Sunteți pe pagina 1din 15

CAIET DE PRACTICA

Nume si prenume student


Hotnog Ioan Flaviu

Entitatea baza de practica

I Informatii generale:
Nume si prenume student

Programul de licen/masterat

Anul universitar

Date de contact student:

Nume si prenume tutore de practica:

Date de contact tutore de practica:

II Descriere succinta a stagiului de practica


Areal tematic:
afaceri internationale
aspecte financiare ale tranzactiilor comerciale internationale
afaceri europene, politici publice, diplomatie economica

Modalitatea de efectuare a stagiului de practica:


o zi pe saptamana pe parcursul semestrului I
o zi pe saptamana pe parcursul semestrului II
grupat: 3 saptamani in luna mai 2015
alta modalitate. Care?

Total ore activitate:


Detalii privind Firma gazd

Scurt descriere a activitii desfurate

III Descrierea detaliata a stagiului de


practica
Activitate

Nr de ore Descrierea activitatii Competente


efectuate
dobandite

Semnatura student___________________________________
Semnatura tutore de practica______________________________
Semnatura cadru didactic supervizor________________________

Anexa nr. 1 Lista individuala de prezenta


aferenta studentului/studentei
________________________________________
Data

Numar ore efectuate

Semnatura tutorelui de
practica

Avizat cadru didactic supervizor,

Anexa nr. 2 Fisa de observare


aferenta studentului/studentei

Activitatea desfurat de student

Data

Activitatea certificat de
tutore

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

Semnatura tutore de practica ,

Anexa nr 3 Fisa de evaluare a stagiului de


practica
aferenta studentului/studentei

Firma in cadrul careia se face practica:_________________________


Tutore:_________________________________________________
Perioada evaluata:________________________________________
A. Evaluarea cunostintelor teoretice:
Legat de obiectul de activitate al practicii, cunostintele teoretice ale
studentului sunt1:
1

Comentarii

1
Legenda: 1-nesatisfacator
5- exceptional

2-necesita imbunatatiri 3- satisfacator 4- peste medie

B. Evaluarea activitatii studentului in cadrul stagiului de practica:


1. Calitatea activitatii desfasurate
1

2. Capacitatea de indeplinire a obiectivelor cerute


1

3. Utilizarea timpului (punctualitate, eficientizare timp)


1

4. Initiativa
1

5. Lucrul in echipa
1

6. Capacitatea de a transpune in practica elementele teoretice


1

7. Capacitatea de intelegere a standardelor si procedurilor aplicabile


sarcinilor cerute
1

8. Capacitatea de solutionare a problemelor


1

9. Creativitate
1

10.
1

Adaptabilitate
2

11.
1

Competente de comunicare scrisa


2

12.
1

competente de comunicare verbala


2

C. Alte comentarii

_________________________

Nota propusa (1-10) _____________

Semnatura tutore