e b r b a t u l n, h a i n e a l b e n a
intnd spre dnsul, aplecndu-se i d n d r
nitului o ceac cu lapte btut, pe care acesta
o s o r b i n s e t a t . D u p c e G i l b e r t i a s t m p r a s e setea, b r b a t u l d d u cteva o r d i n e
n
l i m b a b e r b e r i, s p r e u i m i r e a l u i G i l b e r t , in7G

digcnii sc r e t r a s e r respectuoi
i nchiser
uile.
Te simi m a i bine, d o m n u l e locotenent?
ntreb necunoscutul.
C i n e eti d - t a ? n t r e b G i l b e r t f u r i o s .
Necunoscutul zmbi:
U n o f i e r c a i d-ta. I i c e r s c u z e p e n t r u
rele ntmplate, d a r n o u nu ne plac oamenii
curioi.
Regret c am oinort pe nsoitorul
d-tale. N ' a m a v u t i n t e n i a . V r o i a m d o a r s chi
rii esc r e z e r v o r u l d e b e n z i n s i s v f o r e z s
y

a t e r i z a i . A m fost t o t u i n e v o i t s f a c u z d e
mitraliera de pe teras.
S u n t e m n stare de rzboiu?
Nu. D a r s'ar p u t e a s fim n c u r n d .
Cine eti d-ta? r e p e t Gilbert.
N u m e l e n ' a r e nici o i m p o r t a n . De altfel
ne-am m a i vzut. Ai zburat deasupra m e a ac u m dou ore.
D - t a eti b r b a t u l d i n m a i n .
Exact.
Am socotit m a i
n i m e r i t s-mi
s c h i m b i t i n e r a r i u l i s viu s te atept aci.
t i a m c te vei n t o a r c e i noi a v e m nevoie s
fim lsai n p a c e aci.
Eti un spion.
m i slujesc patria, d o m n u l e locotenent,
a a p r e c u m d-ta i-o s l u j e t i p e a d - t a l e . V r e i
s-mi d a i c u v n t u l de o n o a r e c nu vei n
cerca s fugi?
Nu.
A t u n c i voi fi nevoit s te las n situaia
i n c o m o d n c a r e t e afli. V r e i s r s p u n z i l a
ntrebrile mele?
Nici asta.
In cazul acesta v o m atepta ca foamea
s-i d e s l e g e l i m b a . V i a a n u i-e n p e r i c o l .
D a r ai o r a n superficial la cap, care te face
77

s suferi. i-a fost jupuit pielea, cnd ai tre


buit s aterizezi n mod att de brusc.
Eti un ticlos.
Sunt n totul de prerea d-tale. Dac a
fi eu prizonierul d-tale a vorbi la fel. Dar
problema nu se pune aa. Voi desface puin
strnsoarea funiilor ca s poi dormi, i
mine vei fi iar pe drum.
ncotro?
Asta ai s vezi. Bun seara domnule lo
cotenent, nc odat, sunt dezolat c te-am pus
n aceast situaie, dar rzboiul e rzboi.
Necunoscutul chem un indigen, care desleg pe Gilbert, nctundu-i doar picioarele
cu un fel de lan, care dei-i lsa libertatea
micrilor, l mpiedica s alerge. Ii puse pe
mas igri i chibrituri, ntreb dac nu-i lip
sete nimic i plec lsnd uile deschise.
In prag doi indigeni, narmai pn n dinifc
vegheau n tcere.

78

CAPITOLUL 4
EXPLICAII..
In noapte, trei umbre clreau pe pista dela
Tujan la Ksar Tarsin. Trei umbre nfurate
n trei burnusuri albe, pe nite cai arabi, iui
i focoi.
...De mult se lsase ntunericul, luna era de
mult n naltul cerului i linitea nocturn se
ntindea peste muni i plaiuri. Cele trei um
bre naintau tcute i nu se auzea dect tro
potul de copite... deodat una din cele trei
umbre, cea din dreapta gri: Aii, ct mai
avem pn la int?
Vreo zece kilometri stpn.
Bine. Nu eti prea obosit, Maddalena?
Umbra dela mijloc nu rspunse i marul
continu tcut. Doar la rstimpuri, cnd um
bra dela dreapta ddea n lturi burnusul ei,
i se vedea sclipind n mn revolverul ncr
cat. Din cnd n cnd, umbra dela stnga,
care rspunsese adineaori, apuca de cpstru
calul umbrei dela mijloc i ctei trele pornir
n trap dealungul munilor. La un moment
dat, se auzi un strigt n noapte:
Barka!
Umbra din stnga se opri n faa unui in
digen care ieise din umbra unei colibe pr79

site. Clreul i gardianul schimbar cteva


cuvinte, apoi primul ddu pinteni calului, ca
s ajung din urm pe celelalte dou.
Suntem ateptai, stpn. Domnul co
mandor e acolo.
Amalfi?
Da, stpn. A ntlnit avionul i a cre
zut c e mai bine s se ntlneasc cu ceilali.
V ateapt cu nerbdare. Avionul a fost dobort, unul din aviatori e mort, cellalt prizo
nier. Prizonierul e un locotenent din Bizerte.
Umbra dela mijloc ntoarse repede capul,
ntrebnd nspimntat: E Gilbert?
Nu tiu. Nu mi s'a spus numele.
E rnit?
Aa cred...
Doamne!
Un hohot de plns scutur trupul umbrei,
care era s cad de pe ea. Umbra dela dreap
ta ddu s'o sprijine, dar Maddalena se feri :
Las-m. mi eti odioas.
Umbra din dreapta ddu din umeri.
De, surioar, spuse apoi, nu e bine s te
gseti n calea noastr.
In faa celor trei clrei se iveau acum ca
sele albe din Tujan. Civa indigeni alergar
ntru ntmpinarea Naidei, vestind-o c d-1 co
mandor o atepta cu nerbdare, i c se afla
n casa caidului, de unde urma s plece chiar
n noaptea asta.
M duc la el, spuse Naida. Aii, i ncre
dinez pe tnra fat. Rspunzi de ea cu capul
tu.
Da, stpn.
Umbra din dreapta alerg spre ora. Sri de
pe cal in faa unei case mai artoase n ju80

rul creia arabii se strnser plcuri. La sosi


rea ci se ploconir pn la pmnt.
Comandorul e aci?
Dv. suntei doamn? rspunse un glas ngrijat. Victorie. A nceput lupta.
tiu. i unde i-e prizonierul?
Aci ntr'o sal special.
Vreau s-1 vd. Sau mai bine, nu. Aleapt.
Tnra femeie iei din nou i zrind pe Aii
si Maddalena care o urmau, alerg spre ei:
Du caii la grajd, Aii. tii unde. In dreap
ta, n dosul cldirii. Iar tu, surioar, vino cu
mine, am s-i fac o mare bucurie.
Peste o clip ajunse n pragul camerei unde
se afla locotenentul de Parial.
Gilbert!
Tnrul ofier tresri: Maddalena. Insfrit pricep... Ah, ticloii!
Cei doi tineri se mbriar cu patim.
Comandorul Amalfi zmbi:
Vezi bine, domnule, c nu suntem cli.
Facem i imposibilul pentru ca s v fim pe
plac. Acum dormii linitii. Vei atepta aici
sau aiurea pn ce vom fi ajuns La int.
Naida i muc buzele, dar Amalfi puse s
se aduc o alt saltea i o ceac de lapte pen
tru tnra fat. Apoi se adres paznicului in
digen: Veghiaz asupra lor, iar la prima
micare m chemi.
Bine, sidi.
i acum vino, doamn. Am s-i vor
besc...
Izolai n fericirea lor, cei doi tineri nici
nu-i ddur seama c spioana* i ofierul ple
caser. In oapt, Maddalena povesti pe scurt
lui Gilbert cele ntmplate. Ofierul si ddu
81

