Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea DREPT

REFERAT

" Taxele rutiere"

(semntura)

Chiinu-2015

CUPRINS
INTRODUCERE.......................................................................................................................3
1.Taxa

pentru

folosirea

drumurilor

de

catre

autovehiculele

nmatriculate

RepublicaMoldova.....................................................................................................................6

2.Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de catre autovehiculele


nenmatriculate n Republica Moldova....................................................................................7
3.Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala,
sarcinamasica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise................................9
4.Taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor
pentru efectuarea lucrarilor de constructie si montaj..........................................................10
5.Taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetruluilocalitatilor
pentru amplasarea publicitatii exterioare...............................................................................12
6.Taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetruluilocalitatilor
pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere...........................................14
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................16

INTRODUCERE
Autobuz - mijloc de transport auto destinat, prin construcie, transportului persoanelor i al
bagajelor acestora, cu capacitatea de la 17 locuri inclusiv (fr locul oferului);

autocamion orice camion cu autopropulsie i furgon (inclusiv camioane cu mecanisme


automate de descrcare, cu caroserie autobasculant, autovehicule-cisterne, refrigerente,
camioane utilate pentru transportarea baloanelor, acizilor, betonului, gunoiului etc.);
autovehicul mixt - autovehicul destinat, prin construcie, pentru transportul de pasageri i mrfuri
n compartimente separate;
autovehicule speciale pe asiu de autoturism sau microbuz mijloace de transport auto, dotate cu
mecanisme speciale, care nu au ca destinaie principal transportul de pasageri sau mrfuri i
care, prin construcie i echipare, snt prevzute pe asiu de autoturism sau microbuz
(autovehicule de asisten medical, autovehicule de asisten tehnic, autovehicule-generatoare,
autovehicule-laborator, staii radiologice, radiofurgoane i altele asemenea);
autovehicule speciale pe baz de camion - mijloace de transport auto, dotate cu mecanisme
speciale, care nu au ca destinaie principal transportul de pasageri sau mrfuri i care, prin
construcie i echipare, snt prevzute pe baz de camion (inclusiv automacarale, autovehicule de
asisten tehnic i de intervenie, de pompare, pentru curarea drumurilor, pentru curarea
zpezii etc.);
autovehicule de baz ale Departamentului situaii excepionale din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne mijloace de transport auto destinate lansrii de substane stingtoare n zona arderii
(pentru stingerea incendiilor n orae i localiti, la staii petroliere, aeroporturi etc.) ;
autovehicule speciale ale Departamentului situaii excepionale din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne mijloace de transport auto destinate efecturii lucrrilor speciale la incendii
(pentru ridicarea efectivului la nlime, organizarea evacurii persoanelor, asigurarea
transmisiunilor i ntiinrilor privind incendiile, forarea i demontarea construciilor, lupta cu
fumul, asigurarea dirijrii forelor i mijloacelor, instalarea liniilor de furtunuri);
autotractor mijloc de transport auto destinat tractrii semiremorcilor;
autoturism mijloc de transport auto care, prin construcie i echipare, este destinat transportului
de persoane, bagajului i/sau bunurilor acestora, cu capacitatea de pn la 8 locuri inclusiv (fr
locul oferului);
drumuri ci de comunicaie terestr, special amenajate pentru circulaia mijloacelor de
transport auto i a pietonilor;

