Sunteți pe pagina 1din 19
TsrRuctioM Teace vnuviNo pRoceozeLe filet C9. be Rianne DEr¥CTELON Pe EusMEe| —————— DE METON $1 ETON ARMIAT 1, PREVEDERI GENERALE 1, Preatle instruct shige stables, pocedele, de male cement de beton ft beion armature presinth SERSUG statue flosad smedtecort pe bat decent saa ‘iat pone, 1.2 Domenial de apicare a pezentlor nari teaice copie ret remediereadeectelor de exceieconstatate Ia. decofrare> ented in pit soe eet. wor so tate tin ee ene ‘1 cemedicgea deteriorilor (Gauri sw stevie foeae) apie icin nei Sil alt tte ‘ibn ae‘ contacie » etonsl satt anor sale obi Siacter exceptional (ocurl, sopranesfeare, vibra, sem Sh cual meno, de tional preted Teenie ice oa icrelor drones, dt ts saan nar lrtar in soo alee fs cond WeeTincone «senator protic. Soasecey tole NCEE —_ 6 1,3, Clasiticagea defectlor sau deteriorsilor,procedele de remediee 41 conde de adoptare gi apliare & actors int presenta n cap. 2. pentru defectele de exccufie care se incadressd vin domenll seat Is pet. 12. wap. 3. pentr deterortile care se fcadressh fo dome- so adit Ie 28, nainte de inceperea opertilor de remedite, exccu- tant a tntocmi fia tehnologich de extcufiepentra prcedeels « Mdaptate finind seuma' de prevederile presenter inrruchael fedties ups cs, de dete splimetare tbe de po- Ts Lucie de roadie se wor ext eon ne truit !a in scopul respect ct stile prevederilor ii tabegice, 7 oe 1.6, Incepren aplictit procedeelor de remediere se va face ‘pumai dupt trifcarca fl cpnsemnarea de edtre deopatol CTC Sorel resis liter pgitioaes = 1.2, Delegafit Beneficiarlal” $f a compartimentulai CTC ‘yor uimifi modal de exeeuare a femedieioe Hi vor conser Torecta realise lot 2, PROCEDEE DE REMEDIERE A DEFECTELOR CONSTATATE LA DECOFRAREA ELEMENTELOR 21, Delerele de execatic constatate la decofraea clemen- (elon 26 clasiich confor tabslaut - 22, Tnregistarea defectelor te va face tn cadral Ini verbal de veifieare a. aspectlal betonulai dup decofare Armas 9135 107 ain aitemal de evident publica in inal Constractllor ne. 2 din 1981) 5 acim azul defectclor de tip DASM (tabelal 1, pet. 4), poicclanil ye stil dak ee amis remedieea letnielor cua od a, a tap wl in cost proce Gene ab Tai opi pone Aon 2aplicares a pecalel a dout procager (ex. focretare inject). 2.4 Matera folate gl ilsele nee pentru ext uiarea remedierilor sine prcezate fn anes I eee oe = A os ic Poggewee [om fos [ome [nee 5 me [oe foe ap ca BE 2:5, Remedielle cx amestecuri pe basi de ciment se exe- Sle medialul ambiant de minima -} 10°C. S26. Sepraisfa temedists se" va menfine stare ued inline pin stopien proc, aeopere ot prelate ceuth a tempat ‘omede, folt sau prin aplicarea plea de! protic, ioaete ae setae 05) oat pte nt oo pe i manatee ss, Be cer a a ot 2 a cet poe ln sn Se Say Parmer al fat de vinit D'30 |. > |S 0.3 part SER eee ee 6 0304 pant cis yu a See oa mt ; aPma te tt ci -misaratit bn bil se introduce treptat apa, amestecind pink oe Se eee aanticha ie tam Wh wee Rinse ee Sacer Riess oes er ee a at o SoMa na ne ans Sat TS Wpefecte tn stratul de acoperire 2 armaturilor (DSA) tan en en te oan wh sens wl pn ca ra err 9 ce Tin tb me 1a thn ten oe ates B 282, Com al pentru remedlre (in, enti se volun) ate eam Peat Vpmte 422 Pa Enatin cinitates neces ebfinesi ane conestonteare ‘permit mortaruulaplicat S341 menlind posits 32, Imediat ce se eonstattaparitia unor deeriorii, bene. Scar vavoictaanaliarenenvaly