Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL PROCURA RIDICARE

PASAPORT

PROCUR
Subsemnatul, , CNP , cu domiciliul n municipiul ,
identificat prin carte de identitate seria nr./15.10.2010, eliberat
de SPCLEP , mputernicesc prin prezenta pe , CNP , cu
domiciliul n , identificat prin carte de identitate seria
nr./07.10.2011, eliberat de SPCLEP , s se prezinte la Serviciul
Public Comunitar pentru Eliberarea i Evidena Paapoartelor Simple al
Judeului i s mi ridice paaportul electronic. ---------------------------Mandatara mea va face toate demersurile, va prezenta toate actele
necesare, va formula orice cereri i declaraii, va achita orice taxe, va putea
ridica paaportul i va semna n numele meu i pentru mine oriunde va fi
necesar pentru ndeplinirea prezentului mandat, semntura sa fiindu-mi
opozabil.-----------------------------------------------------------------------------------------Dac, pentru ndeplinirea mandatului sau numai pentru o parte a sa se
va invoca c este nevoie de un mandat special sau de o referire explicit
pentru o anumit aciune eu, mandantul, declar n mod expres c prezentul
mandat
cuprinde
i
o
asemenea
situaie.------------------------------------------------Mandatul este gratuit, netransmisibil i valabil n timp pe o perioad de
3
(trei)
ani
sau
pn
la
revocare.----------------------------------------------------------Mandatul se ncheie n raport cu dispoziiile art.2009 i urmtoarele
din Codul civil i se ntinde i asupra tuturor actelor necesare executrii lui,
chiar dac acestea nu sunt precizate n mod expres n coninutul , ntrun singur exemplar original, care se pstreaz n arhiva notarului public, iar
partea va primi un duplicat de pe actul original, care are fora probant
prevzut
de
lege
ca
i
originalul
actului.
-------------------------------------------------