imediat seama de o mulime de lucruri care


pentru Maddalena n'aveau niciun sens.
Drace, neleg! Vor s inunde litoralul!
Nu mai spune!
Cum i spun. Mtu-mea i colonelul
Prouvayre mi-au vorbit de aceast ideie, care
dateaz de acum 50 de ani. Toat ntinderea
dela Sud de Gabes e sub nivelul mrii si ar fi
de ajuns s se dinamiteze o parte din falez,
ca marea s poat ptrunde prin canaluri de
irigaie pn la punctul, unde pmntul e la
un nivel inferior suprafeei marii. Atunci toa
t regiunea va fi inundat pe o lime de vreo
80 km. i pe o lungime de peste 500 km...
i n ce scop?
Cpitanul Prouvayre, tatl colonelului,
credea c n felul acesta s'ar putea fertiliza o
bun parte din deert... Apoi proectul a fost
lsat n prsire, avantagiile fiind preai mici
fa de inconveniente. Creiarea golfului arti
ficial ar fi cerut cheltueli minime, dar ar fi
desprit n ntregime Tunisia de Tripolitania.
Pe vreamea aceea, italienii nu ocupaser nc
regiunea, asupra creia speram s ntindem
mandatul nostru. Proectul a fost deci prsit
dar a fost uor pentru inamicii notri s ia cu
notin de el, cci toate ziarele din epoca aceea l comentaser.
Deasemeni n'a fost greu s se afle cine dei
nea hrtiile cpitanului Prouvayre, iar Naida
a combinat lucrurile n aa fel, nct s pun
mna pe dosar.
Dar n ce scop? Ce interes au s despart
cele dou ri?
tiu eu? Orict m frmnt, nu pot s
aflu cauza. Se tem oare de imperialismul no
stru? Le e team c vom provoca agitaiuni n
82

T r i p o l i t a n i a ? Ar fi a b s u r d . In o r i c e caz, d a c a
i n a m i c i i n o t r i u r m r e s c u n s c o p p e c a r e nu-l
slim, t r e b u e s p r e v e n i m d e u r g e n T u n i s u l .
Cu orice pre.
Pentru ce?
Dar, mica m e a logodnic, p e n t r u c dac
m a r e a nvlete brusc, cu o for n e m a i po
menit, pe aceast c m p i e fcut p a r ' c anu
m e s fie i n u n d a t , n z e c e o r e v a f i u n a devrat cataclism. Totul va pieri sub valuri.
Sute de sate nimicite. P o a t e cinci zeci de m i i
<le m o r i . N i m e n i n u v a p u t e a f u g i .
Nenorociii! D a r p e n t r u c e toate acestea?
P e n t r u ce?
R m a s e r tcui; apoi Gilbert spuse h e t r t :
T r e b u e n e a p r a t s fugim, M a d d a l e n a . . .
Dar cum?
N u tiu. A , d a , a t e a p t . P e n t r u m i n e ,
este c u n e p u t i n . S u n t n c t u a t i n a i n t e d e
a face trei p a i , a fi p r i n s . Tu n s eti l i b e r
i e de d a t o r i a ta s s c a p i a r a de a c e s t d e z a
stru fr seamn.
Cum?
T a c i . G a r d i a n u l se u i t la n o i . M g n
desc... s t a i p u i n . . . Am gsit... Sst!...
L o c o t e n e n t u l se s c u l
a n e v o i e , i
se n
drept spre u c h e m n d pe indigen n limba
a r a b . Acesta ezit, a p o i a r t f u n d u l c u r i i .
Ofierul insist. Obinu n cele din u r m ceeace voia. I n d i g e n u l n c h i s e n c e t i o r u i l e i se
a e z n p r a g c u s p a t e l e r e z e m a t d e u, c u
puca ntre picioare.
Gilbert se ntoarse repede spre tovara lui.
I-am spus c vrei s dormi, iar C o r a n u l
oprete pe un b r b a t s se uite la o femeie,
chiar necredincioas, c n d ea se desbrac... A83

dic aa i-am spus lui, i am reuit s-1 con


ving. Avem trei minute. i am o ideie.
Se duse la fereastr i-o deschise. Se aplec
n afar.
De aceast parte nu suntem pzii i cei
de aici au ncredere n mine. Vei putea fugi
pe aici.
Va fi ns nevoie s ne schimbm hai
nele.
Tnra fat roi, dar ovirea ei fu scurt.
Fac tot ce-mi spui.
Uniforma mea te va ocroti mcar cte
va ceasuri. Orict de violeni ar fi cei din ju
rul tu, au respectul culorilor franceze. De
altfel tot pori pantalonii de clrie aa nct
n'ai dect s pui dolmanul peste bluz.
Maddalena fcu ntocmai. i ascunse prut
blond sub chipiu i pufni n rs.
i acum ine actele mele. Pn ce ajungi
n liniile noastre, eti locotenentul de Parial,
dela baza de aviaie din Bizerte.
Maddalena avea n noua ei inut o nfi
are mndr i ndrznea. Dar ochii i se
umplur de lacrimi.
Dar tu? Ai s fii pedepsit.
Ce a.re aface. De altfel nu cred s ndrz
neasc s m ucid. i tot voi fi eliberat.
D-mi scrisori, ceva care s dovedeasc
c nu sunt spioan.
Gilbert rupse o fil din carnet, scrise pe ea
cteva rnduri cu stiloul si o ntinse tinerei
fete.
ine. i acum ateapt o clip.
In picioarele goale, se ndrept spre u, n
tinse manile i nainte ca gardianul s poat
scoate un ipt, l lovi cu capul de pmnt ca
s-1 ameeasc. Lu revolverul i pumnalul
84

din centironul p a z n i c u l u i i le d d u Maddclenei.


Nu-1 ucide.
F i i pe p a c e . Nu in s-;mi agravez cazul.
Leag-1. Pune-i un clu a c u m . i h a i d e , lea
g-mi i m i e m i n i l e la spate. Leag-le b i n e .
i p u n e - m i i m i e , n a i n t e de pleci, c l u u l
n g u r . N u t e t e m e . P a z n i c u l n ' a v z u t ni
m i c . E leinat, B u n ideie, n u ?
C n d Gilbert fu i el legat cobz, se aplec
spre M a d d a l e n a .
,
F e t i a m e a drag, ai s sari a c u m p r i n fe
reastr i ai s c a u i s giseti un cal. Incaleci
n g r a b i fugi. Peste p u i n i eu am s strig
i am s d a u indicaii false d e s p r e fuga
ta.
Mergi m e r e u d u p soare. Du-te a c u m . S t a i !
Srut-m... Te iubesc... i a c u m c l u u l , i
du-te.
M a d d a l e n a d i s p r u . Gilbert a t e p t ca la
vre-un s f e r t de or apoi n d e p r t niel clu
ul i v z n d pe g a r d i a n venindu-i n fire i
privindu-1 uluit, n c e p u s r c n e a s c : Aju
tor! Ajutor!

