Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa la O.M.Ed.C. nr.

4611/ 2005
METODOLOGIA
de acreditare a programelor de formare continu
a personalului din nvmntul preuniversitar

DISPOZIII GENERALE
Art.1. Prezenta Metodologie este elaborat n temeiul Hotrrii Guvernului nr.
604/2001 modificat i completat prin Hotrrea Guvernului nr. 2191/2004 pentru nfiinarea
Centrului Naional de Formare a Personalului din nvmntul Preuniversitar, denumit n
continuare CNFP, a O.M.Ed.C. 3948/2005, O.M.Ed.C. 3957/2005, O.M.Ed.C. 3958/2005 i
reglementeaz elementele componente ale sistemului de formare continu a personalului din
nvmntul preuniversitar: structura Comisiei Specializate de Acreditare, categoriile, tipurile,
modulele i curricula programelor de formare continu, procedura de acreditare a programelor
de formare continu, modalitatea de alocare a creditelor profesionale transferabile i numrul
acestora, mecanismele de finanare, certificatul sau atestatul pe care l primete beneficiarul
care a finalizat programele de formare continu acreditate.
CAPITOLUL I - Comisia Specializat de Acreditare
Art.2. (1) n vederea acreditrii programelor de formare continu a personalului din
nvmntul preuniversitar, se nfiineaz, n cadrul CNFP, Comisia Specializat de Acreditare
(CSA).
(2) Comisia Specializat de Acreditare, denumit n continuare CSA, are drept
scop acreditarea programelor de formare continu a personalului din nvmntul preuniversitar, alocarea de credite profesionale transferabile programelor implementate de
furnizori, precum i echivalarea numrului de credite profesionale transferabile obinute de
personalul din nvmntul preuniversitar n cadrul programelor speciale, n conformitate cu
tipurile de programe menionate la art.11.
(3) CSA acrediteaz programele de formare a formatorilor/mentorilor din
sistemul de nvmnt preuniversitar.
Art.3. CSA are urmtoarele atribuii:
a) evalueaz i monitorizeaz programele de formare continu a personalului
din nvmntul preuniversitar propuse de furnizori;
b) analizeaz i evalueaz documentaia de prezentare a programelor de
formare continu a personalului din nvmntul preuniversitar, pe baza criteriilor precizate la
art. 21, 22, 23, 24 i 25 din prezenta metodologie;
c) propune directorului CNFP, dup caz, acreditarea, amnarea sau
respingerea programelor de formare continu a personalului din nvmntul preuniversitar;
d) propune CNFP certificarea formatorilor/mentorilor din sistemul de
nvmnt preuniversitar care au finalizat programe de formare continu acreditate de CNFP;
e) monitorizeaz i evalueaz activitatea de implementare a programelor de
formare continu acreditate;

f) propune CNFP modificri ale criteriilor, standardelor, metodologiei i


instrumentelor de monitorizare i evaluare a programelor de formare continu;
g) stabilete numrul de credite profesionale transferabile aferente
programelor de formare continu acreditate menionate la art. 11 categoriile 1, 2 i 3, sau
echivaleaz numrul de credite obinute de personalul din nvmntul preuniversitar ca
urmare a participrii la un curs de formare continu organizat printr-un program al Uniunii
Europene i/sau alte programe internaionale la care Romnia este asociat menionate la art.
11, categoria 4;
h) desemneaz pe unul dintre membrii si pentru a face parte din comisia de
evaluare final a cursanilor care au urmat programe acreditate de formare a formatorilor/
mentorilor;
i) propune directorului CNFP nlocuirea membrilor CSA n caz de absen
nemotivat de la 3 edine consecutive sau de la 4 edine programate ntr-un an calendaristic.
j) CSA propune, prin preedintele ei, nlocuirea unora dintre membrii si
pentru motivele prevzute la lit.i. n acest scop, preedintele nainteaz ctre directorul CNFP
propunerile de nlocuire, iar directorul CNFP naintaz ministrului educaiei i cercetrii
propunerile, cu respectarea prevederilor de la art. 4, alin (1) i art.9.
Art.4. (1) CSA este organizat n patru Subcomisii Specializate de Acreditare (SSA)
dup cum urmeaz:
a) SSAP, pentru acreditarea programelor de formare continu a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar;
b) SSAM, pentru acreditarea programelor de formare continu a personalului
de conducere, de ndrumare i control din nvmntul preuniversitar;
c) SSAA, pentru acreditarea programelor de formare continu ale
personalului didactic auxiliar i a personalului didactic din nvmntul special;
d) SSAE, pentru echivalarea numrului de credite profesionale transferabile
obinute de personalul din nvmntul preuniversitar n cadrul programelor speciale realizate
de ctre structuri organizatorice/ instituionale care implementeaz programe internaionale la
care Romnia este parte (de ex. Socrates, Leonardo) sau programe cu finanare internaional
al cror beneficiar este M.Ed.C.
(2) Acreditarea programelor de formare a mentorilor i a formatorilor se
realizeaz de ctre membrii subcomisiilor de la alin. (1), pe specialiti i pe funcii didactice
sau de conducere.
(3) CSA coopteaz n subcomisii experi n funcie de nevoi, pe baza criteriilor
stabilite de Colegiul Stiinific.
Art.5. (1) Membrii CSA sunt numii prin ordin de ctre ministrul educaiei i cercetrii,
pe o perioad de 4 ani, cu posibilitatea nnoirii mandatului o singur dat.
(2) CSA este format din 15 membri, dintre care un preedinte, patru
vicepreedini i zece membri.
(3) CSA i alege un preedinte i patru vicepreedini. Alegerea se face prin vot
secret, cu majoritatea simpl a tuturor membrilor.
(4) Preedintele CSA i cei patru vicepreedini sunt numii prin decizie a
directorului CNFP, pe o perioad de 4 ani, pe baza rezultatelor consemnate n procesul verbal
al edinei de alegeri.
(5) Vicepreedinii CSA coordoneaz activitatea subcomisiilor prevzute la art.
4, alin.(1).
2

