Sunteți pe pagina 1din 2

LEGE nr.

132 din 27 iunie 2011


pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul i
indemnizaia lunar pentru creterea copiilor
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011
Data intrarii in vigoare : 1 iulie 2011

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


ARTICOL UNIC
Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul
i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, cu urmtoarele modificri:
1. La articolul 2 alineatul (5), literele k), m), r) i t) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"k) au nsoit soul/soia trimis/trimis n misiune permanent n strintate;
..............................................................................................
m) frecventeaz, fr ntrerupere, cursurile de zi ale nvmntului preuniversitar sau, dup
caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licen ori de master, precum i ale
nvmntului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, n ar sau n
strintate, ntr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului, cu excepia situaiei de ntrerupere a cursurilor din motive medicale;
..............................................................................................
r) se afl n perioada cuprins ntre ncheierea unei forme de nvmnt universitar, la nivelul
studiilor universitare de licen sau de master, precum i ale nvmntului postuniversitar la
nivel de masterat, cursuri de zi, i nceperea, n acelai an calendaristic, a unei alte forme de
nvmnt universitar la nivelul studiilor universitare de licen sau de master, cursuri de zi,
organizate potrivit legii, frecventate fr ntrerupere;
..............................................................................................
t) se afl n perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor nvmntului obligatoriu sau,
dup caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale nvmntului preuniversitar, universitar la nivelul
studiilor universitare de licen sau de master i postuniversitar la nivel de masterat, organizate
potrivit legii, cu sau fr examen de absolvire, n vederea angajrii ori, dup caz, trecerii n
omaj, calculate ncepnd cu data de 1 a lunii urmtoare finalizrii studiilor;".
2. La articolul 8, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) n situaia persoanelor prevzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevzute la art. 2,
respectiv la art. 7 se face inndu-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei n care, dup
caz, s-a aprobat adopia, a fost fcut ncredinarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela."
3. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) copia actului de identitate al solicitantului i a certificatului de natere al copilului pentru
care se solicit dreptul ori, dup caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu
originalul de ctre persoana care primete documentele;".
4. La articolul 25 alineatul (2), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) salariatei/salariatului care se afl, dup caz, n concediu pentru creterea copilului n vrst
de pn la un an sau de pn la 2 ani, respectiv 3 ani, n cazul copilului cu handicap;".
5. La articolul 26, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Urmtoarele fapte constituie contravenii i se sancioneaz dup cum urmeaz:
a) nclcarea prevederilor art. 14 alin. (2), cu amend de 1.000 lei;
b) nclcarea prevederilor art. 19 alin. (2), cu amend de 2.500 lei;
c) nclcarea prevederilor art. 25, cu amend de 10.000 lei.

(2) Constatarea contraveniilor prevzute la alin. (1) i aplicarea amenzilor corespunztoare se


fac de ctre organele cu atribuii de control ale Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale."
6. Articolul 27 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 27. - n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei ordonane de urgen,
Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale va elabora norme metodologice de aplicare a
acesteia, care se aprob prin hotrre a Guvernului."
7. La articolul 29, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Pentru perioada ct o persoan dintre cele prevzute la alin. (1) beneficiaz de concediu
pentru creterea copilului, stabilirea drepturilor de pensie i a altor drepturi de asigurri sociale,
acordate potrivit legii, se face potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare."
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale
art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,
IOAN OLTEAN
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 27 iunie 2011.
Nr. 132.
---------