Sunteți pe pagina 1din 3

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI

CLINICA A.T.I. UNITATE DE TRANSFUZII

PLAN DE INSTRUIRE A PERSONALULUI MEDICAL IMPLICAT


IN ACTIVITATEA TRANSFUZIONALA
TEMATICA

CALENDAR

PREZINTA

PARTICIPA

Norme privind
organizarea
sistemului de
hemovigilenta
Norme de asigurare
a transabilitatii

12.03.20
12

Dr. Jitaru
Iulia

Personal
UTS

8.04.201
2

Personal
UTS

Regulament privind
sistemul de
raportare ,
inregistrare si
investigare a
reactiilor adverse
transfuzionale
Norme privind
transportul ,
stocarea ,
inregistrarea
produselor sanguine
Norme privind
activitatea Unitatilor
de transfuzii din
spitale

10.05.20
12

As. med.
Gaidur
Mihaela
Dr. Jitaru
Iulia

Personal
din clinici
utilizatoare
de sange si
produse
sanguine

22.06.20
12

As. med Personal


Dascalita UTS
Carmen

15.07.20
12

As med
sef ATI
Popeanu
Luminita

Personal
UTS

OBSERVATII

Supravegherea
12.08.20
pacientului
12
transfuzat ,
observarea reactiilor
adverse
Proba de
23.09.20
compatibilitate
12
biologica Ochelecker

Fisa transfuzionala a 13.10.20


pacientului ,
12
consimtamantul
informat al
pacientului
transfuzat.
Circuitul deseurilor
biologice rezultate
din activitatea
transfuzionala

12.11.20
12

Managementul
calitatii si securitatii
in munca

7.12.201
2

Dr Jitaru
Iulia

Personal
din clinici
utilizatoare
de sange si
produse
sanguine
As med
Personal
sef ATI
din clinici
Popeanu utilizatoare
Luminita de sange si
produse
sanguine
As med
Personal
Gaidur
din UTS si
Mihaela din clinici
utilizatoare
de sange si
produse
sanguine
Dr
Personal
Filimon
din UTS si
Raluca
din clinici
utilizatoare
de sange si
produse
sanguine
As. med. Personal
Gaidur
din UTS
Mihaela

Coordonator
U.T.S.
Conf. Dr.
Grigoras Ioana