folosire a drumurilor de ctre mijloacele de transport auto nenregistrate n Republica Moldova intrare pe teritoriul Republicii Moldova sau tranzitare a teritoriului Republicii Moldova cu
mijloace de transport auto care nu dispun de certificat de nmatriculare de stat eliberat de
autoritile abilitate ale Republicii Moldova;
mrfuri periculoase mrfurile care, din cauza proprietilor lor fizico-chimice, prezint pericol
pentru om i mediul ambiant: substane i articole explozive, gaze, substane lichide inflamabile,
substane solide inflamabile, substane autoinflamabile, substane care, intrnd n contact cu apa,
degajeaz gaze inflamabile, substane comburante, peroxizi organici, substane toxice, substane
contagioase, materiale radioactive, substane corosive, substane i obiecte periculoase diverse,
stabilite prin hotrre de Guvern;
microbuz mijloc de transport auto destinat, prin construcie, transportrii de persoane, cu
capacitatea de la 9 pn la 16 locuri inclusiv (fr locul oferului) ;
mijloc de transport auto, autovehicul sistem mecanic cu autopropulsie, cu excepia celui care
circul pe ine, care servete n mod normal la transportul de cltori, bagaje, mrfuri pe drumuri
sau care execut orice alte lucrri i servicii aferente transporturilor; acest termen nu include
tractoarele agricole;
mijloc de transport auto nregistrat n Republica Moldova - mijloc de transport auto care este
supus nmatriculrii de stat n Republica Moldova, pe baza i din momentul creia Republica
Moldova autorizeaz participarea autovehiculului n traficul rutier sau n procesul tehnologic ;
mijloc de transport auto a crui mas total, sarcin masic pe osie, gabarite depesc limitele
admise mijloc de transport a crui mas total, sarcin masic pe osie, gabarite depesc
limitele admise pentru efectuarea pe drumuri a transporturilor cu greuti i/sau gabarite, stabilite
de normativele n vigoare, conform Instruciunii Ministerului Transporturilor i Gospodriei
Drumurilor ;
motociclet autovehicul cu dou roi, cu sau fr ata, avnd o capacitate cilindric a motorului
mai mare de 50 cm3. Autovehiculul cu trei roi simetrice fa de axa sa longitudinal (motocar),
avnd capacitatea cilindric a motorului mai mare de 50 cm3 i masa echipat mai mic de 400
kg, este considerat motociclet;
posesor al mijlocului de transport auto persoana fizic sau persoana juridic n posesia creia
se afl mijlocul de transport auto;
4

remorc orice vehicul destinat a fi cuplat la un mijloc de transport auto;


semiremorc orice remorc destinat a fi cuplat la un mijloc de transport auto astfel nct
aceasta s se sprijine parial pe mijlocul de transport i o parte important din greutatea sa sau
din greutatea ncrcturii sale s fie suportat de mijlocul de transport respectiv;
tractor tractor cu autopropulsie destinat pentru remorcarea altor mijloace de transport,
remorcilor, semiremorcilor i altor mecanisme, precum i tractoarele cu autopropulsie pe care
snt montate unelte (instrumente) sau caroserii;
tranzit (tranzitare) - trecerea pe teritoriul Republicii Moldova n cazul n care nici punctul de
pornire/expediie a mijlocului de transport auto, nici punctul de destinaie al acestuia nu este n
Republica Moldova;
zon de protecie a drumurilor suprafaa terenurilor adiacente drumurilor, a crei lime se
stabilete n funcie de destinaia i amplasarea drumurilor, dar nu mai mic de 20 de metri de
ambele pri ale axei drumului.

1. Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele nmatriculate n Republica


Moldova.
Subiectii impunerii snt persoanele fizice si persoanele juridice posesoare deautovehicule
nmatriculate n Republica Moldova.

Obiectul impunerii:snt autovehiculele nmatriculate permanent sau temporar nRepublica


Moldova, folosite de catre persoanele fizice n scopuri personale, iar decatre persoanele juridice
si persoanele fizice, care practica activitate de ntreprinzator - n activitatea de ntreprinzator:
motociclete, autoturisme, autocamioane,autovehicule pentru utilizari speciale pe sasiu de
autoturism sau de microbuz,autovehicule pentru utilizari speciale pe sasiu de autocamion,
autoremorchere,remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule
cuautopropulsie. Nu constituie obiect al impunerii: tractoarele si remorcile folosite nactivitatea
agricola; autovehiculele pentru transportul n comun pe fir electric.
Perioada fiscala este anul calendaristic. Subiectii impunerii achita taxa:
a) la data nmatricularii de stat a autovehiculului;
b) la data nmatricularii de stat curente a autovehiculului, daca pna la aceasta datataxa nu a fost
achitata;
c) la data efectuarii reviziei tehnice/testarii tehnice anuale a autovehiculului, daca pna la aceasta
data taxa nu a fost achitata.
Modul de calculare si de achitare a taxei:
Taxa se calculeaza de catre subiectul impunerii de sine statator, n functiE obiectul impunerii si
de cota impunerii.
nlesniri:Snt scutiti de taxa invalizii posesori de autovehicule cu actionare manuala.