85

CAPITOLUL 5
FUGA
Ajungnd n curte, Maddalena ncepu s se
orienteze, urc pe un zid, alunecnd fr zgo
mot de partea cealalt i se pomeni ntr'o curte
pietruit, la fel cu cea din care eise i n care
ddeau o mulime de ui. Tnra fat se duse
tiptil spre ua cea mai apropiat ascultnd cu
luare aminte:
Rod Balek. (Atenie).
Erau doi indigeni care-i vorbiau. Maddalena
i inu rsuflarea. Peste cteva clipe unul din
cei doi brbai se deprta. Maddalena auzi
puca celuilalt lovind pietrele curii. Fata tre
cu neobservat i ceva mai ncolo gsi o u
ntredeschis de unde rbufnea o duhoare ca
racteristic gra j durilor.
Salvat!
Intr bjbind n grajd i mna ei ddu
peste crupa unui cal, care tresri sub mn
giere. In fundul grajdului fumega o lamp
cu gaz, mascat de un stlp. Maddalena aler
g ntr'acolo, mri fitilul i zri ntr'un col
un teanc de ele. Lu fr s aleag una din
ele, o puse n spinarea unui cal, i puse frul
i trase animalul n curte. Acum i prindeau
bine leciile de clrie de la Gerardmer. Apoi
potrivi zbalele, strnse chingile i ncalec.
86

In noaptea calm, tnra fat n'auzea dect


gfitul calului, respiraia ei agitat i zgomo
tul copitelor pe pietriul ulicioarei. Deodat,
la un col de strad, zri ntinzndu-se n faa
ei pustiul fr sfrit. Maddalena nu-i nce
tini galopul. Deocamdat se gndea s se ori
enteze . Principalul era s ajung ct mai de
parte nainte de ,a se da alarma. ntorcnd ca
pul s vad dac n'o urmrea nimeni, vzu li
crind n dosul ei la lumina lunii ruleul de
argint al ued-ului pe care-1 strbtuse la ve
nire.
Zmuci calul de fru i-1 sili s se ntoarc
Dup o clip, animalul galopa supus n albia
rului n care urmele copitelor se tergeau
imediat acoperite de nmol.
Deodat Maddalena auzi departe n urma ei
focuri de arm. Fuga ei fusese descoperit,
dar detunturile rsunau tot. mai departe.
Ddu pinteni calului i abia dup o jumtate
de or, cnd fu convins c i se pierduse ur
ma, cel puin deocamdat, ls calul s jnearg la pas.
Primele momente de exaltare trecuser i
acum i ddea bine seama, c fapta- ei fusese
o nebunie. Nu cunotea regiunea i o cuprin
dea groaza la gndul c putea s moar de
foame i de sete n acest pustiu fr margini.
Aducndu-i aminte de jertfa lui Gilbert i de
marea misiune ce-i luase asupr-i, i st
pni emoia i i continu drumul. Pe ct pu
tea s judece, trebuia s fie acum la o depr
tare de vreo 15 kjn. de Ksar Tarsin. Cnd ajimse la izvorul rului, o lu pe un drum de
caravane, destul de umblat, pentruca s i se
poat gsi ct mai greu urma.
Se fcu ziu, Soarele rsri brusc, spulbe87

rnd umbrele nopii i orbind pe Maddalena.


Parc i calul se simea nviorat. Maddalena
ncerca acum s se orienteze pentru a putea
ajunge la Kalaa-Matmata, unde trebuia s dea
prima -alarm. Ajunse la o oaz; calul i as
tmpr setea bnd dintr'un izvor limpede ce
opotca printre palmieri, iar Maddalena adu
n curmalele czute din pom fcndu-i pro
vizii n buzunarele mantalei, dup ce-i poto
lise foajnea. Bu i ea apa nu prea rece, dar
totui rcoritoare.
Apoi i continu goana.Trebuia s fie ora 5
sau 6 dimineaa. I se prea c scpase de o
venicie de clii ei, cci instinctul libertii e
atot puternic la toate fiinele pmnteti.
Doar grija de logodnicul ei o chinuia. Ii era
team c n furia lor, Naida i Amalfi s nu
se fi rzbunat asupra nenorocitului. Un hohot
de plns urc pe buzele Maddalenei, care ge
m u : Gilbert! Dar i lu seama i-i stpni
nervii zdruncinai. Frana trebuia s fie acum
singura-i grij.
Cnd soarele fu sus pe cer, Maddalena tre
bui s se opreasc. Un fel de toropeal o cu
prinse, se cltin n ea. Cut cu ochii o oaz,
stpnit de dorina irezistibil de a se odihni.
In cele din urm zri la marginea unui pru
civa palmieri anemici, care rspndeau cu
zgrcenie umbr n jurul lor. In lips de un
adpost mai bun, tnra fat se opri acolo,
leg calul i se ntinse sub palmieri cu capul
culcat pe ea. Un somn greu o cuprinse.
Ct timp dor,mise oare? N'ar fi putut spune.
O or, poate mai mult. Deodat Maddalena
auzi o voce gutural mormind: D o m n
locotinent, tu nu bine stai aci. Capei skhana
(insolaie).
88

Dintr'o sritur tnr fat fu n picioare,


i cut revolverul i se pregti s-i apere
viaa, pe care o credea n pericol. Dar n
jurul ei vedea doar chipurile mirate, dar nu
ostile, ale unor indigeni, nfurai n humu
surile lor albe.
Cine eti? se adres fata celui care o tre
zise. Acesta zmbi, artndu-i dinii albi care
contrastau cu chipul ars de soare:
Sirgent Ibn ben Keda, domn locotinent.
Sirgent Keda din regimen 6 infanterie. In
permisie la trib al meu. Dac tu vrei vede...
i indigenul desfcndu-i burnusul, scoase
dintr'un portofel o hrtie oficial, care-i con
firma spusele. Maddalena se liniti i i zmbi
prietenos. Maddalena avusese grij s nu-i
scoat chipiul n timpul odihnei i sergentul
dei se mira ce zvelt i ce mic de stat era su
periorul lui, atepta respectuos ca acesta s-i
spun (n niciun caz nu-i putea nchipui c
Maddalena era o femeie i apoi la rumi-i
tia orice ai vedea, ct de sucit, nu trebue s te
mire) cum de se gsea fr nici o escort,
ntr'o oaz care nici nu e nsemnat peh.rile
statului major. i cu tot respectul lui pentru
uniform i galoane, Ibn ben Keda nu se
putu stpni s nu-i dea cu prerea: Tu
rmas poate urm, domn locotinent. i nu
tii acum unde te duci...
Maddalena confirm
zmbind. Care e
postul cel mai apropiat? Te-ai putea tu duce
la Kalaa-Matmata?
Indige nul btu din clce.
Infanterist bun duce acolo unde trimes
locotinent. Eu iubete Frana. Dac tu spune
Kalaa Matmata, eu duce Kalaa Matmata.
E departe?
89

Mult departe. Asta nu pas pe tine.


