Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Politehnica din

Bucuresti
Facultatea: I.M.S.T.

Procedura de lucru pentru


frezare

Pagina: 1/5
Numar editie/revizie: 1/0
Data: 20.01.2016

PL-FZ-01

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU FREZARE


PL-FZ-01

Nume si prenume
Intocmit
Verificat
Aprobat

Semnatura

Data

Universitatea Politehnica din


Bucuresti
Facultatea: I.M.S.T.

Procedura de lucru pentru


frezare
PL-FZ-01

CUPRINS

1.SCOP
2.DOMENIU DE ACTIVITATE
3.DEFINITII SI ABREVIERI
4.DOCUMENTE DE REFERINTA
5.PROCEDURA
6.RESPONSABILITATI

Pagina: 2/5
Numar editie/revizie: 1/0
Data: 20.01.2016

Universitatea Politehnica din


Bucuresti
Facultatea: I.M.S.T.

Procedura de lucru pentru


frezare

Pagina: 3/5
Numar editie/revizie: 1/0
Data: 20.01.2016

PL-FZ-01
1. SCOP
Prezenta procedura de lucru a fost intocmita pentru a instrui personalul privind prelucrarea prin
aschiere, operatia de frezare in vederea imbunatatirii calitatii tuturor activitatiilor.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedura se aplica in sectia prelucrari prin aschiere fiind distribuita tuturor operatorilor care
executa operatia de frezare.
3.DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9000:2001-Sisteme de Management al Calitatii. Principii fundamentale si Vocabular;
SR EN ISO 9001:2001- Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte;
SR EN ISO 9004:2001- Sisteme de Management al Calitatii. Linii directoare pentru Imbunatatirea
performantelor;
MC-Manualul Calitatii;
PG-Procedura Generala;
SMC-Sistemul de management al calitatii;
4. DEFINITII SI ABREVIERI
Prezenta procedura foloseste termeni, definitii de SR EN ISO 9000:2001-Sistemul de
management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
S.D.V-Scule, dispozitive, verificatoare:
M.U-Masini-Unelte;
DG-Director General;
RMC-Reprezentantul managementului calitati.
Frezarea este prelucrarea prin aschiere a suprafetelor plane, cilindrice sau profilate cu ajutorul unei scule
prevazuta cu mai multi dinti, denumita freza. Procesul de aschiere prin frezare se caracterizeaza prin faptul ca
miscarea principala de aschiere este executata de scula, iar miscarile de avans sunt executate de semifabricat. La o
freza se deosebesc dintii aschietori si corpul. Din punct de vedere constructiv, frezele pot fi executate dintr-o
bucata (in acest caz se numesc freze monobloc) sau asamblate (in acest caz se numesc freze cu dinti
montati). Dupa modul de executare a dintilor pe suprafata de asezare 1, frezele pot fi: cu dinti frezati si cu dinti
detalonati. Constructia frezelor cu dinti frezati este mai simpla si mai usor de realizat.
Control=analiza permanenta a activitatiilor cu caracter optional avand ca scop saverifice si sa asigure
calitatea produsului in conformitate cu cerintele exprimate.

Universitatea Politehnica din


Bucuresti
Facultatea: I.M.S.T.

Procedura de lucru pentru


frezare

Pagina: 4/5
Numar editie/revizie: 1/0
Data: 20.01.2016

PL-FZ-01
Inspectie=este ansamblul activitatiilor de examinare a caracteristiciilor unui produs in raport cu valorile
prescrise in caietul de sarcini pentru stabilirea gradului de conformitate.
5. PROCEDURA
1-Se va examina constructia generala a masinei de frezat;
2-Se verifica daca se cunosc documentele;
3-Se verifica starea generala a masinii de catre operator inainte de a fii pusa in functiune;
4- Se regleaza adancimea de frezare dorita;
5- Se pune scula electrica cu dispozitivul de frezare montat pe piesa de prelucrat si se porneste scula electrica;
6- Impingeti in jos maneta de strangere pentru fixarea adancimii de frezare si coborati lent masina de frezat,
pana cand se va atinge adancimea de frezare reglata. Eliberati din nou maneta de strangere pentru
fixarea adancimii de frezare, in scopul fixarii acestei adancimi de avans.
7- Se va executa frezarea cu avans uniform;
8- Dupa incheierea procesului de frezare readuceti masina de frezat in poziia cea mai de sus.
9- Opriti scula electrica.
Operatia de frezare
Frezarea este operatia de aschiere executata cu ajutorul unei scule rotitoare prevazuta cu mai multe taisuri,
denumita freza ; scula efectueaza miscarea principala de rotatie, iar miscarile de avans sunt executate fie de catre
semifabricat, fie de catre scula. Principalii parametri ai regimului de frezare sunt urmatorii: viteza de aschiere
(viteza miscarii principale de aschiere), viteza de avans (viteza miscarii secundare de aschiere), adncimea de
aschiere si latimea de contact.
Se executa frezarea cu avans uniform.
Scule si masini unelte folosite
Sculele utilizate la prelucrarile prin frezare se numesc freze. Masina unealta folosita pentru operatia de
frezare este masina de frezat.

