Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA

SERVICIUL AFACERI EUROPENE

LISTA DOCUMENTELOR
care trebuie incluse n dosarul de candidatur Erasmus+
1. cerere de nscriere la concursul de selecie a studenilor Erasmus (formular tipizat
la http://www.usv.ro/relint/outgoing_erasmus_plus_students.php );
2. adeverin de student, masterand, doctorand;
3. adeverin care s ateste c beneficiaz de burs social eliberat de
secretariatul facultii (dac este cazul);
4. scrisoare de intenie;
5. curriculum vitae model Europass;
6. copie dup cartea de identitate;
7. declaraie pe propria rspundere privind mobilitile Erasmus de care a mai
beneficiat anterior
(formular tipizat la http://www.usv.ro/relint/outgoing_erasmus_plus_students.php );
8. testul de limb strin sau atestat de competen lingvistic (conform
competenelor

solicitate de universitatea gazd menionate n lista de

mobiliti);
9. alte documente solicitate de comisia de selecie.

ATENIE:

Selecia studenilor Erasmus se face la nivel de faculti .