Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2

Unitate de nvmnt___________________________
Adresa___________________
Tel/fax: _____________________
CIF: __________________________
NR. ______/_____/2016
APROB,
DIRECTOR
Nota privind valoarea estimata
a contractului de achizitie publica ce are ca obiect achizitionarea de
_________________
Nr.
crt

Denumire
produs/serviciu

Cod CPV

u.m.

Valoarea
Euro, fara
TVA

Cant

Valoare lei
fara TVA

TOTAL*

1
2
3

Sursa de finantare

Buget

Venituri proprii

Valoare totala a contractului de achizitie publica, mai sus mentionat,


determinata in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, privind achiziiile
publice, este de _________ lei fara TVA, echivalentul a _________ de Euro fara
TVA, calculat la un cursul valutar din data de ____, respectiv: 1 EURO =
______RON.
Procedura pentru atribuirea contractului este: ACHIZITIE DIRECTA.
Intocmit,