(6) Ceilali membrii ai CSA fac parte din subcomisii dup cum urmeaz:
a) patru membrii SSAP;
b) doi membrii SSAM;
c) doi membrii SSAA;
d) doi membrii SSAE
Art.6. Activitile administrative i de secretariat ale C.S.A. se asigur de eful
serviciului formare a personalului didactic din nvmntul preuniversitar din cadrul C.N.F.P.
Art.7. (1) edinele CSA sunt statutar constituite n cazul ntrunirii a cel puin 2/3 din
totalul membrilor.
(2) CSA se ntrunete i lucreaz n plen, de regul lunar.
(3) Subcomisiile CSA se intrunesc ori de cte ori este nevoie, la solicitarea
preedintelui CSA.
Art.8. (1) Atribuiile i responsabilitile preedintelui, vicepreedinilor CSA i a
subcomisiilor menionate la art. 3 se stabilesc prin Regulament de Organizare i Funcionare
propriu, elaborat de CSA sub coordonarea preedintelui acesteia i avizat de directorul CNFP.
(2) Regulamentul de Organizare i Funcionare a CSA se elaboreaz n
maximum 30 de zile de la aprobarea prezentei metodologii.
Art.9. CSA este constituit din: personal didactic din nvmntul universitar i
preuniversitar care are expertiza necesar evalurii programelor de formare continu.
Domeniile principale de expertiz sunt: management educaional, curriculum de formare,
didactici de specialitate (inclusiv nvmnt special i nvmntul tehnic i profesional),
educaia adulilor, nvmnt la distan i soft educaional, formarea formatorilor/ mentorilor,
programe educaionale internaionale.
Art.10. (1) Pentru a asigura calitatea tiinific a serviciilor fcute de CNFP i a mri
capacitatea instituional a acestuia, se constituie Colegiul tiinific al CNFP n conformitate
cu prevederile art. 27, alin. (1) din O.M.Ed.C. 3958/ 2005.
(2) Colegiul tiinific al CNFP are urmtoarea componen: preedintele i
vicepreedinii CSA, directorul CNFP, directorul Direciei Formare i Dezvoltare Resurse
Umane, directorul Direciei Politici i Strategii Educaionale din M.Ed.C., un reprezentant al
unui furnizor de formare continu sau reprezentantul unei firme de soft educaional.
(3) Activitatea Colegiului tiinific al CNFP se reglementeaz prin
Regulamentul de Organizare i Funcionare al CSA.