2.Taxa

pentru

folosirea

drumurilor

Republicii

Moldova

de

catreautovehiculele

nenmatriculate n Republica Moldova Subiecti ai impunerii.


Snt persoanele fizice si persoanele juridice posesoare de autovehicule nenmatriculate n
Republica Moldova, care intra pe teritoriul Republicii Moldova sau care l tranziteaza.
Nu snt subiecti ai impunerii:
6

a) persoanele fizice si persoanele juridice rezidente care plaseaza autovehicule nregim vamal de
import;
b) posesorii de autovehicule nmatriculate n alte state, care dispun de autorizatie detransport
rutier international tip "Scutit de plata taxelor".
Obiect al impunerii:este autovehiculul nenmatriculat n Republica Moldova careintra pe
teritoriul Republicii Moldova sau care l tranziteaza.
Cotele taxei se stabilesc n euro,

taxa se achita n lei moldovenesti sau n valuta liber

convertibila, la cursul stabilit de Banca Nationalaa Moldovei la data trecerii frontierei de stat a
Republicii Moldova.Pentru autovehiculele care transporta marfuri periculoase, cota stabilita a
taxei se dubleaza.
Modul de calculare si de achitare a taxei.
Taxa se calculeaza, pentru fiecare obiectal impunerii, de catre ntreprinderea de Stat "Agentia
Moldovei Trafic Auto International" si se achita la punctele de trecere a frontierei de stat a
RepubliciiMoldova.n cazul autovehiculului nenmatriculat n Republica Moldova care
tranziteaza teritoriul Republicii Moldova, se achita doar taxa pentru tranzitarea tarii,nu si pentru
intrare. Subiectii impunerii achita taxa prin intermediul institutiilor financiare, n numerar, n lei
moldovenesti sau n valuta liber convertibila, la cursul stabilit de Banca Nationala a Moldovei la
data trecerii frontierei de stat. n cazul lipsei institutiilor financiare la punctele de trecere a
frontierei de stat, taxa se achita prin intermediul ntreprinderii de Stat "Agentia Moldovei Trafic
Auto International",care varsa sumele ncasate la bugetul de stat n aceea si zi sau n ziua
lucratoare imediat urmatoare.Persoanele juridice subiecti ai impunerii, precum si posesorii de
autovehicule de pasageri care efectueaza rute internationale regulate pot achita taxa n prealabil,
prinvirament. La punctul de trecere a frontierei de stat, ei vor prezenta originalul documentului
de plata ce confirma achitarea taxei si vor lasa copia acestuia.ntreprinderea de Stat "Agentia
Moldovei Trafic Auto International" prezinta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lnga
Ministerul Finantelor, trimestrial, pna n ultima zi a lunii imediat urmatoare trimestrului de
gestiune, o informatie privind sumele calculate si achitate ale taxei, n forma stabilita de
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
nlesniri: Nu se aplica autovehiculelor nmatriculate n statele cu care RepublicaMoldova a
ncheiat acorduri bi-si multilaterale privind transportul rutier fara achitarea taxelor rutiere.

3. Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina
masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitel admise.
Subiecti ai impunerii: snt persoanele fizice (cetateni ai Republicii Moldova, cetatenistraini,
apatrizi) si persoanele juridice (rezidente si nerezidente) posesoare de autovehicule a caror masa
totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise.

