Sunteți pe pagina 1din 7

Executarea masuratorilor si incercarilor la transformatoarele si autotransformatoarele de putere

1. Domeniu de aplicare
Prezentele instructiuni se aplica la executarea msurtorilor si incercarilor, asupra transformatoarelor si
autotransformatoarelor de putere cuprinse in gama;
-puteri;

10 400 MVA

-tensiuni; 0 245 KV
Executate de la o surs independenta de tensiune, in cadrul Laboratorului de incercri Trafo I SC ELEROM
SA ROMAN
Instructiunile sunt elaborate in comformitate cu STAS 1703/80 si Normativul de incercari si msuratori la
echipamente si instalatii electrice PE 116/84.
Prezentele instructiuni se adreseaza si sunt obligatorii pentru personalul care dispune, pregateste sau
executmasuratorile si verificarile la trafo mari in cadrul Laboratorului de incercari TRAFO I
Fiecare membru al formatiei care executa aceste masuratori si incercari este obligat s aplice intocmai
prevederile prezentei instructiuni si s comunice imediat sefului direct toate abaterile pe care le constata .
Seful de laborator este obligat sa instruiasca si sa verifice personalul din subordine privind cunoasterea
prezentei instructiuni tehnice.
2 Conditii de personal
Autoritatea personalului cu drept de a efectua masuratori si incercari in sensul prezentei instructiuni se va
face in conformitate cu prevederile normativului PE 119/90.
Personalul care dispune , pregateste si executa masuratori si incercari in sensul
prezentei instructiuni trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de normativul
PE 119/90 .
Persoanele autorizate sa execute masuratori si incercari in baza prezentelor instructiuni sunt nominalizate
in anexa 1.
Numarul minim de persoane, cu grupele de autorizare, care pot efectua masuratorile si verificarile din
prezentele instructiuni vor fi specificate pentru fiecare proba in parte la Masuri de protectia muncii specifice.
Nu este permisa modificarea numarului minim si a grupelor de autorizare, precizate in ITI, a membrilor
formatiei de lucru.
3- Conditii organizatorice de aplicare
Conditiile organizatorice de aplicare a prezentei instructiuni sunt corespunzatoare cu Norme de protectia
muncii pentru activitati in instalatiile electrice PE 119/90.

Masuratorile si incercarile in baza prezentelor instructiuni, se executa de catre echipe de lucru formate
dintr-un numar minim de personae care sa poata efectua probele in conditii corespunztoare, fara pericol de
accidente.
Activitatea laboratorului trebuie organizata astfel incit s asigure acoperirea tuturor activitatilor privind
masuratorile si incercarile stabilite a fi efectuate precum si repartizarea responsabilitatilor pe fiecare membru
din personalul existent.
Corespunzator msurilor organizatorice de protectie a muncii sunt raspunzatoare direct privind pregatirea
si executarea de masuratori si incercari in baza prezentei ITI , urmatoarele personae :
-

emitentul ;

admitentul ;

seful de lucrare ;

executantii ;

Pentru executarea lucrrilor in baza prezentului ITI , masura organizatorica de indeplinire a formelor de
lucru se realizeaza prin consemnarea lucrarilor intr-un registru special destinat acestui scop , aflat la sediul
formatiei de lucru , de catre persoana care dispune executarea lucrarii ( seful de laborator ),notindu-se ;
-

echipamentul la care urmeaza a se lucra

forma de lucru : ITI , AS , DV

numele sefului de lucrare si al membrilor formatiei de lucru ;

perioada in care se executa lucrarea ;

semnaturile persoanei care dispune executarea lucrarii si a sefului de lucrare;