CAPITOLUL II Categorii, tipuri de programe, durata, numrul de credite profesionale


transferabile
Art.11. Programele de formare continu supuse acreditrii se clasific ca n tabelul de
mai jos:
Categorii de
Nr. credite
Tipuri de
programe de
Durata
profesionale
Observaii
programe
formare continu
transferabile
- program lung
90 -100

240
280
ore
Curriculum
1. Programe de
oficial stabilit
perfecionare, o dat
- program mediu 170 - 200 ore
60 70
de CNFP
la 5 ani, conf. art. 33
(vezi art.21,
alin (1) din legea
- program scurt. 90 120 ore
30 40
22, 23)
128/1997

2. Programe tematice
sau modulare
realizate prin stagii
nondisciplinare

3. Programe de
perfectionare datorate
reformei, conf. art.
33, alin. (2) litera a
din legea 128/1997

4. Programe
speciale *

- tematic

10 20 ore

15

- modul scurt

21 40 ore

6 - 10

- modul mediu

41 60 ore

11 15

- modul lung

61 89 ore

16 25

- tematic

10 20 ore

15

- modul scurt

21 40 ore

6 - 10

- modul mediu

41 60 ore

11 15

- modul lung

61 89 ore

16 25

- tematic

10 20 ore

- modul scurt

21 40 ore

- modul mediu

41 60 ore

- modul lung

61 89 ore

Programe
propuse de
furnizori

Curriculum
oficial stabilit
de CNFP

** CSA
echivaleaz
1 5 **
nr. de credite
transferabile
n funcie de
6 - 10 **
criterii
intrinseci
11 15 ** fiecrui
program
Curriculum16 25 ** ul este stabilit
n programele
respective

* Not: Se consider programe speciale cele realizate de ctre structuri organizatorice/ instituionale care
implementeaz programe internaionale la care Romnia este parte (de ex. Socrates, Leonardo) sau programe cu
finanare internaional al cror beneficiar este M.Ed.C.
4

Art.12. (1) Pentru programele de formare continu menionate la art.11, CSA aloc
credite profesionale transferabile, n funciei de categoria, tipul i durata acestora.
(2) Cadrele didactice din nvmntul preuniversitar trebuie s acumuleze la
intervale de 5 ani minimum 90 de credite profesionale transferabile. Acestea se obin dup cum
urmeaz:
a) 45 de credite profesionale transferabile din programe de perfecionare o
dat la 5 ani i din programe datorate reformei conf. art.33, alin.(1) i (2) din Legea nr.128/
1997 cu modificrile i completrile ulterioare.
b) 45 de credite din celelalte categorii de programe de formare continu
prevzute la art.11.
(3) Creditul profesional transferabil este un indicator compozit, care
desemneaz volumul de munc i efort necesare unui cursant pentru promovarea cu succes a
unei discipline dintr-un program de formare continu acreditat, precum i importana
profesional a competenelor ce se formeaz prin parcurgerea unei discipline, tematici sau
modul de formare.
Art.13. n vederea corelrii componentelor de formare continu a personalului din
nvmntul preuniversitar cu evoluiile sectoriale sau globale din societate, programele de
formare continu se acrediteaz dup cum urmeaz:
a) programele de formare continu la care se face referire n art.11,
categoriile 1 i 3 se acrediteaz pentru o perioad de maximum patru ani i se monitorizeaz pe
toat perioada acreditat;
b) programele de formare continu la care se face referire n art.11,
categoriile 2 i 4 se acrediteaz pe durate de 1-3 ani i se monitorizeaz pe toat durata pentru
care au fost acreditate.
CAPITOLUL III -Furnizorii de programe de formare continu
Art.14. (1) Sunt furnizori de programe de formare continu, numii n continuare
furnizori:
a) instituiile prevzute la art. 160 alin. (1) i art. 135 alin. (1) i (2) din
Legea nvmntului nr.84/1995, republicat, cu completrile i modificrile ulterioare.
b) Institutul de tiine ale Educaiei, Consilul Naional pentru Curriculum,
Consiliul Naional de Dezvoltare a nvmntului Profesional i Tehnic, Serviciul Naional de
Evaluare i Examinare
c) structurile organizatorice/ instituionale pentru implementarea
programelor internaionale la care Romnia este parte (de exemplu programul Socrates,
programul Leonardo), sau a programelor cu finanare internaional al cror beneficiar este
M.Ed.C.(de exemplu programul Phare sau programe finanate de Banca Mondial)
d) Fundaii, asociaii profesionale i organizaii nonguvernamentale care au
ca obiect de activitate pregtirea, perfecionarea, i dezvoltarea profesional a personalului
didactic i a personalului didactic auxiliar din nvmntul preuniversitar.
e) Structuri instituionale internaionale agreate de Ministerul Educaiei i
Cercetrii, care au ca obiect de activitate pregtirea, perfecionarea i dezvoltarea profesional
a personalului didactic i a personalului didactic auxiliar din nvmntul preuniversitar;
(2) Pentru organizarea activitilor prevzute la art.11, categoriile 1 i 3,
furnizorii de formare continu pot colabora cu instituii similare, precum i cu ageni
economici, potrivit prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 84/1995, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.
5