Obiect al impunerii: snt autovehiculele nmatriculate, precum si cele nenmatriculate n


Republica Moldova, a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc
limitele admise si care folosesc drumurile RepubliciiMoldova.
Cotele impunerii:Taxa pentru autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova a caror masa
totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise se achita conform
cotelor stabilite de lege.
Modul de calculare si de achitare a taxei, de prezentare a darilor de seama:
Taxa se calculeaza:
a) pentru autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova - de catre Ministerul
Transporturilor si Gospodariei Drumurilor;
b) pentru autovehiculele nenmatriculate n Republica Moldova - de catrentreprinderea de Stat
"Agentia Moldovei Trafic Auto International".
Subiectii impunerii achita taxa, n marime deplina, pna la obtinerea actelor ce permit transportul
rutier cu autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osiesau ale caror gabarite depasesc
limitele admise.

4.Taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor
pentru efectuarea lucrarilor de constructie si montaj.
Subiecii impunerii:
Subieci ai impunerii snt persoanele fizice sau juridice care solicit autorizaie pentru efectuarea,
n zona de protecie a drumurilor, a lucrrilor subterane i/sau supraterane de montare a
9

comunicaiilor inginereti, a lucrrilor de construcie a acceselor laterale la drumuri, parcrilor,


cldirilor i amenajrilor, cu excepia obiectivelor pentru prestarea serviciilor rutiere.
Obiectul impunerii:
Obiect al impunerii snt proiectele de lucrri de construcie i montaj, lucrrile subterane i/sau
supraterane de montare a comunicaii lor inginereti, lucrrile de construcie a acceselor laterale
la drumuri, parcrilor, cldirilor i amenajrilor.
Modul de calculare i achitare a taxei:
Taxa se calculeaz

de ctre Ministerul Transporturilor i Gospodriei Drumurilor, prin

nmulirea cotei taxei cu:


a) numrul de proiecte prezentate, pentru obiectele impunerii de la punctele 1 i 2 din anexa 5 la
prezentul titlu;
b) fiecare metru ptrat de suprafa folosit, pentru obiectele impunerii de la punctul 3 litera a),
punctul 5 i punctul 6 din anexa 5 la prezentul titlu;
c) fiecare metru liniar de suprafa folosit, pentru obiectele impunerii de la punctul 3 literele b)d) i punctul 4 din anexa 5 la prezentul titlu.
Taxa se achit prin intermediul instituiilor financiare, printr-o plat unic:
a) la data depunerii proiectelor i, respectiv, la data invitrii specialistului la obiect, pentru
obiectele impunerii de la punctele 1 i 2 din anexa 5 la prezentul titlu;
b) pn la obinerea autorizaiei pentru efectuarea lucrrilor.
Ministerul Transporturilor i Gospodriei Drumurilor nu elibereaz actele necesare pentru
efectuarea lucrrilor pn nu este prezentat copia documentului de plat care confirm achitarea
taxei.
Taxele achitate pentru obiectele impunerii menionate la punctele 1 i 2 din anexa 5 la prezentul
titlu nu se restituie n caz de refuz de eliberare a actelor necesare pentru efectuarea lucrrilor.
Ministerul Transporturilor i Gospodriei Drumurilor prezint Inspectoratului Fiscal Principal
de Stat de pe lng Ministerul Finanelor trimestrial, pn n ultima zi a lunii ce urmeaz

10

trimestrului de gestiune, o informaie privind subiecii impunerii i sumele calculate i achitate


ale taxei.
Subiecii impunerii prezint Inspectoratului fiscal teritorial de la sediul lor darea de seam
privind achitarea taxei pn n ultima zi a lunii ce urmeaz trimestrului de gestiune n care au fost
obinute actele necesare pentru efectuarea lucrrilor, n forma stabilit de Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat de pe lng Ministerul Finanelor.