Persoana care dispune executarea lucrarilor din , si in baza prezentului ITI trebuie sa aiba acest drept,
indeplinind conditiile de emitent si raspunde de :
a) necesitatea lucrarii:
b) dac lucrarea dispusa se incadreaza in conditiile prevazute de ITI :
c) insrcinarea ca admitent a unei personae cu grupa de autorizare
d) insrcinarea ca sef de lucrare a unei personae cu grupa de autorizare prevazuta
daca aceasta este autorizata sa execute lucrarea in baza ei :

corespunzatoare:
in ITI si verifica

e) precizarea nominala a membrilor formatiei de lucru , autorizati sa execute lucrarea in baza ITI
respectiv ;
Admitentul la lucrrile care se execut in baza prezentului ITI rspunde de ;

a) luarea msurilor tehnice de protectie a muncii necesare pentru realizarea zonei protejate , ce-i
revin;
b) verificarea msurilor tehnice de protectie a muncii pe care le-a luat personal ;
c) luarea tuturor msurilor tehnice de protectie a muncii necesare pentru realizarea zonei de lucru;
Obs. ;
Pentru standurile de incercri zona de lucru corespunde cu zona protejat, respectiv spatiul ingradit cu
plasa de sirma de inaltime corespunzatoare prevederilor PE 119/1990.
d) verificarea grupei de autorizare a sefului de lucrare si dac acesta are dreptul de a executa lucrarea
in baza ITI;
e) demonstrarea lipsei de tensiune;
f)

transmiterea corect a aprobrii de incepere a lucrrii si comunicrii privind terminarea lucrrii;

Seful de lucrare care execut lucrri dispuse in baza prezentului ITI rspunde de;
a) respectarea tuturor prevederilor prevazute in prezentul ITI;
b) componenta formatiei de lucru din punct de vedere numeric si calitativ ( privind grupa de
autorizare ) si daca executantii sunt autorizati sa execute lucrarea in baza prezentului ITI;
c) demonstrarea lipsei de tensiune;
d) instructajul formatiei de lucru privind masurile de protectie a muncii , specifice zonei de lucru ;
e) controlul activitatii formatiei de lucru si supravegherea in timpul lucrului ;
Executantii de lucrare raspund de cunoasterea si aplicarea intocmai la lucrare a normelor de protectie a
muncii specifice , de respectarea delimitarii materiale a zonei de lucru, desfasurandu-si activitatea in limitele
zonei de lucru, de respectarea intocmai a prevederilor prezentei ITI, conform dispozitiilor sefului de lucrare.
Ei sunt obligati s sesizeze imediat orice abatere de la prezenta ITI care pot conduce la accidente.
4. Conditii tehnice generale
Probele si incercarile din prezentele instructiuni se aplica transformatoarelor de putere, in special , si
transformatoarelor cu destinatie speciala , numai in masura in care ele sunt indicate in documentele tehnice
normative corespunzatoare.
Terminologia folosita corespunde STAS 10381/1-4 din 1976 si STAS 1703/80.
Fiecare transformator, dupa reparatie se supune unor probe si incercari, scopul acestora constand in
verificarea calitatiii reparatiei si parametrilor caracteristici;
Masuratori, probe si incercari asupra transformatoarelor se efectueaza in diferite etape ale procesului de
reparatie si anume;

1)

localizarea defectiunilor in faza de constatare si stablire a lucrrilor de reparatie necesare ;

2)

verificarea subansamblelor ( bobine , miez , comutator si altele) masuratori informative ,


pentru stabilirea executiei corecte a acestora;

3)

masurari si verificari informative ale partii active montate , dupa reparare , inainte de
introducerea la uscare;

4)

supravegherea uscrii si msurri asupra transformatorului in timpul uscrii ;

Observatie: Acestea fac obiectul unei instructiuni tehnice interne separate .


5)

incercari si masurari finale asupra trnsformatorului incuvat si echipat cu


accesoriile proprii exceptind instalatiile de racire ( radiatoare + sistem de ventilatie )

Volumul masurtorilor, incercarilor, verificarilor, valorile de control, limitele si tolerantele admise sunt
stabilite de instructiunile si buletinele de fabrica iar in lipsa acestora , de PE 116/84 si STAS 1703/80.
Probele se vor executa de regula, in succesiunea din prezenta instructiune, care corespunde cu ordinea
indicate in normativul PE 116/84.
La stabilirea ordinii probelor s-a luat in considerare frecventa mai mare a deteriorarilor de
izolatie. Pentru evitarea unor strapungeri ale izolatiei, verificarea izolatiei va incepe cu masurarile
nedistructive care pun in evidenta starea izolatiei si anume:
a) incercarea uleiului electroizolant;
b) masurarea rezistentei de izolatie a infasurarilor in ulei si determinarea coeficientului de
absorbtie;
c) msurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice (tg) a izolatiei complexe a
infasurarilor;
Numai dupa efectuarea acestor probe care pun in evidenta starea de ansamblu a izolatiei
transformatorului (ulei si hartie electroizolanta) se trece la executia celorlalte probe, dupa cum
urmeaza:
d) masurarea rezistentei ohmice a infasurarilor;
e) masurarea raportului de transformare si verificarea grupei de conexiuni , probe care dau
informatii asupra integritatii infasurarilor transformatorului si miezului magnetic, apoi:
f)