CAPITOLUL IV -Procedura de acreditare a programelor de formare continu


Art.15. (1) n vederea acreditrii programelor de formare continu propuse de
furnizori, CNFP procedeaz dup cum urmeaz:
a) nregistrarea programului la Secretariatul CNFP;
b) Verific dosarul de autoevaluare sub aspectul conformitii cu criteriile
precizate la art.18;
c) nainteaz documentele de prezentare a programului, precum i fiele de
evaluare aferente, ctre CSA.
(2) Dup preluarea documentelor i fielor de la alin.(1), lit.c., CSA procedeaz
dup cum urmeaz:
a) analizeaz, aprob, respinge sau amn programul;
b) redacteaz raportul de evaluare;
c) nainteaz raportul de evaluare prin preedintele CSA ctre conducerea
CNFP.
(3) Directorul CNFP emite, dup caz, decizia de acreditare, amnare sau de
respingere a programului, conform propunerii CSA, i o comunic furnizorului de formare
continu, n termen de 5 zile de la luarea deciziei.
(4) n cazul n care s-a dispus amnarea, dup soluionarea de ctre furnizorul
de formare continu, n termen de 30 de zile, a aspectelor pentru care programul a fost amnat
de la acreditare, acesta reintr n etapa de analiz n CSA, respectnd prevederile alin. (2)
(5) Furnizorul de formare al crui program a fost respins de la acreditare de
ctre CSA poate depune contestaie la secretariatul CNFP, n termen de 15 zile de la primirea
deciziei (data potei). Directorul CNFP dispune reanalizarea programului de ctre Colegiul
tiinific al CNFP. Pe baza raportului, directorul CNFP decide i transmite rspunsul la
contestaie n termen legal.
(6) Monitorizarea programului, n conformitate cu prevederile art. 13, se face de
CNFP printr-un inspector sau printr-un membru desemnat al subcomisiei care a propus
programul/stagiul de formare continu spre acreditare.
Art.16.(1) CSA monitorizeaz prin subcomisiile sale programele acreditate n
conformitate cu prevederile art.13, din prezenta metodologie.
(2) Monitorizarea programelor de formare continu acreditate, se face pe baza:
a) raportului de monitorizare a activitii de implementare a programului de
formare continu acreditat, ntocmit de un inspector din cadrul CNFP i un reprezentant
desemnat al CSA, membru al subcomisiei de evaluare care a evaluat programul;
b) autoevalurii i propunerilor de mbuntire a programului de formare
continu, realizate de ctre furnizorul de formare continu ;
c) verificrii documentelor de consemnare a activitilor din program,
conform art. 16, alin. (1), din O.M.Ed.C. 3957/ 2005.
(3) n raportul de monitorizare, CSA propune, dup caz:
a) meninerea acreditrii;
b) suspendarea acreditrii pn la remedierea aspectelor care au condus la
aceast propunere. n caz de suspendare a acreditrii, furnizorul de formare continu nu mai
are dreptul de a organiza formarea pentru alte serii de cursani pn la ridicarea suspendrii de
ctre CSA.
(4) Propunerile din raportul de monitorizare menionate la alineatul precedent se
nainteaz de preedintele CSA conducerii CNFP.
6

