Sunteți pe pagina 1din 3

DENUMIRE DOCUMENT :PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

INJECTII LA COLOANE
Constructia variantei de ocolire Targu Jiu
COD DOCUMENT : PTE 05 P

EDITIE

3
x

ANUL : 2013

INTOCMIT

NUMELE

SEMNATURA

DATA

NUMELE

SEMNATURA

DATA

NUMELE

SEMNATURA

DATA

INGINER

VERIFICAT
REPREZENTANT
MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE
MEDIU SECURITATE
SI SANATATE IN
MUNCA

APROBAT
DIRECTOR

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


INJECTII LA COLOANE
Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

PTE 05 P
PAG :1/5

LISTA MODIFICARILOR SI REVIZIILOR

Nr revizie

Revizia1

Nr
modificat
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9

Denumire Cap / pag


Modificare

Cine a
modificat

Cine a
verificat

Cine a
aprobat

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE 05 P
PAG :2/5

INJECTII LA COLOANE
Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

CUPRINS

1. SCOP
2. DOMENIU
3 DEFINITII SI PRESCURTARI
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
5. RESPONSABILITATI
6. PROCEDURA
7. UTILAJE
8. INREGISTRARI
9. NORME DE SECURITATEA MUNCII
10.FISA DE INJECTARE

PAG 3
PAG 3
PAG 3
PAG 3
PAG 4
PAG 4
PAG 5
PAG 5
PAG 5
PAG 6

S-ar putea să vă placă și