5.Taxa pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor pentru amplasarea publicitii


exterioare.
Subiecii impunerii:Subieci ai impunerii snt persoanele juridice sau fizice care solicit
autorizaie pentru amplasarea publicitii exterioare n zona de protecie a drumurilor.
11

Obiectul impunerii:Obiect al impunerii snt proiectele de amplasare a obiectivelor de


publicitate exterioar, obiectivele de publicitate exterioar amplasate n zona de protecie a
drumurilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: afie, panouri, standuri,
instalaii i construcii (situate separat sau pe pereii i acoperiurile cldirilor), firme
tridimensionale, firme luminoase, tablouri suspendate electromecanice i electronice, alte
mijloace tehnice publicitare n zona de protecie a drumurilor.
Modul de calculare i de achitare a taxei i de prezentare a drilor de seam:
Taxa se calculeaz pentru obiectivele de publicitate exterioar amplasate n afara perimetrului
localitilor n zona de protecie a drumurilor prin:
a) nmulirea cotei taxei cu numrul de proiecte prezentate, pentru obiectele impunerii de la
punctele 1 i 2 din anexa 6 la prezentul titlu;
b) nmulirea fiecrui metru ptrat de suprafa publicitar la cota stabilit a taxei, pentru
obiectele impunerii de la punctul 3 din anexa 6 la prezentul titlu;
La calcularea taxei se iau n calcul ambele suprafee publicitare ale obiectului (recto i verso).
Taxele achitate pentru obiectele impunerii menionate la punctele 1 i 2 din anexa 6 la prezentul
titlu nu se restituie n caz de refuz de eliberare a autorizaiei pentru amplasarea obiectivului.
Pentru perioada fiscal n care a fost solicitat autorizaia de amplasare a obiectivului de
publicitate exterioar, taxa se calculeaz de ctre Ministerul Transporturilor i Gospodriei
Drumurilor, care trebuie s prezinte Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lng
Ministerul Finanelor, trimestrial, pn n ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de
gestiune, o informaie privind subiecii impunerii i sumele calculate i achitate ale taxei, n
forma stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. n acest caz, subiectul impunerii prezint
Inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul su, pn n ultima zi a lunii imediat urmtoare
trimestrului de gestiune n care a obinut autorizaia de amplasare a obiectivului, o dare de
seam privind taxa calculat.
Pentru perioadele fiscale urmtoare, taxa se calculeaz de ctre subiectul impunerii de sine
stttor i se achit prin intermediul instituiilor financiare, printr-o plat unic, pn la data de 1
martie a perioadei fiscale curente. n acest caz, subiectul impunerii prezint:

12

a) pn la 31 martie a perioadei fiscale curente, Inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul


su (pentru filiale/subdiviziuni la sediul ntreprinderii-mam) o dare de seam privind taxa
calculat ;
b) la data achitrii taxei, agentului economic abilitat s exploateze sectorul de drum, unde este
amplasat obiectivul, copia documentului care confirm achitarea taxei.
Agenii economici abilitai s exploateze sectoarele de drum, n zona de protecie a crora snt
amplasate obiective de publicitate, transmit, pn la 31 martie a perioadei fiscale curente,
Inspectoratului fiscal de stat teritorial, unde i are sediul subiectul impunerii, o informaie
privind fiecare obiect i subiect al impunerii, sumele calculate i achitate ale taxei, n forma
stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lng Ministerul Finanelor.
n cazul n care terenul ocupat de obiective de publicitate exterioar este amplasat parial n zona
de protecie a drumurilor, taxa se calculeaz reieind din raportul dintre suprafaa de teren aflat
n zona de protecie a drumurilor i suprafaa total a sectorului de teren ocupat de obiectiv, la
care se aplic cota corespunztoare a taxei.
Dac obiectivul a fost amplasat sau a fost retras pe parcursul perioadei fiscale, taxa se calculeaz
din/pn n ziua n care a fost obinut autorizaia sau, respectiv, a fost retras n modul stabilit.

