Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 1

Unitate de nvmnt___________________________
Adresa___________________
Tel/fax: _____________________
CIF: __________________________
NR. ______/_____/2016
APROB,
DIRECTOR
Referat de necesitate - PRODUSE
1. Sursa de finantare
Buget
Venituri
Venituri sponsorizari Fonduri structurale

Cercetare
Camine Cantine

2. Tip Produse Birotica/papetarie


Tonere
Feronerie/Electrice/Sanitare
Materiale curatenie/protectia muncii Mobilier
Echipamente IT
Materiale consumabile
Altele_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Articol Bugetar __________________________________________________
4. Necesitatea / oportunitatea achizitiei:*
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Va rugam sa ne aprobati procurarea urmatoarelor produse:


Nr.
Crt

Denumire
produs

U.M.

Pret unitar
Cant estimat lei cu
TVA

Valoare
estimata lei
cu TVA

Valoare
estimata
euro FTVA

1.
2.
3.
TOTAL*

Intocmit: _____________________
(nume, prenume, semnatura)