Cnd tu vrei eu fiu Kalaa Matmata ? Diseara ?
Dac poi?
Sunt Kalaa Matmata astsear. Iau cmila
dela caravan i hop la mine acolo.
Ai s dai aceste dou hrtii comandantu
lui pieei i ai s-i spui s vin imediat. M n
elegi ? Imediat. E foarte grav.
Maddalena i subofierul plir n acela
timp.
Agitaie n dji-uri?
Da. Comandantul trebue s vie nentr
ziat. Pe aici unde ajungi? i tnra fat n
tinse braul.
Pe aici, repet sergentul urmrindu-i pri
virea, la Bu Keda, trib al meu. Pe ur,m la
Bir Krafa. i pe urm la Dehibat...
Da, da.... i pe urm?
Tripoli... Italieni, Maka Italieni.
Maddalena zmbi. Chiar acolo m duc.
Poi s-mi dai o cluz?
Da, domn locotinent. ndat.
Sergentul se ntoarse dnd cteva ordine
scurte. Din grupul indigenilor ieir doi, unul
aducnd sergentului o cmil echipat, cel
lalt, doi cai pentru Maddalena i cluz.
Grbete-te Ibn ben Keda, spuse Mad
dalena mulumit.
Da, domn locotinent. Dar la tine acum,
e s t i prieten la sirgent Ibn ben Keda. Toat
lumea primete bine la tine. Dac cineva nu
vrea ascult la tine, tu spui la mine i eu taie
capu la el. Tu acum mare ef la trib Keda
pentruc Ibn ben Keda, prieten la tine, este
fiu la caid dela Kedai i toat lumea ascult.
i cu acestea sergentul ncalec pe cmila
Sngenunchiat i porni apoi clare n deert.
90

CAPITOLUL VI
VIZIUNEA DE NEUITAT
Caravana se form la loc. Indigenii strn
geau cmilele, cinii de rasa slughi ltrau
din rsputeri. Maddalena era uimit c Ber
berii nu-i manifestaser mirarea n mod mai
vehement, dar autoritatea srgentului indigen
era att de marc nct impusese tuturor t
cere.
Tu vine, domnul locotenent.
Maddalena se ntoarse. Tnrul ei cluz se
grbea s plece. Maddalena se gndi la ur
mritorii ei.
Poi s le spui c dac ntlnesc oa
meni din alte triburi, s-i ndrepte pe o pist
greit?
Tnrul indigen chem pe un btrn i-i
vorbi n oapte artndu-i pe Maddalena i
direcia opus a celei pe care urma s'o ia.
Btrnul ef zmbi fcnd semn c nele
sese.
Tu poate fi linitit, domn locotinent. Ei
nu ajunge la tine. Noi spune tu plecat KalaaMatmata.
Bine. Atunci s mergem.Dup un sfert de or ajunser la o kasbah
unde schimbar caii. Maddalena n'avea dect
91

un singur gnd: s vad ce se petrecea la aceast frontier misterioas n dosul creia


se urzea o dram cumplit. i aduse aminte
de cele auzite din gura comandantului Amalfi i a Naidei, i voia cu orice pre s m
piedice groaznica trdare a tinerei femei.
Toat ziua i o bun parte din noapte, mai
schimbnd odat caii, cei doi clrei strb
tur bledul nesfrit. Maddalena se nfurase ntr'un burnus mprumutat de tnrul in
digen i prea una cu calul; nu mai simea
nici oboseala, nu mai avea dect un scop: s
ajung la frontier. Spre miezul nopii totui
simi c pleoapele i se nchid de dou
nopi nu dormise dect o or. Spiritul ei r
mnea treaz dar trupul i era istovit. De alt
fel i tnrul clu prea obosit.
In zorii
zilei ce doi clrei nocturni ajunser la o co
lib prsit.
Oprete, domn locotinent. La tine*
dorme, Eu vegheaz.
Trezete-m peste dou ore.
Da, domn locotinent.
Tnra fat se ntinse pe nisip i czu, ime
diat ntr'un somn greu. Vag auzi n jurul ei
oapte, tropot de cai, apoi zgomotul unui grup
care se deprta. Se trezi mult mai trziu, cnd
soarele era sus pe cer. Spre uimirea ei vzu
n interiorul colibei drpnate cei doi cai le
gai cu o frnghie iar tnrul cluz, treaz,
pndea par'c un duman invizibil, cu dege
tul pe trgaciul revolverului Maddalenei.
Ce s'a ntmplat? opti tnra fat.,
Ei trecut.
Cine? ntreb ea speriat.
Ei.
92

Maddalena nelese. Tnrul indigen i ex


plic :
Tu dormit, domn jocotinent, eu vrut
vine nuntru cnd auzit tropot de cai. Eu luat
revolver al tu pentru trag, dac trebue. tiu
trag. Ibn ben Keda nvat la mine.
Au fost muli?
Pote doisprezece sau mai mutte i o buita
(fat) clare i un rumi cu haine alb i sol
dai cu muk hala (puc). Tu nelege?
ncotro mergeau?
Unde i noi. Atunci tu ascunde i noi
merge dup ei.
Pornir n goan. Madalena nu se mai n
doia de fidelitatea nsoitorului ei, n schimb
era stpnit de o alt team: nu fcuse oare
ru c nu pornise cu Ibn ben-Keda la KaiLaa
Matmata n loc s vrea s-i ndeplineasc
misiunea pn la sfrit? Dac iar ddea pe
ste Naida i nu se ndoia c fata" obser
vat de cluz era dumanca ei iar omul n
alb, comandantul Amalfi nu era oare to
tul pierdut?
Maddalena i indigenul sosir la ultimul sat
barbar dinainte de frontier, Djneien, cum i
spuse cluzul. Strbtu ulicioarele strmte
ale satului i se oprir n faa unei case.
Ua se deschise i un moneag frumos ap
ru n prag. Zrind cluzul, pru surprins i
examina cu oarecare nelinite pe nsoitorul
acestuia. In dou-trei fraze indigenul explic
prenzea lor i btrnul Arab se nclin res
pectuos.
Eti la tine acas, sidi locotinent.
Caii intrar n curte, poarta se nchise fr
zgomot.
Cine eti tu? ntreb Maddalena.
93

M numesc Ibn ben Keda ca i acel pe


care l-ai ntlnit n bled, sidi locotinent. Sunt
bunicul lui i am slujit ca mokihazni n ar
mata francez din Maroc cu sidi colonel Prou
vayre.
Tnra fat pli i desfcndu-i cu un
gest viu i necugetat humusul se ndrept
spre btrnul arab cu minile ntinse.
L-ai cunoscut pe colonelul Prouvayre?
Sunt fiica lui! De ndat ce rostise acest cu
vnt, l regret, dar btrnul arab zmbi:
Mi-o nchipuiam, domnioar locotinent.
Eti prea ginga ca s fii brbat ofier. Dar
asta te privete. Dac eti fiica lui sidi Prou
vayre, totul aici i aparine. Vino, dac vrei
s vorbeti, vei vorbi. Dac vrei s taci, vei
tcea.
Conduse pe tnra fat nuntru, btu din
palme i de ndat dou femei berbere adu
ser mncrurile tradiionale pe tvi de ara
m. Maddalena mbuc cu poft.
Dup ce se satur, mulumi btrnului,
i-i spuse:
Dac m trdezi vei primi o bun rs
plat...
Arabul ridic mna: Alah e Alah. Nicio
dat n'am trdat pe nimeni, necum pe un
francez.
Atunci ascult. Trebue s-mi procuri un
costum indigen i trebue s plec cu tine. Cred
c vom putea ajunge la frontier peste cteva
ore.
Ba chiar n mai puin de o or, spuse
btrnul. In cinci zeci de minute.
Bine. m i voi pune vestminte de fat arab, deoarece tot ai ghicit c sunt fat. Dac
vrei voi trece drept fata ta, iar cluzul va fi
94

fiul tu. Trefme s vd ce se petrece acolo.


