Sunteți pe pagina 1din 149
 
1. Generalităţi asupra limbajului C
1.1. Introducere
Limbajul C este un limbaj de programare universal, caracterizat printr-o exprimare concisă, un control modern al fluxului execuţiei,structuri de date, şi un bogat set de operatori.Limbajul C nu este un limbaj de "nivel foarte înalt" şi nu estespecializat pentru un anumit domeniu de aplicaţii. Absenţa restricţiilor şigeneralitatea sa îl fac un limbaj mai convenabil şi mai eficient decît multealte limbaje mai puternice.Limbajul C permite scrierea de programe bine structurate, datorităconstrucţiilor sale de control al fluxului: grupări de instrucţiuni, luări dedecizii (
if
), cicluri cu testul de terminare înaintea ciclului (
while
,
for
)sau duciclu (
do
) şi seleia unui caz dintr-o muime de cazuri(
switch
).Limbajul C permite lucrul cu pointeri şi are o aritmetică de adrese puternică.Limbajul C nu are operaţii care prelucrează direct obiectele compusecum sînt şirurile de caractere, mulţimile, listele sau masivele, consideratefiecare ca o entitate. Limbajul C nu prezinfaciliţi de alocare amemoriei altele decît definiţia statică sau disciplina de stivă, relativă lavariabilele locale ale funcţiilor. În sfîrşit, limbajul C nu are facilităţi deintrare-iire şi nici metode directe de acces la fişiere. Toate acestemecanisme de nivel înalt sînt realizate prin funcţii explicite.Deşi limbajul C este, aşadar, un limbaj de nivel relativ scăzut, el esteun limbaj agreabil, expresiv şi elastic, care se pretează la o gamă largă de programe. C este un limbaj restrîns şi se învaţă relativ uşor, iar subtilităţilese reţin pe măsură ce experienţa de programare creşte.
1.2. Primele două programe C
Prin tradiţie primul program C este un mic exemplu din lucrareadevenită clasică - "The C programming language", de Brian W Kernighamşi Dennis M Ritchie.
#include <stdio.h>main() {printf("Hello, world\n");
 __________________________________________________________________________ 
3
 
}
Acest program afişează un mesaj de salut.Prima linie indică faptul că se folosesc funcţii de intrare / ieşire, şidescrierea modului de utilizare (numele, tipul argumentelor, tipul valoriireturnate etc) a acestora se află în fişierul cu numele
stdio.h
.A doua linie declafuncţia
main
care va conţine instrucţiunile programului. În acest caz singura instrucţiune este un apel al funcţiei
printf
care afeaun mesaj la terminal. Mesajul este dat întreghilimele şi se termină cu un caracter special new-line (
'\n'
). Corpulfuncţiei
main
apare între acolade.Al doilea program aşteaptă de la terminal introducerea unor numereîntregi nenule şi determină suma lor. În momentul în care se introduce ovaloare zero, programul afişează suma calculată.
#include <stdio.h>main() {int s,n;s=0;do {scanf("%d",&n);s+=n;} while (n!=0);printf("%d\n",s);}
În cadrul funcţiei
main
se declară două variabile
s
şi
n
care vor memora valori întregi. Variabila
s
(care va stra suma numerelointroduse) este iniţializată cu valoarea 0.În continuare se repetă o secvenţă de două instrucţiuni, prima fiind ooperaţie de intrare şi a doua o adunare.Primul argument al funcţiei
scanf
- formatul de introducere
"%d"
-indică faptul că se aşteaptă introducerea unei valori întregi în formatzecimal de la terminal. Al doilea argument indică unde se va depune înmemorie valoarea citită; de aceea este necesar să se precizeze
adresa
variabilei
n
.În a doua instrucţiune la valoarea variabilei
s
se adună valoareavariabilei
n
.Această secvenţă se repetă cît timp valoarea introdusă (
n
) este nenulă.
 __________________________________________________________________________ 
4
 
În final funcţia
printf
afişează pe terminal
valoarea
variabilei
s
înformat zecimal.
1.3. Meta-limbajul
Meta-limbajul care serveşte la descrierea formală a sintaxei limbajuluiC este foarte simplu.Categoriile sintactice sau noţiunile care trebuie definite sînt urmate desimbolul ':'.Definiţiile alternative de categorii sînt listate pe linii separate. Dacă olinie nu este suficientă, se trece la linia următoare, aliniată la un tab faţăde linia precedentă.Un simbol opţional, terminal sau neterminal este indicat prinadăugarea imediată după el a configuraţiei de caractere "
<
opt
>
".
1.4. Setul de caractere
Setul de caractere al limbajului C este un subset al setului de caractereASCII, format din:
26 litere micia b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
26 litere mariA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
10 cifre0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 simboluri specialeBlanc ! " # % & ' ( ) *
+
,
. / : ;
<
 
=
 
>
? [ \ ] ^ _ ~ { | }
6 simboluri negrafice\n, \t, \b, \r, \f, \a
 __________________________________________________________________________ 
5

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505