masurarea pierderilor si a curentului de mers in gol la tensiune redusa (400V-500V) si


nominala;

g) masurarea tensiunii de scurtcircuit si a pierderilor la sarcini redusa;


h) verificarea rigiditatii dielectrice cu tensiune sinusoidala marita de 50 Hz sau 150 Hz (
aplicata sau indusa );

i)

incercarea izolatiei cu tensiune marita indusa trifazat de 50 Hz si incercarea la mers in


gol;

Observatie : dupa proba cu tensiune marita este obligatorie repetarea determinarii starii izolatiei R 60
,R60/R15.
Inainte de efectuarea incercarilor si masuratorilor , se verifica starea izolatiei externe ( izolatoare de
trecere , placi izolante de borne) care trebuie sa fie incercate si emis buletin de masuratori , iar suprafata
acestora sa fie curatata de praf si murdarie , in scopul micsorarii curentului de scurgere pe suprafata care
poate duce la rezultate eronate.
Dupa umplerea cu ulei , masuratorile cele nedistructive privind starea izolatiei se fac nu mai devreme
de 12 ore dupa terminarea umplerii la transformatoarele cu puterea peste 1600 Kva si tensiunea peste 35 Kv si
nu mai putin de 5 ore la celelalte transformatoare .
Timpul acesta este necesar pentru decantarea uleiului ( ceea ce impune aerisirea transformatorului prin
releul de gaze , prin suruburile de aerisire de la bornele izolatoarelor si prin membrana conservatorului , la cele
prevazute cu membrane ), pentru egalizarea temperaturilor uleiului si partii active a transformatorului .
Pentru efectuarea probelor trebuie ca temperatura sa fie de minim 10sC si in plus conditia ca umiditatea
atmosferica sa fie sub 75%.
Siguranta functionarii transformatorului depinde in special se calitatea si starea uleiului electroizolant,
de unde rezulta importanta controlului uleiului electroizolant inainte de umplerea transformatorului si dupa
umplerea lui, inainte de efectuarea oricaror alte masuratori si probe asupra transformatorului.
Deci, numai dupa eliberarea buletinului de masuratori , asupra uleiului electroizolant , de catre
laboratorul chimic , cu concluzia corespunde se poate trece la efectuarea incercarilor si probe din
prezentul ITI si in ordinea indicata
Alte conditii de efectuare a incercrilor , conform STAS 1703/7-80:
a) toate elementele componenete si accesoriile exterioare susceptibile sa influenteze functionarea
transformatorului in timpul incercarilor trebuie sa fie montate;
b) infasurarile cu prize trebuie sa fie legate la priza principala daca nu se specifica altfel in conditiile
de efectuare a incercarii respective sau intr-un document tehnic normative de produs;
c) pentru toate caracteristicile, in afara celor de izolatie, incercarile sunt bazate pe conditii nominale,
daca nu specifica altfel in conditiile de efectuare a incercarii respective;
d) la incercari curba tensiunii trebuie sa fie, practic, sinusoidala;
e) sistemul de tensiunin trebuie sa fie simetric;
f)

Msurarea curentului, tensiunii si puterii in cadrul verificarilor se va face cu aparate de masura si


cu transformatoare de masura avand clasa de precizie 0,5 sau mai buna, daca in cuprinsul
standardului nu se specifica altfel. Se admite folosirea wattmetrelor cu cos nominal mic, de clasa
de precizie 1.

g) Pentru masurarea temperaturii in diferite puncte ale transformatorului se folosesc termometre cu


Hg (in cazul cand in locurile de instalare a acestora nu exista campuri magnetice puternice care pot
induce in mercurul termometrelor curenti turbionari) sau termometre cu alcool.

