Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa 8

Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Prile contractante
n temeiul Legii 98/2016, privind achiziiile publice i a HG 395/2016 s-a ncheiat
prezentul contract de prestri servicii,
ntre
Unitate de nvmnt ____________________, cu sediul n _____________ nr. _____, sector
5, tel : ___________, cod fiscal ____________, cont trezorerie ___________________, deschis
la Trezoreria Sector 5, reprezentat prin ______________-Director i _________________administrator financiar
i
...................................................................denumirea operatorului economic
adres
.........................................telefon/fax
.....................numr
de
nmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie,
banc)..........................................................................reprezentat
prin
.............................................................(denumirea
conductorului),
funcia............................................... n calitate de prestator, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a) Contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b)achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c) preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d)servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f)fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz
greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau
orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaiilor uneia din pri;
g) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific n mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul i preul contractului
4.1. - Prestatorul se oblig s s presteze serviciile prevzute n anexa nr. 1, n
perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea
integrala a obiectului contractului, respectiv serviciile prevzute n anexa nr. 1.
4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor prestate,
pltibil prestatorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei la care se
adaug T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de la data semnarii lui si pn la data ndeplinirii
obligaiilor contractuale reciproce, dar nu mai trziu de .......................................
( termenul trebuie sa cuprinda atat livrarea, ct si plata)
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnic i propunerea financiar;
c) graficul de ndeplinire a contractului;
d) graficul de pli;
e) garania de bun execuie, dac este cazul;
f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte
intergrant a contractului)
7. Obligaiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract n
perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate, respectiv
n________zile de la data comenzii ferme/ semnrii contractului.
7.2- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i/sau performanele prezentate n
propunerea tehnic, anex la contract.
7.3 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat
n propunerea tehnic.

7.4 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:


reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu serviciile prestate, i
daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care
o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
8. Obligaiile principale ale achizitorului
8.1 Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile
prestate integral conform procesului verbal de receptie al serviciilor semnat fara obiectiuni.
8.2 - Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit.
8.3 Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n baza facturii emise de
ctre acesta, n baza deschiderilor de credite i dispoziiilor bugetare efectuate de ordonatorul
principal de credite .
8.4 - Plata se va realiza prin ordin de plat, pe baza facturii acceptate de achizitor, n contul pe
care prestatorul se oblig s-l deschid la trezorerie.
9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestorul nu reuete s-i ndeplineasc obligaiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a pretinde acestuia o suma egal cu valoare prezentului
contract.
9.2 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre prestator, n mod
culpabil i repetat, d dreptul prii achizitorului de a considera contractul de drept reziliat i de a
pretinde plata de daune-interese egale cu valoarea prezentului contract.
9.3 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scris adresat
prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast
anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. In
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din
contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garania de bun execuie a contractului
10.1 - Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n termen de 3
zile dup data semnrii contractului, n cuantum de . % din valoarea contractului fr TVA
i oricum nainte de nceperea executrii contractului. Pentru IMM-uri, garania de bun execuie
este redus cu 50%.
10.2 - Garantia de bun executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile
legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri i devine anex la contract / Garantia
de bun executie se constituie prin depunerea la casierie a unor sume de bani n numerar pe baza
unei cereri aprobate n prealabil de ctre achizitor. (n cazul n care valoarea garantiei de buna
executie este redus se accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume n
numerar pe baza unei cereri aprobate n prealabil de ctre achizitor.)
10.3 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s emit ordinul
de ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada constituirii garaniei de bun
execuie.

10.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita
prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut
necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii
asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului,
preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
10.5 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de 14 zile de la
ndeplinirea obligaiilor asumate.
11. Alte responsabiliti ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu
profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu
propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane,
materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie
definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este
prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i
metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata
contractului.
12. Alte responsabiliti ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe
care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le consider necesare pentru ndeplinirea
contractului.
13. Recepie i verificri
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini/ oferta tehnic i
financiar n cazul achiziiilor directe.
13.2 - Verificrile vor fi efectuate de ctre achizitor prin reprezentanii si mputernicii, n
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia de a notifica n scris
prestatorului, identitatea persoanelor mputernicite pentru acest scop.
14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n________zile de la data
comenzii ferme/ semnrii contractului.
(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri, datorate n exclusivitate achizitorului, prile vor
stabili de comun acord, prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
14.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora
prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n
termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea
contractului de ctre prestator,

ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei


faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un
act adiional.
14.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de prestare,
acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act
adiional.
14.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie,
orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti
prestatorului.
15. Ajustarea preului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
n propunerea financiar, anex la contract.
15.2 - Preul contractului este ferm.
16. Subcontractani
16.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia
contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu
achizitorul, dar numai cu acordul scris al achizitorului.
16.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele
ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu
acetia se constituie n anexe la contract.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndeplinete
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i
ndeplinesc partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preului
contractului i va fi notificat achizitorului.
17. Cesiunea
17.1 - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin
contract. Este perimisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,obligatiile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte
obligaii asumate prin contract.
18. Fora major
18.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
18.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.

18.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a


prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
18.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
18.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri
ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare.
18.6- Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de ......
luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului
contract, fr ca vreuna din pri s poat pretind celeilalte daune-interese.
19. Soluionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur
cu ndeplinirea contractului.
19.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s
rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se
soluioneze de ctre instanele judectoreti din Romnia.
20. Limba care guverneaz contractul
20.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
21. Comunicri
21.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s
fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul
primirii.
21.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
22. Legea aplicabil contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au nteles s ncheie azi ..........prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte
unul pentru fiecare parte.

Prestator
Achizitor
Unitatea de nvmnt

SC __________________ SRL

Anexa 1, la contractul Nr .___________/______________

Nr.crt.
1
2
3
4

Denumire serviciu

Tarif
serviciu

Valoarea in lei
far TVA

Valoare in lei
cu TVA

Total

Achizitor
Unitatea de nvmnt

Prestator
SC __________________ SRL