(5) Directorul CNFP emite decizia de meninere a acreditrii sau de suspendare


a acesteia, conform propunerii CSA i o comunic furnizorului de formare continu n termen
de cinci zile de la luarea deciziei.
Art.17. (1) CNFP pune la dispoziia furnizorilor de formare continu toate informaiile
necesare n vederea acreditrii, precum i concluziile i observaiile consemnate n fiele de
verificare i de evaluare a programelor de formare continu propuse de furnizori.
(2) naintea nceperii programului furnizorul are obligaia de a transmite n
scris CNFP calendarul desfurrii activitilor din programul acreditat pentru fiecare serie de
cursani.
(3) Orice modificri survenite pe parcursul derulrii programului de formare
continu, trebuie aduse la cunotina CNFP, de ctre furnizor, n termen de zece zile de la
producerea lor, sub sanciunea suspendrii acreditrii.
(4) Acreditarea se suspend de drept dac furnizorul nu a demarat programul n
maxim un an de la acreditare, din motive imputabile lui.
CAPITOLUL V - Elaborarea programelor de formare continu n vederea acreditrii
Art.18. Furnizorul programului de formare continu depune la CNFP un dosar de
autoevaluare prin care trebuie s dovedeasc respectarea urmtoarelor criterii i condiii:
a) administrative: documentele referitoare la personalitatea juridic i a
deinerii de spaii corespunztoare;
b) curriculare: necesitatea/ utilitatea programului de formare; obiectivele,
structura planului-cadru de formare, modalitile de evaluare i resursele de timp alocate;
c) resursele umane utilizate i atribuiile acestora n program/stagiu, inclusiv
cele menionate la art. 33; resursele didactico - materiale disponibile.
Art.19. Pentru ndeplinirea criteriilor administrative furnizorul de formare continu
trebuie s prezinte urmtoarele documente:
a) actul de nfiinare, precum i anexele acestuia, care s ateste scopul i
obiectul de activitate al furnizorului de formare continu n domeniul educaiei i
nvmntului sau, dup caz, ordinul ministrului educaiei i cercetrii de aprobare a
funcionrii ca centru de perfecionare, calificare i/sau conversie profesional;
b) dovada deinerii sau a dreptului de folosin a spaiului n care se
desfoar activitile de formare continu;
c) chitana fiscal, conform prevederilor din art. 28, alin.(1) de achitare a
taxei de acreditare a programului/stagiului de formare continu.
Art.20. Pentru ndeplinirea criteriilor curriculare programul trebuie s satisfac
urmtoarele cerine referitoare la structura planului-cadru de formare:
a) denumirea programului (nu mai mult de patru cuvinte);
b) tipul de program;
c) forma de nvmnt: zi, seral, la distan, cu frecven redus;
d) curriculum-ul programului : se precizeaz scopul
i obiectivele
programului; concordana obiectivelor cu activitile i utilitatea din oferta de program;
competenele pe care le formeaz cursanilor; planul de nvmnt; schia/rezumatul temelor
din programul de formare continu; bibliografia i timpul alocat fiecrei teme (corelarea
duratei cu scopul, obiectivele, coninuturile i competenele formate; orarul/ calendarul
programului);
7

e) strategii de formare utilizate : metode i tehnici de instruire utilizate;


formele i modalitile de organizare i desfurare a activitilor de formare;
f) Evaluarea final se realizeaz prin susinerea n edin public a unui
proiect/teme din portofoliul realizat sau a unei lucrri elaborate n acest scop. Din comisia de
examinare constituit n acest scop face parte i un reprezentant al CNFP sau al CSA..
Aprecierea portofoliului i a susinerii proiectului/ temei/ lucrrii se face prin calificative
(Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient). Bugetul de timp alocat evalurii face parte
din durata total a programului de formare continu.
Art. 21. (1) Programele de formare continu precizate n art.11, categoria 1, supuse
acreditrii se organizeaz pe module, dup cum urmeaz:
a) programele de lung durat - cuprind trei module.
b) programele de durat medie - cuprind dou module;
c) programele de scurt durat - cuprind un modul.
(2) Programele de formare continu adresate cadrelor didactice, menionate n
ali.1, se organizeaz n urmtoarele module obligatorii:
a) Proiectarea, organizarea i evaluarea activitilor didactice modulul I;
b) Management i comunicare modulul II;
c) Tehnici Informaionale i de Comunicare - iniiere/avansai modulul III.
(3) Programele de formare continu adresate personalului de conducere i
personalului de ndrumare i control, menionate n art.11, categoria 1, se organizeaz n
urmtoarele module obligatorii:
a) Management educaional modulul I;
b) Comunicare i curriculum modulul II;
c) Tehnici Informaionale i de Comunicare iniiere/avansai- modulul III.
(4) Programele de formare continu precizate n art.11, categoria 3, adresate
personalului didactic se organizeaz tematic sau modular. Din aceast categorie fac parte i
programele de formare continu desfurate la nivelul cercurilor pedagogice i la nivelul
comisiilor metodice, dac au fost acreditate de CNFP.
(5) Programele prevzute la art.11, categoria 1, se compun astfel: un program
de lung durat cuprinde toate cele trei module, un program de durat medie cuprinde dou
module, iar un program de scurt durat cuprinde un singur modul.
(6) Programele de formare continu prevzute la art.11, categoria 2, trebuie
prezentate de ctre furnizorul de formare n vederea acreditrii n conformitate cu prevederile
din Cap.IV, art. 15 - 17 al prezentei metodologii
Art.22. (1) Programele de formare continu adresate personalului didactic din
nvmntul preuniversitar cuprind urmtoarele discipline:
Proiectarea, organizarea i
Management i
TIC
Modulul

evaluarea activitilor

Discipline

didactice

comunicare

(1)
Obligatorii

(2)

Curriculum, instruire,

Psihopedagogia

evaluare;

comunicrii;

Specialitate i didactica

specialitii.