de cate proieetanta laces: sau efetustea une expertzetebnice de ektre un instil do 1 evginit apr, inattet de ecctare san oobi Tote se conser fatcan cloves al clemene Ce ee ah gts ue St tence de amples comedic dtr ‘constatate, aust ce ‘remediere vor {i date prin: i ict te ea rl emia), norte de poke, tener Bet nee, oem a: es ah Eee ete ata pantie ie Serb cesar a ome Esso peep bast decent oman 3H ap wich ahunis Hate nis & fecal eutper Etat pedis aac wanke # mata NO aca end ip DAT DAS eo Se re aa han ica ae upon selizarea anor fevistenfe supetioare in interval) de Be ‘rattle ameter poids sit pee Ia soos rcs mejote bl? sgt renee reit’s TiS pote. sede suse eo strech nl a Ses Sen TUE et sie Tene seme ate pte spans a cpa de eet a meter pia some plc we Sp Seen cnet sews mba itt ls Tc Ge et Rhee re a aii de epntre 2 nae ete nr eee soe ES etal pte a ELT ET ye nae pce SE anh cS este afctath ié 1 recat ORS ERPATE Ta os feu chit epoxiic armat cu festurh din fibrd de stilt (potat ‘rescarat CEATS), conform provederior “doa pet. Sub. ft Finind sama de precisrile din anexa 4. "$9 Procedecle po bazh de amestecui cu ciment eau des cris in cape 2, iat procecle po basi de Amestecrl cpoxiice Sint desrio in pretental. capt $510 Mauri lst mince nessa pnt re dire ou amestecurt po bath de rigint eponiicesigt prewntate in ilizarea amestecorilor epoxidice la remedierea ele smeniclor de beton gi beton sat ae poate fice numa in unm {osreie condi npefatara redial gia elemental trebule st fle de minimum -f 15° qi umbditateh relativd a aerul ce max. 05, In periouda ezecfie! emedieri gi minimum 7 alle dap exe- cutaren aesteia; "S capenfefle de beton care se remedianS nu tebuie fie sumed: temperatura maxim im gus explostirit ne trebule ‘epsyeasct 30°C eerie of 4 tasaren funda ir temperatura taalrialelor etilizate treble i fle de mine ee ne i tm ante te al 93m Bi Rete Sete toed 08 any | tht Hee eat a ot gece et ilizat (in cal In care'au fost generate ‘Conta pnp ase ere i see em | eo w [gas Doe ou 10 2 EP edrice TeT4 we DEA - a 2 Gime tee de et 9.200 200.230 3.123, Preparareachitulul epoxidie se face rani: cee introve intr eapesls emailstsrEeoa epoxidich qi ataeioal sine tise wld ae tet in en mental clnacit In prealabl st se_gontinu® amesteratea pla Aomogenizarea completa. componengior : ‘Operafia de omogenizare so face foarte leat, evitindyse scoatefen mistrel din rating in foatd peioada de smestecare ona fu antrena acral ia amstee ‘Unelele de lura 1 componenta solid trebuie st fe perfect swseate'a ncepatul operaier de prepare 5.12.4, Punere in luc se fae in urmtoarele tape: 2) 2 peri suprafatabetomal surat cx 9 peri de sem. gt se Sadepufcast Prful remit eu un fet de"acr comprisiat; ') ee aplich cu gpacll, pe traveul fisuri, pe o Iifime de 2.3 cm dk strstr de acperite din chit eporiic, <8 com- iis Init Ie pt. 3.122 sigur tre le dod Ribas a doles sre fh antres aaah anteioh ‘Grosimes fiecinal stat nw va depigi 13 mm, 2) dupa terminatea preparirit i apliici chi si celelalteunete so vor apila eu acStoal teil 3.12.5, Dup terminates remediert flsurli se va procada ea fa pei Bl —— 313, Remedieres feurilor cu desehidere| 05.2, mm (()- 3.3.1, Ramedierea fisurilor ca, deshidere 0,5 2 mm 9 face prix injeclare u_Fignh. epoxide 3113.2, Lucrrile propititoae constaa In urmatoarsle ope satian 2) fadepictarea teeuielet de pe suprafaja de Beton fisuratt pe oudfint dec T em (ain a3 Seo parte y deta = Ti 'D) Perirea zonet descoperite cu o perc de simi pentru 3 sndepleta apse de cimen de pe supefaa de beton fim: ‘aren prof eaultt ca un jet de aer comprimat. Ysiabiliespuatelor de alice a tour metaliee ig By pe tease sue SAS 90-06 2) Sectiune prin stot Pistol pentru ingectat 720" stupid! b)Fixorea stutulu! pe isurd Mg 5. Sut mete Se pet wa ms is oft eats ea a oa te es Si Arid cena a ea Ee i a i re sac a hag ae Le Gee ee ASEEGSE Gegencars ath ete es 1 er te i emi ou natemacit ata teat aeruly 2 mm Shor gute woth, pt ve Sa Sr cae «tas econ mt de plasiing se alice pe form de beton fisurata aeopeith ete Shaler nal, gt wai ren we ats testa si eS aera Eee cartel tannr au ne eats Sakae aeereaaee a a [Be crea 3 mine iz 80cm dstn|t sau minimum ona pe fous. ice og arte cone oe "hogs Sa ge 4 io wie hah ce Se eoraugiee sence oe caerulea iS eae or oead igen Sobel (liek oth act Romer Sy 3.13.3, Compor cats In tabelal CQISERVATIC, Us ameter eu ny oui ot depp 03 dt oS = [26 Pepe saci pie ft a wi saacint et cma eines ee tt a ge ier lpr gti ‘3.13.3. Injoctarea fisurilor se, efectucazi, dup min. 6 ere ig SRS tree ead art nS oe i comune creat reations et ee A iced een ee Be vad injeten ogee eo Ge ele uta vite ay toate nen tee 1 gaa e's aan sneak ye fe Tih feel plc, de egal, eter cea saci ie eae EE IES Scien 5 P “care se introduce cite un tub ‘aaa pea Se i eat ab ad ga tees as 8 ut YDiotrogmd Win belon armor cu gronmea de cel mult 200m ZZ tees Kae L)Grindé din beton armat "b> B0em (cu grasimeo mar mare oe 20 on pare a ingeet o) Inzectore plonsey ce 0s in sus Pe 6D pv span sau ad afeciae ica (eal hind posi o iste Sn easre tees aa eens, Sincere ature nar poi seat te pena a eal a eee Soph cafe se muts isolates Ma <) ator scl dop de ania sa pastin gins ae ceca de mjecaces, aS Procedes:astfel pt In nj uci METS ajc toate Alp Sstujate 2) dap ciea 2 ore se sot sujal; acstea se refolosse tp adapta chia pin" aplare ch aston sa pln omplth a fe wa & ior cee eR Eat moins peiee moc ark ee areas ae ease mae ae id dae See reuies haar tee ey Sears ee crane nett ern ans wi gine comm ar ttt haan Serge Sates 2). fcr a ncaa joa a degrade pe wage poor ee emer ican stata de tt “yori aplicat 7a stro fs Is exe ‘late iy care a fcheat operefia de inectae- fa al ie Feel pe ose & mental eine tal ep bs ‘pus inject 2 tn canal el inject const oe conta Be sini Ia Tso (cloaren gine este. nal nehisd BEC EF eal nae 2 wort rae il tit, real el cca coms vn ial a i, alse eer ea tae sane reas Soe ompen ial ae eet a eee ee sal Si ing mt wa ope SS ees es eF.3 sm jean cae a ee vt pe. wet ps ts enero Feelin ie glenn 1.4. Remedies frilor cx 52m) bce 3.4.1. Remediora furilor cn dechider oi prin injclare ga chit posi ‘3.142, Loeriile propitce sint cele de la pot. 3132. 3.143, Composit chitulot pentru injctare este dath In saben’ om ne a | “ag Ragind Dino € sa Dinos ¥ 0 00 4.144. Preparaea chitului prin injectare se face conform pet 515, 3:45. Panern in tacru se face conform pet. 3.135. 338 S146, Veriarn splice corcte a proedeuai de injee- tate 2 ae orn pe, By {21s mn cba Sst Ha css at ene “ste sic (CEATS) pone fi utiliza oe hLhLrtrt~t—t—t™ gia et uae ue tt ate Elz dtr ands ot ducer e323 mm “Shara sen of fw Gs 4g) one ce eo pre Gul pte stor se pe? ‘sa, Pleo CEATS eg In pip roe de erm bent apts Se Pee Soe St oie dane, aed ip ane Wks pce pesos de ton sgt le sae nacre piece Sn ma att 3 = fain ts sb 10 Mem ——h—rt