6. Taxa pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor pentru amplasarea obiectivelor de


prestare a serviciilor rutiere.
Subiecii impunerii:
13

Subieci ai impunerii snt persoanele juridice sau fizice care solicit autorizaie pentru
amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere n zona de protecie a drumurilor.
Obiectul impunerii:
Obiectul impunerii l constituie proiectele de amplasare a obiectivelor de prestare a serviciilor
rutiere n zona de protecie a drumurilor i obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate
n zona de protecie a drumurilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: staii
de alimentare cu combustibil, staii de deservire tehnic, puncte de vulcanizare, tarabe, uniti de
comer cu amnuntul, ntreprinderi de alimentaie public, structuri de primire turistic cu
funciuni de cazare i de servire a mesei.
Modul de calculare i achitare a taxei i de prezentare
a drilor de seam.
Pentru obiectivele amplasate n afara perimetrului localitilor n zona de protecie a drumurilor
taxa se calculeaz prin:
a) nmulirea cotei taxei cu numrul de proiecte prezentate, pentru obiectele impunerii de la
punctele 1 i 2 din anexa nr.6 la prezentul titlu;
b) nmulirea cotei taxei cu numrul:
contoarelor de eviden a combustibilului livrat, n cazul obiectului impunerii menionat la litera
a) de la punctul 4 din anexa nr.6 la prezentul titlu;
posturilor de prestare a serviciilor, n cazul obiectului impunerii menionat la litera b) de la
punctul 4 din anexa nr.6 la prezentul titlu;
punctelor de vulcanizare;
c) nmulirea cotei taxei cu numrul obiectelor impunerii amplasate n cazul literei d) i a literei
e) de la punctul 4 din anexa nr.6 la prezentul titlu.
Pentru perioada fiscal n care a fost solicitat autorizaia de amplasare a obiectivului de prestare
a serviciilor rutiere, taxa se calculeaz de ctre Ministerul Transporturilor i Gospodriei
Drumurilor, care trebuie s prezinte Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lng
Ministerul Finanelor trimestrial, pn n ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de
gestiune, o informaie privind subiecii impunerii i sumele calculate i achitate ale taxei, n
14

forma stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lng Ministerul Finanelor. n acest
caz, subiectul impunerii prezint Inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul su, pn n
ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune n care a obinut autorizaia de
amplasare a obiectivului, o dare de seam privind taxa calculat.
Pentru perioadele fiscale urmtoare, taxa se calculeaz de ctre subiectul impunerii de sine
stttor i se achit prin intermediul instituiilor financiare, printr-o plat unic, pn la data de 1
martie a perioadei fiscale curente. n acest caz, subiectul impunerii prezint:
a) pn la 31 martie a perioadei fiscale curente, Inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul
su (pentru filiale/subdiviziuni la sediul ntreprinderii-mam) o dare de seam privind taxa
calculat ;
b) la data achitrii taxei, agentului economic abilitat s exploateze sectorul de drum, unde este
amplasat obiectivul, copia documentului de plat care confirm achitarea taxei.
Agenii economici abilitai s exploateze sectoarele de drum, n zona de protecie a crora snt
amplasate obiective de prestare a serviciilor rutiere, transmit, pn la 31 martie a perioadei fiscale
curente, Inspectoratului fiscal de stat teritorial unde i are sediul subiectul impunerii o dare de
seam privind fiecare subiect al impunerii, sumele calculate i achitate ale taxei, n forma
stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lng Ministerul Finanelor.
n cazul n care terenul (inclusiv intrrile i ieirile, cile de acces i parcrile) ocupat de
obiectivele de prestare a serviciilor rutiere este amplasat parial n zona de protecie a drumurilor,
taxa se calculeaz reieind din raportul dintre suprafaa de teren aflat n zona de protecie a
drumurilor i suprafaa total a sectorului de teren ocupat de obiectiv, la care se aplic cota
corespunztoare a taxei.
Dac obiectivul a nceput s funcioneze sau a fost lichidat pe parcursul perioadei fiscale, taxa se
calculeaz din/pn n ziua n care a nceput sau, respectiv, a ncetat s funcioneze n modul
stabilit.

BIBLIOGRAFIE
1. COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA din 24.04.1997, Publicat : 25.03.2005 n
Monitorul Oficial;
2. DREPT FISCAL, Vlad Vlaicu, Aureliu Rotaru, Viorica Boaghi, Vidaicu Daniela,
Chisinau 2014;
15

16