Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

1.Functia: ajutor ospatar

cod COR: 513101

2. Nume si prenume: ..
3. Cerinte: - necalificat
- aspect fizic placut, prezenta agreabila, amabilitate, solicitudine;
- atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii
- cunostinte medii de limba franceza;
4. Relatii: - este subordonat conducerii societatii si conducerii intreprinderii utilizatoare a
serviciilor prestate in strainatate, precum si sefului de sala
- Relatii functionale: cu bucatarul, barmanul, ceilalti colegi
5. Atributii, competente si responsabilitati:
- preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista;
- acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor;
- cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu
privire la felurile de mancare, tacamuri si bauturi.
- servirea exemplara a clientilor;
- indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct, in concordanta cu
necesitatile imediate ale unitatii.
- asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii notelor de plata si
predarea sumelor incasate la sfarsitul turei catre seful de sala.
- prezentarea la fiecare masa a bonului fiscal si al notei de plata.
- raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite.
- raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu
munca sa a cauzat pagube materiale sau de imagine a societatii;
- respecta cu strictete procedurile de lucru;
- raporteaza conducerii, direct si in timp util, orice nereguli pe care le observa in modul de
executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al firmei, indiferent de functia pe care o detine,
daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii firmei.
- indeplineste orice sarcini considerate oportune de catre conducerii intreprinderii utilizatoare
a serviciilor prestate in strainatate
- sa se prezinte la serviciu la timp, curat, imbracat decent si sa nu fie sub influenta alcoolului
sau a drogurilor;
- sa respecte programul de functionare asa cum a fost stabilit;
- sa pastreze si sa intretina curatenia si igiena la locul de munca;
- sa foloseasca economic materialele igienico-sanitare (detergenti, lavete, hartie igienica,
pahare de unica folosinta, etc.);
- sa se poarte in mod civilizat si amabil cu orice client care ii solicita serviciile;
- sa nu poarte discutii contradictorii cu clientii;
- sa anunte seful ierarhic superior cat mai repede daca prezinta simptome de boala: afectiuni
dermatologice, infectii alimentare, viroze (vezi HG 355/04.2007);
- raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapte si in legatura cu
munca a cauzat pagube materiale sau de imagine societatii;
- sa poarte in timpul lucrului echipamentul din dotare care va fi tot timpul in stare de
curatenie impecabila;
1

- sa isi desfasoare activitatea respectand toate normele de protectia muncii astfel incat sa nu
expuna la pericole de accidentare sau forme de imbolnavire profesionala, atat propria
persoana, cat si pe ceilalti participanti la procesul de munca;
- sa respecte programul de functionare al locatiei respective;
- sa poarte la loc vizibil ecusonul pe care sunt inscrise numele si prenumele persoanei
respective, precum si functia detinuta;
- supervizeaza activitatea picolilor si a personalului responsabil de curatenie
- in cazul executarii unor sarcini suplimentare trasate de conducerea unitatii are obligatia de
a se instrui sau de a cere sa fie instruit pentru a-si indeplini atributiile corect si in afara
oricarui pericol;
- in cazul situatiilor de abateri disciplinare prevazute de Codul Muncii si Regulamentul Intern,
se va prezenta la sediul societatii aflat in Municipiul Cluj Napoca la data si ora stabilite prin
notificarea emisa de conducerea societatii
6. Obligatiile angajatilor conform Hotararii 870/29.07.2009:
- sa respecte programul de functionare al locatiei respective;
- sa poarte la loc vizibil ecusonul pe care sunt inscrise numele si prenumele persoanei
respective, precum si functia detinuta;
Se interzice:
- se interzice deteriorarea cu buna stiinta a tuturor bunurilor fixe sau mobile aflate in incinta
sau in spatiile de munca
- angajatul este obligat sa interzica accesul persoanelor straine in locuri permise doar
salariatilor
- se interzice angajatului sa permita instrainarea bunurilor sau accesul persoanelor straine in
locurile nepermise publicului.
7. Obligatiile angajatilor din punct de vedere S.S.M
- sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului si respectiv a utilizatorului de servicii, la locul
de munca astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale
in timpul procesului de munca;
- sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
- sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
- sa comunice imediat angajatorului si/sau utilizatorului de servicii orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
- sa coopereze cu angajatorul si/sau utilizatorului de servicii, atat timp cat este necesar, pentru
a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
2

- sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in


munca si masurile de aplicare a acestora, atat cele din tara cat si legislatia specifica tarii unde
isi desfasoara activitatea.
8. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului
Criteriile dupa care se evalueaza performanta activitatii profesionale a salariatului sunt
urmatoarele:
1. Intelegerea activitatilor: cunoastere proceduri, metode de lucru, responsabilitati
corespunzatoare postului ocupat
2. Calitatea muncii: acuratete, eficacitate a muncii prestate, sarcini finalizate la timp,
corect si complet
3. Respectarea procedurilor, disciplina: respectare instructiuni primite, indrumari in
legatura cu sarcinile executate, securitatea muncii, buna gestionare a resurselor
alocate
4. Operativitate si perseverenta: viteza de reactie, finalizare la timp a sarcinilor, simtul
datoriei, harnicie, perseverenta in munca
5. Contacte si comunicare: mentinere relatie constant buna cu clientii firmei, noi clienti,
fidelizare cei existenti, limbaj adecvat, respect, evita, aplaneaza posibile conflicte
6. Spirit de colaborare: spirit de echipa, bunavointa in raport cu ceilalti, influenta
pozitiva asupra modului de lucru, impartire sarcini cu colegii
7. Disciplina: respectare regulament intern, prezenta la serviciu, intarzieri
8. Responsabilitate-loialitate: asumare responsabilitate pentru rezultatele actiunilor,
devotement in raport cu firma, integritate, incoruptibilitate.
Salariatul este obligat sa respecte Regulamentul de Ordine Interioara.
Nerespectarea prevederilor de mai sus, a normelor legale in vigoare si a celor ce
vor apare si se vor aplica in timpul exercitarii functiei, atrag dupa sine raspunderea materiala
disciplinara sau penala, dupa caz.
Am luat la cunostinta de obligatiile prevazute in fisa postului, sunt de acord cu
continutul acestora, ma oblig sa le respect in totalitate si in sens contrar voi suporta
consecintele prevazute de legea in vigoare si de regulamentul intern al societatii.

Nume, prenume:
ADMINISTRATOR,
Semnatura: ________________
Data:_____________________

S-ar putea să vă placă și