(3)
Iniiere 90-120
ore

Managementul clasei

de elevi;

Avansai 90-120
ore

Opionale 1

Pachet A:

Politici educaionale;

n educaie;

Alternative educaionale;

CD proiectare

proiect;

Managementul calitii
Management de

curricular, implementare,

evaluare;

stresului i al schimbrii;

Modele i strategii ale

Consiliere i orientare;

predrii/ nvrii; dezvoltri

Dezvoltare

recente

profesional i

managementul carierei;

Metode calitative i

Managementul

cantitative n cercetarea

educaional;

emotiv i

Educaie intercultural;

comportamental; strategii

Educaia copiilor cu CES;

ale dezvoltrii inteligenei

Pedagogia activitilor

emoionale

Educaia raional-

extracurriculare;

Psihologia educaiei;

o perspectiv educaional

Metode de cunoatere a

coala ca organizaie;

personalitii elevilor i a

Legislaie i

grupului colar;

deontologie n nvmnt;

Marketing educaional;

La propunerea

Psihopedagogia adulilor.

Psihologia dezvoltrii;

Pachet B:

Discipline de specialitate n

relaie cu ariile curriculare.


Opionale 2

La propunerea furnizorilor

de programe de formare

furnizorilor de programe

continu.

de formare continu.

(2) Pentru disciplina obligatorie Curriculum-instruire-evaluare (politici,


orientri teoretico-metodologice, practici exemplare) rmne la latitudinea furnizorului, n
funcie de nevoile determinate, s focalizeze programele de pregtire pe unul dintre cele trei
domenii menionate mai sus (curriculum, instruire, evaluare).
(3) Pentru modulul 1 fiecare cursant va alege din pachetele A i B minim cte
o disciplin (opional)
(4) Pentru modulul 2 fiecare cursant va alege minim dou discipline opionale.

Art. 23. (1) Modulele i disciplinele programelor de formare continu pentru funciile
de conducere, de ndrumare i control din nvmntul preuniversitar:
Management educaional

Comunicare i

Modulul

Curriculum

TIC

(2)

(3)

Discipline
(1)
Obligatorii

Managementul resurselor n
instituiile de nvmnt;
Management de proiect .

Proiectarea,

managementul i

iniiere 90120 ore

evaluarea programelor
educaionale;

Managementul

curriculum-ului.

Opionale 1

Opionale 2

Politici educaionale
Managementul organizaiei
colare;
Managementul calitii;
Managementul clasei ;
Marketing; decizie i
previziune n educaie;
Consiliere n carier;
Legislaie i deontologie n
nvmnt;
Managementul centrelor de
excelen;
Dezvoltare profesional i
managementul carierei.

coala i
comunitatea;
Comunicare i relaii
publice;
Psihopedagogia
adulilor;
Managementul clasei
de elevi;
Educaie
intercultural;
Inspecia colar;
Pedagogia
activitilor
extracurriculare;

La propunerea furnizorilor de
programe de formare continu.

La propunerea
furnizorilor de programe
de formare continu.

10

-avansai 90120 ore

(2) Programele modulului: Tehnici Informaionale i de Comunicare (TIC),


nivelul iniiere i nivelul avansai sunt precizate n O.M.Ed.C. nr. 5655/2004.
Art. 24. (1) Corespondenele ntre: tipul programului-disciplinele obligatorii-numrul
de credite profesionale transferabile - modulele programelor sunt prezentate n matricea de mai
jos:
Categoria
disciplinelor
Obligatorii

obligatorii

Nr. credite prof. transferabile pentru:


Modulul I
Modulul II Modulul III
16
16
30
16
16

16
16

obligatorii

Total
62

30
30

32
46
46

30

16
16
30

16
16

Obs.

Vezi Art. 22(1) i Art.


23(1)

Tipul
programului
Lung
(I+II+III)
Mediu
I+II, sau
I+III, sau
II+III
Scurt
I, sau
II, sau
III

(2) Corespondenele ntre: tipul programului-disciplinele opionale-numrul


de credite profesionale transferabile - modulele programelor sunt prezentate n matricea de mai
jos:
Tipul
programului

I+III, sau
II+III
Scurt
I, sau
II

opionale 1
opionale 2

10
4

opionale 1
opionale 2
opionale 1
opionale 2

10
4

opionale 1
opionale 2
opionale 1
opionale 2

10
4

Total
20
8
20
8

Fr
opionale
10
4

10
4
10
4

10
4

10
4

10
4

10
4

10
4

Fr
opionale

Obs.

