Sunteți pe pagina 1din 106

SUMAR

EUGEN SIMION, Cuvnt-nainte ...................................... .


I Iei. ............................................... .
N o t a~ asupra e d

XI

Mic glosar de termeni lingvistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

XVIII

Abrevieri ....................................................... .
Semne I. conven I gra f.Ice ......................................... .

XXI

i..

Semne pentru indicarea

pronunrii

................................. .

PRIN CIPALELE NORME ORTOGRAFICE, ORTOEPICE I MORFOLOGICE


ALE LIMBII ROMNE ............................................ .
1. Semnele grafice ............................................. .
1.1. Literele ................................................ .
1.1.1. Alfabetul limbii romne .............................. .
1.1.2. Valorile literelor

ale

combinaiilor

IX

XXIII
XXIV

XXV
XXVI
XXVI
XXVI

de litere ............ .

XXVIII

1.2. Semnele ortografice ..................................... .


1.2.1. Apostroful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
1.2.2. Bara oblic ......................................... .

XXXVII
XXXVII
XXXIX
XXXIX

1.2.3. Blancul ............................................ .


1.2.4. Cratima ........................................... .
1.2.5. Linia de

pauz

..................................... .

1.2.6. Punctul ...........................................


1.2.7. Virgula ...........................................
2. Reguli de scriere i de pronunare literar .......................
2.1. Vocale i semivocale .....................................

.
.
.
.

2.1.1. i .............................................. .
2.1.2. Dup i j: a, e, i sau ea, , ...........................
2.1.3. ei ie .............................................
2.1.4. ea i ia .............................................
2.1.5. eai, eau i iai, iau .....................................

.
.
.
.
2.1.6. eo, io i eoa, ioa ...................................... .

XL
XLIII
XLIII
XLIV
XLIV
XLIV
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVII
XLVII

2.1.7. oa i ua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.8. Vocale n hiat ................ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Consoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. nainte dep i b: m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. s i ; x; z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Litere duble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Vocale duble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Consoane duble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Accentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1. Accentul tonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2. Accentul grafic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Scrierea i pronunarea numelor proprii strine . . . . . . . . . . . . . . .
3. Scrierea cu liter mic sau mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Scrierea cu liter mic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Scrierea cu liter mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Scrierea derivatelor, compuselor, locuiunilor i grupurilor de cuvinte . .
4.1. Scrierea derivatelor, prefixelor i sufixelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1. Prefixe i derivate cu prefixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2. Sufixe i derivate cu sufixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Scrierea cuvintelor compuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Adjective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2. Adverbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.3. Conjuncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.4. Interjecii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.5. Numerale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.6. Prepoziii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.7. Pronume i adjective pronominale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.8. Substantive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.9. Verbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Scrierea locuiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. Scrierea grupurilor de cuvinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Desprirea n silabe i Ia capt de rnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Desprirea grupurilor de cuvinte i a abrevierilor . . . . . . . . . . . . .
5.2. Desprirea n interiorul cuvintelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1. Desprirea dup pronunare...........................
5.2.2. Desprirea dup structur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3. Desprirea cuvintelor scrise cu anumite semne ortografice . .
6. Cteva norme morfologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1. Adjectivul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Adverbe i locuiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. Articolul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XLVIII
XLVIII
XLVIII
XLVIII
XL VIII
XLIX
XLIX
XLIX
L
L
LI
LII
LIII
LIV
LVI
LXI
LXII
LXII
LXIII
LXIV
LXIV
LXVI
LXVII
LXVII
LXVII
LXVIII
LXIX
LXIX
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXVIII
LXXIX
LXXXI
LXXXVII
LXXXIX
LXXXIX
XC
XCI
XCI

6.4. Numeralul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5. Pronumele i adjectivul pronominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6. Substantivul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6.1. Genul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6.2. Nominativ-acuzativul singular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6.3. Genitiv-dativul singular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6.4. Pluralul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7. Verbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XCII
XCIII
XCIII
XCIII
XCIV
XCIV
XCV
XCVI

ndrumri pentru consultarea dicionarului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XCIX

DICIONARUL

..................................................

Bibliografie selectiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

869