Apoi fiul tu se va ntoarce pentru a da alarma.
Bine. Va fi cum porunceti.
i vei spune servitoarelor tale s nu
sufle un cuvnt nimnui.
Servitoarea servitorului lui Alah e mu
t. Nimeni nu va fi n stare s zmulg limbei ei o trdare.
Dup un sfert de or iei din camer un
de lsase pe Maddalena i ddu cteva ordi
ne. Un sclav aduse trei cai minunai i fo
coi. Btrnul porunci s li se pue harnaamentul, ngriji i de arme i ncalec. Ne
potul urc pe alt cal; cel mai frumos fu re
zervat Maddalenei. Cnd aceasta apru n
prag, mbrcat cu un costum arab de m
tase brodat, era att de frumoas, cu toate
c era tras la fa, nct btrnul arab i
mpreun minile.
Sunt bine astfel?
Fiica lui Mahomed nu era att de fru
moas ca tine, Alah s m ierte. Acoper-i
obrazul cu un vl, pentru ca soarele s nu
fie orbit. i dup aceast declaraie pom
poas, spuse tinerei fete ca s ncalice.
S mergem, spuse btrnul. Iat ce te
sftuesc. Sunt Ibn ben Keda, fost eic al tri
bului. M duc la Uezen, unde se petrec eve
nimentele, care te intereseaz i care nu m
privesc, dar unde pasc vitele mele. Tu vei
vedea ce vei vroi, iar eu mi voi vedea de
treburile mele. Apoi ne vom ntoarce dac
vrei.
i nu te temi c Italienii au s se lege
de tine?
Btrnul arab ridic mndru capul:
95

Dac vre-un rumi ar ndrzni s se ating de un fir de pr al lui Ibn ben Keda,
tot Islamul s'ar rscula pentru a-1 rzbuna.
N'aibi nicio grij.
Cei trei cai ieir pe poarta larg deschis.
Maddalena cu faa acoperit de vluri, cl
rea ntre btrnul eic i tnrul cluz. Att era de iubit i de stimat moneagul, nct
indigenii i srutau n drum poalele humu
sului. Ajuni pe cmp, caii pornir n ga
lop. Deodat arabul apuc braul Maddale
nei i, artndu-i spre o movilit, i opti:
grania.
Un indigen sta de paz cu arma 'n mn.
Moneagul i spuse cVi"-a cuvinte i se adres
apoi Maddalenei: Nu trebue s te temi de
n i m i c Eti cu mine. i pornir mai departe.
Deodat, pe cnd coborau povrniul, Mad
dalena scoase un ipt nbuit: Privete!
In faa lor pe nisipul galben, ase contra
torpiloare se nlau imense ca nite fort
ree uriae ndreptate spre frontier n mij
locul pustiului nemrginit.

96

CAPITOLUL 7
ORA H.
Maddalena trase violent de cpstru calul
btrnului arab, repetnd: Privete.
eicul ridic din umeri: Vd, dar nu sta
aci, cci dunele de nisip au urechi i ochi.
Trebue s naintm. Atenie.
Intr'adevr doi soldai narmai alergau amenintori spre clrei, strigndu-le rstit:
Ce cutai aici?
Btrnul arab nainta singur n faa lor,
simulnd c nu nelege ntrebarea pus n
italienete i rspunse n arab. Un interpret
i tlmci cuvintele. Arabul ntinse braul
spre sud apoi spre Uazen unde voia s se du
c. Maddalena urmrea cu inima strns aceast discuie ntrebndu-se cum avea s
sfreasc. Se mai ivi un ofier, apoi nc ali
doi i n cele din urm sosi cu automobilul
un al treilea. Maddalena recunoscu cu groa
z pe comandantul Amalfi, mbrcat cu uni
forma lui de ofier de marin. eicul rence
pu discuia, vorbind autoritar. Dar Amalfi,
ntorcndu-se ctre colaboratorii si, de
clar:
N'are aface, deoarece au vzut ce au v
zut trebue s-i inem aci. Nu neleg cum au
trecut, dar n orice caz nu vreau s plece mai
7

97

departe. Btrnul, ncercuit de doi soldai,


fcu semn Maddalenei i tnrului ghid s
se apropie, iar apoi Arabul fcu prezentri
le. Fiica mea i nepotul meu, sidi co
mandant.
Bine, spuse Amalfi, fr s recunoasc
pe Maddalena, care avea faa acoperit. Vei
fi reinut la biroul afacerilor indigene pn
mine. In caz c informaiile ce le ddui se
vor dovedi inexacte, vei fi mpucat chiar
ast sear.
Mectab. Aa a fost scris, spuse eicul
calm. Afl, sidi comandant adaog el cu un
zmbet batjocoritor care dispru imediat, c
eicul Ibn ben Keda nu trdeaz niciodat.
Micul grup porni nconjurat de soldai
spre cartierul indigen; Maddalena, dei co
pleit de nelinite, privea mereu n jurul ei,
ca s-i dea bine seama de tot ce se petrecea.
Era ntr'adevr un formidabil antier de con
strucii navale, construit n plin nisip. Cele
ase torpiloare, aliniate, erau ndreptate cu
prora spre nord-vest ca s fie luate de valuri
din fa. Echipe de marinari mbrcai n
alb, ncrcau chesoane, ofierii urcai pe paserelc nvrteau n toate direciile velele nar
mate i ddeau ordine ca pentru o btlie.
Deodat Maddalena vzu ieind dintr'o co
lib drpnat dou personagii pe care le
recunoscu cu groaz: erau Sampieri i Nai
da. Se apropiar de Amalfi, cerndu-i expli
caii. Acesta le rspunse n italienete cu glas
tios:
Nu v nelinitii. Acest btrn imbecil a
trecut nu tiu cum frontiera i a reuit s ajung aci, dar e cunoscut prin partea locului
caGi vine adesea s-i vaz de vitele lui. Toat
9