Vezi Art. 22(1) i Art. 23(1)

Lung
(I+II+III)
Mediu
I+II, sau

Categoria
Nr.credite prof. transferabile pentru:
disciplinelor Modulul I Modulul II Modulul
III
opionale 1
10
10
Fr
opionale 2
4
4
opionale

10
4

(3) Corespondenele ntre: tipul programului-disciplinele obligatorii/


disciplinele opionale-numrul de credite profesionale transferabile - modulele programelor
sunt prezentate n matricea de mai jos:
11

Categoria
disciplinelor

Lung
(I+II+III)
Mediu
I+II, sau

Obligatorii
Opionale

I+III, sau

Obligatorii
Opionale

Nr. credite prof. transferabile pentru:


Modulul I
Modulul II Modulul
III
16
16
30
14
14
16
14

16
14

16
14

30

II+III

16
14

Scurt
I, sau
II, sau

30

16
14

Total
62
28

90

32
28

60

46
14
46
14
16

60
60
30

14

Obligatorii
Opionale

16
14

III

16
14
30

Obs.

Vezi Art. 22(1) i Art. 23(1)

Tipul
programului

30
30

Art.25.(1) Pentru asigurarea resurselor umane i a celor didactico-materiale necesare


implementrii programului furnizorul face precizri cu privire la:
a) resursele umane implicate : structura administrativ i managerial a
echipei care este implicat n desfurarea programului de formare continu; responsabilul de
program ; prezentare CV, pentru toi membrii echipei de implementare a programelor, cu
detalierea experienei n domeniul vizat de program; diplomele i certificatele cu relevan n
domeniu, n copie legalizat (prin tampila unitii la care acesta este titular); referine despre
prestaia sa de formator; specializri recunoscute n formarea adulilor; acreditare ca formator
de ctre Ministerul Educaiei i Cercetrii, alte documente relevante; personalul de sprijin
logistic i administrativ (pentru toate locaiile de implementare a programelor de formare
continu).
b) resursele didactico-materiale prevzute pentru desfurarea activitilor
din program: existena spaiilor optime de desfurare a activitilor de formare (sli
corespunztoare numrului de participani, dotrile necesare, lumin natural/artificial,
mobilier etc.). Pentru activiti practice sau seminarii, numrul participanilor nu poate depi
25 ntr-o grup; existena unor echipamente adecvate, destinate formrii continue: calculatoare,
retro/video-proiectoare, aparatur video/TV/DVD, telefon, fax, copiatoare etc., cu precizarea
numrului de aparate; accesul la un centru de documentare i informare care s cuprind
literatur i publicaii de specialitate, materiale audio-vizuale, acces la Internet, faciliti de
multiplicare.
(2) Baza didactico-material i spaiile furnizorilor de formare continu
(atestate prin documente) pot fi deinute n proprietate sau concesionate, nchiriate, dobndite
prin parteneriat sau alte forme pe durata formrii respective.
(3) Precizrile alin. (1) i (2) se fac pentru fiecare locaie de desfurare a
activitilor din programul acreditat.

12

CAPITOLUL VI - Finanarea programelor de formare continu i plata


membrilor C S A
Art.26. Programele de formare continu acreditate, prevzute la art.11, categoriile 1 i
3, se finaneaz din alocaii de la bugetul de stat, n limita creditelor bugetare alocate, sau se
pot susine din taxe, sponsorizri i alte venituri legal constituite.
Art.27. Costurile programelor de formare continu prevzute la art.11, categoria 2, sunt
suportate individual de ctre participani.
Art.28. (1) Costurile pentru personalul didactic care a urmat un program de formare
continu acreditat, prevzut la art.11, categoriile 1 i 3 sunt suportate din fondul pentru
perfecionare alocat de ctre M.Ed.C.
(2) Ordonatorul secundar de credite are obligaia s vireze n contul
furnizorilor de formare continu acreditai contravaloarea pentru activitatea desfurat cu
personalul didactic din judeul respectiv.
(3) n situaia n care finalizarea programului de formare continu menionat la
alin.1 nu s-a realizat integral din motive financiare, furnizorul poate percepe taxe de la
beneficiar cu acceptul scris al acestuia. Taxele se calculeaz numai pentru modulul sau
segmentul de modul care nu a fost susinut financiar de ctre ordonatorul secundar de credite.
Art.29. (1) n vederea acreditrii programelor de formare continu prevzute la art. 11,
furnizorii de programe sunt obligai sa depun n contul deschis de CNFP urmtoarele taxe:
Categorii de
programe de
formare continu