5. Masuri de protectie a muncii la executarea de masuratori si incercari la transformatoare de


putere
Pregatirea locului de munca si executarea incercarilor la transformatoarele de putere se vor face in
conformitate cu Normele de protectia muncii pentru activitati in instalatii electrice cuprinse in PE
119/90, in vigoare.
Incercarile, la care este necesara alimentarea transformatorului dintr-o sursa independenta de
tensiune marita, se vor efectua conform indicatiilor din Norme de protectia muncii la executarea de
lucrari de defectoscopie si de incercari cu tensiune marita cuprinse in PE 119/90 capitolul 17.
In anexa II este data schita de amplasare a standului de incercari transformaPRAM-1.

-toare mari

Instalatiile care se folosesc pentru incercari cu tensiune marita de la o sursa independenta, in


standul de incercari PRAM-1 indeplinesc conditiile impuse de normativul PE 119/90 astfel:
a) Standul este prevazut cu doua compartimente, separate prin ingradiri fixe, unul pentru
pupitrul de comanda (A) si celalalt pentru instalatiile de inalta tensiune (B);
b)

Usile de acces in compartimentul de inalta tensiune sunt prevazute cu microintrerupatoare


de blocaj electric MBE, astfel ca instalatia nu poate fi pusa sub tensiune cand usile nu sunt
corect inchise, precum si cu semnalizare optica de avertizare SOA;

c) Carcasele metalice, ingradirile metalice fixe de protectie, pupitrele de comanda sunt legate
la pamant (LP). Deasemenea cuvele transformatoarelor si autotransformatoarelor trebuie
legate la pamant. Conductorul de legare la pamant va fi din cupru flexibil, cu sectiunea de
10 mm2 si se va racorda la electrodul de legare la pamant, sau la instalatia corespunzatoare
de legare la pamant.
d) Circuitul de alimentare este prevazut cu doua spatii de intrerupere, unul constituind
separarea vizibila (separator), iar al doilea de intrerupere rapida a alimentarii (IO);
e) Cele doua compartimente A si B, sunt astfel asezate incat in timpul reglajului tensiunii
standului de proba, efectuat de seful de lucrare ii permit acestuia sa supravegheze operatiile
de incercare, obiectivul de incercat si poate actiona prompt in caz de necessitate, prin
deconectarea sursei de alimentare;
f)

Compartimentul cu instalatiile de inalta tensiune, in care se afla si echipamentul supus


incercarii este ingradit cu plasa de sarma. De asemenea sunt indeplinite conditiile:

compartimentul in care se afla pupitrul de comanda este prevazut cu covor electroizolant;

pe toate laturile ingradirilor, precum si pe usile de acces in standul de incercari sunt montate
indicatoare de securitate si avertizare;

manetele, parghiile butoanele pupitrelor de comanda sunt prevazute cu inscriptii care indica
destinatia si felul comenzii;

Inainte de incercarea oricarei masuratori sau incercari in stand se va verifica functionarea tuturor
microintrerupatoarelor de blocare, a semnalizarilor si legaturilor la pamant. In figura I2 este data
schema electrica de principiu a standului.
Echipa de incercari este dotata cu o stanga de punere la pamant care in perioada de pregatire a
probei se va monta pe borna de inalta tensiune IT a sursei de IT. La terminarea unei incercari dupa
deconectare vizibila a instalatiei de alimentare a schemei de incercare de la reteaua de JT, stanga va fi
asezata pe borna de inalta tensiune, respective pe bornele incercate sau cele libere nepuse la pamant,
de catre responsabilul de lucrare (care va purta manusi si cizme de cauciuc electroizolante); Acesta va
anunta intreaga echipa ca tensiunea inalta a fost deconectata si numai dupa aceea se poate trece la
demontarea montajului.
Personalul care urmeaza s execute incercari cu tensiune marita de la o sursa independenta, trebuie
sa fie calificat si autorizat special pentru aceasta.
Lucrarile de masurari, incercri cu tensiune mita se pot executa de catre o singura persoana avand
grupa IV de autorizare, pe baza de ITI in cadrul standului de probe, daca echipamentul supus incercarii
se afla in acelasi perimetru ingradit cu echipamentul de inalta tensiune.
Incercrile si msurrile asupra unor aparataje sau instalatii neaflate in exploatare se executa pe
baza de ITI.