Sunteți pe pagina 1din 5

Functiile evaluarii

Def : Evaluarea are rolul de a masura si aprecia in functie de obiective eficienta


procesului de predare invatare raportata in indeplinirea functiilor ei ,la cerintele
economice si culturale ale societatii contemporane
Funciile evalurii n nvmnt sunt stabilite n conformitate cu anumite criterii
psihopedagogice, sociologice i docimologice, viznd efectele evalurii n plan
individual i social. Acestea sunt :
1.Functia de constatare si diagnosticare a performantelor obtinute de
elevi,explicate prin factorii si conditiile care au condus la succesul sau insuccesul
scolar(factori psihlogici,de natura pedagogica sociala factori stresanti ).Sunt puse in
evidenta si cauzele unei eficiente scazute a predarii si invatarii. Prin exerciterea
acestei funcii, evaluarea are rol de feed back.
2. Functia de reglare si perfectionare continua a metodologiei instruirii pe baza
informatiilor obtinute din explicarea factorilor si a conditiilor ce au deter. rezultatele la
invatatura. Aceasta functie se realizeaza prin feed back.
3.Functia de informare / sociala a parintilor elevilor si a societatii cu privire la
rezultatele si evolutia pregatirii elevilor in scoala pt integrarea lor socio-profesionala.
4. functia motivationala ,de stimulare a interesului pt invatare autocunoastere si
autoapreciere corecta in raport cu obiectivele invatarii scolare. In cadrul acestei
funv=ctii elevul este sanctionat sau recompensat in functie de rezulatele obtinute.
5. Functia de predictie/prognostica si de decizie privind restructurarea strategiilor
didactice avand ca scop imbunatatirea rezultatelor viitoare ale elevului.

6. Functia de selectionare si clasificare a elevilor in raport cu rezultatele


scoalare obtinute, la baza creia sta ierarhizarea instituiilor de nvmnt.
7. Functia formativ- educativa /pedagogica consta in
constientizarea,motivarea,stimularea,orientarea elevului precum si in feed back-ul
pt profesor.
8. Functia de perfectionare si inovare a intregului sistem scolar presupune
cercetarea pedagogica care poate fi fundamentala aplicativa ,observationala
,experimentala, spontana sau stiintifica.

Concluzionand exist o multitudine de clasificri ale


funciilor evalurii, dar indiferent de tipul clasificrii, funciile aciunii de evaluare
didactic au o dubl semnificaie:
1. cea social

2. cea pedagogic.
Evaluarea are o valoare motivationala; dorinta de succes, respectiv teama
de esec sunt imbolduri importante in invatare. Succesul sistematic inscrie motivatia
invatarii pe o spirala ascendenta in timp ce esecul poate duce la " demotivare".
In concluzie, se poate aprecia ca, principalele atributii ale evaluarii
constau in masurarea eficientei si autoreglarea procesului de invatamant, profesorii
putand controla achizitiile scolare, elevii luand cunostinta de reusitele si progresele
lor, iar comunitatea de a se informa asupra directiei in care evolueaza scoala si
orientarii tinerei generatii. In acest sens, se vorbeste despre evaluarea eficientei
invatamantului, dar este la fel de necesar, sa fie asigurata eficienta evaluarii. Acest
ultim aspect are o importanta deosebita, deoarece el poate fi cel mai elocvent
confirmat prin trecerea de la control/ la autocontrol sau altfel spus de la evaluare la
autoevaluare, ceea ce sustine in plan mai larg trecerea de la determinare la
autodeterminare motivata permanent.
APLICATIE
Un specialist in domeniu , R. Ausubel , preciza ceea ce influenteaza cel mai mult
invatarea sunt cunostiintele pe care elevul le poseda la plecare .Asigurati va de
ceea ce el stie si instruiti l in consecinta rezul tatele viitoare ale elevior depind de
cunostintele anterioare in aceate scop probele initiale de evaluare orala,
scrise,practice sunt de real folos in alcatuirea prog. de instruire.

Ce intelegeti din acest citat?


Ce parere aveti despre evaluarea copiilor din ciclul primar si gimnazial? (a 2 a , a 4
a , a6 a si a 8 a )
Dar despre evaluarea de la bacalaureat ?

