Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN EVALUARE ELEV

5. STRATEGIE EVALUARE ELEV /PLAN REMEDIAL


5.1.STRUCTURA NOTEI
Structura notei va contine :
a.note la itemi obligatorii stabiliti de profesor
b.note la itemi alesi de catre elev conform profilului propriu de invatare al elevului .
Itemii vor fi stabiliti la nivel de catedra sau arie curriculara pentru asigura obiectivitatea si
egalitatea sanselor in procesul de evaluare. Aceste cerinte sunt absolut necesare pentru a
preveni migratia elevilor intre clase si pentru a asigura sanse egale la accesul in invatamantul
post obligatoriu.
5.2.ITEMI OBLIGATORII PROPUSI DE PROFESOR
5.2.1.INTERVIUL
Evaluarea elevului prin interviu se va face obiectiv, transparent si va avea la baza un item de
evaluare, pentru ca elevul sa stie intotdeauna ce asteapta profesorul de la el,conform
competentelor curriculei. Interviul va avea la baza o fisa de lucru prezenta in portofoliul elevului.
5.2.2.TEST SCRIS ; TEST AEL
Evaluarea elevului prin test scris sau sau test AEL va fi precedat de teste de antrenament
pentru va elevul sa fie familiarizat cu itemul.
Elevul trebuie sa cunoasca intotdeauna structura itemului si competentele vizate .
Itemii de tip test vor fi pozitionati temporal, astfel incat sa nu aglomereze programul elevilor .
5.3.ITEMII EVALUARE ALESI DE ELEV
Acest item respecta principiul Educatiei centrate pe elev, asigurand flexibilitate si adaptabilitate
la profilul educational al elevului.
Itemul este ales dintr-un set propus de profesor sau va fi propus de catre elev.
Itemul va avea o structura bine definita in acord cu competentele vizate.
Timpul de lucru si data de predare vor fi mentinate in cerinte pentru asigura ritmicitatea notarii .
In cazul nerezolvarii se aplica masuri corective (nota )
5.4.RITMICITATE NOTARE
Pentru a asigura ritmicitatea notarii profesorul va nota in diagrama semestriala saptamanile in
care va face notarea si tipul de item evaluat .
5.5.INSUCCES SCOLAR / PLAN REMEDIAL
In situatia in care elevul obtine o nota sub 5 si doreste sa isi creasca nivelul de performanta, va
avea la dispozitie un interval de timp de 3 saptamani, in care va putea sa isi corecteze nota, la
propria solicitare.
Planul remedial de corectie al notei, la itemul obligatoriu se va face la acelasi tip de item.
Testul AEL permite o evaluare eficienta .
Nota va fi corectata de elev in maximum 3 saptamani. La solicitatarea elevului de a-si corecta
nota, profesorul va da curs cererii elevului .
5.6.CALCULARE MEDIE FINALA
Media finala este media aritmetica a notelor obtinute de elev (minimum 3 note)

4. TIPURI de ITEMI EVALUARE


4.A.TEST INITIAL are rolul de stabili un nivel initial de performanta al elevului . .
Continutul testului vizeaza competentele achizitionate de elev in clasa a-9-a la modulele
tehnice .
Punctajul obtinut nu se trece in catalog .

Perioada rezolvare S1-S2


4.B.TEST AUTOEVALUARE ELEV are rolul de a realiza o imagine despre modul in care
elevul interactioneaza cu modulul tehnic .
Perioada rezolvare :inceputul semestrului 2
4.C.FISA SCALA APRECIERE LIKERT-THURSTONE
4.D.TESTE ANTRENAMENT sunt teste de capitol si au drept scop antrenarea elevului pentru
a sustine testul on- line in laboratorul AEL.
Antrenamentul se poate face cu testul in format hartie sau in format electronic cu platforma
MOODLE EDUKA .
Perioada rezolvare: pe parcursul parcurgerii capitolului, inainte de a sustine testul
on-line AEL.
ITEMI EVALUARE
ITEMI OBLIGATORII PROPUSI DE PROFESOR( 3 itemi)
4.1.TESTE AEL-sunt teste de capitol ,se desfasoara on line in laboratorul AEL .
In situatia in care elevul absenteaza la test ,testul va fi refacut in ora urmatoare .
Testele AEL de capitol sunt pregatite de catre elev cu ajutorul testelor de antrenament care
contin itemi de acelasi tip.
Perioada rezolvare: la finalul fiecarui capitol.
Nota obtinuta se trece in catalog.
4.2. TEMA INDIVIDUALA tip fisa de lucru sunt itemi de evaluare care se rezolva de catre
elev pe masura parcurgerii capitolului .
Evaluarea itemului se va face prin interviu,pe itemul rezolvat partial sau total; in situatia in
care elevul nu raspunde la intrebari ,itemul se considera copiat si se noteaza cu nota
3(trei).Limbajul de specialitate al elevului va fi notat pozitiv.
In cazul in care elevul are portofoliul in format electronic ,acest item poate fi rezolvat in
format electronic.
Nota obtinuta se trece in catalog.
4.3. TEST MOODLE e-learning
Aceste teste se sustin de catre elev on-line .
ITEMII EVALUARE LIBER ALESI DE ELEV ( 8 itemi)
4.4. ITEM tip MINIPROIECT
4.4.1.Portofoliu electronic MOODLE
4.4.2.document de tip PPT pe competente vizate de curricula (creeare document ,titrare,
document)
4.4.3. Implementare practica a unei idei .
4.4.4. Portofoliu electronic elev realizat pe un site personal .
4.4.5. Simulare circuit in ORCAD SCHEMATICS sau MULTISIM .
4.5. ITEM tip ELABORARE TEST EVALUARE si implementare in AEL de catre elev .
4.6. ITEM tip ESEU STRUCTURAT (exclus referat internet)
4.7. ITEM tip PROIECT CROSSCURRICULAR (traducere tutorial tehnic)
4.8. Item de tip LUCRARE DE LABORATOR se sustine pe o lucrare de laborator la modulul
M6 sau un alt modul conex

PLAN EVALUARE SEMESTRUL I / II


DISCIPLINA MODUL :M1 BEA LABORATOR clasa a-X-a
NR ORE/AN
TEORIE=
LABORATOR=
PRACTICA =
LABORA
TOR

INSTRUMENTE de
EVALUARE

LABORA
TOR

Test initial
Portofoliul personal al
elevului
Itemi lucrare laborator
Tema pentru acasa
Teste/teme on line pe
platforma e-learning

TEMA

CRITERII DE
PERFORMAN
TA

1.Masurarea tensiunii
si curentului electric cu
un multimetru

Criteriile de
performanta
sunt cuprinse
in standardul
de laborator

2.Masurararea
parametrilor fizici a
unui semnal electric tip
unda cu osciloscopul

3. Polarizarea directa
si inversa a unei diode

4. Dioda zener (dioda


stabilizatoare de
tensiune)

5. LED ul (dioda
emitoare de lumin
6. Verificarea
integritatii jonctiunilor
unui tranzistor bjt
identificarea tipului
/terminalelor unui bjt
7. Polarizarea
tranzistoarelor bipolare

PERIOADA NR
.NOTE

De
cautat
proport
ia note