Sunteți pe pagina 1din 7

CALCULAREA NECESARULUI TERMIC AL UNEI HALE

SIMPLU VITRATE rev. 01 OBIECT 9a:CLADIRE


TEHNOLOGICA SEAU PODOLENI
Zona climatic
Temperatura exterioar

III
-18

Zona eolian
Viteza vntului

hala neetan

IV
4.00

nafara localitii
Temperatura interioar

100
0.027

d - grosimea PANOULUI SANDWICH folosit (mm)


- conductivitatea termic a panoului sandwich folosit (W/mK)

18.66
4.40
79.77

S - suprafaa terenului pe care este amplasat hala (mp)


A - suprafaa vitrat total a halei (mp)
V - volumul halei (mc)

0.99

Q - necesarul de caldur de calcul al halei (kW)


W/mc

12.37

W/mp

52.90

0.46

QT - fluxul termic cedat prin transmisie (kW)

-0.27

QS - fluxul termic cedat prin sol (kW)

0.21

QI2 - sarcina termica pentru incalzirea infiltratiilor, deteminata tinand


seama de viteza conventionala a vantului (kW)

0.48

QI1 - sarcina termica pentru incalzirea infiltratiilor, determinata


tinand seama de numarul de schimburi orare (kW)

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

DIMENSIUNI HALA

FERESTRE

4.38

L - lungimea halei

1.00

h - inaltimea ferestrei

4.26

l - limea halei

2.00

l - limea ferestrei

4.65

H - nalimea maxim a halei

1.00

n - numarul ferestrelor

3.90

h - nalimea "minim" a halei

2.00

FE - suprafaa total a ferestrelor exterioare (mp)

2.26
18.66

x - diagonala nclinat
S - suprafaa teren hala (mp)

66
19.78

PE - suprafaa total a peretilor exteriori (mp)


PI - suprafaa total a planseului (invelitoare) (mp)

2.40
1.00

h - inaltimea usii
l - limea usii

18.66

PD - suprafaa total a pardoselii (mp)

1.00

n - numarul usilor

12.80
80

L - lungimea rosturilor usilor si ferestrelor (m)


V - volumul halei (mc)

2.40

UE - suprafaa total a usilor exterioare (mp)

USI

CARACTERISTICI TERMOTEHNICE
REZISTENTE TERMICE

CARACTERISCILE AERULUI
4.43
0.48

Usa exterioara

0.48

1.20

Pardoseala

0.75

na0
tp

0.0002
10
0.5050
1.4650
0.7350

COEFICIENT MASIVITATE TERMICA


Perete exterior
1.10
Fereastra/usa exterioara
1.20
Planseu
Pardoseala

Densitate
Caldura specifica

CARACTERISTICI

Perete exterior
Fereastra exterioara

ADAOSURI
De orientare
De compensare

1.20
1011

v4/3
i

ms
ns
Rbc
Abc

5.00
4.00

1.05
1.00

Ap

17.28
1
19.9
18.7

Alp

18.7

p
h
Rp

0.0
0.0
4.9

n
Qu

COEFICIENTI DE CORECTIE
CM
1.00

6.350
0.08

Concluzie: Conform breviarului de calcul termic, se va instala un radiotor electrica in Obiectul 9a - Hala tehnologica-camera tablouri electrice, avand putere P=0.99kW.
Intocmit,
Drd. Ing. Ion POPA

CALCULAREA NECESARULUI TERMIC AL UNEI HALE SIMPLU


VITRATE rev. 01 OBIECT 9a:CLADIRE TEHNOLOGICA SEAU
PODOLENI
Zona climatic
Temperatura exterioar

III
-18

Zona eolian
Viteza vntului

hala neetan

IV
4.00

nafara localitii
Temperatura interioar

100
0.027

d - grosimea PANOULUI SANDWICH folosit (mm)


- conductivitatea termic a panoului sandwich folosit (W/mK)

91.80
16.27
660.96

S - suprafaa terenului pe care este amplasat hala (mp)


A - suprafaa vitrat total a halei (mp)
V - volumul halei (mc)

5.03

Q - necesarul de caldur de calcul al halei (kW)


W/mc

7.61

W/mp

54.78

1.03

QT - fluxul termic cedat prin transmisie (kW)

-1.84

QS - fluxul termic cedat prin sol (kW)

0.68

QI2 - sarcina termica pentru incalzirea infiltratiilor, deteminata tinand


seama de viteza conventionala a vantului (kW)

3.90

QI1 - sarcina termica pentru incalzirea infiltratiilor, determinata


tinand seama de numarul de schimburi orare (kW)

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE
DIMENSIUNI HALA

FERESTRE

9.18

L - lungimea halei

1.00

10.00

l - limea halei

2.00

l - limea ferestrei

7.65

H - nalimea maxim a halei

5.00

n - numarul ferestrelor

6.75

h - nalimea "minim" a halei

8.77

FE - suprafaa total a ferestrelor exterioare (mp)

5.08

x - diagonala nclinat

91.80

S - suprafaa teren hala (mp)

252
93.28

PE - suprafaa total a peretilor exteriori (mp)


PI - suprafaa total a planseului (invelitoare) (mp)

3.00
2.50

h - inaltimea usii
l - limea usii

91.80
41.00

PD - suprafaa total a pardoselii (mp)


L - lungimea rosturilor usilor si ferestrelor (m)

1.00
7.50

n - numarul usilor
UE - suprafaa total a usilor exterioare (mp)

661

h - inaltimea ferestrei

USI

V - volumul halei (mc)

CARACTERISTICI TERMOTEHNICE
REZISTENTE TERMICE

CARACTERISCILE AERULUI
4.43
0.48

Usa exterioara

0.48

1.20

Pardoseala

0.75

na0

0.0002
10
0.5050
1.4650

COEFICIENT MASIVITATE TERMICA


Perete exterior
1.10
Fereastra/usa exterioara
Planseu
Pardoseala

Densitate
Caldura specifica

CARACTERISTICI

Perete exterior
Fereastra exterioara

ADAOSURI
De orientare
De compensare

1.20
1011

v4/3
i

tp
ms
ns
Rbc
Abc

5.00
4.00

1.20
1.05
1.00

Ap

0.7350
38.36
1
62.1
91.8

Alp

91.8

p
h
Rp

0.0
0.0
4.9

n
Qu

COEFICIENTI DE CORECTIE
CM
1.00

Concluzie: Conform breviarului de calcul termic, se va instala un radiotor electrica in Obiectul 9a - Hala tehnologica, avand putere P=5.18kW.
Intocmit,
Drd. Ing. Ion POPA

6.350
0.08

HARTA ZONELOR CLIMATICE IN ROMANIA

HARTA ZONELOR EOLIENE

RTA ZONELOR EOLIENE IN ROMANIA