l u m e a m i g a r a n t e a z p e n t r u el i de altfel l
pun n imposibilitate s ne duneze.
Totu...
O c u p - t e d e m i s i u n e a d-tale, d o a m n i
las-m.
G r u p u l se d e p r t a i ajunse la primele case
din sat. Peste tot d o m n e a aceeas fierbere. P r i zoiiicrii f u r d u i n t r ' o c a s , a i c r e i l o c a t a r i
incrcau ultimele mobile i lzi pe c a m i o a n e l e
ce a t e p t a u pe osea. Dealtfel n ntreg satul,
i n d i g e n i i i a d u n a u n g r a b v i t e l e i b o a r f e l e
i p o r n e a u n b e j a n i e ca i c u m vre-o m o l i m
ar fi czut a s u p r a c t u n u l u i , a m e n i n n d n
treaga populaie. Amalfi intr ntr'un birou i
nchise usa. Se m a i a u z i r cuvintele l u i : Domnule amiral, eu sunt. Restul se pierdu.
D e s p r i t b r u t a l d e a a z i s a l u i fiic i d e
nepotul lui, eicul nu p u t e a dect s s c h i m b e
cu ei priviri pline de tlc. D e a s e m e n i schimb
cteva amabiliti cu indigenii din Uazen, c
p t n d p e s t e tot r s p u n s u r i p l i n e d e r e s p e c t .
Apoi A m a l f i iei d i n b i r o u c h e m n d p e m o
neag n c a m e r . Peste puin, doi soldai l u a r
p e M a d d a l e n a i p e t o v a r u l ei, c a r e r m s e
s e r n c u r t e si-i n c h i s e r p e a m n d o i n t r ' o
ncpere zbrelit i a p r a t de d o u ui b
tute n cuie, n faa crora stteau de p a z doi
soldai n a r m a i . Indigenul se aplec s p r e
Maddalena.
- D o m n i o r a l o c o t i n e n t , o p t i el. P r i e t e n i i
dela Ibn ben Keda spus adineaori
este
aci un prizonier.
Un ofier f r a n c e z ?
- Nu tiu...
Maddalena tresri i opti:
- T r e b u e s fugim.
S fugim, sidi locotinent asta nu se pote.
99

Trebue totu s gseti un mijloc.


Nu exist. Ba da... Nu uita c tu fiica
dela Ibn ben Keda. Nu sufla un cuvnt i urmeaz-m. D-mi revolver al tu. Poi fi sigur
c eu ntrebuinez cu folos.
Deschise poarta i ddu lmuriri n limba
sabir, din care marinarii ce pzeau ncperea,
nu pricepeau boab. Unul din ei se duse dup
interpret. Respectul artat de ctre toi indi
genii btrnului eic i impresionase i pe ei.
Du-te cu soldat, domniora locotinent,
spuse cluza. Am spus la el c ai pctuit la
tine i trebue s faci bae ritual pentruc la
tine eti necurat", nu spui nimic i nu te m
potrivi la nimic. Dac ntreab la tine ceva,
taci i atepta clipa prielnic. Un femeie nu
estem bnuit.
Condus de soldat, Maddalena strbtu o
curte i ajunse la biroul dragomanului, care-i
puse cteva ntrebri grbite n limba arab.
Tnra fat nu pricepu nimic dar ddu din
cap afirmativ. Intrepretul se adres solda
tului :
Poi s mi-o lai. O duc n camera fe
meilor. i ntr'adevr o conduse ntr'o alt n
cpere, unde erau adunate cteva Berbere b
trne. Femeile ngenunchiar n faa fiicei pre
ferate a eicului Kedailor. O desbrcar, o
mbiar, o mbrcar din nou i-i ddur s
mnnce. In acea clip i fcu apariia o b
trn sclav negres, n care Maddalena re
cunoscu cu nelinite pe Fatma, servitoarea
Naidei.
Totul era pierdut. Dar btrna sclav zmbi
fetei i nu spuse nimic; apoi se apropie de
Maddalena, optindu-i:
100

Eti iar prizonier. Vezi c nu te ajut


Ia nimic s fugi de scrisa ta.
Maddalena ls capul n piept; btrna Fatma o lu de mn i o duse ntr'o camer ve
cin, unde pe un pat, n fundul camerei, st
tea ntins un brbat.
Cnd acesta ntoarse
capul spre ea, Maddalena i recunoscu lo
godnicul.
Tu? bigui el. Atunci totul e pierdut.
Dar n cteva cuvinte, Maddalena l liniti,
povestindu-i cele ntmplate. Fatma se depr
tase, lsnd pe cei doi tineri singuri. In min
tea ei simpl, cei doi trebuiau s fie mpreun
de vreme ce amndoi erau prizonieri. Acest
raionament fu salvarea lor. Gilbert de Par
ial srise n sus.
Am gsit. Vom face tocmai pe dos de
cum am fcut alalteri. D-mi costumul tu.
Costumul meu?
Da. Eu tiu araba i voi gsi mijlocul s
plec de aci.
Maddalena se ls convins i scoase humu
sul, vlul, rochia i le ntinse tnrului, cu un
gest att de graios n ct Gilbert nu se putu
stpni s n'o srute.
E poate ultima noastr srutare, Madda
lena, dar orice s'ar ntmpla, pn la moarte
ne vom fi credincioi unul altuia. Intr'o clip
Gilbert se desbrcase la rndul lui i mbr
case costumul Maddalenei.
Am s'o chem pe Fatma, care m pzete,
i am s-i spun c vreau s dorm. Tu te m
braci cu hainele mele i te ntinzi pe saltea cu
spatele la zid. Pansamentul are s-i acopere
prul. Abia dup un ceas au s te descopere.
i n timpul acesta eu voi fi ajuns departe.
Te mai ntorci?
101

Dac nu sunt aici nc ast sear, cu des


tui oameni ca s pltesc ticloilor acestora
toate suferinele noastre, nseamn c am mu
rit.
Gilbert fcu cum spusese, i trase vlul pe
fa, i cu un glas schimbat, piigiat, vorbi
ceva cu btrna servitoare. Dup o clip dis
pruse. Maddalena, culcat pe saltea, nu fcea
o micare. Dar inima i btea de mai-mai s
se sparg.
Trecu o or, poate mai mult. Maddalena tot
nu ndrznea s fac o micare i continua s
simuleze somnul. In cele din urm auzi cu
groaz deschizndu-se ua i cteva glasuri,
ntre cari al Naidei, discutnd cu aprindere.
Ii spun c fiica eicului a disprut. A
fost cutat pretutindeni. Nu e nici la tatl ei,
nici la cluz, nici cu femeile.
Ce tot spui d-ta? Unde s se fi dus? De
altfel am aizeci de oameni care strbat ne
ncetat pustiul n lung i 'n lat i frontiera e
bine pzit.
Dar dac fata e logodnica locotenentu
lui?
i dac. Nu tie un cuvnt arab. Mi-ai
spus-o chiar d-ta. Va fi prins.
Apoi comandantul Amalfi se apropie d e
salteaua pe care era culcat presupusul Gilbert
de Parial.
Domnule locotenent, i cer scuze c nu
m'am ocupat de d-ta de asear. Eram extrem
de ocupat. Dar acum vei prsi Uazen-ul f
r o clip de ntrizere, cci lucrurile ar pu
tea s ia o ntorstur proast pentru d-ta.
Maddalena nu se clinti. Naida strui i ea:
Haide, vorbete. Arat-i chipul, bobocelule!
102

Las doamn, porunci Amalfi. E o lai


tate inutil s-i bai joc de un prizonier. Disear, domnule locotenent, se adres apoi Amalfi lui Gilbert, disear la ora ase toat fa
leza dela sud de Gurant va sri n aer i apa
mrii va inunda terenul, mlatinele dimpre
jur. La ora apte marea va fi aci. La ora opt
ridicm ancora. La miezul nopii, contratorpiloarele noastre vor ataca noua coast a
Tunisiei i mine Tunisul, Cetatea Alb, va
fi a noastr. Ce ai de spus? Hai, rspunde, se
rsti el enervat.
Maddalena se ridic, i smulse pansamen
tul i strig n uluirea general, pe cnd Na1
dia i ncrca revolverul:
Spun, c suntei nite lai!

