Sunteți pe pagina 1din 2

Relatiile pedagogiei cu alte stiinte

1 Filosofia - stiinta legilor celor mai generale ofera pedagogiei elemente de


fundamentare teoretica si de metodologie generala de cercetare asupra lumii, deci si a
omului. Din relatiile dintre filosofie si pedagogie s-a dezvoltat ,filosofia educatiei'
(pedagogia filosofica).
2 Psihologia - stiinta legilor dezvoltarii proceselor psihice, constiintei si personalitatii
individuale umane. Procesele psihice, constiinta si personalitatea individuala umana se
dezvolta si se manifesta in procesul educational. Legaturile dintre pedagogie si
psihologie sunt dintre cele mai puternice si nemijlocite. Din relatiile dintre ele s-a
dezvoltat psihologia pedagogica" (educationala) sau pedagogia psihologica".
3 Sociologia - stiinta care studiaza procesele sociale (socio-umane), relatiile dintre
oameni si institutiile socio-umane. Pedagogia, in abordarea educatiei, ca fenomen
socio-uman, tine seama de datele sociologiei. Din relatiile dintre ele a aparut disciplina
denumita sociologia pedagogica (sociologia educatiei)" sau pedagogia sociologica".
4 Logica - stiinta care studiaza legile gandirii umane, gandirii stiintifice, operatiile
logice (analiza, sinteza, compararea, abstractizarea si generalizarea) si formele
cunoasterii (notiunea, judecata si rationamentul] Pedagogia tine seama de datele logicii,
deoarece nu se poate concepe act de predare-invatare, de educatie, in general, fara
datele logicii. Dezvoltarea unei stiinte de granita ar fi absolut necesara.
5 Ergonomia (grecescul ergon - munca) - stiinta care studiaza legile si conditiile
muncii umane. Educatia, invatatura sunt procese de efort, de munca. Pedagogia tine
astfel seama de datele ergonomiei, iar din relatiile dintre ele a aparut disciplina de
granita - ergonomia invatamantului (scolara sau educationala), care la randul ei are o
stransa legatura cu pedagogia muncii.
6 Statistica-matematica (stiinta descrierii si interpretarii unor date de masa in termeni
matematici). Pedagogia, pornind de la datele statisticii-matematice, surprinde
fenomenul pedagogic sub raport cantitativ - tabele, diagrame, reprezentari grafice,
procente, formule sau modele matematice privind conceperea, desfasurarea si
rezultatele procesului instructiv-educativ, oferindu-i prin acestea posibilitatea unei
masurari si evaluari obiective.
7 Cibernetica - stiinta studiului matematic al legaturilor, comenzilor si controlului in
organismele vii si sistemele tehnice privind analogiile formale. stiinta care se bazeaza
pe principiul feedbackului. Procesul de invatamant poate si trebuie abordat din punct de
vedere cibernetic si pedagogia tine astfel seama de datele acestei stiinte. Din relatiile
dintre ele a aparut pedagogia cibernetica" sau cibernetica pedagogica", avand ca
aplicatii .instruirea asistata de calculator".
8 Anatomia si fiziologia, precum si igiena. Copilul se dezvolta din punct de vedere

fizic, biologic in timpul activitatii educationale. Pedagogia tine seama de datele acestor
stiinte in realizarea cu eficienta a actului educational. Din relatiile pedagogiei cu aceste
stiinte au aparut elemente ale unor noi discipline de granita: pedagogia biologica",
igiena scolara" etc.
9 Antropologia (grecescul antropos - om; logos - stiinta) - stiinta care studiaza originea,
evolutia si variabilitatea biologica a omului in corelatie cu conditiile naturale si socioculturale. Pedagogia, studiind educatia - ca fenomen socio-uman, tine seama si
beneficiaza de datele antropologiei, iar din relatiile dintre ele a aparut o disciplina de
granita: pedagogia antropologica".
10 Tehnologia (grecescul techne - mestesug, iscusinta, stiinta aplicata; logos -cuvant,
vorbire, discurs, justificare rationala, stiinta). Relatiile pedagogiei cu tehnologia au
determinat crearea si introducerea in actul educatiei, in procesul didactic, a unor
mijloace tehnice si a unor tehnici didactice moderne, contribuin-du-se la dezvoltarea a
ceea ce s-a denumit tehnologia didactica". Este de amintit pe aceasta linie crearea si
folosirea pentru realizarea actului instructiv-educativ a unor mijloace tehnice moderne,
cum sunt: modelele si simulatoarele didactice, mijloacele didactice audiovizuale,
masinile electronice de instruire si evaluare etc. care, implementate cu competenta, aduc
o contributie valoroasa la cresterea calitatii si eficientei educatiei si invatamantului.
11 Irenologia - stiinta pacii (grecescul irenos - liniste, pace). in conditiile existentei inca
a unor conflicte si a armelor de distrugere in masa, a armelor nucleare indeosebi, este
absolut necesara o educatie pentru pace, ca atare si dezvoltarea pedagogiei pacii".
12 Deontologia - stiinta a moralei (grecescul deontos - moral, etic: logos -stiinta),
studiaza drepturile, indatoririle si etaloanele de actiune, apreciere si comportare intr-o
profesiune, intr-un anumit domeniu al vietii social-utile. Pedagogia ca stiinta a educatiei
trebuie sa aiba in vedere ca teoriile si strategiile ce le elaboreaza sa fie in concordanta
cu conceptiile si strategiile deontologiei; educatorii si profesorii trebuie sa conceapa
educatia in spiritul acestei stiinte, pentru a determina tinerele generatii sa aiba un
comportament deontologic. Din relatia pedagogie si deontologie se dezvolta o stiinta de
granita denumita deontologia pedagogica (deontol\
13 Democratia (grecescul demos - popor si kratos - putere). Conducerea cu competenta
si eficienta de catre popor a societatii civile, a statului de drept, intr-un spirit profund
democratic, in conditiile economiei libere, de piata necesita in mod obiectiv cunoasterea
conceptelor, caracteristicilor si cerintelor acestora si, pe aceasta baza, educarea omului,
a tineretului pentru democratie. in realizarea acestui obiectiv deosebit, pedagogiei ii
revine un rol important, acela de a concepe si implementa teoriile si strategiile
educationale in asa fel, incat ele sa asigure o valoroasa si eficienta educatie pentru
democratie a omului, a tinerei generatii in special. Din relatia pedagogiei cu democratia
se poate dezvolta o disciplina de granita, care ar putea fi pedagogia democratiei.

S-ar putea să vă placă și