Sunteți pe pagina 1din 4

R O M Â N I A

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Academia Tehnică Militară

Concursul de admitere, sesiunea iulie 2005

NESECRET

Termen de păstrare 4 ani

Exemplarul nr ._ SE 2152 Dosar

nr.

_

APROB

PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE

C H E S T I O N A R

D E

C O N C U R S

Varianta A

Proba: ,,Fizică”

1 Două

4

  

0

conductoare

rectilinii,

paralele,

foarte

lungi,

dispuse

în

aer

10

7

N

A

2

la distanţa d 10 cm unul de altul, sunt parcurse de curenţi de

sens contrar, având aceeaşi intensitate I 100 A. Inducţia magnetică într-un punct situat la mijlocul distanţei dintre conductoare este:

a)

2 10

7

T

;

b)

10

6

T

;

c)

8 10

4

T

;

 • 2. Legea dilatării liniare este:

a)

e)

 •   0 0 1 1 3t; t.

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Academia Tehnică Militară Concursul de admitere,
R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Academia Tehnică Militară Concursul de admitere,

b) 0 1 2t;

4,8 10   6 T d) 1T ; e) .  0t ; d) 
4,8 10
 6
T
d) 1T ;
e)
.
 0t ; d)
 2
0t ;
c)
 • 3. Forma corectă a legii lui Bernoulli, în cazul general al curgerii staţionare a unui

fluid, este:

a)

d)

p

v

2

2

const.

;

b)

p

v

2

2

 

gz

const.

;

2

p  v  gz p

1

1

1

2

;

e)

v

2

2

 

gz

const.

c) p  gz const.;

 • 4. Dacă la bornele unei bobine ideale se aplică tensiunea ut

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Academia Tehnică Militară Concursul de admitere,

2U sint , atunci

intensitatea curentului prin bobină este:

i      t  2 I sin   t a) 
i
 
 
t
2
I
sin
 
t
a)
2
 ;

c) itIsint  ; d)

 i     t  I sin    t b) max
i
 
 
t
I
sin
 
t
b)
max
2
 ;
i
 
I
t 
sin
t  
I
i
 
t
max
;
e)
2
2
Varianta A
1 din 4

sin t .

 • 5. Un gaz ideal, cu exponentul adiabatic , aflat iniţial la temperatura T1 , se destinde

adiabatic. Ştiind că volumul creşte de n ori, raportul vitezelor termice

 • v T

1

 • v T

2

este:

a)

n

2

;

b)

1

n

;

c)

 1

n

2

;

d)

n 2 ;

e) n .

 • 6. Ecuaţia elongaţiei unui oscilator liniar armonic este:

a)

yt Acost  0 ; b)

y

 

t

v t

0

at

2

2

;

c)

y t   Asin t  

 

2

0

;

 • e) ytAsint  0 .

d)

y

 

t

y

0

at

2

2

;

 • 7. Expresia energiei interne a unui gaz ideal monoatomic este:

 

3

 • a) U  C

p

T ; b) U  CvT ; c)

U

RT ;

d) U pV ;

 
 • e) U

3

2

C T .

v

2

 • 8. Raportul dintre acceleraţia la urcarea unui corp lansat pe

un plan înclinat

şi

acceleraţia

la

coborârea

pe

acelaşi

plan,

cunoscând

unghiul

al

planului

şi

coeficientul de frecare dintre corp şi plan, are expresia:

 
sin    cos sin    cos 
sin
  
cos
sin
  
cos
 • a)

sin

  

cos

 • e) .

;

b) sin

sin

  

cos

  

cos

; c) tg; d) ctg;

 

sin

  

cos

 • 9. Două surse de tensiune E1 12 V

şi

E2 3 V, cu rezistenţele interne

r1 2

şi

r2 3, sunt legate în serie la bornele unui rezistor de rezistenţă R, ca în figură.

5. Un gaz ideal, cu exponentul adiabatic  , aflat iniţial la temperatura , se destinde

Pentru ce valoare a rezistenţei R, tensiunea U2 la bornele sursei E2 este nulă?

a) 10 ;

b) 1;

c) 5 ;

d) 20 ;

e) 100 .

 • 10. Pulsaţia a unei mărimi alternative se măsoară în:

a)

m s ;

b) s;

c)

rad ;

s

d) rad s;

e)

m

s

2

.

Varianta A 2 din 4

 • 11. Unitatea de măsură pentru acceleraţie în Sistemul Internaţional este:

a)

m s ;

b) m;

c)

kg

m

s

2

;

d)

m

s

2

;

e) ms.

 • 12. Un gaz ideal, aflat iniţial la volumul V1 şi presiunea p1 , se destinde izoterm până

la volumul V2 eV1 ( e 2,718 ). Căldura absorbită în acest proces este:

a)

pV1 2 ;

b) 2 pV1 1 ;

c) pV1 1 ;

d) 0;

e) 5pV1 2 .

 • 13. Centrul de greutate al unui sistem format din două bare de aceeaşi secţiune, având

densităţile 1 şi 2 2, se află la suprafaţa de contact dintre bare. Raportul

al lungimilor celor două bare este:

1
1
 2 2 2 ; 3 . c) d) 2; e)
2
2
2 ;
3 .
c)
d) 2;
e)

1

2 ;

 • a) 1;

b)

1 2
1
2
 • 14. Unitatea de măsură a mărimii fizice determinată de expresia

RT

V

este:

N

 • a) ;

m

2

b)

N ;

m

c) Js;

d) Nm;

e) K.

 • 15. Un

gaz

ideal

ocupă

volumul

V

1

10

3

m

3

la

presiunea

p

 • 1

10

 • 5 N

  • 2 şi

m

temperatura t1 27C. Gazul este încălzit izobar până la temperatura t2 30C . Lucrul mecanic efectuat în acest proces este:

a) 1 J;

b) 15 J;

c) 75 J;

d) 125 J;

e) 300 J.

 • 16. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică,

afirmaţia corectă este:

 • a)   B S ;

b)  

e)  

B S tg.

B S cos ;

c) B S ; d)

 

B

S

;

 • 17. O minge de cauciuc este lansată cu viteza v0 pe verticală în jos. După ciocnirea

perfect elastică cu podeaua, mingea ajunge la o înălţime cu h mai mare decât

înălţimea de la care a fost aruncată. Cunoscând h 10 m şi valoarea:

g 10

m

 • 2 , viteza v0 are

s

 • a) 17,3

m

;

b)

20

m

;

c)

1

m

;

d)

9,8

m

;

e)

10

m 2
m
2

.

s

s

s

s

s

Varianta A 3 din 4

18. Capacitatea echivalentă pentru circuitul cu schema din figură este:

a)

C ;

2

b) 3C ;

3 2 C ; C . c) 2C ; d) 3 e) 2
3
2 C ;
C .
c) 2C ;
d)
3
e)
2

Toate cele 18 probleme sunt obligatorii. Fiecare problemă rezolvată corect se cotează cu un punct. Media probei de concurs se calculează împărţind numărul de puncte acumulate pentru cele 18 probleme (numărul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaugă un punct din oficiu.

Timp de lucru efectiv 3 ore.

Secretarul comisiei de admitere

Varianta A 4 din 4