103

CAPITOLUL 8
LA CE SERVETE UN DIPLOMAT...
O siluet alb fugea de mnca pmntul
dealungul liedului Mogda, salutat din o sut
n o sut de metri de focuri de arm care str
neau cte un mic noura de nisip n jurul ca
lului i clreei cu burnusul alb. Puin n ur
m, soldai clri urlau parole, ordine, se opreau ca s-i ncarce la loc putile i s trag,
apoi porneau iar nainte.
Dou focuri, trei focuri trase tot mai de aproape. Deodat calul fugarei fu lovit de un
glonte, sri n dou picioare i era ct pe ce
s trnteasc pe clre. Era Gilbert de Par
ial care zorea s ajung la grani. Era fr
arm. Tnrul ofier ddea pinteni animalu
lui rnit, dar zadarnic: un ultim glonte lovi
calul n abdomen. Nenorocitul animal se pr
bui iar Gilbert se rostogoli i el n nisip.
Avanti! avanti! rcneau urmritorii.
Tnrul ofier rmsese inert cu braele
cruce. Corbii se npustir asupra lui mai re
pede ca oamenii. Un grnicer zvrli puca i
alerg spre el. Cnd ajunse, tresri. Dar era
prea trziu. Gilbert l nf case de centiron, i
smulse revolverul i-1 lovi cu el n frunte pen
tru a-1 amei. Apoi l apuc cu o for herculan, inndu-1 ca un fel de scut mpotriva ur
mritorilor i cu revolverul
n mn urc
deandaratelea duna. Czu un inamic, czur
104

doi, un al treilea se rostogoli n nisip. Gilbert


tia s inteasc. Ajunse n vrful colinei.
Avanti!...
Dar Gilbert cu o sforare suprem arunc
trupul brbatului leinat asupra celui mai apropiat dintre agresori, fcndu-1 s se potic
neasc. In acest timp, Gilbert alerga ca vntul
de vale pe povrniul dunei. Ajunse teafr la
grani. Urmritorii se oprir o clip ovind.
Nu tiau ce s fac. Nu aveau permisiunea s
treac frontiera i riscul era mare. Totu doitrei clrei, mai ndrjii se lsar s alunece
de vale.
Gfind, n picioarele goale, pierduse pa
pucii femeeti stnjenit de costumul de m
prumut, tnrul ofier simea c-1 prseau
puterile. Dar atunci auzi n faa lui glasuri
care strigau n franuzete:
Sti! Arma la ochi! Foc!...
Gilbert abia avu timp s se arunce n nisip.
O salv de foc trecu pe deasupra capului lui i
n acela timp blesteme din lagrul urmrito
rilor lui. Tnrul fu nconjurat ct ai clipi de
soldai algerieni. Ofierul acestora privind stra
nia lui deghizare, l ntreb aspru:
Cine eti?
Gilbert de Parial, locotenent aviator.
D-ta eti? Pi de dou zile te tot cjutm.
Trebue s ne grbim, spuse Gilbert ntr'un suflet. Peste dou ore va fi poate prea
trziu.
i cu cuvinte ntretiate explic salvatorului
lui cele ce se petreceau. Ofierul, un btrn
cpitan cu mustaa alb, rspunse:
Ai dreptate. Arn tot ce ne trebue.
Fluer strident i restul detaamentului, care
atepta ntr'o colib plrsit, sosi n pas aler
gtor la faa locului. Ofierul ordon:
105

Montai a n t e n a T. F. F. R e p e d e !
D a i a l a r m a , gfiy G i l b e r t , c z n d l e i n a t
pe nisip.
T r e i o a m e n i l ridicar. C n d deschise ochii
era ntins pe o m n de paie, la u m b r a unei
kasbach. D d u n l t u r i
b i d o n u i cu ap rece
ce i se n t i n d e a i se n t o a r s e c t r e
ofierul
c a r e cu casca la u r e c h e trimetea n cele p a t r u
vnturi destinuirile cxtrordinare, pe care i
le fcuse Gilbert.
Alo? d a ? ai descoperit la G u r a n un b
trn A r a b i un I t a l i a n ? Da... Lzile cu explo
z i b i l e a u fost s c u f u n d a t e n m a r e ? Bine... N u
m a i e , a a d a r , p r i m e j d i e . . . . C e a v e m d e f
cut? S i n t r m n Tripolitania? Bine, de vre
me ce v luai r s p u n d e r e a . Italianul a fcut
mrturisiri.... Perfect... V o m fi acolo n c h i a r
ast scar.
Scoase receptoarele, pe c a r e radiotelegrafis
tul le p u s e n l a d a cu a p a r a t u l de e m i s i u n e
i de recepie i n timp ce oamenii d e m o n t a u
a n t e n a , b t r n u l ofier se
adres
tnrului
su c a m a r a d : Poi s u m b l i ?
D a . Nu ti-am spus totul. Logodnica m e a
e a c o l o . V r e a u . . . V r e a u s'o s a l v e z .
Am aci p a t r u sute de o a m e n i , zece m i
traliere i un tun de c m p . Adversarii notri
trebue s nu bnuiasc nimic. Agentul
lor,
c a r e a d u c e a i n s t r u c i i d e l a U a z z e n a fost arestat. D i s e a r v o r fi cu toii n f a a
Curii
mariale.
D a r vai...
Noi ne v o m continua d r u m u l spre sud,
ocrotii de d u n e . Nu v o m p u t e a fi vzui n
defileul djebel-ului D u i r a t p r i n c a r e m e r g e m ,
dect dac dou avioane d u m a n e vor zbura
d e a s u p r a n o a s t r . D a r t o v a r i i d-tale
care
a u . p l e c a t dela Bizerte o d a t cu n o i ; t r e b u i e
IOC

s-i ia zborul peste cteva clipe. In curnd


ne vor apra de departe mpotriva oricrui atac. Vom ajunge astfel la frontiera tripolitan la Uazzen. Vom fi acolo noaptea, destul de
trziu pentru ca adversarii notri s nu se
atepte la nimic, convini c marea va nvli
peste nisipuri. Vom mpresura satul ajutai
de o escadril, cerut de urgen de la Bizerte.
S plecm, spuse Gilbert sculndu-se.
Sunt gata. Numai s nu ajungem prea tr
ziu!
Un detaament de soldai i neua caii.
Tnrul ofier mbrcat acum cu o uniform
osteasc dat de cpitan, ncalec. Dup
zece minute, n kasbah nu mai rmseser de
ct cteva paie. Btrnul cpitan clrea n
fruntea detaamentului alturi de Gilbert, a
crui nerbdare abia o putea ine n fru. In
dou rnduri ntlnind cte o ap, se oprir
s lanseze radiotelegrame. A doua oar cpi
tanul declar:
Avioanele sunt la Bir Fantasia. Pe la ora
8 cnd se va fi lsat ntunericul i vor lua
zborul pentru a veni n ajutorul nostru.
Soarele era pe asfinite cnd ofierul se mai
opri odat pentru a organiza atacul. Peste o
jumtate de or dominau deertul, n faa Uazenului.
nainte bei! Acu'i-acu'!
i cpitanul cobor n goan panta, urmat
de Gilbert i de detaamentul de clrei cu
puca ncrcat, n timp ce mitralierele
fceau un ocol ca s atace satul din flanc,
odat cu tunul ce luase poziie pe creast.
In lumina palid a lunei cele ase contratorpiloare se nlau pe nisip cu o nfiare
fantasmagoric. Nu se auzea nici un zgomot
107

