Sunteți pe pagina 1din 2
Ba Curriculum vitae Europass| Informafii personale ‘Nume / Prenume Birsan, lulian - Gabriel ‘Adresa(e) Universitatea Dundrea de Jos" din Gala, Facultalca de Mecanica, St. Domneascd nr-111, Gala), Romania Str. Rosi, nr. 4, loc PIN 1, apt 29, RO-B00085 Telefon(oano) Fix (+40)296-329100 ‘Mobi: (+40) 723 500829 E-mail) Najonalitate| igbirsan@ugal.r0 Romana Data neste 29.10.1956 Domenii de competent Organe de masini, testarea materialelor, vibratii mecanice Experienta profesionala Perioada ‘sebprezon | 1996-1008 | 1961-1005 [ 1984-1901 | 1983-1984 | toeT-1983 | ro8i-t05T Numele si adresa angajatoruui Usiversteica | Univestatea [Universita | Unvestates | Lbsul sie | Trstlperiu | Senlonl "Dunévesde | ‘Dunbesce | a'Dunsea | ‘Dunareace | Abvssandir | tleconznea | Noval os'Gala, | sos" Gaif, | doses’ | Jos'Gaay, | Gab.st. i | Agreutut | Garg, Se Pond Dereoses | Oomoeesci | Get. | Domeeawea | Sassou, | Ga a7.Gab | 47,Gae | Doreoasce | ar.caep | Gap Doman, a7 Gals al Tul atta sau Sector de | Twatimin | Twatenane | Toran, | ivan | Prisor | linger] agar cerosare | coceine | comatre | certtre | inginer cata actvitate nana Funclia sau postul ocupat Protdrra | Canfarimg | Sefivec ng. | Asitant ng, | lagnerstagior | ingaeralagr | Ina. stain, Educatie gi formare Perioada 1991-1995 1976-1984 Caliicerea/ciploma obtinuté | Diplomé de Doctor, Universitatea | Diploma de inginer, Facultatea TCM, secia Magi — .Dundrea de Jos" din Gala unelte, Poltehnica Bucuresti Socieatea Roména de Tribaloge Membru al Academiilor si asociatillor profesionale: Asociaia Romana de Transmisi Mecanice pee owe AGR IMI ~ Polish Society of Composie Materials Aptitudini si competente personale r T Competente gi abilitati sociale Spirit de echipa: 30 de ani de activtate in echipe de cetcetare, ca director de contracte de cercetare! granturl (peste 60 de contracte); Capacitate de comunicare: foarte bund Competente si aptitudini organizatorice | 2007-2012 ‘999-2007 Prorecior Universitatea "Dundrea de Jos' din | Decan al Facukai Transtrontaiere Cahul, Rep. Gala Moldova Aptitudini si competente tehnice Aplcai - Utizarea echipamentelor pentru testarea dinamici maginilor Informatii suplimentare privind experienta profesional 2008-prezent Reviewer Ia revista ISI Materiale Pastca 2008-prezent membru al colectvulu de redacte a evstel Materile Pastice 2006-2010 Membru CNATDCU - Comisia de Inginerie Mecanica -Ministreul Educa Ceroeta, Tineretuui gi Sportlui 2005-prezent Conducator de doctoral in domeniu!Inginetie mecanica 2001- 2004 Expert evaluator CNCSIS Premii, distincfii Doctor Honors Causa, Universitatea de Stat Bogdan Petceicu Hasdeu’, Cahul, Republica Moldova Permis de conducere Categoria B in 1978 Anexa sta completa a luornlor: 17 ca baza de contract , 193 article, peste 60 proiecte de cercotare-dezvoltare pe lulian ~ Gabriel Birsan ae 2012