Tipuri de evaluare

Dupa scopul si frecventa utilizarii


distingem
Evaluarea initiala, prin care se stabileste nivelul de pregatire al
elevului la inceputul unei perioade sau etape de lucru, la inceputul unei
teme mari, capitol, precum si conditiile in care acesta se poate integra
in programul de instruire.evaluarea initiala, care se realizeaza la
inceperea unei noi etape de studiu. Are ca obiectiv diagnosticarea

nivelul de pregatire la inceputul anului, la inceputul predarii unei


discipline, pentru a se cunoaste de unde se va porni, ce trebuie
perfectionat. Se folosesc baremuri minimale.
Exemplu: testul docimologic, concursuri.

Evaluarea continua (formativa), presupune verificarea


permanenta a rezultatelor, pe tot parcursul procesului de instruire, de obicei
operandu-se pe secvente mici. Trecerea la secventa urmatoare se realizeaza numai
dupa ce se cunoaste modul de desfasurare si eficienta educationala a secventei
evaluate, rezultatele obtinute de elevi, prin adoptarea de masuri de ameliorare
privind procesul de invatare si performantele unor elevi.evaluarea continua
(curenta, de progres) are ca obietiv asigurarea pregatirii sistematice si continue,
pentru realizarea feed-back ului pas cu pas, nu se programeaza si nu se anunta
dinainte.
evaluarea continua (formativa) amelioreaza procesul didactic,
scurtand intervalul dintre evaluareaa rezultatelor si perfectionarea activitatii
didactice; determina relatia de cooperare intre profesor si elevi, cultiva capacitatea
de autoevaluare a elevilor; are loc verificarea tuturor elevilor si a intregii materii,
sunt verificari sistematice, pe parcurs.

Exemplu: ascultarea curenta.


Evaluarea sumativa, cumulativa sau de bilant, se
realizeaza la finele unei etape de instruire, la finele studierii unei teme, al unui
capitol si, periodic, la sfarsitul semestrelor, al anului scolar, al ciclului de scolarizare
prin conceperea unor subiecte cuprinzatoare care sa acopere intreaga arie tematica
abordata.evaluarea finala are ca obiectiv verificarea capacitatiii de sinteza privind
cunoasterea intregii materii care a fost studiata. Reusita scolara anuala se
materializeaza prin promovari, sau in caz de insucces scolar, corigenta, repetentie.
evaluarea cumulativa (sumativa) vizeaza evaluarea
rezultatelor, cu efecte reduse asupra imbunatatirii procesului didactic. Genereaza
stres la elevi, are loc o verificare prin sondaj in randul lor si in materia studiata.
Exemplu: verificari partiale;
Exemplu: examane, examen de corigenta.
II. Dup criteriul obiectivittii i al gradului de certitudine, se disting
urmtoarele evaluri:
evaluarea subiectiv - care se caracterizeaza prin apelul la intuiia
profesorului;

evaluarea obiectiv - se caracterizeaz prin folosirea unor tehnici


speciale de msurare a unor trsaturi, a unei prestatii, a unei experiene
III. Dupa provenienta evaluatorului:
evaluarea interna (autoevaluarea );
evaluarea externa .
n funcie de modul n care se apreciaz rezultatele elevilor , evaluarea poate fi:
evaluarea normativa ;
evaluare criteriala .

V. Dupa procedeele de efectuare a evaluarii, se distinge:


a) evaluarea orala - are dezavantajul ca: subiectivitate, poate aparea inhibitia,
intimidarea, nu se pot recorecta raspunsurile; ca avantaj pentru profesori poate
pune intrebari suplimentare elevilor, li se pot pune intrebari ajutatoare.;
b) evaluarea scrisa avantajul si dezavantajul (in functie de situatie): elevul nu
este tracasat, poate lucra independent; exista baremuri, puncatje; ceea ce este
scris poate fi corectat, de regula sunt 2-3 subiecte; se poate copia in anumite
circumstante;
c) evaluarea practica
d) evaluarea prin examen asigura promovarea la o disciplina, a unui ciclu de
invatamant
Exemplu examenul de corigenta, examenul de capacitate/bacalaureat;
e) evaluarea prin concurs examen de selectie a valorilor, se ierarhizeaza
competente in functie de numarul de locuri sau baremuri.
Exemplu: concursul de admitere, pentru ocuparea posturilor vacante.
Forme optimizate ale evaluarii:

a) testul docimologic (grilele);

b) evaluarea cu ajutorul mijloacelor electronice calculatoare.

Tabel
Aplicatie
Sinteza