totul era calm. Deodat, dintr'o turel de ob


servaie, se auzi un strigt Avertite /....
(Atenie).
Cpitanul i strnse oamenii. nainte!
Ct ai clipi ajunser lng vapoare, i desclecar ca s se arunce la asalt. Fur salu
tai de un nou strigt: Fermatevi!.. (Oprii-v).
Dar nu mai era timp. Cu avnt nfocat cei
patruzeci de francezi urcar scrile de fier i
se npustir cu baionetele i revolverele asu
pra marinarilor uluii i incapabili s reziste,
majoritatea nenarmai. In cteva minute cele
trei vapoare fur ocupate. Gilbert, care fcuse
o razie rapid prin sat, nsoit de civa oa
meni, vzuse c acolo nu mai era ipenie de
om. Se ntoarse la contra-torpiloare. Soldaii
i ofieri din corpul de debarcare duman
erau parcai, dezarmai, jos pe plaj, sub supraveghierea ctorva francezi cu arma la ocM.
Gilbert nici nu se uit la prizonieri, ci cu re
volverul n mn cobor n inima vaporului
mbrncind pe cei care-i stteau n cale, i ur
lnd cu disperare:
Maddalena!
O chemare i rspunse. Glasul ei l cluzi,
mpinse o poart de fier i ise yzu ntr'o sal
unde se aflau comandorul Amalfi, amiralul
i ali doi ofieri. In faa lor tnra fat i
doi Arabi ateptau decizia suprem.
Dar la vederea noilor venii, ofierii de ma
rin se turburar i se scular n picioare.
Ce nseamn asta?
Gilbert nainta i le strig cu un glas biciuitor: Suntei prizonieri de rzboi, domniilor.
Cu ce drept?!
Supunei-v. Vasele dv. sunt n minile
noastre i dac opunei rezisten ascultai!
108

Prin boitele de oel se auzi zbrnitul dt


tor de groaz al motoarelor escadrilei. Amalfi
izbucni ntr'un rs sdbatec. i-ai fcut so
cotelile fr marea. Peste zece minute voi
vei fi n minile noastre.
Ba te neli. Complicii d-tale sunt ares
tai. Proectul d-tale e dat pe fa, totul s'a is
prvit pentru d-ta...
Ofierii plir, apoi Amalfi plec deprimat
capul, bolborosind: Bine domnule, m pre
dau. Vii la timp. O clip mai trziu logodnica
d-tale ar fi fost executat.
Urcar toi pe punte. Pe bordul celorlalte
crucietoare se vedeau soldaii francezi. Din
ordinul cpitanului se aprinser luminile. Avioanele escadrilei de ajutor aterizau pe rnd.
Nu se trsese nici un foc de arm.
Deodat ateriza un ultim avion, pilotul sri
din carling i urc ntr'o goan nebun pe
punte rcnind: Sentite! (Ascultai).
Amalfi se ntoarse cu o speran n suflet
spre aviator. Acesta ntinse un plic i se pre
zent: Cpitanul Dolfi dela statul major
din Tripolis. Citii.
Amiralul Amalfi rupse tremurnd
plicul,
citi cteva rnduri pe care le ntinse apoi mut
lui Gilbert i cpitanului. Descifrar.
Oficial. Paris ctre Roma i Roma ctre
Paris. Toate ostilitile interzise. Comisiunea
va judeca delictele.
Tribunalul
din Haga
a fost avertizat. Sunt prevzute indemniza
ii. S'a hotrt edina
extraordinar a Ligii
Naiunilor.
Trupele
franceze
s-i
reocupe
posturile. Crucitoarele
s fie
dezarmate,
lnstrucii urmeaz, lnterim.
Cpitanul i muc mustaa.
109

Pcat. Toi diplomaii tia sunt nite


dobitoci. V salut, domnilor.
Peste o or torpiloarele fr de glorie dor
meau n deertul imens i tcut.
EPILOG
- S cred c eti aci, Maddalena?
Da, Gilbert, iubitul meu.
Cei doi tineri, nsfrit unul al altuia dup
attea grele ncercri, se ineau strns mbr
iai sub cerul albastru al Rivierei. Doamna
de Prouvayre i priveau zmbind.
Dorii ziarele, domnule cpitan?
O ordonan ntinse o gazet ofierului care
fusese naintat n grad. Gilbert o desfcu, i
deodat ncrunt din sprncene artnd lo
godnicei lui trei informiuni:
S'a vrsat Bncii Franei o sum de 20
milioane aur cu titlu de indemnizaii pentru
incidentele
tunisiene.
Trei italieni indezirabili: Santorio, Pietro
i Sampieri au fost condamnai la 10 ani n
chisoare la Alger'.
Cpitanul dr vapor Amalfi a fost condam
nat la 5 ani fortrea.
Complicea lui, o fe
meie, a fugit".
Ei spuse d-na Prouvayre,
nu se poate...
S F R I T

119

fr victime

ROMANE oe ACIUNE i PASIUNE

La

15 Iunie

apare :

CORABIA BLESTEMAT

Corabia blestemat e p o v e s t e a d e n e

crezut a unei stranii expediii de vntori


de balene. Gonind dup satanica Balen

Alb a O c e a n u l u i , Pequod" Corabia bles

temat d e s p i c i a r o d i h n v a l u r i l e t u t u r o r
m r i l o r globului, nvluit ntr'o cea e
s u t d i n vis, m i s t e r i r e a l i t a t e . i t o t u i n
ce varietate infinit de culori scnteietoare
e r e d a t exotismul l u m e i noi ce se nfi
eaz privirilor u i m i t e ale cetitorului. F a n
t o m a t i c e , i t o t u i ce m r e e i ce vii se
desprind pe fondul de fatalitate s u p r a n a
tural a acesiei d r a m e , siluetele a s p r e i
eroice ale personagiilor n frunte cu apri
gul C p i t a n A h a b , cel c u p i c i o r u l d e l e m n .
N e n u m r a t e peripeii n care omul ncerat cu Moartea i d piept n u m a i cu pro
p r i i l e lui f o r e s f i d a r e a n e c o n t e n i t a
elementelor oceanului deslnuit, pasionante
vntori de balene descrie cu o r a r p u t e r e
de evocare, lupta cu fpturile fantastice
n s c u t e d i n r o m a n t i c e l e s u p e r s t i i i a zeci d e
g e n e r a i i d e m a r i n a r i fac d i n P e q u o d "
nava ideal a tuturor celor pornii s sparg
orizonturile iar din r o m a n u l

CORABIA

BLESTEMAT"

e p o p e e a riscului i a ndrznelii, r o m a n u l
preferat al a d e v r a t u l u i cititor de a v e n t u r i
i cltorii e x t r a o r d i n a r e .

Cerei cu toii la 15 Iunie numrul 3 :


Corabia b l e s t e m a t .

iu

S-ar putea să vă placă și