Universitatea Politehnica din


Bucuresti
Facultatea: I.M.S.T.

Procedura de lucru pentru


frezare

Pagina: 5/5
Numar editie/revizie: 1/0
Data: 20.01.2016

PL-FZ-01
Reguli de folosire
Halatul sau echipamentul operatorului trebuie sa fie strans pe corp pentru a nu fi prinse de masina in timpul
functionarii.
Se va verifica masina in timpul functionarii in gol pentru a se vedea daca s-a modificat ceva in interiorul masinii.
Nu se va lucra fara echipament de protectie.
Nu se vor face reparatii la masina in timpul functionarii acesteia.
Operatorul este obligat sa anunte tehnicianului eventualele defectiuni aparute la masina unealta.
Sculele aschietoare se vor indeparta si se vor pastra in locuri amenajate.
6. RESPONSABILITATI
Responsabilul calitatii
-Raspunde de implementarea procedurii de lucru in activitatea sectie de aschiere, de instruire a persoanelor care
efectueaza operatia de aschiere;
-Verifica rezultatele si aproba rapoartele de examinare.
Tehnologul
Are rolul de a intocmi documentatia tehnica a piesei.
Seful sectiei
-Are rol de a difuza instructiunea de lucru tuturor operatorilor;
- Supravegheaza intreaga activitate din sectie, corectitudinea efectuarii operatiei de frezare prin prezenta
procedura de lucru;
-Confirma corectitudinea rezultatelor finale si isi asuma responsabilitatea in cazul aparitiei unor discontinuitati.
Operatorul
-Are rolul de a verifica masinile si de a pune in functiune masinile pentru realizarea proceduriide lucru;
-Are rolul de a executa operatia propriu-zisa de frezare.

5. RESPONSABILITATI
Directorul tehnic verifica documentatia tehnica de executie si dispune
sefuluicompartimentului productie-urmarire productie emiterea comenzii
de executie catresantier Directorul productie verifica documentatia si repartizeaza
comandasantierului.,raspunznd de buna organizare a procesului de productie
Responsabil cu controlul calitatii ( responsabil CQ )urmareste aplicarea ntocmai
a prezentei proceduri, a proiectelor de executie si reglementarilor tehnice n
vigoare sintocmirea corecta a nregistrarilor calitatiiSeful de santier primeste si
verifica comanda de executie, documentatia de executie siinstructiunile specifice
de lucru,pe care le transmite inginerului sef santier., totodataraspunznd si de buna
organizare a procesului de productie, de existenta si bunafunctionare a utilajelor si
sculelor, de asigurarea instalatiilor de forta si iluminatConducatorul punctului

de lucru- raspunde direct si nemijlocit de cantitatea si calitatea lucrarilor realizate s


ubconducerea sa si de respectarea termenelor
impuse- raspunde de instruirea tehnica a sefilor de echipa si a personalului muncito
r derespectarea n executia lucrarilor a prevederilor documentatiei de executie,
prezentei proceduri , instructiunilor de lucru, reglementarilor tehnice n
vigoare- nu ncepe executia lucrarilor dect daca este n posesia comenzii de execu
tie- raspunde de utilizarea numai de personal cu calificarea si pregatirea tehnicanec
esara realizarii
lucrarilor - se ngrijeste de asigurarea mijloacelor de productie necesare desfasurari
i normale aactivitatii de productie precum si de utilizarea lor
judicioasa- raspunde de folosirea n realizarea lucrarilor numai a materialelor care
corespundcerintelor de calitate conform documentatiei de executie si numai dupa
ce acestea au
fostreceptionate- controleaza direct calitatea executiei si semneaza documentele de
certificare acalitatii lucrarilor realizate