Tipuri de
programe

1. Programe de
- program lung
perfecionare n
conformitate cu art. - program mediu
33 alin (1) din legea
128/1997
- program scurt.
2. Programe
tematice sau
modulare realizate
prin stagii
nondisciplinare

3. Programe de
perfectionare n
conformitate cu art.
33, alin. (2) litera a
din legea 128/1997

Durata

Tax mii lei

240 - 280 ore

60.000 lei/ 6 lei noi

170 - 200 ore

40.000 lei/ 4 lei noi

90 120 ore

30.000 lei/ 3 lei noi

- tematic

10 20 ore

- modul scurt

21 40 ore
20.000 lei/ 2 lei noi

- modul mediu

41 60 ore

- modul lung

61 89 ore

- tematic

10 20 ore

- modul scurt

21 40 ore
20.000 lei/ 2 lei noi

- modul mediu

41 60 ore

- modul lung

61 89 ore

13

Obs.
Analize,
verificri n
teritoriu,
rapoarte,
edine pt.
acreditare,
coresponde
n, etc
Analize,
verificri n
teritoriu,
rapoarte,
edine pt.
acreditare,
coresponde
n, etc
Analize,
verificri n
teritoriu,
rapoarte,
edine pt.
acreditare,
coresponde
n, etc

4. Programe
speciale *

- tematic

10 20 ore

- modul scurt

21 40 ore

- modul mediu

41 60 ore

- modul lung

61 89 ore

10.000 lei/ 1 lei noi

Analize
programe,
edine pt.
echivalare
credite,
coresponde
n, etc

(2) Contravaloarea atestatelor sau certificatelor se suport de ctre beneficiari.


(3) Activitile de monitorizare menionate la art.13 i cele de evaluare final
precizate la art.20, lit. f, presupun participarea unui membru al CSA sau a unui inspector al
CNFP. Aceste activiti se realizeaz simultan.
(4) Cheltuielile de deplasare presupuse de activitile menionate la alin. (3)
sunt suportate de ctre furniziori.
(5) Sumele cu titlu de tax de acreditare se pot actualiza anual cu indicele de
inflaie al preului de consum i se aprob cu avizul Direciei Generale Buget Finane
Patrimoniu i Investiii din M.Ed.C.
Art.30. Modul de remunerare al membrilor CSA se face n conformitate cu prevederile
art. 7, alin (2) din H.G. nr. 2191/2004.

CAPITOLUL VII -Certificarea personalului didactic care a finalizat programe de


formare continu acreditate
Art.31. (1) Cursurile de formare continu se finalizeaz, dup caz, cu :
a) Certificat de competene profesionale ale personalului didactic pentru
cursurile de formare continu finalizate cu acumularea a 90 de credite profesionale
transferabile, i este prevzut n Anexa 1 la prezenta metodologie ;
b) Atestat de formare continu a personalului didactic pentru cursurile /
stagiile de formare continu care au alocate pn la 60 de credite profesionale transferabile, i
este prevzut n Anexa 2 la prezenta metodologie.
(2) Certificatul de competene profesionale ale personalului didactic se
elibereaz de furnizorul programului de formare continu i se contrasemneaz de directorul
CNFP. Atestatul de formare continu a personalului didactic se elibereaz de furnizorul
programului de formare continu acreditat.
(3) Certificatul de competene profesionale ale personalului didactic /
Atestatul de formare continu a personalului didactic, se completeaz de furnizorul de
formare acreditat, pe baza rezultatelor consemnate n documentele de evaluare ale cursantului.
(4) Certificatul de competene profesionale ale personalului didactic /
Atestatul de formare continu a personalului didactic este nsoit de Fia competenelor i a
disciplinelor din programul de formare continu i este prevzut n Anexa 3 la prezenta
metodologie.

14

DISPOZIII FINALE
Art.32. Acreditarea programelor de ctre CNFP anterior intrrii n vigoare a prezentei
Metodologii, i pstreaz valabilitatea pentru durata precizat n decizia de acreditare.
Art.33. (1) Pn la certificarea formatorilor de formatori/ mentori, M.Ed.C. recunoate
statutul acestora n condiiile n care competenele specifice au fost dobndite n cadrul unor
programe internaionale la care Romnia este parte sau a unor programe cu finanare
internaional al cror beneficiar este M.Ed.C.
(2) Recunoaterea statutului formatorilor de formatori/ mentori se face printr-o
metodologie aprobat prin ordin al ministrului educaiei i cercetrii.
Art.34. Orice prevederi contrare prezentei metodologii de formare continu a
personalului din nvmntul preuiversitar sunt abrogate de drept.

15