Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 2

1.S se determine amortizarea aferent anului al treilea, n sistemul degresiv,


varianta AD1, pentru un mijloc fix cu Vi = 10.000 lei i DNU = 5 ani.
NR. ANI

Vi

Am

1
2
3
4
5

10000
7000
4900
3266
1633

3000
2100
1633
1633
1633

K= 100/ 5%= 20%


K deg r= K* 1,5= 30%= 0,30
I: Am degr*1= 0,30* 10 000= 3.000 lei
II : Am deg r*2 = 0,30 * 7.000= 2 100 lei
Am lin2= Vi 2/ DNU -1= 7.000/ 4= 1.750 lei
III: Am deg r*3= 0,30 *4900= 1.470 lei
Am lin3 = 4.900/ 3= 1633,33(3) lei
IV : Am lin 4= 3.266/2 = 1.633 lei

VALOAREA RAMASA DE
AMORTIZAT
7000
4900
3266
1633
-